Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20"

Transkript

1 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1

2 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare, Rönnens gymnasium Rönnblomsgatan 6 a Malmö , Ledamöter i lokala projektarbetsgruppen tom dec 2011 Malmö/Lund Utbildningsanordnare: 1. Slavica Rankic ersatt Anders Wramnell Rektor Rönnens gymnasium Rönnblomsgatan 6A Malmö Tel , Elenore Skog Lärare hälso-och sjukvård, Programansvarig Praktiska Omvårdnadsprogrammet /Vård-och Omsorgsprogrammet Industrigatan Malmö. Tel eller Lena Witte-Cederblad Utbildningschef Lernia Utbildning AB Fjelievägen 41 B Lund Tel Tomas Nilsson Bitr Rektor Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen Lund Tel

3 Kristian Berghult Rektor Komvux Lund Glimmervägen 12 Lund Tel Erik Åström Ersatt Stina Willquist Rektor Consensum Lund AB St. Lars väg byggnad Lund Arbetsgivare: 1. Gunilla Mandin Malmö stad Stadskontoret Avdelning vård och omsorg Malmö Besöksadress: Föreningsgatan 26 Tel Mobil: Gunilla U B Nilsson Praktikplats administratör Malmö stad, Hyllie SDF Box 19045, Malmö Tel , Berit Göransson Utbildningssekreterare SUS Malmö Tel Annika Gustafsson Vårdchef SUS Malmö 3

4 5. Anders Söderhamn Lunds kommun VoO-förvaltningen Fäladstorget LUND Tel Helena Neveryd Lärare inom hälso- och sjukvård Koordinator/handläggare för gymnasiala utbildningsfrågor SUS Lund Tel Goldi Sundahl Handläggare i marknadsförings- och rekryteringsfrågor SUS Lund Tel Kristina Johnsson Psykiatri Skåne Tel Facklig representant: Monica Smidje ersatt Christina Skörvald Kommunal Malmö Facklig representant Ordförande sektion Kommunal Sektion 4 Centrum /Syd Malmö Tel

5 Interimistisk Styrgrupp from 2 december 2011 Ordförande Kommunal arbetsgivare I: Gunilla Mandin och ersättare 1:e vice ordförande Kommunal arbetsgivare II: Anders Söderhamn och ersättare 2:e Vice ordförande SUS Berit Göransson och ersättare 2: vice ordförande SUS Helena Neveryd med ersättare Arbetstagarerepresentant Monica Smidje och ersättare Kommunal arbetsgivare Malmö Gunilla Nilsson och ersättare Kommunal arbetsgivare Lund med ersättare Kommunal utbildningsanordnare Malmö Slavica Rankic Rönnens gymnasium och ersättare Kommunal utbildningsanordnare Lund Kristian Berghult ersättare Tomas Nilsson Friskolerepresentant Malmö Praktiska och ersättare Friskolerepresentant Lund Consensum och Lernia AB 5

6 Innehållsförteckning Kontaktpersoner i arbetsgruppen V O-C Malmö/Lund Interimistisk Styrgrupp, ledamöter Bakgrund till försenad ansökan VO-C Malmö/Lund Kvalitets kriterier 1. Varför Vård - och Omsorgscollege 2. Samverkan 3. Lokalt perspektiv 4. Infrastruktur på utbildningen 5. Hälsoperspektivet 6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 7. Lärformer och arbetssätt 8. Lärande i arbete 9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 10. Avtal och överenskommelser 6

7 Bakgrund till försenad ansökan Till Nationella Rådet Vård och Omsorgs College I Skåne har delregionen Malmö stad och Lunds kommun arbetat med ambitionen att ansöka om certifiering av samverkan mellan alla parter i Vård och Omsorg i Malmö/ Lund under längre tid. Våren 2007 träffades utbildningsanordnare, delar av arbetslivet i vård och omsorg samt regional representanter för Vård och Omsorgs College. Deltagarna bestämde juni 2008 att det var angeläget att Malmö och Lund skulle arbeta tillsammans med en ansökan. De kommunala utbildningsanordnarna i Lund och Malmö var vid den tidpunkten drivande parter. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunal utbildningsverksamhet från båda kommunerna, friskolor med vård och omsorgsprogrammet, representanter för så väl Malmö stad som Lunds kommun som arbetsgivare, representation från dåvarande Universitetssjukhuset i Malmö och Lund, facklig företrädare från kommunal. Medlemmarna i arbetsgruppen representerade, praktikplats företrädare/samordnare, rektorer, deltagarna hade sina respektive huvudmäns uppdrag att fullfölja ansökningsprocedur. Arbetssättet var i smågrupper, möten med alla, och ett arbetsmaterial nog så detaljerat om alla verksamheter växte fram. Vid denna tidpunkt fanns sedan länge ett välutarbetat system i såväl Malmö som Lund avseende praktikplatser, bransch/programråd, skolor med alla de faciliteter som är nödvändiga för en högkvalitativ skola. Arbetsgivarna hade ett välutarbetat system för att förstå betygsdokument från skolorna och man har inga bekymmer att rekrytera arbetskraft och skolorna fick sökande till sina respektive program. Den samverkan som eftersträvas att belysa vid certifiering av vård och omsorgscollege Malmö/Lund var att det fanns mycket väl utvecklad samverkan redan innan själva ansökningsarbetet började. Detta gjorde att arbetsprocessen kändes extra tung. Verkligheten skulle presenteras på ett för alla tvivelaktigt och något tillkonstlat och problematiserat vis. När slutligen våren 2009, ett förslag med bindande avtal på sådant som redan fungerade i praxis lades fram för alla parter drog sig UMAS universitetssjukhuset i Malmö ur. UMAS hade behov av att påbörja lokalt utvecklingsarbete tillsammans med lokala utbildningsanordnare. De kommunala utbildningsanordnarna ville ha båda sjukhusen med i samverkan. Detta gjorde att arbetsgruppen valde att vänta in sjukhuset i Malmös lokala arbete. Hösten 2010 sågs arbetsgruppen igen, med flertalet huvudmän representerade och projektledaren fick i uppdrag att för Nationella rådet förklara den uppkomna situationen och om möjligt slimma den ursprungliga ansökan för att skicka in den, innan regionens certifiering går ut våren

8 kom besked från SUS Skånes universitets sjukhus att man ställer sig positiv till fortsatt samarbete med Vård och Omsorgs College Malmö/Lund. Som ett resultat av VO-C diskussionerna har under den gångna tiden samverkan i olika former ägt rum. Här är några exempel; Ett lärlingsråd i Malmö i detta finns representanter från Rönnens gymnasium, Praktiska, Malmö Stad SUS/Malmö, Psykiatrin/Skåne. Ytterligare exempel på samverkan är gemensam kompetensutveckling för pedagoger på Rönnens gymnasium och Gymnasieskolan Vipan och Komvux Lund, Skolverket var och informerade om GY 11 för alla samtidigt. Komvux Lund och Rönnens gymnasium har i samverkan startat vuxenutbildning Vård och Omsorgsutbildning/Öresund. Vuxenutbildning om 52 veckor 1600 poäng och 16 veckors praktik varav 4 i Danmark. 8

9 Ansökan VO-C Malmö / Lund April Varför Vård och Omsorgs college Malmö/Lund Syfte/Vision Visionen är att vi utifrån ett medborgarperspektiv ska erbjuda högsta kvalité med avseende på utbildning inom vård och omsorg och att denna ska ge bästa förutsättningar för anställning inom vård och omsorg. Medborgarna ska mötas av vårdpersonal med en kompetens som efterfrågas. Efterfrågad kompetens skiftar över tid bland annat med hänsyn till, samhällets utveckling, tekniskt kunnande, förändringar i syn på vård och omsorg Analys/bakgrund Under hösten 2007 startade en regional arbetsgrupp i Skåne som hade som sin uppgift att få Skåne certifierat som Vård och omsorgscollege. Den regionala ansökan avseende Vård och omsorgscollege blev godkänd av nationella rådet i juni Samarbete Malmö/Lund Tillsammans är Malmö/Lund en dominerande del av Öresundsregionen. Malmö stad och Lunds kommun har i utbildningssammanhang fört diskussioner om samarbete i olika former, och samarbetar redan kring bla lärlingsutbildning. Under hösten 2007 startade en regional arbetsgrupp i Skåne som hade som sin uppgift att få Skåne certifierat som Vård och omsorgscollege. Den regional ansökan avseende Vård och omsorgscollege blev godkänd av nationella rådet i juni I Malmö/Lund fanns också tidigt ett intresse av att bli certifierade. I Malmö/Lund finns sedan länge ett väl utvecklat samarbete mellan arbetsliv och utbildare inom vård och omsorg. Ambitionen är att dela med sig så mycket som möjligt av befintligt samarbete, lyfta blicken och fortsättningsvis utvecklas till att bli ännu bättre. Ett första möte med framförallt utbildningsanordnare inom den kommunala verksamheten ägde rum i maj En arbetsgrupp för Malmö/Lund träffades första gången i juni 2008 och har därefter haft som ambition att under våren 2009 färdigställa en ansökan till Nationella Rådet för Vård och omsorgscollege. Skåne En attraktiv region Den skånska regionen omfattar 33 kommuner och sammanlagt människor. Skåne ligger på andra plats av de län i Sverige där befolkningen ökar mest. Sedan 1980 har Skåne växt med hela 20 procent. Störst ökning har skett i de västra delarna av regionen. Invandringen till Skåne har aldrig varit så hög som under de senaste åren. Förklaringen till befolkningstillväxten handlar delvis om svenskar som kommit hem efter att ha arbetat eller studerat utomlands. Invandringen från Danmark till Skåne har blivit sex gånger större än före invigningen av Öresundsbron. Arbetsmarknaden i Sverige står inför en av sina största utmaningar och inget undantag råder för Skåneregionen. Under en tioårsperiod ska en tredjedel av arbetskraften bytas ut och det berör både privata och offentliga arbetsgivare. Personalprognosen visar att de 33 skånska kommunerna behöver rekrytera mellan och personer årligen fram till år Antalet anställda personer i de 33 skånska kommunerna kommer att öka (netto) med ca personer. 9

10 Arbetsmarknadsutsikterna för Skåne län (AMS Prognos) nya jobb - men stora grupper står fortsatt utanför arbetsmarknaden Skånes arbetsmarknadsprognos för 2011 och 2012 visar att den kraftigt positiva utvecklingen fortsätter och hälften av de tillfrågade företagen tror på ökad efterfrågan. I år blir det nya jobb och nästa år. Arbetslösheten väntas minska rejält till 7,6 procent fram till slutet av Samtidigt riskerar Skåne en tudelad arbetsmarknad där korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning inte får del av uppgången, medan allt fler branscher har svårt att rekrytera personal. Den privata tjänstesektorn fortsätter att dominera länets arbetsmarknad och 9 av 10 nya jobb skapas i någon av branschens sektorer. Det är framför allt företag inom finansiell verksamhet och företagstjänster som är mest optimistiska, men även inom byggsektorn och tillverkningsindustrin blir jobben fler. Inom byggsektorn ökar bostadsbyggandet i Malmöregionen rejält efter en kraftig nedgång Det som också talar för en stabil arbetsmarknad är att den kraftiga ökningen av antalet lediga platser hittills i år gäller i princip alla branscher. I prognosen uppger 19 procent av arbetsgivarna att de haft problem att rekrytera rätt personal under det senaste halvåret. Störst problem är det inom bygg, men också inom industrin, barnomsorgen och specialistvården. Sysselsättningen ökar Lågkonjunkturen slog hårt mot Skåne och trots den snabba återhämtningen dröjer det till slutet av året innan lika många är sysselsatta som under I år ökar sysselsättningen med personer och 2012 med personer, när gränspendlarna är inkluderade. Sammanfattning: I år ökar sysselsättningen med personer, vilket innebär att Skåne har sysselsatta personer, inklusive gränspendlare över Öresund ökar sysselsättningen med ytterligare personer. Utbudet av arbetskraft ökar med personer i år och med personer under Arbetslösheten, d.v.s. de öppet arbetslösa och personer som deltar i program med aktivitetsstöd minskar till 8,7 procent (i förhållande till länets arbetskraft) vid årets slut och till 7,6 vid slutet av Hälften av alla företag som besvarat prognosenkäten tror på en ökad efterfråga de närmaste 6-12 månaderna. Framtidstron är störst inom privat tjänstesektorn där 8 av 10 företag inom information och kommunikation. Inom transportsektorn tror på 7 av 10 företag på ökad efterfrågan. Flest nya jobb skapas inom den privata tjänstesektorn, men också inom bygg och industrin. Flera branscher ser problem med att rekrytera personal, främst gäller det vissa byggyrken och specialister inom vården. Den stora utmaningen för Arbetsförmedlingen är att möta behovet hos de grupper där arbetslösheten fortsätter att öka, vilket framför allt gäller korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar. 10

11 Närheten till Danmark Konkurrensen om arbetskraften i Skåne utmanas av närheten till Danmark. När bristen på dansk arbetskraft uppstår blickar arbetsgivarna i Danmark över sundet och en dansk rekryteringsväg drar in över Skåne. När det gäller lediga arbeten inom sjukvård och äldreomsorg har svensk personal större attraktionskraft. Den svenska utbildningsnivån motsvarande omvårdnadsprogrammet är högre än den nivå som krävs i Danmark. Ett stort utrymme för egna initiativ, ett attraktivt arbetsklimat som ger personalen tid att kunna umgås med pensionärerna/boende samt ett högre löneläge är några av attraktionsfaktorer som arbetsgivarna i Danmark erbjuder. För anställningsbarhet krävs att arbetssökande har kursen psykiatri och godkänd praktik. I dagsläget 2011 tycks arbetskraftsströmmen vända, d.v.s. efterfrågan i Sverige har ökat och det finns färre jobb i Vård och omsorg i Danmark. Validering av redan anställd personals kunskap kommer här att bli en av framgångsnycklarna till kompetensförsörjning för redan anställd personal. Allt fler äldre Antalet äldre ökar vilket innebär ytterligare efterfrågan på vård och omsorg. Ju äldre vi blir desto större är riskerna att vi drabbas av sjukdom. Individer som i dag behöver stöd och hjälp från omsorgen om äldre och funktionshindrade har större behov av alternativa insatser av både vård och omsorg. Andra faktorer är ökad mångfald med avseende på etnicitet eftersom antalet äldre med annan etnisk bakgrund ökar. Personer med olika etniska bakgrunder behöver utbildas för att kunna möta individuella behov hos denna målgrupp. Andra faktorer som kommer att påverka behovet av rätt personer i sammansättningen av personalgrupper samt bas, bredd och spets i arbetslagens samlade kompetens är; snabb medicinskteknisk utveckling, ökad internationalisering, fler äldre får (önskar) vård och omsorg i ordinärt boende. Malmö stad Inom vård - och omsorg i Malmö stad arbetar cirka 6000 personer varav 4300 i yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträde och vårdare. Övriga yrkesgrupper är bland annat sjuksköterskor, omsorgspedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare och chefer. Det finns en kommungemensam kompetensförsörjning med fokus på utbildning/utveckling, rekrytering, marknadsföring och ledarskap. Inför framtidens pensionsavgångar ser man att behovet av personer utbildade i omvårdnadsprogram kommer att öka. Drygt 300 undersköterskor, vårdbiträden och vårdare, där undersköterskorna utgör den största gruppen, kommer att gå i pension fram till Riktlinjer för anställningsbarhet för undersköterskor är under revidering. Bakgrunden är att utbildningen ändrats det har startats nytt vård och omsorgsprogram inom gymnasiet, med nya programfördjupningar. Det innebär att de studerande får nya kombinationer av innehållet i utbildningen. Det är de verksamhetsansvariga som bedömer vilken utbildning och kompetens som krävs för att arbeta inom respektive verksamhet. Som ett led i denna bedömning rekommenderas vissa riktlinjer för att få anställning som omvårdnadspersonal och undersköterska i Malmö stad. Introduktion erbjuds vid anställning och möjlighet till att gå vid sidan om. All personal ges genom dialog möjlighet till delaktighet och samverkan och har direkt inflytande för ex planering och utveckling på sin arbetsplats. 11

12 Malmö Stad erbjuder möjligheter för outbildad personal att studera via LPA. Som är en utbildningsmetod som syftar till att ge en medarbetare på en arbetsplats gymnasiekompetens i karaktärsämnen i vård och omsorgsprogrammet. Vi utgår från medarbetarens arbetsplats och drar nytta av arbetslagets erfarenheter i kompetensutveckling. De senaste åren har ett hundratal medarbetare erbjudets handledning100 gymnasiepoäng, en uppdragsutbildning som genomförs av Rönnens gymnasium.. Återkommande vård- och omsorgsdagar med utställare och seminariehållare genomförs där vård- och omsorgs egen personal delger kunskap och information till varandra. Malmö vård - och omsorgs egen tidning Spaning informerar bland annat om arbetsgivarfrågor, personalutveckling samt marknadsför vård- och omsorg både internt och externt. Malmö stads vård- och omsorg deltar på olika mässor. Malmö stad tar emot drygt fyrahundra gymnasieelever per termin inom vård och omsorg varav ca tvåhundra är vuxenstuderande, exklusive valideringar och LPA. Från högskolan tas drygt tvåhundra studerande per termin emot och tjugo till trettio personer som läser Svenska för invandrare (SFI) och två-tre platser från Yrkeshögskolan. Detta administreras av praktikplatsadministratör. Representant från FoU enheten i Malmö och praktikplatsadministratör medverkar i branschråd. Lunds kommun Personalen i dagsläget är fördelad enligt följande. Tillsvidare anställda inom äldreomsorgen är 969 undersköterskor och 165 vårdbiträden. Personalomsättningen har under de senaste två åren varit ungefär 7 %, vilket innebär ca. 150 personer. Utökade behov framöver (alltså nyanställningar), med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen, är 180 personer fram till 2015 och 350 fram till 2025 inom äldreomsorgen och 175 personer inom LSS fram till Till detta kommer en generationsväxling på grund av pensionsavgångar under de närmaste tio åren, då man förväntar sig att 25 % från äldreomsorgen och 20 % från LSS går i pension. Sammantaget blir behovet alltså, under det närmaste decenniet, ungefär 540 personer inom äldreomsorgen och ungefär 300 inom LSS, samt de 10 procenten som rör sig varje år, ungefär 200, inalles drygt 1000 personer. Lunds kommun har, liksom Malmö stad, samverkansavtal och jämställdhetsplan samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Kommunen deltar i olika vårdmässor och seminarier och vårdambassadörer representerar kommunen bland annat i kontakter med skolor och arbetsförmedling. Varje termin tar förvaltningen emot mellan 160 och 180 elever från olika gymnasieutbildningar. Utöver dessa förekommer ett ganska stort antal elever från olika högskoleutbildningar, som exempelvis socionom- och sjuksköterskeutbildningarna. Kommunen är representerad i de olika gymnasieskolornas programråd. Dessa möten är informationsmöten mellan avnämarna och fungerar bra och i kommunen finns en centralt placerad praktikplatssamordnare. 12

13 Skånes universitetssjukhus SUS (motsvarande tidigare UMAS-USIL) Skånes universitetssjukhus (SUS) bildades formellt den 1 januari Genom denna fusion stärks den kliniska forskningen och universitetssjukvården i Skåne får ökad konkurrenskraft i svenskt och internationellt perspektiv. SUS är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skåne. De tre huvuduppdragen är att bedriva avancerad sjukvård, utbildning och forskning. Sjukhuset är ett av landets största akutsjukhus. Varje dag kommer cirka 400 personer till de två akutmottagningarna. Där erbjuds kompetent akut- och traumasjukvård framförallt till medborgare inom Region Skåne. Medarbetarnas dagliga engagemang, ansvarskänsla och kompetens är grunden för SUS. Sjukhusets cirka medarbetare har tillsammans över 100 olika kompetenser. De största yrkesgrupperna är sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Kompetensutveckling för de patientnära yrkesgrupperna är något som alltid finns i fokus på SUS. Sen flera år tillbaka är Lean sjukhusets verksamhetsfilosfi. Det innebär att medarbetarna dagligen arbetar med ständiga förbättringar. Flertal Lean projekt pågår idag som följer patientflödet genom organisationen och samtidigt identifierar vilken kompetens de olika yrkesgrupperna behöver för att ge en säker vård. Vilka kompetensutvecklingsinsatser som är aktuella i nuläget skiftar över tid, då uppdragen till verksamheten skiftar, den medicinsk tekniska utvecklingen hela tiden går mot nya upptäckter. Utbudet på intern kompetensutveckling för undersköterskor är idag bred och över tiden ständigt återkommande. Arbetsmarknad SUS Sedan våren 2011sker rekrytering endast utifrån ett dispensförfarande och därmed råder i princip anställningsstopp vid Skånes universitetssjukhus. En ny sjukhuschef kommer att anställas den första januari 2012 vilket kan komma att innebära förändringar i sjukhusets organisation. Detta är en av orsakerna till att det är svårt att förutsäga rekryteringsbehovet framöver. Marknadsföring unga på SUS Skånes universitetssjukhus har sedan många år tillhandahållit platser för elever från grundoch gymnasieskola i praktisk arbetslivsorientering s.k. PRAO. Om Psykiatri Skåne Den första mars 2009 bildades förvaltningen Psykiatri Skåne. Den ingår i Region Skåne och har ungefär anställda och en budget på cirka miljoner kronor. Psykiatri Skåne har till uppgift att behandla psykisk ohälsa som är så pass allvarlig att specialistkompetens krävs. Verksamhetsidé Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Patienterna och närstående känner sig trygga och delaktiga. Resultaten följs upp och leder till ständig förbättring. 13

14 2. Samverkan Samverkan med arbetsgivare och utbildningsanordnarna Lokal styrgrupp Den lokala styrgruppen ska utgöras av representanter från samtliga aktörer i Vård och omsorgscollege. Majoriteten utgörs av arbetslivet. Den lokala styrgruppen sammanträder minst 3 gånger/läsår. Styrgruppen ska utgöras av representation från aktörer. Ordförande är arbetsgivarrepresentant och vice ordförande är utbildningsanordnare. Majoriteten av styrgruppen utgörs av representanter från arbetslivet. Den lokala styrgruppen är ännu inte fastställd vid ansökningstillfället. Inför certifiering kommer en interimistisk styrgrupp att konstitueras. Bildades Det väsentliga är att hitta gemensamma perspektiv hos de olika parterna. Och ett exempel på detta är, hur ska man behandla all förändringar av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i samband med gymnasiereformen Gy 11och Gy 12. Styrgruppens uppdrag: Leda det övergripande arbetet med Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Ge råd och stöd genom ett konsultativt förhållningssätt till de olika parterna Ta fram underlag för frågeställningar gällande Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Följa upp och utvärdera kvalitetskriterier Omvärldsbevaka Arbeta tillsammans med marknadsföring Lokala arbetsgrupper: Hos varje utbildningsanordnare finns en lokal arbetsgrupp, nuvarande bransch/programråd. Här möts de olika lokala parterna och kan, om det behövs kompletteras med andra arbetsgrupper inom olika områden som t.ex. praktiksamordning, kvalitetsuppföljning mm. Lokal Organisation Följande aktörer deltar i Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Arbetsgivare: Malmö Stad, Lunds Kommun, Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund, Psykiatrin Skåne Fackliga företrädare: Kommunal Malmö Utbildningsanordnare: Rönnens gymnasium Malmö Praktiska Malmö Gymnasieskolan Vipan Lund Komvux Lund Consensum Vård och Hälsogymnasium Lund Consensum Vux Lund Lernia Utbildning AB Malmö Lund 14

15 3. Lokalt perspektiv Målet för vårt lokala college är att öka attraktionskraft att arbeta inom vård och omsorg och att öka samarbetet mellan alla aktörer. Det finns redan idag ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetslivet när det gäller information till grundskolans elever. Såväl Malmö Stad som Lunds kommun har vårdguider och sjukhusen har vårdambassadörer. Arbetslivet deltar ofta i de olika skolornas marknadsföringsaktiviteter. Ambitionen är att visa på tydligt samband och sammanhang mellan utbildning och arbetsliv. Det befintliga marknadsföringskonceptet ska utvecklas och förbättras i samverkan, allt för att information enkelt ska nå elever som står i begrepp att söka utbildning. Alla aktörer i VO-C ska i samverkan arbeta för att öka attraktionskraft hos såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare inom vård och omsorg. Som exempel på samverkan är; Information på aktörernas olika hemsidor ska finnas om innehåll och krav på utbildning för olika vårdyrken. Marknadsföring i olika media ska också i samverkan utvecklas för att nå ut till framtida och nuvarande yrkesgrupper i vård och omsorgs college. Genusperspektiv Av tradition är det övervägande kvinnor inom vård och omsorg, ambitionen för VO-C är att synliggöra möjligheter för både män och kvinnor avseende anställning och intressanta arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Mångfald Inom vuxenutbildningen ges möjlighet för vuxenstuderande på olika vis att läsa Sfi med inriktning mot vård och omsorg, som exempel i Malmö och Lund och inom Lernias verksamhet. Rönnens gymnasium Malmö From Ht-2011 finns Vård- omsorgsprogrammet GY 11 för ungdomar. Rönnens gymnasium erbjuder sina elever att kombinera sin profil inom valbara kurser och individuella val så att elever får yrkesutgångar mot anställning som t e x undersköterska inom äldreomsorg/ hemtjänst, skötare och personlig assistent. Eleverna gör sin första APU inom äldreomsorg och på så sätt möter de under sin utbildning många olika verksamheter. Lärlingsutbildning på gymnasial nivå har funnits sedan 2009,med ett lärlingsråd kopplat till utbildningen. På skolan finns också introduktionsklasser, samt en gymnasiesärskola. Samtliga lärare är behöriga och lärarna har en hög generell kompetens. Skolan hade 2009 sammanlagt 800 elever varav hälften vuxna i när/distans studier och ca 270 elever på ungdomsgymnasiet som studerar omvårdnadsprogrammet. Motsvarande siffror för 2011, för vuxenutbildningen är 521 elever och för ungdomssidan 188 elever. Vuxenutbildning Rönnen Malmö Komvux Malmö Rönnens gymnasium erbjuder 1400 p inom karaktärsämnena med möjlighet till fördjupning inom hemsjukvård, sjukvård, psykiatri och utvecklingsstörning/funktionshinder. Programrådet är forum där förslag till programfördjupningar har reviderats i enlighet med arbetsgivarnas önskemål och behov. I utbildningen ingår sammanlagt 10 veckor APU, 4 veckor inom äldreomsorg och 6 veckor inom fördjupningen. Ett nära samarbete med arbetsgivare har utvecklats sedan många år tillbaka. Inför arbetet med implementeringen av GY pågår ett intensivt arbete med arbetsgivarna för att identifiera kompetensbehov och hur lärandet i APL och i skolan ska optimeras på bästa sätt. Skolan kommer att erbjuda programfördjupningar som efterfrågas i regionen och den utbildningslängd som rekommenderar. I nuläget ligger förslaget på 15

16 utbildningsomfattning på 1500 p och med programfördjupningar mot äldreomsorg, funktionsnedsättning, sjukvård och psykiatri. Gymnasieskolan Vipan Lund Gymnasieskolan Vipan är den yngsta av Lunds kommuns kommunala gymnasieskolor med 8 olika nationella yrkesprogram där alla jobbar tätt tillsammans dels med sin bransch och omvärld och dels med sitt program och dels i programinriktade arbetslag. De lärare som undervisar på vård och omsorgsprogrammet är alla behöriga, både kärn- och karaktärsämneslärare. Det borgar för att våra elever får goda kunskaper med sig efter tre år på gymnasiet. Vi har en organisation som kan starta två ingångsklasser inom vård och omsorgsprogrammet med vardera 20 platser. Inför åk.2 har eleverna möjlighet att välja kursen Räddningsmedicin. Vipan samarbetar bl.a. med Räddningstjänst Syd, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i Revinge och ambulansstationen på Heleneholm. Inför åk.3 väljer eleverna mellan kurserna Akutsjukvård eller Barn- och ungdomsvård. Vilka hitintills har varit de mest lämpliga programfördjupningskurserna lokalt i Lund. Komvux Lund, Lund Komvux Lund erbjuder samma kombinationer som för ungdomselever, och det finns möjlighet att läsa kurserna både i form av närundervisning och på semidistans. Inom omvårdnadsprogrammet på Komvux i Lund finns möjlighet att inrikta sig mot följande yrkesutgångar: Sjukvård Psykiatri Omsorger om utvecklingsstörda och funktionshindrade Elever får yrkesutgångar mot anställning som t e x undersköterska inom äldreomsorg/ hemtjänst, skötare och personlig assistent. Genom programråd och branschråd har Komvux Lund ett nära samarbete med arbetsgivare och fackliga organisationer och kan anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov och krav. Lernia Lernia erbjuder sina vuxenstuderande en utbildning som i första hand vänder sig till de som villa arbeta inom hälso- och sjukvård eller äldre- och handikappomsorg, till exempel som skötare eller undersköterska. Utbildningen genomförs i en sammanhållen grupp eller mer individuellt, på hel eller deltid. Utbildningen inleds med en grundläggande del och erbjuder därefter inriktningar inom Sjukvård Psykiatri socialpsykiatri Äldreomsorg hemsjukvård Utvecklingsstörning Handikappomsorg Inom Lernias Forskning och utvecklingsorganisation arbetas fram underlag för implementeringen av VUX12 i nära samarbete med skolverket och branschrepresentanter. Praktiska Malmö Praktiska Malmö erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet i både skolplatsförlagd och lärlingsform. Gemensamt för båda versionerna är omfattande del i praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna har möjligheten att kombinera programfördjupning och individuellt val inom akutsjukvård, barn- och ungdomssjukvård samt psykiatri. Utbildningen inom omvårdnadsprogrammet / vård- och omsorgsprogrammet genomsyras till viss del av äldreomsorg både när det gäller teori och APU/APL. Eleverna får här en ökad 16

17 insikt och förståelse inom denna yrkesutgång. Eftersom nyfikenheten och intresset är stort att få en bredd i sin utbildning, öppnar vi dörrarna ytterligare för våra elever och erbjuder även yrkesutgångar inom valda fördjupningar. Inom VOC ser vi en naturlig mötesplats att diskutera programfördjupningarna med arbetsgivarna fortlöpande då behoven kan variera under tid. Consensum Lund Inför reformen GY2011, erbjuder Consensums ungdomsgymnasium i Lund, Vård och Omsorgsprogrammet med fördjupningar mot Hälsa och friskvård, Akutsjukvård samt en Högskoleförberedande fördjupning. Consensum erbjuder även lärlingsutbildning med fokus mot äldrevård. På Naturvetenskapliga programmet erbjuder Consensum förberedelse för arbeten med människor. Consensum Yrkeshögskola erbjuder ett flertal utbildningar vilka ger specialistkompetens för undersköterskor. Consensum Vux i Lund erbjuder också vuxenutbildning på omvårdnadsprogrammet, en grundläggande del vilken byggs på med olika kurspaket med inriktning mot; Sjukvård - hemsjukvård Psykiatri - socialpsykiatri Barn- och ungdomssjukvård Funktionshinder och utvecklingstörning Utbildningen kan läsas såväl distans som skolförlagd, halv eller helfart. 17

18 4. Infrastruktur för utbildningen Samverkande parter i Vård och omsorgscollege Malmö/Lund utgörs av samtliga aktörer/utbildningsanordnare som erbjuder utbildning inom vård och omsorg för ungdomar, nationellt program och komvux i Malmö Stad och Lunds kommun. Utbildningsnivåer Gymnasieutbildning Rönnens gymnasium Malmö Gymnasieskolan Vipan Lund Praktiska Malmö Consensum Lund Gymnasial Vuxenutbildning Rönnens gymnasium Malmö Komvux Lund Lund Consensum vux Lund Lernia Utbildning AB Utbildningar Vård och Omsorgsprogrammet / Omvårdnadsprogrammet Närstudier ungdomar/vuxna Distans vuxna Lärlingsutbildning ungdomar Övriga utbildningar Handledarutbildning vuxna Övrigt Validering Antal elever som slutat Omvårdnadsprogrammet VT 2011 hos de olika utbildningsanordnarna: Skola Antal Antal män Slutbetyg Rönnens gymnasium Praktiska Vipan Consensum

19 Antal elever som HT-2011 börjat Vård och omsorgsprogrammet Skola Antal Antal män Rönnens 51 9 gymnasium Praktiska 18 0 Vipan 22 1 Consensum 61 6 HT 2011 Vård och Omsorgsprogrammet Programfördjupningar Rönnens gymnasium; Akutsjukvård, Psykiatri, Funktionsnedsättning Praktiska; Akutsjukvård, Psykiatri och Barn och ungdomssjukvård Vipan; Akutsjukvård eller Barn och ungdomssjukvård, Högskoleförberedande eller Yrkesförberedande. Yrkesförberedande innehåller; Friskvård och hälsa och Specialpedagogik 2, och väljer mellan Räddningstjänst eller Lindrande vård Consensum; Högskoleförberedande, Akutsjukvård och Hälsa/Friskvård Antal utbildningsplatser Omvårdnadsprogrammet Utbildningsanordnare/GY 2008/ /2011 Rönnens gymnasium Gymnasieskolan Vipan Praktiska Consensum ungdomsgymnasiet Utbildningsanordnare/Komvux Rönnens gymnasium Komvux Lund Lernia Utbildning AB / Malmö * Lernia Utbildning AB/Lund Summa: *Endast validering 19

20 Rönnens gymnasium, Malmö Rönnens gymnasium är Malmö Stads kommunala gymnasieskola som erbjuder vård och omsorgsutbildning för ungdomar och vuxna. Komvux utbildning genomförs i både närstudier med utbildningsstart 4 gånger per år och distansstudier med start två gånger per år. Rönnens gymnasium erbjuder sina elever att kombinera sin profil inom valbara kurser och individuella val så att elever får yrkesutgångar mot anställning som tex undersköterska inom äldreomsorgen/ hemtjänsten, skötare och personlig assistent. Eleverna gör sin första APU inom äldreomsorg och på så sätt möter de under sin utbildning många olika verksamheter. Skolan har praktiksamordnare som har ett nära samarbete med verksamheterna inom vård och omsorg. Skolan har ett elevvårdsteam bestående av kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagoger. Rönnens gymnasium har också ett välfungerande elevråd. Förutom detta finns ett kostråd, ett miljöråd, ett biblioteksråd och i dessa är det representation från både elever, personal och skolledning. Ett aktivt programråd med representation från arbetslivet och arbetstagarna diskuterar kursutbudet utifrån de behov som finns vilket ligger till grund för beslutet till skolledning. På Rönnens gymnasium genomförs uppdragsutbildning för handledare inom vård och omsorg. För närvarande finns en Yrkeshögskoleutbildning för tandsköterskor på 300 Yh/poäng. Praktiska, Malmö Praktiska, som startade 2001, ingår i koncernen Vindora Utbildning AB, som erbjuder yrkesutbildningar på 52 platser i Sverige. Koncernens utbildningskoncept halva tiden i arbetslivet har, sedan starten 1999, stått i centrum och därför så har vi varit den största aktören i försöksverksamheten kring gymnasial lärlingsutbildning. Vindora bedriver även vuxenutbildning inom koncernen på etablerade gymnasieskolor. Vård- och omsorgsprogrammet på Praktiska startade hösten 2008 och erbjuder totalt 16 platser per årskull fördelade på de olika utbildningsformerna nationellt program, lärling samt programinriktat individuellt val. De karaktärs- och kärnämneslärare som undervisar på vård - och omsorgsprogrammet är alla behöriga. Gymnasieskolan Vipan, Lund Gymnasieskolan Vipan är den yngsta av Lunds kommuns kommunala gymnasieskolor med 8 olika yrkesprogram där alla jobbar tätt tillsammans dels med sin bransch och omvärld och dels med sitt program och arbetslag. De lärare som undervisar på omvårdnadsprogrammet är alla behöriga, både kärn- och karaktärsämneslärare. Det borgar för att våra elever får goda kunskaper med sig efter tre år på gymnasiet. Vi startar varje läsår med två nationella ingångsklasser på omvårdnadsprogrammet med vardera 20 platser. Inför åk.2 har eleverna möjlighet att välja kursen Räddningsmedicin. Vipan samarbetar bl.a. med Räddningstjänst Syd, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i Revinge och ambulansstationen på Heleneholm. Inför åk.3 väljer eleverna mellan kurserna Akutsjukvård eller Barn- och ungdomsvård. Komvux Lund, Lund Komvux i Lund är kommunens egen anordnare av vuxenutbildning. För tillfället är det ca. 90 anställda och ca elever per läsår. Alla lärare är behöriga i sina respektive ämnen. Kurserna ges i allmänhet både som schemabundna alternativ och som flexibla kurser, där individen har stora valmöjligheter vad gäller studiernas form. Komvux i Lund har en (1) lärare som har som uppgift att vara praktiksamordnare för omvårdnadsprogrammet. Komvux Lund och Gymnasieskolan Vipan har i samverkan dels 20

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg 1 Omcertifiering VTS 1. Varför Vård och omsorgscollege? Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg Mål Trygga god kvalitet och tillgång på utbildad vård och omsorgspersonal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Vägga vuxenutbildning står på fem ben: 1. Grundläggande vuxenutbildning 2. Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare E-post Mary Folkesson mary.c.folkesson@sll.se Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA för

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer