Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20"

Transkript

1 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1

2 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare, Rönnens gymnasium Rönnblomsgatan 6 a Malmö , Ledamöter i lokala projektarbetsgruppen tom dec 2011 Malmö/Lund Utbildningsanordnare: 1. Slavica Rankic ersatt Anders Wramnell Rektor Rönnens gymnasium Rönnblomsgatan 6A Malmö Tel , Elenore Skog Lärare hälso-och sjukvård, Programansvarig Praktiska Omvårdnadsprogrammet /Vård-och Omsorgsprogrammet Industrigatan Malmö. Tel eller Lena Witte-Cederblad Utbildningschef Lernia Utbildning AB Fjelievägen 41 B Lund Tel Tomas Nilsson Bitr Rektor Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen Lund Tel

3 Kristian Berghult Rektor Komvux Lund Glimmervägen 12 Lund Tel Erik Åström Ersatt Stina Willquist Rektor Consensum Lund AB St. Lars väg byggnad Lund Arbetsgivare: 1. Gunilla Mandin Malmö stad Stadskontoret Avdelning vård och omsorg Malmö Besöksadress: Föreningsgatan 26 Tel Mobil: Gunilla U B Nilsson Praktikplats administratör Malmö stad, Hyllie SDF Box 19045, Malmö Tel , Berit Göransson Utbildningssekreterare SUS Malmö Tel Annika Gustafsson Vårdchef SUS Malmö 3

4 5. Anders Söderhamn Lunds kommun VoO-förvaltningen Fäladstorget LUND Tel Helena Neveryd Lärare inom hälso- och sjukvård Koordinator/handläggare för gymnasiala utbildningsfrågor SUS Lund Tel Goldi Sundahl Handläggare i marknadsförings- och rekryteringsfrågor SUS Lund Tel Kristina Johnsson Psykiatri Skåne Tel Facklig representant: Monica Smidje ersatt Christina Skörvald Kommunal Malmö Facklig representant Ordförande sektion Kommunal Sektion 4 Centrum /Syd Malmö Tel

5 Interimistisk Styrgrupp from 2 december 2011 Ordförande Kommunal arbetsgivare I: Gunilla Mandin och ersättare 1:e vice ordförande Kommunal arbetsgivare II: Anders Söderhamn och ersättare 2:e Vice ordförande SUS Berit Göransson och ersättare 2: vice ordförande SUS Helena Neveryd med ersättare Arbetstagarerepresentant Monica Smidje och ersättare Kommunal arbetsgivare Malmö Gunilla Nilsson och ersättare Kommunal arbetsgivare Lund med ersättare Kommunal utbildningsanordnare Malmö Slavica Rankic Rönnens gymnasium och ersättare Kommunal utbildningsanordnare Lund Kristian Berghult ersättare Tomas Nilsson Friskolerepresentant Malmö Praktiska och ersättare Friskolerepresentant Lund Consensum och Lernia AB 5

6 Innehållsförteckning Kontaktpersoner i arbetsgruppen V O-C Malmö/Lund Interimistisk Styrgrupp, ledamöter Bakgrund till försenad ansökan VO-C Malmö/Lund Kvalitets kriterier 1. Varför Vård - och Omsorgscollege 2. Samverkan 3. Lokalt perspektiv 4. Infrastruktur på utbildningen 5. Hälsoperspektivet 6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 7. Lärformer och arbetssätt 8. Lärande i arbete 9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 10. Avtal och överenskommelser 6

7 Bakgrund till försenad ansökan Till Nationella Rådet Vård och Omsorgs College I Skåne har delregionen Malmö stad och Lunds kommun arbetat med ambitionen att ansöka om certifiering av samverkan mellan alla parter i Vård och Omsorg i Malmö/ Lund under längre tid. Våren 2007 träffades utbildningsanordnare, delar av arbetslivet i vård och omsorg samt regional representanter för Vård och Omsorgs College. Deltagarna bestämde juni 2008 att det var angeläget att Malmö och Lund skulle arbeta tillsammans med en ansökan. De kommunala utbildningsanordnarna i Lund och Malmö var vid den tidpunkten drivande parter. En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunal utbildningsverksamhet från båda kommunerna, friskolor med vård och omsorgsprogrammet, representanter för så väl Malmö stad som Lunds kommun som arbetsgivare, representation från dåvarande Universitetssjukhuset i Malmö och Lund, facklig företrädare från kommunal. Medlemmarna i arbetsgruppen representerade, praktikplats företrädare/samordnare, rektorer, deltagarna hade sina respektive huvudmäns uppdrag att fullfölja ansökningsprocedur. Arbetssättet var i smågrupper, möten med alla, och ett arbetsmaterial nog så detaljerat om alla verksamheter växte fram. Vid denna tidpunkt fanns sedan länge ett välutarbetat system i såväl Malmö som Lund avseende praktikplatser, bransch/programråd, skolor med alla de faciliteter som är nödvändiga för en högkvalitativ skola. Arbetsgivarna hade ett välutarbetat system för att förstå betygsdokument från skolorna och man har inga bekymmer att rekrytera arbetskraft och skolorna fick sökande till sina respektive program. Den samverkan som eftersträvas att belysa vid certifiering av vård och omsorgscollege Malmö/Lund var att det fanns mycket väl utvecklad samverkan redan innan själva ansökningsarbetet började. Detta gjorde att arbetsprocessen kändes extra tung. Verkligheten skulle presenteras på ett för alla tvivelaktigt och något tillkonstlat och problematiserat vis. När slutligen våren 2009, ett förslag med bindande avtal på sådant som redan fungerade i praxis lades fram för alla parter drog sig UMAS universitetssjukhuset i Malmö ur. UMAS hade behov av att påbörja lokalt utvecklingsarbete tillsammans med lokala utbildningsanordnare. De kommunala utbildningsanordnarna ville ha båda sjukhusen med i samverkan. Detta gjorde att arbetsgruppen valde att vänta in sjukhuset i Malmös lokala arbete. Hösten 2010 sågs arbetsgruppen igen, med flertalet huvudmän representerade och projektledaren fick i uppdrag att för Nationella rådet förklara den uppkomna situationen och om möjligt slimma den ursprungliga ansökan för att skicka in den, innan regionens certifiering går ut våren

8 kom besked från SUS Skånes universitets sjukhus att man ställer sig positiv till fortsatt samarbete med Vård och Omsorgs College Malmö/Lund. Som ett resultat av VO-C diskussionerna har under den gångna tiden samverkan i olika former ägt rum. Här är några exempel; Ett lärlingsråd i Malmö i detta finns representanter från Rönnens gymnasium, Praktiska, Malmö Stad SUS/Malmö, Psykiatrin/Skåne. Ytterligare exempel på samverkan är gemensam kompetensutveckling för pedagoger på Rönnens gymnasium och Gymnasieskolan Vipan och Komvux Lund, Skolverket var och informerade om GY 11 för alla samtidigt. Komvux Lund och Rönnens gymnasium har i samverkan startat vuxenutbildning Vård och Omsorgsutbildning/Öresund. Vuxenutbildning om 52 veckor 1600 poäng och 16 veckors praktik varav 4 i Danmark. 8

9 Ansökan VO-C Malmö / Lund April Varför Vård och Omsorgs college Malmö/Lund Syfte/Vision Visionen är att vi utifrån ett medborgarperspektiv ska erbjuda högsta kvalité med avseende på utbildning inom vård och omsorg och att denna ska ge bästa förutsättningar för anställning inom vård och omsorg. Medborgarna ska mötas av vårdpersonal med en kompetens som efterfrågas. Efterfrågad kompetens skiftar över tid bland annat med hänsyn till, samhällets utveckling, tekniskt kunnande, förändringar i syn på vård och omsorg Analys/bakgrund Under hösten 2007 startade en regional arbetsgrupp i Skåne som hade som sin uppgift att få Skåne certifierat som Vård och omsorgscollege. Den regionala ansökan avseende Vård och omsorgscollege blev godkänd av nationella rådet i juni Samarbete Malmö/Lund Tillsammans är Malmö/Lund en dominerande del av Öresundsregionen. Malmö stad och Lunds kommun har i utbildningssammanhang fört diskussioner om samarbete i olika former, och samarbetar redan kring bla lärlingsutbildning. Under hösten 2007 startade en regional arbetsgrupp i Skåne som hade som sin uppgift att få Skåne certifierat som Vård och omsorgscollege. Den regional ansökan avseende Vård och omsorgscollege blev godkänd av nationella rådet i juni I Malmö/Lund fanns också tidigt ett intresse av att bli certifierade. I Malmö/Lund finns sedan länge ett väl utvecklat samarbete mellan arbetsliv och utbildare inom vård och omsorg. Ambitionen är att dela med sig så mycket som möjligt av befintligt samarbete, lyfta blicken och fortsättningsvis utvecklas till att bli ännu bättre. Ett första möte med framförallt utbildningsanordnare inom den kommunala verksamheten ägde rum i maj En arbetsgrupp för Malmö/Lund träffades första gången i juni 2008 och har därefter haft som ambition att under våren 2009 färdigställa en ansökan till Nationella Rådet för Vård och omsorgscollege. Skåne En attraktiv region Den skånska regionen omfattar 33 kommuner och sammanlagt människor. Skåne ligger på andra plats av de län i Sverige där befolkningen ökar mest. Sedan 1980 har Skåne växt med hela 20 procent. Störst ökning har skett i de västra delarna av regionen. Invandringen till Skåne har aldrig varit så hög som under de senaste åren. Förklaringen till befolkningstillväxten handlar delvis om svenskar som kommit hem efter att ha arbetat eller studerat utomlands. Invandringen från Danmark till Skåne har blivit sex gånger större än före invigningen av Öresundsbron. Arbetsmarknaden i Sverige står inför en av sina största utmaningar och inget undantag råder för Skåneregionen. Under en tioårsperiod ska en tredjedel av arbetskraften bytas ut och det berör både privata och offentliga arbetsgivare. Personalprognosen visar att de 33 skånska kommunerna behöver rekrytera mellan och personer årligen fram till år Antalet anställda personer i de 33 skånska kommunerna kommer att öka (netto) med ca personer. 9

10 Arbetsmarknadsutsikterna för Skåne län (AMS Prognos) nya jobb - men stora grupper står fortsatt utanför arbetsmarknaden Skånes arbetsmarknadsprognos för 2011 och 2012 visar att den kraftigt positiva utvecklingen fortsätter och hälften av de tillfrågade företagen tror på ökad efterfrågan. I år blir det nya jobb och nästa år. Arbetslösheten väntas minska rejält till 7,6 procent fram till slutet av Samtidigt riskerar Skåne en tudelad arbetsmarknad där korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning inte får del av uppgången, medan allt fler branscher har svårt att rekrytera personal. Den privata tjänstesektorn fortsätter att dominera länets arbetsmarknad och 9 av 10 nya jobb skapas i någon av branschens sektorer. Det är framför allt företag inom finansiell verksamhet och företagstjänster som är mest optimistiska, men även inom byggsektorn och tillverkningsindustrin blir jobben fler. Inom byggsektorn ökar bostadsbyggandet i Malmöregionen rejält efter en kraftig nedgång Det som också talar för en stabil arbetsmarknad är att den kraftiga ökningen av antalet lediga platser hittills i år gäller i princip alla branscher. I prognosen uppger 19 procent av arbetsgivarna att de haft problem att rekrytera rätt personal under det senaste halvåret. Störst problem är det inom bygg, men också inom industrin, barnomsorgen och specialistvården. Sysselsättningen ökar Lågkonjunkturen slog hårt mot Skåne och trots den snabba återhämtningen dröjer det till slutet av året innan lika många är sysselsatta som under I år ökar sysselsättningen med personer och 2012 med personer, när gränspendlarna är inkluderade. Sammanfattning: I år ökar sysselsättningen med personer, vilket innebär att Skåne har sysselsatta personer, inklusive gränspendlare över Öresund ökar sysselsättningen med ytterligare personer. Utbudet av arbetskraft ökar med personer i år och med personer under Arbetslösheten, d.v.s. de öppet arbetslösa och personer som deltar i program med aktivitetsstöd minskar till 8,7 procent (i förhållande till länets arbetskraft) vid årets slut och till 7,6 vid slutet av Hälften av alla företag som besvarat prognosenkäten tror på en ökad efterfråga de närmaste 6-12 månaderna. Framtidstron är störst inom privat tjänstesektorn där 8 av 10 företag inom information och kommunikation. Inom transportsektorn tror på 7 av 10 företag på ökad efterfrågan. Flest nya jobb skapas inom den privata tjänstesektorn, men också inom bygg och industrin. Flera branscher ser problem med att rekrytera personal, främst gäller det vissa byggyrken och specialister inom vården. Den stora utmaningen för Arbetsförmedlingen är att möta behovet hos de grupper där arbetslösheten fortsätter att öka, vilket framför allt gäller korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar. 10

11 Närheten till Danmark Konkurrensen om arbetskraften i Skåne utmanas av närheten till Danmark. När bristen på dansk arbetskraft uppstår blickar arbetsgivarna i Danmark över sundet och en dansk rekryteringsväg drar in över Skåne. När det gäller lediga arbeten inom sjukvård och äldreomsorg har svensk personal större attraktionskraft. Den svenska utbildningsnivån motsvarande omvårdnadsprogrammet är högre än den nivå som krävs i Danmark. Ett stort utrymme för egna initiativ, ett attraktivt arbetsklimat som ger personalen tid att kunna umgås med pensionärerna/boende samt ett högre löneläge är några av attraktionsfaktorer som arbetsgivarna i Danmark erbjuder. För anställningsbarhet krävs att arbetssökande har kursen psykiatri och godkänd praktik. I dagsläget 2011 tycks arbetskraftsströmmen vända, d.v.s. efterfrågan i Sverige har ökat och det finns färre jobb i Vård och omsorg i Danmark. Validering av redan anställd personals kunskap kommer här att bli en av framgångsnycklarna till kompetensförsörjning för redan anställd personal. Allt fler äldre Antalet äldre ökar vilket innebär ytterligare efterfrågan på vård och omsorg. Ju äldre vi blir desto större är riskerna att vi drabbas av sjukdom. Individer som i dag behöver stöd och hjälp från omsorgen om äldre och funktionshindrade har större behov av alternativa insatser av både vård och omsorg. Andra faktorer är ökad mångfald med avseende på etnicitet eftersom antalet äldre med annan etnisk bakgrund ökar. Personer med olika etniska bakgrunder behöver utbildas för att kunna möta individuella behov hos denna målgrupp. Andra faktorer som kommer att påverka behovet av rätt personer i sammansättningen av personalgrupper samt bas, bredd och spets i arbetslagens samlade kompetens är; snabb medicinskteknisk utveckling, ökad internationalisering, fler äldre får (önskar) vård och omsorg i ordinärt boende. Malmö stad Inom vård - och omsorg i Malmö stad arbetar cirka 6000 personer varav 4300 i yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträde och vårdare. Övriga yrkesgrupper är bland annat sjuksköterskor, omsorgspedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare och chefer. Det finns en kommungemensam kompetensförsörjning med fokus på utbildning/utveckling, rekrytering, marknadsföring och ledarskap. Inför framtidens pensionsavgångar ser man att behovet av personer utbildade i omvårdnadsprogram kommer att öka. Drygt 300 undersköterskor, vårdbiträden och vårdare, där undersköterskorna utgör den största gruppen, kommer att gå i pension fram till Riktlinjer för anställningsbarhet för undersköterskor är under revidering. Bakgrunden är att utbildningen ändrats det har startats nytt vård och omsorgsprogram inom gymnasiet, med nya programfördjupningar. Det innebär att de studerande får nya kombinationer av innehållet i utbildningen. Det är de verksamhetsansvariga som bedömer vilken utbildning och kompetens som krävs för att arbeta inom respektive verksamhet. Som ett led i denna bedömning rekommenderas vissa riktlinjer för att få anställning som omvårdnadspersonal och undersköterska i Malmö stad. Introduktion erbjuds vid anställning och möjlighet till att gå vid sidan om. All personal ges genom dialog möjlighet till delaktighet och samverkan och har direkt inflytande för ex planering och utveckling på sin arbetsplats. 11

12 Malmö Stad erbjuder möjligheter för outbildad personal att studera via LPA. Som är en utbildningsmetod som syftar till att ge en medarbetare på en arbetsplats gymnasiekompetens i karaktärsämnen i vård och omsorgsprogrammet. Vi utgår från medarbetarens arbetsplats och drar nytta av arbetslagets erfarenheter i kompetensutveckling. De senaste åren har ett hundratal medarbetare erbjudets handledning100 gymnasiepoäng, en uppdragsutbildning som genomförs av Rönnens gymnasium.. Återkommande vård- och omsorgsdagar med utställare och seminariehållare genomförs där vård- och omsorgs egen personal delger kunskap och information till varandra. Malmö vård - och omsorgs egen tidning Spaning informerar bland annat om arbetsgivarfrågor, personalutveckling samt marknadsför vård- och omsorg både internt och externt. Malmö stads vård- och omsorg deltar på olika mässor. Malmö stad tar emot drygt fyrahundra gymnasieelever per termin inom vård och omsorg varav ca tvåhundra är vuxenstuderande, exklusive valideringar och LPA. Från högskolan tas drygt tvåhundra studerande per termin emot och tjugo till trettio personer som läser Svenska för invandrare (SFI) och två-tre platser från Yrkeshögskolan. Detta administreras av praktikplatsadministratör. Representant från FoU enheten i Malmö och praktikplatsadministratör medverkar i branschråd. Lunds kommun Personalen i dagsläget är fördelad enligt följande. Tillsvidare anställda inom äldreomsorgen är 969 undersköterskor och 165 vårdbiträden. Personalomsättningen har under de senaste två åren varit ungefär 7 %, vilket innebär ca. 150 personer. Utökade behov framöver (alltså nyanställningar), med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen, är 180 personer fram till 2015 och 350 fram till 2025 inom äldreomsorgen och 175 personer inom LSS fram till Till detta kommer en generationsväxling på grund av pensionsavgångar under de närmaste tio åren, då man förväntar sig att 25 % från äldreomsorgen och 20 % från LSS går i pension. Sammantaget blir behovet alltså, under det närmaste decenniet, ungefär 540 personer inom äldreomsorgen och ungefär 300 inom LSS, samt de 10 procenten som rör sig varje år, ungefär 200, inalles drygt 1000 personer. Lunds kommun har, liksom Malmö stad, samverkansavtal och jämställdhetsplan samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Kommunen deltar i olika vårdmässor och seminarier och vårdambassadörer representerar kommunen bland annat i kontakter med skolor och arbetsförmedling. Varje termin tar förvaltningen emot mellan 160 och 180 elever från olika gymnasieutbildningar. Utöver dessa förekommer ett ganska stort antal elever från olika högskoleutbildningar, som exempelvis socionom- och sjuksköterskeutbildningarna. Kommunen är representerad i de olika gymnasieskolornas programråd. Dessa möten är informationsmöten mellan avnämarna och fungerar bra och i kommunen finns en centralt placerad praktikplatssamordnare. 12

13 Skånes universitetssjukhus SUS (motsvarande tidigare UMAS-USIL) Skånes universitetssjukhus (SUS) bildades formellt den 1 januari Genom denna fusion stärks den kliniska forskningen och universitetssjukvården i Skåne får ökad konkurrenskraft i svenskt och internationellt perspektiv. SUS är det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skåne. De tre huvuduppdragen är att bedriva avancerad sjukvård, utbildning och forskning. Sjukhuset är ett av landets största akutsjukhus. Varje dag kommer cirka 400 personer till de två akutmottagningarna. Där erbjuds kompetent akut- och traumasjukvård framförallt till medborgare inom Region Skåne. Medarbetarnas dagliga engagemang, ansvarskänsla och kompetens är grunden för SUS. Sjukhusets cirka medarbetare har tillsammans över 100 olika kompetenser. De största yrkesgrupperna är sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Kompetensutveckling för de patientnära yrkesgrupperna är något som alltid finns i fokus på SUS. Sen flera år tillbaka är Lean sjukhusets verksamhetsfilosfi. Det innebär att medarbetarna dagligen arbetar med ständiga förbättringar. Flertal Lean projekt pågår idag som följer patientflödet genom organisationen och samtidigt identifierar vilken kompetens de olika yrkesgrupperna behöver för att ge en säker vård. Vilka kompetensutvecklingsinsatser som är aktuella i nuläget skiftar över tid, då uppdragen till verksamheten skiftar, den medicinsk tekniska utvecklingen hela tiden går mot nya upptäckter. Utbudet på intern kompetensutveckling för undersköterskor är idag bred och över tiden ständigt återkommande. Arbetsmarknad SUS Sedan våren 2011sker rekrytering endast utifrån ett dispensförfarande och därmed råder i princip anställningsstopp vid Skånes universitetssjukhus. En ny sjukhuschef kommer att anställas den första januari 2012 vilket kan komma att innebära förändringar i sjukhusets organisation. Detta är en av orsakerna till att det är svårt att förutsäga rekryteringsbehovet framöver. Marknadsföring unga på SUS Skånes universitetssjukhus har sedan många år tillhandahållit platser för elever från grundoch gymnasieskola i praktisk arbetslivsorientering s.k. PRAO. Om Psykiatri Skåne Den första mars 2009 bildades förvaltningen Psykiatri Skåne. Den ingår i Region Skåne och har ungefär anställda och en budget på cirka miljoner kronor. Psykiatri Skåne har till uppgift att behandla psykisk ohälsa som är så pass allvarlig att specialistkompetens krävs. Verksamhetsidé Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Patienterna och närstående känner sig trygga och delaktiga. Resultaten följs upp och leder till ständig förbättring. 13

14 2. Samverkan Samverkan med arbetsgivare och utbildningsanordnarna Lokal styrgrupp Den lokala styrgruppen ska utgöras av representanter från samtliga aktörer i Vård och omsorgscollege. Majoriteten utgörs av arbetslivet. Den lokala styrgruppen sammanträder minst 3 gånger/läsår. Styrgruppen ska utgöras av representation från aktörer. Ordförande är arbetsgivarrepresentant och vice ordförande är utbildningsanordnare. Majoriteten av styrgruppen utgörs av representanter från arbetslivet. Den lokala styrgruppen är ännu inte fastställd vid ansökningstillfället. Inför certifiering kommer en interimistisk styrgrupp att konstitueras. Bildades Det väsentliga är att hitta gemensamma perspektiv hos de olika parterna. Och ett exempel på detta är, hur ska man behandla all förändringar av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i samband med gymnasiereformen Gy 11och Gy 12. Styrgruppens uppdrag: Leda det övergripande arbetet med Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Ge råd och stöd genom ett konsultativt förhållningssätt till de olika parterna Ta fram underlag för frågeställningar gällande Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Följa upp och utvärdera kvalitetskriterier Omvärldsbevaka Arbeta tillsammans med marknadsföring Lokala arbetsgrupper: Hos varje utbildningsanordnare finns en lokal arbetsgrupp, nuvarande bransch/programråd. Här möts de olika lokala parterna och kan, om det behövs kompletteras med andra arbetsgrupper inom olika områden som t.ex. praktiksamordning, kvalitetsuppföljning mm. Lokal Organisation Följande aktörer deltar i Vård och omsorgscollege Malmö/Lund Arbetsgivare: Malmö Stad, Lunds Kommun, Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund, Psykiatrin Skåne Fackliga företrädare: Kommunal Malmö Utbildningsanordnare: Rönnens gymnasium Malmö Praktiska Malmö Gymnasieskolan Vipan Lund Komvux Lund Consensum Vård och Hälsogymnasium Lund Consensum Vux Lund Lernia Utbildning AB Malmö Lund 14

15 3. Lokalt perspektiv Målet för vårt lokala college är att öka attraktionskraft att arbeta inom vård och omsorg och att öka samarbetet mellan alla aktörer. Det finns redan idag ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetslivet när det gäller information till grundskolans elever. Såväl Malmö Stad som Lunds kommun har vårdguider och sjukhusen har vårdambassadörer. Arbetslivet deltar ofta i de olika skolornas marknadsföringsaktiviteter. Ambitionen är att visa på tydligt samband och sammanhang mellan utbildning och arbetsliv. Det befintliga marknadsföringskonceptet ska utvecklas och förbättras i samverkan, allt för att information enkelt ska nå elever som står i begrepp att söka utbildning. Alla aktörer i VO-C ska i samverkan arbeta för att öka attraktionskraft hos såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare inom vård och omsorg. Som exempel på samverkan är; Information på aktörernas olika hemsidor ska finnas om innehåll och krav på utbildning för olika vårdyrken. Marknadsföring i olika media ska också i samverkan utvecklas för att nå ut till framtida och nuvarande yrkesgrupper i vård och omsorgs college. Genusperspektiv Av tradition är det övervägande kvinnor inom vård och omsorg, ambitionen för VO-C är att synliggöra möjligheter för både män och kvinnor avseende anställning och intressanta arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Mångfald Inom vuxenutbildningen ges möjlighet för vuxenstuderande på olika vis att läsa Sfi med inriktning mot vård och omsorg, som exempel i Malmö och Lund och inom Lernias verksamhet. Rönnens gymnasium Malmö From Ht-2011 finns Vård- omsorgsprogrammet GY 11 för ungdomar. Rönnens gymnasium erbjuder sina elever att kombinera sin profil inom valbara kurser och individuella val så att elever får yrkesutgångar mot anställning som t e x undersköterska inom äldreomsorg/ hemtjänst, skötare och personlig assistent. Eleverna gör sin första APU inom äldreomsorg och på så sätt möter de under sin utbildning många olika verksamheter. Lärlingsutbildning på gymnasial nivå har funnits sedan 2009,med ett lärlingsråd kopplat till utbildningen. På skolan finns också introduktionsklasser, samt en gymnasiesärskola. Samtliga lärare är behöriga och lärarna har en hög generell kompetens. Skolan hade 2009 sammanlagt 800 elever varav hälften vuxna i när/distans studier och ca 270 elever på ungdomsgymnasiet som studerar omvårdnadsprogrammet. Motsvarande siffror för 2011, för vuxenutbildningen är 521 elever och för ungdomssidan 188 elever. Vuxenutbildning Rönnen Malmö Komvux Malmö Rönnens gymnasium erbjuder 1400 p inom karaktärsämnena med möjlighet till fördjupning inom hemsjukvård, sjukvård, psykiatri och utvecklingsstörning/funktionshinder. Programrådet är forum där förslag till programfördjupningar har reviderats i enlighet med arbetsgivarnas önskemål och behov. I utbildningen ingår sammanlagt 10 veckor APU, 4 veckor inom äldreomsorg och 6 veckor inom fördjupningen. Ett nära samarbete med arbetsgivare har utvecklats sedan många år tillbaka. Inför arbetet med implementeringen av GY pågår ett intensivt arbete med arbetsgivarna för att identifiera kompetensbehov och hur lärandet i APL och i skolan ska optimeras på bästa sätt. Skolan kommer att erbjuda programfördjupningar som efterfrågas i regionen och den utbildningslängd som rekommenderar. I nuläget ligger förslaget på 15

16 utbildningsomfattning på 1500 p och med programfördjupningar mot äldreomsorg, funktionsnedsättning, sjukvård och psykiatri. Gymnasieskolan Vipan Lund Gymnasieskolan Vipan är den yngsta av Lunds kommuns kommunala gymnasieskolor med 8 olika nationella yrkesprogram där alla jobbar tätt tillsammans dels med sin bransch och omvärld och dels med sitt program och dels i programinriktade arbetslag. De lärare som undervisar på vård och omsorgsprogrammet är alla behöriga, både kärn- och karaktärsämneslärare. Det borgar för att våra elever får goda kunskaper med sig efter tre år på gymnasiet. Vi har en organisation som kan starta två ingångsklasser inom vård och omsorgsprogrammet med vardera 20 platser. Inför åk.2 har eleverna möjlighet att välja kursen Räddningsmedicin. Vipan samarbetar bl.a. med Räddningstjänst Syd, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i Revinge och ambulansstationen på Heleneholm. Inför åk.3 väljer eleverna mellan kurserna Akutsjukvård eller Barn- och ungdomsvård. Vilka hitintills har varit de mest lämpliga programfördjupningskurserna lokalt i Lund. Komvux Lund, Lund Komvux Lund erbjuder samma kombinationer som för ungdomselever, och det finns möjlighet att läsa kurserna både i form av närundervisning och på semidistans. Inom omvårdnadsprogrammet på Komvux i Lund finns möjlighet att inrikta sig mot följande yrkesutgångar: Sjukvård Psykiatri Omsorger om utvecklingsstörda och funktionshindrade Elever får yrkesutgångar mot anställning som t e x undersköterska inom äldreomsorg/ hemtjänst, skötare och personlig assistent. Genom programråd och branschråd har Komvux Lund ett nära samarbete med arbetsgivare och fackliga organisationer och kan anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov och krav. Lernia Lernia erbjuder sina vuxenstuderande en utbildning som i första hand vänder sig till de som villa arbeta inom hälso- och sjukvård eller äldre- och handikappomsorg, till exempel som skötare eller undersköterska. Utbildningen genomförs i en sammanhållen grupp eller mer individuellt, på hel eller deltid. Utbildningen inleds med en grundläggande del och erbjuder därefter inriktningar inom Sjukvård Psykiatri socialpsykiatri Äldreomsorg hemsjukvård Utvecklingsstörning Handikappomsorg Inom Lernias Forskning och utvecklingsorganisation arbetas fram underlag för implementeringen av VUX12 i nära samarbete med skolverket och branschrepresentanter. Praktiska Malmö Praktiska Malmö erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet i både skolplatsförlagd och lärlingsform. Gemensamt för båda versionerna är omfattande del i praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna har möjligheten att kombinera programfördjupning och individuellt val inom akutsjukvård, barn- och ungdomssjukvård samt psykiatri. Utbildningen inom omvårdnadsprogrammet / vård- och omsorgsprogrammet genomsyras till viss del av äldreomsorg både när det gäller teori och APU/APL. Eleverna får här en ökad 16

17 insikt och förståelse inom denna yrkesutgång. Eftersom nyfikenheten och intresset är stort att få en bredd i sin utbildning, öppnar vi dörrarna ytterligare för våra elever och erbjuder även yrkesutgångar inom valda fördjupningar. Inom VOC ser vi en naturlig mötesplats att diskutera programfördjupningarna med arbetsgivarna fortlöpande då behoven kan variera under tid. Consensum Lund Inför reformen GY2011, erbjuder Consensums ungdomsgymnasium i Lund, Vård och Omsorgsprogrammet med fördjupningar mot Hälsa och friskvård, Akutsjukvård samt en Högskoleförberedande fördjupning. Consensum erbjuder även lärlingsutbildning med fokus mot äldrevård. På Naturvetenskapliga programmet erbjuder Consensum förberedelse för arbeten med människor. Consensum Yrkeshögskola erbjuder ett flertal utbildningar vilka ger specialistkompetens för undersköterskor. Consensum Vux i Lund erbjuder också vuxenutbildning på omvårdnadsprogrammet, en grundläggande del vilken byggs på med olika kurspaket med inriktning mot; Sjukvård - hemsjukvård Psykiatri - socialpsykiatri Barn- och ungdomssjukvård Funktionshinder och utvecklingstörning Utbildningen kan läsas såväl distans som skolförlagd, halv eller helfart. 17

18 4. Infrastruktur för utbildningen Samverkande parter i Vård och omsorgscollege Malmö/Lund utgörs av samtliga aktörer/utbildningsanordnare som erbjuder utbildning inom vård och omsorg för ungdomar, nationellt program och komvux i Malmö Stad och Lunds kommun. Utbildningsnivåer Gymnasieutbildning Rönnens gymnasium Malmö Gymnasieskolan Vipan Lund Praktiska Malmö Consensum Lund Gymnasial Vuxenutbildning Rönnens gymnasium Malmö Komvux Lund Lund Consensum vux Lund Lernia Utbildning AB Utbildningar Vård och Omsorgsprogrammet / Omvårdnadsprogrammet Närstudier ungdomar/vuxna Distans vuxna Lärlingsutbildning ungdomar Övriga utbildningar Handledarutbildning vuxna Övrigt Validering Antal elever som slutat Omvårdnadsprogrammet VT 2011 hos de olika utbildningsanordnarna: Skola Antal Antal män Slutbetyg Rönnens gymnasium Praktiska Vipan Consensum

19 Antal elever som HT-2011 börjat Vård och omsorgsprogrammet Skola Antal Antal män Rönnens 51 9 gymnasium Praktiska 18 0 Vipan 22 1 Consensum 61 6 HT 2011 Vård och Omsorgsprogrammet Programfördjupningar Rönnens gymnasium; Akutsjukvård, Psykiatri, Funktionsnedsättning Praktiska; Akutsjukvård, Psykiatri och Barn och ungdomssjukvård Vipan; Akutsjukvård eller Barn och ungdomssjukvård, Högskoleförberedande eller Yrkesförberedande. Yrkesförberedande innehåller; Friskvård och hälsa och Specialpedagogik 2, och väljer mellan Räddningstjänst eller Lindrande vård Consensum; Högskoleförberedande, Akutsjukvård och Hälsa/Friskvård Antal utbildningsplatser Omvårdnadsprogrammet Utbildningsanordnare/GY 2008/ /2011 Rönnens gymnasium Gymnasieskolan Vipan Praktiska Consensum ungdomsgymnasiet Utbildningsanordnare/Komvux Rönnens gymnasium Komvux Lund Lernia Utbildning AB / Malmö * Lernia Utbildning AB/Lund Summa: *Endast validering 19

20 Rönnens gymnasium, Malmö Rönnens gymnasium är Malmö Stads kommunala gymnasieskola som erbjuder vård och omsorgsutbildning för ungdomar och vuxna. Komvux utbildning genomförs i både närstudier med utbildningsstart 4 gånger per år och distansstudier med start två gånger per år. Rönnens gymnasium erbjuder sina elever att kombinera sin profil inom valbara kurser och individuella val så att elever får yrkesutgångar mot anställning som tex undersköterska inom äldreomsorgen/ hemtjänsten, skötare och personlig assistent. Eleverna gör sin första APU inom äldreomsorg och på så sätt möter de under sin utbildning många olika verksamheter. Skolan har praktiksamordnare som har ett nära samarbete med verksamheterna inom vård och omsorg. Skolan har ett elevvårdsteam bestående av kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagoger. Rönnens gymnasium har också ett välfungerande elevråd. Förutom detta finns ett kostråd, ett miljöråd, ett biblioteksråd och i dessa är det representation från både elever, personal och skolledning. Ett aktivt programråd med representation från arbetslivet och arbetstagarna diskuterar kursutbudet utifrån de behov som finns vilket ligger till grund för beslutet till skolledning. På Rönnens gymnasium genomförs uppdragsutbildning för handledare inom vård och omsorg. För närvarande finns en Yrkeshögskoleutbildning för tandsköterskor på 300 Yh/poäng. Praktiska, Malmö Praktiska, som startade 2001, ingår i koncernen Vindora Utbildning AB, som erbjuder yrkesutbildningar på 52 platser i Sverige. Koncernens utbildningskoncept halva tiden i arbetslivet har, sedan starten 1999, stått i centrum och därför så har vi varit den största aktören i försöksverksamheten kring gymnasial lärlingsutbildning. Vindora bedriver även vuxenutbildning inom koncernen på etablerade gymnasieskolor. Vård- och omsorgsprogrammet på Praktiska startade hösten 2008 och erbjuder totalt 16 platser per årskull fördelade på de olika utbildningsformerna nationellt program, lärling samt programinriktat individuellt val. De karaktärs- och kärnämneslärare som undervisar på vård - och omsorgsprogrammet är alla behöriga. Gymnasieskolan Vipan, Lund Gymnasieskolan Vipan är den yngsta av Lunds kommuns kommunala gymnasieskolor med 8 olika yrkesprogram där alla jobbar tätt tillsammans dels med sin bransch och omvärld och dels med sitt program och arbetslag. De lärare som undervisar på omvårdnadsprogrammet är alla behöriga, både kärn- och karaktärsämneslärare. Det borgar för att våra elever får goda kunskaper med sig efter tre år på gymnasiet. Vi startar varje läsår med två nationella ingångsklasser på omvårdnadsprogrammet med vardera 20 platser. Inför åk.2 har eleverna möjlighet att välja kursen Räddningsmedicin. Vipan samarbetar bl.a. med Räddningstjänst Syd, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i Revinge och ambulansstationen på Heleneholm. Inför åk.3 väljer eleverna mellan kurserna Akutsjukvård eller Barn- och ungdomsvård. Komvux Lund, Lund Komvux i Lund är kommunens egen anordnare av vuxenutbildning. För tillfället är det ca. 90 anställda och ca elever per läsår. Alla lärare är behöriga i sina respektive ämnen. Kurserna ges i allmänhet både som schemabundna alternativ och som flexibla kurser, där individen har stora valmöjligheter vad gäller studiernas form. Komvux i Lund har en (1) lärare som har som uppgift att vara praktiksamordnare för omvårdnadsprogrammet. Komvux Lund och Gymnasieskolan Vipan har i samverkan dels 20

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer