MedicWave, hittar cancern innan det är försent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MedicWave, hittar cancern innan det är försent"

Transkript

1 Uppdragsanalys MedicWave, hittar cancern innan det är försent Bolaget går in i kommersiell fas Den potentiella marknaden för MBS uppgår till 18 miljarder USD Unik betalningsmodell ger MedicWave ett försprång Sammanfattning Föreställ dig att någon du känner går till sin läkare för en rutinundersökning, där läkaren tar ett blodprov för att snabbt och enkelt analysera proteinerna i blodet och kort därefter informera om att proteinanalysen visar tydliga spår av cancer. Inget att oroa sig för säger läkaren. Tumören är i ett så pass tidigt stadium att den helt och hållet kan behandlas utan någon som helst risk för spridning. Detta är den vision som cancerforskare som arbetar med masspektrometriinstrument har när de analyserar proteindata från patienter. Enligt statistik från cancerfonden kommer en tredjedel av alla människor i Sverige någon gång i livet drabbas av cancer. Varje år diagnostiseras olika cancerfall i Sverige och dödligheten ligger på per år. År 2007 var det kvinnor som fick diagnosen bröstcancer. Samma år fick även män diagnosen prostatacancer, personer fick diagnosen hudcancer, personer fick diagnosen tjocktarmcancer, samt personer fick diagnosen lungcancer. Dödligheten för lungcancer är störst, 90 % dör av alla som får denna sjukdom. Dessa cancerfall hade kunnat botas om de bara kunde detekteras tidigt då tumören ännu är liten och inte hunnit sprida sig. Det är detta som MedicWave arbetar med, det är att kunna hitta problemet med dessa tumörer innan det är för sent som är affärsidén. Detta göra bland annat med den unika programvaran som MedicWave har tagit fram. Nu gör bolaget en emission som skall hjälpa MedicWave att gå in i en kommersiell fas. Du har också chansen att hjälpa till att bekämpa cancern genom att investera i bolaget. Bolaget gör nu en nyemission, men skall inte notras förrän tidigast under Axier anser emellertid att MedicWave kan komma att vara en spännande aktie för den långsiktige placeraren. Antal aktier Notering Onoterat VD Michal Lysek Största ägare (%) Tobias Persson (38,66 procent) Webb Market Cap 15 Mkr Axiers rekommendation Teckna Risk Hög Potential Mycket hög 1

2 Beskrivning av verksamheten Bakgrunden till MedicWaves affärsidé är att utnyttja spetsteknik och modern teknologi för att inom medicinsk forskning skapa mervärde för kunderna. Detta skall ske genom att MedicWave förser och säljer bolagets mjukvaror för proteinanalyser till sjukhuslaboratorier, läkemedelsbolag och andra forskningsorganisationer, eller med andra ord till alla typer av kunder som använder så kallade masspektrometriinstrument. MedicWave har fokuserat på att utveckla och färdigställa en datormjukvara bestående av ett antal algoritmer. Programmet är ett mjukvarupaket som kallas MBS och består av en serie olika program med olika funktioner. MBS står för Medicwave Bioinformatics Suite, alltså MedicWaves bioinformatiksvit. Som namnet antyder är det flera program som ingår i MBS. Programmen är specialanpassade för att analysera biologisk och/eller medicinsk data, huvudsakligen proteiner hos patienter som bär på någon form av cancersjukdom. Produkten MBS är färdigutvecklad och de första licenserna har redan blivit sålda. En av finesserna med MBS är betalningsmodellen som MedicWave tillhandahåller, där kunden väljer vilka av programmen denne vill använda, och därefter i princip betalar per analys och bara för det denne väljer att använda. Betalningsmodellen har mottagits positivt då kunden inte behöver genomföra en större investering för att komma i gång. Normalt annars är att en licens för den här typen av program kostar mellan kronor. MedicWave bolagiserades november 2005 men produkterna började utvecklas långt tidigare. MedicWaves första produkt Proteinmarker Detection Software började som projekt redan Ungefär 30 personer arbetar för bolaget idag. Varav drygt 25 forskare, professorer och doktorer med specialkompetens inom dataanalys, data mining och algoritmutveckling, på projektbasis anlitas av bolaget för att arbeta med forskning och utveckling. Hittills är motsvarande 73 manår nerlagt på algoritmutveckling och programmering, vilket illustrerar att det är en omfattande serie produkter bolaget med gott resultat åstadkommit. Noteras bör att kostnaderna för hela denna utveckling redan är betald. Det är nu MedicWave ska skörda frukterna av allt utvecklingsarbete. Med nuvarande förutsättningar, finansiella ställning och kassaflöde uppstår ett kapitalbehov under första kvartalet För att framgångsrikt kunna driva rörelsen vidare samt ändra fokus från utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag, och för att vara trovärdig i nuvarande och potentiella kunders ögon krävs en förstärkning av balansräkningen. Kapitaltillskottet som denna företrädesemission inbringar ger MedicWave den finansiella uthållighet som krävs. Denna, den andra nyemissionen bolaget genomför är på totalt 5 MSEK, skall 2

3 huvudsakligen användas till att säkerställa en fortsatt kontrollerad expansion genom såväl organisk tillväxt som partnersamarbeten samt fortsatt forskning och utveckling. Bolagets nya huvudfokus är marknadsföring och försäljning av bolagets olika produkter. Marknad Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i fem befintliga och potentiella delmarknader. Dessa är Masspektrometri Bioinformatik Proteomik diagnostik (klinisk) och screening (profylaktisk testning). För att underlätta för läsaren har Axier valt att dela upp den totala marknaden i flera olika undermarknader för att på detta sätt enklare kunna åskådliggöra den totala marknadspotentialen som finns för den programvara som MedicWave utvecklat. Masspektrometri: 0,7 miljarder dollar 2006, och 1,4 miljarder dollar Enligt en nyligen publicerad rapport från analysföretaget Frost & Sullivan U.S. Life Science Mass Spectrometry Markets så värderades masspektrometrimarknaden till 0,7 miljarder USD år 2006 och spås öka till det dubbla år Bioinformatik: 1,4 miljarder dollar 2005, och 3 miljarder dollar Marknaden för bioinformatik omsatte 1,4 miljarder USD år Enligt Bioinformatics Market Update (2006) är bioinformatikmarknaden stabil. 3

4 Genetiken och proteomiken (forskning kring kroppens gener och proteiner) upptar 20 % av denna marknad. Denna rapport visar att marknaden växer med 16 % och kommer att uppnå en omsättning på 3 miljarder dollar år Den största delen av marknaden ligger i USA, Europa och Japan. Proteomik: 2,7 miljarder dollar 2008, och 6 miljarder Enligt en marknadsanalys utförd av Front Line Strategic Management Consulting förväntas marknaden för proteomik uppgått till 2,68 miljarder USD år 2008 Diagnostik: 5,5 miljarder dollar 2005, och 7,5 miljarder dollar 2010 Analysföretaget BioPerspectives spår att marknaden för sjukdomsdiagnostik uppgick till 5,5 miljarder USD för 2005 samt att denna förväntas öka till 7,5 miljarder dollar år I dagsläget är Sverige en viktig marknad för MedicWave, främst som en referensmarknad. I den inledande lanseringen under senare delen av 2009 och tidigare delen av 2010 kommer MedicWave emellertid att fokusera försäljningsinsatserna på främst Tyskland och i viss mån också Danmark. Det finns flera bidragande orsaker till detta, dels den stora potential som dessa marknader har, dels den geografiska närhet till Sverige. Under 2010 så kommer ledningen att prioritera Storbritannien och etablera en marknad i denna region. På grund av utdragna registreringsförfaranden i Frankrike så kommer denna marknad först i fråga när både Tyskland och Storbritannien är avklarade, det vill säga. inom de närmaste tre åren. Storleksmässigt sätt så är potentialen följande de närmaste fem åren 1. USA 2. Tyskland 3. Storbritannien 4. Frankrike 5. Italien 6. Danmark Trots att den amerikanska marknaden är störst har ledningen valt att börja med den tyska marknaden. Detta beror som ovan nämnt att Tyskland ligger relativt nära den svenska marknaden, men också för att det i Tyskland finns det elva utnämnda och erkända centra för cancerforskning. Tyska centra för cancerforskning Heidelberg Berlin Essen Tübingen Hamburg Erlangen München Frankfurt Dresden Freiburg Köln/Bonn 4

5 På kartan syns de viktigaste MedicWaves viktigaste samarbetspartners, som samtliga använder programvaran MBS. Ekonomiska data Resultaträkning Rörelsens nettoomsättning , ,05 Varukostnad -1311, ,64 Övriga externa kostnader , ,31 Personalkostnader , ,20 Avskrivningar enligt plan , ,00 Summa externa kostnader , ,15 Rörelseresultat , ,10 Finansiella poster Ränteintäkter 746, ,29 Räntekostnader , ,00 Finansiellt netto , ,71 Resultat efter finansiella poster , ,81 Resultat före skatt , ,81 Redovisat resultat , ,81 Prognoser I och med att MedicWave är ett utvecklingsbolag som är på väg att gå in i kommersiell fas. Av den anledningen är inte de historiska siffror av någon större 5

6 betydelse, de är de facto just historiska och säger inget om vare sig framtiden, den prognos bolaget har eller vad det verkliga utfallet kommer att bli. Bolaget räknar självt med en omsättning på TSEK under 2010 och en omsättning på TSEK under Sett till en 5-årsperiod ger ledningens enligt utsago egna konservativa bedömningar en prognostiserad omsättning på TSEK år Styrelsen räknar med en med en initial marginal överstigande 25procent och med en exponentiell tillväxt, både i omsättning och i marknadsandelar. Styrelse och ledning MedicWaves styrelse består utav Tobias Persson (ordförande), Michal Lysek (VD), Karl Hillgård, och Cristian Hallin. Styrelsens ordförande Tobias Persson, har ett förflutet inom datorsystemteknik, informations och kommunikationsteknologi samt är utbildad inom elektroteknik, medicinteknik, matematik, och mekatronik, med andra ord en ganska gedigen utbildning vilket visar att denne inte ser sitt uppdrag i MedicWave som en sinnekur. Tobias är i allra högsta grad delaktig i bolagets verksamhet och arbetar med att driva verksamheten framåt. En av styrelsens medlemmar känner Axier igen sedan förr, Karl Hillgård. Denne har sedan slutet av åttiotalet varit aktiv som entreprenör i olika konstellationer, bland annat har denne varit delägare och operativ i MedicPen som noteras på Aktietorget, ett bolag som vi har för avsikt att återkomma till under våren Även Christian Hallin är en entreprenör, han har bland annat drivit National Plast AB sedan 1994 och agerade VD i VPAB mellan åren Han sitter även med i Hälsoteknikalliansens styrelse sedan 2005 vilket gör att denne har en förståelse för MedicWaves kunder och den verksamheten dessa bedriver, vilket underlättar 6

7 då bolaget skall marknadsföra sina produkter till dem. I styrelsen i övrigt finns bolagets VD, Michal Lysek vilket är en av de få saker Axier inte tycker om. Vi upprepar vårt eviga mantra, en VD skall inte sitta i styrelsen han tillsätts av denna. I detta fall är Michal emellertid storägare och grundare av bolaget, så det kan vara i form av ägare han sitter med där. På sikt ser emellertid Axier en annan lösning på detta. Denne har en gedigen utbildning vad gäller datorsystematik och elektroteknik, två mycket relevanta områden för MedicWave. Michal har även drivit ett annat företag innan MedicWave så denne har en erfarenhet som kan komma bolaget till god nytta. Axier saknar en oberoende ledamot, vi tror att det är en fördel för både bolaget och dess aktieägare. Av erfarenhet vet vi emellertid att det är svårt att finna rätt person för ett sådant uppdrag. Vi vet också att bolaget har satt i gång en process för att komplettera styrelsen på detta sätt då det är ett önskemål inte bara från Axier utan även från marknadsplatsen, i detta fall med största sannolikhet Aktietorget. Styrelsen kommer att utökas med minst en extern ordinarie ledamot vid nästa årsstämma. Ledamoten/ledamöterna kommer att rekryteras bland personer som kan tillföra styrelsen kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Finner bolaget lämplig kandidat före ordinarie årsstämma kommer denne att bli adjungerad ledamot fram tills årsstämman tagit ställning till personen i fråga. Aktien Aktieägare Antal aktier Procent Michal Lysek ,32 % Tobias Persson ,66 % Nordica Life ,12 % Cristian Hallin ,78 % Övriga aktieägare (cirka 50 stycken) ,12 % Totalt ,00 % I skrivande stund genomför MedicWave en nyemission som har som mål att ta in 7

8 strax under 5 Mkr. Erbjudandet görs i form av en så kallad företrädesemission, vilket betyder att den i första hand vänder sig till de befintliga aktieägarna. I och med att det inte är en emission som är riktad till allmänheten brukar dessa alltid göras till en förmånligare värdering än vad en emission där aktier säljs till helt nya investerare innebär. Här ser Axier ett tillfälle för den som ser potentialen i den verksamhet som MedicWave bedriver. I det fall som emissionen inte fulltecknas kommer det att finnas möjligheter för externa placerare att teckna sig för de aktier som av olika anledningar inte utnyttjas av de befintliga ägarna. Teckning sker genom Aqurat Fondkommission. Observera att aktien i dagsläget inte är noterad och att det inte är säkert att en sådan kommer att ske under Bolagets styrelse har emellertid aviserat att denna har för avsikt att arbeta för att en sådan kommer till stånd. Emissionsvillkor Teckningskurs Teckningspost Sista teckningsdag 1,30 SEK per aktie 1,000 aktier 12 november Risker och möjligheter En av de stora riskerna som Axier ser med att investera i mindre bolag på de mindre listorna är att de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Många av de bolagen som finns noterade på dessa listor beläggs därför med en riskpremie på grund av avsaknaden av information. Eftersom bolaget är tämligen nytt så vet vi i dag inte hur pass aktieägarvänligt det kommer att vara i sin kommunikation. Axier förespråkar att de företag som noteras på de mindre listorna ägnar tid åt sina aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln att bli mer genomlyst. Bolag med alltför få aktiva ägare drabbas ofta av såväl en låg likviditet som en stor spread. En av riskerna med att investera i ett bolag som noteras på en av de mindre listorna är således att det kan vara svårt att sälja alltför stora poster vid ett tillfälle som en ägare önskar. Den placerare som väljer att investera i MedicWave i detta skede måsta vara medveten om att detta problem är ännu större för ett onoterat bolag. Riskpremien blir således betydligt högre. I gengäld anser Axier att bolagets pre-money värdering speglar detta, och att prislappen om 15 Mkr tar hänsyn till en viss informationsbias. En annan risk vi ser är att bolagets prognoser varit alltför förhoppningsfulla. Axiers erfarenhet säger att det aldrig går som planerat med en ny produkt, det uppstår alltid problem under resans gång. Hur pass stora problem dessa för med sig det är olika, och det är en styrka om ledningen kan vända dessa till sin fördel. I fallet MedicWave vet vi inte alls hur det kommer att gå, vi vet inte heller hur ledningen 8

9 har tänkt sig lägga upp sina informationsflöden. Bedömning Axier brukar generellt sett inte analysera onoterade företag, men i detta fall är vi beredda att göra ett undantag. Vi anser att potentialen finns där, och att en allt för tidig notering rent av skulle kunna vara av ondo för ett företag som är så pass tidigt ute som MedicWave. I dagens osäkra klimat tror vi att det finns risk för att allt för mycket energi skulle ägnas åt aktiekursen och att ledningen inte skulle finna arbetsro att utvärdera nya projekt och möjligheter vilka på sikt istället genererar nya intäkter. En notering förbereds emellertid och enligt de planer som finns skall denna ske under 2010, allra senast Vi sticker inte under stol med att utvecklings- och forskningsbolag inte är det som vi helst analyserar. Vi anser att vi har en gedigen grundkompetens rörande denna typ av företag, men att det är svårt för en lekman att sätta sig i alla detaljer och de möjligheter som finns i denna typ av bolag. Det är ingen tillfällighet att bolaget valt att bifoga en ordlista i det memorandum som föreligger emissionen. Vi är synnerligen tacksamma för denna, särskilt efter att vi läst bolagets omfattande affärsplan. Vi gör bedömningen att det finns en stor marknad för den programvara som MedicWave inom kort kommer att lansera i kommersiellt syfte, det betyder att bolaget, givet att ledningen har bedömt marknaden korrekt, snabbt kommer att kunna redovisa ett positivt kassaflöde. Axier konstaterar att lednigen varit tämligen sparsam och att de utnyttjat de begränsade resurserna som denna haft att förfoga över. Vi tycker om detta, vi är inte lika förtjusta i bolag som anser att nyemissioner är ett sätt att finansiera verksamheten. Vi tror emellertid att det kan finnas en risk för att MedicWave kommer att tvingas att göra ytterligare en nyemission, men vi är av den åsikten att det kommer vara en offensiv sådan, en där bolaget ber sina aktieägare om ytterligare kapital för att på detta sätt öka marknadsaktiviteterna och nå ut till ytterligare kunder. Sådana emissioner ser Axier som positiva då det finns en plan som tillför mervärde till bolaget vilket i slutändan gynnar aktieägarna. Vi är skeptiska till om MedicWave kommer att klara av att nå sina prognoser redan nästa år. Inte för att vi inte tror på bolaget, utan för att Axier alltid är försiktiga med de prognoser som lämnas när ett utvecklingsbolag går in i en kommersiell fas. Vi tror emellertid att det finns all anledning att anta att bolaget kommer att klara av en stor del av denna försäljning, även om det initialt sett kan vara litet tuffare än prognostiserat. På sikt tror vi att detta kan komma att jämna ut sig genom att bolaget kan klara av att ta en större marknadsandel. Axier konstaterar att det bakom MedicWave finns en samling entreprenörer som har ett mål att kapitalisera sitt bolag. Värderingen på bolaget ligger på 20 Mkr, givet att den fulltecknas, och det är en bra bit under det värde som lagts ned på att 9

10 utveckla programvaran. Det är närmare 30 Mkr som lagts ned för att utveckla produkten, och bolaget värderas i dag till 15 Mkr, pre-money. MedicWaves grundare, Michal Lysek och Tobias Persson, har hittills erhållit ungefär kronor i stipendier vid olika tillfällen för att kunna arbeta vidare med produktutvecklingen fram till dess bolaget bildades och kapitaliserades. Detta tyder att på att det finns en stor potential i den programvara som MedicWave utvecklat. Bland de allra tidigaste finansiärerna finns Innovationsbron Väst, Region Halland och Espira. Det sistnämnda skedde som en följd av att grundarnas bidrag vann Espiras Tillväxt Cup. Bolaget nominerades även till titeln Årets innovationsföretag 2007 på Guldgalan. MedicWave redovisade under föregående år en omsättning på 44 Tkr, men ledningen tror att denna under kommande år kommer att klara av att sälja för 7,5 Mkr, en betydande ökning. Klarar ledningen av detta så gör vi bedömningen att aktien är billig. Vid en fulltecknad emission värderas MedicWave till strax under 20 Mkr. Målet är att MedicWave skall kunna redovisa en rörelsemarginal om 25 procent, vilket efter schablonskatt ger ett p/e tal om 14. Förvisso inte så pass billigt, men inte heller dyrt att jämfört med andra tillväxtbolag. P/e talet tar emellertid inte alls hänsyn till den tillväxt son ledningen ser framför sig. Vi anser således att det finns andra, betydligt bättre nyckeltal som ger en bättre bild av bolaget. En annan typ vinstmultipel är det så kallade PEG-talet som visar relationen mellan P/E-tal och vinsttillväxt. Namnet kommer från engelskans P/E/Growth och multipeln erhålles genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten. Ett företag med 16 procents vinsttillväxt och ett P/E-tal på 16 får ett PEG-tal på 1. Ett annat företag med vinsttillväxt på 10 procent och ett P/E-tal på 20 har följaktligen ett PEG-tal på 2. Det första företaget är därmed lägre värderat och en bättre investering, eftersom det har ett lägre PEG-tal. En regel kan vara man bör undvika företag med PEG-tal över 1,5. I MedicWave är PEG-talet på låga 0,07. Väljer vi istället att använda det så kallade p/s talet, price/sales, för att värdera bolaget ser vi att värdet hamnar på 2,66 för år Som en följd av att bolagets omsättning ökar så pass kraftigt sjunker detta tal till 1,6 nästa år. Det är Axiers uppfattning att detta är mycket attraktivt för en sådan snabbväxare. Vi rekommenderar den långsiktige placeraren att teckna sig i MedicWave och tror att denne blir riktigt belönad den dagen aktien noteras på en marknadsplats. *Axier Equities har av styrelsen i MedicWave anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i RW Capital. Samtliga eventuella förändringar av innehav i MedicWave kommer att rapporteras löpande. 10

11 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 11

Genesis IT Välskött kassako

Genesis IT Välskött kassako Genesis IT Välskött kassako Uppdragsanalys 2011-09-28 Axier gör i samband med Genesis ITs rapport för det tredje kvartalet en kortare uppdatering av vår analys på bolaget. Genesis är ett nästintill skuldfritt

Läs mer

Stingbet kvitt eller dubbelt?

Stingbet kvitt eller dubbelt? Stingbet kvitt eller dubbelt? Under hösten 2008 skrev Axier om ett pokerbolag som vi trodde på. Bolaget som då hette FishnChips, har nu bytt namn till Stingbet Holding och växer i en rasande fart. Kundtillväxten,

Läs mer

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm

Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm Uppdragsanalys 2010-02-26 Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm Tullfrihet ger försprång gentemot konkurrenterna Det ryska behovet uppgår till 5,000 bussar per år Prognostiserar en 20-procentig

Läs mer

FindAds den som söker skall finna.

FindAds den som söker skall finna. Uppdragsanalys 2009-10-13 FindAds den som söker skall finna. Budgeterad årsomsättningstakt 2011 25 Mkr Räknar med att redovisa en vinst om 10 Mkr inom två år Kassaflödespositivt redan vid förhållandevis

Läs mer

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag Uppdragsanalys 2012-03-15 BCS Ett helt nytt och stadigare bolag BCS är idag närapå en helhetsleverantör inom området affärssystem. Under 2011 förvärvades bland annat verksamheter inom redovisningskonsultation

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin?

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Company Update 2011-06-13 Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Snabbt ökande omsättning Tecknade avtal värd 240 MSEK/ÅR Konjunkturokänslig marknad Låg värdering Sammanfattning Värmlands finans affärsidé

Läs mer

Genesis IT Nytt succéavtal

Genesis IT Nytt succéavtal Uppdragsanalys 2012-05-10 Genesis IT Nytt succéavtal Axier uppdaterar sin syn på Genesis IT efter bolagets rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2011/2012. Bolagets kraftiga tillväxt

Läs mer

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

Värmlands Finans Levererar återigen

Värmlands Finans Levererar återigen Uppdragsanalys 2011-09-08 Värmlands Finans Levererar återigen Värmlands Finans visar i sin rapport för det andra kvartalet 2011 (fjärde i det brutna räkenskapsåret) att den senaste tidens goda nyheter

Läs mer

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Company Update 2011-11-07 203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Sammanfattning De flesta av er har förmodligen besökt någon av hemsidorna Hittarecept.se, Matklubben.se eller AllaAnnonser.se,

Läs mer

G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge?

G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge? Rapportuppdatering 2011-03-16 G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge? Bygger upp förväntningar inför nya spel Att sälja ett nytt spel till en användare för några dollar är inget som en utvecklare

Läs mer

Vindico Security Låt expansionen börja

Vindico Security Låt expansionen börja Uppdragsanalys 2011-06-22 Vindico Security Låt expansionen börja Axier gör i samband med nyemissionen i Vindico Security en uppföljning på sin tidigare analys. Den pågående nyemissionen kommer maximalt

Läs mer

MedicWave, onoterad pärla?

MedicWave, onoterad pärla? MedicWave, onoterad pärla? Uppdragsananalys 2011-03-16 Bolaget sjösätter produkten Lovande samarbeten med flertalet universitet och forskningsgrupper Marknaden efterfrågar enklare sätt att diagnostisera

Läs mer

Värmlands Finans Rejält lyft 2012

Värmlands Finans Rejält lyft 2012 Värmlands Finans Rejält lyft 2012 Uppdragsanalys 2011-12-16 Omsättningslyftet i Värmlands Finans skjuts upp ett kvartal till följd av en säsongsmässig nedgång i fakturahantering under sommarmånaderna.

Läs mer

Sivers IMA Nu avgörs det

Sivers IMA Nu avgörs det Uppdragsanalys 2012-12-19 Sivers IMA Nu avgörs det Sivers IMA gick i december in i en otroligt spännande fas eftersom det då var ungefär ett år sedan företaget erhöll den första ordern från Ericsson gällande

Läs mer

Vindico Security Säkrast i klassen?

Vindico Security Säkrast i klassen? Vindico Security Säkrast i klassen? Uppdragsanalys 2011-05-19 Vindico Security var länge en av många aktörer på varularmsmarknaden. Det var en hårt pressad och mycket etablerad marknad med låga marginaler.

Läs mer

My Exchange Traderns trumfkort

My Exchange Traderns trumfkort My Exchange Traderns trumfkort 2011-05-16 Skalbar affärsmodell Stort intresse för courtageökande tjänster bland nätmäklare Driftsäker molnbaserad programvara Systemet kan appliceras på alla typer av tillgångsslag

Läs mer

Micropos om prostatan själv får välja

Micropos om prostatan själv får välja Uppdragsanalys 2009-11-09 Micropos om prostatan själv får välja Prostatacancer vanligare än bröstcancer Antalet prostatacancerfall spås öka till 18,000 årligen inom 20 år RayPilot erbjuder färre biverkningar

Läs mer

Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal

Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal Uppdragsanalys 2011-07-20 Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal Nytt femårsavtal med Selecta Fulltecknad nyemission ger ledningen ökad handlingsfrihet 7-Elevens ägare väljer Panaxia för ytterligare

Läs mer

Swede Resources Från mygga till jätte?

Swede Resources Från mygga till jätte? Uppdragsanalys 2012-04-20 Swede Resources Från mygga till jätte? I och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare.

Läs mer

Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag?

Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag? Uppdragsanalys 2012-03-12 Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag? Medfield Diagnostics utvecklar produkter för detektering av stroke, vilket bland annat innebär att strokedrabbade i framtiden kommer

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

Er investering stödjer forskning i den absoluta framkanten mot vanliga och svåra sjukdomar som cancer och Alzheimers.

Er investering stödjer forskning i den absoluta framkanten mot vanliga och svåra sjukdomar som cancer och Alzheimers. Inbjudan att teckna aktier i MedicWave AB (publ) januari 2012 Välkommen att teckna aktier i MedicWave Bäste aktieägare! Under det senaste året har vi hunnit med mycket arbete för att vässa vårt erbjudande

Läs mer

Swede Resources Ny lönsam inriktning

Swede Resources Ny lönsam inriktning Uppdragsanalys 2012-01-11 Swede Resources Ny lönsam inriktning Genombrottet har dröjt för Swede Resources, och bolaget har harvat runt kring samma omsättningsnivå under ett flertal år. En serie mekaniska

Läs mer

LunchExpress smaklig notering?

LunchExpress smaklig notering? Uppdragsanalys 2010-02-22 LunchExpress smaklig notering? Genomsnittlig försäljningstillväxt på 52 procent per år Förbereder Stockholmsetablering Gör köttbullarna åt Jamie Oliver Sammanfattning I dagens

Läs mer

United Media Bingo! Uppdragsanalys

United Media Bingo! Uppdragsanalys Uppdragsanalys 2012-09-18 United Media Bingo! United Media är i nuläget en av Sveriges större aktörer inom onlinebingo. Bingo har en stark tradition i Sverige, men omsättningen för landets bingohallar

Läs mer

AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet

AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet Uppdragsanalys 2014-09-29 AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet AMAE är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer hårvårdsprodukter. Bolaget grundades av den välkände mode- och frisörikonen

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

LunchExpress på GOD väg

LunchExpress på GOD väg 2011-05-03 LunchExpress på GOD väg Ökat intresse för näringsrik mat Avtal om att leverera till bistrovagnarna på X2000 Levererar mat till Volvo Bussar och Capio Sjukhus Sammanfattning LunchExpress tillagar

Läs mer

Swede Resources Första borrningen säkrad

Swede Resources Första borrningen säkrad Uppdragsanalys 2012-07-13 Swede Resources Första borrningen säkrad Swede Resources inleder den första borrningen på bolagets leaseområde på High Island, Texas. Borrningen kommer att inledas i mitten på

Läs mer

Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad

Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad Company Update 2011-06-13 Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad Snabbt växande marknad Stort intresse från allmänheten Gjorde Sveriges första 3D-reklam för Samsung Skalbar affärsmodell Sammanfattning

Läs mer

Ekomarine mödan värt för båtägaren

Ekomarine mödan värt för båtägaren Ekomarine mödan värt för båtägaren Uppdragsanalys 2010-03-10 Erbjuder världens enda giftfria båtfärg Världsmarknaden för båtfärger uppgår till 4 miljarder USD årligen Lagstiftningen gynnar Neptune Formula

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning

Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning 2009-04-02 Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning Driftsätter Turner #1 och ungerska källan PEN-104, båda kassakor för bolaget Tunga investeringar börjar generera kassaflöden

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Procast Media ger avkoppling i praktiken

Procast Media ger avkoppling i praktiken 2009-05-04 Uppdragsanalys Procast Media ger avkoppling i praktiken DOOH marknaden förväntas fyrdubblas i värde fram till 2012 Tecknar avtal med Folktandvården i Stockholm och öppnar upp för andra landsting

Läs mer

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Uppdragsanalys 2010-10-14 G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Spelutvecklaren G5 Entertainment har under 2010 satt trenden att konstant tvingas höja sina egna prognoser. Prognoserna har än så länge

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

LightLab en lysande investering?

LightLab en lysande investering? LightLab en lysande investering? Uppdragsanalys 2010-02-22 Kinas patentverk beviljar patent för LightLabs anod Ytterligare ansökningar inlämnade för den elektriska prestandan 22 patent och 18 patentansökningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Innovativa analysmjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data. Inbjudan att teckna aktier i MedicWave AB (publ) 2009

Innovativa analysmjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data. Inbjudan att teckna aktier i MedicWave AB (publ) 2009 Innovativa analysmjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data Inbjudan att teckna aktier i MedicWave AB (publ) 2009 Memorandum utgivet av styrelsen i MedicWave AB (publ) 2009 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Swede Rescources BTU billigare än aktien, arbitrageläge

Swede Rescources BTU billigare än aktien, arbitrageläge Uppdragsanalys 2010-01-14 Swede Rescources BTU billigare än aktien, arbitrageläge Under december månad skrev Axier en synnerligen omfattande analys av olje- och gasföretaget Swede Resources i samband med

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2016 Yield Life Science s intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer