Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj"

Transkript

1 Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift Erika Bergkvist

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Målgruppsanpassad marknadsföring Bakgrund och syfte 3 2. Rekrytering och marknadsföring Mål och målgrupp 4 3. Teoretiska utgångspunkter Inifrån strategi, flygblad och Facebook Personlig kontakt och PR Övriga marknadsföringsinsatser 9 4. Slutsats/diskussion Referenser Bilagor 2

3 1. Inledning Värmlands idrottsförbund (VIF) där jag spenderat min praktik under vårterminen 2011 är en organisation med cirka 15 anställda. Förbundet är en paraplyorganisation under vilken alla värmländska specialdistriktsidrottsförbund (SDF) 1 ligger. Värmlands idrottsförbund ska ge SDF:en stöd och hjälp, samt verka för att den värmländska idrotten blir så bra som möjligt genom idrottspolitik, idrottsutveckling och idrottsservice. Värmlands idrottsförbund är placerat på Lamberget i Karlstad i Idrottens hus tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och flera av de värmländska SDF:en. Den personal som jobbar på Värmlands idrottsförbund utgörs av fyra idrottskonsulenter, en informatör, en löneadministratör, en administratör, tre receptionister och en förbundschef. Just nu jobbar också en person som Arbetsförmedlingen placerat i fas 3 på Värmlands idrottsförbund. De tar också gärna emot praktikanter om de har arbetsuppgifter och plats för dem. Informationsavdelningen där jag har praktiserat, består av en person, informationsansvarig. Förbundschefen arbetar mycket tillsammans med informatören. Informationsansvarig har hand om all intern och extern kommunikation. 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med min praktik var att få relevanta arbetsuppgifter som resulterade i att jag fick mer kunskap inom informatörsyrket. Ett annat syfte var att jag skulle få arbeta med sådant jag senare kan visa upp i mitt jobbsökande som till exempel trycksaker, artiklar och fotografering. Det projekt jag arbetat största delen av praktiktiden med och som också blev min praktikuppgift heter Unga ledare. Unga Ledare är en del av Världens bästa idrottsregion (VBI) som är ett Interregprojekt 2. Världens bästa idrottsregion är ett samarbete mellan Norge och Sverige och finansieras av EU. Projektet pågår under tre år och det påbörjades under 2009 och avslutas i mars Målet är att Värmland tillsammans med Akershus-, Hedmarks- och Østfolds idrettskretsar i Norge ska bli Världens bästa idrottsregion. Världens bästa idrottsregion är en plats där idrotten är levande, där det finns gott om idrottsarrangemang, det är en plats där alla kan och får idrotta och det är en region dit folk flyttar för att idrotten är så bra. Projektet består av tre delar och de är; 1 Exempel på specialdistriktsförbund: Värmlands Fotbollförbund, Värmlands handikappidrottsförbund och Värmlands Friidrottsförbund 2 Interregprojekt: EU-program mellan Interreg Sverige-Norge. Ingår i målet "Territoriellt samarbete" som ska stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. 3

4 Nya modeller. Den här delen av projektet ska få inaktiva grupper att idrotta och komma in i idrottsrörelsen. Föreningar utvecklar egna modeller för hur de vill aktivera en inaktiv grupp och kan sedan få ekonomiskt stöd av VBI. Arrangemang ska utveckla och skapa nya idrottsarrangemang i Världens bästa idrottsregion. Det kan handla om att inrätta nya tävlingar, konferenser, samarbete över gränsen eller ett läger för idrottande ungdomar. Unga ledare är den största delen av projektet sett till antalet deltagare. Det finns gott om unga och duktiga ledare i Värmland, men de får i många fall inte frågan om eller chansen att vara ledare i sin förening. Unga ledare är en utbildning och vill visa ungdomarna vilka möjligheter de har och hur de kan påverka i sin förening. Målet är att utbilda 400 unga ledare. En av mina största uppgifter var att tillsammans med projektledare och informatör sköta rekryteringsprocessen och därigenom också marknadsföringen av Unga ledare. Innan min praktikperiod inleddes hade det gjorts en plan för hur rekryteringsarbetet skulle genomföras, där man satt upp mål för hur, var och när information om utbildningen skulle spridas och till vilka. Ur en medie- och kommunikationsvetenskaplig utgångspunkt valde jag att studera och analysera arbetet med rekrytering och marknadsföring. Jag kommer gå djupare in i hur rekryteringen gick till på svensk sida. Med tanke på att Norge skötte sin rekrytering och marknadsföring själva kommer jag bara beröra det i diskussionen. 2. Rekrytering genom marknadsföring När min praktiktid på Värmlands idrottsförbund började hade rekryteringsarbetet redan startat. Ansökningssidan hade öppnats och det började komma in ansökningar till kursen. Eftersom vi redan förra året genomfört en rekryteringsprocess till en likadan utbildning visste vi att det kunde bli svårt att få in så många anmälningar som vi önskade. 2.1 Mål och målgrupp Målsättningen med rekryteringsarbetet var att få in minst etthundra ansökningar på norsk sida och minst etthundra ansökningar på svensk sida. Egentligen var målsättningen att få in fler anmälningar så att vi skulle kunna välja ut de bästa ungdomarna till kursen, men för att kursen 4

5 skulle gå att genomföra var det viktigaste att samla tvåhundra ungdomar totalt. Vi ville också att det skulle gå att dela upp ungdomarna i femtio killar, femtio tjejer och att hälften skulle vara mellan 15 och 19 år och den andra hälften mellan 20 och 24 år. Dessa ungdomar skulle sedan delas in i sex olika grupper. Tre av grupperna skulle inkludera åldrarna 15 till 19 år och tre av dem åldrarna 20 till 24 år, blandat tjejer och killar. För att söka till utbildningen var man som svensk tvungen att vara med i en förening som tillhör Värmland. De norska ungdomarna skulle komma från Akershus-, Østfolds- och Hedmarks kommuner i Norge. Utbildningen har ägt rum under två utbildningshelger, en i Mastemyr utanför Oslo april 2010 och en i Värmland och Sunne 8-10 april Unga ledare har dessutom varit gratis före både deltagaren och föreningen. Unga ledare har efter två utbildningshelger utbildat fyrahundra unga ledare, tvåhundra från Värmland och tvåhundra från Norge. Den primära målgruppen för utbildningen och marknadsföringen var ungdomar mellan 15 och 24 år, boende i Värmland. En annan målgrupp i var också föreningar, föräldrar och skolor. Av erfarenhet visste vi att ungdomar kanske inte tar tag i att söka förrän föreningen, tränaren, en förälder eller en lärare uppmanar dem att söka. 3. Teoretiska utgångspunkter 3.1 Inifrån strategi, flygblad och Facebook Eftersom vi ville nå ut till så många ungdomar som möjligt mellan 15 och 24 år i Värmland valde vi att använda oss av en inifrån strategi. Larsson (2008) beskriver inifrån strategier som en strategi där en organisation sprider information till sin målgrupp på sina egna villkor. Med olika spridningsmetoder kan man försöka nå alla som man vill ha en relation till. Nackdelen med detta är att organisationen styr processen och därmed är hänvisad till massmetoder, där individuell anpassning nästan är omöjlig. Enligt Larsson (2001) är samhället så mångkulturellt med en mängd olika grupper som kraftigt skiftar i sina kommunikativa förutsättningar. Användandet av massmetoder som vi vant oss vid blir allt mer omoderna eftersom forskningen pekar på en uppdelning bland mottagarna av information. Detta innebär ett krav på mer särskilda former för organisationers kommunikation med breda målgrupper. 5

6 Även målgruppens tillgång till olika media är enligt Larsson (2001) en faktor som man måste ta hänsyn till. Vilka medier har målgruppen tillgång till, vilka medievanor har de och vilka medier föredrar de? Vi ville skapa ett intresse hos ungdomarna för vårt budskap och ge dem information om utbildningen så att de tyckte att Unga ledare är något för dem, och sprida budskapet genom medier som de redan är vana användare av. Larsson (2008) beskriver en intresseskapande strategi där informationsbehov hos mottagaren, upplevd relevans för ämnet, aktiv respektive passiv uppmärksamhet och medier som ingår respektive ligger utanför mottagarens normala mediebruk är viktiga för att mottagarna ska intressera sig för budskapet. De media vi valde för att sprida vårt budskap berodde på vilka medier vi trodde att målgruppen redan använde sig av, men också vilka som var mest kostnadseffektiva att använda sig av där vi också kunde nå så många som möjligt. Larsson (2008) skriver att när medieval sker ska det utgå från målen för åtgärden men också de resurser, den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Flygblad, annonsering på Facebook, banner på hemsida och affischering blev de marknadsföringsmetoder valet föll på. Flygblad använde vi oss av förra gången utbildningen skulle marknadsföras vilket fungerade bra och att synas genom att sätta upp affischer tyckte vi var ett måste vid en marknadsföringskampanj av det här slaget. För att sprida informationen om utbildningen delade vi ut flyers i två av Karlstads största shoppinggallerior, på en av Färjestad BK:s hemmamatcher och ute i skolor och i idrottshallar runt om i Karlstad. Flygblad och affischer var också relativt billigt för oss att trycka upp eftersom Idrottens hus 3 kunde erbjuda den tjänsten. En facebooksida skapades innan utbildningen i marknadsföringssyfte, men till den sidan var det svårt att locka ungdomarna eftersom det inte var så hög aktivitet på sidan. Det verkade som att de hellre besökte hemsidan. Facebook hade vi inte använt tidigare i marknadsföringssyfte, så vi visste inte om det skulle fungera bra eller inte. Vi valde i alla fall att sätta in en annons på Facebook, en annons där man betalar per klick. Annonsen var kopplad till hemsidan för Unga ledare, där man kunde anmäla sig direkt. Under ansökningstiden låg också en banner på VIF:s hemsida med en direktlänk till ansökningssidan på ungaledare.vbiregion.se. Efter aktiv flygbladsutdelning, affischering och annonsering på 3 Idrottens hus i Karlstad är en samlingspunkt värmländsk idrott har. Där finns Värmlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och flera av de värmländska SDF:en. 6

7 Facebook trodde vi att vi skulle fått in fler ansökningar än vi faktiskt fått vid den tidpunkten. Detta resulterade i att vi började fundera på vilka andra kanaler vi kunde använda oss av för att marknadsföra utbildningen. Flygbladet framtaget för Unga ledare. Affischen utformad för marknadsföring av Unga ledare. 7

8 3.2 Personlig kontakt och PR För att rekrytera ungdomar har vi delvis använt oss av relationsmarknadsföring. Larsson (2001) beskriver relationsmarknadsföring som marknadsföring där nätverk, relationer och interaktion står i centrum. Efter hand märkte vi att det inte kom in så många ansökningar som vi hoppats på vilket gjorde att vi fick tänka nytt och tänka om för att nå ut till fler ungdomar. Ansökningstidens slut närmade sig och vi hade inte kommit upp i hundra ansökningar. Vi spann vidare för att hitta nya vägar och hitta till arenor där vi kunde nå fler ungdomar. Vi bestämde oss för att börja ringa runt till de största föreningarna i varje värmländsk kommun. Tränarna för rätt målgrupp var de vi kontaktade eftersom de rimligtvis hade en bra uppfattning om vilka i deras grupp eller lag som kunde tänkas vilja bli ledare eller som redan hade uppdrag som stödtränare eller till och med satt med i styrelsen. Vi bad också SISU Idrottsutbildarnas konsulenter att sprida information om utbildningen i sina nätverk där de kunde nå massor av de värmländska föreningarna och ledarna. Vi vände oss ännu en gång till det sociala mediet Facebook. Efter den första utbildningshelgen i Oslo hade en facebookgrupp startats och nästan alla som deltog då gick med i den. Vi uppmanade gruppen med förra årets deltagare att tipsa sina vänner och träningskompisar om utbildningen. Eftersom vi också aktivt jobbar tillsammans med de värmländska SDF:en bad vi dem att tipsa oss om ungdomar de visste om som var ledare eller ville bli det. Social marknadsföring, skriver Larsson (2001), bedrivs i första hand i offentliga och idébärande organisationer. Social marknadsföring kan definieras som utformning, genomförande och kontroll av planer som vill öka en målgrupps accepterande av en social idé eller verksamhet. Detta var fallet i den marknadsföring vi bedrev. Vi ville få vår målgrupp att ta steget att söka till en ny utbildning för unga ledare. I vår marknadsföring fanns inget mål att sälja något eller att tjäna på det rent ekonomiskt, vilket skiljer sig från den traditionella marknadsföringen. Istället ville vi nå ungdomar som kanske inte fått chans att gå en ledarutbildning eller som inte hade råd. Larsson (2001) menar att man inom social marknadsföring ofta försöker nå ekonomiskt svaga kundsegment som också är socialt angelägna. Vi bestämde oss för att i marknadsföringssyfte lägga ut nyheter och artiklar på Världens bästa idrottsregions hemsida 4 och Värmlands idrottsförbunds hemsida 5. Det gjordes även e- 4 Ungaledare.vbiregion.se 5 8

9 postutskick till de föreningar vars medlemmar deltog under fjolårets utbildning. En självklarhet var också att använda de som redan gått utbildningen som ambassadörer. Vi lät några av de som deltog under 2010 berätta om vad utbildningen gett dem och uppmana andra att söka. Detta lades ut på VIF:s hemsida och på Unga ledares hemsida. I skolor och i idrottshallar, främst i Karlstadområdet satte vi upp affischer med information om utbildningen och en uppmaning till de som läste på dem att söka. I viss mån jobbade vi också med PR genom att skicka pressmeddelanden till de lokala tidningarna Värmlands Folkblad (VF) och Nya Wermlands Tidningen (NWT). Den 17 mars sattes en artikel in i NWT där man beskrev förra årets succé samt berättade att utbildningen äger rum i år igen. VF uppmärksammade utbildningen genom att vara på plats när utbildningen startade och skrev om det veckan efter. Pressmeddelandet skickades också till Sveriges Radio Värmland vilket resulterade i att de ringde projektledaren för en intervju som sändes den 10 april 2011 klockan 13: Övriga marknadsföringsinsatser Inför Unga ledare gjordes stora informations- och marknadsföringsinsatser. Det mesta har jag inte kunnat berätta närmare om, och mycket av det är inte intressant för den här uppgiften. Det gjordes utskick både via e-post och traditionell post. De som utskicken riktades till var idrottsföreningar, specialdistriktsförbunden och medverkande ungdomar från förra årets utbildning. Ett särskilt brev skickades också till de som inte fick plats ifjol med erbjudande om en plats i årets upplaga. Det gjordes även utskick till alla kommuner i Värmland med uppmaning att de gärna fick hjälpa till att sprida information om utbildningen dels genom att lägga upp en banner på sin hemsida, samt göra egna utskick till föreningarna. VIF medverkade också på SDF: ens årsmöten och andra forum där man muntligt berättade om utbildningen. Information om utbildningen fanns också att läsa i VBI:s och VIF:s nyhetsbrev som regelbundet skickas ut. När projektet startade gjordes en reklamfilm om VBI där man berättade vad det är och uppmanade ungdomar att söka till utbildningen, detta i samarbete med en reklamfilmsbyrå. Efter förra årets utbildningshelg gjordes en reklamfilm enbart om Unga ledare vilken användes i marknadsföringssyfte inför årets upplaga. Dessa filmer går att hitta på vimeo 6. Det fanns även flygblad och affischer utspridda i Idrottens hus så att alla besökare gjordes uppmärksamma på utbildningen. 6 Vimeo.com är ett videodelningsverktyg. 9

10 4. Slutsats/diskussion Vilket utfall fick alla de informationsinsatser vi ägnat oss åt? Vilka slutsatser kan vi dra av anmälningslägets utfall? Använde vi oss av rätt kanaler? Om man ser till att vi kom upp i nästan 160 ansökningar så nådde vi de mål vi satte upp. Så här i efterhand kan vi dock se vilka kanaler som faktiskt fungerade bra och vilka som fungerade mindre bra. Det verkar som att en blandning är det bästa eftersom målgruppen inte på något sätt är homogen och använder sig av olika medier. Efter avslutad utbildning skickades en enkät ut till alla deltagare via e-post. Utvärderingen gick till på det sätt att en questback 7 skickades ut till alla som deltog under helgen, både deltagare och personal. Att utvärdera genom att skicka ut en nätbaserad enkät tyckte vi var den bästa insamlingsmetoden med tanke på antalet deltagare. Vi fick ihop en bra grund för en intern utvärdering eftersom svarsfrekvensen blev relativt hög (75 %). Den mest intressanta frågan att ta upp här är var de fick information om Unga ledare. 1 Från min förening/klubb 2 Från en ledare i min klubb 3 Från min tränare/trener 4 Via föreningens/klubbens hemsida/hjemmeside 5 Via VBI:s hemsida 6 Från en kompis 7 Questback.se är ett internetbaserat utvärderingsverktyg. 10

11 7 Affisch/Plakat 8 Flyer 9 Annons i tidningen/avisen 10 Artikel i tidningen/avisen 11 Via förbundets hemsida 12 Annat (om ingen av de ovanstående alternativen stämmer) Diagrammet har samlat enkätsvar från både de norska och svenska ungdomarna, men det ger ändå en bild av vilka kanaler som fungerat bäst. Annonseringen i skolor och idrottshallar gjorde oss synliga för de ungdomar som utbildningen i allra högsta grad riktade sig till. Alla flygblad vi delade ut i galleriorna, i skolor, idrottshallar och till föreningar blev till slut många. Vi delade ut cirka 4000 flygblad runt om i Värmland. Ser vi nu till hur många som svarat att de fått information via ett flygblad är det inte särskilt många. Att dela ut 4000 flygblad verkar då ganska överflödigt. Affischer har genererat i fler anmälningar än flyblad, vilket kan vara bra att ha med sig i en framtida rekryteringskampanj. Når vi inte fler genom att dela ut flyblad kan det vara idé att inte använda sig av det i fortsättningen. Det blir både billigare och sparar tid. De telefonsamtal som gjordes till ledare i föreningarna för att fråga om de fått informationen om utbildningen och om någon av deras ungdomar mellan 15 och 24 år anmält sig verkar ha gett resultat. Om ledare inte hade någon anmäld från föreningen uppmanade vi dem att försöka få i alla fall en ungdom anmäld. Att ringa runt var ett tidskrävande arbete och vilken effekt just våra telefonsamtal fick är svårt att svara på. Det vi kan utläsa av diagrammet är att föreningen, ledare i klubben, tränaren eller tips från en kompis har gett flest anmälningar. Då sluter jag mig till att personlig kontakt är det som fungerat bäst som rekryteringsmetod. Hur fungerade då satsningen att annonsera på Facebook? Facebook tyckte vi borde vara den perfekta kanalen för att få ungdomar intresserade av utbildningen men det verkar som att det fungerat sämst. Facebook fanns inte att välja som alternativ i överstående fråga i utvärderingen, men tanken var att det skulle gå under Annat. De kommentarer som lämnats på frågan efter den som redovisas här, nummer 56, vilken man kom till om man klickade i svarsalternativ 12 hade inte en enda skrivit att de fått information om utbildningen via Facebook. Efter helgen skapade vi en facebookgrupp för alla som deltog, och i den gick nästan alla deltagare med även den här gången. Det visade sig att den grupp som startats efter första upplagan av utbildningen inte var särskilt aktiv längre. Vi utlyste en tävling där man 11

12 kunde vinna biobiljetter genom att få sina vänner att söka, men inte en enda av de som deltog förra gången nappade på det. På norsk sida fanns alltså ingen som jobbade med information på det sätt vi gjort. Det kan vara en av anledningarna till att de haft svårt att få in ansökningar och få spridning på budskapet. Inom informationsområdet gjordes nästan ingenting alls utan de förlitade sig på att ungdomarna skulle komma till dem. Men syns man inte vet inte folk om att man finns och de vet definitivt inte om vad man har att erbjuda. När Norge inte kommit upp i fler än cirka sextio ansökningar efter ansökningsdagens slut satte även de in resurser på att ringa runt till föreningar. Detta genererade i ungefär ytterligare tjugo anmälningar till kursen, vilket resulterade i att de kom upp i åttio anmälningar och inte nådde upp till sitt mål med hundra norska ungdomar på kursen. Men tvåhundra ungdomar skulle med till Sunne och eftersom Värmland fick in nästan hundrasextio ansökningar kunde vi fylla ut med cirka tjugo ungdomar från Värmland. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det faktiskt är att oavbrutet jobba för att sprida budskapet även om man kommit upp i önskat antal. Personlig kontakt och uppmaningar från föreningarna och ledarna var det allra bästa för att få ungdomarna att ansöka. Även de ungdomar vi själva hade personlig kontakt med anmälde sig till kursen. Personlig kontakt visade sig också vara den mest tidskrävande och mest ekonomiskt krävande metoden för att locka ungdomar, men det var också den metod som genererade flest anmälningar. Då ställer jag mig frågan om vi använt oss av fel kanaler i vår marknadsföring. I det här fallet verkar det inte bättre. Det går dock att konstatera att det inte är optimalt att använda sig av endast ett medium i syfte att marknadsföra av en kurs för Unga ledare eftersom ungdomarna går att finna på alla de ställen vi valde att marknadsföra utbildningen. Vi hade gärna sett att vi fått in över tvåhundra ansökningar till utbildningen så att vi i ännu högre grad hade kunnat välja bland de ansökningar vi fått in. Ser man till alla de insatser som gjordes och de resurser som sattes in för att rekrytera och marknadsföra Unga ledare kan jag tycka att antalet träffar är lågt. Detta tror jag beror på att vi inriktade oss på fel kanaler i början. Det hade kanske fungerat bättre med mer personlig kontakt redan från början. På något sätt måste man inför kommande rekryteringskampanjer hitta en metod och en kanal som skapar en relation till mottagaren, men som samtidigt inte tar för mycket av resurserna. 12

13 Referenser Larsson, Larsåke (2005). Upplysning och propaganda Utvecklingen av svensk PR och information. Lund: Studentlitteratur AB Larsson, Larsåke (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Pozkal, Polen. 13

14 Bilaga 1 Hemsida för Världens bästa idrottsregion; ungaledare.vbiregion.se 14

15 Hemsida Värmlands Idrottsförbund; Länk till reklamfilm för Världens bästa idrottsregion och Unga ledare. 15

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Rapport Uppföljning Unga ledare

Rapport Uppföljning Unga ledare Rapport Uppföljning Unga ledare Mastemyr 2010 och Sunne 2011 Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfolds- och Akershus Fylkes

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Demokratilyftet 2011 för Degerfors kommun Projektansvariga: Stina Bergström, Rebecca Lindholm, Karolina Johansson, Anton

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Toppning. Har vi strukturella motkrafter i er idrott? Grundtänket är att olika föreningar träffas enbart i tävlingar, inte för att ha kul!

Toppning. Har vi strukturella motkrafter i er idrott? Grundtänket är att olika föreningar träffas enbart i tävlingar, inte för att ha kul! Fler konkurrerande idrotter. Ekonomisk fråga Föäldraengagemanget större idag. Föräldrarna bestämmer idrott för sina barn och tänker individuellt på sin son/dotter även i lagsporter. De större klubbarna

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Så syns orienteringen mer i media!

Så syns orienteringen mer i media! 2016 Så syns orienteringen mer i media! Olov Öström journalist och orienterare 2016 01 01 Innehåll Ett pressmeddelande/pressinfo... 2 Inte bara tävlingar... 2 Nyttja digitala teknik... 2 Så gör du med

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen.

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. EM på hemmaplan 26 januari 1 februari avgörs EM i Stockholm. Bjud in dina nära och kära att uppleva konståkningens världsstjärnor och våra medaljhopp

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Sökmotorsoptimering / SEO

Sökmotorsoptimering / SEO Att synas på internet är idag ett måste. Annonser i gamla hederliga papperstidningar blir mindre kostnadseffektiva än en väl sökmotoroptimerad hemsida, banner-annonser eller köpta sökord på en sökmotor.

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola IDROTTSSKOLA 4 juni Program 4 juni 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola Idrottsvetenskapen, Kau delger sina erfarenheter från

Läs mer

Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016

Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016 Arbetsplan för olika verksamheter i Kalix GK under 2016 Bakgrund Arbetsplanen är det årliga dokument som ska styra vår verksamhet. Den har utformats utifrån det dokument som beskriver mål, strategier och

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

FÖRSKOLEPROCESSEN. En kort beskrivning av processen och de olika delar som bygger upp kommunikationen med föräldrarna under barnets första fem år.

FÖRSKOLEPROCESSEN. En kort beskrivning av processen och de olika delar som bygger upp kommunikationen med föräldrarna under barnets första fem år. FÖRSKOLEPROCESSEN En kort beskrivning av processen och de olika delar som bygger upp kommunikationen med föräldrarna under barnets första fem år. Förskoleprocessen 1. Bakgrund Förskolan är en mötesplats

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare Innehåll Syfte med Flickbandyns Dag Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och dam Planering inför arrangemanget Genomförande av arrangemanget Marknadsföring Arbetet efter arrangemanget Projektledare

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund:

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Kampanjplan: SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Vi är en projektgrupp anställd av kommunen för att få ungdomar i Sigtuna kommun att engagera sig i Sigtunas politik samt öka röstdeltagandet bland

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Att marknadsföra ett företag på Facebook

Att marknadsföra ett företag på Facebook Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound

2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN. Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound 2 DAGARS KURS I CONTENT MARKETING FÖR FÖRETAG SOM VILL SATSA RÄTT FRÅN BÖRJAN Starta denna fantastiska resa tillsammans med oss på Befound DIGITALA STRAT EGIER FÖRORD CONTENT MARKETING Folk vill göra affärer

Läs mer

Tips för en lyckad Golfens dag

Tips för en lyckad Golfens dag Tips för en lyckad Golfens dag Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos de drygt 250 klubbar som anmält sig. Nu är det dags att börja detaljplanera enligt de tre faserna vi identifierat

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Riktlinje för annonsering vid rekrytering

Riktlinje för annonsering vid rekrytering LK/153122 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje HR-staben och kommunikationsenheten 1,0 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. HR-chef Landstingsdirektör 160101

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer