News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt"

Transkript

1 News en tidning utgiven av sturestadens fastighets ab Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt Samverkan mellan kommunen och privat aktör bär frukt Försvarets stora etablering i Arboga Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar

2 Samarbete som ger resultat Det blåser positiva vindar i Arboga. Försvarets etablering för sitt nya centrallager är ett bevis på att orten har ett attraktivt läge med klara logistiska fördelar. Här har Sturestaden Fastighets AB plöjt upp en fåra som har förutsättningar att locka fler liknande etableringar till Arboga. Under sin tid som kommunalråd var P-O Nilsson t. v. initiativtagare till att Sturestaden Fastighets AB bildades i samverkan med Hans-Olof Lund på Byggnadsfirman Lund. Sturestaden Fastighets AB bildades 1992 genom ett samarbete mellan Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund, med inriktning att äga och förvalta kommersiella fastigheter. Ett samarbete som visat sig fruktbart på flera sätt. Sturestaden bildades när vi insåg att det saknades företag som kunde ta itu med vissa frågor som behövde lösas, berättar P-O Nilsson som tidigare var kommunalråd och idag är styrelseordförande i bolaget. Det gällde från början Arboga station där det ingick i projektet att stationen skulle flyttas från befintligt läge till ett mer centralt läge med spår, perrong och plattformar. Sturestaden köpte den tidigare Järniafastigheten som byggdes om till station. Nästa projekt att sjösättas var Högskolecentrum. Insatser för Arbogas bästa Med mer än kvm lokaler avsedda för utbildning, kommunikation och företagsetableringar är Sturestadens Fastighets AB den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun. Sturestaden bildades när vi insåg att det saknades företag som kunde ta itu med vissa frågor som behövde lösas Insatser för Arbogas bästa När Volvo lämnade Arboga lämnade man också många kvadratmeter industrilokaler. Sturestaden gick då in och köpte fastigheterna av Volvo. Bolagets inriktning har hela tiden handlat om att göra det som är bra för Arboga. Den här mixen av samhällsintressenter som finns representerade i kommunen och kunskapen om hur man äger och förvaltar kommersiella fastigheter hos Byggnadsfirman Lund har visat sig vara en bra kombination. När man är i kris som vi var då Volvo lämnade orten, som ett lag som riskerar att åka ur Allsvenskan, då måste man rannsaka sig själv och ställa frågan, vad har vi för förutsättningar att lyckas och vad ska vi satsa på för att bli framgångsrika. Fokusera på styrkorna Knäckfrågan handlade om att titta på vad Arboga har för fördelar som står sig över tiden. Svaret på frågan är det geografiska läget i Mälardalen, med Europavägarna E18 och E20 samt Mälarbanan och Svealandsbanan som har en knutpunkt i Arboga. Försvarets placering av sitt nya centrallager i Arboga visar att vi har en bra grund att stå på för den här typen av etableringar. Fler aktörer på marknaden har redan visat sitt intresse. Ska man tävla i OS kan man inte ställa upp i alla grenar, då får man koncentrera sig kring det man har förutsättningar att lyckas i. Arboga har varit på medaljplats flera gånger vid tidigare förfrågningar, men det är bara guld som räknas. I Försvarets stora upphandling var det Arboga som stod högst på prispallen. Byggnationen är i full gång och beräknas vara klar i mitten av En affär som gör att Sturestaden ökar sin balansräkning från 100 miljoner till 650 miljoner. För kommunens del betyder centrallagret fler arbetstillfällen. Uppemot 100 anställda i centrallagret föder lika många jobb inom andra sektorer. Och cirka 200 anställda skapar 400 invånare vilket ger mer skatteintäkter till kommunen. P-O Nilsson, styrelseordförande Söker du industri- lager eller kontor? Kontakta oss på Sturestadens Fastighets AB Läs mer på Postadress Box 145, Arboga Besöksadress Herrgårdsgatan 21, Arboga Telefon Fax E-post Sturestadens hyresgäster Arboga Kommun, Utvecklingscentrum Tehå s AB Wael Ishonaa Spel o Cafe Midigolf Handelsbolag SAAB AB, Saab Shared Services Maintpartner AB Eltel Networks Infranet AB Recotech AB Arboga Lack & Bläster AB Solid Pak AB Sunlean Consulting Ab Ytstruktur Arboga AB Advanced Tube Cutting AB EPS Trading AB Larm Tronic Bergslagen AB Accelarted Vision Sensors AB Grunda AB IRCA Volvo Car Corporation HiQ AB Arboga Kommun, Högskolecentrum Producerad av Roxx Media, Projektsäljare Stefan Andersson Mediasäljare Margareta Karlsson Foto Petter Magnusson Redaktör Bo Nyman Annonsoriginal Sofia Fasth Layout Jens Lindström Tryck Printfabriken 2008/11 2 Sturestadens Fastighets AB

3 Fördel Arboga när Försvaret etablerar centrallager Det som vägde tungt på beslutsbordet när Försvaret valde Arboga för sitt nya centrallager var, förutom fördelaktiga villkor och i enlighet med förfrågan, att Arboga ligger strategiskt placerad i förhållande till Försvarsmaktens etableringar med hänsyn till mängden gods som skall transporteras. Platsen är även en förutsättning för en sammanhållen logistiklösning baserad på den kompetens som finns i Arboga både inom Försvarsmakten och genom samverkan mellan Försvarsmakten och privata aktörer, vilket ger framtida samordningsmöjligheter avseende till exempel reservdelshantering. John-Erik Jensen är officer och sitter i staben på Försörjningsdivisionen som tillhör Försvarsmaktens logistik (FM- LOG), med uppgift att samordna införandet av ett nytt försörjningskoncept kopplat till centrallagrets placering i Arboga. Det som drivit på frågan om ett centrallager är resurseffektivitet, berättar John-Erik Jensen. Här finns stora pengar att spara och från år 2011 beräknar vi att den årliga kostnadsreduceringen uppgår till 100 miljoner för Försvarsmakten. Här handlar det om en stor rationalisering. Fem större centralförråd ska avvecklas liksom ett 20-tal mindre lokala lagerplatser. Det vi vill uppnå är bättre kontroll över förnödenheterna och var de befinner sig i försörjningskedjan. Bättre kontroll ger förutsättningar till snabbare flöde, vilket innebär att vi även kan minska vår lagernivå av förnödenheter. Utmaningar i militär verksamhet Lagret kommer främst att innehålla personlig utrustning och gruppmateriel. Främst sådant som kan hanteras på pall. Man kommer även att ha en del handpåläggning såsom att bygga upp satser till sjukvårdsväskor, minröjningssatser med mera. Vi har tittat på andra aktörer som har stor lagerdistribution. Men utmaningen i vår verksamhet handlar om att vi även måste ta tillbaka materielen, vilket ställer större krav på vår organisation. Här måste vi tänka annorlunda i förhållande till vanlig lagerdistribution. Organisationen kring centrallagret består av servicecentra för utlämning på de 18 garnisonerna i landet. Till det läggs 12 servicepunkter på mindre platser, främst som stöd till hemvärnet samt frivilligutbildning. En mix av erfarenheter Försvarsmaktens logistik består av tre divisioner; teknik, service och försörjning. Av de cirka anställda är ca 200 officerare. Försvaret har mycket att lära av den civila logistiken. Inom Försvarsmakten har fokuseringen varit på insatslogistiken där officerarna är specialister. Allt handlar om att få fram förnödenheter till förbrukaren längst fram och det är den här mixen som ska optimeras. Centrallagret skapar ytterliggare arbetstillfällen och en chef med civil bakgrund är anställd som kommer att leda verksamheten och har tidigare arbetat som lagerchef på IKEA. Flera fördelar i Arboga Försvarsmakten har redan sitt stora förråd för reservmateriel i Arboga, vilket var en viktig värderingsgrund då man bestämde sig för Arboga. På Kungsörsvägen arbetar cirka 100 personer med att förse Försvaret med reservdelar. Med ett centrallager på samma ort skapas möjligheter till en framtida samordning mellan de olika verksamhetsgrenarna, för att på så sätt skapa logistikfördelar och kostnadsbesparingar. Det bästa med Arboga är ortens strategiska läge med transportvägar för biltransporter, järnväg och närhet till flera flygplatser. Sedan att det är en lagom stor kommun som är under utveckling. Det känns att vi har uppbackning från orten vilket är positivt, säger John-Erik Jensen avslutningsvis. John-Erik Jensen har en central roll för Försvarets nya försörjningskoncept i samband med centrallagrets placering i Arboga. Försvarets nya centrallager rymmer bland annat ett automatiserat höglager med plats för pallar. Söker du bostad eller lokal? bfl.se Kontakta oss så hjälper vi er Herrgårdsgatan 21 Nybyggt seniorboende i Arbogas stadskärna, Intresserad? Arboga Golv & Vägg AB I vår butik säljer vi: Kontakta oss så får du veta mer Sturestadens Fastighets AB 3

4 Recotech expanderar och skapar plats för mer personal Åsby industriområde har likt en teknikpark samlat företag med hög kompetens och som är specialiserade inom sina respektive verksamheter. Ett inhägnat och bevakat område som ger hyresgästerna en lugn och inbrottssäker tillvaro för att utveckla sina affärer. Den gamla barnramsan ingen slipper här fram känns aktuell när man ska in på Åsby industriområde. En vakt synar rigoröst alla besökare och kontrollera att allt är på plats innan man släpps in på området med besöksbadgen på bröstet. Det är en bevakning som uppskattas högt av de tio företag som hyr lokaler här. Åsby industriområde är beläget söder om Europaväg E3 cirka två kilometer öster om Arboga. Här finns även en restaurang och området bjuder på stora grönområden för sköna lunchpromenader. Här gör vi ett besök hos verkstadsföretaget Recotech. Ett bolag som tidigare ingick i Fortumkoncernen men sedan första juni 2008 har blivit en fristående verksamhet. Huvudprocesserna är termisk sprutning, vakuumlödning, kvalificerad svetsning och maskinbearbetning. Trasiga delar repareras till bättre än nyskick, men största delen är tillverkning av kortare serier upp till 100 detaljer i nickel- samt koboltbaslegeringar i dimensioner upp till mm. OVAN: Platschef Rolf Öijerholm leder företagets expansion på verkstadsgolvet. HÖGER: Leif Dahl och hans kollegor har lång erfarenhet i yrket. Gör som Sturestadens Fastighets, anlita Tfn Vi finansierar framtidssatsningar i Västra Mälardalen SOM EN NÄRA VÄN 4 Sturestadens Fastighets AB

5 Planerar för expansion Företagets platschef Rolf Öijerholm möter oss i dörren och visar runt i en värld som andas skärolja och varma processer. Företaget har sitt ursprung i flygindustrin men är nu i huvudsak inriktat på reparationer och tillverkning av detaljer till gas- och ångturbiner. Här kör vi på för full i tvåskift, berättar Rolf Öijerholm. Vi ser ingen avmattning på marknaden, tvärt om. Redan i oktober hade vi levererat mer än vad som gjordes under hela föregående år och vi expanderar för att kunna ta ännu mer order. Vi har bland annat investerat i en ny karusellsvarv som kan bearbeta detaljer upp till mm och som kommer på plats i mars Det är en kraftfull pjäs på 42 ton som kommer att köras i treskift. Vi står alltså redo för framtida utmaningar. Viktigaste resursen är personalen Recotech är ett välskött företag med ett kapital av medarbetare som har gedigen erfarenhet och mycket hög teknisk kompetens. Det enda som begränsar oss nu är bristen på kvalificerad personal. Företaget har en personalstyrka på 28 personer. Stora ändamålsenliga lokaler som kommer att utökas med 200 kvadratmeter för att bereda plats för den nya karusellsvarven som kommer på plats i mars Medelåldern är hög, men det är helt klar en merit i en verksamhet som värnar om kompetens som kommer efter år av erfarenhet. Företaget söker nu fler verktygsmakare för att backa upp en kraftig expansion. Tillväxten ska byggas utifrån befintlig organisation i Arboga med engagerad personal och ägare. I första hand ska det ske i samverkan med nyckelkunder, men också genom att bredda kundbasen. Verksamheten ska i huvudsak växa organiskt men det kan även ske via förvärv. För att stärka ställningen på marknaden och kunna erbjuda en mer komplett produkt samarbetar Recotech även med ett nätverk av legotillverkare som har specialistkompetens inom turbinbranschen. Recotech kommer att behöva utöka lokalerna i samband med företagets expansion, vilket vi kan göra här. Vi trivs bra i området, här är det lugn och tryggt och inga problem med inbrott eller skadegörelse. Det är en klar fördel att det här är ett militärt skyddsområde. Ett företag inom Nordisk Yta När det gäller alla slags markarbeten kontakta oss Färgbutik Tel Maintpartner_6 november 2008.indd 1 11/4/08 4:28:03 PM Sturestadens Fastighets AB 5

6 Militärens nya centrallager byggprojektet som sätter en ny profil på Arboga En ny siluett håller på att ta form. Försvarets nya centrallager växer upp i Marieborgsområdet. En imponerande byggnad som är ett av de 10 största lagren i Sverige och samtidigt det största byggprojekt som genomförts i Arboga. Sturestaden Fastighets AB står för satsningen med hjälp av konsulten Consila på projektsidan. Utsättare Ulrika Högberg i full färd med att mäta upp lagret. 6 Sturestadens Fastighets AB

7 Consilas vd Jan Pardeby flankerad av Sturestadens Hans-Olof Lund t. v. och styrelsordförande P-O Nilsson. För konstruktion, ritning och design svarar Archus arkitekter i Västerås, vars praktikant tog fram det vinnande förslaget till den yttre fasaddesignen. Första spadtaget togs sista januari 2007 och den första september 2009 är det planerat att inviga lagret. Då har Sturestaden Fastighets AB investerat 550 miljoner för att få hit en stabil hyresgäst som i ett första skede undertecknat ett hyresavtal över 15 år. I samband med projektet och efter en direkt önskan från hyresgästen bildades dotterbolaget Marieborgs Lagerfastigheter AB som står som byggherre och ägare till fastigheten. En konstruktion som gör det möjligt för Försvaret att köpa loss bolaget med fastighet om ett sådant behov skulle uppstå. Uppdelning skapar fördelar Stockholmbaserade företaget Consila som anlitats för att hålla i projektledningen av lagret är inte obekanta i bygden. De höll i projektet då Högskolecentrum byggdes och är nu tillbaka tack vare goda referenser från det tidigare arbetet. Consila är ett bolag som är specialister på DCM som står för Design & Construction Management. Det innebär att man kommer in tidigt i projekten och tar ett helhetsgrepp för att ro det hela i hamn. Ett bygge på 550 miljoner kräver en expert som behärskar såväl ekonomi som produktion. Som konsult arbetar vi med så kallad successiv upphandling, berättar Jan Pardeby som är vd på Consila. Det innebär att projekteringen fortsätter under hela produktionsskedet för att byggherren och brukaren ska kunna påverka utformningen så långt det är möjligt under hela byggnadsfasen. En totalentreprenad med någon av de stora aktörerna på marknaden skulle dessutom bli något dyrare. Genom att vi delat upp arbetet i förhållandevis små delar har många lokala företag kunnat bli delaktiga i arbetet. Närmare ett 50-tal underentreprenader är kontrakterade för jobben. Ny teknik kapar kostnader På Consila är vi duktiga på att göra kostnadsbedömningar i tidiga skeden och hålla dem under projektets gång. I ett sådant här stort projekt måste man även vara bra på att hantera de eventuella överraskningar som kan dyka upp. Pålningsarbetet är ett exempel på en del som kunde minskas med 10 miljoner tack vare att Consila kom med förslaget att låta ett Holländskt bolag genomföra en del av jobbet med nyutvecklad highspeed-teknik. Consila kommer in tidigt i projektet och tar ett helhetsgrepp. Ett bygge på 550 miljoner kräver en expert som behärskar såväl ekonomi som produktion Genom tekniken kan en påle produceras på en minut. Ett rör med bottenplugg trycks ner till 14 meter för att sedan fyllas med betong. Röret dras upp och pålen står klar. En effektiv metod som gjort att highspeed-pålar säkrat grunden på kortast möjliga tid. Det här är kanske den största pålningsentreprenad som genomförts i Sverige. Totalt har vi satt pålar på plats i marken. En skräddarsydd lagerbyggnad När lagret står klar har Försvaret en hightech-anläggning som rymmer såväl ett automatiserat höglager som ett konventionellt pallager. Där finns tälttork, containertvätt, kylrum för livsmedel samt utrymme för att kunna genomföra kontroll och besiktning av tekniskt materiel. Man har även förberett öppna ytor för att kunna iordningställa och provlasta olika flygtransporter. Genom att visualisera lastutrymmet via projektor på golvet kan man provpacka efter den volym flygplanet har som ska lastas. Ett bra sätt att minska ledtider för att man har gjort rätt från början. Byggnaden som till vissa delar kommer att vara torrluftad och isolerad innehåller även personalfunktioner som kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen. Samt inte minst viktigt, ett stickspår in i byggnaden som gör att ett tågset kan lastas inomhus. Fakta om byggnationen n 1500 stompålar, 7000 stålpålar, 8000 platsgjutna pålar n Cirka 8000 m 3 betong i grunden n 1000 ton stål i stommen n Total markyta m 2 med uppställ- ningsplatser n Hårdgjorda ytor inkl byggnader m 2, varav m 2 hus n Cirka m 3 volym i byggnaden n Höglager 25 meter högt, 180 m långt, 60 m brett, med plats för pallar Sturestadens Fastighets AB 7

8 PASSION Rent och fint ska det vara Madde Lundh har en viktig uppgift ute i Marieborg. Det är hon som ser till att det är städat i alla bodar som arbetarna använder. En inte alltför lätt uppgift i tider med ruskväder och alla arbetare som kliver in med leriga skor som sätter avtryck. Jag trivs jättebra här ute, uttrycker Madde Lundh med uppskattning i rösten. Det är mycket folk att prata med och nya som kommer in hela tiden. Det är bara två tjejer till här på arbetsplatsen, en på kontoret och en utsättare, resten är killar. Totalt är det 30 bodar som ska skötas om, med omklädningsrum, kontor, kök och matsalar. Fem timmar om dagen är Madde på plats för att allt ska hållas rent och prydligt. Jag är anställd för det här jobbet på deltid. På eftermiddagarna åker jag till Köping där jag fått ett städjobb för ABM, som jag fick tack vare det här jobbet. Från november arbetar jag heltid i Köping och då tar min mamma Mona Lundh över här. Företaget som har städuppdraget under byggnationen heter Rent & Städjobbet under bygget av centrallagret öppnade upp nya möjligheter för Madde Lundh. Fint, ett litet lokalt bolag som drivs av Mona Lundh och Camilla Liljeberg. De utför all form av städning och har lyckats att få nya jobb genom goda rekommendationer. Rent & Fint arbetar och handlar det som behövs lokalt. Arboga är en liten ort och det är viktigt att jobben stannar här. Kan företaget inte åta sig ett uppdrag så rekommenderar de någon annan på orten. Det råder god anda i städbranschen där aktörerna ser varandra som komplement. Det bästa här är att jag har frihet, så länge jobbet blir gjort. Men man får vara lite stöddig då killarna ibland kan vara rätt grova i mun. Som tjej är man rätt så uppskattad i gänget och får många frierier varje dag, säger Madde med skratt i rösten. 8 Sturestadens Fastighets AB

9 Stor utmaning för lokal entreprenör AB Markentreprenader i Köping är en entreprenör som fått fart på affärerna i och med byggnationen av Försvarets centrallager. I ett slag har företaget fördubblat sin omsättning och anställt fem maskinister, varav tre beräknas vara kvar efter det att arbetet är slutfört. Tillgången på jobb har minskat så det här är ett mycket välkommet uppdrag, uttrycker Bengt Jonsson som äger ABM. Det innebär säkrad sysselsättning en bit in på nästa år. Dessutom kan vi vara på hemorten vilket betyder mycket för oss alla i företaget. ABM har tidigare arbetat för Consila och Byggnadsfirman Lund i samband med byggnationen av Högskolecentrum vilket bidrog till en tidig kontakt angående det här projektet. Det här är det största uppdrag vi varit med om sedan bolaget startade i början av 70-talet. Annars har vi varit med i Biltemas etableringar. Där handlar det om markjobb på omkring kvadratmeter mot centrallagret där vårt uppdrag omfattar kvadrat. Enorma ytor att bearbeta Samarbetet med Försvarets projekt började med att ABM hjälpte till med vissa budgetpriser. Sedan var det dags att gräva provgropar och annat på den aktuella marken. Till att börja med fick företaget etablerings- och skyddsentreprenaden, som sedan utökades med markentreprenaden. När arbetet pågick som mest hade vi sex grävmaskiner, en lastmaskin plus en väghyvel på plats. Även om det handlar Fr. v. Bengt Jonsson samt hans mannar Kalle Haglund och Jimmy Lund kom tidigt in i projektet för centrallagret. om ett stort jobb så är det inte svårt teknisk sett, men det handlar om väldigt stora ytor att bearbeta. Allt löper på enligt planen och till och med något bättre. Det enda egentliga problemet var under augusti med mycket nederbörd och vatten att pumpa undan för att gjutarna skulle kunna lägga grunden. Annars är det positivt att vi nu får ett bra referensobjekt i vår jakt efter nya uppdrag. Grundläggning vid nybyggnad av Centrallagret utförs av Stål Bygg AB genomför kompletta byggnadsobjekt i form av total- och generalentreprenader. Köping Sturestadens Fastighets AB 9

10 Plats för inspiration och support Oavsett om det handlar om utveckling av turism eller näringsliv är det hit man kan vända sig. På Utvecklingscentrum i Arboga kan såväl privatpersoner som företagare få hjälp att komma vidare med sina projekt. Arboga har goda förutsättningar att stå emot rådande lågkonjunkturer. Här finns en frisk företagaranda som lockar nya etableringar till orten. En annan fördel är att kommunen inte är helt beroende av någon enstaka stor fabriksenhet i traditionell mening. Arboga har en annan profil med exempelvis SAAB och SECO som viktiga etableringar och i övrigt består företagande i huvudsak av mindre och mellanstora företag med mellan 10 och 100 anställda. Vi har faktiskt just nu den största ökningen av nyföretagandet i länet här i Arboga, berättar Göran Dahlén som är näringslivschef på Utvecklingscentrum. När det gäller näringsliv är vår uppgift att ge en bra service till företagare. Här är vi tillgängliga för frågor och öppna för dialog. Det kan vara spörsmål om nya lokaler, transporter, arbetskraft, pendling, boende och annat man vill skapa sig en uppfattning om. Fokus ligger på att hjälpa de företag som redan finns på orten samt att öppna upp möjligheter för nya företag att etablera sig i Arboga. Arboga har ett innehåll av högteknologisk industri, systemkonsulter, IT-konsulter samt specialiserade småföretag, alla kännetecknade av kvalitet och hög kompetens. Och detta mitt i en medeltida stadskärna. Det är kontrasten som är det intressanta. Göran Dahlén leder det positiva gänget som värnar om Arbogas utveckling. Fr. v. Göran Dahlén, Helene Wäfors, Annica Gustafsson, Tina Petersson och Marit Deubler som är turismansvarig. Den andra verksamhetsgrenen handlar om att ge support inom turism och dra besökare till orten. Till turistbyrån i stationshuset kommer många besökare för att få inspiration, hjälp och information. Är det exempelvis en förening som vill starta upp en aktivitet som är med och utvecklar besöksnäringen är vi villiga att stötta, gärna ihop med vår kultur och fritidsförvaltning. De olika evenemangen är viktiga inslag för att locka besökare till orten. Besökare som ibland blir så förtjusta i Arboga att de flyttar hit med både familj och företag. Antalet besökare pekar uppåt och det gäller även för utländska turister. Arbogas genuina miljö, Medeltidsdagarna, Jädersbruksdagarna och julmarknaden är bara några exempel på magneter som lockar, med stor draghjälp av stolta Arbogabor som är aktiva för att evenemangen ska komma till stånd. Göran Dahlén tillträdde sin nya tjänst som näringslivschef för drygt tre år sedan och ganska snart kom en förfrågan om etablering av ett centrallager från Försvaret. Jag kastades direkt in i hetluften, vilket var ett bra sätt att snabbt komma in i jobbet och upptäcka alla fördelar som Arboga har att erbjuda. Tillsammans med Sturestaden gjorde vi ett gediget jobb under ett helt år för att få etableringen till vår kommun. Oavsett om det är en turist som behöver få hjälp eller en företagare som har frågor är det viktigt att alltid ge ett bra bemötande. Bra bemötande är själva grundbulten i vårt arbete och det vi fokuserar på i alla lägen, avslutar Göran Dahlén med eftertryck. Välkommen till Din lokala byggare! Vi utför: Nybyggnationer Ombyggnationer Reparationer 10 Sturestadens Fastighets AB

11 2003 KPMG Bohlins AB, det svenska medlemsföretaget av KPMG International. KPMG och KPMG-logotypen är varumärken tillhörande KPMG International. Vi hjälper dig att hitta vägen. Ibland är det dags att komma vidare, trots att du har ont om tid och tusen järn i elden. Då kan du behöva någon som både avlastar dig och agerar bollplank. Vi har kompetens inom följande områden: revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, skatt, företagstransaktioner och verksamhetsutveckling. Vill du veta mer, ring oss på Lennarth Stjernström är en man som hamnat rätt i livet. Fyllda 70+ fortsätter han sin gärning för att det är roligt. En suverän patentlösning Åsby industriområde är inte bara ett inhägnat och säkert område, här finns även Sturestadens kontorshotell. En bra lösning för mindre företag som vill sitta i en gemenskap med andra. I hyran ingår tillgång till exempelvis personalutrymmen och konferensrum samt städning. KPMG är ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information med medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering och rådgivning vid transaktioner. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 150 länder. Arboga bjuder på mycket shoppingglädje En som har en patentlösning i ordets rätta bemärkelse är Lennarth Stjernström med företaget SunLen Consulting. En färgstark person som lever i en sorts symbios med Åsby industriområde. Efter många år på Volvo Aero Support tog han över deras laboratorium då Volvo flyttade sin verksamhet. Lennarth är pensionär sedan flera år, men någon tanke på att sluta leta efter nya lösningar har han inte. Jag har arbetat ett helt liv med kemi och vill fortsätta för att det är så roligt, säger Lennarth. Som egen gör jag som jag vill och kan njuta av jobbet. Här har jag bra utrustning och kan göra många tester samtidigt. Problem som kan lösas Något som har sett dagens ljus i Lennarths laboratorium är ett patent för syresättning av sjöar och hav. Samma ämne kan även användas för kemisk muddring, då kemikalien reagerar med organiskt material på botten. Det kan med fördel även användas på giftalger. Något jag tittar på nu och som har blivit ett stort problem är sjögull från Väringen. Den värsta sortens vattenväxt som nu tränger in i Arbogaån och hotar förstöra båtliv, rekreation och fiske. Jag har en idé hur man kan lösa det och förbereder material så kommunen kan söka medel från staten. Lennarths stora intresse handlar om miljön och forskning avseende klimatförändringar upptar mycket tid. En ny idé är att använda laboratorietekniken till närproducerad vinproduktion med svensk frukt. Labbets kylinkubator ger perfekt kontroll över jäsningstemperaturen, +- 0,1 grad. Något som inte ens vindistrikten kommer i närheten av. Här finns en mångfald med runt 40 butiker i stadskärnan. Det är mycket god smak på en liten yta. Varmt välkommen! Tips: Besök gärna Gammaldags Julmarknad i Arboga den december. För mer information om sevärdheter och arrangemang, kontakta Arboga Turistbyrå på tfn , e-post: eller besök Sturestadens Fastighets AB 11

12 Postens gruppreklam Vi leder projektet FMCL i Arboga! AB Consila har av Sturestadens Fastighets AB erhållit förtroendet att från idé till färdigställande hantera Försvarsmaktens nya logistikcenter i Arboga. Läs mer på Building Technologies

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

näringsliv 2013/2014

näringsliv 2013/2014 Linköpings näringsliv 2013/2014 Nulink linköpings näringslivsbolag: ledare 2 Utvecklingen går Linköpings väg Allt vad du behöver finns i Linköping, där idéer blir verklighet. Övertyga dig själv genom att

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2012 Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden Möt grabbarna med gröna fingrar Helrenovering för en femtilapp Underhåll för 15 miljoner

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer