News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt"

Transkript

1 News en tidning utgiven av sturestadens fastighets ab Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt Samverkan mellan kommunen och privat aktör bär frukt Försvarets stora etablering i Arboga Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar

2 Samarbete som ger resultat Det blåser positiva vindar i Arboga. Försvarets etablering för sitt nya centrallager är ett bevis på att orten har ett attraktivt läge med klara logistiska fördelar. Här har Sturestaden Fastighets AB plöjt upp en fåra som har förutsättningar att locka fler liknande etableringar till Arboga. Under sin tid som kommunalråd var P-O Nilsson t. v. initiativtagare till att Sturestaden Fastighets AB bildades i samverkan med Hans-Olof Lund på Byggnadsfirman Lund. Sturestaden Fastighets AB bildades 1992 genom ett samarbete mellan Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund, med inriktning att äga och förvalta kommersiella fastigheter. Ett samarbete som visat sig fruktbart på flera sätt. Sturestaden bildades när vi insåg att det saknades företag som kunde ta itu med vissa frågor som behövde lösas, berättar P-O Nilsson som tidigare var kommunalråd och idag är styrelseordförande i bolaget. Det gällde från början Arboga station där det ingick i projektet att stationen skulle flyttas från befintligt läge till ett mer centralt läge med spår, perrong och plattformar. Sturestaden köpte den tidigare Järniafastigheten som byggdes om till station. Nästa projekt att sjösättas var Högskolecentrum. Insatser för Arbogas bästa Med mer än kvm lokaler avsedda för utbildning, kommunikation och företagsetableringar är Sturestadens Fastighets AB den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun. Sturestaden bildades när vi insåg att det saknades företag som kunde ta itu med vissa frågor som behövde lösas Insatser för Arbogas bästa När Volvo lämnade Arboga lämnade man också många kvadratmeter industrilokaler. Sturestaden gick då in och köpte fastigheterna av Volvo. Bolagets inriktning har hela tiden handlat om att göra det som är bra för Arboga. Den här mixen av samhällsintressenter som finns representerade i kommunen och kunskapen om hur man äger och förvaltar kommersiella fastigheter hos Byggnadsfirman Lund har visat sig vara en bra kombination. När man är i kris som vi var då Volvo lämnade orten, som ett lag som riskerar att åka ur Allsvenskan, då måste man rannsaka sig själv och ställa frågan, vad har vi för förutsättningar att lyckas och vad ska vi satsa på för att bli framgångsrika. Fokusera på styrkorna Knäckfrågan handlade om att titta på vad Arboga har för fördelar som står sig över tiden. Svaret på frågan är det geografiska läget i Mälardalen, med Europavägarna E18 och E20 samt Mälarbanan och Svealandsbanan som har en knutpunkt i Arboga. Försvarets placering av sitt nya centrallager i Arboga visar att vi har en bra grund att stå på för den här typen av etableringar. Fler aktörer på marknaden har redan visat sitt intresse. Ska man tävla i OS kan man inte ställa upp i alla grenar, då får man koncentrera sig kring det man har förutsättningar att lyckas i. Arboga har varit på medaljplats flera gånger vid tidigare förfrågningar, men det är bara guld som räknas. I Försvarets stora upphandling var det Arboga som stod högst på prispallen. Byggnationen är i full gång och beräknas vara klar i mitten av En affär som gör att Sturestaden ökar sin balansräkning från 100 miljoner till 650 miljoner. För kommunens del betyder centrallagret fler arbetstillfällen. Uppemot 100 anställda i centrallagret föder lika många jobb inom andra sektorer. Och cirka 200 anställda skapar 400 invånare vilket ger mer skatteintäkter till kommunen. P-O Nilsson, styrelseordförande Söker du industri- lager eller kontor? Kontakta oss på Sturestadens Fastighets AB Läs mer på Postadress Box 145, Arboga Besöksadress Herrgårdsgatan 21, Arboga Telefon Fax E-post Sturestadens hyresgäster Arboga Kommun, Utvecklingscentrum Tehå s AB Wael Ishonaa Spel o Cafe Midigolf Handelsbolag SAAB AB, Saab Shared Services Maintpartner AB Eltel Networks Infranet AB Recotech AB Arboga Lack & Bläster AB Solid Pak AB Sunlean Consulting Ab Ytstruktur Arboga AB Advanced Tube Cutting AB EPS Trading AB Larm Tronic Bergslagen AB Accelarted Vision Sensors AB Grunda AB IRCA Volvo Car Corporation HiQ AB Arboga Kommun, Högskolecentrum Producerad av Roxx Media, Projektsäljare Stefan Andersson Mediasäljare Margareta Karlsson Foto Petter Magnusson Redaktör Bo Nyman Annonsoriginal Sofia Fasth Layout Jens Lindström Tryck Printfabriken 2008/11 2 Sturestadens Fastighets AB

3 Fördel Arboga när Försvaret etablerar centrallager Det som vägde tungt på beslutsbordet när Försvaret valde Arboga för sitt nya centrallager var, förutom fördelaktiga villkor och i enlighet med förfrågan, att Arboga ligger strategiskt placerad i förhållande till Försvarsmaktens etableringar med hänsyn till mängden gods som skall transporteras. Platsen är även en förutsättning för en sammanhållen logistiklösning baserad på den kompetens som finns i Arboga både inom Försvarsmakten och genom samverkan mellan Försvarsmakten och privata aktörer, vilket ger framtida samordningsmöjligheter avseende till exempel reservdelshantering. John-Erik Jensen är officer och sitter i staben på Försörjningsdivisionen som tillhör Försvarsmaktens logistik (FM- LOG), med uppgift att samordna införandet av ett nytt försörjningskoncept kopplat till centrallagrets placering i Arboga. Det som drivit på frågan om ett centrallager är resurseffektivitet, berättar John-Erik Jensen. Här finns stora pengar att spara och från år 2011 beräknar vi att den årliga kostnadsreduceringen uppgår till 100 miljoner för Försvarsmakten. Här handlar det om en stor rationalisering. Fem större centralförråd ska avvecklas liksom ett 20-tal mindre lokala lagerplatser. Det vi vill uppnå är bättre kontroll över förnödenheterna och var de befinner sig i försörjningskedjan. Bättre kontroll ger förutsättningar till snabbare flöde, vilket innebär att vi även kan minska vår lagernivå av förnödenheter. Utmaningar i militär verksamhet Lagret kommer främst att innehålla personlig utrustning och gruppmateriel. Främst sådant som kan hanteras på pall. Man kommer även att ha en del handpåläggning såsom att bygga upp satser till sjukvårdsväskor, minröjningssatser med mera. Vi har tittat på andra aktörer som har stor lagerdistribution. Men utmaningen i vår verksamhet handlar om att vi även måste ta tillbaka materielen, vilket ställer större krav på vår organisation. Här måste vi tänka annorlunda i förhållande till vanlig lagerdistribution. Organisationen kring centrallagret består av servicecentra för utlämning på de 18 garnisonerna i landet. Till det läggs 12 servicepunkter på mindre platser, främst som stöd till hemvärnet samt frivilligutbildning. En mix av erfarenheter Försvarsmaktens logistik består av tre divisioner; teknik, service och försörjning. Av de cirka anställda är ca 200 officerare. Försvaret har mycket att lära av den civila logistiken. Inom Försvarsmakten har fokuseringen varit på insatslogistiken där officerarna är specialister. Allt handlar om att få fram förnödenheter till förbrukaren längst fram och det är den här mixen som ska optimeras. Centrallagret skapar ytterliggare arbetstillfällen och en chef med civil bakgrund är anställd som kommer att leda verksamheten och har tidigare arbetat som lagerchef på IKEA. Flera fördelar i Arboga Försvarsmakten har redan sitt stora förråd för reservmateriel i Arboga, vilket var en viktig värderingsgrund då man bestämde sig för Arboga. På Kungsörsvägen arbetar cirka 100 personer med att förse Försvaret med reservdelar. Med ett centrallager på samma ort skapas möjligheter till en framtida samordning mellan de olika verksamhetsgrenarna, för att på så sätt skapa logistikfördelar och kostnadsbesparingar. Det bästa med Arboga är ortens strategiska läge med transportvägar för biltransporter, järnväg och närhet till flera flygplatser. Sedan att det är en lagom stor kommun som är under utveckling. Det känns att vi har uppbackning från orten vilket är positivt, säger John-Erik Jensen avslutningsvis. John-Erik Jensen har en central roll för Försvarets nya försörjningskoncept i samband med centrallagrets placering i Arboga. Försvarets nya centrallager rymmer bland annat ett automatiserat höglager med plats för pallar. Söker du bostad eller lokal? bfl.se Kontakta oss så hjälper vi er Herrgårdsgatan 21 Nybyggt seniorboende i Arbogas stadskärna, Intresserad? Arboga Golv & Vägg AB I vår butik säljer vi: Kontakta oss så får du veta mer Sturestadens Fastighets AB 3

4 Recotech expanderar och skapar plats för mer personal Åsby industriområde har likt en teknikpark samlat företag med hög kompetens och som är specialiserade inom sina respektive verksamheter. Ett inhägnat och bevakat område som ger hyresgästerna en lugn och inbrottssäker tillvaro för att utveckla sina affärer. Den gamla barnramsan ingen slipper här fram känns aktuell när man ska in på Åsby industriområde. En vakt synar rigoröst alla besökare och kontrollera att allt är på plats innan man släpps in på området med besöksbadgen på bröstet. Det är en bevakning som uppskattas högt av de tio företag som hyr lokaler här. Åsby industriområde är beläget söder om Europaväg E3 cirka två kilometer öster om Arboga. Här finns även en restaurang och området bjuder på stora grönområden för sköna lunchpromenader. Här gör vi ett besök hos verkstadsföretaget Recotech. Ett bolag som tidigare ingick i Fortumkoncernen men sedan första juni 2008 har blivit en fristående verksamhet. Huvudprocesserna är termisk sprutning, vakuumlödning, kvalificerad svetsning och maskinbearbetning. Trasiga delar repareras till bättre än nyskick, men största delen är tillverkning av kortare serier upp till 100 detaljer i nickel- samt koboltbaslegeringar i dimensioner upp till mm. OVAN: Platschef Rolf Öijerholm leder företagets expansion på verkstadsgolvet. HÖGER: Leif Dahl och hans kollegor har lång erfarenhet i yrket. Gör som Sturestadens Fastighets, anlita Tfn Vi finansierar framtidssatsningar i Västra Mälardalen SOM EN NÄRA VÄN 4 Sturestadens Fastighets AB

5 Planerar för expansion Företagets platschef Rolf Öijerholm möter oss i dörren och visar runt i en värld som andas skärolja och varma processer. Företaget har sitt ursprung i flygindustrin men är nu i huvudsak inriktat på reparationer och tillverkning av detaljer till gas- och ångturbiner. Här kör vi på för full i tvåskift, berättar Rolf Öijerholm. Vi ser ingen avmattning på marknaden, tvärt om. Redan i oktober hade vi levererat mer än vad som gjordes under hela föregående år och vi expanderar för att kunna ta ännu mer order. Vi har bland annat investerat i en ny karusellsvarv som kan bearbeta detaljer upp till mm och som kommer på plats i mars Det är en kraftfull pjäs på 42 ton som kommer att köras i treskift. Vi står alltså redo för framtida utmaningar. Viktigaste resursen är personalen Recotech är ett välskött företag med ett kapital av medarbetare som har gedigen erfarenhet och mycket hög teknisk kompetens. Det enda som begränsar oss nu är bristen på kvalificerad personal. Företaget har en personalstyrka på 28 personer. Stora ändamålsenliga lokaler som kommer att utökas med 200 kvadratmeter för att bereda plats för den nya karusellsvarven som kommer på plats i mars Medelåldern är hög, men det är helt klar en merit i en verksamhet som värnar om kompetens som kommer efter år av erfarenhet. Företaget söker nu fler verktygsmakare för att backa upp en kraftig expansion. Tillväxten ska byggas utifrån befintlig organisation i Arboga med engagerad personal och ägare. I första hand ska det ske i samverkan med nyckelkunder, men också genom att bredda kundbasen. Verksamheten ska i huvudsak växa organiskt men det kan även ske via förvärv. För att stärka ställningen på marknaden och kunna erbjuda en mer komplett produkt samarbetar Recotech även med ett nätverk av legotillverkare som har specialistkompetens inom turbinbranschen. Recotech kommer att behöva utöka lokalerna i samband med företagets expansion, vilket vi kan göra här. Vi trivs bra i området, här är det lugn och tryggt och inga problem med inbrott eller skadegörelse. Det är en klar fördel att det här är ett militärt skyddsområde. Ett företag inom Nordisk Yta När det gäller alla slags markarbeten kontakta oss Färgbutik Tel Maintpartner_6 november 2008.indd 1 11/4/08 4:28:03 PM Sturestadens Fastighets AB 5

6 Militärens nya centrallager byggprojektet som sätter en ny profil på Arboga En ny siluett håller på att ta form. Försvarets nya centrallager växer upp i Marieborgsområdet. En imponerande byggnad som är ett av de 10 största lagren i Sverige och samtidigt det största byggprojekt som genomförts i Arboga. Sturestaden Fastighets AB står för satsningen med hjälp av konsulten Consila på projektsidan. Utsättare Ulrika Högberg i full färd med att mäta upp lagret. 6 Sturestadens Fastighets AB

7 Consilas vd Jan Pardeby flankerad av Sturestadens Hans-Olof Lund t. v. och styrelsordförande P-O Nilsson. För konstruktion, ritning och design svarar Archus arkitekter i Västerås, vars praktikant tog fram det vinnande förslaget till den yttre fasaddesignen. Första spadtaget togs sista januari 2007 och den första september 2009 är det planerat att inviga lagret. Då har Sturestaden Fastighets AB investerat 550 miljoner för att få hit en stabil hyresgäst som i ett första skede undertecknat ett hyresavtal över 15 år. I samband med projektet och efter en direkt önskan från hyresgästen bildades dotterbolaget Marieborgs Lagerfastigheter AB som står som byggherre och ägare till fastigheten. En konstruktion som gör det möjligt för Försvaret att köpa loss bolaget med fastighet om ett sådant behov skulle uppstå. Uppdelning skapar fördelar Stockholmbaserade företaget Consila som anlitats för att hålla i projektledningen av lagret är inte obekanta i bygden. De höll i projektet då Högskolecentrum byggdes och är nu tillbaka tack vare goda referenser från det tidigare arbetet. Consila är ett bolag som är specialister på DCM som står för Design & Construction Management. Det innebär att man kommer in tidigt i projekten och tar ett helhetsgrepp för att ro det hela i hamn. Ett bygge på 550 miljoner kräver en expert som behärskar såväl ekonomi som produktion. Som konsult arbetar vi med så kallad successiv upphandling, berättar Jan Pardeby som är vd på Consila. Det innebär att projekteringen fortsätter under hela produktionsskedet för att byggherren och brukaren ska kunna påverka utformningen så långt det är möjligt under hela byggnadsfasen. En totalentreprenad med någon av de stora aktörerna på marknaden skulle dessutom bli något dyrare. Genom att vi delat upp arbetet i förhållandevis små delar har många lokala företag kunnat bli delaktiga i arbetet. Närmare ett 50-tal underentreprenader är kontrakterade för jobben. Ny teknik kapar kostnader På Consila är vi duktiga på att göra kostnadsbedömningar i tidiga skeden och hålla dem under projektets gång. I ett sådant här stort projekt måste man även vara bra på att hantera de eventuella överraskningar som kan dyka upp. Pålningsarbetet är ett exempel på en del som kunde minskas med 10 miljoner tack vare att Consila kom med förslaget att låta ett Holländskt bolag genomföra en del av jobbet med nyutvecklad highspeed-teknik. Consila kommer in tidigt i projektet och tar ett helhetsgrepp. Ett bygge på 550 miljoner kräver en expert som behärskar såväl ekonomi som produktion Genom tekniken kan en påle produceras på en minut. Ett rör med bottenplugg trycks ner till 14 meter för att sedan fyllas med betong. Röret dras upp och pålen står klar. En effektiv metod som gjort att highspeed-pålar säkrat grunden på kortast möjliga tid. Det här är kanske den största pålningsentreprenad som genomförts i Sverige. Totalt har vi satt pålar på plats i marken. En skräddarsydd lagerbyggnad När lagret står klar har Försvaret en hightech-anläggning som rymmer såväl ett automatiserat höglager som ett konventionellt pallager. Där finns tälttork, containertvätt, kylrum för livsmedel samt utrymme för att kunna genomföra kontroll och besiktning av tekniskt materiel. Man har även förberett öppna ytor för att kunna iordningställa och provlasta olika flygtransporter. Genom att visualisera lastutrymmet via projektor på golvet kan man provpacka efter den volym flygplanet har som ska lastas. Ett bra sätt att minska ledtider för att man har gjort rätt från början. Byggnaden som till vissa delar kommer att vara torrluftad och isolerad innehåller även personalfunktioner som kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen. Samt inte minst viktigt, ett stickspår in i byggnaden som gör att ett tågset kan lastas inomhus. Fakta om byggnationen n 1500 stompålar, 7000 stålpålar, 8000 platsgjutna pålar n Cirka 8000 m 3 betong i grunden n 1000 ton stål i stommen n Total markyta m 2 med uppställ- ningsplatser n Hårdgjorda ytor inkl byggnader m 2, varav m 2 hus n Cirka m 3 volym i byggnaden n Höglager 25 meter högt, 180 m långt, 60 m brett, med plats för pallar Sturestadens Fastighets AB 7

8 PASSION Rent och fint ska det vara Madde Lundh har en viktig uppgift ute i Marieborg. Det är hon som ser till att det är städat i alla bodar som arbetarna använder. En inte alltför lätt uppgift i tider med ruskväder och alla arbetare som kliver in med leriga skor som sätter avtryck. Jag trivs jättebra här ute, uttrycker Madde Lundh med uppskattning i rösten. Det är mycket folk att prata med och nya som kommer in hela tiden. Det är bara två tjejer till här på arbetsplatsen, en på kontoret och en utsättare, resten är killar. Totalt är det 30 bodar som ska skötas om, med omklädningsrum, kontor, kök och matsalar. Fem timmar om dagen är Madde på plats för att allt ska hållas rent och prydligt. Jag är anställd för det här jobbet på deltid. På eftermiddagarna åker jag till Köping där jag fått ett städjobb för ABM, som jag fick tack vare det här jobbet. Från november arbetar jag heltid i Köping och då tar min mamma Mona Lundh över här. Företaget som har städuppdraget under byggnationen heter Rent & Städjobbet under bygget av centrallagret öppnade upp nya möjligheter för Madde Lundh. Fint, ett litet lokalt bolag som drivs av Mona Lundh och Camilla Liljeberg. De utför all form av städning och har lyckats att få nya jobb genom goda rekommendationer. Rent & Fint arbetar och handlar det som behövs lokalt. Arboga är en liten ort och det är viktigt att jobben stannar här. Kan företaget inte åta sig ett uppdrag så rekommenderar de någon annan på orten. Det råder god anda i städbranschen där aktörerna ser varandra som komplement. Det bästa här är att jag har frihet, så länge jobbet blir gjort. Men man får vara lite stöddig då killarna ibland kan vara rätt grova i mun. Som tjej är man rätt så uppskattad i gänget och får många frierier varje dag, säger Madde med skratt i rösten. 8 Sturestadens Fastighets AB

9 Stor utmaning för lokal entreprenör AB Markentreprenader i Köping är en entreprenör som fått fart på affärerna i och med byggnationen av Försvarets centrallager. I ett slag har företaget fördubblat sin omsättning och anställt fem maskinister, varav tre beräknas vara kvar efter det att arbetet är slutfört. Tillgången på jobb har minskat så det här är ett mycket välkommet uppdrag, uttrycker Bengt Jonsson som äger ABM. Det innebär säkrad sysselsättning en bit in på nästa år. Dessutom kan vi vara på hemorten vilket betyder mycket för oss alla i företaget. ABM har tidigare arbetat för Consila och Byggnadsfirman Lund i samband med byggnationen av Högskolecentrum vilket bidrog till en tidig kontakt angående det här projektet. Det här är det största uppdrag vi varit med om sedan bolaget startade i början av 70-talet. Annars har vi varit med i Biltemas etableringar. Där handlar det om markjobb på omkring kvadratmeter mot centrallagret där vårt uppdrag omfattar kvadrat. Enorma ytor att bearbeta Samarbetet med Försvarets projekt började med att ABM hjälpte till med vissa budgetpriser. Sedan var det dags att gräva provgropar och annat på den aktuella marken. Till att börja med fick företaget etablerings- och skyddsentreprenaden, som sedan utökades med markentreprenaden. När arbetet pågick som mest hade vi sex grävmaskiner, en lastmaskin plus en väghyvel på plats. Även om det handlar Fr. v. Bengt Jonsson samt hans mannar Kalle Haglund och Jimmy Lund kom tidigt in i projektet för centrallagret. om ett stort jobb så är det inte svårt teknisk sett, men det handlar om väldigt stora ytor att bearbeta. Allt löper på enligt planen och till och med något bättre. Det enda egentliga problemet var under augusti med mycket nederbörd och vatten att pumpa undan för att gjutarna skulle kunna lägga grunden. Annars är det positivt att vi nu får ett bra referensobjekt i vår jakt efter nya uppdrag. Grundläggning vid nybyggnad av Centrallagret utförs av Stål Bygg AB genomför kompletta byggnadsobjekt i form av total- och generalentreprenader. Köping Sturestadens Fastighets AB 9

10 Plats för inspiration och support Oavsett om det handlar om utveckling av turism eller näringsliv är det hit man kan vända sig. På Utvecklingscentrum i Arboga kan såväl privatpersoner som företagare få hjälp att komma vidare med sina projekt. Arboga har goda förutsättningar att stå emot rådande lågkonjunkturer. Här finns en frisk företagaranda som lockar nya etableringar till orten. En annan fördel är att kommunen inte är helt beroende av någon enstaka stor fabriksenhet i traditionell mening. Arboga har en annan profil med exempelvis SAAB och SECO som viktiga etableringar och i övrigt består företagande i huvudsak av mindre och mellanstora företag med mellan 10 och 100 anställda. Vi har faktiskt just nu den största ökningen av nyföretagandet i länet här i Arboga, berättar Göran Dahlén som är näringslivschef på Utvecklingscentrum. När det gäller näringsliv är vår uppgift att ge en bra service till företagare. Här är vi tillgängliga för frågor och öppna för dialog. Det kan vara spörsmål om nya lokaler, transporter, arbetskraft, pendling, boende och annat man vill skapa sig en uppfattning om. Fokus ligger på att hjälpa de företag som redan finns på orten samt att öppna upp möjligheter för nya företag att etablera sig i Arboga. Arboga har ett innehåll av högteknologisk industri, systemkonsulter, IT-konsulter samt specialiserade småföretag, alla kännetecknade av kvalitet och hög kompetens. Och detta mitt i en medeltida stadskärna. Det är kontrasten som är det intressanta. Göran Dahlén leder det positiva gänget som värnar om Arbogas utveckling. Fr. v. Göran Dahlén, Helene Wäfors, Annica Gustafsson, Tina Petersson och Marit Deubler som är turismansvarig. Den andra verksamhetsgrenen handlar om att ge support inom turism och dra besökare till orten. Till turistbyrån i stationshuset kommer många besökare för att få inspiration, hjälp och information. Är det exempelvis en förening som vill starta upp en aktivitet som är med och utvecklar besöksnäringen är vi villiga att stötta, gärna ihop med vår kultur och fritidsförvaltning. De olika evenemangen är viktiga inslag för att locka besökare till orten. Besökare som ibland blir så förtjusta i Arboga att de flyttar hit med både familj och företag. Antalet besökare pekar uppåt och det gäller även för utländska turister. Arbogas genuina miljö, Medeltidsdagarna, Jädersbruksdagarna och julmarknaden är bara några exempel på magneter som lockar, med stor draghjälp av stolta Arbogabor som är aktiva för att evenemangen ska komma till stånd. Göran Dahlén tillträdde sin nya tjänst som näringslivschef för drygt tre år sedan och ganska snart kom en förfrågan om etablering av ett centrallager från Försvaret. Jag kastades direkt in i hetluften, vilket var ett bra sätt att snabbt komma in i jobbet och upptäcka alla fördelar som Arboga har att erbjuda. Tillsammans med Sturestaden gjorde vi ett gediget jobb under ett helt år för att få etableringen till vår kommun. Oavsett om det är en turist som behöver få hjälp eller en företagare som har frågor är det viktigt att alltid ge ett bra bemötande. Bra bemötande är själva grundbulten i vårt arbete och det vi fokuserar på i alla lägen, avslutar Göran Dahlén med eftertryck. Välkommen till Din lokala byggare! Vi utför: Nybyggnationer Ombyggnationer Reparationer 10 Sturestadens Fastighets AB

11 2003 KPMG Bohlins AB, det svenska medlemsföretaget av KPMG International. KPMG och KPMG-logotypen är varumärken tillhörande KPMG International. Vi hjälper dig att hitta vägen. Ibland är det dags att komma vidare, trots att du har ont om tid och tusen järn i elden. Då kan du behöva någon som både avlastar dig och agerar bollplank. Vi har kompetens inom följande områden: revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, skatt, företagstransaktioner och verksamhetsutveckling. Vill du veta mer, ring oss på Lennarth Stjernström är en man som hamnat rätt i livet. Fyllda 70+ fortsätter han sin gärning för att det är roligt. En suverän patentlösning Åsby industriområde är inte bara ett inhägnat och säkert område, här finns även Sturestadens kontorshotell. En bra lösning för mindre företag som vill sitta i en gemenskap med andra. I hyran ingår tillgång till exempelvis personalutrymmen och konferensrum samt städning. KPMG är ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information med medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering och rådgivning vid transaktioner. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 150 länder. Arboga bjuder på mycket shoppingglädje En som har en patentlösning i ordets rätta bemärkelse är Lennarth Stjernström med företaget SunLen Consulting. En färgstark person som lever i en sorts symbios med Åsby industriområde. Efter många år på Volvo Aero Support tog han över deras laboratorium då Volvo flyttade sin verksamhet. Lennarth är pensionär sedan flera år, men någon tanke på att sluta leta efter nya lösningar har han inte. Jag har arbetat ett helt liv med kemi och vill fortsätta för att det är så roligt, säger Lennarth. Som egen gör jag som jag vill och kan njuta av jobbet. Här har jag bra utrustning och kan göra många tester samtidigt. Problem som kan lösas Något som har sett dagens ljus i Lennarths laboratorium är ett patent för syresättning av sjöar och hav. Samma ämne kan även användas för kemisk muddring, då kemikalien reagerar med organiskt material på botten. Det kan med fördel även användas på giftalger. Något jag tittar på nu och som har blivit ett stort problem är sjögull från Väringen. Den värsta sortens vattenväxt som nu tränger in i Arbogaån och hotar förstöra båtliv, rekreation och fiske. Jag har en idé hur man kan lösa det och förbereder material så kommunen kan söka medel från staten. Lennarths stora intresse handlar om miljön och forskning avseende klimatförändringar upptar mycket tid. En ny idé är att använda laboratorietekniken till närproducerad vinproduktion med svensk frukt. Labbets kylinkubator ger perfekt kontroll över jäsningstemperaturen, +- 0,1 grad. Något som inte ens vindistrikten kommer i närheten av. Här finns en mångfald med runt 40 butiker i stadskärnan. Det är mycket god smak på en liten yta. Varmt välkommen! Tips: Besök gärna Gammaldags Julmarknad i Arboga den december. För mer information om sevärdheter och arrangemang, kontakta Arboga Turistbyrå på tfn , e-post: eller besök Sturestadens Fastighets AB 11

12 Postens gruppreklam Vi leder projektet FMCL i Arboga! AB Consila har av Sturestadens Fastighets AB erhållit förtroendet att från idé till färdigställande hantera Försvarsmaktens nya logistikcenter i Arboga. Läs mer på Building Technologies

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.

Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga. Nyfiken på Arboga? Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: arboga.kommun@arboga.se VÄLKOMMEN! Att

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Vi har balkongen Du väljer vyn

Vi har balkongen Du väljer vyn Vi har balkongen Du väljer vyn Vi vidgar vyerna Trött på utsikten och på att bara kunna se en liten del av verkligheten? Då är det dags att ge sig ut på fasaden och vidga vyerna. På en balkong är himlen

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för think... MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många ÄNGMARKEN Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning Bilden är en illustration, avvikelser förekommer

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 service bil &traktor EN TIDNING OM TILLGÄNGLIGHET, FLEXIBILITET OCH SERVICE Service på plats Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 NYA VERKSTAD HÖJER RESULTATET AXPLOCK UR SORTIMENTET

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer