ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 Bästa medlem, 2011 har varit ett spännande och utvecklande år för ICF Sverige. Vi kan se en ökad professionalism i coachyrket och en större förståelse i näringslivet för vad professionell coaching innebär. Det skrivs och pratas mycket om coaching, både positivt och negativt. Detta bidrar till att vi ständigt utvecklas och blir bättre. Vi kan genom ökad användning av tex Facebook se ett fantastiskt engagemang bland medlemmarna och dessutom ett stort behov av att kunna diskutera och reflektera över saker som händer i vår omvärld. Styrelsens fokus har under verksamhetsåret varit att: fortsätta arbetet med att stärka coaching som profession medverka till en minskning av certifieringsköerna genomförandet av en nationell coachkonferens i Malmö Under året har ICF utvecklats enligt tabellen nedan: 31 December december 2011 Svenska medlemmar Svenska certifierade coacher ACC PCC MCC 7 6 Antal medlemmar i världen Antal länder där ICF medlemmar finns representerade ICF i Sverige ICF Sverige är en ideell förening som arbetar med kvalitetssäkring av coacher och coachutbildningar för att etablera coaching som en unik profession. Vi arbetar efter ICF:s etiska riktlinjer och kärnkompetenser samt uppmuntrar våra medlemmar till att hålla den högsta standarden inom professionell coaching. Föreningen har två organisatoriska nivåer i Sverige, en styrelse och fem regionala medlemsgrupper. Sida 2 av 12

2 Styrelsen har under året bestått av: Cecilia Grahn ordförande Domenico la Corte tillträdande ordförande Marie-Louise Falk sekreterare Lena Gimbergsson kassör april-oktober Marie Lundgren ledamot Meta Håkansson ledamot Carina Wedin ledamot Inger Eriksson suppleant Helen Öhman - suppleant Styrelsen ansvarar för strategiska och nationella frågor samt kommunikationen mellan Global och den svenska organisatinoen. Medlemsgrupperna, vilka leds av lokala ambassadörer, ansvarar för lokala och regionala aktiviteter. Styrelsen arbetar huvudsakligen inom fyra forumgrupper Kompetensforum, Medlemsforum, Kommunikation/PR och Ambassadörsforum. Kompetensforum Medlemmar: Domenico la Corte, Meta Håkansson Antal möten: Fokus: 10 st, totalt 20 timmar 1 Framför allt intern kvalitetsutveckling vad gäller kompetens, utbildning och certifiering 2 Ökat synliggörandet genom externa bidrag och aktiviteter Aktiviteter/ Resultat: 1 Ökat kvaliteten på FAQ/Frågor-och-svar från medlemmar: 1.1 Snabbhet: svar inom max 1 vecka + på hemsidan kort därefter under Frågor och Svar 1.2 Personlig kontakt med styrelsen: svar per mail till medlem 1.3 Ökad transparens: på hemsidan under länk sid Minskat antal frågor från medlemmar till KF = minskad belastning på styrelsen 2 Genomfört teamutveckling för nya styrelsen 31 maj Bidragit till att minska certifieringskön på ACC-nivå 3.1 Erbjudit och genomfört certifiering i samband med den nationella Malmökonferensen 3.2 Domenico har haft kontakt med alla svenska assessorer och tillsammans har vi halverat kötiden för ACC-certifiering på svenska under innevarande verksamhetsår 4 Kompetensforum har lett två möten med ambassadörerna Sida 3 av 12

3 5 Genomfört utåtriktade aktiviteter: 5.1 publicerat 2 pressreleaser på hemsidan: Angående MER om nya medlemskrav från ICF Global Angående Self Regulation: om samarbete med EMCC på Global-nivå om en gemensam uppförandekod/code of Conduct för självreglering inom EU samt beslut om denna 5.3 Styrelsen har haft möte med Arbetsförmedlingen inför upphandlingen av jobbcoacher och Domenico har skrivit en debattartikel kring denna 5.4 Domenico har besvarat ICF Globals förfrågan om lagstiftning respektive självreglering 5.5 Domenico var en av huvudtalarna på svenska konferensen i Malmö med föredraget Bli bättre eller försvinn! 5.6 Domenico var ambassadör för Sverige under Europakonferensen i Madrid 5.7 Domenico har kontaktat IKEA för att se om de är intresserade av att skylta med sina interna coacher 6 Kompetensforum har medverkat vid utformning av budgeten för nästa verksamhetsår 7 Hanterat klagomål på assessor: Styrelsen har hanterat ett antal klagomål på en svensk ICF-assessor från certifieringskandidater, genom att samordna telemöten mellan ICF Credentialing och de svenska kandidaterna. Som ett resultat av detta använder sig ICF inte längre av den personen som assessor vid certifiering. Personen ifråga har även blivit kontaktad av ICF Director of Credentialing som informerat om skälen för detta beslut. 8 Genomfört kvalitetsarbete gällande ICF:s Etiska regler: 8.1 Vi har varit Styrelsens representanter för att få fram en ny översättning av de etiska reglerna (klart augusti 2011) 8.2 Meta har drivit förslag om Etiskt Forum på facebook. Bordlades av styrelsen i avvaktan på tydligare uppdrag till Etiska Rådet. Aktualiseras av nästa styrelse. 8.3 Vi har formulerat förslag till tydligare och uppdaterat uppdrag till Etiska Rådet 8.4 Meta arrangerade i augusti 2011 en Etik-seminariedag för styrelsen med Axel Carlberg som seminarieledare Sida 4 av 12

4 Medlemsforum Ansvariga: Marie-Louise Falk och del av året av Lena Gimbergsson. Det har under året som gått varit olika event som vi har deltagit i. Från Internationella coaching vecka 6 som präglades av många aktiviteter med blandade innehåll. Från söder som spelades in på web TV och lades ut på vår hemsida, väst arrangerade med hjälp av de lokala företagen info om vad coaching går ut på. Uppland bjöd på flera event med medlemsmöten samt möten med politiker inbjudna. Medlemmarna har engagerat sig med många frågor till Medlemsforum. En utvecklingspotential vi har är att utveckla och förenkla vår hemsida till att bli ännu bättre där medlemmarna lätt kan hämta information som de kan ha användning av. Vi har arbetet mer mellan forumen för bättre samarbe. Så att vi med de olika erfarenheter och kunskaper bättre kunnat hjälpas åt. Medlemsforum ser fram emot att utvecklas till en bättre informationsgivare till våra medlemmar. Medlemsforum fyller också en viktig funktion vad gäller förnyelse av medlemskap som sker på våren varje år. Under 2011 genomfördes en ny betalningsmodell som genererade många frågor från medlemmarna. Kommunikation/PR Ansvariga: Inger Eriksson och Marie Lundgren. Under året har den befintliga ICF-gruppen på Facebook vuxit i antalet medlemmar (239). Aktiviteten har ökat. Gruppen används till tips, frågeställningar, efterlysningar odyl. ICF fan page startades under hösten 2011 som en marknadsföringskanal att sprida vår verksamhet igenom. Antalet gillare är få (146) och användandet från medlemmar litet. MyNewsdesk har vi provat under två månader, bra genomslagskraft och ett möjligt framtida forum att sprida artiklar genom. Vi har haft kontakt med Arbetsförmedlingen för att dela vår syn på professionell coaching, inför deras upphandling som kom ut i slutet av Representanter för ICF deltog i ett möte tillsammans Af s grupp. Vi har annonserat i dagspress samt haft en artikel i Dagens Nyheter i samband med artikelserie om coaching. Diskussioner om att erbjuda oss och bli inbjudna till tv och annan media. Ambassadörsforum Ansvariga: Carina Wedin och Helen Öhman Vårt mål har varit att stötta Ambassadörerna på bästa sätt med vad som behövs i den rollen och för medlemmarnas bästa. Nya ambassadörer har fått genomgång av vad som förväntas av dem. Under året har många nya ambassadörer kommit till. En ny region, Uppland har kommit till och Småland funderar på uppstart. Samverkansmöte mellan ambassadörerna och styrelsen har hållits sista måndagen i varje månad via Skype. Där har aktuella frågor tagits upp, styrelsen har informerat om sina möten och ambassadörerna tagit upp vad som är på gång i regionerna. Bra erfarenhetsutbyte där Ambassadörerna har kunnat ta del av varandras aktiviteter, föreläsare, tips och råd. Vi har tagit fram ett styrdokument för ICF Ambassadörerna med en uppdragsbeskrivning med tydligt mål, klart arbetsområde och förväntningar på rollen som ICF Ambassadör vilket sedan styr arbetet och kommunikationen till alla medlemmar och blivande ambassadörer. Vårt tryckeri som vi anlitat för broschyrer och material har gått ihop med Exactaprinting i Lund. Carina har varit kontaktperson mot tryckeriet och ambassadörerna och ombesörjt beställningar och utskick. Kontaktuppgifter och utsändningsställen har lagts upp på varje ambassadör på tryckeriet där de också håller lager åt oss. Sida 5 av 12

5 Coachkonferensen i Malmö i september 2011 Den 2-3 september 2011 anordnade ICF Sverige sin andra nationella konferens på Hilton Hotels i Malmö, med budskapet Det handlar om dig.intresset för konferensen var stort och deltagarantalet var högt under båda konferensdagarna. Totalt deltog 120 medlemmar från Sverige, Danmark och Norge. Deltagarna kunde välja mellan ett brett utbud av workshops som alla genomsyrades av konferensens övergripande budskap Det handlar om dig. Huvudtalare, föreläsare och workshop-ledare var särskilt inbjudna med tanke på budskapet och variationen var stor med föreläsare från Sverige, Danmark, England och USA. Stämningen var hög och på fredagskvällen slogs klackarna i taket efter gemensam mingelmiddag och det dansades långt in på natten till tonerna från livebandet. Konferensen fick ett mycket högt betyg av både föreläsare och deltagare. Region Öst Medlemsmöten ICF Stockholm har fokuserat sin verksamhet kring de medlemsmöten som genomförs en gång i månaden. Ledorden för årets ambassadörer är kompetensutveckling, skön stämning, öppen attityd, nätverk och affärer. Detta vill vi ska genomsyra våra medlemsmöten. Vi upplever en god stämning på våra medlemsmöten och att alla bidrar aktivt på olika vis. Kunskapshöjande seminarier och föredrag, diskussioner, samtal samt trevligt fika. Mötena brukar vara välbesökta, mellan 20 upp till ca 50 personer. Det är inte samma medlemmar som kommer varje gång, många medlemmar går på ett eller två möten under året. Under 2011 har vi haft, som vi tycker, uppskattade och trevliga medlemsmöten ca 1 gång per månad. Teman och föreläsare under 2011: 17 januari Cecilia Gromark MCC: Hur kan etik grunda dig som coach och göra dig säkrare i din coachroll? Vecka 6 Aktiviteter under internationella coachveckan var mycket fokuserade på kontorshotell med gott resultat. En stark marknadsföringsgrupp och andra ideella krafter gjorde det möjligt 8 mars Sara Widlert MCC: Gruppcoaching 12 april Inger Eriksson ACC Framgångsbyrån: Vill du sticka ut i coaching branschen? Varumärkesprofilera dig! 10 maj Claes-Göran Hammar: Coachingverktyg, FREE. Människan bakom klienten 8 juni Håkan Schyllert MCC: En guidad tur i de svåra kurvorna och platåerna till att bli erkänt skicklig coach Sommar september Tina P Jönsson ACC : GRILA, det coachande försäljningsverktyget 12 oktober Astrid Gauffin PCC : Förändringens fyra rum speciellt för coacher. 8 november Georg Zsolnai PCC: Certifieringsworkshop 1 december Ted Harris: Innerlighetens väg till mänsklig växt Förtroendevalda Ambassadörsgruppen i Stockholm bestod under vårterminen av Parisa Zarnegar, Ylva Ekdahl, Nicole Appelbäck och Lill-Anita Sönnerbo. Under höstterminen övertog Maria Roberth och Monika Keiller Sjövall efter Parisa och Ylva. Sida 6 av 12

6 Vårt arbete har bestått av ca 2 planeringsmöten per termin för att komma på föredragshållare mm till våra medlemsmöten. Vi har fördelat ansvaret mellan oss för olika uppgifter t ex skickar vi medlemsbrev en gång i månaden, numera även till våra vänner i Östergötland. En sköter ekonomin, en kalendariet på hemsidan, en lägger upp medlemsbrevet på hemsidan. Vi turas om att ansvara för mailen och svara på frågor, anmälningar mm. En gång per månad deltar en av oss i ett telefonmöte med representanter för ICF styrelse i Sverige. Detta för att utbyta tankar och information med varandra. I november var vi ett gäng ICF:are som var med på ett nätverksmingel och representerade ICF. Målet var att informera om ICF samt om möjligt värva medlemmar. Region Väst Ambassadörer: Tom Elison och Satu Jonsson Ett antal medlemsmöten har hållits i regionen med olika innehåll. Mötena har generellt sett varit välbesökta. Region Syd Ambassadörer: Anette Barlöf, Britt Weide, Per Hammar och Ewa Marie Reller Efter en lågaktiv period i början av verksamhetsåret gjorde vi ett rejält uppsving fr o m september, då vi hade ICF Sveriges Coachkonferens i Malmö. Sedan dess har vi haft medlemsmöten varje månad både i Malmö/Helsingborg och i vår sub-grupp i Växjö. Vi har i Malmö på försök i år varierat våra mötestider mellan frukostmöte, lunchmöte och kvällsmöte och på varierande veckodagar, vilket fått mycket positiv feedback. Det har inneburit att mer än hälften av våra medlemmar närvarat på minst ett medlemsmöte. Våra teman har bl a varit: Workshop: Vad kan jag bidra med för att höja professionalismen, inom professionell coaching; nu, om 2 år och om 10 år? Ontologisk coaching att coacha varandet snarare än görandet Från Skräck till Succé med Steps & Stones ett gruppcoachande verktyg Kaichron Tidsprofil att bli vän med tiden Coachande Handledning, en utveckling av professionen coaching Bli rik på coaching Parcoaching ger mätbara resultat Under internationella coachveckan anordnades dessutom en heldags minikonferens, med ca 100 deltagare, med parallella föreläsningar och provcoachning. I en av salarna filmades samtliga föreläsningar och streamades ut via ICF:s hemsida. Region Östergötland Ambassadörer: Annica Lögdlund och Bodil Ståhl I Östergötland har vi under det gångna året haft en växande skara deltagare på våra möten vilket känns väldigt roligt! Vi har bl a haft uppskattade besök av Sara Widlert som pratat om Gruppcoaching, Sören Holm som pratat om Lyckoforskning och Lena Sobel som berättat om Förändringens fyra rum. Vi har också haft ett antal träningstillfällen där medlemmarna har träningscoachat i triader. Efter drygt två år som ambassadörer håller nu Annica Lögdlund och Bodil Ståhl på att trappa ner till förmån för två nya ambassadörer, Ann Melén och Carina Persson, som kommer in med friska krafter. Under våren kommer vi att ha en överlämningsperiod då vi alla fyra agerar i ambassadörsrollen. Annica och Bodil tackar för sig och hälsar Ann och Carina lycka till! Sida 7 av 12

7 Ekonomi Ekonomiförvaltningen har under året skötts av extern resurs i samarbete med styrelsen. Bokslut sammanställs av en extern bokföringsfirma. Ny modell från 2011 för inbetalning av medlemsavgifter har inneburit att en del av medlemsavgiften betalas direkt till USA (Global) och en del av medlemsavgiften betalas direkt till den svenska verksamheten. Tidigare har ICF Sverige administrerat hela avgiften och månadsvis överfört den globala delen till USA. Anledningen till förändringen är en anpassning till de allra flesta andra medlemsländer. Centrala kostnader har under året varit gemensamt marknadsföringsmaterial, underhåll och utveckling av webbsida, representation vid konferensen, styrelsemöten och administration. Jag vill tacka alla medlemmar som valt att investera energi i ICF Sverige. Låt oss tillsammans fortsätta utvecklingen för att göra ICF till det självklara valet för professionella coacher! Cecilia Grahn Styrelseordförande ICF Sverige 2011 Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad förlust årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 8 av 12

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer