Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje"

Transkript

1 Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Utfört av: Patrik Reuterswärd Avdelning: Infrastruktur Datum: Er referens: Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Vårt referensnr: Ert referensnr: Godkänt av:

2 Kund Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Melkers Kontorshotell SE VÄSTERÅS Vår kontaktperson: Patrik Reuterswärd Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Drottning Kristinas väg Stockholm Direkttelefon: e-post: Vår referens: Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Drottning Kristinas väg 48, Stockholm Tel Fax E-post F-skattebevis

3 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB SAMMANFATTNING I tidigare undersökningar studerades äldre kraftledningslinjer med blymönjemålade stolpar, KL 2 Ljusdal-Dönje och KL 12 Håtuna- Beckomberga. Målningen på KL 12 är i relativt gott skick medan målningen längs KL 2 är ofta mycket dålig så att färgflagor innehållande hög halt av bly flagar av och sprids i kraftledningsgatan. Dessa undersökningar föreslog målning med en penetrerande och torkande rostskyddsolja samt en kompatibel aluminiumpigmenterad täckfärg. I denna rapport redovisas ett ommålningsförsök av fyra stolpar längs KL 2 med ett arbetslag på tre personer. Slutsatsen från föregående undersökningar var att korrosionen går mycket långsamt ovanför marknivån och att det akuta problemet är det flagande blyinnehållande färgsystemet. Man kan förvänta att fler stolpar kommer att flaga och att flagningen kommer att omfatta hela ytan på stolparna. Att göra i ordning alla stolparna med helt ny målning kräver mycket stora kostnader. Använder man kolsyreisblästring för att avlägsna den aktuella gröna täckfärgen på stolparna, behöver man blästra så hårt att blydamm bildas. Orsaken till detta är att täckfärgen, trots att den är spröd och hård, fortfarande är stark. Detta har även bekräftats med hjälp av vidhäftningsprov. Den föreslagna behandlingen visade sig ge kraftig kantresning på den första stolpen (2055) under de förhållanden som rådde vid målningsförsöken. Därför modifierades målningen på de följande stolparna för att minska den skadliga effekten från kantresningen. Grundolja applicerades en extra gång före täckfärgen. En stolpe (2075) i mycket gott skick handskrapades i stället för att blästras. De underhållsalternativ som man kan överväga för stolparna längs KL 2 är: 1. Successiv renblästring av alla stolpar och nymålning med epoxi grundfärg och polyuretan (PUR) täckfärg 2. Ommålning efter kolsyreisblästring, penetrerande grundolja (två gånger vid kantresning) och aluminiumpigmenterad pansarfärg som täckfärg. 3. Successiv renblästring av alla stolpar utan att applicera ny målning. Återstående livslängd för stolparna blir då beroende på s.k. rostmån. Med aktuell ståltyp och läget i norrland blir tiden till att hållfastheten på stolpen över mark försvagats så att den behöver skrotas, uppskattningsvis mer än 25 år. 4. Man fäster ett nät kring stolparna för att fånga upp färgflagorna som successivt lossnar. Även i detta fall blir den kvarvarande tekniska livslängden för konstruktionen mer än 25 år. Om man saknar resurser för att underhålla alla linjer, kan det sista förslaget vara intressant. Detta innebär mycket låga underhållskostnader på mer än 25 års sikt. Enstaka stolpar längs denna del av KL 2 kan i framtiden behöva reparationer i och under markbandet. Dessa stolpar som är speciellt utsatta i markbandet kan skyddas med katodiskt skydd. 3

4 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 1. BAKGRUND Beskrivning av stolparna utefter KL 2 S4/S5 Ljusdal-Dönje: Stolparna är gjorda c:a 1936 i svetsat varmvalsat stål, mestadels 10 mm tjocklek. Stolparna har två rektangulära ben och en tvärgående förzinkad balk i toppen som kraftlinorna hänger i. Valshuden eller glödskalet togs på den tiden inte bort utan finns kvar under målningen. Målningen gjordes ursprungligen med en eller två strykningar blymönja samt en eller två strykningar med s.k. zinkfärgad pansarfärg och som enligt uppgift var i gott skick vid ommålningen under 70-talet. En gävlefirma gjorde ommålningen under en sommar. Vid detta tillfälle lades blymönja samt två olika lager grön täckfärg. Enligt uppgift i branschen, har kvarlämnade färgburkar som lämnats kvar i kraftlednings gator har orsakat blyförgiftning för boskap under 70-talet. Därför har man vid ommålning utefter Krångede-linjen även använt fiskoljebaserade produkter på vissa sträckor eller på vissa stolpar. En färgburk med blymönja fanns oktober 2005 vid stolpe I motsats till målningen längs KL 12 som är i mycket gott skick frånsett mindre rostfläckar, är målningen längs KL 2 från Ljusdal och söderut, ofta mycket dålig och har i stort sett helt fallit av från flera stolpar. Avflagningen är mest omfattande nedtill på stolpar och på stolpar lågt placerade i terrängen. Exempelvis är 2076 a mycket dålig medan 2074 b har närmast intakt målning. Genom att man ofta ser snabb utbredning av avflagning på den nedersta delen, befaras att även de stolpar som idag ser bra ut, kommer inom kort att drabbas av samma typ av avflagning. Tidigare undersökning föreslog kolsyreisblästring som förbehandling för att samtidigt ta bort lös målning, tvätta ytan och ta bort kritning, målning med en penetrerande grundolja följt av övermålning med aluminiumpigmenterad täckfärg. Ett arbetslag på tre personer kan, om man har uppehållsväder för målning, måla en stolpe per dygn. Svenska Kraftnät beslöt att man som prov skulle göra ommålning av fyra stolpar längs KL 2. Kraftledningen stängdes av under en vecka för ommålningsarbetet. Stolpnummer 2055, 2063, 2075 och 2076 valdes ut för ommålning. Stolpe 2076 var betydligt sämre än de övriga. 2. Målningsförsök Genomförda målningsprov (se även Bilaga 1): a. Kolsyreisblästring av hela ytan samt noga kring större rostfläckar och kring flagning. Målning med Isotrol Grund samt Isoguard Pansar Aluminium b. Avverkning av all täckfärg på nedre delen, övre delen som stolpben nr 2055 a. Målning som stolpben nr 2055 a a+b. Kolsyreisblästring som 2055 a, Isotrol två gånger före Isoguard Pansar Aluminium a, Skrapning, samt nedre sektionen även stålborstad på hela ytan för att avlägsna kritning. Målning som b Skrapning av hela stolpbenet. Målning som a+b. Behandling som

5 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 3. Resultat Vidhäftningsprov genom dragprov. Med lift gjordes dragprov före ommålning på c:a 9 m höjd b: 3,8 MPa, 4,6 MPa, 5,0 MPa respektive 4,6 MPa. Vidhäftningsnivån bedöms som en hög. Vanligt förekommande minimikrav för 1-komponentfärger är 2 MPa (BSK 99). Kolsyreisblästring. Den aktuella täckfärgen är trots sprödhet, mycket hård och har bra vidhäftning till underliggande färglager. Därför krävs kraftig kolsyreisblästring för att avlägsna täckfärgen. När täckfärgen till slut slits loss fläckvis, tas den gamla orginaltäckfärgen med och lämnar bar blymönja. När man avlägsnade täckfärgen på 2055 b gav därför denna behandling i detta fall pulverformigt blydamm som fångades upp i markduken. I mikroskop kan man konstatera att dammet har partiklar som är mindre än 100 µm. Förutom 2075 isblästrades övriga stolpar med c:a 8 bars tryck för att inte blydammet skulle uppstå. Sammanlagt 22 kg färgflagor i ren form samlades in från de fyra stolparna i samband med ommålningen Målning. Denna målning ger tyvärr med det föreslagna målningskonceptet en alltför kraftig kantresning mellan innersta lager av blymönja och orginaltäckfärgen på. Trots att grundolja trängt in under färgkanterna, riskerar lösa kanter att med tiden lossna och då kommer underliggande blymönja att exponeras. Därför modifierades målningssystemet så att grundoljan används två gånger före täckfärg, vilket gav bättre täckning av kantresningen. Se jämförelse nedan. Genom att gå tillbaka och lägga på mer färg ger bättre överbryggning och intäckning av kanterna. Se två jämförande fotografier nedan. Täckfärgen lades extra tjockt över kantresningar vilket under rådande väderlek gav rinningar. Vädret under veckan som provmålningarna gjordes var kallt och ostadigt. Vid 10 C lät vi grundoljan torka 90 min före övermålning. 2055, målning med Isotrol grund en gång. 2063, målning två gånger med Isotrol Grund (förstoring) 5

6 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Stolpar efter ommålning maj 2006: KL 2 S4 2055, målad KL 2 S4 2063, målad KL 2 S4 2075, målad KL 2 S4 2076, målad

7 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 4. Diskussion Beställning av underhåll som rostskyddsmålning är mycket svår pga. ett flertal olika orsaker. Dels varierar varje stolpes kondition, dels är förutsättningarna mycket olika genom att tillgänglighet och att geografin varierar. Funktionsupphandling är normalt inte möjlig. Man kan vid beställning ge ett antal förslag till underhåll och se vilket förslag som ger lägsta anbud. Man får trots detta en osäkerhet avseende på hållbarhet och framtida underhållskostnader. Olika åtgärder har olika nivåer på kostnad, men värdet av olika underhållsåtgärder är ofta svåra att jämföra genom olika grader av beständighet och framtida underhållsbehov. I framtiden tillkommer kostnader för utbyte av delar och slutligen utbyte av hela konstruktionen. Det omedelbara problemet med KL 2 är att färgflagor sprids från många stolpar och att flera inom en kort tid förväntas göra det om inte åtgärder mot detta vidtas. På mycket lång sikt hotas hållfasthet så att stolpen i sin helhet behöver bytas ut. Först kommer reparation och förstärkning av stålkonstruktionen i och under markbandet. Troligtvis bör man använda olika åtgärder beroende på målningens skick och stolpens tillgänglighet. Stolpar nära väg eller som finns lätt tillgängliga på åkrar, kan åtgärdas antingen genom sandblästring eller med kolsyreisblästring och ommålning. Stolpar längs otillgängliga kraftledningsgator kräver att man använder fordon som har mycket gott terränggående, exempelvis s.k. skogsmaskiner. Man behöver lift monterad på dessa typer av terrängfordon. Enklare typer av behandlingar görs främst på svårtillgängliga stolpar i bra skick. Det förslag som till låg kostnad sikt löser problemet med nedfallande blymönjeflagor är inklädning av stolpar med nät. En typ av nät som används för inklädning vid t.ex. fasadrenovering kan vara lämpligt. Beständigheten på dessa nät vid kontinuerlig användning är dock i dagsläget inte känt. Det modifierade målningssystemet är inte nödvändigtvis väsentligt dyrare än det först föreslagna. Däremot behövs ett större arbetslag för att rationellt utnyttja personal och utrustning. Med tre liftar och två blästringsaggregat kan man nästan blästra två stolpar per dygn under väderförhållanden som är normala för maj-juli, samtidigt som målning utförs så länge klimatförhållanden är lämpliga. Om målningen blir efter på grund av olämpliga väderförhållanden, kan personal från blästringen hjälpa till när målning är möjlig, Detta arbetslag blir på så sätt mindre beroende på väder och vind, se Bilaga 2. Lägsta temperatur för denna typ av tillämpning med de nu använda produkterna torde vara c:a 10 C. Det var första gången som färgprodukterna användes på detta sätt. Genom att utveckla dessa genom anpassning kan man förenkla användningen och förbättra målningens kvalitet. Lågtemperaturversioner för temperaturer runt 10 C vore en fördel att använda under de väderförhållanden som rådde vid målningen. En färgad specialprodukt vid kantresning som är optimerad att överbrygga lösa färgkanter är viktigt. 7

8 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Förslag på fortsatt arbete är: Framtagning av anvisningar för inventering och inspektion av äldre målade kraftledningslinjer Inventering av vilka målade kraftledningslinjer som kan vara aktuella. Undersökning hur dessa är målade. Nytt målningsförsök där man använder hetvatten vid 700 bar och modifierade produkter för att lösa problemet med kantresning. Planering och budgetering av framtida underhållskostnader Framtagning av målningsanvisningar Uppföljning genom inspektion av ommålningen KL 2 efter 12 månader (maj 2007). Upphandling av underhållsåtgärder Slutsatser Avlägsnande av befintlig täckfärg med hjälp av kolsyreisblästring bör inte användas på KL 2. I stället rekommenderas en försiktigare blästring för att avlägsna smuts, kritning, lös färg och rost. Rosten på större färgfria ytor kan blästras med fullt tryck (12 bar). Ommålning som i detta läge rekommenderas: Isotrol grund så att ytan väts. Flash-off så att grundoljan får tid att penetrera och att lösningsmedel lämnar filmen. Tid beroende på temperatur och vind. C:a 90 min vid 10 C och svag vind, kortare tid möjlig vid högre temperatur. Vid kantresning; färgad Isotrol Grund ytterligare en gång längs färgkanter, gärna med hjälp av pensel. Färgad Isotrol HV eller Isotrol Aluminium kan användas vid andra strykningen för att bättre överbrygga kantresning, samtidigt som man kan se vilka områden som är övermålade i andra målningsomgången. Efter Flash-off på samma sätt som ovan sprutas täckfärg Isoguard Pansar Aluminium, tjockare skikt vid kantresningar. 6. Referenser KI Rapport KL 12 S3-4. Undersökning av målning ovan mark KI Rapport KL 2 S4 Ljusdal-Dönje / KL 2 S5 Dönje-Ockelbo. Undersökning av målning och förslag till åtgärder. 8

9 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Före blästring Efter kolsyreisblästring Efter målning med grundolja Efter målning Insamling av färgflagor efter regnskur Färgpartiklar insamlade i markduk 9

10 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Kolsyreisblästring från lift. Blästeraggregatet är placerat i liften. Täckfärg borttagen med kolsyreisblästring (mycket noggrann blästring) Kolsyreblästrad rostig stålyta. Sprutmålning från lift 10

11 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Ommålning av fyra stolpar KL 2 anteckningar. Måndag 15 maj Blåsigt (N) och kallt väder En lift på plats. Ställningsbygge. Blåsten förhindrade uppsättning skyddsväv runt stolpen. Vinden mojnade på kvällen b mycket noggrann blästring, endast ett lager blymönja kvar. färgskiktet hårt och starkt men släpper plötsligt under blästring b blästring avslutas. Tisdag 16 maj Kall morgon, klart väder, svag vind (NO) a kolsyreisblästring b dragprov: bricka c:a 9 m höjd not öster (pos 4). 3,8 MPa resp. 4,6 MPa stående L-profil, c:a 9 m höjd, mot söder: 5,0 resp 4,6 MPa s två liftar på plats. vädret halvklart. Svag vind. 15: a Isotrol grund start 16:15 16 C, 22 % RH 17: a Isotrol klar 17: b Isotrol grund start 2055 a Pansar Aluminium start (hård bottensats 5dygn e tillverkning) 15 C, 23 % RH 18: b Isotrol grund klar 19:30 halvklart väder. Svag vind (S) 19: a Pansar Aluminium klar. Penselförstärkt i skador. 19: b Pansar Aluminium start 9,0 C 46 % RH b Pansar Aluminium klar Resultat: 2055a Kantresning. Därför modifieras målningen i fortsättningen. 2055b Vid blästring för att avlägsna täckfärghen helt bildas orange damm. Därför bör inte täckfärgen i sin helhet avlägsnas. Onsdag 17 maj 2006 Klar och kall natt, ingen vind b marktäckning, nedersta bricka dålig in- + utsida pos 3 mot S!? a marktäckning, nät hängs runt stolpben a+b blästring start regnskur regn upphör C 77 % RH, sol och duggregn regn startar 3(14)

12 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Torsdag 18 maj molnigt, låga moln, ingen vind, 6 C, 89 % RH a Isotrol I start C, % RH a Isotrol I slut b Isotrol I start 7,0 C, % RH a Isotrol II start 6,6 C, 85 % RH 11:15 7,5 C, % RH a Isotrol II slut b Isotrol II start 7,4 C, %RH b Isotrol II slut a Pansar Aluminium start a Pansar Aluminium slut b Pansar Aluminium start 7,3 C, 79 % RH 2063 b Pansar Aluminium slut omgruppering till Ännu inget regn tom a+b skrapning i duggregn a+b skrapning avslutad Fredag 19 maj Disigt på förmiddagen a+b skrapning start 2075 a+b kolsyreisblästring start a +b skrapad. Nedersta sektionen på 2074a stålborstad b Blästring start, ett aggregat (lilla), 11,4 C, 77 % RH a Isotrol start ,5C, % RH a Isotrol I färdig b Isotrol I start b Isotrol I slut a Isotrol II start solen bryter fram a Isotrol II slut b Isotrol II start 15,3 C, 57 % RH a Pansar Aluminium start 12,1 C, 68 % RH a Pansar Aluminium klar 20: b Pansar Aluminium start 10,4 C, 74 % RH ,4 C, 74 % RH b Pansar Aluminium klar a+b kolsyreisblästring slut 4

13 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Lördag 20 maj Låga moln, svag vind SV a+b komplettering av blästring a blästring klar b Isotrol I start b Isotrol I klar a Isotrol I start ,5 C, 84 % RH a Isotrol I klar b Isotrol II start b Isotrol II klar a Isotrol II start 11,4 C,82 % RH a Isotrol II klar b Pansar Aluminium start b Pansar Aluminium klar a Pansar Aluminium start a Pansar Aluminium klar 5

14 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 2. Förslag till utrustning för ett arbetslag för kolsyreisblästring och ommålning av kraftledningsstolpar. Föreslaget innebär att man har tre man som använder två isblästringsaggregat. Två man går efter och gör målningen. Om målningen hindras av väderförhållanden så ska målningen kompletteras av en man ur blästringen för att öka målningskapaciteten då väderförhållanden medger. Exempel på utrustning: Blästring: Kraftig kompressor med avfuktning och oljeavskiljare, min 12 bar, min 20 m 3 /min. Eftersom man använder parallellt två aggregat bör gemensam tryckluftsmatning ske med 2-tums slang och med ett högre tryck. Separat matning max 25 m med 1-tumsslang till varje blästeraggregat. Lufttrycket reduceras vid blästeraggregaten. 2 st. Isblästringsaggregat, minst det ena avsett för upp till 12 bar lufttryck. 2 st. Liftar, helst båda med lifthöjd på 22 m. Slang och kablar ska räcka upp till korgen. El-aggregat för strömförsörjning av blästeraggregat Markduk klass 2, minst 150 m2 av marken täcks runt varje stolpben. (Täckning med presenning är mindre lämplig vid regn. Markdukens kanter viks upp minst 1 dm för att fånga upp flygande färgflagor.) Byggnät som hänger runt stolpbenet och som fångar upp flygande färgflagor. Målning: Lift med lyfthöjd minst 22 m 2 st. (minst) färgsprutningsutrustningar, (för två personer) El-aggregat/mindre tryckluftsaggregat för drift av färgsprutningsutrustning. Tryckluftsmunstycke för att man ska kunna blåsa bort hängande vattendroppar före målning. (På så sätt påskyndas upptorkning efter dagg eller regn.) Slang och kabel för upp till 22 m höjd.

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge.

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Måla träfasader Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus.

Läs mer

Målning av träfasader allmänt Rapport

Målning av träfasader allmänt Rapport Målning av träfasader allmänt Rapport inom ramen för FoU-projektet Utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i Sundsvalls Inre Hamn Alf Karlsson, Affe i Södertälje November 2005 Sid 1 av

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

Praktiskt gör det själv

Praktiskt gör det själv Praktiskt gör det själv Särtryck från Praktiskt Båtägande Rantechs Alexander Karlsson studerar nöjd slutresultatet. 68 praktiskt båtägande nummer 9, september 2010 Särtryck från Praktiskt Båtägande gör

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

Optimal skötsel av stålbroar

Optimal skötsel av stålbroar F O R S K N I N G S R A P P O R T Optimal skötsel av stålbroar Författare: Patrik Reuterswärd KIMAB-2010-130 rev Status: öppen Swerea KIMAB AB Box 55970, 102 16 Stockholm Telefon 08-440 48 00 Fax 08-440

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

Har det blivit dags att måla huset?

Har det blivit dags att måla huset? Måla utomhus Har det blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och fint. För att hjälpa dig

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Måla rätt utomhus. 1

Måla rätt utomhus. 1 Måla rätt utomhus. 1 Så det har blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och vackert. För att

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg.

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Om puts. Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare.

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Det finns ett recept för varje målningstillfälle inomhus. SID 2 SCOTTE PATENTFÄRG SCOTTE BINDER SID 3 SCOTTE ISOLERFÄRG SCOTTE LIM &

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>>

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>> MARITIME ROSTBORTTAGNING Många båtägare är rädda för det, den pågående kampen mot rost på fartyg, vad man än tycks göra så kommer ändå rosten tillbaka. Den nu förbjudna produkten red lead användas ofta

Läs mer

Cuprinol skyddar ditt trä

Cuprinol skyddar ditt trä Utomhus TRÄGUIDE Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen. Därför är det viktigt att skydda träet. När träet börjar spricka eller flagna, är det ett tecken på att nedbrytningen

Läs mer

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador - Tätskiktssystem för våtrum, utbildning och egenkontroll. Sari Aarnio R&D Manager, Tiling Materials maxit Oy Ab Direktiv gällande vattenisolering

Läs mer

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner Februari 2006 Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner LEDANDE INOM BRANDSKYDD 1(12) Innovativa svällande Nullifire tunnfilmsbrandfärger ger snabbapplicerat starkt brandskydd och en snygg yta

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Temperaturtest på vårtäckningsdukar

Temperaturtest på vårtäckningsdukar 1 Temperaturtest på vårtäckningsdukar INLEDNING Inom diverse grönsaksodlingar har man under en längre tid använt sig av växthus eller s.k. groningsdukar för att skapa de bästa förutsättningar för olika

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Mer än 15.000 handelsfartyg över hela värden använder sig av Jotuns färgsystem mot korrosion & beväxtning. Vi har färgsortimentet som du saknat till rätt pris!

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Behandling av smide, gjutjärn och plåt på tak och fasad

Behandling av smide, gjutjärn och plåt på tak och fasad ECS-TEKNIK AB www.ecs-teknik.se Praktiska anvisningar för vård och underhåll av byggnadsverk i kulturmiljö Behandling av smide, gjutjärn och plåt på tak och fasad Denna skrift beställs från ECS-Teknik

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport 13:34 Märit Forssander December 2012 Roger Carlsson Wille Edwardson Charlotte Persson Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Produktguide & Färgkarta. Svensk version

Produktguide & Färgkarta. Svensk version & Svensk version Finns nu som app! & Innehåll I mer än 100 år har vi utvecklat färger som skyddar, underhåller och förskönar alla typer av båtar. Det spelar ingen roll var du befinner dig, i vilka farvatten

Läs mer

Driftsinstruktioner Top Gun

Driftsinstruktioner Top Gun Driftsinstruktioner Top Gun 1. GENERELLT Vid all snötillverkning gäller att personalen skall vara väl förtrogen med de uppgifter de skall utföra. Personalen skall ha nödvändig kännedom om vad som kan ske

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

DENMARK ESTONIA FINLAND HUNGARY LATVIA Ytbehandlings- THE NETHERLANDS guide för båtar NORWAY POLAND RUSSIA SWEDEN

DENMARK ESTONIA FINLAND HUNGARY LATVIA Ytbehandlings- THE NETHERLANDS guide för båtar NORWAY POLAND RUSSIA SWEDEN Ytbehandlingsguide för båtar T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Skyddande ytbehandling förlänger livet på båten Båtar är vackrast när de skyddas av en hållbar ytbehandling i tilltalande kulörer. In- och

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör

HÖGMASTER. Utförande. Tillbehör Sida 1 Utförande Masten är tillverkad av helsvetsade, massiva rundstänger av kvalitetstål enligt svensk standard, i ett 3-sidigt fackverk. Den öppna konstruktionen med homogent material eliminerar den

Läs mer

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte Version F, juni 2003 Sida 2 Tel. 08-629 07 00 Innehållsförteckning Sida 3 Innehållsförteckning 4 1. Manualen 2. Ansvarsområden och begränsningar 2.1

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet Sida 1 (10) Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet I dag är det inom fönsterindustrin en hög konkurrens mellan olika material för tillverkning av fönster. För att också i framtiden kunna

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

limning och nåtning av teakdäck

limning och nåtning av teakdäck limning och nåtning av teakdäck Instruktioner för användning av Sika Marinprodukter Version 1 limning och nåtning av teakdäck generell beskrivning av applikationsområde Teak har använts i hundratals år

Läs mer

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 ÅNHAMMAR 2002 Nummer 4 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 12 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Snillen forskar sid 7 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Fråga KLAS sid 6 Bilder mm.

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer