Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje"

Transkript

1 Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Utfört av: Patrik Reuterswärd Avdelning: Infrastruktur Datum: Er referens: Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Vårt referensnr: Ert referensnr: Godkänt av:

2 Kund Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Melkers Kontorshotell SE VÄSTERÅS Vår kontaktperson: Patrik Reuterswärd Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Drottning Kristinas väg Stockholm Direkttelefon: e-post: Vår referens: Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Drottning Kristinas väg 48, Stockholm Tel Fax E-post F-skattebevis

3 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB SAMMANFATTNING I tidigare undersökningar studerades äldre kraftledningslinjer med blymönjemålade stolpar, KL 2 Ljusdal-Dönje och KL 12 Håtuna- Beckomberga. Målningen på KL 12 är i relativt gott skick medan målningen längs KL 2 är ofta mycket dålig så att färgflagor innehållande hög halt av bly flagar av och sprids i kraftledningsgatan. Dessa undersökningar föreslog målning med en penetrerande och torkande rostskyddsolja samt en kompatibel aluminiumpigmenterad täckfärg. I denna rapport redovisas ett ommålningsförsök av fyra stolpar längs KL 2 med ett arbetslag på tre personer. Slutsatsen från föregående undersökningar var att korrosionen går mycket långsamt ovanför marknivån och att det akuta problemet är det flagande blyinnehållande färgsystemet. Man kan förvänta att fler stolpar kommer att flaga och att flagningen kommer att omfatta hela ytan på stolparna. Att göra i ordning alla stolparna med helt ny målning kräver mycket stora kostnader. Använder man kolsyreisblästring för att avlägsna den aktuella gröna täckfärgen på stolparna, behöver man blästra så hårt att blydamm bildas. Orsaken till detta är att täckfärgen, trots att den är spröd och hård, fortfarande är stark. Detta har även bekräftats med hjälp av vidhäftningsprov. Den föreslagna behandlingen visade sig ge kraftig kantresning på den första stolpen (2055) under de förhållanden som rådde vid målningsförsöken. Därför modifierades målningen på de följande stolparna för att minska den skadliga effekten från kantresningen. Grundolja applicerades en extra gång före täckfärgen. En stolpe (2075) i mycket gott skick handskrapades i stället för att blästras. De underhållsalternativ som man kan överväga för stolparna längs KL 2 är: 1. Successiv renblästring av alla stolpar och nymålning med epoxi grundfärg och polyuretan (PUR) täckfärg 2. Ommålning efter kolsyreisblästring, penetrerande grundolja (två gånger vid kantresning) och aluminiumpigmenterad pansarfärg som täckfärg. 3. Successiv renblästring av alla stolpar utan att applicera ny målning. Återstående livslängd för stolparna blir då beroende på s.k. rostmån. Med aktuell ståltyp och läget i norrland blir tiden till att hållfastheten på stolpen över mark försvagats så att den behöver skrotas, uppskattningsvis mer än 25 år. 4. Man fäster ett nät kring stolparna för att fånga upp färgflagorna som successivt lossnar. Även i detta fall blir den kvarvarande tekniska livslängden för konstruktionen mer än 25 år. Om man saknar resurser för att underhålla alla linjer, kan det sista förslaget vara intressant. Detta innebär mycket låga underhållskostnader på mer än 25 års sikt. Enstaka stolpar längs denna del av KL 2 kan i framtiden behöva reparationer i och under markbandet. Dessa stolpar som är speciellt utsatta i markbandet kan skyddas med katodiskt skydd. 3

4 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 1. BAKGRUND Beskrivning av stolparna utefter KL 2 S4/S5 Ljusdal-Dönje: Stolparna är gjorda c:a 1936 i svetsat varmvalsat stål, mestadels 10 mm tjocklek. Stolparna har två rektangulära ben och en tvärgående förzinkad balk i toppen som kraftlinorna hänger i. Valshuden eller glödskalet togs på den tiden inte bort utan finns kvar under målningen. Målningen gjordes ursprungligen med en eller två strykningar blymönja samt en eller två strykningar med s.k. zinkfärgad pansarfärg och som enligt uppgift var i gott skick vid ommålningen under 70-talet. En gävlefirma gjorde ommålningen under en sommar. Vid detta tillfälle lades blymönja samt två olika lager grön täckfärg. Enligt uppgift i branschen, har kvarlämnade färgburkar som lämnats kvar i kraftlednings gator har orsakat blyförgiftning för boskap under 70-talet. Därför har man vid ommålning utefter Krångede-linjen även använt fiskoljebaserade produkter på vissa sträckor eller på vissa stolpar. En färgburk med blymönja fanns oktober 2005 vid stolpe I motsats till målningen längs KL 12 som är i mycket gott skick frånsett mindre rostfläckar, är målningen längs KL 2 från Ljusdal och söderut, ofta mycket dålig och har i stort sett helt fallit av från flera stolpar. Avflagningen är mest omfattande nedtill på stolpar och på stolpar lågt placerade i terrängen. Exempelvis är 2076 a mycket dålig medan 2074 b har närmast intakt målning. Genom att man ofta ser snabb utbredning av avflagning på den nedersta delen, befaras att även de stolpar som idag ser bra ut, kommer inom kort att drabbas av samma typ av avflagning. Tidigare undersökning föreslog kolsyreisblästring som förbehandling för att samtidigt ta bort lös målning, tvätta ytan och ta bort kritning, målning med en penetrerande grundolja följt av övermålning med aluminiumpigmenterad täckfärg. Ett arbetslag på tre personer kan, om man har uppehållsväder för målning, måla en stolpe per dygn. Svenska Kraftnät beslöt att man som prov skulle göra ommålning av fyra stolpar längs KL 2. Kraftledningen stängdes av under en vecka för ommålningsarbetet. Stolpnummer 2055, 2063, 2075 och 2076 valdes ut för ommålning. Stolpe 2076 var betydligt sämre än de övriga. 2. Målningsförsök Genomförda målningsprov (se även Bilaga 1): a. Kolsyreisblästring av hela ytan samt noga kring större rostfläckar och kring flagning. Målning med Isotrol Grund samt Isoguard Pansar Aluminium b. Avverkning av all täckfärg på nedre delen, övre delen som stolpben nr 2055 a. Målning som stolpben nr 2055 a a+b. Kolsyreisblästring som 2055 a, Isotrol två gånger före Isoguard Pansar Aluminium a, Skrapning, samt nedre sektionen även stålborstad på hela ytan för att avlägsna kritning. Målning som b Skrapning av hela stolpbenet. Målning som a+b. Behandling som

5 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 3. Resultat Vidhäftningsprov genom dragprov. Med lift gjordes dragprov före ommålning på c:a 9 m höjd b: 3,8 MPa, 4,6 MPa, 5,0 MPa respektive 4,6 MPa. Vidhäftningsnivån bedöms som en hög. Vanligt förekommande minimikrav för 1-komponentfärger är 2 MPa (BSK 99). Kolsyreisblästring. Den aktuella täckfärgen är trots sprödhet, mycket hård och har bra vidhäftning till underliggande färglager. Därför krävs kraftig kolsyreisblästring för att avlägsna täckfärgen. När täckfärgen till slut slits loss fläckvis, tas den gamla orginaltäckfärgen med och lämnar bar blymönja. När man avlägsnade täckfärgen på 2055 b gav därför denna behandling i detta fall pulverformigt blydamm som fångades upp i markduken. I mikroskop kan man konstatera att dammet har partiklar som är mindre än 100 µm. Förutom 2075 isblästrades övriga stolpar med c:a 8 bars tryck för att inte blydammet skulle uppstå. Sammanlagt 22 kg färgflagor i ren form samlades in från de fyra stolparna i samband med ommålningen Målning. Denna målning ger tyvärr med det föreslagna målningskonceptet en alltför kraftig kantresning mellan innersta lager av blymönja och orginaltäckfärgen på. Trots att grundolja trängt in under färgkanterna, riskerar lösa kanter att med tiden lossna och då kommer underliggande blymönja att exponeras. Därför modifierades målningssystemet så att grundoljan används två gånger före täckfärg, vilket gav bättre täckning av kantresningen. Se jämförelse nedan. Genom att gå tillbaka och lägga på mer färg ger bättre överbryggning och intäckning av kanterna. Se två jämförande fotografier nedan. Täckfärgen lades extra tjockt över kantresningar vilket under rådande väderlek gav rinningar. Vädret under veckan som provmålningarna gjordes var kallt och ostadigt. Vid 10 C lät vi grundoljan torka 90 min före övermålning. 2055, målning med Isotrol grund en gång. 2063, målning två gånger med Isotrol Grund (förstoring) 5

6 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Stolpar efter ommålning maj 2006: KL 2 S4 2055, målad KL 2 S4 2063, målad KL 2 S4 2075, målad KL 2 S4 2076, målad

7 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB 4. Diskussion Beställning av underhåll som rostskyddsmålning är mycket svår pga. ett flertal olika orsaker. Dels varierar varje stolpes kondition, dels är förutsättningarna mycket olika genom att tillgänglighet och att geografin varierar. Funktionsupphandling är normalt inte möjlig. Man kan vid beställning ge ett antal förslag till underhåll och se vilket förslag som ger lägsta anbud. Man får trots detta en osäkerhet avseende på hållbarhet och framtida underhållskostnader. Olika åtgärder har olika nivåer på kostnad, men värdet av olika underhållsåtgärder är ofta svåra att jämföra genom olika grader av beständighet och framtida underhållsbehov. I framtiden tillkommer kostnader för utbyte av delar och slutligen utbyte av hela konstruktionen. Det omedelbara problemet med KL 2 är att färgflagor sprids från många stolpar och att flera inom en kort tid förväntas göra det om inte åtgärder mot detta vidtas. På mycket lång sikt hotas hållfasthet så att stolpen i sin helhet behöver bytas ut. Först kommer reparation och förstärkning av stålkonstruktionen i och under markbandet. Troligtvis bör man använda olika åtgärder beroende på målningens skick och stolpens tillgänglighet. Stolpar nära väg eller som finns lätt tillgängliga på åkrar, kan åtgärdas antingen genom sandblästring eller med kolsyreisblästring och ommålning. Stolpar längs otillgängliga kraftledningsgator kräver att man använder fordon som har mycket gott terränggående, exempelvis s.k. skogsmaskiner. Man behöver lift monterad på dessa typer av terrängfordon. Enklare typer av behandlingar görs främst på svårtillgängliga stolpar i bra skick. Det förslag som till låg kostnad sikt löser problemet med nedfallande blymönjeflagor är inklädning av stolpar med nät. En typ av nät som används för inklädning vid t.ex. fasadrenovering kan vara lämpligt. Beständigheten på dessa nät vid kontinuerlig användning är dock i dagsläget inte känt. Det modifierade målningssystemet är inte nödvändigtvis väsentligt dyrare än det först föreslagna. Däremot behövs ett större arbetslag för att rationellt utnyttja personal och utrustning. Med tre liftar och två blästringsaggregat kan man nästan blästra två stolpar per dygn under väderförhållanden som är normala för maj-juli, samtidigt som målning utförs så länge klimatförhållanden är lämpliga. Om målningen blir efter på grund av olämpliga väderförhållanden, kan personal från blästringen hjälpa till när målning är möjlig, Detta arbetslag blir på så sätt mindre beroende på väder och vind, se Bilaga 2. Lägsta temperatur för denna typ av tillämpning med de nu använda produkterna torde vara c:a 10 C. Det var första gången som färgprodukterna användes på detta sätt. Genom att utveckla dessa genom anpassning kan man förenkla användningen och förbättra målningens kvalitet. Lågtemperaturversioner för temperaturer runt 10 C vore en fördel att använda under de väderförhållanden som rådde vid målningen. En färgad specialprodukt vid kantresning som är optimerad att överbrygga lösa färgkanter är viktigt. 7

8 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Förslag på fortsatt arbete är: Framtagning av anvisningar för inventering och inspektion av äldre målade kraftledningslinjer Inventering av vilka målade kraftledningslinjer som kan vara aktuella. Undersökning hur dessa är målade. Nytt målningsförsök där man använder hetvatten vid 700 bar och modifierade produkter för att lösa problemet med kantresning. Planering och budgetering av framtida underhållskostnader Framtagning av målningsanvisningar Uppföljning genom inspektion av ommålningen KL 2 efter 12 månader (maj 2007). Upphandling av underhållsåtgärder Slutsatser Avlägsnande av befintlig täckfärg med hjälp av kolsyreisblästring bör inte användas på KL 2. I stället rekommenderas en försiktigare blästring för att avlägsna smuts, kritning, lös färg och rost. Rosten på större färgfria ytor kan blästras med fullt tryck (12 bar). Ommålning som i detta läge rekommenderas: Isotrol grund så att ytan väts. Flash-off så att grundoljan får tid att penetrera och att lösningsmedel lämnar filmen. Tid beroende på temperatur och vind. C:a 90 min vid 10 C och svag vind, kortare tid möjlig vid högre temperatur. Vid kantresning; färgad Isotrol Grund ytterligare en gång längs färgkanter, gärna med hjälp av pensel. Färgad Isotrol HV eller Isotrol Aluminium kan användas vid andra strykningen för att bättre överbrygga kantresning, samtidigt som man kan se vilka områden som är övermålade i andra målningsomgången. Efter Flash-off på samma sätt som ovan sprutas täckfärg Isoguard Pansar Aluminium, tjockare skikt vid kantresningar. 6. Referenser KI Rapport KL 12 S3-4. Undersökning av målning ovan mark KI Rapport KL 2 S4 Ljusdal-Dönje / KL 2 S5 Dönje-Ockelbo. Undersökning av målning och förslag till åtgärder. 8

9 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Före blästring Efter kolsyreisblästring Efter målning med grundolja Efter målning Insamling av färgflagor efter regnskur Färgpartiklar insamlade i markduk 9

10 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Kolsyreisblästring från lift. Blästeraggregatet är placerat i liften. Täckfärg borttagen med kolsyreisblästring (mycket noggrann blästring) Kolsyreblästrad rostig stålyta. Sprutmålning från lift 10

11 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Ommålning av fyra stolpar KL 2 anteckningar. Måndag 15 maj Blåsigt (N) och kallt väder En lift på plats. Ställningsbygge. Blåsten förhindrade uppsättning skyddsväv runt stolpen. Vinden mojnade på kvällen b mycket noggrann blästring, endast ett lager blymönja kvar. färgskiktet hårt och starkt men släpper plötsligt under blästring b blästring avslutas. Tisdag 16 maj Kall morgon, klart väder, svag vind (NO) a kolsyreisblästring b dragprov: bricka c:a 9 m höjd not öster (pos 4). 3,8 MPa resp. 4,6 MPa stående L-profil, c:a 9 m höjd, mot söder: 5,0 resp 4,6 MPa s två liftar på plats. vädret halvklart. Svag vind. 15: a Isotrol grund start 16:15 16 C, 22 % RH 17: a Isotrol klar 17: b Isotrol grund start 2055 a Pansar Aluminium start (hård bottensats 5dygn e tillverkning) 15 C, 23 % RH 18: b Isotrol grund klar 19:30 halvklart väder. Svag vind (S) 19: a Pansar Aluminium klar. Penselförstärkt i skador. 19: b Pansar Aluminium start 9,0 C 46 % RH b Pansar Aluminium klar Resultat: 2055a Kantresning. Därför modifieras målningen i fortsättningen. 2055b Vid blästring för att avlägsna täckfärghen helt bildas orange damm. Därför bör inte täckfärgen i sin helhet avlägsnas. Onsdag 17 maj 2006 Klar och kall natt, ingen vind b marktäckning, nedersta bricka dålig in- + utsida pos 3 mot S!? a marktäckning, nät hängs runt stolpben a+b blästring start regnskur regn upphör C 77 % RH, sol och duggregn regn startar 3(14)

12 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Torsdag 18 maj molnigt, låga moln, ingen vind, 6 C, 89 % RH a Isotrol I start C, % RH a Isotrol I slut b Isotrol I start 7,0 C, % RH a Isotrol II start 6,6 C, 85 % RH 11:15 7,5 C, % RH a Isotrol II slut b Isotrol II start 7,4 C, %RH b Isotrol II slut a Pansar Aluminium start a Pansar Aluminium slut b Pansar Aluminium start 7,3 C, 79 % RH 2063 b Pansar Aluminium slut omgruppering till Ännu inget regn tom a+b skrapning i duggregn a+b skrapning avslutad Fredag 19 maj Disigt på förmiddagen a+b skrapning start 2075 a+b kolsyreisblästring start a +b skrapad. Nedersta sektionen på 2074a stålborstad b Blästring start, ett aggregat (lilla), 11,4 C, 77 % RH a Isotrol start ,5C, % RH a Isotrol I färdig b Isotrol I start b Isotrol I slut a Isotrol II start solen bryter fram a Isotrol II slut b Isotrol II start 15,3 C, 57 % RH a Pansar Aluminium start 12,1 C, 68 % RH a Pansar Aluminium klar 20: b Pansar Aluminium start 10,4 C, 74 % RH ,4 C, 74 % RH b Pansar Aluminium klar a+b kolsyreisblästring slut 4

13 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 1. Lördag 20 maj Låga moln, svag vind SV a+b komplettering av blästring a blästring klar b Isotrol I start b Isotrol I klar a Isotrol I start ,5 C, 84 % RH a Isotrol I klar b Isotrol II start b Isotrol II klar a Isotrol II start 11,4 C,82 % RH a Isotrol II klar b Pansar Aluminium start b Pansar Aluminium klar a Pansar Aluminium start a Pansar Aluminium klar 5

14 Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Bilaga 2. Förslag till utrustning för ett arbetslag för kolsyreisblästring och ommålning av kraftledningsstolpar. Föreslaget innebär att man har tre man som använder två isblästringsaggregat. Två man går efter och gör målningen. Om målningen hindras av väderförhållanden så ska målningen kompletteras av en man ur blästringen för att öka målningskapaciteten då väderförhållanden medger. Exempel på utrustning: Blästring: Kraftig kompressor med avfuktning och oljeavskiljare, min 12 bar, min 20 m 3 /min. Eftersom man använder parallellt två aggregat bör gemensam tryckluftsmatning ske med 2-tums slang och med ett högre tryck. Separat matning max 25 m med 1-tumsslang till varje blästeraggregat. Lufttrycket reduceras vid blästeraggregaten. 2 st. Isblästringsaggregat, minst det ena avsett för upp till 12 bar lufttryck. 2 st. Liftar, helst båda med lifthöjd på 22 m. Slang och kablar ska räcka upp till korgen. El-aggregat för strömförsörjning av blästeraggregat Markduk klass 2, minst 150 m2 av marken täcks runt varje stolpben. (Täckning med presenning är mindre lämplig vid regn. Markdukens kanter viks upp minst 1 dm för att fånga upp flygande färgflagor.) Byggnät som hänger runt stolpbenet och som fångar upp flygande färgflagor. Målning: Lift med lyfthöjd minst 22 m 2 st. (minst) färgsprutningsutrustningar, (för två personer) El-aggregat/mindre tryckluftsaggregat för drift av färgsprutningsutrustning. Tryckluftsmunstycke för att man ska kunna blåsa bort hängande vattendroppar före målning. (På så sätt påskyndas upptorkning efter dagg eller regn.) Slang och kabel för upp till 22 m höjd.

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år F O R S K N I N G S R A P P O R T Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år Författare: Patrik Reuterswärd Sektion: Korrosion, korrosionsskydd och provning Telefon +46 8 674 17 37 E-post: patrik.reutersward@swerea.se

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM En guide för att välja förbehandlingsmetod och färgsystem med rekommenderade skikttjocklekar INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Korrosivitetsklasser 2. System

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Yttoleranta rostskyddssystem

Yttoleranta rostskyddssystem Yttoleranta rostskyddssystem Ett komplett system för underhåll av stål- och järnkonstruktioner. Företagsinformation Introteknik AB är specialister på underhåll av stål och plåt. Vårt koncept är att utveckla

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TRÄFASADER OCH SNICKERIER Stege eller ställning/ lift Skyddplast, maskeringstejp Beckers Fasadtvätt och/eller Beckers

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Specialisterna på rostskyddsunderhåll för stål, plåt och järn!

Specialisterna på rostskyddsunderhåll för stål, plåt och järn! Specialisterna på rostskyddsunderhåll för stål, plåt och järn! Företagets vision och historia Vår affärsidé är att utveckla rostskyddssystem som även med en begränsad förbehandling ger ett långvarigt,

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT!

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT! Allmän information om målning Allmän information om målning VIKTIGT! Scania rekommenderar att detaljer i mjukt och böjligt material inte ska målas. Exempel är hydraulslangar i gummi och detaljer i mjukplast.

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Övermålning av hytt. Hyttens plåtdelar. Förbehandling PGRT VIKTIGT!

Övermålning av hytt. Hyttens plåtdelar. Förbehandling PGRT VIKTIGT! Förbehandling VIKTIGT! Karosseriplåten är rostskyddad genom bland annat ett zinkskikt. För ett fullgott rostskydd måste detta zinkskikt återställas före övermålning om det skadats vid till exempel karossarbeten.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Korrosion Vad är korrosion? Ordet är latin och betyder gnaga sönder, fräta. Materialförstörelsen kallas korrosion. Årligen korroderar / rostar det för miljarder kronor

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Sida: 1/6 KONSEKVENSUTREDNING Datum: 2010-09-24 Vår referens: SSM 2010/3307 Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor 1. Problembeskrivning och önskat resultat

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Övermålning av chassi, axlar och fälgar

Övermålning av chassi, axlar och fälgar Allmän information om målning Allmän information om målning VIKTIGT! Scania rekommenderar att komponenter i mjukt och böjligt material inte ska målas eftersom färgen kan påverka materialets hållbarhet

Läs mer

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall.

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Måla möbler och snickerier Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1505;1506 1 1505 fenol/novolac epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande fenol/novolac epoxifärg. Den är resistent för temperaturer upp till 205 C och appliceras

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Ca priser blästring båtar.

Ca priser blästring båtar. Ca priser blästring båtar. Om SSBS AB gör hela jobbet, Skydd, Blästring, Städning Pris för 1st plastbåt max 10 meter om vi ska täcka blästra städa samt deponera sandrester ligger på 16.000:- ex moms (17.000:-

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad) 7761:8220 1 7761 epoxi ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent aminhärdande högmolekylär epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Avsedd som en universal, allround,

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent fysikaliskt torkande silikonbaserad akrylfärg. Den är resistent upp till 260 C. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER

Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 MASTER 2000 MASTER Vårdsystem FM M7782-130415 Sida 1 av 6 MASTER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Fackverksmaster Akta

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor.

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor. Godkänd 1055;1063 1,2 1055 vinylepoxi VValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande vinyl epoxibaserad färg. Avsedd som en Tie-Coat mellan epoxiprimer och antifoulingsystem.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN På vintern använder vi fotbollsplanen på nedre skolgården för isbana så att barnen kan åka skridskor både på och efter skoltid. Traditionsenligt så är

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 16600;16620 1 16600 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent aminhärdande epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Kan användas som mellanskikt

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1537 1,2 1537 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent oxidativt torkande alkydfärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt som innehåller zinkfosfatpigment. Kan användas

Läs mer

Blå Porten vid Lejonslätten på Djurgården Program för restaurering Krister Berggren

Blå Porten vid Lejonslätten på Djurgården Program för restaurering Krister Berggren Byggkonsult AB 2008-11-21 1(5) Wittstocksgatan 16 A 115 27 STOCKHOLM Tel: 08-665 40 75 Fax: 08-665 40 95 Blå Porten vid Lejonslätten på Djurgården Program för restaurering Krister Berggren Kort historik

Läs mer

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål.

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål. 11720;5660;6520 1 11720 epoxi mastic ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt som har hög torrhalt och är järnglimmerpigmenterad

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla puts och betong Så målar du puts och betong 1. 5. 2. 3. 6. 7. 4. 8. Puts- och stenfasader är mycket tåliga mot väder och vind. Men även den tåligaste yta

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 16560;16561;16840 1,2 16560 epoxi mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant och nötningsbeständig produkt av tjockfilmstyp

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt

Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Underhållsinstruktion för färgbelagd stålplåt Januari 2017 www.wijo.se Plåtens livslängd Då det gäller plåtprodukter brukar man använda två olika mått på livslängd: den estetiska och den tekniska. Estetisk

Läs mer

Praktiskt gör det själv

Praktiskt gör det själv Praktiskt gör det själv Särtryck från Praktiskt Båtägande Rantechs Alexander Karlsson studerar nöjd slutresultatet. 68 praktiskt båtägande nummer 9, september 2010 Särtryck från Praktiskt Båtägande gör

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Europe Störst i Sverige på rostskyddsmålning www.alucrom.se Bengt Stewall bengt.stewall@midroc.se 010-470 73 07 Snabbfakta Midroc Alucrom AB Kärnverksamhet

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (5) SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (5) SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT 1 1 (5) Grupp M07 -T2 SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT Skyddslackering av kretskort utförs bl a för att förebygga: korrosion förorsakad av luftföroreningar elektrokemisk migration utmattning p g

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA Sika Unitherm Platinum SWEDCERT PBC 1038 Lösningsmedelsfri, maximal uppbyggnad, 2-komponenets modifierad epoxi brandskyddsfärg för stål, för användning inom- och utomhus. Idealisk för applicering i verkstad,(in-shop).

Läs mer

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge.

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Måla träfasader Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus.

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU BSAB 96 NCS.2 1108 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC SI BSAB 96 NCS.2 1039 Skötselinstruktion för Dalocdörrar ALLMÄNT För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7740;7742 1 7740 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent lösningsmedelsfri aminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med god kemikalieresistens. Kan användas

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 18380;18340 1 18340 zinkepoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande zinkrik epoxifärg. År en mycket zinkrik produkt med hög torrhalt. Överensstämmer med kraven:

Läs mer

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.100.005 1 10 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, Nyckelord anvisning,

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 2280;4680;6480 1,2 2280 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande högmolekulär epoxifärg. Har en halvblank yta med bra glansbeständighet. Är en produkt med

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Stallinredning Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010 mm - 3500 mm bred 3510 mm - 4000 mm bred Abiana mellanvägg, Bongossi trä 2500 mm bred 2510 mm - 3000 mm bred 3010

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA VÄGGAR INOMHUS Målade väggar inomhus ger härliga ytor. Det är relativt enkelt och går snabbt att utföra. I stort sett alla typer av väggmaterial går

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

Målning av träfasader allmänt Rapport

Målning av träfasader allmänt Rapport Målning av träfasader allmänt Rapport inom ramen för FoU-projektet Utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i Sundsvalls Inre Hamn Alf Karlsson, Affe i Södertälje November 2005 Sid 1 av

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 735;739 1 735 ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med utmärkt kemikalieresistens. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG 1 OMFATTNING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG 1 OMFATTNING 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG Grupp M0715 Ersätter Yb 4214 och MF M0715:04 1 OMFATTNING Denna standard omfattar snabbtorkande alkydgrundfärg för korrosionsskydd av stål och aluminium. Standarden omfattar två

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Målning av hytt. Hyttens utvändiga plastdelar. Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar.

Målning av hytt. Hyttens utvändiga plastdelar. Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar. Allmänt Allmänt Detta dokument innehåller information om målning av hyttens plast- och plåtdelar. Hyttens utvändiga plastdelar De utvändiga plastdelarna på hytten är tillverkade i polyesterplast förstärkt

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren Vad ska vi gå igenom? Syftet med markytestabilisering Planering Material och anläggning Kostnader

Läs mer

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

Stämpning av bjälklag kräver kunskap Stämpning av bjälklag kräver kunskap När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från formalternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Aluminiumstomme/isolertak

Aluminiumstomme/isolertak 7970 Aluminiumstomme/isolertak Skärmtakstomme 8 Willab Garden 2016-05 3 2 4 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att

Läs mer

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård 7992 WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård Fasta partier för vinterträdgård se sidan 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer