MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD"

Transkript

1 Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING MEDBORGARFORUM 2 NORRA SIGTUNA STAD Datum Plats Sigtunastiftelsen Deltagare NCC, Sigtuna Kommun Processledare Strategisk Arkitektur 1

2 AGENDA Moderator Marika Khodr hälsar välkomna talar om agendan för kvällen, varför är vi här idag? Sigtuna kommun och NCC presenterar sig i egenskap av markägare och deltagare i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen. Talar om traditionella planprocessen och hur medborgarforumet som en del i den visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen ger möjlighet till delaktighet Övning 1 Var bor du? Var är din favoritplats? Jan Ytterborn, Strategisk arkitektur talar om modernt och hållbart stadsbyggande Övning 2 - Workshops kring hur vi kan använda det vi hört från föreläsningen om modernt stadsbyggande och hållbara lösningar. Hur kan det appliceras på Norra Sigtuna Stad. Marika Khodr leder övningen Presentation av de idéer som fötts i workshopen med samtal som leds av Marika Khodr Sammanfattning av kvällen där Marika Khodr summerar upp vad som kommit fram. Materialet kommer att sammanfattas och publiceras på hemsidan www. norrasigtunastad.se Övning 3: sista uppgift - Vad har ni med er från denna kväll? Vad har varit bra med workshopen? Deltagarna skriver ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 2

3 DELTAGARE NCC: Kim Hultén Cecilia Petterson Monika Axelsson SIGTUNA KOMMUN: Anna-Karin Bergvall Christina Bolinder STRATEGISK ARKITEKTUR: Jan Ytterborn Maria Papafigou Marie Kojzar Nadine Aschenbach Niklas Weise ÖVRIGA: Marika Khodr (Moderator) SIGTUNABOR Ole Skarin Johan Sylwén Ann-Charlotte Reuterdahl Torbjörn Söderlund Henrik Tingvall Ebba Holst Karolina Holst Kerstin Diel Per Nilsson Lars Gunnar Bråvander Harriet Nandell Björn Hazelius Sverker Jonsson Anna Hedberg Maria Hazelius Pernilla Alm Lars Persson Katarina Bryngel Fred Blomberg Birgitta Osterberg Bengt Osterberg Björn Lindbergson Anna Holmgren Benny Andersson Owe Gustafsson Rolf Brunnberg Niklas Holmlund Maria Drougge Peter Hazelius Gustaf Delin Per Hultén Lars Wedén Johan Pattyraine Cecilia Pattyranie Jens Johansson Bertram Langemar Daniel Strand Lars Björking Mats Weibull Siv Blom Olav Holst Britta Kaul Lasse Svedberg Bernt Eriksson Gunnel Svedberg Dieter Noack Gunilla Noack Bengt Nannström Bosse Lindberg Pernilla Olsen Andreas Olsen Maria Wenberg MAlin Lundberg Henriette Kenne Vegetarian! Anna Hedberg Mikael Kefbäck Maria Winström Mikael Zingerman 3

4 4

5 MEDBOGARFORUM 2 - UPPLÄGG 60 delatgare - Sigtunabor - placerades vid 9 bord i slumpmässig ordning. Nya möten uppstod, nya tillfällen för kunskapsutbyten och ömsesidig inspiration och diskussion. Efter inledande föreläsningar av Sigtuna Kommun, NCC och Strategisk Arkitektur samtalades, debatterades och utformades idéer för den nya stadsdelens, Norra Sigtuna Stad, framtid. Idéerna är grundläggande för formuleringen av en vision för den nya stadsdelen som även ska ha utvecklingen av hela Sigtuna Stad i åtanken. I grupperna vid varje bord samlades kunskaper, refl ektioner och även utopier kring tre övningar som sammanställdes i den här rapporten. Tack för en mycket spännande och inspirerande kväll! 5

6 6

7 PRESENTATION DEN VISIONSSTYRDA PROCESSEN ANNA-KARIN BERGVALL, SIGTUNA KOMMUN KIM HULTÉN, NCC 7

8 Visionstyrt processarbete MBF 1 MBF 2 ÅTERKOPPLING ALLMÄNHET MEDBORGARDIALOG VISIONSARBETE VISIONS RAPPORT VWS 1 VWS 2 VWS 3 PROGRAMARBETE KONCEPT GESTALTNING Traditionellt planearbete PROGRAMARBETE PB PB PB överklagandetid PLANANSÖKAN BESLUT OM PLANUPPDRAG SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT RÅDSLAG 8

9 Anna Karin Bergwall presenterar Sigtuna som en växande stad. Tillväxten får uttryck i översiktsplanen, i vilken Norra Sigtuna Stad är utsedd att vara ett förändringsområde (avses på relativt kort till medellång sikt tas i anspråk för annan markanvändning: exempelvis bostäder, arbetsplatser, service eller trafi kleder). NCC i samarbete med kommunen har fått planuppdrag för utredning av området och framtagande av underlag till detaljplan. Kim Hultén förklarar den visionsstyrda processen. Medborgarforumen lägger grunden till utformning av en vision och genomförs i ett väldigt tidigt skede i planarbetet: Inte ett streck är ritat än! 9

10 10

11 ÖVNING 1 VAR BOR DU? DIN FAVORITPLATS I SIGTUNA? DELTAGARNA PLACERAR SINA PRICKAR PÅ KARTAN Del 1 Introduktion 11

12 Del 1 Introduktion 12

13 FÖRELÄSNING MODERNT HÅLLBART STADSBYGGANDE JAN YTTERBORN, STRATEGISK ARKITEKTUR 13

14 ENKLAVER 14

15 Attraktiva stadskvaliteter Sigtuna Stad är en mycket attraktiv stad som enligt urban forskning besitter många mätbara kvaliteter som utgör attraktivitet. Särskild fördelaktigt är förutsättningarna kring Stora gatan: Ett fi nmaskigt gatunät/rutnät istället för återvändningsgränder hög konnektivitet. Urbana verksamheter så som service, handel, caféer och restauranger. Tillgång till park Närhet till vatten Småskalig, varierad, tät kvartersform Områdena i anslutning till den historiska stadskärnan upplevs däremot som fragmenterat och mindre integrerat, bestående av olika, enskilda, enklaver. En viktig fråga blir att förbättra dessa kopplingar/konnektivitet mellan befi ntliga och nya områden. En annan fråga i fokus för att skapa ökad attraktivitet är förbättring av kollektivtrafi ken. Hållbar stadsdel NCC har mycket högt ställda krav på hållbart byggande i Norra Sigtuna Stad. Man har valt att arbeta med ett certifi eringssystem som heter BREEAM Community och anses vara det bästa och mest utvecklade systemet för certifi ering av hela stadsdelar. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifi era stadsdelens hållbarhet under planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar. I BREEAM Community ingår bland annat krav på: Klimat och Energi (lokal dagvattenhantering, öka energieffek tivitet, främja förnybara energilösningar som solenergiteknik) Resurser (användning av miljövänliga material i byggnader) Ekologi och Biodiversitet (undersökning, hänsyn och stärkning av befi ntlig ekologiska värden och habitat) Samhälle (delaktighet av medborgare i designprocessen, uppmuntra och främja hållbara livsstilar) Handel (stärkning av verksamheter i närområdet) Fastigheter (miljöcertifi ering) Gestaltning (respekt för landskap, livlig gatumiljö) Transport och Rörelsemönster (kollektivtrafi k, minska behov av tranport) För inspiration och nya idéer fi nns det en mångfald av framgångsrika projekt i Europa och världen att titta på. Jan presenterade bilder som förmedlade intryck från hållbara stadsmiljöer med fokus på en studieresa i Tyskland. 15

16 16

17 Del 1 Introduktion 17

18 ÖVNING skriv ner dina tankar diskutera tillsammans markera på kartan dra ett streck från prick till tanke Del 1 Introduktion 18

19 ÖVNING 2 DISKUSSIONER OCH KREATIVITET I GRUPP Föreställ dig en framtid i Sigtuna! Vad skulle du önska dig? Låt inte oro för genomförbarhet bromsa dig i nuläge. Det är tillåtet att vara utopisk. Marika Khodr MARIKA KHODR MODERERAR ÖVNINGAR KRING EN VISION OM NORRA SIGTUNA STAD. Del 1 Introduktion 19

20 20

21 BORD1 Gruppen kring bord 1 lyfte idén för en golfakademi som skulle kunna genera verksamhet och integrera golfanläggningen i stadsbilden. Men även skolor och nya arbetsplatser var fokus i diskusissioner. Se nedan för en sammanfattning. Vi ska tusen inte ha en handelslada mitt i Sigtuna. Matvaruhandel i mindre skala kan behövas som konkurrens i stan. Det är viktigt med nya arbetsplatser. DET SOCIALA LIVET Golfakademin Skola (Gymnasium, högskola) 4H-gård Handelsträdgård El-buss VERKSAMHETER OCH HANDEL Mindre mataffärer (ej handelslada! ej Lidl, Willy s) med helsortiment Möjligtvis hemleverans av mat Golfbana som proffsanläggning Ny bensinmack SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gratis El-buss som knyter ihop enklaver Del 1 Introduktion 21

22 22

23 BORD 2 Att aktivera den nya stadsdelen var i fokus under samtalen vid bord 2. Hur vänder man på fl ödet? Nedan fi nns en sammanställning av ideerna kring den framtida staden. Vända på fl ödet från det gamla Sigtuna Stad till det nya Norra Sigtuna Stad (genom att) skapa aktivitet som gör att folk kommer hit - (till exempel) museieverksamhet. Parkering under jord är det absolut bästa, men det är dyrt. DET SOCIALA LIVET Publika samlingsplatser som torg, bibliotek, museum Vända fl ödet, skapa aktivitet Aktivitetshus Trygghet i närmiljön över åldersgränserna Filial till bibliotek, museum, konstgalleri VERKSAMHETER OCH HANDEL Handelsträdgård Små verksamheter som skomakare, data- o cykelverkstad Livsmedelsbutiker i konkurrens SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kommunaltrafi k som tjänar hela Sigtuna Gatunät = rutnät Parkering under jord, bilfria / parkeringsfria gator i området (se exempel från Tyskland) 23

24 24

25 BORD 3 Vid bord 3 diskuterades mycket kring möteplatser och aktivitet för alla åldrar i staden. Kombination, integration och mix av funktioner och miljöer ska unna Sigtunas framtida småstadskaraktär. Se nedan för en sammanställning av idéerna. Äldevård har vi diskuterat mycket. Det måste tas hand om. Kulturpark, kulturhus (erbjuder) chansen att bygga fl er föreningslokaler. Vi vill ha en intergrerad skolmiljö. Gymnasieskola, förskola - mix är bra. DET SOCIALA LIVET All-aktivitetshus Fler föreningslokaler Gymnasieskola, Integrerad skolmiljö, mix, förskolor Äldrevård Parkmiljöer med vattenkontakt, lekparker, skatepark VERKSAMHETER OCH HANDEL Torghandel kombinerat med livsmedel Långa öppettider Ekologiska produkter Småskaliga verksamheter/butiker som second-hand butiker Företagshus för småföretag i samverkan SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Elbuss i ringlinje Båttaxi Gång- och cykelvägar Hastighetsbegränsningar (bullerskydd) 25

26 26

27 BORD 4 Diskussionerna vid bord 4 hade mycket fokus på nya spännande verksamheter samt nytt tänk och strategier för miljövänliga, ekologiska lösningar. Se nedan för en sammanfattning. Vi vill ha ekologiska och miljövänliga lösningar. Vi kommer behöva lära oss mycket mer om hur man hantera sin omgivning. Vi vill ha ett solcellskraftverk som försörjer (de nya) passivhusen. DET SOCIALA LIVET Boende för fl er barnfamiljer Äldreboende Skola Disco Restaurang med stor uteservering VERKSAMHETER OCH HANDEL Musteri, bryggeri, bränneri (ekologiskt!) Handelträdgård som producerar för närområdet Spännande butiker Solcellskraftverk SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Integrerad trafi k, gång- och cykelbanor Spår-bilsystem (ändå till ut Arlanda) Miljövänlig kollektivtrafi k Passivhus, urinseparering, Sigtuna som skolstad, överlevnadsgymnasium som plan B (beredskap för det värsta) 27

28 28

29 BORD 5 Vid bord 5 tänkte man mycket visionärt från vattenvägar för paddling med kanot mellan stadsdelarna till vinodlingar i uppvärmt klimat. Fler tankar kring det nya livet i Norra Sigtuna Stad fi nns nedan. Eftersom vi kommer att få varmare klimat här i Sigtuna, kan vi börja med vinodling! Självklart ska vi ha kontor (och) skapa ett klimat för att företagen vill komma till Sigtuna. DET SOCIALA LIVET 2 st vattenvägar för kanot/paddling, skapa dagvattensjö + sjö vid rondellen så att stora gatan bli bilfri Befolkningstillskott VERKSAMHETER OCH HANDEL Kontor, kontorshotell, skapa bra verksamhetsklimat för att få företag att fl ytta till Sigtuna Vinodling (klimatförändring) Handelsträdgård Bondens marknad Stadsodlingar Verksamheter och handel i samspel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatunät = rutnät (massor med olika ingångar till stan) Infartsparkering för cyklar Pendlarparkering under mark Bussar till Stockholm Arlanda Kista Promenad- och cykelstråk längs med öppet vatten 29

30 30

31 BORD 6 Vid bord 6 utvecklades en stor bredd av Sigtuna-specifi ka idéer som sprider sig över alla åldrar och årstider. En sammafattning fi nns nedan. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika sellingpoint! Sen ska det cyklas väldigt mycket. Så det behövs en cykelverkstad. Ett frigymnasium i liten skala (ser vi) gärna. Den sydöstra delen är väldigt vattenfyllt under höstar och vårar. Där kan det bli en damm som fungerar som skridskobana under vintern. DET SOCIALA LIVET Bevara skidspår Frigymnasium i mindre skala Ungdomsgård Damm och skridskobana (dagvattenhantering) Mullerverksamhet Disco-ställe önskas VERKSAMHETER OCH HANDEL Bensinmack och Handelsbod Högskola för restaurang/konferens Golfprogram SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Bättre kollektivtrafi k spårtrafi k 31

32 32

33 BORD 7 En stadsdel för unga - var ett starkt motto vid bord 7. Utbildningar och aktiviteter skulle få unga människor (mellan år) att stanna i Sigtuna. Fler idéer för framtidens Sigtuna (Norra Sigtuna Stad) fi nns sammanställt nedan. (Det är viktigt) att satsa på starka utbildningar som arkeologi, design, arkitektur, sport, musik... så att (Norra Sigtuna Stad) blir en stadsdel för unga, en levande stadsdel. Det ska vara lätt att motionera. Rörelser inom Sigtuna: Enklaver hindrar det sociala livet. Man måste göra kollektivtrafi ken först. Ringlinjen är en viktig del av visionen. DET SOCIALA LIVET Satsa på unga, utbildningar på hög nivå: arkitektur, design, arkeologi, Lätt att motionera (skapa tillfällen utrymmen) Möteplatser av nytt karaktär VERKSAMHETER OCH HANDEL Arbetsplatser är viktiga unna småföretagare Sigtunakort som ger bonus i lokal handel SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Ringlinje, kollektivtrafi k, bussar Lånecyklar Bil-pool 33

34 34

35 BORD 8 En stark vision och identitet för hela Sigtuna efterfrågades vid bord 8. Helhetstänkande var även temat kring de tre frågorna i övningen. Se en sammanställning av svaren nedan. Vi tycker att ni ska formulera en vision som folk får ståpäls på - klar, välformulerad, lätt kommunicerad. Rondellen som kommunikationspunkt och port (till Sigtuna) är väldigt viktigt. Man defi nerar Sigtuna redan där. DET SOCIALA LIVET Aktiviteter för alla åldrar och Alla årstider Tänk helhet Använd rondellen (som porten) som igenkänning av området Disco Lekplatser, trafi klekplats Ungdomsaktiviteter på golfbanan Ungdomsgård Biograf VERKSAMHETER OCH HANDEL Småskaliga kluster av handelsverksamheter Handla lokalt! Konstgalleri, utveckling av museet Fri yta för torghandel Restauranger och kafeer i samband med annan verksamhet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Gatan är mötesplatsen Knut samman cykel- och promenadvägar på båda sidan 263 med gångbroar (Var generösa! Min. 3 broar) Joggingbana 1m höga trafi kbulor 35

36 36

37 BORD 9 Vid bord 9 diskuterades kring upptäckarlust och variation. Man uppskattar urbana kvaliteter såväl som platser för tysthet och kontemplation. Se nedan för fl er ideer kring övningsfrågorna. Det sociala är MÖTEN. (Det behövs) lokaler för möten, föreningar, ett äldrecentrum som möjliggör att folk träffas. Utveckla spårområdet för gång, löpning, skidor, cykel, häst. Man ska skapa upptäckarlust! DET SOCIALA Lokaler för möte, föreningslokaler Utomhusscen, amfi teater Torgbildningar (intima torg) Den lokala puben Aktivitets Utrymme för avskildhet, tysthet, icke-möten (som Klockbacken) VERKSAMHETER OCH HANDEL Matvarubutik med fullt sortiment Kontorshotell, kontorslokaler Småskaliga butiker med specialsortiment och hög kvalitet SMÅSKALIG STADSUTVECKLING, PROMENADSTAD Utveckla området för cykel, gång, häst Spårområden, gång cykel, skidor Väck upptäckarlust (bl.a. med varierande bebyggelseformer, vatten i landskap) Dold infartsparkering i kombination med El-bussar 37

38 38

39 SAMMANFATTANDE ORD AV MARIKA KHODR Vi ser en småskalig stadsdel med någon typ av rutnätsstruktur. En grön stadsdel med en handelsträdgård som har en kommersiell del men även en del för de boende där man kan närodla urban gardening. Kanske ett gymnasium eller rentav en högskoleutbildning, design, arkitektur eller kanske arkeologi, men också en trädgårdsmästarutbildning. En grundskola med tema natur och arkeologi. Det är en aktiv stadsdel där man möts, den gemensamma odlingen med lokalproducerad mat, restaurangen, puben på torget. Norra Sigtuna Stad som en destination dit även andra, utifrån, åker. Kanske en årlig trädgårdstävling eller annat som människor drar sig till. Sigtunas varumärke är väldigt starkt, något man ska bygga vidare på. Ringlinje med elbussar som förser stomlinjebussarna mot Märsta, Arlanda och Stockholm med resenärer i anslutning till Norra Sigtunas stadsdelscenter. Vattenvägar eller vattenspeglar som ett aktivt element. En varierad småskalighet och täthet som ett begrepp, INTE höghus i park. Porten till Sigtuna gestaltningen som så viktig för att stärka hela Sigtuna stad. 39

40 ÖVNING vad har ni med er från denna kväll? vad har varit bra med workshopen? skriv ner kommentarer direkt på kartbilden på bordet. 40

41 ÖVNING 3 REFLEKTIONER 41

42 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Feedback hur vi går vidare i processen. Ev. välja ut några Sigtuna personer som får deltaga i projekt. Att alla får en chans att ge sina synpunkter på Norra Sigtuna Stads utformning. Vi tycker att inte att det ska byggas så ni nu har föreslagit. Trygghet i närmiljön över åldersgränserna. Öppet, ödmjukt, möjligheter ställer krav på NCC. Refl ektion: Bra dialog! För lite om stadsbyggnadsutformning. Det blev ju riktigt bra till slut. Från kaos till en kreativ diskussion med många spännande idéer. Produktivt möte som involverar och inspirerar invånarna i Sigtuna. Tror stadsdelen blir mer populär då invånarna fått vara med och bestämma. De tankar och förslag som väckts ikväll är positiva och kommer bidra till att denna stadsdel blir en omtyckt plats. Viktigast är att platsen blir levande, trygg och del av Sigtuna. Whatever is built here it needs to be sustainable. (impact on the environment) Området skall vara ett paradexempel på ett uthålligt/hållbart samhälle - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det bästa idag: Att börja med lyssnandet innan några planer spikas. Refl ektion: Oerhört bra initiativ att bjuda in medborgarna, attityden hos NCC är fantastisk, till skillnad från de andra byggprojekt i Sigtuna som företagits de senaste åren har det här chans att bli riktigt bra. För mig är det alltså viktigast att göra området ungdoms- och barnvänligt, framför allt ett kulturaktivitetshus känns som om det är en nödvändighet som saknas i staden. Tack för att vi fi ck komma! Karolina 42

43 DELTAGARNAS REFLEKTIONER Innovativt, skapande och kreativt forum, där invånarna i Sigtuna får framföra sina synpunkter. Stämning idag var enbart positiv jämfört med förra träffen. Skönt att ta del av er byggnation. Fortsätt på inslagen väg, med er öppenhet. Lycka till! Bra öppen dialog (som måste fortsätta). Ett bra planerat medborgarråd med många intressanta synpunkter som vi hoppas kan påverka planeringen av Norra Sigtuna. Dialog! Helt rätt väg i det nuvarande stadiet. Därtill se mycket långsiktigt år förverkligandet. NCC ärliga i sin uppsåt att lyssna på förslagen. Spännande kväll med mycket diskussioner. Naturskydd får hoppas på fortsatt samarbete. Bygg inte bort idyllen - Sigtunas unika selling point! Låt ekonomin tillåta mänskliga proportioner. En bra början, men mycket återstår. Bra: Bevarandet av det gröna och vatten. Ta till vara på naturen. Viktigt: sammanhållning i hela Sigtuna. Synpunkt: Formatet (lappar, grupparbete, diskussioner) kräver hela dagen för att vara trovärdigt. Massor av idéer lär ej nå fram nu. Välstrukturerat; nytt sätt tänka vid stadsplanering (visionsarbete, dialogbaserat), informativt, välmodererat. Det känns jättebra att få vara med och skapa en vision och att man tar hänsyn till oss som bor i Sigtuna när man planerar framtiden. Mycket bra och kreativ process! Inspirerande föredrag av Strategisk Arkitektur!! BRA moderator!! Kim lugn saklig och proffsig!! Grattis till bra session! Formulera en vision för ståpäls. Sätt ihop 3-5 scenarios som underlag för en mer målinriktad dialog med Sigtunaborna. Bra föredöme: Åhus bevara det gamla men hitta modern touch. 43

SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22. Datum 141023 Plats

SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22. Datum 141023 Plats SAMMANSTÄLLNING IDÉFORUM 1.1 SABBATSBERG 22 Datum 141023 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare Boende, AFA Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 1.1 - UPPLÄGG Om Idéforum 1 Ett första

Läs mer

MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012

MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012 MEDBORGARFORUM 1 SIGTUNA STAD 2012.03.27 SAMMANFATTNING SKRIVEN AV STADSBYGGNADSKONTORET SIGTUNA KOMMUN OCH NCC BOENDE DEN 2 APRIL 2012 Norra Sigtuna stad Medborgarforum 1 PROGRAM FÖR KVÄLLEN 18.00-18.05

Läs mer

FRAM- TIDENS NORRA SIGTUNA STAD

FRAM- TIDENS NORRA SIGTUNA STAD FRAM- TIDENS NORRA SIGTUNA STAD SAMMANFATTNING Man kan skapa många olika lösningar på platsen för Norra Sigtuna stad. Genom visionsprocessens olika steg finns nu ett tydligt förslag på vad som långsiktigt

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 STADSBYGGNADSKONTORET Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 Bildcollage från kvällen Kvällen, som hade temat Du får snart fler grannar,

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN Datum 150324 Plats Haninge Kulturhus Deltagare Boende och övriga intressenter i Handen, Stena Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 3 - UPPLÄGG & DELTAGARE

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

HEJ KOHOLMEN! - Medborgardialog inför detaljplanering. för norra och södra Koholmen. Dialog inför detaljplanering. Medborgardeltagande

HEJ KOHOLMEN! - Medborgardialog inför detaljplanering. för norra och södra Koholmen. Dialog inför detaljplanering. Medborgardeltagande HEJ KOHOLMEN! - Medborgardialog inför detaljplanering för norra och södra Koholmen Dialog inför detaljplanering De a dokument är en sammanfa ning av det som framkommit under den medborgardialog som kommunens

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25

Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25 Hållbara stadsutvecklingsprojekt 2012-01-25 Hammarby Sjöstad, Stockholm Inflyttning i området började år 2000 och pågår fortfarande Fullt utbyggt har området ca 25 000 boende Funktionsblandad med bostäder,

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22 Datum 141111 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare AFA Fastigheter, Boende, Intressenter i närområdet Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 2_UPPLÄGG Inbjudan

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

NTC Workshop och mingel för näringsidkare

NTC Workshop och mingel för näringsidkare NTC Workshop och mingel för näringsidkare Workshopen genomfördes den 28 april 2014 i Kumla Herrgård. Frågan som ställdes i inbjudan till de tiotal företagare som deltog var: Vad tycker ni vi behöver tänka

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp

Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Malmös musslor avgjorde jämn stadskamp Snabba svar och vassa lösningar på viktiga frågor presenterades när Stockholm, Malmö och Köpenhamn, tre av de främsta städerna inom miljömässig, social och ekonomisk

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Örebro kommun, Sam 532/2015 Bo i Örebro Bo i Örebro arrangerades på Krämaren den 12 augusti 2015. Under dagen hölls drop-in samtal, samt flera

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Planering:en process, som innebär att nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter.

Planering:en process, som innebär att nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter. Planering:en process, som innebär att nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter. Vilket mål? Vilka utgångspunkter? Vilken systematik? Vilket mål? att

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner?

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Vi

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Olika typer av planer Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP) Detaljplan (DP) Program-/planområde Tidigare planer Detaljplaner från år

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer