Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Sveriges fjärde storstad SID"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian och Juvelen är snart alla husen färdigbyggda, vilket inte syns i det här bildmontaget. Montage: Skanska/Utopia arkitekter. Sista numret av Arena Uppsala SID 3 Utblick SID 2 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK YVONNE NÄSSTRÖM J AG HAR VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB, fullt med möjligheter men också stora förväntningar på vad jag kan bidra med till näringslivets tillväxt i kommunen och regionen. Uppsala växer och kommunen förbereder sig för att vara invånare år Det är fler än vi är idag. Det motsvarar en be folkningstillväxt på per år. Om vi ska kunna fortsätta upprätthålla balansen mellan dag- och nattbefolkning kräver det att vi kan skapa nya jobb fram till år 2050, vilket motsvarar nya arbetstillfällen per år. Vi har väldigt goda förutsättningar för att fixa det. När jag landade här för fyra månader sedan hade jag en ganska otydlig bild över Uppsala. Bilden jag bar var ett resultat av mitt liv som YVONNE NÄSSTRÖM student här på 80-talet och senare som verksam Näringslivsdirektör på läkemedelsföretaget AstraZeneca, konkurrent till Pharmacia och Pfizer. Nu växer en helt annan bild fram. En kommun med landets lägsta arbets löshet och god tillväxt av befintliga företag och nyföretagande startades 1611 företag i Uppsala (2013 var det 1564 företag). VI HAR ett innovationssystem med en erkänd inkubator rankad 18:e i världen, två starka universitet med studenter som ger ett utmärkt kompetenstillskott, en rad centrala myndigheter, Akademiska sjukhuset och ett utmärkt nätverk mellan starka aktörer som brinner för staden och regionens utveckling en stark Citysamverkan mellan kommunen, fastighetsbolagen och handelsföreningen, som jobbar för stadskärnans utveckling och attraktionskraft 17 minuter till Arlanda och världen samt förstås närheten till Stockholm med goda pendlingsmöjligheter MEN VI HAR UTMANINGAR. Vår egen självbild är att vi tror att om världen ser oss utan att vi berättar vad vi är bra på. Vi måste växla upp om vi ska kunna möta den befolkningstillväxt vi ser med investeringar och jobbtillväxt. Inga företag står och knackar på dörren. Vi måste sälja oss själva och bli bättre på att tala om varför de ska etablera sig här. Vi behöver få ihop vår berättelse för att bygga starka ambassadörer. Vi måste för hålla oss till Stockholm på ett konstruktivt sätt. Vår attraktionskraft internationellt framförallt inom life science, bygger på att vi kan locka investeringar och företag till Skandinavien och då måste vi samverka med Stockholm och Karolinska, Lund och Medicon Valley samt Göteborg och Sahlgrenska. Sedan kan vi lyfta fram Stockholmsregionen och Uppsala som en nordlig nod i huvud stadsregionen. Stockholm Uppsala regionen är Europas snabbast växande storstadsregion och nästan var fjärde av alla Sveriges arbetstill fällen finns i stråket Stockholm Arlanda Uppsala. SAMVERKAN är ett ord som kommer till mig när det gäller Uppsala och tillsammans finns alla förutsättningar att möta dessa utmaningar. Jag ser verkligen fram emot att få jobba i nära samverkan med många av er. Har du tankar och idéer, tveka inte hör av dig till mig! Läs mer på och glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev så du får koll på vad som händer framöver! Arena Uppsala upphör Du håller nu i sista numret av Arena Uppsala. I tolv år har jag haft förmånen att vara redaktör, och det känns lite vemodigt att skriva de här raderna. Jag vill tacka alla er läsare för den trevliga kontakten vi har haft genom åren. Vi har fått både ris och ros, som har gjort att vi har kunnat utveckla Arena Uppsala till något ni tyckt om att läsa. Gå in på vår nya webbsida för näringslivet, och anmäl dig till nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. Jag passar också på att tacka redaktionskommittén som har bestämt innehållet i varje nummer. Den har bestått av representanter från näringslivet och kolleger från kommunala verksamheter. Genom åren har medlemmarna i kommittén varierat och jag riktar ett stort och innerligt tack till er alla för att ni kommit med bra och intressanta inspel på innehållet. Med förhoppningar att vi ses i nyhetsbrevet! Viveka Stolt, redaktör Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är cirka exemplar. Arena Uppsala ersätts med nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala efter det här numret. KOMMUNLEDNINGSKONTORET NÄRINGSLIV OCH OMVÄRLD Uppsala kommun, Uppsala E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Yvonne Näsström REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist /Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor, Arash Gilan, Viva Mediagroup. MEDVERKANDE I DETTA NUMMER Viveka Stolt, Jenny Asp FOTO/ILLUSTRATION I DETTA NUMMER Stewen Quigley, Ana Vera Burin Batarra, Dan Pettersson, Jonas Ljungdahl, Destination Uppsala/Kalbar, Södra tornet, Mitt företag, Klas-Herman Lindgren, Indivator. LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 TOLV ÅR MED ARENA UPPSALA Arena Uppsala summerar framgångsrika år I snart tolv år har du som företagare fått hem nyheter om Uppsalas näringsliv i brevlådan. Nu är det dags att säga farväl till pappersutskicket och istället välkomna ett digitalt nyhetsbrev. Sedan det första numret av Arena Uppsala kom i september 2003 har det hänt en hel del. IUPPSALA bodde personer år Åtta år senare klev vi över strecket och 2013 hade befolkningen ökat med till. Under samma tioårsperiod ökade Uppsalas arbetsmarknad med 18 procent, från yrkesverksamma till bestod Uppsalas dagsarbets marknad av 56 procent av företag och organisationer, tio år senare har siffran ökat till 62 procent. Utvecklingen har framför allt skett inom den privata sektorn. företag, vilket är en tydlig fingervisning om Uppsalas starka företagsklimat. RESAN MOT EN LEVANDE STORSTAD Mycket har hänt med Uppsalas siluett sedan I alla väderstreck utvecklas s tadsdelar med bostäder, handel och närservice. Uppsala Konsert & Kongress på Vaksala torg stod klart Samma år invigdes också den nya E4-sträckningen, och Uppsala firade Carl von Linnés 300-åriga födelsedag. Uppsala resecentrum invigdes Området fortsätter att utvecklas med byggandet av Uppsala Entré och nya bostadsområden längs Kungsgatan och ner mot Fyrisån. UPPRUSTAD OCH STOLT STADSKÄRNA Uppsala kommun har utvecklat och förskönat stadskärnan. Årummet längs Fyrisån framhäver Uppsalas natursköna sidor med parker, bryggor och uteserveringar. Dragarbrunnsgatan har omvandlats till ett attraktivt stråk genom staden, och åt andra hållet stoltserar snart Uppsalas paradgata längs Drottninggatan och Vaksalagatan. Utvecklingen av stadskärnan och det goda samarbetet med andra aktörer i Uppsala citysamverkan har lett till att Uppsala blivit Minns ni hur det var? Så här såg stationsområdet ut för några år sedan. Vi stod och väntade vid stationshuset vid nerfällda bommar. nominerad till Årets stadskärna 2015, vinnaren utses i maj. VÄXANDE MÖTES- OCH EVENEMANGSSTAD Under de senaste tio åren har Uppsala också haft en konstant tillväxt för möten och eve ne mang. Många företagskonferenser, organisationsmöten samt kultur- och idrottsevenemang arrangeras i Uppsala. Det som framför allt har ökat är de internationella mötena. Under perioden har antalet gästnätter på hotell ökat med nästan 50 procent. n Resecentrum invigdes i december De nya ytorna utnyttjas av Bondens egen marknad och andra aktiviteter vid till exempel kulturnatten. SNABBT VÄXANDE BRANSCHER Vård och social omsorg är det största yrkesområdet i Uppsalaregionen, med ungefär två tredjedelar av jobben inom offentlig sektor. De snabbast växande branscherna finns inom den pri vata sektorn, där life science är den största tillväxtbranschen med över anställda. Kommunikation och infor mation, företagstjänster, jordbruk och skog samt hotell och restaurang är andra växande branscher startade cirka 800 nya företag. Tio år senare var antalet uppe i nystartade Resecentrum har gett oss nya perronger, centralpassage med gång- och cykelbana, stationshus och en ny Stationsgata. ARENA UPPSALA MARS

4 MARLENE BURWICK OM UPPSALA Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Tar positionen som Sveriges fjärde största stad på allvar Kommunikation, bostadsbyggande och service till företagen. Det är de tre viktigaste frågorna för Uppsalas näringsliv enligt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. I en intervju med Arena Uppsala beskriver hon hur den nya majoriteten ska utveckla förutsättningarna för Uppsalas näringsliv. IHÖSTAS fick Uppsala kommun en ny politisk majoritet. Det rödgröna styret består av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). Partierna har tillsammans majoritet med 42 av de 81 mandaten i kommunfullmäktige. Marlene Burwick (S) är kommunstyrelsens ordförande och ansvarig för frågor som rör ekonomi, näringsliv och sysselsättning i Uppsala kommun. Vilka utmaningar står Uppsala inför när det gäller näringslivet? Jag ser det som att utmaningarna består av både yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna handlar framför allt om att förbättra kommunikationen, infrastrukturen och pendlingsmöjligheterna. Det finns även ett stort behov av fler bostäder och kommersiella lokaler, och därför behöver vi satsa på att bygga mer för att utvecklas. Detta är särskilt viktigt för att nya företag ska kunna etablera sig, och för att fler människor ska kunna flytta till Uppsala. De inre faktorerna innebär en utmaning med att vässa den kommunala organisationen. Där gäller det i synnerhet att förbättra servicen till de företag som finns i Uppsala, och se hur vi bättre kan möta deras behov och få dem att må bra. Hur ska ni arbeta för att lösa dessa utmaningar? För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknads politik och näringslivspolitik. På Distinget i februari lyfte Handelskammaren vikten av kommunikation, och då särskilt en framtida satsning på utbyggnaden av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Vi vill trycka på regeringen i frågan om fyrspår, eftersom det är en väldigt viktig fråga för Uppsalas näringsliv. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi genom att visa en stark politisk vilja, och genom att arbeta med bred samverkan kring innovationer, arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik. När vi nu positionerar oss som Sveriges fjärde största stad och vill locka till nya etableringar i Uppsala är goda kommunikationer oerhört viktigt, och något vi i kom munen jobbar aktivt med. Den frågan går hand i hand med bostadsfrågan. Vi vill bygga nya bostäder per år. En bra planering vad gäller mark och lokaler för nya etableringar krävs. Det tar vi med oss när vi går in i arbetet med översiktsplanen. Hur ska företagen få ännu bättre service från kommunen? Det har tidigare funnits en del syn punkter på servicen, bland annat på för långa handläggningstider. Just nu arbetar vi konkret med att se över sättet vi ger service på till Uppsalaföretagen. Vi ut veck lar pro ces serna, ser hur vi kan opti mera vårt arbete och möta de krav som ställs på oss i kommunen. En konkret åt gärd vi har vidtagit är utbildningen Förenkla helt enkelt. Den startade innan jul för chefer, tjänstemän och förtroende valda som möter företag i det dagliga arbetet. Jag tror att mycket kan lösas genom systematiskt arbete, utbildning och diskussioner. Vi måste också göra det enkelt och tydligt vart man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar och vid mindre ärenden. Förtroende byggs genom ett bra bemötande och att man förstår hur kommunen hanterar ärenden. Hur ser samarbetet ut med andra aktörer här i Uppsala? Vi samverkar med många olika aktörer. Vi ser ett behov av att kommunen blir en bra samarbetspartner för att stötta och hjälpa, både de företag som redan finns här, och de som vill starta eller eta blera sig här i Uppsala. Konkreta exempel på sam verkan sker framför allt inom regionens fokus branscher: life science, ICT (information- och kommunikationsteknologi) och clean tech (energioch miljöteknik). Här jobbar vi tillsammans med innovationsaktörer som till exempel Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre och STUNS Energi och arrangerar tillsammans evenemang som Health Summit, Uppstart och Clean Tech Challenge. Hur ser ni på företagandet på landsbygden och hur det kan utvecklas? Många nya jobb skapas i små och medel stora företag på landsbygden. Därför vill vi utveckla möjligheterna att stödja utbyggnaden av grundläggande service så som matbutiker och bredband. Vi vill också främja innovationer, köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jordbruk och förenkla för företag att expandera. Med tydliga kontaktpersoner i kommunen kan dialogen med företag på landsbygden också förenklas. n för enklare företagande är en webbplats skapad för att göra det enklare att starta, driva, utveckla och avveckla företag. Webbplatsen innehåller information, guider och e-tjänster som stödjer företagare och drivs av Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket. Fokus ligger på de områden som dessa myndigheter an svarar för samt ett översiktligt information för kommunala processer. Under våren görs en förstudie för att se om kommunens tillståndsprocesser kan ingå i Ett mål är att göra en gemensam databas där företagens grunddata finns, så de bara be höver fylla i de uppgifterna vid ett tillfälle. Uppsala kommun vill förenkla för före tagen och deltar därför i förstudien kring hur informationen och e-tjänsterna ska utformas. Resultatet presenteras under april och det fortsatta arbetet beräknas starta i juni. För mer infor mation, kontakta kommunens företagslots Ann-Charlotte Berger, telefon FÖRENKLA HELT ENKELT Kommunens medarbetare som möter företag i sitt arbete har gått utbildningen Förenkla helt enkelt. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som står bakom utbildningen med syfte att skapa bättre och effektivare kontakter mellan kommun och företag. Efter utbildningen ska en handlingsplan tas fram med ett antal förbättringsförslag som kommer att genomföras under Uppsala kommuns mål är att vara en ledande näringslivskommun. Kontakter med företagen ska präglas av god service, korta handläggningstider, tillgänglighet, och ett rättssäkert agerande. Frukostmötet Vakna Uppsala är en mötesplats för näringslivet. Här intervjuas stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom och näringslivsdirektör Yvonne Näsström. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Ny organisation Sedan årsskiftet har kommunen nya nämnder och nya ordföranden. Mer information finns på uppsala.se/organisation & styrning/ organisation. Kommunfullmäktige: Carl Lindberg (S) Kommunstyrelsen: Marlene Burwick (S) Arbetsmarkandsnämnden Ulrik Wärnsberg (S) Stöds av arbetsmarknadsförvaltningen Gatu-och samhällsmiljönämnden: Johan Lundqvist (MP) Idrotts- och fritidsnämnden: Rickard Malmström (MP) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Kulturnämnden: Peter Gustavsson (S) Stöds av kulturförvaltningen och kommunledningskontoret Miljö-och hälsoskyddsnämnden: Bengt Fladvad (MP) Stöds av miljöförvaltningen Namngivningsnämnden: Jan Ask (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Omsorgsnämnden: Eva Christiernin (S) Stöds av omsorgsförvaltningen Plan- och byggnadsnämnden: Erik Pelling (S) Stöds av stadsbyggnadsförvaltningen Räddningsnämnden: Patrik Kjellin (S) Stöds av brandförsvaret Socialnämnden: Ilona Szatmari Waldau (V) Stöds av socialförvaltningen Utbildningsnämnden: Caroline Andersson (S) Stöds av utbildningsförvaltningen Valnämnden: Caisa Lycken (MP) Stöds av kommunledningskontoret Äldrenämnden: Monica Östman (S) Stöds av äldreförvaltningen Överförmyndarnämnden: Bertil Brunn (S) Stöds av överförmyndarförvaltningen Resultat från livsmedels kontrollen publiceras på Under våren kommer miljöförvaltningen att publicera resultaten från livsmedelskontrollen hos restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel. PÅ kommer det att finnas en karta där det går att klicka fram resultaten från de tre senaste livsmedelskontrollerna. Syftet är att konsumenten ska kunna se resultaten från kontrollen. De verksamheter som berörs är restaurang och servering, skola och omsorg, butiker och övriga lokaler med livsmedelshantering. ÖPPNAR MAN KARTAN och klickar på den restaurang eller verksamhet man är intresserad av kommer någon av följande bedömningar upp: Utan avvikelse eller mindre avvikelser som följs upp vid nästa besök. Avvikelser som följs upp med extrakontroll. Verksamheten har nyligen startat och har inte hunnit få en kontroll. I DE FALL livsmedelskontrollen rapporterar en avvikelse som ska följas upp med extra kontroll anges det genom att det står inom vilket område anmärkningen varit. Det kan till exempel vara inom temperatur, rengöring och desinfektion eller personalhygien. n Kartorna hittar du på ingång företag och arbete, tillstånd och regler, livsmedel och försäljning. Nya chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen (före detta kontoret för samhällsutveckling) Lars Fredriksson, enhetschef egendomsförvaltningen Mats Eriksson, enhetschef strategisk planering Toni Chmielewski, enhetschef för exploatering Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur Jan Malmberg, avdelningschef för idrott och fritid Nytt parkeringsbolag Uppsala Parkerings AB ansvarar för kommunens parkerings verksamhet och ny vd är Tom Karlsson. 6 ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Samtal om hur landsbygden ska utvecklas Under hösten har kommunen tillsammans med studenter från SLU samtalat med boende och verksamma runt om i den Uppländska landsbygden. Syftet är att ta fram en utvecklingsstrategi för landsbygden. Unga jobbar i Uppsala Sommaren 2015 satsar Uppsala kommun åter igen på att ge ungdomar möjlighet till att få ett sommarjobb. Med initiativet Unga jobbar i Uppsala samlas de insatser som görs för att ungdomar ska kunna utveckla initiativkraft och företagsamhet. FÖR MÅNGA UNGDOMAR är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den kontakten är viktig för ungdomarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsnämnden kan subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som erbjuder ungdomar sommarjobb. Ambitionen är att 400 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb. Det är oerhört viktigt för unga att få en tidig första kontakt med arbetslivet. Det hjälper inte bara individen utan också företagen, som får chansen att marknadsföra sig och locka till sig bra arbetskraft Nya webbplatser I december lanserade kommunen tre nya webbplatser. Uppsala.se har fått en ansiktslyftning med ny teknik och enklare navigering. Uppsala växer, heter den webbsida som berättar om var och när det byggs i Uppsala. inför framtiden, säger Ulrik Wärnsberg (S) som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden. UTÖVER DE subventionerade sommarjobben för gymnasiet, erbjuder Uppsala kommun sedan tidigare feriearbete för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, feriepraktik för elever på gymnasiet med funktionshinder samt Roligaste sommarjobbet där gymnasieungdomar får prova att starta och driva företag. n VILL DU VETA MER? Kontakta Leif Lundell vid arbets marknads förvalt ningen, telefon eller e-posta På den nya webbplatsen för näringslivet kan du läsa fakta om företagarstaden Uppsala, nät verk, nyheter, kalendarium med mera. Där kan du även anmäla dig till det nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala, som kommer ersätta Arena Uppsala. ELVA MÖTEN med över 200 personer genomfördes med representanter från 90 olika föreningar. Diskussionerna har handlat om vad landsbygden betyder för dem och hur drömbilden av landsbygden ser ut. Vid samtalen kom det fram att samhällservice, skolor och förskolor är viktiga. Kollektivtrafik, bostäder, äldrevård och bredband de finierades som utvecklingsområden. Det som efterfrågas är bland annat fiberutbyggnad, cykelvägar, olika typer av mötesplatser och kontorshotell. Turismen kan bli mer omfat tande genom ökad utveckling av besöksnäringen. KOMMUNENS ARBETE med att ta fram en utvecklingsstrategi fortsätter och den förväntas vara färdig under n Kalendrium Gå in på och hitta fler evenemang i evenemangskalendern! NÄRINGSLIVSFORUM Den här eftermiddagen är för dig som är intresserad av företagande, upphandling, bygglov, serveringstillstånd eller andra frågor som rör företagande och näringslivsutveckling. Kom och diskutera, ställ frågor och få viktig information från kommunen. Eftermiddagen riktar sig till företagare från alla branscher. Datum: 9 april Tid: klockan Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B Program finns på naringsliv.uppsala.se. Ingen föranmälan krävs. För mer informa tion kontakta: Cecilia Linder, kommunledningskontoret, e-post telefon ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla företagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser! Tipsa oss, vi fortsätter att gratulera i nyhetsbrevet Näringsliv Uppsala och på e-posta Vinnare av 2015 års Bona Postulata 2015 är: Kontigo Care Emplicure The Friendly Swede Ekeby Hälsocenter PackBud Nordic By Gårdsbageri Barnskoexperten Keep Training Sweden Rödfärgarna Save-by-solar Sweden Bona Postulata betyder goda förutsättningar. Med priset uppmuntras uppländska företag som är små idag, men som kan vara stora i morgon. Imint vann i kategorin Young Bulls, och 123on vann kategorin Yearling vid den årliga tekniktävlingen Bully Award i Barcelona. Wasabi Webb kom på tredjeplats i Företagarnas årliga utmärkelse Årets Unga Företagare. Fast Company, en av USA:s mest inflytelserika tidskrifter inom teknik, design och entre - prenör skap, har utsett Plotagon till en av finalisterna i Fast Company Innovation By Design Awards Plotagon är ett av Uppsala innovation Centres alumnbolag. Hassla Hops har utsets till Årets Företagarförmåga 2014 av CONNECT och JCI Uppsala. Destination Uppsala har den näst bästa turistsidan på Facebook. Rankningen genomförs av LL41 Public Relations. Destination Uppsala är också nominerade till EPIserver Awards i kategorin B2C. Svenskt Näringsliv har utsett Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer, Matilda Mielind, Bosses Friserare och Barber & Babes och Magnus Hasselteg, Viva Media group till Uppsala läns mest företagsamma. Uppland Nursing Resurs, Fati Safaei har av Almi Företagspartners Tillväxtliga utsetts till det företag som vuxit mest i länet under året. Charlotte Sparrman och Anna Eklund, Happydress AB/House of Lola har fått EYs pris Entrepreneur of the year, region Svealand. Vinnare av Rotarys Guldhjärta Uppsala län har 31 Gasellföretag i Dagens Industris lista Alma Assistans work For You i Sverige Happy Dress, utslussen Vård Gf Gästhemmens Förvaltnings BWN Bygg, Magenta Måleri Fastighets & Saneringstjänst FS Team G El & VVS Q Design & Fastighet Caspeco Snowfall OT Chemistry Håkan Zillén Bygg Trippus Event Solutions Grevegruppen Omvårdnad Hans Bromark Åkeri HPY-Food Technical transport Sweden Lundqvist El Golv & Badrum Öregrund Bygg Upplands Fasdtighetsservice Thorzelius Ventilation & Service Zellout Kolarviks Sten & Trädgård Läraskolan i Bålsta Mobil Park Teampipe Sweden Mindustry, Binab Entreprenad Åtta Uppsalarestauranger finns med i senaste utgåvan av White guide, Sveriges största krogguide: Von Kraemers matsal Aaltos Italian Grill Dryck Hambergs Fisk Jay Fu Peppar Peppar Stationen Villa Anna Rotarys Guldhjärta har delats ut till Charlotte Säfström, Hotel von Kraemer. Diplom delades ut till Magnus Hasselteg, Viva Media Group och Clarion Hotel Gillet. Alexander Brännkärr, Indivator har av Till växtverket och Entreprenörsforum utsetts till Årets studentföretagare. Almi Uppsala har fått pris för bästa Almibolag, samt utmärkelsen årets IFS-rådgivare. Småföretagarnas favorit, framröstad på Mitt Företagargalan är: Pia Andersson 5V till 5P, Lina Sandén och Frida Olsson, Receptmakarna och Ulrika Dufwa, Kalasponnyn. Småföretagarnas favoriter framröstade på Mitt företaggalan IP-Only har utsetts till årets bolag på Telecomgalan i Stockholm. Årets Guldkaja har utses av Uppsala Nya Tidning: Årets lunch: UKK Årets bar: Birger Jarl Åreets café: Güntherska Läsarnas favorit: Peppar Peppar Årets nykomling: Hotel von Kraemer Årets uteservering. Stationen Årets hederspris: Hambergs fisk Årets korg: Dryck Uppsala placerar sig på tredje plats i riket över ökningen av antalet kommersiella gäst nätter enligt statistik från SCB. Ökningen var på tolv procent.

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Kommunens service, rankning bland 290 kommuner år 2009 till 2016

Kommunens service, rankning bland 290 kommuner år 2009 till 2016 KF 162 7-8 november 2016 Diarienummer KSN-2016-1991 Kommunfullmäktige Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala Svenskt näringsliv har publicerat sin årliga rankning av kommunerna

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris KF 180 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-30 Diarienummer KSN-2016-2192 Kommunfullmäktige Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta emmaboda.se/naringsliv Rev. 2015-03-16 Näringslivsutveckling 2014 Antalet företag har ökat Under mandatperioden 2011-2014 har antalet

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Kontaktguide. för företagare. - hitta rätt person i Kungsörs kommun

Kontaktguide. för företagare. - hitta rätt person i Kungsörs kommun Kontaktguide för företagare - hitta rätt person i Kungsörs kommun 2011 Innehållsförteckning Inledning 2 Näringslivsservice 3 Upphandling 4 Fastigheter, gator och grönytor, vatten och avlopp 5 Planfrågor

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation KF 183 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-25 Diarienummer KSN-2016-1727 Kommunfullmäktige Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Kommunstyrelsen 2015-07-03 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2015:367 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (1) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Övertagande av köer från Uppsalahem AB och Studentstaden AB

Övertagande av köer från Uppsalahem AB och Studentstaden AB KF 58 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 58. Förfrågan om undantag från kommunfullmäktiges beslut om förmedlingsprinciper. KSN-2016-0456 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

Karlskrona NÄRINGSLIV

Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona kommuns företagsklimat Kommunens attityder till företagande, kommunens service, tillämpning av lagar och regler mm. Fokus på Dialogen mellan företagare och kommunen Kommunens

Läs mer

Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden

Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden KF 191 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-24 Diarienummer KSN-2016-0204 Kommunfullmäktige Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt uppåt i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN )

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN ) KF 138 3 OKTOBER 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN-2015-1629) Förslag till

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Arbetsmarknaden växer

Arbetsmarknaden växer FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS 2014 1 UTBLICK

Läs mer

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling.

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KF 39 27 april 2015 Kommunfullmäktige Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KSN-2015-0628 Förslag till beslut

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Uppsala till tio i topp bland sommarstäder! Sex förslag för att göra det möjligt till 2014

Uppsala till tio i topp bland sommarstäder! Sex förslag för att göra det möjligt till 2014 Uppsala till tio i topp bland sommarstäder! Sex förslag för att göra det möjligt till 2014 Hårda fakta Uppsala först som 52:a bland Sveriges sommarstäder, långt efter städer som Motala och Örebro. Nästan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun. Statistiken

Läs mer

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN KF 204 28 OKT 2013 Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN-2013-0365 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Örebro län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Norrköpings kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016 Konjunkturen i Örebro län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 421 kvm Lokal med trevlig entré och blandad planlösning belägen i gallerian. När ni kliver

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Sid. 1 (10) 2016-11-14 Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00

Läs mer