facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

2 Nr Årgång 22 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Styrelsen har ordet Kansli Postadress Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm Besöksadress Wallingatan 11, Stockholm Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Nadja Chekhov Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2011 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2011 Nr Manusstopp Utgivning 1 20 januari 1 mars 2 7 mars 11 april 3 16 maj 28 juni 4 14 juli 22 augusti 5 12 september 19 oktober 6 14 november 20 december Finansiella utmaningar för SFÖ Om man filtrerar bort fallna löv och vissnade blommor från synfältet känns det inte som september. Men snart är ändå hösten här och det betyder budgetsäsong för många, så även för Finansgruppen inom SFÖ. Föreningen har vuxit sig rejält stor och det innebär också att budgeten blir mer och mer omfattande för varje år. Fler flikar och fler formler i Excel-bladet. För några år sedan var etiknämnden ny, och i höst blir det första gången vi budgeterar för ett eget kansli (jo, jag vet, det blev några månader för kansliet i 2011 års budget också men det känns ändå nytt). En annan nyhet är att föreningen har blivit arbetsgivare, vilket innebär att Finansgruppen måste läsa på om regler och arbetsgivaransvar samt planera sådant som arbetsgivare måste rapportera och betala in. HUR GÅR DÅ budgetarbetet till inom SFÖ? Jo, det börjar med att kansliet skickar ut Excel-blad till de ansvariga för respektive arbetsgrupp. Arbetsgrupperna fyller sedan i sina budgetäskanden med kommentarer och motiveringar och skickar dessa till kassören före styrelsens novembermöte. Kassören sammanställer alla äskanden i en budget för föreningen SFÖ och en budget för serviceaktiebolaget SFÖSAB. I samband med det blir det oundvikligen lite strykningar eftersom vi har högre ambitioner än vi har intäkter, men vi brukar alltid hitta en balans. Till sist gås de två budgetarna igenom på styrelsemötet och godkänns efter eventuella slutgiltiga justeringar. Om du är med i en arbetsgrupp kan du redan nu börja fundera på om det finns planerade aktiviteter för nästa år som måste budgeteras, om du inte redan har gjort det. EN ANNAN STOR uppgift för Finansgruppen under hösten och tidiga vintern blir att göra resultat- och balansrapporterna tydligare och mer lättolkade efter önskemål från medlemmarna. Konton kommer att döpas om så att det tydligare framgår vad de innehåller och vi kommer också att skapa nya konton så att det till exempel lättare ska gå att separera aktiviteter som konferensen från den dagliga verksamheten. En del av det arbetet kommer att märkas vid nästa årsmöte (till exempel omdöpta konton), men det kommer inte att vara genomfört fullt ut med ny kontoplan förrän räkenskapsåret 2012 eftersom bokföringen för 2011 sker enligt den nuvarande kontoplanen. Jerry Olsson Kassör ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 5/11

3 Styrelsen informerar Syns du inte, finns du inte SFÖ ökar nu profileringen av medlemmarna på SFÖ:s webbplats och diskuterar marknadsföring, bland annat via sociala medier. Den 2 3 september 2011 höll SFÖ:s styrelse sitt första styrelsemöte efter sommaren i Stockholm. Mötet hölls för första gången i SFÖ:s nya kansli som ligger i ett kontorshotell på Wallingatan i Stockholm, ca 15 minuters promenad från centralstationen. Tanken är att det nya kansliet i större utsträckning än tidigare ska bli en levande mötesplats för SFÖ och dess medlemmar det finns exempelvis en större uteplats på innergården där man kan anordna mingel på sommarhalvåret, och det finns också möjlighet att boka konferensrum exempelvis när arbetsgrupperna ska träffas. Det nya kansliet leds av Anna Karin Fredmer som har presenterats separat i FÖ. Rekryteringen av en ny kanslist och kansliets flytt från Båstad till Stockholm har varit ett stort projekt som styrelsen ägnat mycket tid åt under , men styrelsen är nu mycket nöjd med resultatet och tror att den nya lösningen kommer att bli positiv för hela SFÖ. Vid styrelsemötet diskuterades verksamhetsplanen för och vilka projekt som SFÖ bör prioritera. Som ett första steg för att öka profileringen av medlemmarna har webbgruppen tagit fram en ny design för ingångssidan på SFÖ:s webbplats så att sökningen av medlemmar får en mer framträdande position. Styrelsen diskuterade sedan utförligt hur SFÖ på bästa sätt kan marknadsföra sina medlemmar och föra ut föreningens budskap. Styrelsen anser att de sociala medierna som vuxit fram på senare år utgör en intressant möjlighet för SFÖ att nå ut till olika grupper. Styrelsen diskuterade olika tillvägagångssätt och kom fram till att SFÖ först måste ta fram en genomtänkt strategi för de sociala medierna. Eftersom det rör sig om komplexa frågeställningar som styrelsen anser att det inte finns tillräcklig sakkunskap inom SFÖ för, beslutade den att anlita en utomstående konsult som i inledningsfasen ska hjälpa till med att dra upp strategin. Tanken är att SFÖ med hjälp av ett strategidokument sedan själv utformar och bedriver själva marknadsföringsarbetet. Även årets minikonferenser stod på dagordningen. Tanken med minikonferenserna 2011 är att medlemmarna ska ha möjlighet att ge uttryck för hur de vill att SFÖ ska utvecklas i framtiden. Hittills har det kommit in mycket positiv respons och styrelsen hoppas att många medlemmar utnyttjar möjligheten att aktivt delta i utformningen av morgondagens SFÖ. Bara om tillräckligt många personer deltar i minikonferenserna blir resultatet av dessa representativt för medlemmarnas åsikter. SFÖ:S STYRELSE SFÖ-debatt Trados eller memoq? SFÖ-debatt ger nästan svar Diskussionerna på SFÖ-debatt går vidare. Som vanligt blandas intensiva debatter med många termfrågor och varjehanda tekniska problem; vanligen får frågeställarna snabba och informativa svar. Redan denna resurs är ett gott skäl att delta här. På tapeten på sistone har annars varit Trados Studio är det värt att skaffa eller ej? Och hur står det sig i konkurrensen med den nya CATraketen memoq? Något entydigt svar är förstås omöjligt att få; däremot en hel del fakta från dem som vet, och det är uppenbart att samtidigt som entusiasmen är stor för det senare programmet så är många också förtjusta i Trados nya kostym. Intressant är annars att somliga fortfarande tycks tro att man behöver ha Trados för att kunderna kräver det; detta trots att kompatibiliteten mellan de flesta CAT-program gör att man normalt kan leverera översättningar som ser exakt likadana ut oavsett vilket verktyg man har använt. På CAT-fronten har det också pratats om det faktum att somliga översättningsbyråer envisas med att skapa egna program som man sedan kräver att frilansaren ska använda. Sådana program är nästan undantagslöst impopulära hos översättaren eftersom de är besvärliga att använda. Men det dröjer nog innan vi blir kvitt dem. Ibland svallar känslorna högt på SFÖ-debatt. Särskilt har de gjort det i en bitvis stormig följetong om funktionaliteten i just denna diskussionslista. Somliga tycker att listan är alltför vildvuxen och svår att hålla reda på och har föreslagit olika lösningar på detta; andra trivs utmärkt med den som den är. Många skulle dock vilja ha lite bättre disciplin i form av bättre formulerade ämnesrubriker och inga meterlånga automatiska återgivanden av tidigare inlägg. På SFÖ-debatt finns just nu 461 medlemmar. Öka antalet och berika dina kunskaper (om t.ex. våra ordpriser genom åren) genom att skicka ett mejl till och tala om att du vill vara med, så blir du det efter någon dag. MDL facköversättaren 5/11 3

4 PORTRÄTTET När termerna inte finns Dirk Lübbers valde bort advokatkarriären mot frilansöversättarens utmaningar att hitta rätt ord. Som utbildad jurist är han kritisk till att en del kollegor som åtar sig juridiska översättningar inte har tillräcklig juridisk kompetens. Hur kom det sig att du blev översättare? Jag arbetade som advokat ett tag, men trivdes inte med arbetet. Under tre år ledde jag sedan en biståndsorganisation. Men efter det bestämde jag mig för att arbeta som översättare jag tycker att arbetet med språk är allra roligast. Du översätter inom specialområdena juridik och ekonomi. Vilka är de största svårigheterna när man arbetar inom dessa områden? När man översätter kan man frestas att använda uttryck som står för vissa rättsfigurer i målspråket, men som inte finns i källspråket. Ett sådant exempel är Abnahme som används i så kallade Werkverträge (tjänsteavtal som inbegriper ett resultatansvar) i tysk rätt. Det finns ingen exakt motsvarighet för det på svenska. Om man översätter godkännande med Abnahme, skulle man ge intryck av att det som avses i källtexten är precis samma rättsföljder som i tysk rätt, men så är inte fallet. Ett helt annat problem är att alldeles för många översättare översätter juridiska texter utan att egentligen förstå vad det handlar om. Det leder till att man har konkurrenter som man egentligen inte alls borde ha. Men de finns där ändå, eftersom väldigt många slutkunder inte kan bedöma kvaliteten på en översättning. Du har också erfarenheter från rederibranschen berätta! När jag hade tagit studenten och gjort lumpen utbildade jag mig först till skeppsmäklare och arbetade på ett stort skeppsmäklarföretag i Hamburg. De erfarenheterna gjorde 4 facköversättaren 5/11

5 PORTRÄTTET Fakta Dirk Lübbers på väg till konferensen i Malmö att jag fick en praktikplats på rederiet Jönsson & Co i Norrköping under de första terminerna på juristutbildningen. Där arbetade jag sedan en hel sommar. Hur kom det sig att du blev intresserad av att lära dig svenska? När det var klart att jag skulle praktisera i Sverige ville jag inte åka iväg utan att kunna någon svenska, så under två terminer läste jag svenska på Hamburgs universitet. I mina personliga kontakter i Sverige ville jag absolut inte använda något tredje språk som engelska, utan höll mig till svenska och det gjorde ju också att min svenska blev bättre efterhand. Vilka egenskaper bör en bra översättare ha, tycker du? Man bör vara uthållig, noggrann och ha ett extremt stort ordförråd på sitt eget språk. I hur stor utsträckning använder du CAT-verktyg? Jag använder CAT-verktyg för nästan alla översättningar, till och med när jag Universitetet i Hamburg där Dirk Lübbers studerat. 5 Namn: Dirk Lübbers Bor i: Hamburg, Tyskland Översätter från: SV, ES och EN till tyska Verksam som översättare sedan: 2003 PC eller Mac? PC Favoritordbok: Prisma SV>DE Svårknäckt ord att översätta: Fritidsområde översätter betyg, intyg och den typen av handlingar. Just för sådana dokument är det mycket som upprepas, men man måste så klart först behandla dem med OCR-program. Numera fungerar tekniken väldigt bra och det gör att det sällan blir några problem frånsett att det är en rätt enformig typ av översättning. ;-) Hur ser du på prisutvecklingen inom översättningsbranschen? Jag anser att den går nedåt. Jag försöker hela tiden att få igenom höga priser och har märkt att det faktiskt ofta går. Du är också med i ADÜ Nord och BDÜ (tyska facköversättarföreningar). Vad ser du som SFÖ:s främsta uppgift? Att etablera ett varumärke: en SFÖmedlem är en översättare som levererar kvalitetsöversättningar. Att påverka statliga organ att betala frilansarna rimliga ordpriser för uppdrag från statliga myndigheter. Sammanställt av snabba frågor till Dirk ANNA HERMERÉN 1. Om jag inte var översättare skulle jag...: Driva en seglarskola 2. Blev intresserad av svenska första gången: När jag planerade att praktisera i Sverige i mitten av åttiotalet. 3. Standardfras/motto: Bättre sent än aldrig. 4. En plats i Sverige som jag gärna återvänder till: Hamburgsund 5. Bok jag läser just nu: Johannisnacht av Uwe Timm Okunniga tolkar hot mot rättssäkerheten Enligt en forskningsrapport från Lunds universitet använder myndigheterna tolkar som saknar utbildning och rätt kompetens. Det är inte ovanligt att domare får avbryta rättegångar på grund av språkförbistringar mellan tolk, klient och domare. Klienterna är ju helt i händerna på tolken, kommenterar Kerstin Hardgren, chefsrådman vid förvaltningsdomstolen i Malmö, till TT. Om vi märker att det inte fungerar så begär vi att få en ny tolk, annars får vi inte ett fullgott underlag för våra avgöranden. Tyvärr händer detta oftare än jag skulle önska. Kristina Gustafsson är en av dem som drivit projektet Tolken en kulturell mellanhand vid Lunds universitet. Hon understryker att staten bör ställa krav på utbildning och auktorisation för att säkerställa en bättre tolkservice. Varje dag tolkas totalt sett ca timmar i Sverige, men auktoriserade tolkar anlitas bara för 600 av dessa tolktimmar. För vissa språk (som somaliska och mongoliska) är det mycket svårt att hitta tolkar över huvud taget. Men av rapporten framgår det också att myndigheterna på grund av resursbrist väljer de tolkar som är billigast och inte de som är mest kvalificerade. Enligt forskningsrapporten beror tolkbristen också delvis på otrygga anställningsformer och dåliga löner. Justitieminister Beatrice Ask har lämnat följande skriftliga kommentar till TT: Det är viktigt att tolkningen håller en hög kvalité. Vi är medvetna om problemet och har sedan tidigare givit Statskontoret i uppdrag att sammanställa ett register över de tolkar som finns. Regeringen följer också Domstolsverkets nya upphandling av tolktjänster vilket ska leda till ett bättre utbud. ANNA HERMERÉN facköversättaren 5/11 5

6 GRANSKNING Återstår snart bara granskningsuppdrag för översättaren? Inte minst utvecklingen på maskinöversättningsområdet går med rasande fart, men även andra faktorer tycks leda till att granskning av översatta texter blir allt mer nödvändig samtidigt som de rena översättningsuppdragen utsätts för allt större prispress. I det tyska gratisbladet D.O.G. news har man gjort en systematisk analys av den här situationen. Vi kommunicerar allt mer runtom i världen. Mer information, fler läsare och fler översättningar. Oundvikligen blir det då så att översättningarnas mängd och kvalitet påverkas. Hos professionella översättare börjar de första granskningsuppdragen dyka upp, om än hittills i liten omfattning. De är dock förebud för en trend som kommer att växa sig starkare under de kommande åren. Granskningsbehovet uppstår på grund av flera olika situationer, och därför krävs olika typer av granskning. Vilka slags granskningsuppdrag handlar det då om? 1. Normal granskning av vedertaget slag. En professionell översättare respektive granskare går igenom en översättning gjord av en annan professionell översättare. 2. Lingvistisk-teknisk kvalitetssäkring: I vissa projekt måste specifika tekniska krav såsom textlängdsbegränsningar uppfyllas. Detta gäller särskilt vid så kallad lokalisering av programvara eller maskinvara. 3. Kvalitetssäkring av texter som har författats av personer som inte är översättare. Det gäller alltså översättningar skrivna av icke lingvistiskt skolade experter. Det kan till exempel vara ingenjörer som skriver en text på ett annat språk än modersmålet. Allt oftare är det dock lågprisöversättare med bristfälliga kunskaper i källspråket, fackområdet eller till och med det egna modersmålet. 6 facköversättaren 5/11

7 4. Kvalitetssäkring av maskinellt framställda texter. Maskinöversättning är sedan flera år på intåg i större företag och organisationer. Resultaten kan vara högst varierande men är i somliga fall helt godtagbara. Ett exempel på detta är den hjälpinformation som Microsoft ställer till förfogande på sina webbplatser. Orsakerna till den växande efterfrågan på granskningstjänster är flera. En är ett växande behov av standardisering och kvalitetsstandarder på grund av det ökande samarbetet mellan företag och leverantörer. För översättningarna är kvalitetsstandarden EN viktig, eftersom den bland annat kräver en kontroll av översättningen enligt fyra ögonprincipen. Dessutom finns det i dag knappast någon maskin, bil, fabrik eller apparat som inte innehåller programvarukomponenter. Samtidigt växer antalet medier som använder översättningar. Allt detta gör att de tekniska kraven på översättningarna höjs. EN MYCKET VIKTIG roll spelar vidare företagens strävan efter att sänka kostnaderna. Inte minst i efterdyningarna av finanskrisen använder man lågprisöversättare, som ofta levererar kvalitativt tvivelaktiga och problematiska översättningar. Många företag fortsätter med detta men låter granskare reparera en del av resultaten. I samband med dels kostnadsbesparingar, dels önskan att mycket snabbt få fram översättningar använder man maskinöversättningar. I motsvarande mån behöver då resultaten granskas. I dag framställer företagen i stor utsträckning dokumentation och översättningar modulärt. En del av den text som ska översättas hämtas därvid från en dokumentationsdatabas. En annan del av texten översätts med hjälp av så kallade CAT-program, och då översätts ofta olika partier av olika översättare. Resten översätts slutligen av automatiska översättningsprogram, som numera är inbyggda i de flesta moderna CAT-program. BEROENDE PÅ HUR texterna har uppkommit ställs granskaren inför uppdrag av olika slag: Vid översättningar som har gjorts av andra facköversättare handlar det främst om slarvfel, överhoppade ord eller terminologifel. Ganska sällan är det fråga om bristande förståelse. Vid teknisk kontroll tittar granskaren i första hand på textlängd, förkortningar, ordföljden vid kommandon, rätt tolkning av ensamstående ord och dylikt. Översättningar som är gjorda av icke professionella översättare kräver mycket tid för granskning. I vissa fall kan det till och med vara billigare med nyöversättning. Ofta hittar man, förutom fel som även professionella översättare gör, enkla grammatikfel. Likaså förekommer fel som har att göra med den grundläggande förståelsen av tekniken respektive källspråket (till exempel förväxling av snarlika ord). Maskinöversättningar, slutligen, ger upphov till helt andra slags fel. Samtidigt som facktermerna i regel är rätt införda i den mån de förekommer i de lexikon som används förekommer fel vad gäller allmänspråkliga uttryck med flera betydelser eller vad gäller syntaxen. Oftast är sådana granskningar mycket tidskrävande. Inte sällan är en nyöversättning bättre, särskilt om översättningen ska publiceras offentligt. RÄTT HJÄLPMEDEL kan dock underlätta och snabba upp granskningen. Först och främst gäller det källtextens kvalitet. Tydliga texter, entydig och standardiserad terminologi och enhetlig stil är förutsättningar för lyckade översättningar. Vidare erbjuder dagens CAT-system funktioner för kvalitetssäkring. Ännu effektivare är specialgjorda program för kvalitetssäkring, med kontroll av texten eller översättningsminnet med avseende på olika kriterier såsom tal, terminologi, inbördes överensstämmelse ( konsistens ) och typografi. Vad vi ser framför oss när det gäller kvalitetssäkringsfrågor är antagligen embryot till en ny typ av tjänst, som kommer att höra till facköversättarens standardrepertoar. På ett eller annat sätt kommer denna särskilda uppgift att höra till de reguljära läroplanerna på universitet och högskolor. Översättning MDL Denna artikel är återtryckt ur D.O.G. news nr 2/2011 med utgivarens tillstånd. D.O.G. (Dokumentation ohne Grenzen) är ett översättnings- och dokumentationsföretag som på sin hemsida (www.dog-gmbh. de/dog-news) har en hel del av intresse även för översättare. Dessutom erbjuder man en kostnadsfri tjänst för kvalitetssäkring (errorspy-online.com), dit den intresserade kan skicka sina filer och få en felrapport. GRANSKNING Att lära sig juridiska Vad är det för normer som förmedlas till juridikstudenterna när de skolas in i det juridiska språket? Det undersöker Ann Blückert i avhandlingen Juridiska ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning (Uppsala universitet, 2010). När studenterna börjar på juristutbildningen får de lära sig betydelsen av ett korrekt språkbruk, men också att det är viktigt att skriva en klar och enkel svenska. Det blir något av ett dubbelt budskap, för den juridiska litteraturen präglas inte alltid av klarhet och enkelhet. För studenterna blir det viktigt att lära sig att se vad som är godtagbar juridisk svenska, som varken är alltför vardaglig eller alltför tillkrånglad. Det studenterna behöver tillägna sig är inte bara termkunskap, utan också stilistisk och pragmatisk medvetenhet. Det innebär bland annat medvetenhet om vikten av precision i ordvalet att väga varje ord på guldvåg för att undvika formuleringar som inte anses passa in i den så kallade juridiska tonen, säger Ann Blückert till Avhandlingen kan beställas från Swedish Science Press nu). AH Tralogy något att titta närmare på Hört talas om Tralogy-konferensen? Inte jag heller, förrän jag läste om den i ITI Bulletin. Den ägde hur som helst rum i mars 2011 i Paris hos CNRS (det franska naturvetenskapliga forskningsrådet), organiserades av den franska översättarorganisationen SFT plus flera andra prestigefyllda organisationer och samlade cirka 250 deltagare från 22 länder till en rad föredrag under titeln Translation Careers and Technologies: Convergence Points for the Future. Det intressanta med detta är att man på nätet (www.tralogy.eu) kan ta del av videoupptagningar av alla de 39 föredragen (varav 26 på engelska och 13 på franska), och utan att ha gjort det mer än i något enstaka fall vill jag påstå att underrubrikerna (Translation as a profession, Quality in translation, Tools for translators m.fl.) lovar gott. Man utlovar även tryckt dokumentation, men den har hittills inte dykt upp är det dags igen, och deltagandet är gratis. Kommer vi att ses där? MDL facköversättaren 5/11 7

8 CAT-molnen hopar sig Det rör sig på CAT-marknaden och konkurrensen hårdnar. Ovanligt många leverantörer av CATverktyg var representerade på SFÖ-konferensen i Malmö och deras montrar väckte stort intresse. Välbesökt var även söndagens programpunkt där leverantörerna fick tillfälle att hålla korta demonstrationer i en gemensam lokal mycket uppskattat bland konferensdeltagarna. Generellt kan vi se några intressanta utvecklingslinjer på CAT-sidan: Algoritmerna för att söka i egna termoch frasdatabaser blir smartare Tillverkarna hävdar (med varierande sanningshalt) att de kan hantera PDFfiler MT machine translation börjar integreras med de traditionella CATfunktionerna Algoritmerna för att söka i egna term- och frasdatabaser blir smartare med dagens CAT-verktyg enligt artikelförfattarna. Funktioner där man kan få förslag som baseras på delar av segment (översättningsenheter) i stället för hela segment börjar bli standard CAT-funktioner flyttar från den egna datorn till en server i molnet Mer differentierad prissättning och funktionsuppsättning i verktygen Den traditionella lösningen att översätta inom ramen för MS Word är på utgående, till förmån för lösningar med egna gränssnitt, vanligtvis kännetecknat av en tabellarisk uppställning av källoch måltexter Nedan följer våra intryck från nedslag i olika montrar och besök på ett antal minidemonstrationer. Redogörelsen är personlig, långt ifrån komplett, och bör läsas i medvetande om att vi har olika djup erfarenhet av verktygen. Atril Déjà Vu X2 Efter många års väntan och många uppskjutanden har Déjà Vu X2 lanserats, med samma mördande tråkiga gränssnitt som programmet haft sedan urminnes tider. Förvånande nog valde spanska Atril att skicka marknadsfolk till konferensen, med välsmorda munläder men tämligen ytlig kunskap om sin produkt. Atril har arbetat vidare med sin assembleringsteknik och fördjupat programmets förmåga att pussla ihop segment, delar av segment och spridda ord från termminnet till en vettig översättning. Detta ökar värdet hos tidigare lagrat material. Vidare har Atril integrerat MT, i form av Google Translate, i processen en teknik som ger förvånande bra översättningar, men som samtidigt innebär att man inte bara visar texten man översätter för tredje part (Google) utan även juridiskt ger Google rättigheter till texten. MT-funktionen är därför tveksam som princip och klart mindre lämplig för texter av känsligare art. Atril har, utan att slå på trumman för det, låtit funktionen Guaranteed matches (hos andra CAT-tillverkare ofta kallade context matches ), som tidigare bara fanns i den mycket dyra Workgroup-versionen, bli en del av den mänskligare prissatta Professional-versionen, som de flesta frilansöversättare använder. Garanterade matchningar är oerhört värdefullt och tidsbesparande vid översättningar med stora mängder 100 procent match. Kanske är detta den största och viktigaste förändringen för de flesta användare. SDL Trados Studio Trados har, såvitt kan bedömas, helt övergett kopplingen till MS Word. Pro- 8 facköversättaren 5/11

9 grammet har idag ett tabellariskt gränssnitt, som de flesta CAT-verktyg, väl formgivet, vilsamt för ögat och trevligt att arbeta i. SDL har av tradition ett fast grepp om byråvärlden och en fot inne i många storföretag. Mycket av utvecklingsarbetet riktar sig mot den delen av användarmarknaden, med funktioner för projektledning och samarbete i större arbetsgrupper. SDL har utvecklat och förbättrat algoritmerna för att söka i databaser, men har obegripligt nog valt att inte inkludera någon assembleringsteknik. På en direkt fråga (före konferensen) om detta blev svaret från SDL-representanten: The Assemble feature is a bit controversial in so far as it is often regarded as a Frankenstein attempt at providing a draft translation, taking the user longer to post edit than to start from scratch. SDL har däremot infört AutoSuggest, en funktion som, likt mobiltelefoner, föreslår det kompletta ordet när man skrivit de första bokstäverna. Tekniken ska vara patenterad, men Atril erbjuder den också. SDL anger att de har ett specialfilter för arbete i PDF-filer. I Trados Studio ingår den avancerade termhanteringsfunktionen MultiTerm och SDL Passolo för översättning av programkod en växande marknad; för bakåtkompatibilitetens skull ingår även (tills vidare) den tidigare versionen Trados detaljer som notoriskt skapar irritation i andra verktyg. Projektfiler och minnen har mycket hög grad av kompatibilitet med andra verktyg sannolikt för att göra övergången lättare för proselyter. Gränssnittet är givetvis av tabelltyp, och förefaller i hög grad vara inspirerat av Transit NXT. 101 procent Context matches är samma värdefulla funktion som Atrils Guaranteed matches, det vill säga att programmet inte bara tittar på om frasen i sig matchar, utan även om kontexten, fraserna före och efter, matchar. MemoQ har satsat hårt på alignmentfunktionen, som i många andra verktyg är sorgligt rudimentär, och en stor nyhet i den splitter nya version som lanseras i dagarna är LiveAlign, en funktion som påminner om Transit NXT på så sätt att den utnyttjar befintliga översättningar som minne utan att de dessförinnan behöver genomgå alignment-process, det vill säga omvandlas till traditionella översättningsminnen. Vidare erbjuds Dynamic Preview, det vill säga att man översätter i tabellformatet som vanligt, men när som helst kan se MS Office-dokument i layout. Liksom Déjà Vu X2 erbjuds MT i form av Google Translate, och dessutom tillgång till termbanken MyMemory från translated.net. Lionbridge Translation Workspace Translation Workspace är en vidareutveckling av Lionbridges egenframtagna Logoport, ett verktyg för översättningsföretaget Lionbridges egna behov. Logoport har i funktionsutbud och kvalitet aldrig kommit upp i nivå med de stora CAT-verktygen. Programmet orsakar med jämna mellanrum svavelosande diskussioner på SFÖ Debatt och stämningen vid montern och presentationen på konferensen föreföll dämpad. Arbetssättet i Translation Workspace bygger på att verktyg och databaser finns i molnet. Med andra ord krävs ständigt god internetförbindelse och produktionstakten minskar om servern är hårt belastad. Betalningen sker i form av abonnemang man köper tillgång till de moduler man behöver under en viss period och behöver inte göra stora engångsinvesteringar. Produktuppdateringar är därmed inga problem (vilket torde tilltala gamla frustrerade Trados-rävar!). Lionbridge (naturligtvis) och flera andra översättningsföretag kräver att deras Kilgray memoq Bulgariska memoq har på kort tid gått från noll till ledande aktör på CATmarknaden. Produkten har fått stort genomslag och har lockat användare från både Trados Studio och Déjà Vu, vilka inte ansåg att deras gamla favoritverktyg utvecklades snabbt nog. Kilgray verkar ha lyssnat noga på CATanvändarnas önskemål, studerat vad de olika produkterna har för starka sidor, utvecklat egna lösningar på de bästa funktionerna från alla verktyg och skytt Många uppskattade leverantörernas demonstrationer. Just denna bild är från SDLseminariet på konferensen i Malmö. facköversättaren 5/11 9

10 SFÖ-KONFERENS 2011 Ovanligt många leverantörer av CAT-verktyg var representerade på SFÖ-konferensen i Malmö och deras montrar väckte stort intresse. underleverantörer arbetar i Translation Workspace och detta förefaller vara huvudargumentet för att frilansande översättare ska välja detta alternativ. Star Transit NXT Star var mycket aktivt på marknaden för bara ett par år sedan, men förefaller just nu ligga lite i bakvatten och väckte ljummet intresse med sina demonstrationer. Produkten Transit NXT är väl etablerad, den enda CAT-produkten som är fast representerad i Sverige, och har länge betraktats som CAT-verktyget med det effektivaste och mest lättarbetade gränssnittet. Det är också tydligt att man har lagt mycket krut just på gränssnittet och arbetsmetoder vid presentationen talades mycket om det och mindre om den utveckling av underliggande teknik som vi får hoppas också finns. Stor vikt läggs vid att presentera såväl källtext som måltext synkront i layout. MT-funktion kan aktiveras, och det finns särskilda möjligheter till webbsökning efter termer direkt inifrån programmet. Star har valt den intressanta lösningen att låta användare hyra programmet på 3, 6 eller 12 månader. Den vassaste versionen går även att köpa på konventionellt sätt. Programmet ger ett gediget och synnerligen kompetent intryck men hämmas på marknaden av det mycket höga priset (som dock inte anges på någon hemsida); det är rätt uppenbart att frilansöversättare inte är någon viktig marknad för Star. Wordfast Franska Wordfast har alltid tagit sin närvaro på CAT-marknaden med en klackspark och i den mån kvillrande fniss och råa asgarv hördes i den solenna CAT-miljön kom de från Wordfast-demon. Wordfast är ett av de få CAT-verktyg som har en fot kvar i den rena MS Wordmiljön. Här är det Wordfast Classic som gäller. Tyngden i utvecklingsarbetet ligger emellertid på Pro- och Server-versionerna, som tillämpar tabellformatet. Wordfast har oftast betraktats som Trados light (med price light), men helt klart närmar sig funktionsomfånget de stora på marknaden. Tonvikten i presentationen låg på Wordfast Anywhere en lösning som innebär att man kör Wordfast Classic i molnet, med tillgång till VLTM (mycket stora och fritt tillgängliga termoch frasdatabaser). Det ännu intressantare i sammanhanget är att Wordfast Anywhere är fritt och gratis tillgängligt. Betydande irritation över detta kunde förmärkas från övriga CAT-demonstratörer i salen. Eftersom Wordfast är en mogen och etablerad produkt med många professionella användare finns det idag åtminstone ingen ekonomisk barriär för en frilansande översättare som vill ta steget in i CAT-världen (detta program är det klart billigaste av de stora ). BJÖRN OLOFSSON MATS D LINDER 10 facköversättaren 5/11

11 Lokalisering översättning och Lokalisering. Alla har hört ordet, men vad är det? I grunden betyder det lokalanpassning, alltså att man anpassar en produkt i sin helhet till den lokala marknaden. Och det omfattar mer än bara översättning. Lokalisering är vad man gör med programvara. Även om begreppet kan användas bredare, handlar det oftast om programvarupaket. Man måste översätta flera komponenter programvara, hjälpfiler och dokumentation, men även paketering och marknadsföringsmaterial ofta samtidigt. Ibland översätts handboken innan programvaran har översatts, eller ens finns i körbart skick på originalspråket. Det ställer höga krav på terminologihanteringen. Lokalisering kräver ny terminologi. Programmet gör nya saker. Ofta finns det inte någon terminologi på svenska. Man måste uppfinna nya termer ofta i flykten och se till att de används genom hela projektet. Lokalisering kräver speciella verktyg. Programvara kan sällan översättas i Word eller TagEditor. Det finns speciella verktyg till exempel Alchemy Catalyst där man kan se att översättningarna fortfarande passar i dialogrutorna och att snabbtangenterna (de understrukna bokstäverna i till exempel menyer) inte kolliderar. Lokaliserade produkter ser ut som om de utvecklats på målspråket. Programvaruutvecklare vet oftast hur man designar program så att de blir lätta att översätta, inte bara tekniskt utan även innehållsmässigt. Men måste ändå räkna om valutor i exempel och figurer, berätta för programmerarna att svenska veckodagar stavas med liten bokstav och konsekvent byta ut San Fransisco mot Göteborg. Det tekniska är lika viktigt som det språkliga. Textfiler kan finnas i ANSIformat eller UTF-8, eller ett halvdussin mer ovanliga format, och om man levererar fel format slutar programmet att fungera. Man får inte ha svårt att hitta i en invecklad katalogstruktur. Exempelfiler översätts i själva programmet även om det fortfarande kraschar var femte minut. Terminologi och stil måste vara enhetliga. Microsoft har en terminologidatabas med i skrivande stund poster. Det får inte förekomma avvikelser från de termerna, och inte heller från stilguiden på närmare 100 sidor. Det får inte synas hur många människor som varit inblandade allt ska se likadant ut. Lokalisering är bråttom. När Windows 95 lanserades hade Microsoft hyrt hela hamnen i Sydney, inklusive det berömda operahuset. Produkten lanserades samma dag i hela världen, med signaturmelodi av Rolling Stones. Tiotusentals människor var inblandade. En försening blir otroligt kostsam allt måste vara klart i tid. Dead i deadline betyder vad det står. Lokalisering är roligt. Utmaningen handlar mindre om själva texten och mer om att få lagarbetet att fungera. Och belöningen är att få ha varit med och översätta något som tusentals människor använder i sitt dagliga arbete. Själv var jag till exempel med och översatte version 2.0 av programmet jag använder för att skriva den här artikeln Microsoft Word. MATS ANDERSSON facköversättaren 5/11 11

12 12 facköversättaren 5/11 En studie beställd av EU-kommissionen visar att språket och översättaren är viktiga för lyckosamma affärer. I över 20 år har WordFinder utvecklat program som hjälper översättare i sin yrkesutövning. Idag kan vi erbjuda över 120 lexikon på 15 språk från ledande förlag. Lägg därtill möjligheten att skapa egna lexikon och kompatibilitet med de ledande CAT-verktygen så har du en oslagbar kombination. Behöver du ett lexikon snabbt och kanske bara under en period då kan du månadsvis abonnera på våra lexikon. Gå in på och läs mer! * Källa: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, European Commission.

13 FIT-KONFERENS FIT-konferensen i San Francisco I år åkte jag till San Francisco för att delta i FIT-konferensen. Jag blev otroligt besviken och jag var chockad över att en så stor och rik organisation var så snål och tanklös och oorganiserad. Här förklarar jag varför och jag undrar också om det är värt för SFÖ att vara medlem i FIT. Konferensen kostade $500 per person men var inte värd kostnaden alls. Organisationen för konferensen var mycket dålig. Till exempel saknades tekniken. Jag gav en föreläsning och blev chockad att få veta precis innan det var dags för mig att föreläsa att det inte fanns bärbara datorer, alltså att jag inte kunde visa min PowerPoint-presentation. När jag klagade fick jag veta att detta var eftersom det var för dyrt att hyra bärbara datorer och att det redan var dyrt nog för organisatörerna att hyra skärmar. Skärmar utan datorer är oanvändbara! Med tanke på det höga priset på den här konferensen var jag besviken att sådana grundläggande saker inte inkluderats. Jag blev tillsagd av en organisatör att låna en bärbar dator från någon i publiken. Detta är inte lämpligt, särskilt med tanke på att många deltagare tog med sina datorer i syfte att göra anteckningar på dem. VI DELTAR I konferenser för att lära oss nya saker och att få diskutera idéer och en del av inlärningsprocessen är dialog. Om FIT SFÖ är medlem i FIT, som är en paraplyorganisation för översättarorganisationer. Det finns mer är 100 medlemsorganisationer i FIT och alla betalar cirka $2000 varje år till FIT. FIT håller en stor konferens vart tredje år. Konstigt nog fanns det ett antal föreläsningar, inklusive keynotes, där det inte fanns någon frågesession alls. Enligt min erfarenhet är det mycket ovanligt att gå på en föreläsning som inte inkluderar tid för frågor. Detta var en organisatorisk fråga som enkelt kunde ha rättats till. I allmänhet var föreläsningarna på en ganska låg intellektuell nivå och jag kände att jag inte lärde mig något från konferensen. Vissa föreläsare var helt oförberedda, eller talade otydligt eller på felaktig engelska och många sade inget nytt eller intressant. Jag gick till en session som var en timme lång och som var bara en rad anekdoter om olika ortnamn. Jag kände att föreläsningarna vore mer lämpliga på gymnasienivå. De var absolut inte lämpliga för en publik av utbildade professionella översättare. Med få undantag var de nästan förolämpande i sin brist på substans. GANSKA MÅNGA föreläsningar ställdes in, ibland fem eller tio minuter efter det att de skulle ha börjat. Även om det inte är organisatörernas fel att folk inte kunde eller ville delta i konferensen, är det ganska misstänkt, och det visar också på dålig organisation att ingen berättade om de inställda mötena förrän det var för sent att gå på en annan föreläsning. När jag bad om en utvärderingsblankett, så jag kunde skriva ner mina tankar direkt efter konferensen fick jag höra att organisatörerna hade bestämt att [de] inte ville eller behövde få någon feedback. Detta är ett ganska konstigt beslut och visar på en djup känsla av apati angående konferensen och att man inte brydde sig om deltagarna. När jag kom hem igen, skrev jag till organisatörerna med synpunkter och jag bad också om att få tillbaka mina pengar. Jag skickade mitt mejl till cirka 20 organisatörer och representanter för FIT och fick ett enda svar som sa Tack för synpunkterna. Vi ger inte tillbaka pengarna. Det var allt. Jag skrev igen och sa att de i alla fall borde förklara vad som hade hänt. Jag fick återigen ett liknande svar. Jag var inte den enda som skrev för att klaga och alla fick precis samma svar, ord-för-ord. Det säger mig att organisatörerna inte bryr sig alls. De fick $500 per person och det fanns på konferensen så det kvittar om de som deltog tyckte att konferensen var bra eller inte. FIT tjänade pengar och det är det som räknas. SAMMANFATTNINGSVIS kan jag säga att jag aldrig har varit på en så dålig konferens. Det kostade mig över $4000 att vara där ($500 konferensavgift, $2000 på flyg, $1500 på hotell, plus mer för mat med mera) och det är pengar som man inte bara slösar på saker. Jag tvivlar på att jag någonsin kommer att delta på en FIT-konferens igen och jag undrar vad man egentligen får från FIT. Det verkar vara en översättarorganisation som inte bryr sig alls om översättare och vad är meningen med det? B.J. EPSTEIN Detta är en förkortad version av artikeln. Den ursprungliga finns på klicka på Facköversättaren i menyn överst. facköversättaren 5/11 13

14 Upphandlingar och ramavtal konsekvenser för myndigheter och översättare Syftet med denna artikel är att skapa debatt om hur LOU tillämpas inom översättningsbranschen och att klargöra konsekvenserna för både myndigheter och enskilda översättare. Jag har arbetat med språkgranskning och facköversättning inom naturvetenskap, teknik och medicin i över 25 år. År 1984 startade jag enskild firma och 1994 blev jag fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ). Mina kunder är i huvudsak forskare vid universitet och sjukhus i Sverige. Jag arbetar endast som frilans. Relationerna med mina kunder är goda och baseras på ömsesidig respekt. Många av mina kollegor inom SFÖ har dock uttryckt oro, dels över offentliga upphandlingar och ramavtal med olika myndigheter, dels över den låga ersättning de får från byråer. Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007:1091) reglerar köp som görs av myndigheter och andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/ EG. Syftet med LOU är att motverka ekonomisk brottslighet, att öka konkurrensen bland leverantörer och att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Många översättare är ensamföretagare så detta är en speciellt viktig fråga för dem. En översättningsbyrå må ha ett litet antal fast anställda men en byrå som skryter med att den har ett nätverk med flera hundra översättare kan knappast betraktas som ett litet eller medelstort företag. Konkurrensverket påpekar att det är viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud. Upphandlingsförfaranden Att upphandla köp av varor och tjänster är tidskrävande för alla parter och det är därför vanligt med ramavtal. Vid översättningsuppdrag leder detta ofta till ramavtal mellan myndigheter och översättningsbyråer. Det är svårt, om inte omöjligt, för en ensam översättare att teckna ett ramavtal med en myndighet och det leder till att frilansöversättare i praktiken utesluts från att komma i fråga för översättningsuppdrag från myndigheter. Eftersom syftet med upphandling bland annat är att erhålla bra tjänster till lägsta rimliga pris, får den byrå som lämnar lägst anbud oftast avtalet då mindre vikt läggs på kvalitén än på priset. Myndigheter behöver dock inte ingå ramavtal. Det finns flera olika sätt att upphandla tjänster inom LOU nämligen: förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling. Den senaste utvecklingen Från och med den 1 januari 2011 har den statliga upphandlingen centraliserats till en myndighet, Statens inköpscentral, vid Kammarkollegiet. Syftet är att effektivisera upphandlingarna genom att teckna stora ramavtal för statliga myndigheter. Resultatet av det blir att allt fler myndigheter kommer att anlita allt färre och större översättningsbyråer. Risken är därmed stor att byråernas dominans på marknaden växer ännu mer och att de pressar de redan låga ersättningarna till sina leverantörer ännu mer. Konsekvensen av detta blir i sin tur att de mer kompetenta översättarna inte tar dessa uppdrag och kvalitén på översättningarna kommer att minska. Ett praktiskt exempel I april 2011 blev jag kontaktad av en forskare vid Lunds universitet angående översättning av en rapport som hade getts ut på svenska av en statlig myndighet (nedan kallad verket). Trots att myndigheten har ramavtal med två översättningsbyråer ombads forskaren att komma med förslag på lämplig översättare. En diskussion uppstod (per e-post) om problemet med ramavtalet och hur man kunde lösa det. Trots det 14 facköversättaren 5/11

15 fick jag den 4 maj bekräftelse med e-post från både forskaren och projektledaren på verket att jag skulle sätta igång med översättningen. Efter två dagars arbete blev jag uppringd av projektledaren på verket med den tråkiga nyheten att verket inte kunde kringgå LOU och att jag omedelbart måste avbryta mitt arbete. Man försäkrade mig om att verket skulle göra sitt bästa för att kompensera mig för den arbetstid jag redan lagt ner på uppdraget. (I konsultation med en advokat från ADN Law krävde jag verket på ersättning för den tid jag redan arbetat med översättningen och även för den tid jag blev utan uppdrag p.g.a. deras avtalsbrott. Den 15 juli, en månad efter mitt andra brev med ett konkret krav, fick jag ersättning av verket på det begärda beloppet.) Byrån v. frilansöversättaren Jämförelse av byråns och den enskilda facköversättarens anbud Min offert var på SEK i vilket översättning, granskning och layout i Word ingick. Byråns offert var på SEK och bestod av följande poster: Översättning (Sve Eng) ord à 1,62 per ord SEK Språkgranskning 30 tim à 370:- per tim SEK Projektledning 1 tim à 950:- 950 SEK Som synes är byråns offert betydligt dyrare än frilansöversättarens. Byrån debiterar verket 1,62 SEK per ord för översättning. När samma byrå kontaktade mig erbjöd de mig 1,00 SEK per ord. Efterforskning har visat att samma byrå ibland erbjuder sina översättare 1,20 per ord, men sällan mer. Enligt Liisa Leppänen, Finlands översättar- och tolkförbund, kan man inte leva på en ersättning på 1,00 SEK per ord efter det att egenavgifter, skatt och andra omkostnader är betalda. Byrån debiterar verket 370 SEK/tim för språkgranskning. Vad språkgranskaren får kan man bara spekulera i med tanke på skillnaden mellan översättarens ersättning och byråns pris till verket. Det är därför tveksamt att även språkgranskaren kan livnära sig på sitt yrke. Byrån tar hela 950 SEK/tim för projektledning vilket rimligtvis bör bestå av att ringa samtal och skicka e-post för att hitta översättaren och språkgranskaren, och förmedla uppdraget. Jag finner det högst anmärkningsvärt att de som gör det kvalificerade arbetet, det vill säga översättaren och granskaren, får mindre än 370 SEK/tim, medan det administrativa arbetet värderas nästan tre gånger högre. Det är också värt att notera att byråns offert är baserad på ord. Det är visserligen det antal ord i filen som anges av Word, men de nio sista sidorna (5 691 ord) är referenser som redan står på engelska och således inte behöver översättas. Deras offert är därför högre än den borde ha varit. Byråns offert är således betydligt dyrare än frilansöversättarens trots att ersättningen till dem som gör det kvalificerade arbetet är oförskämt låg. SFÖ:s roll Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) startades av översättare för översättare för över 20 år sedan med syfte att höja översättarens status. Är det inte nu dags för SFÖ att marknadsföra sig som Sveriges Facköversättare och på så sätt erbjuda en utmärkt marknadsplats för upphandling av facköversättningar? SFÖ:s medlemsdatabas innehåller mycket värdefull information om över professionella översättare som behärskar 47 olika språk inom över 80 områden. DEBATT Databasen är tillgänglig för alla på www. sfoe.se. Den ger möjlighet för både företag och myndigheter att komma i direkt kontakt med högkvalificerade yrkesöversättare till ett rimligt pris. Ett annat alternativ som SFÖ kan överväga är att erbjuda en översättarförmedlingstjänst. Det betyder inte att SFÖ blir ännu en stor översättningsbyrå. Förmedlaren föreslår ett antal lämpliga översättare till kunden. Kunden och översättaren kommer sedan att ha direktkontakt med varandra och kommer överens om pris och arbetsförhållanden. En mindre ersättning kan utgå för förmedlingen som antingen betalas av SFÖ eller av den översättare som får uppdraget. En sådan tjänst skulle till exempel kunna rymmas inom ramen för SFÖ:s nya kansli. Slutsatser Den nuvarande trenden med det växande inflytandet av allt större översättningsbyråer och deras låga ersättningar till sina leverantörer är oroväckande. Centrala upphandlingar kommer sannolikt att leda till att många myndigheter ingår ramavtal med en eller få stora aktörer. Därmed blir konkurrensmöjligheterna för små och medelstora företag tillintetgjorda. Myndigheterna i Sverige måste ompröva sina beslut att skriva ramavtal med översättningsbyråer och i stället anlita enskilda facköversättare, antingen genom SFÖ eller andra organisationer som representerar professionella översättare. Resultatet blir översättningar av högre kvalitet till lägre pris. HELEN SHEPPARD PhD, Word for Word Technical Translations Artikeln är nedkortad inför publicering i Facköversättaren. Artikeln i sin helhet, inklusive källhänvisningar, finns på (klicka på Facköversättaren i menyraden). A D V O K A T F I R M A M E D A F F Ä R S J U R I D I S K I N R I K T N I N G ADN LAW ADVOKATFIRMA AB BIRGER JARLSGATAN 58, STOCKHOLM TEL DIREKT FAX FR ÅN OCH MED HÖSTEN 2010 ÄR»ADN L AW ADVOK ATFIR M A«SFÖ:S REKOMMENDR ADE AFFÄRSJURIDISK A PARTNER. ADN Law erbjuder, enligt avtal med SFÖ, medlemmar och medlemsföretag, ett genomsnittligt pris på kr/tim exklusive moms. Endast faktiskt nerlagd tid debiteras. Priset utgår från att huvudparten av ärendena är av enklare karaktär (uppdrag som typiskt sett uppkommer hos småföretagare). ADN Law är en affärsjuridisk byrå med svensk och internationell inriktning som erbjuder affärsjuridisk service. Vårt mål är att alltid hålla högsta kvalitet samtidigt som vi skapar nytta för våra klienter. Kontaktperson på advokatfirman är jur. kand. Erik Rynhag med erfarenhet av arbete på Skatteverket och vid domstol. Välkommen att kontakta oss. facköversättaren 5/11 15

16 AUKTORISATION Vi har väl alla hört talas om auktoriserade översättare (eller, som termen lyder, auktoriserade translatorer ). Men vad innebär det att man är auktoriserad för antalet uppdrag, själva jobbet, de arvoden man kan begära (och också få)? Och hur blir man det? Auktoriserad? Vad är det? En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad translator En översättning kan vara lika bindande som en orginalhandling, därför krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En auktoriserad translator ska följa God translatorssed. Så lyder en kortfattad beskrivning, hämtad från Kammarkollegiets hemsida. Den borde vara korrekt; det är nämligen Kammarkollegiet som sköter auktorisering och kontroll. Vad gäller den goda translatorsseden så är det inget tomt prat; det handlar om hela 11 sidor som täcker allt från kunskapskrav till uppdragshantering, jäv, tystnadsplikt, översättningsteknisk praxis och hantering av stämplar och sigill m.m. Den finns på sprakservice. se/pdf/godtranslatorssed.pdf och kan vara intressant läsning vare sig man är auktoriserad eller ej. Vad gäller själva uppdragen kan en auktoriserad translator få en hel del jobb som den icke auktoriserade går miste om. Det kan handla om både myndigheter, företag och privatpersoner som behöver bestyrkta översättningar. Ofta kan man ta ut ett något högre pris, men eftersom uppdragen samtidigt kan vara mer krävande är det inte säkert att timpenningen blir nämnvärt högre än normalt. Och översättningsbyråer är normalt obenägna att alls betala mer. Men självklart ses det rent allmänt som en kvalitetsstämpel att vara auktoriserad, och även på så sätt kan auktoriseringen bidra till fler uppdrag. Många SFÖ-medlemmar är auktoriserade och vet alltså vad detta handlar om; de flesta är det inte även om det säkert är flera som i likhet med mig har försökt bli det men misslyckats. Prov anordnas en gång per år och kan avläggas i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå. Alldeles nyss gjorde jag ett nytt försök (efter sådär åtta år sedan det första), och erfarenheterna var lite annorlunda. För det första hade priset gått upp från kr till För det andra var förutsättningarna annorlunda så tillvida att i stort sett alla deltagare (ett femtiotal i Stockholm; totalt cirka 180) förstås använde datorer. (Även skrivare, men handskrift och USB-minne eller cd-skiva godtas också.) Allt man kan peta in i datorn får användas, liksom all litteratur man kan släpa med sig. Däremot är Internetuppkoppling inte tillåten, vilket kan förefalla egendomligt, eftersom Internet faktiskt är ett viktigt hjälpmedel vid all översättning och inte rimligen kan anses vara fusk; det man vill undvika är att någon via mejl låter någon annan göra hela översättningen. Hur som helst fann jag datorn utgöra en enorm skillnad; särskilt att kunna använda WordFinder i stället för varjehanda (och tunga) lexikon. Man gör ett prov per språkkombination, och det är tredelat: en allmän text, en juridisk och en ekonomisk. Varje text är en sida lång, och man har tre timmar på sig per text alltså mycket god tid. Det har många gånger diskuterats (inte minst på SFÖ-debatt) att provet borde kunna innefatta andra vanliga och någorlunda väl avgränsade specialområden, till exempel medicin och IT. I Finland får man välja två av de tre områdena juridik, ekonomi och medicin, och ett liknande arrangemang diskuteras även i Sverige. Lägg dock märke till att själva auktorisationen är allmän, alltså inte bunden till ett visst fackområde. (Det gäller även i Finland.) Rättningen görs av två bedömare som representerar språkvetenskap och praktisk översättningserfarenhet, och höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil. Alla tre delarna måste vara godkända, och det tar två till sex månader att få resultatet. Den långa tiden sägs bero på att granskningen görs av personer som gör det när det finns tid över i det vanliga arbetet (fast betalt får de förstås). Det bör påpekas att man inte auktoriseras för livet utan måste förlänga auktorisationen vart femte år. Det gör man genom att ange hur många uppdrag man har haft under den tiden samt betala en avgift för varje språkkombination lika med den för provet. Det kan också gott påpekas att det var rätt kul att göra provet; roligare än jag mindes. Men det är ju ingen garanti för att det gick bra. (Säkert behöver man lite tur också.) Skulle jag ha missat igen så är jag dock i stort om än kanske inte alltid gott sällskap bara ungefär en av tio blir godkänd. Mer information finns på kammarkollegiet.se; klicka på Tolkar & Översättare. MATS DANNEWITZ LINDER 16 facköversättaren 5/11

17 KRÖNIKA Översättarens roll magiker eller shaman? Livet är en historia som vi berättar för oss själva och för varandra. Utan historier saknar vi möjlighet att bringa reda i de myriader av intryck som väller över oss varje dag, från vår omgivning och från vår inre värld. Utan historier kan vi inte fly den ständiga medvetenheten om att vi är dödliga. En historia är en bekräftelse på att det finns ordning i världen och att en del av våra jag kommer att leva vidare, bortom egna tankar och erfarenheter. HISTORIER BEHÖVER INTE begränsas till ord. Gester, handlingar, musik, dans och konst är ofta mer kraftfulla sätt att kommunicera än en muntlig berättelse. Trots detta har människan utvecklat en förmåga och ett behov av att förmedla sina berättelser med de särskilda nyanser, den specificitet och det hopp om att nå en gemensam förståelse som ord kan ge. Ord är verktyg i ett större system, i ett språk. Som sådana är de också uttryck för det gemensamma medvetandet inom en viss grupp människor. Vad händer när olika grupper stöter på varandra, så som allt oftare sker i den moderna världen? Finns det någon möjlighet för olika grupper att på djupet kommunicera med varandra via ord? VÅR UPPGIFT SOM översättare är att förmedla historier från en grupp människor till en annan. Vi skriver på det språk som målgruppen talar, men inneboende i vårt arbete finns ett slags metaspråk, en förståelse för det mänskliga medvetande som grupperna delar. Vi intar en position mellan de båda språken och vi fungerar som en kanal för grupperna att kommunicera med varandra. NÄR VI ÖVERSÄTTER skönlitteratur framstår de grundläggande skillnaderna mellan språken omedelbart och tydligt. Plötsligt verkar inte ett enda ord i källspråket ha en exakt motsvarighet på målspråket. Det är som om de två språken betraktar världen på skilda sätt. Saker inträffar inte i samma ordning. En person som reser sig från en stol och går genom rummet gör det inte i exakt samma ordning på olika språk. Skillnader som dessa är särskilt påfallande inom skönlitterär översättning, men vi ser dem i allt vi översätter. Varje dokument är en historia, en tolkning av världen, ett uttryck för författarens identitet och upplevelse av sig själv. På ett eller annat sätt vill författaren övertyga läsaren om något, få läsaren att dela sin syn på omvärlden, styra hur läsaren arrangerar intryck i sin hjärna. Oftast finns ett mer eller mindre uttalat tema som löper genom handlingen, som styr antaganden, bevis och slutsatser. En översättare måste förmedla fakta, siffror och objektiva förhållanden i källtexten. Men ännu viktigare är att översättaren kommunicerar textens undflyende essens, den syn på tingens tillstånd som författaren har, och som författaren vill få läsaren att förstå, tro och acceptera. Översättaren, som är väl bevandrad i de båda språken, kan paradoxalt nog lägga sig på en nivå ovanför själva ordens, i en sfär som språken delar, en sfär av det gemensamma mänskliga medvetandet som manifesteras i människors behov av att berätta historier och att engagera andra i vad de har att berätta. I DENNA MENING kan översättaren ses som ett slags magiker, eller som en alkemist. Vi översättare har den ovanliga förmågan att vara djupt förtrogna med två språk, varav vi har levt med ett hela våra liv. Vi utvecklar en rad färdigheter, tekniker och verktyg, och vi samlar erfarenhet. Men dessa förmågor kan även datorer besitta. Det unika med oss översättare är vår förmåga att övervinna den begränsning som ord och språk representerar, så att vi istället kan ta itu med människors behov av att berätta, att definiera sig själva, att åhöras på sina egna villkor, och att organisera sin verklighet på ett sätt som, åtminstone provisoriskt, är meningsfullt för dem. Berättelser, oavsett om de räknas som skönlitteratur eller beskriver hur en maskin fungerar, är ett uttryck för människans specifika sätt att finnas till i världen. De av oss som har fått privilegiet att tolka andra människors berättelser kan ta rollen av shamaner, med uppgiften att påminna mänskligheten om dess mest grundläggande drifter och längtan. KEN SCHUBERT Översatt av Björn Olofsson facköversättaren 5/11 17

18 SFÖ-NYTT Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Häpnadsväckande översättning Tokiga översättningar på TV är det som bekant ingen brist på. Men frågan är om det går att bräcka följande, ur BBC:s förlaga till Halv åtta hos mig. En deltagare säger om en annan: Greg has a severe chip on his shoulder about something. (Vilket betyder att Greg är väldigt snarstucken i något visst sammanhang.) Översättningen löd: Det luktar rutten fisk om Gregs bagage. Som ju bara har namnet Greg gemensamt med källtexten. Fabulöst! MDL Strid flod av språknyheter Computeren gør børn til dårligere læsere ja, är det inte det vi alltid har trott? Eller inte. Hur som helst hittade jag denna intressanta danska artikel tack vare den förträffliga tjänsten SprogNyheter; ett varannanmånatligt mejl-nyhetsblad från Jørgen Chr. Nielsen ogsprog.dk) med underrubrikerna Sprognyheter, Nyt fra Sprogmuseet.dk, Arrangementer i Danmark, Arrangementer andre steder, Netkalendere och Redaktion. Det är en guldgruva för den språkintresserade oavsett att det mesta härrör från Danmark (och även många danska språknyheter är förstås av intresse för icke dansktalande). Man kan också RSS-prenumerera via MDL SAOL snart som app Den som vill ha SAOL lätt tillgänglig i mobiltelefonen behöver inte vänta länge till. I november är det dags, meddelar Peter Englund på sin blogg. Enligt Svenska Akademiens ständige sekreterare kommer appen att finnas för både Iphone och Android. Samtidigt passar han på att meddela att en totalrenovering av webbsidorna för SAOL och SAOB är på gång. AH Ordvitsar inte alltid så kul Denna nya bok av John Pollack handlar om ordvitsen och dess roll i människans historia. Enligt John Pollack vet ingen exakt var ordet pun kommer ifrån, men det verkar troligt att det är från ordet pundit, som betyder a learned Hindu versed in Sanskrit, och sanskrit är ett komplext språk med många ordlekar. En annan möjlig härledning är att det kommer från det latinska punctilio. Förutom frågan om etymologi är det också svårt att klart definiera vad en ordlek är. Förutom själva ordet diskuterar Pollack också i detalj hjärnforskning, hur vi hör ljud/språk, hur evolutionen och utvecklingen av mänskliga organ påverkat förmågan att berätta skämt. Ordlekar har haft sina upp-och-nedgångar under hela vår historia. Under en tid var ordlekar ett tecken på intelligens, och det fanns även ordleksdueller (liksom det fanns svärddueller), medan det vid andra tillfällen hävdades att ordlekar var olämpliga, och att de inte borde vara en del av intellektuell diskurs. En annan diskussionspunkt har varit om de är lämpliga för barn (detta är för övrigt något som har varit en del av min forskning). Men som Pollack skriver: it s this very wordplay that exposes children to the mechanics of semantics, long before they ever tackle grammar in a classroom. Studies also indicate that children s facility with language has a major impact on their ability to excel in other subjects, too, including math and science. Playing with language helps them discover similarities, differences and patterns, as well as how to make bold conceptual leaps. En av de stora missuppfattningarna om ordlekar är att de måste vara roliga. Som Pollack undersöker i sitt arbete kan ordlekar i själva verket användas för att få folk att tänka på språk och mening, eller att hänvisa till tabubelagda frågor ( the more rigid a society becomes, the greater its reliance on subtexts, especially puns, to address sensitive or taboo topics. ) eller att tjäna en rad andra funktioner. Pollack skriver: One should remember, though, that puns are at their core defined by multiplicity of meaning, not always humor Pollack diskuterar också varför folk har negativa känslor kring ordlekar och varför vissa stönar när de hör en. Han säger att if a pun s secondary meaning does not clearly echo or reinforce a conversation s greater context, such wordplay can come across as deliberate and disruptive nonsense. This is likely a principal reason why many people who strongly prefer order to ambiguity often express such antipathy, even hostility, to any and all puns. Om du förväntar dig en skämtbok, läs en annan bok. Om du vill lära dig mer om ordlekar genom historien och hur ordlekar påverkar kulturen, är detta boken för dig. Ändå erbjuder Pollack några ordlekar, så man skrattar en del samtidigt som man lär sig något nytt om ordvitsar. Sanskrit är ett komplext språk med många ordlekar enligt författaren. The Pun Also Rises av John Pollack B.J. EPSTEIN 18 facköversättaren 5/11

19 SFÖ-NYTT Studentspalten Kontaktpersoner: Elisabeth Schriefer, Elin Svahn, Medlemsnytt Vi är nu 1114 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Cecilia Lindmark, Dalby Henrik Nordin, Umeå Mats Andersson, Täby Bryan Mosey, Stockholm Aradai Pardo Martínez, Grenoble Johanna Holmberg, Hägersten Sheila Widingsjö, Sollentuna Stacy Ashford, Keila, Estland Anders Johansson, Göteborg Frida Källström, Helsingborg Kerstin Martinsson, Hudiksvall Sarah Melzer, Solna Christina Schöning, Kalmar Lisa Julia Janmar, Göteborg Marion Söderström, Åkersberga Mikael Broman, Stockholm Paul Redstone, Stockholm Ensam spalt söker Allting roligt har ett slut och nu är det dags för Elisabeth och Elin att lämna över stafettpinnen. Kanske är det just du som ska ta över? FINNES: 20-årig förening med barnasinnet kvar som letar efter att hitta sin roll i ett större sammanhang. Inom föreningen finns något för alla, till exempel den bångstyriga Yahoo-gruppen SFÖ Debatt där hugade medlemmar tycker till om allt mellan himmel och jord. Håll i hatten, det kan gå vilt till! Är man däremot lagd åt det lite mer strukturerade hållet finns ett omfattande kursprogram att ta del av inom spektrumet mindfulness medicinsk terminologi. Skulle andan falla på är föreningen inte sen att slå klackarna i taket på en av de många pubkvällarna som anordnas. Dessa excesser bleknar dock i jämförelse med årets höjdpunkt: konferensen. En gång om året kan även de mesta undangömda översättare från Sveriges alla vrår blomma ut i full prakt. I stället för romantiska middagar och skogspromenader längtas det här efter intressanta inblickar i översättarstudentens liv och vedermödor och nyfikna ögon på en bransch som befinner sig i brytpunkten mellan gammalt och nytt. Kanske längtar SFÖ efter just dig? SÖKES: Översättarstudent med fräscha ögon och pennan i högsta hugg. Varför inte förgylla studietiden genom engagemang i Sveriges största översättarförening? Ge lite få mycket tillbaka! Engelska till svenska eller rumänska till japanska spelar ingen roll, huvudsaken är att du läser på en översättarutbildning. Oavsett om du är Tourys största fan eller föredrar Ciceros gamla visdomar kan du säkert bidra med intressanta perspektiv på översättarbranschen. Bara Google Translate-fantaster undanbedes. Om du tycker om att tycka till kan det mycket gärna vara dig vi söker. Tveka inte att höra av dig till om du har blivit nyfiken, vi ser fram emot att få post från dig! ELIN SVAHN Julklappstips Vill du ge bort ett år med Facköversättaren? Vi har snygga presentkort som du kan skicka till de du vill ska få insikt i facköversättarvärlden. Specialpris just nu för SFÖ-medlemmar: Du betalar endast 175 kronor för en årsprenumeration med sex fullmatade nummer (Ordinarie pris: 225 kronor). Gör så här: Skicka ett mejl till se med rubriken Presentkort och ange ditt namn, fakturaadress samt namn och adress till de personer du vill ge Facköversättaren till. Presentkorten kommer till fakturaadressen inom några dagar. Nästa nummer kommer ut omkring den 20 december (manusstopp den 14 november) facköversättaren 5/11 19

20 Posttidning B Retur till: Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm, Sweden SFÖ-konferens 2012 Konserthuset i Gävle. Där allt spännande kommer att hända. Senaste nytt från Gävle Ibörjan av september reste konferensgruppen till Gävle för att inspektera vår tjusiga konferenslokal Konserthuset konferenshotellen och andra platser av intresse, samt för att känna av staden och träffa några lokala förmågor. Både lokalerna och staden imponerade stort på oss alla, och nu är vi mer övertygade än någonsin om att Gävle kommer att bli en underbar värdstad och att SFÖ:s konferens 2012 kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Så, om du inte redan har gjort det, plocka genast fram kalendern och boka in helgen 4 6 maj 2012! Regn och rusk gjorde att den planerade fotograferingen fick utföras inomhus i Konserthusets foajé, men som utlovat får ni nu en bild på nästan hela konferensgruppen: från vänster Charlotte Sjögren, Tilda Appelberg, Marie Eriksson, Görel Bylund, Anne Sofie Eriksson och Sofia Malmgård. Frånvarande: Elisabeth Schriefer. Dessutom har konferensgruppen glädjande nog fått förstärkning av två SFÖ-medlemmar från Gävle, Lillemor och Per Jernberg, som har lovat att vara vår förlängda arm i Gävle vid behov. Som vanligt tar vi gärna emot tips och förslag på KONFERENSGRUPP 2012 Nästan hela konferensgruppen F OTO : KO N F ER EN SGRUPPEN 20 facköversättaren 5/11

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK RÄTTSTOLKARNA c/o Lotta Hellstrand Apelsingatan 105 426 54 Västra Frölunda rattstolkar@gmail.com www.rattstolkarna.se 2012-11-15 YTTRANDE Justitiedepartementet

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har en lärarenkät

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt!

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt! TRANSLATOR När mer än språket är viktigt! Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar du dig självklart språklig stringens. Därför är det just det som är vår primära omsorg.

Läs mer

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt TP #1 Foto: Cladio Bresciani/TT Vadå anställd? Jag har ju inte skrivit på något. Allt om Juridiks fördjupningar är precis som det låter. Vi går på djupet i månadens ämne genom att förklara bakgrunden till

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Auktorisationsprovet för översättare

Auktorisationsprovet för översättare Auktorisationsprovet för översättare Kammarkollegiets auktorisationsprov är ett yrkesprov för översättare riktar sig till dig som är erfaren översättare med goda stilistiska färdigheter och goda ämneskunskaper

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Nya LOU och ändringar av kontrakt vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017?

Nya LOU och ändringar av kontrakt vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017? Nya LOU och ändringar av kontrakt vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017? Anna Ulfsdotter Forssell / Partner Martin Bogg / Associate Advokatfirman Delphi Gävle den Varför uppstår behov av att

Läs mer

Kapitel 6. Att ge respons. Therése Granwald

Kapitel 6. Att ge respons. Therése Granwald Kapitel 6 Att ge respons Therése Granwald Inledning Detta kapitel handlar om vad respons är, hur den kan ges och hur lärare kan arbeta med respons på studenters texter. Det tar även upp hur lärare kan

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Anna Sågvall Hein, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet Rosenbad/2001-08-24. Automatisk översättning och översättningshjälpmedel

Anna Sågvall Hein, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet Rosenbad/2001-08-24. Automatisk översättning och översättningshjälpmedel Automatisk översättning och översättningshjälpmedel 1 / 4 Klassiska problem med maskinöversättning orealistiska förväntningar dåliga översättningar svårigheter att integrera maskinöversättning i arbetsflödet

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare Lära för Livets Talarutbildning Introduktionskurs för dig som vill bli talare Utbildning för dig som vill bli talare Vissa talare talar så bra, så övertygande och med sådan inlevelse att deras ord betingar

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-07 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Mini- konferenserna 2012 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators De numera traditionella minikonferenserna avhölls förra året vid sju tillfällen på sex olika

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer