facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

2 Nr Årgång 22 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Styrelsen har ordet Kansli Postadress Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm Besöksadress Wallingatan 11, Stockholm Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Nadja Chekhov Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2011 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2011 Nr Manusstopp Utgivning 1 20 januari 1 mars 2 7 mars 11 april 3 16 maj 28 juni 4 14 juli 22 augusti 5 12 september 19 oktober 6 14 november 20 december Finansiella utmaningar för SFÖ Om man filtrerar bort fallna löv och vissnade blommor från synfältet känns det inte som september. Men snart är ändå hösten här och det betyder budgetsäsong för många, så även för Finansgruppen inom SFÖ. Föreningen har vuxit sig rejält stor och det innebär också att budgeten blir mer och mer omfattande för varje år. Fler flikar och fler formler i Excel-bladet. För några år sedan var etiknämnden ny, och i höst blir det första gången vi budgeterar för ett eget kansli (jo, jag vet, det blev några månader för kansliet i 2011 års budget också men det känns ändå nytt). En annan nyhet är att föreningen har blivit arbetsgivare, vilket innebär att Finansgruppen måste läsa på om regler och arbetsgivaransvar samt planera sådant som arbetsgivare måste rapportera och betala in. HUR GÅR DÅ budgetarbetet till inom SFÖ? Jo, det börjar med att kansliet skickar ut Excel-blad till de ansvariga för respektive arbetsgrupp. Arbetsgrupperna fyller sedan i sina budgetäskanden med kommentarer och motiveringar och skickar dessa till kassören före styrelsens novembermöte. Kassören sammanställer alla äskanden i en budget för föreningen SFÖ och en budget för serviceaktiebolaget SFÖSAB. I samband med det blir det oundvikligen lite strykningar eftersom vi har högre ambitioner än vi har intäkter, men vi brukar alltid hitta en balans. Till sist gås de två budgetarna igenom på styrelsemötet och godkänns efter eventuella slutgiltiga justeringar. Om du är med i en arbetsgrupp kan du redan nu börja fundera på om det finns planerade aktiviteter för nästa år som måste budgeteras, om du inte redan har gjort det. EN ANNAN STOR uppgift för Finansgruppen under hösten och tidiga vintern blir att göra resultat- och balansrapporterna tydligare och mer lättolkade efter önskemål från medlemmarna. Konton kommer att döpas om så att det tydligare framgår vad de innehåller och vi kommer också att skapa nya konton så att det till exempel lättare ska gå att separera aktiviteter som konferensen från den dagliga verksamheten. En del av det arbetet kommer att märkas vid nästa årsmöte (till exempel omdöpta konton), men det kommer inte att vara genomfört fullt ut med ny kontoplan förrän räkenskapsåret 2012 eftersom bokföringen för 2011 sker enligt den nuvarande kontoplanen. Jerry Olsson Kassör ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 5/11

3 Styrelsen informerar Syns du inte, finns du inte SFÖ ökar nu profileringen av medlemmarna på SFÖ:s webbplats och diskuterar marknadsföring, bland annat via sociala medier. Den 2 3 september 2011 höll SFÖ:s styrelse sitt första styrelsemöte efter sommaren i Stockholm. Mötet hölls för första gången i SFÖ:s nya kansli som ligger i ett kontorshotell på Wallingatan i Stockholm, ca 15 minuters promenad från centralstationen. Tanken är att det nya kansliet i större utsträckning än tidigare ska bli en levande mötesplats för SFÖ och dess medlemmar det finns exempelvis en större uteplats på innergården där man kan anordna mingel på sommarhalvåret, och det finns också möjlighet att boka konferensrum exempelvis när arbetsgrupperna ska träffas. Det nya kansliet leds av Anna Karin Fredmer som har presenterats separat i FÖ. Rekryteringen av en ny kanslist och kansliets flytt från Båstad till Stockholm har varit ett stort projekt som styrelsen ägnat mycket tid åt under , men styrelsen är nu mycket nöjd med resultatet och tror att den nya lösningen kommer att bli positiv för hela SFÖ. Vid styrelsemötet diskuterades verksamhetsplanen för och vilka projekt som SFÖ bör prioritera. Som ett första steg för att öka profileringen av medlemmarna har webbgruppen tagit fram en ny design för ingångssidan på SFÖ:s webbplats så att sökningen av medlemmar får en mer framträdande position. Styrelsen diskuterade sedan utförligt hur SFÖ på bästa sätt kan marknadsföra sina medlemmar och föra ut föreningens budskap. Styrelsen anser att de sociala medierna som vuxit fram på senare år utgör en intressant möjlighet för SFÖ att nå ut till olika grupper. Styrelsen diskuterade olika tillvägagångssätt och kom fram till att SFÖ först måste ta fram en genomtänkt strategi för de sociala medierna. Eftersom det rör sig om komplexa frågeställningar som styrelsen anser att det inte finns tillräcklig sakkunskap inom SFÖ för, beslutade den att anlita en utomstående konsult som i inledningsfasen ska hjälpa till med att dra upp strategin. Tanken är att SFÖ med hjälp av ett strategidokument sedan själv utformar och bedriver själva marknadsföringsarbetet. Även årets minikonferenser stod på dagordningen. Tanken med minikonferenserna 2011 är att medlemmarna ska ha möjlighet att ge uttryck för hur de vill att SFÖ ska utvecklas i framtiden. Hittills har det kommit in mycket positiv respons och styrelsen hoppas att många medlemmar utnyttjar möjligheten att aktivt delta i utformningen av morgondagens SFÖ. Bara om tillräckligt många personer deltar i minikonferenserna blir resultatet av dessa representativt för medlemmarnas åsikter. SFÖ:S STYRELSE SFÖ-debatt Trados eller memoq? SFÖ-debatt ger nästan svar Diskussionerna på SFÖ-debatt går vidare. Som vanligt blandas intensiva debatter med många termfrågor och varjehanda tekniska problem; vanligen får frågeställarna snabba och informativa svar. Redan denna resurs är ett gott skäl att delta här. På tapeten på sistone har annars varit Trados Studio är det värt att skaffa eller ej? Och hur står det sig i konkurrensen med den nya CATraketen memoq? Något entydigt svar är förstås omöjligt att få; däremot en hel del fakta från dem som vet, och det är uppenbart att samtidigt som entusiasmen är stor för det senare programmet så är många också förtjusta i Trados nya kostym. Intressant är annars att somliga fortfarande tycks tro att man behöver ha Trados för att kunderna kräver det; detta trots att kompatibiliteten mellan de flesta CAT-program gör att man normalt kan leverera översättningar som ser exakt likadana ut oavsett vilket verktyg man har använt. På CAT-fronten har det också pratats om det faktum att somliga översättningsbyråer envisas med att skapa egna program som man sedan kräver att frilansaren ska använda. Sådana program är nästan undantagslöst impopulära hos översättaren eftersom de är besvärliga att använda. Men det dröjer nog innan vi blir kvitt dem. Ibland svallar känslorna högt på SFÖ-debatt. Särskilt har de gjort det i en bitvis stormig följetong om funktionaliteten i just denna diskussionslista. Somliga tycker att listan är alltför vildvuxen och svår att hålla reda på och har föreslagit olika lösningar på detta; andra trivs utmärkt med den som den är. Många skulle dock vilja ha lite bättre disciplin i form av bättre formulerade ämnesrubriker och inga meterlånga automatiska återgivanden av tidigare inlägg. På SFÖ-debatt finns just nu 461 medlemmar. Öka antalet och berika dina kunskaper (om t.ex. våra ordpriser genom åren) genom att skicka ett mejl till och tala om att du vill vara med, så blir du det efter någon dag. MDL facköversättaren 5/11 3

4 PORTRÄTTET När termerna inte finns Dirk Lübbers valde bort advokatkarriären mot frilansöversättarens utmaningar att hitta rätt ord. Som utbildad jurist är han kritisk till att en del kollegor som åtar sig juridiska översättningar inte har tillräcklig juridisk kompetens. Hur kom det sig att du blev översättare? Jag arbetade som advokat ett tag, men trivdes inte med arbetet. Under tre år ledde jag sedan en biståndsorganisation. Men efter det bestämde jag mig för att arbeta som översättare jag tycker att arbetet med språk är allra roligast. Du översätter inom specialområdena juridik och ekonomi. Vilka är de största svårigheterna när man arbetar inom dessa områden? När man översätter kan man frestas att använda uttryck som står för vissa rättsfigurer i målspråket, men som inte finns i källspråket. Ett sådant exempel är Abnahme som används i så kallade Werkverträge (tjänsteavtal som inbegriper ett resultatansvar) i tysk rätt. Det finns ingen exakt motsvarighet för det på svenska. Om man översätter godkännande med Abnahme, skulle man ge intryck av att det som avses i källtexten är precis samma rättsföljder som i tysk rätt, men så är inte fallet. Ett helt annat problem är att alldeles för många översättare översätter juridiska texter utan att egentligen förstå vad det handlar om. Det leder till att man har konkurrenter som man egentligen inte alls borde ha. Men de finns där ändå, eftersom väldigt många slutkunder inte kan bedöma kvaliteten på en översättning. Du har också erfarenheter från rederibranschen berätta! När jag hade tagit studenten och gjort lumpen utbildade jag mig först till skeppsmäklare och arbetade på ett stort skeppsmäklarföretag i Hamburg. De erfarenheterna gjorde 4 facköversättaren 5/11

5 PORTRÄTTET Fakta Dirk Lübbers på väg till konferensen i Malmö att jag fick en praktikplats på rederiet Jönsson & Co i Norrköping under de första terminerna på juristutbildningen. Där arbetade jag sedan en hel sommar. Hur kom det sig att du blev intresserad av att lära dig svenska? När det var klart att jag skulle praktisera i Sverige ville jag inte åka iväg utan att kunna någon svenska, så under två terminer läste jag svenska på Hamburgs universitet. I mina personliga kontakter i Sverige ville jag absolut inte använda något tredje språk som engelska, utan höll mig till svenska och det gjorde ju också att min svenska blev bättre efterhand. Vilka egenskaper bör en bra översättare ha, tycker du? Man bör vara uthållig, noggrann och ha ett extremt stort ordförråd på sitt eget språk. I hur stor utsträckning använder du CAT-verktyg? Jag använder CAT-verktyg för nästan alla översättningar, till och med när jag Universitetet i Hamburg där Dirk Lübbers studerat. 5 Namn: Dirk Lübbers Bor i: Hamburg, Tyskland Översätter från: SV, ES och EN till tyska Verksam som översättare sedan: 2003 PC eller Mac? PC Favoritordbok: Prisma SV>DE Svårknäckt ord att översätta: Fritidsområde översätter betyg, intyg och den typen av handlingar. Just för sådana dokument är det mycket som upprepas, men man måste så klart först behandla dem med OCR-program. Numera fungerar tekniken väldigt bra och det gör att det sällan blir några problem frånsett att det är en rätt enformig typ av översättning. ;-) Hur ser du på prisutvecklingen inom översättningsbranschen? Jag anser att den går nedåt. Jag försöker hela tiden att få igenom höga priser och har märkt att det faktiskt ofta går. Du är också med i ADÜ Nord och BDÜ (tyska facköversättarföreningar). Vad ser du som SFÖ:s främsta uppgift? Att etablera ett varumärke: en SFÖmedlem är en översättare som levererar kvalitetsöversättningar. Att påverka statliga organ att betala frilansarna rimliga ordpriser för uppdrag från statliga myndigheter. Sammanställt av snabba frågor till Dirk ANNA HERMERÉN 1. Om jag inte var översättare skulle jag...: Driva en seglarskola 2. Blev intresserad av svenska första gången: När jag planerade att praktisera i Sverige i mitten av åttiotalet. 3. Standardfras/motto: Bättre sent än aldrig. 4. En plats i Sverige som jag gärna återvänder till: Hamburgsund 5. Bok jag läser just nu: Johannisnacht av Uwe Timm Okunniga tolkar hot mot rättssäkerheten Enligt en forskningsrapport från Lunds universitet använder myndigheterna tolkar som saknar utbildning och rätt kompetens. Det är inte ovanligt att domare får avbryta rättegångar på grund av språkförbistringar mellan tolk, klient och domare. Klienterna är ju helt i händerna på tolken, kommenterar Kerstin Hardgren, chefsrådman vid förvaltningsdomstolen i Malmö, till TT. Om vi märker att det inte fungerar så begär vi att få en ny tolk, annars får vi inte ett fullgott underlag för våra avgöranden. Tyvärr händer detta oftare än jag skulle önska. Kristina Gustafsson är en av dem som drivit projektet Tolken en kulturell mellanhand vid Lunds universitet. Hon understryker att staten bör ställa krav på utbildning och auktorisation för att säkerställa en bättre tolkservice. Varje dag tolkas totalt sett ca timmar i Sverige, men auktoriserade tolkar anlitas bara för 600 av dessa tolktimmar. För vissa språk (som somaliska och mongoliska) är det mycket svårt att hitta tolkar över huvud taget. Men av rapporten framgår det också att myndigheterna på grund av resursbrist väljer de tolkar som är billigast och inte de som är mest kvalificerade. Enligt forskningsrapporten beror tolkbristen också delvis på otrygga anställningsformer och dåliga löner. Justitieminister Beatrice Ask har lämnat följande skriftliga kommentar till TT: Det är viktigt att tolkningen håller en hög kvalité. Vi är medvetna om problemet och har sedan tidigare givit Statskontoret i uppdrag att sammanställa ett register över de tolkar som finns. Regeringen följer också Domstolsverkets nya upphandling av tolktjänster vilket ska leda till ett bättre utbud. ANNA HERMERÉN facköversättaren 5/11 5

6 GRANSKNING Återstår snart bara granskningsuppdrag för översättaren? Inte minst utvecklingen på maskinöversättningsområdet går med rasande fart, men även andra faktorer tycks leda till att granskning av översatta texter blir allt mer nödvändig samtidigt som de rena översättningsuppdragen utsätts för allt större prispress. I det tyska gratisbladet D.O.G. news har man gjort en systematisk analys av den här situationen. Vi kommunicerar allt mer runtom i världen. Mer information, fler läsare och fler översättningar. Oundvikligen blir det då så att översättningarnas mängd och kvalitet påverkas. Hos professionella översättare börjar de första granskningsuppdragen dyka upp, om än hittills i liten omfattning. De är dock förebud för en trend som kommer att växa sig starkare under de kommande åren. Granskningsbehovet uppstår på grund av flera olika situationer, och därför krävs olika typer av granskning. Vilka slags granskningsuppdrag handlar det då om? 1. Normal granskning av vedertaget slag. En professionell översättare respektive granskare går igenom en översättning gjord av en annan professionell översättare. 2. Lingvistisk-teknisk kvalitetssäkring: I vissa projekt måste specifika tekniska krav såsom textlängdsbegränsningar uppfyllas. Detta gäller särskilt vid så kallad lokalisering av programvara eller maskinvara. 3. Kvalitetssäkring av texter som har författats av personer som inte är översättare. Det gäller alltså översättningar skrivna av icke lingvistiskt skolade experter. Det kan till exempel vara ingenjörer som skriver en text på ett annat språk än modersmålet. Allt oftare är det dock lågprisöversättare med bristfälliga kunskaper i källspråket, fackområdet eller till och med det egna modersmålet. 6 facköversättaren 5/11

7 4. Kvalitetssäkring av maskinellt framställda texter. Maskinöversättning är sedan flera år på intåg i större företag och organisationer. Resultaten kan vara högst varierande men är i somliga fall helt godtagbara. Ett exempel på detta är den hjälpinformation som Microsoft ställer till förfogande på sina webbplatser. Orsakerna till den växande efterfrågan på granskningstjänster är flera. En är ett växande behov av standardisering och kvalitetsstandarder på grund av det ökande samarbetet mellan företag och leverantörer. För översättningarna är kvalitetsstandarden EN viktig, eftersom den bland annat kräver en kontroll av översättningen enligt fyra ögonprincipen. Dessutom finns det i dag knappast någon maskin, bil, fabrik eller apparat som inte innehåller programvarukomponenter. Samtidigt växer antalet medier som använder översättningar. Allt detta gör att de tekniska kraven på översättningarna höjs. EN MYCKET VIKTIG roll spelar vidare företagens strävan efter att sänka kostnaderna. Inte minst i efterdyningarna av finanskrisen använder man lågprisöversättare, som ofta levererar kvalitativt tvivelaktiga och problematiska översättningar. Många företag fortsätter med detta men låter granskare reparera en del av resultaten. I samband med dels kostnadsbesparingar, dels önskan att mycket snabbt få fram översättningar använder man maskinöversättningar. I motsvarande mån behöver då resultaten granskas. I dag framställer företagen i stor utsträckning dokumentation och översättningar modulärt. En del av den text som ska översättas hämtas därvid från en dokumentationsdatabas. En annan del av texten översätts med hjälp av så kallade CAT-program, och då översätts ofta olika partier av olika översättare. Resten översätts slutligen av automatiska översättningsprogram, som numera är inbyggda i de flesta moderna CAT-program. BEROENDE PÅ HUR texterna har uppkommit ställs granskaren inför uppdrag av olika slag: Vid översättningar som har gjorts av andra facköversättare handlar det främst om slarvfel, överhoppade ord eller terminologifel. Ganska sällan är det fråga om bristande förståelse. Vid teknisk kontroll tittar granskaren i första hand på textlängd, förkortningar, ordföljden vid kommandon, rätt tolkning av ensamstående ord och dylikt. Översättningar som är gjorda av icke professionella översättare kräver mycket tid för granskning. I vissa fall kan det till och med vara billigare med nyöversättning. Ofta hittar man, förutom fel som även professionella översättare gör, enkla grammatikfel. Likaså förekommer fel som har att göra med den grundläggande förståelsen av tekniken respektive källspråket (till exempel förväxling av snarlika ord). Maskinöversättningar, slutligen, ger upphov till helt andra slags fel. Samtidigt som facktermerna i regel är rätt införda i den mån de förekommer i de lexikon som används förekommer fel vad gäller allmänspråkliga uttryck med flera betydelser eller vad gäller syntaxen. Oftast är sådana granskningar mycket tidskrävande. Inte sällan är en nyöversättning bättre, särskilt om översättningen ska publiceras offentligt. RÄTT HJÄLPMEDEL kan dock underlätta och snabba upp granskningen. Först och främst gäller det källtextens kvalitet. Tydliga texter, entydig och standardiserad terminologi och enhetlig stil är förutsättningar för lyckade översättningar. Vidare erbjuder dagens CAT-system funktioner för kvalitetssäkring. Ännu effektivare är specialgjorda program för kvalitetssäkring, med kontroll av texten eller översättningsminnet med avseende på olika kriterier såsom tal, terminologi, inbördes överensstämmelse ( konsistens ) och typografi. Vad vi ser framför oss när det gäller kvalitetssäkringsfrågor är antagligen embryot till en ny typ av tjänst, som kommer att höra till facköversättarens standardrepertoar. På ett eller annat sätt kommer denna särskilda uppgift att höra till de reguljära läroplanerna på universitet och högskolor. Översättning MDL Denna artikel är återtryckt ur D.O.G. news nr 2/2011 med utgivarens tillstånd. D.O.G. (Dokumentation ohne Grenzen) är ett översättnings- och dokumentationsföretag som på sin hemsida (www.dog-gmbh. de/dog-news) har en hel del av intresse även för översättare. Dessutom erbjuder man en kostnadsfri tjänst för kvalitetssäkring (errorspy-online.com), dit den intresserade kan skicka sina filer och få en felrapport. GRANSKNING Att lära sig juridiska Vad är det för normer som förmedlas till juridikstudenterna när de skolas in i det juridiska språket? Det undersöker Ann Blückert i avhandlingen Juridiska ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning (Uppsala universitet, 2010). När studenterna börjar på juristutbildningen får de lära sig betydelsen av ett korrekt språkbruk, men också att det är viktigt att skriva en klar och enkel svenska. Det blir något av ett dubbelt budskap, för den juridiska litteraturen präglas inte alltid av klarhet och enkelhet. För studenterna blir det viktigt att lära sig att se vad som är godtagbar juridisk svenska, som varken är alltför vardaglig eller alltför tillkrånglad. Det studenterna behöver tillägna sig är inte bara termkunskap, utan också stilistisk och pragmatisk medvetenhet. Det innebär bland annat medvetenhet om vikten av precision i ordvalet att väga varje ord på guldvåg för att undvika formuleringar som inte anses passa in i den så kallade juridiska tonen, säger Ann Blückert till Avhandlingen kan beställas från Swedish Science Press nu). AH Tralogy något att titta närmare på Hört talas om Tralogy-konferensen? Inte jag heller, förrän jag läste om den i ITI Bulletin. Den ägde hur som helst rum i mars 2011 i Paris hos CNRS (det franska naturvetenskapliga forskningsrådet), organiserades av den franska översättarorganisationen SFT plus flera andra prestigefyllda organisationer och samlade cirka 250 deltagare från 22 länder till en rad föredrag under titeln Translation Careers and Technologies: Convergence Points for the Future. Det intressanta med detta är att man på nätet (www.tralogy.eu) kan ta del av videoupptagningar av alla de 39 föredragen (varav 26 på engelska och 13 på franska), och utan att ha gjort det mer än i något enstaka fall vill jag påstå att underrubrikerna (Translation as a profession, Quality in translation, Tools for translators m.fl.) lovar gott. Man utlovar även tryckt dokumentation, men den har hittills inte dykt upp är det dags igen, och deltagandet är gratis. Kommer vi att ses där? MDL facköversättaren 5/11 7

8 CAT-molnen hopar sig Det rör sig på CAT-marknaden och konkurrensen hårdnar. Ovanligt många leverantörer av CATverktyg var representerade på SFÖ-konferensen i Malmö och deras montrar väckte stort intresse. Välbesökt var även söndagens programpunkt där leverantörerna fick tillfälle att hålla korta demonstrationer i en gemensam lokal mycket uppskattat bland konferensdeltagarna. Generellt kan vi se några intressanta utvecklingslinjer på CAT-sidan: Algoritmerna för att söka i egna termoch frasdatabaser blir smartare Tillverkarna hävdar (med varierande sanningshalt) att de kan hantera PDFfiler MT machine translation börjar integreras med de traditionella CATfunktionerna Algoritmerna för att söka i egna term- och frasdatabaser blir smartare med dagens CAT-verktyg enligt artikelförfattarna. Funktioner där man kan få förslag som baseras på delar av segment (översättningsenheter) i stället för hela segment börjar bli standard CAT-funktioner flyttar från den egna datorn till en server i molnet Mer differentierad prissättning och funktionsuppsättning i verktygen Den traditionella lösningen att översätta inom ramen för MS Word är på utgående, till förmån för lösningar med egna gränssnitt, vanligtvis kännetecknat av en tabellarisk uppställning av källoch måltexter Nedan följer våra intryck från nedslag i olika montrar och besök på ett antal minidemonstrationer. Redogörelsen är personlig, långt ifrån komplett, och bör läsas i medvetande om att vi har olika djup erfarenhet av verktygen. Atril Déjà Vu X2 Efter många års väntan och många uppskjutanden har Déjà Vu X2 lanserats, med samma mördande tråkiga gränssnitt som programmet haft sedan urminnes tider. Förvånande nog valde spanska Atril att skicka marknadsfolk till konferensen, med välsmorda munläder men tämligen ytlig kunskap om sin produkt. Atril har arbetat vidare med sin assembleringsteknik och fördjupat programmets förmåga att pussla ihop segment, delar av segment och spridda ord från termminnet till en vettig översättning. Detta ökar värdet hos tidigare lagrat material. Vidare har Atril integrerat MT, i form av Google Translate, i processen en teknik som ger förvånande bra översättningar, men som samtidigt innebär att man inte bara visar texten man översätter för tredje part (Google) utan även juridiskt ger Google rättigheter till texten. MT-funktionen är därför tveksam som princip och klart mindre lämplig för texter av känsligare art. Atril har, utan att slå på trumman för det, låtit funktionen Guaranteed matches (hos andra CAT-tillverkare ofta kallade context matches ), som tidigare bara fanns i den mycket dyra Workgroup-versionen, bli en del av den mänskligare prissatta Professional-versionen, som de flesta frilansöversättare använder. Garanterade matchningar är oerhört värdefullt och tidsbesparande vid översättningar med stora mängder 100 procent match. Kanske är detta den största och viktigaste förändringen för de flesta användare. SDL Trados Studio Trados har, såvitt kan bedömas, helt övergett kopplingen till MS Word. Pro- 8 facköversättaren 5/11

9 grammet har idag ett tabellariskt gränssnitt, som de flesta CAT-verktyg, väl formgivet, vilsamt för ögat och trevligt att arbeta i. SDL har av tradition ett fast grepp om byråvärlden och en fot inne i många storföretag. Mycket av utvecklingsarbetet riktar sig mot den delen av användarmarknaden, med funktioner för projektledning och samarbete i större arbetsgrupper. SDL har utvecklat och förbättrat algoritmerna för att söka i databaser, men har obegripligt nog valt att inte inkludera någon assembleringsteknik. På en direkt fråga (före konferensen) om detta blev svaret från SDL-representanten: The Assemble feature is a bit controversial in so far as it is often regarded as a Frankenstein attempt at providing a draft translation, taking the user longer to post edit than to start from scratch. SDL har däremot infört AutoSuggest, en funktion som, likt mobiltelefoner, föreslår det kompletta ordet när man skrivit de första bokstäverna. Tekniken ska vara patenterad, men Atril erbjuder den också. SDL anger att de har ett specialfilter för arbete i PDF-filer. I Trados Studio ingår den avancerade termhanteringsfunktionen MultiTerm och SDL Passolo för översättning av programkod en växande marknad; för bakåtkompatibilitetens skull ingår även (tills vidare) den tidigare versionen Trados detaljer som notoriskt skapar irritation i andra verktyg. Projektfiler och minnen har mycket hög grad av kompatibilitet med andra verktyg sannolikt för att göra övergången lättare för proselyter. Gränssnittet är givetvis av tabelltyp, och förefaller i hög grad vara inspirerat av Transit NXT. 101 procent Context matches är samma värdefulla funktion som Atrils Guaranteed matches, det vill säga att programmet inte bara tittar på om frasen i sig matchar, utan även om kontexten, fraserna före och efter, matchar. MemoQ har satsat hårt på alignmentfunktionen, som i många andra verktyg är sorgligt rudimentär, och en stor nyhet i den splitter nya version som lanseras i dagarna är LiveAlign, en funktion som påminner om Transit NXT på så sätt att den utnyttjar befintliga översättningar som minne utan att de dessförinnan behöver genomgå alignment-process, det vill säga omvandlas till traditionella översättningsminnen. Vidare erbjuds Dynamic Preview, det vill säga att man översätter i tabellformatet som vanligt, men när som helst kan se MS Office-dokument i layout. Liksom Déjà Vu X2 erbjuds MT i form av Google Translate, och dessutom tillgång till termbanken MyMemory från translated.net. Lionbridge Translation Workspace Translation Workspace är en vidareutveckling av Lionbridges egenframtagna Logoport, ett verktyg för översättningsföretaget Lionbridges egna behov. Logoport har i funktionsutbud och kvalitet aldrig kommit upp i nivå med de stora CAT-verktygen. Programmet orsakar med jämna mellanrum svavelosande diskussioner på SFÖ Debatt och stämningen vid montern och presentationen på konferensen föreföll dämpad. Arbetssättet i Translation Workspace bygger på att verktyg och databaser finns i molnet. Med andra ord krävs ständigt god internetförbindelse och produktionstakten minskar om servern är hårt belastad. Betalningen sker i form av abonnemang man köper tillgång till de moduler man behöver under en viss period och behöver inte göra stora engångsinvesteringar. Produktuppdateringar är därmed inga problem (vilket torde tilltala gamla frustrerade Trados-rävar!). Lionbridge (naturligtvis) och flera andra översättningsföretag kräver att deras Kilgray memoq Bulgariska memoq har på kort tid gått från noll till ledande aktör på CATmarknaden. Produkten har fått stort genomslag och har lockat användare från både Trados Studio och Déjà Vu, vilka inte ansåg att deras gamla favoritverktyg utvecklades snabbt nog. Kilgray verkar ha lyssnat noga på CATanvändarnas önskemål, studerat vad de olika produkterna har för starka sidor, utvecklat egna lösningar på de bästa funktionerna från alla verktyg och skytt Många uppskattade leverantörernas demonstrationer. Just denna bild är från SDLseminariet på konferensen i Malmö. facköversättaren 5/11 9

10 SFÖ-KONFERENS 2011 Ovanligt många leverantörer av CAT-verktyg var representerade på SFÖ-konferensen i Malmö och deras montrar väckte stort intresse. underleverantörer arbetar i Translation Workspace och detta förefaller vara huvudargumentet för att frilansande översättare ska välja detta alternativ. Star Transit NXT Star var mycket aktivt på marknaden för bara ett par år sedan, men förefaller just nu ligga lite i bakvatten och väckte ljummet intresse med sina demonstrationer. Produkten Transit NXT är väl etablerad, den enda CAT-produkten som är fast representerad i Sverige, och har länge betraktats som CAT-verktyget med det effektivaste och mest lättarbetade gränssnittet. Det är också tydligt att man har lagt mycket krut just på gränssnittet och arbetsmetoder vid presentationen talades mycket om det och mindre om den utveckling av underliggande teknik som vi får hoppas också finns. Stor vikt läggs vid att presentera såväl källtext som måltext synkront i layout. MT-funktion kan aktiveras, och det finns särskilda möjligheter till webbsökning efter termer direkt inifrån programmet. Star har valt den intressanta lösningen att låta användare hyra programmet på 3, 6 eller 12 månader. Den vassaste versionen går även att köpa på konventionellt sätt. Programmet ger ett gediget och synnerligen kompetent intryck men hämmas på marknaden av det mycket höga priset (som dock inte anges på någon hemsida); det är rätt uppenbart att frilansöversättare inte är någon viktig marknad för Star. Wordfast Franska Wordfast har alltid tagit sin närvaro på CAT-marknaden med en klackspark och i den mån kvillrande fniss och råa asgarv hördes i den solenna CAT-miljön kom de från Wordfast-demon. Wordfast är ett av de få CAT-verktyg som har en fot kvar i den rena MS Wordmiljön. Här är det Wordfast Classic som gäller. Tyngden i utvecklingsarbetet ligger emellertid på Pro- och Server-versionerna, som tillämpar tabellformatet. Wordfast har oftast betraktats som Trados light (med price light), men helt klart närmar sig funktionsomfånget de stora på marknaden. Tonvikten i presentationen låg på Wordfast Anywhere en lösning som innebär att man kör Wordfast Classic i molnet, med tillgång till VLTM (mycket stora och fritt tillgängliga termoch frasdatabaser). Det ännu intressantare i sammanhanget är att Wordfast Anywhere är fritt och gratis tillgängligt. Betydande irritation över detta kunde förmärkas från övriga CAT-demonstratörer i salen. Eftersom Wordfast är en mogen och etablerad produkt med många professionella användare finns det idag åtminstone ingen ekonomisk barriär för en frilansande översättare som vill ta steget in i CAT-världen (detta program är det klart billigaste av de stora ). BJÖRN OLOFSSON MATS D LINDER 10 facköversättaren 5/11

11 Lokalisering översättning och Lokalisering. Alla har hört ordet, men vad är det? I grunden betyder det lokalanpassning, alltså att man anpassar en produkt i sin helhet till den lokala marknaden. Och det omfattar mer än bara översättning. Lokalisering är vad man gör med programvara. Även om begreppet kan användas bredare, handlar det oftast om programvarupaket. Man måste översätta flera komponenter programvara, hjälpfiler och dokumentation, men även paketering och marknadsföringsmaterial ofta samtidigt. Ibland översätts handboken innan programvaran har översatts, eller ens finns i körbart skick på originalspråket. Det ställer höga krav på terminologihanteringen. Lokalisering kräver ny terminologi. Programmet gör nya saker. Ofta finns det inte någon terminologi på svenska. Man måste uppfinna nya termer ofta i flykten och se till att de används genom hela projektet. Lokalisering kräver speciella verktyg. Programvara kan sällan översättas i Word eller TagEditor. Det finns speciella verktyg till exempel Alchemy Catalyst där man kan se att översättningarna fortfarande passar i dialogrutorna och att snabbtangenterna (de understrukna bokstäverna i till exempel menyer) inte kolliderar. Lokaliserade produkter ser ut som om de utvecklats på målspråket. Programvaruutvecklare vet oftast hur man designar program så att de blir lätta att översätta, inte bara tekniskt utan även innehållsmässigt. Men måste ändå räkna om valutor i exempel och figurer, berätta för programmerarna att svenska veckodagar stavas med liten bokstav och konsekvent byta ut San Fransisco mot Göteborg. Det tekniska är lika viktigt som det språkliga. Textfiler kan finnas i ANSIformat eller UTF-8, eller ett halvdussin mer ovanliga format, och om man levererar fel format slutar programmet att fungera. Man får inte ha svårt att hitta i en invecklad katalogstruktur. Exempelfiler översätts i själva programmet även om det fortfarande kraschar var femte minut. Terminologi och stil måste vara enhetliga. Microsoft har en terminologidatabas med i skrivande stund poster. Det får inte förekomma avvikelser från de termerna, och inte heller från stilguiden på närmare 100 sidor. Det får inte synas hur många människor som varit inblandade allt ska se likadant ut. Lokalisering är bråttom. När Windows 95 lanserades hade Microsoft hyrt hela hamnen i Sydney, inklusive det berömda operahuset. Produkten lanserades samma dag i hela världen, med signaturmelodi av Rolling Stones. Tiotusentals människor var inblandade. En försening blir otroligt kostsam allt måste vara klart i tid. Dead i deadline betyder vad det står. Lokalisering är roligt. Utmaningen handlar mindre om själva texten och mer om att få lagarbetet att fungera. Och belöningen är att få ha varit med och översätta något som tusentals människor använder i sitt dagliga arbete. Själv var jag till exempel med och översatte version 2.0 av programmet jag använder för att skriva den här artikeln Microsoft Word. MATS ANDERSSON facköversättaren 5/11 11

12 12 facköversättaren 5/11 En studie beställd av EU-kommissionen visar att språket och översättaren är viktiga för lyckosamma affärer. I över 20 år har WordFinder utvecklat program som hjälper översättare i sin yrkesutövning. Idag kan vi erbjuda över 120 lexikon på 15 språk från ledande förlag. Lägg därtill möjligheten att skapa egna lexikon och kompatibilitet med de ledande CAT-verktygen så har du en oslagbar kombination. Behöver du ett lexikon snabbt och kanske bara under en period då kan du månadsvis abonnera på våra lexikon. Gå in på och läs mer! * Källa: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, European Commission.

13 FIT-KONFERENS FIT-konferensen i San Francisco I år åkte jag till San Francisco för att delta i FIT-konferensen. Jag blev otroligt besviken och jag var chockad över att en så stor och rik organisation var så snål och tanklös och oorganiserad. Här förklarar jag varför och jag undrar också om det är värt för SFÖ att vara medlem i FIT. Konferensen kostade $500 per person men var inte värd kostnaden alls. Organisationen för konferensen var mycket dålig. Till exempel saknades tekniken. Jag gav en föreläsning och blev chockad att få veta precis innan det var dags för mig att föreläsa att det inte fanns bärbara datorer, alltså att jag inte kunde visa min PowerPoint-presentation. När jag klagade fick jag veta att detta var eftersom det var för dyrt att hyra bärbara datorer och att det redan var dyrt nog för organisatörerna att hyra skärmar. Skärmar utan datorer är oanvändbara! Med tanke på det höga priset på den här konferensen var jag besviken att sådana grundläggande saker inte inkluderats. Jag blev tillsagd av en organisatör att låna en bärbar dator från någon i publiken. Detta är inte lämpligt, särskilt med tanke på att många deltagare tog med sina datorer i syfte att göra anteckningar på dem. VI DELTAR I konferenser för att lära oss nya saker och att få diskutera idéer och en del av inlärningsprocessen är dialog. Om FIT SFÖ är medlem i FIT, som är en paraplyorganisation för översättarorganisationer. Det finns mer är 100 medlemsorganisationer i FIT och alla betalar cirka $2000 varje år till FIT. FIT håller en stor konferens vart tredje år. Konstigt nog fanns det ett antal föreläsningar, inklusive keynotes, där det inte fanns någon frågesession alls. Enligt min erfarenhet är det mycket ovanligt att gå på en föreläsning som inte inkluderar tid för frågor. Detta var en organisatorisk fråga som enkelt kunde ha rättats till. I allmänhet var föreläsningarna på en ganska låg intellektuell nivå och jag kände att jag inte lärde mig något från konferensen. Vissa föreläsare var helt oförberedda, eller talade otydligt eller på felaktig engelska och många sade inget nytt eller intressant. Jag gick till en session som var en timme lång och som var bara en rad anekdoter om olika ortnamn. Jag kände att föreläsningarna vore mer lämpliga på gymnasienivå. De var absolut inte lämpliga för en publik av utbildade professionella översättare. Med få undantag var de nästan förolämpande i sin brist på substans. GANSKA MÅNGA föreläsningar ställdes in, ibland fem eller tio minuter efter det att de skulle ha börjat. Även om det inte är organisatörernas fel att folk inte kunde eller ville delta i konferensen, är det ganska misstänkt, och det visar också på dålig organisation att ingen berättade om de inställda mötena förrän det var för sent att gå på en annan föreläsning. När jag bad om en utvärderingsblankett, så jag kunde skriva ner mina tankar direkt efter konferensen fick jag höra att organisatörerna hade bestämt att [de] inte ville eller behövde få någon feedback. Detta är ett ganska konstigt beslut och visar på en djup känsla av apati angående konferensen och att man inte brydde sig om deltagarna. När jag kom hem igen, skrev jag till organisatörerna med synpunkter och jag bad också om att få tillbaka mina pengar. Jag skickade mitt mejl till cirka 20 organisatörer och representanter för FIT och fick ett enda svar som sa Tack för synpunkterna. Vi ger inte tillbaka pengarna. Det var allt. Jag skrev igen och sa att de i alla fall borde förklara vad som hade hänt. Jag fick återigen ett liknande svar. Jag var inte den enda som skrev för att klaga och alla fick precis samma svar, ord-för-ord. Det säger mig att organisatörerna inte bryr sig alls. De fick $500 per person och det fanns på konferensen så det kvittar om de som deltog tyckte att konferensen var bra eller inte. FIT tjänade pengar och det är det som räknas. SAMMANFATTNINGSVIS kan jag säga att jag aldrig har varit på en så dålig konferens. Det kostade mig över $4000 att vara där ($500 konferensavgift, $2000 på flyg, $1500 på hotell, plus mer för mat med mera) och det är pengar som man inte bara slösar på saker. Jag tvivlar på att jag någonsin kommer att delta på en FIT-konferens igen och jag undrar vad man egentligen får från FIT. Det verkar vara en översättarorganisation som inte bryr sig alls om översättare och vad är meningen med det? B.J. EPSTEIN Detta är en förkortad version av artikeln. Den ursprungliga finns på klicka på Facköversättaren i menyn överst. facköversättaren 5/11 13

14 Upphandlingar och ramavtal konsekvenser för myndigheter och översättare Syftet med denna artikel är att skapa debatt om hur LOU tillämpas inom översättningsbranschen och att klargöra konsekvenserna för både myndigheter och enskilda översättare. Jag har arbetat med språkgranskning och facköversättning inom naturvetenskap, teknik och medicin i över 25 år. År 1984 startade jag enskild firma och 1994 blev jag fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ). Mina kunder är i huvudsak forskare vid universitet och sjukhus i Sverige. Jag arbetar endast som frilans. Relationerna med mina kunder är goda och baseras på ömsesidig respekt. Många av mina kollegor inom SFÖ har dock uttryckt oro, dels över offentliga upphandlingar och ramavtal med olika myndigheter, dels över den låga ersättning de får från byråer. Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007:1091) reglerar köp som görs av myndigheter och andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/ EG. Syftet med LOU är att motverka ekonomisk brottslighet, att öka konkurrensen bland leverantörer och att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Många översättare är ensamföretagare så detta är en speciellt viktig fråga för dem. En översättningsbyrå må ha ett litet antal fast anställda men en byrå som skryter med att den har ett nätverk med flera hundra översättare kan knappast betraktas som ett litet eller medelstort företag. Konkurrensverket påpekar att det är viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud. Upphandlingsförfaranden Att upphandla köp av varor och tjänster är tidskrävande för alla parter och det är därför vanligt med ramavtal. Vid översättningsuppdrag leder detta ofta till ramavtal mellan myndigheter och översättningsbyråer. Det är svårt, om inte omöjligt, för en ensam översättare att teckna ett ramavtal med en myndighet och det leder till att frilansöversättare i praktiken utesluts från att komma i fråga för översättningsuppdrag från myndigheter. Eftersom syftet med upphandling bland annat är att erhålla bra tjänster till lägsta rimliga pris, får den byrå som lämnar lägst anbud oftast avtalet då mindre vikt läggs på kvalitén än på priset. Myndigheter behöver dock inte ingå ramavtal. Det finns flera olika sätt att upphandla tjänster inom LOU nämligen: förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling. Den senaste utvecklingen Från och med den 1 januari 2011 har den statliga upphandlingen centraliserats till en myndighet, Statens inköpscentral, vid Kammarkollegiet. Syftet är att effektivisera upphandlingarna genom att teckna stora ramavtal för statliga myndigheter. Resultatet av det blir att allt fler myndigheter kommer att anlita allt färre och större översättningsbyråer. Risken är därmed stor att byråernas dominans på marknaden växer ännu mer och att de pressar de redan låga ersättningarna till sina leverantörer ännu mer. Konsekvensen av detta blir i sin tur att de mer kompetenta översättarna inte tar dessa uppdrag och kvalitén på översättningarna kommer att minska. Ett praktiskt exempel I april 2011 blev jag kontaktad av en forskare vid Lunds universitet angående översättning av en rapport som hade getts ut på svenska av en statlig myndighet (nedan kallad verket). Trots att myndigheten har ramavtal med två översättningsbyråer ombads forskaren att komma med förslag på lämplig översättare. En diskussion uppstod (per e-post) om problemet med ramavtalet och hur man kunde lösa det. Trots det 14 facköversättaren 5/11

15 fick jag den 4 maj bekräftelse med e-post från både forskaren och projektledaren på verket att jag skulle sätta igång med översättningen. Efter två dagars arbete blev jag uppringd av projektledaren på verket med den tråkiga nyheten att verket inte kunde kringgå LOU och att jag omedelbart måste avbryta mitt arbete. Man försäkrade mig om att verket skulle göra sitt bästa för att kompensera mig för den arbetstid jag redan lagt ner på uppdraget. (I konsultation med en advokat från ADN Law krävde jag verket på ersättning för den tid jag redan arbetat med översättningen och även för den tid jag blev utan uppdrag p.g.a. deras avtalsbrott. Den 15 juli, en månad efter mitt andra brev med ett konkret krav, fick jag ersättning av verket på det begärda beloppet.) Byrån v. frilansöversättaren Jämförelse av byråns och den enskilda facköversättarens anbud Min offert var på SEK i vilket översättning, granskning och layout i Word ingick. Byråns offert var på SEK och bestod av följande poster: Översättning (Sve Eng) ord à 1,62 per ord SEK Språkgranskning 30 tim à 370:- per tim SEK Projektledning 1 tim à 950:- 950 SEK Som synes är byråns offert betydligt dyrare än frilansöversättarens. Byrån debiterar verket 1,62 SEK per ord för översättning. När samma byrå kontaktade mig erbjöd de mig 1,00 SEK per ord. Efterforskning har visat att samma byrå ibland erbjuder sina översättare 1,20 per ord, men sällan mer. Enligt Liisa Leppänen, Finlands översättar- och tolkförbund, kan man inte leva på en ersättning på 1,00 SEK per ord efter det att egenavgifter, skatt och andra omkostnader är betalda. Byrån debiterar verket 370 SEK/tim för språkgranskning. Vad språkgranskaren får kan man bara spekulera i med tanke på skillnaden mellan översättarens ersättning och byråns pris till verket. Det är därför tveksamt att även språkgranskaren kan livnära sig på sitt yrke. Byrån tar hela 950 SEK/tim för projektledning vilket rimligtvis bör bestå av att ringa samtal och skicka e-post för att hitta översättaren och språkgranskaren, och förmedla uppdraget. Jag finner det högst anmärkningsvärt att de som gör det kvalificerade arbetet, det vill säga översättaren och granskaren, får mindre än 370 SEK/tim, medan det administrativa arbetet värderas nästan tre gånger högre. Det är också värt att notera att byråns offert är baserad på ord. Det är visserligen det antal ord i filen som anges av Word, men de nio sista sidorna (5 691 ord) är referenser som redan står på engelska och således inte behöver översättas. Deras offert är därför högre än den borde ha varit. Byråns offert är således betydligt dyrare än frilansöversättarens trots att ersättningen till dem som gör det kvalificerade arbetet är oförskämt låg. SFÖ:s roll Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) startades av översättare för översättare för över 20 år sedan med syfte att höja översättarens status. Är det inte nu dags för SFÖ att marknadsföra sig som Sveriges Facköversättare och på så sätt erbjuda en utmärkt marknadsplats för upphandling av facköversättningar? SFÖ:s medlemsdatabas innehåller mycket värdefull information om över professionella översättare som behärskar 47 olika språk inom över 80 områden. DEBATT Databasen är tillgänglig för alla på www. sfoe.se. Den ger möjlighet för både företag och myndigheter att komma i direkt kontakt med högkvalificerade yrkesöversättare till ett rimligt pris. Ett annat alternativ som SFÖ kan överväga är att erbjuda en översättarförmedlingstjänst. Det betyder inte att SFÖ blir ännu en stor översättningsbyrå. Förmedlaren föreslår ett antal lämpliga översättare till kunden. Kunden och översättaren kommer sedan att ha direktkontakt med varandra och kommer överens om pris och arbetsförhållanden. En mindre ersättning kan utgå för förmedlingen som antingen betalas av SFÖ eller av den översättare som får uppdraget. En sådan tjänst skulle till exempel kunna rymmas inom ramen för SFÖ:s nya kansli. Slutsatser Den nuvarande trenden med det växande inflytandet av allt större översättningsbyråer och deras låga ersättningar till sina leverantörer är oroväckande. Centrala upphandlingar kommer sannolikt att leda till att många myndigheter ingår ramavtal med en eller få stora aktörer. Därmed blir konkurrensmöjligheterna för små och medelstora företag tillintetgjorda. Myndigheterna i Sverige måste ompröva sina beslut att skriva ramavtal med översättningsbyråer och i stället anlita enskilda facköversättare, antingen genom SFÖ eller andra organisationer som representerar professionella översättare. Resultatet blir översättningar av högre kvalitet till lägre pris. HELEN SHEPPARD PhD, Word for Word Technical Translations Artikeln är nedkortad inför publicering i Facköversättaren. Artikeln i sin helhet, inklusive källhänvisningar, finns på (klicka på Facköversättaren i menyraden). A D V O K A T F I R M A M E D A F F Ä R S J U R I D I S K I N R I K T N I N G ADN LAW ADVOKATFIRMA AB BIRGER JARLSGATAN 58, STOCKHOLM TEL DIREKT FAX FR ÅN OCH MED HÖSTEN 2010 ÄR»ADN L AW ADVOK ATFIR M A«SFÖ:S REKOMMENDR ADE AFFÄRSJURIDISK A PARTNER. ADN Law erbjuder, enligt avtal med SFÖ, medlemmar och medlemsföretag, ett genomsnittligt pris på kr/tim exklusive moms. Endast faktiskt nerlagd tid debiteras. Priset utgår från att huvudparten av ärendena är av enklare karaktär (uppdrag som typiskt sett uppkommer hos småföretagare). ADN Law är en affärsjuridisk byrå med svensk och internationell inriktning som erbjuder affärsjuridisk service. Vårt mål är att alltid hålla högsta kvalitet samtidigt som vi skapar nytta för våra klienter. Kontaktperson på advokatfirman är jur. kand. Erik Rynhag med erfarenhet av arbete på Skatteverket och vid domstol. Välkommen att kontakta oss. facköversättaren 5/11 15

16 AUKTORISATION Vi har väl alla hört talas om auktoriserade översättare (eller, som termen lyder, auktoriserade translatorer ). Men vad innebär det att man är auktoriserad för antalet uppdrag, själva jobbet, de arvoden man kan begära (och också få)? Och hur blir man det? Auktoriserad? Vad är det? En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad translator En översättning kan vara lika bindande som en orginalhandling, därför krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En auktoriserad translator ska följa God translatorssed. Så lyder en kortfattad beskrivning, hämtad från Kammarkollegiets hemsida. Den borde vara korrekt; det är nämligen Kammarkollegiet som sköter auktorisering och kontroll. Vad gäller den goda translatorsseden så är det inget tomt prat; det handlar om hela 11 sidor som täcker allt från kunskapskrav till uppdragshantering, jäv, tystnadsplikt, översättningsteknisk praxis och hantering av stämplar och sigill m.m. Den finns på sprakservice. se/pdf/godtranslatorssed.pdf och kan vara intressant läsning vare sig man är auktoriserad eller ej. Vad gäller själva uppdragen kan en auktoriserad translator få en hel del jobb som den icke auktoriserade går miste om. Det kan handla om både myndigheter, företag och privatpersoner som behöver bestyrkta översättningar. Ofta kan man ta ut ett något högre pris, men eftersom uppdragen samtidigt kan vara mer krävande är det inte säkert att timpenningen blir nämnvärt högre än normalt. Och översättningsbyråer är normalt obenägna att alls betala mer. Men självklart ses det rent allmänt som en kvalitetsstämpel att vara auktoriserad, och även på så sätt kan auktoriseringen bidra till fler uppdrag. Många SFÖ-medlemmar är auktoriserade och vet alltså vad detta handlar om; de flesta är det inte även om det säkert är flera som i likhet med mig har försökt bli det men misslyckats. Prov anordnas en gång per år och kan avläggas i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå. Alldeles nyss gjorde jag ett nytt försök (efter sådär åtta år sedan det första), och erfarenheterna var lite annorlunda. För det första hade priset gått upp från kr till För det andra var förutsättningarna annorlunda så tillvida att i stort sett alla deltagare (ett femtiotal i Stockholm; totalt cirka 180) förstås använde datorer. (Även skrivare, men handskrift och USB-minne eller cd-skiva godtas också.) Allt man kan peta in i datorn får användas, liksom all litteratur man kan släpa med sig. Däremot är Internetuppkoppling inte tillåten, vilket kan förefalla egendomligt, eftersom Internet faktiskt är ett viktigt hjälpmedel vid all översättning och inte rimligen kan anses vara fusk; det man vill undvika är att någon via mejl låter någon annan göra hela översättningen. Hur som helst fann jag datorn utgöra en enorm skillnad; särskilt att kunna använda WordFinder i stället för varjehanda (och tunga) lexikon. Man gör ett prov per språkkombination, och det är tredelat: en allmän text, en juridisk och en ekonomisk. Varje text är en sida lång, och man har tre timmar på sig per text alltså mycket god tid. Det har många gånger diskuterats (inte minst på SFÖ-debatt) att provet borde kunna innefatta andra vanliga och någorlunda väl avgränsade specialområden, till exempel medicin och IT. I Finland får man välja två av de tre områdena juridik, ekonomi och medicin, och ett liknande arrangemang diskuteras även i Sverige. Lägg dock märke till att själva auktorisationen är allmän, alltså inte bunden till ett visst fackområde. (Det gäller även i Finland.) Rättningen görs av två bedömare som representerar språkvetenskap och praktisk översättningserfarenhet, och höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil. Alla tre delarna måste vara godkända, och det tar två till sex månader att få resultatet. Den långa tiden sägs bero på att granskningen görs av personer som gör det när det finns tid över i det vanliga arbetet (fast betalt får de förstås). Det bör påpekas att man inte auktoriseras för livet utan måste förlänga auktorisationen vart femte år. Det gör man genom att ange hur många uppdrag man har haft under den tiden samt betala en avgift för varje språkkombination lika med den för provet. Det kan också gott påpekas att det var rätt kul att göra provet; roligare än jag mindes. Men det är ju ingen garanti för att det gick bra. (Säkert behöver man lite tur också.) Skulle jag ha missat igen så är jag dock i stort om än kanske inte alltid gott sällskap bara ungefär en av tio blir godkänd. Mer information finns på kammarkollegiet.se; klicka på Tolkar & Översättare. MATS DANNEWITZ LINDER 16 facköversättaren 5/11

17 KRÖNIKA Översättarens roll magiker eller shaman? Livet är en historia som vi berättar för oss själva och för varandra. Utan historier saknar vi möjlighet att bringa reda i de myriader av intryck som väller över oss varje dag, från vår omgivning och från vår inre värld. Utan historier kan vi inte fly den ständiga medvetenheten om att vi är dödliga. En historia är en bekräftelse på att det finns ordning i världen och att en del av våra jag kommer att leva vidare, bortom egna tankar och erfarenheter. HISTORIER BEHÖVER INTE begränsas till ord. Gester, handlingar, musik, dans och konst är ofta mer kraftfulla sätt att kommunicera än en muntlig berättelse. Trots detta har människan utvecklat en förmåga och ett behov av att förmedla sina berättelser med de särskilda nyanser, den specificitet och det hopp om att nå en gemensam förståelse som ord kan ge. Ord är verktyg i ett större system, i ett språk. Som sådana är de också uttryck för det gemensamma medvetandet inom en viss grupp människor. Vad händer när olika grupper stöter på varandra, så som allt oftare sker i den moderna världen? Finns det någon möjlighet för olika grupper att på djupet kommunicera med varandra via ord? VÅR UPPGIFT SOM översättare är att förmedla historier från en grupp människor till en annan. Vi skriver på det språk som målgruppen talar, men inneboende i vårt arbete finns ett slags metaspråk, en förståelse för det mänskliga medvetande som grupperna delar. Vi intar en position mellan de båda språken och vi fungerar som en kanal för grupperna att kommunicera med varandra. NÄR VI ÖVERSÄTTER skönlitteratur framstår de grundläggande skillnaderna mellan språken omedelbart och tydligt. Plötsligt verkar inte ett enda ord i källspråket ha en exakt motsvarighet på målspråket. Det är som om de två språken betraktar världen på skilda sätt. Saker inträffar inte i samma ordning. En person som reser sig från en stol och går genom rummet gör det inte i exakt samma ordning på olika språk. Skillnader som dessa är särskilt påfallande inom skönlitterär översättning, men vi ser dem i allt vi översätter. Varje dokument är en historia, en tolkning av världen, ett uttryck för författarens identitet och upplevelse av sig själv. På ett eller annat sätt vill författaren övertyga läsaren om något, få läsaren att dela sin syn på omvärlden, styra hur läsaren arrangerar intryck i sin hjärna. Oftast finns ett mer eller mindre uttalat tema som löper genom handlingen, som styr antaganden, bevis och slutsatser. En översättare måste förmedla fakta, siffror och objektiva förhållanden i källtexten. Men ännu viktigare är att översättaren kommunicerar textens undflyende essens, den syn på tingens tillstånd som författaren har, och som författaren vill få läsaren att förstå, tro och acceptera. Översättaren, som är väl bevandrad i de båda språken, kan paradoxalt nog lägga sig på en nivå ovanför själva ordens, i en sfär som språken delar, en sfär av det gemensamma mänskliga medvetandet som manifesteras i människors behov av att berätta historier och att engagera andra i vad de har att berätta. I DENNA MENING kan översättaren ses som ett slags magiker, eller som en alkemist. Vi översättare har den ovanliga förmågan att vara djupt förtrogna med två språk, varav vi har levt med ett hela våra liv. Vi utvecklar en rad färdigheter, tekniker och verktyg, och vi samlar erfarenhet. Men dessa förmågor kan även datorer besitta. Det unika med oss översättare är vår förmåga att övervinna den begränsning som ord och språk representerar, så att vi istället kan ta itu med människors behov av att berätta, att definiera sig själva, att åhöras på sina egna villkor, och att organisera sin verklighet på ett sätt som, åtminstone provisoriskt, är meningsfullt för dem. Berättelser, oavsett om de räknas som skönlitteratur eller beskriver hur en maskin fungerar, är ett uttryck för människans specifika sätt att finnas till i världen. De av oss som har fått privilegiet att tolka andra människors berättelser kan ta rollen av shamaner, med uppgiften att påminna mänskligheten om dess mest grundläggande drifter och längtan. KEN SCHUBERT Översatt av Björn Olofsson facköversättaren 5/11 17

18 SFÖ-NYTT Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Häpnadsväckande översättning Tokiga översättningar på TV är det som bekant ingen brist på. Men frågan är om det går att bräcka följande, ur BBC:s förlaga till Halv åtta hos mig. En deltagare säger om en annan: Greg has a severe chip on his shoulder about something. (Vilket betyder att Greg är väldigt snarstucken i något visst sammanhang.) Översättningen löd: Det luktar rutten fisk om Gregs bagage. Som ju bara har namnet Greg gemensamt med källtexten. Fabulöst! MDL Strid flod av språknyheter Computeren gør børn til dårligere læsere ja, är det inte det vi alltid har trott? Eller inte. Hur som helst hittade jag denna intressanta danska artikel tack vare den förträffliga tjänsten SprogNyheter; ett varannanmånatligt mejl-nyhetsblad från Jørgen Chr. Nielsen ogsprog.dk) med underrubrikerna Sprognyheter, Nyt fra Sprogmuseet.dk, Arrangementer i Danmark, Arrangementer andre steder, Netkalendere och Redaktion. Det är en guldgruva för den språkintresserade oavsett att det mesta härrör från Danmark (och även många danska språknyheter är förstås av intresse för icke dansktalande). Man kan också RSS-prenumerera via MDL SAOL snart som app Den som vill ha SAOL lätt tillgänglig i mobiltelefonen behöver inte vänta länge till. I november är det dags, meddelar Peter Englund på sin blogg. Enligt Svenska Akademiens ständige sekreterare kommer appen att finnas för både Iphone och Android. Samtidigt passar han på att meddela att en totalrenovering av webbsidorna för SAOL och SAOB är på gång. AH Ordvitsar inte alltid så kul Denna nya bok av John Pollack handlar om ordvitsen och dess roll i människans historia. Enligt John Pollack vet ingen exakt var ordet pun kommer ifrån, men det verkar troligt att det är från ordet pundit, som betyder a learned Hindu versed in Sanskrit, och sanskrit är ett komplext språk med många ordlekar. En annan möjlig härledning är att det kommer från det latinska punctilio. Förutom frågan om etymologi är det också svårt att klart definiera vad en ordlek är. Förutom själva ordet diskuterar Pollack också i detalj hjärnforskning, hur vi hör ljud/språk, hur evolutionen och utvecklingen av mänskliga organ påverkat förmågan att berätta skämt. Ordlekar har haft sina upp-och-nedgångar under hela vår historia. Under en tid var ordlekar ett tecken på intelligens, och det fanns även ordleksdueller (liksom det fanns svärddueller), medan det vid andra tillfällen hävdades att ordlekar var olämpliga, och att de inte borde vara en del av intellektuell diskurs. En annan diskussionspunkt har varit om de är lämpliga för barn (detta är för övrigt något som har varit en del av min forskning). Men som Pollack skriver: it s this very wordplay that exposes children to the mechanics of semantics, long before they ever tackle grammar in a classroom. Studies also indicate that children s facility with language has a major impact on their ability to excel in other subjects, too, including math and science. Playing with language helps them discover similarities, differences and patterns, as well as how to make bold conceptual leaps. En av de stora missuppfattningarna om ordlekar är att de måste vara roliga. Som Pollack undersöker i sitt arbete kan ordlekar i själva verket användas för att få folk att tänka på språk och mening, eller att hänvisa till tabubelagda frågor ( the more rigid a society becomes, the greater its reliance on subtexts, especially puns, to address sensitive or taboo topics. ) eller att tjäna en rad andra funktioner. Pollack skriver: One should remember, though, that puns are at their core defined by multiplicity of meaning, not always humor Pollack diskuterar också varför folk har negativa känslor kring ordlekar och varför vissa stönar när de hör en. Han säger att if a pun s secondary meaning does not clearly echo or reinforce a conversation s greater context, such wordplay can come across as deliberate and disruptive nonsense. This is likely a principal reason why many people who strongly prefer order to ambiguity often express such antipathy, even hostility, to any and all puns. Om du förväntar dig en skämtbok, läs en annan bok. Om du vill lära dig mer om ordlekar genom historien och hur ordlekar påverkar kulturen, är detta boken för dig. Ändå erbjuder Pollack några ordlekar, så man skrattar en del samtidigt som man lär sig något nytt om ordvitsar. Sanskrit är ett komplext språk med många ordlekar enligt författaren. The Pun Also Rises av John Pollack B.J. EPSTEIN 18 facköversättaren 5/11

19 SFÖ-NYTT Studentspalten Kontaktpersoner: Elisabeth Schriefer, Elin Svahn, Medlemsnytt Vi är nu 1114 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Cecilia Lindmark, Dalby Henrik Nordin, Umeå Mats Andersson, Täby Bryan Mosey, Stockholm Aradai Pardo Martínez, Grenoble Johanna Holmberg, Hägersten Sheila Widingsjö, Sollentuna Stacy Ashford, Keila, Estland Anders Johansson, Göteborg Frida Källström, Helsingborg Kerstin Martinsson, Hudiksvall Sarah Melzer, Solna Christina Schöning, Kalmar Lisa Julia Janmar, Göteborg Marion Söderström, Åkersberga Mikael Broman, Stockholm Paul Redstone, Stockholm Ensam spalt söker Allting roligt har ett slut och nu är det dags för Elisabeth och Elin att lämna över stafettpinnen. Kanske är det just du som ska ta över? FINNES: 20-årig förening med barnasinnet kvar som letar efter att hitta sin roll i ett större sammanhang. Inom föreningen finns något för alla, till exempel den bångstyriga Yahoo-gruppen SFÖ Debatt där hugade medlemmar tycker till om allt mellan himmel och jord. Håll i hatten, det kan gå vilt till! Är man däremot lagd åt det lite mer strukturerade hållet finns ett omfattande kursprogram att ta del av inom spektrumet mindfulness medicinsk terminologi. Skulle andan falla på är föreningen inte sen att slå klackarna i taket på en av de många pubkvällarna som anordnas. Dessa excesser bleknar dock i jämförelse med årets höjdpunkt: konferensen. En gång om året kan även de mesta undangömda översättare från Sveriges alla vrår blomma ut i full prakt. I stället för romantiska middagar och skogspromenader längtas det här efter intressanta inblickar i översättarstudentens liv och vedermödor och nyfikna ögon på en bransch som befinner sig i brytpunkten mellan gammalt och nytt. Kanske längtar SFÖ efter just dig? SÖKES: Översättarstudent med fräscha ögon och pennan i högsta hugg. Varför inte förgylla studietiden genom engagemang i Sveriges största översättarförening? Ge lite få mycket tillbaka! Engelska till svenska eller rumänska till japanska spelar ingen roll, huvudsaken är att du läser på en översättarutbildning. Oavsett om du är Tourys största fan eller föredrar Ciceros gamla visdomar kan du säkert bidra med intressanta perspektiv på översättarbranschen. Bara Google Translate-fantaster undanbedes. Om du tycker om att tycka till kan det mycket gärna vara dig vi söker. Tveka inte att höra av dig till om du har blivit nyfiken, vi ser fram emot att få post från dig! ELIN SVAHN Julklappstips Vill du ge bort ett år med Facköversättaren? Vi har snygga presentkort som du kan skicka till de du vill ska få insikt i facköversättarvärlden. Specialpris just nu för SFÖ-medlemmar: Du betalar endast 175 kronor för en årsprenumeration med sex fullmatade nummer (Ordinarie pris: 225 kronor). Gör så här: Skicka ett mejl till se med rubriken Presentkort och ange ditt namn, fakturaadress samt namn och adress till de personer du vill ge Facköversättaren till. Presentkorten kommer till fakturaadressen inom några dagar. Nästa nummer kommer ut omkring den 20 december (manusstopp den 14 november) facköversättaren 5/11 19

20 Posttidning B Retur till: Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm, Sweden SFÖ-konferens 2012 Konserthuset i Gävle. Där allt spännande kommer att hända. Senaste nytt från Gävle Ibörjan av september reste konferensgruppen till Gävle för att inspektera vår tjusiga konferenslokal Konserthuset konferenshotellen och andra platser av intresse, samt för att känna av staden och träffa några lokala förmågor. Både lokalerna och staden imponerade stort på oss alla, och nu är vi mer övertygade än någonsin om att Gävle kommer att bli en underbar värdstad och att SFÖ:s konferens 2012 kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Så, om du inte redan har gjort det, plocka genast fram kalendern och boka in helgen 4 6 maj 2012! Regn och rusk gjorde att den planerade fotograferingen fick utföras inomhus i Konserthusets foajé, men som utlovat får ni nu en bild på nästan hela konferensgruppen: från vänster Charlotte Sjögren, Tilda Appelberg, Marie Eriksson, Görel Bylund, Anne Sofie Eriksson och Sofia Malmgård. Frånvarande: Elisabeth Schriefer. Dessutom har konferensgruppen glädjande nog fått förstärkning av två SFÖ-medlemmar från Gävle, Lillemor och Per Jernberg, som har lovat att vara vår förlängda arm i Gävle vid behov. Som vanligt tar vi gärna emot tips och förslag på KONFERENSGRUPP 2012 Nästan hela konferensgruppen F OTO : KO N F ER EN SGRUPPEN 20 facköversättaren 5/11

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer