Här ligger Signalfabriken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här ligger Signalfabriken."

Transkript

1

2 Här ligger Signalfabriken. KISTA KISTA C ARLANDA JÄRNVÄGSGATAN PRÄSTGÅRDSGATAN JÄRVA ESPLANADEN SIGNAL FABRIKEN VASAGATAN TORG TORG BRUNNSGATAN TORG STUREGATAN UPP/NEDGÅNG GÅNGTUNNEL STATIONSGATAN UPP/NEDGÅNG TUNNELBANA ROSENGATAN BROMMA FLYGPLATS BROMMAPLAN SIGNAL FABRIKEN SOLNA C SOLNA KUNGSHOLMEN CITY NORRA DJURGÅRDEN CENTRAL STATIONEN ÖSTERMALM N LANDSVÄGEN HUMBLEGATAN TAXIFICKA JÄRNVÄGSGATAN HÅLLPLATS NY TVÄRBANA UPP/NEDGÅNGAR TUNNELBANA OCH PENDELTÅG PERRONG FJÄRRTÅG LYSGRÄND SÖDERMALM Direkt intill den starkaste kommunikationsknutpunkten utanför Stockholms city.

3 Mission: Att utveckla och förvalta kvarteret Signalfabriken fastigheter, lokaler, lägenheter, serviceutbud och varumärke. Vision: Att få människor att trivas. Mångfald Med mångfald avses ett brett och varierat serviceutbud anpassat till behov och förväntningar hos både manliga och kvinnliga, yngre och äldre besökare. Signalfabriken ska upplevas att alltid ha något att erbjuda av värde att alltid vara värt ett besök. Intimitet Med intimitet avses känslan av småskalighet både fysiskt i den varsamma arkitekturen med sitt ombonade intryck inomhus och utomhus, och mentalt genom möjligheterna till kontakt och gemenskap med andra människor såväl bekanta som obekanta. Generositet Med generositet avses sättet att välkomna och ta hand om besökarna i Signalfabriken med gästfrihet, lyhördhet och tolerans. Att Signalfabriken sätter sina besökare och deras trivsel i fokus skall alltid kännas i atmosfären i Signalfabriken. Vitalitet Med vitalitet avses känslan av ett levande och glädjerikt kvarter med erbjudanden och aktiviteter som engagerar och inspirerar besökarna att aktivera sig själva fysiskt och/eller mentalt. Förmågan att tänka nytt och tänka annorlunda är viktiga inslag i känslan av vitalitet. Kvalitet Med kvalitet avses dels det hållbarhetstänkande sättet att bevara och levandegöra kvarterets gamla byggnader, och komplettera med nya, utgör. Dels klassen på Signalfabrikens serviceutbud allt i från vad som säljs i butiker och serveras på kaféer osv. till uppträdanden på torgen, tömning av papperskorgar, underhåll av parkbänkar, lekskulpturer osv. Trygghet Med trygghet avses känslan av säkerhet att den fysiska miljö Signalfabriken utgör upplevs som säker och behaglig att vistas i, och att de företag etc som driver verksamheterna i Signalfabriken upplevs som seriösa och pålitliga.

4 Marknadstorget sommardag 2014

5 MITT I SUNDBYBERG, direkt intill torget och kommunikationer finns Signalfabriken, en plats för kontor, handel, boende, möten, matupplevelser m.m. Signalfabrikens gårdar blir en oas och mötesplats i staden. Signalfabrikens atmosfär och miljö bygger på de befintliga byggnadernas karaktär med bl.a gamla industrilokaler från 1900-talets början samt Stadens f.d stadshus. Dessa kompletteras med nya spännande byggnader som samspelar med det befintliga. Tillsammans skapas en unik plats. SIGNAL- FABRIKEN. Butiker Kontor Restauranger Caféer Bostäder Hotell Bibliotek 2013 flyttar biblioteket in med ca besökare per år. Tidplan Detaljplan godkänd Våren 2011 Beräknad produktionsstart Hösten 2011 Beräknad invigning Hösten 2013 Signalfabrikens ytfördelning Handel: m² Bostäder: m² Kontor: m² Story hotel: m² Bibliotek : m² 1 Garage: 100 platser Mitt i staden Mitt i historien Mitt i en unik miljö

6 PRÄSTGÅRDSGATAN JÄRNVÄGSGATAN SIGNAL FABRIKEN BRUNNSGATAN STUREGATAN STATIONSGATAN UPP/NEDGÅNG TUNNELBANA Ett parkeringsgarage under gården med ca 100 platser kompletteras med snabb och lättillgänglig markparkering. ESPLANADEN LANDSVÄGEN TORG VASAGATAN HUMBLEGATAN TORG TORG Inlastning till butikerna sker företrädesvis från Bangatan. Här placeras även gemensamma återvinningsrum för butikerna. Mindre varutransporter kan ske i parkeringsgaraget och lastficka på Vasagatan. JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN HÅLLPLATS NY TVÄRBANA ESPLANADEN ROSENGATAN UPP/NEDGÅNGAR TUNNELBANA OCH PENDELTÅG MARKPARKERING VASAGATAN PERRONG PENDELTÅG MARKPARKERING SIGNAL FABRIKEN TORG LYSGRÄND TORG BRUNNSGATAN P-GARAGE UNDER GÅRDEN CA 100 PLATSER TORG STUREGATAN STATION JÄRN ALLÉN NDSVÄGEN

7 SUNDBYBERGS TORG. Torget utanför Signalfabriken blir mer än någonsin stadens hjärta. A. Passage under järnvägen B. HållplatsTvärbanan C. Hållplats bussar D. Passage till fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbana B A D C

8 SUNDBYBERG.

9 Sundbyberg där staden är som bäst, både storstad och natur med plats för mänskliga möten. Sundbyberg är Sveriges mest Räknas till en av växande stad i relativa tal. 6 stadskärnor i stockholmsområdet ska befolkningen ha ökat från invånare Knutpunkt för pendlartrafik till runt för nordvästra Stockholm skall det finnas arbetsplatser mot idag. Sundbyberg är mycket attraktivt för boende och företagande, för närheten till storstaden genom unik infrastruktur och natur.

10 NYA PROJEKT I NÄROMRÅDET. 1. Signalfabriken m 2 nya kontor och bostäder planeras. 3. Ny Willys nya bostäder. 5. Nytt handelsstråk. 6. Tvärbanan med nya hållpatser blir klar sommaren Sundbyberg får tillbaka sitt torg. 8. Ca 200 nya bostäder. 2 Järnvägsgatan 3 Esplanaden 8 Sturegatan T 6 Sundbybergs station J T T Bällstaån 6 Hållplats för tvärbanan Hamngatan Bällstavägen SUNDBYBERG. 4

11 BUTIKER SUNDBYBERG 1. 7-eleven 2. Åhléns 3. Apotek Hjärtat 4. Bishops Arms 5. Boutiqe Surprice 6. COOP Konsum 7. Dressman 8. Elvisning Esplanaden 9. Expert 10. Flash 11. Gits mode 12. Hemköp 13. Hemtex 14. Kåges Herr 15. KungSängen 16. Ica 17. Lindex 18. Mixit 19. Myrorna 20. Rieds skor 21. Synoptik Synsam Systembolaget T 24. Twilfit Doc Morris Willys Signalfabriken kompletterar det kommersiella utbud som finns i Sundbyberg idag, med ca 20 butiker, hotell, goda kommunikationer och centrala läge. En ny mötesplats i staden. JÄRNVÄGSGATAN ESPLANADEN LANDSVÄGEN STUREGATAN JÄRNVÄGSGATAN J STUREGATAN 2 LANDSVÄGEN T T 12

12 Sammanfattning/ Marknadsanalys Sundbyberg har ett växande handelsunderlag och en starkt växande befolkning. Det primära marknadsområdet + 35% mellan Bedömd nettotillväxt i Sundbybergs stadskärna till 2015: Dagligvaror +30%, Sällanköpsvaror +14%. Infrastrukturen är mycket god och väntas bli bättre i.o.m. tvärbanan. Sekundära marknadsområdet + 11% Idag ca arbetsplatser, år 2015 ca Konsumtionstillväxt ca 2,5% per år och capita till Stark konkurrens nu och 2015, men positiv efterfrågeutveckling. Konsumtionstillväxten stiger stadigt i Sundbyberg.

13 BEFOLKNINGTILLVÄXT I området Solna, Sundbyberg och kring Bällstaån planeras ett mycket stort antal bostäder, både i form av mindre förtätningar, nya bostadsområden och nya stadsdelar I de områden som ligger mycket nära Signalfabriken och stadskärnan planeras ca bostäder fram till BÄLLSTA J T +200 SUNDBYBERG SOLNA S Över Bällstabron ligger Annedal där nya bostäder väntas stå färdiga år NORRA DJURGÅRDEN HUVUDSTA Befolkningstillväxten refererar till 2015 och har uppskattats med hjälp av de befolkningsprognoser som finns tillgängliga hos USK, Sundbybergs kommun och Solna kommun samt tillgänglig information om planerade byggprojekt ÖSTERMA KUNGSHOLMEN CENTRAL STATIONEN T

14 KONSUMTIONSTILLVÄXT. Konsumtionsprognosgruppen, KPG, bedömer konsumtionstillväxten år till 3,6 % per capita och år för sällanköpsvaror där kläder väger tungt. Vi föreslår en försiktigare bedömning på 2,5 % per capita och år fram till 2015 då den stämmer bättre med den långsiktiga utvecklingen. För dagligvaror bedömer KPG och vi tillväxten till 1,6 % per capita och år fram till Beklädnadsmarknaden väntas växa med totalt ca 412 miljoner kr i marknadsområdet fram till Beklädnad (kläder, skor accessoarer) står för ca 33% av sällanköpsvarukonsumtionen. Sundbybergs kommun har ett jämförelsevis lågt försäljningsindex för sällanköpsvaror. Primära marknadsområdet DV SV Beklädnad Totalt Primära och sekundära marknadsområdet DV SV Beklädnad Totalt

15 Konkurrensläget är en svaghet idag och ett framtida hot. Konkurrensen kommer dessutom att öka framöver. Den ökande konkurrensen kommer att ta betydande marknadsandelar fram till år Detta kommer att leda till att Sundbybergs stadskärna om man inte försvarar sig och om alla konkurrerande planer genomförs fullt ut tappar ca 35 % i sällanköpsvaruförsäljning jämfört med den nivå man skulle haft utan ny konkurrens. På dagligvarusidan blir förlusten betydligt mindre, ca 5 %. På grund av den snabba befolknings- och konsumtionsökningen får marknadsområdet ändå en positiv efterfrågeutveckling. Tillväxt minus konkurrens fram till 2015 beskrivs i tabellen nedan. DV SV Tillväxt Konkurrens Nettovikt 35% -5% 30% 49% -35% 14% SV-oms 2008 (Mkr) DV-oms 2008 (Mkr) Total oms 2008 (Mkr) Detaljhandelsyta 2008 (kvm) Utbyggnadsplaner Ny yta (kvm) Bromma Center Stockholm City Kista Galleria Mall of Scandinavia Solna C Sundbyberg 420 > > ca Ja Ja Ja Ja (osäkert) Ja ( planerat) * Stora detaljhandelsutbud i området. Dagsläge och planerad utbyggnad fram till år Försäljningstalen avser sällanköpsvaror respektive dagligvaror inkl moms i 2008 års priser. Siffrorna är delvis uppskattade. * I ytorna ingår inte Signalfabriken.

16 Målgruppen Citat från fokusgrupper. Boende och arbetande i marknaden samt övriga besökare. Jag åker aldrig till Solna C, då åker jag hellre till city. Jag handlar allt i Sumpan J35 BÅLSTA BRO KUNGSÄNGEN T10 KALLHÄLL JAKOBSBERG BARKARBY SPÅNGA HJULSTA T11 AKALLA TENSTA HUSBY RINKEBY RISTA RISSNE DUVBO SUNDBYBERGS C HALLONBERGEN NÄCKROSEN Kista stressar mig, det är alltid för mycket folk. SUNDBYBERG Spårbundna kunder VRETEN HUVUDSTA SOLNA C

17 Marknadsdata Primärområdet (P) personer 2009, personer Sekundärområdet (S) personer 2009, personer KISTA Det primära marknadsområdet har en mycket stark prognostiserad befolkningstillväxt (+35% mellan 2009 och 2015), vilket till stor del beror på att det byggs många nya bostäder i området. Primärområdet omfattar Mariehäll, Centrala Sundbyberg och närliggande stadsdelar. Även sekundärområdet har en stark tillväxt (9% fram till 2015). Området omfattar stora delar av Sundbyberg, Solna och angränsande delar Stockholm. S +11% SPÅNGA Arbetsplatser: Idag finns runt arbetsplatser i Sundbyberg vilket ökar till runt år VÄLLINGBY SUNDBYBERG P +35% SOLNA

18 Närområden Stora Blå Centrala Sundbyberg Solna Business Park Solna Strand AFFÄRS- DISTRIKT. Kontorsplatser Tid att gå 4-6 min 2-3 min 5-7 min 5-7 min I omedelbar närhet till Signalfabriken finns det ca kontorsplatser. CENTRALA SUNDBYBERG ca kontorsplatser ca m² kontor lönesumma ca 3,27 mdr Företagsområdet 2010 SIGNAL FABRIKEN Område Kista 3S SUNDBYBERG, SOLNA STRAND, SOLNA, BP Värtan Lindhagen Marievik Johanneshov/ Globen Nacka Strand Ulvsunda Solna Station/ Haga Norra Alviks Strand Liljeholmen Volym Kontor (M 2 ) ULVSUNDA / BROMMA SJÖSTRAND SOLNA STRAND ca kontorsplatser ca m² kontor lönesumma ca 3,9 mdr SOLNA BUSINESS PARK Ca kontorsplatser Ca m² kontor Lönesumma ca 2,87 Mdr STORA BLÅ ca kontorsplatser ca m² kontor

19 KOMMUNIKATIONER. KISTA KISTA C ARLANDA JÄRVA Transportmedel Biltransport Flygbuss Bil till Tunnelbana Pendel Bussar Fjärr /regionaltåg Till Bromma flygplats Bromma flygplats E4/20 Stockholm Central Stockholm Central ca 5 busslinjer Stockholm Central Enköping Västerås Örebro Restider ca 5 min ca 7 min ca 8-10 min ca 8-13 min ca 8-13 min ca 7 min ca 30 min ca 45 min ca 95 min Linje Kungsträdgården-Hjulsta Bålsta-Nynäshamn BROMMA FLYGPLATS BROMMAPLAN SIGNAL FABRIKEN SOLNA C SOLNA KUNGSHOLMEN CITY SÖDERMALM NORRA DJURGÅRDEN CENTRAL STATIONEN ÖSTERMALM SUNDBYBERG En av Sveriges bästa kommunikationspunkter.

20 Klar till Solna Centrum Sommaren TVÄRBANAN. Signalfabriken Ökar från resor till resor per dygn. Går genom tre kommuner på 17 minuter. Från Sundbyberg Torg Alvik Ulvsunda Bällsta Bro Solna Business Park Solna Centrum Solna Station Restid 10 min 6 min 2 min 2 min 5 min 7 min Den största omstigningshållplatsen ligger direkt intill Signalfabrikens entré.

21 Antal Anställda SEB Swedbank (inflytt 2013) Sundbybergs stad SUNDBYBERG. I Sundbyberg finns cirka företag och kommunen räknar med att 2020 skall det finnas ca arbetsplatser i Sundbyberg och dess närhet. Ericsson 750 Busslink i Sverige AB 650 Taxi Aditro 400 ITT Flygt 350 Svenska Spel AB 270 Teracom AB 250 Banverket östra regionen 250 Carl Lamm 250 Ementor 215 AGA Gas AB 160 Kemikalieinspektionen 150

22 SOLNA STRAND. Skatteverket Axfood HK Datema HK Digital Vision HK DinDel HK Orange NK GE Money Bank SK JJM HK Logitall HK Omniagruppen HK Rymdbolaget HK Strålsäkerhets Myndigheten HK Interfleet HK Trafikverket RK Konica Minolta SK Kronofogdemyndigheten Solna Strand har expanderat under senare år och övergått från ett före detta industriområde till ett starkt profilerat kontorsområde. I området finns över arbetsplatser med både stora och små företag. HK = Huvudkontor SK = Sverigekontor NK = Nordenkontor RK = Regionalkontor

23 SOLNA BUSINESS PARK. Solna Business Park är en av Sveriges modernaste företagsparker med tyngdpunkt inom dagligvarusektorn. I Solna business park omfattar ca m 2 kontorsyta och inkluderar även Solna Business Center. PlanIT AB Proclient System AB QDOC Qeep Sverige AB RADPOINT AB Sales & Store Check AB Sidecore AB Svenska QX s Thomson Telecom Wipro Technologies Ltd Coop ICA UNILEVER IFS OLW EDB Banverket Produktion EuroMaint Itella Addtech Nordic A Vectura Consulting ABB Regus Kontorshotell Milko Sogeti 3 Step IT Ancona Aregab AB ASP Sverige AB Bouvet Comigo AB Demiicron AB DeployIT DIOC Easy Meeting Emineo AB FMCG Business Partner AB Freecom Technologies Global Solidarity Forest Found Golfsolutions Gordios Consulting AB Grass Valley ImmuneSercurity KCI Medical AB Leadership Design Group AB LM Informationstjänst Majomi Mark Information AB Matkomfort Mediqa Metsä Tissue AB Millbert Event AB Pitney Bowes Business Insight

24 Kvarterts entré mot det nya torget på Vasagatan.

25 Första gården i Signalfabriken.

26 Förmiddag i Signalfabriken.

27 Kontakt: Jonas Weimer Newsec Uthyrning, retail Telefon Utvecklas och ägs av Alecta Förvaltas av Newsec Asset Management

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar En berättelse om att skapa rätt förutsättningar ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

SVETSARVÄGEN 6 8 FRÄSAREN 11

SVETSARVÄGEN 6 8 FRÄSAREN 11 SVETSARVÄGEN 6 8 FRÄSAREN 11 VÄLKOMMEN TILL SOLNA BUSINESS PARKS BÄSTA ADRESS Svetsarvägen är Solna Business Parks mest centrala adress. Härifrån har du nära till allt. Du har tillgång till fjorton busslinjer,

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15!

Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15! Lätt att ta sig till. Svårt att slita sig från. Välkommen till Torggatan 15! Ett hus som vill bli ditt. Vi vet att alla verksamheter inte fungerar på samma sätt. Därför är vi på Humlegården måna om att

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Dalvägen 30 / Evenemangsgatan 31

Dalvägen 30 / Evenemangsgatan 31 Välkommen att skapa er drömlokal mitt i Arenastaden, alldeles bredvid Friends Arena. Typ Kontor Storlek 550 kvm Adress Dalvägen 30 / Evenemangsgatan 31 Område Solna/Arenastaden Lokalbeskrivning Ännu en

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden NEXT STEP GROUP Vi utvecklar för framtiden EN UDDA FÅGEL I BRANSCHEN Next Step Group skiljer sig från mängden. Vi är en liten dynamisk organisation som trivs väldigt bra ihop. Korta beslutsvägar ger snabba

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer