VÄSTERHANINGE UTVECKLINGSPROGRAM. Bilaga 1. Future city game

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERHANINGE UTVECKLINGSPROGRAM. Bilaga 1. Future city game"

Transkript

1 VÄSTERHANINGE UTVECKLINGSPROGRAM Bilaga 1 Future city game

2 Future City Game - en kreativ verkstad utformad som ett spel Future City game har utvecklats av British Council. Metoden är en kreativ verkstad utformad som ett spel som går ut på att hitta innovativa lösningar på utmaningar i urbana områden av social, ekonomisk, kulturell och miljöbetingad karaktär. Lösningarna kan utgöras av tjänster, produkter, upplevelser och byggnader. Deltagarna i spelet lotsas genom tre stadier och tio steg. Sedan lanseringen 2009 har FCG spelats över 200 gånger i 70 städer och 15 länder. I Europa har det utöver i England spelats i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har fem spel genomförts nämligen i Nacka (Orminge), Stockholm (Farsta Strand och Alby), Haninge (Jordbro och Västerhaninge) samt i Uddevalla. I Haninge genomfördes spelet om Jordbro 2011 i samarbete med TMR och British Council. Spelet fungerar som ett verktyg för medborgardialog, visionsverktyg och övergripande samarbetsmetod både på lokal områdesnivå och övergripande kommunnivå. Intresset för spelet växer och nu utbildas flera spelledare i Sverige Spelet genomfördes under en heldag lördag 11 februari 2012 i Ribbyskolans bibliotek. Ett förberedande förspel genomfördes tisdag 7 februari i Västerhaninge församlingshus. Västerhaningespelet engagerade fyra lag med 20 föranmälda deltagare. I spelet skapades totalt 40 idéer, vilka utmynnade i fyra förslag, varav ett slutligen utsågs till slutlig vinnare. Förslagen har efter viss redaktionell textbearbetning komplettering med illustrationer ställts ut på biblioteket i Västerhaninge. Där medborgarna kan lämna synpunkter på förslagen i direkt dialog med Västerhaningeberedningens ledamöter. Resultatet av Future City Game är också tillgängligt på kommunens hemsida där även förslagen kan bedömas och kommenteras. Medborgarnas synpunkter bildar tillsammans med remissvaren ett underlag för det slutliga förslaget till utvecklingsprogram, vilket lämnas till kommunfullmäktige för beslut i december. 1

3 Sammanfattning av gruppernas förslag De fyra grupperna hade samtliga valt att fokusera på att utveckla Västerhaninges centrala del. I många avseende var också de fyra slagen mycket lika varandra. Många inslag ingick i flera gruppers förslag I omröstningen hamnade och förslaget mycket nära varan. Det skiljde bara en röst mellan 1:an och 2:an, mellan 2:an och 3:an, och mellan 3.an och 4:an. Nedan är en sammanfattning av de olika delar som ingick i gruppernas förslag: I Bostäder Flerbostadshus med blandade upplåtelseformer nära och/eller ovanpå centrum Bostäder i hyresrätt för äldre (generationsbostäder) och för studenter II Mötesplatser för kultur, idrott, umgänge och verksamheter Badhus i centrala Västerhaninge kombinerat med motionshall, café, lek- och motionspark Ombyggt och tillbyggt kommunhus till kulturhus Kulturhus kombinerat med umgängeslokal, bowlinghall och ytor för spontan verksamhet Allaktivitetshus/besökscentrum, som utgör en naturlig startpunkt för besökare till Haninges arkeologiska och andra sevärdheter Företagscenter för nyföretagare med hantverks- och kontorshotell, kombinerat med ungdomsgård och hobbylokaler, vilka som i förlängningen kan utvecklas till ett fryshus Upprustad Västerhaninge företagspark (Håga ) med fler arbetstillfällen som följd Upprustning/underhåll och städning av centrum II Kommunikationer och parkering Sammanbindning av Nordvästra Västerhaninge med centrum, t.ex. med sociodukt Fler parkeringsplatser för infartsparkering, boendeparkering och besöksparkering Vinkbussar mellan parkeringar och centrum Parkeringsplatser under jord och minskat antal ovan jord 2

4 Deltagare Future City Game för Västerhaninge Blå laget Bengt Sonja Britt Vilhelm Wille Göran Gröna laget Boel Maria Eva Kell Å Gula laget Karin Åke Karl Helene Christina Röda laget Anki Ove Christos Jörgen Jörgen Andersson Borggren Holmberg Olsson Olsson Svensson Bäck Hallesjö Lindgren Schönbeek Alexandersson Almli Elonsson Signahl Twerin Agneby Andersson Edengrim Leikvik Lindström Spelledning ( Draknäste ) Sidkvist Andreas Processledare/Kaospilot Raymond Svensson(c) Västerhaningeberedningen Wasberg Meeri (s) Västerhaningeberedningen Lundqvist Martin (fp) Västerhaningeberedningen Romare Patrik (kd) Västerhaningeberedningen Hans Lindberg KSF Planeringsledare/Områdesutvecklare Helena Insulander KSF Planeringsassisten 3

5 Schema FCG - Spelet om Västerhaninge, 11 februari 2012 Spelet genomfördes i ett antal steg med hjälp av en spellåda och spelledare som drev processen framåt. De olika stegen bestod av följade delmoment Steg 1 Start av Future City Game Reglerna för Future City Game Globala utmaningar Steg 2 Lokala utmaningar Steg 3 Perspektiv på kommundelen Västerhaninge Steg 4 5 Framtagande och prioritering av idéer Steg 6 Presentation av idéer för Draknästet Avbrott för lunch Steg 7-8 Utveckling och bearbetning av förslag Fikapaus Steg 9 Presentation av slutgiltiga idéer Steg 10 Omröstning Avrundning med lättare förtäring Prisutdelning Avslutning av Future City Game för Västerhaninge 4

6 De olika stegen och gruppövningarna i spelet Steg tre Perspektiv på staden Steg tre gick ut på att få perspektiv på staden utifrån de fyra olika aspekterna ekonomi, samhälle kultur och miljö samt hur dessa förhåller sig till varandra i andra städer och i den egna orten Gruppövning 1 Hållbar utveckling Övningen innebar att deltagarna fick diskutera vad de olika aspekterna av hållbarhet innebar för dem. Det vill säga vad innebär social hållbarhet, ekologiskt hållbarhet, ekonomiskt hållbarhet och kulturell hållbarhet? Gruppen fick också försöka enas om några definitioner på hållbarhet. Gruppövning 2 Finns det några bra förebilder? Övningen innebar att gruppen fick diskutera vilka städer och orter man förknippade med följande beskrivningar Väl utbyggd och fungerande samhällsservice och välfärd med tillgång till attraktiva bostäder, trygghet, god hälsovård och bra utbildning Rikt kulturliv, många föreningar och stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter Attraktiv miljö, trevliga offentliga platser, avkopplande grönområden och en modern och välfungerande återvinning imponerar Gott företagsklimat, många möjligheter till jobb och sysselsättning finns, affärslivet är utvecklat, investerare satsar gärna och det finns rätt kompetens Gruppövning 3 Styrkor och Svagheter Övningen innebar att gruppen fick diskutera vad som är Västerhaninges styrkor och svagheter. Vad är Västerhaninges svagheter och styrkor idag? När det gäller ekonomi, samhälle, kultur och miljö? På vilket sätt kan de förändras? Fokusfrågan för Västerhaningespelet Gruppen skulle som bakgrund för spelet föreställa sig Västerhaninge år Västerhaninge är ett attraktivt samhälle, företags-, natur- och kulturlivet blomstrar Västerhaninge har blivit en förebild vad gäller hållbar ekologisk, social, ekonomisk och kulturell utveckling Vad är det som lockar invånare, besökare och företagare att bo, besöka och arbeta i Västerhaninge en solig dag om 10 år? Genomförande av spelet I spelet fick varje grupp ta fram tio förslag till förbättringar av Västerhaninge. Därefter fick man göra en prioritering och enas om ett av de tio förslagen. Därefter fick man presentera sitt förslag för Draknästet som bestod av spelledningen vilken kritiserade förslaget utifrån olika aspekter som kreativitet, hållbarhet och realism. Efter detta fick gruppen arbeta vidare på och söka förbättra sina förslag med hänsyn till kritiken. Slutligen presenterade varje grupp sitt förslag för de alla de övriga deltagarna. Spelet avslutades med en sluten omröstning där speldeltagare och spelledning hade var sin röst. De olika grupperna fick inte rösta på sitt eget förslag. 5

7 Blå lagets förslag - 1:a plats i omröstningen 1. Upprustning/översyn av underhållet i centrum ta bort byggavfall laga skador 2. Fler parkeringsplatser. Bygg under jord och minska antalet ovan jord 3. Bygg bostäder nära och ovanpå centrum t.ex. utmed Klockargatan och satsa på hyresrätter och generationsbostäder 4. Badhus på Västergårdens tomt. Koppla ihop badhuset med motionshall, café, lek- och motionspark och liknande. 6

8 Röda lagets förslag - 2:a plats i omröstningen 1. Flerbostadshus med hiss samt boendeparkering vid Västergården 2. Umgängeslokal, bowlinghall eller dylikt med ytor för spontan verksamhet - sammankopplad med gamla kommunhuset 3. Infartsparkering på majbraseytan vid kyrkan och med bekväm gångväg till centrum 4. Kommunalt boende med blandade upplåtelseformer med vissa hus reserverade för äldre 7

9 Gröna lagets förslag 3:e plats i omröstningen 1. Boende för studenter och äldre som byggs ovanpå centrumhusen 2. Företagscenter för nyföretagare med hantverks- och kontorshotell som kombineras med ungdomsgård och hobbylokaler, vilka som i förlängningen kan utvecklas till ett fryshus 3. Vinkbussar som löser biltrafik och parkeringskrånglet och ger säkrare transporter för alla i Västerhaninge 4. Håga (Västerhaninge företagspark) rustas upp med fler arbetstillfällen som följd 8

10 Gula lagets förslag 4:e plats i omröstningen Västerhaninges problem är att centrum är dött och dåligt skött med dålig tillgänglighet och stor otrygghet. Befolkningen är osolidarisk (låg köptrohet) på grund av den tråkiga miljön och att det saknas en gemensam samlingspunkt saknas. Vägen och järnvägen skapar barriäreffekt. Detta vill gula laget lösa genom: Bygga ett levande centrum med bostäder Fler parkeringsplatser, skapas bäst med parkeringshus under mark Binda samman Åbyplan med centrum, gärna med sociodukt Allaktivitetshus/besökscentrum, som skall utgöra en naturlig startpunkt för besökare till Haninges arkeologiska och andra sevärdheter 9

11 Vad händer med idéerna från FCG? Efter att spelet avslutats har de olika gruppernas förslag bearbetas redaktionellt och kompletterats med illustrationer. Resultatet är tillgängligt via kommunens hemsida och ställs på Västerhaninge bibliotek ut tillsammans med remissförslaget till nytt utvecklingsprogram. Det är också möjligt att bedöma och kommentera delarna i de olika förslagen i form av en webbenkät på hemsidan. En glad vinnare från det blå laget 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 Mer information om Future City Game om Västerhanigne Denna rapport och övrig information från Västerhaninge beredningens arbete finns på kommunens hemsida Här har man också möjlighet kommentera och bedöma de olika förslagen som kom fram i Future City Game för Västerhaninge En sammanställning av uppkomna idéer från Spelet om Västerhaninge, finns att ladda ner på: En kort video som sammanfattar Spelet om Västerhaninge finns på:. Ett kort bildspel som summerar Spelet om Västerhaninge: ö 15

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer