Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren. Sidan 4 Aldrig tomt på kontoret Kontorshotell är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med första kontoret. Sidan 8 Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 & Fastigheter Kontorshotell I fokus Säkerhet MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI Lokaltorget sidan 19 Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! Advokatirman Steinmann AB, Linnégatan 7, Box 5220, Stockholm. Tel Fax

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS En tidning från Provisa Information AB Strandvägen Stockholm Tel Svensk marknad relativt stark Den svenska fastighetsmarknaden fortsatte ta marknadsandelar under första halvåret Därmed stod den sig relativt stark jämfört med den totala europeiska marknaden där transaktionsvolymen har minskat med 44 procent till 69 miljarder euro första halvåret 2008 jämfört med Projektledare Anna Bergström Redaktionell projektledare Linda Eriksson Formgivning och produktion Emilie Bergman Den svenska marknaden är den j ärde största transak tionsmarknaden i Europa och fortsatte även att ta marknadsandelar under första halvåret. Transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 53 miljarder kronor, en nedgång med 16 procent jämfört med första halvåret De utländska investerarna var under första halvåret i år involverade på köp- och säljsidan i drygt 30 procent av omsättningen. Trots lägre transaktionsvolymer är utvecklingen hittills i år ett tydligt tecken på investerarnas höga förtroende för svenska fastigheter. Vi ser dock att den genomsnittliga transaktionsstorleken har minskat och att den internationella närvaron är betydligt lägre än tidigare. Högre riskaversion och finansi erings kostnader till trots är utvecklingen under första halvåret en kvalitetsstämpel för Sverige, en av världens mest transparenta fastighetsmarknader, säger Daniel Gorosch, analytiker på Jones Lang LaSalle. Mindre marknader behåller andelar Transaktionsvolymerna på de tre största marknaderna i Europa; Storbritannien, Tyskland och Frankrike, minskade med 60 procent till 35 miljarder euro jämfört med motsvarande period Detta motsvarar drygt hälften av volymen i Europa, vilket ska jämföras med två tredjedelar de senaste två åren, då samtliga dessa marknader visade volymrekord. Vissa mindre marknader som Belgien, Finland, Holland och Spanien såg volymfall på mindre än 15 procent och ökade liksom Sverige sin marknadsandel. Även Central- och Östeuropa visade en relativ stabilitet. Den finansiella turbulensen har satt många investerare ur spel, vilket medfört färre fullföljda stora affärer och en fördröjning i försäljningen av enskilda tillgångar. Trots detta finns det fortfarande kapital att investera i Europa, säger Daniel Gorosch. Transaktionerna beräknas öka Jones Lang LaSalle bedömer att utlåningen kommer vara fortsatt restriktiv och att den totala transaktions volymen i Europa för 2008 kommer att vara omkring 45 procent lägre än förra årets 244 miljarder euro. Det kommer dock att uppstå specifika köptillfällen på vissa marknader som en följd av att aktörerna måste acceptera marknadens villkor om återfinansiering. Antalet transaktioner i Europa bedöms därför att öka under andra halvåret Källa: Jones Lang LaSalle Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Omslagsbild: Platzer Fastigheter AB, Nordstaden 14:1 Fotograf Rickard Svensson Studio e Helsingborg Välkommen att skicka synpunkter på bilagan till:

3

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Säkerhet Attraktivare lokaler med rätt säkerhet En säker och trygg fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighetsägarna. Genom att satsa på säkerhet lockar man seriösa hyresgäster och skapar goodwill för fastighetsbolaget. För en fastighetsägare är säkerheten en del av en större helhet. Därför kan det vara svårt att genast räkna hem de investeringar man gör i säkerhet och trygghet. Många gånger krävs dock en viss nivå av säkerhet för att överhuvudtaget vara intressant för kunderna. Kunder som prioriterar säkerhet brukar också vara långsiktiga och seriösa. En flytt innebär att de måste börja från början med sitt säkerhets arbete. Om det sedan betyder att man kan ta ut högre hyror, är en diskussion mellan fastighetsägaren och kunden, säger Anders Gustafsson, kanslichef Swesec. Specifika behov Säkerheten måste alltid utgå från den verksamhet som bedrivs. Ett dataföretag har helt andra behov än en matbutik. Genom att göra en riskanalys och bedömning av fastigheten kan man få fram en bra bild över vilka åtgärder man bör vidta i varje enskilt fall. En bra rutin är att låta en säkerhetsexpert eller låssmed knacka på hos nya kunder för att prata säkerhet. Det visar att man som fastighetsägare är intresse rad av säkerhetsfrågor, säger Anders Gustafsson. Först måste den grundläggande säkerheten vara på plats och fungerande. Det mekaniska skyddet med fönster, dörrar, väggar och lås bör vara anpassade efter hyresgästernas verksamheter. Till det kommer det elektroniska skyddet med alarm, passersystem och kameraövervakning. Anders Gustafsson tycker att man ofta glömmer det enkla. Låsningen blir meningslös om det är en massa nycklar på drift. Nyckelhantering är ett stort och dyrt problem. En missnöjd före detta medar betare kan orsaka skada inte bara för företagen utan även för fastighetsägaren. Alla delar i kedjan När man satsar på säkerhet måste alla delar av kedjan vara med. Ett larm som står och tjuter utan att vara kopplat till ett vaktbolag irriterar mer än gör nytta. En krossad ruta på vintern kan frysa ut en fastighet och leda till vattenskador om ingen upptäcker det. Det är bra att föra en dialog med sitt försäkringsbolag så att man harmoniserar åtgärderna man vill göra i fastigheten med villkoren i försäkringen. Området kring fastigheten ingår även i helheten. Klotter och vandalism kan snabbt förslumma ett område och skapa otrygghet hos personal och hyresgäster. Det är samma trygghetsfaktorer, som att gatubelysningen fungerar, att städningen sköts, att det är tryggt att komma och gå. Personalen ska kunna låsa för natten och inte vara oroliga. Men det gäller att lägga säkerheten på rätt nivå. Överhuvudtaget är det viktigt att få med Kunder som prioriterar säkerhet brukar också vara långsiktiga och seriösa. Anders Gustafsson, Swesec En säker och trygg fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighetsägarna. personalen som arbetar på företagen. Superkrångliga säkerhetssystem som försvårar arbetet brukar kringgås ganska snabbt och bli mer eller mindre meningslösa, säger Anders Gustafsson. En trygg fastighet är en bra arbetsplats och gör att kompetenta medarbetare söker sig till före tagen. På så sätt ger säkerheten även konkurrensfördelar. Anders Gustafsson tror mycket på mun till mun vad det gäller goodwill. Vad folk säger till varandra har fortfarande stor betydelse i vår moderna värld. Det rykte man får som fastighetsägare avgör mycket vilka kunder man attraherar. Tittar man efter en lokal vill man att fastighetsägaren arbetar aktivt med säkerhetsfrågor. Text: Peter Al Fakir Total kontroll på dina nycklar. Besök oss på: Vi finns på SKYDD 2008 Välkommen till monter A14:48

5 Vem har nyckeln till ditt fastighetsnät, du eller någon annan? Teracom kan ge dig ett fastighetsnät redo för framtidens tv. Som fastighetsägare har du säkert funderat på att ansluta dina fastigheter till ett modernt bredbandsnät. Inte minst för att ge hyresgästerna tillgång till det stora tv-utbudet som finns idag. Du kan välja mellan ett slutet eller ett öppet nät. Skillnaden är ganska stor. Med ett slutet nät lämnar du över kontrollen till någon annan. Skriver ni ett långt kontrakt (som brukligt är) lär du inte kunna påverka innehållet på flera år. Väljer du, å andra sidan, ett öppet nät från Teracom kan flera leverantörer av tv, internet och telefoni konkurrera fritt om tjänsterna. Det ger både dig och dina hyresgäster större valfrihet och lägre priser. Med Teracoms öppna nät erbjuds både du och dina hyresgäster bättre, fler och billigare tjänster hela tiden. De får ett snabbt bredband för tv, internet och telefoni. Du får ett snabbt bredband för fastighetsnära tjänster som t. ex effektivare säkerhetssystem och reglering av el och värme. Vi åtar oss att kostnadsfritt analysera möjligheterna för hur mycket du kan tjäna på övergången till ett öppet nät. Raka besked, utan krångel eller svårtolkade uträkningar. Hör av dig så bokar vi ett möte. Ju mer du vet, desto intressantare blir det. Gå in på Teracom är Sveriges första medieoperatör och har sänt radio och tv till Sveriges befolkning i över 80 år. Med samma trygghet ser vi till att bredbandsnäten i dina fastigheter fungerar. Mer om Teracom hittar du på

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Säkerhet Så skyddar du ditt företag Börja i rätt ända med säkerhetsar be tet. Gör risk analysen och vidta åtgärderna utifrån den. Jan-Peter Alm, Svenska Stöldskyddsföreningen Ett bra sätt att ta reda på vilken sorts säkerhet företaget behöver är att anlita en säkerhetskonsult. Många företag glömmer helheten när de skaffar säkerhet. Genom att göra en säkerhetsanalys på hela verksamheten innan man installerar nya lås kan man spara stora pengar. Kameraövervakning och avancerade elektroniska lås hjälper föga om en slarvig medarbetare glömmer att stänga fönstret. Därför gäller det att redan från början göra en riskanalys. Vilka risker finns för just ert företag, hur ser historiken ut, har företaget drabbats av inbrott tidigare? Detta är några av frågorna man bör ställa sig. Ett bra sätt att ta reda på vad man behöver är att anlita en säkerhetskonsult. Går du till en låssmed vill han sälja dig ett lås, motsvarande gäller ett företag som säljer larm. En säkerhetskonsult kan ta ett helhetsgrepp, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på Svenska Stöldskyddsföreningen. Analys av företaget Säkerhetsanalysen utgår från ett antal faktorer. Man tittar dels på det mekaniska skyddet som lås, väggar, dörrar och fönster. De är till för att hålla tjuven utanför lokalerna. Om han ändå lyckas ta sig in ska han inte få arbeta ostört. Där kommer det elektriska skyddet in. Tjutande alarm som signalerar att väktare är på väg och kameror som registrerar allt, förpestar arbetsmiljön för en stressad bov. De elektroniska larmen har utvecklats enormt de senaste åren. Det finns intelligenta system med kameror som kan läsa av registreringsskyltar eller följa en persons rörelser över ett område. Nytt är också spårningssystem med chips och GPS. På så sätt vet man exakt var ens varor finns, säger Jan- Peter Alm. Personalens ansvar En annan viktig del är rutiner för medarbetarna. Ofta är det här det brister. Finns det till exempel någon som möter upp besökare i receptionen eller får de gå omkring som de vill? Det finns tjuvar som är så fräcka att de bara knallar in och plockar med sig saker. En bärbar dator går lätt ner i en väska. Den personal som finns i företaget är viktig för helheten. Säkerhetstänkandet måste vara förankrat hos medarbetarna. Ironiskt nog är företag också utsatta för stölder från den egna personalen och för företagsspioneri. Ta inga risker Finns det grannföretag i området kan man med fördel gå ihop och dela på övervakningen. Det försvårar också med ett starkt områdesskydd som galler och liknande. Ju mer komplicerat det blir för inbrottstjuven och ju större risk för upptäckt, desto större chans att han väljer någon annanstans. Börja i rätt ända med säkerhetsarbetet. Gör riskanalysen och vidta åtgärderna utifrån den, så man inte spikar upp massa lås när det är personalen som stjäl. På så sätt sparar man pengar och får dessutom en bättre säkerhet. Text: Peter Al Fakir Det ska inte vara dyrt att vara trygg hemma! a-door erbjuder högkvalitativa säkerhetsdörrar klass III till marknadens bästa priser. Dörrarna tillverkas efter önskemål i trä och stål. Pris från kronor inklusive moms och montering! Säkerhetsdörrar Att byta till säkerhetsdörr höjer säkerheten mot inbrott, ger bättre ljudreduktion och förbättrat brandskydd samtidigt som energiåtgången minskar. Rätt vald säkerhetsdörr ger en värdeökning på boendet betydligt större än investeringen! 10 ÅRS INBROTTSGARANTI! a-door byter säkerhetsdörren kostnadsfritt om inbrott sker inom de närmaste 10 åren. Bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag, byggbranschen: Välkommen att kontakta a-door! Tel: E-post:

7 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7 DAGS ATT KÖPA MOBILA LÖSNINGAR? Sök upp en leverantör som möter dina behov. Leverantören ska kunna erbjuda totallösning (säkerhet, administration av mobilprodukters livscykel, nätverk, integration och tillvara tagande av redan gjorda investeringar). Lösningen ska kunna anpassas till förändringar och vara byggd på standarder som gör den säker i framtiden. Vilken administration/service finns? Finns Service Level Agreement, SLA? Hur ser det i så fall ut? En bra leverantör ska kunna underhålla kundens lösning mer kostnadseffektivt än kunden själv kan. Se till att slutanvändarna är del av processen från dag ett! Källa: IDC Häng med i den mobila världen Kraven på tillgänglighet ökar. Det flexibla kontoret verkar vara här för att stanna. Nu gäller det också för fastighetsägare att hänga på utvecklingen. I dag är fl exibla arbetslösningar mer regel än undantag. Tack vara öppna nät och lättillgängliga lösningar kan företagen fortsätta att utveckla sin mobilitet. Något som de också gör, enligt undersökningar från IDC Nordic. Ökningen beror bland annat på en större användning av laptops och mobiler, lägre priser på teknik, tillgång till bredband, heltäckande 3g-nät samt produkter och lösningar som är enkla att använda och drifta. Flera drivkrafter Omkring 60 procent av alla nya datorer som säljs är bärbara. Med en ökande bas av laptops och mobiler underlättas mobilt arbete för allt fl er medarbetare. IDC:s undersökningar visar också att företag i första hand planerar att öka sina investeringar inom mobilitet. I andra hand iptelefoni. Investeringar på andra it-områden kommer långt efter. De starkaste drivkrafterna för investe ringarna är tillgång till företagsdata, ökad produk tivitet, förbättrad kundservice och anställdas tillfred - ställelse. Många olika faktorer banar väg för det mobila arbetet. Trådlös access underlättas med inbyggt wlan och Bluetooth i bärbara datorer och i 3gmobiler. I dag är det enkelt att skicka och hämta mejl. De flesta har bredband hemma och i många fall även i sommarstugan. Det fi nns wlan på hotell, flygplatser, restauranger och kaféer och allt fler publika platser. Nu har 3g-näten också en väldig geografi sk täckning. Fast telefoni och före tagsväxlar försvinner eller integreras med mobilnäten. Program för webbkonferenser och liknande är nu lika enkla att använda som vanliga telefonkonferenser. ÖPPET NÄT innebär att den som har tillgång till en bärbar dator kan röra sig fritt inom ett område, ofta stadskärnor, och ständigt vara uppkopplad. STADSNÄT kallas de bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun. TRIPLE PLAY är ett uttryck för de tre mest efterfrågade tjänsterna i bredbandsnät, Internet, TV och telefoni. Den här typen av erbjudanden har utvecklats parallellt med att bredband har byggts ut i allt större omfattning. Hundra

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kontorshotell Aldrig tomt på kontoret Kontorshotell är ett snabbt sätt att komma igång med första kontoret. Utan att dra på sig stora investeringskostnader kan man som företagare få tillgång till en service som kan ta många år att själv bygga upp. Här berättar Quick Office och Vasakronan om fördelarna med kontorshotell. Det våra kunder främst uppskattar är kanske den sociala biten. Många företagare arbetar ensamma. Då kan det vara skönt att ta en paus i arbetet och ta en fika med andra. Fikarummet blir en mötesplats och ofta sker också en hel del affärer och nätverkande inom kontorshotellet när man hjälper varandra, säger Helene Hainzl på Quick Office i Stockholm. Serviceutbud och upplägg varierar mellan kontorshotellen. Det är allt från tillgång till konferensrum, kopiatorer och säker Internetuppkoppling, till klassiska sekreterarjobb som att svara i telefon och ta emot kunder i receptionen. Ett professionellt bemötande vid entrén kan betyda mycket företagets profil, särskilt om man inte själv har möjlighet att svara eller ta emot, säger Helene Hainzl. En paketlösning För många nystartade företag kan kontorshotell vara en flexibel lösning eftersom det är lätt att snabbt expandera i takt med att verksamheten växer. Större företag som vill pröva en ny marknad eller geografiskt område utnyttjar också chansen att slippa sitta med massa onödiga lokaler på långa kontrakt. Kontoret kommer som ett paket. Du slipper tjafset med att själv stå och rolla väggar och skaffa alla prylar, utan kan koncentrera dig på företaget och tjäna pengar. Placeringen viktig Det är en blandad publik som använder kontorshotell. De flesta är fåmansföretag men det finns även lokaler för lite större företag. Skillnaderna mellan kontorshotellen är inte så stora över landet, däremot verkar det finnas olikheter i var de ligger i städerna. Till exempel har kontorshotellet i Kista många expanderande innovations- och teknikföretag. Vi försöker se till att det blir en bra mix på kontorshotellen, så att det inte bara sitter konsulter på ett och hantverksteknik på ett annat. Annars kan vem som helst hyra av oss, så länge det är seriös verksamhet, säger Daniel Jighede, förvaltare på Vasakronan i Göteborg. Han har upplevt en stor efterfrågan på kontorshotell de senaste åren med nästan full beläggning. Utbudet på service utvecklas hela tiden och påverkas av vad företagen önskar. Kunden kan själv bestämma vilken lösning som passar företaget bäst och vad som ska ingå. Vi har hela skalan av produkter från full service till att man bara hyr ett rum. Fördelen är att det är både lätt att starta upp eller avveckla om man vill det, avslutar Daniel Jighede. Text: Peter Al Fakir Skaffa en adress som märks. Affärsmöten i bra miljö Luftiga representativa lokaler Etablering i Göteborg City - nu även kontor på Teatergatan/Avenyn - gör det du är bäst på så sköter vi resten! - Tel Kontakt: Åse Persson Box 5243, Mässans gata 18, SE Göteborg Vi erbjuder dig kontorsplats, kontorsrum för 1-10 personer, virtuellt kontor, konferensrum eller att vara en mötesplats med tillgång till vårt internationella affärsnätverk. Vi hjälper dig med allt du behöver för att vara bästa spelaren på plan! Kontakta oss för närmare information. GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - VÄXJÖ

9 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9 Kontorshotell Kontorshotell för vem? Ett av de första tecknen på en uppåtgående konjunktur är att efterfrågan på små lokaler ökar. Då är det även gyllene tider för kontorshotellen, säger Mikael Wallgren, uthyrningschef på Jones Lang LaSalle i Sverige. Vi bad honom berätta om kontorshotellens fördelar och nackdelar. Kontorshotell är intressanta konjunkturindikatorer. När konjunkturen är på väg upp vågar fler starta eget. Egenföretagarna vågar satsa igen och då vill man även ha en egen lokal. I början av en konjunkturcykel börjar fler små, nystartade företag att efterfråga egna lokaler. Utbudet av mindre lokaler är ofta begränsat, inte minst i storstäderna, och då är kontorshotell ett bra alternativ. Efterfrågan har varit betydligt större än utbudet på lokaler mellan kvadratmeter, och så har situationen varit under de senaste fyra till fem åren i Stockholm, säger Mikael Wallgren. Detta har inneburit ett rejält uppsving för kontorshotellen. Därför finns det i dag betydligt fler kontorshotell än det gjorde före millennieskiftet även om efterfrågan just nu har mattats något. Varför sitter man på ett kontorshotell? Huvudsyftet är nog en kostnadsbesparing. Är du ett företag med 2 5 personer kan du spara mycket pengar genom att undvika höga uppstartskostnader. Ett flertal tunga investeringar kan undvikas, som möbler, kopiatorer och konferensrumsutrustning. Dessutom kan företaget hela tiden anpassa sina kostnader. Öka eller minska beroende på företagets utveckling. Det finns gott om möjligheter att växa. Eller minska. Du kan anpassa dig efter hur marknaden ser ut och då får du ju den tajta kostym du är ute efter. Den sitter faktiskt precis som den ska genom hela resan. Det är en fantastisk fördel, säger Mikael Wallgren. Undvik långa bindningstider Ytterligare en aspekt är bindningstiderna, något som Mikael Wallgren tror att många glömmer att ta hänsyn till. Att knyta upp bolaget, på minst tre år i ett hyresavtal till en egen lokal då du inte har en aning om hur bolaget kommer att utvecklas, innebär en viss risk. Behöver du dessutom sitta centralt i till exempel Göteborg, Stockholm eller Paris, är det ofta ett ganska stort åtagande för ett litet nystartat företag. Mikael Wallgren Investeringar som du slipper i och med ett kontorshotell. Bindningstiderna på kontorshotell varierar, men en vanlig situation är en första bindningstid på sex månader och därefter tre månaders löpande uppsägning. Nätverk fördel eller risk? Något som har blivit allt vanligare på kontorshotell är önskan att bygga nätverk. Här finns många kontakter att utnyttja. Nätverk är viktigt, och det finns definitivt affärsmöjligheter genom det nätverk som kan skapas på ett kontorshotell. Det finns affärer att göra men alla är kanske inte tillräckligt duktiga på att fånga upp dem. Jag tror ändå att det blir vanligare nu, framförallt bland företag inom samma branscher som klustrar sig samman. Men det finns alltid en baksida på myntet. I det här fallet heter den säkerhet. Det är svårt att få hundraprocentig säkerhet. Framförallt om man arbetar med konkurrerande verksamhet. Affärshemligheter kan röjas utan att det är önskvärt. Dokument kan lämnas framme som inte bör hamna i orätta händer, eller besök och telefonsamtal som inte bör uppmärksammas av konkurrenter. En annan av kontorshotellens nackdelar är att företagets egen profilering kan komma i skymundan. Det kan vara svårt att profilera då man lätt slukas upp av en allmän miljö. Men fördelarna uppväger nackdelarna och kontorshotellens serviceutbud, som ständigt utökas, innebär en stor avlastning för små företag. På så vis kan de ägna full kraft åt att utveckla förtaget, avslutar Mikael Wallgren. Text: Linda Eriksson Du kan anpassa dig lite efter hur marknaden ser ut och då får du ju den tajta kostym du är ute efter. Mikael Wallgren, Jones Lang LaSalle Ett enklare sätt att etablera ditt företag på Strategiskt läge på gränsen Göteborg Mölndal (E6/R40) Möblerade/omöblerade rum Parkering för dig och dina kunder Bredband Konferensrum Gemensamma aktiviteter Larm Tel: Joy Huset i Mölndal At-Office planerar att utvidgas i närområdet Ett personligare kontorshotell At-Office ger oss möjlighet till fler affärer genom starkt nätverkstänkande Peter, Svenska Auto Center Ett mycket väl fungerande kontorshotell, som kännetecknas av omtanke om oss hyresgäster. Bodil, Allkontor AB

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kontorshotell Anne Olsson driver företaget Motivator och hyr sedan fem år lokal i ett kontorshotell där hon faktiskt var första företaget att skriva kontrakt. Vilka är fördelarna med kontorshotell gentemot att hyra vanligt kontor? Jag får ett bra och centralt läge för mina klienter, lokalerna är vackra och fräscha och jag har även möjlighet att hyra konferensrum vid behov. Dessutom får vi en fantastisk service av receptionisterna som tar emot både klienter och samtal när jag är upptagen. Det är helt enkelt bäst! En betydande del är också fördelen med alla härliga människor som arbetar på samma ställe och alla kontakter man får av detta faktum. De känns som mina jobbarkompisar fast vi är över 60 olika företag! Hur kom ni i kontakt med kontorshotell? Jag såg en annons i tidningen och gick direkt dit och knackade på innan det ens var öppnat. Där träffade jag världens underbaraste tjejer i receptionen och bestämde mig på stört att här skulle jag trivas! Fräscht och fint dessutom, bra hyror och service! Vilka kringtjänster uppskattar ni mest? Det är underbart att ha någon som svarar i telefonen då jag sitter och coachar eller utbildar och som också tar emot mina klienter på ett varmt och vänligt sätt. Det är något jag uppskattar enormt och även mina klienter ofta påpekar värdet av när de kommer. Jag får också mina blommor vattnade på semestern, rummet städat, fönstren tvättade, Anne olsson driver företaget Motivator och hyr lokal i ett kontorshotell. bara det är värd mycket. Så har vi trevliga fester för alla hyresgäster någon gång per år (Vasakronan bjuder), frukostmöten, after work varannan månad för alla som vill komma och knyta kontakter och umgås. Ingen behöver känna sig ensam! Jag kan också ha mina utbildningar och teamcoachingar i konferenslokalerna fritt och det är något jag uppskattar väldigt mycket då mina klienter redan är kända med lokalen och hittar lätt och smidigt och jag behöver inte ge mig iväg någon annanstans. Anders Sundberg är vd på World Trade Center i Göteborg som tillhandahåller kontorshotell till små och stora företag. Vilka är fördelarna med kontorshotell? Kontorshotell är en av de mest kostnadseffektiva sätten att skaffa sig ett fullutrustat kontor på en känd adress. Det mesta finns på plats redan från början, olika typer av rum eller möblering, efter behov. När man väl flyttat in kan man vara operativ från början. I våra anläggningar finns all teknisk utrustning redan på plats, kaffemaskiner, kopiatorer, printers, scanner, telefonväxel, reception, konferensoch mötesrum allt klart att användas från första dagen. Och allt ingår i hyran. Infrastrukturen är redan på plats. Bokning av konferens- och mötesrum sker enkelt via internet. Telefonväxeln finns klar att användas, och har man mobiltelefon kopplar man smidigt ihop systemen och får professionell telefonservice av våra rutinerade telefonister. All fokus kan användas till kärnverksamheten, och behöver man hjälp finns allt från vaktmästeri till administrativ hjälp med det mesta. Varje företag använder anläggningen som sin egen, vilket ger en mycket bra bas för deras verksamhet. Hur upplever ni efterfrågan på kontorshotell i dag? Efterfrågan ökar hela tiden. Vi har nyligen öppnat en ny anläggning på Teatergatan intill Avenyn i Göteborgs centrum Hur ser ni på möjligheten till nätverk? Vi har närmare 150-talet företag som hyresgäster Anders Sundberg, vd på World Trade Center i Göteborg som tillhandahåller kontorshotell. hos oss i Göteborg och då är möjligheter till nätverkande viktigt. I World Trade Centers globala nätverk ingår närmare 1 miljon företag på 300 kontor över hela världen. Det ger möjligheter till en enorm kontaktyta för dem som vill. Det nationella nätverket är också starkt, och det finns totalt i Norden närmare 10-talet kontor. Värdens viktigaste människor. När folk trivs på kontoret går det bra för företaget. Den insikten har lärt oss att lyssna, komma med förslag och få saker att hända lite snabbare. Vi är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Hur kan vi hjälpa dig?

11 Alltid med bästa läget Ett bra läge kan vara avgörande för den som driver ett företag, det vet Kontorshotell i Stockholm. Därför erbjuder de kontor vid lägen som är attraktiva oavsett om de ligger i innerstan, söder eller norr om stan. När Kontorshotell i Stockholm startade sin verksamhet för 12 år sedan var det på en av de mest attraktiva adresserna i Stockholm. Närheten till uppdragsgivare och kunder är viktig för många av de hyresgäster som sitter i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 2, tror Per Gunnarsson, ägare till Kontorshotell i Stockholm. Dessutom uppskattar många närheten till affärer och restauranger. Men Birger Jarlsgatan är inte nödvändigtvis det bästa valet för alla företagare, då många föredrar att sitta utanför centrala Stockolm. Kontorshotell i Stockholm har tagit fasta på detta, men fortfarande med ambitionen att erbjuda lokaler i attraktiva områden. Det bästa läget söder om stan tycker vi är Globen, därför etablerade vi nästa kontorshotell där. Här finns närheten till shopping samt goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Möta kundbehovet Solna blev det självklara valet när efterfrågan norr om Stockholm ökade. Bästa läget var Solna Centrum med butiker och restauranger samt goda kommunikationsmöjligheter. Vi vill ha spridning mellan verksamheter, ålder och kön. På det sättet tror jag vi får ett trevligt och levande kontor. Per Gunnarsson Vi vill tillgodose hyresgästernas behov genom vår erfarenhet och med service som till exempel gemensam reception, sekreterarservice och andra tjänster. Vi har också skräddarsydda lösningar. Men det som gör oss unika är att vi kan erbjuda det bästa läget utifrån hyresgästernas olika önskemål det särskiljer oss från många andra kontorshotell, anser Per Gunnarsson. Levande kontor Kontorshotell i Stockholm strävar inte efter att ha hyresgäster som är verksamma inom en och samma bransch, snarare tvärtom. Vi vill ha spridning mellan verksamheter, ålder Kontorshotell i Stockholm erbjuder kontor vid lägen som är attraktiva oavsett om de ligger i innerstan, söder eller norr om stan. och kön. På det sättet tror jag vi får ett trevligt och levande kontor. Varför ska man då välja Kontorshotell i Stockholm? Förutom det jag redan nämnt, att vi erbjuder attraktiva lägen, en heltäckande service och social gemenskap är vi medvetna om att förutsättningarna för många företagare snabbt kan förändras. Där visar vi lyhördhet genom att exempelvis endast ha tre månaders uppsägning av våra hyreskontrakt. Det är en flexibilitet som vi märker att många hyresgäster uppskattar, avslutar Per Gunnarsson. Text: Carina Wedin ANNONS FRÅN Ajöss gamla kontorshotell För några år sedan bedömde det ansedda Institute for the Future på Stanford University att företag i framtiden skulle kräva en helt annan typ av kontor - mer öppet, samverkande, mer likt en cafémiljö. Några år tidigare grundades United Spaces. Vi ger framtidsforskarna rätt och skickar ett litet tips på vägen: Ring så berättar vi hur framtiden fungerar och vad vi tror kommer att hända framåt. Idag är vi 102 företag och 230 personer som växer och utvecklas i en öppen, snyggt designad och generös miljö. Välkommen ut. United Spaces Framtiden. Här och Nu. ANNONS FRÅN

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm

Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm Kontorshotell Effektivt Ljust Storrumslösning Östermalm Karlavägen 100, plan 5, 10-50 kvm Garnisonens Kontorshotell Rum i kontorshotell Välkommen till Garnisonens Kontorshotell, Östermalm Oavsett om du

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

KONTORSLOKAL 618M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 1-3

KONTORSLOKAL 618M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 1-3 ORSLOKAL 618M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 1-3 Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde och Liljeholmens galleria.

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER

DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER Lediga lokaler från Newsec Nedan listas en översikt med de lediga lokaler du valt att visa som PDF fil. PDF formatet gör att du kan välja att spara filen lokalt

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY Beskrivning Utmätkt lager-/serviceyta med passande kontor. I kontorshuset intill Scandic hotell finns denna ypperliga lokal på 1 tr med bra fördelning på lager/service

Läs mer

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM Beskrivning Du kan sluta leta nu, nyckelfärdigt kontor till otroliga 1 000:-/kvm/år Behöver ni en kontorslokal snabbt? Ska det vara jättesnyggt? Och prisvärt? Bra, då har

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut.

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut. Kungsgatan 15 Lokalen har stora höga fönster mot Kungsgatans lockande vimmel. Här hamnar du mitt i allt, i en inspirerande miljö där vi tillsammans skapar lokalmagi Typ Kontor Storlek 1070 kvm Adress Kungsgatan

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA

KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA KONTOR 373 KVM & LAGER 222 KVM I VÄSTBERGA Beskrivning Bra litet kontor 373 kvm med lager i markplan 222 kvm En bra lokal med kontor på 3 tr ca 373 kvm + en egen marklokal på ca 200 kvm. Till lokalen går

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 410 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Vad är du ute efter när du letar

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN

KISTA KRONBORGSGRÄND SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN SKYLTLÄGE PÅ UTSIDAN OCH GRÖNSKA PÅ INSIDAN KISTA SVERIGES MEST DYNAMISKA OCH EXPANSIVA REGION Ett kluster med ca 1100 företag, 90 procent av ICT-företagen är exportföretag 70 000 personer arbetar i Kista

Läs mer

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Tusentals euro betalades i arvode förra året i EMEA Vi arbetar med 50 % av Fortune 500- företagen 3,2 miljoner kvm som leasats på 1 500

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Kombilokal kontor och utställning/lager med bra möjlighet för varuin- och urlastning Yta: 1 065 kvm Typ av lokal:, Lager Fastighetsbeteckning: Svetsaren 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Den funktionella lokalen

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer