Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren. Sidan 4 Aldrig tomt på kontoret Kontorshotell är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med första kontoret. Sidan 8 Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 & Fastigheter Kontorshotell I fokus Säkerhet MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI Lokaltorget sidan 19 Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! Advokatirman Steinmann AB, Linnégatan 7, Box 5220, Stockholm. Tel Fax

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS En tidning från Provisa Information AB Strandvägen Stockholm Tel Svensk marknad relativt stark Den svenska fastighetsmarknaden fortsatte ta marknadsandelar under första halvåret Därmed stod den sig relativt stark jämfört med den totala europeiska marknaden där transaktionsvolymen har minskat med 44 procent till 69 miljarder euro första halvåret 2008 jämfört med Projektledare Anna Bergström Redaktionell projektledare Linda Eriksson Formgivning och produktion Emilie Bergman Den svenska marknaden är den j ärde största transak tionsmarknaden i Europa och fortsatte även att ta marknadsandelar under första halvåret. Transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 53 miljarder kronor, en nedgång med 16 procent jämfört med första halvåret De utländska investerarna var under första halvåret i år involverade på köp- och säljsidan i drygt 30 procent av omsättningen. Trots lägre transaktionsvolymer är utvecklingen hittills i år ett tydligt tecken på investerarnas höga förtroende för svenska fastigheter. Vi ser dock att den genomsnittliga transaktionsstorleken har minskat och att den internationella närvaron är betydligt lägre än tidigare. Högre riskaversion och finansi erings kostnader till trots är utvecklingen under första halvåret en kvalitetsstämpel för Sverige, en av världens mest transparenta fastighetsmarknader, säger Daniel Gorosch, analytiker på Jones Lang LaSalle. Mindre marknader behåller andelar Transaktionsvolymerna på de tre största marknaderna i Europa; Storbritannien, Tyskland och Frankrike, minskade med 60 procent till 35 miljarder euro jämfört med motsvarande period Detta motsvarar drygt hälften av volymen i Europa, vilket ska jämföras med två tredjedelar de senaste två åren, då samtliga dessa marknader visade volymrekord. Vissa mindre marknader som Belgien, Finland, Holland och Spanien såg volymfall på mindre än 15 procent och ökade liksom Sverige sin marknadsandel. Även Central- och Östeuropa visade en relativ stabilitet. Den finansiella turbulensen har satt många investerare ur spel, vilket medfört färre fullföljda stora affärer och en fördröjning i försäljningen av enskilda tillgångar. Trots detta finns det fortfarande kapital att investera i Europa, säger Daniel Gorosch. Transaktionerna beräknas öka Jones Lang LaSalle bedömer att utlåningen kommer vara fortsatt restriktiv och att den totala transaktions volymen i Europa för 2008 kommer att vara omkring 45 procent lägre än förra årets 244 miljarder euro. Det kommer dock att uppstå specifika köptillfällen på vissa marknader som en följd av att aktörerna måste acceptera marknadens villkor om återfinansiering. Antalet transaktioner i Europa bedöms därför att öka under andra halvåret Källa: Jones Lang LaSalle Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Omslagsbild: Platzer Fastigheter AB, Nordstaden 14:1 Fotograf Rickard Svensson Studio e Helsingborg Välkommen att skicka synpunkter på bilagan till:

3

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Säkerhet Attraktivare lokaler med rätt säkerhet En säker och trygg fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighetsägarna. Genom att satsa på säkerhet lockar man seriösa hyresgäster och skapar goodwill för fastighetsbolaget. För en fastighetsägare är säkerheten en del av en större helhet. Därför kan det vara svårt att genast räkna hem de investeringar man gör i säkerhet och trygghet. Många gånger krävs dock en viss nivå av säkerhet för att överhuvudtaget vara intressant för kunderna. Kunder som prioriterar säkerhet brukar också vara långsiktiga och seriösa. En flytt innebär att de måste börja från början med sitt säkerhets arbete. Om det sedan betyder att man kan ta ut högre hyror, är en diskussion mellan fastighetsägaren och kunden, säger Anders Gustafsson, kanslichef Swesec. Specifika behov Säkerheten måste alltid utgå från den verksamhet som bedrivs. Ett dataföretag har helt andra behov än en matbutik. Genom att göra en riskanalys och bedömning av fastigheten kan man få fram en bra bild över vilka åtgärder man bör vidta i varje enskilt fall. En bra rutin är att låta en säkerhetsexpert eller låssmed knacka på hos nya kunder för att prata säkerhet. Det visar att man som fastighetsägare är intresse rad av säkerhetsfrågor, säger Anders Gustafsson. Först måste den grundläggande säkerheten vara på plats och fungerande. Det mekaniska skyddet med fönster, dörrar, väggar och lås bör vara anpassade efter hyresgästernas verksamheter. Till det kommer det elektroniska skyddet med alarm, passersystem och kameraövervakning. Anders Gustafsson tycker att man ofta glömmer det enkla. Låsningen blir meningslös om det är en massa nycklar på drift. Nyckelhantering är ett stort och dyrt problem. En missnöjd före detta medar betare kan orsaka skada inte bara för företagen utan även för fastighetsägaren. Alla delar i kedjan När man satsar på säkerhet måste alla delar av kedjan vara med. Ett larm som står och tjuter utan att vara kopplat till ett vaktbolag irriterar mer än gör nytta. En krossad ruta på vintern kan frysa ut en fastighet och leda till vattenskador om ingen upptäcker det. Det är bra att föra en dialog med sitt försäkringsbolag så att man harmoniserar åtgärderna man vill göra i fastigheten med villkoren i försäkringen. Området kring fastigheten ingår även i helheten. Klotter och vandalism kan snabbt förslumma ett område och skapa otrygghet hos personal och hyresgäster. Det är samma trygghetsfaktorer, som att gatubelysningen fungerar, att städningen sköts, att det är tryggt att komma och gå. Personalen ska kunna låsa för natten och inte vara oroliga. Men det gäller att lägga säkerheten på rätt nivå. Överhuvudtaget är det viktigt att få med Kunder som prioriterar säkerhet brukar också vara långsiktiga och seriösa. Anders Gustafsson, Swesec En säker och trygg fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighetsägarna. personalen som arbetar på företagen. Superkrångliga säkerhetssystem som försvårar arbetet brukar kringgås ganska snabbt och bli mer eller mindre meningslösa, säger Anders Gustafsson. En trygg fastighet är en bra arbetsplats och gör att kompetenta medarbetare söker sig till före tagen. På så sätt ger säkerheten även konkurrensfördelar. Anders Gustafsson tror mycket på mun till mun vad det gäller goodwill. Vad folk säger till varandra har fortfarande stor betydelse i vår moderna värld. Det rykte man får som fastighetsägare avgör mycket vilka kunder man attraherar. Tittar man efter en lokal vill man att fastighetsägaren arbetar aktivt med säkerhetsfrågor. Text: Peter Al Fakir Total kontroll på dina nycklar. Besök oss på: Vi finns på SKYDD 2008 Välkommen till monter A14:48

5 Vem har nyckeln till ditt fastighetsnät, du eller någon annan? Teracom kan ge dig ett fastighetsnät redo för framtidens tv. Som fastighetsägare har du säkert funderat på att ansluta dina fastigheter till ett modernt bredbandsnät. Inte minst för att ge hyresgästerna tillgång till det stora tv-utbudet som finns idag. Du kan välja mellan ett slutet eller ett öppet nät. Skillnaden är ganska stor. Med ett slutet nät lämnar du över kontrollen till någon annan. Skriver ni ett långt kontrakt (som brukligt är) lär du inte kunna påverka innehållet på flera år. Väljer du, å andra sidan, ett öppet nät från Teracom kan flera leverantörer av tv, internet och telefoni konkurrera fritt om tjänsterna. Det ger både dig och dina hyresgäster större valfrihet och lägre priser. Med Teracoms öppna nät erbjuds både du och dina hyresgäster bättre, fler och billigare tjänster hela tiden. De får ett snabbt bredband för tv, internet och telefoni. Du får ett snabbt bredband för fastighetsnära tjänster som t. ex effektivare säkerhetssystem och reglering av el och värme. Vi åtar oss att kostnadsfritt analysera möjligheterna för hur mycket du kan tjäna på övergången till ett öppet nät. Raka besked, utan krångel eller svårtolkade uträkningar. Hör av dig så bokar vi ett möte. Ju mer du vet, desto intressantare blir det. Gå in på Teracom är Sveriges första medieoperatör och har sänt radio och tv till Sveriges befolkning i över 80 år. Med samma trygghet ser vi till att bredbandsnäten i dina fastigheter fungerar. Mer om Teracom hittar du på

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Säkerhet Så skyddar du ditt företag Börja i rätt ända med säkerhetsar be tet. Gör risk analysen och vidta åtgärderna utifrån den. Jan-Peter Alm, Svenska Stöldskyddsföreningen Ett bra sätt att ta reda på vilken sorts säkerhet företaget behöver är att anlita en säkerhetskonsult. Många företag glömmer helheten när de skaffar säkerhet. Genom att göra en säkerhetsanalys på hela verksamheten innan man installerar nya lås kan man spara stora pengar. Kameraövervakning och avancerade elektroniska lås hjälper föga om en slarvig medarbetare glömmer att stänga fönstret. Därför gäller det att redan från början göra en riskanalys. Vilka risker finns för just ert företag, hur ser historiken ut, har företaget drabbats av inbrott tidigare? Detta är några av frågorna man bör ställa sig. Ett bra sätt att ta reda på vad man behöver är att anlita en säkerhetskonsult. Går du till en låssmed vill han sälja dig ett lås, motsvarande gäller ett företag som säljer larm. En säkerhetskonsult kan ta ett helhetsgrepp, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på Svenska Stöldskyddsföreningen. Analys av företaget Säkerhetsanalysen utgår från ett antal faktorer. Man tittar dels på det mekaniska skyddet som lås, väggar, dörrar och fönster. De är till för att hålla tjuven utanför lokalerna. Om han ändå lyckas ta sig in ska han inte få arbeta ostört. Där kommer det elektriska skyddet in. Tjutande alarm som signalerar att väktare är på väg och kameror som registrerar allt, förpestar arbetsmiljön för en stressad bov. De elektroniska larmen har utvecklats enormt de senaste åren. Det finns intelligenta system med kameror som kan läsa av registreringsskyltar eller följa en persons rörelser över ett område. Nytt är också spårningssystem med chips och GPS. På så sätt vet man exakt var ens varor finns, säger Jan- Peter Alm. Personalens ansvar En annan viktig del är rutiner för medarbetarna. Ofta är det här det brister. Finns det till exempel någon som möter upp besökare i receptionen eller får de gå omkring som de vill? Det finns tjuvar som är så fräcka att de bara knallar in och plockar med sig saker. En bärbar dator går lätt ner i en väska. Den personal som finns i företaget är viktig för helheten. Säkerhetstänkandet måste vara förankrat hos medarbetarna. Ironiskt nog är företag också utsatta för stölder från den egna personalen och för företagsspioneri. Ta inga risker Finns det grannföretag i området kan man med fördel gå ihop och dela på övervakningen. Det försvårar också med ett starkt områdesskydd som galler och liknande. Ju mer komplicerat det blir för inbrottstjuven och ju större risk för upptäckt, desto större chans att han väljer någon annanstans. Börja i rätt ända med säkerhetsarbetet. Gör riskanalysen och vidta åtgärderna utifrån den, så man inte spikar upp massa lås när det är personalen som stjäl. På så sätt sparar man pengar och får dessutom en bättre säkerhet. Text: Peter Al Fakir Det ska inte vara dyrt att vara trygg hemma! a-door erbjuder högkvalitativa säkerhetsdörrar klass III till marknadens bästa priser. Dörrarna tillverkas efter önskemål i trä och stål. Pris från kronor inklusive moms och montering! Säkerhetsdörrar Att byta till säkerhetsdörr höjer säkerheten mot inbrott, ger bättre ljudreduktion och förbättrat brandskydd samtidigt som energiåtgången minskar. Rätt vald säkerhetsdörr ger en värdeökning på boendet betydligt större än investeringen! 10 ÅRS INBROTTSGARANTI! a-door byter säkerhetsdörren kostnadsfritt om inbrott sker inom de närmaste 10 åren. Bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag, byggbranschen: Välkommen att kontakta a-door! Tel: E-post:

7 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7 DAGS ATT KÖPA MOBILA LÖSNINGAR? Sök upp en leverantör som möter dina behov. Leverantören ska kunna erbjuda totallösning (säkerhet, administration av mobilprodukters livscykel, nätverk, integration och tillvara tagande av redan gjorda investeringar). Lösningen ska kunna anpassas till förändringar och vara byggd på standarder som gör den säker i framtiden. Vilken administration/service finns? Finns Service Level Agreement, SLA? Hur ser det i så fall ut? En bra leverantör ska kunna underhålla kundens lösning mer kostnadseffektivt än kunden själv kan. Se till att slutanvändarna är del av processen från dag ett! Källa: IDC Häng med i den mobila världen Kraven på tillgänglighet ökar. Det flexibla kontoret verkar vara här för att stanna. Nu gäller det också för fastighetsägare att hänga på utvecklingen. I dag är fl exibla arbetslösningar mer regel än undantag. Tack vara öppna nät och lättillgängliga lösningar kan företagen fortsätta att utveckla sin mobilitet. Något som de också gör, enligt undersökningar från IDC Nordic. Ökningen beror bland annat på en större användning av laptops och mobiler, lägre priser på teknik, tillgång till bredband, heltäckande 3g-nät samt produkter och lösningar som är enkla att använda och drifta. Flera drivkrafter Omkring 60 procent av alla nya datorer som säljs är bärbara. Med en ökande bas av laptops och mobiler underlättas mobilt arbete för allt fl er medarbetare. IDC:s undersökningar visar också att företag i första hand planerar att öka sina investeringar inom mobilitet. I andra hand iptelefoni. Investeringar på andra it-områden kommer långt efter. De starkaste drivkrafterna för investe ringarna är tillgång till företagsdata, ökad produk tivitet, förbättrad kundservice och anställdas tillfred - ställelse. Många olika faktorer banar väg för det mobila arbetet. Trådlös access underlättas med inbyggt wlan och Bluetooth i bärbara datorer och i 3gmobiler. I dag är det enkelt att skicka och hämta mejl. De flesta har bredband hemma och i många fall även i sommarstugan. Det fi nns wlan på hotell, flygplatser, restauranger och kaféer och allt fler publika platser. Nu har 3g-näten också en väldig geografi sk täckning. Fast telefoni och före tagsväxlar försvinner eller integreras med mobilnäten. Program för webbkonferenser och liknande är nu lika enkla att använda som vanliga telefonkonferenser. ÖPPET NÄT innebär att den som har tillgång till en bärbar dator kan röra sig fritt inom ett område, ofta stadskärnor, och ständigt vara uppkopplad. STADSNÄT kallas de bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun. TRIPLE PLAY är ett uttryck för de tre mest efterfrågade tjänsterna i bredbandsnät, Internet, TV och telefoni. Den här typen av erbjudanden har utvecklats parallellt med att bredband har byggts ut i allt större omfattning. Hundra

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kontorshotell Aldrig tomt på kontoret Kontorshotell är ett snabbt sätt att komma igång med första kontoret. Utan att dra på sig stora investeringskostnader kan man som företagare få tillgång till en service som kan ta många år att själv bygga upp. Här berättar Quick Office och Vasakronan om fördelarna med kontorshotell. Det våra kunder främst uppskattar är kanske den sociala biten. Många företagare arbetar ensamma. Då kan det vara skönt att ta en paus i arbetet och ta en fika med andra. Fikarummet blir en mötesplats och ofta sker också en hel del affärer och nätverkande inom kontorshotellet när man hjälper varandra, säger Helene Hainzl på Quick Office i Stockholm. Serviceutbud och upplägg varierar mellan kontorshotellen. Det är allt från tillgång till konferensrum, kopiatorer och säker Internetuppkoppling, till klassiska sekreterarjobb som att svara i telefon och ta emot kunder i receptionen. Ett professionellt bemötande vid entrén kan betyda mycket företagets profil, särskilt om man inte själv har möjlighet att svara eller ta emot, säger Helene Hainzl. En paketlösning För många nystartade företag kan kontorshotell vara en flexibel lösning eftersom det är lätt att snabbt expandera i takt med att verksamheten växer. Större företag som vill pröva en ny marknad eller geografiskt område utnyttjar också chansen att slippa sitta med massa onödiga lokaler på långa kontrakt. Kontoret kommer som ett paket. Du slipper tjafset med att själv stå och rolla väggar och skaffa alla prylar, utan kan koncentrera dig på företaget och tjäna pengar. Placeringen viktig Det är en blandad publik som använder kontorshotell. De flesta är fåmansföretag men det finns även lokaler för lite större företag. Skillnaderna mellan kontorshotellen är inte så stora över landet, däremot verkar det finnas olikheter i var de ligger i städerna. Till exempel har kontorshotellet i Kista många expanderande innovations- och teknikföretag. Vi försöker se till att det blir en bra mix på kontorshotellen, så att det inte bara sitter konsulter på ett och hantverksteknik på ett annat. Annars kan vem som helst hyra av oss, så länge det är seriös verksamhet, säger Daniel Jighede, förvaltare på Vasakronan i Göteborg. Han har upplevt en stor efterfrågan på kontorshotell de senaste åren med nästan full beläggning. Utbudet på service utvecklas hela tiden och påverkas av vad företagen önskar. Kunden kan själv bestämma vilken lösning som passar företaget bäst och vad som ska ingå. Vi har hela skalan av produkter från full service till att man bara hyr ett rum. Fördelen är att det är både lätt att starta upp eller avveckla om man vill det, avslutar Daniel Jighede. Text: Peter Al Fakir Skaffa en adress som märks. Affärsmöten i bra miljö Luftiga representativa lokaler Etablering i Göteborg City - nu även kontor på Teatergatan/Avenyn - gör det du är bäst på så sköter vi resten! - Tel Kontakt: Åse Persson Box 5243, Mässans gata 18, SE Göteborg Vi erbjuder dig kontorsplats, kontorsrum för 1-10 personer, virtuellt kontor, konferensrum eller att vara en mötesplats med tillgång till vårt internationella affärsnätverk. Vi hjälper dig med allt du behöver för att vara bästa spelaren på plan! Kontakta oss för närmare information. GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - VÄXJÖ

9 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9 Kontorshotell Kontorshotell för vem? Ett av de första tecknen på en uppåtgående konjunktur är att efterfrågan på små lokaler ökar. Då är det även gyllene tider för kontorshotellen, säger Mikael Wallgren, uthyrningschef på Jones Lang LaSalle i Sverige. Vi bad honom berätta om kontorshotellens fördelar och nackdelar. Kontorshotell är intressanta konjunkturindikatorer. När konjunkturen är på väg upp vågar fler starta eget. Egenföretagarna vågar satsa igen och då vill man även ha en egen lokal. I början av en konjunkturcykel börjar fler små, nystartade företag att efterfråga egna lokaler. Utbudet av mindre lokaler är ofta begränsat, inte minst i storstäderna, och då är kontorshotell ett bra alternativ. Efterfrågan har varit betydligt större än utbudet på lokaler mellan kvadratmeter, och så har situationen varit under de senaste fyra till fem åren i Stockholm, säger Mikael Wallgren. Detta har inneburit ett rejält uppsving för kontorshotellen. Därför finns det i dag betydligt fler kontorshotell än det gjorde före millennieskiftet även om efterfrågan just nu har mattats något. Varför sitter man på ett kontorshotell? Huvudsyftet är nog en kostnadsbesparing. Är du ett företag med 2 5 personer kan du spara mycket pengar genom att undvika höga uppstartskostnader. Ett flertal tunga investeringar kan undvikas, som möbler, kopiatorer och konferensrumsutrustning. Dessutom kan företaget hela tiden anpassa sina kostnader. Öka eller minska beroende på företagets utveckling. Det finns gott om möjligheter att växa. Eller minska. Du kan anpassa dig efter hur marknaden ser ut och då får du ju den tajta kostym du är ute efter. Den sitter faktiskt precis som den ska genom hela resan. Det är en fantastisk fördel, säger Mikael Wallgren. Undvik långa bindningstider Ytterligare en aspekt är bindningstiderna, något som Mikael Wallgren tror att många glömmer att ta hänsyn till. Att knyta upp bolaget, på minst tre år i ett hyresavtal till en egen lokal då du inte har en aning om hur bolaget kommer att utvecklas, innebär en viss risk. Behöver du dessutom sitta centralt i till exempel Göteborg, Stockholm eller Paris, är det ofta ett ganska stort åtagande för ett litet nystartat företag. Mikael Wallgren Investeringar som du slipper i och med ett kontorshotell. Bindningstiderna på kontorshotell varierar, men en vanlig situation är en första bindningstid på sex månader och därefter tre månaders löpande uppsägning. Nätverk fördel eller risk? Något som har blivit allt vanligare på kontorshotell är önskan att bygga nätverk. Här finns många kontakter att utnyttja. Nätverk är viktigt, och det finns definitivt affärsmöjligheter genom det nätverk som kan skapas på ett kontorshotell. Det finns affärer att göra men alla är kanske inte tillräckligt duktiga på att fånga upp dem. Jag tror ändå att det blir vanligare nu, framförallt bland företag inom samma branscher som klustrar sig samman. Men det finns alltid en baksida på myntet. I det här fallet heter den säkerhet. Det är svårt att få hundraprocentig säkerhet. Framförallt om man arbetar med konkurrerande verksamhet. Affärshemligheter kan röjas utan att det är önskvärt. Dokument kan lämnas framme som inte bör hamna i orätta händer, eller besök och telefonsamtal som inte bör uppmärksammas av konkurrenter. En annan av kontorshotellens nackdelar är att företagets egen profilering kan komma i skymundan. Det kan vara svårt att profilera då man lätt slukas upp av en allmän miljö. Men fördelarna uppväger nackdelarna och kontorshotellens serviceutbud, som ständigt utökas, innebär en stor avlastning för små företag. På så vis kan de ägna full kraft åt att utveckla förtaget, avslutar Mikael Wallgren. Text: Linda Eriksson Du kan anpassa dig lite efter hur marknaden ser ut och då får du ju den tajta kostym du är ute efter. Mikael Wallgren, Jones Lang LaSalle Ett enklare sätt att etablera ditt företag på Strategiskt läge på gränsen Göteborg Mölndal (E6/R40) Möblerade/omöblerade rum Parkering för dig och dina kunder Bredband Konferensrum Gemensamma aktiviteter Larm Tel: Joy Huset i Mölndal At-Office planerar att utvidgas i närområdet Ett personligare kontorshotell At-Office ger oss möjlighet till fler affärer genom starkt nätverkstänkande Peter, Svenska Auto Center Ett mycket väl fungerande kontorshotell, som kännetecknas av omtanke om oss hyresgäster. Bodil, Allkontor AB

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kontorshotell Anne Olsson driver företaget Motivator och hyr sedan fem år lokal i ett kontorshotell där hon faktiskt var första företaget att skriva kontrakt. Vilka är fördelarna med kontorshotell gentemot att hyra vanligt kontor? Jag får ett bra och centralt läge för mina klienter, lokalerna är vackra och fräscha och jag har även möjlighet att hyra konferensrum vid behov. Dessutom får vi en fantastisk service av receptionisterna som tar emot både klienter och samtal när jag är upptagen. Det är helt enkelt bäst! En betydande del är också fördelen med alla härliga människor som arbetar på samma ställe och alla kontakter man får av detta faktum. De känns som mina jobbarkompisar fast vi är över 60 olika företag! Hur kom ni i kontakt med kontorshotell? Jag såg en annons i tidningen och gick direkt dit och knackade på innan det ens var öppnat. Där träffade jag världens underbaraste tjejer i receptionen och bestämde mig på stört att här skulle jag trivas! Fräscht och fint dessutom, bra hyror och service! Vilka kringtjänster uppskattar ni mest? Det är underbart att ha någon som svarar i telefonen då jag sitter och coachar eller utbildar och som också tar emot mina klienter på ett varmt och vänligt sätt. Det är något jag uppskattar enormt och även mina klienter ofta påpekar värdet av när de kommer. Jag får också mina blommor vattnade på semestern, rummet städat, fönstren tvättade, Anne olsson driver företaget Motivator och hyr lokal i ett kontorshotell. bara det är värd mycket. Så har vi trevliga fester för alla hyresgäster någon gång per år (Vasakronan bjuder), frukostmöten, after work varannan månad för alla som vill komma och knyta kontakter och umgås. Ingen behöver känna sig ensam! Jag kan också ha mina utbildningar och teamcoachingar i konferenslokalerna fritt och det är något jag uppskattar väldigt mycket då mina klienter redan är kända med lokalen och hittar lätt och smidigt och jag behöver inte ge mig iväg någon annanstans. Anders Sundberg är vd på World Trade Center i Göteborg som tillhandahåller kontorshotell till små och stora företag. Vilka är fördelarna med kontorshotell? Kontorshotell är en av de mest kostnadseffektiva sätten att skaffa sig ett fullutrustat kontor på en känd adress. Det mesta finns på plats redan från början, olika typer av rum eller möblering, efter behov. När man väl flyttat in kan man vara operativ från början. I våra anläggningar finns all teknisk utrustning redan på plats, kaffemaskiner, kopiatorer, printers, scanner, telefonväxel, reception, konferensoch mötesrum allt klart att användas från första dagen. Och allt ingår i hyran. Infrastrukturen är redan på plats. Bokning av konferens- och mötesrum sker enkelt via internet. Telefonväxeln finns klar att användas, och har man mobiltelefon kopplar man smidigt ihop systemen och får professionell telefonservice av våra rutinerade telefonister. All fokus kan användas till kärnverksamheten, och behöver man hjälp finns allt från vaktmästeri till administrativ hjälp med det mesta. Varje företag använder anläggningen som sin egen, vilket ger en mycket bra bas för deras verksamhet. Hur upplever ni efterfrågan på kontorshotell i dag? Efterfrågan ökar hela tiden. Vi har nyligen öppnat en ny anläggning på Teatergatan intill Avenyn i Göteborgs centrum Hur ser ni på möjligheten till nätverk? Vi har närmare 150-talet företag som hyresgäster Anders Sundberg, vd på World Trade Center i Göteborg som tillhandahåller kontorshotell. hos oss i Göteborg och då är möjligheter till nätverkande viktigt. I World Trade Centers globala nätverk ingår närmare 1 miljon företag på 300 kontor över hela världen. Det ger möjligheter till en enorm kontaktyta för dem som vill. Det nationella nätverket är också starkt, och det finns totalt i Norden närmare 10-talet kontor. Värdens viktigaste människor. När folk trivs på kontoret går det bra för företaget. Den insikten har lärt oss att lyssna, komma med förslag och få saker att hända lite snabbare. Vi är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Hur kan vi hjälpa dig?

11 Alltid med bästa läget Ett bra läge kan vara avgörande för den som driver ett företag, det vet Kontorshotell i Stockholm. Därför erbjuder de kontor vid lägen som är attraktiva oavsett om de ligger i innerstan, söder eller norr om stan. När Kontorshotell i Stockholm startade sin verksamhet för 12 år sedan var det på en av de mest attraktiva adresserna i Stockholm. Närheten till uppdragsgivare och kunder är viktig för många av de hyresgäster som sitter i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 2, tror Per Gunnarsson, ägare till Kontorshotell i Stockholm. Dessutom uppskattar många närheten till affärer och restauranger. Men Birger Jarlsgatan är inte nödvändigtvis det bästa valet för alla företagare, då många föredrar att sitta utanför centrala Stockolm. Kontorshotell i Stockholm har tagit fasta på detta, men fortfarande med ambitionen att erbjuda lokaler i attraktiva områden. Det bästa läget söder om stan tycker vi är Globen, därför etablerade vi nästa kontorshotell där. Här finns närheten till shopping samt goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Möta kundbehovet Solna blev det självklara valet när efterfrågan norr om Stockholm ökade. Bästa läget var Solna Centrum med butiker och restauranger samt goda kommunikationsmöjligheter. Vi vill ha spridning mellan verksamheter, ålder och kön. På det sättet tror jag vi får ett trevligt och levande kontor. Per Gunnarsson Vi vill tillgodose hyresgästernas behov genom vår erfarenhet och med service som till exempel gemensam reception, sekreterarservice och andra tjänster. Vi har också skräddarsydda lösningar. Men det som gör oss unika är att vi kan erbjuda det bästa läget utifrån hyresgästernas olika önskemål det särskiljer oss från många andra kontorshotell, anser Per Gunnarsson. Levande kontor Kontorshotell i Stockholm strävar inte efter att ha hyresgäster som är verksamma inom en och samma bransch, snarare tvärtom. Vi vill ha spridning mellan verksamheter, ålder Kontorshotell i Stockholm erbjuder kontor vid lägen som är attraktiva oavsett om de ligger i innerstan, söder eller norr om stan. och kön. På det sättet tror jag vi får ett trevligt och levande kontor. Varför ska man då välja Kontorshotell i Stockholm? Förutom det jag redan nämnt, att vi erbjuder attraktiva lägen, en heltäckande service och social gemenskap är vi medvetna om att förutsättningarna för många företagare snabbt kan förändras. Där visar vi lyhördhet genom att exempelvis endast ha tre månaders uppsägning av våra hyreskontrakt. Det är en flexibilitet som vi märker att många hyresgäster uppskattar, avslutar Per Gunnarsson. Text: Carina Wedin ANNONS FRÅN Ajöss gamla kontorshotell För några år sedan bedömde det ansedda Institute for the Future på Stanford University att företag i framtiden skulle kräva en helt annan typ av kontor - mer öppet, samverkande, mer likt en cafémiljö. Några år tidigare grundades United Spaces. Vi ger framtidsforskarna rätt och skickar ett litet tips på vägen: Ring så berättar vi hur framtiden fungerar och vad vi tror kommer att hända framåt. Idag är vi 102 företag och 230 personer som växer och utvecklas i en öppen, snyggt designad och generös miljö. Välkommen ut. United Spaces Framtiden. Här och Nu. ANNONS FRÅN

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 36 MARS 2014 Tips! AFFÄRSRESOR PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE Missa inte MAXA DINA FÖRMÅNER Bli medlem i hotellets lojalitetsprogram ÖKA

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

det effektiva kontoret

det effektiva kontoret ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Tidningar & Sånt ANNONS Medföljer som bilaga till Dagens Industri oktober 2008 det effektiva kontoret KONFERENS MÖTEN KONTORSLANDSKAP OUTSOURCING Tidstjuvar IT-effektivisering

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

KOPPLAR SNABBT BOSTADS- RÄTT? LÅSBART ECONOMISKT. I mina kvarter. 3-08 Fr. Förvaltaren. Peter fixar bredbandet. Allt om ombildningar

KOPPLAR SNABBT BOSTADS- RÄTT? LÅSBART ECONOMISKT. I mina kvarter. 3-08 Fr. Förvaltaren. Peter fixar bredbandet. Allt om ombildningar I mina kvarter 3-08 Fr. Förvaltaren KOPPLAR SNABBT Peter fixar bredbandet BOSTADS- RÄTT? Allt om ombildningar LÅSBART Elektroniskt i Rissne ECONOMISKT Smartast köra sparsamt en 30 augusti flyttar vi åter

Läs mer

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 Februari 2013 Pris: 60 kronor FINANSIERINGEN TAR NYA VÄGAR TEMA: Obligationer och preferensaktier LÅGT FÖRTROENDE FÖR REGERINGEN Fastighetsägarna besvikna

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Med glädje som drivkraft

Med glädje som drivkraft nr.7 Med glädje som drivkraft > Löddeköpinge: Lucy s Café & Bar är som hämtad ur en tidskapsel från 50-talet. Företaget FunFood som står bakom restaurangen har det bredaste sortimentet i landet med mat,

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer