UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE"

Transkript

1 UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

2 Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin hörselskada. Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande

3 En befriande rörelse När vi själva eller någon anhörig får en hörselskada hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom förändras tillvaron. Då är det skönt att det finns en organisation som kan ge stöd och råd, och som arbetar för att du ska få bättre förutsättningar i din vardag. Någon som har kunskap om de hinder du möter, men som också ser dina möjligheter. Hörselskadades Riksförbund (hrf) är hörselskadades egen befrielserörelse. Vi arbetar för att undanröja hinder för kommunikation och delaktighet. Vi sprider kunskap, påverkar politiker och tar initiativ till ny forskning. Vi tar reda på hur det är och hur det borde vara. Vårt mål är ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras och där alla hörselskadade får stöd efter behov. Ett samhälle där vi alla kan vara fullt delaktiga på våra villkor. Läs mer om HRF på 3

4 » För mig var det självklart att gå med i HRF när jag upptäckte att jag kan vara med och driva frågor som är viktiga för mig. Som till exempel bättre ljudmiljö, bra hjälpmedel och vettiga attityder till oss som hör dåligt. Och så har vi ju så kul. I HRF är det inte jobbigt att vara hörselskadad. Här är jag bland vänner. «Marianne Persson (t. v.) kanslist, på utflykt med Anita Klintberg och andra vänner i HRF-föreningen i Karlskoga Degerfors Foto: Bo Walldén, Karlskoga Tidning

5 Välkommen till HRF! Hörsel skadades Riksförbund (hrf) är hörselskadades egen intresseorganisation en organisation för dig som har någon grad av hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och/eller ljud över käns lighet. hrf är också till för dig som är anhörig, inte minst föräldrar till hörselskadade barn. Ung eller gammal, yrkesverksam eller pensionär, kvinna eller man, småländsk lantbrukare eller irakisk sjuksköterska vem du än är och i vilket skede av livet du än befinner dig är du välkommen in i hrf:s gemenskap. Här finns något för alla: råd, stöd, kunskap, skratt, engagemang, förståelse, opinionsbildning, politiskt påverkansarbete och nya vänner som vet hur det är att leva med en hörselskada. Som medlem i hrf är du en viktig del av en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med drygt medlemmar, fördelade på drygt 200 föreningar i 22 distrikt från norr till söder. Vi är en av landets äldsta och starkaste folkrörelser i ständig utveckling, men alltid fast förankrad i hörselskadades verklighet. Din verklighet. Med gemensamma krafter arbetar vi för att riva hinder och öppna dörrarna till en bättre framtid för alla hörselskadade. Och ju fler vi är, desto starkare blir vi. Välkommen till hrf! 5

6 Foto: Per Magnus Persson/Johner

7 HRF utmanar och visar vägen Emellanåt lyckas vi i hrf förändra världen. Som när vi fick igenom hörselkontroll av nyfödda barn på bb i alla län. Eller när vi fick igenom krav på textning av alla program i Sveriges Television. Men det återstår många orättvisor. Fortfarande är det många som inte får den hörselvård, de hjälpmedel och det stöd de behöver. Fortfarande sliter hörselskadade i arbetsmiljöer med störande ljud, ofta utan hjälpmedel. Fortfarande far många hörselskadade barn illa för att de har en skolsituation som inte är anpassad efter deras behov. Fortfarande är hörselskadade utestängda från många tv-program och biofilmer, eftersom de inte är textade. Fortfarande kan hörselskadade alltför sällan uppleva teater, före läsningar och debatter, eftersom teleslingan är trasig eller saknas helt. Allt det här försöker hrf ändra på. Vi skapar debatt och väcker opinion, genom att presentera avslöjande undersökningar om hörselskadades situation i Sverige. Vi sprider kunskap, påtalar brister och behov och föreslår lösningar. Vi får människor att reflektera och förstå hur det är att vara hörselskadad. Vi vågar ställa krav och sätta press på politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer, såväl i riksdagen som i landsting och kommuner. hrf är hörselskadades röst i samhället. En röst som hörs. HRFs uppmärksammade rapporter. 7

8 En inspirerande mötesplats För hrf är du världens medelpunkt. Du och cirka 1,4 miljoner andra som vet hur det är att ha en hörselskada. Allt vad vi gör som organisation handlar nämligen om att ta tillvara hörselskadades intressen. Därför behövs du i hrf. Vi behöver vi dina erfarenheter, dina idéer, dina åsikter, ditt engagemang och ditt stöd. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. hrf kan vara en inspirerande mötesplats, oavsett om du engagerar dig i din lokala förening, diskuterar i hrf:s Facebook-grupper eller följer debatten i vår tidning Auris. I hrf:s föreningar kan du få smarta tips, goda råd och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Du kan träffa nya vänner på till exempel teaterkvällar, utflykter och fester, och öka dina kunskaper genom tema - kvällar, konferenser, föreläsningar och olika utbildningar. Självklart ser vi till att aktiviteterna är tillgängliga, med till exempel teleslinga och tolkning. Vad är viktigt för dig? Hörselvård? Skola för hörselskadade barn? Hjälpmedel? Bra ljudmiljö? Som aktiv i en förening kan du göra stor skillnad i ditt och andras liv. Följ oss på Facebook och Twitter! Du kan få nyheter, tips och kommentarer från HRF genom att följa oss på Twitter: och genom att gå in och klicka Gilla på vår Facebooksida: På Facebook har HRF också flera diskussionsgrupper. 8

9 FOTO: MARIE WALTHER» Jag gick med i HRF av sociala skäl för att få träffa andra med hörselskador. Det är skönt att umgås och slippa förklara att man hör dåligt. «Louise Maltéus livscoach, styrelseledamot i HRF Helsingborg

10 Hörsellinjen Hörsellinjen är HRFs informationstjänst för alla som har frågor som handlar om hörsel och hörselskador. Det kan till exempel handla om hörapparater, tinnitus, ljudmiljö med mera. Vi ger raka, snabba svar om det mesta. Eller så tar vi reda på det! Du är välkommen att ringa Hörsellinjen vardagar mellan 9 och 15 på Vanlig samtalstaxa. Du kan också ställa frågor och söka information om det mesta som rör hörsel på FOTO: NORDICPHOTOS/KETIL BORN 10

11 HÖRSELSKADADE NUMMER 1, FEBRUARI 2012 ÅRGÅNG 91 Unni Drougg ge: Kräv rät tten at tt få vara annorl unda TI DSKRIFT FÖR Sjukersättning Fick rätt mot Försäkrings k assan K ärleken blomstrar: Auris-paret har gift sig Lasse Åberg om sin ständiga följeslagare: Ljudet tystnar när jag jobbar 4 Reinfeldt hörs ej Brister hos regeringen tips för trivsel U ppsalafo or skare Frams teg med stamce ller 4 i föreningen HRFs tidning Auris ger dig massor av aktuell information om som du har nytta och glädje av som hörselskadad. Men också spännande reportage om både kända och okända personer med olika hörselskador. Här finns något för alla: föräldrar, äldre, yrkesverksamma och olika diagnosgrupper. En del av artiklarna hittar du även på Foto: Stig Hammarstedt 11

12 I Bolivia har HRF ett samarbete med en organisation för familjer med hörselskadade barn. Tillsammans arbetar vi för att ge bolivianska barn med hörsel skador en bättre start i livet. Foto: Thierry Lauzun Ett internationellt engagemang I stora delar av världen lever hörselskadade under svåra förhållanden, i utanförskap. Ofta saknas hörselvård. Många får inte chansen att gå i skolan, arbeta och vara delaktiga i samhället. Det här vill vi i hrf ändra på. Därför är vi en drivande och engagerad kraft i fn-sammanhang och inom eu, samt i en rad samarbetsorganisationer för hörselskadade, bland annat International Federation of Hard of Hearing People (ifhoh). Och därför har vi under många år haft utvecklingsprojekt i flera olika länder. Tillsammans med hörselskadade i andra länder arbetar vi för att värna hörselskadades mänskliga rättigheter, och steg för steg skapa en mer jämlik värld med full delaktighet. Som medlem i hrf är du en del av det! 12

13 HRF ger hörselforskningen växtkraft Det behövs mer forskning om hörsel, anser hrf. Därför har vi instiftat Hörselforskningsfonden och startat Forskningsinstitutet Hörselbron. Via Hörselforskningsfonden skapar vi bättre möjligheter för medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning. Det kan till exempel handla om orsaker till hörselskador och hur de kan botas, effektivare diagnosmetoder, bättre kommunikation, samt utveckling av hjälpmedel och behandlingsmetoder som kan ge hörselskadade en bättre tillvaro. Forskningsinstitutet Hörsel bron bedriver oberoende forskning inom teknisk audiologi. Här arbetar forskare bland annat med att utvärdera hörapparater och utprovningsprocesser samt att utveckla nya, tekniska lösningar, som hrf:s hörseltest i telefon, på webben och som app. Stöd hörselforskningen med en gåva på plusgiro eller på HRFs gör-det-själv-test Nu finns HRFs hörseltest på webben: i telefon: och som app för mobilen: Hörseltestaren (för iphone, ipad och Android). På så sätt kan alla som inte har en redan konstaterad hörselnedsättning kolla sin hörselhälsa snabbt och enkelt! Våra hörseltest har utvecklats av Forsknings - institutet Hörselbron. Genom att mäta förmågan att uppfatta tal i brus visar de om det är dags för en grundligare hörselundersökning. Att göra hörseltest på webben och med app är gratis. Hörseltest i telefon kostar 28 kronor, varav 10 kronor går till hörselforskningen. Läs mer om våra hörseltest på 13

14 » Jag gillar att HRF ger mig chansen att påverka samhället omkring mig. Jag är med och skapar en bättre tillvaro för alla som hör dåligt också mig själv. «Lennart Hjalmarsson pensionär, kassör i HRF Värnamo. Foto: Peter Knutson.

15 6 goda skäl att bli medlem Q Ett viktigt stöd. Ju fler vi är, desto bättre hörs vi. Och då för bättras våra möjligheter att skapa ett rättvisare samhälle för alla hörsel - skadade. Ditt medlemskap bidrar till en bättre framtid för dig själv och andra. Q En tidning som angår dig. Som medlem får du tidskriften Auris, åtta nummer per år, med massor av nyheter och reportage om frågor som rör dig som har någon typ av hörselskada. Q Aktuell information. Genom HRF kan du få veta det mesta om olika möjligheter, hörselvård, forskning och utveckling. Som medlem är du också med och stödjer Hörsellinjen, vår informationstjänst som svarar på frågor om allt som rör hörsel (se sidan 10). Q Möjlighet att påverka. HRF är i dag ett starkt språkrör för landets hörselskadade, inte minst tack vare våra undersökningar och rapporter om hörselskadades situation i Sverige. Som medlem kan du vara med och påverka politiker och andra beslutsfattare. Q I gott sällskap. I HRFs för eningar får du möjlighet att utbyta erfaren heter med andra hörselskadade. Här möter du personer som vet hur det är och som kan tips, stöd och råd. Du kan också delta i olika akti viteter, med full tillgänglighet. Q Rabatter och förmåner. Som medlem har du tillgång till olika förmåner och rabatter, till exempel rabatt på anpassade telefoner och telefon hjälpmedel. Du kan också bli erbjuden juridiska råd när det gäller socialförsäkringsfrågor. Läs mer på 15

16 Bara 250 kronor för ett helt år! Foto: Ingemar Edfalk Familjemedlemskap när flera i familjen är med i HRF. Ansöka om medlemskap: Skicka in formuläret på nästa sida eller gå in på Där hittar du också information om dina medlemsförmåner. Frågor? Om du har frågor om medlemskap, medlemsavgifter, eller liknande, kontakta HRFs medlemsregister på e-post: eller tel: Telefontider: tis: kl 9 11 och 13 15, tors: kl Du kan välja mellan olika typer av medlemskap: Medlem i en förening: Som medlem i en förening får du information om det lokala HRF-arbetet och möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Att bli huvudmedlem i en förening kostar 250 kronor för ett helt år. Men om du är under 18 år får du ungdomsrabatt då kostar det bara 50 kronor per år. Om någon i familjen är huvudmedlem och betalar full medlemsavgift (250 kr) kan övriga i familjen bli familjemedlemmar. Ett familjemedlemskap kostar bara 75 kronor per person och år. Medlem direkt i riksförbundet: Detta är ett alternativ för dig som vill vara med och stödja HRFs arbete, utan att vara med i en förening. Du får då tidningen Auris samt tillgång till medlemsrabatter och förmåner, precis som alla andra medlemmar. Men du har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HRF. Dina anhöriga kan inte heller ha familjemedlemskap. Att bli medlem direkt i riksförbundet kostar 250 kr. Att bli medlem i flera föreningar: Det går bra att bli medlem i flera olika HRF-föreningar. Du betalar full medlemsavgift (250 kr) i den förening där du är huvudmedlem. I andra föreningar inom samma distrikt blir medlemsavgiften endast 105 kronor. Men om du väljer att bli medlem i en förening som ligger i ett annat distrikt tillkommer en distriktsavgift på 70 kronor. Detta gäller endast huvudmedlem, ej barn/ungdom eller familjemedlem. 16

17 Tejpa här! Klipp eller riv här! Vik här! Tejpa här! Hörselskadades Riksförbund Svarspost nr Stockholm Tejpa här! PORTO BETALT Tejpa här!

18 Här finns vi! HRFs alla föreningar, distrikt för distrikt Blekinge Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Dalarna Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Vansbro Mora Orsa Älvdalen Rättvik Smedjebacken Säter Gotland Gotlands kommun Gävleborg Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Ockelbo Sandviken Söderhamn Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Jämtlands län Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Jönköpings län Aneby Eksjö Jönköping Mariannelund Sävsjö Tranås Vaggeryd Skillingaryd Vetlanda Värnamo Västbo Kalmar län Högsby Kalmar Mönsterås Norra Öland Oskarshamn Vimmerby Hultsfred Västervik Föräldraföreningen i Kalmar län Kronoberg Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Föräldraföreningen i Kronoberg Kontaktuppgifter hittar du på Norrbotten Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Skaraborg Falköping Hjo Karlsborg Lidköping Götene Norra Skaraborg Skara Skövde Tibro Tidaholm Varatrakten Föräldraföreningen i Skaraborg Skåne Frostabygden Helsingborg Hässleholm Kristianstad Landskrona Lund Malmö Osbybygden Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Ängelholm Örkelljungabygden Österlen Stockholms län Botkyrka Salem Haninge Huddinge Järfälla Upplands Bro Lidingö Nacka Värmdö Norrtälje Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna (SUS) Solna Sundbyberg Stockholm Södertälje Täby med omnejd Tinnitusföreningen i Stockholms län Menièreföreningen i Stockholms län C o ch l e a - i m p l a n t a tf ö r e - ningen i Stockholms län Intresseföreningen överkänslighet för ljud (ÖFL) i Stockholms län HYViS, Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län Södermanland Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vagnhärad Uppsala län Enköping Skutskär Tierp Uppsala Östhammar Vuxendövas förening i Uppsala län Familjeföreningen i Uppsala län Värmland Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Karlstad Kristinehamn Norra Klarälvdalen Sunne Säffle Torsby Årjäng Västerbotten Lycksele Malå Nordmaling Robertsfors Skellefteå Storuman Sorsele Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Västernorrland Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Västmanland Arboga Fagersta Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Västerås Västra Götaland (se även Skaraborg) Alingsås Borås Dals Ed Göteborg Kind Lerum Lysekil Mark Mellerud Mölndal Härryda Partille Sotenäs Stenungsund Tjörn Orust Strömstad Tanum Munkedal Uddevalla Ulricehamn Vä n e r s b o r g Tr o l lh ä t t a n med omnejd Västplantorna Åmål Örebro län Askersund Karlskoga Degerfors Kumla Lekeberg Örebro Östergötland Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Vadstena Norrköping Åtvidaberg 19

19 Läs mer om Hörselskadades Riksförbund på På finns massor av information om hörselskadade och hörselskador, om de frågor vi driver och om våra föreningar. Här kan du också göra ett enkelt hörseltest, ställa frågor till Hörsellinjen och ansöka om medlemskap. Vill du stödja HRFs arbete för landets hörselskadade? Då är du välkommen med en gåva på plusgiro eller via Hörselskadades Riksförbund Gävlegatan 16, Box 6605, Stockholm tel: , texttel: fax: , e-post:

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

!"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.

!#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('. !"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.#915/( 1 Pris: 89 kr Varför ska man göra en affärsplan? Arbetet med affärsplanen

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

GRATTIS Christer Karlsson 60 år

GRATTIS Christer Karlsson 60 år Nr: 2 / 2011 VÄGEN ut SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE GRATTIS Christer Karlsson 60 år I detta NummER: KRIS I almedalen KRIS GRuNdaRE 60 år KRIS I almedalen Nytt projekt med BRyGGaN

Läs mer