CFD Vindstudie RegionCity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFD Vindstudie RegionCity"

Transkript

1 CFD Vindstudie RegionCity För: Jernhusen AB Upprättad av: Ting Liu Affärsområde Stadsprojekt Granskad av: Will Sibia Uppdragsnummer:

2 Sammanfattning Vindberäkningar har utförts med CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics). ANSYS FLUENT 15.0 användes för att simulera luftflöde i området kring byggnaderna i 3D. Vindhastighet och riktning, turbulensintensitet samt vindtryck beräknades. Lawsons komfortkriterier användes för att utvärdera vindmiljön kring byggnaderna. Komfortkriterie F har bäst vindkomfort och är lämplig för stillasittande. Vindkomfort komfortkriterie C är för ledig promenad. Komfortkriterier D/E är för stående/ingång till byggnad. Tre dominerande vindriktningar identifierades med lokal vindros och simulerades i tre motsvarande scenarion, VSV, NNE och SYD. De fem strategiska områdena som bedömdes som särskilt intressanta har analyserats enligt sina funktioner. Resultaten av vindkomfortstudien av de strategiska områdena med alla scenarier summeras i Tabell 2, i slutsaten av rapporten. Vindmiljön av de strategiska områdena utvärderades till följande: Komfortkravet för stillasittande uppfylls inte fläckvis på torget och åtgärden är att en baldakin kan byggas i sydvästlig passage ansluten till torget. Vid entrén till hus B är det inte passande som ingång till byggnaden/butiker. Vid sydligt hörn av hus B passar inte den här zonen för ingång till byggnader, för skyltar eller hängande dekorationer. Vindkomfortkriterier uppnås för resten av de strategiska områdena. Vindlast på byggnaderna visades i studien och kan tas hänsyn till struktur ingenjör.

3 Innehållsförteckning 1. Syfte Metod Lokal vindros och scenarion Komfortkriterier och krav Lawson komfortkriterier Turbulensfenomen Modell Resultat och diskussion Strategiska områden Scenario VSV Område I: På torget Område II: Terrassen och gatan framför G-huset Område III: Entré A- och B-huset Område IV: Passagen mellan B- och C-huset Område V: Trappor mellan A-E-F husen Scenario NNE Scenario SYD Vindlast på byggnaderna 26 5 Analys 29 6 Åtgärder 32 7 Nästa steg 33 Bilagor -Vindrosberäkning

4 1. Syfte Detta uppdrag utfördes åt Jernhusen i syfte att studera vindkomfort och uppkommande vindlast kring det nybyggda området. 2. Metod Vindberäkningar utförs med CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics). Med denna teknik beräknas luftens hastighet och riktning i 3-D i ett stort antal beräkningsceller. För denna studie användes ANSYS FLUENT 15.0 för att simulera luftflöde i området kring byggnaderna. Det är ett av dem mest tillförlitliga CFD programmen. Vindberäkningar följer följande steg: Beräkna lokal vindros Identifiera olika scenarion med dominerande vindriktningar Simulera scenarion Analysera resultaten av strategiska områden i de olika scenarierna 01

5 2.1 Lokal vindros och scenarion Vinden på låg höjd kan variera ganska mycket lokalt, beroende på hinder etc. Därför görs en närliggande mätning av vinddata. Vinddatan kommer från automatisk mätning runt projektområdet därefter tas den hänsyn till att RegionCity ligger i befintlig stadsmiljön. Men vindanalysen bygger inte på exakt omgiven bebyggelse av RegionCity. Lokal vindros beräknades för modellinput. Som framgår i Figur 1 så är dominerande vindriktning sydlig, västlig samt nordostlig. Figur 1. Lokal vindros ( ). 02

6 Tre vindriktningar med högst frekvens beräknades från lokal vindros som framgår i Tabell 1. Tre scenarier (VSV, NNE, SYD) modelleras (se Figur 2). För varje vindriktning användes vindhastigheterna med högst frekvens som inputdata till modellen. Frekvens av vindhastigheter högre än simulerade hastigheter står listad i Tabell 1. Figur 2. Scenarier med dominerande vindriktningar. 03

7 2.2 Komfortkriterier och krav Lawson komfortkriterier Lawsons komfortkriterier är den mest populära metoden för att utvärdera vindkomfort kring byggnader. Den användes i den här studien. Gränsvärde på vindhastighet och procentuell andel av tiden som överskrider gränsvärdet tillämpades som två parametrar för att bedöma vindkomforttillstånd enligt Lawsons komfortkriterier (se Figur 3). Vindkomfort indelas i kategorier A-F, där F för stillasittande har bäst vindkomfort. Gränsvärdet på vindhastighet är 5 m/s för alla vindkomforttillstånd och 15 m/s för vind som innebär fara. Mer data och tid krävs för att analysera procentuell andel av tiden som överskrider gränsvärdet. Vindhastighet är dock tillräckligt för att bedöma vindkomforttillstånd i de flesta fall. Därför används huvudsakligen vindhastigheter för att göra bedömning av vindkomforten i den rapporten. Figur 3. Lawsons komfortkriterier 04

8 2.2.2 Turbulensfenomen Vindmätning karakteriseras av ständiga fluktuationer kring ett medelvärde. Det medelvärde över en viss period är vindhastigheter som användas för vindros beräkning. Dessa variationer runt medelvärdet representerar turbulensintensiteten. Turbulensintensitet är också en aspekt som kan användas för att bedöma vindkomforttillstånd. Hög turbulensintensitet betyder att vindar är byiga, dvs. de byter riktning ofta och plötsligt, vilket förstärker obehaget ytterligare. Byigheten blir speciellt stark i passager mellan byggnader och vid hörn, där luftens strömning ändras kraftigt över korta avstånd. 05

9 3. Modell Området 3km kring byggnaderna modellerades. (se Figur 4). Inom detta område är marken relativt plan. Modellens höjd var 600 m, vilket var fyra gånger högre än den högsta byggnaden i området. Figur 4. Överblick över modellerat området. 06

10 Beräkningsnätet har anpassats efter byggnadernas form och har förtätats i de områden som bedömts som extra intressanta. Detta för att uppnå en högre noggrannhet i beräkningarna. I varje cell i beräkningsnätet beräknas den tredimensionella vindvektorns storlek och riktning (hur mycket det blåser och åt vilket håll), vindtrycket samt den energi som skapas av vindens turbulens. Beräkningsnätet visas i Figur 5. Antalet beräkningsceller är ca 2,3 miljoner. Figur 5. Beräkningsceller omkring byggnaderna. 07

11 4. Resultat och diskussion 4.1 Strategiska områden Figur 6 visar de platser i området som har bedömts som särskilt intressanta att analysera. Detaljerade vindmiljöanalyser av scenario VSV på de strategiska områdena diskuteras i följande rapport. Vindmiljön för de strategiska områdena för scenario NNE och SYD nämns i rapporten om det finns risk för obehagligt vindklimat. Figur 6. Strategiska områden. I. Torget II. Terrassen och gatan framför G-huset III. Entré A-B husen IV. Passagen mellan B-C husen V. Trappor mellan A-E-F husen 08

12 4.2 Scenario VSV Vindriktningen scenario VSV är väst-syd-väst och vindhastigheten är 6 m/s i modellen. Det vindklimatet inträffar 5 % av tiden under ett genomsnittligt år och är den högsta vindfrekvensen. Figur 7 visar fördelning av vindhastighet på gående höjd (1.75m). Vindhastigheten över hela området är mindre än 5 m/s. Det innebär att vindkomfortkriterier uppfylls för alla vindkomforttillstånd. Figur 7. Fördelning av vindhastighet över hela området kring byggnaderna (höjd 1.75m). 09

13 Området med vindhastigheter högre än 4m/s grön markeras i Figur 8. Denna området inte rekommenderas för shopping, sittning eller ingång. 2.5% av vind från den här riktningen har en högre hastigheter än den modellerade hastigheten. Den aspekten bör övervägas för de strategiska områdena. Figur 8. Zoner med hög vindhastighet (> 4 m/s). 10

14 Figur 9 visar fördelning av turbulensintensitet över hela området kring byggnaderna. (höjd 1.75m). Figur 9. Fördelning av turbulensintensitet över hela området kring byggnaderna (höjd 1.75m). 11

15 Figur 10 visar området med turbulensintensitet medel (k= m²/s²). Figur 10. Zoner med turbulensintensitet medel (k= m²/s²). Figur 11 lilamarkerar zoner med turbulensintensitet hög (k > 1 m²/s²). Dessa zoner är inte passande för ingång till byggnader, för skyltar eller hängande dekorationer etc. Figur 11. Zoner med turbulensintensitet hög (k > 1 m²/s²). 12

16 4.2.1 Område I: På torget Vindhastigheter på torget är m/s (se Figur 12). Starka vindar (vindhastighet > 4 m/s) inträffar från sydvästlig och nordlig riktning mot torget. Turbulensintensiteten på torget är medel (se Figur 13). Figur 12. Fördelning av vindhastigheter över torget. Figur 13. Fördelning av turbulensintensitet över torget. 13

17 4.2.2 Område II: Terrassen och gatan framför G-huset Figur 14 visar att vindhastigheten på terrassen 1.5 m över marken är mindre än 2.5 m/s. Det uppfyller Lawsons komfortkriterier F för stillasittande. Figur 14. Vindhastighet på terrassen, 1.5 m ovanför terrassgolv. 14

18 Figur 15 visar att vindhastigheten framför G-huset är 1-2 m/s. Det uppfyller Lawsons komfortkriterier F för stillasittande. Figur 15. Vindhastighet på gatan framför G-huset. 15

19 4.2.3 Område III: Entré A- och B-huset Figur 16 visar att vindhastigheten framför A-huset är 1-3 m/s Det uppfyller Lawsons komfortkriterier D/E för stående/ ingång till byggnad. Vindhastigheten framför B-huset är 2-4 m/s. Det överskrider Lawson komfortkriterier D/E och kategoriseras därför som Lawson komfortkriterier C för ledig promenad. Figur 16. Vindhastighet framför A- och B-huset. 16

20 4.2.4 Område IV: Passagen mellan B- och C-huset Figur 17 visar att vindhastigheten mellan B- och C-huset är 2-3 m/s. Det uppfyller Lawsons komfortkriterier D/E för stående/ingång till byggnad. Figur 17. Vindhastighet på passagen mellan B- och C-huset. 17

21 4.2.5 Område V: Trappor mellan A-E-F husen Figur 18. Vindhastighet och turbulensintensitet mellan A- och E-huset. Figur 18 visar att vindhastigheten mellan A- och E-huset är mindre än 1.5 m/s, dessutom är turbulensintensiteten låg. Som framgår i Figur 19 är vindmiljön mellan E- och F- huset samma som mellan A- och E-huset. Därför uppfyller både trapporna Lawsons komfortkriterie F för stillasittande. Figur 19. Vindhastighet och turbulensintensitet mellan E- och F-huset. 18

22 4.3 Scenario NNE Vinden i scenario NNE är Nord-nord-öst och hastigheten är 4 m/s. Det vindklimatet inträffar 3 % av tiden under ett genomsnittligt år. 1.5% av vinden med den här riktningen har en högre hastighet än den modellerade hastigheten. Fördelning av vindhastighet på gående höjd (1.75m) visar i Figur 20. Vind hastigheter över hela området är mindre än 5m/s. Det innebär att vind komfortkriterier uppfylls för alla vindkomfort tillstånd. Figur 20. Fördelning av vindhastighet över hela området kring byggnaderna (höjd 1.75m). 19

23 Området med vindhastigheter 2-3 m/s blåmarkeras i Figur 21. Det här området uppfyller Lawsons komfortkriterier D/E för stående/ingång till byggnad. Bara en begränsad del av området har en vindhastighet på 3-4 m/s. Figur 21. Zoner med vindhastighet medel (2-4 m/s). 20

24 Figur 22 visar fördelning av turbulensintensitet över hela området kring byggnader (höjd 1.75m). Mellan till låg turbulensintensitet inträffas. Figur 22. Fördelning av turbulensintensitet över hela området kring byggnaderna (höjd 1.75 m). 21

25 Figur 23 visar zoner med turbulensintensitet medel. (k= m²/s²). Grönmarkerade zoner ingår i det strategiska området torget. Figur 23. Zoner med turbulensintensitet medel (k= m²/s²). 22

26 4.4 Scenario SYD Vindriktningen i scenario SYD är sydlig och vindhastigheten är 4 m/s i modellen. Det vindklimatet inträffar 3 % av tiden under ett genomsnittligt år. 1.5% av vind med den här riktningen har en högre hastighet än den modellerade hastigheten. Figur 24 visar fördelning av vindhastighet på gående höjd (1.75 m). Vindhastigheten över hela området är mindre än 4 m/s. Det innebär att vindkomfortkriterier uppfylls för alla vindkomforttillstånd. Figur 24. Fördelning av vindhastighet över hela området kring byggnaden (höjd 1.75 m) 23

27 Området med vindhastigheter 2-3 m/s blåmarkeras i Figur 25. Det här området uppfyller Lawsons komfortkriterier D/E för stående/ingång till byggnad. En del av området har en vindhastighet som är 3-4 m/s. Figur 25. Zoner med vindhastighet medel (2-4 m/s). 24

28 Figur 26 visar fördelning av turbulensintensiteter över hela området kring byggnader (höjd 1.75m). Figur 26. Fördelning av turbulensintensitet över hela området kring byggnaderna (höjd 1.75m). Mellan till låg turbulensintensitet inträffas. Turbulensintensiteten (k= m²/s²) på torget är förhållandevis hög (se Figur 27). Figur 27. Zoner med turbulensintensitet medel (k= m²/s²). 25

29 4.5 Vindlast på byggnaderna - Scenario VSV Figur 28. Tryckfält på byggnaderna på höjden 50 m. Figur 28. Tryckfält på byggnaderna i Scenario VSV. 26

30 4.5 Vindlast på byggnaderna - Scenario NNE Figur 29. Tryckfält på byggnaderna i Scenario NNE 27

31 4.5 Vindlast på byggnaderna - Scenario SYD Figur 30. Tryckfält på byggnaderna i Scenario SYD. 28

32 5. Analys Lawsons komfortkriterier och turbulenseffekt användes för att utvärdera vindmiljön kring byggnaderna. Resultaten av vindkomfortstudien av de strategiska områdena med alla scenarier summeras i Tabell 2 enligt Lawsons komfortkriterier. Komfortkriterie F har bäst vindkomfort och är behagligt för stillasittande. Komfortkriterier D/E är för stående/ingång till byggnad och komfortkriterie C är för ledig promenad. 29

33 Vindhastigheter med hänsyn till turbulenseffekt kan ge viration på vindhastigheter. Vinden t.ex mitten i torget har ett medelvärde av vindhastighet på 3.5 m/s som varierar från 2.7 m/s upp till 4.3 m/s på grund av turbulenseffekten. Dessutom varierar vinden mellan 1-3 m/s vid sydligt hörnet av B-huset. Figur 31. Överlagrad vindhastighet (Gråskalig-tabell) och turbulensintensitet (Färgad ISO-tabell) över torget i scenario VSV. 30

34 Figur 32. Området med eventuellt obehagligt utomhusklimat numrerad efter lista till vänster. Vindmiljön av de strategiska områdena, rödmarkerat i figur 32, utvärderas följande: 1. Komfortkravet för stillasittande uppfylls inte fläckvis på torget i scenario VSV Kravet för stillasittande uppfylls längs B-, C-, D- och E-huset. 2. Passagerna norr och sydväst om torget resulterar starka vindar. Dessa områden rekommenderas inte för entré, utservering eller shopping. 3. Vid entrén till hus B uppnås vindkomfortkriterie C: Ledig promenad. Det innebär att placering av byggnads- eller butiksentré inte är rekommenderat. 4. Vid sydligt hörn av hus B är det hög vindhastighet och turbulensintensitet, därför rekommenderas inte den här zonen för ingång till byggnader, för skyltar eller hängande dekorationer. 5. Vindkomfortkriterier uppnås för resten av de strategiska områdena. 31

35 6. Åtgärder Arkitektoniska åtgärder VSV vind förekommer mest i området. Den sydvästra passagen på torget har samma rikning som VSV vinden och det kan uppstå problem. Som återgärd föreslås ändrad fasadriktning alternativt att passagen kröks. Alternativa åtgärder (Utan ändring på fasadutformning) VSV vind kan orsaka ogynnsam vindmiljö på passagerna och torget. Åtgärder på den sydvästra passagen kan förbättra vindmiljön på både torget och den norra passagen. Traditionella åtgärder för att förbättra vindklimatet är att: (1) Installera skärmtak i passagen (se ett exempel i Figur 33) (2) Alternativt glasa in passagen med svängdörr. Figur 33. Exempel på skärmtak för att leda bort vindkrafter. 32

36 7. Nästa steg - Nya simuleringar med den omgivande bebyggelsen kan genomföras för att få säkrare resultat. - De olika åtgärderna kan simuleras för att undersöka vilket av alternativen som ger bäst vindkomfort. 33

37 Vindros för Göteborg Jon Olauson Juni

38 1 Data Figur 1: Läge för den vindmätning som analyserats. Mätdata mellan har hämtats från SMHI:s station 7241 i Göteborg. Mäthöjd är 10 meter ovan mark. Stationen automatiserades 1995, innan dess var mätningen manuell. Under perioden har mätmasten flyttats kortare sträckor vid fem tillfällen, det senaste av dessa var Positionen för den senaste placeringen visas i Figur 1. Under tiden med automatisk mätning har 10-minutersmedelvärden av vindhastighet och -riktning loggats var tredje timme. Pga. osäkerheterna relaterat till manuell mätning av vindhastighet, samt att automatiskt uppmätta data finns tillgängliga för 16 år, rekommenderas att bara använda perioden 1995 och framåt i analysen. Dock visas även resultat för hela mätperioden i denna rapport. 2 Vindros Som framgår av Figur 2 och 3 så är dominerande vindriktning syd till väst samt nordostlig. Det finns betydande skillnader i vindriktningar och vindhastigheter om man jämför hela perioden och perioden med automatisk mätning. Det skulle kunna förklaras med långsiktiga skillnader i regionalt vindklimat eller att mätmasten flyttats något, men det är också möjligt att den manuella mätningen har överskattat andelen höga vindhastigheter. Som nämndes ovan rekommenderas att endast använda perioden i den vidare analysen. 2

39 NORTH 15% 10% 5% WEST EAST SOUTH >= Figur 2: Vindros för hela mätperioden ( ) NORTH 15% 10% 5% WEST EAST SOUTH Figur 3: Vindros för automatisk mätning ( ) 3

40 3 Tabell Antalet mättillfällen med olika vindhastigheter och -riktningar anges i tabellerna i separat Excel-blad. Datat är uppdelat i bins med upplösningen 1 m/s och 30 grader. Som exempel är har mättillfällena i bin 7 m/s, 270 grader vindhastigheten m/s och vindriktningen grader. Observera att perioder med vindhastighet 0 inte ges någon riktning utan måste behandlas separat. 4

RAPPORT VINDSTUDIER. Uppdrag. Vatthagen 1:103, Upplands Väsby. Datum

RAPPORT VINDSTUDIER. Uppdrag. Vatthagen 1:103, Upplands Väsby. Datum RAPPORT Uppdrag Vatthagen 1:103, Upplands Väsby Datum 2014-11-07 VINDSTUDIER Syfte Syftet med denna rapport är, genom att kartlägga den framtida vindsituationen i stora drag, ge ett underlag för att undvika

Läs mer

Vindkomfortstudie för Havtornet (del av Norra Djurgården 1:37), Östermalm, Stockholm stad

Vindkomfortstudie för Havtornet (del av Norra Djurgården 1:37), Östermalm, Stockholm stad Sofia Malmsten ABC B Vindkomfortstudie för Havtornet (del av Norra Djurgården 1:37), Östermalm, Stockholm stad Pärmbild. Bilden visar ett av vindkomfortkriterierna; procent av tiden som vinden överstiger

Läs mer

Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem

Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem Rapport Nr. 62 Vindstudie för planerad bebyggelse vid Danvikshem David Segersson Pärmbild. Bilden föreställer strömningen kring planerad bebyggelse i Danvikshem vid sydvästliga vindar. Rapport Författare:

Läs mer

Vindkomfortstudie för kv. Dockan, Västra Hamnen, Malmö

Vindkomfortstudie för kv. Dockan, Västra Hamnen, Malmö David Segersson och Sofia Malmsten RAPPORT NR 2011-9 Vindkomfortstudie för kv. Dockan, Västra Hamnen, Malmö Nr. 2011-9 SMHI - Vindkomfortstudie för kv. Dockan, Västra Hamnen, Malmö 1 Pärmbild. Bilden föreställer

Läs mer

Vindkartering av Norra Sigtuna stad

Vindkartering av Norra Sigtuna stad Sofia Malmsten RAPPORT NR 2014-47 Vindkartering av Norra Sigtuna stad Pärmbild. Bilden visar Norra Sigtuna stad med omgivning. En vindros från Arlanda flygplats, baserad på data för hela året och perioden

Läs mer

UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING

UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING I den här rapporten presenteras resultatet från en vindberäkning som har utförts på förslag på utformning av innerstaden norr om strömmen

Läs mer

Vindstudie Norra Tyresö Centrum

Vindstudie Norra Tyresö Centrum Norra Tyresö Centrum vindstudie 9140190100 Rapport Vindstudie Norra Tyresö Centrum Upprättad: 2014-01-31 Upprättad av: Viktor Sjöberg & Erik Eriksson Senaste revidering: Revidering 1: 2014-03-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Diskussion av vindmiljön kring Silohusen och angränsande skolbyggnad på Kvarnholmen, Nacka kommun

Diskussion av vindmiljön kring Silohusen och angränsande skolbyggnad på Kvarnholmen, Nacka kommun Magnus Asp, Leandra Caldarulo RAPPORT NR 2013-56 Diskussion av vindmiljön kring Silohusen och angränsande skolbyggnad på Kvarnholmen, Nacka kommun Pärmbild Visualisering av Silohusen, framtagen av Sweco

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Vindkartering för Hälsovägen, Huddinge

Vindkartering för Hälsovägen, Huddinge Emil Björck, Magnus Asp RAPPORT NR 2015-61 Vindkartering för Hälsovägen, Huddinge Pärmbild. Bilden visar Hälsovägen med omgivning. En vindros från Tullinge flygfält, baserad på data för hela året och perioden

Läs mer

VINDSTUDIE Jarlaberg, Nacka

VINDSTUDIE Jarlaberg, Nacka VINDSTUDIE Jarlaberg, Nacka Uppdragsnr: 9148950100 Upprättad: 2016-08-02 Viktor Sjöberg Alejandro Pacheco Diéguez Senaste revidering: 2016-08-01 Granskad: 2016-08-02 SAMMANFATTNING Denna vindstudie undersöker

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Bedömning av vindmiljön vid Kvarnholmen etapp 5, Nacka kommun

Bedömning av vindmiljön vid Kvarnholmen etapp 5, Nacka kommun Sofia Malmsten RAPPORT NR 2013-18 Bedömning av vindmiljön vid Kvarnholmen etapp 5, Nacka kommun September 2014 Pärmbild Visualisering av Norrhusen vid nordvästra kajen, framtagen av Brunnberg & Forshed

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Vågmodellering Kinneviken

Vågmodellering Kinneviken Dimensionerande underlag Uppdragsnummer Göteborg 2014-03-31 12802546 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ MALMÖ Org. Nr. 556550-9600 Drakegatan 6 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Södra Tullgatan 4 Box

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Bioclimatic Täby Park (DP1 och DP2)

Bioclimatic Täby Park (DP1 och DP2) Bioclimatic Tool Bioclimatic Täby Park (DP1 och DP2) Figur 1. Modelleringsområdet. Förutom höjdsatta gaturum används även den befintliga markmodellen för bedömning av mark höjd. Bioclimatic Tool Computational

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN

BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN PM BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN SLUTRAPPORT 2017-01-12 1 INLEDNING I Oskarshamn pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att utveckla Inre hamnen. Ett planprogram har tagits fram som ska leda

Läs mer

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Anders Nylén, SLB-analys The Capital of Scandinavia Del av Miljöförvaltningen i Stockholm SLB-analys är en fristående enhet under förvaltningschefen Vår roll

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Principer för utformning av utemiljö i kallt klimat

Principer för utformning av utemiljö i kallt klimat Rapport 2014:07 Principer för utformning av utemiljö i kallt klimat med hänsyn till sol- och vindförhållanden Saeed Ebrahimabadi, Charlotta Johansson Principer för Utformning av Utemiljö i Kallt Klimat

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

SWEDAVIA AB, HÄRRYDA KOMMUN & FLYGPLATSFASTIGHETER I LANDVETTER AB. Vindanalys Program Airport City, Härryda kommun. Göteborg

SWEDAVIA AB, HÄRRYDA KOMMUN & FLYGPLATSFASTIGHETER I LANDVETTER AB. Vindanalys Program Airport City, Härryda kommun. Göteborg SWEDAVIA AB, HÄRRYDA KOMMUN & FLYGPLATSFASTIGHETER I LANDVETTER AB Vindanalys Program Airport City, Härryda kommun Göteborg 2011-06-12 SWEDAVIA AB, HÄRRYDA KOMMUN & FLYGPLATSFASTIGHETER I LANDVETTER AB

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

VIND- OCH LUFT- KVALITETSSTUDIE ÖSTRA SALA BACKE OCH ÅRSTA TORG, UPPSALA

VIND- OCH LUFT- KVALITETSSTUDIE ÖSTRA SALA BACKE OCH ÅRSTA TORG, UPPSALA VIND- OCH LUFT- KVALITETSSTUDIE ÖSTRA SALA BACKE OCH ÅRSTA TORG, UPPSALA RAPPORT MAJ 2015 Marie Haeger-Eugensson, Christine Achberger och María de los Ángeles Ramos García COWI ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

Urban förtätning och luftkvalitet

Urban förtätning och luftkvalitet Urban förtätning och luftkvalitet Exempel från Stockholm Marie Haeger Eugensson COWI/GU Åsa Keane, White Under sista deceniet har Urban förtätning utretts av många, bl.a Boverket, och angetts som ett sätt

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

PM ENERGI I BYGGNADER

PM ENERGI I BYGGNADER UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö Strand UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö DATUM 2012-06-01 UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPRÄTTAD AV Sergio Arus 1 (13) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm,

Läs mer

Frågeställningar vid vindkartering: Var blåser det? Varför blåser det som det gör?

Frågeställningar vid vindkartering: Var blåser det? Varför blåser det som det gör? VINDKARTERINGEN Vilken nytta har vi av den och hur använder vi den Hans Bergström Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten- och landskapslära Uppsala universitet Hans.Bergstrom@met.uu.se Frågeställningar

Läs mer

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Dokumentnummer D 2011-015533 STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Hässelby RAPPORT 2011-08-17 01.00 D 2011-015533 2(11) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-08-17

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna Datum: 2015-11-12 Utredning plasttallrikar Ljudprov Beställare: Mälarplast AB Att: Peter Wall Hejargatan 14 632 29 Eskilstuna Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund 08-522 97 903 070-693 19 80 magnus.soderlund@structor.se

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken Författare: Uppdragsgivare: Sture Lindahl Valdemarsviks kommun/envipro Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Cecilia Ambjörn 2003-08-27 2003/603/204 1.0-5 Rapport Värdering av vattenomsättningen i

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

PM SOL- OCH SKUGGSTUDIE MUNKMORA

PM SOL- OCH SKUGGSTUDIE MUNKMORA Bakgrund Tre byggnader planeras i Munkmora, Värmdö kommun. Detaljplanearbetet av Ösby 1:46, 4:2 m.fl har inkluderat framtagande av miljökonsekvensbeskrivning där bland annat solstudier har utgjort underlag

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Val av modell Användning av modeller Kvalitetssäkring av beräkningar och resultat Lagstiftning Rapportering i samarbete med NV och IVL Hur erbjuder

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN Rapport 16-216-R2 2016-12-07 8 sidor, 7 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 henrik.lundgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)31 381 65 01 TRAFIKBULLER DETALJPLAN

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning Page 1 of 9 Takanebacken_skuggeffektutr edning_ck161007-3cg Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK Skuggeffektutredning Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE SWECO NORGE AS E39 Langeland Moskog UPPDRAGSNUMMER 1321335000 BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE KONCEPT GÖTEBORG 2013-01-15 SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS 1 (18) S w e

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning 25.3.2010 Kartanslutningens lokalisering Till kartanslutningen kommer man via www.vindatlas.fi Bild 1. Kartanslutningen Startinställningar Det lönar sig att börja informationssökningen med

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 5: Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan APRIL - JUNI 1999 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 2 Innehållsförteckning MÄTNING AV PM 1, PM 2.5, VOC OCH PAH VID

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor, som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad 2016-03-17 PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad KUND Arlandastad Holding AB KONSULT WSP Systems Box 71 581 02 Linköping

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Eurokod laster. Eurocode Software AB

Eurokod laster. Eurocode Software AB Eurokod laster Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag

Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning PM Planeringsunderlag 2009-09-03 Reviderad 2010-09-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Magnus Lundgren Kårevik, Tjörn Småhusområde Geoteknisk Utredning

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer