Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! klicka här. Welcome! click here"

Transkript

1 Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du gör för att bokföra din kampanj. För information på svenska, klicka här. Welcome! In this document, you will find all the information you need to make your Let s deal campaign a success. We will take you through the necessary preparations, show you how to redeem deal codes, explain the campaign result, and give you a bookkeeping guideline. For information in English, click here.

2 Välkommen till Letsdeal.se! Vi ser fram emot att få samarbeta med dig och marknadsföra din verksamhet till våra medlemmar - de är nu fler än en miljon! Tillsammans skapar vi en prisvärd och oförglömlig upplevelse som kommer att ge dig ett stort antal nya och återkommande kunder. Målet är att du ska bli den nya snackisen i stan. Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Det är viktigt att du tar dig tid att gå igenom den information som presenteras här, då det kommer att vara till stor hjälp när din kampanj drar igång. Vi kommer att finnas vid din sida och göra allt vi kan för att se till att du får ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Om du har frågor kontakta oss på: Shopping: Stockholm: Göteborg: Resor: Malmö: Linköping/Norrköping/Uppsala: Ekonomi: Vi ser fram emot din kommande kampanj och ett långt samarbete framöver.

3 Viktigt att tänka på Inom kort kommer din Let s deal-kampanj att dra igång och det är ett par saker du bör förbereda dig på. Först och främst så kommer telefonen att ringa konstant de första dagarna av kampanjen. Du kommer också se en dramatisk ökning av kunder. Det kan kännas lite chockerande till en början, men det betyder bara att din verksamhet nu är enormt eftertraktad och att du har många nya kunder som vill ta del av vad du har att erbjuda. DEAL - START DEAL - SLUT Skapa återkommande kunder De första dagarna kommer att vara hektiska, men ta ett djupt andetag och kom ihåg att ge besökarna en riktigt positiv erfarenhet - det är det första steget till återkommande kunder och positiva ryktesspridningar. Informera personalen Nu är det viktigt att din personal är informerad och väl förberedd. Kom ihåg att informera all personal - även de som är extraanställda. Instruera personalen om vad som gäller och vad ert mål med kampanjen är.

4 Kodrapportering För att hålla reda på vilka koder som är använda så måste de rapporteras in elektroniskt via dator eller mobiltelefon. Ni kommer få ett mail med en länk till en kodrapporteringssida där ni skiver in varje kunds kod, inklusive kontrollsiffran. Kontrollsiffran är den sista siffran i kundens kod. Rapportera en kod 1. Fyll i kundens kod. 2. Klicka på knappen RAPPORTERA KOD. Avrapportera en kod Om du av misstag rapporterat en kod kan du ångra det genom att göra följande: 1. Fyll i kundens kod 2. Klicka på länken Avrapportera koden. Bokmärke för mobiltelefon Kodrapporteringssidan kan sparas som ett bokmärke på din mobiltelefons hemskärm. Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på vilken mobiltelefon du har, men är ungefär som följer: 1. Öppna länken till kodrapporteringssidan i din mobiltelefons webbläsare. 2. Välj Lägg till på hemskärmen i webbläsarens meny. 3. Let s deals kodrapporteringssida syns nu som en ikon bland dina övriga appar. Koder Observera att Let s deal-koder kan se olika ut. Vissa koder innehåller endast siffror. Kunden kan visa upp sin kod på fem olika sätt: Partners namn Partners namn 1. Utskriven från Letsdeal.se 2. SMS från Letsdeal.se 3. Nedskriven på ett papper 4. Uppläst av kunden 5. Genom Letsdeal.se-appen Giltig till och med

5 QR-koder För att kunna rapportera in QR-koder behöver du installera en QR-kodläsare på din mobiltelefon. Vi rekommenderar att du väljer QR Code Simple (för ios/ iphone) eller QR code reader (för Android/Samsung m. fl.). Rapportera en QR-kod 1. Starta QR-kodläsaren. 2. Rikta kameran mot QR-koden. 3. När koden läses in visas en länk i din QR-kodläsare. Välj att öppna länken om din QR-kodläsare inte gör det automatiskt. 4. Kodrapporteringssidan visar om QR-koden är godkänd eller ej. Tips! För att förenkla inrapporteringen och få svar direkt så kan QR-kodläsaren ställas in så att den automatiskt öppnar länkar. iphone: Öppna QR Code Simple. Tryck på Settings längst ned i högra hörnet. Slå på Quick Scan. Android: Öppna QR code reader. Tryck på knappen Meny på din telefon. Tryck på Settings. Klicka ur Ask before opening.

6 Checklista För att få ut så mycket som möjligt av din kampanj har vi sammanställt en checklista. Checklistan bidrar till att du och din personal är väl förberedda. Har du......informerat din personal om att er kampanj snart drar igång?...förberett dig på att någon behöver ta emot alla telefonsamtal de första dagarna?...instruerat din personal att fråga kunderna efter Let s deal-koden vid bokning (om det krävs)?...instruerat din personal i hur de rapporterar in dealkoder?...instruerat din personal att fråga efter återbokning?...bett din personal att samla in så mycket kontaktinformation som möjligt från kunderna så att du kan marknadsföra dig till dem? Nu är du förberedd! Det kommer att bli mycket att göra, men ta ett djupt andetag och se till att kunderna får en oförglömlig upplevelse som får dem att vilja komma tillbaka - om och om igen.

7 Så fungerar betalningen från Letsdeal.se Detta avsnitt beskriver hur intäkter, avgifter, utbetalningar och redovisning fungerar för dig som annonserar på Letsdeal.se. Intäkt vid försäljning Letsdeal.se förmedlar presentkort, tjänster, eller produkter i ert namn. Det betyder att 100 % av försäljningen redovisas som en intäkt i er bokföring. Marknadsföringsavgift Letsdeal.se tar ut en marknadsföringsavgift per såld deal. Fakturan erhålls i samband med resultatmejlet som skickas ut kort efter att en kampanj är avslutad. Fakturan som ställs ut betalas genom att vi drar av beloppet från er intäkt. Fakturan är alltså redan betald när ni mottar den. Löpande utbetalning Letsdeal.se betalar löpande ut pengar till ert angivna bankkonto, bankgiro, eller postgiro allteftersom dealkoder rapporteras in. Utbetalningarna sker veckovis och varje betalning baseras på antalet koder som rapporterats under den senaste veckan och genomförs den först bankdagen i nästföljande vecka.

8 Ni mottar varje vecka en summering av veckans inrapporterade koder samt det belopp som ska utbetalas till ert konto. Om det inte har rapporterats in några koder under veckan mottar ni ej någon summering. Observera att det kan ta någon extra bankddag innan pengarna syns på er konto. Eventuella krediteringar av koder som ni tidigare rapporterat in och fått betalt för visas i den veckovisa summeringen. Er del av kostnaden för de återköpen dras av från beloppet som ska utbetalas. På din veckosummering ser du även hur mycket pengar som betalats ut sedan tidigare. Varje köpalternativ i din deal, en s.k. subdeal, särredovisas så att du enkelt ser hur mycket pengar som betalats ut per subdeal. Koder kan rapporteras till om med fyra veckor efter dealens sista giltighetsdag. Med vår utbetalningsmodell mottar ni en jämn ström pengar under hela giltighetstiden när ni tar emot nya kunder som har hittat ert attraktiva erbjudande genom Let s deal. Slutreglering av deal När fyra veckor har passerat efter dealens sista giltighetsdag skickas slutligt underlag för bokföring. Vid slutreglering som sker enligt avtal och gällande återköpsrätt regleras intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar. Exempel på fall där Let s deal återköper deals är: Kund kan inte utnyttja sin deal då det inte går att boka in sig inom giltighetstiden Kund kräver pengar tillbaka pga dåligt bemötande eller missnöje Kund ångrar sitt köp

9 Så här bokförs kampanjen Lämna denna information till personen som sköter er bokföring. I exemplet nedan säljs en deal för 100 kr och totalt säljs 10 st deals. Let s deals marknadsföringsavgift per såld deal är 50%. Steg 1: Slutkunder köper deals på Letsdeal.se Letsdeal.se tar emot betalningar från slutkunder. Letsdeal.se bokar upp detta som en skuld till er på totalt 1000 kr. Steg 2: Avräkning och kampanjresultat Letsdeal.se drar av marknadsföringsavgiften från skulden till er och ni mottar bokföringsunderlag för kampanjen, Underlag för bokföring del 1 av 2, som ska bokföras enligt nedan. Er bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Bank kr kr Utg moms Levfodran kr 30XX 800 kr Fsg tjänst/vara Annonskost kr Ing moms kr 1000 kr 1000 kr Steg 3: Löpande avräkning Ni mottar löpande utbetalningsunderlag för deals som har rapporterats in. Antag att en deal rapporteras in och 50 kr utbetalas till er: Er bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Bank kr kr Levfodran 50 kr 50 kr

10 Steg 4: Slutavräkning efter sista giltighetsdag När fyra veckor har passerat efter sista giltighetsdag mottar ni slutligt bokföringsunderlag, Underlag för bokföring del 2 av 2. Vid slutreglering som sker enligt avtal regleras intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar. Antag att en kupong förblir oinlöst, vilket regleras med faktura och bokning enligt nedan. Fakturan regleras mot er fodran och är redan betald. Bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Ing moms kr kr Lev fodran Annonskost kr 50 kr 50 kr Antag också att en kupong blev krediterad. Det betyder att slutkunden fick tillbaka 100 kr, varav 50% tas från er fodran på oss. Se Kreditfaktura XXXXXX-K (Betald) och Kreditering Intäkter i Underlag för bokföring del 2 av 2 för mer detaljer. Bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Fsg tjänst/vara 30XX 80 kr kr Lev fodran Utg moms kr kr Annonskost kr Ing moms 100 kr 100 kr

11 Welcome to Letsdeal.se! We look forward to cooperating with you and are thrilled about the opportunity to market your business to our members - there is now more than a million of them! Together we will create a profitable and unforgettable consumer experience that will bring you numerous new and returning customers. In this document, you will find all the information you need to make your Let s deal campaign a success. It is important that you read it carefully, as the information presented here will be of great help when your campaign starts. We will assist you to make sure you gain as much as possible from your campaign. Don t hesitate to call if you have questions: Shopping: Stockholm: Göteborg: Travel: Malmö: Linköping/Norrköping/Uppsala: Finance: We are exited about your upcoming Let s deal campaign and look forward to a long and fruitful partnership.

12 Keep in mind Your Let s deal campaign is about to start and there are a few things you should be prepared for. First of all, your phone will be ringing constantly during the first few days of the campaign. You will also see a dramatic increase of customers. This can be shocking at first, but what it really means is that your business is in demand and lots of new customers want to pay for your services. DEAL - START DEAL - END This is an approximation of the customer traffic during your Let s deal campaign Bring back repeat customers The first few days will be hectic, so take a deep breath and remember to treat your customers to a great experience. This will be the first step in bringing back repeat customers and building a great reputation. Inform your staff It is important to inform your staff and prepare them for the campaign. Remember to instruct all employees, temporary as well as regulars. The staff should be informed of both practical issues and the overall goal of your campaign.

13 Redeeming deal codes To keep track of used deal codes, each code is redeemed electronically on your computer or smartphone. You will receive an with a link to a redemption page where you enter each deal code, including the check digit. The check digit is the last digit of the customer s deal code. Redeeming a deal code 1. Enter the deal code. 2. Click the REDEEM CODE button. Undoing deal code redemption If you accidentally redeemed a deal code, undo it by following these steps: 1. Enter the deal code. 2. Click the Undo code redemption link. Smartphone shortcut For easy access, the redemption page can be saved as a shortcut on your smartphone s home screen. The procedure is slightly different depending on your phone model, but in short you follow these steps: 1. Open the redemption page in your smartphone browser. 2. Select Add to home screen from the browser menu. 3. The Let s deal redemption page is now added as an icon next to your other apps. Deal codes Note that Let s deal codes can have several formats. Some deal codes consist of digits only. A customer can present the deal code in five different ways: Partners namn Partners namn Giltig till och med Voucher printed from Letsdeal.se 2. Text message from Letsdeal.se 3. Handwritten by the customer 4. Read out loud by the customer 5. Displayed in the Letsdeal.se app

14 Redeeming QR codes To redeem QR deal codes, you need to install a QR code reader on your smartphone. We recommend that you install QR Code Simple (for ios/iphone) or QR code reader (for Android/Samsung and others). Redeeming a QR deal code 1. Open the QR code reader on your smartphone. 2. Point the camera at the QR code. 3. A link to the Letsdeal.se redemption page is displayed. If the QR code reader does not redirect you automatically, tap the link. 4. The redemption page informs you whether or not the deal code was successfully redeemed. Tip! To make scanning convenient and get instant feedback, turn on automatic redirection in your QR code reader. iphone: Open QR Code Simple. Tap Settings in the bottom right corner. Turn on Quick Scan. Android: Open QR Code Reader. Press the Menu button on your phone. Tap Settings. Uncheck the Ask before opening checkbox.

15 Checklist Please complete this checklist to benefit as much as possible from your Let s deal campaign and to prepare yourself and your staff. Did you......inform your staff that the Let s deal campaign is about to start?...make sure someone is available to answer all the phone calls during the first days of the campaign?...instruct your staff to ask for the deal code at the time of booking (if required)?...teach your staff how to redeem deal codes?...instruct your staff to suggest a new appointment after the service has been provided?...tell your staff to collect customer contact information in order to market your services effectively? You re good to go! You will be busy, but take a deep breath and give your customers an unforgettable experience that will make them come back over and over again.

16 Campaign result This section explains the result of your Let s deal campaign in terms of revenue, fees, payments, and bookkeeping. Sales revenue Letsdeal.se markets gift vouchers, services, or products in your name. This means that 100% of sales is reported as revenue in your bookkeeping. Shortly after your campaign has ended, you will receive an summarizing the campaign result. Marketing fee Letsdeal.se charges a marketing fee per sold deal. You will receive an invoice specifying the total marketing fee in the that summarizes the campaign result. Note that the invoice is already paid when you receive it, since the marketing fee is deducted from your revenue. Weekly payments Letsdeal.se makes weekly payments to your specified bank account. Each payment is based on the number of deal codes redeemed during a week and is made the first business day in the following week.

17 You will receive a weekly summary specifying the number of deal codes redeemed during the previous week and the total amount of money to be transferred to your account. If no codes have been redeemed during the previous week, you will not receive a summary or payment. Note that it might take a few business days before you are able see the money on your bank account. Refunds of redeemed and previously paid-for codes are specified in the weekly summary. Your part of the cost of those refunds is deducted from the amount to be paid to you. The weekly summary also specifies the total amount that was paid to you during the previous weeks. Each deal alternative, or subdeal, is specified separately, making it easy to see the amount paid per subdeal. Deal codes can be redeemed up to four weeks after the deal s expiration date. Through our payment model, you will receive a steady flow of money as you welcome new customers who have found your attractive offer on Letsdeal.se. Final adjustment of campaign result Four weeks after the deal s expiration date, you will receive an including the final accounting records of the campaign. Your total revenue is adjusted with regard to unredeemed deal codes and refunds, all according to contract and current right of repurchase. Letsdeal.se will repurchase a deal in the following cases: The service provider is unable to provide an appointment within the deal s time of validity. The customer demands a refund because of dissatisfaction or bad conduct on the part of the service provider. The customer regrets the deal purchase.

18 Bookkeeping guideline Give this information to your accountant. In the example below, a deal costs 100 SEK and 10 deals are sold. Letsdeal.se charges a marketing fee of 50% per sold deal. Step 1: Customers purchase deals on Letsdeal.se Letsdeal.se receives payments from customers. Letsdeal.se records the amount received as a debt to you, resulting in a total debt of 1000 SEK. Step 2: Preliminary campaign result Letsdeal.se deducts the marketing fee from the debt to you. You receive the campaign result, Accounting records, part 1 of 2, to be entered in your records as described below. Debit Amount Amount Credit Bank account 0 SEK 1000 SEK Sale of goods and services Accounts payable 500 SEK Advertising 500 SEK 1000 SEK 1000 SEK Step 3: Result adjustments You receive a weekly summary of redeemed deal codes and payments. Assume that one deal code is redeemed and Letsdeal.se makes a payment of 50 SEK to your bank account. Debit Amount Amount Credit Bank account 50 SEK 50 SEK Accounts payable 50 SEK 50 SEK

19 Step 4: Final result adjustment after deal expiration date Four weeks after the deal s expiration date, you receive an containing the final accounting information related to the campaign (Accounting records, part 2 of 2). Your total revenue is adjusted with regard to unredeemed deal codes and refunds. Assume that one deal code is unredeemed. Letsdeal.se deducts the corresponding purchase from our debt to you through an invoice. The invoice is prepaid when you receive it, but the transaction should be entered in your records as described below. Debit Amount Amount Credit Advertising 50 SEK 50 SEK Accounts payable 50 SEK 50 SEK Also, assume that one deal is repurchased. The customer is given a refund of 100 SEK, and 50% of that amount is deducted from our debt to you. See Credit Invoice XXXXXX-K (Prepaid) and Credited income in Accounting Records, part 2 of 2 for details. Debit Amount Amount Credit Sale of goods and 100 SEK 50 SEK Accounts payable services 50 SEK Advertising 100 SEK 100 SEK Please note that if your business is based in Sweden you are subject to VAT.

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 SIGNERAD 2013-12-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-18 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4 Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer Pyramid Casebook # 4 Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer