Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! klicka här. Welcome! click here"

Transkript

1 Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du gör för att bokföra din kampanj. För information på svenska, klicka här. Welcome! In this document, you will find all the information you need to make your Let s deal campaign a success. We will take you through the necessary preparations, show you how to redeem deal codes, explain the campaign result, and give you a bookkeeping guideline. For information in English, click here.

2 Välkommen till Letsdeal.se! Vi ser fram emot att få samarbeta med dig och marknadsföra din verksamhet till våra medlemmar - de är nu fler än en miljon! Tillsammans skapar vi en prisvärd och oförglömlig upplevelse som kommer att ge dig ett stort antal nya och återkommande kunder. Målet är att du ska bli den nya snackisen i stan. Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Det är viktigt att du tar dig tid att gå igenom den information som presenteras här, då det kommer att vara till stor hjälp när din kampanj drar igång. Vi kommer att finnas vid din sida och göra allt vi kan för att se till att du får ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Om du har frågor kontakta oss på: Shopping: Stockholm: Göteborg: Resor: Malmö: Linköping/Norrköping/Uppsala: Ekonomi: Vi ser fram emot din kommande kampanj och ett långt samarbete framöver.

3 Viktigt att tänka på Inom kort kommer din Let s deal-kampanj att dra igång och det är ett par saker du bör förbereda dig på. Först och främst så kommer telefonen att ringa konstant de första dagarna av kampanjen. Du kommer också se en dramatisk ökning av kunder. Det kan kännas lite chockerande till en början, men det betyder bara att din verksamhet nu är enormt eftertraktad och att du har många nya kunder som vill ta del av vad du har att erbjuda. DEAL - START DEAL - SLUT Skapa återkommande kunder De första dagarna kommer att vara hektiska, men ta ett djupt andetag och kom ihåg att ge besökarna en riktigt positiv erfarenhet - det är det första steget till återkommande kunder och positiva ryktesspridningar. Informera personalen Nu är det viktigt att din personal är informerad och väl förberedd. Kom ihåg att informera all personal - även de som är extraanställda. Instruera personalen om vad som gäller och vad ert mål med kampanjen är.

4 Kodrapportering För att hålla reda på vilka koder som är använda så måste de rapporteras in elektroniskt via dator eller mobiltelefon. Ni kommer få ett mail med en länk till en kodrapporteringssida där ni skiver in varje kunds kod, inklusive kontrollsiffran. Kontrollsiffran är den sista siffran i kundens kod. Rapportera en kod 1. Fyll i kundens kod. 2. Klicka på knappen RAPPORTERA KOD. Avrapportera en kod Om du av misstag rapporterat en kod kan du ångra det genom att göra följande: 1. Fyll i kundens kod 2. Klicka på länken Avrapportera koden. Bokmärke för mobiltelefon Kodrapporteringssidan kan sparas som ett bokmärke på din mobiltelefons hemskärm. Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på vilken mobiltelefon du har, men är ungefär som följer: 1. Öppna länken till kodrapporteringssidan i din mobiltelefons webbläsare. 2. Välj Lägg till på hemskärmen i webbläsarens meny. 3. Let s deals kodrapporteringssida syns nu som en ikon bland dina övriga appar. Koder Observera att Let s deal-koder kan se olika ut. Vissa koder innehåller endast siffror. Kunden kan visa upp sin kod på fem olika sätt: Partners namn Partners namn 1. Utskriven från Letsdeal.se 2. SMS från Letsdeal.se 3. Nedskriven på ett papper 4. Uppläst av kunden 5. Genom Letsdeal.se-appen Giltig till och med

5 QR-koder För att kunna rapportera in QR-koder behöver du installera en QR-kodläsare på din mobiltelefon. Vi rekommenderar att du väljer QR Code Simple (för ios/ iphone) eller QR code reader (för Android/Samsung m. fl.). Rapportera en QR-kod 1. Starta QR-kodläsaren. 2. Rikta kameran mot QR-koden. 3. När koden läses in visas en länk i din QR-kodläsare. Välj att öppna länken om din QR-kodläsare inte gör det automatiskt. 4. Kodrapporteringssidan visar om QR-koden är godkänd eller ej. Tips! För att förenkla inrapporteringen och få svar direkt så kan QR-kodläsaren ställas in så att den automatiskt öppnar länkar. iphone: Öppna QR Code Simple. Tryck på Settings längst ned i högra hörnet. Slå på Quick Scan. Android: Öppna QR code reader. Tryck på knappen Meny på din telefon. Tryck på Settings. Klicka ur Ask before opening.

6 Checklista För att få ut så mycket som möjligt av din kampanj har vi sammanställt en checklista. Checklistan bidrar till att du och din personal är väl förberedda. Har du......informerat din personal om att er kampanj snart drar igång?...förberett dig på att någon behöver ta emot alla telefonsamtal de första dagarna?...instruerat din personal att fråga kunderna efter Let s deal-koden vid bokning (om det krävs)?...instruerat din personal i hur de rapporterar in dealkoder?...instruerat din personal att fråga efter återbokning?...bett din personal att samla in så mycket kontaktinformation som möjligt från kunderna så att du kan marknadsföra dig till dem? Nu är du förberedd! Det kommer att bli mycket att göra, men ta ett djupt andetag och se till att kunderna får en oförglömlig upplevelse som får dem att vilja komma tillbaka - om och om igen.

7 Så fungerar betalningen från Letsdeal.se Detta avsnitt beskriver hur intäkter, avgifter, utbetalningar och redovisning fungerar för dig som annonserar på Letsdeal.se. Intäkt vid försäljning Letsdeal.se förmedlar presentkort, tjänster, eller produkter i ert namn. Det betyder att 100 % av försäljningen redovisas som en intäkt i er bokföring. Marknadsföringsavgift Letsdeal.se tar ut en marknadsföringsavgift per såld deal. Fakturan erhålls i samband med resultatmejlet som skickas ut kort efter att en kampanj är avslutad. Fakturan som ställs ut betalas genom att vi drar av beloppet från er intäkt. Fakturan är alltså redan betald när ni mottar den. Löpande utbetalning Letsdeal.se betalar löpande ut pengar till ert angivna bankkonto, bankgiro, eller postgiro allteftersom dealkoder rapporteras in. Utbetalningarna sker veckovis och varje betalning baseras på antalet koder som rapporterats under den senaste veckan och genomförs den först bankdagen i nästföljande vecka.

8 Ni mottar varje vecka en summering av veckans inrapporterade koder samt det belopp som ska utbetalas till ert konto. Om det inte har rapporterats in några koder under veckan mottar ni ej någon summering. Observera att det kan ta någon extra bankddag innan pengarna syns på er konto. Eventuella krediteringar av koder som ni tidigare rapporterat in och fått betalt för visas i den veckovisa summeringen. Er del av kostnaden för de återköpen dras av från beloppet som ska utbetalas. På din veckosummering ser du även hur mycket pengar som betalats ut sedan tidigare. Varje köpalternativ i din deal, en s.k. subdeal, särredovisas så att du enkelt ser hur mycket pengar som betalats ut per subdeal. Koder kan rapporteras till om med fyra veckor efter dealens sista giltighetsdag. Med vår utbetalningsmodell mottar ni en jämn ström pengar under hela giltighetstiden när ni tar emot nya kunder som har hittat ert attraktiva erbjudande genom Let s deal. Slutreglering av deal När fyra veckor har passerat efter dealens sista giltighetsdag skickas slutligt underlag för bokföring. Vid slutreglering som sker enligt avtal och gällande återköpsrätt regleras intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar. Exempel på fall där Let s deal återköper deals är: Kund kan inte utnyttja sin deal då det inte går att boka in sig inom giltighetstiden Kund kräver pengar tillbaka pga dåligt bemötande eller missnöje Kund ångrar sitt köp

9 Så här bokförs kampanjen Lämna denna information till personen som sköter er bokföring. I exemplet nedan säljs en deal för 100 kr och totalt säljs 10 st deals. Let s deals marknadsföringsavgift per såld deal är 50%. Steg 1: Slutkunder köper deals på Letsdeal.se Letsdeal.se tar emot betalningar från slutkunder. Letsdeal.se bokar upp detta som en skuld till er på totalt 1000 kr. Steg 2: Avräkning och kampanjresultat Letsdeal.se drar av marknadsföringsavgiften från skulden till er och ni mottar bokföringsunderlag för kampanjen, Underlag för bokföring del 1 av 2, som ska bokföras enligt nedan. Er bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Bank kr kr Utg moms Levfodran kr 30XX 800 kr Fsg tjänst/vara Annonskost kr Ing moms kr 1000 kr 1000 kr Steg 3: Löpande avräkning Ni mottar löpande utbetalningsunderlag för deals som har rapporterats in. Antag att en deal rapporteras in och 50 kr utbetalas till er: Er bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Bank kr kr Levfodran 50 kr 50 kr

10 Steg 4: Slutavräkning efter sista giltighetsdag När fyra veckor har passerat efter sista giltighetsdag mottar ni slutligt bokföringsunderlag, Underlag för bokföring del 2 av 2. Vid slutreglering som sker enligt avtal regleras intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar. Antag att en kupong förblir oinlöst, vilket regleras med faktura och bokning enligt nedan. Fakturan regleras mot er fodran och är redan betald. Bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Ing moms kr kr Lev fodran Annonskost kr 50 kr 50 kr Antag också att en kupong blev krediterad. Det betyder att slutkunden fick tillbaka 100 kr, varav 50% tas från er fodran på oss. Se Kreditfaktura XXXXXX-K (Betald) och Kreditering Intäkter i Underlag för bokföring del 2 av 2 för mer detaljer. Bokföring Debet Belopp Kredit Belopp Fsg tjänst/vara 30XX 80 kr kr Lev fodran Utg moms kr kr Annonskost kr Ing moms 100 kr 100 kr

11 Welcome to Letsdeal.se! We look forward to cooperating with you and are thrilled about the opportunity to market your business to our members - there is now more than a million of them! Together we will create a profitable and unforgettable consumer experience that will bring you numerous new and returning customers. In this document, you will find all the information you need to make your Let s deal campaign a success. It is important that you read it carefully, as the information presented here will be of great help when your campaign starts. We will assist you to make sure you gain as much as possible from your campaign. Don t hesitate to call if you have questions: Shopping: Stockholm: Göteborg: Travel: Malmö: Linköping/Norrköping/Uppsala: Finance: We are exited about your upcoming Let s deal campaign and look forward to a long and fruitful partnership.

12 Keep in mind Your Let s deal campaign is about to start and there are a few things you should be prepared for. First of all, your phone will be ringing constantly during the first few days of the campaign. You will also see a dramatic increase of customers. This can be shocking at first, but what it really means is that your business is in demand and lots of new customers want to pay for your services. DEAL - START DEAL - END This is an approximation of the customer traffic during your Let s deal campaign Bring back repeat customers The first few days will be hectic, so take a deep breath and remember to treat your customers to a great experience. This will be the first step in bringing back repeat customers and building a great reputation. Inform your staff It is important to inform your staff and prepare them for the campaign. Remember to instruct all employees, temporary as well as regulars. The staff should be informed of both practical issues and the overall goal of your campaign.

13 Redeeming deal codes To keep track of used deal codes, each code is redeemed electronically on your computer or smartphone. You will receive an with a link to a redemption page where you enter each deal code, including the check digit. The check digit is the last digit of the customer s deal code. Redeeming a deal code 1. Enter the deal code. 2. Click the REDEEM CODE button. Undoing deal code redemption If you accidentally redeemed a deal code, undo it by following these steps: 1. Enter the deal code. 2. Click the Undo code redemption link. Smartphone shortcut For easy access, the redemption page can be saved as a shortcut on your smartphone s home screen. The procedure is slightly different depending on your phone model, but in short you follow these steps: 1. Open the redemption page in your smartphone browser. 2. Select Add to home screen from the browser menu. 3. The Let s deal redemption page is now added as an icon next to your other apps. Deal codes Note that Let s deal codes can have several formats. Some deal codes consist of digits only. A customer can present the deal code in five different ways: Partners namn Partners namn Giltig till och med Voucher printed from Letsdeal.se 2. Text message from Letsdeal.se 3. Handwritten by the customer 4. Read out loud by the customer 5. Displayed in the Letsdeal.se app

14 Redeeming QR codes To redeem QR deal codes, you need to install a QR code reader on your smartphone. We recommend that you install QR Code Simple (for ios/iphone) or QR code reader (for Android/Samsung and others). Redeeming a QR deal code 1. Open the QR code reader on your smartphone. 2. Point the camera at the QR code. 3. A link to the Letsdeal.se redemption page is displayed. If the QR code reader does not redirect you automatically, tap the link. 4. The redemption page informs you whether or not the deal code was successfully redeemed. Tip! To make scanning convenient and get instant feedback, turn on automatic redirection in your QR code reader. iphone: Open QR Code Simple. Tap Settings in the bottom right corner. Turn on Quick Scan. Android: Open QR Code Reader. Press the Menu button on your phone. Tap Settings. Uncheck the Ask before opening checkbox.

15 Checklist Please complete this checklist to benefit as much as possible from your Let s deal campaign and to prepare yourself and your staff. Did you......inform your staff that the Let s deal campaign is about to start?...make sure someone is available to answer all the phone calls during the first days of the campaign?...instruct your staff to ask for the deal code at the time of booking (if required)?...teach your staff how to redeem deal codes?...instruct your staff to suggest a new appointment after the service has been provided?...tell your staff to collect customer contact information in order to market your services effectively? You re good to go! You will be busy, but take a deep breath and give your customers an unforgettable experience that will make them come back over and over again.

16 Campaign result This section explains the result of your Let s deal campaign in terms of revenue, fees, payments, and bookkeeping. Sales revenue Letsdeal.se markets gift vouchers, services, or products in your name. This means that 100% of sales is reported as revenue in your bookkeeping. Shortly after your campaign has ended, you will receive an summarizing the campaign result. Marketing fee Letsdeal.se charges a marketing fee per sold deal. You will receive an invoice specifying the total marketing fee in the that summarizes the campaign result. Note that the invoice is already paid when you receive it, since the marketing fee is deducted from your revenue. Weekly payments Letsdeal.se makes weekly payments to your specified bank account. Each payment is based on the number of deal codes redeemed during a week and is made the first business day in the following week.

17 You will receive a weekly summary specifying the number of deal codes redeemed during the previous week and the total amount of money to be transferred to your account. If no codes have been redeemed during the previous week, you will not receive a summary or payment. Note that it might take a few business days before you are able see the money on your bank account. Refunds of redeemed and previously paid-for codes are specified in the weekly summary. Your part of the cost of those refunds is deducted from the amount to be paid to you. The weekly summary also specifies the total amount that was paid to you during the previous weeks. Each deal alternative, or subdeal, is specified separately, making it easy to see the amount paid per subdeal. Deal codes can be redeemed up to four weeks after the deal s expiration date. Through our payment model, you will receive a steady flow of money as you welcome new customers who have found your attractive offer on Letsdeal.se. Final adjustment of campaign result Four weeks after the deal s expiration date, you will receive an including the final accounting records of the campaign. Your total revenue is adjusted with regard to unredeemed deal codes and refunds, all according to contract and current right of repurchase. Letsdeal.se will repurchase a deal in the following cases: The service provider is unable to provide an appointment within the deal s time of validity. The customer demands a refund because of dissatisfaction or bad conduct on the part of the service provider. The customer regrets the deal purchase.

18 Bookkeeping guideline Give this information to your accountant. In the example below, a deal costs 100 SEK and 10 deals are sold. Letsdeal.se charges a marketing fee of 50% per sold deal. Step 1: Customers purchase deals on Letsdeal.se Letsdeal.se receives payments from customers. Letsdeal.se records the amount received as a debt to you, resulting in a total debt of 1000 SEK. Step 2: Preliminary campaign result Letsdeal.se deducts the marketing fee from the debt to you. You receive the campaign result, Accounting records, part 1 of 2, to be entered in your records as described below. Debit Amount Amount Credit Bank account 0 SEK 1000 SEK Sale of goods and services Accounts payable 500 SEK Advertising 500 SEK 1000 SEK 1000 SEK Step 3: Result adjustments You receive a weekly summary of redeemed deal codes and payments. Assume that one deal code is redeemed and Letsdeal.se makes a payment of 50 SEK to your bank account. Debit Amount Amount Credit Bank account 50 SEK 50 SEK Accounts payable 50 SEK 50 SEK

19 Step 4: Final result adjustment after deal expiration date Four weeks after the deal s expiration date, you receive an containing the final accounting information related to the campaign (Accounting records, part 2 of 2). Your total revenue is adjusted with regard to unredeemed deal codes and refunds. Assume that one deal code is unredeemed. Letsdeal.se deducts the corresponding purchase from our debt to you through an invoice. The invoice is prepaid when you receive it, but the transaction should be entered in your records as described below. Debit Amount Amount Credit Advertising 50 SEK 50 SEK Accounts payable 50 SEK 50 SEK Also, assume that one deal is repurchased. The customer is given a refund of 100 SEK, and 50% of that amount is deducted from our debt to you. See Credit Invoice XXXXXX-K (Prepaid) and Credited income in Accounting Records, part 2 of 2 for details. Debit Amount Amount Credit Sale of goods and 100 SEK 50 SEK Accounts payable services 50 SEK Advertising 100 SEK 100 SEK Please note that if your business is based in Sweden you are subject to VAT.

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Rygg PDF at Our Huge Library TA RYGG PDF. ==> Download: TA RYGG PDF

Get Instant Access to ebook Ta Rygg PDF at Our Huge Library TA RYGG PDF. ==> Download: TA RYGG PDF TA RYGG PDF ==> Download: TA RYGG PDF TA RYGG PDF - Are you searching for Ta Rygg Books? Now, you will be happy that at this time Ta Rygg PDF is available at our online library. With our complete resources,

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

new media integrated digital campaigns solal Awards

new media integrated digital campaigns solal Awards new media integrated digital campaigns solal Awards Summary: Landing page Facebook Digital banners Web page Inspirational blogs Mobile app Digital info & signage On site/facebook photo contest KAMPANJINLEDNING

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer