Dags att deklarera 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att deklarera 2014"

Transkript

1 Läs mer på DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska du ha fått den i din brevlåda. Från och med den 20 mars kan du deklarera elektroniskt via Skatteverkets hemsida, SKATTEVERKET har i din Inkomstdeklaration fyllt i dina tjänsteinkomster samt de flesta kapitalinkomster och utgifter. På de medföljande gulrandiga pyjamaspapprena finns en specifikation över 2013 års kontrolluppgifter och årsbesked samt vissa uppgifter från förra årets deklaration. Där finns också en preliminär skatteberäkning. Den stämmer dock oftast inte för skogsägare eftersom skogsverksamheten inte tagits med i beräkningen. Skogsägare ska komplettera huvudblanketten med deklarationsblankett NE (SKV 2161), där skogsverksamheten redovisas. Driver du flera verksamheter (exempelvis skogsföretag och hyreshus) kan du redovisa hyreshuset på blankett NEA (SKV 2164). Den som övertar en skogsfastighet via arv, gåva eller bodelning får överta förra ägarens periodiserings- och expansionsfonder samt sparat räntefördelningsbelopp. Det ska då redovisas på blankett N7 (SKV 2170). Har du virkesinkomster och gör skogsavdrag ska avdraget specificeras på blankett N8 (SKV 2155). Skatteverket har tagit fram en hjälpblankett för beräkning av kapitalunderlaget vid räntefördelning och expansionsfond (SKV 2196). Den kan du gärna använda, men den ska inte lämnas in. Framräknade belopp förs in i NE-blanketten. Blanketterna kan beställas via Skatteverkets servicetelefon, , eller hämtas på hemsidan. Deklarationen ska vara Skatteverket tillhanda senast den 5 maj klockan Lämnar du den senare får du betala en förseningsavgift på minst kronor såvida du inte fått anstånd med inlämnandet. Ansökan om anstånd görs på blankett SKV 2600 och bör vara Skatteverket tillhanda senast den 25 april. Skäl för anstånd kan till exempel vara längre tjänsteresa eller sjukdom. SVERKER FORSÉN, jägmästare på mäklar- och värderingsföretaget Skogsmästarna. E-DEKLARERA Skatteverket vill att du deklarerar elektroniskt. Då kan du via nätet ändra och lägga till uppgifter i deklarationen, upprätta alla nödvändiga bilagor samt slutligen leverera deklarationen till Skatteverket. Du kan e-deklarera från och med den 20 mars. Gå in på Där finns instruktioner för hur du går till väga. I rutan Logga in, e-tjänster väljer du Inkomstdeklaration 1. Du loggar in med din e-legitimation (fås från din bank). Gör du fel när du e-deklarerar kan du ändra så ofta du vill fram till den 5 maj. Du ska inte skicka in blanketterna i pappersformat när du e-deklarerar. VEM ÄR SKATTEMÄSSIGT SKOGSÄGARE? För att räknas som skogsägare ska du äga en fastighet som i fastighetstaxeringen klassificeras som lantbruksenhet. En lantbruksenhet kan bestå av skogsmark, skogsimpediment, åker- och betesmark, övrig mark (vägar, kraftledningsgator och dylikt) samt näringsbyggnader.

2 DAGS ATT DEKLARERA Nyheter och annat Kör du mycket med bilen i skogsbruket bör du föra en körjournal. MÖJLIGHETEN att redovisa moms i inkomstdeklarationen upphör. Istället ska redovisning göras i en separat momsdeklaration. Mer information om momsdeklarationen finner du längre fram i den här handledningen. Införandet av separat momsdeklaration innebär också att momsen nu ska tas med i balansräkningen. Får du igen moms från staten blir beloppet en fordran som tas upp som en omsättningstillgång. Ska du betala tillbaka moms till staten blir beloppet en skuld i balansräkningen. EXPANSIONSFONDSKATTEN har sänkts från 26,3 till 22 procent. På redan avsatt expansionsfond återbetalas i år, via skatten, 4,3 procent av avsatt belopp (skillnaden mellan 26,3 och 22 procent). DU SOM driver aktiv näringsverksamhet kan nu välja en karensdag istället för ordinarie sju dagar. Då höjs egenavgiften med 0,54 procent. SCHABLONAVDRAGET när du hyr ut din privatbostad eller säljer virke från marken på en småhusenhet har nu höjts till kronor. Är hyresinkomsten större än kronor (du får även göra schablonavdrag med 20 procent av hyresinkomsten), eller är virkesinkomsten större än kronor, så redovisas överskjutande belopp som kapitalinkomst i ruta 7.3. Moms på virkesinkomst från småhusenheter ska endast redovisas om ersättningen överstiger kronor. SKOGSÄGARE som är födda mellan 1948 och 1986 och som driver aktiv näringsverksamhet får nedsättning av egenavgifterna med 5 procent, dock högst kronor. Det krävs dock att näringsverksamheten redovisar ett överskott på minst kronor. Nedsättningen sker numera automatiskt i deklarationen. SKOGSÄGARE som är födda 1948 eller senare och driver aktiv näringsverksamhet där skogsfastigheten ligger inom stödområde (främst Norrlands inland) får nedsättning av egenavgifterna med 10 procent, dock högst kronor i skattesänkning. Sänkningen förutsätter att man högst fått cirka kronor i andra statliga jordbruksstöd (EUstöden räknas inte med) under de tre senaste beskattningsåren. Yrka på nedsättning i ruta 13.2 på sidan två av Inkomstdeklarationen. AVDRAGET FÖR RESOR mellan bostaden och arbetsplatsen, samt för resor med privat bil i skogsbruket, är som i fjol 18,50 kronor per mil. Kör du mycket med bilen i skogsbruket bör du föra en körjournal eftersom det är svårt att i efterhand komma ihåg hur mycket du kört. Dels för din egen skull, dels om Skatteverket vill se en redovisning. SCHABLONAVDRAGET för ökade levnadsomkostnader vid verksamhetsresa med övernattning är 220 kronor per dag. Ersättningen för ospecificerad logikostnad är 110 kronor per natt. INSATSUTDELNING (ränta) på ditt emissionskapital i Lantmännen och Skogsägarföreningen är skattepliktiga och redovisas som ränteinkomst i näringsverksamheten. Insatsemission, föreningens egna kapital som förs över till medlemsinsats, är skattepliktigt det år du går ur föreningen. PERIODISERINGSFONDER ska återföras i den ordning som de satts av, det vill säga den äldsta ska återföras först. I år måste periodiseringsfond från beskattningsåret 2007 återföras i NE-blanketten. ÄGAREN av en arrendetomt (huset ägs av annan person) betalar numera fastighetsavgift för tomten om 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock högst kronor. Som markägare bör du se till att arrendeavgiften är större än fastighetsavgiften. LÄXHJÄLP till skolbarnen ger nu rutavdrag. Om du under året köpt rot- eller rutarbete kommer den preliminära skattereduktionen att vara förtryckt på Inkomstdeklarationen. För att fullt ut nyttja den preliminära skattereduktionen måste du betala tillräckligt med skatt. Maximal skattereduktion är kronor vilket motsvarar skatten från cir- Skatteverkets granskning En skatt utan kontroll är ingen skatt utan en kollekt. Därför genomför Skatteverket varje år både riktade och slumpmässiga kontroller av deklarationerna. I år forsätter Skatteverket med sin särskilda granskning av försäljning av skog. Det sker bland annat genom att information om vem som sålt skog begärs in från vissa virkesköpare runt om i landet. Tidigare år har förvånansvärt många fel upptäckts i redovisningen av virkesinkomster. I en del fall har felet berott på okunskap. Ta hjälp av Skatteverket eller en redovisningskonsult om du är osäker hur och när inkomsten ska redovisas. När Skatteverket upptäcker att fel gjorts får den skattskyldiga betala en avgift (skattetillägg) som är 40 procent av den inkomstskatt som undanhållits genom felet. Har det även blivit fel med momsredovisningen är skattetillägget för moms 20 procent. Upptäcker du själv att du gjort fel tidigare år kan du lämna in en rättelse. Då slipper du betala skattetillägg. 2 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

3 aktuellt KOM IHÅG Börja i tid så slipper du onödig stress. Du kan göra färdigt bokslutet i god tid innan du fått deklarationsblanketten. Redan från mitten av februari kan du elektroniskt upprätta Förenklat bokslut på Skatteverkets hemsida. ka kronor i årsinkomst. Har du fått mer i preliminär skattereduktion än vad du har rätt till blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden. Tänk på att du kan höja inkomsten och därigenom möjliggöra mer skattereduktionen genom att ta ut från skogskonto (måste göras innan årsskiftet), återföra periodiseringsfonder och expansionsfond eller kapitalvinstuppskov från aktie- eller husförsäljningar. Är ni flera personer som köpt rot- eller rutarbete kan ni omfördela skattereduktionen till någon annan i hushållet. För rotarbete krävs dock att man är delägare i huset. Ni begär då omfördelningen under Övriga upplysningar i deklarationen. HÖGSTA AVDRAG för pensionssparande mot tjänsteinkomst är kronor. Har du betalt in mer i pensionspremie får du dra av det överskjutande beloppet i nästa års deklaration. I aktiv näringsverksamhet får man även göra avdrag för ett belopp motsvarande 35 procent av överskottet innan schablonavdrag för egenavgifter, dock högst kronor. DET FÖRHÖJDA grundavdraget för pensionärer har höjts 2013, vilket ger dig som pensionär en extra skattesänkning i år med cirka kronor, beroende på kommunalskatt och inkomsternas storlek. DU FÅR skattereduktion med 25 procent av en penninggåva till välgörande ändamål. Gåvan måste uppgå till kronor per år och mottagare och på belopp över kronor ges ingen skattereduktion. Mottagaren måste vara godkänd av Skatteverket, som publicerar en lista godkända välgörare på sin hemsida. Det finns också möjlighet att skänka aktieutdelning från börsnoterade bolag till välgörande ändamål och då behöver inte du eller mottagaren betala skatt på utdelningen. Kontakta i så fall din bank eller fondkommissionär och fyll i en särskild blankett där. EN NY SPARFORM har införts; investeringssparkonto. Där slipper du redovisa aktieutdelningar och aktieförsäljningar i deklarationen. Istället betalar du årligen skatt på en schablonberäknad inkomst. Förutom att investeringssparkontot förenklar administration och deklaration är det skattemässigt gynnsamt om totalavkastningen på ditt sparbelopp i genomsnitt är större än cirka 2 procent per år. NYTT SEDAN I FJOL är att den som sparar i fonder själv får skatta för en schablonintäkt, som är förtryck på deklarationen. Barn, som inte behöver deklarera, kan ändå tvingas betala kvarskatt om de äger fonder till ett värde som överstiger kronor. NUMERA KAN DU låta ett ombud underteckna din deklaration. Ombudet ska godkännas av Skatteverket och deklarationen måste upprättas elektroniskt. Mer information finns på DU MÅSTE ARKIVERA bokföringsmaterial i sju år. Nu kan du slänga bokföringen från beskattningsåret 2006 och tidigare. Kom ihåg att du ska spara kvitton från investeringar i mark och byggnader så länge som du äger skogsfastigheten. DEN 1 DECEMBER 2013 började reglerna om investeraravdrag att gälla. Den som satsar pengar i nystartade eller expanderande mindre svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar får göra avdrag i deklarationen med hälften av de satsade pengarna. Maxgränsen för avdraget är kronor per person och år. Avdraget ger 30 procent skattereduktion, maximalt kronor i lägre skatt. Det finns ännu ingen ruta för det här avdraget utan det ska yrkas under Övriga upplysningar på sidan 2 av Inkomstdeklarationen. Underlätta gärna för Skatteverket genom att lämna in deklarationen i god tid. 50 procent av alla deklarationer lämnas in sista veckan och 25 procent de sista två dagarna. Se bokslut och deklaration som en möjlighet till översikt och genomgång av din ekonomi. Inkomstdeklarationen är ditt fönster mot Skatteverket och ska hålla sådan kvalitet att du i möjligaste mån slipper frågor, skatterevision och straffavgifter. Att få sin deklaration ifrågasatt av Skatteverket är jobbigt och tar tid. Broschyrerna Deklarera på NE-blankett (SKV 306), Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295) och Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 och 2 (SKV 282 och 283) är bra hjälp vid deklarationsarbetet. Du kan skriva ut dem från Skatteverkets hemsida. Är du osäker på ett avdrag bör du informera om avdraget under Övriga upplysningar. Då undviker du risken för skattetillägg. De vanligaste felen i deklarationen är att man: - summerar fel i blanketterna - glömmer föra över vinster/förluster från deklarationsbilagor till huvudblanketten - glömmer att lägga med deklarationsbilagor - glömmer stryka över förtryckta belopp som man ändrar - glömmer underteckna huvudblanketten Om du deklarerar elektroniskt uppstår inte dessa fel. Om du redan innan du fått årets slutskattebesked upptäcker att du gjort fel i deklarationen kan du lämna in en ny, rättad blankett. Ange då datum på blanketten. Efter att du fått slutskattebeskedet har du drygt fem år på dig att rätta felet. Det görs genom en skriftlig begäran om omprövning av deklarationen. I år är sista chansen att begära omprövning för deklarationen för beskattningsåret Skriv in det datum då blanketten fylls i. Det underlättar om du senare vill ändra i deklarationen. I dag är det datorer som hanterar de flesta deklarationerna hos Skatteverket. Skriver du någonting under Övrigt på Övriga upplysningar, sidan 2 i Inkomstdeklarationen, kommer även en handläggare att titta på din deklaration. Undvik att skriva någonting i onödan FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 3

4 DAGS ATT DEKLARERA Löpande bokföring och bokslut Skogsägare är företagare och lagen kräver att du löpande bokför din skogsverksamhet. Har du inte så många verifikat görs det enklast i dagboksblad. Skogsägarens Bokföringsbok är speciellt framtagen för ändamålet och underlättar bokföringen och bokslutsarbetet. Alla skogsägare ska avsluta bokföringen med ett årsbokslut som ligger till grund för Inkomstdeklarationen. Årsbokslut Om omsättningen i skogsföretaget understiger 3 miljoner kronor per år får du upprätta ett Förenklat årsbokslut. Det finns en speciell blankett för det (SKV 2150) som kan fyllas i på Skatteverkets hemsida. Där hittar du också information (SKV 282) om hur du upprättar årsbokslutet. I mitten av februari öppnades e-tjänsten Förenklat årsbokslut på Där kan du elektroniskt upprätta årsbokslutet. Uppgifterna i e-bokslutet kan du föra över elektroniskt till din NE-blankett om du e-deklarerar. Bokslutet ska upprättas utan anmodan, och senast sista juni ska det vara klart och underskrivet. Eftersom det ligger till grund för deklarationen bör det göras tidigare. Bokslutet ska sparas i sju år tillsammans med bokslutsunderlagen och bokföringen. FÖRENKLAT ELLER FULLSTÄNDIGT ÅRSBOKSLUT Alla kan välja att upprätta ett fullständigt årsbokslut. Största skillnaderna mellan de olika boksluten är att: om det sammanlagda värdet på lagertillgångar uppgår till högst kronor slipper du i ett förenklat årsbokslut ta upp lagervärdet. om du har ränteinkomster i företaget som hör till 2013 men som du erhåller 2014 slipper du i ett förenklat årsbokslut periodisera ränteinkomsterna (redovisa inkomsten 2013), förutsatt att de inte överstiger kronor. om du har en ränteutgift som du betalar 2014 men som hör till 2013 så slipper du i ett förenklat årsbokslut periodisera utgiften, förutsatt att beloppet inte överstiger kronor. om du fått en inkomst under 2013 som är en förskottsbetalning för 2014 så slipper du i ett förenklat årsbokslut periodisera inkomsten, förutsatt att beloppet inte överstiger kronor. om du har en kostnad i företaget som du betalat 2013 men som hör till 2014 slipper du i ett förenklat årsbokslut periodisera kostnaden, förutsatt att beloppet inte överstiger kronor. i ett förenklat årsbokslut får du inte göra avdrag för framtida kostnader för föryngring och vård av nyplanterad skog. UPPRÄTTA ETT FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT Karin Karlsson äger skog. Hon är 50 år, arbetar som lärare och är så kallad utbo, vilket betyder att hon inte bor där skogsfastigheten ligger. Hon är en av landets kvinnliga skogsägare och äger sedan 20 år en skogsfastighet som hon övertagit av sina föräldrar. På fastigheten finns ett äldre bostadshus som används för övernattning i samband med skogsskötsel, en gammal ladugårdsbyggnad samt en nybyggd maskinhall. I år har hon köpt till skogsmark från Sveaskog. För att finansiera köpet har hon sålt skog (virke) i form av en avverkningsrätt där virkesköparen Sveaskog ansvarar för avverkningen. I genomsnitt lägger Karin ner cirka 100 timmars arbetsinsats per år i skogsföretaget och näringsverksamheten klassas därför skattemässigt som passiv. Karin bokför sin skogsverksamhet i Skogsägarens Bokföringsbok enligt kontantmetoden. Hon är momsregistrerad och redovisar momsen en gång per år i Inkomstdeklarationen. I den här handledningen får du följa upprättandet av hennes förenklade årsbokslut och deklaration av skogsverksamheten. Utdrag ur Skogsägarens Bokföringsbok. Det underlättar om du tydligt definierar vad som tillhör ditt skogsföretag. Du ska skilja på skogsverksamheten och dig som privatperson och det är endast in- och utbetalningar i skogsverksamwheten som ska bokföras. Bokslutsunderlag MED HJÄLP AV beräkningsbilagorna kan du räkna fram värdeminskningsavdrag och bokförda värden på byggnader, inventarier och mark. Beloppen ska föras in i årsbokslutet. Bilagorna sparas med årsbokslutet och ska inte lämnas in till Skatteverket. Bilagorna går att ladda ner på 4 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

5 Balansräkning KOD B2 Bokfört värde på maskinhallen är kronor. Beloppet räknas fram i beräkningsbilaga B2 och R9. KOD B3 Bokfört värde på skogs- och åkermark är kronor. Då ursprungligt anskaffningsvärde ligger så långt bak i tiden har 39 procent av markens taxeringsvärde 1993 använts som schablonmässigt anskaffningsvärde. Skogstillköpet av Sveaskog tas upp till verkligt anskaffningsvärde minskat med gjorda skogsavdrag. Beloppet räknas fram i beräkningsbilaga B3 och R25. KOD B4 Restvärdet på avskrivningsinventarierna (4-hjuling och släpvagn) är kronor. Beloppet räknas fram i beräkningsbilaga B4 och R10. KOD B10 Skogsföretagets egna kapital blir kronor. KOD B14 Observera att Karin ska betala tillbaka kronor i utgående moms till staten. Beloppet är numera en skuld i balansräkningen. KOD U1-U4 Här redovisar Karin sina avsättningar till periodiseringsfonder, sammanlagt kronor, expansionsfond ( kronor) samt skogskonton ( kronor). Observera att även årets in- och avsättningar ska tas med. Under (U4) redovisas fordran på betalningsplan och emitterade insatser i ekonomiska föreningar. KOD B5 Här tas saldot på insatskonto (insatskapital) hos ekonomiska föreningar upp. Karin har kronor i insats hos Lantmännen. KOD B9 Pengarna på företagskontot och skogskontot hos Handelsbanken samt pengar i sparmedel hos Lantmännen utgör omsättningstillgångar. Saldot den 31 december 2013 var sammanlagt kronor. Beloppen i rutorna är hämtade från årsbesked och beräkningsbilagor. FAKTA Varje år betalar vi i Sverige drygt miljarder kronor i skatt till staten, cirka 60 procent kommer från skatt på arbete (kommunalskatt, statlig inkomstskatt, arbetsgivar- och egenavgifter). Den genomsnittliga löntagaren betalar cirka kronor per år i direkta och indirekta skatter samt skatt på konsumtion (främst moms). De största användningsområdena för den skatt vi betalar in är ersättningssystemet vid sjukdom, barnbidraget och föräldraförsäkringen samt pensionsutbetalningar. Exempel på bokföring i Skogsägarens Bokföringsbok. För varje affärshändelse ska du spara kvittot eller fakturan som underlag (verifikat). Bokföringsboken går att köpa på Privatbostadsfastighet/Näringsfastighet Skattemässigt klassificeras en byggnad antingen som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. En skogsfastighet med tillhörande byggnader delas upp enligt följande: Bostadshus med tomt klassas som privatbostadsfastighet, förutsatt att huset inte varaktigt hyrs ut till utomstående. Utgifter, exempelvis försäkringspremie och underhållskostnader tas inte med i bokföringen och ger inga avdrag i deklarationen. Värdet på huset tas inte heller med i balansräkningen. Ekonomibyggnader såsom ladugård, stall, maskinhall med flera klassas som näringsfastighet. Inkomster och utgifter bokförs och deklareras. Anskaffningsvärdet, antingen faktiska anskaffningskostnader eller 39 procent av 1993 års taxeringsvärde, minskat med ackumulerade avskrivningar (värdeminskningsavdrag), tas med som tillgång i balansräkningen (B2) och i kapitalunderlaget för räntefördelning. Kostnaden för ny-, till-, och ombyggnad av ekonomibyggnader dras inte av på en gång utan fördelas över flera år. Kostnaden för en maskinhall skrivs av under 25 år med 4 procent per år i värdeminskningsavdrag FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 5

6 DAGS ATT DEKLARERA Resultaträkning REDOVISNING AV VIRKESINKOMSTER För att redovisa en virkesinkomst rätt, måste man veta hur virket sålts. Om träden sålts på rot utgör inkomsten ersättning för en avverkningsrätt. Då har du möjlighet att redovisa inkomsten i den takt den utbetalas från virkesköparen, förutsatt att det finns en betalningsplan (ett avtal med virkesköparen som reglerar när utbetalning av virkeslikviden ska ske och att utbetalningen fördelas på minst två år). Har du själv utfört eller bekostat avverkningsarbetet utgör virkesinkomsten ersättning för leveransvirke. Då ska inkomsten redovisas när den är känd, oberoende när pengarna utbetalas. Finns det vid årsskiftet avverkat leveransvirke som inte är inmätt tar du upp virkesvärdet (försiktigt beräknat) som lager. Är vid årsskiftet leveransvirket inmätt och du kan beräkna storleken på inkomsten ska du ta upp beloppet som en fordran. Har virket även blivit prisräknat och du fått ett betalningsunderlag från virkesköparen ska momsen på fordran redovisas i årets momsdeklaration även om pengarna betalas ut under R1 Karin har sålt skog och betalningen för avverkningsrätten, kronor exklusive moms, förs in här. Här tar man även upp utbetalningar från betalningsplan och efterlikvider. R2 Karin väljer att redovisa kronor i gårdsstöd under denna punkt. R4 Här redovisas räntan på skogsföretagets konton hos Handelsbanken och Lantmännen (440 kronor före skatteavdrag). Kom ihåg att minska ränteinkomsten på den förtryckta Inkomstdeklarationen. Ränta på betalningsplaner ska också redovisas här. Observera att skogskontoränta inte tas upp här utan redovisas som skogskontouttag den dag pengarna tas ut. R5 Karins kostnad för ungskogsröjningen är kronor exklusive moms. Andra kostnader som ska redovisas i rutan är: skogsbruksplan, stämplingskostnad, skogsplantor, kostnad för skogsekonomisk rådgivning, gödslingskostnad etcetera. R6 Totalt kronor varav digitalkamera (2 415 kronor exklusive moms), fordonsskatt (377 kronor) för en släpvagn som tillhör företaget, premie för medhjälparförsäkring (375 kronor) och skogsförsäkring (784 kronor). Andra kostnader som redovisas här är: förbrukningsinventarier såsom motorsåg, GPS, underhållskostnader för skogsbilvägar, näringsbyggnader och maskiner, drivmedel till traktorer, administrations- och bokföringskostnader, kostnader för skogslitteratur. Beloppen i rutorna är hämtade från bokföringen och beräkningsbilagor. Deklarera LÄMPLIGEN börjar du deklarationsarbetet med att plocka fram Inkomstdeklarationen samt alla kontrolluppgifter du fått från arbetsgivare och banker med mera. Kontrollera att alla kontrolluppgifter finns med i deklarationen. Är något fel eller saknas belopp ska du stryka det felaktiga och, i den vita rutan intill, fylla i rätt belopp. Dessutom ska du under Övriga upplysningar på sidan 2 kryssa i att kontrolluppgift är felaktig/saknas. Vanligt för skogsägare är att det finns ränteinkomster eller utgifter som förtryckts i punkt 7.2 respektive 8.1 men som redovisas i skogsföretaget. Då måste du själv ändra belop- Ändrad ränteinkomst i huvudblanketten. 6 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

7 SKOGSBILVÄG Kostnaden för att bygga en skogsbilväg hanteras på olika sätt beroende på vägens ekonomiska livslängd. Du gör direktavdrag (kod R5) för en tillfällig drivningsväg som endast ska användas vid en aktuell avverkning. En väg som kommer att användas under flera år skrivs av med 10 procent per år (kod R9) och oavskrivet restvärde tas med i balansräkningen (B2). INVENTARIER Maskiner och andra inventarier som kostar minst ett halvt prisbasbelopp exklusive moms (för närvarande kronor) och som har en livslängd på mer än tre år dras av genom årlig avskrivning. Årets avskrivning (kod R10) är maximalt 30 procent på oavskrivet restvärde. Det oavskrivna värdet är en tillgång i balansräkningen (B4). Är det sammanlagda skattemässiga restvärdet för avskrivningsinventarier också mindre än kronor får man göra avdrag med hela beloppet. Du ska enligt lag ha en förteckning över företagets avskrivningsinventarier. VIKTIGA TIDPUNKTER 12 februari Var sista dag att kompletteringsbetala den del av eventuell kvarskatt som överstiger kronor för att undvika kostnadsränta. Notera att nu ingår inte lägre momsen i kvarskatten så du ska inte kompletteringsbetala överskjutande utgående moms (den betalas i samband med momsdeklarationen). Mitten av februari Tjänsten E-bokslut öppnade. 20 mars Tjänsten E-deklaration öppnar och då finns din inkomstdeklaration upplagd på webben. Utskicket av pappersversionen av inkomstdeklarationen påbörjas. R9 Årets avskrivning på näringsbyggnad (Karins maskinhall) är kronor. Avskrivning på skogsbilvägar förs också in här. Beloppet har räknats fram med hjälp av beräkningsbilaga B2 och R9. R10 Årets avskrivning på Karins inventarier (4-hjuling, släpvagn etcetera.) är kronor. Beloppen har räknats fram med hjälp av beräkningsbilaga B4 och R10. R11 Bokfört resultat för 2013 blir kronor. Här är Karins förteckning över sina avskrivningsinventarier. Blanketten är hämtad från Skogsägarens Bokföringsbok. 15 april Senast den här dagen ska du ha fått din inkomstdeklaration. Om inte, kontakta Skatteverket. 25 april Sista dag att begära anstånd med inlämning av inkomstdeklarationen (kan i akuta fall begäras senare). 5 maj Sista dag att lämna in deklarationen om du vill undvika förseningsavgift på minst kronor och sista dag att kompletteringsbetala kommande kvarskatt som understiger kronor om du vill undvika kostnadsränta. 12 maj Sista dag att lämna in momsdeklarationen och att betala in eventuell överskjutande utgående moms. pen på Inkomstdeklarationen så att de inte beskattas två gånger. När du pensionssparar utgår Skatteverket från att avdraget ska ske mot lönen och pensionspremien är därför förtryckt under punkt 3.1. Driver du aktiv näringsverksamhet och vill göra avdraget i näringsverksamheten (rekommenderas ej) måste du själv flytta beloppet till NEblanketten, ruta R 38. För över balans- och resultaträkningen från årsbokslutet till sidan 1 på NE-blanketten. På sidan 2 av NE-blanketten görs skattemässiga justeringar såsom avdrag för kostnader som inte bokförts, exempelvis verksamhetsresor med egen bil, elförbrukning i maskinhallen med mera. Här görs även andra skattemässiga justeringar såsom avdrag för tidigare års underskott, uttag eller insättning på skogskonto, avsättningar eller återföringar från periodiseringsfonder, avstämning av egenavgifter från föregående år med mera FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 7

8 DAGS ATT DEKLARERA Skattemässiga justeringar på NE-blanketten, sidan 2 KOD R16 Kostnader som inte bokförts men som ska dras av är kronor. Maskinhallen värms upp med el. Då det inte finns någon separat elmätare har Karin inte bokfört elkostnaden. Bedömd kostnad för elförbrukningen i maskinhallen är kronor exklusive moms. Karin har kört 147 mil á 18,50 kronor med egen bil i skogsföretaget. Kostnaden (2 720 kronor) är inte bokförd. KOD R 25 Karin har finansierat sitt skogstillköp med en stor avverkning. Nu gör hon skogsavdrag med kronor och redovisar även det i blankett N8. KOD R28 Den som ska sätta in pengar på skogskonto redovisar beloppet här. Insättningen, som blir ett avdrag, ska göras innan deklarationen lämnas in. ÖVRIGA UPPGIFTER P 2 Har redovisar Karin att hon gör avdrag med kronor som schablonkostnad för bilresor i verksamheten. ÖVRIGA UPPGIFTER P 5 Sammanlagda värdeminskningsavdrag genom åren för maskinhallen är kronor. KOD R30 Väljer du att räntefördela en vinst ska beloppet redovisas här samt även föras in på punkt 11.1 i huvudblanketten. KOD R32 Här redovisas årets eventuella återföring av periodiseringsfond. I år måste du återföra avsättningen från 2007, för Karins del kronor. KOD 34 OCH 36 Virkesinkomsten har använts till att betala skogstillköpet. Därför sätter Karin av överskottet till periodiserings- ( kronor) och expansionsfond ( kronor). KOD R47 För Karin blir det skattemässiga överskottet noll kronor. Skulle hon ha redovisat ett överskott förs det in på punkt 10.3 (passiv näringsverksamhet) på sidan två i huvudblanketten. ÖVRIGA UPPGIFTER P 8,10 OCH 11 Kapitalunderlaget för räntefördelning är kronor, räntefördelningsbeloppet som sparas till kommande år är kronor, kapitalunderlaget för expansionsfond är kronor. Reglera resultatet SKOGSKONTO När du sålt skog får du sätta in upp till 60 procent av inkomster från avverkningsrätt och 40 procent av inkomster från leveransvirke på ett skogskonto. Insättningen blir ett avdrag i deklarationen och får inte skapa underskott i näringsverksamheten. Insättningen får göras efter årsskiftet men innan du lämnar in deklarationen. Numera ska inte insättningskvittot bifogas med deklarationen. Minsta insättningen är kronor och uttag får tidigast ske fyra månader efter insättningen. Pengarna tar du vid behov ut, dock senast efter tio år, och uttaget blir då en inkomst på NE-blanketten. Varje års insättning görs på ett nytt skogskonto. Befintliga skogskonton kan flyttas mellan banker. Skogskonto kan också överföras till närstående om skogsfastigheten samtidigt överlåts via arv, testamente, bodelning eller gåva. Fördelen med skogskonto jämfört med betalningsplan är att medlen räknas med till 50 procent i kapitalunderlaget för räntefördelning och att den årliga räntan inte beskattas förrän vid uttag. En nackdel är den årliga källskatten om 15 procent på räntan. PERIODISERINGSFOND Du kan sätta av upp till 30 procent av årets överskott till en periodiseringsfond. Det är en deklarationsteknisk åtgärd som inte kräver att pengarna förvaras på särskilt sätt och som innebär att pengarna undantas från beskattning. Senast efter sex år måste du återföra beloppet i deklarationen. Periodiseringsfonden höjer tillfälligt likviditeten i sex år och är speciellt lämplig att användas vid större investeringar. EXPANSIONSFOND Expansionsfond ger dig möjlighet att investera i skogsverksamhet med lågt beskattade pengar. Överskott kan sättas av till expansionsfond och beskattas då med 22 procent. Ny avsättning får inte vara större är 128,21 procent av kapitalunderlaget ( justerat eget kapital). Gamla avsättningar kan vara något större på grund av särskilda övergångsbestämmelser. Plockar du privat ut mycket pengar från företaget tvingas du återföra expansionsfonden. Fonden (pengarna) behöver inte förvaras på särskilt ställe utan kan ligga på företagskontot eller investeras i verksamheten. När expansionsfond återförs i deklarationen återbetalas erlagd skatt. Expansionsfond möjliggör investeringar i företaget och marktillköp med lågt beskattat kapital. BETALNINGSPLAN Säljer du virke som avverkningsrätt kan du fördela inkomsten över flera år genom att upprätta en betalningsplan. Du får då redovisa inkomsten i bokföringen i den takt den utbetalas. En betalningsplan är ett avtal med virkesköparen som reglerar när utbetalning av virkeslikviden ska ske. Utbetalningen måste fördelas på minst två år. 8 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

9 Skogsavdrag GRUNDTANKEN vid beskattning av skog är att endast skogens tillväxt ska beskattas, inte kapitaluttag ur skogen. Man kan jämföra det med ett bankkonto där räntan beskattas men inte kapitaluttagen från kontot. För att du inte ska skatta för det virke du en gång köpt får du vid virkesförsäljningar göra avdrag med anskaffningsvärdet för virkesförrådet. Avdraget kallas skogsavdrag. Anskaffningsvärdet för virkesförrådet anses schablonmässigt motsvara hälften av köpeskillingen för skogsmarken. Om det i köpeskillingen även ingår byggnader och annan mark måste dessa värden räknas bort genom proportionering med hjälp av gällande taxeringsvärden. Skogsavdraget ett enskilt år får högst uppgå till 50 procent av likviden från en avverkningsrätt, exklusive moms. Rör det sig om inkomst från leveransvirke får skogsavdraget endast uppgå till 30 procent av likviden. Det minsta skogsavdrag du får yrka ett enskilt år är kronor. På samägda fastigheter är gränsen kronor per år och delägare. När du äger skog och köper till närbelägen skogsmark kan köpet i vissa fall klassas som rationaliseringsförvärv. Då får du förvärvsåret och de fem följande kalenderåren yrka skogsavdrag med 100 procent av likviden för en avverkningsrätt och 60 procent av en leveransvirkeslikvid. Skatteverkets tolkning av villkoren för rationaliseringsförvärv har nyligen skärpts. Deras grundinställning är att tillköpet klassas som rationaliseringsförvärv endast om förvärvet innebär att din brukningsenhet uppnår 400 hektar produktiv skogsmark. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida. Skogsavdrag underlättar förvärv av skog och bör användas till att betala köpeskillingen eller till att amortera lån, inte till privat konsumtion. Om skogsfastigheten i framtiden säljs ska gjorda skogsavdrag återföras till beskattning. Årets yrkade skogsavdrag redovisas på blankett N8, som i år fått en ny utformning för att ge bättre kontroll över gjorda skogsavdrag. Blankett N8 använder du när du yrkar skogsavdrag. Stödblanketten för beräkningen av skogsavdraget finns att hämta på Hjälpblankett för räntefördelning och expansionsfond För beräkningarna används fjolårets utgående värden. Vid beräkning av kapitalunderlaget för expansionsfond används årets utgående värden. PUNKT 1 Här för Karin in fjolårets egna kapital ( kronor) som räknades fram i förra årets förenklade årsbokslut. PUNKT 5 Förra årets sparade räntefördelningsbelopp ( kronor) är en tillgång. PUNKT 7 Karin har avsatt kronor i periodiseringsfond, och det räknas här som skuld. PUNKT 8 Karin har sedan tidigare avsatt kronor till expansionsfond. 73,7 procent av beloppet blir kronor och räknas som skuld. PUNKT 10 Kapitalunderlaget minskas med hälften ( kronor) av förra årets saldo på skogskonto. PUNKT 12 Kapitalunderlaget blir kronor. Beloppet förs in i NE sidan 2, Övriga uppgifter punkt 8. PUNKT 13 OCH 17 Årets nya fördelningsbelopp blir kronor som läggs till det sedan tidigare sparade beloppet. Summan kronor förs in i NE sidan 2, Övriga uppgifter punkt 10. Räntefördelning kan halvera skatten POSITIV räntefördelning innebär att inkomster från näringsverksamheten flyttas till inkomstslaget kapital där de beskattas som ränteinkomst med 30 procent skatt. Det ger en kraftig skattesänkning för skogsägare som driver passiv näringsverksamhet. För att få använda räntefördelning krävs att kapitalunderlaget ( justerat eget kapital) uppgår till minst kronor. Då ska man varje år räkna fram kapitalunderlaget och räntefördelningsbeloppet. I år är beloppet 6,99 procent av kapitalunderlaget. Om du inte använder beloppet sparas det till kommande år. Eftersom räntefördelningsbeloppet får överlåtas till nästa generation är det viktigt att du varje år räknar fram beloppet. Kapitalunderlaget och fördelningsbeloppet beräknas med hjälp av en stödblankett (SKV 2196), som inte ska lämnas in till Skatteverket. Det är tillgångarna och skulder vid ingången av beskattningsåret, det vill säga beloppen från den 31 december 2012, som du i år använder i beräkningarna. Har du tidigare år struntat i att räkna fram räntefördelningsbeloppet eller räknat fel kan du rätta till det i efterhand. Ta gärna hjälp av en skatterådgivare. Räntefördelning möjliggör privata uttag av pengar ur företaget till låg (30 procent ) beskattning FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 9

10 DAGS ATT DEKLARERA Inkomstdeklaration 1, sid. 2 PUNKT 10.3 Årets positiva räntefördelning (i år 0 kronor) redovisas här. PUNKT 12.1 Karin sätter av kronor till expansionsfond. AKTIV/PASSIV VERKSAMHET En skogsägare som redovisar ett överskott i NE-blanketten ska själv ange om näringsverksamheten är aktiv eller passiv. Det gör man genom att föra in resultatet från NE till rutan för aktiv eller passiv i Inkomstdeklarationen, punkt 10.1 och 10.2 för aktiv respektive punkt 10.3 och 10.4 för passiv näringsverksamhet. Du anses vara aktiv om du arbetar mer än cirka 500 timmar per år i företaget eller om du utför allt arbete själv, inklusive avverkning och skotning. Driver du en skogsvårdsfirma och samtidigt äger en skogsfastighet klassas hela verksamheten som aktiv. Den som driver aktiv näringsverksamhet: Får jobbskatteavdrag på redovisat överskott. Får nedsättning av egenavgifterna. Får de fem första beskattningsåren dra av underskott i näringsverksamheten mot tjänsteinkomster. Avdraget får högst vara kronor per år. Får dra av premier för pensionsförsäkringar i näringsverksamheten (rekommenderas ej på grund av jobbskatteavdraget). Nettointäkten är sjukpenning- pensions- och föräldrapenningsgrundande till skillnad från passiv nettointäkt. Hur deklarerar du när skogsfastigheten ägs gemensamt? Varje delägare ska beskattas för sin del av intäkter och kostnader. Den löpande bokföringen kan med fördel vara gemensam för samtliga delägare. Förslagsvis gör ni resultaträkningen gemensamt för att sedan fördela resultatet på delägarna vid punkt R 21 på sidan 2 av NE-blanketten. När du säljer skogsfastigheten EFTER EN FÖRSÄLJNING upphör normalt näringsverksamheten. Då ska du på sidan 2 av Inkomstdeklarationen kryssa för att verksamheten upphört under beskattningsåret. Skogsavdrag, periodiserings- och expansionsfonder ska återföras som inkomster i NE-blanketten. Har du ett underskott i näringsverksamheten får det kvittas mot kapitalvinsten vid försäljningen. Överlåter du skogsfastigheten som gåva får mottagare överta skogsavdragen och fonderna. Ett underskott är personligt och kan inte överlåtas. Istället får du göra avdrag i kapital med 70 procent av underskottet något av de tre kommande beskattningsåren. Du får behålla ett skogskonto efter försäljningen. Då forsätter näringsverksamheten till dess att du avslutar skogskontot. 10 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

11 Momsdeklaration NYTT FÖR I ÅR är att momsen ska redovisas i en separat momsdeklaration (Mervärdesskattedeklaration SKV 4700). De allra flesta skogsägare har en genomsnittlig årlig omsättning som inte överstiger 1 miljon kronor och får då deklarera momsen en gång per år. Skattedeklarationen ska då lämnas in till Skatteverket senast den 12 maj (förutsatt att du inte handlar med andra EU-länder för då ska momsdeklarationen in senast den 26 februari). Blanketten skickas ut till dig under april månad. Har du anstånd med inlämnandet av inkomstdeklarationen via så kallat byråanstånd får du automatiskt samma anstånd med momsdeklarationen och även med inbetalning av eventuell överskjutande utgående moms. Observera att du måste lämna in en momsdeklaration även om du inte har något att deklarera. Om du inte lämnar in momsdeklarationen i tid riskerar du att få betala en förseningsavgift på 500 kronor. Momsbeloppen hämtas från den löpande bokföringen. Differensen mellan ut- och ingående moms blir antingen moms som du får betala in till Skatteverket, bankgiro senast den 12 maj eller så återbetalas moms till dig. Du räknar själv ut vad som ska betalas in eller återbetalas med hjälp av rutan Beräkna din betalning på momsdeklarationen. KOD 05 Ersättningen för såld skog ( kronor) är Karins momspliktiga försäljning. KOD 10 Momsen ( kronor) på virkesintäkten kallas utgående moms och redovisas här. KOD 42 Gårdsstödet redovisas på kod 42. KOD 48 Avdragsgill moms på kostnaderna (ingående moms om kronor) redovisas på kod 48. Fyll aldrig i ören eller onödiga nollor i blanketten. Enklaste sättet att lämna en momsdeklaration är att använda e-tjänsten Skattedeklaration på Skatteverkets webbplats. ANMÄL KONTO FÖR SKATTEÅTERBÄRINGEN Det underlättar för både dig och Skatteverket om du anmäler till Skatteverket vilket bankkonto som du vill att eventuell skatteåterbäring ska sättas in på. Du kan använda anmälningsblanketten som följer med inkomstdeklarationen eller så anmäler du kontot via Skatteverkets hemsida. Inkomstuppdelning mellan makar Som gift skogsägare kan du driva skogsbruket tillsammans med din partner även om ni båda inte är delägare i fastigheten. Har ni likvärdig ställning i skogsföretaget anses ni driva gemensam verksamhet och kan dela överskott och underskott mellan varandra. Det görs via punkterna R18, R19 och R21 på sidan 2 av NE-blanketten. Om den ena av er har en företagsledande roll blir den andra medhjälpare och får då redovisa en så stor del av ett överskott som motsvarar marknadsmässig ersättning för nedlagt arbete. Det görs via punkt R20. Momsen kan en av er redovisa även om ni driver gemensam verksamhet FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 11

12 DAGS ATT DEKLARERA BRA ATT VETA Brytpunkten för när 20 procent i statlig skatt tas ut är cirka kronor, vilket motsvarar en månadslön på cirka kronor. Ytterligare 5 procent i statlig skatt (så kallad värnskatt) tas ut på belopp över cirka kronor, motsvarande en månadslön på cirka kronor. Brytpunkten för pensionärer är något högre på grund av det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Egenavgifter vid aktiv näringsverksamhet är 28,97 procent såvida man inte är född före 1948 eller efter 1986 för då är egenavgifterna lägre. Schablonavdraget i deklarationen är 25 procent vid full egenavgift. Är man född 1937 eller tidigare utgår ingen egenavgift. Särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet är 24,26 procent. Schablonavdraget i deklarationen är 20 procent. Fem tips från Sverker Sverker Forsén, skogsägare och jägmästare, är vd för mäklaroch värderingsföretaget Skogsmästarna. Här är hans bästa tips. 1PASSIVA SKA RÄNTEFÖRDELA Klassas du som passiv näringsidkare bör all vinst i skogsföretaget skattas som kapitalinkomst via räntefördelning. För att öka räntefördelningsbeloppet kan du skjuta till privata pengar till företagskontot. Tillskottet ska vara varaktigt. Har du sålt så mycket skog att du får ett överskott även efter skogskontoinsättning och räntefördelning kan du fördela inkomsten över flera år med hjälp av betalningsplan, eller så sätter du av överskottet till en periodiserings- och expansionsfond (som återförs kommande år). Du kan också välja att upprätta ett fullständigt årsbokslut. Då kan du minska resultatet genom att i deklarationen göra avdrag för kommande återväxtkostnad och vård av nyplanterad skog. 2AKTIVA SKATTAR VINST I NÄRINGSVERKSAMHETEN Välj att redovisa skogsbrukets överskott som nettointäkt i näringsverksamheten om du klassas som aktiv näringsidkare kronor i överskott efter schablonavdrag för egenavgifter är en bra inkomstnivå förutsatt att du inte har ytterligare inkomster från lön eller pension. Undvik att redovisa ett större överskott än kronor eftersom du då börjar betala statlig inkomstskatt samtidigt som du redan passerat högsta sjukpenninggrundande inkomsten. 3BLI AKTIV ISTÄLLET FÖR PENSIONÄR Pensionärer som driver aktiv näringsverksamhet betalar numera väldigt lite skatt på en skogsinkomst. Som nybliven pensionär är det läge att jobba mer i skogsbruket så att du klassas som aktiv. Exempelvis kan du ta på dig röjningar på grannfastigheterna (starta en liten röjningsfirma). Redovisa vinsten i näringsverksamheten och spara räntefördelningsbeloppet till barnen. Make/ maka kan med fördel också arbeta i företaget. Redan vid 61 års ålder kan du ta del av de gynnsamma reglerna om du tar ut den allmänna pensionen hela året. 4ÄNDRA TILL EN KARENS- DAG Den som driver aktiv näringsverksamhet har som standard sju dagars karenstid för sjukpenning. Nu kan du som är yngre än 55 år välja en dags karens. Det lönar sig dåligt att ha längre karenstid så mitt råd är att byta till en dag. Blankett för att byta karenstid finns på Försäkringskassans hemsida. 5 YRKA RATIONALISERINGS- FÖRVÄRV Gör du ett tillköp och tycker att skogsbruket drivs mer rationellt efter köpet bör du yrka rationaliseringsförvärv även om du inte uppfyller Skatteverkets kriterier för rationaliseringsförvärv. Lycka till! SVERKER FORSÉN, skogsägare och jägmästare. 12 FORUM SVEASKOG DEKLARATIONSBILAGA 2014

Dags att deklarera 2016

Dags att deklarera 2016 TEXT: SVERKER FORSÉN FORUM SVEASKOG Dags att deklarera 2016 Senast den 2 maj ska du lämna deklaration för beskattningsåret 2015 och senast den 15 april ska du få din Inkomstdeklaration 1 i brevlådan, såvida

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2

Bokföring, bokslut och deklaration del 2 SKV 283 utgåva 21 2017 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2017 Innehåll Deklarera med elegitimation... 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2015 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2016 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2013 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 2016 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 Innehåll Deklarera med elegitimation 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

SKOg. En guide för nya skogsägare

SKOg. En guide för nya skogsägare SKOg och skatter En guide för nya skogsägare Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Deklaration på Internet

Deklaration på Internet Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2015 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2016). Deklarationsexemplet som följer är för en bildkonstnär med en omsättning

Läs mer

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.

Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. SKV 254 utgåva 1 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. I den här broschyren kan du läsa om hur du redovisar ersättningar för markintrång och skador som uppkommit på din fastighet vid byggnation

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer