Ditt trygga hem är ett farligt ställe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt trygga hem är ett farligt ställe."

Transkript

1 Ditt trygga hem är ett farligt ställe. Lena Granefelt/Johnér Bildbyrå Så här kan du minska riskerna. Landskrona stad

2 Innehåll Din egen insats gör hemmet tryggare Många brandfaror i hemmet Med rätt utrustning räddar du liv Tips om hur du brandsäkrar hemmet Rädda, varna, larma, släck! Brand i annan del av huset Så ger du första hjälpen Bra att ha när strömmen går Innan du får översvämning Om du får översvämning Om du blir utan fjärrvärme Mjukt vatten i kranen Halkfritt på vägbanan Larm om viktigt meddelande Till havs! Länkar Viktiga telefonnummer Ta vara på den här lilla boken Den hjälper dig att förebygga olyckor som inträffar i hemmet. Den kan också hjälpa dig att rädda livet på någon som råkar ut för olycka eller blir akut sjuk. Om du fäster ett litet snöre i boken kan du hänga upp den där du alltid har den i beredskap.

3 Din egen insats gör hemmet tryggare I den svenska trafiken omkommer numera knappt 400 människor varje år. Under samma period dör ungefär människor i svenska hem. Och den siffran är på väg upp, i motsats till antalet döda i trafiken. Cirka en halv miljon skadar sig därtill i olyckor hemma och på fritiden varje år. Egentligen är det inte så märkligt. Det är ju i hemmet de flesta av oss tillbringar det mesta av vår tid. Men mycket av det som inträffar där kan i efterhand verka rätt onödigt. Om du vet hur du ska göra och har rätt utrustning till hands kan du förebygga många olyckor. Du kan också begränsa effekterna av de tillbud som trots allt kan inträffa. Den här boken kan hjälpa dig på vägen. Här finns också tips och råd för både fastighetsägare och boende om vad som gäller vid bland annat strömavbrott, översvämning och när fjärrvärmen slutar fungera. 3

4 Peter Carlsson /Johnér Bildbyrå

5 Många brandfaror i hemmet När människor dör i bränder är det i 90 procent av fallen en brand i hemmet. Den vanligaste orsaken är anlagd brand. Men bränder som uppstår på grund av elektriskt fel är nästan lika vanliga. Och då ofta beroende på att den elektriska apparaturen hanterats på fel sätt. Levande ljus är en annan vanlig brandorsak, liksom rökning. Köket är ett särskilt riskabelt ställe. Fett och olja kan ta fyr vid matlagningen och sot i en dåligt rengjord köksfläkt kan självantända vid högre temperatur. Att förvara brandfarliga produkter hemma innebär stora risker. Ofta är det gasol som förvaras på fel sätt som orsakar brand. Även brandfarliga vätskor och fyrverkerier innebär givetvis ökad risk för brand i hemmet. 5

6 Med rätt utrustning räddar du liv Du kan rädda liv genom att snabbt upptäcka en brand och slå larm så fort som möjligt. Har du dessutom en brandsläckare hemma kan du släcka en mindre brand på egen hand. Röken är giftig och kan fylla ett rum redan innan lågorna slår upp. Kort därefter väntar i värsta fall en fullt utvecklad brand i rummet. På den korta tiden kan räddningstjänsten aldrig nå fram. Brandvarnaren gör skillnad När det börjar brinna är det alltså inte lågorna utan röken som dödar. Med en brandvarnare har du och din familj chansen att vakna i tid och hinna ut innan det är för sent. Att snabbt komma ut kan göra hela skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren är alltså en billig och effektiv livförsäkring. Glöm bara inte att kontrollera den regelbundet så du vet att den fungerar. Byt batteri en gång per år och passa då på att rengöra brandvarnaren. 6

7 Johnér Bildbyrå

8 Brandsläckare för alla bränder Tänk på att placera brandsläckaren där du lätt kommer åt den. I hallen vid ytterdörren är ett bra ställe. Då kan du och familjen ta er ut först. Sedan har du fortfarande släckaren inom räckhåll om du bedömer att du själv kan göra något för att släcka branden. För villor, lägenheter och fritidshus rekommenderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i första hand en pulversläckare med 6 kilo pulver. Jämfört med skum- och kolsyresläckare är pulversläckaren den mest effektiva i förhållande till mängden innehåll. Du kan använda pulversläckaren till alla typer av bränder i plast, vätskor, trä, gas, elektronik och så vidare. Pulvret släcker branden snabbt. Pulversläckaren är också lätt att använda. 8

9 Brandfilt kompletterar släckaren En brandfilt är ett bra komplement till din handsläckare. Med brandfilten släcker du effektivt en brand på spisen och andra bränder som du kan komma åt på liggande ytor. Spisvakt stänger ner spisen En spisvakt reagerar på ljudet från en spisvarnare ovanför spisen. Spisvarnaren larmar om du råkat glömma en platta på, eller om spisen är överhettad. I det läget slår spisvakten av strömmen till spisen. Det gör den även när brandvarnaren börjar tjuta. Jordfelsbrytare förhindrar brand Jordfelsbrytaren kan skydda både barn och vuxna från farliga eller direkt livshotande stötar från eluttag och andra strömkällor. Den kan också förhindra brand. Många bränder uppstår nämligen genom elfel. En jordfelsbrytare kan känna av felet och slå av strömmen redan innan branden startar. 9

10 Tips om hur du brandsäkrar hemmet Det finns en hel del du kan göra för att förhindra att en brand bryter ut. Och för att begränsa skadorna om det trots allt börjar brinna. Rengör köksfläkten regelbundet. Undvik rökning inomhus och rök aldrig i sängen. Bränder orsakade av rökning är de som oftast har dödlig utgång. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Kolla manualerna till dina elektriska apparater så att du är säker på att du hanterar dem rätt. Håll dörrar till soprum och tvättstuga stängda och låsta. Det minskar risken för anlagda bränder. Slå av huvudströmbrytarna när du inte använder tvättstugan. Försäkra dig om att obehöriga inte har tillträde till vinden eller källaren. Det minskar risken både för stöld och anlagda bränder. 10

11 Undvik att förvara brännbart material i olåsta utrymmen. Ställ inte barnvagnar, rullatorer eller annat som är i vägen i trapphus eller loftgångar. Då blir det svårare att ta sig ut om det börjar brinna. Brännbara föremål, som barnvagnar, används ofta för att starta anlagda bränder i trapphus. 11

12 Rädda, varna, larma, släck! Kontrollera direkt var det brinner om brandvarnaren börjar tjuta. Se till att alla som är i fara kommer ut ur hemmet omedelbart. Varna andra som hotas av branden. Lämna själv bostaden om branden är för stor för att du ska kunna göra något på egen hand. Stäng alla dörrar bakom dig. Då tar det längre tid för branden att sprida sig. Ring sedan 112. En liten och begränsad brand i tv:n eller på spisen kan du själv släcka med din handbrandsläckare. Dra ur kontakten till elnätet först! Stäng alla dörrar bakom dig. Ring sedan 112! 12

13 Brand i annan del av huset Tänk på följande om det brinner i trapphuset eller på annat håll i fastigheten: Gå aldrig ut i trapphuset om det är rökigt där. Röken är dödande och sprider sig blixtsnabbt. Stanna kvar i lägenheten, där är du och familjen säkrast. När dörrar öppnas sprider sig elden fortare. Din lägenhetsdörr står emot brand i minst 30 minuter. Ring 112 om du känner dig orolig. Om räddningstjänsten redan är framme, signalera då genom fönstret eller från balkongen att du är kvar i huset. Vänta på instruktioner från räddningstjänsten. 13

14 Så ger du första hjälpen De första fem minuterna efter en olycka är avgörande för den skadades chanser att överleva. Ofta dröjer det ett tag innan ambulansen kommer. Om du har kunskap om första hjälpen kan du alltså rädda liv. 14

15 Förgiftning De flesta förgiftningar som drabbar ungdomar och vuxna är uppsåtliga och beror på överdosering eller missbruk. Oavsiktliga förgiftningar drabbar barn. Men de är ganska ovanliga och att barn dör av förgiftning är mycket ovanligt. Om du misstänker att någon blivit förgiftad är det viktigt att handla snabbt. Ring sjukhuset eller Giftinformationscentralen för att få råd. Telefonnumret till Giftinformationscentralen hittar du på sista sidan. Det kan också vara bra att ha medicinskt kol hemma. Det binder ämnen som de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter. Kolet hindrar därmed kroppen från att ta upp gifterna. Medicinskt kol köper du receptfritt på apoteket. Prata alltid med sjukhuset eller Giftinformationscentralen innan du ger medicinskt kol till någon vid vissa symptom är det inte lämpligt att använda det. Stopp i luftstrupen Om någon sätter i halsen och inte kan andas på grund av stopp i luftstrupen kan du avhjälpa det med den så kallade Heimlichmanövern. 15

16 Du ställer dig bakom den drabbade och lägger armarna om personen under bröstkorgen. Därefter knyter du den ena handen och vänder den så att du har tummen under bröstbenet. Sedan griper du om den knutna handen med den andra handen och stöter kraftigt snett uppåt. Den luftstöt som bildas kan räcka för att lossa hindret. Det här momentet kan du få upprepa flera gånger innan objektet i luftstrupen lossnar. Den drabbade bör därefter söka läkare inre organ kan ta skada av de kraftiga stötar som används vid Heimlichmanövern. Första hjälpen LABC Det första du ska göra med en sjuk eller skadad person är att kontrollera om han eller hon är vid medvetande. Det gör du genom att tala till den skadade och försiktigt skaka på personen om du inte får svar. Om du ändå inte får någon reaktion går du vidare med LABCmetoden. Förkortningen står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock. Livsfarligt läge Det här momentet handlar om att få bort en person 16

17 från livshotande faror. Det kan vara en plats med brand eller översvämning, järnvägsspår, trafikerad väg eller en plats med risk för ras eller lavin. Men det ska bokstavligt talat handla om livsfarligt läge. Grundregeln är att aldrig flytta en person i onödan. Det kan förvärra skadan. Omfattande pulsåderblödning räknas också som livsfarligt läge. En sådan tömmer snabbt kroppen på blod. Här gäller det förstås i första hand att få stopp på blödningen, se avsnittet om detta. Andning När den skadade är förd i säkerhet kontrollerar du andningen. Skapa först fri luftväg genom att hålla i hakan och föra tillbaka huvudet. Lyssna efter andningsljud från personens mun. Kontrollera samtidigt om bröstkorgen höjer och sänker sig. Om den skadade andas säkrar du fria luftvägar genom att placera personen i framstupa sidoläge. Om personen inte andas kontrollerar du om något i munnen eller halsen hindrar luften från att passera och tar i så fall bort det. Om den skadade ändå inte börjar andas måste du påbörja mun-till-mun-andning. 17

18 Blödning När du försäkrat dig om att den skadade andas gäller det att snabbt stoppa större blödningar. Enklast begränsar du en blödning genom att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka på såret med handen. Lägg sedan ett tryckförband runt såret. Om det blöder igenom lägger du ett nytt förband ovanpå det gamla. Om du inte har sterila kompresser eller liknande får du ta vad du har till hands en halsduk eller tröja, till exempel. Det viktigaste är att stoppa blödningen. Att såret inte är helt sterilt spelar mindre roll. Chock Orsaken till chock eller cirkulationssvikt är att mängden blod i kroppen inte räcker för syreförsörjningen. Den här typen av chock är livshotande. Den ska alltså inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock. Typiska tecken på cirkulationssvikt är snabb andning, hög puls och gråblek och kallsvettig hud. Ofta upplever den skadade oro och ångest. Placera personen i stabilt sidoläge och med benen i högläge. Då underlättar du blodcirkulationen till de 18

19 viktigaste organen. Behandla den skadade varsamt stress och smärta kan förvärra tillståndet. Se också till att hålla den skadade varm. Människor i chock blir ofta törstiga. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta. Det kan försämra tillståndet. Hjärt- och lungräddning Om den skadade är medvetslös och saknar både andning och puls så betyder det att hjärtat har stannat. Om personen ska ha någon möjlighet att överleva måste du då starta hjärt- och lungräddning. Detta gör du genom att ge mun-till-mun-andning och genom att trycka ner bröstkorgen för att få blodet att cirkulera. På så sätt får hjärnan och andra viktiga organ syre. Hur hjärt- och lungräddning går till kan du se på Lär dig mer Räddningstjänsten, Röda Korset och Svenska Livräddningssällskapet har utbildningar i första hjälpen. Med första hjälpen kan du rädda liv. 19

20 Bra att ha när strömmen går Strömavbrott kan ibland bli långvariga så det gäller att vara förberedd. Vissa saker är då bra att ha hemma: Batteridriven radio Ficklampa Färska batterier Filtar Lite pengar i kontanter Stearinljus Tändstickor Matkonserver Stormkök eller fotogenkök Vattendunkar Om du bor utanför tätorten behöver du kanske förbereda dig lite mer. En extra värmekälla kan till exempel vara bra att ha. Om du bor i lägenhet kontaktar du fastighetsskötaren, fastighetsägaren eller hyresvärden när du får strömavbrott. Om du själv äger bostaden eller anläggningen kontaktar du en elentreprenör. Kolla med grannarna om de också är utan ström eller om det bara är din egen bostad eller anläggning som är strömlös. När det är mörkt ute kan du även kolla om gatubelysningen fungerar. Ring kommunens 20

21 felanmälan om fler fastigheter i grannskapet är drabbade av strömavbrottet. Här är några tips på vad du kan kontrollera om strömavbrottet enbart har drabbat din egen bostad eller anläggning. Är hela huset strömlöst, eller fungerar ljus och elektriska apparater i något rum? Har du jordfelsbrytare? Är jordfelsbrytaren påslagen? Är alla säkringar hela? 21

22 Innan du får översvämning Som fastighetsägare har du ett ansvar för att vidta en rad åtgärder som förebygger risken för översvämning: Se till att grund- och ytvatten inte kan tränga in i byggnaden. Avled vatten från byggnaden. Se till att dräneringen fungerar. Ordna backventiler och stäng golvbrunnar när väderprognosen varnar för kraftigt regn. Ordna skydd över nedgångar till källare och nedfarter till källargarage. Se till att källargolvet är av vattentåligt material. Förvara inte föremål av värde direkt på källargolvet. Rensa fastighetens brunnar, lövsilar och hängrännor. Se till att öppna ledningar som avlopp från tvätt maskin inte är fast anslutna till spillvattenledning. 22

23 Om du får översvämning Om du drabbas av översvämning i källaren ska du kontakta NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp på Vid översvämning är det viktigt att du vidtar följande åtgärder: Bryt elektrisk ström inom de lokaler som är översvämmade vattnet kan annars bli strömförande. Om du har dräneringspump, se till att den inte stannar. Flytta utsatta inventarier. Länsa fortlöpande källaren från vatten. Var noga med hygienen om du har haft kontakt med inträngande avloppsvatten. Kontakta försäkringsbolaget om du har drabbats av skador. Dokumentera eventuella skador genom att fotografera. 23

24 Om du blir utan fjärrvärme Om du misstänker att fjärrvärmen inte fungerar ska du som är hyresgäst kontakta fastighetsägaren. Men det finns ett par saker du kan kontrollera innan du lyfter luren och gör felanmälan. Vilken temperatur har du i din bostad? Normalt är mellan 20 och 23 grader. Vilken temperatur har ditt varmvatten? Normalt är mellan 45 och 65 grader. Är de ingående rören till fjärrvärmecentralen varma? Finns det flöde till tryckmätaren, eller ger den låga värden eller inget alls? Har grannen också kallt? Om vattnet är grönt tyder det på en läcka i fjärrvärmecentralens växlare. Den gröna färgen är helt ofarlig och till för att man lättare ska kunna spåra läckan. Om du har Serviceavtal fjärrvärme kontaktar du kommunens felanmälan, telefonnumret hittar du på sista sidan. I annat fall kontaktar du ett vvs-företag. 24

25 25

26 Mjukt vatten i kranen Sedan 2009 sköter NSVA driften av vatten och avlopp i Landskrona. Vattnet du får i kranen levereras av Sydvatten AB, ett företag som ägs av Landskrona och 14 andra kommuner i västra Skåne. Vattnet till Landskrona kommer genom en ledning från Ringsjöverket. Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler främst kalcium som finns i vattnet. Hårdheten mäts i tyska grader (dh ) och är i Landskrona ungefär 3,8-3,9 dh. Det betyder att vi har mjukt vatten här. Om du upptäcker att det kommunala vattnet har konstig lukt, smak eller färg ska du kontakta kommunens felanmälan. Du hittar telefonnumret under rubriken Viktiga telefonnummer på sista sidan i den här boken. Om ditt kommunala dricksvatten av någon anledning bedöms som olämpligt som livsmedel får du information om detta. Informationen får du via och Sveriges Radios kanal P4 Malmöhus. 26

27 Vatten ur egen brunn I Landskrona har ungefär hushåll eget vatten. Du som är gravid eller har barn som är yngre än ett år kan få ditt brunnsvatten analyserat utan kostnad av miljöförvaltningen i Landskrona. Detta var Landskrona först i landet med. Övriga med egen brunn kan få analyser utförda till miljöförvaltningens rabatterade priser. Analyserna bör göras regelbundet det är inte alltid man märker när det blir problem med vattnet. Främst är det förekomsten av nitrat, bakterier och bekämpningsmedel som miljöförvaltningen undersöker. Kontakta miljöförvaltningen i Landskrona om du vill veta mer om provtagning och dricksvatten. Du hittar telefonnumret under rubriken Viktiga telefonnummer på sista sidan i den här boken. Där hittar du också numret till NSVA om du har andra frågor om ditt dricksvatten. 27

28 Halkfritt på vägbanan Om du är fastighetsägare är du också ansvarig för snö- och halkbekämpning. Det ansvaret gäller för gångbanor och för gångtrafikanter erforderligt utrymme i anslutning till din fastighet. Du måste också se till så att snö och is på tak, balkonger och annat inte kan rasa ner på folk som går förbi. Även brunnar på gångbanorna utanför din fastighet är du skyldig att hålla rena från snö och is. Matton Images 28

29 Larm om viktigt meddelande När allmän fara hotar blir du snabbt varnad genom utomhuslarmet för Viktigt meddelande. Den här signalen används när många människor är i fara och måste bli varnade omedelbart. Till exempel vid utsläpp av giftig gas. Så här gör du när du hör signalen: Ta dig omedelbart inomhus. Slå på radion. Stäng dörrar, fönster och ventilation. Vid sådana här händelser får du löpande information via Sveriges Radios kanal P4 Malmöhus (Malmö 102,0 och Helsingborg 103,2). Du kan också gå in på Landskrona stads hemsida, Viktig information kommer även via tv och text-tv. Signalen Viktigt meddelande följd av signalen Faran över testkörs fyra gånger varje år. Då ska du förstås inte göra något alls. Testkör gör man första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Och då alltid klockan Signaler Viktigt meddelande Faran över 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter sekunder lång signal

30 Till havs! Om du ska ut i båt är en flytväst den bästa livförsäkring du kan ha med dig. Kontakta räddningstjänsten om du inte har en egen. Vi lånar nämligen ut flytvästar helt gratis. Johan Alp/Johnér Bildbyrå 30

31 Länkar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brandskyddsföreningen Landskrona stad Landskrona räddningstjänst Svenska Livräddningssällskapet Hjärt- och lungräddning Giftinformationscentralen Röda Korset NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Sydvatten AB 31

32 Viktiga telefonnummer SOS i nödläge 112 Räddningstjänsten dagtid Räddningstjänsten jourtid Giftinformationscentralen dagtid eller vid akut förgiftning 112 Landskrona stad växel Felanmälan Landskrona stad kontorstid Felanmälan Landskrona stad jourtelefon Miljöförvaltningen Landskrona stad eller NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Landskrona stad Ett samarbete mellan Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten i Landskrona stad CA Andersson/Borstahusen

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Om din säkerhet ViktiG information FrÅn din kommun

Om din säkerhet ViktiG information FrÅn din kommun Om din säkerhet VIKTIG INFORMATION FRÅN DIN KOMMUN Vad handlar den här broschyren om? Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Vad handlar den här broschyren om? Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra först? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden.

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Checklista Gör ditt hem brandsäkert

Checklista Gör ditt hem brandsäkert Checklista Gör ditt hem brandsäkert Minska risken för köksbränder Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsutrustning i fastighetens gemensamma utrymmen Fastigheten är utrustad med två stycken pulversläckare, en kolsyresläckare samt sju stycken brandvarnare.

Läs mer

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS BK Kt.- ngen. U 112 (är personer >dstäude. HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS Det här avsnittet handlar om vad du ska göra när en olycka har inträffat och du ser att personen är medvetslös och inte andas.

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Barnfråga 1 Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och kväva elden X. Ringa Räddningstjänsten 2. Springa och hämta vatten och släcka branden Barnfråga 2 Nalle-Maja

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Inledning!... 1 1) Brandskyddspolicy!... 1 2) Ansvar och organisation!... 1 3) Instruktioner vid brand!... 2 4) Byggnads- samt verksamhetsbeskrivning!... 3 5) Risker!...

Läs mer

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna?

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? var förberedd om olyckan skulle vara framme med bättre kunskap Med bättre kunskap om riskerna kan vi minska antalet bränder. Det är också

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

om din säkerhet läs och spara! Viktig information från din kommun är du förberedd om en kris inträffar?

om din säkerhet läs och spara! Viktig information från din kommun är du förberedd om en kris inträffar? om din säkerhet läs och spara! är du förberedd om en kris inträffar? Viktig information från din kommun Vad handlar den här broschyren om? Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET INFORMATION OCH RÅD FÖR ÖKAD TRYGGHET Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Det kan till exempel

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor

Läs mer

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris Samhällets resurser på lokal nivå Räddningstjänst Ditt eget ansvar FRG (frivillig resursgrupp) Krisplan Var mentalt förberedd på att det kan hända mig Hjälp

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Häggen. Häggen Nytt

Bostadsrättsföreningen Häggen. Häggen Nytt Bostadsrättsföreningen Häggen Häggen Nytt Juni 2014 Glad midsommar! Den nya styrelsen som valdes på årsstämman vill önska alla medlemmar en härlig sommar och en bra semester. Samtidigt vill vi passa på

Läs mer

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon Varför har jag fått den här skriften? Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle hanterar en större mängd gasol och omfattas därför av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Så här förebygger du bränder Du kan göra mycket själv! När bränder väl uppstår kan de utvecklas snabbt och få väldigt stora konsekvenser. Men det finns faktiskt

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Brf Stanstorp Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.

Brf Stanstorp Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Brf Stanstorp 2013 BRANDSKYDDSPOLICY Skyldighet enligt lag Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att Brf Stanstorp i egenskap

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Förebygg & förbered För säkerhets skull

Förebygg & förbered För säkerhets skull Översvämningar Stormar och snöoväder Olyckor med farligt gods Störningar i transportsystem Utsläpp från farliga anläggningar Störningar i dricksvattenförsörjning Störningar i el- och värmeförsörjning Störningar

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Handledarmanus SFI Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Välkommen som handledare för utbildningen Brandsäkerhet i hemmet för SFI-elever. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förstå vilka

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand och dess fasta brandskyddsinstallationer, medan den som hyr eller använder lokalerna svarar för att dessa används på ett ansvarsfullt sätt. Kort om materialet

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016 AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA November 2016 Brand (Rädda-Varna-Larma-Släck) Rädda dem som är i uppenbar livsfara. Aktivera brandlarm. Varna dem som befinner sig i fara och inte är medvetna om sin situation,

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Ett säkert hem för spädbarn

Ett säkert hem för spädbarn Ett säkert hem för spädbarn GUIDE FÖR ATT FÖREBYGGA FAROR OCH OLYCKOR I SPÄDBARNSFAMILJER Vardagen med ett spädbarn innebär en mängd helt nya saker och samtidigt bekymmer för olika slag av faromoment som

Läs mer

Efter olyckan Brandskyddsföreningen, Box , Stockholm, Årstaängsvägen 21 C Tel

Efter olyckan Brandskyddsföreningen, Box , Stockholm, Årstaängsvägen 21 C Tel Efter olyckan Du har fått den här broschyren för att du har varit med om en olycka. Den kommer från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning. Vi arbetar på uppdrag av ditt försäkringsbolag med att minska

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

Vad gör jag om larmet går?

Vad gör jag om larmet går? Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från AGA, Sandvik AB, Sandvikens kommun och Gästrike Räddningstjänst Varför har jag fått den här skriften? Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga Anledning till undersökningen: Brand byggnad Hällefors Olycksutredning Datum 2013-03-06 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 11/13-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer