PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03..."

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskola Plats högstadiets personalrum Närvarande: Johan Karlsson, Anders Bernberg, Ann Marie Brundin Runesson, Jessica Andersson, Anna Gustafsson, Sofi Fransson, Sofia Häll Nilsson, Urban Häll och Camilla Wannberg Sjölund. 77 Ordförande förklarar mötet öppnat. 78 Dagordningen godkändes. 79 Till att justera dagens protokoll valdes Sofi Fransson 80 Föregående protokoll godkändes med 3 rättelser: att detta är protokoll nr Åhörarkväll och temadagar v. 45 berörde hela högstadiet årskurs 7 9 och inte bara årskurs Det är centrala föräldrastyrelsen som haft möte den 16/10. Inte den centrala kommunstyrelsen. 81 Punkten övrigt: Sofia, Anna och Jessica anmälde punkter. 1

2 82 Diskussion angående underlag till punkten för utvecklingssamtal i idrott. Urban Häll informerade oss och ville ha föräldrastyrelsens synpunkter. Olika punkter för olika stadier. F 3, 4 6, 7 9. Om en elev har varit frånvarande på idrotten kontaktar läraren förälder. Här väntar man inte till utvecklingssamtalen. Detta gäller F 6. Johan kom med ett förslag på en kurva som följer eleven från augusti december. Här kan man se om det är någon förändring bra eller dålig under en viss period eller om det är oförändrat. Målet är att ge en positiv upplevelse att röra på sig i någon form för att det är hälsosamt och nyttigt för kropp och själ även efter skolan. Det är svårt att skriva s.k. omdömen till utvecklingssamtalen i idrott. Vi som var på mötet tyckte att punkterna var bra men att läraren kan skriva till någon kommentar om det är något som är mindre bra. Idrottslärarna har många elever ca.250 st. Då krävs ett underlag som är lätt att fylla i. 83 Rutiner för info mellan lärare och föräldrar angående elevers extrahjälp. Denna punkt återkommer när rektor Bodil Gustafsson kan närvara. Johan föreslog att barnen skall få julmust till julbordet i skolan. Ingen julmat utan must. Vi andra tyckte att det var en bra ide. Anders tar kontakt med Per Lindgren. Skall vi ha tomte eller tomtar som är i matsalen på jullunchen. Vi pratar om det på sista mötet den 10/ Info från internetföreläsningen den 23/10. Det var en väldigt bra föreläsning! Många positiva synpunkter från många föräldrar. Även elever har tyckt att det varit bra. Vi bestämde att det här ämnet lyfts upp på våra föräldramöten för att följa upp diskussionen om ungdomars internet vanor. Gärna att vi har en uppföljning med ny föreläsning helst innan påsk för att hålla diskussionen vid liv. 85 Skolinfo. Anders Bernberg. Årskurs 7 9 temadagar v.45 handlade om kulturmöten mellan olika länder. Blandade grupper med olika åldrar. Positiva elever och lärare och full aktivitet i salarna. Livskunskap årskurs 7 9 kommer att fortsätta under vårterminen. Elevhälsan har egen budget i B U N. De finansierar Oasen (inlärningssvårigheter) och Navigator (som strävar efter att eleven skall komma tillbaka till sin klass) Ann Marie Planeringsdagen i januari får inte ske efter julledighet. Detta är önskemål från industrierna eftersom föräldrar har varit lediga under julen. Kan den dagen ligga i mellandagarna? många av personalen har tid att ta ut Detta görs i mellandagarna när många barn är lediga innan skolan börjat? Planeringsdagar? Frågan är lyst till Centrala föräldrarådet den 11/11. Det har varit besök från Lessebo för att titta på den nya Paviljongen på Gläntan. 7 barn i kö för att få börja på förskola i januari. Förslag på allmän förskola för 15 timmars barn från 3 år kan bli verklighet från augusti 09. Föräldrar tycker att det är bra med åldersindelade barn grupper. Många var negativa till förslaget men har ändrat sig. 86 Info från centrala föräldrarådet med diskussion om pågående strukturutredning. Johan och Jessica informerar. Elevantalet minskar på fler orter i Uppvidinge kommun. Förslag att skolorna skall vara kvar men trappas av successivt med minskat elevantal. Olika sammanslagningar diskuterades i föräldrastyrelsen för att meddela BUN våra förslag och åsikter. Åseda och Nottebäck skolan har stora renoveringsbehov. Ett beslut är på gång att renovera 2

3 Åsedaskolans ventilation och toaletter. Rektors rekrytering är på gång. En ny koordinator är anställd som heter Julia Fast. 90 personer har lämnat kommunen i september. De som är under 25 år och föräldrar med utflugna barn. Barnfamiljen bor kvar. 87 Övriga frågor: Sofia undrar hur det är med lärare som pendlar? Kan personalen neka föräldrar möte för att de samåker med någon annan lärare? Svaret är nej! Utvecklingssamtalen skall ligga efter skoltid. Anna undrar om det är möjligt att få behålla befintlig lärare i klass 5b?Klass 3b önskar ett kylskåp till mellanmålen. Jessica informerar om föräldrastyrelsens ekonomi. 88 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 10 december på förskolan Gläntan Ordförande Sekreterare Justerare Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skolan och förskolan Plats: mellanstadiets personalrum. Närvarande: Anders Bernberg, Bodil Gustafsson, Nils Magnus Tover, Johan Karlsson Anna Gustafsson, Jessica Andersson, Karin Sandström, Annika Wreinert Joas, Caroline Wreinert, Camilla W Sjölund, Jan Hellman, Sofie Fransson, Jenny Rosenqvist, Gunilla Nilsen. 66 Ordförande förklarar mötet öppnat. 67 Dagordningen godkändes. 68 Till att justera dagens protokoll valdes Anna Gustafsson. 69 Föregående protokoll godkändes med rättelse det skall vara Johan som hade en punkt till punkten övrigt inte Jan eftersom han inte var med på mötet. Handledar utbildningen som några lärare varit på heter SET och betyder Social Emotionell Träning. 70 Punkten övrigt: Johan och Jessica anmälde punkter. 3

4 71 Hur gör man uppföljningar på pågående förläsningar(internet och alkoholvanor?)finns det något intresse för att följa upp? Förslag att marknadsföra föreläsningen om internet till föräldrar innan föreläsningen. Alla högstadielever får hem en inbjudan till föräldrar v. 41. v. 42 skriver tidningen lite information om vad förläsningen skall handla om. Förslag på uppföljning. En gemensam stund på föräldramötet innan klasserna delas upp för egen klassinformation. Återkommande förläsningar för uppdatering på internet området. Lärarna diskuterar om uppföljning på lärarkonferensen. Ett annat förslag att nå föräldrar är att skicka ut inbjudan per post. 72 Organisation inför föreläsningen om internet för högstadieföräldrar i Folkets hus den 23/10.(styrelsen ansvarar för fikat)camilla tar kontakt med Gun Alexandersson på Rädda Barnen för att föra en dialog kring kvällen. Föräldrastyrelsen ordnar fika. Camilla, Sofia,Anna och Jessica. 73 Skolinformation: Anders Bernberg meddelar att han slutar sin rektorstjänst till jul. Han har fått en annan tjänst i Vetlanda. Bodil Gustafsson rektor F 6 informerade om ett EU projekt i språk. Comenius projektet där det skall ske ett utbyte mellan 10 europeiska länder. 2 lärare har varit i Lettland och träffat lärare från Polen, Italien, Lettland, Island mfl. Barnen skall få förståelse för andras språk och att alla är olika och har samma värde. Värdegrunden i Fokus. Nästa år blir det möte med lärare från andra länder i Åseda. Lärarna tycker att detta skall bli väldigt spännande. Årskurs 7 9. Kulturrådet har skänkt pengar för att eleverna skall få möjlighet att lära sig att skriva skönlitteratur. V.45 torsdag den 6/11 är det åhörarkväll för årskurs 8. Temadagar för eleverna på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Det är föreläsning, stadsvandring m.m. Detta presenteras för Föräldrarna på kvällen. Och dansexamen. Navigator det nya arbetssättet är väldigt positivt. I den gruppen är det ett tak på 6 elever. Trevlig och lugn skolstart på terminen. Johan tar kontakt med Smålandsposten för positiv artikel. Ann Sofi Olofsson är skolvärdinna på högstadiet. Hon hjälper också till med läxläsning. Lärarna rapporterar frånvaro på datorn och skolket har minskat.( det gäller 4

5 högstadiet.) 74 Tolkar till Föräldramöten. Kan man lösa det på lokalt plan? Johan har varit i kontakt med immigrationsverket. Kan det finnas någon med uppehållstillstånd som skulle kunna tolka åt sina landsmän? Det är viktigt att tänka på sekretessen. Svårt med telefontolk. Just nu finns ingen budget till detta. Centrala kommunstyrelsen har möte torsdag den 16/10 kl i källan på kommunhuset. Johan och Jessica närvarar. 75 Övriga frågor: Jessica tog upp frågan om vem som väljer planeringsdagarna på förskolan? Det är förvaltningschefen. Svårt för föräldrar att ta ledigt från sitt arbete när förskolan är stängd. Det kan vara bra att påtala för föräldrar att spara föräldrar dagar för dessa tillfällen redan när barnen börjar på förskolan. Kan det finnas något alternativ? Positivt när skola, fritids och förskolan har stängt samma dag. Johan påtalade brist på information från lärare till förälder. Angående barn som får extra stöd utan förälders vetskap. Det är viktigt att föräldrar får veta så att de kan stötta sitt barn även hemma. 76 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 12 november högstadiets personalrum. Ordförande Sekreterare Justerare 5

6 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskolan Plats nya paviljongen Gläntan Närvarande : Johan Karlsson,Anders Bernberg, Sofia Häll Nilsson,Sofi Fransson, Caroline Wreinert,Camilla Wannberg Sjölund, Nils Magnus Tover,Maj Åkeman, Margareta Rosen från Violen, Frank Johansson. 56 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 57 Dagordningen godkändes. 58 Till att justera dagens protokoll valdes Caroline Wreinert. 59 Föregående protokoll godkändes. 60 Punkten övrigt: Caroline, Sofi och Jan anmälde punkter. 61 Fadder politiker Frank Johansson (Folkpartiet) informerade om sitt arbete. Han besöker högstadiet för att lyssna in olika frågor som sedan rapporteras till nämnden. En länk mellan skolan och barn och ungdomsnämnden. En fråga som fått gehör är tjänsten som skolvärdinna.den tjänsten togs bort men har nu ha 6

7 återinförts på högstadiet.frank har redovisat skolans kvalitetsredovisning för nämnden. 62 Angående samarbetet med Rädda Barnen har Gun Alexandersson (Rädda barnen) ordnat föreläsare i ämnet internet mobbning. Föreläsningar för elever från årskurs. 4 på skoltid och föräldrar på kvällstid. Mer information om när och var informerar Rädda barnen genom skolan. 63 Skolinformation Anders Bernberg. 2 st. svenska 2 lärare har anställts och det är mycket positivt. En på Nottebäck skolan och en på Åseda skolan. Däremot är det bara en speciallärare och det är bekymmersamt.flera familjer är nyinflyttade från Ungern. Här har skolan mött upp för att ta emot barn och föräldrar. Detta innebär en extra kostnad för skolorna. Familjerna har rätt till Tolk på olika föräldramöten. Positiv stämning efter skolstart. En heltidsrektor F 6 anställd som heter Bodil Gustafsson. Skolan är ett ansvarsområde och barnomsorgen ett ansvarsområde. Dessa två samarbetar. Margareta Rosen från Violen informerar om att i och med att Smörblomman Öppnats i ny Paviljong på Gläntan (18 småbarn) är alla barn i kön placerade. 11 familjer har fått vårdnadsbidrag i Åseda. Några lärare har varit på sju dagars handledarutbildning i Seth. De handleder i sin tur sina kolleger. Detta är handlingsinriktat Och sträcker sig under en sexårsperiod. Skolan jobbar också med trygghetsteam och kamratstödjare. Dessa har gula västar på sig ute på gården. Ett nytt arbetsätt och ett annat sätt att tänka. Handlar Navigator om. Här har högstadiet fått medel som är öronmärkta från elevhälsan för att fånga upp elever och hjälpa dem tillbaka till sin egen klass. Det finns skolambassadörer som tillsammans med Ann Sofi (skolvärdinnan) Och elever hittar på olika aktiviteter under dagen. Högstadiet har fått ett nytt närvarosystem på dator. Här kan föräldrar och Lärare se om det är mycket frånvaro. Detta ingår i ett nytt system som heter skola 24.Vilket innebär att föräldrar skall få mer information. Personalen F 6 skall gå en miljöutbildning 3 eftermiddagar. Anders Bernberg skall komplettera upp sin utbildning i höst. Skolledarjuridik och Skolledaretik sju poäng. 7

8 Tyvärr tilltar rökning och droger bland våra ungdomar i Åseda. 64 Punkten övrigt:sofi undrade om föräldrar har rätt till tolk På föräldramöten? Det har de rätt till. Det är åhörarkväll på högstadiet v.45 den 6/11. Caroline berättade att det skall bli Nobelfest för mellanstadiet. Lärarna har diskuterat olika förslag. Johan tar upp ännu en gång om ventilationen på skolan.även föräldrar reagerar och tycker att det måste göras något åt det snarast. Klockorna fungerar fortfarande inte på skolgården. Många ungdomar hamnar i skuldfällan genom sms lån. Det är viktigt att vuxna håller utkik hemma och på skolan. Betalningsanmärkningar ligger kvar i 4 år. 65 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 1 oktober kl på mellanstadiets personalrum. Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: högstadiets personalrum. Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Inga Maj Carvell, Carin Andersson, Anders Bernberg, Yvonne Petersson, Sofia Häll Nilsson, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustavsson, Jessica Andersson och Camilla Wannberg Sjölund 44 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 45 Dagordningen godkändes. 46 Till att justera dagens protokoll valdes Sofia Häll Nilsson. 47 Föregående protokoll godkändes med rättelser i 42. Inga Maj heter Carvell och inget annat. Personalen är uppdelade i olika arbetslag årskurs F 3 är ett arbetslag. Det är 66 personer anställda på skolan. Eleverna samarbetar i arbetslag från årskurs 7 till årskurs 9 och är uppdelade i mentors grupper. Det skall vara graviditetsledigt och inte gravledigt bland många lärare på högstadiet. 48 Punkten övrigt :Sofia, Anna, och Jan anmälde punkter. 49 Fredrik Astvall (Församlingsassistent)informerar om fritidgårdens verksamhet. Det har varit stökigt och skadegörelse på fritidsgården. Ungdomar som druckit alkohol vill vara där och det har varit svårt att 8

9 få dem att gå där ifrån.det har förekommit hot från ungdomar när de de fått blåsa och sedan avvisats eftersom det givetvis är nolltolerans. Det är svårt att få dit frivilliga vuxna som vill vara där som en lugnande effekt. Idag är åldersgränsen från 13år 20 år. Fritidsgården har varit stängd för reparation efter skadegörelsen. Det är inte meningen att nattvandrarna skall agera poliser. Om det skull uppstå problem: steg.1 en vuxen ringer till föräldrarna och steg. 2 en vuxen ringer till polisen.(tyvärr är det inte alltid de kommer) Fritidsgården skall vara öppen varje fredag kväll. Förslag på hur vi kan göra för att våra ungdomar skall känna sig trygga på Fritidgården. Ny åldersgräns från årskurs 7 9 där de blivande sjundeklass föräldrarna blir informerade om fritidsgårdens verksamhet redan på första föräldramötet i höst. Tema kvällar. Föräldrastyrelsen tar kontakt med kultur och fritid, politiker, barn och ungdoms förvaltning och socialtjänsten för att fråga vad de har för ansvar för våra ungdomar i Åseda. Det behövs tydligt uppdrag, tydliga ramar och resurser för verksamheten. Jan formulerar frågor. 50 Centrala föräldrarådets möte den Jan och Camilla var på mötet och informerade föräldrastyrelsen om vad som sagts. 51 Nya mötesdatum inför hösten. Onsdag den 3/9, onsdag den 1/10, onsdag den 12/11 och onsdag den 10/12.Kl Skolgårdsprojektet. Samling lördag den 24/5 kl föräldrar har anmält sig till att hjälpa till. Från föräldrastyrelsen kan Nils Magnus Tover, Johan Karlsson och Jan Hellman. 53 Skolinformation Anders Bernberg Kostnaderna i skolan för måltiderna skall reduceras genom att anmäla frånvaro till köket. Förskolans mat räcker och är god. Många allergiker som behöver separata tallrikar och bestick. Önskvärt med mindre temaveckor och annorlunda mat för de mindre barnen. v.19 var en uppskattad föräldrakväll för årskurs 7 9. Undervisning fika och underhållning 9

10 trevligt! Skolans dag på låg och mellanstadiet är vartannat år. F årskurs 6 har haft en tillsammans dag. Det var 268 personer ute på skolgården i olika grupper. De större barnen tog väl hand om de yngre. Det var väldigt lyckat och trevligt! Istället för Inga Majs 60 % tjänst kommer det att bli en 100 % tjänst som kommer att tillträdas efter sommarlovet. 54 Punkten övrigt. Sofia undrar hur ett barn har kunnat gå igenom låg och mellanstadiet utan att någon lärare har upptäckt att barnet har svår dyslexi? Anna undrar vad syftet är när elever som går i årskurs 4 6 praoar i andra klasser? Kanske kan det vara bra att praoa på annan arbetsplats? Detta skall tas upp för diskussion på skolan. Majvor berättar att det är förskolans dag på torsdag den 15/5. Då tågar alla förskolor tillsammans upp till parken med egna instrument. Aktiviteter och pizza står på programmet. Johan Karlsson vill att det skall kontrolleras att man inte kan komma in på Internet på skolans datorer utan lösenord. Detta missbrukas tyvärr. Johan har tagit kontakt med Gun Alexandersson från rädda barnen angående föreläsning till hösten. Vi har diskuterat att barn och internet är ett intressant ämne. 55 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 3/9 kl på förskolan Gläntan. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund Justeras Sofia Häll Nilsson 10

11 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Personalrummet mellanstadiet Närvarande: Johan Karlsson, Jessica Andersson Jan Hellman, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Ulrika Svensson, Sofia Häll Nilsson, Yvonne Petersson, Sofi Fransson, Camilla Wannberg Sjölund, AnneMarie Brundin Runesson, Anders Bernberg 36 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 37 Dagordningen godkändes. 38 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Camilla Wannberg Sjölund och till justerare valdes Lillemor Lund. 39 Föregående protokoll godkändes med två rättelser av 32 det skall vara nationella proven i årskurs 5 och ledarskapskurs på 3 träffar gäller från F klass till årskurs Ärende till punkten övrigt :Yvonne, Ulrika och Jan anmälde punkter. 41 Gun Alexandersson från Rädda Barnen informerade om att de har möjlighet att ordna olika föreläsningar för föräldrar. Om vi undersöker genom enkät till föräldrar om vad som skulle kunna vara ett intressant ämne.de ville också att vi ordnar lokal, någon som organiserar olika grupper och följer upp arbetet så att projektet leder till något långsiktigt. Rädda barnen ordnar finansiering genom projekt pengar och sponsorer mm. Vi i föräldrastyrelsen kom överens om att diskutera detta och sedan återkomma till henne. 42 Skolinformation och redogörelse om ekonomin Anders Bernberg redogör: AnnMari Brundin Runesson är rektor för barnomsorgen. Inom förskolan finns ca.180 barn. Skolbarnomsorgen(fritids) är ett arbetslag. Inga Mai Calven är rektor för Skolan :F klass årskurs 6 (henne tjänst avslutas sommaren 08) Anders Bernberg är rektor för årskurs 7 årskurs 9. 11

12 F klass årskurs 9 ca. 511 elever. Personalen är uppdelad i olika arbetslag. Fritids ett arbetslag,årskurs 1 3 är ett arbetslag, Årskurs 4 6 är ett arbetslag och årskurs 7 9 är ett arbetslag. 90 barn har svenska 2. Det finns planer på utökade resurser till svenska 2. Den tjänsten är inte tillsatt än. Internationella skolan asyl verksamheten är en egen verksamhet och har 25 barn. De ingår inte bland de 90 barnen. Det är ca.43 lärare fritids pedagoger,assistenter och lokalvårdare i skolan. Med barnomsorgen är det ca. 100 anställda. Eleverna samarbetar i arbetslag från F klass till årskurs 9 med elever i varje arbetslag. Eleverna rör sig inom ett mindre område där ett arbetslag är uppe och ett arbetslag är nere. Detta för att undvika för trånga utrymmen. Årskurs 7 9 har arbetat utifrån ett långsiktigt arbete. Riskfaktorer mot friskfaktorer. Vett och etikett. I huvudsak behörig och utbildad personal. Ingen som inte är pedagogiskt utbildad. Många lärare på högstadiet är gravlediga, många vikarier. Efter sportlovet upplevs det som lugnt på högstadiet. Personalen har arbetat internt och i träffar med elever och föräldrar. I trygghetsteam som arbetar aktivt med att motverka och stötta vid mobbningstendenser. Internet kan vara en grogrund till osämja mellan elever. Väldigt lite av främlingsfientlighet. Lärarna har arbetat med grundläggande trygghet. Ekonomin är på återhämtning, ett steg efter 2,5 miljoner back förra året. Till hösten återstramning och att vidta åtgärder. Ny ekonom från Växjö anställd. Mycket duktig! Klockorna stämmer inte på skolan. Sattelitstyrda klockor skall ordnas. Ordentliga utrymningsplaner. 24 skyltar har ordnats. 43 Punkten övrigt. Yvonne Pettersson Informerar att på gräsplätten utanför musiklokalen önskas riktigt gräs av elever och lärare istället för grus. Detta för att undvika att det dras in onödigt med grus i lokalerna. Ulrika Svensson: Ulrika lämnar över pärmen till ny kassör Jessika Andersson. Jan Hellman: Jan undrar om det går att anställa en vaktmästare på skolan. Men tyvärr finns det ingen budget för det. Jan informerar att han har börjat undervisa årskurs 5 i brandkunskap. Årskurs 2 står på tur. Det har varit uppskattat. 44 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 14/5 08 kl i högstadiets personalrum Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund 12

13 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Förskolan Gullvivan, Gläntan Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Malin Bengtsson, AnneMarie Brundin Runesson, Camilla Wanberg Sjölund, Inga Mai Carvell, Carin Andersson, Ann Karlberg, Caroline Wreinert, Yvonne Petersson, Majvor Habbe, Sofi Fransson, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Jessica Andersson 26 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 27 Dagordningen godkändes. 28 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Jessica Andersson och till justerare valdes Majvor Habbe. 29 Föregående protokoll godkändes med en rättelse av 19 där det fanns önskemål om en halvtid ledning till skolbarn och barnomsorg och det är endast förskolan som har detta önskemål förklarade AnneMarie. På grund av sekretesskäl bör vissa saker inte skrivas i protokollet, styrelsen beslutade att det görs ett avgörande på varje möte om vad som ska finnas med i protokollet som sedan kommer att läggas ut på hemsidan. 30 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 31 Ordföranden läste upp en verksamhetsberättelse för året 2007 och förklarade att det har varit ett givande år som har bla resulterat i att nattvandringen är i full 13

14 gång. Det är ca 40 st föräldrar som anmält sitt intresse och de nattvandrar en kväll per termin i en grupp på 4 st personer. Det kom fram önskemål om att nattvandrarna ska närvara vid diskotekens slut som anordnas i skolans matsal. Johan ville att dom som anordnar discon hör av sig till en av dom aktuella personerna som nattvandrar den kvällen. Det finns en lista på namn och tider. Under 2007 hade styrelsen fått en skrivelse ifrån klass 8 att åldersgränsen på ungdomsgården i församlingshemmet har varit hög och många asylvuxna har besökt ungdomsgården denna kväll och det har varit obehagliga känslor hos ungdomarna. Därför har nu lokalen öppnats på måndagkvällar för asylvuxna och en åldersgräns på ungdomsgården har satt till 18 år. Detta har visat sig vara mycket positivt hos både ungdomar och asylvuxna. Att bjuda in politiker var uppskattat av både styrelsen och politikerna som gärna återkommer på något möte framöver. Malin berättade att tack vare styrelsen så har det ordnats skolresor och studieresor därför finns det stor vikt om vad styrelsen gör. Ett av årets stora projekt är att få lite roliga utmaningar till skolgården. En hinderbana är i planeringsläge förklarade representanter ifrån arbetsgruppen som arbetar med projektet. Det kommer att bli traktordäck, stockar, stora kubbar och stora rör att krypa i, samtliga måste grävas ner i marken för att inte kunna flyttas. Det ska vara en utmaning för att stimulera barnen gärna lite farligt. Johan förklarade att redskapen finns och att arbetet är den enda kostnaden. Det är viktigt att se över vem som bär ansvaret för eventuella olyckor, Uppvidinge Hus måste meddelas innan något grävs ner. Fotbollsmålen ska vara flyttbara men gjorda av grövre material för dom måste tåla en hel del smällar. En uteplats vid framsidan av mellanstadiet ska rustas upp och istället för jord ska plattor läggas och en trevlig sittgrupp är målet. 2 buskar finns på plats och vi diskuterade om dessa ska vara kvar eller tas bort. Ett annat önskemål är ett skärmtak så eleverna även kan vistas utomhus vid regniga dagar. Inget vi prioritera i dagsläget men ska finnas med på önskelistan. Det tar mycket tid att söka pengar i olika stiftelser m m. Kanske kan vi få bidrag från företagen i kommunen för de små investeringar som krävs. 32 Skolinformation: Personal har fått inspiration av Erik Hjärtfors som visade olika uteprojekt. Mycket uppskattat och trevligt. 14

15 Ammi berättade att det är för många barn idagsläget på Smörjblomman eftersom den nya modulen har blivit fördröjt till den 2 maj. Den nya modulen som ska sättas upp på gräset bredvid Gullvivans lekplats ska bli på 144 kvm. Till hösten blir det åldersgrupperingar på förskolan Gläntan. Gullvivan och smörjblomman 1 2 år, därefter blir det 3, 4 resp 5 års grupper. Idag är grupperna för stora och då är det viktigt att alla är lika gamla. Trappen upp till mellanstadiet har nu fått ett nytt räcke. Inga Maj meddelade att på lunchrasten varje måndag finns numera baracken på skolan öppen för dom elever som tidigare hade önskat detta. Proven i skolan läggs i år till april månad för att eleverna ska kunna lära sig mer. Från förskola till årskurs 9 har nu en ledarskapkurs på 3 träffar påbörjats. Elever och föräldrar i årskurs 6 har alla blivit inbjudna till förebyggande träffar som Lisa undervisar i, de handlar om droger, alkohol och vett & etikett. Elever undervisas på skoltid och föräldrar på kvällstid. Inga Mai poängterade att en vägg i Åbackens lokaler borde rivas. Det är lugnare på högstadiet i dagläget. En del frånvaro förekommer fortfarande, Sofi påpekade att det är praktikveckor för närvarande och att detta kan vara orsaken. Lampor har varit tända och fönster har stått helt öppet på kvällstid utan att någon har varit i lokalerna på högstadiet. Vaktmästaren har tillkallats till skolan för att stänga och släcka. Sofi skulle framföra detta till berörda lärare och personal. Många elever har återvänt och sökt sig till Åseda Gymnasieskola. 12 st utifrån har sökts sig till gymnasiet bla från Högsby. Johan meddelade att arbetsplanen gäller som tidigare. 33 En ny styrelse för 2008 genomfördes. Se bilaga. Johan tackade de som avgår i styrelsen för en trevlig tid och önskade dom nya välkomna st ledarmöten behövdes väljas till centrala föräldrarådet. Johan och Jan valdes av styrelsen. Eftersom båda har varierande arbetstider så blev även Jessica invald för att kunna ersätta deras plats. 15

16 Johan har blivit tillfrågad av Gun Alexandersson från Rädda barnen att få bli inbjuden till något möte och få våra förslag på en eventuell föreläsning om bla mobbing, droger, rasism m m. Vi beslutade att bjuda in Gun till nästa möte. 35 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdagen den 2/4 08 kl 18,30 vid låg och mellanstadiets personalrum. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Jessica Andersson Justeras Majvor Habbe Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åseda skola och förskola Plats: Förskolan Gläntan Närvarande: Sofi Fransson, Malin Bengtsson, Ann Karlberg, Nina Ståhlgren, Johan Karlsson, Jessica Sakshaug, Anders Bernberg, Yvonne Pettersson, Lena Gustavsson, Majvor Habbe, Nils-Magnus Tover, Sofia Häll 69 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 70 Dagordningen godkändes. 71 Till att justera kvällens protokoll valdes Sofi Fransson. 72 Föregående mötes protokoll godkändes. 73 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 74 Johan har prata med Sven-Arne Gunnarsson och Marie Johansson om valberedningens arbete som bör dras igång efter jul. Sven-Arne ville endast sitta kvar i valberedningen kommande period. Någon mera representant bör finnas med i valberedningen. Gärna någon som har suttit i styrelsen och har lite erfarenheter av dess arbete. 75 Nya datum för möten under våren: 9 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 14 maj. Mötena bör hållas var tredje gång i förskolan för att få lite mera fokus på förskolan. 76 Presentation av faddersystemet. Tyvärr kunde inte någon av faddrarna var med vid dagens möte men kommer vid ett senare möte. 77 Skolinfo: Anders berättade att en ev. två lägenheter ska bli förskoleavdelningar. Den första ska öppnas i Trasten ( mitt emot skolans matsal) efter nyår. Ammi jobbar vidare med 16

17 byggandet av paviljongerna på Kexholm torg. BUN har fått mera pengar i nästa års budget men hur fördelningen blir är ännu inte klart. Skolan har just nu stor personalomsättning av olika anledningar, mest på 7-9. De flesta tjänster börjar bli tillsatta. Stor kvinnlig dominans i ansökningarna. Fortsatt strul med Norrhultsbussarna. Sittplatserna räcker inte till. De omtalade containrarna vid vaktmästeriet måste bort. Anders har kontakt med hyresvärden som är Uppvidingehus. För tillfället finns det lås på dem. Händelsen som inträffade är ett nerlagt ärende hos polisen men utredning pågår som sedan ska till Arbetsmiljöverket. I detta ärende var vi överens om att ge skolan en eloge för sitt snabba handlande. 78 Summering av vad styrelsen gjort under året. Lena ser över 2007 års protokoll och plockar ut 4-5 punkter om vad styrelsen har gjort, genomfört och ev. efterarbetat. Detta tar vi upp igen på januarimötet. Vi själva kan också ha med oss synpunkter till nästa möte och även tänka till om vilka mål vi ska ha för Övriga frågor: - Johan hade pratat med Thorleif i Norrhult ang. att göra en utvärdering av nattvandringen som varit. Mötet beslöt att hålla en utvärderingsträff någon gång under v 4. Inbjudan skulle då gå ut till de som varit med och vandrat och även affischeras. Om Norrhult vill komma till vårat möte får de själva ta ställning till. Någon form av föreläsning vore även bra att ha under den kvällen. Jessica föreslås ta kontakt med Navet och boka dem. Johan har fått mestadels positiva reaktioner på nattvandringen men allt kan göras bättre. - Jessica tog upp Åsedaskolans regler. Det borde finnas en konsekvensplan till den om hur man går vidare om regler bryts mot. Anders svarade att skolan ska ha tvärgruppsledarträffar där det pratas om värdegrundsfrågor men något liknande vore inte helt omöjligt. - Angående värdegrundsfrågor och föräldrarollen så skulle Anders titta på om det inte fanns något material att tillgå för personal vid föräldramöten. Vuxenskolan har ju haft föräldragr. Finns ev. material att hämta därifrån. Vore en storföreläsning bra att ha igen? - Frågan angående om att skolans studiedag och förskolans stängningsdag ej sammanföll var uppe igen. Detta är ett stort önskemål från föräldrarna. - Förskolan bör vara representerat vid skolans matråd. - Föräldrastyrelsen är fortfarande en försöksverksamhet. Alltså avvaktar vi med den nya arbetsordningen tills beslut fattats någon gång under våren. 80 Johan förklarade mötet avslutat och önskade alla: EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nästa möte är onsdagen den 9 januari kl i personalrummet för F-6. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Majvor Habbe 17

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer