PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03..."

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskola Plats högstadiets personalrum Närvarande: Johan Karlsson, Anders Bernberg, Ann Marie Brundin Runesson, Jessica Andersson, Anna Gustafsson, Sofi Fransson, Sofia Häll Nilsson, Urban Häll och Camilla Wannberg Sjölund. 77 Ordförande förklarar mötet öppnat. 78 Dagordningen godkändes. 79 Till att justera dagens protokoll valdes Sofi Fransson 80 Föregående protokoll godkändes med 3 rättelser: att detta är protokoll nr Åhörarkväll och temadagar v. 45 berörde hela högstadiet årskurs 7 9 och inte bara årskurs Det är centrala föräldrastyrelsen som haft möte den 16/10. Inte den centrala kommunstyrelsen. 81 Punkten övrigt: Sofia, Anna och Jessica anmälde punkter. 1

2 82 Diskussion angående underlag till punkten för utvecklingssamtal i idrott. Urban Häll informerade oss och ville ha föräldrastyrelsens synpunkter. Olika punkter för olika stadier. F 3, 4 6, 7 9. Om en elev har varit frånvarande på idrotten kontaktar läraren förälder. Här väntar man inte till utvecklingssamtalen. Detta gäller F 6. Johan kom med ett förslag på en kurva som följer eleven från augusti december. Här kan man se om det är någon förändring bra eller dålig under en viss period eller om det är oförändrat. Målet är att ge en positiv upplevelse att röra på sig i någon form för att det är hälsosamt och nyttigt för kropp och själ även efter skolan. Det är svårt att skriva s.k. omdömen till utvecklingssamtalen i idrott. Vi som var på mötet tyckte att punkterna var bra men att läraren kan skriva till någon kommentar om det är något som är mindre bra. Idrottslärarna har många elever ca.250 st. Då krävs ett underlag som är lätt att fylla i. 83 Rutiner för info mellan lärare och föräldrar angående elevers extrahjälp. Denna punkt återkommer när rektor Bodil Gustafsson kan närvara. Johan föreslog att barnen skall få julmust till julbordet i skolan. Ingen julmat utan must. Vi andra tyckte att det var en bra ide. Anders tar kontakt med Per Lindgren. Skall vi ha tomte eller tomtar som är i matsalen på jullunchen. Vi pratar om det på sista mötet den 10/ Info från internetföreläsningen den 23/10. Det var en väldigt bra föreläsning! Många positiva synpunkter från många föräldrar. Även elever har tyckt att det varit bra. Vi bestämde att det här ämnet lyfts upp på våra föräldramöten för att följa upp diskussionen om ungdomars internet vanor. Gärna att vi har en uppföljning med ny föreläsning helst innan påsk för att hålla diskussionen vid liv. 85 Skolinfo. Anders Bernberg. Årskurs 7 9 temadagar v.45 handlade om kulturmöten mellan olika länder. Blandade grupper med olika åldrar. Positiva elever och lärare och full aktivitet i salarna. Livskunskap årskurs 7 9 kommer att fortsätta under vårterminen. Elevhälsan har egen budget i B U N. De finansierar Oasen (inlärningssvårigheter) och Navigator (som strävar efter att eleven skall komma tillbaka till sin klass) Ann Marie Planeringsdagen i januari får inte ske efter julledighet. Detta är önskemål från industrierna eftersom föräldrar har varit lediga under julen. Kan den dagen ligga i mellandagarna? många av personalen har tid att ta ut Detta görs i mellandagarna när många barn är lediga innan skolan börjat? Planeringsdagar? Frågan är lyst till Centrala föräldrarådet den 11/11. Det har varit besök från Lessebo för att titta på den nya Paviljongen på Gläntan. 7 barn i kö för att få börja på förskola i januari. Förslag på allmän förskola för 15 timmars barn från 3 år kan bli verklighet från augusti 09. Föräldrar tycker att det är bra med åldersindelade barn grupper. Många var negativa till förslaget men har ändrat sig. 86 Info från centrala föräldrarådet med diskussion om pågående strukturutredning. Johan och Jessica informerar. Elevantalet minskar på fler orter i Uppvidinge kommun. Förslag att skolorna skall vara kvar men trappas av successivt med minskat elevantal. Olika sammanslagningar diskuterades i föräldrastyrelsen för att meddela BUN våra förslag och åsikter. Åseda och Nottebäck skolan har stora renoveringsbehov. Ett beslut är på gång att renovera 2

3 Åsedaskolans ventilation och toaletter. Rektors rekrytering är på gång. En ny koordinator är anställd som heter Julia Fast. 90 personer har lämnat kommunen i september. De som är under 25 år och föräldrar med utflugna barn. Barnfamiljen bor kvar. 87 Övriga frågor: Sofia undrar hur det är med lärare som pendlar? Kan personalen neka föräldrar möte för att de samåker med någon annan lärare? Svaret är nej! Utvecklingssamtalen skall ligga efter skoltid. Anna undrar om det är möjligt att få behålla befintlig lärare i klass 5b?Klass 3b önskar ett kylskåp till mellanmålen. Jessica informerar om föräldrastyrelsens ekonomi. 88 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 10 december på förskolan Gläntan Ordförande Sekreterare Justerare Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skolan och förskolan Plats: mellanstadiets personalrum. Närvarande: Anders Bernberg, Bodil Gustafsson, Nils Magnus Tover, Johan Karlsson Anna Gustafsson, Jessica Andersson, Karin Sandström, Annika Wreinert Joas, Caroline Wreinert, Camilla W Sjölund, Jan Hellman, Sofie Fransson, Jenny Rosenqvist, Gunilla Nilsen. 66 Ordförande förklarar mötet öppnat. 67 Dagordningen godkändes. 68 Till att justera dagens protokoll valdes Anna Gustafsson. 69 Föregående protokoll godkändes med rättelse det skall vara Johan som hade en punkt till punkten övrigt inte Jan eftersom han inte var med på mötet. Handledar utbildningen som några lärare varit på heter SET och betyder Social Emotionell Träning. 70 Punkten övrigt: Johan och Jessica anmälde punkter. 3

4 71 Hur gör man uppföljningar på pågående förläsningar(internet och alkoholvanor?)finns det något intresse för att följa upp? Förslag att marknadsföra föreläsningen om internet till föräldrar innan föreläsningen. Alla högstadielever får hem en inbjudan till föräldrar v. 41. v. 42 skriver tidningen lite information om vad förläsningen skall handla om. Förslag på uppföljning. En gemensam stund på föräldramötet innan klasserna delas upp för egen klassinformation. Återkommande förläsningar för uppdatering på internet området. Lärarna diskuterar om uppföljning på lärarkonferensen. Ett annat förslag att nå föräldrar är att skicka ut inbjudan per post. 72 Organisation inför föreläsningen om internet för högstadieföräldrar i Folkets hus den 23/10.(styrelsen ansvarar för fikat)camilla tar kontakt med Gun Alexandersson på Rädda Barnen för att föra en dialog kring kvällen. Föräldrastyrelsen ordnar fika. Camilla, Sofia,Anna och Jessica. 73 Skolinformation: Anders Bernberg meddelar att han slutar sin rektorstjänst till jul. Han har fått en annan tjänst i Vetlanda. Bodil Gustafsson rektor F 6 informerade om ett EU projekt i språk. Comenius projektet där det skall ske ett utbyte mellan 10 europeiska länder. 2 lärare har varit i Lettland och träffat lärare från Polen, Italien, Lettland, Island mfl. Barnen skall få förståelse för andras språk och att alla är olika och har samma värde. Värdegrunden i Fokus. Nästa år blir det möte med lärare från andra länder i Åseda. Lärarna tycker att detta skall bli väldigt spännande. Årskurs 7 9. Kulturrådet har skänkt pengar för att eleverna skall få möjlighet att lära sig att skriva skönlitteratur. V.45 torsdag den 6/11 är det åhörarkväll för årskurs 8. Temadagar för eleverna på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Det är föreläsning, stadsvandring m.m. Detta presenteras för Föräldrarna på kvällen. Och dansexamen. Navigator det nya arbetssättet är väldigt positivt. I den gruppen är det ett tak på 6 elever. Trevlig och lugn skolstart på terminen. Johan tar kontakt med Smålandsposten för positiv artikel. Ann Sofi Olofsson är skolvärdinna på högstadiet. Hon hjälper också till med läxläsning. Lärarna rapporterar frånvaro på datorn och skolket har minskat.( det gäller 4

5 högstadiet.) 74 Tolkar till Föräldramöten. Kan man lösa det på lokalt plan? Johan har varit i kontakt med immigrationsverket. Kan det finnas någon med uppehållstillstånd som skulle kunna tolka åt sina landsmän? Det är viktigt att tänka på sekretessen. Svårt med telefontolk. Just nu finns ingen budget till detta. Centrala kommunstyrelsen har möte torsdag den 16/10 kl i källan på kommunhuset. Johan och Jessica närvarar. 75 Övriga frågor: Jessica tog upp frågan om vem som väljer planeringsdagarna på förskolan? Det är förvaltningschefen. Svårt för föräldrar att ta ledigt från sitt arbete när förskolan är stängd. Det kan vara bra att påtala för föräldrar att spara föräldrar dagar för dessa tillfällen redan när barnen börjar på förskolan. Kan det finnas något alternativ? Positivt när skola, fritids och förskolan har stängt samma dag. Johan påtalade brist på information från lärare till förälder. Angående barn som får extra stöd utan förälders vetskap. Det är viktigt att föräldrar får veta så att de kan stötta sitt barn även hemma. 76 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 12 november högstadiets personalrum. Ordförande Sekreterare Justerare 5

6 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskolan Plats nya paviljongen Gläntan Närvarande : Johan Karlsson,Anders Bernberg, Sofia Häll Nilsson,Sofi Fransson, Caroline Wreinert,Camilla Wannberg Sjölund, Nils Magnus Tover,Maj Åkeman, Margareta Rosen från Violen, Frank Johansson. 56 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 57 Dagordningen godkändes. 58 Till att justera dagens protokoll valdes Caroline Wreinert. 59 Föregående protokoll godkändes. 60 Punkten övrigt: Caroline, Sofi och Jan anmälde punkter. 61 Fadder politiker Frank Johansson (Folkpartiet) informerade om sitt arbete. Han besöker högstadiet för att lyssna in olika frågor som sedan rapporteras till nämnden. En länk mellan skolan och barn och ungdomsnämnden. En fråga som fått gehör är tjänsten som skolvärdinna.den tjänsten togs bort men har nu ha 6

7 återinförts på högstadiet.frank har redovisat skolans kvalitetsredovisning för nämnden. 62 Angående samarbetet med Rädda Barnen har Gun Alexandersson (Rädda barnen) ordnat föreläsare i ämnet internet mobbning. Föreläsningar för elever från årskurs. 4 på skoltid och föräldrar på kvällstid. Mer information om när och var informerar Rädda barnen genom skolan. 63 Skolinformation Anders Bernberg. 2 st. svenska 2 lärare har anställts och det är mycket positivt. En på Nottebäck skolan och en på Åseda skolan. Däremot är det bara en speciallärare och det är bekymmersamt.flera familjer är nyinflyttade från Ungern. Här har skolan mött upp för att ta emot barn och föräldrar. Detta innebär en extra kostnad för skolorna. Familjerna har rätt till Tolk på olika föräldramöten. Positiv stämning efter skolstart. En heltidsrektor F 6 anställd som heter Bodil Gustafsson. Skolan är ett ansvarsområde och barnomsorgen ett ansvarsområde. Dessa två samarbetar. Margareta Rosen från Violen informerar om att i och med att Smörblomman Öppnats i ny Paviljong på Gläntan (18 småbarn) är alla barn i kön placerade. 11 familjer har fått vårdnadsbidrag i Åseda. Några lärare har varit på sju dagars handledarutbildning i Seth. De handleder i sin tur sina kolleger. Detta är handlingsinriktat Och sträcker sig under en sexårsperiod. Skolan jobbar också med trygghetsteam och kamratstödjare. Dessa har gula västar på sig ute på gården. Ett nytt arbetsätt och ett annat sätt att tänka. Handlar Navigator om. Här har högstadiet fått medel som är öronmärkta från elevhälsan för att fånga upp elever och hjälpa dem tillbaka till sin egen klass. Det finns skolambassadörer som tillsammans med Ann Sofi (skolvärdinnan) Och elever hittar på olika aktiviteter under dagen. Högstadiet har fått ett nytt närvarosystem på dator. Här kan föräldrar och Lärare se om det är mycket frånvaro. Detta ingår i ett nytt system som heter skola 24.Vilket innebär att föräldrar skall få mer information. Personalen F 6 skall gå en miljöutbildning 3 eftermiddagar. Anders Bernberg skall komplettera upp sin utbildning i höst. Skolledarjuridik och Skolledaretik sju poäng. 7

8 Tyvärr tilltar rökning och droger bland våra ungdomar i Åseda. 64 Punkten övrigt:sofi undrade om föräldrar har rätt till tolk På föräldramöten? Det har de rätt till. Det är åhörarkväll på högstadiet v.45 den 6/11. Caroline berättade att det skall bli Nobelfest för mellanstadiet. Lärarna har diskuterat olika förslag. Johan tar upp ännu en gång om ventilationen på skolan.även föräldrar reagerar och tycker att det måste göras något åt det snarast. Klockorna fungerar fortfarande inte på skolgården. Många ungdomar hamnar i skuldfällan genom sms lån. Det är viktigt att vuxna håller utkik hemma och på skolan. Betalningsanmärkningar ligger kvar i 4 år. 65 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 1 oktober kl på mellanstadiets personalrum. Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: högstadiets personalrum. Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Inga Maj Carvell, Carin Andersson, Anders Bernberg, Yvonne Petersson, Sofia Häll Nilsson, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustavsson, Jessica Andersson och Camilla Wannberg Sjölund 44 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 45 Dagordningen godkändes. 46 Till att justera dagens protokoll valdes Sofia Häll Nilsson. 47 Föregående protokoll godkändes med rättelser i 42. Inga Maj heter Carvell och inget annat. Personalen är uppdelade i olika arbetslag årskurs F 3 är ett arbetslag. Det är 66 personer anställda på skolan. Eleverna samarbetar i arbetslag från årskurs 7 till årskurs 9 och är uppdelade i mentors grupper. Det skall vara graviditetsledigt och inte gravledigt bland många lärare på högstadiet. 48 Punkten övrigt :Sofia, Anna, och Jan anmälde punkter. 49 Fredrik Astvall (Församlingsassistent)informerar om fritidgårdens verksamhet. Det har varit stökigt och skadegörelse på fritidsgården. Ungdomar som druckit alkohol vill vara där och det har varit svårt att 8

9 få dem att gå där ifrån.det har förekommit hot från ungdomar när de de fått blåsa och sedan avvisats eftersom det givetvis är nolltolerans. Det är svårt att få dit frivilliga vuxna som vill vara där som en lugnande effekt. Idag är åldersgränsen från 13år 20 år. Fritidsgården har varit stängd för reparation efter skadegörelsen. Det är inte meningen att nattvandrarna skall agera poliser. Om det skull uppstå problem: steg.1 en vuxen ringer till föräldrarna och steg. 2 en vuxen ringer till polisen.(tyvärr är det inte alltid de kommer) Fritidsgården skall vara öppen varje fredag kväll. Förslag på hur vi kan göra för att våra ungdomar skall känna sig trygga på Fritidgården. Ny åldersgräns från årskurs 7 9 där de blivande sjundeklass föräldrarna blir informerade om fritidsgårdens verksamhet redan på första föräldramötet i höst. Tema kvällar. Föräldrastyrelsen tar kontakt med kultur och fritid, politiker, barn och ungdoms förvaltning och socialtjänsten för att fråga vad de har för ansvar för våra ungdomar i Åseda. Det behövs tydligt uppdrag, tydliga ramar och resurser för verksamheten. Jan formulerar frågor. 50 Centrala föräldrarådets möte den Jan och Camilla var på mötet och informerade föräldrastyrelsen om vad som sagts. 51 Nya mötesdatum inför hösten. Onsdag den 3/9, onsdag den 1/10, onsdag den 12/11 och onsdag den 10/12.Kl Skolgårdsprojektet. Samling lördag den 24/5 kl föräldrar har anmält sig till att hjälpa till. Från föräldrastyrelsen kan Nils Magnus Tover, Johan Karlsson och Jan Hellman. 53 Skolinformation Anders Bernberg Kostnaderna i skolan för måltiderna skall reduceras genom att anmäla frånvaro till köket. Förskolans mat räcker och är god. Många allergiker som behöver separata tallrikar och bestick. Önskvärt med mindre temaveckor och annorlunda mat för de mindre barnen. v.19 var en uppskattad föräldrakväll för årskurs 7 9. Undervisning fika och underhållning 9

10 trevligt! Skolans dag på låg och mellanstadiet är vartannat år. F årskurs 6 har haft en tillsammans dag. Det var 268 personer ute på skolgården i olika grupper. De större barnen tog väl hand om de yngre. Det var väldigt lyckat och trevligt! Istället för Inga Majs 60 % tjänst kommer det att bli en 100 % tjänst som kommer att tillträdas efter sommarlovet. 54 Punkten övrigt. Sofia undrar hur ett barn har kunnat gå igenom låg och mellanstadiet utan att någon lärare har upptäckt att barnet har svår dyslexi? Anna undrar vad syftet är när elever som går i årskurs 4 6 praoar i andra klasser? Kanske kan det vara bra att praoa på annan arbetsplats? Detta skall tas upp för diskussion på skolan. Majvor berättar att det är förskolans dag på torsdag den 15/5. Då tågar alla förskolor tillsammans upp till parken med egna instrument. Aktiviteter och pizza står på programmet. Johan Karlsson vill att det skall kontrolleras att man inte kan komma in på Internet på skolans datorer utan lösenord. Detta missbrukas tyvärr. Johan har tagit kontakt med Gun Alexandersson från rädda barnen angående föreläsning till hösten. Vi har diskuterat att barn och internet är ett intressant ämne. 55 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 3/9 kl på förskolan Gläntan. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund Justeras Sofia Häll Nilsson 10

11 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Personalrummet mellanstadiet Närvarande: Johan Karlsson, Jessica Andersson Jan Hellman, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Ulrika Svensson, Sofia Häll Nilsson, Yvonne Petersson, Sofi Fransson, Camilla Wannberg Sjölund, AnneMarie Brundin Runesson, Anders Bernberg 36 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 37 Dagordningen godkändes. 38 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Camilla Wannberg Sjölund och till justerare valdes Lillemor Lund. 39 Föregående protokoll godkändes med två rättelser av 32 det skall vara nationella proven i årskurs 5 och ledarskapskurs på 3 träffar gäller från F klass till årskurs Ärende till punkten övrigt :Yvonne, Ulrika och Jan anmälde punkter. 41 Gun Alexandersson från Rädda Barnen informerade om att de har möjlighet att ordna olika föreläsningar för föräldrar. Om vi undersöker genom enkät till föräldrar om vad som skulle kunna vara ett intressant ämne.de ville också att vi ordnar lokal, någon som organiserar olika grupper och följer upp arbetet så att projektet leder till något långsiktigt. Rädda barnen ordnar finansiering genom projekt pengar och sponsorer mm. Vi i föräldrastyrelsen kom överens om att diskutera detta och sedan återkomma till henne. 42 Skolinformation och redogörelse om ekonomin Anders Bernberg redogör: AnnMari Brundin Runesson är rektor för barnomsorgen. Inom förskolan finns ca.180 barn. Skolbarnomsorgen(fritids) är ett arbetslag. Inga Mai Calven är rektor för Skolan :F klass årskurs 6 (henne tjänst avslutas sommaren 08) Anders Bernberg är rektor för årskurs 7 årskurs 9. 11

12 F klass årskurs 9 ca. 511 elever. Personalen är uppdelad i olika arbetslag. Fritids ett arbetslag,årskurs 1 3 är ett arbetslag, Årskurs 4 6 är ett arbetslag och årskurs 7 9 är ett arbetslag. 90 barn har svenska 2. Det finns planer på utökade resurser till svenska 2. Den tjänsten är inte tillsatt än. Internationella skolan asyl verksamheten är en egen verksamhet och har 25 barn. De ingår inte bland de 90 barnen. Det är ca.43 lärare fritids pedagoger,assistenter och lokalvårdare i skolan. Med barnomsorgen är det ca. 100 anställda. Eleverna samarbetar i arbetslag från F klass till årskurs 9 med elever i varje arbetslag. Eleverna rör sig inom ett mindre område där ett arbetslag är uppe och ett arbetslag är nere. Detta för att undvika för trånga utrymmen. Årskurs 7 9 har arbetat utifrån ett långsiktigt arbete. Riskfaktorer mot friskfaktorer. Vett och etikett. I huvudsak behörig och utbildad personal. Ingen som inte är pedagogiskt utbildad. Många lärare på högstadiet är gravlediga, många vikarier. Efter sportlovet upplevs det som lugnt på högstadiet. Personalen har arbetat internt och i träffar med elever och föräldrar. I trygghetsteam som arbetar aktivt med att motverka och stötta vid mobbningstendenser. Internet kan vara en grogrund till osämja mellan elever. Väldigt lite av främlingsfientlighet. Lärarna har arbetat med grundläggande trygghet. Ekonomin är på återhämtning, ett steg efter 2,5 miljoner back förra året. Till hösten återstramning och att vidta åtgärder. Ny ekonom från Växjö anställd. Mycket duktig! Klockorna stämmer inte på skolan. Sattelitstyrda klockor skall ordnas. Ordentliga utrymningsplaner. 24 skyltar har ordnats. 43 Punkten övrigt. Yvonne Pettersson Informerar att på gräsplätten utanför musiklokalen önskas riktigt gräs av elever och lärare istället för grus. Detta för att undvika att det dras in onödigt med grus i lokalerna. Ulrika Svensson: Ulrika lämnar över pärmen till ny kassör Jessika Andersson. Jan Hellman: Jan undrar om det går att anställa en vaktmästare på skolan. Men tyvärr finns det ingen budget för det. Jan informerar att han har börjat undervisa årskurs 5 i brandkunskap. Årskurs 2 står på tur. Det har varit uppskattat. 44 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 14/5 08 kl i högstadiets personalrum Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund 12

13 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Förskolan Gullvivan, Gläntan Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Malin Bengtsson, AnneMarie Brundin Runesson, Camilla Wanberg Sjölund, Inga Mai Carvell, Carin Andersson, Ann Karlberg, Caroline Wreinert, Yvonne Petersson, Majvor Habbe, Sofi Fransson, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Jessica Andersson 26 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 27 Dagordningen godkändes. 28 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Jessica Andersson och till justerare valdes Majvor Habbe. 29 Föregående protokoll godkändes med en rättelse av 19 där det fanns önskemål om en halvtid ledning till skolbarn och barnomsorg och det är endast förskolan som har detta önskemål förklarade AnneMarie. På grund av sekretesskäl bör vissa saker inte skrivas i protokollet, styrelsen beslutade att det görs ett avgörande på varje möte om vad som ska finnas med i protokollet som sedan kommer att läggas ut på hemsidan. 30 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 31 Ordföranden läste upp en verksamhetsberättelse för året 2007 och förklarade att det har varit ett givande år som har bla resulterat i att nattvandringen är i full 13

14 gång. Det är ca 40 st föräldrar som anmält sitt intresse och de nattvandrar en kväll per termin i en grupp på 4 st personer. Det kom fram önskemål om att nattvandrarna ska närvara vid diskotekens slut som anordnas i skolans matsal. Johan ville att dom som anordnar discon hör av sig till en av dom aktuella personerna som nattvandrar den kvällen. Det finns en lista på namn och tider. Under 2007 hade styrelsen fått en skrivelse ifrån klass 8 att åldersgränsen på ungdomsgården i församlingshemmet har varit hög och många asylvuxna har besökt ungdomsgården denna kväll och det har varit obehagliga känslor hos ungdomarna. Därför har nu lokalen öppnats på måndagkvällar för asylvuxna och en åldersgräns på ungdomsgården har satt till 18 år. Detta har visat sig vara mycket positivt hos både ungdomar och asylvuxna. Att bjuda in politiker var uppskattat av både styrelsen och politikerna som gärna återkommer på något möte framöver. Malin berättade att tack vare styrelsen så har det ordnats skolresor och studieresor därför finns det stor vikt om vad styrelsen gör. Ett av årets stora projekt är att få lite roliga utmaningar till skolgården. En hinderbana är i planeringsläge förklarade representanter ifrån arbetsgruppen som arbetar med projektet. Det kommer att bli traktordäck, stockar, stora kubbar och stora rör att krypa i, samtliga måste grävas ner i marken för att inte kunna flyttas. Det ska vara en utmaning för att stimulera barnen gärna lite farligt. Johan förklarade att redskapen finns och att arbetet är den enda kostnaden. Det är viktigt att se över vem som bär ansvaret för eventuella olyckor, Uppvidinge Hus måste meddelas innan något grävs ner. Fotbollsmålen ska vara flyttbara men gjorda av grövre material för dom måste tåla en hel del smällar. En uteplats vid framsidan av mellanstadiet ska rustas upp och istället för jord ska plattor läggas och en trevlig sittgrupp är målet. 2 buskar finns på plats och vi diskuterade om dessa ska vara kvar eller tas bort. Ett annat önskemål är ett skärmtak så eleverna även kan vistas utomhus vid regniga dagar. Inget vi prioritera i dagsläget men ska finnas med på önskelistan. Det tar mycket tid att söka pengar i olika stiftelser m m. Kanske kan vi få bidrag från företagen i kommunen för de små investeringar som krävs. 32 Skolinformation: Personal har fått inspiration av Erik Hjärtfors som visade olika uteprojekt. Mycket uppskattat och trevligt. 14

15 Ammi berättade att det är för många barn idagsläget på Smörjblomman eftersom den nya modulen har blivit fördröjt till den 2 maj. Den nya modulen som ska sättas upp på gräset bredvid Gullvivans lekplats ska bli på 144 kvm. Till hösten blir det åldersgrupperingar på förskolan Gläntan. Gullvivan och smörjblomman 1 2 år, därefter blir det 3, 4 resp 5 års grupper. Idag är grupperna för stora och då är det viktigt att alla är lika gamla. Trappen upp till mellanstadiet har nu fått ett nytt räcke. Inga Maj meddelade att på lunchrasten varje måndag finns numera baracken på skolan öppen för dom elever som tidigare hade önskat detta. Proven i skolan läggs i år till april månad för att eleverna ska kunna lära sig mer. Från förskola till årskurs 9 har nu en ledarskapkurs på 3 träffar påbörjats. Elever och föräldrar i årskurs 6 har alla blivit inbjudna till förebyggande träffar som Lisa undervisar i, de handlar om droger, alkohol och vett & etikett. Elever undervisas på skoltid och föräldrar på kvällstid. Inga Mai poängterade att en vägg i Åbackens lokaler borde rivas. Det är lugnare på högstadiet i dagläget. En del frånvaro förekommer fortfarande, Sofi påpekade att det är praktikveckor för närvarande och att detta kan vara orsaken. Lampor har varit tända och fönster har stått helt öppet på kvällstid utan att någon har varit i lokalerna på högstadiet. Vaktmästaren har tillkallats till skolan för att stänga och släcka. Sofi skulle framföra detta till berörda lärare och personal. Många elever har återvänt och sökt sig till Åseda Gymnasieskola. 12 st utifrån har sökts sig till gymnasiet bla från Högsby. Johan meddelade att arbetsplanen gäller som tidigare. 33 En ny styrelse för 2008 genomfördes. Se bilaga. Johan tackade de som avgår i styrelsen för en trevlig tid och önskade dom nya välkomna st ledarmöten behövdes väljas till centrala föräldrarådet. Johan och Jan valdes av styrelsen. Eftersom båda har varierande arbetstider så blev även Jessica invald för att kunna ersätta deras plats. 15

16 Johan har blivit tillfrågad av Gun Alexandersson från Rädda barnen att få bli inbjuden till något möte och få våra förslag på en eventuell föreläsning om bla mobbing, droger, rasism m m. Vi beslutade att bjuda in Gun till nästa möte. 35 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdagen den 2/4 08 kl 18,30 vid låg och mellanstadiets personalrum. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Jessica Andersson Justeras Majvor Habbe Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åseda skola och förskola Plats: Förskolan Gläntan Närvarande: Sofi Fransson, Malin Bengtsson, Ann Karlberg, Nina Ståhlgren, Johan Karlsson, Jessica Sakshaug, Anders Bernberg, Yvonne Pettersson, Lena Gustavsson, Majvor Habbe, Nils-Magnus Tover, Sofia Häll 69 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 70 Dagordningen godkändes. 71 Till att justera kvällens protokoll valdes Sofi Fransson. 72 Föregående mötes protokoll godkändes. 73 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 74 Johan har prata med Sven-Arne Gunnarsson och Marie Johansson om valberedningens arbete som bör dras igång efter jul. Sven-Arne ville endast sitta kvar i valberedningen kommande period. Någon mera representant bör finnas med i valberedningen. Gärna någon som har suttit i styrelsen och har lite erfarenheter av dess arbete. 75 Nya datum för möten under våren: 9 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 14 maj. Mötena bör hållas var tredje gång i förskolan för att få lite mera fokus på förskolan. 76 Presentation av faddersystemet. Tyvärr kunde inte någon av faddrarna var med vid dagens möte men kommer vid ett senare möte. 77 Skolinfo: Anders berättade att en ev. två lägenheter ska bli förskoleavdelningar. Den första ska öppnas i Trasten ( mitt emot skolans matsal) efter nyår. Ammi jobbar vidare med 16

17 byggandet av paviljongerna på Kexholm torg. BUN har fått mera pengar i nästa års budget men hur fördelningen blir är ännu inte klart. Skolan har just nu stor personalomsättning av olika anledningar, mest på 7-9. De flesta tjänster börjar bli tillsatta. Stor kvinnlig dominans i ansökningarna. Fortsatt strul med Norrhultsbussarna. Sittplatserna räcker inte till. De omtalade containrarna vid vaktmästeriet måste bort. Anders har kontakt med hyresvärden som är Uppvidingehus. För tillfället finns det lås på dem. Händelsen som inträffade är ett nerlagt ärende hos polisen men utredning pågår som sedan ska till Arbetsmiljöverket. I detta ärende var vi överens om att ge skolan en eloge för sitt snabba handlande. 78 Summering av vad styrelsen gjort under året. Lena ser över 2007 års protokoll och plockar ut 4-5 punkter om vad styrelsen har gjort, genomfört och ev. efterarbetat. Detta tar vi upp igen på januarimötet. Vi själva kan också ha med oss synpunkter till nästa möte och även tänka till om vilka mål vi ska ha för Övriga frågor: - Johan hade pratat med Thorleif i Norrhult ang. att göra en utvärdering av nattvandringen som varit. Mötet beslöt att hålla en utvärderingsträff någon gång under v 4. Inbjudan skulle då gå ut till de som varit med och vandrat och även affischeras. Om Norrhult vill komma till vårat möte får de själva ta ställning till. Någon form av föreläsning vore även bra att ha under den kvällen. Jessica föreslås ta kontakt med Navet och boka dem. Johan har fått mestadels positiva reaktioner på nattvandringen men allt kan göras bättre. - Jessica tog upp Åsedaskolans regler. Det borde finnas en konsekvensplan till den om hur man går vidare om regler bryts mot. Anders svarade att skolan ska ha tvärgruppsledarträffar där det pratas om värdegrundsfrågor men något liknande vore inte helt omöjligt. - Angående värdegrundsfrågor och föräldrarollen så skulle Anders titta på om det inte fanns något material att tillgå för personal vid föräldramöten. Vuxenskolan har ju haft föräldragr. Finns ev. material att hämta därifrån. Vore en storföreläsning bra att ha igen? - Frågan angående om att skolans studiedag och förskolans stängningsdag ej sammanföll var uppe igen. Detta är ett stort önskemål från föräldrarna. - Förskolan bör vara representerat vid skolans matråd. - Föräldrastyrelsen är fortfarande en försöksverksamhet. Alltså avvaktar vi med den nya arbetsordningen tills beslut fattats någon gång under våren. 80 Johan förklarade mötet avslutat och önskade alla: EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nästa möte är onsdagen den 9 januari kl i personalrummet för F-6. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Majvor Habbe 17

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Helena Hall Blixt Daniel Tidefjärd Malin Persson Inger Winqvist Gadd Pernilla

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

Protokoll Skolrådsmöte

Protokoll Skolrådsmöte Informationskopia Föräldraföreningens styrelse Närvarande Lena Granholm Nadja Melander Karin Edwinson Cajsa Jakobsson Madeleine Andersson Carin Staudte Anders Björnberg Protokoll Skolrådsmöte Sammanträdesdata

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Närvarande föräldrar Föräldrar: Carolina Kühnemann (6A, 7C), Jennie Molin (5B), Herbert Neuwirth (7A), Annelie Bergström (7A), Annita Schörling (7B),

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 8 juni 2015 Tid och plats kl 18:00 20:00 i Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Malin Ljungberg, Britt-Marie Hellman

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Närvarande: Peter Wassborg 5B, Mikael Bergkvist FKA, Madelene von Stöckel 1A, Christina Egede Uppström 6A, Maria Khilbaum 3A, Eva Andersson 4B,

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

Kallade Namn Representerar Närvarande

Kallade Namn Representerar Närvarande Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Isagel Cedefamn Mötesdatum 2012-02-13 Telefon 0768-93 31 20 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet SAMRÅDSPROTOKOLL AE I OCH AE II 2008-02-11 Johan hälsade välkommen till terminens första samråd. Idag har vi både Lisa Bäck som är förvaltningschef för Barn och Familjeförvaltningen samt Kerstin Melén-Gyllensten

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Skolan önskar Julinfo sid 1 (5)...så blev det december och snart är det juluppehåll. Så inledde jag för ett år sedan 2010 års sista informationsbrev. Då skrev jag bland annat om att vi till våren skulle

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Förslag till dagordning fastställs enligt följande: STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: 18.00 20:15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Föräldraråd den 23 mars 2010

Föräldraråd den 23 mars 2010 Föräldraråd den 23 mars 2010 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Cecilia Engström, Helen Bonnevier, Mia Petersson, Anna- Lena Ringsbacka, Linda Sund, Viktoria Gustafsson, Maria LOEB, Carina Gerhardsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-12-01 1 Plats och tid avgörande Lessebo Kommunhus Torsdagen den 1 december 2011 kl. 17.00 18.45 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn och Utbildningsnämnden 43 2008-06-17 BUN 43 2008/36 Kvalitetsredovisning Information av rektor för Lessebo Lärcenter BUN 43 2008-06-17 Rektor Pia Dahlberg redovisade de olika verksamheter som finns

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Närvarande personal: Cecilia Persson Anna Jensen Marie Libom Bo Rogalin Rektor Lärarrepresentant Lärarrepresentant

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25)

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare & justeringsman Sverker & Annette (ordf), Patrik (sekreterare), Ingela (justerare) 3. Föregående protokoll Besök av Michael Asp (IKT-frågor) flera anmälde

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer