PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03..."

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskola Plats högstadiets personalrum Närvarande: Johan Karlsson, Anders Bernberg, Ann Marie Brundin Runesson, Jessica Andersson, Anna Gustafsson, Sofi Fransson, Sofia Häll Nilsson, Urban Häll och Camilla Wannberg Sjölund. 77 Ordförande förklarar mötet öppnat. 78 Dagordningen godkändes. 79 Till att justera dagens protokoll valdes Sofi Fransson 80 Föregående protokoll godkändes med 3 rättelser: att detta är protokoll nr Åhörarkväll och temadagar v. 45 berörde hela högstadiet årskurs 7 9 och inte bara årskurs Det är centrala föräldrastyrelsen som haft möte den 16/10. Inte den centrala kommunstyrelsen. 81 Punkten övrigt: Sofia, Anna och Jessica anmälde punkter. 1

2 82 Diskussion angående underlag till punkten för utvecklingssamtal i idrott. Urban Häll informerade oss och ville ha föräldrastyrelsens synpunkter. Olika punkter för olika stadier. F 3, 4 6, 7 9. Om en elev har varit frånvarande på idrotten kontaktar läraren förälder. Här väntar man inte till utvecklingssamtalen. Detta gäller F 6. Johan kom med ett förslag på en kurva som följer eleven från augusti december. Här kan man se om det är någon förändring bra eller dålig under en viss period eller om det är oförändrat. Målet är att ge en positiv upplevelse att röra på sig i någon form för att det är hälsosamt och nyttigt för kropp och själ även efter skolan. Det är svårt att skriva s.k. omdömen till utvecklingssamtalen i idrott. Vi som var på mötet tyckte att punkterna var bra men att läraren kan skriva till någon kommentar om det är något som är mindre bra. Idrottslärarna har många elever ca.250 st. Då krävs ett underlag som är lätt att fylla i. 83 Rutiner för info mellan lärare och föräldrar angående elevers extrahjälp. Denna punkt återkommer när rektor Bodil Gustafsson kan närvara. Johan föreslog att barnen skall få julmust till julbordet i skolan. Ingen julmat utan must. Vi andra tyckte att det var en bra ide. Anders tar kontakt med Per Lindgren. Skall vi ha tomte eller tomtar som är i matsalen på jullunchen. Vi pratar om det på sista mötet den 10/ Info från internetföreläsningen den 23/10. Det var en väldigt bra föreläsning! Många positiva synpunkter från många föräldrar. Även elever har tyckt att det varit bra. Vi bestämde att det här ämnet lyfts upp på våra föräldramöten för att följa upp diskussionen om ungdomars internet vanor. Gärna att vi har en uppföljning med ny föreläsning helst innan påsk för att hålla diskussionen vid liv. 85 Skolinfo. Anders Bernberg. Årskurs 7 9 temadagar v.45 handlade om kulturmöten mellan olika länder. Blandade grupper med olika åldrar. Positiva elever och lärare och full aktivitet i salarna. Livskunskap årskurs 7 9 kommer att fortsätta under vårterminen. Elevhälsan har egen budget i B U N. De finansierar Oasen (inlärningssvårigheter) och Navigator (som strävar efter att eleven skall komma tillbaka till sin klass) Ann Marie Planeringsdagen i januari får inte ske efter julledighet. Detta är önskemål från industrierna eftersom föräldrar har varit lediga under julen. Kan den dagen ligga i mellandagarna? många av personalen har tid att ta ut Detta görs i mellandagarna när många barn är lediga innan skolan börjat? Planeringsdagar? Frågan är lyst till Centrala föräldrarådet den 11/11. Det har varit besök från Lessebo för att titta på den nya Paviljongen på Gläntan. 7 barn i kö för att få börja på förskola i januari. Förslag på allmän förskola för 15 timmars barn från 3 år kan bli verklighet från augusti 09. Föräldrar tycker att det är bra med åldersindelade barn grupper. Många var negativa till förslaget men har ändrat sig. 86 Info från centrala föräldrarådet med diskussion om pågående strukturutredning. Johan och Jessica informerar. Elevantalet minskar på fler orter i Uppvidinge kommun. Förslag att skolorna skall vara kvar men trappas av successivt med minskat elevantal. Olika sammanslagningar diskuterades i föräldrastyrelsen för att meddela BUN våra förslag och åsikter. Åseda och Nottebäck skolan har stora renoveringsbehov. Ett beslut är på gång att renovera 2

3 Åsedaskolans ventilation och toaletter. Rektors rekrytering är på gång. En ny koordinator är anställd som heter Julia Fast. 90 personer har lämnat kommunen i september. De som är under 25 år och föräldrar med utflugna barn. Barnfamiljen bor kvar. 87 Övriga frågor: Sofia undrar hur det är med lärare som pendlar? Kan personalen neka föräldrar möte för att de samåker med någon annan lärare? Svaret är nej! Utvecklingssamtalen skall ligga efter skoltid. Anna undrar om det är möjligt att få behålla befintlig lärare i klass 5b?Klass 3b önskar ett kylskåp till mellanmålen. Jessica informerar om föräldrastyrelsens ekonomi. 88 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 10 december på förskolan Gläntan Ordförande Sekreterare Justerare Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skolan och förskolan Plats: mellanstadiets personalrum. Närvarande: Anders Bernberg, Bodil Gustafsson, Nils Magnus Tover, Johan Karlsson Anna Gustafsson, Jessica Andersson, Karin Sandström, Annika Wreinert Joas, Caroline Wreinert, Camilla W Sjölund, Jan Hellman, Sofie Fransson, Jenny Rosenqvist, Gunilla Nilsen. 66 Ordförande förklarar mötet öppnat. 67 Dagordningen godkändes. 68 Till att justera dagens protokoll valdes Anna Gustafsson. 69 Föregående protokoll godkändes med rättelse det skall vara Johan som hade en punkt till punkten övrigt inte Jan eftersom han inte var med på mötet. Handledar utbildningen som några lärare varit på heter SET och betyder Social Emotionell Träning. 70 Punkten övrigt: Johan och Jessica anmälde punkter. 3

4 71 Hur gör man uppföljningar på pågående förläsningar(internet och alkoholvanor?)finns det något intresse för att följa upp? Förslag att marknadsföra föreläsningen om internet till föräldrar innan föreläsningen. Alla högstadielever får hem en inbjudan till föräldrar v. 41. v. 42 skriver tidningen lite information om vad förläsningen skall handla om. Förslag på uppföljning. En gemensam stund på föräldramötet innan klasserna delas upp för egen klassinformation. Återkommande förläsningar för uppdatering på internet området. Lärarna diskuterar om uppföljning på lärarkonferensen. Ett annat förslag att nå föräldrar är att skicka ut inbjudan per post. 72 Organisation inför föreläsningen om internet för högstadieföräldrar i Folkets hus den 23/10.(styrelsen ansvarar för fikat)camilla tar kontakt med Gun Alexandersson på Rädda Barnen för att föra en dialog kring kvällen. Föräldrastyrelsen ordnar fika. Camilla, Sofia,Anna och Jessica. 73 Skolinformation: Anders Bernberg meddelar att han slutar sin rektorstjänst till jul. Han har fått en annan tjänst i Vetlanda. Bodil Gustafsson rektor F 6 informerade om ett EU projekt i språk. Comenius projektet där det skall ske ett utbyte mellan 10 europeiska länder. 2 lärare har varit i Lettland och träffat lärare från Polen, Italien, Lettland, Island mfl. Barnen skall få förståelse för andras språk och att alla är olika och har samma värde. Värdegrunden i Fokus. Nästa år blir det möte med lärare från andra länder i Åseda. Lärarna tycker att detta skall bli väldigt spännande. Årskurs 7 9. Kulturrådet har skänkt pengar för att eleverna skall få möjlighet att lära sig att skriva skönlitteratur. V.45 torsdag den 6/11 är det åhörarkväll för årskurs 8. Temadagar för eleverna på tisdagen, onsdagen och torsdagen. Det är föreläsning, stadsvandring m.m. Detta presenteras för Föräldrarna på kvällen. Och dansexamen. Navigator det nya arbetssättet är väldigt positivt. I den gruppen är det ett tak på 6 elever. Trevlig och lugn skolstart på terminen. Johan tar kontakt med Smålandsposten för positiv artikel. Ann Sofi Olofsson är skolvärdinna på högstadiet. Hon hjälper också till med läxläsning. Lärarna rapporterar frånvaro på datorn och skolket har minskat.( det gäller 4

5 högstadiet.) 74 Tolkar till Föräldramöten. Kan man lösa det på lokalt plan? Johan har varit i kontakt med immigrationsverket. Kan det finnas någon med uppehållstillstånd som skulle kunna tolka åt sina landsmän? Det är viktigt att tänka på sekretessen. Svårt med telefontolk. Just nu finns ingen budget till detta. Centrala kommunstyrelsen har möte torsdag den 16/10 kl i källan på kommunhuset. Johan och Jessica närvarar. 75 Övriga frågor: Jessica tog upp frågan om vem som väljer planeringsdagarna på förskolan? Det är förvaltningschefen. Svårt för föräldrar att ta ledigt från sitt arbete när förskolan är stängd. Det kan vara bra att påtala för föräldrar att spara föräldrar dagar för dessa tillfällen redan när barnen börjar på förskolan. Kan det finnas något alternativ? Positivt när skola, fritids och förskolan har stängt samma dag. Johan påtalade brist på information från lärare till förälder. Angående barn som får extra stöd utan förälders vetskap. Det är viktigt att föräldrar får veta så att de kan stötta sitt barn även hemma. 76 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 12 november högstadiets personalrum. Ordförande Sekreterare Justerare 5

6 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala föräldrastyrelsen Åseda skola och förskolan Plats nya paviljongen Gläntan Närvarande : Johan Karlsson,Anders Bernberg, Sofia Häll Nilsson,Sofi Fransson, Caroline Wreinert,Camilla Wannberg Sjölund, Nils Magnus Tover,Maj Åkeman, Margareta Rosen från Violen, Frank Johansson. 56 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 57 Dagordningen godkändes. 58 Till att justera dagens protokoll valdes Caroline Wreinert. 59 Föregående protokoll godkändes. 60 Punkten övrigt: Caroline, Sofi och Jan anmälde punkter. 61 Fadder politiker Frank Johansson (Folkpartiet) informerade om sitt arbete. Han besöker högstadiet för att lyssna in olika frågor som sedan rapporteras till nämnden. En länk mellan skolan och barn och ungdomsnämnden. En fråga som fått gehör är tjänsten som skolvärdinna.den tjänsten togs bort men har nu ha 6

7 återinförts på högstadiet.frank har redovisat skolans kvalitetsredovisning för nämnden. 62 Angående samarbetet med Rädda Barnen har Gun Alexandersson (Rädda barnen) ordnat föreläsare i ämnet internet mobbning. Föreläsningar för elever från årskurs. 4 på skoltid och föräldrar på kvällstid. Mer information om när och var informerar Rädda barnen genom skolan. 63 Skolinformation Anders Bernberg. 2 st. svenska 2 lärare har anställts och det är mycket positivt. En på Nottebäck skolan och en på Åseda skolan. Däremot är det bara en speciallärare och det är bekymmersamt.flera familjer är nyinflyttade från Ungern. Här har skolan mött upp för att ta emot barn och föräldrar. Detta innebär en extra kostnad för skolorna. Familjerna har rätt till Tolk på olika föräldramöten. Positiv stämning efter skolstart. En heltidsrektor F 6 anställd som heter Bodil Gustafsson. Skolan är ett ansvarsområde och barnomsorgen ett ansvarsområde. Dessa två samarbetar. Margareta Rosen från Violen informerar om att i och med att Smörblomman Öppnats i ny Paviljong på Gläntan (18 småbarn) är alla barn i kön placerade. 11 familjer har fått vårdnadsbidrag i Åseda. Några lärare har varit på sju dagars handledarutbildning i Seth. De handleder i sin tur sina kolleger. Detta är handlingsinriktat Och sträcker sig under en sexårsperiod. Skolan jobbar också med trygghetsteam och kamratstödjare. Dessa har gula västar på sig ute på gården. Ett nytt arbetsätt och ett annat sätt att tänka. Handlar Navigator om. Här har högstadiet fått medel som är öronmärkta från elevhälsan för att fånga upp elever och hjälpa dem tillbaka till sin egen klass. Det finns skolambassadörer som tillsammans med Ann Sofi (skolvärdinnan) Och elever hittar på olika aktiviteter under dagen. Högstadiet har fått ett nytt närvarosystem på dator. Här kan föräldrar och Lärare se om det är mycket frånvaro. Detta ingår i ett nytt system som heter skola 24.Vilket innebär att föräldrar skall få mer information. Personalen F 6 skall gå en miljöutbildning 3 eftermiddagar. Anders Bernberg skall komplettera upp sin utbildning i höst. Skolledarjuridik och Skolledaretik sju poäng. 7

8 Tyvärr tilltar rökning och droger bland våra ungdomar i Åseda. 64 Punkten övrigt:sofi undrade om föräldrar har rätt till tolk På föräldramöten? Det har de rätt till. Det är åhörarkväll på högstadiet v.45 den 6/11. Caroline berättade att det skall bli Nobelfest för mellanstadiet. Lärarna har diskuterat olika förslag. Johan tar upp ännu en gång om ventilationen på skolan.även föräldrar reagerar och tycker att det måste göras något åt det snarast. Klockorna fungerar fortfarande inte på skolgården. Många ungdomar hamnar i skuldfällan genom sms lån. Det är viktigt att vuxna håller utkik hemma och på skolan. Betalningsanmärkningar ligger kvar i 4 år. 65 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 1 oktober kl på mellanstadiets personalrum. Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: högstadiets personalrum. Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Inga Maj Carvell, Carin Andersson, Anders Bernberg, Yvonne Petersson, Sofia Häll Nilsson, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustavsson, Jessica Andersson och Camilla Wannberg Sjölund 44 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 45 Dagordningen godkändes. 46 Till att justera dagens protokoll valdes Sofia Häll Nilsson. 47 Föregående protokoll godkändes med rättelser i 42. Inga Maj heter Carvell och inget annat. Personalen är uppdelade i olika arbetslag årskurs F 3 är ett arbetslag. Det är 66 personer anställda på skolan. Eleverna samarbetar i arbetslag från årskurs 7 till årskurs 9 och är uppdelade i mentors grupper. Det skall vara graviditetsledigt och inte gravledigt bland många lärare på högstadiet. 48 Punkten övrigt :Sofia, Anna, och Jan anmälde punkter. 49 Fredrik Astvall (Församlingsassistent)informerar om fritidgårdens verksamhet. Det har varit stökigt och skadegörelse på fritidsgården. Ungdomar som druckit alkohol vill vara där och det har varit svårt att 8

9 få dem att gå där ifrån.det har förekommit hot från ungdomar när de de fått blåsa och sedan avvisats eftersom det givetvis är nolltolerans. Det är svårt att få dit frivilliga vuxna som vill vara där som en lugnande effekt. Idag är åldersgränsen från 13år 20 år. Fritidsgården har varit stängd för reparation efter skadegörelsen. Det är inte meningen att nattvandrarna skall agera poliser. Om det skull uppstå problem: steg.1 en vuxen ringer till föräldrarna och steg. 2 en vuxen ringer till polisen.(tyvärr är det inte alltid de kommer) Fritidsgården skall vara öppen varje fredag kväll. Förslag på hur vi kan göra för att våra ungdomar skall känna sig trygga på Fritidgården. Ny åldersgräns från årskurs 7 9 där de blivande sjundeklass föräldrarna blir informerade om fritidsgårdens verksamhet redan på första föräldramötet i höst. Tema kvällar. Föräldrastyrelsen tar kontakt med kultur och fritid, politiker, barn och ungdoms förvaltning och socialtjänsten för att fråga vad de har för ansvar för våra ungdomar i Åseda. Det behövs tydligt uppdrag, tydliga ramar och resurser för verksamheten. Jan formulerar frågor. 50 Centrala föräldrarådets möte den Jan och Camilla var på mötet och informerade föräldrastyrelsen om vad som sagts. 51 Nya mötesdatum inför hösten. Onsdag den 3/9, onsdag den 1/10, onsdag den 12/11 och onsdag den 10/12.Kl Skolgårdsprojektet. Samling lördag den 24/5 kl föräldrar har anmält sig till att hjälpa till. Från föräldrastyrelsen kan Nils Magnus Tover, Johan Karlsson och Jan Hellman. 53 Skolinformation Anders Bernberg Kostnaderna i skolan för måltiderna skall reduceras genom att anmäla frånvaro till köket. Förskolans mat räcker och är god. Många allergiker som behöver separata tallrikar och bestick. Önskvärt med mindre temaveckor och annorlunda mat för de mindre barnen. v.19 var en uppskattad föräldrakväll för årskurs 7 9. Undervisning fika och underhållning 9

10 trevligt! Skolans dag på låg och mellanstadiet är vartannat år. F årskurs 6 har haft en tillsammans dag. Det var 268 personer ute på skolgården i olika grupper. De större barnen tog väl hand om de yngre. Det var väldigt lyckat och trevligt! Istället för Inga Majs 60 % tjänst kommer det att bli en 100 % tjänst som kommer att tillträdas efter sommarlovet. 54 Punkten övrigt. Sofia undrar hur ett barn har kunnat gå igenom låg och mellanstadiet utan att någon lärare har upptäckt att barnet har svår dyslexi? Anna undrar vad syftet är när elever som går i årskurs 4 6 praoar i andra klasser? Kanske kan det vara bra att praoa på annan arbetsplats? Detta skall tas upp för diskussion på skolan. Majvor berättar att det är förskolans dag på torsdag den 15/5. Då tågar alla förskolor tillsammans upp till parken med egna instrument. Aktiviteter och pizza står på programmet. Johan Karlsson vill att det skall kontrolleras att man inte kan komma in på Internet på skolans datorer utan lösenord. Detta missbrukas tyvärr. Johan har tagit kontakt med Gun Alexandersson från rädda barnen angående föreläsning till hösten. Vi har diskuterat att barn och internet är ett intressant ämne. 55 Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 3/9 kl på förskolan Gläntan. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund Justeras Sofia Häll Nilsson 10

11 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Personalrummet mellanstadiet Närvarande: Johan Karlsson, Jessica Andersson Jan Hellman, Majvor Habbe, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Ulrika Svensson, Sofia Häll Nilsson, Yvonne Petersson, Sofi Fransson, Camilla Wannberg Sjölund, AnneMarie Brundin Runesson, Anders Bernberg 36 Ordföranden förklarar mötet öppnat. 37 Dagordningen godkändes. 38 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Camilla Wannberg Sjölund och till justerare valdes Lillemor Lund. 39 Föregående protokoll godkändes med två rättelser av 32 det skall vara nationella proven i årskurs 5 och ledarskapskurs på 3 träffar gäller från F klass till årskurs Ärende till punkten övrigt :Yvonne, Ulrika och Jan anmälde punkter. 41 Gun Alexandersson från Rädda Barnen informerade om att de har möjlighet att ordna olika föreläsningar för föräldrar. Om vi undersöker genom enkät till föräldrar om vad som skulle kunna vara ett intressant ämne.de ville också att vi ordnar lokal, någon som organiserar olika grupper och följer upp arbetet så att projektet leder till något långsiktigt. Rädda barnen ordnar finansiering genom projekt pengar och sponsorer mm. Vi i föräldrastyrelsen kom överens om att diskutera detta och sedan återkomma till henne. 42 Skolinformation och redogörelse om ekonomin Anders Bernberg redogör: AnnMari Brundin Runesson är rektor för barnomsorgen. Inom förskolan finns ca.180 barn. Skolbarnomsorgen(fritids) är ett arbetslag. Inga Mai Calven är rektor för Skolan :F klass årskurs 6 (henne tjänst avslutas sommaren 08) Anders Bernberg är rektor för årskurs 7 årskurs 9. 11

12 F klass årskurs 9 ca. 511 elever. Personalen är uppdelad i olika arbetslag. Fritids ett arbetslag,årskurs 1 3 är ett arbetslag, Årskurs 4 6 är ett arbetslag och årskurs 7 9 är ett arbetslag. 90 barn har svenska 2. Det finns planer på utökade resurser till svenska 2. Den tjänsten är inte tillsatt än. Internationella skolan asyl verksamheten är en egen verksamhet och har 25 barn. De ingår inte bland de 90 barnen. Det är ca.43 lärare fritids pedagoger,assistenter och lokalvårdare i skolan. Med barnomsorgen är det ca. 100 anställda. Eleverna samarbetar i arbetslag från F klass till årskurs 9 med elever i varje arbetslag. Eleverna rör sig inom ett mindre område där ett arbetslag är uppe och ett arbetslag är nere. Detta för att undvika för trånga utrymmen. Årskurs 7 9 har arbetat utifrån ett långsiktigt arbete. Riskfaktorer mot friskfaktorer. Vett och etikett. I huvudsak behörig och utbildad personal. Ingen som inte är pedagogiskt utbildad. Många lärare på högstadiet är gravlediga, många vikarier. Efter sportlovet upplevs det som lugnt på högstadiet. Personalen har arbetat internt och i träffar med elever och föräldrar. I trygghetsteam som arbetar aktivt med att motverka och stötta vid mobbningstendenser. Internet kan vara en grogrund till osämja mellan elever. Väldigt lite av främlingsfientlighet. Lärarna har arbetat med grundläggande trygghet. Ekonomin är på återhämtning, ett steg efter 2,5 miljoner back förra året. Till hösten återstramning och att vidta åtgärder. Ny ekonom från Växjö anställd. Mycket duktig! Klockorna stämmer inte på skolan. Sattelitstyrda klockor skall ordnas. Ordentliga utrymningsplaner. 24 skyltar har ordnats. 43 Punkten övrigt. Yvonne Pettersson Informerar att på gräsplätten utanför musiklokalen önskas riktigt gräs av elever och lärare istället för grus. Detta för att undvika att det dras in onödigt med grus i lokalerna. Ulrika Svensson: Ulrika lämnar över pärmen till ny kassör Jessika Andersson. Jan Hellman: Jan undrar om det går att anställa en vaktmästare på skolan. Men tyvärr finns det ingen budget för det. Jan informerar att han har börjat undervisa årskurs 5 i brandkunskap. Årskurs 2 står på tur. Det har varit uppskattat. 44 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdag den 14/5 08 kl i högstadiets personalrum Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Camilla Wannberg Sjölund 12

13 Protokoll föräldrastyrelsen Åseda Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen Åsedaskolan och förskolan Plats: Förskolan Gullvivan, Gläntan Närvarande: Johan Karlsson, Jan Hellman, Malin Bengtsson, AnneMarie Brundin Runesson, Camilla Wanberg Sjölund, Inga Mai Carvell, Carin Andersson, Ann Karlberg, Caroline Wreinert, Yvonne Petersson, Majvor Habbe, Sofi Fransson, Lillemor Lund, Anna Gustafsson, Jessica Andersson 26 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 27 Dagordningen godkändes. 28 Sekreterare för dagens protokoll utsågs Jessica Andersson och till justerare valdes Majvor Habbe. 29 Föregående protokoll godkändes med en rättelse av 19 där det fanns önskemål om en halvtid ledning till skolbarn och barnomsorg och det är endast förskolan som har detta önskemål förklarade AnneMarie. På grund av sekretesskäl bör vissa saker inte skrivas i protokollet, styrelsen beslutade att det görs ett avgörande på varje möte om vad som ska finnas med i protokollet som sedan kommer att läggas ut på hemsidan. 30 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 31 Ordföranden läste upp en verksamhetsberättelse för året 2007 och förklarade att det har varit ett givande år som har bla resulterat i att nattvandringen är i full 13

14 gång. Det är ca 40 st föräldrar som anmält sitt intresse och de nattvandrar en kväll per termin i en grupp på 4 st personer. Det kom fram önskemål om att nattvandrarna ska närvara vid diskotekens slut som anordnas i skolans matsal. Johan ville att dom som anordnar discon hör av sig till en av dom aktuella personerna som nattvandrar den kvällen. Det finns en lista på namn och tider. Under 2007 hade styrelsen fått en skrivelse ifrån klass 8 att åldersgränsen på ungdomsgården i församlingshemmet har varit hög och många asylvuxna har besökt ungdomsgården denna kväll och det har varit obehagliga känslor hos ungdomarna. Därför har nu lokalen öppnats på måndagkvällar för asylvuxna och en åldersgräns på ungdomsgården har satt till 18 år. Detta har visat sig vara mycket positivt hos både ungdomar och asylvuxna. Att bjuda in politiker var uppskattat av både styrelsen och politikerna som gärna återkommer på något möte framöver. Malin berättade att tack vare styrelsen så har det ordnats skolresor och studieresor därför finns det stor vikt om vad styrelsen gör. Ett av årets stora projekt är att få lite roliga utmaningar till skolgården. En hinderbana är i planeringsläge förklarade representanter ifrån arbetsgruppen som arbetar med projektet. Det kommer att bli traktordäck, stockar, stora kubbar och stora rör att krypa i, samtliga måste grävas ner i marken för att inte kunna flyttas. Det ska vara en utmaning för att stimulera barnen gärna lite farligt. Johan förklarade att redskapen finns och att arbetet är den enda kostnaden. Det är viktigt att se över vem som bär ansvaret för eventuella olyckor, Uppvidinge Hus måste meddelas innan något grävs ner. Fotbollsmålen ska vara flyttbara men gjorda av grövre material för dom måste tåla en hel del smällar. En uteplats vid framsidan av mellanstadiet ska rustas upp och istället för jord ska plattor läggas och en trevlig sittgrupp är målet. 2 buskar finns på plats och vi diskuterade om dessa ska vara kvar eller tas bort. Ett annat önskemål är ett skärmtak så eleverna även kan vistas utomhus vid regniga dagar. Inget vi prioritera i dagsläget men ska finnas med på önskelistan. Det tar mycket tid att söka pengar i olika stiftelser m m. Kanske kan vi få bidrag från företagen i kommunen för de små investeringar som krävs. 32 Skolinformation: Personal har fått inspiration av Erik Hjärtfors som visade olika uteprojekt. Mycket uppskattat och trevligt. 14

15 Ammi berättade att det är för många barn idagsläget på Smörjblomman eftersom den nya modulen har blivit fördröjt till den 2 maj. Den nya modulen som ska sättas upp på gräset bredvid Gullvivans lekplats ska bli på 144 kvm. Till hösten blir det åldersgrupperingar på förskolan Gläntan. Gullvivan och smörjblomman 1 2 år, därefter blir det 3, 4 resp 5 års grupper. Idag är grupperna för stora och då är det viktigt att alla är lika gamla. Trappen upp till mellanstadiet har nu fått ett nytt räcke. Inga Maj meddelade att på lunchrasten varje måndag finns numera baracken på skolan öppen för dom elever som tidigare hade önskat detta. Proven i skolan läggs i år till april månad för att eleverna ska kunna lära sig mer. Från förskola till årskurs 9 har nu en ledarskapkurs på 3 träffar påbörjats. Elever och föräldrar i årskurs 6 har alla blivit inbjudna till förebyggande träffar som Lisa undervisar i, de handlar om droger, alkohol och vett & etikett. Elever undervisas på skoltid och föräldrar på kvällstid. Inga Mai poängterade att en vägg i Åbackens lokaler borde rivas. Det är lugnare på högstadiet i dagläget. En del frånvaro förekommer fortfarande, Sofi påpekade att det är praktikveckor för närvarande och att detta kan vara orsaken. Lampor har varit tända och fönster har stått helt öppet på kvällstid utan att någon har varit i lokalerna på högstadiet. Vaktmästaren har tillkallats till skolan för att stänga och släcka. Sofi skulle framföra detta till berörda lärare och personal. Många elever har återvänt och sökt sig till Åseda Gymnasieskola. 12 st utifrån har sökts sig till gymnasiet bla från Högsby. Johan meddelade att arbetsplanen gäller som tidigare. 33 En ny styrelse för 2008 genomfördes. Se bilaga. Johan tackade de som avgår i styrelsen för en trevlig tid och önskade dom nya välkomna st ledarmöten behövdes väljas till centrala föräldrarådet. Johan och Jan valdes av styrelsen. Eftersom båda har varierande arbetstider så blev även Jessica invald för att kunna ersätta deras plats. 15

16 Johan har blivit tillfrågad av Gun Alexandersson från Rädda barnen att få bli inbjuden till något möte och få våra förslag på en eventuell föreläsning om bla mobbing, droger, rasism m m. Vi beslutade att bjuda in Gun till nästa möte. 35 Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är onsdagen den 2/4 08 kl 18,30 vid låg och mellanstadiets personalrum. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Jessica Andersson Justeras Majvor Habbe Protokoll föräldrastyrelsen Åseda fört vid möte med lokala styrelsen Åseda skola och förskola Plats: Förskolan Gläntan Närvarande: Sofi Fransson, Malin Bengtsson, Ann Karlberg, Nina Ståhlgren, Johan Karlsson, Jessica Sakshaug, Anders Bernberg, Yvonne Pettersson, Lena Gustavsson, Majvor Habbe, Nils-Magnus Tover, Sofia Häll 69 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 70 Dagordningen godkändes. 71 Till att justera kvällens protokoll valdes Sofi Fransson. 72 Föregående mötes protokoll godkändes. 73 Ärende till punkten övrigt: Johan anmälde en punkt. 74 Johan har prata med Sven-Arne Gunnarsson och Marie Johansson om valberedningens arbete som bör dras igång efter jul. Sven-Arne ville endast sitta kvar i valberedningen kommande period. Någon mera representant bör finnas med i valberedningen. Gärna någon som har suttit i styrelsen och har lite erfarenheter av dess arbete. 75 Nya datum för möten under våren: 9 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 14 maj. Mötena bör hållas var tredje gång i förskolan för att få lite mera fokus på förskolan. 76 Presentation av faddersystemet. Tyvärr kunde inte någon av faddrarna var med vid dagens möte men kommer vid ett senare möte. 77 Skolinfo: Anders berättade att en ev. två lägenheter ska bli förskoleavdelningar. Den första ska öppnas i Trasten ( mitt emot skolans matsal) efter nyår. Ammi jobbar vidare med 16

17 byggandet av paviljongerna på Kexholm torg. BUN har fått mera pengar i nästa års budget men hur fördelningen blir är ännu inte klart. Skolan har just nu stor personalomsättning av olika anledningar, mest på 7-9. De flesta tjänster börjar bli tillsatta. Stor kvinnlig dominans i ansökningarna. Fortsatt strul med Norrhultsbussarna. Sittplatserna räcker inte till. De omtalade containrarna vid vaktmästeriet måste bort. Anders har kontakt med hyresvärden som är Uppvidingehus. För tillfället finns det lås på dem. Händelsen som inträffade är ett nerlagt ärende hos polisen men utredning pågår som sedan ska till Arbetsmiljöverket. I detta ärende var vi överens om att ge skolan en eloge för sitt snabba handlande. 78 Summering av vad styrelsen gjort under året. Lena ser över 2007 års protokoll och plockar ut 4-5 punkter om vad styrelsen har gjort, genomfört och ev. efterarbetat. Detta tar vi upp igen på januarimötet. Vi själva kan också ha med oss synpunkter till nästa möte och även tänka till om vilka mål vi ska ha för Övriga frågor: - Johan hade pratat med Thorleif i Norrhult ang. att göra en utvärdering av nattvandringen som varit. Mötet beslöt att hålla en utvärderingsträff någon gång under v 4. Inbjudan skulle då gå ut till de som varit med och vandrat och även affischeras. Om Norrhult vill komma till vårat möte får de själva ta ställning till. Någon form av föreläsning vore även bra att ha under den kvällen. Jessica föreslås ta kontakt med Navet och boka dem. Johan har fått mestadels positiva reaktioner på nattvandringen men allt kan göras bättre. - Jessica tog upp Åsedaskolans regler. Det borde finnas en konsekvensplan till den om hur man går vidare om regler bryts mot. Anders svarade att skolan ska ha tvärgruppsledarträffar där det pratas om värdegrundsfrågor men något liknande vore inte helt omöjligt. - Angående värdegrundsfrågor och föräldrarollen så skulle Anders titta på om det inte fanns något material att tillgå för personal vid föräldramöten. Vuxenskolan har ju haft föräldragr. Finns ev. material att hämta därifrån. Vore en storföreläsning bra att ha igen? - Frågan angående om att skolans studiedag och förskolans stängningsdag ej sammanföll var uppe igen. Detta är ett stort önskemål från föräldrarna. - Förskolan bör vara representerat vid skolans matråd. - Föräldrastyrelsen är fortfarande en försöksverksamhet. Alltså avvaktar vi med den nya arbetsordningen tills beslut fattats någon gång under våren. 80 Johan förklarade mötet avslutat och önskade alla: EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nästa möte är onsdagen den 9 januari kl i personalrummet för F-6. Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Majvor Habbe 17

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Rektorsbrev 6 oktober-16.

Rektorsbrev 6 oktober-16. Rosenborgsenheten Rosenborgskolan Majtorpskolan Rektorsbrev 6 oktober-16. Hej Terminen är i full gång och vi har haft en lugn och trevlig skolstart. Vi är i full gång även gällande lärplattformen, där

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening

Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening Närvarande: Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening 2013-09-05 Föräldraföreningen: Anders Gunnarsson (1A, 3A), Frida Lindblad (5A), Sandra Lyberg (2A, 5A), Camilla Gustafsson (FB1,2B), Gunilla Thulin

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Helena Hall Blixt Daniel Tidefjärd Malin Persson Inger Winqvist Gadd Pernilla

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 Jessica Andersson Yvonne Björkqvist Jenny Ekstrand Susanne Kittel Annika Lund Kristina Lunderup Innehåll sida Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 5 Kunskapsbakgrund

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef Normlösaråd 4/2 2014 Närvarande: Jenny Persson, ordförande Linda Munther, sekreterare, klass 1 Anna Andersson, rektor Anna UA, förskolechef Lena Karlsson, snäckan Camilla Striem, lärare Martin Berry, Pärlan

Läs mer

Protokoll Skolrådsmöte

Protokoll Skolrådsmöte Informationskopia Föräldraföreningens styrelse Närvarande Lena Granholm Nadja Melander Karin Edwinson Cajsa Jakobsson Madeleine Andersson Carin Staudte Anders Björnberg Protokoll Skolrådsmöte Sammanträdesdata

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Protokoll från skolråd 091119

Protokoll från skolråd 091119 Protokoll från skolråd 091119 1. Närvaro, se bilaga 1. 2. Till sekreterare valdes Jenny Lund. 3. Dagordning, punkten Önskemål från BU-chef och Budgetinformation flyttas till nästa möte. 4. Övriga frågor

Läs mer

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet.

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte den 26 oktober 2016 Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Nya Lärplattformen V-Klass Alla vårdnadshavare ska ha fått inloggningsuppgifter och

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-03-15 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-03-15 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-03-15 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Berth Gustavsson förälder Lena Ek personal Ann-Sofie Gustafsson förälder Anu Enehöjd rektor Helena Svanberg

Läs mer

Minnesanteckningar Föräldramöte Årskurs 5 Stranden

Minnesanteckningar Föräldramöte Årskurs 5 Stranden Minnesanteckningar Föräldramöte 2013-02-19 Årskurs 5 Stranden 1. Dagordning Välkomna och dagordning Presentation av mentorer och ämne Nuläge och framöver Sjukanmälan Språkval Gruppdiskussion och fika -

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Skolråd, Ängbyskolan

Skolråd, Ängbyskolan Närvarande: Ulrika Evans 5A Linda Jansson 1B, 3B Ulrika Lunden 2A Evalotta Johansson 3A Jennifer Sidfäldt Förskoleklass Malin Runnding Förskoleklass Carina Ahlinder Förskoleklass Carina Sälling 1A Lotta

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Issued by Issue date Issue Index Lina Bingefors MINUTES OF MEETING 2014-08-27 1.0. Protokoll Vi i Sundbyskolan möte 2014-08-27

Issued by Issue date Issue Index Lina Bingefors MINUTES OF MEETING 2014-08-27 1.0. Protokoll Vi i Sundbyskolan möte 2014-08-27 0 1 (5) Deltagare Johan Bolin Rosemary Uppgård Mattias Nordh (rektor) Lina Bingefors För Information Övriga styrelsen Föräldrar på Sundbyskolan FORMALIA Sammankallande Lina Bingefors Datum 140827 Tid 07:30

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever

VECKOBLAD v Till elever VECKOBLAD v. 2 2010 Till elever Veckans ordspråk: Endast en sak behöver ändra på sig för att vi ska uppleva lycka i våra liv var vi fokuserar vår uppmärksamhet. Greg Andersson Hej! Välkomna tillbaka till

Läs mer

1. Inledning Ordföranden hälsar alla välkomna och lämnar över ordet till Bengt Berg.

1. Inledning Ordföranden hälsar alla välkomna och lämnar över ordet till Bengt Berg. Samrådsmöte Norrevång F-6 Närvarande Hanna Lönegård (rektor), Sofia Persson (lärare 4-6), Carin Wighotsson (lärare F-3), Lena Nilsson (2A), Jonas Ohlsson(5A), Mats Svensson (4A), Annelie Johansson (1B),

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Bullarsalen Tid: måndag 17 mars 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Ansökan om bidrag till friskvårdsaktivitet

Läs mer

Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet

Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: Mården 20121003 Skola Mötesdatum Representanter (ordinarie) Närvarande Bokelunda

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Protokoll från skolråd den 16 februari 2011.

Protokoll från skolråd den 16 februari 2011. Protokoll från skolråd den 16 februari 2011. Närvarande: Jan-Olov Andersson biträdande rektor, Magnus Thim arbetslag 4, Jenny Björklund arbetslag 5, Kristina Olsson arbetslag 3, Gerle Ekelund 7A, Lucas

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Tjörn Möjligheternas ö Telefonlista Skärhamns skola Tubbegatan 48 471 31 Skärhamn Tel: 0304-601450 Personal Skola Expedition 60 14 50 Rektor Lars-Eric Pettersson 60

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo

Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo Protokoll 2010-10-08 Självförvaltningsråd Ede skola, Delsbo Plats och tid: Ede skola, fredag 1 oktober, klockan 08:15-09:45 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Filip Bergström, elev åk 5 Maja Solin,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14

Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14 Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14 Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola Inledning På förskolan accepterar vi inga former av kränkande behandling. Uppdraget att motverka kränkande

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS

Protokoll från styrelsemöte FLiNS 5/8/12 2:55 PM Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-04-02 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Elmsta förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen SMEDJEBACKENS KOMMUN 2011-11-30 Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra utbildningsområde Minnesanteckningar från Enhetsråd 2011-11-25 Närvarande: Personal: Fredrik Hedlund Helene Nyman

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Vision och mål På vår skola ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

17 personer. Ordföranden läste upp protokollet från mötet den 23 april 2013.

17 personer. Ordföranden läste upp protokollet från mötet den 23 april 2013. MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2013-10-08, 19:00-21:10 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Erik Karlsson, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e

Läs mer

Högstorps förskolas likabehandlingsplan

Högstorps förskolas likabehandlingsplan Högstorps förskolas likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer