2012 Vi vill och vågar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Vi vill och vågar"

Transkript

1 2012 Vi vill och vågar 1

2 2

3 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker vi elevens nyfikenhet för sin egen fortsatta utbildning och yrkeskarriär. Elever i årskurs 9 arbetar i team med lokala företag som projektpartners. I samarbete med företaget löser eleverna uppgifter kopplade till ett flertal skolämnen samt utvecklar en innovation som svarar mot företagets framtida behov. Arbetet utmynnar i företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 i Gökstensskolans idrottshall torsdagen 25 oktober. Mässan är öppen för allmänheten. 3

4 Innehåll Tidsplan och kontaktinformation... 5 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag... 7 Inlämningsuppgifter... 8 SO samhälls- och företagsekonomi... 8 Engelska - A text about UET (Engelska)... 9 Arbetsmiljö (idrott och hälsa)... 9 Matematik SMS-lån NO teknik, biologi, fysik Trä- och metallslöjd, textilslöjd Företagsmässan Monter struktur och innehåll (jurypris) Innovation (jurypris+bedömning i NO) Bedömning av folder (bild) Muntlig presentation (svenska, jurypris) Redovisning efter mässan Checklista för uppgifter Kalender / planering Kontakt Ung Entreprenör Torshälla

5 Tidsplan och kontaktinformation Vecka 40 Mån Utlottning av företag i Aulan på samtiden. 1 Vecka 41 morgon eftermiddag Mån Praktik på arbetsplats Tis Praktik på arbetsplats Teater i Aulan Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Teater i Aulan Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gökstensjoggen Vecka 42 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Vecka 43 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Förberedelse för Företagsmässan i Gökstensskolans idrottshall Tors Företagsmässa ( ) Fre Efterarbete i idrottshallen Vecka Uppgifter i matematik och b-språk. Kontaktinformation Grupp: Telefon Företag: Handledare: Mail: Skola Handledare: Mail: 5

6 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla Efter utlottningen av företag kommer ni att kontakta ert företag under vecka 40. Ni ska då avtala tid för ett första möte då ni ska bestämma hur ni lägger upp arbetet. Det är viktigt att ni: - planerar när ni kan träffa handledare på företaget, - får en tidig start med innovationsprojektet börja med omvärldsanalys, - kommer överens i gruppen om en tidsplan/arbetsfördelning så att ni inte hamnar i tidspress. Ni kommer att ha avtalade tider med er handledare på skolan två gånger om dagen och förväntas då närvara. Gruppkontrakt Ni kommer att skriva ett gruppkontrakt under vecka 40 där ni bestämmer reglerna för er grupps arbete. Vad ni gör om någon är borta/sjuk, hur ni hanterar konflikter i gruppen, hur ni kontaktar varandra etc. Uppgifter under Ung Entreprenör 1. Skriftliga inlämningsuppgifter i ämnena I handboken hittar du information om de olika uppgifter som ska lämnas in för bedömning till dina ämneslärare. Uppgifterna ska skrivas på dator. 2. Företagsmässa Under mässan kommer ni att presentera företaget i en monter där ni även har er företagsfolder och i ett muntligt framträdande. Innehållet i montern skall designas av er själva. Självklart får företaget hjälpa er med idéer och material, men huvuddelen av montern skall tillverkas av gruppen. 3. Innovationsuppgift Ni ska utveckla en produkt eller tjänst som företaget har behov av. För att ta reda på vad företaget behöver ska ni först göra en omvärldsanalys. Innovationen ska presenteras på mässan, antingen i er monter eller på scen. Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla Eleverna kommer att kontakta er under vecka 40. För att få en bra start på samarbetet är det viktigt att ni: - är insatta i de uppgifter eleverna ska utföra i samarbete med er (se ovan), - har utsett en kontaktperson/handledare som eleverna kan vända sig till, - förbereder er så att ni kan ge eleverna tydliga riktlinjer för när de kan träffa er och vilken hjälp ni kan ge. Under arbetets gång kommer elevernas handledare på skolan att ansvara för att kontakta er regelbundet för att se till att samarbetet fungerar tillfredsställande. Ni kommer även att få kontaktinformation till skolan och är naturligtvis välkomna att själva kontakta handledaren på skolan om problem/frågor uppstår. Förutom arbetet på företaget under veckorna är det naturligtvis värdefullt för eleverna att ni deltar på företagsmässan i slutet av perioden. Er medverkan och den feedback eleverna får av er är en viktig del i deras utvecklingsprocess. 2 6

7 3 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag För att ta reda på hur ert företag fungerar och hur det kan tänkas behöva utvecklas i framtiden behöver ni göra en omvärldsanalys. Där tar ni reda på: 1. Vad som är viktigt för företaget, 2. Vad som förändras i och runt företaget (t.ex. kunder, konkurrens, teknisk utveckling) 3. Vad ni tror kommer vara viktigt för företaget i framtiden. Omvärldsanalysen ska användas som utgångspunkt för: - Presentationer på scenen och i foldern (Sv, Bd) - Innovationsuppgiften som bedöms i NO - Analysen av det ekonomiska kretsloppen som bedöms i SO Här är tips på frågor ni kan utgå ifrån när ni gör er omvärldsanalys 1. Organisation och personal - Vad heter företaget? - Hur startades företaget och hur har det utvecklats. - Vem äger och/eller bestämmer i företaget? - Hur många anställda har företaget? - Vilka yrkesgrupper finns i företagets verksamhet? - Vilka utbildningar, vilken kompetens behövs i företaget? - Vilka fackliga organisationer finns inom företaget? - Hur är könsfördelning/åldersfördelning ibland anställda? - Var finns företaget och varför just där? 2. Produkter - Vilken affärsidé har företaget? - Vad gör företaget? - Beskriv hur framställningen av produkten eller arbetet går till. - Hur är konkurrensen? Vilka andra har, eller kommer att ha, samma produkt/tjänst? - Hur kan kunder få tag på företagets produkter/tjänster? 3. Ekonomi och juridik - Vilken omsättning har företaget? - Vilken företagsform har företaget och varför valde man just den? - Behövs det stora investeringar i t.ex. produktutveckling, material, kompetensutveckling? 4. Marknadsföring och kunder - Var och hur marknadsförs produkten/tjänsten? - Vilka är företagets kunder och var finns de? - Kommer kundbilden att förändras i framtiden? 7

8 Inlämningsuppgifter 4 SO samhälls- och företagsekonomi Det är viktigt att ni använder er omvärldsanalys av företaget när ni ska analysera det ekonomiska kretsloppet. A. Företaget i det ekonomiska kretsloppet - Hur är företaget beroende av andra delar i det ekonomiska kretsloppet (banker, hushåll, offentlig sektor)? - Hur är de andra delarna i det ekonomiska kretsloppet beroende av företagets verksamhet? - I din analys använder du dig av de ekonomiska begreppen ni lärt er (begreppslistan) så att det är tydligt att du förstått vad de betyder. B. Förändringar i det ekonomiska kretsloppet (SO) - Analysera konsekvenserna för ditt företag, samhället och individer/hushåll utifrån en av situationerna. - Vad kan företaget göra för att hantera situationen? - Tänk på att diskutera orsaker och konsekvenser i både ett kort och långt tidsperspektiv. Välj EN av situationerna. Situation 1 o Bankernas utlåningsräntor höjs med 0.5% o Momsen på mat sänks från 12% till 6% o Nya kollektivavtal höjer lönerna med 5% över två år. Situation 2 o Sverige ser ut att gå mot en lågkonjunktur under de närmsta 3 åren. o Bankernas utlåningsräntor sänks med 1% o Kommunalskatten sänks med 3% till 29% Ämne Fokus E C A SO Samhällskunskap Eleven har grundläggande kunskaper om Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer. Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer. ekonomiska strukturer. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 8

9 Engelska - A text about UET (Engelska) - Du utgår från vad du upplevt och det du lärt dig under UET och skriver en reflekterande/berättande text. - Du kommer att ha en stödstruktur att utgå från som hjälper dig att strukturera och utveckla din text (delas ut av undervisande lärare). 5 Ämne Fokus E C A En Skriftligt språk i din reflekterande text. Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och anpassar texten i viss mån syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig tydligt, sammanhängande och relativt varierat. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Idrott och hälsa - arbetsmiljö A. Undersök arbetsmiljön - Vilka uppgifter har personalen på arbetsplatsen? - Vilken är den vanligast förekommande arbetsställningen? (kräver arbetet mycket stående, gående, vilken arbetshöjd, andra hinder som t ex räckvidd osv.) - Hur ser ljus, ljud och luft ut på arbetsplatsen? - Vilka fysiska krav ställer yrket? - Finns det ergonomiska hjälpmedel? (t ex lyftbälte, glidskynke, ergonomiska stolar, lyft osv.) - Hur ser det ut med pauser och raster? - Finns det friskvård på arbetstid för personalen? Hur ser den ut? B. Riskanalys och åtgärder Utifrån din beskrivning av arbetsmiljön föreslår du funktionella förbättringar av arbetsmiljön. - Du beskriver först vilka problem/risker som finns med arbetsmiljön på ditt företag. - Du kopplar problemen/riskerna av arbetsmiljön till hur du undviker/förebygger skador. - Du föreslår därefter funktionella förbättringar av arbetsmiljön på ditt företag. Ämne Fokus E C A Id Arbetsmiljö Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 9

10 Matematik SMS-lån Sms-lån kallas för sms-lån för att ansökan ofta sker via sms. Exemplen på lånen som du kommer att granska i det här uppdraget bygger på riktiga uppgifter från sommaren Många sms-lån ska betalas tillbaka inom 10 dagar, medan man får ha en del lån i 30 dagar. Om låntagaren inte lyckas betala tillbaka i tid går räntan upp. Dessutom tillkommer inkassoavgifter samt avgift hos Kronofogden. Om en person hamnar hos Kronofogden och får en betalningsanmärkning kan det i flera år efteråt bli svårt att få till exempel hyreskontrakt och telefonabonnemang. Lån (kr) Lånetid Ränta (kr) Uppläggningavgift (kr) Faktureringsavgift (kr) A B C D A. Redovisas enskilt (skriftlig inlämning senast fredag v. 43) 1. Förklara begreppen: Månadsränta, årsränta, effektiv ränta, uppläggningsavgift, faktureringsavgift, inkasso. 2. Bestäm månadsräntan i procent för de olika lånen. (Räntan, inte den effektiva räntan.) Exempel: Företag A: Räntan är 750 kr på ett lån på 3000 kr. Räntan i procent = Räntan i kr = 750 = 0,25 = 25% Lånebeloppet Bestäm den effektiva månadsräntan för de olika lånen. Effektiva räntan = Totala kostnaden för att låna Lånebeloppet B. Redovisas muntligt v Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 5. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 6 10

11 NO teknik, biologi, fysik Analys av produkt/tjänst Gruppuppgifter - Utformningen av den innovationsprodukt/ -tjänst ni utvecklar för företaget. - Beskriva en livscykel för en produkt som ert företag använder. 7 Enskilda uppgifter - Teknik: du analyserar designen av innovationsprodukten/ -tjänsten eller någon teknikuppfinning som företaget använder sig av. - Biologi, fysik, teknik: du analyserar produktens/tjänstens livscykel utifrån kunskapskraven. Du kommer att ha stödmaterial att utgå ifrån för att hjälpa er i analysen. Ämne Fokus E C A NO Biologi och fysik Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva enkla samband med några biologiska/kemiska begrepp. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer används i vardagen och samhället och kan beskriva avancerade samband med olika fysikaliska samband. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva mycket avancerade samband med olika fysikaliska begrepp. Teknik Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar. Du kan utifrån ett problem ge något tekniskt förslag på en lösning och sedan lösa problemet. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Att du som elev kan skilja fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem systematisk testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. 11

12 Trä- och metallslöjd, textilslöjd Du och din grupp ska tillverka en monter. Montern ska byggas i förminskad skala. Designen på montern ska förknippas med och sälja ert företag. Arbetsgång, praktiskt arbete: Gör en ritning av montern. Monterns längd får max vara 40 cm, tänk på att använda skalenliga mått. Ritningen ska godkännas av en lärare innan ni går vidare. Utveckla designen av montern genom att fundera över: färgsättning, logotype, detaljer, ljussättning mm. Välj lämpligt material och teknik. Genomför arbetet. Utvärdera. Bedömning 8 Ämne Fokus E C A Sl Hantverksskicklighet I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision sätt. Förmåga att göra medvetna val, motivera dessa och vid behov ompröva sina tidigare val. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter bearbetning leder framåt. Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. 12

13 9 Företagsmässan Företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 sker den torsdagen 25 oktober i Gökstensskolans idrottshall. Då ska du och din grupp presentera ert företag på scenen och i en monter. Förutom att bedömas för betyg kommer presentationen och montern även att ingå i en tävling där gruppen kan vinna priser för: - bästa monter o hur informationen presenteras, hur aktivt företaget marknadsförs och kreativiteten kring utställningen - bästa innovation o hur genomarbetad produkten är och hur stor användbarhet den har för företaget - bästa scenframträdande o tydlighet, kreativitet, kontakt med publiken En oberoende jury kommer att bedöma era arbeten och dela ut priser. Monter struktur och innehåll (jurypris) Du och din grupp ska utforma en monter som presenterar företaget ni representerar på ett tydligt, informativt och attraktivt sätt. Montern skall innehålla: - företagets namn - en presentation av produkter/tjänster - en folder (gjort i Publisher) om företaget med grundläggande information (bedöms i svenska). Folderns utformning bedöms i ämnet bild. Naturligtvis får ni utveckla er monter med egna idéer/initiativ (bilder/film, tävlingar etc. ). Detta behöver vara förankrat hos företaget. Tänk på att en jury kommer att bedöma montrar och dela ut pris. Under UET-projektet kommer ni att utbildas i hur man gör en folder i programmet Publisher samt hur man gör presentationer i PowerPoint. Ni kommer även att få en grundkurs i bildtänkande kring fotografering, fotoetik och upphovsrättsfrågor. Foldern kan även fungera som innovation. Förutom ert material och presentation ska ni naturligtvis även vara förberedda på att aktivt marknadsföra företaget och kunna svara på frågor när ni står i era montrar. Innovation (jurypris+bedömning i NO) Du och din grupp ska utveckla en produkt/tjänst som ni bedömer företaget har behov av i framtiden. Innovationen kan vara en produkt, ett hjälpmedel, en marknadsföringsidé, en plan för att förbättra arbetsmiljön, en folder eller annat presentationsmaterial för företaget. Innovationen ska skapas genom att ni: 1. Gör en omvärldsanalys (se sid. 7). 2. När ni har identifierat områden företaget kan behöva hjälp med utvecklar ni en produkt/tjänst som kan uppfylla behovet. Ni ska kunna motivera varför er innovation är viktig för företagets framtid. Innehåll folder (förslag) Företagets namn När grundades företaget? Vad gör företaget? Vad gör företaget speciellt? Var finns företaget? Informativa och intressanta bilder. 13

14 Bild - folder och PowerPoint Följande uppgifter kommer att bedömas i ämnet bild: - Skapa en folder som informerar om företaget. - Utforma en PowerPoint-presentation som används vid er presentation av företaget på UET-mässan. OBS! Deadline för inlämning av folder är måndag 15/10 kl Dessa förmågor och kunskapskrav ligger till grund för bedömningen av ert arbete i ämnet bild. 10 Framställa och använda fotografiska bilder. Kombinera färger, former och text så att ett samspel mellan utseende och information blir tydligt (folder och PowerPoint) Presentation av bilder. E C A Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Muntlig presentation (svenska, jurypris) Du och din grupp skall muntligt presentera ert företag på mässan med stöd av en PowerPointpresentation (bedöms i bild). Scenframträdandet bör vara 5-10 minuter långt. Du kan också få frågor av konferenciererna på scenen. Inför framträdandet kommer du att genomföra ett genrep inför lärare där du bedöms på din förberedelse. Presentationen bör innehålla: - information om företaget och dess verksamhet - exempel på hur en dag på företaget kan se ut - händelser under praktikperioden - presentation av innovationsprojektet Tänk på att juryn tittar på er! Gör er presentation så levande och minnesvärd som möjligt, t.ex. genom filmsnuttar, sketcher, demonstrationer etc. Kunskapskrav för ämnet svenska Fokus E C A Framträdande Du kan förbereda och genomföra enkla och muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra utvecklade och muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade och muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 14

15 Redovisning efter mässan 11 Moderna språk Du kommer att skriva en enkel dagbok under hela UET-perioden. Dagboken har du med dig som stöd när du presenterar dina erfarenheter muntligt för din lärare och kompisar i grupp måndag vecka 46. Du utgår från informationen i dina dagboksanteckningar men läser inte högt utan kan berätta fritt, eventuellt med hjälp av stödord. Moderna språk E C A Muntligt framställning Du berättar något från UET-perioden enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du berättar enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar om UETperioden. Du berättar enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande om UET-perioden. Matematik muntlig redovisning Under v. 45 kommer du att få tillfälle att muntligt redovisa dina reflektioner kring följande uppgiften om SMS-lån (se sid. 10) utifrån följande frågeställningar: 1. Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 2. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 15

16 Checklista för uppgifter 12 Gruppuppgifter Påbörjat Klart Omvärldsanalys av företaget Sv Presentation NO Utformning av innovation Beskriva livscykel Bd Folder (deadline måndag 15/9 kl ) PowerPoint Monter på mässan Id Analys av arbetsmiljö Slöjd Modell av monter med ritning Enskilda uppgifter Ma Analys av SMS-lån (inlämning senast fre. v. 43) Muntlig diskussion om SMS-lån En A text about UET SO Analys företaget i ekonomiska kretsloppet Analys förändringar i det ekonomiska kretsloppet NO Analys av innovation/teknikuppfinning Analys av livscykel Id Riskanalys och åtgärder B-sp Skriva dagbok Förbereda muntlig presentation 16

17 Kalender / planering V. 41 Planerat Egen planering Mån 8/10 Praktik 13 Tis 9/10 Praktik Teater i Aulan Ons 10/10 Teater i Aulan Tor 11/10 Fre 12/10 Gökstensjoggen V. 42 Planerat Egen planering Mån 15/10 Deadline folder Tis 16/10 Ons 17/10 Tor 18/10 Fre 19/10 17

18 V. 43 Planerat Egen planering Mån 22/10 14 Tis 23/10 Ons 24/10 Tors 25/10 Fre 26/10 V. 45 Planerat Egen planering Mån 5/11 Tis 6/11 Ons 7/11 Skriva klart engelska inlämningsuppgift. Tors 8/11 Fre 9/11 18

19 19

20 15 Kontakt Ung Entreprenör Torshälla Gökstensskolan Cecilia Molin, projektansvarig, Gökstensskolan, Tel e-post: Martina Popermajer, studie- och yrkesvägledare Tel , e-post: Hemsida: Företagsmässa Ung Entreprenör Torshälla - Gökstensskolans idrottshall - Torsdag 25 oktober 2012 kl Öppet för allmänheten Välkomna! 20

2011 Vi vill och vågar

2011 Vi vill och vågar 2011 Vi vill och vågar Ung Entreprenör Torshälla är ett samverkansprojekt mellan Torshälla skolor, Eskilstuna kommun Näringsliv och Torshälla företagarförening. Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Bilbygget i 8A och 8C, VT17

Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Bilbygget i 8A och 8C, VT17 Du ska ensam eller i par bygga en snabb, snygg och stark bil. När bilarna är klara möts de i spännande tävlingar. Efter tävlingarna ska du skriva en rapport om bygget och tävlingen.

Läs mer

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p Kunskapskrav, sid 1 [6] Betyg E Betyg C Betyg A Entreprenörskap Du redogör, med hjälp av några exempel, översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

LPP att bygga och konstruera

LPP att bygga och konstruera LPP att bygga och konstruera Varför skall vi bygga? Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25 m 2 och 4 m i takhöjd.

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

Algebra och Ekvationer År 7

Algebra och Ekvationer År 7 Undervisning Algebra och Ekvationer År 7 Lärandemål (konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr 11) Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och situationer och inom

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BIOLOGI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Lägenhetsbygge Krav: Du skall göra en ritning över en lägenhet. Använd millimeterpapper. Du skall ange skala, mått, area osv.

Läs mer

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Tema Drömmar. Kunskapsmål Efter avslutat arbete skall eleven ha förmåga att:

Tema Drömmar. Kunskapsmål Efter avslutat arbete skall eleven ha förmåga att: Tema Drömmar Innehåll - Introduktion till tolkningsuppgift: Genomgång av hur en kan tolka en textil bild med hjälp av begrepp som till exempel komposition, färg, teknikval och narrativitet. - Grupparbete:

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25

Läs mer

Slöjdprojektet årskus 9

Slöjdprojektet årskus 9 Slöjdprojektet årskus 9 Nu i nian är er uppgift att formge, planera, genomföra och utvärdera ett större projekt i textilslöjden. Vi kommer arbeta med: Formgivning och skiss i form av ett kollage/moodboard.

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola Individuell utvecklingsplan HT 2014 Namn Grundsärskolans kursplan Myrans Heldagsskola Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven:

Idé och formgivning 2010-06-14. Skolan strävar efter att eleven: Idé och formgivning utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen, bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av aspekter

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Broskolans. röda tråd i Slöjd

Broskolans. röda tråd i Slöjd Broskolans röda tråd i Slöjd Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen.

De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen. Akustik och Optik Grundskola 7 9 LGR11 Fy De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen. Förmåga att använda kunskaper

Läs mer

i N S P I R A T I O N e N

i N S P I R A T I O N e N i N S P I R A T I O N e N Nytt projekt stimulerar unga blivande journalister att vilja lära sig mer. HJÄRUP Eleverna på Hjärupslundsskolan har startat ett nytt projekt. Under ett par veckor kommer de att

Läs mer

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Studieplan i Fysik Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Syftet med att fylla i denna studieplan är att du ska reflektera över och bli mer förtrogen med dina förmågor, samt bli medveten

Läs mer

"Densitet, Tryck, Värme, Väder"

Densitet, Tryck, Värme, Väder "Densitet, Tryck, Värme, Väder" Grundskola 7 8 1 Densitet, tryck, värme, väder Skapad 216-11-1 av Daniel Spångberg i Björkvallsskolan, Uppsala Baserad på "Mall för pedagogisk planering Björkvallsskolan"

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

Ljus snabbare finns inte

Ljus snabbare finns inte Ljus snabbare finns inte En morgon satt jag och tittade på en daggdroppe i gräset. Den blänkte i solen. Plötsligt märkte jag att droppen ändrade färg när jag flyttade huvudet litet. Kan du förklara det?

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hej och välkommen till samarbetsprojektet för hållbar utveckling! Under sex veckor kommer elva av era ämnen att samarbeta med temat hållbar utveckling i åk 8. Enligt

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kunskapskrav åk 6 i biologi, fysik och kemi

Kunskapskrav åk 6 i biologi, fysik och kemi Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER

LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER LPP ENGELSKA LAG NORD ÅK 7 MAKING A NEWSPAPER Detta arbetsområde kommer innehålla några olika delar. De olika delarna syfte är att ni ska fortsätta träna på de olika momenten som språkträning innebär.

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Hur blir flera bedömningar ett betyg?

Hur blir flera bedömningar ett betyg? Hur blir flera bedömningar ett betyg? Styrdokument Dokumentation Att värdera bedömningars kvalitet Till övervägande del Lärare ska Lärare bör Lärare kan Lärare ska utifrån de nationella kunskapskrav som

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213 ÖJD 3.16 ÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 4. Samband och förändring Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Centralt innehåll Fysik: Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 4 i ämnet textilslöjd

Lokal pedagogisk planering för årskurs 4 i ämnet textilslöjd Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 4 i ämnet textilslöjd Centralt innehåll benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt till exempel virkning och urholkning. Lärområde

Läs mer

Lektion 1 PRESENTATION AV MIG OCH DIG VARFÖR HAR VI SLÖJD? VEM BESTÄMMER VAD VI SKA GÖRA? REGLER OCH SÄKERHET

Lektion 1 PRESENTATION AV MIG OCH DIG VARFÖR HAR VI SLÖJD? VEM BESTÄMMER VAD VI SKA GÖRA? REGLER OCH SÄKERHET Lektion 1 PRESENTATION AV MIG OCH DIG VARFÖR HAR VI SLÖJD? VEM BESTÄMMER VAD VI SKA GÖRA? REGLER OCH SÄKERHET Introduktion och presentation Innan vi börjar... Fråga hemma, farmor, morfar, grannar och släkt...vi

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor E C A

Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor E C A Förmågor och kunskapskrav i Engelska år 9 Reading kunskapskrav 2, 4, 6 och 7 i Infomentor 1. Eleven kan förstå det innehållet och uppfatta tydliga detaljer i Eleven kan förstå det innehållet och uppfatta

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E

Teknik. Teknik. Uppfinningar - utvecklingsprocessen. Arbetshäfte. Namn på gruppmedlemmarna: Klass 7E Teknik Uppfinningar - utvecklingsprocessen Arbetshäfte Namn på gruppmedlemmarna:......... Klass 7E 1 Tidsplanering 7E Vad gör vi idag? Färdig? Må 4/5 (140 min) Ti 5/5 (190 min) On 6/5 (250 min) To 7/5

Läs mer

Pedagogiskt café. Problemlösning

Pedagogiskt café. Problemlösning Pedagogiskt café Problemlösning Vad är ett matematiskt problem? Skillnad mellan uppgift och problem - Uppgift är något som eleven träffat på tidigare, kan lösa med vanliga standardmetoder - Matematiskt

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå; SKOLFS 2012:18 Utkom från trycket den 31 maj 2012 beslutade

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday Kunskapskrav För betyget E: -Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 3. Ekvationer och geometri. Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal skrift i teknik - Skapande arbete ger eleverna

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner och kommentarer Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 e-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Bedömningsstöd i slöjd

Bedömningsstöd i slöjd 2012-01-26 Bedömningsstöd i slöjd Syftet med materialet är att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet består av en film och en bedömningsmatris och ger exempel på bedömningssituationer i

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur)

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) Syfte Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Redovisning 1. Daniel Nordström

Redovisning 1. Daniel Nordström Redovisning 1 Daniel Nordström Agenda Ämnesplanens upplägg Ämnesplanen för Redovisning 1 Betygsskalan Värdeorden i kunskapskraven Betygsmatris Bedömning Betygsättning Mina förväntningar Era förväntningar

Läs mer