2012 Vi vill och vågar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Vi vill och vågar"

Transkript

1 2012 Vi vill och vågar 1

2 2

3 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker vi elevens nyfikenhet för sin egen fortsatta utbildning och yrkeskarriär. Elever i årskurs 9 arbetar i team med lokala företag som projektpartners. I samarbete med företaget löser eleverna uppgifter kopplade till ett flertal skolämnen samt utvecklar en innovation som svarar mot företagets framtida behov. Arbetet utmynnar i företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 i Gökstensskolans idrottshall torsdagen 25 oktober. Mässan är öppen för allmänheten. 3

4 Innehåll Tidsplan och kontaktinformation... 5 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag... 7 Inlämningsuppgifter... 8 SO samhälls- och företagsekonomi... 8 Engelska - A text about UET (Engelska)... 9 Arbetsmiljö (idrott och hälsa)... 9 Matematik SMS-lån NO teknik, biologi, fysik Trä- och metallslöjd, textilslöjd Företagsmässan Monter struktur och innehåll (jurypris) Innovation (jurypris+bedömning i NO) Bedömning av folder (bild) Muntlig presentation (svenska, jurypris) Redovisning efter mässan Checklista för uppgifter Kalender / planering Kontakt Ung Entreprenör Torshälla

5 Tidsplan och kontaktinformation Vecka 40 Mån Utlottning av företag i Aulan på samtiden. 1 Vecka 41 morgon eftermiddag Mån Praktik på arbetsplats Tis Praktik på arbetsplats Teater i Aulan Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Teater i Aulan Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gökstensjoggen Vecka 42 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Vecka 43 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Förberedelse för Företagsmässan i Gökstensskolans idrottshall Tors Företagsmässa ( ) Fre Efterarbete i idrottshallen Vecka Uppgifter i matematik och b-språk. Kontaktinformation Grupp: Telefon Företag: Handledare: Mail: Skola Handledare: Mail: 5

6 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla Efter utlottningen av företag kommer ni att kontakta ert företag under vecka 40. Ni ska då avtala tid för ett första möte då ni ska bestämma hur ni lägger upp arbetet. Det är viktigt att ni: - planerar när ni kan träffa handledare på företaget, - får en tidig start med innovationsprojektet börja med omvärldsanalys, - kommer överens i gruppen om en tidsplan/arbetsfördelning så att ni inte hamnar i tidspress. Ni kommer att ha avtalade tider med er handledare på skolan två gånger om dagen och förväntas då närvara. Gruppkontrakt Ni kommer att skriva ett gruppkontrakt under vecka 40 där ni bestämmer reglerna för er grupps arbete. Vad ni gör om någon är borta/sjuk, hur ni hanterar konflikter i gruppen, hur ni kontaktar varandra etc. Uppgifter under Ung Entreprenör 1. Skriftliga inlämningsuppgifter i ämnena I handboken hittar du information om de olika uppgifter som ska lämnas in för bedömning till dina ämneslärare. Uppgifterna ska skrivas på dator. 2. Företagsmässa Under mässan kommer ni att presentera företaget i en monter där ni även har er företagsfolder och i ett muntligt framträdande. Innehållet i montern skall designas av er själva. Självklart får företaget hjälpa er med idéer och material, men huvuddelen av montern skall tillverkas av gruppen. 3. Innovationsuppgift Ni ska utveckla en produkt eller tjänst som företaget har behov av. För att ta reda på vad företaget behöver ska ni först göra en omvärldsanalys. Innovationen ska presenteras på mässan, antingen i er monter eller på scen. Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla Eleverna kommer att kontakta er under vecka 40. För att få en bra start på samarbetet är det viktigt att ni: - är insatta i de uppgifter eleverna ska utföra i samarbete med er (se ovan), - har utsett en kontaktperson/handledare som eleverna kan vända sig till, - förbereder er så att ni kan ge eleverna tydliga riktlinjer för när de kan träffa er och vilken hjälp ni kan ge. Under arbetets gång kommer elevernas handledare på skolan att ansvara för att kontakta er regelbundet för att se till att samarbetet fungerar tillfredsställande. Ni kommer även att få kontaktinformation till skolan och är naturligtvis välkomna att själva kontakta handledaren på skolan om problem/frågor uppstår. Förutom arbetet på företaget under veckorna är det naturligtvis värdefullt för eleverna att ni deltar på företagsmässan i slutet av perioden. Er medverkan och den feedback eleverna får av er är en viktig del i deras utvecklingsprocess. 2 6

7 3 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag För att ta reda på hur ert företag fungerar och hur det kan tänkas behöva utvecklas i framtiden behöver ni göra en omvärldsanalys. Där tar ni reda på: 1. Vad som är viktigt för företaget, 2. Vad som förändras i och runt företaget (t.ex. kunder, konkurrens, teknisk utveckling) 3. Vad ni tror kommer vara viktigt för företaget i framtiden. Omvärldsanalysen ska användas som utgångspunkt för: - Presentationer på scenen och i foldern (Sv, Bd) - Innovationsuppgiften som bedöms i NO - Analysen av det ekonomiska kretsloppen som bedöms i SO Här är tips på frågor ni kan utgå ifrån när ni gör er omvärldsanalys 1. Organisation och personal - Vad heter företaget? - Hur startades företaget och hur har det utvecklats. - Vem äger och/eller bestämmer i företaget? - Hur många anställda har företaget? - Vilka yrkesgrupper finns i företagets verksamhet? - Vilka utbildningar, vilken kompetens behövs i företaget? - Vilka fackliga organisationer finns inom företaget? - Hur är könsfördelning/åldersfördelning ibland anställda? - Var finns företaget och varför just där? 2. Produkter - Vilken affärsidé har företaget? - Vad gör företaget? - Beskriv hur framställningen av produkten eller arbetet går till. - Hur är konkurrensen? Vilka andra har, eller kommer att ha, samma produkt/tjänst? - Hur kan kunder få tag på företagets produkter/tjänster? 3. Ekonomi och juridik - Vilken omsättning har företaget? - Vilken företagsform har företaget och varför valde man just den? - Behövs det stora investeringar i t.ex. produktutveckling, material, kompetensutveckling? 4. Marknadsföring och kunder - Var och hur marknadsförs produkten/tjänsten? - Vilka är företagets kunder och var finns de? - Kommer kundbilden att förändras i framtiden? 7

8 Inlämningsuppgifter 4 SO samhälls- och företagsekonomi Det är viktigt att ni använder er omvärldsanalys av företaget när ni ska analysera det ekonomiska kretsloppet. A. Företaget i det ekonomiska kretsloppet - Hur är företaget beroende av andra delar i det ekonomiska kretsloppet (banker, hushåll, offentlig sektor)? - Hur är de andra delarna i det ekonomiska kretsloppet beroende av företagets verksamhet? - I din analys använder du dig av de ekonomiska begreppen ni lärt er (begreppslistan) så att det är tydligt att du förstått vad de betyder. B. Förändringar i det ekonomiska kretsloppet (SO) - Analysera konsekvenserna för ditt företag, samhället och individer/hushåll utifrån en av situationerna. - Vad kan företaget göra för att hantera situationen? - Tänk på att diskutera orsaker och konsekvenser i både ett kort och långt tidsperspektiv. Välj EN av situationerna. Situation 1 o Bankernas utlåningsräntor höjs med 0.5% o Momsen på mat sänks från 12% till 6% o Nya kollektivavtal höjer lönerna med 5% över två år. Situation 2 o Sverige ser ut att gå mot en lågkonjunktur under de närmsta 3 åren. o Bankernas utlåningsräntor sänks med 1% o Kommunalskatten sänks med 3% till 29% Ämne Fokus E C A SO Samhällskunskap Eleven har grundläggande kunskaper om Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer. Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer. ekonomiska strukturer. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 8

9 Engelska - A text about UET (Engelska) - Du utgår från vad du upplevt och det du lärt dig under UET och skriver en reflekterande/berättande text. - Du kommer att ha en stödstruktur att utgå från som hjälper dig att strukturera och utveckla din text (delas ut av undervisande lärare). 5 Ämne Fokus E C A En Skriftligt språk i din reflekterande text. Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och anpassar texten i viss mån syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig tydligt, sammanhängande och relativt varierat. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Idrott och hälsa - arbetsmiljö A. Undersök arbetsmiljön - Vilka uppgifter har personalen på arbetsplatsen? - Vilken är den vanligast förekommande arbetsställningen? (kräver arbetet mycket stående, gående, vilken arbetshöjd, andra hinder som t ex räckvidd osv.) - Hur ser ljus, ljud och luft ut på arbetsplatsen? - Vilka fysiska krav ställer yrket? - Finns det ergonomiska hjälpmedel? (t ex lyftbälte, glidskynke, ergonomiska stolar, lyft osv.) - Hur ser det ut med pauser och raster? - Finns det friskvård på arbetstid för personalen? Hur ser den ut? B. Riskanalys och åtgärder Utifrån din beskrivning av arbetsmiljön föreslår du funktionella förbättringar av arbetsmiljön. - Du beskriver först vilka problem/risker som finns med arbetsmiljön på ditt företag. - Du kopplar problemen/riskerna av arbetsmiljön till hur du undviker/förebygger skador. - Du föreslår därefter funktionella förbättringar av arbetsmiljön på ditt företag. Ämne Fokus E C A Id Arbetsmiljö Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 9

10 Matematik SMS-lån Sms-lån kallas för sms-lån för att ansökan ofta sker via sms. Exemplen på lånen som du kommer att granska i det här uppdraget bygger på riktiga uppgifter från sommaren Många sms-lån ska betalas tillbaka inom 10 dagar, medan man får ha en del lån i 30 dagar. Om låntagaren inte lyckas betala tillbaka i tid går räntan upp. Dessutom tillkommer inkassoavgifter samt avgift hos Kronofogden. Om en person hamnar hos Kronofogden och får en betalningsanmärkning kan det i flera år efteråt bli svårt att få till exempel hyreskontrakt och telefonabonnemang. Lån (kr) Lånetid Ränta (kr) Uppläggningavgift (kr) Faktureringsavgift (kr) A B C D A. Redovisas enskilt (skriftlig inlämning senast fredag v. 43) 1. Förklara begreppen: Månadsränta, årsränta, effektiv ränta, uppläggningsavgift, faktureringsavgift, inkasso. 2. Bestäm månadsräntan i procent för de olika lånen. (Räntan, inte den effektiva räntan.) Exempel: Företag A: Räntan är 750 kr på ett lån på 3000 kr. Räntan i procent = Räntan i kr = 750 = 0,25 = 25% Lånebeloppet Bestäm den effektiva månadsräntan för de olika lånen. Effektiva räntan = Totala kostnaden för att låna Lånebeloppet B. Redovisas muntligt v Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 5. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 6 10

11 NO teknik, biologi, fysik Analys av produkt/tjänst Gruppuppgifter - Utformningen av den innovationsprodukt/ -tjänst ni utvecklar för företaget. - Beskriva en livscykel för en produkt som ert företag använder. 7 Enskilda uppgifter - Teknik: du analyserar designen av innovationsprodukten/ -tjänsten eller någon teknikuppfinning som företaget använder sig av. - Biologi, fysik, teknik: du analyserar produktens/tjänstens livscykel utifrån kunskapskraven. Du kommer att ha stödmaterial att utgå ifrån för att hjälpa er i analysen. Ämne Fokus E C A NO Biologi och fysik Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva enkla samband med några biologiska/kemiska begrepp. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer används i vardagen och samhället och kan beskriva avancerade samband med olika fysikaliska samband. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva mycket avancerade samband med olika fysikaliska begrepp. Teknik Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar. Du kan utifrån ett problem ge något tekniskt förslag på en lösning och sedan lösa problemet. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Att du som elev kan skilja fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem systematisk testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. 11

12 Trä- och metallslöjd, textilslöjd Du och din grupp ska tillverka en monter. Montern ska byggas i förminskad skala. Designen på montern ska förknippas med och sälja ert företag. Arbetsgång, praktiskt arbete: Gör en ritning av montern. Monterns längd får max vara 40 cm, tänk på att använda skalenliga mått. Ritningen ska godkännas av en lärare innan ni går vidare. Utveckla designen av montern genom att fundera över: färgsättning, logotype, detaljer, ljussättning mm. Välj lämpligt material och teknik. Genomför arbetet. Utvärdera. Bedömning 8 Ämne Fokus E C A Sl Hantverksskicklighet I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision sätt. Förmåga att göra medvetna val, motivera dessa och vid behov ompröva sina tidigare val. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter bearbetning leder framåt. Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. 12

13 9 Företagsmässan Företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 sker den torsdagen 25 oktober i Gökstensskolans idrottshall. Då ska du och din grupp presentera ert företag på scenen och i en monter. Förutom att bedömas för betyg kommer presentationen och montern även att ingå i en tävling där gruppen kan vinna priser för: - bästa monter o hur informationen presenteras, hur aktivt företaget marknadsförs och kreativiteten kring utställningen - bästa innovation o hur genomarbetad produkten är och hur stor användbarhet den har för företaget - bästa scenframträdande o tydlighet, kreativitet, kontakt med publiken En oberoende jury kommer att bedöma era arbeten och dela ut priser. Monter struktur och innehåll (jurypris) Du och din grupp ska utforma en monter som presenterar företaget ni representerar på ett tydligt, informativt och attraktivt sätt. Montern skall innehålla: - företagets namn - en presentation av produkter/tjänster - en folder (gjort i Publisher) om företaget med grundläggande information (bedöms i svenska). Folderns utformning bedöms i ämnet bild. Naturligtvis får ni utveckla er monter med egna idéer/initiativ (bilder/film, tävlingar etc. ). Detta behöver vara förankrat hos företaget. Tänk på att en jury kommer att bedöma montrar och dela ut pris. Under UET-projektet kommer ni att utbildas i hur man gör en folder i programmet Publisher samt hur man gör presentationer i PowerPoint. Ni kommer även att få en grundkurs i bildtänkande kring fotografering, fotoetik och upphovsrättsfrågor. Foldern kan även fungera som innovation. Förutom ert material och presentation ska ni naturligtvis även vara förberedda på att aktivt marknadsföra företaget och kunna svara på frågor när ni står i era montrar. Innovation (jurypris+bedömning i NO) Du och din grupp ska utveckla en produkt/tjänst som ni bedömer företaget har behov av i framtiden. Innovationen kan vara en produkt, ett hjälpmedel, en marknadsföringsidé, en plan för att förbättra arbetsmiljön, en folder eller annat presentationsmaterial för företaget. Innovationen ska skapas genom att ni: 1. Gör en omvärldsanalys (se sid. 7). 2. När ni har identifierat områden företaget kan behöva hjälp med utvecklar ni en produkt/tjänst som kan uppfylla behovet. Ni ska kunna motivera varför er innovation är viktig för företagets framtid. Innehåll folder (förslag) Företagets namn När grundades företaget? Vad gör företaget? Vad gör företaget speciellt? Var finns företaget? Informativa och intressanta bilder. 13

14 Bild - folder och PowerPoint Följande uppgifter kommer att bedömas i ämnet bild: - Skapa en folder som informerar om företaget. - Utforma en PowerPoint-presentation som används vid er presentation av företaget på UET-mässan. OBS! Deadline för inlämning av folder är måndag 15/10 kl Dessa förmågor och kunskapskrav ligger till grund för bedömningen av ert arbete i ämnet bild. 10 Framställa och använda fotografiska bilder. Kombinera färger, former och text så att ett samspel mellan utseende och information blir tydligt (folder och PowerPoint) Presentation av bilder. E C A Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Muntlig presentation (svenska, jurypris) Du och din grupp skall muntligt presentera ert företag på mässan med stöd av en PowerPointpresentation (bedöms i bild). Scenframträdandet bör vara 5-10 minuter långt. Du kan också få frågor av konferenciererna på scenen. Inför framträdandet kommer du att genomföra ett genrep inför lärare där du bedöms på din förberedelse. Presentationen bör innehålla: - information om företaget och dess verksamhet - exempel på hur en dag på företaget kan se ut - händelser under praktikperioden - presentation av innovationsprojektet Tänk på att juryn tittar på er! Gör er presentation så levande och minnesvärd som möjligt, t.ex. genom filmsnuttar, sketcher, demonstrationer etc. Kunskapskrav för ämnet svenska Fokus E C A Framträdande Du kan förbereda och genomföra enkla och muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra utvecklade och muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade och muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 14

15 Redovisning efter mässan 11 Moderna språk Du kommer att skriva en enkel dagbok under hela UET-perioden. Dagboken har du med dig som stöd när du presenterar dina erfarenheter muntligt för din lärare och kompisar i grupp måndag vecka 46. Du utgår från informationen i dina dagboksanteckningar men läser inte högt utan kan berätta fritt, eventuellt med hjälp av stödord. Moderna språk E C A Muntligt framställning Du berättar något från UET-perioden enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du berättar enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar om UETperioden. Du berättar enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande om UET-perioden. Matematik muntlig redovisning Under v. 45 kommer du att få tillfälle att muntligt redovisa dina reflektioner kring följande uppgiften om SMS-lån (se sid. 10) utifrån följande frågeställningar: 1. Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 2. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 15

16 Checklista för uppgifter 12 Gruppuppgifter Påbörjat Klart Omvärldsanalys av företaget Sv Presentation NO Utformning av innovation Beskriva livscykel Bd Folder (deadline måndag 15/9 kl ) PowerPoint Monter på mässan Id Analys av arbetsmiljö Slöjd Modell av monter med ritning Enskilda uppgifter Ma Analys av SMS-lån (inlämning senast fre. v. 43) Muntlig diskussion om SMS-lån En A text about UET SO Analys företaget i ekonomiska kretsloppet Analys förändringar i det ekonomiska kretsloppet NO Analys av innovation/teknikuppfinning Analys av livscykel Id Riskanalys och åtgärder B-sp Skriva dagbok Förbereda muntlig presentation 16

17 Kalender / planering V. 41 Planerat Egen planering Mån 8/10 Praktik 13 Tis 9/10 Praktik Teater i Aulan Ons 10/10 Teater i Aulan Tor 11/10 Fre 12/10 Gökstensjoggen V. 42 Planerat Egen planering Mån 15/10 Deadline folder Tis 16/10 Ons 17/10 Tor 18/10 Fre 19/10 17

18 V. 43 Planerat Egen planering Mån 22/10 14 Tis 23/10 Ons 24/10 Tors 25/10 Fre 26/10 V. 45 Planerat Egen planering Mån 5/11 Tis 6/11 Ons 7/11 Skriva klart engelska inlämningsuppgift. Tors 8/11 Fre 9/11 18

19 19

20 15 Kontakt Ung Entreprenör Torshälla Gökstensskolan Cecilia Molin, projektansvarig, Gökstensskolan, Tel e-post: Martina Popermajer, studie- och yrkesvägledare Tel , e-post: Hemsida: Företagsmässa Ung Entreprenör Torshälla - Gökstensskolans idrottshall - Torsdag 25 oktober 2012 kl Öppet för allmänheten Välkomna! 20

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Lägenhetsbygge Krav: Du skall göra en ritning över en lägenhet. Använd millimeterpapper. Du skall ange skala, mått, area osv.

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi

Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Lokal Pedagogisk Planering i Kemi Ämnesområde: Organisk kemi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin jan.wahlin@edu.upplandsvasby.se Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om kolatomens

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Dagens pass. Lgr, Lpo??? Lgr 11 Läroplanens innehåll och struktur

Dagens pass. Lgr, Lpo??? Lgr 11 Läroplanens innehåll och struktur Dagens pass Lgr 11 Läroplanens innehåll och struktur Annika Mindedal 150902 1. Lgr 11 - struktur och innehåll, ca 70 inkl. bensträckare (i lokalen) 2. Kursplanen i svenska ämnesfilmen, 18 Mer om kursplaner

Läs mer

Krafter märkbara men osynliga

Krafter märkbara men osynliga Krafter märkbara men osynliga Arbeta med hypotes och prövning Lärarhandledningen, uppgift 7, sida 231 (elevblad på sida 247), elevboken sida 70. Utvecklar förmåga Genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday

År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday År 6 Arbetsområde 1 Tema: Holiday Kunskapskrav För betyget E: -Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Namn: Klass: Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Förmågor i fokus: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal)

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Mailadress: sandra.bookbinder@live.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område:

Centralt innehåll som vi arbetar med inom detta område: BRÅK & PROCENT PEDAGOGISK PLANERING/KUNSKAPSKRAV MATEMATIK Ö7 HT 2012 Syfte Lgr 11 Meningen med att läsa matematik i skolan är att du ska utveckla din förmåga att ü formulera och lösa problem med hjälp

Läs mer

Pedagogisk planering aritmetik (räkning)

Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Pedagogisk planering aritmetik (räkning) Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten i matematik. Syfte (ur Skolverkets kursplan) Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla följande

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 84 Mod utan gränser KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11 Många lärare upplever

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor.

Utifrån fakta och värderingar samtala och diskutera frågor som rör olika energikällor. Språkliga mål Varför ska man formulera språkliga mål? Man behöver formulera språkliga mål för att tydliggöra för eleverna och för oss själva vilka språkliga krav som kursplanerna ställer. De språkliga

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan 1(16) SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan Ankomststämpel Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Kursplanen i ämnet teknik

Kursplanen i ämnet teknik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teknik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

- Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag

- Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag Teknikhistoria - Industrialiseringen av Sverige från 1800-talet till idag Ett ämnesövergripande område i ämnena: NO och SO Förmågor: Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris.

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris. TEKNOLOGI TEKNIK TEKNISK BEDØMMING MODELL 1. Lag nr: Lagets ålder: alder: Lag namn: navn: TEKNIKPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionellaverktyg Programmeringskunskap

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Min bild av Europa TE M A historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009

Min bild av Europa TE M A historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009 Min bild av Europa TEMA historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009 SO Mål och betygskriterier Du är godkänd om du kan berätta om viktiga händelser, förändringar, personer och idéer

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning Årsplanering UF Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll aug 34 Presentation av Projektarbete/UF Hur vill ni jobba och med vem enkät? 35 Gruppindelning Samarbetskontrakt Loggbok Rådgivare sept 36 Riskkapital

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Moderna Klassiker. Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation

Moderna Klassiker. Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation Moderna Klassiker Svenska, Film- & TV-produktion, Medieproduktion, Fotografisk Bild, Medier Samhälle & Kommunikation Bokgrupper Den allvarsamma leken Evelina Julia Agnes Lisa Ida Doktor Glas Per Hanna

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer