2012 Vi vill och vågar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Vi vill och vågar"

Transkript

1 2012 Vi vill och vågar 1

2 2

3 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker vi elevens nyfikenhet för sin egen fortsatta utbildning och yrkeskarriär. Elever i årskurs 9 arbetar i team med lokala företag som projektpartners. I samarbete med företaget löser eleverna uppgifter kopplade till ett flertal skolämnen samt utvecklar en innovation som svarar mot företagets framtida behov. Arbetet utmynnar i företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 i Gökstensskolans idrottshall torsdagen 25 oktober. Mässan är öppen för allmänheten. 3

4 Innehåll Tidsplan och kontaktinformation... 5 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla... 6 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag... 7 Inlämningsuppgifter... 8 SO samhälls- och företagsekonomi... 8 Engelska - A text about UET (Engelska)... 9 Arbetsmiljö (idrott och hälsa)... 9 Matematik SMS-lån NO teknik, biologi, fysik Trä- och metallslöjd, textilslöjd Företagsmässan Monter struktur och innehåll (jurypris) Innovation (jurypris+bedömning i NO) Bedömning av folder (bild) Muntlig presentation (svenska, jurypris) Redovisning efter mässan Checklista för uppgifter Kalender / planering Kontakt Ung Entreprenör Torshälla

5 Tidsplan och kontaktinformation Vecka 40 Mån Utlottning av företag i Aulan på samtiden. 1 Vecka 41 morgon eftermiddag Mån Praktik på arbetsplats Tis Praktik på arbetsplats Teater i Aulan Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Teater i Aulan Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gökstensjoggen Vecka 42 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tors Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Fre Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Vecka 43 morgon eftermiddag Mån Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Tis Gruppers arbete, möte med handledare kl. och Ons Förberedelse för Företagsmässan i Gökstensskolans idrottshall Tors Företagsmässa ( ) Fre Efterarbete i idrottshallen Vecka Uppgifter i matematik och b-språk. Kontaktinformation Grupp: Telefon Företag: Handledare: Mail: Skola Handledare: Mail: 5

6 Till eleven: detta är Ung Entreprenör Torshälla Efter utlottningen av företag kommer ni att kontakta ert företag under vecka 40. Ni ska då avtala tid för ett första möte då ni ska bestämma hur ni lägger upp arbetet. Det är viktigt att ni: - planerar när ni kan träffa handledare på företaget, - får en tidig start med innovationsprojektet börja med omvärldsanalys, - kommer överens i gruppen om en tidsplan/arbetsfördelning så att ni inte hamnar i tidspress. Ni kommer att ha avtalade tider med er handledare på skolan två gånger om dagen och förväntas då närvara. Gruppkontrakt Ni kommer att skriva ett gruppkontrakt under vecka 40 där ni bestämmer reglerna för er grupps arbete. Vad ni gör om någon är borta/sjuk, hur ni hanterar konflikter i gruppen, hur ni kontaktar varandra etc. Uppgifter under Ung Entreprenör 1. Skriftliga inlämningsuppgifter i ämnena I handboken hittar du information om de olika uppgifter som ska lämnas in för bedömning till dina ämneslärare. Uppgifterna ska skrivas på dator. 2. Företagsmässa Under mässan kommer ni att presentera företaget i en monter där ni även har er företagsfolder och i ett muntligt framträdande. Innehållet i montern skall designas av er själva. Självklart får företaget hjälpa er med idéer och material, men huvuddelen av montern skall tillverkas av gruppen. 3. Innovationsuppgift Ni ska utveckla en produkt eller tjänst som företaget har behov av. För att ta reda på vad företaget behöver ska ni först göra en omvärldsanalys. Innovationen ska presenteras på mässan, antingen i er monter eller på scen. Till företagaren: detta är Ung Entreprenör Torshälla Eleverna kommer att kontakta er under vecka 40. För att få en bra start på samarbetet är det viktigt att ni: - är insatta i de uppgifter eleverna ska utföra i samarbete med er (se ovan), - har utsett en kontaktperson/handledare som eleverna kan vända sig till, - förbereder er så att ni kan ge eleverna tydliga riktlinjer för när de kan träffa er och vilken hjälp ni kan ge. Under arbetets gång kommer elevernas handledare på skolan att ansvara för att kontakta er regelbundet för att se till att samarbetet fungerar tillfredsställande. Ni kommer även att få kontaktinformation till skolan och är naturligtvis välkomna att själva kontakta handledaren på skolan om problem/frågor uppstår. Förutom arbetet på företaget under veckorna är det naturligtvis värdefullt för eleverna att ni deltar på företagsmässan i slutet av perioden. Er medverkan och den feedback eleverna får av er är en viktig del i deras utvecklingsprocess. 2 6

7 3 Omvärldsanalys - Att undersöka ett företag För att ta reda på hur ert företag fungerar och hur det kan tänkas behöva utvecklas i framtiden behöver ni göra en omvärldsanalys. Där tar ni reda på: 1. Vad som är viktigt för företaget, 2. Vad som förändras i och runt företaget (t.ex. kunder, konkurrens, teknisk utveckling) 3. Vad ni tror kommer vara viktigt för företaget i framtiden. Omvärldsanalysen ska användas som utgångspunkt för: - Presentationer på scenen och i foldern (Sv, Bd) - Innovationsuppgiften som bedöms i NO - Analysen av det ekonomiska kretsloppen som bedöms i SO Här är tips på frågor ni kan utgå ifrån när ni gör er omvärldsanalys 1. Organisation och personal - Vad heter företaget? - Hur startades företaget och hur har det utvecklats. - Vem äger och/eller bestämmer i företaget? - Hur många anställda har företaget? - Vilka yrkesgrupper finns i företagets verksamhet? - Vilka utbildningar, vilken kompetens behövs i företaget? - Vilka fackliga organisationer finns inom företaget? - Hur är könsfördelning/åldersfördelning ibland anställda? - Var finns företaget och varför just där? 2. Produkter - Vilken affärsidé har företaget? - Vad gör företaget? - Beskriv hur framställningen av produkten eller arbetet går till. - Hur är konkurrensen? Vilka andra har, eller kommer att ha, samma produkt/tjänst? - Hur kan kunder få tag på företagets produkter/tjänster? 3. Ekonomi och juridik - Vilken omsättning har företaget? - Vilken företagsform har företaget och varför valde man just den? - Behövs det stora investeringar i t.ex. produktutveckling, material, kompetensutveckling? 4. Marknadsföring och kunder - Var och hur marknadsförs produkten/tjänsten? - Vilka är företagets kunder och var finns de? - Kommer kundbilden att förändras i framtiden? 7

8 Inlämningsuppgifter 4 SO samhälls- och företagsekonomi Det är viktigt att ni använder er omvärldsanalys av företaget när ni ska analysera det ekonomiska kretsloppet. A. Företaget i det ekonomiska kretsloppet - Hur är företaget beroende av andra delar i det ekonomiska kretsloppet (banker, hushåll, offentlig sektor)? - Hur är de andra delarna i det ekonomiska kretsloppet beroende av företagets verksamhet? - I din analys använder du dig av de ekonomiska begreppen ni lärt er (begreppslistan) så att det är tydligt att du förstått vad de betyder. B. Förändringar i det ekonomiska kretsloppet (SO) - Analysera konsekvenserna för ditt företag, samhället och individer/hushåll utifrån en av situationerna. - Vad kan företaget göra för att hantera situationen? - Tänk på att diskutera orsaker och konsekvenser i både ett kort och långt tidsperspektiv. Välj EN av situationerna. Situation 1 o Bankernas utlåningsräntor höjs med 0.5% o Momsen på mat sänks från 12% till 6% o Nya kollektivavtal höjer lönerna med 5% över två år. Situation 2 o Sverige ser ut att gå mot en lågkonjunktur under de närmsta 3 åren. o Bankernas utlåningsräntor sänks med 1% o Kommunalskatten sänks med 3% till 29% Ämne Fokus E C A SO Samhällskunskap Eleven har grundläggande kunskaper om Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer. Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer. ekonomiska strukturer. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 8

9 Engelska - A text about UET (Engelska) - Du utgår från vad du upplevt och det du lärt dig under UET och skriver en reflekterande/berättande text. - Du kommer att ha en stödstruktur att utgå från som hjälper dig att strukturera och utveckla din text (delas ut av undervisande lärare). 5 Ämne Fokus E C A En Skriftligt språk i din reflekterande text. Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och anpassar texten i viss mån syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig tydligt, sammanhängande och relativt varierat. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Idrott och hälsa - arbetsmiljö A. Undersök arbetsmiljön - Vilka uppgifter har personalen på arbetsplatsen? - Vilken är den vanligast förekommande arbetsställningen? (kräver arbetet mycket stående, gående, vilken arbetshöjd, andra hinder som t ex räckvidd osv.) - Hur ser ljus, ljud och luft ut på arbetsplatsen? - Vilka fysiska krav ställer yrket? - Finns det ergonomiska hjälpmedel? (t ex lyftbälte, glidskynke, ergonomiska stolar, lyft osv.) - Hur ser det ut med pauser och raster? - Finns det friskvård på arbetstid för personalen? Hur ser den ut? B. Riskanalys och åtgärder Utifrån din beskrivning av arbetsmiljön föreslår du funktionella förbättringar av arbetsmiljön. - Du beskriver först vilka problem/risker som finns med arbetsmiljön på ditt företag. - Du kopplar problemen/riskerna av arbetsmiljön till hur du undviker/förebygger skador. - Du föreslår därefter funktionella förbättringar av arbetsmiljön på ditt företag. Ämne Fokus E C A Id Arbetsmiljö Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 9

10 Matematik SMS-lån Sms-lån kallas för sms-lån för att ansökan ofta sker via sms. Exemplen på lånen som du kommer att granska i det här uppdraget bygger på riktiga uppgifter från sommaren Många sms-lån ska betalas tillbaka inom 10 dagar, medan man får ha en del lån i 30 dagar. Om låntagaren inte lyckas betala tillbaka i tid går räntan upp. Dessutom tillkommer inkassoavgifter samt avgift hos Kronofogden. Om en person hamnar hos Kronofogden och får en betalningsanmärkning kan det i flera år efteråt bli svårt att få till exempel hyreskontrakt och telefonabonnemang. Lån (kr) Lånetid Ränta (kr) Uppläggningavgift (kr) Faktureringsavgift (kr) A B C D A. Redovisas enskilt (skriftlig inlämning senast fredag v. 43) 1. Förklara begreppen: Månadsränta, årsränta, effektiv ränta, uppläggningsavgift, faktureringsavgift, inkasso. 2. Bestäm månadsräntan i procent för de olika lånen. (Räntan, inte den effektiva räntan.) Exempel: Företag A: Räntan är 750 kr på ett lån på 3000 kr. Räntan i procent = Räntan i kr = 750 = 0,25 = 25% Lånebeloppet Bestäm den effektiva månadsräntan för de olika lånen. Effektiva räntan = Totala kostnaden för att låna Lånebeloppet B. Redovisas muntligt v Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 5. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 6 10

11 NO teknik, biologi, fysik Analys av produkt/tjänst Gruppuppgifter - Utformningen av den innovationsprodukt/ -tjänst ni utvecklar för företaget. - Beskriva en livscykel för en produkt som ert företag använder. 7 Enskilda uppgifter - Teknik: du analyserar designen av innovationsprodukten/ -tjänsten eller någon teknikuppfinning som företaget använder sig av. - Biologi, fysik, teknik: du analyserar produktens/tjänstens livscykel utifrån kunskapskraven. Du kommer att ha stödmaterial att utgå ifrån för att hjälpa er i analysen. Ämne Fokus E C A NO Biologi och fysik Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva enkla samband med några biologiska/kemiska begrepp. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer används i vardagen och samhället och kan beskriva avancerade samband med olika fysikaliska samband. Du undersöker några biologiska/fysikaliska processer som används i vardagen och samhället och kan beskriva mycket avancerade samband med olika fysikaliska begrepp. Teknik Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar. Du kan utifrån ett problem ge något tekniskt förslag på en lösning och sedan lösa problemet. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Du skiljer fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. Att du som elev kan skilja fakta från värderingar i diskussionsfrågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar. Du kan utifrån ett problem systematisk testa olika tekniska lösningar och sedan föreslå en lösning på problemet. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö. 11

12 Trä- och metallslöjd, textilslöjd Du och din grupp ska tillverka en monter. Montern ska byggas i förminskad skala. Designen på montern ska förknippas med och sälja ert företag. Arbetsgång, praktiskt arbete: Gör en ritning av montern. Monterns längd får max vara 40 cm, tänk på att använda skalenliga mått. Ritningen ska godkännas av en lärare innan ni går vidare. Utveckla designen av montern genom att fundera över: färgsättning, logotype, detaljer, ljussättning mm. Välj lämpligt material och teknik. Genomför arbetet. Utvärdera. Bedömning 8 Ämne Fokus E C A Sl Hantverksskicklighet I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision sätt. Förmåga att göra medvetna val, motivera dessa och vid behov ompröva sina tidigare val. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter bearbetning leder framåt. Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitéts- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion. 12

13 9 Företagsmässan Företagsmässan Ung Entreprenör Torshälla 2012 sker den torsdagen 25 oktober i Gökstensskolans idrottshall. Då ska du och din grupp presentera ert företag på scenen och i en monter. Förutom att bedömas för betyg kommer presentationen och montern även att ingå i en tävling där gruppen kan vinna priser för: - bästa monter o hur informationen presenteras, hur aktivt företaget marknadsförs och kreativiteten kring utställningen - bästa innovation o hur genomarbetad produkten är och hur stor användbarhet den har för företaget - bästa scenframträdande o tydlighet, kreativitet, kontakt med publiken En oberoende jury kommer att bedöma era arbeten och dela ut priser. Monter struktur och innehåll (jurypris) Du och din grupp ska utforma en monter som presenterar företaget ni representerar på ett tydligt, informativt och attraktivt sätt. Montern skall innehålla: - företagets namn - en presentation av produkter/tjänster - en folder (gjort i Publisher) om företaget med grundläggande information (bedöms i svenska). Folderns utformning bedöms i ämnet bild. Naturligtvis får ni utveckla er monter med egna idéer/initiativ (bilder/film, tävlingar etc. ). Detta behöver vara förankrat hos företaget. Tänk på att en jury kommer att bedöma montrar och dela ut pris. Under UET-projektet kommer ni att utbildas i hur man gör en folder i programmet Publisher samt hur man gör presentationer i PowerPoint. Ni kommer även att få en grundkurs i bildtänkande kring fotografering, fotoetik och upphovsrättsfrågor. Foldern kan även fungera som innovation. Förutom ert material och presentation ska ni naturligtvis även vara förberedda på att aktivt marknadsföra företaget och kunna svara på frågor när ni står i era montrar. Innovation (jurypris+bedömning i NO) Du och din grupp ska utveckla en produkt/tjänst som ni bedömer företaget har behov av i framtiden. Innovationen kan vara en produkt, ett hjälpmedel, en marknadsföringsidé, en plan för att förbättra arbetsmiljön, en folder eller annat presentationsmaterial för företaget. Innovationen ska skapas genom att ni: 1. Gör en omvärldsanalys (se sid. 7). 2. När ni har identifierat områden företaget kan behöva hjälp med utvecklar ni en produkt/tjänst som kan uppfylla behovet. Ni ska kunna motivera varför er innovation är viktig för företagets framtid. Innehåll folder (förslag) Företagets namn När grundades företaget? Vad gör företaget? Vad gör företaget speciellt? Var finns företaget? Informativa och intressanta bilder. 13

14 Bild - folder och PowerPoint Följande uppgifter kommer att bedömas i ämnet bild: - Skapa en folder som informerar om företaget. - Utforma en PowerPoint-presentation som används vid er presentation av företaget på UET-mässan. OBS! Deadline för inlämning av folder är måndag 15/10 kl Dessa förmågor och kunskapskrav ligger till grund för bedömningen av ert arbete i ämnet bild. 10 Framställa och använda fotografiska bilder. Kombinera färger, former och text så att ett samspel mellan utseende och information blir tydligt (folder och PowerPoint) Presentation av bilder. E C A Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Muntlig presentation (svenska, jurypris) Du och din grupp skall muntligt presentera ert företag på mässan med stöd av en PowerPointpresentation (bedöms i bild). Scenframträdandet bör vara 5-10 minuter långt. Du kan också få frågor av konferenciererna på scenen. Inför framträdandet kommer du att genomföra ett genrep inför lärare där du bedöms på din förberedelse. Presentationen bör innehålla: - information om företaget och dess verksamhet - exempel på hur en dag på företaget kan se ut - händelser under praktikperioden - presentation av innovationsprojektet Tänk på att juryn tittar på er! Gör er presentation så levande och minnesvärd som möjligt, t.ex. genom filmsnuttar, sketcher, demonstrationer etc. Kunskapskrav för ämnet svenska Fokus E C A Framträdande Du kan förbereda och genomföra enkla och muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra utvecklade och muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade och muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 14

15 Redovisning efter mässan 11 Moderna språk Du kommer att skriva en enkel dagbok under hela UET-perioden. Dagboken har du med dig som stöd när du presenterar dina erfarenheter muntligt för din lärare och kompisar i grupp måndag vecka 46. Du utgår från informationen i dina dagboksanteckningar men läser inte högt utan kan berätta fritt, eventuellt med hjälp av stödord. Moderna språk E C A Muntligt framställning Du berättar något från UET-perioden enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du berättar enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar om UETperioden. Du berättar enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande om UET-perioden. Matematik muntlig redovisning Under v. 45 kommer du att få tillfälle att muntligt redovisa dina reflektioner kring följande uppgiften om SMS-lån (se sid. 10) utifrån följande frågeställningar: 1. Jämför räntan och den effektiva räntan. Vilka reflektioner gör du? 2. Är sms-lånen ett bra lånealternativ? Jämför exempelvis med andra lånealternativ (Handelsbanken, Swedbank, SEBanken och Nordea) Vad tycker du? Motivera ditt svar. Diskutera med dina kamrater i UET-gruppen. 15

16 Checklista för uppgifter 12 Gruppuppgifter Påbörjat Klart Omvärldsanalys av företaget Sv Presentation NO Utformning av innovation Beskriva livscykel Bd Folder (deadline måndag 15/9 kl ) PowerPoint Monter på mässan Id Analys av arbetsmiljö Slöjd Modell av monter med ritning Enskilda uppgifter Ma Analys av SMS-lån (inlämning senast fre. v. 43) Muntlig diskussion om SMS-lån En A text about UET SO Analys företaget i ekonomiska kretsloppet Analys förändringar i det ekonomiska kretsloppet NO Analys av innovation/teknikuppfinning Analys av livscykel Id Riskanalys och åtgärder B-sp Skriva dagbok Förbereda muntlig presentation 16

17 Kalender / planering V. 41 Planerat Egen planering Mån 8/10 Praktik 13 Tis 9/10 Praktik Teater i Aulan Ons 10/10 Teater i Aulan Tor 11/10 Fre 12/10 Gökstensjoggen V. 42 Planerat Egen planering Mån 15/10 Deadline folder Tis 16/10 Ons 17/10 Tor 18/10 Fre 19/10 17

18 V. 43 Planerat Egen planering Mån 22/10 14 Tis 23/10 Ons 24/10 Tors 25/10 Fre 26/10 V. 45 Planerat Egen planering Mån 5/11 Tis 6/11 Ons 7/11 Skriva klart engelska inlämningsuppgift. Tors 8/11 Fre 9/11 18

19 19

20 15 Kontakt Ung Entreprenör Torshälla Gökstensskolan Cecilia Molin, projektansvarig, Gökstensskolan, Tel e-post: Martina Popermajer, studie- och yrkesvägledare Tel , e-post: Hemsida: Företagsmässa Ung Entreprenör Torshälla - Gökstensskolans idrottshall - Torsdag 25 oktober 2012 kl Öppet för allmänheten Välkomna! 20

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer