Undervisning i privatekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undervisning i privatekonomi"

Transkript

1 Utbildningskontoret Datum Dnr Enhet Utbildningskontoret Handläggare Mohamed Zaalouk Undervisning i privatekonomi Utbildningsnämnden gav Utbildningskontoret , 91 i uppdrag att utreda omfattningen av undervisning i privatekonomi. Bakgrund Vetskapen om att privatekonomi blir alltmer invecklad med alla svåröverskådliga konsekvenser gör att ämnet blir alltmer viktigt för ungdomar att förstå. Att utveckla förmågan att värdera och hantera information och reklam och ökat beredskap för att fatta välgrundade beslut blir också allt viktigare för ungdomar. Privatekonomi är inget ämne i skolan idag men undervisningsmoment i frågan finns främst i kursplanerna för samhällskunskap, i grundskolan också i hem- och konsumentkunskap och på gymnasieskolan också i olika ekonomiska och vissa yrkesinriktade kurser. I de kursmoment som behandlar privatekonomi får eleven lära sig att hantera vanliga konsumentsituationer och ges tillfälle att ta ställning till angelägna frågor som rör det dagliga livet; vad det kostar när man handlar på avbetalning, tar mikrolån eller SMS-lån med mera, jämfört med om man betalar kontant eller lånar i bank. Det handlar också om att förstå skillnaden mellan månatlig ränta jämfört med bankränta beräknad på årsbasis. Undervisning i privatekonomi i skolorna i Södertälje Utbildningskontoret har ställt frågor till rektorerna om hur skolorna undervisar om privatekonomi. Frågorna som ställdes är: 1. Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? 2. Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? 3. Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra?

2 Utbildningskontoret I skolornas svar som har sammanställts framgår att den undervisning om privatekonomi som genomförs, sker helt inom ramen för ämnesundervisningen och i de moment av ämnena som behandlar privatekonomi (bilaga)

3 Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? Blombackaskolan Inom konsument kunskap arbetar eleverna med hur man gör en budget, prisberäknar måltider, tittar på rea, handla och agera miljövänligt (mer pengar i plånboken). Reklamens uppbyggnad, Reklamfabriken på Konsumentverket, utvalda artiklar Råd & Rön. Ämnesövergripande samarbete Bild, Samhällskunskap, Svenska och Hemoch konsumentkunskap där eleverna gör egna reklamfilmer med Mediasmart Nej, inte när det gäller privatekonomi. BRUNNSÄNGSKOLAN Inom SO-blocket i år 8 finns ett arbetsområde där privat och offentlig ekonomin behandlas. SO generellt, Vi brukar bl.a. gå igenom skolans budget Området behandlas bl.a. inom skolans val som vi kallar livskunskap. Ett exempel från ämnet Bild. I årskurs åtta går jag alltid igenom "Reklam" (under en tre-fyra veckors period), vi ser en faktafilm om hur stor del av samhället som använder sig av detta, kostnader, målgrupp/sändare/budskap m.m. Vi diskuterar våra roller i reklamens värld, manligt och kvinnligt, fördomar, felaktiga beteenden anorexia hos modeller, att "vinnaransikten" är viktiga ex. nu är Christian Olsson en vinnarskalle, Studiebesök i riksdagen genomförs.

4 däremot är Tiger Wood utesluten i denna medievärld, där positiva föredömen regerar. Vi går igenom en reklambyrås personal; copywriters, ad, projektledare, originalare m.m. Eleverna får analysera reklamfilmer (storsatningar som ex. kommande vinter os) samt bilder, göra egna skisser på produkter, egna reklamkampanjer m.m. Redovisa inför klassen m.m. BÅRSTASKOLAN F-5, Genomgång av diverse ekonomiska begrepp såsom Hushållning, Budget, Konsument, Konsumera. Diskussion och exempel från verkliga livet kring Bytesrätt, Ångerköp, Öppet köp Reklamation. Övningar och exempel på vad Jämförspris är samt dess betydelse för konsumenten. Utläsning av den information som finns på ett kassakvitto (kampanjvaror, rabatter, kg-priser, kassanummer, att varorna listas i alfabetisk ordning et c) samt tillhörande övningar. EAN-koder etc diskuterades. Diskussion kring reklam och dess budskap. Vad reklam har för syfte et c. utformade egna reklamskyltar till egna skapade varor och redovisade dessa inför kamraterna. Genomgång av varors Innehållsdeklaration, vad gäller vikt, volym, färgämnen, olika tillsatser, att det som varan innehåller mest av står först på innehållsdeklarationen, E- kodnyckeln osv. Fick följa tele 2:s lansering av telereklamen om fåret Frank. Pratade om budskapet sheep som uttalades som ordet billig alltså cheap. Lanseringen streamades ned från tele 2.s hemsida och visades för eleverna. Eleverna kunde då bl a associera detta till samtal som de fått från tele 2 och där de ville locka till olika Gjort ett studiebesök på ICA Maxi. Rundvandring och info på frukt- och gröntavd. samt kylrummen. Fått provsmaka på alternativ till chips och dipp i form av grönsaker och frukt istället. Tillagat en fruktsallad i klassrummet. Arbetat därefter med Ica och Cancerfondens material Fem om dan. Diskuterat ekologiska varor, långväga varutransporter och effekten på miljön

5 teleabonnemang. Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? FORNBACKASKOLAN årskurs 1-3 olika mynt och sedlar och värdet på dessa, hur länge, elever jämför priser, uppskattar vad t. ex 100 kronor räcker till. Vad är billigast? Vad är dyrast? Hur mycket billigare? diskuterar veckopeng/månadspeng; priser på leksaker, dataspel, kläder, bilar. Hur länge måste jag spara för att kunna köpa? löser elevnära matematiska problem anpassat till deras egen verklighet och hantering av pengar. Särskola har både träningsskoleelever och grundsärelever så blir det förstås på många olika nivåer. Att hantera och förstå pengars värde är för våra elever en stor utmaning och svårighet eftersom det då krävs stor abstraktionsförmåga, men här är lite exempel på hur vi gör: - Arbetar på olika sätt med att man behöver pengar genom att t. ex öva på att handla. - Olika övningar där pengars värde tränas t. ex genom vad kan man handla för 10 kr, rollspel mm. diskuterar reklam i tidningar/tv/ internet som kan påverka och som man tror att det är något man "måste" ha Vi har inte kontakt med andra myndigheter

6 - Växla pengar med hjälp av bla spel, två 5 kr är lika mycket som en 10 kr kan t. ex vara svårt att förstå. - Olika samtal och grupparbeten kring vad tror du en vuxen person tjänar, samt vad ska pengarna räcka till, vad kostar det att leva. HELENELUND elever har kommit i kontakt med ämnet privatekonomi genom hemkunskapen då vi gått igenom och samtalat om vad privatekonomi innebär. Utgångspunkt har varit Hemkunskapsboken. I ämnena So och Svenska arbetar vi aktivt med källkritik och årets kull börjar visa prov på självständigt tänk i ämnet i fråga. De ifrågasätter allt som oftast både information på nätet, läromedel, tidningsartiklar och TVinslag. Eleverna gör jämförelser och reflekterar. Till förra årets sexor använde vi en del gratisfoldrar från CSB som väl kan ses som ett led i tematiskt arbete om ekonomi. Bland annat hade vi matematiska arbetsuppgifter om BNP årsinkomster och medelinkomster (olika yrkeskategorier och geografiska skillnader) HOVSJÖSKOLAN Dessa moment kommer i hemkunskapen under rubriken konsumentkunskap. Dessutom innehåller matematiken ofta exempel hämtade från vardagssituationer o hushållets ekonomi. I många av ämnena ingår kritiskt granskande av information. Vi har genomgång med kronofogden kring min ekonomi och i vilka situationer kan jag råka i klammeri med ex. kronofogden? OXBACKSSKOLAN Vi utgår från en film som avspeglar vad som kan hända i framtiden om jorden till slut täcks av sopor och människorna inte får plats. I samma film har också alla människor pga övervikt små flygfordon att färdas i för ingen orkar gå. Vi tittar på filmen och diskuterar sedan vad vi kan göra nu för att undvika detta i framtiden. Det lilla vi gör hemma varje dag påverkar det stora (globala). Vi går igenom skillnaden genom att titta på 10 olika exempel och lista ut vad syftet är med själva reklamen/informationen. (Inte alltid tydligt för alla elever att syftet är att tjäna pengar!) Eleverna får sedan träna att själva sortera materialet i olika högar. Vi har inte kontakt med andra myndigheter

7 Ett av målen eleverna ska uppnå är: "du kan diskutera vad som är bäst ur hållbar global synvinkel när det gäller vatten, mat, transporter, sopsortering och hälsa" Genom att känna till hur man handlar ekonomiskt t ex räkna kilopriser på maten. Känna till hur man reklamerar varor man ej är nöjd med. Träna att med en tänkt budget t ex möblera ett hem. PERSHAGENSKOLAN Det är kontinuerligt delar av so och hemkunskap undervisningen. Här kommer några exempel på hur och vad eleverna får lära sig/arbeta med: Alla elever skriver en personlig budget där de fingerar att de är 21 år och har fått sin första riktiga månadslön. De skriver en detaljerad budget där alla månadskostnader ingår, mat, försäkringar, skatt... De bygger ett företag där de lägger en verksamhetsplan med kostnader för personal, investeringar, underhåll... Vi arbetar med hur den privata ekonomin påverkar den offentliga och vice versa. Hur det fungerar med kronofogden och indrivning framför allt när det gäller skadestånd. Eleverna får frågan? Varför har vi tre olika böcker i historia? Vi arbetar sen med att använda olika källor och varför. Löpande under forskningsarbete kräver vi att olika källor tas fram, framför allt vad gäller information från nätet. Inom SOämnena hjälper vi eleverna genom att kritisk granska reklamens syften och hur den påverkar människor och miljön. Vi har genomfört en temadag kring assimilation där vi bl a sett hur privatekonomin påverkar utbildning, arbetslöshet... Inom denna temadag och arbeten med ovan nämnda projekt sker naturligt som ett moment av undersökning. Vi har gjort jämförande studier utifrån kön där vi använt 15 årig LO-statistik RONNASKOLAN Vi arbetar med både privatekonomi och samhällets ekonomi. I Hemkunskapen för vi hela tiden diskussioner kring detta men vi Vi arbetar också med media. En del av det är att samtala kring källkritik och reklam. Vi har t.ex. gjort ett bild. projekt där eleverna har fått lära sig att man kan,

8 ROSENBORGSKOLAN fokuserar lite extra på privatekonomin i åk 5 och 9. En del av hemkunskapen handlar om att lära sig laga mat men lika stor del handlar om att vara konsument i vårt samhälle. Eleverna får lära sig att planera sin ekonomi, göra en budget, ta reda på vad en måltid kostar osv. I åk 9 arbetar man också med försäkringar, konsumentskydd, reklamens betydelse mm. En annan viktig del är att eleverna får lära sig hur man kan påverka miljön som konsument. Även i SO:n arbetar vi med ekonomi på olika sätt. Eleverna får ta reda på vad saker och ting kostar, vilka utgifter har ett hushåll osv. Vi arbetar också med vad samhället kan erbjuda i form av bidrag och annat. En annan sak som vi arbetar med är olika betalningsmedel. Vi diskuterar olika sätt att betala och vad det innebär att köpa saker på kredit. Vi tar också upp samhällets ekonomi, vad inflation är osv. I Hemkunskapen för vi hela tiden diskussioner kring detta men vi fokuserar lite extra på privatekonomin i åk 5 och 9. En del av hemkunskapen handlar om att lära sig laga mat men lika stor del handlar om att vara konsument i vårt samhälle. Eleverna får lära sig att planera sin ekonomi, göra en budget, ta reda på vad en måltid kostar osv. I åk 9 arbetar man också med försäkringar, konsumentskydd, reklamens betydelse mm. En annan viktig del är att eleverna får lära sig hur man kan påverka miljön som konsument med hjälp av att fotografera i olika vinklar, förstärka sitt budskap. Media och hur reklam påverkar oss som konsumenter är en stor del i grupparbeten och diskussionerna som förekommer, undervisning i bild förmedlas mycket om reklamens budskap till oss konsumenter

9 Även i SO:n arbetar vi med ekonomi på olika sätt. Eleverna får ta reda på vad saker och ting kostar, vilka utgifter har ett hushåll osv. Vi arbetar också med vad samhället kan erbjuda i form av bidrag och annat. olika betalningsmedel. Vi diskuterar olika sätt att betala och vad det innebär att köpa saker på kredit. Vi tar också upp samhällets ekonomi, vad inflation är osv. SOLDALASKOLAN STÅLHAMRASKOLAN Vi undervisar i alla klasser om privatekonomi både i ämnet Samhällskunskap och ämnet Livskunskap, där vi för de äldre eleverna diskuterar SMS-lån och spel mot betalning via mobiltelefoner. I hemkunskap/samhällskunskap. Räcker barnbidraget? Slöjd, kostnadsberäkningar av materialet kontra färdigköpt. Materialvård klädvård ingår i undervisningen och återkommer regelbundet under året. undervisningen kring reklambudskap både i press och andra media I hem- och konsumentkunskap se på reklam och hur det påverkar. Vi har inte kontakt med andra myndigheter och dylikt! Temadagar och studiebesök men inte med privatekonomögon. Aktiesparare osv. är inte aktuellt på F-6 skola. VALLASKOLAN Eleverna får genom hemkunskap/samhällskunskap möjlighet att diskutera, praktisera måna aspekter som berör privatekonomin En aktuell fråga som berörs i många undervisningssituationer är hur påverkar reklamen oss som konsumenter?

10 WASASKOLAN Samtliga elever läser samhällskunskap vilket innebär att privatekonomi och samhällsekonomi berörs i enlighet med kursplan. Eleverna arbetar praktiskt med frågorna i ämnet konsumentkunskap Diskussioner om reklamens påverkan av köpvanor och att kritiskt granska budskapet som förmedlas i den mest förekommande reklam som berör åldersgruppen Besök till banker, affärer mm planeras och genomförs ibland

11 Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Ge exempel Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola skola temadagar, undersökningar, studiebesök? EKENBERGSKA GYMNASIET Privatekonomi ingår som en del i Projekt och företagande. I kursen Fordon och samhälle tas både miljö och ekonomi upp. Vi tar upp de typiska kostnader som berör eleverna. Exempelvis brukar vi prata om skulder och lån. Vad man bör fundera på när man skaffar sig en Hur mycket som tas upp är dock beroende på lärare/klass. I samhällskunskap A och i kursmålen för ämnet finns det bara lite utrymme för privatekonomi (se kursplan för SH1201). Olika diskussioner och övningar när eleverna läser om källkritik. Innan eleverna börjar skriva uppsatser, får de information om källkritik, intervjuteknik (ibland), formalia mm. diskutera under samhällslektionerna om vad reklam är och hur vi bli påverkade, exempelvis låta eleverna läsa metro och sedan försöka göra en uppskattning kring hur mkt reklam tidningen består av och hur mkt nyheter tidningen innefattar. Hur påverkar detta oss? Hur mycket reklam blir vi inte nersköljda av genom Internet? Det är bra att relatera till reklam som eleverna ofta stöter på i sin egen värld. Ordna aktiviteter av olika slag beroende på vad som är aktuellt. I höstas fick eleverna skriva ett arbete som handlade om finanskrisen och vi diskuterade en hel del kring krisens. orsaker och följder. I övrigt försökte skolan kontakta kronofogden, men på deras hemsidan stod det att de inte längre skickar föreläsare till skolorna, Vi planerar att kontakta några myndigheter. Fordonsprogrammet besöker Tekniska museet i anslutning till teknikkurserna. Naturhistoriska Museet under Naturkunskap A, Riksdagsbesök under Samhällskunskap A, kap. "Så styrs Sverige" Transportinriktningen besöker bl. a Arlandas flygplats. År 3 får informations av Kronofogden och Metall samt besöker Saco-mässan i Älvsjö. Det är inplanerat 2 studiebesök per årskurs. Vi bruka ha kontakt med CSN, kronofogden och försäkringsbolag och se om de har material eller om de föreläser. Vi har haft fackföreningar som har föreläst om vad man bör fundera kring när man skaffar jobb och blir vuxen. Detta har varit en inledning till privatekonomi.

12 FOUCAULT GYMNASIET Skola Elever får genom kursen Boendekunskap kännedom om prisskillnader, jämförpriser, budgethållning samt kalkylering av kostnader för olika evenemang, inköp, resor etc. Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Kritiskt tänkande och hur reklam och propaganda påverkar oss, lär sig eleverna inom ämnen som samhällskunskap, boendeträning, bild och genom olika samtal och övningar. Extra tryck lägger vi på avgångselever, som får extra teori och praktiska tips i avsnittet "Flytta hemifrån". Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Studiebesök klassvis eller programvis till olika organisationer och myndigheter, men har inte upprättat något särskilt samarbete med dessa Studiebesök till bank för ekonomisk rådgivning och information om olika försäkringar och premiekostnader tas också upp inom kursen. Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? COLIN LECLAIRGYMNASIET Samtliga elever läser samhällskunskap a vilket innebär att privatekonomi och arbetsmarknad berörs på kursen i enlighet med kursplan. De elever som läser b- kursen i samhällskunskap fördjupar denna kunskap i kursen. Vi anordnar kurser småföretagande och ungt företagssamhet som individuella val Vilka har varit mycket populära Sparande, lånande, aktier, olika marknader, arbetsmarknad, fackföreningar, spelregler på arbetsmarknad, försäkringar, socialförsäkringar, arbetsmarknadspolitik, välfärdssystemet Det är viktigt att diskutera under samhällslektionerna om vad reklam är och hur vi bli påverkade. Exempelvis får eleverna läsa metro och sedan försöka göra en uppskattning kring hur mkt reklam tidningen består av och hur mkt nyheter tidningen innefattar. Hur påverkar detta oss? Hur mycket reklam blir vi inte nersköljda av genom Internet? Det är bra att relatera till reklam som eleverna ofta stöter på i sin egen värld. Några temadagar med utgångspunkt för privatekonomi, massmedier, reklam osv. har inte genomförts på skolan. Vi har fokuserat på integrering, Jag brukar kontakta CSN, kronofogden och försäkringsbolag och se om de har material eller om de föreläser. Jag har haft fackföreningar som har föreläst om vad man bör fundera kring när man skaffar jobb och blir vuxen. Detta har varit en inledning till privatekonomi.

13 NATURVETAR GYMNASIET osv. Undervisning i privatekonomi är inte så stor. Den brukar vi inte ha som ett kapitel för sig utan vi bakar in den i ekonomi delen, ta upp är typiska kostnader som berör eleverna. Exempelvis brukar vi prata om skulder och lån. Vad man bör fundera på när man skaffar sig en ekonomi eller flyttar hemifrån. Hur bostadspriserna ser ut, vad innebär det att vara myndig osv. Helt inom kursplanerna för Företagsekonomi A och B tas dessa frågor upp ur flera perspektiv. I Matematikundervisningen beskriver lärare det så här: I samband med ändringsfaktor i procent och exponentialfunktioner brukar jag alltid ha med några verkliga exempel om vad det kostar när man handlar på avbetalning, tar mikrolån, SMS-lån mm jämfört med om man lånar i bank eller betalar kontant. Och vi går igenom hur lurad man kan blir om man inte förstår skillnaden mellan månatlig ränta jämfört med vanlig bankränta I matematik A så får eleverna under hösten räkna på t ex vad det kostar att köpa en TV av Leasy. De får lära sig att räkna ut vilken "ränta" det faktiskt blir och även granska det demokrati, internationella relationer, osv. Vi har diskuterat att engagera arbetsförmedlingen i samband med studiebesök osv. men detta har inte fördjupats. I matematik B så gör de även en egen statistisk undersökning där de får fundera över hur man skall formulera frågor för att de inte skall kunna missförstås, hur man väljer population mm. De får även själva leta reda på en undersökning som redovisas med statistik och komma med synpunkter på vad som är bra eller dåligt.

14 finstilta. Vi jobbar även i statistiken med hur man kan luras genom att göra felaktiga eller missvisande diagram. osv. Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? WENDELA HEBBEGYMNASIET I enlighet med kursplanen i samhällskunskap a samt för ett stort antal elever även samhällskunskap b skapas denna förståelse. Här följer ett utdrag ur skolans lokal kursplan för samhällskunskap. Mikroekonomi I detta moment ges eleven en grundläggande bild av den lilla ekonomin som i första hand berör dem själva och dess närmsta omgivning. Momentet berör delar som privatekonomi, arbetet och arbetsmarkanden samt vad de kommer möte den dagen de flyttar hemifrån. Makoroekonomi Detta moment kompletterar Samtliga elever läser samhällskunskap a vilket innebär att massmedier, information och reklam berörs i enlighet med kursplanen. Våra elever som läser på SP-programmet får en mycket tydlig fördjupning i detta i samband med kurserna massmedier, mediekommunikation, medieproduktion. Några temadagar med utgångspunkt för privatekonomi, massmedier, reklam osv. har inte genomförts på skolan. Vi har fokuserat på integrering, demokrati, internationella relationer, teambuildning osv. Vi har diskuterat att engagera arbetsförmedlingen i samband med studiebesök osv. men detta har inte fördjupats.

15 momentet innan med att ge en bild av den stora ekonomin nämligen samhällsekonomi. Här sätts eleverna i bekantskap med frågor som priser på varor, konjunkturer, ekonomisk politik, konkurrens och BNP. Eleverna deltar i övningar och examinationer som syftar till att skapa förståelsen för resursfördelning inom hushållet näringslivet banker staten. Vidare skapar eleverna en personlig budget. Helt i enlighet med kursplanerna för samhällskunskap a och b

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING 1 PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING INNEHÅLL INTRODUKTION...3 SAMHÄLLSKUNSKAP... 3 STYRDOKUMENT...3...3...3 NYA KÖPTRENDER...3 CSR FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR...3 KONSUMTIONEN ÄR SAMHÄLLETS BLODOMLOPP...4

Läs mer

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN LÄRARHANDLEDNING AV: MATTIAS BJÖRKLUND 1 INLEDNING Kunskaperna om privatekonomi bland Sveriges unga sjunker och en mängd problem följer därpå, både för privatpersonen

Läs mer

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer