Undervisning i privatekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undervisning i privatekonomi"

Transkript

1 Utbildningskontoret Datum Dnr Enhet Utbildningskontoret Handläggare Mohamed Zaalouk Undervisning i privatekonomi Utbildningsnämnden gav Utbildningskontoret , 91 i uppdrag att utreda omfattningen av undervisning i privatekonomi. Bakgrund Vetskapen om att privatekonomi blir alltmer invecklad med alla svåröverskådliga konsekvenser gör att ämnet blir alltmer viktigt för ungdomar att förstå. Att utveckla förmågan att värdera och hantera information och reklam och ökat beredskap för att fatta välgrundade beslut blir också allt viktigare för ungdomar. Privatekonomi är inget ämne i skolan idag men undervisningsmoment i frågan finns främst i kursplanerna för samhällskunskap, i grundskolan också i hem- och konsumentkunskap och på gymnasieskolan också i olika ekonomiska och vissa yrkesinriktade kurser. I de kursmoment som behandlar privatekonomi får eleven lära sig att hantera vanliga konsumentsituationer och ges tillfälle att ta ställning till angelägna frågor som rör det dagliga livet; vad det kostar när man handlar på avbetalning, tar mikrolån eller SMS-lån med mera, jämfört med om man betalar kontant eller lånar i bank. Det handlar också om att förstå skillnaden mellan månatlig ränta jämfört med bankränta beräknad på årsbasis. Undervisning i privatekonomi i skolorna i Södertälje Utbildningskontoret har ställt frågor till rektorerna om hur skolorna undervisar om privatekonomi. Frågorna som ställdes är: 1. Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? 2. Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? 3. Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra?

2 Utbildningskontoret I skolornas svar som har sammanställts framgår att den undervisning om privatekonomi som genomförs, sker helt inom ramen för ämnesundervisningen och i de moment av ämnena som behandlar privatekonomi (bilaga)

3 Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? Blombackaskolan Inom konsument kunskap arbetar eleverna med hur man gör en budget, prisberäknar måltider, tittar på rea, handla och agera miljövänligt (mer pengar i plånboken). Reklamens uppbyggnad, Reklamfabriken på Konsumentverket, utvalda artiklar Råd & Rön. Ämnesövergripande samarbete Bild, Samhällskunskap, Svenska och Hemoch konsumentkunskap där eleverna gör egna reklamfilmer med Mediasmart Nej, inte när det gäller privatekonomi. BRUNNSÄNGSKOLAN Inom SO-blocket i år 8 finns ett arbetsområde där privat och offentlig ekonomin behandlas. SO generellt, Vi brukar bl.a. gå igenom skolans budget Området behandlas bl.a. inom skolans val som vi kallar livskunskap. Ett exempel från ämnet Bild. I årskurs åtta går jag alltid igenom "Reklam" (under en tre-fyra veckors period), vi ser en faktafilm om hur stor del av samhället som använder sig av detta, kostnader, målgrupp/sändare/budskap m.m. Vi diskuterar våra roller i reklamens värld, manligt och kvinnligt, fördomar, felaktiga beteenden anorexia hos modeller, att "vinnaransikten" är viktiga ex. nu är Christian Olsson en vinnarskalle, Studiebesök i riksdagen genomförs.

4 däremot är Tiger Wood utesluten i denna medievärld, där positiva föredömen regerar. Vi går igenom en reklambyrås personal; copywriters, ad, projektledare, originalare m.m. Eleverna får analysera reklamfilmer (storsatningar som ex. kommande vinter os) samt bilder, göra egna skisser på produkter, egna reklamkampanjer m.m. Redovisa inför klassen m.m. BÅRSTASKOLAN F-5, Genomgång av diverse ekonomiska begrepp såsom Hushållning, Budget, Konsument, Konsumera. Diskussion och exempel från verkliga livet kring Bytesrätt, Ångerköp, Öppet köp Reklamation. Övningar och exempel på vad Jämförspris är samt dess betydelse för konsumenten. Utläsning av den information som finns på ett kassakvitto (kampanjvaror, rabatter, kg-priser, kassanummer, att varorna listas i alfabetisk ordning et c) samt tillhörande övningar. EAN-koder etc diskuterades. Diskussion kring reklam och dess budskap. Vad reklam har för syfte et c. utformade egna reklamskyltar till egna skapade varor och redovisade dessa inför kamraterna. Genomgång av varors Innehållsdeklaration, vad gäller vikt, volym, färgämnen, olika tillsatser, att det som varan innehåller mest av står först på innehållsdeklarationen, E- kodnyckeln osv. Fick följa tele 2:s lansering av telereklamen om fåret Frank. Pratade om budskapet sheep som uttalades som ordet billig alltså cheap. Lanseringen streamades ned från tele 2.s hemsida och visades för eleverna. Eleverna kunde då bl a associera detta till samtal som de fått från tele 2 och där de ville locka till olika Gjort ett studiebesök på ICA Maxi. Rundvandring och info på frukt- och gröntavd. samt kylrummen. Fått provsmaka på alternativ till chips och dipp i form av grönsaker och frukt istället. Tillagat en fruktsallad i klassrummet. Arbetat därefter med Ica och Cancerfondens material Fem om dan. Diskuterat ekologiska varor, långväga varutransporter och effekten på miljön

5 teleabonnemang. Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? FORNBACKASKOLAN årskurs 1-3 olika mynt och sedlar och värdet på dessa, hur länge, elever jämför priser, uppskattar vad t. ex 100 kronor räcker till. Vad är billigast? Vad är dyrast? Hur mycket billigare? diskuterar veckopeng/månadspeng; priser på leksaker, dataspel, kläder, bilar. Hur länge måste jag spara för att kunna köpa? löser elevnära matematiska problem anpassat till deras egen verklighet och hantering av pengar. Särskola har både träningsskoleelever och grundsärelever så blir det förstås på många olika nivåer. Att hantera och förstå pengars värde är för våra elever en stor utmaning och svårighet eftersom det då krävs stor abstraktionsförmåga, men här är lite exempel på hur vi gör: - Arbetar på olika sätt med att man behöver pengar genom att t. ex öva på att handla. - Olika övningar där pengars värde tränas t. ex genom vad kan man handla för 10 kr, rollspel mm. diskuterar reklam i tidningar/tv/ internet som kan påverka och som man tror att det är något man "måste" ha Vi har inte kontakt med andra myndigheter

6 - Växla pengar med hjälp av bla spel, två 5 kr är lika mycket som en 10 kr kan t. ex vara svårt att förstå. - Olika samtal och grupparbeten kring vad tror du en vuxen person tjänar, samt vad ska pengarna räcka till, vad kostar det att leva. HELENELUND elever har kommit i kontakt med ämnet privatekonomi genom hemkunskapen då vi gått igenom och samtalat om vad privatekonomi innebär. Utgångspunkt har varit Hemkunskapsboken. I ämnena So och Svenska arbetar vi aktivt med källkritik och årets kull börjar visa prov på självständigt tänk i ämnet i fråga. De ifrågasätter allt som oftast både information på nätet, läromedel, tidningsartiklar och TVinslag. Eleverna gör jämförelser och reflekterar. Till förra årets sexor använde vi en del gratisfoldrar från CSB som väl kan ses som ett led i tematiskt arbete om ekonomi. Bland annat hade vi matematiska arbetsuppgifter om BNP årsinkomster och medelinkomster (olika yrkeskategorier och geografiska skillnader) HOVSJÖSKOLAN Dessa moment kommer i hemkunskapen under rubriken konsumentkunskap. Dessutom innehåller matematiken ofta exempel hämtade från vardagssituationer o hushållets ekonomi. I många av ämnena ingår kritiskt granskande av information. Vi har genomgång med kronofogden kring min ekonomi och i vilka situationer kan jag råka i klammeri med ex. kronofogden? OXBACKSSKOLAN Vi utgår från en film som avspeglar vad som kan hända i framtiden om jorden till slut täcks av sopor och människorna inte får plats. I samma film har också alla människor pga övervikt små flygfordon att färdas i för ingen orkar gå. Vi tittar på filmen och diskuterar sedan vad vi kan göra nu för att undvika detta i framtiden. Det lilla vi gör hemma varje dag påverkar det stora (globala). Vi går igenom skillnaden genom att titta på 10 olika exempel och lista ut vad syftet är med själva reklamen/informationen. (Inte alltid tydligt för alla elever att syftet är att tjäna pengar!) Eleverna får sedan träna att själva sortera materialet i olika högar. Vi har inte kontakt med andra myndigheter

7 Ett av målen eleverna ska uppnå är: "du kan diskutera vad som är bäst ur hållbar global synvinkel när det gäller vatten, mat, transporter, sopsortering och hälsa" Genom att känna till hur man handlar ekonomiskt t ex räkna kilopriser på maten. Känna till hur man reklamerar varor man ej är nöjd med. Träna att med en tänkt budget t ex möblera ett hem. PERSHAGENSKOLAN Det är kontinuerligt delar av so och hemkunskap undervisningen. Här kommer några exempel på hur och vad eleverna får lära sig/arbeta med: Alla elever skriver en personlig budget där de fingerar att de är 21 år och har fått sin första riktiga månadslön. De skriver en detaljerad budget där alla månadskostnader ingår, mat, försäkringar, skatt... De bygger ett företag där de lägger en verksamhetsplan med kostnader för personal, investeringar, underhåll... Vi arbetar med hur den privata ekonomin påverkar den offentliga och vice versa. Hur det fungerar med kronofogden och indrivning framför allt när det gäller skadestånd. Eleverna får frågan? Varför har vi tre olika böcker i historia? Vi arbetar sen med att använda olika källor och varför. Löpande under forskningsarbete kräver vi att olika källor tas fram, framför allt vad gäller information från nätet. Inom SOämnena hjälper vi eleverna genom att kritisk granska reklamens syften och hur den påverkar människor och miljön. Vi har genomfört en temadag kring assimilation där vi bl a sett hur privatekonomin påverkar utbildning, arbetslöshet... Inom denna temadag och arbeten med ovan nämnda projekt sker naturligt som ett moment av undersökning. Vi har gjort jämförande studier utifrån kön där vi använt 15 årig LO-statistik RONNASKOLAN Vi arbetar med både privatekonomi och samhällets ekonomi. I Hemkunskapen för vi hela tiden diskussioner kring detta men vi Vi arbetar också med media. En del av det är att samtala kring källkritik och reklam. Vi har t.ex. gjort ett bild. projekt där eleverna har fått lära sig att man kan,

8 ROSENBORGSKOLAN fokuserar lite extra på privatekonomin i åk 5 och 9. En del av hemkunskapen handlar om att lära sig laga mat men lika stor del handlar om att vara konsument i vårt samhälle. Eleverna får lära sig att planera sin ekonomi, göra en budget, ta reda på vad en måltid kostar osv. I åk 9 arbetar man också med försäkringar, konsumentskydd, reklamens betydelse mm. En annan viktig del är att eleverna får lära sig hur man kan påverka miljön som konsument. Även i SO:n arbetar vi med ekonomi på olika sätt. Eleverna får ta reda på vad saker och ting kostar, vilka utgifter har ett hushåll osv. Vi arbetar också med vad samhället kan erbjuda i form av bidrag och annat. En annan sak som vi arbetar med är olika betalningsmedel. Vi diskuterar olika sätt att betala och vad det innebär att köpa saker på kredit. Vi tar också upp samhällets ekonomi, vad inflation är osv. I Hemkunskapen för vi hela tiden diskussioner kring detta men vi fokuserar lite extra på privatekonomin i åk 5 och 9. En del av hemkunskapen handlar om att lära sig laga mat men lika stor del handlar om att vara konsument i vårt samhälle. Eleverna får lära sig att planera sin ekonomi, göra en budget, ta reda på vad en måltid kostar osv. I åk 9 arbetar man också med försäkringar, konsumentskydd, reklamens betydelse mm. En annan viktig del är att eleverna får lära sig hur man kan påverka miljön som konsument med hjälp av att fotografera i olika vinklar, förstärka sitt budskap. Media och hur reklam påverkar oss som konsumenter är en stor del i grupparbeten och diskussionerna som förekommer, undervisning i bild förmedlas mycket om reklamens budskap till oss konsumenter

9 Även i SO:n arbetar vi med ekonomi på olika sätt. Eleverna får ta reda på vad saker och ting kostar, vilka utgifter har ett hushåll osv. Vi arbetar också med vad samhället kan erbjuda i form av bidrag och annat. olika betalningsmedel. Vi diskuterar olika sätt att betala och vad det innebär att köpa saker på kredit. Vi tar också upp samhällets ekonomi, vad inflation är osv. SOLDALASKOLAN STÅLHAMRASKOLAN Vi undervisar i alla klasser om privatekonomi både i ämnet Samhällskunskap och ämnet Livskunskap, där vi för de äldre eleverna diskuterar SMS-lån och spel mot betalning via mobiltelefoner. I hemkunskap/samhällskunskap. Räcker barnbidraget? Slöjd, kostnadsberäkningar av materialet kontra färdigköpt. Materialvård klädvård ingår i undervisningen och återkommer regelbundet under året. undervisningen kring reklambudskap både i press och andra media I hem- och konsumentkunskap se på reklam och hur det påverkar. Vi har inte kontakt med andra myndigheter och dylikt! Temadagar och studiebesök men inte med privatekonomögon. Aktiesparare osv. är inte aktuellt på F-6 skola. VALLASKOLAN Eleverna får genom hemkunskap/samhällskunskap möjlighet att diskutera, praktisera måna aspekter som berör privatekonomin En aktuell fråga som berörs i många undervisningssituationer är hur påverkar reklamen oss som konsumenter?

10 WASASKOLAN Samtliga elever läser samhällskunskap vilket innebär att privatekonomi och samhällsekonomi berörs i enlighet med kursplan. Eleverna arbetar praktiskt med frågorna i ämnet konsumentkunskap Diskussioner om reklamens påverkan av köpvanor och att kritiskt granska budskapet som förmedlas i den mest förekommande reklam som berör åldersgruppen Besök till banker, affärer mm planeras och genomförs ibland

11 Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Ge exempel Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola skola temadagar, undersökningar, studiebesök? EKENBERGSKA GYMNASIET Privatekonomi ingår som en del i Projekt och företagande. I kursen Fordon och samhälle tas både miljö och ekonomi upp. Vi tar upp de typiska kostnader som berör eleverna. Exempelvis brukar vi prata om skulder och lån. Vad man bör fundera på när man skaffar sig en Hur mycket som tas upp är dock beroende på lärare/klass. I samhällskunskap A och i kursmålen för ämnet finns det bara lite utrymme för privatekonomi (se kursplan för SH1201). Olika diskussioner och övningar när eleverna läser om källkritik. Innan eleverna börjar skriva uppsatser, får de information om källkritik, intervjuteknik (ibland), formalia mm. diskutera under samhällslektionerna om vad reklam är och hur vi bli påverkade, exempelvis låta eleverna läsa metro och sedan försöka göra en uppskattning kring hur mkt reklam tidningen består av och hur mkt nyheter tidningen innefattar. Hur påverkar detta oss? Hur mycket reklam blir vi inte nersköljda av genom Internet? Det är bra att relatera till reklam som eleverna ofta stöter på i sin egen värld. Ordna aktiviteter av olika slag beroende på vad som är aktuellt. I höstas fick eleverna skriva ett arbete som handlade om finanskrisen och vi diskuterade en hel del kring krisens. orsaker och följder. I övrigt försökte skolan kontakta kronofogden, men på deras hemsidan stod det att de inte längre skickar föreläsare till skolorna, Vi planerar att kontakta några myndigheter. Fordonsprogrammet besöker Tekniska museet i anslutning till teknikkurserna. Naturhistoriska Museet under Naturkunskap A, Riksdagsbesök under Samhällskunskap A, kap. "Så styrs Sverige" Transportinriktningen besöker bl. a Arlandas flygplats. År 3 får informations av Kronofogden och Metall samt besöker Saco-mässan i Älvsjö. Det är inplanerat 2 studiebesök per årskurs. Vi bruka ha kontakt med CSN, kronofogden och försäkringsbolag och se om de har material eller om de föreläser. Vi har haft fackföreningar som har föreläst om vad man bör fundera kring när man skaffar jobb och blir vuxen. Detta har varit en inledning till privatekonomi.

12 FOUCAULT GYMNASIET Skola Elever får genom kursen Boendekunskap kännedom om prisskillnader, jämförpriser, budgethållning samt kalkylering av kostnader för olika evenemang, inköp, resor etc. Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Kritiskt tänkande och hur reklam och propaganda påverkar oss, lär sig eleverna inom ämnen som samhällskunskap, boendeträning, bild och genom olika samtal och övningar. Extra tryck lägger vi på avgångselever, som får extra teori och praktiska tips i avsnittet "Flytta hemifrån". Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Studiebesök klassvis eller programvis till olika organisationer och myndigheter, men har inte upprättat något särskilt samarbete med dessa Studiebesök till bank för ekonomisk rådgivning och information om olika försäkringar och premiekostnader tas också upp inom kursen. Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? COLIN LECLAIRGYMNASIET Samtliga elever läser samhällskunskap a vilket innebär att privatekonomi och arbetsmarknad berörs på kursen i enlighet med kursplan. De elever som läser b- kursen i samhällskunskap fördjupar denna kunskap i kursen. Vi anordnar kurser småföretagande och ungt företagssamhet som individuella val Vilka har varit mycket populära Sparande, lånande, aktier, olika marknader, arbetsmarknad, fackföreningar, spelregler på arbetsmarknad, försäkringar, socialförsäkringar, arbetsmarknadspolitik, välfärdssystemet Det är viktigt att diskutera under samhällslektionerna om vad reklam är och hur vi bli påverkade. Exempelvis får eleverna läsa metro och sedan försöka göra en uppskattning kring hur mkt reklam tidningen består av och hur mkt nyheter tidningen innefattar. Hur påverkar detta oss? Hur mycket reklam blir vi inte nersköljda av genom Internet? Det är bra att relatera till reklam som eleverna ofta stöter på i sin egen värld. Några temadagar med utgångspunkt för privatekonomi, massmedier, reklam osv. har inte genomförts på skolan. Vi har fokuserat på integrering, Jag brukar kontakta CSN, kronofogden och försäkringsbolag och se om de har material eller om de föreläser. Jag har haft fackföreningar som har föreläst om vad man bör fundera kring när man skaffar jobb och blir vuxen. Detta har varit en inledning till privatekonomi.

13 NATURVETAR GYMNASIET osv. Undervisning i privatekonomi är inte så stor. Den brukar vi inte ha som ett kapitel för sig utan vi bakar in den i ekonomi delen, ta upp är typiska kostnader som berör eleverna. Exempelvis brukar vi prata om skulder och lån. Vad man bör fundera på när man skaffar sig en ekonomi eller flyttar hemifrån. Hur bostadspriserna ser ut, vad innebär det att vara myndig osv. Helt inom kursplanerna för Företagsekonomi A och B tas dessa frågor upp ur flera perspektiv. I Matematikundervisningen beskriver lärare det så här: I samband med ändringsfaktor i procent och exponentialfunktioner brukar jag alltid ha med några verkliga exempel om vad det kostar när man handlar på avbetalning, tar mikrolån, SMS-lån mm jämfört med om man lånar i bank eller betalar kontant. Och vi går igenom hur lurad man kan blir om man inte förstår skillnaden mellan månatlig ränta jämfört med vanlig bankränta I matematik A så får eleverna under hösten räkna på t ex vad det kostar att köpa en TV av Leasy. De får lära sig att räkna ut vilken "ränta" det faktiskt blir och även granska det demokrati, internationella relationer, osv. Vi har diskuterat att engagera arbetsförmedlingen i samband med studiebesök osv. men detta har inte fördjupats. I matematik B så gör de även en egen statistisk undersökning där de får fundera över hur man skall formulera frågor för att de inte skall kunna missförstås, hur man väljer population mm. De får även själva leta reda på en undersökning som redovisas med statistik och komma med synpunkter på vad som är bra eller dåligt.

14 finstilta. Vi jobbar även i statistiken med hur man kan luras genom att göra felaktiga eller missvisande diagram. osv. Skola Hur omfattande är undervisningen i privatekonomi? Vad får eleverna lära sig? Hur hjälper skolan eleverna med att värdera information och reklam? Vilka aktiviteter genomför ni på din skola temadagar, undersökningar, studiebesök? Samverkar ni med andra myndigheter skatteverket, organisationer, Aktiespararna eller andra? WENDELA HEBBEGYMNASIET I enlighet med kursplanen i samhällskunskap a samt för ett stort antal elever även samhällskunskap b skapas denna förståelse. Här följer ett utdrag ur skolans lokal kursplan för samhällskunskap. Mikroekonomi I detta moment ges eleven en grundläggande bild av den lilla ekonomin som i första hand berör dem själva och dess närmsta omgivning. Momentet berör delar som privatekonomi, arbetet och arbetsmarkanden samt vad de kommer möte den dagen de flyttar hemifrån. Makoroekonomi Detta moment kompletterar Samtliga elever läser samhällskunskap a vilket innebär att massmedier, information och reklam berörs i enlighet med kursplanen. Våra elever som läser på SP-programmet får en mycket tydlig fördjupning i detta i samband med kurserna massmedier, mediekommunikation, medieproduktion. Några temadagar med utgångspunkt för privatekonomi, massmedier, reklam osv. har inte genomförts på skolan. Vi har fokuserat på integrering, demokrati, internationella relationer, teambuildning osv. Vi har diskuterat att engagera arbetsförmedlingen i samband med studiebesök osv. men detta har inte fördjupats.

15 momentet innan med att ge en bild av den stora ekonomin nämligen samhällsekonomi. Här sätts eleverna i bekantskap med frågor som priser på varor, konjunkturer, ekonomisk politik, konkurrens och BNP. Eleverna deltar i övningar och examinationer som syftar till att skapa förståelsen för resursfördelning inom hushållet näringslivet banker staten. Vidare skapar eleverna en personlig budget. Helt i enlighet med kursplanerna för samhällskunskap a och b

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Kursplan: Samhällskunskap

Kursplan: Samhällskunskap Kursplan: Samhällskunskap Ämnets syfte Undervisning i samhällkunskap ska: Förmedla kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor,

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2014 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2014 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap

Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

HKK 3.3 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP. Syfte. Centralt innehåll

HKK 3.3 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP. Syfte. Centralt innehåll 3.3 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Hem- och konsumentkunskap Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå

Läs mer

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen skolan som ger dig extra stöd Hösten 2015 och våren 2016 1 Välkommen till SärVux SärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken:

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken: Min kunskap om vårt samhälle Lärarhandledning Bokens syfte och upplägg: Boken Min kunskap om vårt samhälle följer Skolverkets mål för kursen Samhällskunskap för gymnasiesärskolan. Boken är upplagd med

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET LEKTIONSFÖRSLAG 2 ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: 7-9 + GYMNASIET Vår klädkonsumtion i Sverige har ökat med 50 % de senaste 15 åren. Har du koll på hur mycket kläder du köper?

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Lärandeinnehåll Beskrivning Exempel Lärarens bedömning

Lärandeinnehåll Beskrivning Exempel Lärarens bedömning Samhällskunskap Förskoleklass Lärandeinnehåll Beskrivning Exempel Lärarens Larmnummer 112 Du deltar i elevarbeten om räddningsaktiviteter. Ex. Elli och Jonas Räddningsverkets material Trafikvett enkla

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Det här är vi! Pernilla Holmgren Yvonne Eriksson Anpassningsbara läromedel Grundskola Gymnasium Särskola Förberedelseklass SFI Grundvux Efter gymnasiet Gymnasiet

Läs mer

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2014 årskurs 8 Hem- och konsumentkunskap

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2014 årskurs 8 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Samhällskunskap Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 15 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25 m 2 och 4 m i takhöjd.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Prövningsanvisning. Kurs: Samhällskunskap 1b. Kurskod: SAMSAM01b. Gymnasiepoäng: 100 poäng. Instruktioner och omfattning

Prövningsanvisning. Kurs: Samhällskunskap 1b. Kurskod: SAMSAM01b. Gymnasiepoäng: 100 poäng. Instruktioner och omfattning prövning samhällskunskap 1b Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Samhällskunskap 1b Kurskod: SAMSAM01b Gymnasiepoäng: 100 poäng Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 14 Teknik, slöjd och hemkunskap Teknik och slöjd Lägenhetsbygge Krav: Du skall göra en ritning över en lägenhet. Använd millimeterpapper. Du skall ange skala, mått, area osv.

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

ESN lokal kursplan Lgr11 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

ESN lokal kursplan Lgr11 Ämne: Hem- och konsumentkunskap ESN lokal kursplan Lgr11 Ämne: Hem- och konsumentkunskap Övergripande Mål: planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

LärVux. skolan som ger dig extra stöd

LärVux. skolan som ger dig extra stöd LärVux skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2015/2016 Välkommen till LärVux LärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig skolform för Dig över 20 år som tidigare haft svårigheter i skolan,

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap.

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap. KOMMUNAL KURSPLAN I HEMKUNSKAP-SÄVSJÖ KOMMUN ÖVERGRIPANDE MÅL Hälsa och resurshushållning är hemkunskapens övergripande mål. Hälsa inom hemkunskapsämnet står för att eleven ska få förutsättningar för att

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Begrepp = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och

Läs mer

KUNSKAP SAMHALLE SAMHALLE. SamhAllskunskap. Röd punkt i hörnet betyder anteckna! men vad är ett samhälle?

KUNSKAP SAMHALLE SAMHALLE. SamhAllskunskap. Röd punkt i hörnet betyder anteckna! men vad är ett samhälle? i SamhAllskunskap men vad är ett samhälle? SAMHALLE KUNSKAP SAMHALLE Röd punkt i hörnet betyder anteckna! Du hittar saker som gäller kursen på gystefan.wordpress.com Anteckningar Filmer Uppgifter Information

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

täby lärvux Utbildningskatalog 2014 2015

täby lärvux Utbildningskatalog 2014 2015 täby lärvux Utbildningskatalog 2014 2015 Undervisningens mål Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att bättre klara vardagsliv och arbetsliv. Lärvux undervisning i Täby vänder

Läs mer

Försök undvika att betala dina räkningar inne på banken/posten. De tar dyra avgifter, ca 50-70:- per räkning. Det är billigare om du

Försök undvika att betala dina räkningar inne på banken/posten. De tar dyra avgifter, ca 50-70:- per räkning. Det är billigare om du Har du för hög bostadskostnad? Tänk över om det finns alternativ. Är du t ex beredd att flytta till annat område med billigare hyra? Kan du tänka dig mindre antal rum? Kanske hyra ut ett rum? Kan du ha

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv Media Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv När vi jobbar med media kommer du att få lära dig om reklamens syfte och påverkan. Du får lära dig hur en tidning är uppbyggd samt hur hur de olika delarna, som tex

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 6 Hem- och konsumentkunskap Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse

Läs mer

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Svenska pratar om vad vi gjort och varit med om pratar om nyheter och innehåll i böcker vi läst lär oss nya ord pratar om vad vi ser på bilder gör berättelser

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Innehåll... 2. Kostnadsfri utbildning... 3. Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4. Vi som arbetar på Lärvux Linköping :...

Innehåll... 2. Kostnadsfri utbildning... 3. Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4. Vi som arbetar på Lärvux Linköping :... Innehåll Innehåll... 2 Kostnadsfri utbildning... 3 Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4 Vi som arbetar på Lärvux Linköping :... 4 Svenska Kommunikation... 5 Svenska som andraspråk... 6

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Hem och lärare åk 1 3, 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens innebörd och funktion.

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 8 Hem- och konsumentkunskap

Höstterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 8 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Hösten 2015 - Våren 2016

Hösten 2015 - Våren 2016 Hösten 2015 - Våren 2016 Masugnen ~ 1 ~ Vem kan gå på särvux? Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på

Läs mer

Lärvux 2014-15. Särskild utbildning för vuxna

Lärvux 2014-15. Särskild utbildning för vuxna Lärvux 2014-15 Särskild utbildning för vuxna Kursplaner/arbetsplaner för närvarande Hem och konsumentkunskap Mat och hälsa Samhällskunskap Hälsa 2 Service och bemötande Matematik Svenska Engelska Språk

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap

Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Lägenhetsprojekt, så 9 ht 16 Teknik, slöjd och hem-, och konsumentkunskap Teknik och slöjd Husbygge Krav: Du skall göra en ritning över en Attefallsstuga som skulle kunna vara en lägenhet. Kravet är 25

Läs mer

Under årskurs 2 har du tvättid på lektionstid som bokas av dig själv och du sköter tvätten efter de strategier som är framarbetade under årskurs 1.

Under årskurs 2 har du tvättid på lektionstid som bokas av dig själv och du sköter tvätten efter de strategier som är framarbetade under årskurs 1. All verksamhet på Allmän kurs - BAS utgår från individens behov och förmåga. Vi gör en kartläggning i början av terminen över vilket stöd du behöver i olika situationer, både i skola, på fritiden och på

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer