Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lenovo G700/G710 Användarhandbok"

Transkript

1 Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används.

2 Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten används. Vissa instruktioner i denna handbok förutsätter att du använder Windows 8. Om du använder andra Windows-operativsystem kan förfarandena vara något annorlunda. Om du använder ett annat operativsystem kan det hända att vissa åtgärder inte gäller för dig. Funktionerna som beskrivs i denna handbok gäller för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator eller din dator kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna användarhandledning. Illustrationerna i denna handbok visar Lenovo G700 om inte annat anges. Illustrationerna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten. I det här fallet, se den aktuella produkten. Om du vill veta mer om Lenovo-programmen går du till: First Edition (Mars 2013) Copyright Lenovo 2013.

3 Innehåll Kapitel 1. Lär känna din dator... 1 Ovanifrån...1 Vänster sidovy...7 Höger sidovy...11 Framsida...12 Underifrån...13 Kapitel 2. Börja använda Windows Konfigurera operativsystemet första gången...14 Operativsystemets gränssnitt...14 Snabbknappars...15 Att sätta datorn i viloläge eller stänga av den...17 Anlsutning till trådlöst LAN...19 Hjälp och support...20 Kapitel 3. Lenovo OneKey Recovery-system Kapitel 4. Felsökning Vanliga frågor...22 Felsökning...24 Bilaga A. CRU-instruktioner Byta batteri...28 Byta hårddisk...29 Byta minne...33 Byta trådlöst nätverkskort...36 Ta bort den optiska enheten...38 Varumärken i

4

5 Kapitel 1. Lär känna din dator Ovanifrån Obs: De streckade områdena visar delar som inte syns utåt. Viktigt! Öppna inte skärmen mer än 130 grader. När bildskärmen stängs ska du vara försiktig så att inte pennor eller andra föremål hamnar mellan bildskärmen och tangentbordet. I annat fall kan displayen skadas. 1

6 Kapitel 1. Lär känna din dator a b c d. Inbyggd kamera Antenner för trådlös modul (på valda modeller) Datorns bildskärm Högtalare Använd kameran för videokommunikation. De inbyggda antennerna säkerställer optimal mottagning av trådlös radiokommunikation. Ger fantastiskt fin bild. Stereohögtalarna ger ett rikt och kraftfullt ljud. Obs: För ljudeffekter och högtalarplatser som är specifika för din modell hänvisas du till den faktiska produkten. ae Novo-knapp När datorn är avstängd eller i viloläge trycker du på den här knappen för att starta Lenovo OneKey Recoverysystemet eller inställningsprogrammet för BIOS eller för att visa startmenyn. Obs: Se Lenovo OneKey Recovery-system på sidan 21 för mer information. f g gh Strömbrytare Inbyggd mikrofon (med brusreducering) Pekplatta Tryck på denna knapp för att slå på datorn. Fångar upp ljud som kan användas för videokonferenser, berättarröst eller ljudinspelning. Pekplattan fungerar som en konventionell mus. Pekplatta: Du flyttar pekaren på skärmen genom att dra fingertoppen över ytan i den riktning som du vill att pekaren skall flyttas. Pekplattans knappar: Funktionerna till vänster/höger motsvarar de för vänster/höger musknapp på en vanlig mus. Obs: Du kan aktivera/inaktivera pekplattan genom att trycka. 2

7 Kapitel 1. Lär känna din dator Använda tangentbordet Datorn har ett numeriskt tangentbord och funktionstangenter inbyggda i det vanliga tangentbordet. Numeriskt tangentbord Tangentbordet har ett separat numeriskt tangentbord. För att aktivera eller inaktivera det numeriska tangentbordet trycker du på Num Lock-tangenten. 3

8 Kapitel 1. Lär känna din dator Funktionstangentkombinationer Genom att använda funktionstangenterna kan du snabbt aktivera speciella funktioner. För att använda denna funktion trycker du och håller inne Fn a. Sedan trycker du på en av funktionstangenterna b. Nedan beskrivs funktionerna hos varje funktionstangent. Fn + Home: Aktiverar paus-funktionen. Fn + End: Aktiverar bryt-funktionen. Fn + PgUp: Aktiverar/inaktiverar Scroll Lock. Fn + PgDn: Aktiverar systembegäran. 4

9 Kapitel 1. Lär känna din dator Snabbtangenter Du kan komma åt vissa systeminställningar snabbt genom att trycka på motsvarande snabbtangenter. : Stänger/öppnar högtalarnas ljud. : Aktiverar/inaktiverar Flygplansläge. : Minskar volymen. : Visar alla aktiva program. : Ökar volymen. : : Stänger det aktiva fönstret. : : : Uppdaterar skrivbordet eller det aktiva fönstret. Aktiverar/inaktiverar pekplattan. : : Slår på/stänger av LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Växlar displayen mellan datorn och extern enhet. Minskar bildskärmens ljusstyrka. Ökar bildskärmens ljusstyrka. 5

10 Kapitel 1. Lär känna din dator Ställa in snabbtangentsläget Som standard når du snabbtangentsfunktionerna genom att trycka på motsvarande snabbtangent. Det går däremot att avaktivera snabbtangentsläget i inställningsprogrammet för BIOS. Så här avaktiverar du snabbtangentsläget: 1 Stäng av datorn. 2 Tryck på Novo-knappen och välj sedan BIOS Setup (Inställnings för BIOS). 3 I inställningsprogrammet för BIOS öppnar du menyn Configuration (Konfiguration) och ändrar inställningen för HotKey Mode(Snabbtangentläge) från Enabled (Aktiverat) till Disabled (Avaktiverat). 4 Öppna menyn Exit (Avsluta) och välj Exit Saving Changes (Spara och avsluta). Obs: När snabbtangentsläget är avaktiverat trycker du på Fn-tangenten och önskad snabbtangent för att komma åt motsvarande snabbtangentsfunktion. 6

11 Kapitel 1. Lär känna din dator Vänster sidovy a cb dc fd e gf bg Nätadapter-uttag Ventilationsöppni ngar Anslut nätadapter här. Kyler datorn. Obs: Se till att ventilationshålen inte blockeras, annars kan datorn överhettas. VGA-port HDMI-port RJ-45-port USB-port Ansluter till externa bildskärmar. Ansluts till enheter med HDMI-ingång som TV eller extern bildskärm. Ansluter datorn till ett Ethernet-nätverk. Ansluter till USB-portar. Obs: De blå portarna är USB 3.0-portar. De svarta portarna är USB 2.0-portar. Se Ansluta USB enheter på sidan 9 för mer information. Fack för minneskort Sätt i minneskort (medföljer ej) här. Obs: Se Att använda minneskort (medföljer ej) på sidan 8 för mer information. 7

12 Kapitel 1. Lär känna din dator Att använda minneskort (medföljer ej) Din dator har stöd för följande typer av minneskort: Secure Digital (SD) minneskort MultiMediaCard (MMC) Obs: Sätt bara ett kort i kortplatsen på en gång. Denna kortläsare stöder inte SDIO-enheter (t.ex. SDIO Bluetooth osv.). Sätta i ett minneskort 1 Tryck på dummykortet tills du hör ett klick. 2 Dra försiktigt dummykortet ur minneskortplatsen. Obs: Dummykortet används för att förhindra att damm och små partiklar kommer in på insidan av din dator när minneskortet är inte används. Behåll dummykortet för framtida bruk. 3 Skjut in minneskortet tills det klickar på plats. Obs: På vissa modeller kan dummykort inte användas. Du sätter i ett minneskort direkt i kortplatsen. Ta bort ett minneskort 1 Tryck in minneskortet tills du hör ett klick. 2 Dra försiktigt ut minneskortet ur minneskortplatsen. Obs: Innan du tar bort minneskortet inaktivera det med hjälp av Windows säker borttagning av maskinvara och mata ut mediaverktyg för att undvika att data förstörs. 8

13 Kapitel 1. Lär känna din dator Ansluta USB enheter Datorn levereras med tre USB-portar kompatibla med USB-enheter. Första gången du ansluter en USB-enhet till en viss USB-port på datorn, installerar Windows automatiskt en drivrutin för den enheten. Första gången du ansluter en USB-enhet till en särskild USB-port på datorn installerar Windows automatiskt en drivrutin för den enheten. Obs: Vanligtvis upptäcker Windows en ny enhet när den ansluts, och därefter installeras drivrutinen automatiskt. Dock kan vissa enheter kräva att du installerar drivrutinen innan du ansluter. Kontrollera dokumentationen som tillhandahålls av enhetens tillverkare innan du ansluter enheten. Innan du kopplar bort en USB-lagringsenhet, kontrollera att din dator har slutat överföra data till den. Klicka på symbolen Säker borttagning av maskinvara och mata ut media i systemfältet i Windows för att ta bort enheten innan du kopplar bort den. Obs: Om din USB-enhet använder n nätsladd, anslut enheten till en strömkälla innan du ansluter den. Annars kan enheten inte kännas igen. 9

14 Kapitel 1. Lär känna din dator Ansluta en Bluetooth-enhet (på valda modeller) Om din dator har ett integrerat Bluetooth-adapterkort kan den ansluta till och överföra data trådlöst till andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara datorer, handdatorer och mobiltelefoner. Du kan överföra data mellan dessa enheter på upp till 10 meters räckvidd i öppet utrymme. Obs: Den faktiska maximala räckvidden kan variera beroende på störningar och överföringshinder. För bästa överföringshastighet placerar du enheten så nära din dator som möjligt. Aktivera Bluetooth-kommunikation på datorn Tryck på för att göra konfigurationen. Obs: Stäng av Bluetooth-funktionen när du inte använder den för att spara på batteriet. Du måste koppla ihop den Bluetooth-aktiverade enheten med din dator innan du kan överföra data mellan dem. Läs dokumentationen som medföljer den Bluetooth-aktiverade enheten för information om hur du kopplar ihop enheten med din dator. 10

15 Kapitel 1. Lär känna din dator Höger sidovy a Combo ljuduttag Ansluter till headset. Obs: Combo ljudingång som standard stöder inte konventionella mikrofoner. Inspelningsfunktionen kanske inte fungerar om tredje-parts hörlurar eller headset är anslutna på grund av olika branschstandarder. cb USB-port Ansluter till USB-portar. Obs: De blå portarna är USB 3.0-portar. De svarta portarna är USB 2.0-portar. Se Att använda minneskort (medföljer ej) på sidan 8 för mer information. ac ed Optisk enhet (på valda modeller) Kensington-lås Läser/bränner optiska skivor. Fäst ett säkerhetslås (medföljer ej) här som hjälp att skydda datorn mot stöld och obehörig användning. Du kan fästa ett säkerhetslås på datorn för att förhindra att den flyttas utan din tillåtelse. Se anvisningarna som medföljer inköpt säkerhetslås för mer information om hur du installerar säkerhetslås. Obs: Innan du köper en säkerhetsprodukt bör du kontrollera att den är kompatibel med denna typ av säkerhetshål. Du är ansvarig för att utvärdera, välja och implementera olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga kommentarer eller garanti beträffande funktion, kvalitet eller prestanda hos låsanordningar och säkerhetsfunktioner. 11

16 Kapitel 1. Lär känna din dator Framsida a Systemstatusindik atorer Strömindikator Indikator för batteristatus Caps lock-indikator 12

17 Kapitel 1. Lär känna din dator Underifrån a b c d Batterispärr - manuell Batteri Batterispärr - fjäder Optisk enhet/ hårddisk (HDD)/ minne/cpu (central processing unit)/ Mini PCI Express Card-plats Den manuella batterispärren används för att hålla batteriet säkert på plats. Batteriets fjäderspärr håller batteriet säkert på plats. 13

18 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Konfigurera operativsystemet första gången Du kan behöva konfigurera operativsystemet första gången det används. Konfigurationen kan omfatta: Acceptera slutanvändarlicens Konfigurera internetanslutning Registrera operativsystem Skapa användarkonto Operativsystemets gränssnitt Windows 8 har två huvudanvändargränssnitt: Startskärmen och skrivbordet. För att växla från startskärmen till skrivbordet gör du något av följande: Välj skrivbordsplattan på startskärmen. Tryck på Windowsknappen + D. För att växla till startskärmen från skrivbordet: Välj Start bland snabbknapparna. Flytta pekaren till det nedre vänstra hörnet och välj sedan miniatyrbilden Starta skärmen när den visas. Startskärmen Skrivbordet 14

19 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Snabbknappars De fem snabbknapparna ger nya och snabbare sätt att utföra många grundläggande uppgifter, och är alltid tillgängliga oavsett vilken app du befinner dig i. Du kan visa snabbknapparna på följande sätt: Flytta pekaren till det övre högra eller nedre högra hörnet tills fältet med snabbknapparna visas. Tryck på Windows-tangenten + C. Snabbknappen sök Snabbknappen sök är ett kraftfullt nytt sätt att hitta vad du söker, bl.a. apps, inställningar och filer. 15

20 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Snabbknappen dela Med snabbknappen dela kan du skicka länkar, dela bilder och mera med dina vänner och sociala nätverk utan att lämna den app du befinner dig i. Snabbknappen start Med snabbknappen start kommer du snabbt till startskärmen. Snabbknappen enheter Med snabbknappen enheter kan du ansluta eller skicka filer till externa enheter, till exempel digitalkameror, TV eller skrivare. Snabbknappen inställningar Med snabbknappen inställningar kan du utföra grundläggande uppgifter, som till exempel att ställa in volymen eller stänga av datorn. Du kan också komma till kontrollpanelen via snabbknappen inställningar när du använder skrivbordet. 16

21 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Att sätta datorn i viloläge eller stänga av den När du har arbetat färdigt med datorn kan du försätta den i viloläge eller stänga av den. Sätta datorn i viloläge Om du kommer att vara borta från datorn en kort stund kan du försätta datorn i viloläge. När datorn är i viloläge, kan du snabbt väcka den att återuppta användningen, utan startprocess. För att sätta datorn i viloläge gör något av följande: Stäng displayen. Tryck på strömbrytaren. Öppna snabbknappar och välj därefter Inställningar Ström Viloläge. Obs: Vänta tills strömindikatorn börjar blinka (vilket anger att datorn befinner sig i viloläget) innan du flyttar den. Om du flyttar datorn medan hårddisken snurrar kan det skada hårddisken, och leda till förlust av data. För att väcka datorn gör du något av följande: Tryck på strömbrytaren. Tryck på valfri tangent på tangentbordet. 17

22 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Stänga av datorn Om du inte tänker använda datorn under en längre tid, stäng av den. För att stänga av datorn: 1 Öppna snabbknappar, och välj därefter Inställningar. 2 Välj Ström Stäng av. 18

23 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Anlsutning till trådlöst LAN Aktivera trådlös anslutning Om Flygplansläge är påslaget, utför något av följande för att aktivera den trådlösa funktionen: Tryck för att avaktivera Flygplansläge. Öppna snabbknappar och välj Inställningar för att öppna sidan nätverkskonfiguration, och ändra därefter Flygplansläge till Av. Anlsutning till trådlöst LAN När ett trådlöst nätverk aktiverats, så kommer datorn automatiskt att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och visa dem i listan trådlösa LANnätverk. För att ansluta till ett trådlöst nätverk, klicka på nätverksnamnet i listan och sedan på Anslut. Obs: Vissa nätverk kräver en nätverksnyckel eller ett lösenord för anslutning. För att ansluta till ett av dessa nätverk, be nätverksadministratören eller Internetleverantören (ISP) om säkerhetsnyckel eller lösenord. 19

24 Kapitel 2. Börja använda Windows 8 Hjälp och support Om du har några problem med operativsystemet, se Windows hjälp och support-fil. För att öppna Windows hjälp och support-fil gör något av följande: Välj snabbknappen inställningar, välj därefter Hjälp. Tryck på Windowsknappen + Fn + F1. Du kan läsa i Windows hjälp och supportfilen på din dator. Du kan också få online-hjälp och support genom att klicka på länken under Mer att utforska. 20

25 Kapitel 3. Lenovo OneKey Recovery-system Lenovo OneKey Recovery-system är ett program som säkerhetskopierar och återställer din dator. Med det kan du återställa systempartitionen till sin ursprungliga status i händelse av ett systemfel. Du kan också säkerhetskopiera användare som enkelt kan återställas vid behov. Obs: För att du ska kunna använda funktionerna i OneKey Recovery-systemet finns redan en dold partition som standard på din hårddisk för lagring av en bildfil av systemet och OneKey Recovery-systemets programfiler. Denna standardpartition har dolts av säkerhetsskäl och det är därför det tillgängliga diskutrymmet i själva verket är mindre än vad som anges. Säkerhetskopiera systempartitionen Du kan säkerhetskopiera systempartitionen till en bildfil. Så här säkerhetskopierar du systempartitionen: 1 Tryck på Novo-knappen för att starta Lenovo OneKey Recovery-systemet. 2 Klicka på Systemsäkerhetskopiering. 3 Välj en plats för säkerhetskopieringen och klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Obs: Du kan välja en plats på den lokala hårddisken eller på en extern lagringsenhet. Ta bort den flyttbara hårddisken innan du startar Lenovo OneKey Recovery-systemet. Annars kan data från den flyttbara hårddisken förloras. Säkerhetskopieringsprocessen kan ta en stund. Säkerhetskopieringsprocessen är bara tillgänglig när Windows kan startas normalt. Återställning Du kan välja att återställa systempartitionen till sin ursprungliga status eller till en tidigare skapad säkerhetskopieringspunkt. Så här återställer du systempartitionen: 1 Tryck på Novo-knappen för att starta Lenovo OneKey Recovery-systemet. 2 Klicka på Systemåterställning. Datorn startar om till återställningsmiljön. 3 Följ anvisningarna på skärmen för att återställa systempartitionen till dess ursprungliga läge eller till en tidigare skapad säkerhetskopieringspunkt. Obs: Återställningsprocessen går inte att ångra. Se till att säkerhetskopiera alla data du vill spara på systempartitionen innan du startar återställningsprocessen. Återställningsprocessen kan ta en stund. Se till att ansluta nätadaptern till datorn under återställningsprocessen. Ovanstående instruktioner ska följas när Windows kan startas normalt. Om Windows inte kan startas, följer du stegen nedan för att starta Lenovo OneKey Recovery-systemet: 1 Stäng av datorn. 2 Tryck på Novo-knappen. Från Novo-knappmenyn, välj Lenovo OneKey Recovery-systemet och tryck på Enter. 21

26 Kapitel 4. Felsökning 22 Vanliga frågor I detta avsnitt listas vanliga frågor enligt kategori. Hitta information Vilka säkerhetsåtgärder bör jag använda på min dator? Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information som medföljde datorn innehåller försiktighetsåtgärder för att använda datorn. Läs och följ alla försiktighetsåtgärder när du använder datorn. Var kan jag hitta hårdvaruspecifikationer för min dator? Du hittar maskinvaruspecifikationer för datorn i de tryckta broschyrer som medföljde datorn. Var hittar jag garantiinformation? För garantiinformation för din dator, bland annat garantitid och typ av garantiservice, se Lenovo garantibroschyr som följde med datorn. Drivrutiner och förinstallerad programvara Var finns installationsskivorna för den förinstallerade Lenovo-programvaran (skrivbordsprogramvara)? Datorn levererades inte med installationsskivor för den förinstallerade Lenovo-programvaran. Om du behöver ominstallera ett förinstallerat program, kan du hitta installationsprogrammet på din hårddisks D- partition. Om du inte hittar installationsprogrammet där, kan du också ladda ner det från Lenovos webbplats för kundsupport. Var kan jag hitta drivrutiner för olika hårdvaruenheter på min dator? Om datorn är förinstallerad med ett Windows-operativsystem, förser Lenovo drivrutiner på hårddiskens D-partition, till alla maskinvaruenheter som du behöver. Du kan också ladda ner de senaste drivrutinerna från Lenovos webbplats för kundsupport. Lenovo OneKey Recovery-system Var finns återställningsdiskarna? Datorn levererades inte med några återställningsskivor. Använd Lenovo OneKey Recovery-system om du behöver återställa systemet till fabriksinställningarna.

27 Kapitel 4. Felsökning Vad kan jag göra om säkerhetskopieringen misslyckas? Om du kan starta säkerhetskopieringen, men den misslyckas under säkerhetskopieringsprocessen, försöker du med följande steg: 1 Avsluta alla öppna program och starta sedan om säkerhetskopieringsprocessen. 2 Kontrollera om destinationsmedia är skadade. Välj en annan sökväg och försök sedan igen. När behöver jag återställa systemet till fabriksinställningarna? Använd den här funktionen när operativsystemet inte kan starta. Om det finns kritiska data på systempartitionen bör du säkerhetskopiera den innan du startar återställningen. Inställningsprogrammet för BIOS Vad är inställningsprogrammet för BIOS? Inställningsprogrammet för BIOS är en ROM-baserad programvara. Den visar grundläggande datorinformation och tillhandahåller alternativ för inställning av startenheter, säkerhet, maskinvaruläge och andra inställningar. Hur startar jag inställningsprogrammet för BIOS? Så här startar du inställningsprogrammet för BIOS: 1 Stäng av datorn. 2 Tryck på Novo-knappen och välj sedan BIOS Setup (Inställnings för BIOS). Hur ändrar jag startläget? Det finns två startlägen: UEFI och Legacy Support. Om du vill ändra startläget startar du BIOS inställningsprogram och ställer in startläget på UEFI eller Legacy Support i startmenyn. När behöver jag ändra startläget? Standardstartläget för datorn är UEFI-läget. Om du behöver installera äldre operativsystem såsom Windows, Linux eller Dos (dvs. äldre versioner än Windows 8) på datorn så måste du ändra startläget till Legacy Support. Det äldre operativsystemet, som Windows, Linux eller DOS osv, kan inte installeras om du inte ändrar startläget. Få hjälp Hur kontaktar jag kundsupportcenter? Se Kapitel 3 Få hjälp och service i Lenovos handbok för säkerhet och allmän information. 23

28 Kapitel 4. Felsökning Felsökning Problem med skärmvisning När jag startar datorn syns ingenting på skärmen. När jag startar datorn visas endast en vit markör på en tom skärm. Min skärm blir tom när datorn är på. Problem med BIOS-lösenord Om skärmen är tom kontrollerar du: -Batteriet är rätt installerat. -Att nätadaptern är ansluten till datorn och att nätsladden är ansluten till ett fungerande eluttag. -Att datorn är påslagen. (Tryck på strömbrytaren igen för att kontrollera.) -Minnet är rätt installerat. Om ovanstående är OK och skärmen fortfarande är tom lämnar du in datorn på service. Återställ säkerhetskopierade filer till din Windows-miljö eller hela innehållet på hårddisken till det ursprungliga fabriksinnehållet med Lenovo OneKey Recovery-systemet. Om endast markören fortfarande visas på skärmen behöver datorn lämnas in för service. Skärmsläckaren eller energisparfunktioner kan vara aktiverade. Gör något av nedanstående för att gå ur skärmsläckaren eller återuppta från viloläge: -Vidrör pekplattan. -Tryck på valfri tangent på tangentbordet. -Tryck på strömbrytaren. -Tryck på F9 ( ) för att bekräfta huruvida LCD-skärmens bakgrundsbelysning har stängts av. Jag har glömt mitt lösenord. Om du glömmer ditt användarlösenord ber du systemadministratören att återställa ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord till hårddisken kan Lenovos auktoriserade servicecenter inte återställa lösenordet eller återskapa data från hårddisken. Du måste lämna in datorn till en Lenovo-auktoriserad servicetekniker eller -återförsäljare för att få hårddisken utbytt. Bevis på inköp krävs, och en avgift kommer att debiteras för reservdelar och service. Om du glömmer ditt administratörslösenord kan Lenovos auktoriserade servicecenter inte återställa ditt lösenord. Du måste lämna in datorn till en Lenovo-auktoriserad servicetekniker eller -återförsäljare för att få systemkortet utbytt. Bevis på inköp krävs, och en avgift kommer att debiteras för reservdelar och service. 24

29 Kapitel 4. Felsökning Problem med viloläget Meddelande om kritiskt lågt batteri visas och datorn stängs genast av. Batteriet börjar ta slut. Anslut nätadaptern till datorn eller byt ut batteriet mot ett fulladdat. Datorn går i viloläge direkt efter självtestet POST (Power-on self-test). Se till att: -Batteriet är laddat. -Arbetstemperaturen under drift ligger inom ett godtagbart intervall. Se Kapitel 2 Information om -användning och skötsel i Lenovos handbok för säkerhet och allmän information. Obs: Om batteriet är laddat och temperaturen ligger inom intervallet, sänd datorn på service. Datorn återgår inte från viloläget och datorn fungerar inte. Problem med skärmvisning Om datorn är i viloläge ansluter du nätadaptern till datorn och trycker sedan på valfri tangent eller på strömbrytaren. Om systemet fortfarande inte återgår från viloläge, har slutat att svara, och du inte kan stänga av datorn så återställer du datorn. Osparade data kan gå förlorade. Du återställer datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i 4 sekunder eller mer. Om datorn fortfarande inte reagerar tar du bort nätadaptern och batteriet. Skärmen är tom. Gör följande: -Om du använder nätadaptern eller batteriet och batteristatusindikatorn lyser trycker du på F12 ( ) för att göra skärmen ljusare. -Om statuslampan blinkar trycker du på strömbrytaren för att återvända från viloläge (sleep mode). - Om problemet kvarstår följer du lösningen till nästa problem Skärmbilden oläslig eller förvrängd. -Tryck på F9 ( ) för att bekräfta huruvida LCD-skärmens bakgrundsbelysning har stängts av. Skärmbilden oläslig eller förvrängd. Se till att: -Bildskärmens drivrutin är rätt installerad. -Skärmupplösning och färgkvalitet är rätt inställda. -Monitortyp är korrekt. Fel tecken visas på skärmen. Är operativsystemet eller programmen korrekt installerade? Om de är korrekt installerade och konfigurerade bör du lämna in datorn på service. 25

30 Kapitel 4. Felsökning Ljudproblem Inget ljud hörs från högtalaren, även när volymen är uppskruvad. Problem med batteri Datorn stängs av innan batteriets statuslampa visar tomt. -eller- Datorn fortsätter att fungera efter att statuslampan visar att batteriet är slut. Datorn fungerar inte med ett fulladdat batteri. Problem med hårddisk Se till att: -Funktionen Mute (Tyst) är av. -Kombinerat ljuduttag används inte. -Högtalare har valts som uppspelningsenhet. Ladda ur och ladda upp batteriet. Batteriets överspänningsskydd kan vara aktivt. Stäng av datorn i en minut för att återställa skyddet och slå sedan på datorn igen. Hårddisken fungerar inte. Se till att hårddisken finns med korrekt i startmenyn i BIOS inställningsprogram. Problem med OneKey Recovery-systemet Det går inte att säkerhetskopiera. Se till att du använder ett Windows-operativsystem för närvarande. Det finns kanske inte tillräckligt med plats för att lagra den säkerhetskopierade informationen. Du måste frigöra mer utrymme på säkerhetskopieringspartitionen. Det gick inte att återställa systempartitionen till fabriksinställningar. Systempartitionen (t.ex. partitionsstorlek eller enhetens storlek C) har ändrats. 26

31 Kapitel 4. Felsökning Andra problem Datorn svarar inte. För att stänga av datorn, tryck och håll nere strömbrytaren i fyra sekunder eller mer. Om datorn fortfarande inte reagerar, ta bort nätadaptern och batteriet. Datorn kan låsa sig om den går i viloläge medan kommunikation pågår. Avaktivera insomningstimern när du arbetar i nätverket. Datorn startar inte från en enhet som du vill. Den anslutna externa enheten fungerar inte. Se startmenyn i BIOS-konfigurationsverktyg. Se till att BIOS inställningsprogram är inställt så att datorn startas från önskad enhet. Kontrollera också att den enhet som datorn startar från är aktiverad. Se till att enheten finns med korrekt i startmenyn i BIOS inställningsprogram. När den är avstängd trycker du på Novo-knappen för att välja den enhet som du vill att datorn ska starta från. Anslut inte och koppla inte från kablar till eventuella externa enheter än USB när datorn är påslagen. Då kan du skada din dator. När du använder externa enheter med hög effektförbrukning såsom en extern optisk USB hårddisk, använd extern strömadapter. Annars kan som en följd kanske enheten inte kännas igen, eller systemet kanske stängas av. 27

32 Bilaga A. CRU-instruktioner Obs: Bilderna som används i denna bilaga gäller Lenovo G700, om inte annat anges. Följande steg om uppgradering och byte av enheter är desamma för Lenovo G700/G710. Se till att du tar bort batteriet innan du byter någon enhet. Byta batteri Obs: Använd endast batteri som tillhandahålls av Lenovo. Andra batteri kan antändas eller explodera. Så här byter du ut batteriet: 1 Stäng av datorn. Koppla bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2 Stäng datorskärmen och vänd på datorn. 3 Lås upp batteriets manuella spärr a. Medan du håller batteriets fjäderspärr i upplåst läge b tar du bort batteriet i pilens riktning c Monyera ett fulladdat batteri. 5 Skjut batteriets manuella spärr till låst läge. 6 Vänd på datorn igen. 7 Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. 28

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok 1 Innehåll 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Det här behöver du 4 Om du tidgare har använt en betaversion av Boot Camp 5 Uppgradera Windows XP till Windows Vista 5 Installationsöversikt

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer