VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

2 INLEDNING Vår fackförening Vision har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi har varit modiga genom att vi vågat fatta beslut som förbundit oss till förändring och utveckling. Nu är det dags att ta ytterligare steg på vägen mot att bli ett ännu mer öppnare och tillgängligare fackförbund som är närvarande i våra medlemmars vardag på arbetsplatserna och som tillsammans med medlemmarna driver frågor som är viktiga och angelägna för alla våra yrkesgrupper. Vår verksamhetsplan för 2013 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision som förbundsmötet 2012 beslutade om. Vi har brutit ner riktlinjerna och intentionerna i rapporten till konkreta mål i vår egen avdelnings verksamhetsplan mål som är enkla att följa upp. Vi börjar med det som ska genomsyra all vår verksamhet nämligen Visions framtidsidé och tre övergripande mål för hela Vision Göteborg. Visions framtidsidé - är ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. Vision Göteborgs övergripande mål Vision Göteborg är det självklara fackförbundet för tjänstemän i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vi driver aktivt viktiga frågor för våra medlemmar och de yrkesgrupper vi representerar. Vi samlar våra medlemmar kring aktuella och viktiga frågor på arbetsplatsen. Vi finns där våra medlemmar är och är tillgängliga för att informera, skapa delaktighet och hantera frågor på arbetsplatsen. Vi tar makten över den fackliga tiden för att använda den till mesta möjliga nytta för våra medlemmar. Nedbrytningen av de övergripande målen redovisas i kommunikationsplanen på sidan 10. Nu bygger vi Vision Göteborg tillsammans! Styrelsen, Vision Göteborg 2

3 VÅRT SÄTT ATT ARBETA 2013 AVDELNINGSSTYRELSEN Har det övergripande ansvaret för Visions fackliga verksamhet och utveckling i Göteborgs Stad. Ansvarar för att förutsättningar för ett högkvalitativt medlemsnära arbete ska finnas. Ansvarar för att verksamhetsplan och budget följs. Beviljar verksamhetsmedel till förvaltnings- och bolagsklubbarna utifrån deras verksamhetsplaner. Har det övergripande ansvaret för hur Vision Göteborg driver yrkesfrågor. Företräder Vision Göteborgs medlemmar gentemot Göteborgs Stad centralt. Driver intresseförhandlingar för Vision Göteborgs medlemmar gentemot Göteborgs Stad centralt. Ansvarar för opinionsbildning gentemot Göteborgs Stad och internt i Visions förbund. Avgör vilka ärenden som skall lämnas över till ombudsman. SÅ STÖTTAR VI VÅRA KLUBBAR UNDER 2013 Avdelningsstyrelsen utser bland sina ledamöter kontaktpersoner till alla förvaltnings- och bolagsklubbar som blir respektive klubbs direktingång till avdelningsstyrelsen. Kontaktpersonerna ansvarar också för att genomföra plus-samtal med klubbordföranden och ge extra stöd till nya klubbordföranden och nya klubbstyrelser. Avdelningsstyrelsen ska upprätta en uppdragshandling för klubbordföranden och klubbstyrelser i Vision Göteborg som ska vara klar i samband med att klubbarnas årsmöten genomförs. 3

4 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR RÅD Arbetsmiljörådet Avdelningsstyrelsen utser sammankallande för Arbetsmiljörådet bland någon/några av avdelningsstyrelsens ledamöter. Avdelningsstyrelsen utser övriga rådsledamöter utifrån nomineringar från klubbarna. Mandattiden för rådsledamöterna är ett år. Avdelningsstyrelsen har ansvar för att rådets ledamöter speglar hela Göteborgs Stad samt att representativiteten ska vara god ur ett mångfaldsperspektiv. Målet är också att bland rådets ledamöter skall 30 procent vara under 35 år. Avdelningsstyrelsen beslutar vilken tidsomfattning som krävs för uppdragen utifrån ledamöternas individuella förutsättningar. Arbetsmiljörådets uppdrag Beredningsgrupp för avdelningsstyrelsen i arbetsmiljöfrågor. Stödja Vision Göteborgs klubbar i arbetsmiljöfrågor genom rådgivning och handledning. Vid behov ge klubbarna operativt stöd i arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöärenden. Kalla till kontinuerliga träffar för klubbarnas utsedda huvudskyddsombud och skyddsombud. Skall aktivt bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området arbetsmiljö. Arbetsmiljörådet fördelar förfrågningar om bistånd inom sig. Rådets uppgift är att stötta den lokala klubben, inte att ta över hela ansvaret för arbetsmiljöarbetet eller enskilda ärenden (om inte en enskild medlem så önskar). Rådet kan vid behov ta in andra sakkunniga, såsom ledamöter i avdelningsstyrelsen eller ombudsmän från Vision. Kompetens och intresse är av vikt för att rådet ska fungera enligt uppdragsbeskrivning. Plats ska beredas för övriga ombud för att kunna utveckla specialområde arbetsmiljö. Utbildning ska erbjudas vid behov. Profil på förtroendevalda som ingår i Arbetsmiljörådet God kommunikations- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningarna, samt övriga gällande lagar och kollektivavtal. God erfarenhet av att hantera arbetsmiljöfrågor. Förmåga att kunna sätta sig in i arbetsmiljöfrågor med kort varsel. Uppdragsbeskrivning, tidsomfattning och ledamöter kan om förutsättningarna ändras anpassas efter hand. Utvärdering av rådets arbete skall göras i slutet av året. Prioriterade mål 2013 Verka för att kunskaperna om psykosocial arbetsmiljö ökar bland Vision Göteborgs huvudskyddsombud och skyddsombud. Verkar för att Vision Göteborgs medlemmar som ber om individuellt stöd i arbetsmiljöärenden företräds på ett engagerat och kompetent sätt. Genomföra två skyddsombudsdagar som fungerar som en vidareutbildning från grundutbildningen för skyddsombud. 4

5 Löne- och villkorsrådet Avdelningsstyrelsen utser sammankallande för Löne- och villkorsrådet bland någon/några av avdelningsstyrelsens ledamöter. Avdelningsstyrelsen utser övriga rådsledamöter utifrån nomineringar från klubbarna. Mandattiden för rådsledamöterna är ett år. Avdelningsstyrelsen har ansvar för att rådets ledamöter speglar hela Göteborgs Stad samt att representativiteten ska vara god ur ett mångfaldsperspektiv. Målet är också att bland rådets ledamöter skall 30 procent vara under 35 år. Avdelningsstyrelsen beslutar vilken tidsomfattning som krävs för uppdragen utifrån ledamöternas individuella förutsättningar. Löne- och villkorsrådets uppdrag Beredningsgrupp för avdelningsstyrelsen i löne- och villkorsfrågor. Stödja Vision Göteborgs klubbar i lönefrågor genom rådgivning och handledning. Vid behov ge operativt stöd vid lönerevisioner. Vid behov ge operativt stöd vid löne- och villkorsärenden. Kalla till kontinuerliga löneträffar för klubbarnas utsedda löneförhandlare. Skall aktivt bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom löner och villkor. Löne- och villkorsrådet fördelar förfrågningar om bistånd inom sig. Rådets uppgift är att stötta den lokala klubben, inte att ta över hela ansvaret för revisionsförhandlingar eller enskilda ärenden (om inte enskild medlem så önskar). Rådet kan vid behov ta in andra sakkunniga, såsom ledamöter i avdelningsstyrelsen eller ombudsmän från Vision. Kompetens och intresse är av vikt för att rådet ska fungera enligt uppdragsbeskrivning. Plats ska beredas för övriga ombud för att kunna utveckla specialområde löner och villkor. Utbildning ska erbjudas vid behov. Profil på förtroendevalda som ingår i Löne- och villkorsrådet God kommunikations- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i löneavtal, samt övriga gällande lagar och kollektivavtal. God erfarenhet av att hantera lönerevisioner. Förmåga att kunna sätta sig in i olika löne- och villkorsfrågor med kort varsel. Uppdragsbeskrivning, tidsomfattning och ledamöter kan om förutsättningarna ändras anpassas efter hand. Utvärdering av rådets arbete skall göras i slutet av året. Prioriterade mål 2013 Förankra det nya centrala löneavtalet HÖK samt det nya lokala kollektivavtalet LOK bland Vision Göteborgs löneförhandlare i förvaltningsklubbarna. Stödja Vision Göteborgs klubbar i informationsspridningen till medlemmarna om de nya löneavtalen och löneprocessen. Vara beredningsgrupp till avdelningsstyrelsen i arbetet med att förhandla med Göteborgs Stad om ny LOK samt kollektivavtal som gör det möjligt att växla in sin semesterersättning mot fler semesterdagar. 5

6 Rådet för mänskliga rättigheter Avdelningsstyrelsen utser sammankallande för Rådet för mänskliga rättigheter bland någon/några av avdelningsstyrelsens ledamöter. Avdelningsstyrelsen utser övriga rådsledamöter utifrån nomineringar från klubbarna. Mandattiden för rådsledamöterna är ett år. Avdelningsstyrelsen har ansvar för att rådets ledamöter speglar hela Göteborgs Stad samt att representativiteten ska vara god ur ett mångfaldsperspektiv. Målet är också att bland rådets ledamöter skall 30 procent vara under 35 år. Avdelningsstyrelsen beslutar vilken tidsomfattning som krävs för uppdragen utifrån ledamöternas individuella förutsättningar. Rådet för mänskliga rättigheters uppdrag Beredningsgrupp för avdelningsstyrelsen i MR-frågor. Stödja Vision Göteborgs klubbar i MR-frågor genom rådgivning och handledning. Vid behov ge operativt stöd vid diskrimineringsärenden. Genomföra utbildningsinsatser i MR-frågor. Skall aktivt bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området mänskliga rättigheter. Rådet för mänskliga rättigheter fördelar förfrågningar om bistånd inom sig. Rådets uppgift är att stötta den lokala klubben, inte att ta över hela ansvaret för MR-arbetet eller enskilda ärenden (om inte enskild medlem så önskar). Rådet kan vid behov ta in andra sakkunniga, såsom ledamöter i avdelningsstyrelsen eller ombudsmän från Vision. Kompetens och intresse är av vikt för att rådet ska fungera enligt uppdragsbeskrivning. Plats ska beredas för övriga ombud för att utveckla specialområdet mänskliga rättigheter. Utbildning ska erbjudas vid behov. Profil på förtroendevalda som ingår i MR-rådet God kommunikations- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i MR-frågor, samt övriga gällande lagar och kollektivavtal. God erfarenhet av att hantera MR-frågor. Förmåga att kunna sätta sig in i olika MR-frågor med kort varsel. Uppdragsbeskrivning, tidsomfattning och ledamöter kan om förutsättningarna ändras anpassas efter hand. Utvärdering av rådets arbete ska göras i slutet av året. Prioriterade mål 2013 Genomföra en utbildningsinsats för Vision-ombud, skyddsombud och övriga intresserade förtroendevalda om rasism och intolerans. Skapa lathundar och verktyg som förtroendevalda kan använda i arbetet för mänskliga rättigheter i samverkansgrupper, direkt på arbetsplatser och i medlemsaktiviteter. Vara beredningsgrupp till avdelningsstyrelsen i arbetet med att förhandla med Göteborgs Stad om kollektivavtal om aktiva åtgärder mot diskriminering. 6

7 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR NÄTVERK Ordförandegruppen Ordförandegruppen består av samtliga klubbordföranden i Vision Göteborg. Sammankallande är avdelningsstyrelsens ordförande. Ordförandegruppen är en viktig länk mellan avdelningsstyrelsen och klubbarna. I detta forum ges avdelningsgemensam information och ordförandegruppen kan också ge avdelningsstyrelsen uppdrag i olika frågor. Ordförandegruppen är också en remissinstans i avdelningsgemensamma frågor. Nätverk Förtroendevalda Avdelningsstyrelsen ansvarar för att kalla FSG- och LSG-ombud till kontinuerliga nätverksträffar under året som syftar till att vi ska bli bättre på att driva frågor gemensamt över Göteborgs Stad och samla in input kring vilka frågor som är mest aktuella och viktigast för tillfället. Sammankallande för nätverksträffarna är några av avdelningsstyrelsens ledamöter. Framtidsgruppen Framtidsgruppen består av yngre medlemmar i Vision Göteborg (under 35 år). Gruppen fungerar både som ett nätverk för yngre medlemmar som är intresserade av fackligt arbete, men också som en referensgrupp till avdelningsstyrelsen för att Vision Göteborg skall bli bättre på att driva frågor som är viktiga för yngre personer. Framtidsgruppen ansvarar för aktiviteter som skall verka för rekrytering av yngre personer, både av medlemmar och förtroendevalda. Deltagandet i Framtidsgruppen bygger på intresse för Vision och alla intresserade medlemmar under 35 år är välkomna att delta. Avdelningsstyrelsen utser sammankallande för Framtidsgruppen bland styrelsens ledamöter. Yrkesnätverk Vision Göteborgs yrkesnätverk fyller en viktig funktion för att yrkesfrågorna skall bli mer i fokus i vårt fackliga arbete. Nätverken är forum för våra yrkesambassadörer att driva specifika frågor för sin yrkesgrupp och opinionsbilda kring yrkesfrågor. Nätverken ansvarar också för att planera och genomföra Vision Göteborgs yrkesdagar under hösten Yrkesnätverken inrättas av avdelningsstyrelsen utifrån visat intresse från medlemmar. Avdelningsstyrelsen utser också sammankallande för yrkesnätverken. Prioriterade yrkesnätverk under 2013 Administratörer Biblioteksarbetare Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Chefer Fritidsarbetare Socialarbetare 7

8 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Tillgänglighet Avdelningsstyrelsens ledamöter skall prioritera att vara tillgängliga för Vision Göteborgs medlemmar via telefon, e-post och personliga möten. Varje medlem och förtroendevald har rätt till återkoppling från avdelningsstyrelsens ledamöter inom 24 timmar. Avdelningsstyrelsen uppmanar klubbarna att ha samma tillgänglighetsmål. Hemsida och sociala medier Vision Göteborgs hemsida skall vara ständigt uppdaterad med aktuell information. Hemsidan skall vara användarvänlig och det ska vara lätt att hitta den information man söker. Hemsidan är först och främst till för att sprida information till medlemmar och ombud/skyddsombud/ambassadörer. Vision Göteborgs sida på Facebook och konto på Twitter skall också vara ständigt uppdaterad med information om vår verksamhet och om de frågor vi driver. Facebook och Twitter är också ett forum där vi möter medlemmar och de frågor som ställs där skall snabbt bli omhändertagna. Databas Vision Göteborgs databas är till för förtroendevalda inom Vision Göteborg. Där publiceras exempelvis löpande information som är riktade mot förtroendevalda, mallar och lathundar för förhandlingsverksamhet samt interna verktyg för rekryteringsverksamhet. REKRYTERING Rekryteringsmål Målet är att Vision Göteborg skall öka med 200 medlemmar netto under Avdelningsstyrelsen ska erbjuda klubbarna en tydlig och samlad rekryteringsinformation som kan användas i rekryteringsarbetet. Avdelningsstyrelsen ska under 2013 prioritera rekrytering av socialsekreterare eftersom det är den yrkesgrupp där Vision har högst potential att rekrytera nya medlemmar. Vision Göteborg ska samarbeta med Vision Student i arbetet för att rekrytera studenter som medlemmar i Vision. Nyanställda Alla nyanställda som anställs inom Visions avtalsområde i Göteborgs Stad skall få ett erbjudande om medlemskap. Rekryteringsansvarig i avdelningsstyrelsen får i uppdrag att identifiera de klubbar som behöver stöd i detta arbete. Rekryteringsansvarig samlar också in behov av stöd från avdelningsstyrelsen vid introduktioner för nyanställda. Utåtriktade aktiviteter Avdelningsstyrelsen skall prioritera följande arrangemang under 2013 för att sprida Visions budskap och rekrytera nya medlemmar: Internationella kvinnodagen West Pride Way Out West Bok & Bibliotek 8

9 UTBILDNINGSPLAN 2013 För medlemmar Minst två medlemsutbildningar på internat Minst två medlemsutbildningar Mitt jobb och min karriär på internat En yrkesinriktad medlemsutbildning för socialsekreterare på internat För förtroendevalda Fortbildnings- och kompetensutvecklingsdagar för styrelser och ombud på internat Minst två grundutbildningar för Vision-ombud Minst två grundutbildningar för skyddsombud Minst två grundutbildning i kollektivavtalet Samverkan Göteborg fortsättning från grundutbildning för skyddsombud Minst en utbildning för huvudskyddsombud Minst en löneförhandlingsutbildning En utbildning för klubbordföranden En valutskottsutbildning på internat Utifrån önskemål från klubbarna genomföra styrelseutbildningar 9

10 MÅL 2013 Vi driver aktivt viktiga frågor för våra medlemmar och de yrkesgrupper vi representerar Genom att Kontinuerligt fråga våra medlemmar om vilka frågor de vill att Vision ska driva Kanaler Medlemsbrev Enkäter Fika med facket Frukostmöten Öppet hus Facklig tid på APT Målgrupper Befintliga medlemmar Potentiella medlemmar Ombud Exempel på frågor att driva i samverkan Lön/löneprocessen Organisation och ledarskap Exempel på frågor att driva som intresseförhandlingar Friskvård (rabatter, ersättning, friskvårdstimma) Subventionerade kollektivresor Hälsoundersökningar Subventionerade Styr och Ställ cyklar Frukt i fikarummet Gratis kaffe Att alla på arbetsplatsen får en ergonomisk genomgång 10

11 Vi samlar våra medlemmar kring aktuella och viktiga frågor på arbetsplatsen Genom att Kontinuerligt kommunicera med medlemmarna om de frågor vi driver i samverkan och genom intresseförhandlingar Kanaler Medlemsbrev Fika med facket Frukostmöten Öppet hus Facklig tid på APT Målgrupper Befintliga medlemmar Potentiella medlemmar Ombud 11

12 Vi finns där våra medlemmar är och är tillgängliga för att informera, skapa delaktighet och hantera frågor på arbetsplatsen. Genom att Arbeta för att det finns skyddsombud/ombud på alla våra arbetsplatser Några exempel på aktiviteter Utbildningar som lockar och engagerar och som man går stegvis för att öka sin kunskap Bygga nätverk Stöd i att driva lokala frågor som väcker intresse på de ställen där vi ännu inte har ombud Fördela den fackliga tiden för att underlätta för ombuden Stärka ombud och skyddsombud i deras uppdrag och inspirera dem till ett aktivt arbete på arbetsplasterna Några exempel på aktiviteter Anordna fler skyddsombudsutbildningar Anordna även Ombudsdagar Bjud in skyddsombud/ombud till störelsemöten och ombudsträffar Förse skyddsombud/ombud med information att ta upp på arbetsplatsträffar Informera om skyddsombud/ombud och deras roll på arbetsplatsträffar Se till att alla ombud får materialet Ombud i Vision Göteborg Förse skyddsombuden med kontinuerlig information från arbetsmiljörådet Fördela den fackliga tiden för att underlätta för ombuden Erbjud mentorskap fråga tidigare aktiva om de kan tänka sig att vara mentorer åt nya ombud Stärk huvudskyddsombuden i sin roll, bland annat som samordnande av skyddsombuden Erbjud stöd och samordning av ombuden från styrelsen Lathund om skyddsombudets rättigheter och skyldigheter (bör ingå i materialet Ombud i Vision Göteborg ) Sätt upp foton på styrelsen och ombud på anslagstavlor och på intranätet för att visa att vi finns på plats för våra medlemmar Etablera kunskapsdatabas med olika case där man kan få information och tips Anordna medlemsaktiviteter som inspirerar till engagemang i och för Vision Några exempel på aktiviteter Utöka tillfällena för medlemsutbildningarna, samt alternativa utbildningar som exempelvis endagsutbildningar på plats i Göteborg Tema-fika Tema-frukostmöte Anordna seminarium i klubbar, gemensamt i nätverk eller med hjälp av avdelningen 12

13 Ge och sprida information om lönerevisionen 2013 till alla våra medlemmar Några exempel på aktiviteter Ta fram bra material och sprida detta till medlemmarna inför lönerevisionen Bjud in medlemmarna till informationsträffar både på avdelnings- och klubbnivå Tryck på gemensamma utbildningar för arbetsgivaren och fackliga inför lönerevision Alla som arbetar inom vårt avtalsområde ska få frågan om de vill bli medlemmar i Vision Några exempel på aktiviteter Etablera rutin där klubbens rekryteringsansvarige får information från HR/personal-avdelningen vid nyanställningar Använd brevmallen i Visions databas till nya på arbetsplatsen, alternativt skicka ut information från klubben tillsammans med materialet Välkommen till jobbet Se till att medlemmar får information från Vision om vilka vi är, vad vi driver, våra aktiviteter med mera Använd Vision Direkt och tipsa de centrala rekryterarna Frida & Lena 13

14 NÄR KOMMUNIKATIONSPLAN 2013 Januari Februari Mars 14

15 April 15

16 Maj NÄR HUR VAD VEM VARFÖR UTVÄRDERING Juni Juli Augusti 16

17 September Oktober November 17

18 December 18

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISION GÖTEBORG 1 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Det är otroligt kul att få vara aktiv i en förening som har medvind! Och det har Vision. Sedan vi startade vårt förändringsarbete 2007

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION GÖTEBORG ORDFÖRANDEN HAR ORDET Det är tredje gången som jag skriver förordet till Vision Göteborgs verksamhetsberättelse och det känns som att jag inleder på samma sätt

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Välkommen på avdelningens höstmöte den 28/10 på Kungsgatan 28 A från klockan 16,30 med fika.

Välkommen på avdelningens höstmöte den 28/10 på Kungsgatan 28 A från klockan 16,30 med fika. Välkommen på avdelningens höstmöte den 28/10 på Kungsgatan 28 A från klockan 16,30 med fika. Mötet börjar klockan 17,30-19,30 Handlingarna kommer senast den 14/10 Anmäl er på hemsidan www.vision.se Under

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan. Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården

Verksamhetsplan. Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården Verksamhetsplan 2015 Medlemsmöte, 13 november 2014 Ombord på M/S Nya Skärgården Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, om ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision-kommunavdelningen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Årets tema: Aktivitetsplan för 2015. Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Region Östergötland

Årets tema: Aktivitetsplan för 2015. Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Region Östergötland Region Östergötland Aktivitetsplan för 2015 Årets tema: Din hälsa, din arbetsmiljö, ditt arbetsliv! Vi är varandras arbetsmiljö och det ska kännas bra att gå till jobbet, alla dagar i veckan. Med utgångspunkt

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Kommunikationsplan Vision, Skellefteåavdelningen

Kommunikationsplan Vision, Skellefteåavdelningen 1 Kommunikationsplan Vision, Skellefteåavdelningen Anna-Maria Andersson & Emma Karlsson 2 Kommunikationsplan Syfte: Bidra till att Vision Skellefteåavdelningens verksamhetsplan och styrelsens arbete blir

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vision Bromma sdf INLEDNING 2013 har varit ett år som har inneburit en hel del förändring i positiv riktning för sektionen. En ny styrelsemedlem blev vald och vi har ökat medlemsantalet från föregående

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN Samverkansavtal i Orsa kommun LEIF JOHANSSON/BILDARKIVET.SE FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte

Vision Stockholms stads Representantskaps. Årsmöte 1 Vision Stockholms stads Representantskaps Årsmöte 20160315 2 Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar och klubbar Förbundsmöte Förbundsstyrelsen Vision Stockholms stad avd 300

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Nu bygger vi Vision. *Förslag på utbildningsmaterial*

Upplaga 3 Upplaga 1. Vision utbildningar. Nu bygger vi Vision. *Förslag på utbildningsmaterial* Upplaga 3 Upplaga 1 Vision utbildningar Nu bygger vi Vision *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé)

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

1. Dokumentation från grupperna på åsiktstorget

1. Dokumentation från grupperna på åsiktstorget Visions center i Luleå Sida 1 1. Dokumentation från grupperna på åsiktstorget Nedan följer centrets dokumentation från varje grupp under åsiktstorgen. 1.1 GRUPP 1 Se till att få fler ombud på arbetsplatserna.

Läs mer

Vad stadgarna säger:

Vad stadgarna säger: Lokal Skolledarförenings ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och bildar tillsammans också en förening med egna stadgar inom

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ Mailadress: vision@soderhamn.se Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ INLEDNING Året 2012 har som tidigare år varit ett ganska intensivt år, både lokalt och centralt. Det har varit en hel del enskilda förhandlingar.

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer