Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse"

Transkript

1 Leader Södermanland ideell förening Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse Ordförande i LAG/styrelsen Bo Nilsson, 65 år, ideell sektor Eskilstuna kommun Maskiningenjör och fil kand med företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Under nästan hela sitt yrkesverksamma liv har Bo haft personalansvar. Detta har inneburit många medarbetarsamtal där målet varit att utveckla medarbetarnas positiva sidor. Som person anser Bo sig vara mycket målinriktad och en bra lyssnare. Han har arbetat med marknadsföring inom flera områden i Sverige och England. Han har också arbetat som sektionschef hos Telia samt som försäljningschef och vd inom flera privata företag. Han har varit verksamhetschef för Studiefrämjandet i Eskilstuna samt i Flen, Vingåker och Katrineholm. Han har erfarenhet som egen företagare för företaget ProNordic Education. Ordförande i Kvicksunds Sportklubb, kassör i Lidsjöbergs Fiskevårdsområde. Vice Ordförande i LAG/styrelsen Tommy Björkdal, 56 år, offentlig sektor Vingåkers kommun Tommy beskriver sig som en målmedveten person som gärna ser till att få något gjort, han gillar utmaningar och att prova nya lösningar. Han är bra på att driva projekt framåt och visa resultat. Han gillar att jobba i dynamiska team där det är högt i tak och är en nyfiken person som har stort samhällsintresse. Tommy arbetar som chef i Vingåkers kommun sedan 1998 med ansvarar för fritidsverksamheten och med fokus på ungdomar i kommunen. Han har budget- och personalansvar och är ledamot i lokala brottsförebyggande rådet samt förebyggande ungdomsgruppen. Han driver också ett integrationsprojekt som riktar sig till ungdomar. Tillsammans med sin fru har han ett företag i Vingåker. Han har tidigare arbetat i resebranschen och i flera europeiska länder vilket givit insyn i olika länders seder och bruk. Tommy är sedan 12 år ordförande i Vingåkers golfklubb där han initierat och lett ett större förändringsarbete. Övriga ledamöter Bam Björling, 66 år, privat sektor Eskilstuna kommun Sociolog Bam har bred erfarenhet av att utveckla och granska projekt utifrån empowerment och genderperspektiv och att sätta in utvecklingsarbete i sammanhang som leder till hållbar utveckling. Hon har mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i många länder och delar av världen. Arbetet har framförallt handlat om att skapa förutsättningar för microföretagande, företagande och näringslivsutveckling inriktat på landsbygd. Lokalt har hon erfarenhet av att utifrån Eskilstuna kommuns näringslivsberedning driva frågor som rör landsbygdens utveckling. Som sociolog har hon i både forskning och praktik arbetat med hur förändring initieras och underlättas på individ- och systemnivå. Ingrid Sermeno Escobar, 58 år, offentlig sektor Eskilstuna kommun Civilekonom och forskare/utbildad inom olika miljöområden i El Salvador och Mälardalens högskola. Deltagit i konferenser, kurser och seminarier om global utveckling, jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati, miljö, folkrätt, hälsovård, invandrarfrågor med mera.

2 Politisk sekreterare för Miljöpartiet, Eskilstuna, revisor hos Skatteverket, Sverige med inriktning på lantbruk/skogsbruk och kontanthandel, organisationsutvecklare och administratör med inriktning på miljö- och hälsoskydd i Spanien, koordinatör hos CARE International, El Salvador med uppgift att vara kontaktperson för projekt, granska projektansökningar och följa upp projektrapporter, biståndsarbetare och ekonom hos Forum Syd i Honduras och Nicaragua, lärare i bland annat spanska, redovisning och andra ekonomiska ämnen. Politiska förtroendeuppdrag i Eskilstuna kommun, kassör i Miljöpartiet Eskilstuna, revisor i Miljöpartiet Sörmland. Tennis, klättra i berg, ridning, fäktning samt jämställdhetsfrågor. Magnus Svensson, 46 år, ideell sektor Flens kommun Magnus bor i Sparreholm och verkar i Sparreholm, Flen, Sörmland och Sverige, utbildad kock och servitör, fil. kand i måltidskunskap vid restauranghögskolan i Grythyttan. Drivit/driver café, restaurang och ett flertal företag som arbetar med det mesta inom mat och dryck, äppelmusttillverkare med 16 muster från 11 olika lägen i Sverige, kreativ ledare på restaurangakademien i Stockholm, konsult inom mat och dryck, service och ledarskap mot restauranger, städer, hotellkedjor, landskap och matlandet Sverige, ägare/delägare i 3 företag, klubbmästare, sektionsordförande i Grythyttan och satt i kårstyrelsen vid universitetet i Örebro, skrivit två böcker med mat och dryckestema. Vice ordförande i Sommelierföreningen och ordförande i Bygderådet i Sparreholm. Annlouise Olsson, 65 år, privat sektor Flens kommun Pedagog med behörighet att utbilda i svenska, engelska, tyska, geografi och drama. Sensomotorisk reflexpedagog. Skolledarhögskolan Högstadiet i Malmköping i nästan 20 år. Tillämpar och föreläser sedan 90-talet om Learning Styles (arbets- och lärstilar). Projektledare i Flens kommun med uppdraget att utreda skolans och barnomsorgens organisation. Efter att ha arbetat som rektor startades företaget UniKan: Varje människa är unik och alla kan fast på sitt eget sätt. Efter en parentes som rektor för en friskola tillbaka i eget företagande sedan 2007 som handledare, utbildare och coach. Arbetar med att hjälpa andra att hitta nya vägar och att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla. Drivkraft har alltid varit att skaffa så många verktyg som möjligt för att kunna nå fram till varje enskild individ. Utbildning och möten med människor är starka intressen. Guidar vid stadsvandringar och tar emot utländska reseföretag för att berätta om Flens kommun och marknadsföra bygden. Anna Jernemalm, 36 år, offentlig sektor Flens kommun Anna är undersköterska och är förtroendevald i kommunfullmäktige. Jobbar sedan 2007 som undersköterska på ett äldreboende i Flens kommun och har tidigare arbetat som elevassistent på en skola och som undersköterska inom hemtjänsten. Gruppledare för kristdemokraterna i Flen sedan Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Sitter dessutom i styrelsen för lokalavdelningen och i distriktsstyrelsen i Sörmland. Lucie Gasparini Bernardsson, 67 år, ideell sektor Gnesta kommun Utbildad företagsekonom vid Frans Schartaus Handelsinstitut och Företagsekonomiska Institutet, Stockholm. Jobbade på Gränges Shipping, Stockholm som sekreterare och därefter

3 chefssekreterare. Deltog under denna period bl a i det team som ansvarade för rederiets nybyggnader och ombyggnader av fartyg i Jugoslavien, Japan, Västtyskland och Polen. Under på Alfa-Laval som assistent till regionchefen för Latinamerika på koncernnivå. Dessutom under en period redovisningsekonom, med företagets s.k. expatriater, anställda utsända utomlands på tidsbegränsade kontrakt, med hantering av kontraktsfrågor, bl.a. att strukturera kontrakt gällande internationella transfereringar med avseende på skatte- och socialavgiftsaspekter, att ordna arbetstillstånd, bostäder, skolor med mera i tjänstgöringsländerna. Förutom expatriater har även ingått ansvar för koncernens årliga chefslönerevisioner och administration av bonusprogram. Styrelsemedlem i Gryts Hembygdsförening, kassör i Stjärnhovs Byalag. Familj och vänner, kultur och litteratur, trädgård, natur och friluftsliv, resor. Barbara Martin Korpi, 72 år, privat sektor Gnesta kommun Förskollärare, fil.kand. i samhällsvetenskap Driver sedan sju år tillbaka konstgalleriet KONST I GRYT under sommaren samt kaféverksamhet se Tidigare arbetserfarenhet: Ämnesråd (Senior Adviser) i Utbildningsdepartementet med ansvar för barnfrågor, barnomsorg, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg. Kultur (konst, film, teater, litteratur), barn- och ungdomsfrågor. Övrigt Har varit expert i Allmänna arvsfonden för projekt inom barn- och ungdomsområdet. Har fördelat statliga medel till utvecklingsprojekt inom barnomsorgen samt till projekt i anslutning till FNs barnkonvention. Har varit expert och national coordinator i OECD för projektet Early childhood education and care. Har skrivit boken Förskolan i politiken om intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt. Styrelseledamot samt kassör i Kyrkbackens Vattenförening. Styrelseledamot samt kassör i Musik i Gryt. Bertil Karlsson, 58, offentlig sektor Gnesta kommun Miljö- och hälsoskyddsprogrammet fil.kand. Examen Sommarjobb i skogen, i Laxne handel och som miljöinspektör i Strängnäs kommun under studietiden, miljö- och hälsovårdsinspektör Hässleholms kommun och Nyköpings kommun, miljöchef i Gnesta kommun, miljöstrateg i Gnesta kommun. Sekreterare och drivande i Trosaåns vattenvårdsförbund. Kommunrepresentant i Sveriges Ekokommuner, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och luftvårdsförbund samt skriver naturkrönikor på kommunens hemsidor, naturguider till reservat och besöksmål. Representant i Leader Inlandets styrelse sedan starten. Deltagit i många naturföreningar som aktiv styrelsemedlem. Familjen och ett starkt naturintresse, lokalhistoria, foto, läsning. Fågelskådningen är det största intresset, med åren har det blivit mer natursamlare vilket betyder stort intresse för arter som i dag samlas digitalt, inte i växtpressar och uppnålade i lådor. Naturintresset och geografisk nyfikenhet har tagit honom till drygt 50 länder samt 2000 observerade fågelarter och en ansenlig mängd andra livsformer. Regina Westas, 38 år, ideell sektor Katrineholms kommun Inflyttad till Björkvik från Ljungsbro. Utbildad vid Gripenskolan i fordonsteknik och flygteknik. Har tidigare drivit företag inom webb-/media. Var under några år verksamhetsledare på Coompanion Sörmland. Arbetar nu som projektledare i Vingåkers kommun för ett projekt kring utbyggnad av bredband i kommunen.

4 Sekreterare i styrelsen för Björkviks Folkets Park. Tidigare ledamot i styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland. Familjen, skog, natur, brinner för Sverige och dess landsbygd. Torbjörn Gårdestig, 43 år, privat sektor Katrineholms kommun Försäljnings- och logistikansvarig på företaget Impecta, ett familjeföretag i Julita som drivs av odlare för odlare. Har tidigare arbetat som butikschef på ett bilföretag under några år. Dessförinnan drev Torbjörn en egen taxirörelse med bas i Björkvik. Aktiv i föreningslivet på hemorten. Lars-Erik Sandhgren, 55 år, offentlig sektor Katrineholm Civilekonom samt examen från Berghs School of Communication. Chef för kommunens avdelning för näringsliv och samhällsutveckling och har arbetet som EU-controller tidigare samt deltagit ett flertal såväl ESF som ERUF-projekt den senaste 5 åren. Har tidigare arbetat i Jämtlands län som näringslivschef. Har 25 års erfarenhet från det privata näringslivet som affärsutvecklare. Lars Erik Karlsson, 55 år, ideell sektor Kungsörs kommun Rörsvetsare Föreningsmänniska aktiv inom föreningsliv och fackförening. Lars Erik har varit ansvarig för större projekt som Pre Summer meet i Köping. Han är intresserad av människor, hur människan reagerar, fungerar och agerar både i föreningslivet och i arbetslivet. I sitt fackliga arbete har han varit engagerad inom psykosociala arbetsmiljöfrågor där drogproblematik i arbetslivet varit en hjärtefråga. Lars Erik tycker om att skapa, både med "händer och hjärna". Noel Oraha, 32 år, privat sektor Kungsörs kommun Noel föddes i Bagdad och kom till Sverige Noel har startat egen verksamhet bland annat. bensinmacken Örsta handel i Eskilstuna. Han har även arbetat 3 år som guldsmed. Han har drivit en livsmedelsbutik 2004 till 2010 då han övertog handelsträdgården Romantica. Internationella frågor i allmänhet. Talar förutom svenska och engelska även arabiska och assyriska. Lars Wigström, 68 år, offentlig sektor Kungsörs kommun Pol.mag. med inriktning på företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Lars har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med offentlig revision. Han har varit anställd hos SKL, Sveriges kommuner och landsting i cirka 25 år och därefter i revisionsfirman PWC. Den huvudsakliga uppgiften i arbetet har varit att biträda de förtroendevalda revisorerna i deras arbete med att revidera sina kommuner. Arbetet har omfattat biträde i både stora som små kommuner och även i ett flertal kommunalförbund. Han har erfarenhet och god kännedom om hur kommuner och offentlig sektor fungerar. Förtroendevald revisor i Kungsörs kommun vilket är ett sätt att bidra till utvecklingen av den kommunala verksamheten. Är även engagerad i en förening i Kungsör. Vistelse i fjällen. Mycket tid ägnas även åt att sköta det egna huset som är en gammal skola på landet.

5 Cenneth Åhlund, 49 år, ideell sektor Nykvarns kommun Universitetsexamen i ekonomi med inriktning IT/Ekonomi samt diverse kurser med inriktning handelsrätt, beskattningsrätt, statsvetenskap. Är generalsekreterare i Svenska Bågskytteförbundet. Cenneth har haft tjänster som ekonomichef/controller både i Sverige och Norge, gruppchef inom löne och fakt.adm, ekonom, inköpare, distriktsrepresentant, säljare av livsmedel, butiksbearbetning i Mälardalen. Sedvanligt butiksarbete och senare biträdande butikschef. Medlem i World Archery 3D and field committee medlem i Archery Europe 3D and field committee sedan 2012, styrelseledamot Nykvarnsmoderaterna sedan 2013, ordförande Nykvarns Bågskytteklubb. Bågskytte, landslagsskytt 93-94, fortfarande aktiv på strax under elitnivå, styrelseuppdrag och tränare. Birgitta Blanck, 57 år, privat sektor Nykvarns kommun Driver redovisningsbyrå, Verksamhetschef NyföretagarCentrum Södertälje/Nykvarn/Salem Birgitta har arbetat på Leader Inlandet med ekonomiredovisning, först som anställd och senare på konsultbasis. Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening. Friluftsliv, familj, resor. Göran Nygren, 65 år, offentlig sektor Nykvarns kommun Utbildning Gymnasium, diverse kurser och chefsutbildning i försvarsmakten, Stockholms Universitet , 140 poäng till förvaltningssocionom. Har tjänstgjort i Huddinge kommun som parkleks- och fritidsgårdsföreståndare. Arbetade på Skytterörelsen och Svenska Sportskytteförbundet , konsulent sedan Generalsekreterare, ordförande i organisationskommittéer för NM, EM och VM-tävlingar. Driver tillsammans med sin fru en ekologisk gård i Nykvarn sedan Ledamot sedan ordförande i Pool 2 Tusen samt styrelseordförande i Städa Sverige AB. Ordförande i Europeiska Skytteunionens (ESC) Miljökommitté, ledamot i ESC PR kommitté, 1:e vice ordförande (M) i kommunstyrelsen , KSAU och Nykvarns kommunkoncern. Under åren har han haft ett antal ordförandeskap och styrelseuppdrag inom jakt och föreningslivet Lena Stensgård, 69 år, ideell sektor Strängnäs kommun Förskollärare Auktoriserad guide i Strängnäs och på Mälsåkers slott, Projektledare för Leaderprojekt Mälsåker och leaderprojekt Värdskap Mälsåker, verksamhetschef hos Medborgarskolan med ansvar för kurser, kulturarrangemang samt ekonomi och personal, Arbetsförmedlingen i Strängnäs samt Domkyrkoförsamlingen som projektledare för arbetslösa, ALU, SKS i Östergötland och SKS i Åtvidaberg som studieinstruktör. Har startat två örtagårdar, en i Åtvidaberg och en i Strängnäs. Styrelseledamot i Hembygdsföreningen Strängnäs Gille i 20 år varav ordförande i två perioder, ordförande i Munkens Örtagårdsförening samt ordförande för föreningen Mälsåkers Framtid och vice ordförande

6 Maria Printz, 54 år, privat sektor Strängnäs kommun Född och uppvuxen på Selaön. Drivit eget företag sedan 1990 inom restaurang, catering med utgångspunkt i lokal matkultur. Djupt engagerad i lokal/småskalig matproduktion. En av initiativtagarna till Sörmlands Matkluster. Driver sedan 2010 Printz Bageri, ekologiskt Vedugnsbageri i Stallarholmen med nio anställda och en omsättning på 7,5 milj. Bageriet ligger i Gula Industrihuset i Stallarholmen som rymmer ett 40-tal småföretag. Initiativtagare till den årliga korv & brödfestivalen som lockar tusentals besökare. Vann den sörmländska finalen av tävlingen Matverk 2013 med Bryggarbröd ett bröd bakat på restprodukter från öltillverkning. I riksfinalen kom bryggarbrödet på andra plats. Gunilla Malm, 51 år, offentlig sektor Strängnäs kommun Gunilla var tidigare familjeföretagare inom restaurangbranschen. Hon har haft enskild firma i retorik med kurser och föreläsningar. Hon har bland annat undervisat i retorik på Örebro universitet under tre år. Hon har också varit projektledare för projekten "Komtek" samt "Etablering" i Laxå kommun, näringslivsansvarig med strategiskt turismansvar i Vingåkers kommun och verksamhetschef för näringslivsutveckling i Strängnäs kommun 2011 tills vidare. Leif Skeppstedt, 71 år, ideell sektor Vingåkers kommun Född och uppväxt i Finspång. Maskiningenjör, har arbetat inom tung metallindustri, först i Finspång och sedan på Voith i Högsjö, där han först tjänstgjorde som chef för mekaniska verkstaden och sedan kollektivjobb fram till pensioneringen. Ledamot i tre olika vattenvårdsförbund. Ordförande i fastighetsbolaget HSAB. Jakt och fiske. Carina Maineborn, 38 år, privat sektor Vingåkers kommun Utbildad sjukgymnast och har arbetat med såväl elitidrottare, hjärt- och lungpatienter, ryggpatienter och även personer liggande i respirator. Sedan 2009 arbetar hon också med individuell och gruppcoachning och har nu mer än 800 timmars erfarenhet. Utöver det är Carina utbildare inom olika gymnastik och motionsgenrer för Gymnastikförbundet och håller föreläsningar för såväl företag som idrottsklubbar. Har i 15 år varit tränare för barn, motion och tävlingsgymnastik. Driver företaget Feel Amazing där hon erbjuder föreläsningar i hälsofrågor, kurser i personlig utveckling och mental träning, sjukgymnastik och träning mm.

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb.

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb. NOMINERAD till Guvernör 2016-2018 Christina Rylander Bergqvist Sundsvalls Zontaklubb Zontamedlem sedan 1989 Verksamhets- och ledarskapskonsult i eget företag sedan 2006 med målet att utveckla, driva och

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova Den innovativa kommunen lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning kan beställas från www.skl.se/publikationer Beställning kan också göras på tel: 020-31 32 30, fax: 020-313240 Pris: 1-4 ex: 200

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Karriär & utveckling. Sida 1/2

Karriär & utveckling. Sida 1/2 Sida 1/2 Ditt kan se ut på olika sätt. Detta är våra rekommendationer. Det handlar helt enkelt om hur du vill förpacka din kompetens! Nedan följer fyra olika exempel på hur kan se ut. Det är tre kronologiska

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

projekt på rätt väg?

projekt på rätt väg? projekt på rätt väg? Om att komma framåt med Socialfonden Andreas Sävenstrand, Anna-Karin Florén SPeL Strategisk påverkan & Lärande Projekt på rätt väg? Om att komma framåt med Socialfonden Andreas Sävenstrand

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer