I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen"

Transkript

1 Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, Nord Pool Spot systempris 16 nov 15 dec, EUR/MWh år 2010 år 2009 Ispropp i Luleälven Vattenfall har börjat undersöka isproppen som begränsar produktionen i Luleälven med upp till 900 MW med hjälp av helikoptrar med radarutrustningen, men har fortfarande ingen lösning i sikte nov 27-nov 03-dec 06-dec Hotet från underskottet Spotpriserna har stigit kraftigt den senaste veckan med områdespriser över 200 EUR/MWh under vissa timmar. Nya förseningar i kärnkraften skapade mer nervositet i marknaden under torsdagen. Läs mer om senaste veckans utveckling på elmarknaden på sidan 3. I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen säger Vattenfall att den beräknade reduktionen i Luleälven under topplasttimmar är 200 MW, men i snitt 900 MW sett över ett dygn. Vattenkraftverken i Luleälven har en sammanlagd effekt på MW. Redan förra veckan inledde Vattenfall diskussioner med Räddningstjänsten och kommunen för att se vilka åtgärder som kunde genomföras, bland annat diskuterades att spränga proppen. Historiskt har man sprängt de här med mer eller mindre lyckat resultat. Annars får vi hoppas på att det blir mildare väder, som också kan lösa upp proppen, säger Peter Stedt. Radarutrustning Den här veckan har Vattenfall börjat undersöka botten runt isproppen med radarutrustning. Vi genomförde en undersökning i förra veckan för att se hur isen ser ut och idag genomför vi en undersökning för att se hur botten ser ut eftersom vi tror att isen växer där också. Med hjälp av bottenbilden och istjockleken kan vi räkna ut en areal där vi vet hur mycket vatten som kan passera, säger Peter Stedt, informatör på Vattenfall. Ingen lösning i sikte Någon lösning på problemet är dock inte i sikte utan undersökningarna ska ge underlag till fortsatt diskussioner kring hur proppen ska hanteras. Det primära är att se till att isproppen inte blir större. Det gör vi genom att köra tillräckligt med vatten igenom så att det samtidigt nöts bort lite is. Men kör man för mycket höjer man nivåerna i älven istället, så det är en balansgång, säger Peter Stedt. Han menar att det är mycket låg sannolikhet för att det ska bli helt stopp i älven. Samtidigt kommer inte proppen försvinna av sig själv om det inte blir mildare väder. Vattenfall hoppas dock kunna återkomma med mer information inom kort. Själva isproppen sitter uppströms från Bodens kraftstation och begränsar främst effekten i Bodens, Vittjärvs, Laxede och Porsis kraftstationer. /JS 1

2 Nya möjligheter för energifonder Den fundamentalt drivna prisuppgången på den nordiska elmarknaden i november har gett förutsättningar till ökade avkastningar för nordiska energifonder, som annars haft en svag utveckling under hösten. Några av energifonderna har redan redovisat sina novembersiffror. Danska Nordic Power Trading hade exempelvis en avkastning på 29,4 procent för månaden, vilket är den klart bästa siffran sedan februari. Det är den höga volatiliteten som bidragit till resultatet, säger Bjarne Walbech, direktör på Nordic Power Trading. Fredrik Adolfson, portföljförvaltare på fonden Adapto Energy, ser också att november bjöd på möjligheter att tjäna pengar. Jag tror att vi får se ett antal aktörer med en avkastning på 10 procent eller mer under november, säger han. Men då uppgången var snabb tror han också att många aktörer kan ha missat racet. Hans egen fond backade exempelvis 2,7 procent i november. Vi gjorde en felaktig bedömning om marknadsläget och missade prisökningen. Det är olyckligt för det ska vi ju egentligen klara av. Det är därför vi sitter här, säger han. Positivt marknadsläge Men han ser ändå positivt på det rådande marknadsläget, vilket skapat möjligheter för nya prisrörelser vilket i sin tur gör det möjligt att tjäna pengar. Vi går in i en period där utvecklingen är extremt väderberoende. Skulle vi få en mild och våt period skulle priserna falla markant. Men det finns inget i prognoserna idag som tyder på detta. Fredrik Adolfson understryker att kraftiga prisrörelser även leder till ökade risker. När vi går från en period där priserna rör sig 2-3 EUR på en månad till kanske 5-6 EUR på en dag ökar naturligtvis riskerna även för relativt små positioner. Han ser också ett tydligt samband med de stigande priserna och att omsättningen i volym på Nasdaq OMX ökat kraftigt i november. Dels har vi vissa aktörer som tvingas till aktivitet när vi ser stora prisrörelser, exempelvis konsumentsidan. Dels har vi aktörer som bara går in i elmarknaden i perioder av stora prisrörelser./ah Historiskt låg nivå i svenska vattenmagasin Fyllnadsgraden i de svenska magasinen på knappa 53 procent mot normalläget 74 procent, är på en historiskt låg nivå enligt Svensk Energi. Tidig vinter med lägre temperaturer än normalt kombinerat med förbättrad industrikonjunktur har lett till rekordhög elanvändning i Norden. För att täcka efterfrågan samtidigt som det varit störningar i kärnkraftsproduktionen har vattenkraften fått kompensera med ökad elproduktion, enligt branschorganisationen. Samtidigt som tillrinningarna under hösten varit lägre än normalt har magasinsnivåerna pressats jämfört med medelvärdet. Utifrån utfallet från vecka 49 konstatera Svensk Energi att nivån i de svenska vattenkraftsmagasinen är på en historiskt låg nivå. Tillrinningarna har tydligt mattats av de senaste veckorna då nederbörden har fallit som snö och mycket lite har smält. Skillnaden mot föregående år är markant då tillrinningarna höll i sig fram till Lucia. Även jämfört med förra året så har tillrinningarna varit väsentligt lägre. /JS Karlstad Energi sluter avtal med EGL Karlstads Energi har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med EGL Sverige inom portföljförvaltning och fysiska leveranser av motsvarande 500 GWh om året. Avtalet börjar under januari 2011 och gäller balansansvar och portföljförvaltning. Det innebär också att Karlstad Energi kan börja teckna fastavtal med kunder i budområde fyra vilket de i dagsläget inte erbjuder. EGL Sverige säljer sedan juli i år Cfdkontrakt för de fyra svenska prisområden som införs i november Telge Kraft förvaltar Coops kraftportfölj Telge Kraft tar över förvaltningen av Coops kraftportfölj för elinköp åt nästan 500 livsmedelsbutiker och fastigheter. Det framgår inte hur mycket el som avtalet omfattar, men enligt Telge Kraft är det en av bolagets största affärer i år. Avtalet omfattar även energieffektivisering. Telge ska hjälpa Coop att minska energiförbrukningen i sina lokaler med 30 procent till år KF Fastigheter, som förvaltar stora delar av Coops butiksfastigheter, har sedan 2003 anlitat Telge Krafts administrativa tjänster för samfakturering av el- och nätfakturor. Socialdemorkaterna vill ha energisamtal Socialdemokraterna uppmanar regeringen att bjuda in till förnyade samtal om energipolitiken, med målet om en blocköverskridande överenskommelse, skriver partiet i ett pressmeddelande. Enligt Socialdemokraterna har mycket hänt sedan förhandlingarna om en bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken strandade för snart två år sedan. Vi måste tillsammans finna långsiktigt hållbara villkor för elförsörjning, stabila elpriser och energiomställning, säger Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson, Lars Johansson. 2

3 MARKNAD 110 Nord Pool Spot systempris 16 nov 15 dec, EUR/MWh år 2010 år Nasdaq OMX terminpris 3 nov- 15 dec, EUR/MWh Q1-11 YR Utsläppsrätter, ICE/ECX 4 nov - 15 dec, EUA - 10dec, EUR/ton nov 27-nov 03-dec 06-dec nov 18-nov 26-nov 06-dec nov 19-nov 29-nov 07-dec Hot från underskott Spotpriserna har stigit kraftigt den senaste veckan med områdespriser över 200 EUR/MWh under vissa timmar. Nya förseningar i kärnkraften skapade mer nervositet i marknaden under torsdagen Svensk kärnkraftsproduktion Produktionskapacitet (MW), vardagar år 2010 år 2009 Efter förra veckans starka uppgång har terminspriserna på elbörsen gått tillbaka under de senaste dagarna. Men ett kraftigt hydrologiskt underskott lurar i bakgrunden och under torsdagen steg priserna igen. Q1-11-kontraktet på Nasdaq OMX avslutades på 67,85 EUR/MWh i onsdags, jämfört med 75,90 EUR/MWh för en vecka sedan. Samtidigt avslutades årskontraktet för 2011 på 54,95 EUR/MWh i onsdags, en nergång från 58,70 onsdag i förra veckan. Aktörer är rädda för att bli kvar med köpspositioner på marknaden. När någon börjar sälja har det en dominoeffekt. Men det finns få köpare, därav de stora prisrörelserna, sa en danska krafthandlare i onsdags. Marknaden är däremot mycket slagig och priserna har rört sig flera euro under loppet av en och samma dag. Under torsdagen stiger priserna igen och Q1-11 handlades senast för 72,25 EUR/MWh. Vädret avgör Det är först och främst våtare väderprognoser och högre svensk kärnkraftproduktion som ligger bakom nedgången tidigare i veckan. Rörelsen har också förstärkts av att aktörer har hämtat hem vinsterna från sina positioner. Torsdagens väderprognoser tonar ner de blötaste scenarierna från tidigare i veckan och pekar på mindre nederbörd och en temperatur som i genomsnitt är 7,4 grader lägre än normalt under de närmaste tio dagarna. Det finns fortfarande en nedåtsida för Q1-11 om det kommer ett väderombyte. Men om det inte blir någon förändring kommer kontrakten att studsa tillbaka upp igen, sa portföljförvaltaren Pål Johannesen på Bergen Energi i onsdags. Den svenska kärnkraftproduktionen har också förbättrats. Reaktorerna gick på 82 procent av full kapacitet på torsdagsmorgon. Värsta underskottet någonsin Det som oroar aktörerna mest just nu är annars bristen på vatten i de nordiska magasinen. Det hydrologiska underskottet beräknas uppgå till 44 TWh i slutet av veckan, säger analytikern Bjørn Sønju-Moltzau på Point Carbon. Enligt våra uppgifter har det endast varit värre en enda gång tidigare och det var under vintern när underskottet nådde 48 TWh. Situationen är extrem efter sex veckor med mycket kallt och torrt väder. Vi kan nå ett underskott på 48 TWh igen, men det beror på hur mycket vattenkraftverken producerar, säger han. Även Ånund Killilngtveit, professor vid NTNU, säger att hydrologin inte varit i ett sämre läge sedan mätningarna började på 1960-talet. Nivån i vattenmagasinen, på grundvattnet och på snön är den lägsta någonsin, säger han. Vid slutet av vecka 48 var nivån i vattenmagasinen 54,5 procent i Norge och 52,7 procent i Sverige. Det är 23,6 respektive 21,4 procentenheter lägre än normaltvärdet för perioden feb apr jun aug okt Magasinsfyllnad Norden procent 0 v.1 v.10 v.20 v.30 v.40 dec median år 2009 år 2010 v. 50 Tillrinningen under vecka 49 var 0,5 TWh i hela Norge, vilket är 45 procent av det normala, enligt NVE. Hittills i år har tillskottet uppgått till drygt 99 TWh vilket är cirka 20 TWh mindre än under ett normalår. Starka spotpriser Medan terminspriserna föll, var systempriset mycket starkt i början av veckan och var över 100 EUR/MWh både måndagen och tisdagen. Det högsta timpriset uppnådes under en timme i tisdagskväll när priset uppgick till över 250 EUR/MWh i Mitt- och Nordnorge, samt Sverige, Finland och Östdanmark. RF/HCH 3

4 SVENSK-NORSK ELCERTIFIKATMARKNAD Gemensam elcertifkatmarknad Norges och Sveriges regeringar har undertecknat ett avtal om att en gemensam elcertifikatsmarknad ska etableras mellan länderna med start 1 januari Onsdagen den 8 december undertecknade Sveriges näringsminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen avtalet under ett möte i Stockholm. Totalt kommer det nya certifikatssystemet att ge 26,4 TWh förnybar energi från 2012 fram till 2020 varav 13,2 TWh i respektive land. Enligt de båda ministrarna kommer det gemensamma systemet leda till ökad utbyggnad av vattenkraften i Norge, ökad utbyggnad av biokraften i Sverige och lika stor utbyggnad av vindkraften i de båda länderna. Under en konferens anordnad av Statkraft senare på dagen tonade dock de båda ministrarna ner skillnaderna mellan att investera i de olika länderna. Bland annat finns farhågor om att det kommunala vetot i Sverige gör det enklare att investera i vindkraft i Norge. Situationen i Norge är likadan som i Sverige många vill ha mer förnybara energikällor, men de vill samtidigt inte ha det, sa Terje Riis-Johansen. Han lyfte fram problemen och de stora protesterna mot en nätutbyggnad i södra Norge som exempel på att även lokalbefolkningen i Norge kan sätta käppar i hjulen för energiinvesteringar. Överens med Maud Olofsson Han fick även medhåll av Maud Olofsson, som även hon deltog i seminariet. Investerare måste börja planeringsprocessen mycket tidigare och få med kommun samt lokalbefolkningen på ett helt annat sätt än tidigare. Då tillåter reglerna att de får tillstånd snabbare än tidigare. Men det måste involvera lokalbefolkningen i sin strategi, sa Maud Olofsson. De båda ministrarna lyfte också fram ett ökat samarbete kring nätutbyggnaden och mellan ländernas systemoperatörer för att få det gemensamma systemet fungera i framtiden./js En gyllene tidsålder för norsk vattenkraft Vi går mot en gyllene tidsålder för vattenkraften, sa Norges energiminister Terje Riis-Johansen under ett seminarium i Stockholm och fick medhåll av Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen. Vi går mot en gyllene tidsålder för vattenkraften. Vi har avslutat våra stora projekt under och 1980-talet, men för små och mellanstora projekt finns det stora möjligheter, sa Terje Riis-Johansen, under ett seminarium i onsdags anordnat av Statkraft. Uttalandet skedde bara några timmar efter att han undertecknat ett avtal om en gemensam elcertfikatmarknad med Sverige. Systemet beräknas ge ett extra stöd till norsk vattenkraftutbyggnad samtidigt som utbyggnaden av vindkraft ökar behovet av vattenkraft som reglerkraft. Han fick medhåll av Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen som under seminariet pratade om Norges möjlighet att med hjälp av pumpkraft fungera som reglerkraft för hela Europa. Norge står för hälften av Europas vattenkraftsreservoarer, men vi behöver låta den fungera mer som reglerkraft än vi gör idag, sa han. /JS Ingen priseffekt Att Sverige och Norge tidigare idag informerade att länderna är överens om ett gemensamt elcertifikatsystem gav ingen effekt på priserna, enligt mäklaren Svensk Kraftmäkling, SKM. Det fanns egentligen inget nytt som kom fram idag som marknaden kunde reagera på, säger Peter Chudi, mäklare på SKM. Marknaden förväntar sig att Norge kommer att fasas in i systemet så att kvoterna är i balans när landet tillträder på marknaden, enligt Peter Chudi. Så länge Norge är i balans uppstår ingen priseffekt, säger han. Efterfrågar tydlighet Han efterfrågar en ökad tydlighet för detaljer för hur det är tänkt att Norge ska fasas in i systemet. När Norge presenterar en OEDremiss för hur kvoterna ska se ut för varje år får marknaden mer detaljer att ta ställning till. Kontraktet hos SKM för år 2012, March-12, stängde efter onsdagens handel på 230 EUR/MWh. Ge inte subventioner till Hjemfall Svensk Energi ifrågasätter rimligheten i att svenska elkonsumenter ska finansiera vattenkraft som endast får ägas av den norska staten, den så kallade Hjemfalls-rätten. Svensk Energi anser inte att det är rimligt att svenska subventioner ges till sådan elproduktion som enbart är reserverad för norska statliga och kommunala aktörer, skriver branschorganisationen i en kommentar. Istället vill Svensk Energi att icke diskriminerande villkor ska vara en utgångspunkt på en gemensam marknad. De nationella regler om ägarskap till naturresurserna som finns i Norge exkluderar delvis svenska aktörer från att investera i norsk vattenkraft. 4

5 KÄRNKRAFT Regeringen bevakar kärnkraftsbolagen Regeringen har en konsekvent dialog med kärnkraftbolagen kring hur kraftförsörjningen ser ut i vinter. Vi pratar med kärnkraftbolagen varje vecka. Ibland varje dag, säger Daniel Johansson, statsekreterare på näringsdepartementet, under sitt föredrag på DIs Energikonferens i Stockholm på onsdagen. Han ser i första hand att det är marknadens sak att garantera kraftförsörjningen och att det politiskt i första hand handlar om en långsiktig påverkan. I huvudsak är det marknadens sak, men vi kan i vår tur påverka elmarknaden på längre sikt. Vi behöver få ökad flexibilitet på förbrukningssidan och där finns mer att göra, säger han och pekar på Energimarknadsinspektionens nya förslag om timdebitering. Under de senaste veckorna har den elintensiva industrin riktat kritik mot prisuppgången på elmarknaden och efterlyst större handlingskraft från politiskt håll. På frågan om han tycker att regeringen har något ansvar i att industrin drabbats hårt av de högre priserna och hotar med att flytta verksamhet till andra länder svarar Daniel Johansson: Något ansvar har vi förstås. Men samtidigt vet vi inte vilka avtal de elintensiva bolagen har utan det är företagsekonomiska hemligheter som vi inte har någon insyn i. Vi skulle vilja ha en nyanserad diskussion men då krävs att vi får alla kort på borden. Basel har inte gett upp hoppet om ny kärnkraft Industrins gemensamma intressebolag, Basel, och Vattenfall har återupptagit förhandlingarna kring Industrikraft-avtalet, som går ut på att tillsammans hitta vägar att bygga ny kraftproduktion, i första hand kärnkraft. Sedan avtalet skrevs 2009 har förhandlingarna legat på sparlåga, enligt Basels ordförande Magnus Hall, som även är koncernchef i skogsbolaget Holmen. Vattenfall har bytt ledning och det kom ett val i mellan, men nu är vi på banan igen, säger han under sitt föredrag på DI-energikonferensen i Stockholm på onsdagen. Men några konkreta planer finns ännu inte att presentera, enligt Magnus Hall. Så långt har vi inte kommit men jag upplever att vi nu har en bra dialog igen och jag hoppas kunna få återkomma med investeringar i framtiden, säger han. Ny kärnkraft nödvändig Ny kärnkraft är nödvändig i Sverige anser Magnus Hall och pekar på att det tar tio år från att beslut om byggplaner tas till att en reaktor kan börja producera. Allt jag hör från kraftproducenterna är att det kommer att uppstå ett elöverskott på lång sikt, men det tror jag inte riktigt på, säger han och pekar på att även konsumtionen kommer att öka. När det gäller vinterns höga elpriser är det framförallt de långsiktiga investeringarna i den elintensiva industrin som hotas. På kort sikt är de flesta till stor del säkrade, enligt Magnus Hall. Man kan inte komma ifrån att när priserna går upp så är det en signal som ger en oerhörd osäkerhet för oss. 120 öre per kwh är en helt omöjlig ekvation för att producera papper. Redan vid öre är det gränsfall om det är lönsamt, säger han. Nio av tio reaktorer producerar Under torsdagesmorgonen var nio av tio svenska kärnkraftreaktorer i drift och 82 procent av den svenska kärnkraftens totala kapacitet på MW uttnyttjades. Reaktorerna Ringhals 1 och 3 har haft sin produktion nerdragen under veckan men väntas båda vara tillbaka till full kapacitet under fredagen. Oskarshamn 3 är avställd fram till den 22 december då kärnkraftverket räknar med att starta reaktorn igen. Därefter ska den köras på en begärnsad kapacitet vid MW framt till nästa revision. OKG ersätter turbinlager sommaren 2011 OKG och turbinleverantören Alstom har enats om att den nyligen installerade turbinlagern som orsakat problem vid Oskarshamn 3 måste ersättas med en reviderad konstruktion under sommaren De åtta lagrena används för att hålla uppe den 72 meter långa och ton tunga turbinrotorn. Två av dem som installerades vid moderniseringen av Oskarshamn har vid upprepande tillfällen orsakat problem och vid tre tillfällen har reaktorn tagits ur drift för reparationer av dessa. Alstom har därför utformat en modifierade lagerkonstruktionen som ska kunna installeras under sommarens revisionsavställning mellan maj och juni Vattenfall förnekar nytt kärnkraftsavtal Vattenfall förnekar mediauppgifter om att konsultavtalet som bolaget tecknat med ÅF skulle innebära startskottet för planering för byggandet av två nya kärnreaktorer. Det finns inget i det avtalet som avser ny kärnkraft. Vårt samarbete med ÅF ska inte ses som något startskott för att vi börjar planera för nya reaktorer, säger Vattenfalls presschef, Boo Ehlin till Montel. Däremot är Vattenfall fortfarande intresserade av att bygga ny kärnkraft för att ersätta gamla reaktorer.torer kan vara i drift om tio år. 5

6 Stora prisområdesskillnader i januari Det råder stora skillnader mellan de olika CfD-kontrakten (Contracts for Different) för januari, vilket talar för ökade prisområdesskillnader i Nord Pool under början av nästa år. Störst var skillnaden mellan Århus och Stockholm i början av veckan med en differens på 34 euro per MWh, vilket påminner om situationen förra vintern där differensen var som högst i februari med omkring 50 euro. Jens Nordberg, elhandlare på Din El, tycker att CfD-kontrakten för januari är övervärderade och pekar på att aktörerna tagit höjd för fortsatt extrem kyla. Det rimligaste är att utgå från normala temperaturer. Samtidigt borde problemen med isproppen i Luleälven vara löst, och tillgängligheten i kärnkraften öka i januari, vilket kommer att jämna ut prisnivåerna. Vi har nu också fått tillbaka Kontek-kabeln, vilket direkt fick en effekt på spoten, säger han och fortsätter: Jag tror värderingen präglats av att många är väldigt rädda för att det ska bli en liknande situation som förra året. Det sannolika är ändå att vi får se leveranser närmare systempriset än som nu handlas finansiellt. Han pekar också på att Oslo är det prisområde med störst risk för höga priser till följd av den hydrologiska situationen. Men i det kontraktet ser vi i princip ingen handel och inga prisskillnader mot systemet. Inte övertygad Arne Österlind, förvaltare på Shepherd Energy bedömer att prisområdesskillnaderna kan komma att slätas ut ganska markant mellan Sverige och Oslo om vädret återgår till det normala mot årsskiftet. Det skulle tala för en större nedsida i CfD-marknaden, men Arne Österlind är dock inte fullt övertygad om att så blir fallet. Vi är trots allt inne i en kall och torr vädertrend och det finns inget konkret mer än vissa långtidsprognoser som tyder på att den ska brytas. Sedan är leverantörsledet väldigt proaktiva då man inte vill hamna i samma situation som förra vintern då många inte hade säkrat sig tillräckligt mot de höga områdesskillnaderna och den ökande förbrukningen hos kunderna, säger han./ah Övervärderat andra kvartal Riskpremien för terminskontraktet för andra kvartalet 2011 är för stor och bör gå ner minst fem euro jämfört med förra veckans toppnotering på 58,90 euro/mwh, enligt Handelsbanken. Handeln med Q2-11 kontraktet avslutades på 55,80 euro i fredags och har under veckan gått ner mot 54 euro. Det kan jämföras med att andra kvartalet 2010 avslutades på 44,86 euro. Enligt Handelsbanken motiverar det hydrologiska läget och de högre kolpriserna inte den höga riskpremien. Priserna för Q1-11 har smittat av sig, det är i det kvartalet de stora rörelserna och den stora oron finns, säger Johan Sillén på Handelsbankens råvaruavdelning. Priserna för andra kvartalet 2011 var under förra veckan i nivå med utfallet för spotpriset under det rekordkalla första kvartalet Det trots att andra kvartalet inte har någon riktig vintermånad och att den hydrologiska situationen är i nivå med förra året. Fortsatt problem med kärnkraften samt en fortsatt torr situation oroar marknaden och det är därför riskpremien finns, men jag har svårt att se att den här problematiken ska kunna hålla i sig hela vintern, säger Johan Sillén. /JS Ökade risker på marknaden Volatiliteten på den nordiska elmarknaden förväntas öka ytterligare i takt med att mer vindkraft kommer in i det nordiska systemet. Den bedömningen gör Bergen Energis Sverigechef, Jonas Almquist. Det gäller framförallt i lägen med låg hydrologi samtidigt som det är kallt vilket oftast också innebär att det blåser lite. De situationerna kommer att leda till stora svängningar, säger han under sitt föredrag på DI-energikonferens i Stockholm på onsdagen. Han fortsätter: Prisutvecklingen på Nord Pool har under andra halvan av 2000-talet varit rätt moderat medan prissvängningarna de senaste åren har varit enorma. Med ännu mer förnybart ökar naturligtvis riskexponeringen ytterligare. Den ökande volatiliteten gör också att kostnaden att göra fel är väsentligt större idag än för några år sedan. Fortsatt trend Jonas Almquists bedömning är att trenden med endast små prisökningar kommer att fortsätta i Nord Pool-området och kanske kan de till och med komma att minska i ett längre perspektiv. Det tillskott av ny kraft som är på väg in är större än den förväntade konsumtionsökningen, säger Jonas Almquist och pekar på förnybart och den svenska och finska kärnkraften./ah Hård kritik mot vindkraftslag Prövningen av vindkraftstillstånd har försvårats och rättsäkerheten i kommunernas tillståndsprocess ifrågasätts av både bransch och myndigheter. Det visar en ny studie från Energimyndigheten som idag överlämnats till regeringen. Sammanställningen visar att både berörda myndigheter och vindkraftsbranschen anser att regelverket har brister och tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv, säger Camilla Rosenberg, chef vid Energimyndighetens vindenhet. 6

7 Industrin kör på trots högs elpriser Med undantag för delar av pappersindustrin planerar den elintensiva industrin i Sverige inga produktionsstopp till följd av de höga elpriserna, visar en rundringning från Montel. I förra veckan stod det klart att massatillverkaren Rottneros stängt en linje för mekanisk massa under tio dagar i vinter och planerade fortsatt produktionsneddragningar om de höga elpriserna håller i sig. I början av veckan bekräftade även SCA att även de stängt en linje vid sitt bruk i Ortviken och planerade ytterligare nerdragningar vid fortsatt höga priser. Bland många övriga skogsindustrier är läget än så länge avvaktande. Holmen och Billerud säger sig ha ett förhöjt läge men planerar inte några stopp. Stora Enso försöker styra om delar av sin elintensiva produktion mot timmar med lägre elpriser på kvällar och helger, men planerar inga produktionsnerdragningar, säger bolagets energiansvarige för Sverige Anders Heldemar. Stora Enso har också en långsiktig prissäkringsstrategi för sina inköp av elkraft vilket gör att de inte är exponerade för spotmarknaden i någon större omfattning. Exponerad mot spotmarknaden Plastproducenten Borealis har en viss del av volymen exponerad mot spotmarknaden. Men det är förhållandevis dyrt för oss att ställa om produktionen och så länge det bara handlar om enskilda timmar är det begränsade åtgärder som vi vidtar, säger Reine Spetz, energiansvarig på Borealis i Stenungssund. Varken ståltillverkaren SSAB eller gruvbolaget Boliden har några planer på att dra ner produktionen. Vi har prissäkrat hela vår volym och påverkas inte kortsiktigt av det rådande prisläget, säger Bolidens presschef Marcela Sylvander. Vi kör helst dygnet runt veckans alla dagar, en jämn produktionstakt är det bästa sättet att optimera elbehovet i stålverken, säger Ulrika Lilja, informationschef på SSAB. Heidelberg Cement i Sverige, med tillverkning i Skövde, Slite och Degerhamn, försöker också dra ner sin produktion under timmar och dygn när elpriserna toppar. Enligt företagets vd Fredrik Winberg är det dock avhängt att de fortfarande kan förse marknaden med cement. Under riktig kalla dagar minskar efterfrågan men dagar med några få minusgrader är den normal. Vi har försökt säkra upp våra elinköp men det är ändå olyckligt att den här situationen upprepar sig i år igen, säger Fredrik Winberg. /AH & JS procent av industrierna har fasta avtal 80 till 90 procent av de svenska industriföretagen har prissäkrat sina inköp och drabbas inte direkt av de höga elpriserna, enligt Magnus Zeisig rådgivare på Markedskraft. Företagens strategier kan se helt olika ut, men generellt bedömer jag att de flesta industriföretag har prissäkrat ca procent av sina elleveranser för det kommande kvartalet, skriver Magnus Zeisig, i en debattartikel på Second Opinion. Det innebär det att de priser vi ser just nu i spotmarknaden inte påverkar dessa företags totala inköpskostnad i någon större utsträckning den här vintern, enligt Magnus Zeisig. Han menar att vissa industriföretag till och med beredda att dra ned eller skjuta upp sin elförbrukning vid pristoppar för att kunna sälja tillbaka el till börsen. /JS Ointresse för reducering Bara ett av sju industriföretag som deltar i förbrukningsreduktion i vinterns effektreserv har tackat ja till Svenska Kraftnäts, SvK, erbjudande om att göra reduceringen tillgänlig på Nord Pool Spot. SvK erbjuder de sju industriföretagen om att göra sin förbrukningsreduktion tillgänglig på Nord Pool Spot för att kunna påverka priset vid hög förbrukning. Hittills har dock enbart ett företag tackat ja till erbjudandet enligt Magnus Stephansson, enhetschef för marknad på SvK. Vi ställer oss lite frågande till varför det inte är intresserade eftersom det är en möjlighet att låta förbrukningsreduktionen vara med i prisbildning. Det är klart problematiskt om det blir höga priser i vinter och vi har effekt som ligger utanför prisbildningen, säger han och fortsätter: Vi tror att det kan finnas ett missförstånd om att de har rådighet över sin effekt själv. Att de tycker att de har rätt att dra ner sin förbrukning när det är höga priser på elspot utan att ingå det här avtalet med oss. Ny ansvarig förvaltare på Shepherd Energy Jörgen Johansson slutar som ansvarig förvaltare för Shepherd Energy Fund. Förvaltarna Arne Österlind och Mattias Hellberg tar gemensamt över ansvaret för fonden. Jörgen Johansson kommer dock att fortsätta som vd för bolaget. Arne Österlin och Mattias Hellberg har tillsammans med Andreas Edlund har tidigare ingått i fondens förvaltningsorganisation med de får nu ett annat mandat att driva den. Samtidigt kan Jörgen Johansson lägga mer energi på sin roll som vd. Målsättning för fonden ligger fast på 12 till 15 procent nettoavkastning och enligt Arne Österling är det ingen högriskfond utan målsättningen är en balanserad riskjusterad avkastning till kunden. 7

8 SLUTKUNDSMARKNADEN Eon börjar med långa avtal igen Eon Sverige har aktivt börjat sälja två- och treårsavtal igen efter att enbart ha erbjudit ettårsavtal samt rörligt pris sedan i somras. Efter införandet av Cfd-kontrakt på Nasdaq OMX i november har nu Eon börjat erbjuda långa avtal ingen. Vi noterade att kunderna allt mer började efterfråga två- och treårsprodukter samtidigt som budområden lanserades på Nasdaq OMX. Då bestämde vi oss för att på nytt återuppta samma produkter som tidigare, säger Lars Ohlsson, strategichef på Eon Försäljning Sverige. Samma pris i all budområden Tillsvidare kommer samma pris erbjudas i alla fyra områden men vid alltför stor ihållande skillnad kan det bli olika priser längre fram. Dålig likviditet på kontrakten för Cfd gör att det är svårt att säga vad priserna kommer att ligga på när budområdena införs i november Vi behöver mer kunskap och information om vad som kommer att hända med priserna för Cfd-kontrakten omsätter nästan ingenting just nu, säger Lars Ohlsson. I somras slutade Eon aktivt att sälja och marknadsföra två- och treåriga avtal på grund av osäkerheten kring hur priserna skulle utvecklas vid införandet av fyra budområden i Sverige. Kunder som ville ha längre avtal fick fråga efter det i kundtjänst./js Höga elpriser ger kundstopp hos Fyrfasen Energi De höga priserna på Nord Pool Spot gör att Fyrfasen Energi inte längre tar emot nya avtalskunder. De som går in på Fyrfasen Energis hemsida möts av ett meddelande att företaget inte längre tar emot nya avtalskunder på grund av det höga elpriset. Vi har ingen mer volym och det är för dyra priser att köpa in. Vi kan inte erbjuda kunder avtal över en krona. Det känns fel så vi ligger lite lågt ett tag, säger Sten-Olov Salomonsson, vd för Fyrfasen Energi. Årets volym säkrad Enligt Sten-Olov Salomonsson har de säkrat den volym de redan sålt till sina kunder till ett lägre pris. De riskerar därmed inte att köpa in dyr el från Nord Pool Spot under timmar med hög konsumtion, vilket drabbade flera elbolag förra vintern. För att Fyrfasen Energi ska börja överväga att sälja långa elavtal igen måste priserna ner med minst 20 öre. Om kärnkraften kommer igång och priserna kommer ner ändrar vi strategi. I dag ligger snittet på 80 öre och det bör gå ner till minst 60 öre, säger Sten-Olov Salomonsson./JS Jämtkrafts högsta lokalpris någonsin Den första januari nästa år höjer Jämkraft lokalpriset med 9 öre till 58 öre på grund av de höga börspriserna på el. Det är enligt Montels databas för slutkundspriser det högsta lokalprisetet sedan statistik börjades föras Jämtkraft erbjuder lokalpriset enbart till invånarna i Krokoms, Åre och Östersunds kommun. Det har de senaste åren varit ett av Sveriges lägsta elpris men i oktober fick det kommunala energibolaget nya direktiv från sin ägare. Enligt Håkan Roos, informationschef på Jämtkraft, är det de höga elpriserna på den nordiska elbörsen och inte de ändrade direktiven som ligger bakom höjningen. Bixia tar över Hjärtum Energis kunder Bixia och Hjärtums Energi har träffat en överenskommelse om att Bixia tar över Hjärtums kunder från och med den 1 januari I och med övertagandet har Bixia, som är Sveriges fjärde största elbolag, vuxit med drygt kunder i år. Bolagen har haft ett samarbete om elleveranser sedan våren Hjärtums Energi kommer från årsskiftet att avveckla sin elförsäljning och koncentrera verksamheten till nätdistribution. Vill du också annonsera i Nyhetsbrev Sverige? Ring annonschef Jan Olav Haugland direkt på eller mejla till 8

9 Grupptalan mot Statkraft Navitas Capital Management, NCM, bjuder intressenter att delta i en grupptalan mot Statkraft för att få kompensation för den ekonomiska skada de lidit av kraftbolagets felanmälan till Nord Pool Spot den 27 oktober. Vi tror att det finns ett grundval för att få ersättning och vi har bett vår advokat att utreda detta närmare, säger Oddvar Fodstad från Navitas. Det var den 27 oktober som Statkraft anmälde MW för mycket kraft i de norska budområdena NO1-NO5. Det sänkte spotpriset med 3,66 EUR/MWh, tre euro under det analytiker hade räknat med. Prisfallet på spotmarknaden drog även med sig marknaden för terminskontrakt neråt. Den energifond som NCM förvaltar tappade mellan 2-3 procent i värde på grund av Statkrafts misstag. Därmed förlorade även fondens kunder pengar och NCM gick miste om sitt vinstpåslag. Bolaget har försökt göra upp med Statkraft utanför domstolen utan att få något gehör och har därför börjat undersöka möjligheten att väcka en grupptalan. /GOM Varnar för strängare regelverk Föreningen för europeiska krafthandlare, Efet, varnar för att EUs planer på att införa strängare regler mot maktmissbruk på energimarknaden kan leda till att konkurrensen och likviditeten minskar. I ett uttalande skriver Efet att EU kommissionens planer på en stramare tillämpning av Mifid-direktivet hotar utvecklingen av framtidens kraft- och energimarknader i Europa. Mifid-direktivet har införts för att skydda investerare mot missbruk på de finansiella marknaderna. I dag har dock de flesta energiföretag beviljats undantag för reglerna eftersom finansiell handel inte är deras huvudverksamhet. Det är dessa undantag som EU-kommissionen nu vill ta bort. Enligt Efet bör dock de flesta företag som bedriver energihandel behålla sina undantag eftersom de inte erbjuder finansiella tjänster åt privatpersoner och heller inte utgör någon systemrisk för finanssektorn. Om Mifid-direktivet skulle gälla för samtliga energitransaktioner skulle det leda till väsentligt högre kostnader. Det kommer i sin tur leda till svårigheter för mindre aktörer, försvagad konkurrens och mindre likviditet på marknaden varnar Efet för. /OV Föreningen för nordiska systemoperatörer, Nordreg, föreslår att det ska inrättats en egen regleringsmyndighet för att koordinera arbetet kopplat till Nord Pool Spot. I myndighetens arbete ska inte bara de nordiska länderna delta utan representanter från alla länder som ansluter sig till den nordiska marknaden genom marknadskoppling. Avsaknaden av ett godkännande från EU gör att Finland inte kan införa ett planerat stödsystem för vindkraft den första januari nästa år, enligt energiministern Mauri Pekkarinen. Det feed-in baserade systemet ska införas för att Finland ska nå målet om förnybar energiproduktion i EU förnybarhetsdirektiv. Finland accepterar inte att EU minskar sina utsläpp med 30 procent till 2020, enligt energiministern Mauri Pekkarinen. Han sa att den högre ambitionen kommer att konkurrenskraften för finsk och europeisk industri försvagas. EUs ministerråd har godkännt ett förslag från EU-kommissionen om att fortsätta ge bidrag till kolproducenter i ytterligare fyra år fram till Orsaken är risken för stora sociala och regionala konsekvenser av att dra in bidraget tidigare. Det tyska energibolaget Eon har inlett diskussioner om att ta över driftsansvaret för Vattenfalls kärnkraftreaktorer i Krümmel och Brunsbüttel. Under de kommande månaderna ska de båda bolagen gemensamt granska verksamheten och beräkna vilka investeringar som krävs för att fortsätta driften innan ett beslut om övertagande tas. Nyhetsbrev Sverige Utgivet av: Montel AS Redaktör: Jesper Stärn Redaktion: Anton Holmström, Olav Vilnes, Gert Ove Mollestad, Hilde Christine Hjertenes Innehållet i Montel Nyhetsbrev Norge och Sverige är upphovsrättsligt skyddat, och all kopiering eller vidaredistribution utan utgivarens tillåtelse är förbjudet enligt lag. Montel AS, Holbergs gate 1, 0166 Oslo, Norway tel: , e-post: 9

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge 213-11-25 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 48 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 3,2 TWh sedan föregående rapport och

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003

Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Lägre elpris 2004 jämfört med 2003 Marknadsmakt eller fundamenta? Bo Andersson Analyschef, Graninge Trading AB Systempris Nord Pool 800 700 600 500 400 300 NOK/MWh 200 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - rörligt eller fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-1-5 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 14,4 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-9-7 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 37 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 16,3 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 1-, uppdaterad: 5 november 1 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Norden Ett förtydligande är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har Nord Pool som källa och de svenska

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Sjunkande elpriser under veckan som gick

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Sjunkande elpriser under veckan som gick Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Mycket låga spotpriser i Sverige

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Mycket låga spotpriser i Sverige Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 38. Låga elpriser i hela Norden under veckan

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 38. Låga elpriser i hela Norden under veckan Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 35. Utjämnande prisrörelser i elspot

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 35. Utjämnande prisrörelser i elspot Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 5. Relativt varmt väder pressade ner spotpriserna med 17-20 procent.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 5. Relativt varmt väder pressade ner spotpriserna med 17-20 procent. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 11

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 11 LÄGET PÅ ELMARKNADEN Läget på elmarknaden är ett nyhetsbrev Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden Ansvarig för detta veckobrev

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Den fysiska marknaden Arne Österlind

Den fysiska marknaden Arne Österlind Sida 1 av 5 Den fysiska marknaden Arne Österlind Parametrar som påverkar systempriset på kort sikt: Kortsiktiga störningar/revisioner och andra nya ändringar i produktionen: Oskarshamnsverket 1 (0/475

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) R ö r lig p r o d.k o s tn a d ö r e /k W h G a s tu r b in k r a ft 3 /to n C O 2 K o n d e n s k r a ft o lja 2 /to n C O 2 1 /to n C O 2 E lfö r b r u k n in g 1 /ton CO

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Kritisk prisnivå för industrin

Kritisk prisnivå för industrin Upplagt för prismanipulation Lätt att manipulera elmarknaden enligt Sweco s.2 Svensk Energi tvivlar på 2012 Ser problem med för snabb gemensam elcertifikatmarknad s.6 Låga nivåer i Sourvasdammen Vattenfall

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

Sammanfattning inputs och förutsättningar i Ei:s bedömning av effekt- och energibalansen 2025

Sammanfattning inputs och förutsättningar i Ei:s bedömning av effekt- och energibalansen 2025 Sammanfattning inputs och förutsättningar i Ei:s bedömning av effekt- och energibalansen 2025 Sammanfattning inputs och förutsättningar i Ei:s bedömning av effekt- och energibalansen 2025 Modellbakgrund

Läs mer

Effektreserven. Planeringsrådet 26 juni 2013. Zarah Andersson, Marknadsdesign

Effektreserven. Planeringsrådet 26 juni 2013. Zarah Andersson, Marknadsdesign Effektreserven Planeringsrådet 26 juni 2013 Zarah Andersson, Marknadsdesign Effektreserven > Bakgrund och framtida tidsplan > Effektreservsupphandlingen 2013/2014 > Pågående utvärdering av effektreservens

Läs mer

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar?

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? SEEF Handelshögskolan 18 Februari Gunnar Lundberg Situationsbeskrivning Kärnkraftverk ur drift: 17/12: R1, R2, R3, F2 och O3,

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Dessa är fördelade på 525 andelsägare med 8177 andelar.

Dessa är fördelade på 525 andelsägare med 8177 andelar. Produktion Årets produktion har varit 5787 MWh ger ett underskott på drygt 1200 MWh varav 600 pga Värö nedmontering och 200 pga störning Munkagård. Vindtillgången har varit ca 10 % lägre än normalår. Vindandelsläget

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering 22 April 2008 Per Rosenqvist, Vd Statkraft Financial Energy AB www.statkraft.com AGENDA 2008-04-22 Kort om Statkrafts verksamhet Prissäkring av

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet

Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 1 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2013-10-24 Historisk utveckling av det svenska elcertifikatsystemet Handling Datum 2 (18) Utkast version 1.0 Kontrollstation

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer