I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen"

Transkript

1 Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, Nord Pool Spot systempris 16 nov 15 dec, EUR/MWh år 2010 år 2009 Ispropp i Luleälven Vattenfall har börjat undersöka isproppen som begränsar produktionen i Luleälven med upp till 900 MW med hjälp av helikoptrar med radarutrustningen, men har fortfarande ingen lösning i sikte nov 27-nov 03-dec 06-dec Hotet från underskottet Spotpriserna har stigit kraftigt den senaste veckan med områdespriser över 200 EUR/MWh under vissa timmar. Nya förseningar i kärnkraften skapade mer nervositet i marknaden under torsdagen. Läs mer om senaste veckans utveckling på elmarknaden på sidan 3. I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen säger Vattenfall att den beräknade reduktionen i Luleälven under topplasttimmar är 200 MW, men i snitt 900 MW sett över ett dygn. Vattenkraftverken i Luleälven har en sammanlagd effekt på MW. Redan förra veckan inledde Vattenfall diskussioner med Räddningstjänsten och kommunen för att se vilka åtgärder som kunde genomföras, bland annat diskuterades att spränga proppen. Historiskt har man sprängt de här med mer eller mindre lyckat resultat. Annars får vi hoppas på att det blir mildare väder, som också kan lösa upp proppen, säger Peter Stedt. Radarutrustning Den här veckan har Vattenfall börjat undersöka botten runt isproppen med radarutrustning. Vi genomförde en undersökning i förra veckan för att se hur isen ser ut och idag genomför vi en undersökning för att se hur botten ser ut eftersom vi tror att isen växer där också. Med hjälp av bottenbilden och istjockleken kan vi räkna ut en areal där vi vet hur mycket vatten som kan passera, säger Peter Stedt, informatör på Vattenfall. Ingen lösning i sikte Någon lösning på problemet är dock inte i sikte utan undersökningarna ska ge underlag till fortsatt diskussioner kring hur proppen ska hanteras. Det primära är att se till att isproppen inte blir större. Det gör vi genom att köra tillräckligt med vatten igenom så att det samtidigt nöts bort lite is. Men kör man för mycket höjer man nivåerna i älven istället, så det är en balansgång, säger Peter Stedt. Han menar att det är mycket låg sannolikhet för att det ska bli helt stopp i älven. Samtidigt kommer inte proppen försvinna av sig själv om det inte blir mildare väder. Vattenfall hoppas dock kunna återkomma med mer information inom kort. Själva isproppen sitter uppströms från Bodens kraftstation och begränsar främst effekten i Bodens, Vittjärvs, Laxede och Porsis kraftstationer. /JS 1

2 Nya möjligheter för energifonder Den fundamentalt drivna prisuppgången på den nordiska elmarknaden i november har gett förutsättningar till ökade avkastningar för nordiska energifonder, som annars haft en svag utveckling under hösten. Några av energifonderna har redan redovisat sina novembersiffror. Danska Nordic Power Trading hade exempelvis en avkastning på 29,4 procent för månaden, vilket är den klart bästa siffran sedan februari. Det är den höga volatiliteten som bidragit till resultatet, säger Bjarne Walbech, direktör på Nordic Power Trading. Fredrik Adolfson, portföljförvaltare på fonden Adapto Energy, ser också att november bjöd på möjligheter att tjäna pengar. Jag tror att vi får se ett antal aktörer med en avkastning på 10 procent eller mer under november, säger han. Men då uppgången var snabb tror han också att många aktörer kan ha missat racet. Hans egen fond backade exempelvis 2,7 procent i november. Vi gjorde en felaktig bedömning om marknadsläget och missade prisökningen. Det är olyckligt för det ska vi ju egentligen klara av. Det är därför vi sitter här, säger han. Positivt marknadsläge Men han ser ändå positivt på det rådande marknadsläget, vilket skapat möjligheter för nya prisrörelser vilket i sin tur gör det möjligt att tjäna pengar. Vi går in i en period där utvecklingen är extremt väderberoende. Skulle vi få en mild och våt period skulle priserna falla markant. Men det finns inget i prognoserna idag som tyder på detta. Fredrik Adolfson understryker att kraftiga prisrörelser även leder till ökade risker. När vi går från en period där priserna rör sig 2-3 EUR på en månad till kanske 5-6 EUR på en dag ökar naturligtvis riskerna även för relativt små positioner. Han ser också ett tydligt samband med de stigande priserna och att omsättningen i volym på Nasdaq OMX ökat kraftigt i november. Dels har vi vissa aktörer som tvingas till aktivitet när vi ser stora prisrörelser, exempelvis konsumentsidan. Dels har vi aktörer som bara går in i elmarknaden i perioder av stora prisrörelser./ah Historiskt låg nivå i svenska vattenmagasin Fyllnadsgraden i de svenska magasinen på knappa 53 procent mot normalläget 74 procent, är på en historiskt låg nivå enligt Svensk Energi. Tidig vinter med lägre temperaturer än normalt kombinerat med förbättrad industrikonjunktur har lett till rekordhög elanvändning i Norden. För att täcka efterfrågan samtidigt som det varit störningar i kärnkraftsproduktionen har vattenkraften fått kompensera med ökad elproduktion, enligt branschorganisationen. Samtidigt som tillrinningarna under hösten varit lägre än normalt har magasinsnivåerna pressats jämfört med medelvärdet. Utifrån utfallet från vecka 49 konstatera Svensk Energi att nivån i de svenska vattenkraftsmagasinen är på en historiskt låg nivå. Tillrinningarna har tydligt mattats av de senaste veckorna då nederbörden har fallit som snö och mycket lite har smält. Skillnaden mot föregående år är markant då tillrinningarna höll i sig fram till Lucia. Även jämfört med förra året så har tillrinningarna varit väsentligt lägre. /JS Karlstad Energi sluter avtal med EGL Karlstads Energi har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med EGL Sverige inom portföljförvaltning och fysiska leveranser av motsvarande 500 GWh om året. Avtalet börjar under januari 2011 och gäller balansansvar och portföljförvaltning. Det innebär också att Karlstad Energi kan börja teckna fastavtal med kunder i budområde fyra vilket de i dagsläget inte erbjuder. EGL Sverige säljer sedan juli i år Cfdkontrakt för de fyra svenska prisområden som införs i november Telge Kraft förvaltar Coops kraftportfölj Telge Kraft tar över förvaltningen av Coops kraftportfölj för elinköp åt nästan 500 livsmedelsbutiker och fastigheter. Det framgår inte hur mycket el som avtalet omfattar, men enligt Telge Kraft är det en av bolagets största affärer i år. Avtalet omfattar även energieffektivisering. Telge ska hjälpa Coop att minska energiförbrukningen i sina lokaler med 30 procent till år KF Fastigheter, som förvaltar stora delar av Coops butiksfastigheter, har sedan 2003 anlitat Telge Krafts administrativa tjänster för samfakturering av el- och nätfakturor. Socialdemorkaterna vill ha energisamtal Socialdemokraterna uppmanar regeringen att bjuda in till förnyade samtal om energipolitiken, med målet om en blocköverskridande överenskommelse, skriver partiet i ett pressmeddelande. Enligt Socialdemokraterna har mycket hänt sedan förhandlingarna om en bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken strandade för snart två år sedan. Vi måste tillsammans finna långsiktigt hållbara villkor för elförsörjning, stabila elpriser och energiomställning, säger Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson, Lars Johansson. 2

3 MARKNAD 110 Nord Pool Spot systempris 16 nov 15 dec, EUR/MWh år 2010 år Nasdaq OMX terminpris 3 nov- 15 dec, EUR/MWh Q1-11 YR Utsläppsrätter, ICE/ECX 4 nov - 15 dec, EUA - 10dec, EUR/ton nov 27-nov 03-dec 06-dec nov 18-nov 26-nov 06-dec nov 19-nov 29-nov 07-dec Hot från underskott Spotpriserna har stigit kraftigt den senaste veckan med områdespriser över 200 EUR/MWh under vissa timmar. Nya förseningar i kärnkraften skapade mer nervositet i marknaden under torsdagen Svensk kärnkraftsproduktion Produktionskapacitet (MW), vardagar år 2010 år 2009 Efter förra veckans starka uppgång har terminspriserna på elbörsen gått tillbaka under de senaste dagarna. Men ett kraftigt hydrologiskt underskott lurar i bakgrunden och under torsdagen steg priserna igen. Q1-11-kontraktet på Nasdaq OMX avslutades på 67,85 EUR/MWh i onsdags, jämfört med 75,90 EUR/MWh för en vecka sedan. Samtidigt avslutades årskontraktet för 2011 på 54,95 EUR/MWh i onsdags, en nergång från 58,70 onsdag i förra veckan. Aktörer är rädda för att bli kvar med köpspositioner på marknaden. När någon börjar sälja har det en dominoeffekt. Men det finns få köpare, därav de stora prisrörelserna, sa en danska krafthandlare i onsdags. Marknaden är däremot mycket slagig och priserna har rört sig flera euro under loppet av en och samma dag. Under torsdagen stiger priserna igen och Q1-11 handlades senast för 72,25 EUR/MWh. Vädret avgör Det är först och främst våtare väderprognoser och högre svensk kärnkraftproduktion som ligger bakom nedgången tidigare i veckan. Rörelsen har också förstärkts av att aktörer har hämtat hem vinsterna från sina positioner. Torsdagens väderprognoser tonar ner de blötaste scenarierna från tidigare i veckan och pekar på mindre nederbörd och en temperatur som i genomsnitt är 7,4 grader lägre än normalt under de närmaste tio dagarna. Det finns fortfarande en nedåtsida för Q1-11 om det kommer ett väderombyte. Men om det inte blir någon förändring kommer kontrakten att studsa tillbaka upp igen, sa portföljförvaltaren Pål Johannesen på Bergen Energi i onsdags. Den svenska kärnkraftproduktionen har också förbättrats. Reaktorerna gick på 82 procent av full kapacitet på torsdagsmorgon. Värsta underskottet någonsin Det som oroar aktörerna mest just nu är annars bristen på vatten i de nordiska magasinen. Det hydrologiska underskottet beräknas uppgå till 44 TWh i slutet av veckan, säger analytikern Bjørn Sønju-Moltzau på Point Carbon. Enligt våra uppgifter har det endast varit värre en enda gång tidigare och det var under vintern när underskottet nådde 48 TWh. Situationen är extrem efter sex veckor med mycket kallt och torrt väder. Vi kan nå ett underskott på 48 TWh igen, men det beror på hur mycket vattenkraftverken producerar, säger han. Även Ånund Killilngtveit, professor vid NTNU, säger att hydrologin inte varit i ett sämre läge sedan mätningarna började på 1960-talet. Nivån i vattenmagasinen, på grundvattnet och på snön är den lägsta någonsin, säger han. Vid slutet av vecka 48 var nivån i vattenmagasinen 54,5 procent i Norge och 52,7 procent i Sverige. Det är 23,6 respektive 21,4 procentenheter lägre än normaltvärdet för perioden feb apr jun aug okt Magasinsfyllnad Norden procent 0 v.1 v.10 v.20 v.30 v.40 dec median år 2009 år 2010 v. 50 Tillrinningen under vecka 49 var 0,5 TWh i hela Norge, vilket är 45 procent av det normala, enligt NVE. Hittills i år har tillskottet uppgått till drygt 99 TWh vilket är cirka 20 TWh mindre än under ett normalår. Starka spotpriser Medan terminspriserna föll, var systempriset mycket starkt i början av veckan och var över 100 EUR/MWh både måndagen och tisdagen. Det högsta timpriset uppnådes under en timme i tisdagskväll när priset uppgick till över 250 EUR/MWh i Mitt- och Nordnorge, samt Sverige, Finland och Östdanmark. RF/HCH 3

4 SVENSK-NORSK ELCERTIFIKATMARKNAD Gemensam elcertifkatmarknad Norges och Sveriges regeringar har undertecknat ett avtal om att en gemensam elcertifikatsmarknad ska etableras mellan länderna med start 1 januari Onsdagen den 8 december undertecknade Sveriges näringsminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen avtalet under ett möte i Stockholm. Totalt kommer det nya certifikatssystemet att ge 26,4 TWh förnybar energi från 2012 fram till 2020 varav 13,2 TWh i respektive land. Enligt de båda ministrarna kommer det gemensamma systemet leda till ökad utbyggnad av vattenkraften i Norge, ökad utbyggnad av biokraften i Sverige och lika stor utbyggnad av vindkraften i de båda länderna. Under en konferens anordnad av Statkraft senare på dagen tonade dock de båda ministrarna ner skillnaderna mellan att investera i de olika länderna. Bland annat finns farhågor om att det kommunala vetot i Sverige gör det enklare att investera i vindkraft i Norge. Situationen i Norge är likadan som i Sverige många vill ha mer förnybara energikällor, men de vill samtidigt inte ha det, sa Terje Riis-Johansen. Han lyfte fram problemen och de stora protesterna mot en nätutbyggnad i södra Norge som exempel på att även lokalbefolkningen i Norge kan sätta käppar i hjulen för energiinvesteringar. Överens med Maud Olofsson Han fick även medhåll av Maud Olofsson, som även hon deltog i seminariet. Investerare måste börja planeringsprocessen mycket tidigare och få med kommun samt lokalbefolkningen på ett helt annat sätt än tidigare. Då tillåter reglerna att de får tillstånd snabbare än tidigare. Men det måste involvera lokalbefolkningen i sin strategi, sa Maud Olofsson. De båda ministrarna lyfte också fram ett ökat samarbete kring nätutbyggnaden och mellan ländernas systemoperatörer för att få det gemensamma systemet fungera i framtiden./js En gyllene tidsålder för norsk vattenkraft Vi går mot en gyllene tidsålder för vattenkraften, sa Norges energiminister Terje Riis-Johansen under ett seminarium i Stockholm och fick medhåll av Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen. Vi går mot en gyllene tidsålder för vattenkraften. Vi har avslutat våra stora projekt under och 1980-talet, men för små och mellanstora projekt finns det stora möjligheter, sa Terje Riis-Johansen, under ett seminarium i onsdags anordnat av Statkraft. Uttalandet skedde bara några timmar efter att han undertecknat ett avtal om en gemensam elcertfikatmarknad med Sverige. Systemet beräknas ge ett extra stöd till norsk vattenkraftutbyggnad samtidigt som utbyggnaden av vindkraft ökar behovet av vattenkraft som reglerkraft. Han fick medhåll av Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen som under seminariet pratade om Norges möjlighet att med hjälp av pumpkraft fungera som reglerkraft för hela Europa. Norge står för hälften av Europas vattenkraftsreservoarer, men vi behöver låta den fungera mer som reglerkraft än vi gör idag, sa han. /JS Ingen priseffekt Att Sverige och Norge tidigare idag informerade att länderna är överens om ett gemensamt elcertifikatsystem gav ingen effekt på priserna, enligt mäklaren Svensk Kraftmäkling, SKM. Det fanns egentligen inget nytt som kom fram idag som marknaden kunde reagera på, säger Peter Chudi, mäklare på SKM. Marknaden förväntar sig att Norge kommer att fasas in i systemet så att kvoterna är i balans när landet tillträder på marknaden, enligt Peter Chudi. Så länge Norge är i balans uppstår ingen priseffekt, säger han. Efterfrågar tydlighet Han efterfrågar en ökad tydlighet för detaljer för hur det är tänkt att Norge ska fasas in i systemet. När Norge presenterar en OEDremiss för hur kvoterna ska se ut för varje år får marknaden mer detaljer att ta ställning till. Kontraktet hos SKM för år 2012, March-12, stängde efter onsdagens handel på 230 EUR/MWh. Ge inte subventioner till Hjemfall Svensk Energi ifrågasätter rimligheten i att svenska elkonsumenter ska finansiera vattenkraft som endast får ägas av den norska staten, den så kallade Hjemfalls-rätten. Svensk Energi anser inte att det är rimligt att svenska subventioner ges till sådan elproduktion som enbart är reserverad för norska statliga och kommunala aktörer, skriver branschorganisationen i en kommentar. Istället vill Svensk Energi att icke diskriminerande villkor ska vara en utgångspunkt på en gemensam marknad. De nationella regler om ägarskap till naturresurserna som finns i Norge exkluderar delvis svenska aktörer från att investera i norsk vattenkraft. 4

5 KÄRNKRAFT Regeringen bevakar kärnkraftsbolagen Regeringen har en konsekvent dialog med kärnkraftbolagen kring hur kraftförsörjningen ser ut i vinter. Vi pratar med kärnkraftbolagen varje vecka. Ibland varje dag, säger Daniel Johansson, statsekreterare på näringsdepartementet, under sitt föredrag på DIs Energikonferens i Stockholm på onsdagen. Han ser i första hand att det är marknadens sak att garantera kraftförsörjningen och att det politiskt i första hand handlar om en långsiktig påverkan. I huvudsak är det marknadens sak, men vi kan i vår tur påverka elmarknaden på längre sikt. Vi behöver få ökad flexibilitet på förbrukningssidan och där finns mer att göra, säger han och pekar på Energimarknadsinspektionens nya förslag om timdebitering. Under de senaste veckorna har den elintensiva industrin riktat kritik mot prisuppgången på elmarknaden och efterlyst större handlingskraft från politiskt håll. På frågan om han tycker att regeringen har något ansvar i att industrin drabbats hårt av de högre priserna och hotar med att flytta verksamhet till andra länder svarar Daniel Johansson: Något ansvar har vi förstås. Men samtidigt vet vi inte vilka avtal de elintensiva bolagen har utan det är företagsekonomiska hemligheter som vi inte har någon insyn i. Vi skulle vilja ha en nyanserad diskussion men då krävs att vi får alla kort på borden. Basel har inte gett upp hoppet om ny kärnkraft Industrins gemensamma intressebolag, Basel, och Vattenfall har återupptagit förhandlingarna kring Industrikraft-avtalet, som går ut på att tillsammans hitta vägar att bygga ny kraftproduktion, i första hand kärnkraft. Sedan avtalet skrevs 2009 har förhandlingarna legat på sparlåga, enligt Basels ordförande Magnus Hall, som även är koncernchef i skogsbolaget Holmen. Vattenfall har bytt ledning och det kom ett val i mellan, men nu är vi på banan igen, säger han under sitt föredrag på DI-energikonferensen i Stockholm på onsdagen. Men några konkreta planer finns ännu inte att presentera, enligt Magnus Hall. Så långt har vi inte kommit men jag upplever att vi nu har en bra dialog igen och jag hoppas kunna få återkomma med investeringar i framtiden, säger han. Ny kärnkraft nödvändig Ny kärnkraft är nödvändig i Sverige anser Magnus Hall och pekar på att det tar tio år från att beslut om byggplaner tas till att en reaktor kan börja producera. Allt jag hör från kraftproducenterna är att det kommer att uppstå ett elöverskott på lång sikt, men det tror jag inte riktigt på, säger han och pekar på att även konsumtionen kommer att öka. När det gäller vinterns höga elpriser är det framförallt de långsiktiga investeringarna i den elintensiva industrin som hotas. På kort sikt är de flesta till stor del säkrade, enligt Magnus Hall. Man kan inte komma ifrån att när priserna går upp så är det en signal som ger en oerhörd osäkerhet för oss. 120 öre per kwh är en helt omöjlig ekvation för att producera papper. Redan vid öre är det gränsfall om det är lönsamt, säger han. Nio av tio reaktorer producerar Under torsdagesmorgonen var nio av tio svenska kärnkraftreaktorer i drift och 82 procent av den svenska kärnkraftens totala kapacitet på MW uttnyttjades. Reaktorerna Ringhals 1 och 3 har haft sin produktion nerdragen under veckan men väntas båda vara tillbaka till full kapacitet under fredagen. Oskarshamn 3 är avställd fram till den 22 december då kärnkraftverket räknar med att starta reaktorn igen. Därefter ska den köras på en begärnsad kapacitet vid MW framt till nästa revision. OKG ersätter turbinlager sommaren 2011 OKG och turbinleverantören Alstom har enats om att den nyligen installerade turbinlagern som orsakat problem vid Oskarshamn 3 måste ersättas med en reviderad konstruktion under sommaren De åtta lagrena används för att hålla uppe den 72 meter långa och ton tunga turbinrotorn. Två av dem som installerades vid moderniseringen av Oskarshamn har vid upprepande tillfällen orsakat problem och vid tre tillfällen har reaktorn tagits ur drift för reparationer av dessa. Alstom har därför utformat en modifierade lagerkonstruktionen som ska kunna installeras under sommarens revisionsavställning mellan maj och juni Vattenfall förnekar nytt kärnkraftsavtal Vattenfall förnekar mediauppgifter om att konsultavtalet som bolaget tecknat med ÅF skulle innebära startskottet för planering för byggandet av två nya kärnreaktorer. Det finns inget i det avtalet som avser ny kärnkraft. Vårt samarbete med ÅF ska inte ses som något startskott för att vi börjar planera för nya reaktorer, säger Vattenfalls presschef, Boo Ehlin till Montel. Däremot är Vattenfall fortfarande intresserade av att bygga ny kärnkraft för att ersätta gamla reaktorer.torer kan vara i drift om tio år. 5

6 Stora prisområdesskillnader i januari Det råder stora skillnader mellan de olika CfD-kontrakten (Contracts for Different) för januari, vilket talar för ökade prisområdesskillnader i Nord Pool under början av nästa år. Störst var skillnaden mellan Århus och Stockholm i början av veckan med en differens på 34 euro per MWh, vilket påminner om situationen förra vintern där differensen var som högst i februari med omkring 50 euro. Jens Nordberg, elhandlare på Din El, tycker att CfD-kontrakten för januari är övervärderade och pekar på att aktörerna tagit höjd för fortsatt extrem kyla. Det rimligaste är att utgå från normala temperaturer. Samtidigt borde problemen med isproppen i Luleälven vara löst, och tillgängligheten i kärnkraften öka i januari, vilket kommer att jämna ut prisnivåerna. Vi har nu också fått tillbaka Kontek-kabeln, vilket direkt fick en effekt på spoten, säger han och fortsätter: Jag tror värderingen präglats av att många är väldigt rädda för att det ska bli en liknande situation som förra året. Det sannolika är ändå att vi får se leveranser närmare systempriset än som nu handlas finansiellt. Han pekar också på att Oslo är det prisområde med störst risk för höga priser till följd av den hydrologiska situationen. Men i det kontraktet ser vi i princip ingen handel och inga prisskillnader mot systemet. Inte övertygad Arne Österlind, förvaltare på Shepherd Energy bedömer att prisområdesskillnaderna kan komma att slätas ut ganska markant mellan Sverige och Oslo om vädret återgår till det normala mot årsskiftet. Det skulle tala för en större nedsida i CfD-marknaden, men Arne Österlind är dock inte fullt övertygad om att så blir fallet. Vi är trots allt inne i en kall och torr vädertrend och det finns inget konkret mer än vissa långtidsprognoser som tyder på att den ska brytas. Sedan är leverantörsledet väldigt proaktiva då man inte vill hamna i samma situation som förra vintern då många inte hade säkrat sig tillräckligt mot de höga områdesskillnaderna och den ökande förbrukningen hos kunderna, säger han./ah Övervärderat andra kvartal Riskpremien för terminskontraktet för andra kvartalet 2011 är för stor och bör gå ner minst fem euro jämfört med förra veckans toppnotering på 58,90 euro/mwh, enligt Handelsbanken. Handeln med Q2-11 kontraktet avslutades på 55,80 euro i fredags och har under veckan gått ner mot 54 euro. Det kan jämföras med att andra kvartalet 2010 avslutades på 44,86 euro. Enligt Handelsbanken motiverar det hydrologiska läget och de högre kolpriserna inte den höga riskpremien. Priserna för Q1-11 har smittat av sig, det är i det kvartalet de stora rörelserna och den stora oron finns, säger Johan Sillén på Handelsbankens råvaruavdelning. Priserna för andra kvartalet 2011 var under förra veckan i nivå med utfallet för spotpriset under det rekordkalla första kvartalet Det trots att andra kvartalet inte har någon riktig vintermånad och att den hydrologiska situationen är i nivå med förra året. Fortsatt problem med kärnkraften samt en fortsatt torr situation oroar marknaden och det är därför riskpremien finns, men jag har svårt att se att den här problematiken ska kunna hålla i sig hela vintern, säger Johan Sillén. /JS Ökade risker på marknaden Volatiliteten på den nordiska elmarknaden förväntas öka ytterligare i takt med att mer vindkraft kommer in i det nordiska systemet. Den bedömningen gör Bergen Energis Sverigechef, Jonas Almquist. Det gäller framförallt i lägen med låg hydrologi samtidigt som det är kallt vilket oftast också innebär att det blåser lite. De situationerna kommer att leda till stora svängningar, säger han under sitt föredrag på DI-energikonferens i Stockholm på onsdagen. Han fortsätter: Prisutvecklingen på Nord Pool har under andra halvan av 2000-talet varit rätt moderat medan prissvängningarna de senaste åren har varit enorma. Med ännu mer förnybart ökar naturligtvis riskexponeringen ytterligare. Den ökande volatiliteten gör också att kostnaden att göra fel är väsentligt större idag än för några år sedan. Fortsatt trend Jonas Almquists bedömning är att trenden med endast små prisökningar kommer att fortsätta i Nord Pool-området och kanske kan de till och med komma att minska i ett längre perspektiv. Det tillskott av ny kraft som är på väg in är större än den förväntade konsumtionsökningen, säger Jonas Almquist och pekar på förnybart och den svenska och finska kärnkraften./ah Hård kritik mot vindkraftslag Prövningen av vindkraftstillstånd har försvårats och rättsäkerheten i kommunernas tillståndsprocess ifrågasätts av både bransch och myndigheter. Det visar en ny studie från Energimyndigheten som idag överlämnats till regeringen. Sammanställningen visar att både berörda myndigheter och vindkraftsbranschen anser att regelverket har brister och tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv, säger Camilla Rosenberg, chef vid Energimyndighetens vindenhet. 6

7 Industrin kör på trots högs elpriser Med undantag för delar av pappersindustrin planerar den elintensiva industrin i Sverige inga produktionsstopp till följd av de höga elpriserna, visar en rundringning från Montel. I förra veckan stod det klart att massatillverkaren Rottneros stängt en linje för mekanisk massa under tio dagar i vinter och planerade fortsatt produktionsneddragningar om de höga elpriserna håller i sig. I början av veckan bekräftade även SCA att även de stängt en linje vid sitt bruk i Ortviken och planerade ytterligare nerdragningar vid fortsatt höga priser. Bland många övriga skogsindustrier är läget än så länge avvaktande. Holmen och Billerud säger sig ha ett förhöjt läge men planerar inte några stopp. Stora Enso försöker styra om delar av sin elintensiva produktion mot timmar med lägre elpriser på kvällar och helger, men planerar inga produktionsnerdragningar, säger bolagets energiansvarige för Sverige Anders Heldemar. Stora Enso har också en långsiktig prissäkringsstrategi för sina inköp av elkraft vilket gör att de inte är exponerade för spotmarknaden i någon större omfattning. Exponerad mot spotmarknaden Plastproducenten Borealis har en viss del av volymen exponerad mot spotmarknaden. Men det är förhållandevis dyrt för oss att ställa om produktionen och så länge det bara handlar om enskilda timmar är det begränsade åtgärder som vi vidtar, säger Reine Spetz, energiansvarig på Borealis i Stenungssund. Varken ståltillverkaren SSAB eller gruvbolaget Boliden har några planer på att dra ner produktionen. Vi har prissäkrat hela vår volym och påverkas inte kortsiktigt av det rådande prisläget, säger Bolidens presschef Marcela Sylvander. Vi kör helst dygnet runt veckans alla dagar, en jämn produktionstakt är det bästa sättet att optimera elbehovet i stålverken, säger Ulrika Lilja, informationschef på SSAB. Heidelberg Cement i Sverige, med tillverkning i Skövde, Slite och Degerhamn, försöker också dra ner sin produktion under timmar och dygn när elpriserna toppar. Enligt företagets vd Fredrik Winberg är det dock avhängt att de fortfarande kan förse marknaden med cement. Under riktig kalla dagar minskar efterfrågan men dagar med några få minusgrader är den normal. Vi har försökt säkra upp våra elinköp men det är ändå olyckligt att den här situationen upprepar sig i år igen, säger Fredrik Winberg. /AH & JS procent av industrierna har fasta avtal 80 till 90 procent av de svenska industriföretagen har prissäkrat sina inköp och drabbas inte direkt av de höga elpriserna, enligt Magnus Zeisig rådgivare på Markedskraft. Företagens strategier kan se helt olika ut, men generellt bedömer jag att de flesta industriföretag har prissäkrat ca procent av sina elleveranser för det kommande kvartalet, skriver Magnus Zeisig, i en debattartikel på Second Opinion. Det innebär det att de priser vi ser just nu i spotmarknaden inte påverkar dessa företags totala inköpskostnad i någon större utsträckning den här vintern, enligt Magnus Zeisig. Han menar att vissa industriföretag till och med beredda att dra ned eller skjuta upp sin elförbrukning vid pristoppar för att kunna sälja tillbaka el till börsen. /JS Ointresse för reducering Bara ett av sju industriföretag som deltar i förbrukningsreduktion i vinterns effektreserv har tackat ja till Svenska Kraftnäts, SvK, erbjudande om att göra reduceringen tillgänlig på Nord Pool Spot. SvK erbjuder de sju industriföretagen om att göra sin förbrukningsreduktion tillgänglig på Nord Pool Spot för att kunna påverka priset vid hög förbrukning. Hittills har dock enbart ett företag tackat ja till erbjudandet enligt Magnus Stephansson, enhetschef för marknad på SvK. Vi ställer oss lite frågande till varför det inte är intresserade eftersom det är en möjlighet att låta förbrukningsreduktionen vara med i prisbildning. Det är klart problematiskt om det blir höga priser i vinter och vi har effekt som ligger utanför prisbildningen, säger han och fortsätter: Vi tror att det kan finnas ett missförstånd om att de har rådighet över sin effekt själv. Att de tycker att de har rätt att dra ner sin förbrukning när det är höga priser på elspot utan att ingå det här avtalet med oss. Ny ansvarig förvaltare på Shepherd Energy Jörgen Johansson slutar som ansvarig förvaltare för Shepherd Energy Fund. Förvaltarna Arne Österlind och Mattias Hellberg tar gemensamt över ansvaret för fonden. Jörgen Johansson kommer dock att fortsätta som vd för bolaget. Arne Österlin och Mattias Hellberg har tillsammans med Andreas Edlund har tidigare ingått i fondens förvaltningsorganisation med de får nu ett annat mandat att driva den. Samtidigt kan Jörgen Johansson lägga mer energi på sin roll som vd. Målsättning för fonden ligger fast på 12 till 15 procent nettoavkastning och enligt Arne Österling är det ingen högriskfond utan målsättningen är en balanserad riskjusterad avkastning till kunden. 7

8 SLUTKUNDSMARKNADEN Eon börjar med långa avtal igen Eon Sverige har aktivt börjat sälja två- och treårsavtal igen efter att enbart ha erbjudit ettårsavtal samt rörligt pris sedan i somras. Efter införandet av Cfd-kontrakt på Nasdaq OMX i november har nu Eon börjat erbjuda långa avtal ingen. Vi noterade att kunderna allt mer började efterfråga två- och treårsprodukter samtidigt som budområden lanserades på Nasdaq OMX. Då bestämde vi oss för att på nytt återuppta samma produkter som tidigare, säger Lars Ohlsson, strategichef på Eon Försäljning Sverige. Samma pris i all budområden Tillsvidare kommer samma pris erbjudas i alla fyra områden men vid alltför stor ihållande skillnad kan det bli olika priser längre fram. Dålig likviditet på kontrakten för Cfd gör att det är svårt att säga vad priserna kommer att ligga på när budområdena införs i november Vi behöver mer kunskap och information om vad som kommer att hända med priserna för Cfd-kontrakten omsätter nästan ingenting just nu, säger Lars Ohlsson. I somras slutade Eon aktivt att sälja och marknadsföra två- och treåriga avtal på grund av osäkerheten kring hur priserna skulle utvecklas vid införandet av fyra budområden i Sverige. Kunder som ville ha längre avtal fick fråga efter det i kundtjänst./js Höga elpriser ger kundstopp hos Fyrfasen Energi De höga priserna på Nord Pool Spot gör att Fyrfasen Energi inte längre tar emot nya avtalskunder. De som går in på Fyrfasen Energis hemsida möts av ett meddelande att företaget inte längre tar emot nya avtalskunder på grund av det höga elpriset. Vi har ingen mer volym och det är för dyra priser att köpa in. Vi kan inte erbjuda kunder avtal över en krona. Det känns fel så vi ligger lite lågt ett tag, säger Sten-Olov Salomonsson, vd för Fyrfasen Energi. Årets volym säkrad Enligt Sten-Olov Salomonsson har de säkrat den volym de redan sålt till sina kunder till ett lägre pris. De riskerar därmed inte att köpa in dyr el från Nord Pool Spot under timmar med hög konsumtion, vilket drabbade flera elbolag förra vintern. För att Fyrfasen Energi ska börja överväga att sälja långa elavtal igen måste priserna ner med minst 20 öre. Om kärnkraften kommer igång och priserna kommer ner ändrar vi strategi. I dag ligger snittet på 80 öre och det bör gå ner till minst 60 öre, säger Sten-Olov Salomonsson./JS Jämtkrafts högsta lokalpris någonsin Den första januari nästa år höjer Jämkraft lokalpriset med 9 öre till 58 öre på grund av de höga börspriserna på el. Det är enligt Montels databas för slutkundspriser det högsta lokalprisetet sedan statistik börjades föras Jämtkraft erbjuder lokalpriset enbart till invånarna i Krokoms, Åre och Östersunds kommun. Det har de senaste åren varit ett av Sveriges lägsta elpris men i oktober fick det kommunala energibolaget nya direktiv från sin ägare. Enligt Håkan Roos, informationschef på Jämtkraft, är det de höga elpriserna på den nordiska elbörsen och inte de ändrade direktiven som ligger bakom höjningen. Bixia tar över Hjärtum Energis kunder Bixia och Hjärtums Energi har träffat en överenskommelse om att Bixia tar över Hjärtums kunder från och med den 1 januari I och med övertagandet har Bixia, som är Sveriges fjärde största elbolag, vuxit med drygt kunder i år. Bolagen har haft ett samarbete om elleveranser sedan våren Hjärtums Energi kommer från årsskiftet att avveckla sin elförsäljning och koncentrera verksamheten till nätdistribution. Vill du också annonsera i Nyhetsbrev Sverige? Ring annonschef Jan Olav Haugland direkt på eller mejla till 8

9 Grupptalan mot Statkraft Navitas Capital Management, NCM, bjuder intressenter att delta i en grupptalan mot Statkraft för att få kompensation för den ekonomiska skada de lidit av kraftbolagets felanmälan till Nord Pool Spot den 27 oktober. Vi tror att det finns ett grundval för att få ersättning och vi har bett vår advokat att utreda detta närmare, säger Oddvar Fodstad från Navitas. Det var den 27 oktober som Statkraft anmälde MW för mycket kraft i de norska budområdena NO1-NO5. Det sänkte spotpriset med 3,66 EUR/MWh, tre euro under det analytiker hade räknat med. Prisfallet på spotmarknaden drog även med sig marknaden för terminskontrakt neråt. Den energifond som NCM förvaltar tappade mellan 2-3 procent i värde på grund av Statkrafts misstag. Därmed förlorade även fondens kunder pengar och NCM gick miste om sitt vinstpåslag. Bolaget har försökt göra upp med Statkraft utanför domstolen utan att få något gehör och har därför börjat undersöka möjligheten att väcka en grupptalan. /GOM Varnar för strängare regelverk Föreningen för europeiska krafthandlare, Efet, varnar för att EUs planer på att införa strängare regler mot maktmissbruk på energimarknaden kan leda till att konkurrensen och likviditeten minskar. I ett uttalande skriver Efet att EU kommissionens planer på en stramare tillämpning av Mifid-direktivet hotar utvecklingen av framtidens kraft- och energimarknader i Europa. Mifid-direktivet har införts för att skydda investerare mot missbruk på de finansiella marknaderna. I dag har dock de flesta energiföretag beviljats undantag för reglerna eftersom finansiell handel inte är deras huvudverksamhet. Det är dessa undantag som EU-kommissionen nu vill ta bort. Enligt Efet bör dock de flesta företag som bedriver energihandel behålla sina undantag eftersom de inte erbjuder finansiella tjänster åt privatpersoner och heller inte utgör någon systemrisk för finanssektorn. Om Mifid-direktivet skulle gälla för samtliga energitransaktioner skulle det leda till väsentligt högre kostnader. Det kommer i sin tur leda till svårigheter för mindre aktörer, försvagad konkurrens och mindre likviditet på marknaden varnar Efet för. /OV Föreningen för nordiska systemoperatörer, Nordreg, föreslår att det ska inrättats en egen regleringsmyndighet för att koordinera arbetet kopplat till Nord Pool Spot. I myndighetens arbete ska inte bara de nordiska länderna delta utan representanter från alla länder som ansluter sig till den nordiska marknaden genom marknadskoppling. Avsaknaden av ett godkännande från EU gör att Finland inte kan införa ett planerat stödsystem för vindkraft den första januari nästa år, enligt energiministern Mauri Pekkarinen. Det feed-in baserade systemet ska införas för att Finland ska nå målet om förnybar energiproduktion i EU förnybarhetsdirektiv. Finland accepterar inte att EU minskar sina utsläpp med 30 procent till 2020, enligt energiministern Mauri Pekkarinen. Han sa att den högre ambitionen kommer att konkurrenskraften för finsk och europeisk industri försvagas. EUs ministerråd har godkännt ett förslag från EU-kommissionen om att fortsätta ge bidrag till kolproducenter i ytterligare fyra år fram till Orsaken är risken för stora sociala och regionala konsekvenser av att dra in bidraget tidigare. Det tyska energibolaget Eon har inlett diskussioner om att ta över driftsansvaret för Vattenfalls kärnkraftreaktorer i Krümmel och Brunsbüttel. Under de kommande månaderna ska de båda bolagen gemensamt granska verksamheten och beräkna vilka investeringar som krävs för att fortsätta driften innan ett beslut om övertagande tas. Nyhetsbrev Sverige Utgivet av: Montel AS Redaktör: Jesper Stärn Redaktion: Anton Holmström, Olav Vilnes, Gert Ove Mollestad, Hilde Christine Hjertenes Innehållet i Montel Nyhetsbrev Norge och Sverige är upphovsrättsligt skyddat, och all kopiering eller vidaredistribution utan utgivarens tillåtelse är förbjudet enligt lag. Montel AS, Holbergs gate 1, 0166 Oslo, Norway tel: , e-post: 9

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer