MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV"

Transkript

1 MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV RAPPORT FRÅN Arbetsgruppens STUDIERESA TILL BERLIN JANUARI 2009 Berlin från hotellfönstret 1. Om arbetsgruppen för mångfald Definition: Arbetsgruppen består av representanter från olika kulturinstitutioner samt regionens mångkulturkonsulent. Gruppen träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring det mångkulturella perspektivet. En viktig uppgift för gruppen är att inhämta ny kunskap och identifiera arbetsmetoder som är tillämpbara i institutionernas vardag. Vision: Visionen är att institutionerna ska betrakta mångkultur som en naturlig utveckling av den svenska kulturen. Detta innebär att man inte anser mångkultur som ett främmande inslag i kulturlivet som löper parallell med det som anses vara kultur, utan kultur och mångkultur likställs och institutionernas verksamheter blir mångkulturella. Mål: Målet är att arbetet med det mångkulturella perspektivet ska ingå i varje representants ordinarie uppgifter. Och att representanten får i uppdrag att tillsammans med mångkulturkonsulenten arbeta för ökade kunskaper om det mångkulturella arbetssättets villkor. Detta ska ske genom fortbildningar, kurser och liknande åtgärder. Syfte: Syftet är att varje institution arbetar målmedvetet och långsiktigt med den mångkulturella visionen och de mångkulturella målen. Detta innebär ökade kunskap om att mångkultur i första hand betyder att utforma verksamheter utifrån många perspektiv, bl. a det etniska. Mångkultur blir då en kvalitet hos all verksamhet som bedrivs. Arbetsmetoder: Gruppen träffas 4 gånger om året. Förutom att man tar vara på varandras kunskap och erfarenheter bjuds externa talare in. Studiebesök, utomland och i andra regioner, och internat tillhör också gruppens arbetsmetoder.

2 2.1 Varför Berlin? Berlin och Tyskland liknar på väsentliga punkter Sverige; 1. Tyskland har inte varit en kolonialmakt som Frankrike eller England 2. De flesta invandrare och emigranter kom till Tyskland efter andra världskriget 3. Tyskland var sent med att acceptera att landet är ett invandrarland 4. Murens fall aktualiserade skapandet av en ny berättelse a. Frågan är hur man kan förena det gamla och det nya b. Staden är i omvandling, fysisk och konceptuellt/mentalt 5. Berlin är en av delstaterna/regionerna i Tyskland 2.2 Vilka var med Rasoul Nejadmehr Anna Berg Anita Modin Larsson Eugenia Granat Hasse Carlsson Urban Ward Mångkulturkonsulent Västra Götalandsregionen Regionteatern Väst Västarvet Regionbiblioteket Västra Götalandsregionen Folkteatern Göteborgs Symfoniker 2.3 Personer och institutioner vi besökte 1. Sveriges Kulturråd i Berlin 2. Haus der Kulturen der Welt 3. Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 4. Judisches Museum, Lindenstrasse, 5. The Simon Literary Agency, 6. Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film, 7. KulturBrauerei 8. THEATER RAMBA ZAMBA 9. Berliner Philharmoniker 10. BoomTown Media 11. Staatsbibliothek zu Berlin 12. Zentral- und landsbibliothek Berlin

3 2.3 Resans organisation Resan bestämdes Men vi kom iväg först januari Meningen var att vi skulle ha gemensamma besöksmål och individuella. De gemensamma skulle bedriva en typ av verksamhet som berör oss alla. De individuella besöksmålen skulle ha något av relevans för den enskilda institutionen. Rapporten nedan speglar delvis denna arbetsfördelning. 2.4 Sammanfattande slutsatser 1. studieresan visade sig vara ett effektivt pedagogiskt verktyg 2. det bidrog till vår huvuduppgift om kunskapsinhämtning och kompetensutveckling 3. det förstärkte vår känsla av gemenskap och samhörighet, vår vi-känsla 4. det gav tid för diskussion, reflektion, eftertanke och umgänge 5. vi blev aktiva deltagare i processen, alla tog ansvar 6. det vidgade våra vyer, vi fick perspektiv på vår egen verksamhet och vår egen region 7. vi fick se oss själva från ett europeiskt perspektiv 8. vi fick känslan av att de problem vi kämpar med har en internationell/europeisk dimension, detta kräver samarbete över nationella gränser 9. det gav oss många kontakter, utvidgade vårt kontaktnät 2.5 Framtiden Vår samlade bedömning är att studiebesök är ett bra verktyg för kunskapsinhämtning och kompetenshöjning. Detta gäller framförallt mångfaldsfrågan. Frågan har ju en internationell/ europeisk dimension. Vi föreslår därför att vi även planerar ytterligare studiebesök för Enskilda rapporter 3.1 Möte och middag med Hanne Reinhardt, Berlin Hanne är en ung kulturvetare som sedan tre år tillbaka bor och arbetar i Berlin. Hon arbetar på The Simon Literary Agency, som grundades Hennes arbetsområde är german and foreign language fiction, filmrights. Dessutom arbetar Hanne med egna bokprojekt som handlar om att lyfta fram människor med unika, ofta svåra liv med tunga personliga erfarenheter Hon har bland annat samarbetat med en kvinna, hustru till en av Baader-Meinhof-ligans centrala gestalter. Samarbetet resulterade i en berättelse utgiven i bokform om en kvinnas liv i skuggan av våld, terrorism och extrema åsikter. Idag arbetar Hanne med en irakisk skådespelerska som tillsammans med sin man flytt från Irak till Tyskland. Hanne tipsade oss om Ballhaus Naunynstrasse med ett stort utbud av turkisk teater och kultur. Middagen åt vi på restaurang Fridas Schwester i stadsdelen Hackescher Markt.

4 3.2 Besök på två museer i Berlin Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin Då muren föll och Östtysklands gamla historiska museum stängdes beslutade det återförenade Tysklands regering att överföra samlingar och egendom till ett gemensamt nationellt museum. Det blev Deutsches Historisches Museum som idag är inrymt i en av de äldsta byggnaderna utmed Unter den Linden. Museet hade redan på 1980-talet ett uppdrag att skildra Tysklands och de europeiska folkens historia. Museet kom med återföreningen in i ett helt nytt skarpt läge med nya utställningar från 2000-talet. Vi valde att se den tillfälliga utställningen Kassandra Visionen des Unheils Utställningen är en bildkonstutställning på temat undergångsbilder från 1900 och fram till andra världskriget börjar, ett tema som hade många företrädare och uttolkare i den tyska bildkonsten under perioden. Utställningen ställer frågor kring konstnärens roll som visionär och siare om framtiden. 3.3 Judisches Museum, Lindenstrasse, Berlin Museet är en märklig arkitektonisk upplevelse där man går in genom dörren till en traditionell äldre byggnad som via en underjordisk gång är förbunden med den nya byggnaden skapad av arkitekten Daniel Liebeskind. Byggnaden med sin taggiga kantighet, med gångstråk som tvärt slutar i ett hörn, med sin oregelbundenhet och med en ständigt undflyende möjlighet att se en rumslig helhet är definitivt det stora upplevelsevärdet i detta museum. Utställningarna byggs upp kring det stora judiska intellektuella, kulturella och ekonomiska bidraget till Berlin, kring förintelsens betydelse för och i staden och kring nödvändigheten av att införliva en mörk och tragisk bit av europeisk historia i en möjlig väg mot framtiden. Utställningarna är omfattande. Det som gjorde störst intryck var de tre korsande alternativen/vägvalen Exil, Holocaust, Continuiety och de konsekvenser som man som besökare mötte i valet av väg. Med tanke på det pågående kriget i Gaza blev omfattningen i tid och rum av den judiska konflikten mycket närvarande. Det fysiska mötet mellan gamla och nya delar i museernas arkitektur verkar också vara speglingen av det mentala tillståndet i orienteringen mellan det gamla och det nya. Däremot var det svårare att se en sådan nyorientering i de utställningar vi såg.

5 3.4 Möte med Silvia Fehrmann, kommunikationschef på Haus der Kulturen der Welt firar HKW 20 års jubileum. Allt startade 1989 då aktivister tog över en fd kongresshall och bestämde sig för att starta verksamhet med fokus på tredje världen i skuggan av kalla kriget. Idag har verksamheten utvecklats från aktivistgrupp på kommunnivå till ett världskulturuppdrag på federal nivå. Därmed har också uppdraget förändrats över tid. Några viktiga hållpunkter i den verksamhetsutvecklingen: Gastarbeiter synen på utländsk arbetskraft i Tyskland. Berlin som ett laboratorium för sociala situationer där HKW tog upp situationer utanför det normala och brett accepterade. Exotismens marginalisering och orienteringen mot samtiden fortfarande med ett utomeuropeiskt fokus. En fri scen för unga kuratorer och en plats för postkoloniala teorier. Beyond multiculturalism/rooted cosmopolite mot en ny hållning Verksamheten är interdisciplinär och utbudet är musik, teater, performance, utställningar och seminarier och program. HKW använder konstarterna också i ett pedagogisk lärande syfte där globala frågor har en stor plats. Man ser sig också som en neutral plats där det är möjligt att närma sig / diskutera omöjliga frågor. Själva byggnaden är stor och känns lätt ödslig, därför arbetar men mycket med fysisk och mental tillgänglighet till Das Haus. Under jubileumsåret 2009 planeras en verksamhet som tar upp vad som hänt i världen sedan Vilka är vinnarna och förlorarna? Kan man ens tala i sådana termer längre? Gamla ord och termer passar inte längre in, vi saknar terminologi för det globala samhällets påverkan på vår sociala verklighet. 3.5 ASIAN HOT SHOTS Mittemot Volksbühne, en av Berlins mest politiska och radikala teaterscener vid Rosa Luxemburgplatz, ligger Babylon, en biograf där inte bara film utan också musik och litteratur från olika delar av världen brukar möta varandra. Samtidigt som vi besöker Berlin pågår här filmfestivalen Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film och videokonst. Festivalen startade 2008 och presenterar i år mer än 50 filmer för den öppensinnade och filmintresserade berlinaren. Den som vill upptäcka film som går bortom det alltför välbekanta kan här möta asiatisk film från 18 olika länder, bland annat Kina, Korea, Japan, Indonesien, Singapore, Pakistan och Thailand. En del av festivalprogrammet har också temat Queer Asia.

6 Laura Gerber, en av de tre initiativtagarna till Asian Hot Shots, bjöd in oss till en lectured performance om vad och vem man representerar när man kommer från Asien för att presentera film, videokonst och performance i väst. Denna lectured performance bestod av tre delar: först visades text- och bildspelet The Janitor som handlade om att som österlänning anpassa sig till en anonym, mer eller mindre osynlig tillvaro som städare i ett stort, västerländskt kontorshus. Efter det följde en föreläsning av Jeuno Kim som påstod sig vara lingvistic anthropologist från university of Barbaria. Efter hand förstår vi att Jeuno Kim egentligen är performancekonstnär och att inget av det som sägs under föreläsningen är sant. Däremot vrider Jeuno Kim, som f n är bosatt i Sverige och artist in residence på Konsthögskolan i Malmö, effektivt ut och in på många invanda uppfattningar om österländskt och västerländskt. Efteråt samtalar en panel bestående av Jeuno Kim samt film- och videomakare verksamma i Asien och Europa kring vilka förväntningar och mer eller mindre stereotypa bilder av öst de brukar möta. En av deltagarna, född i Belgien av asiatiska föräldrar, sade sig tillhöra the banana generation vit inuti men gul utanpå och ville inte representera något annat än sig själv. En annan deltagare sade också att kanske är det så att det inte finns några givna ämnen som är viktigare än några andra, utan att det bara finns de ämnen som är viktiga och sanna för var och en i sitt eget konstnärliga arbete. Länkar: KulturBrauerei Den gamla arbetarstadsdelen Prenzlauer Berg (som låg i tidigare öst-berlin) är idag en trendig och myllrande stadsdel. Här finns gott om caféer, barer och butiker. Här ligger också KulturBrauerei kulturbryggeriet inhyst i ett gammalt bryggeri från I nära hundra år bedrevs här bryggeri- och tappningsverksamhet, tills lokalerna under andra världskriget istället användes som lager och livsmedelsförråd. Bryggeriverksamheten återupptogs efter kriget men upphörde för gott Redan 1970 öppnades Franz Klub i den lokal som tidigare hade varit bryggeriets egen pub. Franz Klub blev snabbt ett etablerat inneställe i Berlins nattklubbsliv, medan byggnaden i övrigt fick förfalla. I slutet av 1980-talet påbörjades en restaurering av bryggeriet för att återskapa det ursprungliga utseendet återinvigdes bryggeriet och det som idag kallas KulturBrauerei började ta form. Franz Klub finns fortfarande kvar, men har bytt namn till frannz.

7 Kulturbrauerei är idag känt för sina kulturevenemang och sin interkulturella profil. Förutom restauranger och caféer finns här ett flertal verksamheter, varav några nämns här nedan. (För mer information, gå in på KulturBrauereis hemsida Rysk-tyska teatern har legat i KulturBrauerei sedan 2000, men dess historia sträcker sig tillbaka till 1920-talets Berlin. Teatern spelar på tyska och ryska. Repertoaren innehåller såväl klassiker som nyskriven dramatik. Den intima salongen rymmer knappa hundratalet publikplatser och förutom teaterföreställningar ordnas här ryska poesiaftnar, musikkvällar, filmvisningar och performence- föreställningar. Hemsidan är förstås skriven på tyska och ryska.( Literaturwerkstatt Berlin är en mötesplats för författare och deras läsare. Internationella gäster bjuds in för att berätta om sitt skrivande och får här träffa sina översättare och sin tyska publik. Nya litterära medier är ett viktigt fokus för Literaturwerkstatt, liksom att hitta och lyfta fram unga författare. Här ordnas förutom uppläsningar och författarbesök också poesifestivaler och poetry slam. Literaturwerkstatt promotar även tysk litteratur utomlands. (www.literaturwerkstatt.org) West-Östlischer Diwan hade sin upprinnelse på ett tysk-arabiskt författarmöte år Den irakiske poeten Amal al Jubuori bestämde sig för att tillsammans med bland andra Günter Grass upprätta en bro, en väst-östlig divan för intellektuell och känslomässig dialog, existensiella frågor och ömsesidig förståelse. West-Östlischer Diwan bjuder på samtal, filmvisningar och föreläsningar i Bagdad och Berlin. (www.diwanev.org) Center of Dance öppnades 2007 av den tysk-amerikanske koreografen Christopher Detelich. Centret erbjuder danskurser för alla åldrar, från treåringar till pensionärer i allt från tango, salsa, hiphop, bollywood och afrikansk dans till foxtrot och klassisk balett. Detelich sätter återkommande upp dansföreställningar med en blandad ensemble bestående av såväl amatörer som proffs. (www.centerofdance.net) Gestisches Theater är en tyst teater som huvudsakligen gör pantomimföreställningar, men i förekommande fall även uppsättningar på teckenspråk. Ensemblen består av 12 skådespelare från 7 olika (huvudsakligen östeuropeiska) länder. Gemensamt för dem alla är att de har någon form av hörselskada. Gruppen har sin fasta scen på KulturBrauerei i Berlin, men spelar även på turné i landet och utomlands. De har vunnit ett antal priser på olika teaterfestivaler. Konstnärlig ledare är Ingo Müller. (www.gestisches-theater-berlin.de)

8 Sonnenuhr Werkstatt är den konstnärliga hemvisten för ca 150 personer varav flera med mentala och/eller psykiska handikapp. Sonnenuhr-verkstäderna innehåller syateljé, keramikverkstad, snickeri och masktillverkning. Knutet till Sonnenuhr finns Theater RambaZamba med tre olika ensembler under ledning av regissören Gisela Hühne. Sonnenuhr har blivit välkänt i hela landet och uppmärksammats såväl medialt som på teaterfestivaler runt om i Europa. (www.theaterrambazamba.org.) Förutom ovan nämnda verksamheter finns i KulturBrauerei en turistinformation, biografen Kino im KulturBrauerei, ett yoga-center, matlagningsskola och mycket mer. Sommartid ordnar KulturBrauerei utomhuskonserter, gemensamma festivaler och mycket mycket annat. De olika verksamheterna existerar parallellt och var och en för sig men ibland går de samman för större evenemang. 3.7 THEATER RAMBA ZAMBA En av grupperna som håller till inne på Kulturbryggeriet är Theater Ramba Zamba, en grupp som leds av skådespelerskan och regissören Gisela Höhne. Efter att Gisela Höhne hade fött en son med Downs syndrom bildade hon 1991 teaterföreningen Die Sonnenuhr (Soluret). Arbetet med gruppen utvecklades och blev Theater Ramba Zamba som idag har en stor ensemble där de flesta har olika funktionshinder och många just Downs syndrom. Theater Ramba Zamba har dryga tiotalet föreställningar på repertoaren som alternerar inne på den fasta scenen på Kulturbryggeriet. Föreställningen vi såg heter Mongopolis och kallas i programbladet för en sciencefictioncrimicomic. I ett rasande tempo och med pulserande musik, ljus och rök berättas historien om att välja bort det barn som naturen gett en och i stället välja ett barn som är felfritt och perfekt. Djävulen och Gud, Adam och Lilith är några av alla de karaktärer som sveper fram över scenen. Då och då stannar spelet också upp i små, intima scener där skådespelarnas närvaro är så total att den inte liknar någonting man annars brukar få se på en teaterscen. Att se Theater Ramba-Zamba med besöket på Judiska muséet färskt i minnet lägger ytterligare en dimension till denna upplevelse. När Ramba-Zambas ensemble vänder sig ut mot publiken och ställer frågan om någon skulle kunna tänka sig att byta ut sina barn och i stället få perfekta, felfria barn är det svårt att inte tänka på alla människor med olika funktionshinder som under andra världskriget mördades för att ge plats åt ett renare, mer fulländat människosläkte.

9 3.8 Lunch med Ulrika Holmgaard, kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin På restaurant Brel vid Savignyplaz i Charlottenburg träffade vi det svenska kulturrådet Ulrika Holmgaard för ett lunchsamtal. Ulrika har arbetat på Svenska Ambassaden sedan januari 2008, dessförinnan var hon verksam som teaterproducent på Elverket, Dramatens scen för nyskriven dramatik i Stockholm. Hon var också med och startade Stockholms Stadsteaters Backstage och Kulturhusets Lava. Hennes huvudsakliga uppdrag som kulturråd är att presentera svensk kultur i Tyskland. Vi får en kort presentation av ambassadens kulturverksamhet, av uppdraget och av hur samarbetet med de övriga nordiska länderna ser ut. Därefter glider samtalet in på integration och mångfald i Tyskland. På de stora institutionerna, särskilt museerna, ligger Tyskland långt efter när det gäller det interkulturella arbetet. Då ligger Sverige mer i framkant. Tyskland representerar snarare en konservativ högkultur, samtidigt som det frodas och växer på de fria, alternativa scenerna. Utrymme för andra kulturer än den tyska finns absolut, men inte särskilt ofta inom de stora institutionernas ramar. En av förklaringarna kan vara att de stora invandrargrupperna i såväl forna öst- som väst-berlin (från öst-europa och Vietmam respektive Turkiet och Balkan) fram till murens fall benämndes Gastarbeiter, gästarbetare, och inte sågs som en permanent befolkningsgrupp i landet. Ulrika tipsar oss om Ballhaus Naunynstrasse i stadsdelen Kreutzberg, en mycket invandrartät stadsdel i centrala Berlin, som skämtsamt brukar kallas Turkiets tredje stad. Ballhaus Naunynstrasse är ett kulturhus som efter en renovering öppnades igen i november Konstnärlig ledare är Shermin Langhoff, men huset har ett stort nätverk av kända tyska konstnärer och artister som alla är andra eller tredje generationens invandrare. Förutom egna dans- och teaterproduktioner, konserter och kulturevenemang gör Ballhaus Naunynstrasse också samproduktioner med fria grupper som Balkan Black Box, Conflict Zone Art Asylum mfl. (www.ballhausnaunynstrasse.de) I det myllrande kulturlandskap som Berlin utgör är det inte så lätt att, med liten budget och få mantalstimmar, höras med den svenska kulturen. Ulrika menar att det är viktigt att satsa på samarbeten med de tyska institutionerna och att utnyttja de högtider och kanaler som redan finns. En sådan är det faktum att Sverige från och med 1 juli i år blir ordförandeland i EU. Det ska naturligtvis märkas, även i Berlin. Ulrika håller som bäst på att planera en hel vecka från midsommar (en uppskattad svensk högtid) till den 1 juli som ska fyllas med svensk kultur och möjligheter för det svenska näringslivet att presentera sig. En av planerna är att samköra Bergmanfestivalen hemma på Dramaten med ett dygn av svensk filmhistoria på Potzdamer Platz. Ulrika menar att det är tydligt att tyskarna har en positiv inställning till svenskar och till den svenska kulturen. Vi får med oss en inbjudan till Västra Götalands-regionen att delta under veckan, tillsammans med andra regioner i Sverige som ett sätt att presentera landet (att vidarebefordra till Kristian Berg). Svenska Ambassaden i Berlin har mailadress Hemsidan hittas via Kontaktuppgifter till Ulrika Holmgaard är: Telefon: Mailadress:

10 3.9 Berliner Philharmoniker Urban Ward mötte Elisabeth Hilsdorf, presschef. Mötet var av naturliga skäl av kollegial karaktär, hur gör ni? Hur gör vi? Den mångkulturella aspekten är dock ständigt närvarande med tanke på organisationens säte i Berlin med framförallt en stor turkisk minoritet. Generellt vänder sig orkestern till en traditionell publik ur samma samhällslager som hos Göteborgs Symfoniker, d.v.s. en utbildad kvinna eller man i övre medelåldern eller däröver. Vidare fyller man salen till 5/ 6-delar med abonnenter, d.v.s. samma publik kommer många gånger, man når s.a.s. en relativt snäv krets. Ambitionerna att nå fler är dock höga och man satsar därför på s.k. Out-reachprogram av olika slag. Det senaste inslaget är att via internet göra alla konserter tillgängliga i realtid eller i arkiv till en förhållandevis låg kostnad. Man har på mycket kort tid fått kunder över hela världen på detta sätt. I sin egen stad har man ett omfattande utbildningsprogram, där man framförallt når unga människor ur alla samhällslager. Man har aktivt lagt sig så nära huvudrepertoaren som möjligt i dessa projekt tidigare men utvecklar också helt fristående projekt. Nedan listas ett urval under innevarande säsong: REMIX Time and Space Skolklasser introduceras i seriell kompoitionsteknik baserat på stycket Gruppen av Karlheinz Stockhausen. Resulterar i konsert på Tempelhof flygplats. Berlin School Orchestra extravaganza Skolorkesterprojekt under ledning av Sir Simon Rattle. Simon Rattles ställningstagande att själv arbeta med barn är nydanande, tidigare har man oftast lämnat skolproduktioner till mindre kända (=billigare) dirigenter och artister. Symbolvärdet av detta är stort. Makam s flight Projekt kommet ur orkesterns interkulturella projekt Alla Turca (se nedan). Bygger på turkisk musik och dans. Arbetet leds av en koreograf med syftet att sammansmälta olika kulturella utryck till något nytt. Cross Points 3 A Cultural Dialogue Också sprunget ur Alla Turca med fokus på slagverk från mellanöstern. Konsert i Die Philharmonie som slutredovisning. Cross Points 4 A Cultural Dialogue Skol- och amatörkörer i projekt där man introduceras i turkisk körtradition. Konsert i Dir Philharmonie. Det är intressant att se hur ett antal projekt har blivit följden avsatsningen Alla Turca riktad mot den största minoriteten i Dansprojekt Makam s Flight Berlin, turkarna. Alla Turca är ett kammarmusikserie där programmet varit till c:a 50 % traditionell västerländsk kammarmusik och 50% turkisk motsvarighet. Utmaningen när det gäller att nå en publik som själv söker sig till konserterna är att utbildningsnivån hos den turkiska minoriteteten är låg medan den är hög hos den tyska traditionella konsertpubliken. Konsertpublik är internationell men fortfarande homogen sett till vilka lager i samhället som kommer till konserterna. Berliner Philharmoniker agerar globalt i kraft av att vara världens mest kända orkester men negligerar ändå inte att aktivt arbeta för att förstå i vilket samhälle man agerar. Därav internetsatsningar och omfattande out-reach- och utbildningsprogram. Man har också gett konserter på andra ställen i Berlin, t.ex. i en nedlagd industribyggnad, än i sitt konserthus med resultatet att ny publik har hittat till orkestern. Alla Turca: Medverkande turkisk kompositör och musiker Süleyman Erguner Ney (flöjtinstrument)

11 3.10 BoomTown Media Filmproducerande företag med kultur som specialitet. Man har producerat filmer för Berliner Philharmoniker, Trip to Asia som belyser turnélivet inifrån samt Rythm is it! som handlar om utbildningsprogram. Erfarenheterna från den senare visar att man inte kan generalisera hur man ska nå en ung publik. När det gäller barn från andra kulturer än den tyska är den fysiska delen av en konstnärlig upplevelse eller aktivitet avgörande för resultatet. Dans i kombination med musik fungerar bättre bland dessa grupper medan man hos tyska barn ofta kan nå lika långt med ett intellektuellt förhållningssätt. Jag hade ett möte med producenten Andrea Thilo, en oerhört energisk och entusiastisk kvinna som kunde det mesta om det mångkulturella Berlin. Hon menade att den typen av produktioner som BoomTown Media gör kräver en stad av Berlins karaktär och att allt företaget gör har ett medvetet eller omedvetet förhållande till ett mångkulturellt förhållningssätt. Jordmånen i övriga tyska städer för denna typ av arbete är helt enkelt sämre! Tips på kontakter i Berlin från Andrea: 1. Schönhauser Allee Berlin, Germany Form av cykeltaxi där guiderna oftast har annan bakgrund än tysk som kan ge specialiserad guidning i Berlin ur ett mångkulturellt perspektiv. 2. Guidningar i mångkulturella stdsdelen Kreuzberg 3. Ytterligare möjlighet att själv eller med hjälp organisera turer i Berlin Staatsbibliothek zu Berlin Imponerande stora byggnaden. Stor entréhall med spärrar man får inte komma in utan giltigt lånekort. Efter minst 20 minuter väntan fick Eugenia Granat träffa personen som skulle besvara hennes frågor. De fick prata på stående fot och ganska snart visade det sig att Eugenia är fel ute. Detta är ett forskningsbibliotek och mångkulturarbete är helt främmande begrepp för dem. Istället blev hon hänvisad till folkbibliotek och på en gång åkte dit Zentral- und landesbibliothek Berlin Biblioteket har information med låneregler på 6 olika språk och Fråga bibliotekarie-tjänst på 20- tal språk, av dessa är flesta EU-språk. Annars görs det inga särskilda satsningar för mångfaldsarbete på bibliotek. En av bibliotekarierna sa: Om människor med annan bakgrund än tysk behöver böcker då kommer dem till bibliotek.

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer