MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV"

Transkript

1 MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV RAPPORT FRÅN Arbetsgruppens STUDIERESA TILL BERLIN JANUARI 2009 Berlin från hotellfönstret 1. Om arbetsgruppen för mångfald Definition: Arbetsgruppen består av representanter från olika kulturinstitutioner samt regionens mångkulturkonsulent. Gruppen träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring det mångkulturella perspektivet. En viktig uppgift för gruppen är att inhämta ny kunskap och identifiera arbetsmetoder som är tillämpbara i institutionernas vardag. Vision: Visionen är att institutionerna ska betrakta mångkultur som en naturlig utveckling av den svenska kulturen. Detta innebär att man inte anser mångkultur som ett främmande inslag i kulturlivet som löper parallell med det som anses vara kultur, utan kultur och mångkultur likställs och institutionernas verksamheter blir mångkulturella. Mål: Målet är att arbetet med det mångkulturella perspektivet ska ingå i varje representants ordinarie uppgifter. Och att representanten får i uppdrag att tillsammans med mångkulturkonsulenten arbeta för ökade kunskaper om det mångkulturella arbetssättets villkor. Detta ska ske genom fortbildningar, kurser och liknande åtgärder. Syfte: Syftet är att varje institution arbetar målmedvetet och långsiktigt med den mångkulturella visionen och de mångkulturella målen. Detta innebär ökade kunskap om att mångkultur i första hand betyder att utforma verksamheter utifrån många perspektiv, bl. a det etniska. Mångkultur blir då en kvalitet hos all verksamhet som bedrivs. Arbetsmetoder: Gruppen träffas 4 gånger om året. Förutom att man tar vara på varandras kunskap och erfarenheter bjuds externa talare in. Studiebesök, utomland och i andra regioner, och internat tillhör också gruppens arbetsmetoder.

2 2.1 Varför Berlin? Berlin och Tyskland liknar på väsentliga punkter Sverige; 1. Tyskland har inte varit en kolonialmakt som Frankrike eller England 2. De flesta invandrare och emigranter kom till Tyskland efter andra världskriget 3. Tyskland var sent med att acceptera att landet är ett invandrarland 4. Murens fall aktualiserade skapandet av en ny berättelse a. Frågan är hur man kan förena det gamla och det nya b. Staden är i omvandling, fysisk och konceptuellt/mentalt 5. Berlin är en av delstaterna/regionerna i Tyskland 2.2 Vilka var med Rasoul Nejadmehr Anna Berg Anita Modin Larsson Eugenia Granat Hasse Carlsson Urban Ward Mångkulturkonsulent Västra Götalandsregionen Regionteatern Väst Västarvet Regionbiblioteket Västra Götalandsregionen Folkteatern Göteborgs Symfoniker 2.3 Personer och institutioner vi besökte 1. Sveriges Kulturråd i Berlin 2. Haus der Kulturen der Welt 3. Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 4. Judisches Museum, Lindenstrasse, 5. The Simon Literary Agency, 6. Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film, 7. KulturBrauerei 8. THEATER RAMBA ZAMBA 9. Berliner Philharmoniker 10. BoomTown Media 11. Staatsbibliothek zu Berlin 12. Zentral- und landsbibliothek Berlin

3 2.3 Resans organisation Resan bestämdes Men vi kom iväg först januari Meningen var att vi skulle ha gemensamma besöksmål och individuella. De gemensamma skulle bedriva en typ av verksamhet som berör oss alla. De individuella besöksmålen skulle ha något av relevans för den enskilda institutionen. Rapporten nedan speglar delvis denna arbetsfördelning. 2.4 Sammanfattande slutsatser 1. studieresan visade sig vara ett effektivt pedagogiskt verktyg 2. det bidrog till vår huvuduppgift om kunskapsinhämtning och kompetensutveckling 3. det förstärkte vår känsla av gemenskap och samhörighet, vår vi-känsla 4. det gav tid för diskussion, reflektion, eftertanke och umgänge 5. vi blev aktiva deltagare i processen, alla tog ansvar 6. det vidgade våra vyer, vi fick perspektiv på vår egen verksamhet och vår egen region 7. vi fick se oss själva från ett europeiskt perspektiv 8. vi fick känslan av att de problem vi kämpar med har en internationell/europeisk dimension, detta kräver samarbete över nationella gränser 9. det gav oss många kontakter, utvidgade vårt kontaktnät 2.5 Framtiden Vår samlade bedömning är att studiebesök är ett bra verktyg för kunskapsinhämtning och kompetenshöjning. Detta gäller framförallt mångfaldsfrågan. Frågan har ju en internationell/ europeisk dimension. Vi föreslår därför att vi även planerar ytterligare studiebesök för Enskilda rapporter 3.1 Möte och middag med Hanne Reinhardt, Berlin Hanne är en ung kulturvetare som sedan tre år tillbaka bor och arbetar i Berlin. Hon arbetar på The Simon Literary Agency, som grundades Hennes arbetsområde är german and foreign language fiction, filmrights. Dessutom arbetar Hanne med egna bokprojekt som handlar om att lyfta fram människor med unika, ofta svåra liv med tunga personliga erfarenheter Hon har bland annat samarbetat med en kvinna, hustru till en av Baader-Meinhof-ligans centrala gestalter. Samarbetet resulterade i en berättelse utgiven i bokform om en kvinnas liv i skuggan av våld, terrorism och extrema åsikter. Idag arbetar Hanne med en irakisk skådespelerska som tillsammans med sin man flytt från Irak till Tyskland. Hanne tipsade oss om Ballhaus Naunynstrasse med ett stort utbud av turkisk teater och kultur. Middagen åt vi på restaurang Fridas Schwester i stadsdelen Hackescher Markt.

4 3.2 Besök på två museer i Berlin Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin Då muren föll och Östtysklands gamla historiska museum stängdes beslutade det återförenade Tysklands regering att överföra samlingar och egendom till ett gemensamt nationellt museum. Det blev Deutsches Historisches Museum som idag är inrymt i en av de äldsta byggnaderna utmed Unter den Linden. Museet hade redan på 1980-talet ett uppdrag att skildra Tysklands och de europeiska folkens historia. Museet kom med återföreningen in i ett helt nytt skarpt läge med nya utställningar från 2000-talet. Vi valde att se den tillfälliga utställningen Kassandra Visionen des Unheils Utställningen är en bildkonstutställning på temat undergångsbilder från 1900 och fram till andra världskriget börjar, ett tema som hade många företrädare och uttolkare i den tyska bildkonsten under perioden. Utställningen ställer frågor kring konstnärens roll som visionär och siare om framtiden. 3.3 Judisches Museum, Lindenstrasse, Berlin Museet är en märklig arkitektonisk upplevelse där man går in genom dörren till en traditionell äldre byggnad som via en underjordisk gång är förbunden med den nya byggnaden skapad av arkitekten Daniel Liebeskind. Byggnaden med sin taggiga kantighet, med gångstråk som tvärt slutar i ett hörn, med sin oregelbundenhet och med en ständigt undflyende möjlighet att se en rumslig helhet är definitivt det stora upplevelsevärdet i detta museum. Utställningarna byggs upp kring det stora judiska intellektuella, kulturella och ekonomiska bidraget till Berlin, kring förintelsens betydelse för och i staden och kring nödvändigheten av att införliva en mörk och tragisk bit av europeisk historia i en möjlig väg mot framtiden. Utställningarna är omfattande. Det som gjorde störst intryck var de tre korsande alternativen/vägvalen Exil, Holocaust, Continuiety och de konsekvenser som man som besökare mötte i valet av väg. Med tanke på det pågående kriget i Gaza blev omfattningen i tid och rum av den judiska konflikten mycket närvarande. Det fysiska mötet mellan gamla och nya delar i museernas arkitektur verkar också vara speglingen av det mentala tillståndet i orienteringen mellan det gamla och det nya. Däremot var det svårare att se en sådan nyorientering i de utställningar vi såg.

5 3.4 Möte med Silvia Fehrmann, kommunikationschef på Haus der Kulturen der Welt firar HKW 20 års jubileum. Allt startade 1989 då aktivister tog över en fd kongresshall och bestämde sig för att starta verksamhet med fokus på tredje världen i skuggan av kalla kriget. Idag har verksamheten utvecklats från aktivistgrupp på kommunnivå till ett världskulturuppdrag på federal nivå. Därmed har också uppdraget förändrats över tid. Några viktiga hållpunkter i den verksamhetsutvecklingen: Gastarbeiter synen på utländsk arbetskraft i Tyskland. Berlin som ett laboratorium för sociala situationer där HKW tog upp situationer utanför det normala och brett accepterade. Exotismens marginalisering och orienteringen mot samtiden fortfarande med ett utomeuropeiskt fokus. En fri scen för unga kuratorer och en plats för postkoloniala teorier. Beyond multiculturalism/rooted cosmopolite mot en ny hållning Verksamheten är interdisciplinär och utbudet är musik, teater, performance, utställningar och seminarier och program. HKW använder konstarterna också i ett pedagogisk lärande syfte där globala frågor har en stor plats. Man ser sig också som en neutral plats där det är möjligt att närma sig / diskutera omöjliga frågor. Själva byggnaden är stor och känns lätt ödslig, därför arbetar men mycket med fysisk och mental tillgänglighet till Das Haus. Under jubileumsåret 2009 planeras en verksamhet som tar upp vad som hänt i världen sedan Vilka är vinnarna och förlorarna? Kan man ens tala i sådana termer längre? Gamla ord och termer passar inte längre in, vi saknar terminologi för det globala samhällets påverkan på vår sociala verklighet. 3.5 ASIAN HOT SHOTS Mittemot Volksbühne, en av Berlins mest politiska och radikala teaterscener vid Rosa Luxemburgplatz, ligger Babylon, en biograf där inte bara film utan också musik och litteratur från olika delar av världen brukar möta varandra. Samtidigt som vi besöker Berlin pågår här filmfestivalen Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film och videokonst. Festivalen startade 2008 och presenterar i år mer än 50 filmer för den öppensinnade och filmintresserade berlinaren. Den som vill upptäcka film som går bortom det alltför välbekanta kan här möta asiatisk film från 18 olika länder, bland annat Kina, Korea, Japan, Indonesien, Singapore, Pakistan och Thailand. En del av festivalprogrammet har också temat Queer Asia.

6 Laura Gerber, en av de tre initiativtagarna till Asian Hot Shots, bjöd in oss till en lectured performance om vad och vem man representerar när man kommer från Asien för att presentera film, videokonst och performance i väst. Denna lectured performance bestod av tre delar: först visades text- och bildspelet The Janitor som handlade om att som österlänning anpassa sig till en anonym, mer eller mindre osynlig tillvaro som städare i ett stort, västerländskt kontorshus. Efter det följde en föreläsning av Jeuno Kim som påstod sig vara lingvistic anthropologist från university of Barbaria. Efter hand förstår vi att Jeuno Kim egentligen är performancekonstnär och att inget av det som sägs under föreläsningen är sant. Däremot vrider Jeuno Kim, som f n är bosatt i Sverige och artist in residence på Konsthögskolan i Malmö, effektivt ut och in på många invanda uppfattningar om österländskt och västerländskt. Efteråt samtalar en panel bestående av Jeuno Kim samt film- och videomakare verksamma i Asien och Europa kring vilka förväntningar och mer eller mindre stereotypa bilder av öst de brukar möta. En av deltagarna, född i Belgien av asiatiska föräldrar, sade sig tillhöra the banana generation vit inuti men gul utanpå och ville inte representera något annat än sig själv. En annan deltagare sade också att kanske är det så att det inte finns några givna ämnen som är viktigare än några andra, utan att det bara finns de ämnen som är viktiga och sanna för var och en i sitt eget konstnärliga arbete. Länkar: KulturBrauerei Den gamla arbetarstadsdelen Prenzlauer Berg (som låg i tidigare öst-berlin) är idag en trendig och myllrande stadsdel. Här finns gott om caféer, barer och butiker. Här ligger också KulturBrauerei kulturbryggeriet inhyst i ett gammalt bryggeri från I nära hundra år bedrevs här bryggeri- och tappningsverksamhet, tills lokalerna under andra världskriget istället användes som lager och livsmedelsförråd. Bryggeriverksamheten återupptogs efter kriget men upphörde för gott Redan 1970 öppnades Franz Klub i den lokal som tidigare hade varit bryggeriets egen pub. Franz Klub blev snabbt ett etablerat inneställe i Berlins nattklubbsliv, medan byggnaden i övrigt fick förfalla. I slutet av 1980-talet påbörjades en restaurering av bryggeriet för att återskapa det ursprungliga utseendet återinvigdes bryggeriet och det som idag kallas KulturBrauerei började ta form. Franz Klub finns fortfarande kvar, men har bytt namn till frannz.

7 Kulturbrauerei är idag känt för sina kulturevenemang och sin interkulturella profil. Förutom restauranger och caféer finns här ett flertal verksamheter, varav några nämns här nedan. (För mer information, gå in på KulturBrauereis hemsida Rysk-tyska teatern har legat i KulturBrauerei sedan 2000, men dess historia sträcker sig tillbaka till 1920-talets Berlin. Teatern spelar på tyska och ryska. Repertoaren innehåller såväl klassiker som nyskriven dramatik. Den intima salongen rymmer knappa hundratalet publikplatser och förutom teaterföreställningar ordnas här ryska poesiaftnar, musikkvällar, filmvisningar och performence- föreställningar. Hemsidan är förstås skriven på tyska och ryska.( Literaturwerkstatt Berlin är en mötesplats för författare och deras läsare. Internationella gäster bjuds in för att berätta om sitt skrivande och får här träffa sina översättare och sin tyska publik. Nya litterära medier är ett viktigt fokus för Literaturwerkstatt, liksom att hitta och lyfta fram unga författare. Här ordnas förutom uppläsningar och författarbesök också poesifestivaler och poetry slam. Literaturwerkstatt promotar även tysk litteratur utomlands. (www.literaturwerkstatt.org) West-Östlischer Diwan hade sin upprinnelse på ett tysk-arabiskt författarmöte år Den irakiske poeten Amal al Jubuori bestämde sig för att tillsammans med bland andra Günter Grass upprätta en bro, en väst-östlig divan för intellektuell och känslomässig dialog, existensiella frågor och ömsesidig förståelse. West-Östlischer Diwan bjuder på samtal, filmvisningar och föreläsningar i Bagdad och Berlin. (www.diwanev.org) Center of Dance öppnades 2007 av den tysk-amerikanske koreografen Christopher Detelich. Centret erbjuder danskurser för alla åldrar, från treåringar till pensionärer i allt från tango, salsa, hiphop, bollywood och afrikansk dans till foxtrot och klassisk balett. Detelich sätter återkommande upp dansföreställningar med en blandad ensemble bestående av såväl amatörer som proffs. (www.centerofdance.net) Gestisches Theater är en tyst teater som huvudsakligen gör pantomimföreställningar, men i förekommande fall även uppsättningar på teckenspråk. Ensemblen består av 12 skådespelare från 7 olika (huvudsakligen östeuropeiska) länder. Gemensamt för dem alla är att de har någon form av hörselskada. Gruppen har sin fasta scen på KulturBrauerei i Berlin, men spelar även på turné i landet och utomlands. De har vunnit ett antal priser på olika teaterfestivaler. Konstnärlig ledare är Ingo Müller. (www.gestisches-theater-berlin.de)

8 Sonnenuhr Werkstatt är den konstnärliga hemvisten för ca 150 personer varav flera med mentala och/eller psykiska handikapp. Sonnenuhr-verkstäderna innehåller syateljé, keramikverkstad, snickeri och masktillverkning. Knutet till Sonnenuhr finns Theater RambaZamba med tre olika ensembler under ledning av regissören Gisela Hühne. Sonnenuhr har blivit välkänt i hela landet och uppmärksammats såväl medialt som på teaterfestivaler runt om i Europa. (www.theaterrambazamba.org.) Förutom ovan nämnda verksamheter finns i KulturBrauerei en turistinformation, biografen Kino im KulturBrauerei, ett yoga-center, matlagningsskola och mycket mer. Sommartid ordnar KulturBrauerei utomhuskonserter, gemensamma festivaler och mycket mycket annat. De olika verksamheterna existerar parallellt och var och en för sig men ibland går de samman för större evenemang. 3.7 THEATER RAMBA ZAMBA En av grupperna som håller till inne på Kulturbryggeriet är Theater Ramba Zamba, en grupp som leds av skådespelerskan och regissören Gisela Höhne. Efter att Gisela Höhne hade fött en son med Downs syndrom bildade hon 1991 teaterföreningen Die Sonnenuhr (Soluret). Arbetet med gruppen utvecklades och blev Theater Ramba Zamba som idag har en stor ensemble där de flesta har olika funktionshinder och många just Downs syndrom. Theater Ramba Zamba har dryga tiotalet föreställningar på repertoaren som alternerar inne på den fasta scenen på Kulturbryggeriet. Föreställningen vi såg heter Mongopolis och kallas i programbladet för en sciencefictioncrimicomic. I ett rasande tempo och med pulserande musik, ljus och rök berättas historien om att välja bort det barn som naturen gett en och i stället välja ett barn som är felfritt och perfekt. Djävulen och Gud, Adam och Lilith är några av alla de karaktärer som sveper fram över scenen. Då och då stannar spelet också upp i små, intima scener där skådespelarnas närvaro är så total att den inte liknar någonting man annars brukar få se på en teaterscen. Att se Theater Ramba-Zamba med besöket på Judiska muséet färskt i minnet lägger ytterligare en dimension till denna upplevelse. När Ramba-Zambas ensemble vänder sig ut mot publiken och ställer frågan om någon skulle kunna tänka sig att byta ut sina barn och i stället få perfekta, felfria barn är det svårt att inte tänka på alla människor med olika funktionshinder som under andra världskriget mördades för att ge plats åt ett renare, mer fulländat människosläkte.

9 3.8 Lunch med Ulrika Holmgaard, kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin På restaurant Brel vid Savignyplaz i Charlottenburg träffade vi det svenska kulturrådet Ulrika Holmgaard för ett lunchsamtal. Ulrika har arbetat på Svenska Ambassaden sedan januari 2008, dessförinnan var hon verksam som teaterproducent på Elverket, Dramatens scen för nyskriven dramatik i Stockholm. Hon var också med och startade Stockholms Stadsteaters Backstage och Kulturhusets Lava. Hennes huvudsakliga uppdrag som kulturråd är att presentera svensk kultur i Tyskland. Vi får en kort presentation av ambassadens kulturverksamhet, av uppdraget och av hur samarbetet med de övriga nordiska länderna ser ut. Därefter glider samtalet in på integration och mångfald i Tyskland. På de stora institutionerna, särskilt museerna, ligger Tyskland långt efter när det gäller det interkulturella arbetet. Då ligger Sverige mer i framkant. Tyskland representerar snarare en konservativ högkultur, samtidigt som det frodas och växer på de fria, alternativa scenerna. Utrymme för andra kulturer än den tyska finns absolut, men inte särskilt ofta inom de stora institutionernas ramar. En av förklaringarna kan vara att de stora invandrargrupperna i såväl forna öst- som väst-berlin (från öst-europa och Vietmam respektive Turkiet och Balkan) fram till murens fall benämndes Gastarbeiter, gästarbetare, och inte sågs som en permanent befolkningsgrupp i landet. Ulrika tipsar oss om Ballhaus Naunynstrasse i stadsdelen Kreutzberg, en mycket invandrartät stadsdel i centrala Berlin, som skämtsamt brukar kallas Turkiets tredje stad. Ballhaus Naunynstrasse är ett kulturhus som efter en renovering öppnades igen i november Konstnärlig ledare är Shermin Langhoff, men huset har ett stort nätverk av kända tyska konstnärer och artister som alla är andra eller tredje generationens invandrare. Förutom egna dans- och teaterproduktioner, konserter och kulturevenemang gör Ballhaus Naunynstrasse också samproduktioner med fria grupper som Balkan Black Box, Conflict Zone Art Asylum mfl. (www.ballhausnaunynstrasse.de) I det myllrande kulturlandskap som Berlin utgör är det inte så lätt att, med liten budget och få mantalstimmar, höras med den svenska kulturen. Ulrika menar att det är viktigt att satsa på samarbeten med de tyska institutionerna och att utnyttja de högtider och kanaler som redan finns. En sådan är det faktum att Sverige från och med 1 juli i år blir ordförandeland i EU. Det ska naturligtvis märkas, även i Berlin. Ulrika håller som bäst på att planera en hel vecka från midsommar (en uppskattad svensk högtid) till den 1 juli som ska fyllas med svensk kultur och möjligheter för det svenska näringslivet att presentera sig. En av planerna är att samköra Bergmanfestivalen hemma på Dramaten med ett dygn av svensk filmhistoria på Potzdamer Platz. Ulrika menar att det är tydligt att tyskarna har en positiv inställning till svenskar och till den svenska kulturen. Vi får med oss en inbjudan till Västra Götalands-regionen att delta under veckan, tillsammans med andra regioner i Sverige som ett sätt att presentera landet (att vidarebefordra till Kristian Berg). Svenska Ambassaden i Berlin har mailadress Hemsidan hittas via Kontaktuppgifter till Ulrika Holmgaard är: Telefon: Mailadress:

10 3.9 Berliner Philharmoniker Urban Ward mötte Elisabeth Hilsdorf, presschef. Mötet var av naturliga skäl av kollegial karaktär, hur gör ni? Hur gör vi? Den mångkulturella aspekten är dock ständigt närvarande med tanke på organisationens säte i Berlin med framförallt en stor turkisk minoritet. Generellt vänder sig orkestern till en traditionell publik ur samma samhällslager som hos Göteborgs Symfoniker, d.v.s. en utbildad kvinna eller man i övre medelåldern eller däröver. Vidare fyller man salen till 5/ 6-delar med abonnenter, d.v.s. samma publik kommer många gånger, man når s.a.s. en relativt snäv krets. Ambitionerna att nå fler är dock höga och man satsar därför på s.k. Out-reachprogram av olika slag. Det senaste inslaget är att via internet göra alla konserter tillgängliga i realtid eller i arkiv till en förhållandevis låg kostnad. Man har på mycket kort tid fått kunder över hela världen på detta sätt. I sin egen stad har man ett omfattande utbildningsprogram, där man framförallt når unga människor ur alla samhällslager. Man har aktivt lagt sig så nära huvudrepertoaren som möjligt i dessa projekt tidigare men utvecklar också helt fristående projekt. Nedan listas ett urval under innevarande säsong: REMIX Time and Space Skolklasser introduceras i seriell kompoitionsteknik baserat på stycket Gruppen av Karlheinz Stockhausen. Resulterar i konsert på Tempelhof flygplats. Berlin School Orchestra extravaganza Skolorkesterprojekt under ledning av Sir Simon Rattle. Simon Rattles ställningstagande att själv arbeta med barn är nydanande, tidigare har man oftast lämnat skolproduktioner till mindre kända (=billigare) dirigenter och artister. Symbolvärdet av detta är stort. Makam s flight Projekt kommet ur orkesterns interkulturella projekt Alla Turca (se nedan). Bygger på turkisk musik och dans. Arbetet leds av en koreograf med syftet att sammansmälta olika kulturella utryck till något nytt. Cross Points 3 A Cultural Dialogue Också sprunget ur Alla Turca med fokus på slagverk från mellanöstern. Konsert i Die Philharmonie som slutredovisning. Cross Points 4 A Cultural Dialogue Skol- och amatörkörer i projekt där man introduceras i turkisk körtradition. Konsert i Dir Philharmonie. Det är intressant att se hur ett antal projekt har blivit följden avsatsningen Alla Turca riktad mot den största minoriteten i Dansprojekt Makam s Flight Berlin, turkarna. Alla Turca är ett kammarmusikserie där programmet varit till c:a 50 % traditionell västerländsk kammarmusik och 50% turkisk motsvarighet. Utmaningen när det gäller att nå en publik som själv söker sig till konserterna är att utbildningsnivån hos den turkiska minoriteteten är låg medan den är hög hos den tyska traditionella konsertpubliken. Konsertpublik är internationell men fortfarande homogen sett till vilka lager i samhället som kommer till konserterna. Berliner Philharmoniker agerar globalt i kraft av att vara världens mest kända orkester men negligerar ändå inte att aktivt arbeta för att förstå i vilket samhälle man agerar. Därav internetsatsningar och omfattande out-reach- och utbildningsprogram. Man har också gett konserter på andra ställen i Berlin, t.ex. i en nedlagd industribyggnad, än i sitt konserthus med resultatet att ny publik har hittat till orkestern. Alla Turca: Medverkande turkisk kompositör och musiker Süleyman Erguner Ney (flöjtinstrument)

11 3.10 BoomTown Media Filmproducerande företag med kultur som specialitet. Man har producerat filmer för Berliner Philharmoniker, Trip to Asia som belyser turnélivet inifrån samt Rythm is it! som handlar om utbildningsprogram. Erfarenheterna från den senare visar att man inte kan generalisera hur man ska nå en ung publik. När det gäller barn från andra kulturer än den tyska är den fysiska delen av en konstnärlig upplevelse eller aktivitet avgörande för resultatet. Dans i kombination med musik fungerar bättre bland dessa grupper medan man hos tyska barn ofta kan nå lika långt med ett intellektuellt förhållningssätt. Jag hade ett möte med producenten Andrea Thilo, en oerhört energisk och entusiastisk kvinna som kunde det mesta om det mångkulturella Berlin. Hon menade att den typen av produktioner som BoomTown Media gör kräver en stad av Berlins karaktär och att allt företaget gör har ett medvetet eller omedvetet förhållande till ett mångkulturellt förhållningssätt. Jordmånen i övriga tyska städer för denna typ av arbete är helt enkelt sämre! Tips på kontakter i Berlin från Andrea: 1. Schönhauser Allee Berlin, Germany Form av cykeltaxi där guiderna oftast har annan bakgrund än tysk som kan ge specialiserad guidning i Berlin ur ett mångkulturellt perspektiv. 2. Guidningar i mångkulturella stdsdelen Kreuzberg 3. Ytterligare möjlighet att själv eller med hjälp organisera turer i Berlin Staatsbibliothek zu Berlin Imponerande stora byggnaden. Stor entréhall med spärrar man får inte komma in utan giltigt lånekort. Efter minst 20 minuter väntan fick Eugenia Granat träffa personen som skulle besvara hennes frågor. De fick prata på stående fot och ganska snart visade det sig att Eugenia är fel ute. Detta är ett forskningsbibliotek och mångkulturarbete är helt främmande begrepp för dem. Istället blev hon hänvisad till folkbibliotek och på en gång åkte dit Zentral- und landesbibliothek Berlin Biblioteket har information med låneregler på 6 olika språk och Fråga bibliotekarie-tjänst på 20- tal språk, av dessa är flesta EU-språk. Annars görs det inga särskilda satsningar för mångfaldsarbete på bibliotek. En av bibliotekarierna sa: Om människor med annan bakgrund än tysk behöver böcker då kommer dem till bibliotek.

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Externa bedömares synpunkter angående Immigrant-institutet

Externa bedömares synpunkter angående Immigrant-institutet Externa bedömares synpunkter angående Immigrant-institutet Eva Hansen, Malmö museer Immigrant-institutet är en ideell förening och ett centrum för dokumentation om invandrare, flyktingar och rasism. Institutet

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare

Malmö delad stad - en sociologi för alla. Inledning och bakgrund. ABF-kurs våren 2015. Staffan Lindberg, cirkelledare Malmö delad stad - en sociologi för alla ABF-kurs våren 2015 Inledning och bakgrund Staffan Lindberg, cirkelledare Sverige har under de senaste fyrtio åren genomgått en snabb förändring från ett industrisamhälle

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KULTURCENTRUM, ÅTVIDABERG IDÉSKISS 2011-03-24 Tankar från möte 10-06-04 och embryo till skiss ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KOMMUN MED FRAMÅTANDA Mod, Helhetssyn och Långsiktighet Helhet /omland.

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Coach ANGURVALL Konferenspaket Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Poweryoga pass med introducerande föreläsning Bjud medarbetarna på en härlig hälsoupplevelse med en introducerande

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer