MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV"

Transkript

1 MÅNGKULTURELLA PERSPEKTIV RAPPORT FRÅN Arbetsgruppens STUDIERESA TILL BERLIN JANUARI 2009 Berlin från hotellfönstret 1. Om arbetsgruppen för mångfald Definition: Arbetsgruppen består av representanter från olika kulturinstitutioner samt regionens mångkulturkonsulent. Gruppen träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring det mångkulturella perspektivet. En viktig uppgift för gruppen är att inhämta ny kunskap och identifiera arbetsmetoder som är tillämpbara i institutionernas vardag. Vision: Visionen är att institutionerna ska betrakta mångkultur som en naturlig utveckling av den svenska kulturen. Detta innebär att man inte anser mångkultur som ett främmande inslag i kulturlivet som löper parallell med det som anses vara kultur, utan kultur och mångkultur likställs och institutionernas verksamheter blir mångkulturella. Mål: Målet är att arbetet med det mångkulturella perspektivet ska ingå i varje representants ordinarie uppgifter. Och att representanten får i uppdrag att tillsammans med mångkulturkonsulenten arbeta för ökade kunskaper om det mångkulturella arbetssättets villkor. Detta ska ske genom fortbildningar, kurser och liknande åtgärder. Syfte: Syftet är att varje institution arbetar målmedvetet och långsiktigt med den mångkulturella visionen och de mångkulturella målen. Detta innebär ökade kunskap om att mångkultur i första hand betyder att utforma verksamheter utifrån många perspektiv, bl. a det etniska. Mångkultur blir då en kvalitet hos all verksamhet som bedrivs. Arbetsmetoder: Gruppen träffas 4 gånger om året. Förutom att man tar vara på varandras kunskap och erfarenheter bjuds externa talare in. Studiebesök, utomland och i andra regioner, och internat tillhör också gruppens arbetsmetoder.

2 2.1 Varför Berlin? Berlin och Tyskland liknar på väsentliga punkter Sverige; 1. Tyskland har inte varit en kolonialmakt som Frankrike eller England 2. De flesta invandrare och emigranter kom till Tyskland efter andra världskriget 3. Tyskland var sent med att acceptera att landet är ett invandrarland 4. Murens fall aktualiserade skapandet av en ny berättelse a. Frågan är hur man kan förena det gamla och det nya b. Staden är i omvandling, fysisk och konceptuellt/mentalt 5. Berlin är en av delstaterna/regionerna i Tyskland 2.2 Vilka var med Rasoul Nejadmehr Anna Berg Anita Modin Larsson Eugenia Granat Hasse Carlsson Urban Ward Mångkulturkonsulent Västra Götalandsregionen Regionteatern Väst Västarvet Regionbiblioteket Västra Götalandsregionen Folkteatern Göteborgs Symfoniker 2.3 Personer och institutioner vi besökte 1. Sveriges Kulturråd i Berlin 2. Haus der Kulturen der Welt 3. Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 4. Judisches Museum, Lindenstrasse, 5. The Simon Literary Agency, 6. Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film, 7. KulturBrauerei 8. THEATER RAMBA ZAMBA 9. Berliner Philharmoniker 10. BoomTown Media 11. Staatsbibliothek zu Berlin 12. Zentral- und landsbibliothek Berlin

3 2.3 Resans organisation Resan bestämdes Men vi kom iväg först januari Meningen var att vi skulle ha gemensamma besöksmål och individuella. De gemensamma skulle bedriva en typ av verksamhet som berör oss alla. De individuella besöksmålen skulle ha något av relevans för den enskilda institutionen. Rapporten nedan speglar delvis denna arbetsfördelning. 2.4 Sammanfattande slutsatser 1. studieresan visade sig vara ett effektivt pedagogiskt verktyg 2. det bidrog till vår huvuduppgift om kunskapsinhämtning och kompetensutveckling 3. det förstärkte vår känsla av gemenskap och samhörighet, vår vi-känsla 4. det gav tid för diskussion, reflektion, eftertanke och umgänge 5. vi blev aktiva deltagare i processen, alla tog ansvar 6. det vidgade våra vyer, vi fick perspektiv på vår egen verksamhet och vår egen region 7. vi fick se oss själva från ett europeiskt perspektiv 8. vi fick känslan av att de problem vi kämpar med har en internationell/europeisk dimension, detta kräver samarbete över nationella gränser 9. det gav oss många kontakter, utvidgade vårt kontaktnät 2.5 Framtiden Vår samlade bedömning är att studiebesök är ett bra verktyg för kunskapsinhämtning och kompetenshöjning. Detta gäller framförallt mångfaldsfrågan. Frågan har ju en internationell/ europeisk dimension. Vi föreslår därför att vi även planerar ytterligare studiebesök för Enskilda rapporter 3.1 Möte och middag med Hanne Reinhardt, Berlin Hanne är en ung kulturvetare som sedan tre år tillbaka bor och arbetar i Berlin. Hon arbetar på The Simon Literary Agency, som grundades Hennes arbetsområde är german and foreign language fiction, filmrights. Dessutom arbetar Hanne med egna bokprojekt som handlar om att lyfta fram människor med unika, ofta svåra liv med tunga personliga erfarenheter Hon har bland annat samarbetat med en kvinna, hustru till en av Baader-Meinhof-ligans centrala gestalter. Samarbetet resulterade i en berättelse utgiven i bokform om en kvinnas liv i skuggan av våld, terrorism och extrema åsikter. Idag arbetar Hanne med en irakisk skådespelerska som tillsammans med sin man flytt från Irak till Tyskland. Hanne tipsade oss om Ballhaus Naunynstrasse med ett stort utbud av turkisk teater och kultur. Middagen åt vi på restaurang Fridas Schwester i stadsdelen Hackescher Markt.

4 3.2 Besök på två museer i Berlin Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin Då muren föll och Östtysklands gamla historiska museum stängdes beslutade det återförenade Tysklands regering att överföra samlingar och egendom till ett gemensamt nationellt museum. Det blev Deutsches Historisches Museum som idag är inrymt i en av de äldsta byggnaderna utmed Unter den Linden. Museet hade redan på 1980-talet ett uppdrag att skildra Tysklands och de europeiska folkens historia. Museet kom med återföreningen in i ett helt nytt skarpt läge med nya utställningar från 2000-talet. Vi valde att se den tillfälliga utställningen Kassandra Visionen des Unheils Utställningen är en bildkonstutställning på temat undergångsbilder från 1900 och fram till andra världskriget börjar, ett tema som hade många företrädare och uttolkare i den tyska bildkonsten under perioden. Utställningen ställer frågor kring konstnärens roll som visionär och siare om framtiden. 3.3 Judisches Museum, Lindenstrasse, Berlin Museet är en märklig arkitektonisk upplevelse där man går in genom dörren till en traditionell äldre byggnad som via en underjordisk gång är förbunden med den nya byggnaden skapad av arkitekten Daniel Liebeskind. Byggnaden med sin taggiga kantighet, med gångstråk som tvärt slutar i ett hörn, med sin oregelbundenhet och med en ständigt undflyende möjlighet att se en rumslig helhet är definitivt det stora upplevelsevärdet i detta museum. Utställningarna byggs upp kring det stora judiska intellektuella, kulturella och ekonomiska bidraget till Berlin, kring förintelsens betydelse för och i staden och kring nödvändigheten av att införliva en mörk och tragisk bit av europeisk historia i en möjlig väg mot framtiden. Utställningarna är omfattande. Det som gjorde störst intryck var de tre korsande alternativen/vägvalen Exil, Holocaust, Continuiety och de konsekvenser som man som besökare mötte i valet av väg. Med tanke på det pågående kriget i Gaza blev omfattningen i tid och rum av den judiska konflikten mycket närvarande. Det fysiska mötet mellan gamla och nya delar i museernas arkitektur verkar också vara speglingen av det mentala tillståndet i orienteringen mellan det gamla och det nya. Däremot var det svårare att se en sådan nyorientering i de utställningar vi såg.

5 3.4 Möte med Silvia Fehrmann, kommunikationschef på Haus der Kulturen der Welt firar HKW 20 års jubileum. Allt startade 1989 då aktivister tog över en fd kongresshall och bestämde sig för att starta verksamhet med fokus på tredje världen i skuggan av kalla kriget. Idag har verksamheten utvecklats från aktivistgrupp på kommunnivå till ett världskulturuppdrag på federal nivå. Därmed har också uppdraget förändrats över tid. Några viktiga hållpunkter i den verksamhetsutvecklingen: Gastarbeiter synen på utländsk arbetskraft i Tyskland. Berlin som ett laboratorium för sociala situationer där HKW tog upp situationer utanför det normala och brett accepterade. Exotismens marginalisering och orienteringen mot samtiden fortfarande med ett utomeuropeiskt fokus. En fri scen för unga kuratorer och en plats för postkoloniala teorier. Beyond multiculturalism/rooted cosmopolite mot en ny hållning Verksamheten är interdisciplinär och utbudet är musik, teater, performance, utställningar och seminarier och program. HKW använder konstarterna också i ett pedagogisk lärande syfte där globala frågor har en stor plats. Man ser sig också som en neutral plats där det är möjligt att närma sig / diskutera omöjliga frågor. Själva byggnaden är stor och känns lätt ödslig, därför arbetar men mycket med fysisk och mental tillgänglighet till Das Haus. Under jubileumsåret 2009 planeras en verksamhet som tar upp vad som hänt i världen sedan Vilka är vinnarna och förlorarna? Kan man ens tala i sådana termer längre? Gamla ord och termer passar inte längre in, vi saknar terminologi för det globala samhällets påverkan på vår sociala verklighet. 3.5 ASIAN HOT SHOTS Mittemot Volksbühne, en av Berlins mest politiska och radikala teaterscener vid Rosa Luxemburgplatz, ligger Babylon, en biograf där inte bara film utan också musik och litteratur från olika delar av världen brukar möta varandra. Samtidigt som vi besöker Berlin pågår här filmfestivalen Asian Hot Shots, en festival för asiatisk film och videokonst. Festivalen startade 2008 och presenterar i år mer än 50 filmer för den öppensinnade och filmintresserade berlinaren. Den som vill upptäcka film som går bortom det alltför välbekanta kan här möta asiatisk film från 18 olika länder, bland annat Kina, Korea, Japan, Indonesien, Singapore, Pakistan och Thailand. En del av festivalprogrammet har också temat Queer Asia.

6 Laura Gerber, en av de tre initiativtagarna till Asian Hot Shots, bjöd in oss till en lectured performance om vad och vem man representerar när man kommer från Asien för att presentera film, videokonst och performance i väst. Denna lectured performance bestod av tre delar: först visades text- och bildspelet The Janitor som handlade om att som österlänning anpassa sig till en anonym, mer eller mindre osynlig tillvaro som städare i ett stort, västerländskt kontorshus. Efter det följde en föreläsning av Jeuno Kim som påstod sig vara lingvistic anthropologist från university of Barbaria. Efter hand förstår vi att Jeuno Kim egentligen är performancekonstnär och att inget av det som sägs under föreläsningen är sant. Däremot vrider Jeuno Kim, som f n är bosatt i Sverige och artist in residence på Konsthögskolan i Malmö, effektivt ut och in på många invanda uppfattningar om österländskt och västerländskt. Efteråt samtalar en panel bestående av Jeuno Kim samt film- och videomakare verksamma i Asien och Europa kring vilka förväntningar och mer eller mindre stereotypa bilder av öst de brukar möta. En av deltagarna, född i Belgien av asiatiska föräldrar, sade sig tillhöra the banana generation vit inuti men gul utanpå och ville inte representera något annat än sig själv. En annan deltagare sade också att kanske är det så att det inte finns några givna ämnen som är viktigare än några andra, utan att det bara finns de ämnen som är viktiga och sanna för var och en i sitt eget konstnärliga arbete. Länkar: KulturBrauerei Den gamla arbetarstadsdelen Prenzlauer Berg (som låg i tidigare öst-berlin) är idag en trendig och myllrande stadsdel. Här finns gott om caféer, barer och butiker. Här ligger också KulturBrauerei kulturbryggeriet inhyst i ett gammalt bryggeri från I nära hundra år bedrevs här bryggeri- och tappningsverksamhet, tills lokalerna under andra världskriget istället användes som lager och livsmedelsförråd. Bryggeriverksamheten återupptogs efter kriget men upphörde för gott Redan 1970 öppnades Franz Klub i den lokal som tidigare hade varit bryggeriets egen pub. Franz Klub blev snabbt ett etablerat inneställe i Berlins nattklubbsliv, medan byggnaden i övrigt fick förfalla. I slutet av 1980-talet påbörjades en restaurering av bryggeriet för att återskapa det ursprungliga utseendet återinvigdes bryggeriet och det som idag kallas KulturBrauerei började ta form. Franz Klub finns fortfarande kvar, men har bytt namn till frannz.

7 Kulturbrauerei är idag känt för sina kulturevenemang och sin interkulturella profil. Förutom restauranger och caféer finns här ett flertal verksamheter, varav några nämns här nedan. (För mer information, gå in på KulturBrauereis hemsida Rysk-tyska teatern har legat i KulturBrauerei sedan 2000, men dess historia sträcker sig tillbaka till 1920-talets Berlin. Teatern spelar på tyska och ryska. Repertoaren innehåller såväl klassiker som nyskriven dramatik. Den intima salongen rymmer knappa hundratalet publikplatser och förutom teaterföreställningar ordnas här ryska poesiaftnar, musikkvällar, filmvisningar och performence- föreställningar. Hemsidan är förstås skriven på tyska och ryska.( Literaturwerkstatt Berlin är en mötesplats för författare och deras läsare. Internationella gäster bjuds in för att berätta om sitt skrivande och får här träffa sina översättare och sin tyska publik. Nya litterära medier är ett viktigt fokus för Literaturwerkstatt, liksom att hitta och lyfta fram unga författare. Här ordnas förutom uppläsningar och författarbesök också poesifestivaler och poetry slam. Literaturwerkstatt promotar även tysk litteratur utomlands. (www.literaturwerkstatt.org) West-Östlischer Diwan hade sin upprinnelse på ett tysk-arabiskt författarmöte år Den irakiske poeten Amal al Jubuori bestämde sig för att tillsammans med bland andra Günter Grass upprätta en bro, en väst-östlig divan för intellektuell och känslomässig dialog, existensiella frågor och ömsesidig förståelse. West-Östlischer Diwan bjuder på samtal, filmvisningar och föreläsningar i Bagdad och Berlin. (www.diwanev.org) Center of Dance öppnades 2007 av den tysk-amerikanske koreografen Christopher Detelich. Centret erbjuder danskurser för alla åldrar, från treåringar till pensionärer i allt från tango, salsa, hiphop, bollywood och afrikansk dans till foxtrot och klassisk balett. Detelich sätter återkommande upp dansföreställningar med en blandad ensemble bestående av såväl amatörer som proffs. (www.centerofdance.net) Gestisches Theater är en tyst teater som huvudsakligen gör pantomimföreställningar, men i förekommande fall även uppsättningar på teckenspråk. Ensemblen består av 12 skådespelare från 7 olika (huvudsakligen östeuropeiska) länder. Gemensamt för dem alla är att de har någon form av hörselskada. Gruppen har sin fasta scen på KulturBrauerei i Berlin, men spelar även på turné i landet och utomlands. De har vunnit ett antal priser på olika teaterfestivaler. Konstnärlig ledare är Ingo Müller. (www.gestisches-theater-berlin.de)

8 Sonnenuhr Werkstatt är den konstnärliga hemvisten för ca 150 personer varav flera med mentala och/eller psykiska handikapp. Sonnenuhr-verkstäderna innehåller syateljé, keramikverkstad, snickeri och masktillverkning. Knutet till Sonnenuhr finns Theater RambaZamba med tre olika ensembler under ledning av regissören Gisela Hühne. Sonnenuhr har blivit välkänt i hela landet och uppmärksammats såväl medialt som på teaterfestivaler runt om i Europa. (www.theaterrambazamba.org.) Förutom ovan nämnda verksamheter finns i KulturBrauerei en turistinformation, biografen Kino im KulturBrauerei, ett yoga-center, matlagningsskola och mycket mer. Sommartid ordnar KulturBrauerei utomhuskonserter, gemensamma festivaler och mycket mycket annat. De olika verksamheterna existerar parallellt och var och en för sig men ibland går de samman för större evenemang. 3.7 THEATER RAMBA ZAMBA En av grupperna som håller till inne på Kulturbryggeriet är Theater Ramba Zamba, en grupp som leds av skådespelerskan och regissören Gisela Höhne. Efter att Gisela Höhne hade fött en son med Downs syndrom bildade hon 1991 teaterföreningen Die Sonnenuhr (Soluret). Arbetet med gruppen utvecklades och blev Theater Ramba Zamba som idag har en stor ensemble där de flesta har olika funktionshinder och många just Downs syndrom. Theater Ramba Zamba har dryga tiotalet föreställningar på repertoaren som alternerar inne på den fasta scenen på Kulturbryggeriet. Föreställningen vi såg heter Mongopolis och kallas i programbladet för en sciencefictioncrimicomic. I ett rasande tempo och med pulserande musik, ljus och rök berättas historien om att välja bort det barn som naturen gett en och i stället välja ett barn som är felfritt och perfekt. Djävulen och Gud, Adam och Lilith är några av alla de karaktärer som sveper fram över scenen. Då och då stannar spelet också upp i små, intima scener där skådespelarnas närvaro är så total att den inte liknar någonting man annars brukar få se på en teaterscen. Att se Theater Ramba-Zamba med besöket på Judiska muséet färskt i minnet lägger ytterligare en dimension till denna upplevelse. När Ramba-Zambas ensemble vänder sig ut mot publiken och ställer frågan om någon skulle kunna tänka sig att byta ut sina barn och i stället få perfekta, felfria barn är det svårt att inte tänka på alla människor med olika funktionshinder som under andra världskriget mördades för att ge plats åt ett renare, mer fulländat människosläkte.

9 3.8 Lunch med Ulrika Holmgaard, kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin På restaurant Brel vid Savignyplaz i Charlottenburg träffade vi det svenska kulturrådet Ulrika Holmgaard för ett lunchsamtal. Ulrika har arbetat på Svenska Ambassaden sedan januari 2008, dessförinnan var hon verksam som teaterproducent på Elverket, Dramatens scen för nyskriven dramatik i Stockholm. Hon var också med och startade Stockholms Stadsteaters Backstage och Kulturhusets Lava. Hennes huvudsakliga uppdrag som kulturråd är att presentera svensk kultur i Tyskland. Vi får en kort presentation av ambassadens kulturverksamhet, av uppdraget och av hur samarbetet med de övriga nordiska länderna ser ut. Därefter glider samtalet in på integration och mångfald i Tyskland. På de stora institutionerna, särskilt museerna, ligger Tyskland långt efter när det gäller det interkulturella arbetet. Då ligger Sverige mer i framkant. Tyskland representerar snarare en konservativ högkultur, samtidigt som det frodas och växer på de fria, alternativa scenerna. Utrymme för andra kulturer än den tyska finns absolut, men inte särskilt ofta inom de stora institutionernas ramar. En av förklaringarna kan vara att de stora invandrargrupperna i såväl forna öst- som väst-berlin (från öst-europa och Vietmam respektive Turkiet och Balkan) fram till murens fall benämndes Gastarbeiter, gästarbetare, och inte sågs som en permanent befolkningsgrupp i landet. Ulrika tipsar oss om Ballhaus Naunynstrasse i stadsdelen Kreutzberg, en mycket invandrartät stadsdel i centrala Berlin, som skämtsamt brukar kallas Turkiets tredje stad. Ballhaus Naunynstrasse är ett kulturhus som efter en renovering öppnades igen i november Konstnärlig ledare är Shermin Langhoff, men huset har ett stort nätverk av kända tyska konstnärer och artister som alla är andra eller tredje generationens invandrare. Förutom egna dans- och teaterproduktioner, konserter och kulturevenemang gör Ballhaus Naunynstrasse också samproduktioner med fria grupper som Balkan Black Box, Conflict Zone Art Asylum mfl. (www.ballhausnaunynstrasse.de) I det myllrande kulturlandskap som Berlin utgör är det inte så lätt att, med liten budget och få mantalstimmar, höras med den svenska kulturen. Ulrika menar att det är viktigt att satsa på samarbeten med de tyska institutionerna och att utnyttja de högtider och kanaler som redan finns. En sådan är det faktum att Sverige från och med 1 juli i år blir ordförandeland i EU. Det ska naturligtvis märkas, även i Berlin. Ulrika håller som bäst på att planera en hel vecka från midsommar (en uppskattad svensk högtid) till den 1 juli som ska fyllas med svensk kultur och möjligheter för det svenska näringslivet att presentera sig. En av planerna är att samköra Bergmanfestivalen hemma på Dramaten med ett dygn av svensk filmhistoria på Potzdamer Platz. Ulrika menar att det är tydligt att tyskarna har en positiv inställning till svenskar och till den svenska kulturen. Vi får med oss en inbjudan till Västra Götalands-regionen att delta under veckan, tillsammans med andra regioner i Sverige som ett sätt att presentera landet (att vidarebefordra till Kristian Berg). Svenska Ambassaden i Berlin har mailadress Hemsidan hittas via Kontaktuppgifter till Ulrika Holmgaard är: Telefon: Mailadress:

10 3.9 Berliner Philharmoniker Urban Ward mötte Elisabeth Hilsdorf, presschef. Mötet var av naturliga skäl av kollegial karaktär, hur gör ni? Hur gör vi? Den mångkulturella aspekten är dock ständigt närvarande med tanke på organisationens säte i Berlin med framförallt en stor turkisk minoritet. Generellt vänder sig orkestern till en traditionell publik ur samma samhällslager som hos Göteborgs Symfoniker, d.v.s. en utbildad kvinna eller man i övre medelåldern eller däröver. Vidare fyller man salen till 5/ 6-delar med abonnenter, d.v.s. samma publik kommer många gånger, man når s.a.s. en relativt snäv krets. Ambitionerna att nå fler är dock höga och man satsar därför på s.k. Out-reachprogram av olika slag. Det senaste inslaget är att via internet göra alla konserter tillgängliga i realtid eller i arkiv till en förhållandevis låg kostnad. Man har på mycket kort tid fått kunder över hela världen på detta sätt. I sin egen stad har man ett omfattande utbildningsprogram, där man framförallt når unga människor ur alla samhällslager. Man har aktivt lagt sig så nära huvudrepertoaren som möjligt i dessa projekt tidigare men utvecklar också helt fristående projekt. Nedan listas ett urval under innevarande säsong: REMIX Time and Space Skolklasser introduceras i seriell kompoitionsteknik baserat på stycket Gruppen av Karlheinz Stockhausen. Resulterar i konsert på Tempelhof flygplats. Berlin School Orchestra extravaganza Skolorkesterprojekt under ledning av Sir Simon Rattle. Simon Rattles ställningstagande att själv arbeta med barn är nydanande, tidigare har man oftast lämnat skolproduktioner till mindre kända (=billigare) dirigenter och artister. Symbolvärdet av detta är stort. Makam s flight Projekt kommet ur orkesterns interkulturella projekt Alla Turca (se nedan). Bygger på turkisk musik och dans. Arbetet leds av en koreograf med syftet att sammansmälta olika kulturella utryck till något nytt. Cross Points 3 A Cultural Dialogue Också sprunget ur Alla Turca med fokus på slagverk från mellanöstern. Konsert i Die Philharmonie som slutredovisning. Cross Points 4 A Cultural Dialogue Skol- och amatörkörer i projekt där man introduceras i turkisk körtradition. Konsert i Dir Philharmonie. Det är intressant att se hur ett antal projekt har blivit följden avsatsningen Alla Turca riktad mot den största minoriteten i Dansprojekt Makam s Flight Berlin, turkarna. Alla Turca är ett kammarmusikserie där programmet varit till c:a 50 % traditionell västerländsk kammarmusik och 50% turkisk motsvarighet. Utmaningen när det gäller att nå en publik som själv söker sig till konserterna är att utbildningsnivån hos den turkiska minoriteteten är låg medan den är hög hos den tyska traditionella konsertpubliken. Konsertpublik är internationell men fortfarande homogen sett till vilka lager i samhället som kommer till konserterna. Berliner Philharmoniker agerar globalt i kraft av att vara världens mest kända orkester men negligerar ändå inte att aktivt arbeta för att förstå i vilket samhälle man agerar. Därav internetsatsningar och omfattande out-reach- och utbildningsprogram. Man har också gett konserter på andra ställen i Berlin, t.ex. i en nedlagd industribyggnad, än i sitt konserthus med resultatet att ny publik har hittat till orkestern. Alla Turca: Medverkande turkisk kompositör och musiker Süleyman Erguner Ney (flöjtinstrument)

11 3.10 BoomTown Media Filmproducerande företag med kultur som specialitet. Man har producerat filmer för Berliner Philharmoniker, Trip to Asia som belyser turnélivet inifrån samt Rythm is it! som handlar om utbildningsprogram. Erfarenheterna från den senare visar att man inte kan generalisera hur man ska nå en ung publik. När det gäller barn från andra kulturer än den tyska är den fysiska delen av en konstnärlig upplevelse eller aktivitet avgörande för resultatet. Dans i kombination med musik fungerar bättre bland dessa grupper medan man hos tyska barn ofta kan nå lika långt med ett intellektuellt förhållningssätt. Jag hade ett möte med producenten Andrea Thilo, en oerhört energisk och entusiastisk kvinna som kunde det mesta om det mångkulturella Berlin. Hon menade att den typen av produktioner som BoomTown Media gör kräver en stad av Berlins karaktär och att allt företaget gör har ett medvetet eller omedvetet förhållande till ett mångkulturellt förhållningssätt. Jordmånen i övriga tyska städer för denna typ av arbete är helt enkelt sämre! Tips på kontakter i Berlin från Andrea: 1. Schönhauser Allee Berlin, Germany Form av cykeltaxi där guiderna oftast har annan bakgrund än tysk som kan ge specialiserad guidning i Berlin ur ett mångkulturellt perspektiv. 2. Guidningar i mångkulturella stdsdelen Kreuzberg 3. Ytterligare möjlighet att själv eller med hjälp organisera turer i Berlin Staatsbibliothek zu Berlin Imponerande stora byggnaden. Stor entréhall med spärrar man får inte komma in utan giltigt lånekort. Efter minst 20 minuter väntan fick Eugenia Granat träffa personen som skulle besvara hennes frågor. De fick prata på stående fot och ganska snart visade det sig att Eugenia är fel ute. Detta är ett forskningsbibliotek och mångkulturarbete är helt främmande begrepp för dem. Istället blev hon hänvisad till folkbibliotek och på en gång åkte dit Zentral- und landesbibliothek Berlin Biblioteket har information med låneregler på 6 olika språk och Fråga bibliotekarie-tjänst på 20- tal språk, av dessa är flesta EU-språk. Annars görs det inga särskilda satsningar för mångfaldsarbete på bibliotek. En av bibliotekarierna sa: Om människor med annan bakgrund än tysk behöver böcker då kommer dem till bibliotek.

Rapport från en studieresa till Berlin i september 2013.

Rapport från en studieresa till Berlin i september 2013. Rapport från en studieresa till Berlin i september 2013. Lena Thunberg och Gonzalo Vargas från bibliotek TioTretton och Klara Svae barnkulturproducent för bibliotek TioTretton och Rum för barn på Kulturhuset

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003

Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003 Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003 Frågeformulär till sammanträdet i Europaparlamentets utskott för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott den

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION MOVING BEYOND INCLU- SION 2016 2018 2016 23/8 2/9 Danskompaniet Spinn och Candoco Dance Company bjuder in till Lab Sweden ett

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra?

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? Connecting Worlds har som syfte, att med hög konstnärlig ambition och nivå vara en mötesplats för musiker i Sverige med bakgrund i Sverige och Mellan Östern. Projektet

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Estetiska arbetsformer i teori och praktik. Tarja Häikiö

Estetiska arbetsformer i teori och praktik. Tarja Häikiö Estetiska arbetsformer i teori och praktik Tarja Häikiö 2007-09-20 Bildningsuppdraget Kunskapande = kunskap och skapande De fyra F:en har blivit sex F Fakta, Förståelse, Färdighet, Förtrogenhet Fantasi

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Bli platschef på West Pride 2014

Bli platschef på West Pride 2014 Bli platschef på West Pride 2014 Foto: Daniel Castro/Regnbågsredaktionen 2 Foto: OLA GUSTAFSSON, HAMPUS HAARA, DANIEL CASTRO, EBBA BRUCE, HAMPUS HAARA, SANNA LINDéN/Regnbågsredaktionen Bli en del av West

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Möten i Mellanöstern

Möten i Mellanöstern Möten i Mellanöstern Att förstå sig själv lite bättre i en stor värld Världen blir större, och på samma gång mindre. Det som händer här helt nära hänger samman med skeenden långt borta. Du ser en film

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Initiativtagare. Helios13 Ett kreativ hus i Hammarby Sjöstad

Initiativtagare. Helios13 Ett kreativ hus i Hammarby Sjöstad Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex där stor del av Sveriges största fotoproduktioner

Läs mer

IKFC Ungdomsprojekt - 2013,

IKFC Ungdomsprojekt - 2013, IKFC Ungdomsprojekt - 2013, IKFC - Ungdomsprojekt - 2013 Iranska Kulturforskningens Center Date: 2014 02 01 Adress: IKFC, Box 110 67, 404 22 Göteborg E-mail: ikfcgbg@gmail.com Tfn: 031 43 47 51, 0761 77

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö.

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. 1.Kort Presentation Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Hej. Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen?

Hej. Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen? Hej Den här presentationen handlar om att vi ska försöka reda ut begreppen Konst och Kultur och svara på frågan: Vad står orden för egentligen? Vad är kultur? enligt EST14 & ESM14 Länders kultur Främmande

Läs mer

SAMERNAS KULTUR OCH HISTORIA

SAMERNAS KULTUR OCH HISTORIA SAMERNAS KULTUR OCH HISTORIA Ämnet samernas kultur och historia är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar det samiska kulturarvet i betydelsen det samiska folkets kultur och historia i en geografisk

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet 2013-06-01 Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet SKELLEFTEÅ KOMMUN Malin Pers Strömbäck Sammanställning av workshop om kulturhuset 1 juni 2013 Deltagare: 25 personer, producenter, kulturföretagare,

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom?

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom? Backstage folkhögskola och kultur i samarbete Vill du veta mer om arbetet bakom? Bakom en teaterföreställning, bakom en konsert eller bakom en dansföreställning? På riktigt. På djupet. Eller vill du pröva

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer