Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE"

Transkript

1 Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in gånger mer på ett år än den totala, globala energianvändningen Ø Det räcker med 1 % av Sveriges area med en solpanel med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov under ett år Ø Ett villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än ett normalhushålls totala energianvändning Lars Andrén Box Falkenberg Tel: Mobil: Fax: E-post: SVENSKA SOLENERGIFÖRENINGEN JAG ÄR HOPPFULL SOLENERGI ÄR KUL, GRATIS OCH RENT! Forskare tillverkare användare Strategidokument - opinionsbildning Nytt kansli halvtidsanställd kanslist Medlemstidning Energimagasinet 1

2 Svenska Dagbladet 8 mars 2013!!!! HÅLLBAR UTVECKLING Illustration: Gordon Linder ENERGIPRISUTVECKLING POTENTIAL SOLENERGI TILL ÅR TWh SOLVÄRME ( m 2 ) 4 TWh SOLEL ( m 2 ) POTENTIAL % SOLEL AV ELANVÄNDNINGEN = TWh 10% SOLVÄRME AV VÄRMEBEHOVET = > 10 TWh DET FINNS 300 km 2 SÖDERVÄND TAKAREA I SVERIGE SOM SKULLE KUNNA GENERERA 40 TWh SOLEL ELLER 100 TWh SOLVÄRME Källa: Värmeboken KONSUMENTPRISER - FALKENBERG 2

3 Sverige kan bli uthålligt rikt med mer än 100 % förnybar energi! Se att Sverige är en del av Europa! EU har ambitioner att bli mer konkurrenskraftigt, effektivisera energianvändningen, minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska importberoendet. Man skall under de närmaste decennierna byta ut kraftverk som årligen producerar ca 3 PWh. Sverige har med en kombination av goda naturresurser, industriell skicklighet och effektiva styrmedel blivit bäst i Europa på att med låga kostnader öka användningen av förnybar energi snabbt. Redan nu är vi vid eller över den nivå på 49 % förnybar energi av energianvändningen EU satt som mål för Sverige Detta ger oss en möjlighet att bidra till hela Europas försörjning genom att exportera energi till de delar av EU där produktionen av förnybar el eller bränslen kostar mer. VI ÄR ALLT DUKTIGARE PÅ FÖRNYBAR ENERGI I Sverige skulle vi kunna tillföra mer förnybar energi i form av el, värme och bränslen and vad vi använder inom landet. Att Sverige skulle Med mer än 100 procent förnybar energi skulle vi kunna fortsätta använda kärnkraft och fossila bränslen. Men vi skulle exportera mer förnybar energi än vi importerade annan energi. ENERGIFÖRSÖRJNING 2030 Det kan se ut så här: Förnybar energi [TWh] Biodrivmedel Våg & Ström-el Sol-el Vind-el Bio-el Vatten-el Solvärme En tabell över en tänkbar tillväxt av förnybar energi i Sverige TWh Vatten Bio-el Biodrivmedel Bio övrigt Biototal tillförd Vind Våg & Strömkraft Solel Solvärme Bio övrigt Användning varav el Elimport + icke förnybar el Energiimport + icke-förnybar energi Illustration: Förnhybarhetsrådet KYOTOPYRAMIDEN PLUSENERGIHUS MED NETTODEBITERAD SOLEL Villa Åkarp Malmö Plusenergihus Levererade 1600 kwh el till nätet

4 SOLVÄRME v/s SOLEL SOLEL SVERIGE SOLVÄRME- SOLFÅNGARE Effekt Wtp/m² Verkningsgrad % Värmeproduktion kwh/m² & år Systemkostnad kr/m² Livslängd år Garantitid 3-15 år Fats Energipris öre/kwh Villaägare kan söka ROT-avdrag SOLEL - SOLPANELER Effekt Wep/m² Verkningsgrad % Elproduktion kwh/m² & år Systemkostnad kr/m² Investeringsstöd 35 % Livslängd år Garantitid år Kostnad före bidrag öre/kwh Fast energipris öre/kwh (netto efter bidrag) Källa: SSE SOLVÄRMEBIDRAG - LÄNSSTYRELSEN ROTAVDRAG SCHABLON 30% SÖKS VIA LÄNSSTYRELSENS FAKTURAVÄRDET BOSTADSENHET BOVERKET -TILLSYNSMYNDIGHET ANLÄGGNINGSÄGAREN SÖKER SOLFÅNGARNA MÅSTE VARA SOLAR KEY-MÄRKTA PRESTANDARELATERAT 2,50 /kwh x MODULAREA MAX kr FÖR SMÅHUS (upp till två lgh) OBJEKTSGRÄNS övriga kr GÄLLER TILL OCH MED 2011 I MÅN AV MEDEL KRÄVS DRIFT- OCH SKÖTSELANV. PÅ SVENKSA PLANA SOLFÅNGARE Källa: Viessmann Bra verkningsgrad - bra pris Kostnadseffektiv Dominant marknadsandel Går att integrera i olika taktäckningsmaterial Säker konstruktion lång livslängd Finns som byggsats och halvfabrikat Källa: Effecta-Pannan 4

5 VAKUUMRÖRSOLFÅNGARE KVALITETSSÄKRA - KÖP ENDAST PROVAD TEKNIK! Solar Key mark Internationell provningsstandard Ackrediterade testinstitut Hög verkningsgrad - bra prestanda Flexiblare placeringsalternativ Kräver mindre area Importerad teknik Källa: Euronom Dokumentation Hållbarhet (vind, regn, snö, uv-strålning) Värmeutbyte Materialprovning Utomhusexponering Accelererande ålderstest Värmeutbyte Demontering, besiktning Avtal, fortlöpande kontroll TÄNK PÅ PLACERINGEN TAPPVARMVATTENSYSTEM VILLA ESTETISKT TILLTANDE NÄRA VÄRMELAGRET GÖR GIVARE OCH KOPPLINGAR TILLGÄNGLIGA ISOLERA RÖR OCH GIVARE VÄL Standardiserat Anpassat för utbytesmarknad Låg merkostnad enkel installation Lågt pris komplett kr Foto: Marie Andrén Foto: GasokolESTIF Källa: Effecta Pannan AB Stark konkurrenskraft (ca 35 öre/kwh) 5

6 NYA INNOVATIONER UTVECKLAR ACKUMULERINGEN SOL och BIO den perfekta KOMBINATIONEN Källa: Fueltech ASB Foto: Lars Andrén SOL VED - ACKUMULERING MODERNA KOMBINATIONSLÖSNINGAR MED VÄRMEPUMPAR ÄR I ANTÅGANDE Låga driftskostnader Miljövänlig teknik Flexibelt system Inhemska bränslen Källa Effecta-Pannan Källa Free Energy AB 6

7 PRISEXEMPEL KOMPLETT SYSTEM 10 m² SEK (komplett, färdigt inkl. moms) FORMEL ANNUITETSKALKYL Annuitetsfaktorn baseras på 20 års kalkyltid och 5% realränta. Solfångarna är av så kallad plan modell och ger 450 kwh/m och år Färdigt system 10 kvm solfångare Samtliga komponenter (solfångare, rörledningar, drivpaket och värmelager) Varierar beroende på produkt- och systemval, eget arbete och praktiska förutsättningar. Medelpris vid bidragsansökningar ligger mellan kr/m² solfångare inkl. ackumulatortank (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad = kronor/kwh solvärmeproduktion EXEMPEL (50.000:- x ) + 2 öre/kwh = 0,91 kronor/kwh kwh LÖNSAMHETSKALKYLER VALLDA HEBERG ETT STEG TILL!! EXEMPEL 1 Varmvattensystem totalpris :-, nettokostnad efter ROT-avdrag och avdrag för varmvattenberedare :-, beräknad besparing kwh EXEMPEL 2 (19.750:- x ) + 2 öre/kwh = 65 öre per kwh kwh 10 m 2 solfångare anslutna till ackumulatortank med solvärmeslinga. Stor andel av arbetet görs själv, beräknad nettokostnad före ROT :- (34.000:- x ) + 2 öre/kwh = 62 öre per kwh kwh 7

8 NYTT SYSTEMTÄNK EKONOMI Solfångarna tillför 60 MWh / år Solvärmen kostar 60 öre*/kwh (vid annuitet ) Solvärmen utgör <1% av byggkostnaden Illustration: Markgren Arkitektur AB och/eller Mats Abrahamssons Arkitektkontor AB Foto: Jochen Dahm Solvärmeprojektet Onsala Antal lägenheter (2600 m² uppv. Area) 36 st Ackumulatortank 18 m³ Solfångararea 220 m² Merinvestering solfångare 838 kr* / m² Rör, drivpaket mm. 213 kr* / m² Kostnad ackumulatortank kr* Totalkostnad värmesystem kr* * 1992 års penningvärde FÖRUTSÄTTNINGAR ÖVER ÅRET BEHOVSPYRAMIDEN Solinstrålning i Göteborg 200 [kwh/m²] J F M A M J J A S O N D Globalinstrålning kwh/m² och år % verkningsgrad => kwh/m² och år Skillnad på kwh och kw Resurser och tillgångar finns Utmaningen är att klara effektbehovet 8

9 SOLINSTRÅLNING SVERIGE SOLELSPOTENTIAL Globalinstrålning mot en horisontell yta Globalinstrålning 30 lutande, sydvänd Källa: Direct Energy Petter Sjöström GENOMSNITTLIG SOLINSTRÅLNING VÄRLDEN VÄDERSTRECK OCH ORIENTERING ATT FÖREDRA FRÅN SYDVÄST TILL SYDOST MELLAN 25 OCH 65 SKILLNADEN MELLAN BÄSTA OCH SÄMSTA LÄGE ÄR <10% UNDVIK RAKT VÄST- ELLER ÖSTLÄGE BORTFALLET BLIR MELLAN 25 OCH 32% FÖR PLANA SOLFÅNGARE, MINDRE FÖR VAKUUMRÖR ALL FORM AV SKUGGA Källa: Norsk VVS & Energitekniks förening Appar SMA SolarChecker (gratis) Grid Cam (gratis) Sun Scout (dyr men intressant) 9

10 FÖRSTUDIE - SIMULREING SOLKARTOR Solkartor Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar av solenergipotentialen. Med dessa interaktiva kartor kan du se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig. Göteborg Lund Stockholm Repowermap - ett globalt initiativ som visar cirka * anläggningar förnybar energi. (* 2 okt 2013) Källa: Direct ENERGY Petter Sjöström LURIGT MED SKUGGA FÖRSMUTSNING Försmutsningseffekt plana solpaneler Rengöring klar % över dygnet 1200 Rengöringsstart 1000 Nyttig uteffekt :00 08:24 10:48 13:12 15:36 18:00 Tid Före rengöring 20/4 Efter Rengöring 21/4 Källa: Mattias Ahlstedt, Bjursås Källa: ROBERT SUNDQUIST, S*SOLAR 10

11 SOLVÄRME v/s SOLEL MARKNADSUTVECKLING SOLEL SVERIGE Källa: SSE Källa: Johan Lindhal, Uppsala Universitet GLOBAL MARKNAD SOLENERGI ETT AXPLOCK AV LÄNDER INSTALLERAD EFFEKT 2013 KINA MW JAPAN MW USA MW TYSKLAND MW ITALIEN MW DANMARK 156 MW SVERIGE 19 MW NORGE 1 MW TOTALT 2013 ACKUMULERAT MW MW 11

12 DER HÄNDER MYCKET JUST NU MODULBYGGANDE SOLEL OCH SOLEL Solcellsanläggningar i Halmstad Objekt Klar Total kostn. Bidrag % Bidrag Kr Yta kwp Ber.Prod. kr/m² kr/kwp kr/kwh Sannarpsgymnasiet kr 55% kr , ,16/1,46 Stenstorpshallen kr 45% kr , ,71/0,94 Frösakullsskolan kr 0% 0 kr , ,52 Getingeskolan kr 45% kr , ,08/0,69 Vallås Högstadieskola kr 0% 0 kr , ,00 Planerade eller under produktion (** = ingår i nyproduktion) Mjellby Konstmuseum kr? 0 kr Eldsberga Idrottshall **??? 0 kr 108???? Gården Ön ? 0 kr Anpassningsbar Fungerar som klimatskal Mix mellan solel och solvärme Söndrumsskolan ** kr? 0 kr , ,91 Halmstad Arena? kr? 0 kr????? Källa: SSE Källa: S*Solar, Robert Sunquist: Summor kr kr MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - PRODUKTION MÖJLIGHETER PÅ BYGGNADER - FUNKTION Källa: Direct System Petter Sjöström Foto: Lars Andrén Källa: Direct Energy Petter Sjöström 12

13 FASADMATERIAL EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER Frodeparken, Uppsala Solcellsarea: 900 m 2 Installerad effekt: 100 kw t Elproduktion: kwh/år Bild: White arkitekter Foto: Lars Andrén Källa: Direct Energy Petter EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER EXEMPEL PÅ MODERNA APPLIKATIONER Källa: Charlotta Winkler, WSP Källa: Charlotta Winkler, WSP 13

14 FRAMTID VILLAMARKNAD - NYPRODUKTION FRAMTID VILLAMARKNAD BEFINTLIG BEBYGGELSE Foto: Fueltech - Energibo Foto: EkoSol Plusenergihus Småskalig elproduktion Foto: Direct Energy AB ONE TONNE LIFE SJÄLVFÖRSÖRJANDE SOLELSSYSTEM Foto: Lars Andrén Foto: NAPS Sweden AB Lågeffekta behov utanför ledningsnätet 14

15 Datum: Underskrift Innehavare Namnförtydligande Innehavare Öresundskraft, utgåva 1, jan 2013 Datum: Underskrift Installatör Namnförtydligande Installatör HYBRIDTEKNIK - EL OCH VÄRME SOLFÖLJANDE SOLCELLER SOLAR TRACKER Källa: Absolicon AB Invigning 15 maj 2014 Källa: Absolicon AB Märkeffekt kw p Totalt 58 m 2 (36 st paneler á 1,56 m 2 ) SunPower (20,4 % verkningsgrad) Årsproduktion kwh (+ 50% mot fast montage) Källa: MaReCo Källa: MaReCo Illustration: typoform Illustration: Energiförbättringar - Göteborg Foto: Lars Andrén Illustration: Energiförbättringar - Göteborg SÅ HÄR GÖR DU 1. Anmälan till nätägaren 2. Förhandla med elhandlare 3. Begär in offerter 4. Ansök om investeringsstöd 5. Undersöks villkor för bygglov 6. Handla upp - Behörig elektriker (godkänd av nätägaren) EXEMPEL PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT Anmälan om anslutning av mikroproduktion Undertecknad vill ansluta nedanstående anläggning för mikroproduktion till befintligt uttagsabonnemang. Sökande Namn: Adress: Telefonnr: Elnätföretag: Öresundskraft AB Anläggningsid: Installatör Företag: Adress: Telefonnr: Data på anläggningen Kraftkälla: Sol Vind Vatten Biobränsle (kraftvärme) Annat Fabrikat: Typbeteckning: Märkeffekt: kva/kw Effektfaktor: cosφ Maximal kortslutningsström: A Ev. kondensatorbatteriets storlek: kvar Anslutning: Enfas Trefas Typprovsprotokoll bifogas: Ja Nej (om Ja, hoppa över sid 2) Skyddsinställningar Inställt värde: Enligt NY SS-EN Typ av skyddsfunktion Tid Nivå Tid Nivå Överspänning (steg 2) 60s 255,3V Överspänning (steg 1) 0,2s 264,5V Underspänning 0,2s 195,5V Överfrekvens 0,5s 51Hz Underfrekvens 0,5s 47Hz Ev. ytterligare skydd 7. Färdiganmälan (nätägaren) Enligt tillverkarens anvisning ska skyddsfunktionerna testas vart Ev. kommentarer: år. 8. Anläggningen måste besiktigas före drifttagning 15

16 FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR STEG 1 Ta reda på ü Villkor & föreskrifter från nätägaren (el-abonnemang, anslutningspunkt / servisledning) ü Avtal elhandelsföretag (tänk på LOU) ü Bygglovshantering (www.boverket.se) ü Vilka stödformer som finns och kan bli aktuella FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR STEG 2 Tekniska förutsättningar ü Optimering av storlek vad blir mest lönsamt (30 kw 200 kw) vad är dimensioneringsgrundande? ü Placering och utformning (infallsvinkel, väderstrecksorientering areabehov etc.) ü Särskilda villkor (t ex montering på eternittak asbetsförordningen) ü Sekundära funktioner t ex fasadeller taktäckningsfunktion, solavskärmning balkongräcken etc. ü Skuggrisk ü Vindlast ü Snöras - viktbelastning ü Täthet vid infästning FÖRSTUDIE SOLCELLSANLÄGGNINGAR TÄNK PÅ ATT SÄKERHETSASPEKTER ü Elsäkerhet lagar och föreskrifter ü Godkända moduler enligt iecstandard ü CE märkta komponenter ü Behov av åskskydd ü Anläggningen måste besiktigas före idrifttagning! ü Driftuppföljning och förvaltning (ställ krav på på drift- och skötselanv. och glöm inte att utbilda personalen) ü Den använda elen kommer sannolikt alltid att vara mer värd än den levererade åtminstone på lång sikt ü Utnyttja dom stödformer som finns (i den mån det finns investeringsstöd, el-certifikat, el-handelsavtal, skattereduktion, ursprungsmärkning ) ü Det kan förekomma särskilda försäkringsvillkor ü Standardlösningar är alltid mest kostnadseffektiva 16

17 ANNAT ATT BEAKTA KRAVSPECIFIKATION MATERIALLEVERANTÖR ü Finns det något mål och syfte med investeringen viktigt att skapa personalengagemang ü Lönsamhetskrav ü Miljöprofilering ü Minskade merkostnader i samband med nyproduktion, renovering och ombyggnad ü Estetiska mervärden ü Garantivillkor ü Var noga med kravspecifikationer! ü Begär funktionskontroll i samband med garantibesiktningen CE märkta produkter och komponenter Kompletta och tydliga installations- och driftmanualer (PÅ SVENSKA) Tydliga och målgruppsanpassade paketerbjudanden Kvalitativa och säkerhetsklassade komponenter (även kablage, mätarskåp etcetera) Behjälplig för support, utbildning och service OLIKA STANDARDER IEC (betecknas också EN 61215) kristallina kiselsolceller IEC tunnfilmssolceller Dessutom SS-EN Solkraftverk Anslutning till elnätet anger krav för att systemet ska få anslutas till elnätet och SS Anslutning till lågspänningsinstallationer IEC = International Electrotechnical Commission SÄKERSTÄLL KVALITÉN MED TESTAD TEKNIK Märkning av produkter Komponenter i en anläggning och hela anläggningen ska vara CE-märkta. Märkningen visar att produktansvarig intygar att komponenter och anläggning uppfyller de krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. Certifiering av produkter Olika möjligheter för certifiering i Europa TÜV i Tyskland (vanligast i Europa) SPs egen produktcertifiering Certifiering av installatörer Etablerat system krav i EU sedan 2012/

18 LYDER UNDER STAKRSTRÖMSFÖRORDNINGEN Utdrag ut MIKRO-handboken (utgåva 1, december 2011) I starkströmsförordningen (SFS 2009:22) föreskrivs att Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet (enligt ellagen (1997:857) 12 kap. 1 första stycket) när det gäller frågor om elsäkerhet. Elsäkerhetsverket får därför, i den utsträckning som behövs för att förebygga person- eller sakskada på grund av el, meddela föreskrifter om utförande av elektriska anläggningar och anordningar, samt kontroll och provning av sådana anläggningar och anordningar. För anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet är det främst följande delar av starkströmsföreskrifterna som är av intresse: 1. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS 2008:1, 2010:1). 2. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3, 2010:3). Elsäkerhetsverket har även gett ut en särskild föreskrift om elektromagnetisk kompatibilitet: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (ELSÄK-FS 2007:1). Energimarknadsinspektionen är en annan myndighet som ger ut föreskrifter på området. En utvidgad föreskrift gällande krav på spänningsgodhet i elnäten har givits ut under 2011: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2011:2 Källa: MIKRO-handboken/Svensk energi ELINSTALLATIONBESTÄMMELSER Man kan inte ha större produktionsanläggning i kw (Ampere) än solels- anläggningens huvudsäkring (servisledningssäkring). Då brukar nätägaren vakna och vill ha ersättning ev ny servis. OBS att ellagen inte är dimensionerande Alla elnät har en fasförskjutning vilket ellagen inte tar hänsyn till. 63 A max 39 kwp med cos 0,9 Inomgårds elnätets kablar och avsäkringar måste vara dimensionerade för att transportera elproduktionen ut till den egna belastningen och ut till försäljning. Strömmen varierar momentant går inte att dimensionera solels produktion i relation till huvudsäkring med 1 h medeleffekt Allt elarbete måste ske av behörig elinstallatör Som då regelmässigt blir ansvarig för dimensioneringen Alla arbeten är anmälningspliktiga till elnätsägaren Påbörja aldrig ett montage utan installationsmedgivande från Nätägaren KONCESSIONSREGLER (interna nät EI R2011:02) och 24 5 Ett internt nät som är beläget inom en byggnad, får byggas och användas utan nät koncession 24 Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är beläget på eller inom en byggnad och som får användas utan stöd av nätkoncession. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning Produktionsanläggningar a Ett internt när som förbinder två eller flera elektriska anläggningar för produktion, vilka gör en funktionell enhet, får byggas och användas utan nät koncession 30 På ett sådant internt nät som avses i 22a får överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den funktionella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning Bostadshus 6 6 Ett internt nät, på vilket el överförs tillanläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession. VILLKOREN VARIERAR OCH KOMMER SANNOLIKT ATT FÖRÄNDRAS Möjligheter att sälja elöverskott Bixia (Nord Pool Spot per timme) E.ON (Spot -4 öre/kwh) Telge Energi (1,5 eller 2,5 kr/kwh) Falkenberg Energi (1 kr / kwh) BestEl Elhandelsbolag som köper från kunder DinEl (ca 1 kr/kwh) Sala-Heby Energi (1,50 kr/kwh) Vattenfall Elförsäljning (Spot -4 öre/kwh) m.fl. Elnätsägare som erbjuder annan ersättning för överskottsel Öresundskraft Fortum Utsikt 18

19 AXPLOCK AV ELHANDLARE SOM KÖPER ÖVERSKOTTSEL SOLCELLENS FUNKTION Ett axplock av elhandlare som köper överskottsel från t ex småskaliga solelsproducenter BestEl Bixia EON #såld%20el Falkenberg Energi Fortum Telge Energi Vattenfall DinEl Lunds Energi Nynäshamns Energi Skånska Energi Aktuell lista finns på: Illustra9on: Peter Abramsson, Alias Design för Energikontor Skåne SOLCELLER SOM ENERGIKÄLLA LURIGT MED SKUGGA V OC V I SC 1000W/m 2 0,2mm kiselskiva P-typ dopad Tunn N-typ dopad yta kontakt Ström Källa: Direct Energy Petter Sjöström Källa: Direct Energy Petter Sjöström 19

20 SOLCELLER - SOLPANELER MICROINVERTER Cell Modul/Laminat Paneler - strängar Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: INVOLAR Corporation Ltd EVT Energy Group Källa: Direct EnergyPetter Sjöström MICROINVERTER - FÖRDELAR Olika OLIKA typer TYPER av AV solceller SOLCELLER Källa: Direct Energy Petter Sjöström Ø MINDRE FÖRLUSTER Ø OMFORMAR DIREKT FRÅN PANELEN Ø ENKLARE ATT BYGGA UT Ø MINDRE KÄNSLIGT FÖR SKUGGA Standard (kisel) Tunnfilm Källa: INVOLAR Corporation Ltd IEVT Energy Group AB Högeffektiva Special 20

21 KRISTALLINA SOLCELLER TUNNFILMS SOLCELLER SVENSKA TILLVERKARE SweModule AB Tel: Midsummer AB Tel: Monokristallint kisel Polykristallint kisel Tunnfilm EFFEKT - UTBYTE SNABBFAKTA Solcellsmoduler 1 kw t motsvarar cirka 7 m 2 aktiv solcellsarea kwh/m 2 och år 1 kw t = 7 m 2 1,00 m kwh/kw (söder och lutning ) Vanligast ca 1 m x 1,6 m Märkeffekt: 250 W t 1,65 m Kristallint kisel har drygt 90 % av marknaden Solelanläggningar är berättigat att få elcertifikat, just nu med ett värde av ca öre/kwh. Investeringsbidrag 35 % - ansök nu Undersök villkoren hos el-handlarna 21

22 MONTAGE TEGELTAK MONOKRISTALLINA SVARTA TEDLAR MONTAGE AV POLYKRISTALLINA SOLPANELER PÅ BEFINTLIGT HUS I DANMARK Källa: Direct System Petter Sjöström FÖRENKLAD BILD AV ETT KOMPLETT SYSTEM KOMPLETT SYSTEM Källa: Göran Sidén, Halmstad Högskola Växelriktare Elmätare in/ut Egenförbrukning KOMPLETT SOLELSANLÄGGNING En solelsanläggning består av ett antal solcellsmoduler som seriekopplas för att ge önskvärd spänning. Likströmmen omformas till växelström i en växelriktare. I första hand används växelströmmen i byggnaden som solcellsmodulerna är placerade på. Via en elcentral överförs elektriciteten till byggnadens elsystem. Eventuell överskottsel levereras ut på nätet via ett mätarskåp, för att få kontroll över antalet kwh som köps in respektive levereras ut på nätet. Marknadssituation i Sverige och internationellt Den svenska solelsmarknaden är blygsam i en internationell jämförelse. Bilder: PeGer Sjöström, Direct Energy Anledningarna till detta är många. Först och främst har vi en god tillgång på energi och inte minst förnybara resurser, i första hand biobränsle och vattenkraft. Under senare år har även investeringar i vindkraft ökat dramatiskt (vindkraftsproduktionen 2010 var 6,1 TWh + 74 % jämfört med 2010) och beräknas komma upp i knappt 7,5 TWh år Vi har också under senare år ökat utbyggnaden av biobränslebaserad kraftvärme. Som en följd av god tillgång på elektricitet har Sverige förhållandevis låga elpriser, vilket minskat intresset och försämrat konkurrenssituationen för solel jämfört med förutsättningarna i många andra länder. Trots dessa förutsättningar ser vi en växande solelsmarknad i Sverige. Mycket tack vare sjunkande priser och ett investeringsstöd, men också för att det framför allt inom den offentliga sektorn finns ett stort intresse för teknikområdet. Allt sedan investeringsstödet infördes 2005 har vi på bara några år gått från 5 MW till cirka 15 MW solel i Sverige. Bara under 2011 installerades ungefär 4,5 MW solel! Detta kan emellertid jämföras med att det i Tyskland under 2011 installerades MW och i Italien hela MW. Den effektnivå (15 MW) som vi kommit upp i nu genererar motsvarande 0,010 0,015 TWh solel per år, vilket kan jämföras med att det i Tyskland under 2012 kommer att tillföras knappt 30 TWh solel. Källa: Direct Energy Petter Sjöström 22

23 SOLEL FÖR SMÅHUS " Enkelt system " Ingen lagring " Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) " 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år INMATNING PÅ NÄTET Bildkälla: cleanenergyquotes.homestead.com AC-skåp Källa: Direct Energy Petter Sjöström Elcentral FÄRDIGA HANDLINGAR ETT SOLELSYSTEM Paneler - strängar Växelriktare Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Direct Energy Petter Sjöström 23

24 VÄXELRIKTARE UTOMHUS OCH INOMHUS ATT TÄNKA PÅ ANSLUTNING Bättre med 3-fasanslutning än 1-fas anslutning hör med nätägaren Utomhus Inomhus att föredra KABLAGE Rätt dimension för att minska förluster men också för att förhindra överbelastning (undvika brandrisk). ÅSKLEDARE Krävs inte enligt gällande installationsregler. Vid direktträff skadas soceller och tillhörande utrustning. Åskskydd kan därför rekommenderas. ANMÄLAN OM NÄTANSLUTNING Anmälningsblanketten för anslutning av mikroproducerad el finns med i dokumentationen. Källa: Direct System Petter Sjöström INMATNINGS- OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER I de flesta fall utgår inga kostnader vid anslutningar upp till 43,5 kw anläggningsstorlek eller en säkringsnivå på max 63A. Ibland kan dock nätägaren kräva kostnadstäckning om nätet behöver förstärkas som en följd av anslutningen. El-nätföretagens och elproducenternas rättigheter och skyldigheter finns angivna i el-lagen (SFS ). Anslutningar över över 63 A och 43,5 kw har helt andra anslutningsvillkor. MER ATT TÄNKA PÅ FÖRE OCH I SAMBAND MED DRIFTTAGNING REGELVERK Starkströmsförordningen standard AMP Debiteringsmätaren måste kunna avläsa åt båda håll Mikro-handboken Standard AMP (2011) omarbetas just nu. FÖRENKLAD BILD AV ETT KOMPLETT SYSTEM FÄRDIGANMÄLAN Färdiganmälan görs av behörig elektriker. Upprättat avtal ska vara undertecknat. Protokoll över utförda funktionsprov av de elektriska skyddsfunktionerna ska bifogas. JORDUTTAG Om enskilt jorduttag ingår ska uppmätt jordstagsresistans redovisas (enligt EBR U303H:10). SERVICEAVTAL Drift-, service och förvaltning upphandlas bäst av anläggningsägaren. Bra om drift- och skötselmanual bifogas i en ägarpärm som överlämnas i samband med drifttagning. I större projekt tillämpas ibland 5-åriga serviceavtal enligt ABT 06 A. Källa: Solpaelen.nu 24

25 FÖRUNDERSÖKNING - FÖRSTUDIE DESIGN -PROJEKTERING Solinstrålning Skuggning, närliggande och horisont Vindförhållanden Inkopplingspunkt AnsökningSförfarande Nätanslutning Bygglov Specialkrav Källa: Direct System Petter Sjöström Konfigurering Antal moduler Antal växelriktare Typ av monteringssystem Inkopplingspunkt/avtal Tillgänglighet Vägar, marker Byggnaden Takets beskaffning etc. Övervakning Väder Produktion Övriga parametrar Källa: Direct System Petter Sjöström FÖRUTSÄTTNINGARNA STYR MONTAGE TEGELTAK Falsad plåt Trapetsplåt Tegel Papp, duk Vågformad plåt Eternit tak Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Direct System Petter Sjöström 25

26 MONTERINGSDETALJER TEGELTAK EXEMPEL PÅ TAKMONTAGE Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: REXEL INSTALLATION PAPPTAK - POLYKRISTALLINA INSTALLATION HORISONTELLA YTOR Källa: Direct System Petter Sjöström Källa: Knubix Gmbh 26

27 EXEMPEL ETERNITTAK MONTERING ETERNITTAK Källa: NPS SWEDEN AB Det finns föreskrifter kring arbete med asbets/eternittak, utgivna av Arbetsmiljöverket Företag med anställda AFS 2006:01 Asbest (vite kr) Privatperson (och ev. (??) även företagare utan anställda) Allmänna försiktighetsmått får ej damma mot omgivningen Frågor: Arbetsmiljöverket Göteborg (www.av.se) Källa: NPS SWEDEN AB VISUALISERING KUNSKAPSÖVERFÖRING Gör system synligt! Lär andra, visa vad ni gjort! Bjurslätt Göteborg Stadsteatern Stockholm Källa: Direct System Petter Sjöström 27

28 DATAINSAMLING - UPPFÖLJNING SOLEL PÅ OFFENTLIGA BYGGNADER Källa: Direct System Petter Sjöström FRONTIUS DATALOGGER MEDICUS EKSTA Bostads AB Andelar i solcellsanläggning exemplet Sala Heby Energi Färdigställd: 2009 Prisutveckling (+ moms) Effekt: 47 KW ,0 kw 48,0 kr / W Area: 375 m ,5 kw 28,5 kr / W ,0 kw 22,2 kr / W ,0 kw 13,1 kr / W kw 11,5 kr / W SÅ HÄR FUNGERAR DET Ø Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = 5000 SEK) Ø Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Ø Föreningen äger och driver anläggningen ca 160 medlemmar 2 MSEK (insats = 5000 SEK) Ø Föreningen ger ingen utdelning under fem år avkastningen investeras i en utbyggnad av anläggningen Ø Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Källa: Sala-Heby Energi Ø Föreningen har ett avtalsreglerat samarbete med SHE: Köp av el Skötsel drift, ekonomi, administration Arrende av mark Inkoppling till elnätet Bidrag har sökts och erhållits Källa: Sala Heby Energi AB 28

29 SVERIGES HITTILLS STÖRSTA SOLCELLSPARK Simrishamn 442 kw kwh Drifttagen december 2012 EXEMPEL LANTBRUK Västerås ,1 MW Bildkälla: Solect Power AB Källa: NPS SWEDEN AB EXEMPEL LANTBRUK UTMANINGEN INOM TRANPOSRTSEKTORN Källa: NPS SWEDEN ASB 29

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer