Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen"

Transkript

1 Nr DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Kameraövervakning - vad säger lagen? Användningen av övervakningskameror har på senare tid skapat het debatt i massmedia. Intresset av sådan övervakning för exempelvis fastighetsförvaltare ställs mot vanliga människors intresse av att slippa intrång i privatlivet. Sid 31 Jag är optimist TV-meterologen Lage Larsson om det globala hotet mot vår miljö. Refererat från hans föredrag Människan och klimatet på Elmia Fastighet i Jönköping. Sid 23 Problem med fuktiga fasader Fukt i putsade fasader har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Sid 30 Säkerheten främst En företagare bör se över sin säkerhetsplanering minst en gång om året. Sid 47 Branschregistret Blå guide till bättre leverantörer. Du har väl inte missat vårt digra register över leverantörer. Längst bak i alla nummer av Fastighetsförvaltaren hittar du allt från Arkitekter till Värmepumpar. Sid 61 Ideon Gateway i Lund - en symbol för optimism och framtidstro Strategiskt placerad i direkt anslutning till rondellen vid Ideonområdet blir den 72 meter höga byggnaden, som dessutom kommer att ligga 90 meter över havet, något av ett landmärke för Lund med omnejd. Sid 55 Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

2 Bort med det gamla, in med det nya! Ta reda på hur du byter till ett nytt, framtidssäkrat fibernät på telia.se/fiber. Där kan du läsa allt om telefoni, avancerad digital-tv och riktigt snabbt och säkert bredband. T250970_Landl_265x375_B.indd

3 fastighetsförvaltaren nr Ledare Miljö Taket blir kronor när fastighetsskatten ersätts Rengöringsmedlen står för 1% sid 28 Helt nytt integrerat säkerhetssystem sid 42 Nya uttrycksmöjligheter för arkitekten sid 30 Sveriges mest hatade skatt försvinner när den statliga fastighetsskatten försvinner, menar regeringen. Men varken villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster är odelat positiva. Den 1 januari 2008 slopas den statliga fastighetsskatten och omvandlas till en kommunal avgift på maximalt kronor, eller som högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet. För flerbostadshus blir avgiften maximalt kronor per lägenhet och år men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Störst glädje av denna sänkning får hyresgäster i storstäderna, där taxeringsvärdena är höga, enligt Hyresgästföreningen. Reavinstskatten höjs från 20 till 22 procent som en del av finansieringen. En höjning som är betydligt mindre än man ursprungligen hade tänkt. Däremot måste den som skjutit upp att betala skatt på vinsten från en försäljning för att kunna satsa pengarna i en ny bostad betala en ränta på 0,5 procent av uppskovet till staten. Dessutom får man i framtiden bara skjuta upp 1,6 miljoner av vinsten något som bör verka dämpande på den prisutveckling som drivs upp av den kraftigt sänkta fastighetsskatten på dyra hus. Fastighetsskatten har gett regeringen huvudvärk. Först skulle de borgerliga partiledarna före valet enas om ett slopande. I somras kritiserades sedan finansdepartementets två alternativa modeller sönder och samman av flera tunga remissinstanser, inklusive Skatteverket. Alla småhus får en sänkning av fastighetsskatten och en rätt kraftig sådan. Och hela landet tjänar på förslaget, menar finansminister Anders Borg som anser att hela förslaget, för småhus och flerbostadshus, är fördelningspolitiskt bra. Förslaget har helt enkelt blivit lite mer rimligt. Det låter också som om ökade intäkter från den kommunala fastighetsavgiften verkligen kommer att tillfalla kommunerna. Det ökar sannolikt legitimiteten och förutsättningen för att regeringen ska nå fler mål än att infria ett inte helt genomtänkt vallöfte. Om det nya systemet ska bli bestående måste väljarna uppfatta förändringen som så bra att en ny regering inte inte kan riva upp det. Det återstår att se. Fejkade bud trissade upp priserna Svensk Fastighetsförmedling har anmält två av sina egna mäklare till Fastighetsmäklarnämnden för felaktigheter vid budgivning. Mäklarna har lagt fejkade bud på både villor och bostadsrätter för att få upp priset på objekten. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings VD Peeter Pûtsep gör man löpande kontroller och stickprov av verksamheten. Smart bredband fixar hemmet I all tysthet har Telia börjat bygga om bredbandnätet. Bolaget blir först i världen med att erbjuda ett smart bredband, som ska visa att telefonjacket har en framtid, när allt annat ska bli trådlöst. I stället för en burk eller box för varje tjänst, som bredband, TV och telefoni, räcker det med en centralt placerad box. Den innehåller trådlöst nätverk, bredband. IP-telefoni och brandvägg och kan uppdateras med nya tjänster efter hand. Under ett år har Telia höjt kapaciteten i näten och förberett för vad man kallar Telia Smart. Göteborg, Bohuslän och Dalsland blev digitalt Övergången till enbart digital-tv-sändningar i marknätet i Göteborgsområdet, Bohuslän och Dalsland den 24 september, vilken omfattade drygt en halv miljon hushåll, gick smidigt. Och att döma av samtalen till Digital-TV-kommissionens hjälptelefon var de berörda TVtittarna väl förberedda. Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel: Fax: VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson Göteborgsredaktionen Tel: Fax: Redaktionsledning Klas Bergqvist Skribenter Tina Lundberg Klas Bergqvist Projektledare Peter Düfke Annonsförsäljning Tinna Knape Elin Naessén Traffic / Materialhantering Henrik Tonström Adress/Namnändringar Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Tryck MittMedia Print AB Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och Ekonomi ISSN bilder förbjudet, om inte särskild Stockholmskontoret: Ingrid Saarva Monika Beiring överenskommelse träffats med Grosshandlarvägen 5, ÅRSTA redaktionen. Besök oss gärna på nätet: Tel: Fax: Peter Lindskog-Bodin Tidningsstatistik AB Tel Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till

4 4 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Siemens utbildar och diplomerar drifttekniker Diplomerade energitekniker Tre tekniker från Örnsköldsvik blev först ut på plan, Stefan Nylén, Patrik Jonsson och Gerd Östman (35-50 år.) Under högtidliga former överlämnades diplom i Siemens Building Technologies högkvarter, Huddinge. Driftteknikernas redovisade diplomeringsarbeten pekar på en energisnålare fastighetsdrift och framför allt, större ansvarstagande och renare miljö i framtiden. Förändringsarbetet ingår i moderna miljökrav, där utbildning är investering. Utbildning skapar trygghet för den anställde, och allt fler inser att en omfattande attitydförändring krävs för att hushålla med gemensamma resurser och rädda framtiden. Diplomeringsarbetet omfattar områdena komfort, funktionalitet, och optimering. Teknikern väljer ett objekt och utformar konkreta förbättringsförslag, som behovsanpassas med samverkan mellan olika system, och optimerar energianvändningen. Garage, vårdhem, badhus, centrumbyggnader, skolor och daghem har varit föremål för kursdeltagarnas intresse. Foto Ilse Österwall Hans Fredrikssons och Utbildningscenters erfarenheter och kreativa nytänkande har formats till en eftertraktad utbildning, nysatsningen på energioptimering har tagit form och den första kullen drifttekniker har diplomerats. Hur startade den här utbildningen? - Siemens utbildning har pågått sedan 1940-talet, men dagens fokusering på energi och miljö möter stora behov på marknaden, berättar Hans Fredriksson (utbildningschef.) Vi har filat och putsat länge på innehållet, innan vi satte igång. I våra kurslokaler finns samma möjligheter till problemlösning som ute i verkligheten. Bas och grund måste finnas hos deltagarna, vi fyller i luckor och binder ihop lösa kunskapsbitar, repeterar och diplomerar efter avslutade arbetsprov. Vad är rätt förkunskap för utbildningen? - Självklart måste det finnas en viss grundkompetens, är man osäker finns en självtest på vår hemsida, (välj byggnadsautomationssystem.) Vad är grundtanken med att diplomera driftstekniker? - Rätt utformad utbildning löser många senare problem! Krav måste ställas på oss som utbildar, på chefen som lärande ledare och på den som utför arbetsuppgifterna. Vi vill höja statusen, uppgradera kompetens i takt med teknisk utveckling och minska energianvändning. Om inte den som sköter anläggningen kan tillräckligt, hjälper det ju inte att investera i nya, moderna system! Är det bara manliga kursdeltagare? - Inte alls, men kvinnor är en bristvara i dessa yrkesgrupper. I utbildningarna är 1 av 30 deltagare kvinna. En av de tre som diplomerades var ju faktiskt en kvinna. Hur kom Ni på själva idén med diplomering? - Ingen kan väl ha undgått att jordens resurser krymper, vi måste dra vårt strå till stacken. Företag i vår storleksordning bör föregå med gott exempel. Om alla bara förbrukade sin del av våra gemensamma resurser, skulle energianvändningen minska och utsläppen minimeras. I utbildningen ingår miljötänkande, och hur vi kan bidra till en bättre och renare värld. Är utbildningen prisvärd? - Det beror på hur man värderar vår miljö, men alla är intresserade av att spara pengar, kontentan av energioptimering. Kostnad för utbildning och diplomering är liten i jämförelse med alla onödiga driftstopp ute vid anläggningarna. Beräknat under ett år är inte utbildningen dyrare än en kopp kaffe om dagen. Vårt uppdrag var också att ta fram något nytt, och det har vi lyckats med. På 1940-talet kostade det 6 kronor och 25 öre per kurs att gå i Siemens Regulatorskola, en hisnande summa på den tiden Har det varit stort intresse för utbildningen? - Vi har lyckats över förväntan. Många landsting och kommuner har hört av sig och fleråriga projekt har startats upp. Stora företag med stabil ekonomi inser fördelarna, små privata bolag ligger i startgroparna. Allt fler börjar förstå att dyrbara investeringar kräver tekniker som sköter dem på rätt sätt Hur är kursen upplagd? - I kurslokalerna finns det mesta man kan önska sig av labbmöjligheter och simulatorer. Efter vår utbildning kan man optimera driftskostnader och använda övervakningssystem för att analysera VVS-systemens funktionalitet, minskad energianvändning med bibehållen kvalitet och nöjda hyresgäster. Alla övningar och problemlösningar finns ute i verkligheten. Önskningar inför framtiden? - Att fler företag inser att man måste börja i rätt ände, på golvet. Det handlar ju inte bara om fastighetsskötare som springer sig trötta mellan felanmälningar, faktiskt mer om att hitta grundorsaken till problem. Målsättning inför framtiden är att fortsätta ställa höga krav på samarbetspartners, inte minst i miljötänkandet, då når vi våra uppsatta mål redan år Dokumentärfilmen En obekväm sanning (originaltitel: An Inconvenient Truth) från 2006 av Al Gore har lett till många eftertankar. Filmen handlar om global uppvärmning och dess effekter. Om Siemens produkter och utbildning bidrar till en bättre miljö, så följer fler efter. Hur tar Siemens sitt ansvar för en miljövänligare, energisnålare värld? Siemens tillverkar produkter och system för att skapa bra komfort och optimal energianvändning. Utbildningscenters uppdrag är bl.a. att utbilda driftpersonal i att utnyttja alla möjligheter i systemen. En diplomerad drifttekniker lär sig dessutom att ta fram konkreta förslag till åtgärder som direkt minskar energianvändningen med besparingar och minskad miljöpåverkan som följd. Handbok i att rädda världen De tre teknikerna fick inte bara Diplom, ära och berömmelse. Förutom att de numera kan kalla sig energitekniker kan de läsa sitt exemplar av boken 100 sätt att rädda världen (författare: Johan Tell, Max Ström förlag) och samtidigt fundera över Siemens slogan lösningar för en hållbar framtid. Utbildningschef Hans Fredriksson Ilse Österwall Grattis till 50 år med möjligheternas material! Kaj Andersson bidrog genom Finja Betong aktivt till att bygga upp det svenska folkhemmet, först med hjälp av betonghålsten men senare även med lättklinker och prefabricerade system. Grunden till Finja Betong lades 1957 och familjeföretaget firar således sitt 50-årsjubileum i år tillträdde Gull-Britt Jonasson, dotter till Kaj Andersson, som VD och under hennes ledning har Finja fortsatt sin starka tillväxt. Nya produkter, ökad förädling, modernisering av produktionsanläggningar och förvärv av företag inom kärnområden är hörnpelarna i Finjas expansion. År 2002 fick Gull-Britt Jonasson det prestigefyllda priset Årets Företagare i Sverige (Dagens Industri) för hennes sätt att vara nytänkande i en traditionell bransch. Eller som hon själv skriver i företagets jubileumsbroschyr: De första 50 åren har varit fantastiska. Vi på Finja har verkligen tagit till oss devisen: Vi kan Vi vill Vi vågar.

5 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Få hyresgäster vill köpa i ytterstaden På Ålgrytebacken i Bredäng i södra Stockholm vill Svenska Bostäder sälja 114 hyreslägenheter som bostadsrätter. Prislappen för de fyra husen är 100 miljoner kronor. Kvadratmeterpriset - drygt kronor - på Ålgrytebacken är i särklass lägst bland de fastigheter som Svenska Bostäders styrelse i en ny omgång beslutat att erbjuda hyresgästerna att köpa loss. Priser på strax under kronor kvadratmetern vill det av Stockholms stad ägda bolaget ha för fastigheter på till exempel Folkungagatan, Sveavägen, Birger Jarlsgatan, Sankt Eriksplan och Västmannagatan. Priset i Bredäng kan också jämföras med Svenska Bostäders erbjudande till hyresgäster på Östbergahöjden där kvadratmeterpriset hamnade strax under kronor. Men där är husen ofta i behov av omfattande underhåll. Svenska Bostäder, som har överlägset flest bostäder i miljonprogramsområden, har hittills fått in 258 intresseanmälningar om ombildning av fastigheter runt om i Stockholm, med totalt drygt bostäder och lokaler. Ett försvinnande litet antal intresseanmälningar handlar om hus i klassiska miljonprogramsområden: ett tiotal ansökningar har inkommit från Norra Järvafältet, tre från Södra Järvafältet och åtta från Skärholmen. Stockholms innerstad dominerar som väntat, följt av ett antal närförorter. TAC Proaxess levererar integrerat säkerhetssystem till Outokumpu TAC Proaxess har fått order på ett integrerat system för passerkontroll, TV-övervakning och inbrottslarm till Outokumpu Stainless industriområde i Degerfors. - Vi valde TAC Proaxess som leverantör eftersom de har den senaste tekniken, bra kvalitet och ett servicetänk som är viktigt för oss, säger Per Sundström, säkerhetsansvarig vid Outokumpu Steel i Degerfors. - Beställningen från Outokumpu är en betydelsefull genombrottsorder som visar vår kompetens inom integrerade säkerhetssystem, säger Karl Eklund, VD för TAC Proaxess AB. Ordern från Outokumpu omfattar passerkontroll, inbrottslarm och CCTV och är initialt värd mer än två miljoner kronor. Via TAC-Informationssystems Sphinx-system finns bland annat möjlighet att styra CCTV, öppna grindar och kvittera larm i TAC-Proaxess passer/ inbrottslarmsystem. - Våra integrerade system upplevs som väldigt enkla och lättförståeliga att använda även i förhållandevis komplexa anläggningar. Båda dessa mjukvaror är svenskutvecklade och passar väldigt bra hos svenska industrikunder, säger Karl Eklund. TAC ProAxess AB och systerbolaget TAC Informationssystem AB är en del av TAC Svenska AB. Kreditrisken i USA påverkar fastighetsmarknaden Tredje tornet läggs på is när mässan växer Det blir inget tredje hotelltorn på Gothia Towers. I stället läggs krutet på att bygga ut Svenska Mässan. - Vi hjälper näringslivet bättre med större mässytor, säger Svenska Mässans VD Lennart Mankert. Det tredje Gothia-tornet var tänkt att stå klart inom några år. Men nu senareläggs projektet med 2-3 år och i stället satsas på mässan. - Vi har haft en positiv utveckling på våra mässor, och flera har växt ur kostymen, säger Lennart Mankert. Bland annat fick man tacka nej till ett 50-tal utställare på Bokmässan på grund av platsbrist. Enligt Svenska Mässans planer ska två av parkeringsdäcken i Focushuset byggas om till mässhallar. Detta innebär mellan och kvadratmeter mässyta. Det nya mässområdet förbinds med det gamla genom två inglasade en befintlig och en ny broar över Mölndalsån. Hotellboom Anledningen till stoppet av det tredje tornet stavas hotellboom. - Sedan vi presenterade idén för två år sedan har det tillkommit hotellrum i Göteborg och bristen är mindre i dag. Därför hjälper vi näringslivet bättre med större mässytor, vilket lockar fler besökare och skapar behov av fler hotellrum, säger Lennart Mankert. - Men vi driver projektet med full kraft och kan trycka på startknappen så fort behovet finns, påpekar han. Påbyggnaden av det andra tornet beräknas vara färdigt om tre år. För att kompensera de förlorade parkeringsplatserna vill man riva de tre gamla husen intill motorvägen nordost om Focushuset. Där skapas parkeringsdäck och en ny bussparkering för hela evenemangsområdet. Planerna presenterades för byggnadsnämnden den 3 oktober. Svenska Mässan hoppas på att allt är klart om tre år. Ny världsrekordnivå för kontorshyra Trots turbulensen på den finansiella marknaden sattes ett nytt rekord för världens högsta kontorshyra. Det är Permal Group Ltd, som är en del av Legg Mason, som har gått med på att betala en årshyra om och kronor per kvadrat för femte och sjätte våningen på adressen 12 St James s Square i West End, London. Fastighetsrådgivningsföretaget DTZ säkrade uthyrningen. Priset är det högsta betalda i världen för kontor och överstiger alltså den årshyra om cirka kronor per kvadrat för West Ends mest attraktiva kontor vilket länge setts som taket. DTZ:s researchrapport Unwinding Financial Leverage Impact on Property visar att den instabila kreditmarknaden redan haft och kommer att ha omedelbara efterdyningar på fastighetsinvesteringar. Effekten är att ett flertal affärer i Storbritannien och övriga Europa fördröjts och till och med lagts på hyllan. Troligtvis kommer det att bli långsiktiga effekter på fastighetsmarknaden primärt genom att prissättningen på risk framledes blir en helt annan än vad vi varit vana vid. Detta kommer att påverka finansmarknaden och därigenom fastighetsmarknaden. - Vi kan förvänta oss en generell åtstramning av lånevillkor och större krav på insats av eget kapital, vilket ytterligare ökar det existerande trycket på hårt pressade investerare. Följden blir troligtvis en ökad spridning vad gäller yieldnivåer där kvalitetstillgångar i bästa läge har fortsatt låga yielder medan vi kan få se sjunkande priser på mindre attraktiva portföljer, säger Ola Jacobsson, huvudansvarig för Research på DTZ. Enligt rapporten går det att urskilja liknande trender i USA där man dock noterat att andelen transaktioner som sker med stor andel eget kapital är fortsatt solid. De aggressivt prissatta transaktionerna som kräver stor insats av lånat kapital förhandlas ner i pris med 5 till 10 procent. Dessa blir dessutom ofta försenade och i många fall inställda. bankrätt finansrätt bolagsrätt corporate finance china services distributionsrätt agenträtt eu-rätt konkurrensrätt fastighetsrätt hyresrätt entreprenadrätt företagsförvärv försäkringsrätt arbetsrätt immaterialrätt marknadsrätt mediarätt investeringsrätt internationell rätt energirätt it-rätt telekomrätt miljörätt private equity sjörätt transporträtt tvister och skiljeförfaranden

6 6 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Nyhetsbrev september 2007 Finn Jonny Ask I vårt första nyhetsbrev har vi valt att uppmärksamma lagen om energideklarationer där vi i nuläget har två oberoende experter på EVU Nu har alla kommit tillbaka efter sommarens samtidigt som vi håller på att ackreditera oss semester och vi på EVU fortsätter att växa så till ett kontrollorgan enligt SWEDAC. Lagen att det knakar. Vi har under året öppnat kontor som, rätt använd hjälper dig att tjäna pengar! i både Kristianstad, Karlskrona samt ett Under hösten kommer vi dels lansera tjänsten i Sundsvall nu i september. I början av oktober Klimatsmart med inneklimatenkäter via flyttar lundakontoret till nya fräscha och i slutet av oktober, en ny hemsida där även alla större lokaler på Annedalsvägen 9 i Lund. nyhetsbrev ska ligga samt att vi fortsätter att expandera med nya medarbetare och nya kontor. Annons EVA Sida 1 Vår vision är att alla har rätt till ett bra inneklimat skapad med effektiv energianvändning. För att kunna nå ut till alla er som har möjlighet att påverka inneklimatet för era anställda eller boende har vi valt att skicka ut ett nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till dig som varit i kontakt med oss på EVU de senaste åren och om du inte vill ha våra kommande nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig. Stosett E.V.A. Genomföring: Anslutning av El, Vatten och Avlopp från diskmaskin genom diskbänksskåpets botten. Med hopp om ett fortsatt gott samarbete under hösten, Nu gör vi oss redo att Energideklarera! Genom att anlita EVU:s medarbetare hjälper vi er med den obligatoriska energideklarationen och vill ni så kan vi sedan bistå er hela vägen till en energieffektiv fastighetsförvaltning. Vi vill nå ut till er som är fastighetsägare eller förvaltningsbolag och som fokuserar på ett förbättrat inneklimat och sänkta energikostnader. Presentation av Finn Hultman Finn Hultman är tillsammans med Niclas Mårtensson EVU:s två oberoende experter på energideklarationer. Med sitt breda kunskapsområde är Finn en av hörnstenarna i företagets organisation Nya lokaler Lundakontoret kommer 1 okt byta till nya, större lokaler på Annedalsvägen 9, Lund Ny besöks- och faktureringsadress blir: EVU AB Annedalsvägen Lund utsatta för höga bullernivåer Intresseanmälan till: Stosett AB Fax Tel Sammanlagt invånare i Stockholms stad utsätts för påtagligt förhöjda bullernivåer. Det visar en sammanställning av de bullerkartläggningar stadsdel för stadsdel som gjorts de senaste åren. Merparten av dem som exponeras för bullret personer bor nära hårt trafikerade gator och trafikleder. Omkring personer utsätts för höga bullernivåer från spårtrafik och omkring personer för flygbuller. Kartläggningarna är en följd av EU-regler. Nästa steg för stadens bulleransvariga är att ta fram ett ågärdsprogram mot bullret. Det har genom åren satsats åtskilliga miljoner kronor på bullerskydd, bättre fönster och liknande, men det första åtgärdsprogrammet enligt EU-direktiven blir klart först år 2008.

7 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Länsstyrelsen tidiga med att använda standardiserad metadata Kraven på redovisning av enhetliga metadata ökar hos företag och organisationer. Inom SIS, Swedish Standards Institute pågår ett arbete med att ta fram en gemensam tillämpning av den globala standarden för metadata. Detta arbete är en förberedelse för att möta de krav på standardiserade metadata som kommer att ställas enligt INSPIRE*. Länsstyrelsen i Sverige är tidiga med att ha börjat arbeta med standarden för metadata i sin verksamhet. För Länsstyrelsen innebär det att de kommer att kunna agera enhetligt ut mot kunder och att det blir lättare för dem att kommunicera inom hela GIS-området. I Sverige finns i dag 21 länsstyrelser som fungerar som egna myndigheter. Införandet av en enhetlig metadata innebär att de kan använda samma system och tillämpning internt. Till hjälp har de använt sig av standarden för metadata som är framtagen inom ISO. Ett arbete med att anpassa standarden till svenska förhållanden och språkbruk drivs inom SIS, Swedish Standards Institute, av den tekniska kommittén Metadata för geografisk information, SIS/TK 489. Behovet av att återanvända, integrera och samutnyttja geografiska data ökar kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi såg möjligheterna med att få en gemensam metod och en egen praktisk tillämpning av standarden och våra nya system är därför uppbyggda kring standardiserad metadata där urval, kärnkrav och behov ingår för att vi mycket enklare ska kunna jämföra metadata internt hos oss, säger Per Söderström på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetet initierades med anledning av behovet av upp- och nedladdning av data i Länsstyrelsernas egen geoportal. Tidigare har Länsstyrelsen stått inför problem när det gäller planeringsportalen, informationssökning, leveranskrav och metadata för att få ihop kartbilder och det har funnits stora utmaningar i det befintliga äldre tekniska systemet. Utgångspunkterna för Länsstyrelsernas arbete har varit standarden Geografisk information Metadata, ISO 19115, och ambitionen har varit att täcka in de obligatoriska delarna i ISOstandarden och göra nödvändiga tillägg men samtidigt begränsa mängden metadataelement till en hanterbar nivå. Genom att använda en gemensam metadatastandard gör vi vårt arbete effektivare och våra relationer med kunderna blir bättre. Även våra interna system och informationsutbytet mellan länsstyrelserna kommer att förenklas och ge ett bättre tekniskt stöd som systemutvecklare kan jobba med, säger Thomas Tengblad på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Metadata är information om olika datamängder samt om när, var, hur, av vem och varför den har uppstått. Metadata hanterar också kvalitetsaspekter för att mäta noggrannhet och hur data ska avkodas och tolkas. Genom att använda metadata kan företag och organisationer öka värdet av data i verksamheter där man producerar, lagrar, förvaltar, katalogiserar, söker eller integrerar geografiska data. SIS-projektet inom detta område arbetar med att utveckla metadataspecifikationer, riktlinjer och vägledningar som tar hänsyn till olika svenska aktörers behov av att stödja hantering av geografiska data. Tekniska kommittén Metadata för geografisk information - SIS/TK 489 håller just nu på att anpassa ISO-standarden till svenska förutsättningar. * INSPIRE står för Infrastructure for Spatial Information in the European Community Det som INSPIRE hanterar är data, källor och tillgänglighetsglapp samt brist på harmonisering mellan databaser på olika geografiska skalor av informationsinsamling. Dessa problem gör det svårt att identifiera, få tillträde till och använda. Medvetenheten om behovet av information som förstår komplexiteten och interaktionen mellan mänskliga aktiviteter och miljöpåverkan ökar nationellt och inom EU. De som har behov av INSPIRE är företag och organisationer på både national och lokal nivå samt för invånarna i ett land. Möjliga tjänster är visualisering av olika informationsnivåer, överlappning av information från olika källor och temporära analyser. 400 nya bostäder ska byggas på Öckerö Enligt det nya bostadsförsörjningsprogrammet, som för närvarande behandlas i den kommunala beslutsprocessen, ska närmare 400 nya bostäder byggas i Öckerö kommun under den kommande femårsperioden. Alla nämnder och bostadsbolaget Öbo ska säga sitt innan fullmäktige fastställer planerna. Programmet gäller för åren och totalt omfattar förslaget cirka 370 bostäder på sju av de nio bebodda öarna i Öckerö kommun. Drygt 30 av bostäderna är avsatta för särskilda boenden, företrädesvis för äldre. Byggandet fram till 2012 ligger enligt programmet på en högre nivå än under den senaste tioårsperioden. Flest nya villor och flerbostadshus byggs under de kommande fem åren på Öckerö. Kommunens i särklass största utbyggnadsområde är söder om hamnen på Björkö. Där ska det byggas ett 20-tal bostäder per år från och med Sammantaget planeras för ett 90-tal lägenheter och villor på ön medan de kommunala planerarna kalkylerar med runt 70 nya bostäder på Hönö och ett mindre antal bostäder på några av de andra öarna. Öckerö kommun beräknas ha invånare år 2015, att jämföras med den 1 juli i år. Astacus Från papper till dator... Allt som finns på papper överför vi till digital form. Dina pappersritningar blir CAD-filer upprättade enligt svensk standard. Stora projekt är inga problem, men också de allra minsta uppdragen kan utföras i Indien till rekordlåga priser. Prova du också! Läs hur på Hög kvalitet till lågt pris snabbare än någon annan! AutoCAD, ADT, ABS, Point, MagiCAD, MicroStation, ArchiCAD, CADvent m fl Sverige Norge Tyskland Danmark (Representant Blominfo AS)

8 8 fastighetsförvaltaren nr Mässa Intelligent IP-video med kundnytta i fokus på Sectech Insupport, som i huvudsak sysslar med IP-kameraövervakning, kommer att fokusera på nätverksvideo och intelligent video på Sectech den oktober. Bo Westin på Insupport menar att allt mer minne och programvara flyttas till kameran, samtidigt som externa mjukvaror gör att kamerans funktions och kundnytta och affärssystemsintegration ständigt ökar. - Med rätt öppen plattform frigörs enorma möjligheter där kameran gör mer än bara övervakar. Man kan jämföra detta fenomen med en mobiltelefon som idag används lika mycket som kamera som att ringa med. Likheten är den digitala megapixeltekniken, säger Bo Westin.. I Insupports monter kommer både säkerhetsmässiga som affärsstrategiska fördelar med IP-kamerateknik och intelligent övervakning att stå i fokus. Bland annat kommer IP-övervakning med kundräknare att uppmärksammas liksom publika skärmar och dess användningsområden. - Vi tänker visa och berätta om den intelligenta kamerans alla möjligheter och den direkta kundnyttan.vi kommer också att belysa fördelarna med att arbeta med öppna plattformar som medger flexibilitet och snabb integration i kundernas infrastruktur., kommenterar Bo Westin. Talat urymningslarm Standard Audio kommer att visa besökarna på Sectech brittiska BaldwinBoxall:s produkt- och sytemlösningar för talat utrymningslarm. BaldwinBoxall är teknikledande med utrustning för komplexa system för många zoner. Den senaste generationen centralutrustning BVRD2M har kapacitet för matrixer med upp till 68 ingångar och 87 utgångar samt 30 olika meddelanden. Flera centralenheter kan dessutom kombineras i nätverk och synkroniseras med pekskärmsdatorer för uppbyggnad av mycket stora system. Intelligent barriär med kombinationsteknologi GPS Perimeter Systems Scandinavia visar den intelligenta utomhusbarriären Pythagoras som är baserad på tre sensorer (1 mikrovågsbarriär och 2 aktiva IR-barriärer. Systemet kan expanderas till fyra IR-sensorer med integration av en extra infraröd bi-optisk tillsats. Pythagoras är ett nytt system för perfekt detektering som passar i många olika tillämpningar utomhus. Signalerna som genereras av dessa sensorer behandlas av en mikroprocessorenhet med Fuzzy logic - regler som väljer bästa funktionsparametrar för tillämpningen. Pythagoras-systemet är mycket lämpligt för att övervaka korridorer utan att störande objekt eller vegetation påverkar. - Det är inte några problem längre med IR-diskvalificering genom dåliga väderförhållanden, kommenterar Ivan Schultz, VD för GPS Perimeter Systems Scandinavia. Pythagoras audiovisuella system för inställningar, utprovning och gångtest gör externa verktyg onödiga vid installation och underhåll. Systemet kan fjärrstyras och logga larm via RS 485-anslutning och har en räckvidd på 100 meter. I Stockholm för fjärde gången Det här är bara några få exempel på de säkerhetsprodukter- och system som visas på Sectech, en mässa i det mindre formatet som arrangeras för fjärde gången i Stockholm. Succéerna från 2001, 2003 och 2005 har inte gått obemärkt förbi års Sectech på Rica Talk Hotel i Stockholm/ Älvsjö är det 10:e i ordningen och kommer att erbjuda ett fullmatat seminarieprogram. Både utställning och seminarier är helt inriktat på säkerhetsteknik. Sectech är mötesplatsen för leverantörer, installatörer, konsulter och inköpsansvariga slutkunder inom säkerhetsbranschen. Här kan utställare och besökare knyta nya kontakter och hållas à jour med utvecklingen. Dessutom arrangeras sociala aktiviteter i form av bland annat Säkerhetsbankett. Sectech innehåller med andra ord ett fullspäckat program under två dagar. Energieffektivisering i fokus på fastighetsbranschens mötesplats Energieffektivisering, det hållbara samhället framtidens byggmaterial och belysning. Det är några av de aktuella frågor som togs upp på årets Elmia Fastighet, den september. Nyheter, trender och idéer som berör fastighetsbranschen presenterades i form av nya produkter, vid miniseminarier, i en paneldebatt och när några framstående ljussättare belyste tre centrala byggnader i Jönköping. Elmia Fastighet har sedan starten 1978 utvecklats till en självklar mötesplats för alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med fastigheter och lokaler i Sverige från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar till aktörer inom värme, ventilation och källsortering/miljö. Vid årets mässa stod begreppet energieffektivisering i centrum, ett ämne som blev belyst ur flera olika synvinklar - Energieffektivisering är ett mycket viktigt ämne som ligger i tiden, inte minst med tanke på den aktuella klimatdiskussionen. Ämnet berör allt från själva byggprocessen till förvaltningsfrågor som fastighetsautomation och värme, vatten och ventilation. Utvecklingen av nya tekniker och lösningar går snabbt, säger Henrik Landén, projektledare för Elmia Fastighet. Energioptimering en viktig väg att gå Energieffektivisering handlar inte enbart om att byta ut befintlig utrustning i en fastighet. - Att energioptimera den utrustning som redan finns är jätteviktigt. Här kan stora energibesparingar göras, menar Kjell Berndtsson, energi- och miljöchef på Riksbyggen. Riksbyggen var på Elmia Fastighet för att marknadsföra att företaget även förvaltar bostäder åt andra fastighetsägare. Här erbjuder man då flera olika tjänster, bland annat energibesiktning och energioptimering. Riksbyggen kan också vara med och göra en energiprofil för fastigheten. Intresset bland många fastighetsägare ökar för att till exempel göra mätningar av varmvattenåtgången i varje enskild lägenhet. Tanken är sedan att varje hyresgäst ska betala för det vatten de använder. - Detta är ett hjälpmedel för att minska energiförbrukningen. Det kan i sin tur leda till sänkta avgifter eller att hyror inte behöver höjas i så hög takt om kostnaderna för energin minskar, menar Kjell Berndtsson. Huset som klarar uppvärmning utan värmesystem För första gången i Sverige byggs ett större passivt flerfamiljshus. Huset går under namnet Hamnhuset och är så energisnålt att det i princip endast värms upp av de boendes egna kroppar. Hamnhuset, som är tänkt omfatta 115 lägenheter och beräknas vara klart för inflyttning under vintern 2008, är en del av den nya stadsdelen Älvstranden som bit för bit håller på att ta form i Göteborg. Här ska människor bo, arbeta och studera. Passivhus tar vara på energin På Materialtorget under Elmia Fastighet kunde besökare både under tisdagen och onsdagen höra om Hamnhuset och så kallade passivhus. Ett passivhus är så energisnålt att en mycket liten del värme utifrån tillförs. Huset värms i stället av människorna som bor där och av lampor, köksmaskiner, datorer och TV-apparater etcetera. Därför behövs inga radiatorer. - Man tar helt enkelt tillvara på den energi som finns i luften, berättar Jan Larsson, arkitekt på White Arkitekter som varit med och ritat Hamnhuset. Tätt på rätt sätt Flera tekniska detaljer gör huset energisnålt. Det handlar till exempel om indragna bjälklagskanter, avskärmade balkonger och en tät konstruktion. - Huset är tätt, men på rätt sätt. Vi använder till exempel helt oorganiska material på grund av risken för fukt, säger Staffan Bolminger från Älvstrandens Utvecklings AB som är beställare av Hamnhuset. Viktigt i sammanhanget är också systemet för från- och tilluftsventilation i husen. Solfångare kommer också att placeras på taken. Nya fläkten stoppar oset Franke Futurum AB lanserade ett nytt kolfilter för köksfläktar med en osupptagningsförmågan på 95 procent, vilket är unikt på marknaden i dag. Lika viktigt är att energi sparas med kolfilter. - Den tekniska finessen i det nya kolfiltret är att luften inte evakueras, och därmed görs en energivinst, säger Tommy Karlsson, affärsområdeschef för bygg och ventilation som konstaterade ett stort intresse för det nya kolfiltret på mässan. Kolfilterfläktar används när fläkten inte kan anslutas till någon ventilationskanal. Efter att luften har renats i filtret leds den tillbaka till köket igen. Kolfilter går att sätta på de flesta köksfläktar som finns på marknaden i dag. Funktion, energibesparing och estetik på Illumination Forum På mötesplatsen Illumination Forum lyfte Elmia Fastighet ljusets betydelse för vårt offentliga rum och vår boendemiljö. Seminarier, utställningar och diskussioner visade hur modern belysningsteknik utvecklat funktion, säkerhet, energieffektivitet - och estetik. Med hjälp av professionella ljusdesigner blev det också nytt ljus i ordet rätta bemärkelse över Stora Hotellet, Rådhuset och Länsstyrelsen i Jönköping under tisdagskvällen. Grönytebranschens självklara mötesplats Parallellt med Elmia Fastighet pågick Elmia Park & Golf, en fackmässa för bland annat utemiljöer i bostadsområden. Elmia Park & Golf arrangeras vartannat år. Senast hade mässan 211 utställare och alla ledande leverantörer och tillverkare fanns på plats. Att de var nöjda går inte att ta miste på. Nio av tio utställare nådde sitt mål med mässan - eller till och med överträffade det. Elmia Park & Golf arrangeras av Elmia AB i samarbete med Svenska Golfförbundet (SGF), Swedish Greenkeepers Association (SGA med organisationerna GAF och PGA), Branschföreningen Park & Trädgård, Maskinleverantörerna och Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF). Det totala besökarantalet på årets Elmia Fastighet och Elmia Park & Golf blev Nu följer en tid för uppföljning. Elmia har anlitat Nordiska Undersökningsgruppen AB, ett oberoende analysföretag som specialiserat sig på mässundersökningar, för att intervjua besökare under mässan och utställare efter mässan. Deras åsikter är viktiga för Elmia Fastighets fortsatta utveckling. Projektledningen önskar utställare och besökare varmt välkomna tillbaka 2009 då Elmia Fastighet återigen arrangeras!

9 fastighetsförvaltaren nr fastighetsförvaltaren nr Mässa Slipad och polerad betong ger rummet en smakfull lyster Som alternativ till de vanliga parkett- eller klinkergolven väljer allt fler nybyggare rå betong som ett estetiskt inslag i sin hemmiljö. Även ägare av äldre hus har börjat riva ut standardgolven för att med hjälp av betongen skapa moderna rum med golv som reflekteras av ljuset. Den råa betongen måste dock behandlas för att klara av alla påfrestningar. Det finns en rad spännande lösningar. Handgjorda betongplattor används med fördel i kök och badrum. I hallen passar kanske ett marmorliknande högglanspolerat betonggolv som verkligen framhäver betongens naturlighet och skönhet. Ett läckert alternativ till de mer traditionella trägolven kan vara ett diamantslipat och vattenglasimpregnerat betonggolv. Färgpigment eller kanske färgat glas som blandas i betongen innan slipningen är andra möjligheter att sätta en personlig prägel på dina golv. Professionellt utförd är slipad och polerad betong ett ekonomiskt fördelaktigt val tack vare den långa livslängden och den låga livscykelkostnaden. Áron Losonczis transparenta betong Att betong skulle kunna vara transparent hade jag aldrig i min vildaste fantasi kunnat drömma om. Men det är ett faktum. Fiberoptik gjuts in i betongen som släpper igenom ljuset. Den ungerske arkitekten Áron Losonczi, som studerat i Sverige, har patentet på materialet Litracon (Light-Transmitting Concrete) som kan användas i form av byggblock för bland annat väggar och andra konstruktioner men även i till exempel lampor och skyltar. Bara fantasin sätter gränser Bord- och bänkskivor med eller utan inläggningar av olika material men också dekorativa vägg-, golv- och bordslampor, praktiska stolar, diskbänkar, hyllor, handfat och badkar är bara några exempel på alla de inredningsdetaljer som kan tillverkas i betong. Lättbetong reducerar vikten med 50 procent, vilket är viktigt för möblernas flyttbarhet. Materialen betong och så kallad glasbetong är en intressant lösning för badrumsinredningar. Betongen behöver inte vara grå och trist. Det finns en rad olika metoder för ytbehandling som ger varierande effekter på utseendet. Man kan till exempel också gjuta in metallmönster i betongen där materialet sedan kan användas i möbler eller andra inredningsdetaljer. Betongbranschen är hetare än någonsin Den november 2007 arrangeras betongmässan Betongfeber för andra gången. Den här gången sker det i samarbete med Stockholmsmässan i deras nya konferenscenter, Talk. Mässan kommer precis som förra gången att innehålla en utställning och parallella föreläsningssessioner med varierat program av intresse för många i byggbranschen bland annat med flera internationellt heta gästföreläsare. De är arkitekt Peter Märkli och från Grafton Architects Shelley McNamara och Yvonne Farrell samt professorn i materiallära Peter Schiessl. Bland annat behandlar man Arkitektoniska utblickar, Hur vi bygger framtid för människan - och mänskligheten, Höga hus, Reparation av miljonprogrammet, Infrastruktur - Gestaltning och teknik, Aktuella byggforskningsprojekt, Betong Interiört och Betongföreningens Kvinnliga nätverk som presenterar projektet Konkret Vision. Stockholms stadsbyggnadsråd, Mikael Söderlund inleder huvudsessionen och Lars Bylund är moderator. Cecilia Wigström (fp): Mota svartarbetet i byggbranschen Rapport 2007:18 Fina Fasader med Fixade Fakturor från Brottsförebyggande rådet visar hur användningen av svartarbete inom byggbranschen har inneburit att organiserade kriminella ligor nu har tagit sig in i byggbranschen. Cecilia Wigström Cecilia Wigström har motionerat i riksdagen om att motverka svartarbetet inom branschen. I motionen säger Wigström att Skatteverket bör får befogenhet att göra oanmälda besöka på byggarbetsplats och att byggföretag bör betala och redovisa källskatt och sociala avgifter utifrån varje enskild anställd.

10 10 fastighetsförvaltaren nr Mässa Spara miljö och pengar med individuell vattenmätning sina kostnader, tvärt om, det har varit enkelt att få igenom, säger Gösta Selerup, produktutvecklare på det Helsingborgsbaserade företaget Beulco Armatur. All erfarenheten visar att man spar % av förbrukningen av varmvatten om man inför individuell mätning och debitering. En besparing som minskar energibehovet med 15 %. Beulco introducerar nya vattenmätare för individuell mätning Nu när individuella vattenmätare är högaktuella introducerar Beulco ett helt nytt program på den svenska marknaden med konsoler, vattenmätare och tillbehör för individuell vattenmätning. De nya konsolerna är små och kompakta för att passa in i begränsade utrymmen. Tillverkade av rostfritt SIS 2333 stål och kan levereras kompletta med anslutningskopplingar, avstängningsventiler och kontrollerbara backventiler. Vattenmätarna är 110 mm och finns med eller utan pulsutgång. Det är ett välkänt faktum att varmvattenförbrukningen minskar när man inför individuell mätning. Ute i Europa är det redan en självklarhet att mäta och betala för vattnet på hushållsnivå. Ingen vill ju betala grannens varmvatten. Det finns dessutom ett EU direktiv som rekommenderar att medlemsländerna snarast inför individuell mätning. Beslutet grundar sig på att en individuell mätning minskar varmvattenförbrukningen, vilket leder till en förbättring av energieffektiviteten och därigenom till en minskning av koldioxidutsläppen. Hyresgästerna positiva till individuell mätning Genom införandet av individuell mätning får fastighetsägaren möjlighet att avläsa och debitera varm och kallvattenförbrukning på hushållsnivå. I bostadsområden där man redan infört individuell mätning har man enbart fått positiva reaktioner från hyresgäster och beställare. Hyresgästerna ser inget negativt i att ta större ansvar för Företaget Beulco Beulco Armatur är en av landets ledande leverantörer inom VA och VVS med lång erfarenhet av vattenmätarkonsoler. Redan 1973 fick man Statens Planverks godkännande av sin enkelkonsol, som sedan dess har installerats i hundratusentals fastigheter. Det nya vattenmätarprogrammet innebär också flera nya lösningar när det gäller vattenmätarkonsoler i enkelt och dubbelt utförande med monterade kopplingar och ventiler. En lösning som medför praktiskt och tidsbesparande montage. För ytterligare info, se deras hemsida Klas Bergqvist Logga in på och hitta jobbet som kommer få dig att le! jobs.se Arbetssökande kan söka i vår omfattande databas av relevanta, aktuella uppdrag över alla jobbkategorier. Missa inte chansen att ta nästa steg i din karriär: logga in på Jobs.se!

11 fastighetsförvaltaren nr Elite Hotels flyttar in i Saltsjöqvarn Aberdeen köper fyra köpcentrum NCC Construction Sverige, Elite Hotels och RBS Nordisk Renting har tecknat ett trepartsavtal beträffande utvecklingen av den stora Qvarnbyggnaden Saltsjöqvarn i Nacka utanför Stockholm. Byggnaden ska förvandlas till ett modernt affärs- och konferenshotell med fokus på hälsa och välbefinnande och drivas i Elite Hotels regi. Kapitalförvaltningsbolaget Aberdeens svenska fastighetsfond har köpt fyra köpcentrum i Stockholm av GE Real Estate. Anläggningen kommer att ha 187 rum, Spa-avdelning med pool samt restaurang- och kongresskapacitet för 450 gäster. Fastigheten ska, när den står klar, samägas med RBS Nordisk Renting. Qvarnbyggnaden är för närvarande helt tom och i ganska dåligt skick. Byggnaden kommer att genomgå en omsorgsfull renovering såväl insom utvändigt. De mäktiga tegelfasaderna som vetter ut mot Stockholms inlopp är Q-märkta och kommer att bevaras. NCC kommer även att bygga 22 bostadsrätter i den stora Qvarnbyggnaden. Byggprojektet startar omedelbart och avslutas februari När hotellet är klart tar RBS Nordisk Renting i samarbete med Elite Hotels över hotellet. - Hotellet får en fantastisk utsikt över inloppet till Stockholm och blir ett bra komplement till bostadsbebyggelsen i området Saltsjöqvarn, säger Calle Gustafson, regionchef på NCC Boende. NCC äger sedan 1996 området Saltsjöqvarn och kommer totalt att bygga 475 lägenheter. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet Det är Salem Centrum, Ekerö Centrum, Viksjö Centrum och Rondellen Centrum i Upplands Väsby. Köpeskillingen är hemlig, men lär ligga kring 500 miljoner kronor. Siktar på nordiska förvaltare - Vi håller på att bygga upp fastighetsfonden för i huvudsak nordiska pensionsförvaltare. Målvolymen är fem miljarder kronor, som vi räknar med att nå inom det närmaste året. Hittills har fonden investerat 1,6 miljarder, säger Rolf Grönstedt, investeringschef hos Aberdeen Property Investors. Bolaget förvaltar i dag 120 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar i Europa och är ett dotterbolag i Aberdeen Asset Management, noterat på Londonbörsen. Vi söker intressanta fastigheter och samarbeten. Sveafastigheter vill utöka och bygga ytterligare värden i vårt fastighetsbestånd. Antingen i egen regi, genom samägande eller som kapitalpartner. Vi söker därför kontakt med fastighetsägare i hela Sverige som är intresserade av en försäljning eller samarbete rörande sina fastigheter. Sveafastigheter har en mycket god genomförandeförmåga och en flexibel affärsmodell, vilket ger oss bra förutsättningar för att göra affärer snabbt och till rätt pris för båda parter. Vi erbjuder också möjlighet till samägande där fastighetsägaren ser utvecklingsmöjligheter, men saknar kapital för att göra de investeringar som krävs. Vi ser gärna att förvaltningen sköts lokalt av de som bäst känner beståndet. Äger du fastigheter och vill sälja eller utveckla dem, eller är du förvaltare med uppslag om potentiella förvärvsmöjligheter? Kontakta Simon de Château eller Christer Andersson på Sveafastigheter Birger Jarlsgatan 32 B Stockholm Telefon UTSEDD AV EUROMONEY TILL BÄSTA KAPITALFÖRVALTARE I SVERIGE INRIKTAD PÅ FASTIGHETER

12 12 fastighetsförvaltaren nr Nordic Report hösten 2007: Urstark svensk hyresmarknad lockar internationella fastighetsinvesterare Det stora intresset för svenska fastigheter håller i sig bland internationella investerare, enligt Newsecs Nordic Report hösten Investeringsvolymerna under det gångna halvåret är rekordhög. Den starka ekonomin har lett till att hyresmarknaden nu tagit rejäl fart. Detta är en anledning till den svenska fastighetsmarknadens attraktionskraft, säger Marie Bucht, VD på Newsec Advice. Svenska fastigheter är alltså fortfarande heta på den internationella marknaden. Trots farhågor om en reporänta runt 4 procent redan under år Den starka tillväxten med framgångsrika exportindustrier och ökade realinkomster väger än så längre tyngre än räntehöjningarna. Den största affären på den svenska fastighetsmarknaden under första halvåret var franska Unibails köp av holländska Rodamcos portfölj med svenska fastigheter för nästan 1,5 miljarder euro. Hyresmarknaden urstark - Något som påverkar de internationella investerarnas intresse för svenska fastigheter, är att hyresmarknaden äntligen tagit ordentlig fart och blivit jättestark. Vakansgraderna faller och hyrorna rör sig uppåt, säger Marie Bucht. - Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden ligger efter första halvåret 2007 något högre än vid motsvarande tidpunkt rekordåret Hur resten av året kommer att te sig är svårbedömt. Å ena sidan ser den svenska ekonomin fortsatt mycket stark ut. Å andra sidan råder oro på de globala finansiella marknaderna, säger Marie Bucht. Den sammantagna bedömningen i Nordic Report är ändå att transaktionsvolymen kommer att vara höga för helåret Butikslokaler lockar Den svenska detaljhandeln nådde nya rekordnivåer år 2006 med en ökad omsättning på fantastiska 7,4 procent. Och den starka privatkonsumtionen håller fortfarande i sig. - Detta innebär ett fortsatt stort intresset för butikslokaler i attraktiva lägen, och då främst välskötta köpcentra, säger Marie Bucht. Hyresnivåerna för butikslokaler i attraktiva lägen har fortsatt att stiga under de senaste åren, främst i Stockholm, där hyresnivåerna ligger över kronor per kvadratmeter. Motsvarande siffra i Göteborg är cirka kronor per kvadratmeter och i Malmö strax under kronor per kvadratmeter. Vakansgraden i de attraktiva lägena är låg eller obefintlig. Newsec förväntar sig ytterligare hårdnande konkurrens där inte alla köpcentrum kommer att vara vinnare. Den största affären avseende butikslokaler i Sverige hittills i år, är Stockholm stads försäljning av tio köpcentra för knappt 1,1 miljarder euro till brittiska Boultbee. Köpeskillingen indikerar ett direktavkastningskrav på cirka 4 procent. Stark marknad för centrumkontor Intresset för kontor i centrala lägen i storstäderna, är mycket starkt. För Storstockholm är vakansgraden cirka 10 procent men i de mest attraktiva centrala lägena är siffran cirka 7 procent. I centrala Stockholm är dock cirka 5 procent av fastighetsbeståndet för kontorsfastigheter just nu föremål för renoveringar, för att möta marknadens krav. Hyrorna i de attraktiva centrumlägena stiger och ligger i dag på till kronor per kvadratmeter. Direktavkastningskraven är satt under stark press och förväntas ligga på 4,5 procent i snitt under slutet av 2007 och Årets hittills största affär av en fastighet på Stockholms kontorsmarknad är irländska Vice Investor Capital köp av fastigheten Fatburen för 285 miljoner euro av Keops. Fastigheten omfattar kvadratmeter och hyresgäster är Skatteverket och Apoteksbolaget. Direktavkastningskravet bör vara cirka 5 procent. Ska man stå med mössan i hand utanför banken igen? Problemen på den amerikanska bolånemarknaden kommer att få återverkningar på fastighetsmarknaden även i Sverige. I mina tidigare artiklar har jag uppmanat fastighetsägare att se över sina kassaflöden i de egna fastigheterna. Med bakgrund av den oro som kreditproblemen i USA ger inom det finansiella systemet globalt känns säkra kassaflöden som än mer viktigt. Inte minst när man ska träffa banken. Vi har fortfarande en stark kapitaltillströmning och det råder fortfarande högtryck på svensk fastighetsmarknad. Sverige är ett intressant land att investera i och lockar till sig utländskt kapital i mycket stor omfattning i förhållande till vår ekonomiska storlek. Den svenska konjunkturen är fortsatt stark och vi har en mycket positiv utveckling av inhemsk konsumtion. En konsekvens av den finansiella turbulensen för vår svenska fastighetsmarknad är att bankernas hantering av riskbedömningen vid nybelåning av fastigheter förändrats. Generellt kommer långivarna att dels kräva högre insatser av eget kapital dels öka sina marginaler på utlåningen. Uttrycker man det mer bankmannamässigt ökar priset på risk. Detta faktum gör det givetvis betydligt svårare för köpare av fastigheter som tidigare jobbat med hög belåning och kunnat kalkylera med hög avkastning på ett litet eget kapital. Många, inte minst internationella, investerare på den svenska marknaden har de senaste åren kunnat visa på fantastiska avkastningar på eget kapital, tack vare hög belåning i kombination med stigande fastighetspriser. Kontor i attraktiva lägen är hett åtråvärda investeringsobjekt även i Göteborg och Malmö. Vakansgraden här är cirka 11 procent, hyran drygt kronor per kvadratmeter och direktavkastningskraven mellan 5 och 6 procent. Ett exempel på storaffärer i Göteborg och Malmö, är Teesland iog köp av 9 fastigheter i Göteborg och 8 i Malmö till en sammantagen köpeskilling på 41 miljoner euro under första halvåret Om Newsec Newsec erbjuder tjänster till fastighetsinvesterare och fastighetsägare samt lokalanvändare. Bolaget grundades 1994, är partnerägt och har cirka 500 medarbetare. Företagets marknad är Norden och Baltikum. Newsec är resultatet av en unik tillväxthistoria, präglad av ständigt nytänkande. Mer information finns på Om Newsec Nordic Report Rapporten Newsec Nordic Report publiceras två gånger årligen och ges nu ut för femte året i följd. Rapporten sammanställs och publiceras av fastighetsrådgivaren Newsec och omfattar fastighetsmarknaderna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Baltikum. När det gäller olika delar av fastighetsmarknaden så är det troliga att fastigheter i mindre bra läge, med sämre kvalité och där utvecklingsmöjligheter saknas att få det svårare att behålla tidigare belåningsnivåer. Detta kommer självklart att påverka försäljningspriserna i slutändan. Denna typ av objekt kommer, under en period, därför att inte vara lika likvida som tidigare. När det gäller institutioner, fastighetsbolag och fastighetsfonder som jobbar med låg belåning så påverkas de inte alls på samma sätt som mer opportunistiska och högbelånade köpare. För dessa fastighetsinvesterare kan den finansiella oron istället ge möjlighet för förvärv. En fungerande finansmarknad är viktigt för rörligheten på fastighetsmarknaden. Låt oss hoppas att de internationella banker och finansiella spelare som sitter med nedskrivningsbehov av sina krediter biter i det sura äpplet och tar i problemen direkt. Då får vi en kort period av finansiell oro och tveksamheter när det gäller fastighetsfinansiering på sunda och väl fungerande marknader. Mikael Holmström BellmanLantz förmedlar kvm i Älvsjö Fastighetskonsulten BellmanLantz har förmedlat en logistiklokal omfattande kvadratmeter till Wiwood AB på Varuvägen i Älvsjö Industriområde. Wiwood är specialiserat på import och distribution av träbaserade skivmaterial till den svenska träarbetande industrin samt byggoch golvbranschen. Huvudlager och kontor är beläget i Vittsjö i Skåne. Den nya etableringen i Älvsjö kommer att förstärka företagets position i Stockholm och norra Sverige. Hyreskontraktet löper på fem år och fastigheten är nu fullt uthyrd. Fastighetsägare och uppdragsgivare är Stockholms Stad. - Vi har letat efter en sådan här anläggning i flera år och tittat på åtskilliga objekt men det här blev en verklig fullträff. Älvsjö ligger strategiskt i södra Stockholm med närhet till dom stora lederna och lokalerna passar oss perfekt, säger Calevi Hämälainen, Styrelseorförande på Wiwood AB. - Att det är stor efterfrågan på lager och logistiklokaler i Storstockholm har vi konstaterat tidigare. Enligt våra analyser är nu de flesta större lager- och logistikanläggningarna i regionen fullt uthyrda, säger Håkan Lantz på BellmanLantz. BellmanLantz är ett fastighetskonsultföretag med fokus på rådgivning och förmedling av kommersiella fastigheter och lokaler i Sverige. Bolaget startades 2004 och sysselsätter idag fem personer. Se mer på

13 fastighetsförvaltaren nr Energi Naturskyddsföreningen startar Bra Miljöval-märkning av värme Efterfrågan på energi som framställts mer hållbart och med låg klimatpåverkan ökar. Naturskyddsföreningen har sedan tidigare Bra Miljöval-märkt el, nu kommer märkning också av värmeproduktion. Konsumenterna kommer nu alltså att kunna välja fjärrvärme som är märkt med Bra Miljöval och företag kommer att kunna profilera sin produkt som mer klimatsmart än andra. En ökad medvetenhet om klimatproblemen bland konsumenterna, har lett till en allt starkare vilja att bidra till hållbar värmeproduktion utan klimatpåverkande fossila bränslen. Därför startar Naturskyddsföreningen nu Bra Miljöval-märkning av värme. På elmarknaden har det ända sedan 1996 funnits möjligheten att välja Bra Miljöval-el men på värmemarknaden är det i dag betydligt svårare för en konsument att påverka värmeproduktion genom konsumentmakten. Naturskyddsföreningen vill guida och uppmuntra konsumenter att köpa den värme som är bäst för klimatet och den biologiska mångfalden, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Påverkar klimat och miljö på olika sätt Centraliserad uppvärmning i form av fjärrvärme är oftast det mest energieffektiva sättet att få värme till bostäder och fastigheter. Fjärrvärme kan dock produceras på många olika sätt, en del påverkar klimatet och miljön mer än andra. Förbränning av fossila bränslen som kol, olja och torv skapar stora utsläpp av växthuspåverkande gaser. Likaså kan klimatpåverkan bli stor om biobränslen fraktas lång väg på lastbil innan de når förbränningsanläggningen. I kriterierna för värme märkt med Bra Miljöval ställs därför klimatkrav inte bara på bränslets utan även på andra delar av produktionen av fjärrvärme till exempel transporter, hjälpenergi i anläggningen med mera. Spårbart bränsle Med en allt större efterfrågan på biobränslen ökar risken att del av bränslet hämtas från områden som har höga naturvärden eller på annat sätt är känsliga. I vissa fall kan det till och med handla om illegal avverkning av skog. I den nya Bra Miljöval-märkningen för värme läggs därför stor fokus på att det ska gå att spåra bränslet tillbaka till ursprunget och att bränslet hämtas från skogs- och jordbruk med inriktning mot hållbart brukande av marken. Även spillvärme kommer att accepteras i den nya märkningen med vissa krav. Det är viktigt att ta tillvara på all energi som genereras från olika industriprocesser. I processer som använder stora mängder el för tillverkning kan det skapas värme som så långt som möjligt bör nyttjas i fjärrvärmesystem. I bland blir denna utkonkurrerad av avfallsförbränning vilket inte är bra. Osorterat avfall kommer inte att godkännas i Bra Miljöval-märkningen eftersom detta innebär ett resursslöseri och motverkar återvinning av material. I dag (den 26 september 2007) lanserar vi möjligheten att ansöka om att använda den nya märkningen men flera bolag har redan visat intresse, säger Johan Kling, Bra Miljöval-handläggare på Naturskyddsföreningen. Energideklarationer på gång I augusti påbörjade SWEDAC insynen av de företag som har ansökt om att bli ackrediterade kontrollorgan för energideklarationer i de fall ansökningarna varit tillräckligt kompletta för bedömning. Regn, rusk, mörker och stigande elpriser. Muntra upp hösten med en Panasonic Nordic luftvärmepump som är byggd exklusivt för drift i Norden och som både sparar energi och ger bättre inomhusklimat med renare luft. Köp din värmepump i vår nya e-handel på så får du installationspaket med kylrör, konsol och vibrationsdämpare (värde :-) på köpet! - Vi har i dagarna synat in det första kontrollorganet som efter att certifikaten är klara kan få sitt ackrediteringsbeslut, säger Thomas Neldén, enhetschef för Anläggningar och installationer på SWEDAC. För att bli ett ackrediterat kontrollorgan krävs det att företaget har en certifierad energiexpert och ett fungerande ledningssystem enligt SS EN ISO/ IEC SWEDAC hanterar för närvarande ansökningar från fyra certifieringsorgan som är intresserade av att få certifiera energiexperter som i sin tur ska arbeta på de företag som ska genomföra energideklarationerna. Pressad tidplan Trots att arbetet har påbörjats kommer det att bli svårt att hinna energideklarera samtliga flerbostadshus innan den 31 december 2008 eftersom tidplanen för myndigheterna redan från början varit hårt pressad. Den svenska förordningen som styr hur EU-direktivet och lagen om energideklarationer ska tillämpas trädde i kraft den 21 december Först därefter kunde Boverket utforma sina föreskrifter, som trädde i kraft den 20 februari Boverket har i samverkan med SWEDAC genomfört fem seminarier om tillämpningen av energideklarationer. Dessutom har SWEDAC tagit fram och publicerat information för att underlätta för företag som vill bli ackrediterade. De första energideklarationerna kommer att kunna genomföras tidigt i höst. - Vi räknar med att företagen som idag har sökt ackreditering kommer att vara ackrediterade inom två månader om dokumenten är i ordning, säger Thomas Neldén. Högre elpriser vid årsskiftet Elpriserna väntas stiga vid årsskiftet, till stor del beroende på högre pris på utsläppsrätter. Den bedömningen gör energibolaget Fortum. I år har välfyllda vattenmagasin och låga priser på utsläppsrätter gjort att elpriserna varit lägre än förra året, konstaterar Fortum. CITCOP SWEDEN AB Tel: Internet: Vi säljer till alla företag. Begränsningar i nätkapaciteten har samtidigt skapat stora prisskillnader på den nordiska elmarknaden. Elpriserna i södra Norge har legat betydligt lägre än i andra delar av regionen. Kraftiga regn har under sommaren lett till ett överutbud av el vilket, trots omfattande export, lett till dramatiskt sänkta priser. Stamnäten, det vill säga de högspänningsledningar som binder samman de nationella elnäten i Norden, har inte haft tillräcklig kapacitet för att exportera elen vidare till andra regioner, konstaterar Fortum. Hur vädret blir framöver är förstås osäkert men Fortum räknar med att det nya priset på utsläppsrätter kommer att leda till höjda elpriser. Just nu är vattenmagasinen i Norden fyllda till 89 procent mot normalt 61 procent. Fortum konstaterar att hittills har det varit fördelaktigt med ett rörligt elpris och spår att det även under hösten kommer att fortsätta att vara billigast för konsumenten med rörligt pris. Men framåt årsskiftet tror Fortum att det rörliga priset kommer att stiga till samma nivåer som de fasta priserna ligger på i dag.

14 14 fastighetsförvaltaren nr Energi Byggtermografi lönar sig I takt med ökade olje- och elpriser ökar intresset för energibesparingar. En värmekamerainspektion ger en bra vägledning om vad som behöver åtgärdas för att fastigheten ska bli så energieffektiv som möjligt! Stora energibesparingar går att göra också med små insatser till exempel genom att ordentligt se över fastighetens klimatskal, dvs. väggar, tak, golv och fönster. Ett bra klimatskal släpper ut mindre energi vilket förutom den ekonomiska besparingen också är en vinst för miljön! - Att kontrollera sin fastighet med hjälp av en värmekamera är en bra hjälp för att ta reda på hur väl fastighetens klimatskal fungerar, säger Henrik Nordström, försäljningschef på FLIR Systems i Danderyd. Dessutom är värmekameran ett utmärkt instrument för att hitta ytkondens och vattenläckage, något som i förlängningen kan utvecklas till mögelangrepp. Värmekameran, en svensk uppfinning från början av 60 talet, omvandlar IR-strålning från mätobjektet till en så kallad värmebild. På värmebilden är det lätt att se t.ex. bristfällig isolering, kallras eller drag. Värmekameran kan också identifiera dolda vattenskador, lokalisera reglarna i väggen eller slingorna i ett värmegolv. Införandet av energideklarationer av byggnader är nu i uppstartskedet och beräknas träda i kraft fullt ut årsskiftet 2008/ Den nya energideklarationen kommer också att göra fastighetsägarna än mer medvetna om värdet av ett energieffektivt hus, förutspår Henrik Nordström. Förutom minskade energikostnader och bättre komfort är det troligt att insatserna för att spara energi också ökar värdet på fastigheten. Att man samtidigt gör en insats för miljön är ytterligare en bonus! Och det är inte bara gamla hus som är intressanta att termografera. Att kontrollera nybyggnationer kan ge värdefull information om t.ex. isolering och lufttäthet. Ett annat exempel på en energibesparande åtgärd är att termografera energiglasfönster. Inte sällan visar det sig att fönstren vänts åt fel håll vilket får en helt annan effekt än vad det var tänkt! En värmekamerainspektion kan alltså ge den information som behövs för att förebygga fel och därigenom kostsamma och tidskrävande reparationsarbeten. Från och med 1 januari 2009 ska nya byggnader energideklareras. - Termografi är inte någon ny teknik, avslutar Henrik Nordström, men nu när värmekamerorna gått ned i pris märker vi ett stigande intresse både hos fastighetsägare och privatpersoner som vill se om sitt hus och sin ekonomi! Letar du golvvärme? Vi gör det enkelt för dig Ta bara det här med våra flexibla rör och prefabricerade produkter. Våra fördelare och shuntar är komplett monterade vid leverans, stilrent formgivna i rostfritt och enkla att installera. Det är bara ett exempel på hur vi tänker. Andra exempel är vårt personliga engagemang i varje objekt och att vi projekterar hela systemlösningen, från matarledningar till fördelare och reglering, anpassat till ditt unika objekt. Vi tycker det skall vara enkelt att välja rätt golvvärme och göra en snygg och kvalitetssäker installation. Gör det enkelt för dig Tel Solen din nya stora elleverantör Under tio år har världsmarknaden för solceller vuxit med 40 procent per år och omsätter över 100 miljarder kronor. En stor industriell våg av solcellsenergi byggs i många länder. Miljövinsterna är enorma. Tyskland satsar stort, men Sverige tvekar, skriver Björn Sandén, docent i miljösystemanalys vid Chalmers tekniska högskola, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Vid horisonten håller en ny industriell våg på att byggas upp, där solceller kommer att spela en nyckelroll. Om Sverige inte ska halka efter måste regeringen och svenska industriella aktörer agera strategiskt kring solenergin, menar Björn Sandén och framhåller tre huvudskäl till att han ser solceller som en trolig motor i denna nya industriella våg: Potentialen är enorm. Tillväxttakten är mycket snabb och leder via massproduktion till låga kostnader. Solcellernas flexibilitet leder till mångfasetterad tillämpning och nya industriella aktörer. Björn Sandén anser att det är hög tid att förbereda ett kraftfullt och smart marknadsstöd för solceller. Det handlar inte bara om miljövinster i en avlägsen framtid. Det gäller klimatet och Sveriges industriella utveckling. Spelet är i full gång, insatserna läggs nu! Thermotech_Fastighetsförv_Nr5_ :04:22

15 fastighetsförvaltaren nr Energi Lokal närvaro och helhetslösningar är vår styrka En ständigt pågående klimatdiskussion i vårt samhålle i kombination med fastighetsägarnas intresse av att sänka sina kostnader är starkt bidragande orsaker till en allt större efterfrågan på energieffektiva uppvärmningsalternativ som är både ekonomiska och miljövänliga. 834 forskare, ingenjörer och experter Varav 22 professorer, 186 tekniska doktorer och forskarutbildade och 302 civilingenjörer och akademiker m 2 laboratorier Nationellt och internationellt ledande resurser inom Bygg, anläggning och förvaltning Energi och miljö Materialteknik och kemi Mekan- och fordonsindustri Elektronik och IKT Mätteknik Trätek - träteknik och träbyggande Livsmedel, läkemedel och bioteknik Brand och skydd års forskarerfarenhet Den inom SP-koncernen samlade kunskapsbanken hos våra nu verksamma forskare Vårt mål är att göra Sverige klokare och rikare. Den rikstäckande TESAB-gruppen har sitt huvudkontor i Kungsbacka och består av installationsföretag (entreprenörer) inom kyla, fukt och värme. - TESAB bildades 1987 av ett antal lokala entreprenörer i kylbranschen som ville växa och bli starka. En idé som också har givit resultat. I dag är vi många starka, lokala företag som sysselsätter ungefär 300 medarbetare, finns över hela landet och är Sveriges marknadsledande företag inom kyla och energioptimering, berättar VD Erik Törnqvist. Möjligheterna att spara energi är större än vad många tror. Man kan påverka kostnaderna tidigt och hitta kostnadseffektiva lösningar redan i system- och projekteringsskedet. Små när det behövs och stora när det krävs - Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder både den lokal närvaron och helhetslösningar som uppfyller deras behov. Det är vår styrka och innebär att vi är små när det behövs och stora när det krävs. TESAB-företagen tar ett totalt funktionsansvar för sina installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Vi har även resurser för att ge komplett service efter installationen. Allt för våra kunders trygghet, framhåller Erik Törnqvist. Ett allt närmare samarbete - Samtliga installationsföretag arbetar under eget namn men är ändå en del av TESAB-gruppen. Vi jobbar hela tiden på att utveckla ett allt närmare samarbete mellan gruppens företag så att man ska kunna vända sig till sitt lokala företag och ändå få tillgång till samma möjligheter inom våra verksamhetsområden industri- och komfortkyla, livsmedelskyla och värme/energi, där vi arbetar med både egna produkter och produkter från utvalda leverantörer, förklarar han. TESAB upplever en ökad efterfrågan på sina produkter och tjänster inom flera av sina affärsområden. - Vi ser en stor potential att kunna växa ytterligare, exempelvis inom livsmedelskyla och inte minst inom den ständigt aktuella energisektorn. Där tror vi oss om att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar som är bra för både kundens ekonomi och för miljön. Problemet att hitta personal med rätt kompetens för den fortsatta expansionen är något som vi har gemensamt med de flesta specialistföretag i dag, menar Erik Törnqvist. SP är Sveriges bredaste och mest resursstarka forskningsinstitut för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Vi arbetar tvärvetenskapligt och erbjuder innovativ, ledande kompetens från forskning till tillämpning. Våra kompetensområden kan kombineras för att svara mot dina specifika behov. Vårt deltagande i EU:s forskningsprogram, vår stora internationella kontaktyta och vårt samarbete med universitet/högskolor förstärker dina möjligheter till utveckling. SP-koncernen arbetar oberoende och med hög integritet. Vi engagerar oss i dina frågeställningar. Vad kan vi göra för dig? SP är en viktig resurs för Sveriges framtid. Läs mer på: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brinellgatan 4, Box 857, Borås e-post: tel:

16 16 fastighetsförvaltaren nr Energi Samarbete för varma och tysta golv i flerfamiljsfastigheter Komfortgolv är ett nytt koncept för vattenburen golvvärme som ger unika värmeoch stegljudsreducerande egenskaper. Tack vare spårfrästa EPS-skivor med ytan av alumiumplåt ger systemet en jämn och stabil värmefördelning. - Thermotech samarbetar med företaget maxit AB som har ett så kallat komfortgolv anpassat för flervåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag där det behövs stegljuddämpning. Samarbetet innebär att vi tillsammans ska kunna erbjuda fungerande system med detaljerade ritningar och beräkningar av flöden och temperaturer samt prefabricerade produkter för sammankoppling. Syftet är också att underlätta för beställare och entreprenörer att få så få kontaktytor som möjligt vid frågor om teknik och lösningar, berättar Andreas Anderzon, marknadschef på Thermotech Scandinavia AB. Det pågår även forskning i ämnet på Chalmers, där Thermotech har bidragit med kunskap och erfarenheter i ett tidigt skede. Projektet, som leds av professor Carl-Erik Hagentoft, finansieras av Energimyndigheten och SBUF och i november lämnas en delrapport och planering för de resterande 1,5 åren görs tillsammans med intressenter i projektet. Thermotechs Flytande Golv I de fall där stegljud inte är något speciellt problem kan Thermotechs Flytande Golv 18 vara ett bra alternativ. Det är golvskivor för vattenburen golvvärme med en bygghöjd av endast 18 mm. Övergolv som parkett och laminat kan läggas direkt på golvvärmeskivorna. Om golvet ska beläggas med plastmatta måste först golvspånskiva läggas ovanpå golvvärmeskivorna. Keramiska plattor kräver ett stabilt underlag och i torra utrymmen ska dubbla korslagda lager gipsskivor läggs ovanpå cellpastskivorna innan fix och klinker. I våtutrymmen ska man skilja avjämningsmassan från aluminiumplåten genom att använda en geotextilduk och förstärka med ett armeringsnät av glasfiber för att sedan applicera ett lager avjämningsmassa ovanpå. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,5 mm aluminiumplåt. Golvvärmeplåtens kraftigt cirkelformade vulst för röret gör att kontakten mellan röret och plåten blir mycket god, vilket bidrar till att värmen effektivt överförs via plåten till övergolvet. Golvskivan för flytande förläggning av golvvärme är sammansatt av värmefördelningsplåten och cellplast med mycket hög tryckhållfasthet för att möjliggöra installation av tunna övergolv. För att ge mellangolvet bättre stabilitet och för att underlätta monteringens överlappas skivorna mot varandra. Skivorna blir mycket enkla att lägga rätt eftersom spåren styr in sig mot varandra. Skivorna kan enkelt delas genom att plåten har försetts med knäckanvisningar. Cellplasten skärs med kniv vid plåtens knäckanvisningar varefter plåten bryts av. Thermotechs golvvärmerör >MIDI< Composite uppfyller kraven i gällande golvvärmenorm, DIN Röret har en yta med låg friktion vilket underlättar installationen. För varje objekt upprättas installationsritning på CAD där alla skivor och slingor ritas ut. Beräkning av injusteringsvärden för flöden och vattentemperaturer ingår också i varje leverans. Flytande Golv 18 finns i två utföranden: cc 300 repektive cc 160 mm. Vid randzoner med höga effektbehov, stora fönsterpartier eller liknande, läggs skivor med tätare cc-mått. Vid behov av extra isolering finns Flytande Golv med isolertjocklekarna 30, 50 och 70 mm. Tjocklek på skiva beror på anläggningens förutsättningar. Ju sämre isolerat underlag desto tjockare skiva Flytande Golv rekommenderas. Systemlösning med matarledningar och gruppfördelare Thermotech 1 eller 2 gruppfördelare, tillsammans med matarledningsrör, används med fördel när flera golvvärmefördelare ska kopplas samman parallellt mot en värmekälla. Det finns flera fördelar med att koppla golvvärmefördelare parallellt mot en gruppfördelare; Matarledningarnas dimensioner kan hållas mindre Tryckfallet i hela systemet blir lägre Injusteringen av flöden mellan de olika golvvärmefördelarna kan enkelt göras överskådligt på en plats Funktionen säkerställs Alla fördelare kopplas skarvfritt mot en större fördelare Vattenburna golvvärmesystem för alla behov och miljöer - Oavsett du bygger nytt eller renoverar har Thermotech ett golvvärmesystem som passar. Thermotech har ett unikt golvvärmesortiment för de stora projekten. Våra gruppfördelare och stora shuntar är, liksom vårt övriga sortiment, komplett monterade vid leverans, stilrent formgivna i rostfritt och enkla att installera. Vår systemlösning är lämplig för den större villan men också för bostadsfastigheten, kontors- eller industrilokalen. Med allt från matarledningar till fördelare och reglering hjälper vi kunden att skräddarsy hela systemlösningen för varje unik anläggning. En jämnt fördelad värme innebär inte bara komfort utan också möjlighet att hålla medeltemperaturen lägre. I princip kan golvvärmesystemen ersätta fastighetens radiatorer. Om du till exempel bygger om en vindsvåning eller bygger på en takvåning på fastigheten kan du utan att behöva göra stora ingrepp skapa ett separat värmesystem med hjälp av golvvärme och vår VVS shunt TMix E, förklarar Andreas Anderzon.

17 fastighetsförvaltaren nr Små investeringar leder till stora resultat DEOS (Drift Energi Optimering Support) Energi DEOS (Drift Energi Optimering Support) är ett erbjudande bestående av ett antal servicetjänster. Grundtanken i DEOS, liksom i Siemens övriga energi- och miljöbesparande tjänster, är att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att spara energi, miljö och pengar genom att optimera driften och användningen av energi och medier. Tjänsterna är självfinansierande och ger varje år tillbaka mer än de kostar. Vanligen minskar fastighetens energikostnad med runt 30 procent årligen jämfört med basåret, men enskilda fall har minskat kostnaden med upp till 70 procent. Optimering Övervakning Energioptimering Att optimera driften kan innebära besparingar på upp till 70 procent av fastighetens energikostnad per år. Siemens erbjuder en uppsättning tjänster som kan kombineras ihop med syftet att väsentligt förbättra fastighetens driftnetto, samtidigt som energiförbrukningen minskar. Till stor del handlar det om kunskapsöverföring; kostnadsmässigt små investeringar som åstadkommer mycket stora ekonomiska besparingar och förbättringar. Både för ekonomin och för miljöpåverkan. Analys Processartat arbetssätt Arbetssättet är processartat och innebär inventering, kontroller, och ständiga förbättringsförslag. Kundens affärer påverkas positivt genom att funktionen och inomhusklimatet blir bättre. Kontrollen ökar och färre akuta störningar inträffar. Dessutom ökar systemens livslängd eftersom de utnyttjas optimalt och uppgraderas kontinuerligt för att uppnå bästa prestanda. DEOS handlar om kontinuitet och ständiga förbättringar. Det finns ett värde i att allt inte görs på en gång och att se tjänsten som en process i stället för en engångsföreteelse. Partnerskap Principen är att varje förbättring ska betala sig själv tack vare den besparing den innebär. Siemens tekniker arbetar tillsammans med driftpersonalen, vilket innebär att personalens kompetens kontinuerligt höjs. Tanken är inte att ta över kundens jobb utan att arbeta tillsammans med kundens personal för att driva igenom förbättringar. Det handlar i stället om ett långsiktigt partnerskap som förändras och utvecklas över tiden. Ofta är kundens anställda specialister på sina enskilda områden. Siemens tekniker har specialkompetensen att se helheten och säkerställa att byggnadens system samverkar på bästa sätt. Energiinventering Ett projekt initieras med en enklare analys av kundens behov och fastighetens förutsättningar. Därefter definieras gemensamma mål. I fas 2 sker en noggrann energiinventering och en diagnos ställs på byggnadens prestanda. Nu anges vilken besparingspotential som finns i fastigheten. Efter att avtalet defnierats, skräddarsys en lösning som sedan implementeras. Återkoppling I det processinriktade arbetssättet ligger att fastighetens system ständigt ronderas och övervakas på distans. Siemens supportrum har en central roll i detta åtagande som även innefattar larmhantering och mätvärdesinsamling. Då kontrolleras funktioner och funktionssamband granskas samtidigt som en ständig driftoptimering sker. På återkommande anläggningsträffar går man igenom loggböcker och mätresultaten stäms av. Anläggningsträffarna ger tillfälle att presentera förbättringsförslag och informera om uppdateringar. Genom dessa träffar hålls också Siemens uppdaterade om kundens framtidsplaner inom fastighetsförvaltningen. Siemens team följer hela tiden upp ringarna med hjälp av olika protokoll och dessa är mycket viktiga. Varje år görs en funktionskontroll på plats för att upptäcka eventuella fel och brister och se till att systemen samverkar. Referens: Borås kommun Många av SBT:s kunder finns inom den offentliga sektorn. Ett exempel på en kommun som framgångsrikt använt DEOS är Borås. I tio skolor har befintliga installationer använts för tjänsten DEOS. Kommunen sparade 29 procent av uppvärmningskostnaderna redan första året, 8 procent på elen och 22 procent på vattenkostnaderna. Följande år ökade besparingarna ytterligare. De viktigaste kundfördelarna med DEOS: optimerar befintliga system att spara pengar, energi och miljö inomhusklimatet livstiden på den tekniska utrustningen ökar kompetensen och engagemanget i den egna organisationen - DEOS är en kontinuerlig optimeringsprocess som bidrar till besparingar i miljön och ekonomin, sammanfattar Johny Hjerpe, marknadsansvarig energi på Siemens Building Technologies. SWEDAC har ackrediterat fyra certifieringsorgan som kan certifiera energiexperter Fyra certifieringsorgan har ansökt om att få certifiera energiexperter. Samtliga fyra är nu ackrediterade. Certifieringsorgan som kan certifiera energiexperter är: Det Norske Veritas Certification AB (DNV), ackrediteringsnummer 1053 Certifieringskontoret SWEDCERT AB, ackrediteringsnummer 1355 SITAC AB, ackrediteringsnummer 1422:01 INCERT AB (Installationscertifiering i Stockholm AB) ackrediteringsnummer 1343 Kontrollorgan ackrediterade Det första kontrollorganet som ackrediterades för energideklarationer av byggnader var Energy Concept in Sweden AB. Företaget har sitt säte i Mölndal med kontor även i Arlöv. Ackrediteringsnummer 6848 och omfattningen är kvalificerad. Ytterligare kontrollorgan som ackrediterats är i skrivande stund (28 september 2007): PL Ingenjörsteknik i Strängnäs med ackrediteringsnummer 6870 Lennart Karlsson i Aneby (firma) med ackrediteringsnummer 7024 SWECO Theorells AB i Stockholm med ackrediteringsnummer SEDEK Skandinavisk Energideklarering AB i Boden med ackrediteringsnummer 6876 Anticimex AB i Karlstad med ackrediteringsnummer 7022 PW Energi AB i Växjö med ackrediteringsnummer 7027 RIBA AB i Stockholm med ackrediteringsnummer För att hitta certifieringsorgan på Boverkets webbplats väljer du att söka på Ackrediteringsområde och sedan Personcertifiering under Samtliga ackrediteringsområden. För att hitta ett ackrediterat kontrollorgan (godkänt företag) som kan genomföra din energideklaration välj att söka på Ackrediteringsområde och sedan Energideklaration för byggnader under Ackrediteringsområde. Enklaste sättet är att använda menyn och klicka på Energideklarationer för byggnader. Nu är Boverkets redo att ta emot energideklarationer! Så äntligen! Efter många tester, omskrivningar, omprogrammering, förändring, tester igen så finns en elektronisk version av Energideklarationen. Slutversion? Nej. Alla nya datasystem har en inkörningsperiod och en del utveckling finns kvar att göra. I dag är systemet tillgängligt enbart för de ackrediterade kontrollorganen och de utbildade/utsedda energiexperterna. Uppdaterade listor med ackrediterade kontrollorgan får Boverket via SWEDAC dagligen. Nu kan Boverket enbart ta emot energideklarationer. Systemet är inte klart för till exempel kommuner, byggnadsägare och andra att få se sina egna uppgifter. Men det är högsta prioritet i det fortsatta arbetet. Hur ser formuläret ut? Det ser du på webbsidan Formulär för energideklaration. Här finns formuläret som pdf med ett exempel av sammanfattningen som heter Husets energianvändning. Faktablad Boverket har tagit fram en ny serie faktablad om energiåtgärder. Syftet med faktabladsserien är att ge dig som byggnadsägare information om möjligheter och risker med olika åtgärder som kan minska energikostnaderna. Faktabladet innehåller generella upplysningar. I det enskilda fallet kan du behöva kontakta en konsult så att åtgärden blir anpassad till byggnaden. Du kan också kontakta din kommunala energirådgivare om du har frågor om åtgärder som kan spara energi.

18 18 fastighetsförvaltaren nr Energi Intervju med Hans Fredriksson, utbildningschef Siemens, Huddinge Byggnad utifrån Foto Ilse Österwall Siemens i världen sysselsätter personer i 190 länder. Socialt ansvarstagande manifesteras genom sociala och miljörelaterade aktiviteter, goda affärsseder och bolagsstyrning. Siemens i Sverige har ca anställda, etablerade på ett 50-tal platser runtom i landet. Senaste affärsår redovisades en omsättning på över 14 miljarder kronor. Forskning och utveckling bedrivs inom medicinteknik, säkerhet, kraftproduktion och byggnadsautomation. Utbildningsverksamhet omfattar flera tusen deltagare per år. Siemens är inte bara dammsugare och röntgenapparater, nyligen introducerades en datortomograf byggd på helt ny teknologi, och i Lillgrund utanför Malmö är bygget av Sveriges största vindkraftverk igång, kommer att producera el till hushåll. I projektarbetet väljer teknikern ett objekt och utformar konkreta förbättringsförslag, som behovsanpassas med samverkan mellan olika system, och optimerar energiförbrukning. Garage, vårdhem, badhus, centrumbyggnader, skolor och daghem har varit föremål för kursdeltagarnas intresse. Hur startade den här utbildningen? - Siemens utbildning har pågått i 40 år, men området är nytt och möter stora behov på marknaden, berättar Hans Fredriksson (utbildningschef.) Vi har filat och putsat länge på innehållet, innan vi satte igång. I våra kurslokaler finns samma möjligheter till problemlösning som ute i verkligheten. Bas och grund måste finnas hos deltagarna, vi fyller i luckor och binder ihop lösa kunskapsbitar, repeterar och diplomerar efter avslutade arbetsprov. Är det bara manliga kursdeltagare? - Inte alls, men kvinnor är en bristvara i dessa yrkesgrupper. I utbildningarna är 1 av 30 deltagare kvinna. En av tre som diplomerades var ju faktiskt en dam, men vi könskvoterar inte, arbetsprovet avgjorde. Hur kom Ni på själva idén med energicertifiering? - Ingen kan väl ha undgått att jordens resurser krymper, vi måste dra vårt strå till stacken. Företag i vår storleksordning bör föregå med gott exempel. Om alla bara förbrukade sin del av våra gemensamma resurser, skulle energiförbrukningen minska och utsläppen minimeras. I utbildningen ingår miljötänkande, och hur vi kan bidra till en bättre och renare värld. Siemens utbildar lärande ledare Hans Fredrikssons och arbetslagets erfarenheter och kreativa nytänkande har formats till en eftertraktad utbildning, nysatsningen på energioptimering har tagit form och den första kullen drifttekniker har diplomerats. Tre tekniker från Örnsköldsvik blev först ut på plan, Stefan Nylén, Patrik Jonsson och Gerd Östman (35-50 år.) Under högtidliga former överlämnades diplom i Siemens högkvarter, Huddinge. Redovisade projektarbeten pekar på en energisnålare men framför allt, större ansvarstagande och renare miljö i framtiden. Förändringsarbetet ingår i moderna miljökrav, där utbildning är investering. Certifiering skapar trygghet för den anställde, och allt fler inser att en omfattande attitydförändring krävs för att hushålla med gemensamma resurser och rädda framtiden. Energicertificering omfattar funktionalitet, behov och optimering. Vad är rätt förkunskap för utbildningen? - Självklart måste det finnas en viss grundkompetens, är man osäker finns en självtest på vår hemsida, (välj byggnadsautomationssystem.) Vad är grundtanken med att diplomera driftstekniker? - Rätt utformad utbildning löser många senare problem! Krav måste ställas på oss som utbildar, på chefen som lärande ledare och på den som utför arbetsuppgifterna. Vi vill höja statusen, uppgradera kompetens i takt med teknisk utveckling och minska energianvändning. Om inte den som sköter anläggningen kan tillräckligt, hjälper det ju inte att investera i nya, moderna system! Är utbildningen prisvärd? - Det beror på hur man värderar vår miljö, men alla är intresserade av att spara pengar, kontentan av energioptimering. Kostnad för utbildning och certifiering är liten i jämförelse med alla onödiga driftstopp ute vid anläggningarna. Beräknat under ett år är inte utbildningen dyrare än en kopp kaffe om dagen. Vårt uppdrag var också att ta fram något nytt, och det har vi lyckats med. På 1940-talet kostade det 6 kronor och 25 öre per kurs att gå i Siemens Regulatorskola, en hisnande summa på den tiden Har det varit stort intresse för utbildningen? - Vi har lyckats över förväntan. Många landsting och kommuner har hört av sig och fleråriga projekt har startats upp. Stora företag med stabil ekonomi inser fördelarna, små privata bolag ligger i startgroparna. Allt fler börjar förstå att dyrbara investeringar kräver tekniker som sköter dem på rätt sätt Hur är kursen upplagd? - I kurslokalerna finns det mesta man kan önska sig av labbmöjligheter och simulatorer. Siemens samarbetar med KTH och SIFO, bra värdemätare. Efter vår utbildning kan man optimera driftskostnader och använda övervakningssystem för att analysera VVS-systemens funktionalitet. Minska energianvändning med bibehållen kvalitet och nöjda hyresgäster, alla övningar och problemlösningar finns ute i verkligheten. Byggnad utifrån Foto Ilse Österwall Hur kom Siemens in på detta miljövänliga, energisnåla stickspår? - Tillsammans med oss som har hand om utbildningen! Dokumentärfilmen En obekväm sanning (originaltitel: An Inconvenient Truth) från 2006 av Al Gore har lett till många eftertankar. Filmen handlar om global uppvärmning och dess effekter. Om Siemens produkter och utbildning bidrar till en bättre miljö, så följer fler efter. De tre teknikerna fick inte bara Diplom, ära och berömmelse. Förutom att de numera kan kalla sig energitekniker kan de läsa sitt exemplar av boken 100 sätt att rädda världen (författare: Johan Tell, Max Ström förlag) och samtidigt fundera över Siemens slogan lösningar för en hållbar framtid. Ilse Österwall Utbildningslokalens arbetsvägg (automatik och styr-reglage.) Foto Ilse Österwall Önskningar inför framtiden? - Att fler företag inser att man måste börja i rätt ände, på golvet. Det handlar ju inte bara om fastighetsskötare som springer sig trötta mellan felanmälningar, faktiskt mer om att hitta grundorsaken till problem. Målsättning inför framtiden är att fortsätta ställa höga krav på samarbetspartners, inte minst i miljötänkandet, då når vi våra uppsatta mål redan år 2007.

19 fastighetsförvaltaren nr Energi I januari 2009 ska alla byggnader vara energideklarerade Ny bok från SIS Förlag visar hur du förbereder dig Det finns fler än du som vill sänka energiförbrukningen. Om mindre än två år ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter och lokaler vara energideklarerade. Syftet är att effektivisera energianvändningen med både ekonomi och miljö som vinnare. Nu ger SIS Förlag ut en handbok som gör det enklare att såväl förbereda som genomföra energibesiktning av byggnader. Varje person som äger en byggnad, t.ex. ett flerbostadshus eller en lokal, är skyldig att deklarera hur mycket energi byggnaden gör av med. Lagen om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 och beskriver vilka byggnader som ska energideklareras och vid vilken tidpunkt. Slutdatumet för de flesta byggnadstyper är årsskiftet Det är många som behöver hjälp att komma igång med förberedelserna inför energideklarationen. I boken finns checklistor som beskriver vilka fakta som ska fram, hur du förbereder en besiktning, hur du besiktigar och hur du beräknar kostnader för olika energiåtgärder, säger Karin Adalberth, energikonsult vid prime project AB och författare till boken tillsammans med Åsa Wahlström, SP. Energibesiktningen genomförs av en energiexpert, men en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening kan minska kostnaderna för energibesiktningen genom att själva ta fram faktaunderlag. Boken Energibesiktning av byggnader fungerar som en praktisk vägledning för såväl förberedelserna som för besiktningen. Författare till boken är Karin Adalberth, konsult med inriktning på energieffektivisering i byggnader, och Åsa Wahlström, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med inriktning på bland annat inneklimat- och miljöaspekter av energianvändning och energieffektivisering i byggnader. Boken Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler finns tillgänglig hos SIS Förlag. Med boken kommer en cd med mallar och checklistor. Energideklaration för Paket Normal och Kvalificerad Utbildningen genomförs under fyra dagar och ger den kunskap som krävs för att bli certifierad Energiexpert för Normal respektive Kvalificerad behörighet. Målet är att du ska bli väl förberedd inför det skriftliga prov som ska åberopas vid ansökan om att bli certifierad energiexpert. Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som har för avsikt att bli certifierad energiexpert, behörighet Normal och Kvalificerad. Den är också lämplig för dig som vill ha kunskap och förståelse för energideklarationers innehåll och utförande ur ett beställarperspektiv. Kursinnehåll: Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd. Besiktningsförberedelser. Ekonomisk utvärdering. Byggnadens klimatskal. Värme, ventilation, va-system. Kyl- och värmepumpsystem. Elsystem. Energiprestanda - nyckeltalsanvändning. Kostnadseffektiva besparingsförslag. Energiberäkningsprogram. Besiktningsförfarande. Energideklarationsmallar. Information om certifiering, ackreditering. Genomgång inför hemstudier och prov som avläggs cirka 2-3 veckor efter kurs. Energiutbildningarna arrangeras av IUC Installatörernas Utbildningscentrum och genomförs i samarbete med Wikström VVSkontroll AB som under många år arbetat med uppdrag som beskrivs i BFS2007:4 Energideklaration för byggnader. Certifieringen av energiexperter sköts av ackrediterade certifieringsorgan. Installerar ni en värmepump i fastigheten sänker ni inte bara energikostnaderna, ni minskar även påfrestningarna på miljön! TESAB-Gruppen är Sveriges ledande Kylinstallatörer som sätter fokus på energibesparing. Vi är rikstäckande och finns på drygt 30 orter över hela landet. Vi förser Sveriges fastigheter med värme och sänker våra kunders energiföbrukning, något som gynnar både plånboken och miljön. TESAB-Gruppen levererar inte bara produkter vi ger dig funktion och tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till service och underhåll. För konsultation och rådgivning, besök våran hemsida.

20 20 fastighetsförvaltaren nr Energi Elekto relä Smart teknik och exakta väderprognoser spar energi Spara 8-12 % på värmekostnaden. Systemet kallas prognosstyrning och är baserat på detaljerade väderprognoser som SMHI gör för geografiskt väl avgränsade områden. Dessa prognoser är mycket mer träffsäkra en de vi vanligtvis hör i radio eller ser på TV som avser mycket större områden. Kombinerar man dessa prognoser med vad man vet om en fastighets läge och energitekniska egenskaper visar erfarenheten att man spar mellan 7-12 % av värmeförbrukningen. På köpet får man en jämnare inomhustemperatur och bidrar till minskade utsläpp av CO2. Så här fungerar det Alla vet att det traditionella systemet att styra en fastighets värmecentral med bara en utegivare har sina nackdelar. Blåsigt och ostadigt väder drar bort värme från huset. Trots utegivaren som skall justera temperaturen fryser hyresgästerna. Är det kallt och soligt på morgonen blir det ofta för varmt längre fram på dagen. Med prognosstyrning justeras och anpassas värmen till det aktuella behovet effektivare än tidigare varit möjligt. På köpet spar man energi. Prognosen från SMHI överförs kontinuerligt med beräknade temperaturvärden på utetemperatur (ET) för närmste 24 timmarna via internet till en GRPS-baserad prognosmottagare placerad i fastighetens värmecentral. I kombination med kunskap om byggnadens läge, energitekniska egenskaper och användningssätt beräknas den värmemängd som vid varje tidpunkt måste till- eller bortföras för att få önskad inomhustemperatur. Detta värmebehov uttrycks i en så kallad Ekvivalent Temperatur, ET. Denna ersätter utelufttemperaturen som styrsignal till byggnadens reglercentral. Med prognosvärden på ET som styrparameter i en byggnads reglercentral skapas ett kraftfullt verktyg för att vid varje tillfälle optimera behovet av köpt värme. Prognosstyrningen har blivit möjlig genom ett samarbete mellan SMHI och Elektro Relä AB För att SMHI:s prognoser skall resultera i rätt framledningstemperatur krävs ett abonnemang på SMHI:s prognosfiler samt en teknisk systemlösning. Abonnemang samt teknisk utrustning levereras av Elektro Relä AB. Det är modern webbaserad teknik som gör det möjligt att följa och styra anläggningen via internet. Prognosstyrningen underlättar också fastighetsskötarens jobb, genom att endast en rak reglerkurva behövs i reglercentralen, eftersom metodiken redan tagit hand om hur vädrets variationer påverkar just denna fastighet. Via Internet kan kunden även löpande följa sin anläggning med avseende på besparing. Även automatisk uppföljning kan kostnadsfritt levereras 1 gång/månad via mail. Elektro Relä AB Sedan 1961 har Elektro Relä tillverkat nivåkontroller för ång- och värmepannor. Under senare år har sortimentet utökats till övrig styr/regler och övervakande utrustning i såväl pannrum som i fjärrvärmecentraler. Samtliga apparater och givare bildar en stor familj av produkter som tillsammans kan kombineras efter kundens behov. Mer info finns på Klas Bergqvist Värmepumpar miljövänligt och kostnadseffektivt Sverige är i dag ett föregångsland för användande av värmepumpar och många länder riktar blickarna mot Sverige för att lära sig av våra framgångar. I dagsläget förser värmepumparna i Sverige hushållen förnybar energi motsvarande årsproduktionen från två kärnkraftreaktorer. En fortsatt kraftig expansion av användningen av förnybar energi är en förutsättning för ett uthålligt energisystem med minskad klimatpåverkan. Energimarknadsinspektionen gav nyligen ut rapporten Uppvärmning i Sverige I rapporten redovisas myndighetens syn på den aktuella situationen på de Svenska värmemarknaderna. Utvärderingen omfattar prisbilden och miljövärdering för olika uppvärmningssystem. Av rapportens miljöbedömning framgår att värmepumpar har lägre påverkan på växthuseffekten än fjärrvärme och ligger i nivå med pelletseldning och moderna vedpannor. Då övriga miljö- och hälsoeffekter som övergödning, försurning och partikelutsläpp vägs in i miljöbedömningen framstår värmepumpar som ett miljövinnande koncept. Fjärrvärmebranschen granskas ingående och den omfattande prisjämförelsen mellan fjärrvärme och värmepumpar talar sitt tydliga språk. I fler än 75% av landets kommuner som erbjuder fjärrvärme utgör ett värmepumpsystem ett billigare alternativ för flerbostadshus. Detta trots att myndigheten kraftigt underskattar värmepumparnas energieffektivitet. Teknikutvecklingen för värmepumpar går oerhört fort. De värmepumpsystem som installeras i dag är vida överlägsna de system som installerades för 5-6 år sedan. I rapportens beräkningsunderlag för värmepumpar används dagens investeringskostnader i kombination med verkningsgrader motsvarande tekniknivån för 10 år sedan. Av denna anledning missar myndigheten det faktum att värmepumpar i flertalet fall är det mest ekonomiska alternativet för såväl villafastigheter som flerbostadshus. Kostnadsskillnad mellan fjärrvärme och bergvärmepump. Beräkningarna är för ett mindre flerbostadshus med 15 lägenheter och en total area på 1000 m 2, ett uppvärmningsbehov om 193 MWh per år. I figuren jämförs de 241 kommuner för vilka Avgiftsgruppen publicerade fjärrvärmepriset för 2006 i rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.* *Figurer från Uppvärmning i Sverige 2007, Energimarknadsinspektionen.

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Välskött

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning i ett lugnt och omtyckt område. Lägenheten har ett bra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Västra Skrävlingevägen 86

Västra Skrävlingevägen 86 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59 m² Område Gula Höja Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har trivts jättebra i området, det är lugnt och skönt. Lägenheten har

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område utan biltrafik. Nära till tågstation och centrum.

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gångavstånd till centrum. Bra kommunikationer med buss utanför, tåg på ca

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Gull-Britt Jonasson VD

Gull-Britt Jonasson VD CKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 57 57 De Vi kan, Vi vill Vi vågar första 50 åren med Finja har varit fantastiska. Vi på Finja

Läs mer

Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 1.5 rum / 41 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En nyrenoverad lägenhet, centralt belägen och med fantastisk utsikt över staden och havet.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Hisingen Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Hisingen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Hisingen Tillträde tidigast 2013-08-01 " Ljus och modern lägenhet med fantastisk utsikt med bästa läget i området.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med utsikt mot Wilson Park. Nära till centrum och färje-

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område. Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2,5 rum (2 sovrum) / 57,5 m² Område Norra Guldheden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevlig och lugnt område med närhet till både city

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

Kristinagatan 6 A. Kristinagatan 6 A. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Kristinagatan 6 A. Kristinagatan 6 A. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 56 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är ljus med två takfönster, två mindre fönster och fönster

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Nobeltorget/ Sorgenfri Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge, helt insynsskyddat. Härlig inglasad balkong i

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Södra Gulsparvsgatan 56

Södra Gulsparvsgatan 56 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Söderkulla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll framför allt för det fria läget med underbar utsikt och helt insynsskyddat.

Läs mer

Lenvädersgatan 11. Län. Västra Gatuadress Lenvädersgatan 11. Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast

Lenvädersgatan 11. Län. Västra Gatuadress Lenvädersgatan 11. Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 0 m² Område Biskopsgården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Väldigt lugnt område i bra och välskött förening! Bra förbindelser

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Gyllenstensgatan 1 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostad är läget, med närhet till både natur med möjligheter

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En ljus och välplanerad

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område med gångavstånd till city och park endast

Läs mer