Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning"

Transkript

1 Nöjd kund-garanti Fortum Energidisplay har en nöjd kund-garanti på 32 dagar. Under garantitiden kan du montera och testa apparaten i lugn och ro. Om du inte är nöjd med energidisplayen kan du returnera den och få pengarna tillbaka. Produktgaranti Fortum Energidisplay har en produktgaranti som gäller i 24 månader från köpdatumet. Om du har frågor om garantierna kan du kontakta Fortums kundtjänst per telefon eller med e-post Säkerhetsanvisningar När du använder produkten ska du följa några enkla säkerhetsregler. Läs noggrant den här säkerhetsanvisningen innan du fortsätter. Energidisplayens säkerhet kan minska om den används på något annat sätt än vad som beskrivs här. TEKNISKA FAKTA Tillämpade standarder: Radioapparaternas radiofrekvenseffekt (GB och Europa) EMC-utsläpp (GB och Europa) Säkerhetsföreskrifter (GB och Europa) GB-standarder CE Maximispänning Maximiström EN300328V1.7.1 EN V1.4.1 EN55022 EN EN EN55024 EN CE 264 Vac Kat. lll 75A Energidisplayen har designats så att du enkelt kan montera den själv utan hjälp av en utbildad elektriker. Vid monteringen behöver du inte öppna säkringsskåp eller koppla in eller lossa några ledningar. Energidisplayen ska placeras på ett lämpligt ställe i byggnaden nära elmätaren. Tomma batterier får inte lämnas kvar i apparaten. Använd inte laddningsbara batterier. Använd energidisplayen bara i torra utrymmen. Ställ inte energidisplayen i närheten av vatten eller annan vätska. Stäng alltid av energidisplayen före rengöring och sänk inte ner den i vatten eller annan vätska. Kontakta din tjänsteleverantör om någon komponent blir skadad kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan. För att skydda miljön ska apparaten och batterierna förstöras på ett säkert sätt. Ta dem till återvinningsstationen där de tas om hand på lämpligt sätt. RoHS-kompatibel. Modell energidisplayen Energidisplayens sändare Energidisplayens givare CE-godkänd. Avsedd för bruk inom EU. Nominell spänning 230 Volt 50 Hz 3 x batteri typ C, 1,5 V N/A Ineffekt 0,25 W 0,2 W N/A Driftstemperatur 0 40 C C C Fukt 85 % icke-kondenserande 85 % icke-kondenserande 85 % icke-kondenserande Användning N/A N/A Kat. III Manual för Fortum Energidisplay V. 1.1 Fortum Markets Oy PB Fortum Bruksanvisning för Fortum energidisplay Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning Bruksanvisning ing Bruksanvisning ksanvisning Kontaktuppgifter Vår e-postadress är och webbadress Telefonnumret till Fortums kundtjänst är Energidisplayen har designats och tillverkats av Green Energy Options Ltd.

2 Tariffstaplar Fortum Energidisplay Strömkabel till displayen Bordsställ för displayen Batterier till displayen INNEHÅLL Elförbrukningen just nu Blixtsymbol (visar att det finns kontakt mellan displayen och sändaren. Om blixten blinkar är förbindelsen svag.) Symbolen för rätt/fel Vänsterknapp Förbrukningsenhet Elförbrukningen under det pågående dygnet Dagmätare Veckomätare Förbrukningstrenden Bilder på förpackningsinnehållet finns under flikenaa Montering av Fortum Energidisplayen 1 Inställningar 2 Följ upp din elförbrukning 3 Jämför din elförbrukning och sätt upp mål 4 Felsökning 5 Säkerhetsföreskrifter, garantiinformation och tekniska fakta 6 Inställningsknapp Högerknapp Skyddslåda för displayen + skruvar Sändare (inkl. 3 batterier) LED-läsare Kardborresikte för fästning av LED-läsaren

3 1 MONTERING AV FORTUM ENERGIDISPLAY Förberedelser : För monteringen behöver du en liten stjärnskruvmejsel och din elräkning. Du kan även hänga sändaren i en krok utan skyddslåda. Läs mera om Energidisplayen på webbsidan Kontrollera även värdet för impulsfrekvens bredvid den blinkande LED-lampan på din elmätare, t.ex. 480, 1000 eller imp/kwh. AKTA KRETSKORTET! AKTA AKTA KRETSKORTET KRETSKORTET!! KLICK Tryck in LED-läsaren tills det hörs ett klick. 1. Sätt i batterierna i energidisplayen. Testa kontakten mellan energidisplayen och sändaren så att apparaterna till en början står nära varandra. Displayen kan tillfälligt drivas med batterier. Observera att batterierna i displayen bara räcker i cirka två dygn vid kontinuerligt bruk. Batterierna till displayen kan sitta i displayen medan displayen är kopplad till en strömkälla utan att de förbrukas. Tomma batterier får inte lämnas kvar i displayen. Uppladdningsbara batterier får inte användas TRYCK FÖR ATT TRYCK TRYCK AVLÄGSNA LOSSA KÅPAN FÖR ATT FÖR ATT DEN ORANGEA AVLÄGSNA REMSAN AVLÄGSNA LOSSA KÅPAN LOSSA KÅPAN DEN ORANGEA DEN ORANGEA REMSAN REMSAN Ta ut sändaren ur skyddslådan. Lossa kåpan Förbindelsen mellan Fortum Energidisplayen på sändaren genom att försiktigt dra i den så och sändaren har bildats när blixtsymbolen på som bilden visar. Avlägsna det orangea batteriskyddet och sätt tillbaka kåpan. Sändaren är blixtsymbolen blinkar är förbindelsen dålig. displayen tänds. Det kan ta några minuter. Om nu klar att använda. Flytta energidisplayen närmare sändaren. Batterierna i sändaren håller i högst två år. Batterierna håller sämre om det är kallt. Räckvidden mellan Fortum Energidisplay och sändaren är cirka 30 meter genom 2 innerväggar. Tegel- och betongväggar samt mätarskåp av metall försämrar räckvidden.? Om ingen förbindelse uppstår automatiskt inom några minuter måste displayen synkroniseras. Se anvisningarna om synkronisering i kapitel 5 Felsökning. 4. För in anslutningspluggen till LED-läsaren genom hålet i skyddslådan. Anslut LEDläsaren genom att trycka pluggen i botten på uttaget. När pluggen är på plats hörs ett litet klick. Sätt försiktigt in sändaren i skyddslådan så att anslutningspluggen inte lossnar. Fäst locket till sändarens skyddslåda med skruvar. På baksidan av skyddslådan finns en magnet med vilken du kan fästa skyddslådan i ett mätarskåp av metall. Alternativt kan du använda de kardborrefästen som följer med i förpackningen. Skriv upp siffran xxxx imp/kwh som finns vid lampan. 5. Lokalisera en blinkande LED-lampa på din elmätare där det står imp/kwh (t.ex imp/kwh). Ta ut ett runt dubbelsidigt kardborresikte med hål i mitten ur förpackningen. Fäst ena sidan av kardborresiktet runt den blinkande LED-lampan. Ljuset ska synas genom öppningen i kardborresiktet. Fäst sedan andra sidan av kardborresiktet på LED-läsaren på sidan utan text. Fäst LED-läsaren på elmätaren med kardborresiktet. 6. På energidisplayen visas nu siffror och monteringen är klar. Gå vidare till kapitlet Inställningar i anvisningen. Ställ energidisplayen på ett sådant ställe där du lätt kan följa den och där signalen mellan displayen och sändaren fortfarande förmedlas. Anslut energidisplayen till en strömkälla. Det är bra att ha displayen kopplad till en strömkälla eftersom batterierna till displayen förbrukas mycket snabbt.? Om förbrukningen inte syns på energi-displayen gå vidare till kapitel 5 Felsökning.

4 2 INSTÄLLNINGAR Inställningsmenyn består av 12 punkter och alla inställningar görs på en gång. Inställningarna görs med inställningsknappen på displayen samt med höger- och vänsterknapparna på var sin sida av inställningsknappen. Du kan backa ett steg i menyn genom att hålla inställningsknappen intryckt. Du kan när som helst ändra inställningarna genom att upprepa inställningsproceduren. 1. ÅR 2. MÅNAD 3. DAG 4. TIMME 5. MinuT 6. ValuTA!" 7-8. Mata in pris (tariff) Uppgifterna om ditt elpris hittar du i din elräkning. Använd totalpriset för elen, dvs. räkna även in elöverföring och elskatt. Alternativt kan du använda en schablonkostnad på 12 cent/kwh som uppskattat pris. VÄNSTERKNAPP INSTÄLLNINGKNAPP Läs mera om Energidisplayen på webbsidan HÖGERKNAPP Börja inställningarna med att hålla inställningsknappen intryckt tills texten Set Year visas. Ställ in rätt årtal genom att bläddra siffrorna med hjälp av höger- och vänsterknapp. Bekräfta ditt val genom att trycka på inställningsknappen. Sedan ställer du in rätt månad. Texten Set Mon visas. Du ändrar siffrorna med hjälp av höger- och vänsterknapp. Bekräfta med inställningsknappen. Ställ in rätt dag. Ställ in rätt timme. Ställ in rätt minut. Ställ in rätt valuta. Genom att hålla höger- eller vänsterknappen intryckt ändras siffrorna snabbare. Vid inmatningen av priset tas hänsyn till 1 3 olika priser/tariffer beroende på hur elen prissätts. Tariff 1 = standardpris per kwh när priset på nattel och dagel är samma. Tariff 1 = priset på dagel om priserna på nattel och dagel är olika. Ställ in tariff 1 genom att mata in siffran med två decimaler: 12,00 = 12 cent. Du kan när som helst ändra priset i inställningarna.

5 2 INSTÄLLNINGAR 7-8. tariff 9. Målsättningen för den dagliga elförbrukningen 10. Virransäästötila 11. NäytöN sammuttaminen yöksi 12. Imp/kwh 8a Ställ in tiden för när tariff 2 börjar. Ställ in tariff 2. Tariff 2 = priset på nattel. Om du inte har nattariff matar du in siffran 00,00. Om du har nattariff matar du in värdena (se punkterna 8a, 8b och 8c). 8b Ställ in tiden för när tariff 2 slutar. 8c Tariff 3 = annat elpris. Tariff 3 används mycket sällan. Mata in siffran 00,00 för tariff 3. När du börjar använda energidisplayen känner du ännu inte till din exakta förbrukning varför vi rekommenderar följande värden: Liten familj 10 kwh Mellanstor familj 15 kwh Stor familj 20 kwh Om du har elvärme ska du tredubbla värdena. När du lär dig mer om din elförbrukning kan du ändra målsättningen för förbrukningen så att den motsvarar din faktiska elförbrukning. Off = Displayen är på hela tiden 1 = Displayen slocknar efter en minut och tänds igen för ett kort ögonblick var femtonde minut 2 = Displayen slocknar efter två minuter Du kan tända displayen när som helst genom att trycka på inställningsknappen. Välj alternativ 1 eller 2 om du vill spara energi. On disp = tidpunkten då displayen tänds Off disp = tidpunkten då displayen slocknar Kolla imp/kwh-värdet som står vid den blinkande LED-lampan på din elmätare (t.ex imp/kwh) och mata in det i energidisplayen. Genom att hålla höger- eller vänsterknappen intryckt ändras siffrorna snabbare. Inställningarna är nu klara. Nu kan du följa upp elförbrukningen i ditt hem och sätta upp mål för din elförbrukning. Imp betyder antalet impulser per kilowattimme. Om värdet för imp/kwh på elmätaren är ska du mata in värdet 9999 i din Energidisplay.

6 3 FÖLJ UPP DIN ELFÖRBRUKNING Elförbrukningen nu Elförbrukningsmätaren visar hur mycket el som förbrukas vid tidpunkten för mätningen. Du kan testa hur mycket el apparaterna i ditt hem förbrukar genom att stänga av och sätta på dem och se hur värdena ändras på energidisplayen. Använd tariff Tariffstaplarna visar vilken tariff som används. Tre staplar = Tariff 1 (standardel/dagel) Två staplar = Tariff 2 (nattel) En stapel = Tariff 3 (används sällan för närvarande, finns med med tanke på framtida utveckling) Blixtsymbol När blixtsymbolen lyser fungerar förbindelsen mellan energidisplayen och sändaren. Om symbolen blinkar är förbindelsen svag. Att förbindelsen är svag kan bero på att avståndet mellan sändaren och displayen är för stort eller störningar förorsakade av andra trådlösa apparater. Elförbrukningen under det pågående dygnet Elförbrukningen under det pågående dygnet visar hur mycket el som förbrukats under det dygn som observeras (ett dygn = ). Om kontakten mellan energidisplayen och sändaren har brutits under det pågående dygnet saknas den förbrukning som skett under störningsmomentet i värdet för den totala förbrukningen. Elförbrukningen under föregående dygn och de senaste sju dygnen Du kan även kolla hur mycket el som har förbrukats under föregående dygn och de senaste sju dygnen. När du trycker på inställningsknappen en gång visas L1 på displayen. Det är elförbrukningen under föregående dag. När du trycker på inställningsknappen en gång till visas L7, dvs. elförbrukningen under de sju senaste dygnen. Du återgår till huvuddisplayen genom att trycka på inställningsknappen två gånger. Förbrukningsenhet Tryck på höger- och vänsterknapparna för att välja i vilken enhet förbrukningen visas på displayen. kw innebär elförbrukning i kilowatt. $, kr,, /h visar elpriset förutsatt att den aktuella elförbrukningen stannar på samma nivå i en timme. Kostnaderna beräknas utifrån det elpris som du har angett i inställningarna. kg/h ger en fingervisning om hur mycket koldioxid du förbrukar om du fortsätter att konsumera i samma takt i en timme. Mängden koldioxid beräknas utifrån den nordiska elproduktion som energimyndigheterna anger. Elen som Fortum säljer till konsumenter är producerad med vattenkraft eller vindkraft vilket innebär att koldioxidutsläppen är 0 (0g/kWh). Totalförbrukning sedan tidpunkten för monteringen av energidisplayen Genom att trycka på inställningsknappen tre gånger får du fram MR som visar den totala elförbrukningen från och med den tidpunkt energidisplayen tagits ibruk. Föregående dygn De sju senaste dygnen

7 4 JÄMFÖR DIN ELFÖRBRUKNING OCH SÄTT UPP MÅL Sätt mål för din elförbrukning Fortum Energidisplay hjälper dig att förstå och jämföra din elförbrukning vid olika tidpunkter. Du kan även sätta upp mål för din elförbrukning och upptäcka möjligheter att spara energi. Dagmätare Med dagmätaren följer du upp hur bra du uppnår de uppsatta målen för din dagliga förbrukning. Ändra målsättningen för din förbrukning När du använder energidisplayen lär du dig mera om din elförbrukning. Du kan när som helst ändra målsättningen för din förbrukning. Om du har elvärme ska du tänka på att elförbrukningen kan variera mycket beroende på om det är sommar eller vinter. I dagmätaren kan du mata in värdet på önskad förbrukning per dag. Mätaren visar då hur mycket energi du kan förbruka per dag. 1. Tryck på inställningsknappen tills inställningen startar. Släpp inställningsknappen när texten Set Year börjar blinka. 2. Tryck på inställningsknappen upprepade gånger tills texten set.allo börjar blinka. 3. Höj eller sänk målsättningen med höger- och vänsterknapparna. 4. Tryck på inställningsknappen upprepade gånger tills du kommer till huvuddisplayen. Mätarens dygn börjar vid midnatt. Under dagen minskar mängden energi som kan användas enligt målsättningen och antalet staplar på mätaren minskar. Om dagmätaren visar rött har du använt mer el än vad din målsättning är. Veckomätare Med veckomätaren jämför du din förbrukning med samma dag föregående vecka. Om veckomätaren visar rött har du förbrukat mer än under samma veckodag föregående vecka. Veckan efter att du monterat energidisplayen jämför mätaren förbrukningen med dagmätarens målsättning eftersom referensdata från föregående vecka fortfarande saknas. Förbrukningstrenden Pilarna jämför elförbrukningen under de senaste 15 minuterna. Om pilen uppåt visar rött betyder det att du under de senaste 15 minuterna har förbrukat mer el än vad du har satt upp som mål. Om pilen nedåt visar gult innebär det att din förbrukning har varit lägre än målet. Med hjälp av pilarna följer du upp förändringar på kort sikt och får en klarare bild av din elförbrukning vid det aktuella ögonblicket. Följ upp målen för din förbrukning På mätarens display visas ett stort rätt-tecken (snedstreck) om du har förbrukat mindre el än under samma veckodag föregående vecka. Grattis! Du har sparat både pengar och miljö. Om du däremot under dagen förbrukat mer el än under samma veckodag föregående vecka visas ett stort X-tecken på displayen. Om displayen visar en prickad linje ligger din förbrukning på samma nivå som under samma veckodag föregående vecka. När du väljer förbrukning under föregående dag (L1) eller under de senaste sju dagarna (L7) visar symbolen för rätt/ fel om du uppnått ditt mål under dessa perioder.

8 5 FELSÖKNING DEFINITION av FUNKTIONSFEL I Fortum energidisplay 1. Kontrollera att alla batterier är monterade åt rätt håll och att fortfarande har energi kvar. 2. Börja med att placera sändaren och displayen nära varandra så att det inte finns hinder mellan dem. 3. Om blixtsymbolen inte tänds fortsätt till Omstart. 4. Om du ser en blixtsymbol men ingen förbrukning visas, kontrollera att LED-läsarens anslutningssladd är ordentligt ansluten till sändaren. Det ska höras ett litet klick när anslutningssladden sätts in korrekt. 5. Kontrollera att läsaren monterats exakt över den blinkande LED-lampan på din elmätare. Det står imp/kwh bredvid den blinkande LED-lampan. 6. Kontrollera att det inte kommer in ljus i LED-läsaren från sidorna. Sätt läsarens exakta mittpunkt över den blinkande LED-lampan på elmätaren och använd den runda kardborren som följer med i förpackningen. 7. Om du inte får hjälp av råden ovan råd gå vidare till Omstart. Omstart av Fortum energidisplay och sändare Ställ sändaren och displayen nära varandra. Omstart av sändaren 1. Lösgör sändarens skyddskåpa och ta bort ett batteri så att sändaren inte får ström. 2. På sändarens kretskort finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet. Fortsätt att hålla knappen intryckt i minst 5 sekunder efter att det sista batteriet placerats tillbaka. 3. Sändaren har nu återställts till standardinställningarna ta åter bort ett batteri så att sändaren inte får ström. Omstart av Fortum Energidisplay: 4. Lösgör strömkabeln och avlägsna luckan på baksidan av displayen. Ta bort ett batteri så att displayen inte får ström. 5. På baksidan av displayen finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet och håll knappen intryckt i minst 5 sekunder till. 6. På displayen startar ett räkneverk som räknar upp från 0 till Efter det har energidisplayen återfått sina standardinställningar. Om kontakten mellan sändaren och displayen inte upprättas automatiskt ska de synkroniseras (pairing) De två första stegen ska göras snabbt efter varandra. 1. Tryck på den lilla knappen på baksidan av displayen så att texten PAIRING visas i apparatens display. 2. Placera batterier i sändaren så att den får ström. 3. Vänta tills Fortum Energidisplay har visat texten PAIRING i en minut. 4. Om synkroniseringen lyckas visas PAIR och tecknet på displayen. 5. Om synkroniseringen misslyckas visas PAIR och tecknet X på displayen. Då måste synkroniseringen upprepas. 6. Återgå till huvuddisplayen genom att trycka på inställningsknappen på displayen. Om du misstänker att problemen med förbindelsen BEROR på det trådlösa nätet ska du göra följande 1. Välj huvuddisplayen på Energidisplayen genom att trycka på inställningsknappen. Tryck sedan på knappen bakom displayen tills texten NET LEFT visas. 2. Tryck på inställningsknappen för att återgå till huvuddisplayen. 3. Lösgör strömkabeln och ta ut batterierna för en stund och sätt sedan i dem igen. När energidisplayen startar väljer den den bästa trådlösa frekvensen. 4. När huvuddisplayen på energidisplayen åter visas ska du synkronisera displayen med sändaren. Tryck kort på knappen bakom displayen så att texten PAIR visas. 5. Ta bort ett batteri ur sändaren så att den inte får ström. Vid sändarens kretskort finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet och håll knappen intryckt i minst 5 sekunder till. Nu är sändaren synkroniserad med displayen.

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy Grattis till din nya Fortum Energidisplay! I din hand håller du en apparat som hjälper dig att spara cirka 10 %* på all din elförbrukning. Enligt undersökningar är en kontinuerlig återkoppling till stor

Läs mer

minsolo energidisplay Manual

minsolo energidisplay Manual minsolo energidisplay Manual Nu kan du ta kontroll över din elräkning! Tack för att du har köpt Fortums energidisplay minsolo. Med minsolos hjälp lär du dig att förstå och ta kontroll över din elförbrukning.

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Kom igång med 100Koll.

Kom igång med 100Koll. Kom igång med 100Koll. Vi tror på handling. 100Koll innehåll Optiskt öga. Sändare. Antenn. Smartplug. 2 st fästbrickor. Våtservett. Torkduk. Innan du börjar installera Wet Dry För att underlätta installationen

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual

EnergyWatch Installationsmanual. EnergyWatch. Installationsmanual EnergyWatch Installationsmanual Innehållsförteckning Inledning 3 Viktig information om installationen 4 Sammanfattning av installation 5 Förberedelser 6 Kontrollera innehållet i förpackningen 6 Verktyg

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0

Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Trådlös energimätare Art.nr: 36-4000 Modell: Efergy elite 2.0 Innehållsförteckning Introduktion 3 Säkerhet 4 Förpackningen innehåller 5 Hitta inkommande elkabel till din elmätare (UK) 6 Hitta inkommande

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Lägg till

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Bruksanvisning BIGmack 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Montera Rörelsedetektor

Montera Rörelsedetektor 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 2 Skruva loss skruven från kretskortet.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

EL Användaranvisning

EL Användaranvisning Användaranvisning EL Innehåll KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...3 ANVÄNDNING...4 TÖMNING...5 UNDERHÅLL...5 FELSÖKNING...6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER...7 GARANTI...7 SERVICE...7 Bruksanvisningens

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

EL Användaranvisning

EL Användaranvisning Användaranvisning EL Innehåll KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...3 GENERELLT OM ANVÄNDNING...4 ANVÄNDNING...4 TÖMNING...5 UNDERHÅLL...6 FELSÖKNING...8 GARANTI...9 SERVICE...9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER...9

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer