Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning"

Transkript

1 Nöjd kund-garanti Fortum Energidisplay har en nöjd kund-garanti på 32 dagar. Under garantitiden kan du montera och testa apparaten i lugn och ro. Om du inte är nöjd med energidisplayen kan du returnera den och få pengarna tillbaka. Produktgaranti Fortum Energidisplay har en produktgaranti som gäller i 24 månader från köpdatumet. Om du har frågor om garantierna kan du kontakta Fortums kundtjänst per telefon eller med e-post Säkerhetsanvisningar När du använder produkten ska du följa några enkla säkerhetsregler. Läs noggrant den här säkerhetsanvisningen innan du fortsätter. Energidisplayens säkerhet kan minska om den används på något annat sätt än vad som beskrivs här. TEKNISKA FAKTA Tillämpade standarder: Radioapparaternas radiofrekvenseffekt (GB och Europa) EMC-utsläpp (GB och Europa) Säkerhetsföreskrifter (GB och Europa) GB-standarder CE Maximispänning Maximiström EN300328V1.7.1 EN V1.4.1 EN55022 EN EN EN55024 EN CE 264 Vac Kat. lll 75A Energidisplayen har designats så att du enkelt kan montera den själv utan hjälp av en utbildad elektriker. Vid monteringen behöver du inte öppna säkringsskåp eller koppla in eller lossa några ledningar. Energidisplayen ska placeras på ett lämpligt ställe i byggnaden nära elmätaren. Tomma batterier får inte lämnas kvar i apparaten. Använd inte laddningsbara batterier. Använd energidisplayen bara i torra utrymmen. Ställ inte energidisplayen i närheten av vatten eller annan vätska. Stäng alltid av energidisplayen före rengöring och sänk inte ner den i vatten eller annan vätska. Kontakta din tjänsteleverantör om någon komponent blir skadad kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan. För att skydda miljön ska apparaten och batterierna förstöras på ett säkert sätt. Ta dem till återvinningsstationen där de tas om hand på lämpligt sätt. RoHS-kompatibel. Modell energidisplayen Energidisplayens sändare Energidisplayens givare CE-godkänd. Avsedd för bruk inom EU. Nominell spänning 230 Volt 50 Hz 3 x batteri typ C, 1,5 V N/A Ineffekt 0,25 W 0,2 W N/A Driftstemperatur 0 40 C C C Fukt 85 % icke-kondenserande 85 % icke-kondenserande 85 % icke-kondenserande Användning N/A N/A Kat. III Manual för Fortum Energidisplay V. 1.1 Fortum Markets Oy PB Fortum Bruksanvisning för Fortum energidisplay Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning Bruksanvisning ing Bruksanvisning ksanvisning Kontaktuppgifter Vår e-postadress är och webbadress Telefonnumret till Fortums kundtjänst är Energidisplayen har designats och tillverkats av Green Energy Options Ltd.

2 Tariffstaplar Fortum Energidisplay Strömkabel till displayen Bordsställ för displayen Batterier till displayen INNEHÅLL Elförbrukningen just nu Blixtsymbol (visar att det finns kontakt mellan displayen och sändaren. Om blixten blinkar är förbindelsen svag.) Symbolen för rätt/fel Vänsterknapp Förbrukningsenhet Elförbrukningen under det pågående dygnet Dagmätare Veckomätare Förbrukningstrenden Bilder på förpackningsinnehållet finns under flikenaa Montering av Fortum Energidisplayen 1 Inställningar 2 Följ upp din elförbrukning 3 Jämför din elförbrukning och sätt upp mål 4 Felsökning 5 Säkerhetsföreskrifter, garantiinformation och tekniska fakta 6 Inställningsknapp Högerknapp Skyddslåda för displayen + skruvar Sändare (inkl. 3 batterier) LED-läsare Kardborresikte för fästning av LED-läsaren

3 1 MONTERING AV FORTUM ENERGIDISPLAY Förberedelser : För monteringen behöver du en liten stjärnskruvmejsel och din elräkning. Du kan även hänga sändaren i en krok utan skyddslåda. Läs mera om Energidisplayen på webbsidan Kontrollera även värdet för impulsfrekvens bredvid den blinkande LED-lampan på din elmätare, t.ex. 480, 1000 eller imp/kwh. AKTA KRETSKORTET! AKTA AKTA KRETSKORTET KRETSKORTET!! KLICK Tryck in LED-läsaren tills det hörs ett klick. 1. Sätt i batterierna i energidisplayen. Testa kontakten mellan energidisplayen och sändaren så att apparaterna till en början står nära varandra. Displayen kan tillfälligt drivas med batterier. Observera att batterierna i displayen bara räcker i cirka två dygn vid kontinuerligt bruk. Batterierna till displayen kan sitta i displayen medan displayen är kopplad till en strömkälla utan att de förbrukas. Tomma batterier får inte lämnas kvar i displayen. Uppladdningsbara batterier får inte användas TRYCK FÖR ATT TRYCK TRYCK AVLÄGSNA LOSSA KÅPAN FÖR ATT FÖR ATT DEN ORANGEA AVLÄGSNA REMSAN AVLÄGSNA LOSSA KÅPAN LOSSA KÅPAN DEN ORANGEA DEN ORANGEA REMSAN REMSAN Ta ut sändaren ur skyddslådan. Lossa kåpan Förbindelsen mellan Fortum Energidisplayen på sändaren genom att försiktigt dra i den så och sändaren har bildats när blixtsymbolen på som bilden visar. Avlägsna det orangea batteriskyddet och sätt tillbaka kåpan. Sändaren är blixtsymbolen blinkar är förbindelsen dålig. displayen tänds. Det kan ta några minuter. Om nu klar att använda. Flytta energidisplayen närmare sändaren. Batterierna i sändaren håller i högst två år. Batterierna håller sämre om det är kallt. Räckvidden mellan Fortum Energidisplay och sändaren är cirka 30 meter genom 2 innerväggar. Tegel- och betongväggar samt mätarskåp av metall försämrar räckvidden.? Om ingen förbindelse uppstår automatiskt inom några minuter måste displayen synkroniseras. Se anvisningarna om synkronisering i kapitel 5 Felsökning. 4. För in anslutningspluggen till LED-läsaren genom hålet i skyddslådan. Anslut LEDläsaren genom att trycka pluggen i botten på uttaget. När pluggen är på plats hörs ett litet klick. Sätt försiktigt in sändaren i skyddslådan så att anslutningspluggen inte lossnar. Fäst locket till sändarens skyddslåda med skruvar. På baksidan av skyddslådan finns en magnet med vilken du kan fästa skyddslådan i ett mätarskåp av metall. Alternativt kan du använda de kardborrefästen som följer med i förpackningen. Skriv upp siffran xxxx imp/kwh som finns vid lampan. 5. Lokalisera en blinkande LED-lampa på din elmätare där det står imp/kwh (t.ex imp/kwh). Ta ut ett runt dubbelsidigt kardborresikte med hål i mitten ur förpackningen. Fäst ena sidan av kardborresiktet runt den blinkande LED-lampan. Ljuset ska synas genom öppningen i kardborresiktet. Fäst sedan andra sidan av kardborresiktet på LED-läsaren på sidan utan text. Fäst LED-läsaren på elmätaren med kardborresiktet. 6. På energidisplayen visas nu siffror och monteringen är klar. Gå vidare till kapitlet Inställningar i anvisningen. Ställ energidisplayen på ett sådant ställe där du lätt kan följa den och där signalen mellan displayen och sändaren fortfarande förmedlas. Anslut energidisplayen till en strömkälla. Det är bra att ha displayen kopplad till en strömkälla eftersom batterierna till displayen förbrukas mycket snabbt.? Om förbrukningen inte syns på energi-displayen gå vidare till kapitel 5 Felsökning.

4 2 INSTÄLLNINGAR Inställningsmenyn består av 12 punkter och alla inställningar görs på en gång. Inställningarna görs med inställningsknappen på displayen samt med höger- och vänsterknapparna på var sin sida av inställningsknappen. Du kan backa ett steg i menyn genom att hålla inställningsknappen intryckt. Du kan när som helst ändra inställningarna genom att upprepa inställningsproceduren. 1. ÅR 2. MÅNAD 3. DAG 4. TIMME 5. MinuT 6. ValuTA!" 7-8. Mata in pris (tariff) Uppgifterna om ditt elpris hittar du i din elräkning. Använd totalpriset för elen, dvs. räkna även in elöverföring och elskatt. Alternativt kan du använda en schablonkostnad på 12 cent/kwh som uppskattat pris. VÄNSTERKNAPP INSTÄLLNINGKNAPP Läs mera om Energidisplayen på webbsidan HÖGERKNAPP Börja inställningarna med att hålla inställningsknappen intryckt tills texten Set Year visas. Ställ in rätt årtal genom att bläddra siffrorna med hjälp av höger- och vänsterknapp. Bekräfta ditt val genom att trycka på inställningsknappen. Sedan ställer du in rätt månad. Texten Set Mon visas. Du ändrar siffrorna med hjälp av höger- och vänsterknapp. Bekräfta med inställningsknappen. Ställ in rätt dag. Ställ in rätt timme. Ställ in rätt minut. Ställ in rätt valuta. Genom att hålla höger- eller vänsterknappen intryckt ändras siffrorna snabbare. Vid inmatningen av priset tas hänsyn till 1 3 olika priser/tariffer beroende på hur elen prissätts. Tariff 1 = standardpris per kwh när priset på nattel och dagel är samma. Tariff 1 = priset på dagel om priserna på nattel och dagel är olika. Ställ in tariff 1 genom att mata in siffran med två decimaler: 12,00 = 12 cent. Du kan när som helst ändra priset i inställningarna.

5 2 INSTÄLLNINGAR 7-8. tariff 9. Målsättningen för den dagliga elförbrukningen 10. Virransäästötila 11. NäytöN sammuttaminen yöksi 12. Imp/kwh 8a Ställ in tiden för när tariff 2 börjar. Ställ in tariff 2. Tariff 2 = priset på nattel. Om du inte har nattariff matar du in siffran 00,00. Om du har nattariff matar du in värdena (se punkterna 8a, 8b och 8c). 8b Ställ in tiden för när tariff 2 slutar. 8c Tariff 3 = annat elpris. Tariff 3 används mycket sällan. Mata in siffran 00,00 för tariff 3. När du börjar använda energidisplayen känner du ännu inte till din exakta förbrukning varför vi rekommenderar följande värden: Liten familj 10 kwh Mellanstor familj 15 kwh Stor familj 20 kwh Om du har elvärme ska du tredubbla värdena. När du lär dig mer om din elförbrukning kan du ändra målsättningen för förbrukningen så att den motsvarar din faktiska elförbrukning. Off = Displayen är på hela tiden 1 = Displayen slocknar efter en minut och tänds igen för ett kort ögonblick var femtonde minut 2 = Displayen slocknar efter två minuter Du kan tända displayen när som helst genom att trycka på inställningsknappen. Välj alternativ 1 eller 2 om du vill spara energi. On disp = tidpunkten då displayen tänds Off disp = tidpunkten då displayen slocknar Kolla imp/kwh-värdet som står vid den blinkande LED-lampan på din elmätare (t.ex imp/kwh) och mata in det i energidisplayen. Genom att hålla höger- eller vänsterknappen intryckt ändras siffrorna snabbare. Inställningarna är nu klara. Nu kan du följa upp elförbrukningen i ditt hem och sätta upp mål för din elförbrukning. Imp betyder antalet impulser per kilowattimme. Om värdet för imp/kwh på elmätaren är ska du mata in värdet 9999 i din Energidisplay.

6 3 FÖLJ UPP DIN ELFÖRBRUKNING Elförbrukningen nu Elförbrukningsmätaren visar hur mycket el som förbrukas vid tidpunkten för mätningen. Du kan testa hur mycket el apparaterna i ditt hem förbrukar genom att stänga av och sätta på dem och se hur värdena ändras på energidisplayen. Använd tariff Tariffstaplarna visar vilken tariff som används. Tre staplar = Tariff 1 (standardel/dagel) Två staplar = Tariff 2 (nattel) En stapel = Tariff 3 (används sällan för närvarande, finns med med tanke på framtida utveckling) Blixtsymbol När blixtsymbolen lyser fungerar förbindelsen mellan energidisplayen och sändaren. Om symbolen blinkar är förbindelsen svag. Att förbindelsen är svag kan bero på att avståndet mellan sändaren och displayen är för stort eller störningar förorsakade av andra trådlösa apparater. Elförbrukningen under det pågående dygnet Elförbrukningen under det pågående dygnet visar hur mycket el som förbrukats under det dygn som observeras (ett dygn = ). Om kontakten mellan energidisplayen och sändaren har brutits under det pågående dygnet saknas den förbrukning som skett under störningsmomentet i värdet för den totala förbrukningen. Elförbrukningen under föregående dygn och de senaste sju dygnen Du kan även kolla hur mycket el som har förbrukats under föregående dygn och de senaste sju dygnen. När du trycker på inställningsknappen en gång visas L1 på displayen. Det är elförbrukningen under föregående dag. När du trycker på inställningsknappen en gång till visas L7, dvs. elförbrukningen under de sju senaste dygnen. Du återgår till huvuddisplayen genom att trycka på inställningsknappen två gånger. Förbrukningsenhet Tryck på höger- och vänsterknapparna för att välja i vilken enhet förbrukningen visas på displayen. kw innebär elförbrukning i kilowatt. $, kr,, /h visar elpriset förutsatt att den aktuella elförbrukningen stannar på samma nivå i en timme. Kostnaderna beräknas utifrån det elpris som du har angett i inställningarna. kg/h ger en fingervisning om hur mycket koldioxid du förbrukar om du fortsätter att konsumera i samma takt i en timme. Mängden koldioxid beräknas utifrån den nordiska elproduktion som energimyndigheterna anger. Elen som Fortum säljer till konsumenter är producerad med vattenkraft eller vindkraft vilket innebär att koldioxidutsläppen är 0 (0g/kWh). Totalförbrukning sedan tidpunkten för monteringen av energidisplayen Genom att trycka på inställningsknappen tre gånger får du fram MR som visar den totala elförbrukningen från och med den tidpunkt energidisplayen tagits ibruk. Föregående dygn De sju senaste dygnen

7 4 JÄMFÖR DIN ELFÖRBRUKNING OCH SÄTT UPP MÅL Sätt mål för din elförbrukning Fortum Energidisplay hjälper dig att förstå och jämföra din elförbrukning vid olika tidpunkter. Du kan även sätta upp mål för din elförbrukning och upptäcka möjligheter att spara energi. Dagmätare Med dagmätaren följer du upp hur bra du uppnår de uppsatta målen för din dagliga förbrukning. Ändra målsättningen för din förbrukning När du använder energidisplayen lär du dig mera om din elförbrukning. Du kan när som helst ändra målsättningen för din förbrukning. Om du har elvärme ska du tänka på att elförbrukningen kan variera mycket beroende på om det är sommar eller vinter. I dagmätaren kan du mata in värdet på önskad förbrukning per dag. Mätaren visar då hur mycket energi du kan förbruka per dag. 1. Tryck på inställningsknappen tills inställningen startar. Släpp inställningsknappen när texten Set Year börjar blinka. 2. Tryck på inställningsknappen upprepade gånger tills texten set.allo börjar blinka. 3. Höj eller sänk målsättningen med höger- och vänsterknapparna. 4. Tryck på inställningsknappen upprepade gånger tills du kommer till huvuddisplayen. Mätarens dygn börjar vid midnatt. Under dagen minskar mängden energi som kan användas enligt målsättningen och antalet staplar på mätaren minskar. Om dagmätaren visar rött har du använt mer el än vad din målsättning är. Veckomätare Med veckomätaren jämför du din förbrukning med samma dag föregående vecka. Om veckomätaren visar rött har du förbrukat mer än under samma veckodag föregående vecka. Veckan efter att du monterat energidisplayen jämför mätaren förbrukningen med dagmätarens målsättning eftersom referensdata från föregående vecka fortfarande saknas. Förbrukningstrenden Pilarna jämför elförbrukningen under de senaste 15 minuterna. Om pilen uppåt visar rött betyder det att du under de senaste 15 minuterna har förbrukat mer el än vad du har satt upp som mål. Om pilen nedåt visar gult innebär det att din förbrukning har varit lägre än målet. Med hjälp av pilarna följer du upp förändringar på kort sikt och får en klarare bild av din elförbrukning vid det aktuella ögonblicket. Följ upp målen för din förbrukning På mätarens display visas ett stort rätt-tecken (snedstreck) om du har förbrukat mindre el än under samma veckodag föregående vecka. Grattis! Du har sparat både pengar och miljö. Om du däremot under dagen förbrukat mer el än under samma veckodag föregående vecka visas ett stort X-tecken på displayen. Om displayen visar en prickad linje ligger din förbrukning på samma nivå som under samma veckodag föregående vecka. När du väljer förbrukning under föregående dag (L1) eller under de senaste sju dagarna (L7) visar symbolen för rätt/ fel om du uppnått ditt mål under dessa perioder.

8 5 FELSÖKNING DEFINITION av FUNKTIONSFEL I Fortum energidisplay 1. Kontrollera att alla batterier är monterade åt rätt håll och att fortfarande har energi kvar. 2. Börja med att placera sändaren och displayen nära varandra så att det inte finns hinder mellan dem. 3. Om blixtsymbolen inte tänds fortsätt till Omstart. 4. Om du ser en blixtsymbol men ingen förbrukning visas, kontrollera att LED-läsarens anslutningssladd är ordentligt ansluten till sändaren. Det ska höras ett litet klick när anslutningssladden sätts in korrekt. 5. Kontrollera att läsaren monterats exakt över den blinkande LED-lampan på din elmätare. Det står imp/kwh bredvid den blinkande LED-lampan. 6. Kontrollera att det inte kommer in ljus i LED-läsaren från sidorna. Sätt läsarens exakta mittpunkt över den blinkande LED-lampan på elmätaren och använd den runda kardborren som följer med i förpackningen. 7. Om du inte får hjälp av råden ovan råd gå vidare till Omstart. Omstart av Fortum energidisplay och sändare Ställ sändaren och displayen nära varandra. Omstart av sändaren 1. Lösgör sändarens skyddskåpa och ta bort ett batteri så att sändaren inte får ström. 2. På sändarens kretskort finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet. Fortsätt att hålla knappen intryckt i minst 5 sekunder efter att det sista batteriet placerats tillbaka. 3. Sändaren har nu återställts till standardinställningarna ta åter bort ett batteri så att sändaren inte får ström. Omstart av Fortum Energidisplay: 4. Lösgör strömkabeln och avlägsna luckan på baksidan av displayen. Ta bort ett batteri så att displayen inte får ström. 5. På baksidan av displayen finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet och håll knappen intryckt i minst 5 sekunder till. 6. På displayen startar ett räkneverk som räknar upp från 0 till Efter det har energidisplayen återfått sina standardinställningar. Om kontakten mellan sändaren och displayen inte upprättas automatiskt ska de synkroniseras (pairing) De två första stegen ska göras snabbt efter varandra. 1. Tryck på den lilla knappen på baksidan av displayen så att texten PAIRING visas i apparatens display. 2. Placera batterier i sändaren så att den får ström. 3. Vänta tills Fortum Energidisplay har visat texten PAIRING i en minut. 4. Om synkroniseringen lyckas visas PAIR och tecknet på displayen. 5. Om synkroniseringen misslyckas visas PAIR och tecknet X på displayen. Då måste synkroniseringen upprepas. 6. Återgå till huvuddisplayen genom att trycka på inställningsknappen på displayen. Om du misstänker att problemen med förbindelsen BEROR på det trådlösa nätet ska du göra följande 1. Välj huvuddisplayen på Energidisplayen genom att trycka på inställningsknappen. Tryck sedan på knappen bakom displayen tills texten NET LEFT visas. 2. Tryck på inställningsknappen för att återgå till huvuddisplayen. 3. Lösgör strömkabeln och ta ut batterierna för en stund och sätt sedan i dem igen. När energidisplayen startar väljer den den bästa trådlösa frekvensen. 4. När huvuddisplayen på energidisplayen åter visas ska du synkronisera displayen med sändaren. Tryck kort på knappen bakom displayen så att texten PAIR visas. 5. Ta bort ett batteri ur sändaren så att den inte får ström. Vid sändarens kretskort finns en liten knapp. Håll knappen intryckt samtidigt som du lägger tillbaka batteriet och håll knappen intryckt i minst 5 sekunder till. Nu är sändaren synkroniserad med displayen.

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Kom igång med 100Koll.

Kom igång med 100Koll. Kom igång med 100Koll. Vi tror på handling. 100Koll innehåll Optiskt öga. Sändare. Antenn. Smartplug. 2 st fästbrickor. Våtservett. Torkduk. Innan du börjar installera Wet Dry För att underlätta installationen

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer