Innehållsförteckning. Exibea AB Sockerbruket 9, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg"

Transkript

1 Användarmanual V 2014

2 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation 8 9. Support 9 1. Detta är ELIQ ELIQ är en energidisplay som visualiserar den totala elförbrukningen i ditt hem. ELIQ ger dig kunskap om vad i ditt hem som slukar energi så att du kan ta kontroll över elförbrukningen och därmed sänka din elräkning. ELIQ består av två enheter: en sändare och en pekskärm. Sändaren drivs med ett utbytbart batteri och fästs enkelt på elmätaren med hjälp av en dubbelhäftande tejp. Med ett optiskt läsöga så läser sändaren av elmätarens pulsdiod och skickar information om elförbrukningen trådlöst till pekskärmen som därmed kan placeras på lämplig plats i hemmet. Slå på torktumlaren och se hur förbrukningen rusar! Stäng av alla apparater i hemmet och se hur låg förbrukning du kan nå. Den långsiktiga förändringen följer du i kilowattimmar, kronor och koldioxidutsläpp.

3 2. Innehåll i kartong ELIQ levereras i en kartong med följande innehåll: 1 x Sändare! 1 x Batteri till sändaren (CR 2032)!2 x Dubbelhäftande tejp (varav 1 är monterad på sändaren från fabrik) 1 x Monteringsmall för sändaren! 1 x Pekskärm inkl. integrerat bordsstativ! 1 x Nätadapter! 1 x Bruksanvisning Kontrollera så att du har alla delar innan du börjar, om du till exempel flyttat sändaren flera gånger och behöver extra dubbelhäftande tejp, hör av dig till Exibea. 3. Installation Steg 1 Anteckna elmätarens pulstal 1. Gå till din elmätare. (OBS! Om mätaren sitter i ett fasadmätarskåp, var försiktig när du öppnar skåpet så att du inte skadar låsanordningen. Skåpet öppnas normalt med en så kallad trekantsnyckel. 2. Lokalisera elmätarens pulsdiod. Det finns ofta fler än en diod och du skall lokalisera den som har en text bredvid eller under som säger XXXX imp/kwh där XXXX är ett tal oftast 800, eller imp/kwh. På de flesta mätare blinkar pulsdioden med synligt ljus i rött eller grönt men på en del mätare ser man inte ljuset (exempelvis Landis+Gyr ZMF120). På finns en lista över olika elmätare med instruktioner för placering av sändaren samt pulstal.

4 Steg 2 Installera sändarens batteri 1. Öppna batteriluckan på sändaren och sätt i det medföljande batteriet. Plussidan (den platta sidan) av batteriet skall peka i samma riktning som sändarens antenn. OBS! Om du sätter i batteriet på fel håll och låter det sitta i några timmar finns risk att batteriet laddas ur och måste bytas ut. 2. Sändaren startas automatiskt när batteriet sätts i och förblir på tills du antingen plockar ur batteriet eller tills det tar slut. Batteriet har en livslängd på ca 1 år och du får automatiskt information i pekskärmen när det behövs bytas. Steg 3 Fäst sändaren på din elmätare 1. Fäst monteringsmallen på elmätaren. Pilarna skall peka mot pulsdioden. Notera att pulsdioden ska placeras något till höger i hålet. Monteringsmallen kan klippas bort efter monteringen. 2. Avlägsna skyddsplasten på den dubbelhäftande tejpen som sitter på sändaren. 3. Sikta in sändaren så att siktmärkena på sidorna av sändaren passar med strecken i ytterkant på monterings- mallen. Fäst nu sändaren med ett lätt tryck. Om den gröna lampan på sändarens undersida blinkar i jämn takt är sändaren korrekt placerad. OBS! Lampan är aktiv i fem minuter från det att batteriet sätts i. Man kan välja att antingen klippa bort monteringsmallen eller låta den sitta kvar.

5 Steg 4 Placera och starta pekskärmen 1. Placera pekskärmen på en plats där den blir en naturlig del av din vardag. Den kan antingen placeras på ett bord med hjälp av bordsstativet som sitter integrerat på pekskärmens baksida eller hängas upp på en vägg med två skruvar (skruvar medföljer ej). Bordsstativet kan placeras i två olika positioner för olika lutning. 2. Ta den medföljande strömadaptern och koppla in den till mini-usb kontakten på pekskärmens baksida. Om det är svårt, försök att ta tag i sladden några centimeter från kontakten och tryck den framåt samtidigt som du styr in kontakten med ett finger från andra handen. 3. Koppla in pekskärmen i ett vägguttag. ELIQ startar au- tomatiskt. 4. Du ombeds nu att ställa in tid och datum samt din el- mätares pulstal, som du noterade i Steg 1. Detta tal står på din elmätare och är oftast eller imp/kwh. 5. När du är klar med detta kommer du automatiskt till den första vyn i användargränssnittet som visar ditt momentana effektuttag (mer om detta i avsnittet Användning ).

6 4. Användning Navigering i ELIQs användargränssnitt sker genom pekskärmen. Du byter mellan de olika vyerna genom att dra fingret upp eller ner på skärmen. När du startar pekskärmen första gången kommer ELIQ automatiskt att börja logga din förbrukning. OBS! Skulle det vara så att Vy 1 Förbrukningstakt inte visar några siffror alls eller visar konstant 0 W beror det antingen på att den trådlösa signalen från sändaren inte räcker fram eller att sändaren är felaktigt placerad vilket gör att den inte detekterar elmätarens pulser. Gå då vidare till avsnittet Felsökning. Observera att det inte finns någon information tillgänglig på vy 2-4 första gången du startar ELIQ utan att dessa fylls med information allt eftersom tiden går och ny data registreras. Vy 1 Förbrukningstakt Visar hushållets momentana effektförbrukning angiven i watt (W) och kronor per timme (Kr/h). Den momentana effekten kan ses som en hastighetsmätare som visar hur mycket ditt hushåll förbrukar just nu och den uppdateras var 15:e sekund. Den visar även hur mycket effekten har ökat eller minskat under den senaste 15- sekundersperioden. Dessutom visar den max och min värdena för de senaste 24 timmarna. Längst upp till höger visas en indikator för den trådlösa signalens styrka. Vy 2 Dagens förbrukning Visar hur mycket energi som förbrukats hittills idag (grön färg) och jämför detta med gårdagens totala förbrukning (grå färg). Energidisplayen urskiljer även automatiskt din värmeåtgång vilket visualiseras i mörkgrönt. Total förbrukning visas högst upp på skärmen och du kan stega fram och tillbaka i förbrukningen med hjälp av pilknapparna.

7 Vy 3 - Veckans förbrukning Visar på motsvarande sätt som i Vy 2 veckans förbrukning. De gröna staplarna representerar nuvarande veckas dagar vilka kan jämföras med föregående vecka i bakgrunden. Även här visas värmeåtgång i mörkgrönt och du kan stega bakåt i förbrukningen med hjälp av knapparna. Vy 4 Månadens & årets förbrukning Visar nuvarande månads förbrukning i kilowattimmar och kronor. Diagrammet visar månadens förbrukning i relation till årets tidigare månader (grå staplar) och föregående år i bakgrunden. Elpriset är förinställt men kan enkelt ändras under Inställningar Elpris & CO2. Du kan även stega bakåt i förbrukningen med hjälp av knapparna. Vy 5 - Prognos Visar en prognos över aktuell månads totalförbrukning angivet i kwh. Denna siffra översätts också till CO2 och kostnad i kr samt hur stor del av angiven förbrukning som gått åt till uppvärmning. Du kan också se skillnaden gentemot föregående månad angivet i procent.

8 Inställningsmeny Om du drar fingret uppåt på skärmen från Vy 5 så får du upp en knapp med en kugghjulssymbol som tar dig till en meny där du ges fyra val: Inställningar, Support, Kommunikation samt System. Inställningar Här kan du ändra: - Displayens ljusstyrka.!- Klocka & datum.!- Språk: Engelska, Tyska och Svenska även Norska & Finska i v Under Elpris och CO2 kan du ändra aktuellt elpris för att stämma bättre med ditt elavtal samt även ändra CO 2 /kwh för att vara mer rättvisande om du till exempel köper grön el som producerar inget eller mindre koldioxid än standardinställningen 100g Co 2 /kwh (nordisk elmix 2010). Support Under knappen support hittar du systeminformation samt kontaktinformation. Under systeminformation finns info om mjukvaruversion, strömavbrott mm. som eventuellt kan komma att efterfrågas om du kontaktar Exibeas support. Kommunikation Här kan du ändra elmätarens pulstal och välja ett annat sändar-id om du av något skäl behöver byta sändare. System Här kan du: - Uppdatera mjukvaran. Följ instruktionerna på >> sup- port >> uppdateringar - Stänga av displayen. Dra ur och sätt i nätadaptern för att starta ELIQ igen. - Exportera mätvärden till en dator. Följ instruktionerna i

9 avsnitt 5, eller gå in på och klicka på support. - Radera all sparad data i displayens minne. Detta kan vara användbart om du till exempel flyttar till ett nytt hus och vill nollställa enheten. 5. Exportera data Följ nedanstående instruktioner för att exportera mätdata från din ELIQ energidisplay. Programvaran är kompatibel med Windows XP, Windows Vista och Windows 7, samt de flesta versioner av Mac OS. 1) Anslut pekskärmen till datorn med en USB-kabel (extra tillbehör, säljs av Exibea på Endast USB- kabel som säljs av Exibea, eller som säljs som ELIQ - kabel av återförsäljare får användas. 2) Tryck på System och sedan Exportera data. 3) Välj vilket år som du vill exportera och tryck ok. Vill du exportera flera år så upprepar du bara hela proceduren (1-4). 4) ELIQ dyker nu upp som ett usb-minne på datorn. På ELIQ enheten hittar du en fil som heter exempelvis Eliq2011.csv. Denna fil går bra att kopiera till datorn. Filen kan direkt öppnas i bl.a. Microsoft Excel. För mer info och tips gå in på >> support >> användning. Pekskärmen strömförsörjs av datorn när den är ansluten med USB.

10 6. Felsökning Vy 1 - Ingen kontakt med sändaren Om Vy 1 Förbrukningstakt inte visar några siffror utan istället visar en röd text Ingen kontakt med sändaren, betyder det att den trådlösa kommunikationen mellan sändare och pekskärm av någon anledning inte fungerar. Det kan bero på tre saker, felaktigt inställt ID-nummer, för långt avstånd eller problem med batteriet. Åtgärdsförslag: 1. Testa att placera pekskärmen närmare sändaren och se om det fungerar bättre. Signalstyrkan visas i symbolen till höger om klockan i Vy 1. Du kan även testa att öppna luckan till elskåpet. 2. Se efter så att batteriet är rätt installerat i sändaren. Plussidan skall vara riktad uppåt mot sändarens antenn. 3. Se efter så att rätt ID är angivet för sändaren. Sändarens ID finner du på klisterdekalen på sändaren (de fyra sista sifforna), och detta nummer ska vara samma som är angivet under kommunikation / sändare / pulstal. Ändra ID-numret vid behov. 4. Det kan också bero på att displayen är för nära sändaren. Det måste vara minst 50 cm mellan displayen och sändaren för att kommunikationen ska fungera bra. 5. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Exibeas support. Vy 1 Just Nu visar 0-10W eller en långsamt sjunkande förbrukning?

11 Problemet beror med största sannolikhet på att sändaren är felaktigt placerad. Detta gör att den optiska sensorn inte klarar av att detektera signalerna som pulsdioden ger ifrån sig. Försök att återplacera sändaren med hjälp av monteringsmallen. Gå tillbaka till pekskärmen och se efter om det fungerar. Repetera annars proceduren tills det fungerar. För att det skall gå fortare att se om det fungerar rekommenderas det att ha pekskärmen med sig vid elmätaren. Om det kommer in ljus vid sidan av sändaren kan det störa detekteringen av signaler. En tänd lampa kan temporärt störa detekteringen, men om det av någon anledning är ett permanent ljusinsläpp, testa då att täcka hela elmätaren inklusive sändaren med en svart plastpåse eller liknande. Sändaren fungerar bäst när det är helt mörkt runtomkring. Vy 1 Just Nu visar 24W eller 240W Detta beror antagligen på att sändaren utsetts för bakgrundsljus. En tänd lampa kan temporärt störa detekteringen, men om det av någon anledning är ett permanent ljusinsläpp, testa då att täcka hela elmätaren inklusive sändaren med en svart plastpåse eller liknande. Sändaren fungerar bäst när det är helt mörkt runtomkring. Det kan också bero på att sändaren är felplacerad. Se stycket ovan! 7. FAQ vanliga frågor Installation Min elmätare har två dioder som blinkar, vilken skall jag välja? Du skall välja den diod med en text bredvid intill som säger XXXX imp/kwh där XXXX oftast är eller Gå in på för att se en lista över elmätare, och var sändaren ska placeras. Sändare Hur länge räcker sändarens batteri? Batteriet håller i cirka 1 år. Vad händer när batteriet i sändaren börjar ta slut? Du kommer att få information om detta i pekskärmen. Köp ett nytt batteri (CR2032) i god tid. Hur lång räckvidd har sändarens antenn? Ca meter, men det varierar mycket beroende på tjocklek och material i väggar och golv. Om du har dålig täckning och elmätaren sitter i ett plåtskåp, testa i så fall att öppna dörren till plåtskåpet. Med vilken intervall skickar sändaren data till pekskärmen? Data skickas var 15:e sekund. Om något enstaka meddelande från sändare till pekskärm någon gång inte går fram så påverkar det inte din registrerade totala förbrukning, utan stör bara tillfälligt visningen av den momentana effekten. Informationen uppdateras så snart nästa meddelande kommer fram.

12 Pekskärm Hur startar jag/startar om pekskärmen? Gå till menyn Inställningar > System och tryck på Stäng av.!vad händer om min pekskärm råkar ha varit avstängd under en period? Kommer den att ha missat förbrukningen som skett under perioden? Detta skall inte vara något problem så länge sändaren har varit inkopplad under hela tiden. Den har då loggat informationen under tiden som pekskärmen varit avstängd och uppdaterar skärmen så fort den sätts på igen. Observera att variationer i din förbrukning under tiden inte kommer att visas, men antalet förbrukade kwh uppdateras. Hur gör jag för att radera gammal data? Denna funktion kan exempelvis behövas när du vill installera ELIQ i en ny bostad. Gå till System och välj Radera data. Bekräfta därefter borttagningen av all data. Hur mycket information lagras i pekskärmens minne? Minnet lagrar elförbrukningen i upp till fem år. Efter fem år börjar de äldsta mätvärdena att skrivas över. ELIQ lagrar ett värde var sjätte minut. Finns det några begränsningar av hur stor elförbrukning ELIQ kan lagra? Pekskärmen kan maximalt visa elförbrukning om 429,5 MWh. Den maximala effekten som kan visas i Vy1 är 1000 kw. Min dygnshistorik har vita fält i sig, ser ut som jag haft nollförbrukning under perioder av dygnet. Troligen har displayen och sändaren tappat sin trådlösa kontakt vid olika tillfällen under dagen. Försök förbättra mot- tagningen genom att till exempel placera displayen närmare sändaren. Plötsligt får jag bara 0W, den har ju fungerat tidigare? Är det möjligt att sändaren lossnat från elmätaren? Plötsligt får jag ingen kontakt med sändaren, den har fungerat tidigare? Gå först långsamt närmare sändaren med pekskärmen i handen och se om de återfår kontakt. Om ja prova att hitta en annan plats för displayen, om nej prova att byta sändarens batteri. Observera att sändare och display ej kan kommunicera om avståndet är kortare än ca 50 cm. Min pekskärm har gått i golvet och är trasig! Vad gör jag? Kontakta Exibea för reparation. Allmänt Hur mycket energi förbrukar ELIQ? ELIQ använder vid normal drift 0,99 W vilket motsvarar en energiförbrukning på 9 kwh/år.

13 ELIQ visar inte samma förbrukning som min elräkning. Betyder det att min elräkning är fel? Det är mycket viktigt att notera att ifall förbrukningen på elräkningen skiljer sig från ELIQ så är det alltid elräkningen som stämmer. Kontakta omedelbart Exibeas support om ELIQ skiljer sig markant från elräkningen. Kan man använda en vanlig UsB-kabel, alltså en som ej levererats från Exibea? Ja det kan man, dock är det viktigt att USB-kabel till ELIQ skall vara av 5-pin-typ och ha ferritkärna. Det är svårt att se skillnad på kabel av typerna 4-pin och 5-pin och eftersom användning av 4-pin-kabel vid en programvaruuppdatering kan resultera i att pekskärmen tar skada så rekommenderar vi endast att Exibeas ELIQ USB-kabel används. Exibea ansvarar ej för skada som resultat av användning av fel kabel. 8. Teknisk specifikation Sändare Frekvens för trådlös kommunikation: 868 MHz Temperaturområde: -30 C till +60 C!Räckvidd inomhus: ca meter!räckvidd utomhus: ca 100 meter Batterityp: CR2032 3V Lithium (utbytbart knappcellsbatteri) Livslängd batteri: ca 1 år Pekskärm LCD paneltyp TFT LCD (resistiv)! Panelstorlek 3,5 tum/8,89 cm!bildförhållande 4:3! Upplösning 320 x 240!Belysning LED (backlight)! Färger 24 bitars RGB!Strömförsörjning nätadapter 230V AC (endast medföljande nätadapter får användas) Effektförbrukning 0,99 W inklusive nätadapter (9 kwh/år). USB-anslutning mini-usb (endast USB-kabel från Exibea får användas) Energi- & miljökrav Både pekskärm och sändare uppfyller RoHS Viktigt Det är viktigt att notera att det alltid är elräkningen som ni får från elbolaget som är den rätta. Om elförbrukningen som redovisas på elräkningen skiljer sig från den i ELIQ så är det elräkningen som stämmer.

14 9. Support Har du stött på problem eller har andra frågor? Titta först in på supportavdelningen på svar på vanliga frågor kommer att läggas upp löpande. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på: Exibea AB Sockerbruket 9, Göteborg

15 ELIQ är en svensk innovation

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer