EXAMENSARBETE 15 P Datum Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 15 P Datum Vindkraft Bild: Cfl.se Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

2

3 Sammanfattning Vindkraften är i ett stort expansionsskede och kommer att öka mycket jämfört med idag. Det kommer ut nya produkter på marknaden. Intresset från allmänheten ökar, och det finns många funderingar och frågor. Som exempel: Vad är ett vindkraftverk, hur fungerar det och hur funkar det med andelsägande, kan man koppla in sig på nätet hur som helst, hur funkar det om man köper en mini snurra på nätet m.m. Det finns många funderingar och frågor om vindkraft och här finner du förhoppningsvis svar på några av dom. Abstract Wind power is in a major expansion phase and will increase a lot compared to today. It will put new products on the market. The interest from the public is growing and there are many concerns and questions. For example: What is a wind turbine, how it works and what is cooperative ownership, can you connect a mini spin into the network as you like, how does it work if you buy a mini spin on the web, etc. There are many concerns and questions about wind power, and here you will hopefully find answers to some of them.

4

5 Innehållsförteckning. 1. Inledning.1 2. Syfte Material och metod Mål Vad är vindkraft Hur effektivt är ett vindkraftverk Högt elpris Men vad kostar då en andel Vindkrafts delägande Vindkraft för hemmabruk Säker inkoppling av egen el Högre energikostnad Anslutning av vindkraftverk Överskotts el Slutsatser...7 Källförteckning..8 Bilagor.8

6

7 1. Inledning Det här arbetet vänder sig till den novise som vill veta mer. Jag har valt att ta upp hur ett vindkraftverk fungerar i stort, lite om att bli delägare genom andels köp och att köpa och installera ett eget litet verk på tomten. 2. Syfte Jag har valt att skriva om lite allmänt om vindkraft, och då om saker som intresserat mej själv och som jag varit nyfiken att veta mera om. Syftet har bland annat varit att sätta mig in i och få kunskap om vad som krävs för att bygga upp och koppla in ett eget vinkraftverk på tomten. 3. Material och metod Jag har använt mig av internet för att finna material. 4. Mål Principen Att få mer kundskap och förståelse för vilka regler som gäller och hur man gör vid en anslutning av vindkraftverk för hemmabruk. Att få svar på lite allmäna funderingar som rör vindkraft. 5. Vad är vindkraft Principen för vindkraftverk är ganska enkel: när vinden blåser så sätter den fart på rotorbladen, vingarna som genom en axel driver en generator där el produceras och förs ut på elnätet. Vindarnas rörelseenergi omvandlas till elenergi via en generator i ett vindkraftverk. Vanligast är att verken har tre rotorblad. Dessa sitter på ett nav, som i sin tur är fastsatt på en turbinaxel. För att vinden ska utnyttjas maximalt placeras vindkraftverk där det är så öppen terräng som möjligt. På höjder, vid kustband och i havet finns oftast de mest gynsamma förutsättningarna. Vindkraftverkets höjd påverkar också då det blåser mer högre upp. Så ju högre vindkraftverk, desto större möjlighet att effektivt fånga upp vindarna, och minska stopptiden. 1

8 5.1 Hur effektivt är ett vindkraftverk Sveriges största vindkraftverk uppförs just nu i Göteborgs hamninlopp. Vindkraftverket är designat för havsbaserade projekt och är den första prototypen. Det är Göteborg energi i samarbete med General Electic, SKF och Chalmers som just nu skapar en testarena för havsbaserad vindkraftsteknik i Göteborg. Det nya vindkraftverket är enormt med en navhöjd på 85 meter och en rotordiameter på 113 meter. Det kommer vid driftagning att kunna leverera 15 miljoner kilowattimmar per år, vilket är motsvarande det som behövs till 1000 villor (som förbrukar kwh). Vindkraftverket invigs i en ceremoni den 27 januari Havsbaserade vindkraftverk kan byggas betydligt större än de som kan uppföras på land. På land begränsas bland annat bladens längd av möjligheterna att transportera dem till site. Vindkraftverk på land når idag en effekt om ca 2-3 MW. Havsbaserade vindkraftverk tillverkas och sammansätts ofta i närheten av hamnar och skeppas sedan direkt till plats för uppförande. Havsbaserade vindkraftverk är idag så stora som 6 MW. Denna GE turbin har en effekt på 4.1 MW Högt elpris Med dagens ökande elpriser är det allt fler som letar efter alternativ som kan sänka kostnaderna. Och många börjar få upp ögonen för vindkraft som alternativ. Med nuvarande upplägg så erbjuds allmänheten att köpa andelar i vindkraftverk för att sänka sina elkostnader. Om det är bra, dåligt, lönsamt eller ekonomiskt försvarbart är upp till var och en att ta ställning till och räkna på. Alla har vi olika förutsättningar, argument, skäl och livssituationer att ta hänsyn till. Men de flesta är iallafall överens om att elen är för dyr. 2

9 5.3 Men vad kostar då en andel Priset för en andel varierar något mellan olika föreningar men brukar ligga kring kronor. För varje andel får man köpa 1000 kilowattimmar el för ett självkostnadspris. Detta pris är betydligt lägre än snittpriset på elbörsen. Enligt kalkyler kan varje andel ge sänkt elkostnad på kronor per år. Besparingen blir ännu större om marknadspriserna på el fortsätter att stiga. En fördel med att investera i vindandelar är att man frigör sig från den elpriskarusell som präglar dagens elmarknad. Ju fler andelar man köper desto mer oberoende blir man, säger Linda Magnusson som är vd på o2 energi. Att köpa många vindandelar innebär dock en stor investeringskostnad. I en genomsnittlig villa som förbrukar kilowattimmar per år krävs det 20 andelar, kronor, för att täcka hela behovet. Men att köpa vindandelar för hela sin förbrukning är inte motiverat, anser Linda Magnusson. Vi rekommenderar snarare att man köper andelar för högst 80 procent av hushållets förbrukning och kompletterar resten med vanlig miljömärkt el. Det är lämligt om man till exempel planerar att göra energibesparande åtgärder i huset. Som andelsägare är det vanligtvis inga problem att sälja eller överlåta sina andelar. Men man bör kontrollera hur avtalet ser ut hos den ekonomiska föreningen. Man bör även titta på elprisavtalet hos det elhandelsbolag som säljer den kompletterande elen, det vill säga den el som inte täcks av vindandelarna. Prissättningen i detta avtal kan vara mer eller mindre fördelaktigt i jämnförelse med andra elavtal på marknaden. 6.http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/ ED641C FF2 5.4 Vindkrafts delägande Fördelar: Bra insats för miljön. Man blir oberoende av prisvariationer på elbörsen. Lönsam investering på sikt, särskilt om elpriserna stiger. Vindandelarna kan säljas tillbaka, utan förlust. Nackdelar: Stor investeringskostnad vid köp av många andelar. Risk för ett ofördelaktigt prisavtal för restströmmen. Osäkerhet om vindkraftverkens hållbarhet och livslängd. 4.http://www.köpavindkraftverk.com/vad-ar-vindkraft/ 3

10 5.5 Vindkraft för hemmabruk Miniverk: Miniverk är enligt Energimyndigheten ett vindkraftverk med en totalhöjd på max 20 meter och med en rotor diameter på max 3 meter. Bygglov behövs i allmänhet inte enligt Plan och bygglagen. Den generella regeln är att ett vindkraftverk med en rotordiameter på max 3 meter får uppföras på ett avstånd från närmsta granne så att om vindkraftverket faller får det inte hamna på grannens tomt. Det som krävs är att en bygganmälan görs och att verket inte sitter på en byggnad. Mikrovindkraftverk: Ett mikrovindkraftverk har en rotor under två meter i diameter och lyder under samma bestämmelser som flaggstänger, och är därmed bygglovsfria och ingen bygganmälan krävs. Det finns en mängd olika verk att välja mellan och priserna varierar. Ett litet vindkraftverk kan vara lönsamt och ett bra alternativ för till exempel ett fritidshus som inte är inkopplat på elnätet. 3.http://www.sero.se/Filer/Startsidan/BroschyrNatanslutningA5slutversion pdf 8.http://www.solleftea.se/download/18.7e83552a118657f56c /Pri vat+vindkraftverk.pdf 5.6 Säker inkoppling av egen el Intresset för att installera små vindkraftverk och solceller som genererar el har på senare år blivit allt mer populärt. Att installera produkterna kan verka enkelt, men i många fall måste det göras av en behörig elektriker. Om installationen inte görs på rätt sätt, finns risken att du bland annat får betala för den el du själv producerar. Flera produkter har en vanlig stickpropp, men att koppla in en anordning som genererar elenergi direkt till en befintlig gruppledning är inte tillåtet. Istället ska inkopplingen ske via en fast anslutning eller ett speciellt intag till gruppcentralen. Detta får du inte göra själv utan det måste göras av en behörig elinstallatör. -elnät som du har i hemmet är dimensionerat att klara vissa belastningar och är byggt för att ta ut el från uttagen, inte mata in el till installationen, säger Mikael Schmidt vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande. 8.http://www.solleftea.se/download/18.7e83552a118657f56c /Pri vat+vindkraftverk.pdf 7.http://www.omboende.se/sv/Aktuellt/nyhetsarkiv-for-2009/Sakerinkoppling-av-egen-el/ 4

11 5.7 Högre energikostnad Enligt Elsäkerhetsverket installerar många konsumenter sina småskaliga vind eller solelanläggningar och tror att energikostnaderna kommer att minska eller att de ska kunna sälja sin el till nätägaren. Men ibland kan effekten bli precis tvärtom, att elräkningen blir större. -Det beror på att många elmätare i hushållen inte är nettomätare Om du sätter i stickproppen från din egen solcellsanläggning i eluttaget finns risken att du även får betala för den el du själv producerar, säger Mikael Schmidt. Innan du installerar småskalig elproduktion är det därför viktigt att du tar kontakt och rådgör med din nätägare. Du har i ditt hus eller lägenhet en elmätare. Den avläser det bolag som äger nätet. Är den ny kan de avläsa direkt digitalt, en gammal läser man av några gånger per år. En sån mätare skiljer inte på hur mycket el som strömmar IN eller UT från ditt hus. En nettomätare däremot, mäter båda leden. 9.http://www.lundsenergi.se/Privat/El/Elnat/Producera-din-egen-el/ 8.http://www.solleftea.se/download/18.7e83552a118657f56c /Pri vat+vindkraftverk.pdf 5

12 5.6 Anslutning av vindkraftverk Det kan vara fördelaktigt att ansluta vindkraftverket inom den egna befintliga elinstallationen. Där igenom kommer produktionen att i första hand täcka det egna behovet. Elmätaren registrerar bara den el som utbyts mot elnätet, vare sig det är överskott eller underskott, man kan säga att den ansluts bakom den egna elmätaren. När anläggningen ansluts inom den egna installationen behöver elnätsföretaget som regel inte göra några ändringar i det anslutande elnätet så länge som utmatningen av effekt inte överstiger den effekt som abonnemanget redan omfattar. Ett lågspännings abonnemang definieras av mätsäkringarnas storlek, som i sin tur bestämmer den maximala tillåtna strömen och effekten. Den maximala effekten som vid olika storlek på mätsäkringarna och en spåning på 400 V är : Säkring i ampere Effekt i KW Skiss för inkoppling av ett vinkraftverk till den egna villan. Källa Till bild: länk 8. 6

13 3.http://www.sero.se/Filer/Startsidan/BroschyrNatanslutningA5slutversion pdf 8.http://www.solleftea.se/download/18.7e83552a118657f56c /Pri vat+vindkraftverk.pdf 5.7 Överskotts el Vill man sälja överskotts el, så måste man skaffa sig ett inmatnings abonnemang ( mätning av elström) som kostar mellan kronor om året. Har man då ett litet verk som endast hjälper till sänka elkostnaden för den egna villan/gården så kommer den kostnaden att vara för stor gentemot vad man får ut. Vissa elbolag kan därför erbjuda ett nollprisavtal, vilket innebär att elbolaget inte tar betalt för att mäta strömmen, men inte heller betalar för överskottet ditt vindkraftverk levererar ut på nätet. 8.http://www.solleftea.se/download/18.7e83552a118657f56c /Pri vat+vindkraftverk.pdf 6. Slutsatser Det har varit lärorikt att fördjupa sig och ta del av den uppsjö av material som finns att tillgå på internet. Jag har nu fått mer kött på benen inför mina egna funderingar av att montera ett mindre vinkraftverk på tomten. Det är tydligt att marknaden för alternativa energikällor ökar i rask takt och tanken på att bli relativt självförsörjande på elfronten är mycket attraktiv och lockande för många. Jag tror att det kommer sitta eller stå vindsnurror i varierande storlek på var och varannan kåk och stuga i framtiden. Jag har i detta arbete fått tag på mycket mer material än jag kan och hinner få plats med i detta arbete, men det har gett mej mycket och jag har fått en större inblick och förstålelse för vad som gäller och krävs. och det har väckt mitt intresse att ta reda på och förkovra mej ännu mer i framtiden, och då framförallt vad gäller vindkraft för hemmabruk. 7

14 Källförteckning Internet: pdf ED641C FF rivat+vindkraftverk.pdf 9. Bilagor Små vindkraftverk: v-24v-vindgeneratorer/vindkraftverk-1550.html 3. 8

15 Bilaga 1 ) meter upp i luften sitter vår Windtronics 1. Världens bästa minisnurra??? fredag, januari 27, :10 Rated Power Output 1500 W vid 13.9 m/s Weight: Turbine: 102 kg (225 lb.), Directional Fins: 7.3 kg (16 lb.) Rotor Diameter: 1.82 m (6 ft.) Type: Blade Tip Power SystemTM 9

16 Blades, 20 Glass Filled Nylon (10 short and 10 long) Shut Down Speed: 165 VDC or 17.9 m/s (40 mph) Braking System: Electromagnetic Duty Type: S1, Continuous Duty Cut-In Wind Speed: 0.9 m/s Rated Wind Speed: 13.9 m/s Survival Wind Speed 62.6 m/s Recommended Minimum Average Wind Speed: 5.4 m/s Sound Power Level: At 3 m (10 ft.) away, less than 35 db at 13.4 m/s 12Share NYHET Första gången vi hörde om detta vindkraftverk var tre år sen. Då skulle den komma "mycket snart". Sen är det som det är med utveckling av snurror. Det tar tid. Det som skiljer denna från många andra (och som gjort att det omgetts av väldigt mycket förreklam) är att den producerats av Honeywell, det gigantiska multinationella företaget, som sen lagt produktion och markandsföring i bolaget Windtronics. Stora företag har trots allt lite mer resurser att vänta och testa innan man släpper de första versionerna. Och denna snurra var färdig när den kom. Bara att sätta upp, koppla in och sen... ja sen blev det ju en del jobb med att programmera växelriktaren. Windtronics är unik på så sätt att den har "inbyggd generator". Men generatorn sitter ute, längst ut på hjulet, det är alltså en enda stor generator som drivs av bladen innanför. Konstruktionsmässigt liknar det mest ett cykelhjul med vingar på. Den är rätt stor, man lyfter den knappast på två man, den är 182 cm i diameter och den ska ge 1500W vid drygt 13 m/s. Den viktigaste testfrågan blir därför vad den ger vid 5-8 m/s eftersom det är där vinden oftast hamnar nära marken och inne i landet. Vi kommer låta dennas snurra arbeta en månad och sen presentera priser. Den kan givetvis sättas på mast (som vi gjort) men även på stora hustak eller vattentorn eller... ja där det blåser. Däremot avråder vi från montage på villor och småhus direkt. Alla vindsnurror vibrerar när det blåser tll, även denna. Om den är tyst? Ja, vi har inte hört nått oljud än. 10

17 Bilaga 2 FLER BILDER 11

18 1.1.1 Vindkraftverk 1550 Komplett vindkraftverk, inklusive Ginlong regulator, dumplastanordning samt nätinverter. I priset ingår även en 12m fackverksmast. Märkeffekt, uppmätt vid en vindhastighet om 10,5 m/sek. Nu till ett fantastiskt lågt pris pga stora inköp. Ett mindre vindkraftverk om 1,55 kw. Det är speciellt utvecklat för anslutning till elnät för till exempel bostads- och fritidshus. HE-WT-1.5A är utvecklat med kvalitet, tillförlitlighet och prisvärdhet som ledord. Egenskaper Minimalt underhåll Flera skyddssystem för hög tillförlitlighet och säkerhet i miljöer med kraftiga vindstyrkor Optimalt aerodynamiskt utförande för vindstyrkor mellan 5-8 m/s Utvecklat, testat och optimerat i vindtunnel för maximal säkerhet och effekt Permanentmagnetgenerator utan växellåda Utvecklat för extrema miljöer Helkapslade underhållsfria kullager från NSK och SKF Kvalitets- och säkerhetscertifierat system Utvecklat i samarbete med Ginlong Technologies med över 20 års branscherfarenhet Specialdesignade master - val av två unika mastkoncept Teknisk data: Effekt generator W/tim Årlig energiproduktion kWh vid 6 m/s (Uppmätt under verklig drift) Startvind - 2,4 m/s Generator - Direktdriven permanentmagnetgenerator Vikt 67 kg Rotordiameter - 3 m Antal vingar - 5 st Vingmaterial - Glasfiberförstärkt komposit Skyddssystem vid hög vindstyrka - Dumplast, passiv turbinvridning, aerodynamisk- och elektrisk broms Anslutning till elnät - Programmerbar transformatorlös omformare (220/240 VAC Hz) Ordinarie pris ,00 kr ,00 kr 12

19 Bilaga 3 Zooma Två minivindkraftverk på ett hustak i tyska delstaten Nierdersachsen. Foto: FuSystems Vindkraft för hemmabruk Publicerad: fre, :06 Nytt minivindkraftverk Företaget FuSystems Windkraft har tagit fram ett nytt småskaligt vindkraftverk. Det är för första gången som ett tyskt småföretag satsar på vindenergi i syfte att fylla den enskilda husägarens behov av elektricitet. Minikraftverket har 1,30 meter långa rotorblad och är kompatibel med konventionella system som till exempel frekvensomriktare. Minikraftverkets prestanda ska normalt ligga mellan 200 och 1000 kwh per år, beroende på region och läge. Dessa småskaliga vindkraftverk är därmed inte längre praktiska bara som reservkraft under fritiden, utan kan numera användas även för att generera billig el för hem eller ett företag. Får småhusägare och mindre industrier erbjuds också två versioner - en utan eller med ett solvärmesystem. Enligt tillverkaren går det bra att använda företagets minivindkraftverk i samband med katastrofhjälp och som energikälla i utvecklingsländer. Nyligen överlämnades flera av de småskaliga vindsnurrorna med tillhörande utrustning, till Japan för att användas i Fukushimas katastrofområde. 13

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Störst på småskalig vindkraft!

Störst på småskalig vindkraft! Störst på småskalig vindkraft! Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Sid.Nr Företaget, verksamheten, vision och Affärsidé. 1 Vindkarta över Sverige. 2 Förutsättningar för ett lyckat resultat.

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

VVKV med 10kW nominell effekt vid 10m/s av typ V10K. VVKV med 50kW nominell effekt vid 10m/s av typ V50K

VVKV med 10kW nominell effekt vid 10m/s av typ V10K. VVKV med 50kW nominell effekt vid 10m/s av typ V50K VVKV med 10kW nominell effekt vid 10m/s av typ V10K VVKV med 50kW nominell effekt vid 10m/s av typ V50K 1 GGRail AB kan som första företag i Skandinaven presentera en helt ny typ av innovativa mindre vindkraftverk.

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Manual för nätanslutet vindkraftverk HE-WT-1.5A

Manual för nätanslutet vindkraftverk HE-WT-1.5A Manual för nätanslutet vindkraftverk HE-WT-1.5A Adress: Hybrid Energy AB Telefon: +46 (0)31 313 42 40 Flöjelbergsgatan 12 Telefax: +46 (0)31 706 06 80 431 37 Mölndal E-mail: info@hybridenergynordic.com

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt en Eco Production vertikal Vindkraftverk, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco:s Vindkraftverk är

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy.

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy. Goda förutsättningar för ökad lönsamhet Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101 Answers for energy. Hur kan man få bästa möjliga prestanda med bara hälften så många delar? 2 I takt med att vindkraftanläggningar

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Staffan Engström. Vindforsk seminarium Vattenfall 15 juni 2010

Staffan Engström. Vindforsk seminarium Vattenfall 15 juni 2010 Höga torn för vindkraftverk Staffan Engström Vindforsk seminarium Vattenfall 15 juni 2010 Höga torn för vindkraftverk Inventera torntyper Under lika förutsättningar dimensionera torn för användning i skog

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se Nyheter inom vindkraftsområdet Liselotte.Alden@hgo.se Planering Nyheter inom planering för vindkraft Vindkraftverkens storlekar Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Aktuellt

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1 Egenproducerad el så fungerar det Ver: 1.1 INNEHÅLL Sida 2: Denna sida Sida 3: Anslutning till elnätet Sida 4: Elsäkerhet & Elkvalitet Sida 5: Du kontaktar Sida 6-10: Frågor & Svar Sida 11: Övrigt att

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Hållbar Industriby - Vaksala Eke

Hållbar Industriby - Vaksala Eke Hållbar Industriby - Vaksala Eke Projektredovisning Bixia Miljöfond Uppsala Nov 2014 Magnus Rahm Electric Generation AB Sammanfattning Electric Generation AB är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer