NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR"

Transkript

1 PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR PROFFSNYTT 1

2 AKTUELLT FRÅN NIBE ENERGY SYSTEMS I MARKARYD EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR NIBEs VISION ÄR ATT SKAPA HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR i världsklass genom att leverera långsiktigt värde för kunder, medarbetare, aktieägare och omvärlden. Vi har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och genom strategin för hållbarhet skapar vi både affärs- och hållbarhetsnytta. Våra affärsprinciper tillsammans med våra värderingar bildar tillsammans NIBEs hållbarhetsstrategi. Alla delar samspelar för att skapa ett framgångsrikt företag som ansvarsfullt hanterar ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Vår affärsidé inom NIBE Energy Systems är att förse alla typer av fastigheter med produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av tappvarmvatten. Värmepumpar är här en huvudprodukt som dessutom kraftigt bidrar till energibesparingen i samhället och förbättrar miljön. International Energy Agency (IEA) har pekat ut värmepumpar som en nyckelteknologi för att minska riskerna för omfattande klimatförändringar. Enligt statistik från Svenska Naturvårdsverket har omställningen av Sveriges sätt att värma upp hus medfört att utsläppen av växthusgaser, relaterat till energianvändningen i svenska byggnader minskat med mer än 75 procent. Det finns idag över 1 miljon värmepumpar i drift i Sverige. Mer än vartannat småhus har en värmepump installerad. Den årliga energibesparingen i dessa värmepumpar uppgick 2013 till 12 TWh. Beräkningen baseras på hur många värmepumpar av respektive typ som användes i Sverige under Värmepumparnas energi besparing motsvarar 9 procent av Sveriges totala elanvändning. Eller för att åskådliggöra det: hela årsproduktionen från Oskarshamns kärnkraftverk (12 TWh) eller 20 procent mer än all vindkraftsel i landet (9,9 TWh). Den ökade användningen av värmepumpar bidrar till att användningen av förnyelsebar energi ökar med knappt 1 TWh årligen. Det motsvarar ungefär svenska hems förbrukning av hushållsel under ett helt år. Hushållens och företagens värmepumpar minskade 2013 sina uppvärmningskostnader med cirka 19 miljarder kronor. PÅ ÅRETS HÖJDPUNKT NORDBYGGMÄSSAN i Stockholm kommer våra nya produktintroduktioner i kombination med vårt befintliga erbjudande att överträffa alla tidigare ansträngningar. Bland annat den inverterstyrda bergvärmepumpen NIBE F1255 med marknadens bästa årsvärmefaktor, marknadens bredaste program av uteluftsvärmepumpar samt ett historiskt insteg på marknaden för luft/ luft-värmepumpar. Uppgraderingen av NIBE Uplink möjliggör en kontinuerlig kontroll av elpriset och optimerar ytterligare värmepumpens kostnadsbesparing genom funktionen Smart Price Adaption. TEKNIK I STÄNDIG UTVECKLING som ökar människors välbefinnande och förbättrar miljön visst är det oerhört inspirerande! NIBE ENERGY SYSTEMS Försäljning Kundsupport Marknadskommunikation Tel: NORRA NORRLAND Lars-Göran Andersson UMEÅ Tel: SMS: MELLERSTA NORRLAND Patrik Åhman DOMSJÖ Tel: SMS: SÖDRA NORRLAND Tommy Landin HUDIKSVALL Tel: SMS: STOCKHOLM Peter Eriksson SOLLENTUNA Tel: SMS: Per Johansson SOLLENTUNA Tel: SMS: Håkan Berntsson SOLLENTUNA Tel: SMS: VÄSTRA Mikael Albo FALKÖPING Tel: SMS: Christer Svensson GÖTEBORG Tel: SMS: Magnus Ström KUNGÄLV Tel: SMS: SYDVÄSTRA Arne Gustafsson HALMSTAD Tel: SMS: ÖSTRA Magnus Lindberg KUMLA Tel: SMS: SÖDRA Fredrik Steiner HÖLLVIKEN Tel: SMS: MARKARYD Fredrik Snygg VITTSJÖ Tel: SMS: PROFFSNYTT

3 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR Det är åtta år sedan NIBE lanserade Fighter 1250 som marknadens första inverterstyrda bergvärmepump. Förra året kom uppföljaren NIBE F och med den togs varvtalsstyrda bergvärmepumpar till en ny nivå. Nu svarar NIBE upp med att lansera en lillebror till NIBE F1255. En varvtalsstyrd bergvärmepump även för de mindre husen. Samtidigt kommer beskeden från SP och Energimyndigheten att NIBE F har marknadens bästa årsvärmefaktor. NÄR NIBE LANSERADE varvtalsreglerade värmepumpar för åtta år sedan var det en revolution i branschen. Istället för att bara ha en på och av drift fick värmepumparna nu en gaspedal där det gick att reglera varvtalet. Det betydde högre besparingar eftersom värmepumpen alltid kunde gå med rätt effekt vare sig för lite eller för mycket. NIBE F , som generation två heter, kan arbeta inom ett effektspann på 4-16 kw. BÄSTA TEST RESULTATEN NÅGONSIN Nu har nya modellen också testats av SP för Energimyndighetens stora jämförelse av bergvärmepumpar, och har fått enastående resultat. Av de fyra typhus som man använder har NIBE F fått de bästa värden för årsverkningsgrad man någonsin uppmätt för det stora huset vare sig de värms med radiatorer eller med golvvärme. Även resultaten för varmvattenprestandan är mycket bra både vad gäller varmvattenförlust, effektivitet och mängd varmvatten. Testresultaten är officiella och kon- trollerade, men inte publicerade när detta skrivs, säger David Kroon på NIBE. Även i det mindre huset presterar den väldigt bra, trots att denna maskin egentligen är för stor för detta. Därför passar det väldigt bra att F1255 nu kommer med en mindre modell som är anpassad för de mindre husen. LILLEBROR Även om NIBE F (4-16 kw) har ett stort effektspann tack vare sin varvtalsreglering, så är den hittillsvarande modellen inte avsedd för mindre hus med låga energibehov. Därför lanseras nu även NIBE F (1,5-6 kw). Flexibiliteten med varvtalsstyrning är stor, men ingen värmepump kan ha ett oändligt register, säger Per Törnkvist på NIBE. Med NIBE F får vi en komplettering neråt, och gör F1255 till en familj. Detta är en bergvärmepump som är helt perfekt för mindre hus. Ett minskat behov av utjämningskärl samt kombination med FTX ventilation gör att vi kommer att klara av fysiskt väldigt stora hus på en väldigt liten uppställningsyta. Det skulle inte förvåna mig om detta blir den värmepump som tar tätpositionen just på dessa hus när det är dags för tester! NIBE F KOMMER även för extern varmvattenberedare NIBE F NIBE F (1,5-6 kw). NIBE F (4-16 kw). PROFFSNYTT 3

4 Luft/luft-värmepumpar med systemlösningar Luft/luft-värmepumpar har i många år stått för en stor del av den svenska försäljningsvolymen när det gäller värmepumpar. Men det är ett område som NIBE valt att stå utanför tills nu. Efter sommaren ger sig NIBE in på marknaden med ett helt nytt sortiment NIBE ARIA som bland annat även kan producera varmvatten. Det finns många hus i Sverige där vattenburet system inte är ett genomförbart alternativ. ÄVEN OM VÄRMEPUMPAR har haft ett enormt genomslag i Sverige finns det tals hus som fortfarande värms med direktverkande el. Men för många av dessa är det inte ett alternativ att installera vattenburen värme. Det kan röra sig om sommarhus, små byggnader eller hus där en vattenburen installation skulle bli dyr. Här har luft/luft-värmepumpar istället blivit en vanlig lösning. Nu ger sig NIBE in på marknaden, men med en annorlunda strategi. LUFTVÄRMEPUMPAR HAR FÖR många kommit att bli något man köper billigt på postorder eller på byggmarknaden, säger Jonas Törnqvist som är ansvarig för NIBE ARIA. Vi har följt marknaden under ett antal år, och när vi nu går in i den så är det med ett helt annat fokus och ett brett och spännande modellprogram. NIBEs satsning på luft/luft-värmepumpar syftar bland annat till att erbjuda installatörer och slutkunder samma kvalitet och trygghet som i företagets övriga produktutbud. 4 PROFFSNYTT

5 Vi vill vara en komplett leverantör som erbjuder luft/ luft-värmepumpar med en trygghet både i själva produkterna och i eftermarknad och garantier. Bland annat erbjuder vi upp till 12 år trygghetsförsäkring. Den som inte vill eller kan ha ett vattenburet system ska ändå kunna välja att köpa av oss. MER ÄN BARA LUFT I NIBE ARIAs sortiment finns luft/luft-värmepumpar med traditionell funktion en utedel kopplad till en innedel men med avancerad teknik. Bland annat inverterstyrd kompressor, appstyrning och kondensvattenavledning. Men här finns även produkter som har helt andra unika systemmöjligheter. Bland annat kan man kombinera flera innedelar till en och samma utedel samt koppla till en varmvattenberedare. NIBE ARIA kan även kopplas till ett vattenburet golvvärmesystem. Att kunna använda luft/luftvärmepumpen för att producera varmvatten är något som många efterlyst. Med NIBE ARIA erbjuder vi våra kunder att kombinera detta med möjlig heten att kunna producera varmt vatten för begränsade vattenburna system. DET ÄR JU INTE ovanligt med hus där den traditionella luft/luft-värmepumpen får sämre effekt eftersom de inte har den öppna planlösningen som är optimal. Här slipper man det problemet och kan dessutom ha till exempel golvvärme i badrummet. NIBE ARIA HAR säljstart under kvartal tre. Då kommer också mer information om hela NIBE ARIA-sortimentet. NIBE ARIA NIBE ARIA är ett komplett system för luft/luft-värmepumpar. Här är ett axplock av olika delar: VARMVATTEN Med hjälp av en tillsats kan NIBE ARIA kan även kopplas till en varmvattenberedare. INNEMODUL Kommer för både hög och låg montering samt takmontage. Den här modellen kan sprida luften både uppåt och nedåt. GOLVVÄRME Med hjälp av ett tillbehör kan man även använda NIBE ARIA för att skapa vattenburen värme för till exempel golvvärme i en tillbyggnad eller ett badrum. UTEMODULER Totalt kommer 10 olika utemoduler för en eller flera innemoduler. PROFFSNYTT 5

6 FRÅN PLÅT TILL FÄRDIG VÄRMEPUMP När andra företag flyttar ut tillverkning, så investerar NIBE på hemmaplan. Under de senaste åren har man satsat mångmiljonbelopp i fabriken i Markaryd. Och det har man inte haft anledning att ångra tvärtom. NIBEs fabrik för värmepumpar i Markaryd är egentligen två helt olika fabriker. Internt benämns de Beredarfabriken respektive Värmepumpscenter (VPC). Den förstnämnda är den stora där den tunga produktionen av beredarkärl och all plåt i de färdiga produkterna sker bokstavligen talat från noll. VPC är monteringsfabriken för de högteknologiska delarna, samt platsen där den färdiga produkten ser dagens ljus. De två är helt olika, men lever i ett partnerskap där båda vet att den ena är nödvändig för den andra. Vi är unika på så sätt att vi verkligen går från ax till limpa, säger Lennart Gustavsson som är chef för beredarfabriken. Här börjar vi med ark och rullar med plåt, och ut kommer tryckkärl och färdiga karossdelar som sedan sätts samman med olika komponenter till en komplett produkt på VPC. Jag tror att det är kombinationen som ger oss styrka. Vi behöver bara gå tvärs över gatan för att få en inblick i den andra sidan och tvärtom. HANTVERK OCH HÖGTEKNOLOGI Produktionen i Markaryd är alltså en kombination av hantverk och högteknologi. Att tillverka beredarkärl med alla förekommande korrosionsskydd kräver personal som kan sina metaller och vet hur de beter sig. Likaså att driftsätta och finjustera färdiga värmepumpar. 300 personer och nästan 30 industrirobotar producerar idag fler än 200 olika värmepumpsmodeller. Det är en enorm styrka att vi gör allt från att stansa plåtar till att driftprova varje enskild värmepump i huset, säger Per Hansson, chef för VPC. Vår kapacitet har ökat markant, inte bara genom att vi investerat i robotar. Utan också för att den nya generationens värmepumpar tack vare sin moduluppbyggnad gör att vi kan ha en säljstyrd produktion med mycket hög effektivitet och flexibilitet. SNABBA FAKTA om NIBEs produktionsanläggningar BEREDARFABRIKEN En av världens största i sitt slag 170 anställda Från plåt till färdiga kärl Kapacitet: 600 beredarkärl om dagen samt plåtar och chassin för värmepumpar Alla förekommande korrosionsskydd 25 robotar VÄRMEPUMPSCENTRUM Europas modernaste värmepumpsfabrik 130 anställda Från komponent till utleverans av kundfärdig produkt Upp till 200 olika värmepumpar Tre robotar Alla produkter drifttestas i 45 minuter innan leverans 6 PROFFSNYTT

7 PROFFSNYTT 7

8 Färgsprakande OCH BERGVÄRMT Ting1 i Örnsköldsvik är ett av Sveriges mest unika bostadshus. Inte bara på grund av sin färgsättning och sin unika arkitektur utan också på grund av sättet det är byggt. Dessutom är hela byggnaden uppvärmd med bergvärmepumpar från NIBE. Tingshuset mitt i Örnsköldsvik är en K-märkt betongbyggnad från Den låga byggnaden med sin atriumgård födde idén om att bygga ett nytt bostadshus ovanpå och inuti den befintliga. Ett nytt fastighetsbolag Nyberg, Kai och Wingårdh med den kände arkitekten Gert Wingårdh som delägare bildades och projektet tog form. Det 50 meter höga huset ritades också av Gert Wingårdh. Huset är byggt på en 8 x 8 meter stomme på tingshusets innergård och ovanför tingshusets tak växer det sedan ut till sin fulla bredd. Ingenstans har de två byggnaderna fysisk kontakt, och faktum är att de är två olika fastigheter, som skapats genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning Längs alla fasadens sidor sticker de karaktäristiska glasbalkongerna ut totalt 78 stycken, fördelade på 51 lägenheter. Den starka och varma färgsättningen är unik och inspirerad av Bengt Lindströms målningar. BERGVÄRMEVÄRMT Alla byggnadens m 2 bostadsyta värms upp av NIBE bergvärmepumpar, liksom det underliggande Tingshuset på m 2. Vi har installerat fyra NIBE F1345 enheter, berättar Patrik Åhman på NIBE. Tre av dem är på vardera 60 kw, och den fjärde är på 40 kw. De tre stora arbetar mot var sin liters beredare, och den mindre mot en på 750. Totalt har man borrat 24 borrhål om vardera 250 meters djup. Allt är gjort i en och samma installation som utförts av Bravida, men den mindre värmepumpen används bara för att producera värme och varmvatten till den undre byggnaden, som fortfarande inhyser Tingsrätten i Örnsköldsvik. Fjärrvärmenätet som går i tomtgränsen är inkopplat för att ge spetsvärme vid kalla dagar. Det är intressant att visa att man kan värma så pass stora fastigheter med rena standardprodukter direkt från hyllan. Många byggare och fastighetsägare tror fortfarande att man måste ha platsbyggda lösningar, men vi visar gång efter annan att det är helt onödigt säger Patrik. 8 PROFFSNYTT

9 Nya NIBE Solcellspaket PRODUCERA GRATIS EL MED NIBE Växelriktare SE-PV 30 Att effektiva värmepumpar är en förutsättning för att uppnå gällande BBR-krav på inköpt el vet alla idag. Men för att verkligen nå dagens och framtidens mål kan det behövas en ytterligare väg för att nå den där sista besparingen låt huset producera egen el. NNE (NÄRA NOLL ENERGI) hus och Passivhus är på allas läppar idag. Med allt mer avancerad teknik har vi idag värmepumpar som klarar av att ge värme med mindre tillförd energi än vad vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Men kraven höjs löpande och det är alltid en fråga om hur mycket den sista besparingen får lov att kosta i termer av utveckling och investeringar. En lösning kan därför vara att låta huset producera egen el, något som NIBE nu satsar på med färdiga solcells paket. NIBE Solcellspaneler kan generera cirka kwh förnyelsebar el per år i Sverige, säger Richard Carlholmer på NIBE. Det kan innebära en sänkning med upp till 5 kwh per kvadratmeter vad gäller tillförd energi (den del som Boverket ställer krav på) för en normalvilla. Med ett bidrag från länsstyrelsen på 35 procent av den totala installationskostnaden blir det ett ytterst kostnadseffektivt sätt att minska den tillförda energin. Richard menar att produktion av el är en logisk utveckling för NIBE. Vårt uppdrag är att skapa hållbar utveckling och se till att vi får rätt klimat i våra hem med så liten miljöpåverkan som möjligt. Hittills har det mest handlat om att utveckla extremt effektiva värmepumpar som drar så lite el som möj- SE-PV 3031 ligt i förhållande till vad de levererar i form av värme. Men att se till att huset dessutom producerar den el det själv använder är nästa naturliga steg, och det steget har vi just nu tagit. NIBE SOLCELLSPANELER levereras i paket om 19,6 kvadratmeter komplett med växelriktare och takfästen. PROFFSNYTT 9

10 TEKNIK I STÄNDIG UTVECKLING För 30 år sedan kom ordet värmepump in i de svenska hemmen. En nästan magisk apparat som tillverkade värme av ingenting. Idag är det en självklarhet att värma hus med procent av den energi som vi använde på 80-talet. En tyst miljörevolution med centrum i Småland. Idag så självklar att till och med EU ser värmepumpar som helt centrala i ett framtida Europa. Men hur ser framtiden ut? Martin Forsén arbetar med framtids- och EU-frågor hos NIBE. Han har sin bild klar. Martin Forsén har kanske landets mest gedigna kunskap om hur man ser på framtiden för uppvärmning av hus inom hela EU. Som VD för branschorganisationen SVEP var det hans uppgift att både sprida och ta till sig kunskap från alla håll. Något han gör än mer idag i sin roll som Manager International Affairs på NIBE. Hans bild är klar. Framtiden är inte vad den var en gång. Det enda som är säkert är att vi kommer att ta steg som vi idag inte har en aning om, säger Martin. På 70-talet trodde man till exempel att vi idag skulle ha flygande bilar, istället har vi internet som gör att vi kan kommunicera ännu snabbare. Men utan att flytta oss. Ett annat exempel är politiskt utveckling. Å ena sidan kan politisk och ekonomisk oro göra att människor inte vågar investera. Men samtidigt kan en oro för energiförsörjningen göra att man snabbar på energieffektivisering och övergång till förnybar energi som finns i det egna landet. Helt enkelt för att minska sin sårbarhet. Hållbarhetsfrågorna kommer också att få ett ännu större fokus än de har idag. I länder som Kina där miljön fått stå tillbaka till förmån för tillväxt inser man nu att miljöproblemen gör att människor flyr och inte vill investera. När dessa jättemarknader ändrar fokus så kommer det att ge en enorm respons. Vi i Sverige ligger enormt långt fram och har lösningar på problem som man precis börjat fundera över i andra länder. HÅLLBARHET HANDLAR DOCK inte bara om att förbruka mind re energi, utan om att använda energin på ett smartare sätt. De flesta i branschen antar enligt Martin att vi kommer att ha mindre av stora energiproducerande enheter och mer av småskalig, förnyelsebar elproduktion, spridd över hela länder och inte bara i vissa regioner. Smart grids är modeordet i Bryssel just nu, säger Martin. Elnät med intelligens som själv fördelar sin belastning och låter allt fler vara både producenter och konsumenter av el. Med solceller, små vindkraftverk eller biobränsledrivna turbiner. Vi kommer att producera mer el när solen skiner och det blåser. Mindre el under vindstilla nätter. Uppkopplade värmepumpar lyfts fram av EU som en nyckel teknologi för att balansera efterfrågan på el till när det finns tillgång. Ett hus som behöver värme klockan kanske värms upp redan klockan eftersom det då finns mer el att tillgå och dessutom till ett lägre pris. BESPARINGAR I PENGAR och miljö kommer inte bara att avgöras av maskiner. Utan minst lika mycket av att de används när energin är grön, billig och tillgänglig. Vi som teknikföretag måste vara med i den här utvecklingen och finnas på plats när besluten fattas. I slutänden handlar det ju om att all utveckling måste vara hållbar. 10 PROFFSNYTT

11 Nu får Uplink koll på elpriset NIBE s unika internet-fjärrkontroll för värmepumpar Uplink har blivit en stor succé. Numera är Uplink standard på merparten av NIBEs värmepumpar och helt nya möjligheter står för dörren. Som till exempel att låta Uplink styra värmepumpen efter elpriset! ALLT FLER FASTIGHETSÄGARE och installatörer använder NIBE Uplink så gott som dagligen. Att både kunna följa och styra värmepumpar via web, läsplatta eller smartphone var för bara något år sedan en utopi. Idag är det standard. Vi märker att många stora fastighetsägare inser att NIBE Uplink är ett fullgott komplement till stora och komplexa system, säger Andreas Johnsson på NIBE. I många fall betydligt bättre, eftersom det går så snabbt att komma igång och att lära sig. Gränssnittet är enkelt och funktionerna är tydliga. Uplink bygger på att varje värmepump kopplas upp mot molnet via en ethernetanslutning. En installatör eller fastighetsskötare kan sedan välja vilken eller vilka värmepumpar som ska bevakas och kan också styra så gott som samtliga funktioner utan att behöva vara på plats. Tidigare har sådant krävt komplexa styroch reglerprocesser, men nu räcker det med en sladd. DEN SENASTE UPPDATERINGEN av Uplink innehåller en helt ny och mycket spännande funktion. Där Uplink på sikt kan bli ett nav i hur man sänker elkostnaderna i ett hem. Funktionen heter Smart Price Adaption, och bygger på att Uplink-servern håller reda på elpriserna timme för timme baserat på den Nordiska elhandelsbörsen Nord Pool Spot. Då priserna för kommande dygn blir offentliga ca 12 timmar i förväg kan Uplink användas för att låta värmepumpen producera värme och varmvatten när elen är som billigast. Varmvattenproduktionen är nämligen självlärande utifrån kundens behov. Låt säga att huset beräknas behöva värme klockan Om Uplink då vet att priserna är låga två timmar tidigare så kan den gasa på värmepumpen i förtid. Trögheten i hus och värmesystem gör att den tiden inte märks, men elkostnaden kan bli betydligt lägre. Samma sak med varmvatten. En annan effekt blir att behovet av fossil energi blir mindre. Elen är billigast när det förbrukas minst, och de fossila enheterna är de som går in när det förbrukas mest. Det betyder att ju mer vi förbrukar el när den är billig, desto mer minskar vi behovet av fossila bränslen i elproduktionen. ATT EN VÄRMEPUMP sänker CO 2 -utsläpp och elkostnader är vi vana vid. Att en webbtjänstbaserad styrning kan göra det kan kännas ovant. Men detta bara är början. Vi ser att Uplink mycket väl kan bli början på en smart elanvändning, och styrning för hela hemmet, fortsätter Andreas. På samma sätt som den styr värmepumpen efter elpriser så kan den mycket enkelt styra andra elförbrukande apparater. Torktumlare och tvättmaskiner är kanske det man mest tänker på i ett hem. Men för företag, lantbruk och lite större fastigheter kan det röra sig om pumpar, laddning av batterier och elfordon, och fläktar. Det kan betyda en hel del pengar som sparas bara genom att en enda enhet håller reda på vad elen kostar vid varje tillfälle. Den kloka tekniktanken NIBE AHPS ÄR ETT NYTT KONCEPT när det gäller ackumulatortankar. Vi kallar den en tekniktank som kan kopplas till både värmepumpar, solvärme (solslinga ingår) eller ved- eller pelletspanna. Behöver du mer volym kopplar du på en eller flera NIBE AHP. Perfekt om det är svårt att få plats med stor tank, och du dessutom vill att installationen ska se snygg ut. Volym: 270 l (AHPS) 285 l (AHP) 17 liter varmvattenslinga 4,4 liter solslinga (AHPS) Våra Tyska kusiner! HÄROMÅRET KÖPTE NIBE det schweiziska värmeföretaget Schulthess och alla deras fabriker. Därmed är vi nu även en av de största tillverkarna av värmepumpar för kommersiella fastigheter i Tyskland. NIBE har lanserat ett urval av de tysktillverkade fastighetsvärmepumparna i Sverige. NIBE-produkter, sålda av NIBE, med service, support och garantier från NIBE. Men produkter som gör att du kan ta hand om ännu fler av dina kunders behov. Till exempel NIBE AP-AW30 med dubbla kompressorer. PROFFSNYTT 11

12 Ett av Europas modernaste testlabb De senaste åren har NIBE gjort en storsatsning på luft/ vatten-värmepumpar. En satsning som fortsätter med oförminskad styrka. Men med luften som värmekälla blir klimat och väder viktiga faktorer för produkternas energieffektivitet. DÄRFÖR HAR NIBE nu investerat mångmiljonbelopp på att bygga ut vad som nu antagligen är ett av världens modernaste testlabb för luft/vatten-värmepumpar där ett flertal klimatkammare kan simulera alla tänkbara väder. Och några till. Alla som utvecklar måste testa sina produkter under omständigheter som liknar verkligheten. Så länge man arbetar med bergvärme eller frånluftsvärme är det förhållandevis enkelt. Men när man kommer till värmepumpar som tar sin värme ur uteluften så blir det svårare. Då måste man kunna simulera de förhållanden som kan råda utomhus. I NIBEs nya testlabb har man fem olika klimatkammare, varav fyra anses vara de största i sitt slag idag. Här kan man simulera utomhusklimat från 30 till +50 med en luftfuktighet på upp till 100 procent. Det kan vara från ångbastu till den råaste kustvintern därinne, säger Mikael Nilsson som är testledare och den som konstruerat hela laboratoriet och ansvarat för byggnationen. 12 PROFFSNYTT

13 Vad produkten än kan utsättas för i verkligheten ska vi ha utsatt den för redan i utvecklingsskedet. DET ÄR INTE BARA prototyper som testas. Varje gång man funderar på att byta en kompressor, förångare, kondensor eller annan vital komponent i en befintlig modell ska den genomgå hela testprogrammet. Totalt kan det röra sig om upp till 100 olika driftfall. Vissa varar några timmar, medan andra kan sträcka sig över flera veckor. Data samlas in via närmare 500 olika kanaler. Dessa är kopplade till sensorer som mäter temperatur, flöden, fukt, tryck och ljud. Under varje driftfall mäts i detalj hur varje kanal påverkas av skillnaderna. En stor och viktig del är också att mäta hur den tillförda energin påverkar funktionen. Därför har man ett 50-tal mätkanaler som via en Power Analyzer jämför ström, spänning, fasvinklar och frekvens, med utedelens drift. Vi har investerat i extremt noggrann teknik, säger Mille. Vårt mål är att vi när vi skickar en produkt till SP eller något av de certifierande företagen i Europa så ska vi veta vad resultatet blir i förväg. Och hittills har det varit just så. Men framför allt ska våra kunder veta att det de köper av oss verkligen klarar av att leverera. Och när det gäller kvalitet då finns det inga genvägar. Värmen finns i luften. Vi har flest sätt att hämta den Luft/vatten-värmepumpar håller på att bli en allt viktigare verksamhet för svenska installatörer. NIBE storsatsar och har idag ett stort utbud som gör att det alltid finns en lösning som passar. NIBE F NIBE F NIBE F NIBE F NIBE F NIBE F NIBE F NIBE VVM 310 NIBE VVM 320 NIBE VVM 500 NIBE SMO 40 PROFFSNYTT 13

14 NIBE F1145/F1245 NU BLIR DE BÄSTA ÄNNU BÄTTRE EFTER FYRA ÅR ÄR DET NU DAGS för en uppdatering av NIBE F1145/F1245. Den stora skillnaden är att värmepumpen numera själv kan styra varvtalet på båda cirkulationspumparna. Resultatet blir dels att användaren snabbare får tillgång till varmt vatten, men också att man kan minska energiåtgången vid varmvattenproduktion ytterligare. En annan ny funktion är att båda modellerna nu kan användas som Master/Slave och tillsammans med bland annat fastighetsmodellen NIBE F1345. Storlekar F1145: 6, 8, 10, 12, 15, 17kW. Storlekar F1245: 5, 6, 8, 10, 12kW. Elpatron: 9kW NIBE Uplink Urtagbar kylmodul NIBE Färgdisplay med USB port Ökad varmvattenkapacitet Master/Slave funktion Variabla varvtal på cirkulationspumparna Snabbare och energisnålare varmvattenproduktion Numera för både SPA och pool VARMVATTEN- BEREDARE MED INBYGGD VÄRMEPUMP NIBE F110 är inte bara en ny generation frånluftsvärmepump för hus med direktverkande el. Det är en ny typ av produkt med helt nya användningsområden. Vissa kallar den marknadens miljövänligaste varmvattenberedare NIBE F110 ÄR DEN NYA generationens värmepump för att ge hus med direktverkande el både varmvatten, ventilation och energiåtervinning ur frånluften. På det sättet kommer den att ta över efter trotjänaren FIGHTER 100P, men skillnaderna är många. Inte bara i prestanda. NIBE F110 har sex års trygghetsförsäkring, betydligt högre COP, lågenergifläkt och med hela 365 liter den största varmvattenkapaciteten av alla NIBEs frånluftvärmepumpar. Men den har också ett antal nya egenskaper som öppnar helt nya möjligheter. Till skillnad från föregångaren kan den nämligen inte bara ta värme ur frånluften, utan även från uteluften genom kanal eller helt enkelt från den omgivande luften. Faktum är att NIBE F110 kan klara sig nästan helt utan installation, säger Mats Hellström på NIBE. Det räcker med att koppla in vatten och el så är den igång. Detta öppnar en hel rad nya möjligheter för de som vill kunna producera varmvatten med minsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Utan att för den skull ha behov av ett komplett nytt uppvärmningssystem. Ett typexempel är sommarstugor, och andra hus utan mekanisk ventilation. Men det kan också röra sig om verkstäder och andra småföretag med så små uppvärmda ytor att det inte går att motivera en avancerad uppvärmning. Däremot kan varmvattenförbrukningen vara hög och kräva mycket energi. NIBE F110 är en smart liten maskin som kan öppna många nya spännande dörrar. 14 PROFFSNYTT

15 NIBE GÖR FJÄRRVÄRMEN LAGLIG Det är inte enkelt att uppfylla alla de krav som ställs vid nybyggnation idag. Att bara koppla upp sig mot fjärrvärme räcker till exempel inte för att hålla sig inom regelverket. EN LÖSNING FÖR DEN SOM VILL eller måste använda fjärrvärme är att kombinera detta med en frånluftsvärmepump. Genom att låta denna sköta uppvärmningen i normalfallen slipper man använda fjärrvärmen till vardags. Däremot använder man då fjärrvärmen som spets under de kalla dagar då värmepumpen behöver tillskottsvärme, istället för att låta spetsen komma från el. ETT SÄTT ÄR ATT KOMBINERA NIBE F370 eller F470 med fjärrvärmemodulen NIBE FJVM220. Men man kan också välja en FTX-variant där man kombinerar NIBE GV-HR110 med en lämplig fjärrvärmecentral. Detta är lösningar som är P-märkta och som klarar alla de existerande BBR-kraven med god marginal, säger Richard Carlholmer på NIBE. BEREDARE FÖR SMÅ BEHOV NIBE Nibette 5 är senaste tillskottet bland NIBEs varmvattenberedare. Med en volym på bara fem liter har den mått som gör att den lätt kan monteras i till exempel ett diskbänksskåp. Det finns en hel del situationer där en riktigt liten beredare är perfekt, säger Mats Hellström på NIBE. En liten stuga, en toalett som är långt borta från varmvattenberedaren eller kanske som komplement i en VVC installation. Eller varför inte skaffa en NIBE Nibette 5 för att få varm vatten i uteköket inför sommarens grillsäsong! RÄTT LÖSNING: Vattenburen vintervärme. Vinnare i korsordstävlingen NIBE Proffsnytt 4/13 är: Jane Eriksson Jexmark, Malmö Bengt Jonasson, BJ Värmemontage AB, Eskilstuna Maria Holmgren, HRF Invest AB, Huddinge Helen Karlsson, Sven Anderssons Rör AB, Mullsjö Jerry Rydström, Ahlsell AB, Växjö Lars Olsson Elkalkyl i Göteborg AB, Göteborg Peter Axelsson, Pa Rör AB, Väckelsång Hampus Westerberg, Peter Mattsons Rör i Roslagen, Norrtälje Pierre Kadin, ÅF Infrastruktu, Karlstad Karl Erik Svensson, Gustaf Svenssons Rör AB, Lindome PROFFSNYTT 15

16 B NIBE Energy Systems Box Markaryd. TÄVLA OCH VINN MED NIBE Den här gången är det en NIBE solstol i pris. Senast den 15 maj vill vi ha ditt svar. Vinnare och rätt lösning presenteras i nästa nummer av NIBE Proffsnytt. 5 FEM HETA NIBE-NYHETER PÅ NORDBYGG 1. NIBE F1255 Uppnår marknadens bästa årsverkningsgrad och visas dessutom i två storlekar. 2. NIBE ARIA Ett helt nytt sortiment av luft/luft-värmepumpar från NIBE. 3. NIBE SOLCELLSPANELER ger gratis el och hjälper till att klara BBR-kraven. 4. NIBE UPLINK kan styra värmepumpen utifrån elpriset med Smart Price Adaption. Rätt lösning (orden i de färgade fälten): NYA VARMVATTENBEREDARE från minsta NIBETTE 5 till NIBE F110 med inbyggd värmepump.... Namn... Adress... Företag... Postnr & Ort... Skicka till: NIBE Energy Systems, att: Marknadsavd. Box 14, MARKARYD. (Eller maila de markerade orden till: OBS! Tävlingen gäller ej NIBE-anställda.

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme TEMA Energibesparing En spaning på framtidens energi Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur. Rasande prisstegringar när vi når peak fjärrvärme. Eller dyker det upp ett tekniskt genombrott

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer