Taxehandbok för Movingo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxehandbok för Movingo"

Transkript

1 1(25) Version Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter... 3 Förseningsersättning... 3 Återköp och byten... 3 Återköp vid förändringar i trafikutbudet... 3 Resenärskategorier... 4 Rätt att resa med rabatterat pris... 4 Resa med barn... 4 Tjänster för personer med funktionsnedsättning... 4 Platsreservation och 1 klass... 5 Biljettsortiment... 5 Giltighet... 5 Karta Movingo... 7 Beteckningar... 8 Beskrivning av färdbevis och biljettbärare... 9 Bilaga: Prissättning... 12

2 2(25) Introduktion Denna taxehandbok beskriver övergripande regler och villkor för resor med Movingo och är i första hand avsedd som ett hjälpmedel för trafikoperatörer, kundtjänst, återförsäljare och annan berörd personal. Taxehandboken förvaltas av Mälardalstrafik MÄLAB AB (malab.se) och publiceras löpande på movingo.se. Beroende på trafikoperatör, försäljningskanal och biljettbärare tillkommer kompletterande regler och köpvillkor. I förhållande till denna taxehandbok kan generösare villkor förekomma i de trafiksystem som Movingo omfattar, men inte villkor som utgör inskränkningar. För fullständiga rese- och köpvillkor hänvisas till ansvarig huvudman för respektive trafiksystem: SJ AB (sj.se), SL (sl.se), UL (ul.se), Sörmlandstrafiken (sormlandstrafiken.se), VL (vl.se), Länstrafiken Örebro (lanstrafiken.se), Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se) samt Trosabussen (akerbergstrafik.se/trosabussen). Försäljningsställen Försäljningsställen där Movingo säljs (från 1 oktober 2017): 1. SJ biljettautomat 2. SJ app och 3. SJ återförsäljare, resebyråer och ombud (se sj.se) 4. SJ resebutik i Stockholm 5. SJ kundservice: SJ biljettautomat Movingo säljs i SJ biljettautomater i Mälardalen, främst placerade i anslutning till tågstationer. Sortimentet i SJ automater är begränsat till högst 30 dagars giltighet. Movingobiljetten består av en pappersbiljett samt ett SJ Movingokort med laddad giltighet. SJ Movingokort kan köpas i SJ Resebutik på Stockholm C och hos SJ:s försäljningsombud. Kortet ska innan resa registreras i en SJ kortläsare/validator eller i en SJ Biljettautomat. För resenärer med SJ Movingokort finns möjlighet att i SL-trafiken använda ett SL Accesskort som laddas med en så kallad spärröppnare. Spärröppnaren, som laddas i SJ-automat, utgör inte ett färdbevis och kan endast användas tillsammans med SJ Movingokort. SJ digitala kanaler Movingos hela sortiment säljs på sj.se samt i SJ app. SJ försäljningsombud Utvalda SJ försäljningsombud i Mälardalen säljer samma Movingosortiment som i SJ automater.

3 3(25) Reklamation och spärr av biljetter Movingobiljett såld genom SJ:s kanaler som inte fungerar som avsett, reklameras hos SJ kundtjänst. Biljett som stulits eller borttappats kan spärras för vidare användning. Spärr av Movingo på SJ Regionalkort och i SJ app, görs av SJ kundtjänst. Förseningsersättning Vid förseningar i den trafik som Movingo omfattar, gäller ansvariga trafikoperatörers regler och villkor. Reklamationer och krav på förseningsersättning ska i första hand ställas till det ansvariga trafikföretaget som orsakat förseningen. Vid resor över 150 km gäller Tågpassagerarförordningen som innebär att resenären rätt har att vända sig till valfritt utförande järnvägsföretag. Ansökan om förseningsersättning kan göras hos respektive trafikoperatör eller via Movingo kundservice. Återköp och byten Ej påbörjad biljett återköps till hela värdet. Bortsett från akut sjukdom eller dödsfall, återköps påbörjad biljett endast om det återstår mer än 2/3 av biljettens giltighetstid. Efter en tredjedel av giltighetstiden anses biljetten vara förbrukad. Detta gäller ej om trafikförändringar anses vara av avgörande betydelse för kunden enligt särskilda regler nedan. Om kundtjänst bedömer att kraven för återköp är uppfyllda, används nedanstående formel för uträkning av återstående värde: biljettens pris * (1 (3 * antal dagar biljetten varit giltig / totalt antal dagar biljetten är giltig)) Exempel: En resenär vill återköpa en 30-dagarsbiljett som kostat 3200 kr och varit giltig i 5 dagar. Återstående värde blir: 3200 kr * (1 - (3*5/30)) = 3200 kr * (0,5) = 1600 kr. En kund som vill byta biljett till annan priskategori eller giltighetstid, kan göra det enligt samma regler som gäller för återköp. Om biljetten har ett återstående värde används det som delbetalning av ny biljett. Vid akut sjukdom och dödsfall kan hela värdet av en påbörjad biljett återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg. Utöver resenärens eget dödsfall, ger även nära anhörigs död rätt till återköp. Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa under en betydande del av den period biljetten var giltig. Dödsfall styrks med dödsbevis/dödsfallsintyg alternativt intyg från präst eller begravningsbyrå. Återköp vid förändringar i trafikutbudet Om berörd trafik förändras på ett sätt som kunden inte kunde veta vid köpet av Movingo och förändringen är av väsentlig betydelse för kunden, kan en påbörjad biljett återköpas. Kund ska för kundtjänst uppvisa inköpskvitto samt redovisa en skriftlig förklaring om varför förändringen av trafiken innebär att planerade resor inte kan utföras. Ersättning utgår inte vid tillfälliga planerade trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller vid regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell.

4 4(25) Resenärskategorier Barn: Till och med 6 år. Ungdom: Från och med 7 till och med 19 år, eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid. Student: Resenär som fyllt 20 år och som har giltig student- och ID-legitimation. Vuxen: Från och med 20 år. Rätt att resa med rabatterat pris Ungdom: Periodbiljett till rabatterat pris får användas av person som inte fyllt 20 år, eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid. Student: Periodbiljett till rabatterat pris får användas av person som studerar med minst 75 % studietakt på studiemedelsberättigad utbildning. Vid biljettkontroll ska resenär uppvisa giltig studentlegitimation och ID-handlingar i enlighet med de regler som gäller i respektive trafiksystem. Observera att Sörmlandstrafikens åldersregler för studenter tillämpas ej för Movingo samt att Movingo studentbiljett även gäller för resor i Länstrafiken Örebro:s och VL:s trafik, vilka inte har studentrabatter för egna biljetter. I Länstrafiken Örebro:s och VL:s trafik tillämpas samma legitimationsregler som i SJ:s trafik. Resa med barn En resenär med giltig Vuxen- eller Ungdom/Studentbiljett får fritt ta med två barn till och med 6 år. Mer generösa regler för resor med barn kan finnas i enskilda trafiksystem. Tjänster för personer med funktionsnedsättning Trafikföretagen i den allmänna kollektivtrafiken erbjuder olika tjänster för personer med funktionsnedsättning. Utpekade mötesplatser för ledsagning finns på de flesta tågstationer. Via SJ kundtjänst kan ledsagning bokas senast 24 timmar före avresa. SL kundtjänst hanterar tillgänglighet inom SL-trafiken, exempelvis beställning av ledsagning på SL:s stationer eller mellan båt och annan SL-trafik. Samt beställning av ledsagning på annan plats i Sverige genom ledsagningsportalen. SL kundtjänst kontaktas via telefon, sms, mejl eller PTS bildtelefoni. Se vidare information hos respektive trafikföretag.

5 5(25) Platsreservation och 1 klass Movingo gäller för resor i andra klass på tåg utan krav på platsbokning. SJ erbjuder Movingotillägg för 1 klass med SJ tåg, med krav på platsreservation. Biljettsortiment Periodbiljett 30 dagar Obegränsat resande under 30 dagar. Gäller från klockan första giltighetsdagen till klockan natten efter sista giltighetsdagen. Biljetten är opersonlig. Får endast användas av en person åt gången. Kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum. Periodbiljett 90 dagar och 1 år Giltighetstid 90 dagar eller ett år. I övrigt samma villkor som 30 dagar periodbiljett. Giltighet Movingobiljetter ger resenären rätt att obegränsat resa på vald tåg- och busssträcka (en så kallad Movingosträcka) samt med anslutande och parallell länstrafik. För biljetten Movingo Alla sträckor omfattar giltigheten samtliga Movingosträckor och all lokaltrafik. På biljetten anges den trafik som ingår i giltigheten. Följande trafik ingår i Movingo: Regional tågtrafik a. Laxå-Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm (SJ AB) b. Uppsala-Stockholm (SJ AB) c. Örebro-Eskilstuna-Stockholm (SJ AB) d. Hallsberg-Katrineholm-Stockholm (SJ AB) e. Norrköping-Nyköping-Stockholm (SJ AB) f. Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping-Linköping (SJ AB) Information om vilka specifika tågavgångar som omfattas av Movingo finns på sj.se. Regional busstrafik a. Trosa-Vagnhärad-Liljeholmen (Trosabussen)

6 6(25) Stockholms län Movingo med giltighet för resa till/från tågstation/ort i Stockholms län har samma giltighet som SL periodbiljett i hela SL-trafiken. Giltigheten omfattar inte SL-pendeltåg sträckan Uppsala-Arlanda. Movingo med giltighet för resa till/från tågstation/ort i har samma giltighet som UL periodbiljett i hela UL-trafiken, inklusive UL-trafik till/från angränsande län samt SL-pendeltåg sträckan Uppsala Arlanda. Sörmlands län Movingo med giltighet till/från tågstation/ort inom Sörmlands län har samma giltighet som Sörmlandtrafikens periodbiljett i hela Sörmlandstrafikens trafik, inklusive trafik till/från orter i angränsande län. Västmanlands län I Västmanland finns två zoner för resande med Movingo. Movingo med giltighet för resa till/från eller via Västerås C har giltighet för VL:s busstrafik inom Västerås kommun. Movingo med giltighet för resa till/från eller via övriga tågstationer/orter i Västmanland har giltighet i hela VL:s busstrafik inklusive trafik till/från orter i angränsande län, undantaget Västerås kommun. Gäller ej för resa med Tåg i Bergslagen eller annan förekommande tågtrafik i Västmanland. Movingo med giltighet för resa till/från tågstation/ort inom har giltighet i hela Länstrafikens busstrafik inklusive trafik till/från angränsande län. Gäller ej för resa med Tåg i Bergslagen eller annan förekommande tågtrafik i. Movingo med giltighet för resa till/från tågstation/ort inom har samma giltighet som Östgötatrafikens periodbiljett i hela Östgötatrafikens trafik, inklusive trafik till/från orter i angränsande län. Arlanda C Resenärer till/från Arlanda C som fyllt 18 år ska erlägga en särskild passageavgift. Passagebiljett ingår enbart i Movingobiljetter som har Arlanda som start- eller målpunkt och ska uppvisas av resenären vid spärrlinjen på Arlanda C. För biljetten Movingo Alla sträckor kan resenären fritt välja att inkludera passageavgiften eller inte. Passageavgift kan även betalas separat i anslutning till spärrlinjen vid Arlanda C i Sky City.

7 7(25) Karta Movingo Nedan visas en förenklad karta som illustrerar giltigheten för Movingo i den av MÄLAB avtalade trafiken samt i anslutande och parallell lokaltrafik i respektive län. Zonerna är ungefärligt angivna. Eftersom lokaltrafiken utför trafik in i grannlänen är giltigheten för Movingo i realiteten inte strikt geografiskt avgränsad.

8 8(25) Beteckningar Följande beteckningar och förklarande texter förekommer på biljetter och i säljdialoger: SJ där Movingo gäller: SJ-avgångar märkta Movingo. Mer info: sj.se/movingo Trosabussen Liljeholmen-Trosa SL ej norr om Arlanda C: SL-trafik undantaget SL Pendeltåg norr om Arlanda C (UL giltigt) UL samt SL Uppsala-Arlanda C: UL-trafik samt SL Pendeltåg Uppsala-Arlanda C VL inom Västerås kommun: VL-trafik inom zonen Västerås kommun VL ej inom Västerås kommun: VL-trafik undantaget zonen Västerås kommun VL-trafik, både inom Västerås kommun och övriga Länstrafiken Örebro Sörmlandstrafiken Östgötatrafiken Passageavgift för Arlanda C

9 9(25) Beskrivning av färdbevis och biljettbärare Movingo pappersbiljett Försäljningskanaler: SJ biljettautomat, SJ ombud i Mälardalen Giltighetstid: 30 dagar, start och slutdatum är markerat på biljetten Bärare: Pappersbiljett Priskategori: Vuxen samt Ungdom/Student Personlig: Nej Kommentar: Movingo pappersbiljett utgör biljettbärare och färdbevis tillsammans med SJ resekort märkt Movingo.

10 10(25) SJ Movingokort Försäljningskanaler: SJ biljettautomat, SJ ombud i Mälardalen Giltighetstid: 30 dagar Bärare: SJ resekort märkt Movingo. Även äldre SJ Regionalkort kan fortsatt användas. Priskategori: Vuxen samt Ungdom/Student Personlig: Nej Kommentar: SJ resekort märkt Movingo utgör biljettbärare och färdbevis tillsammans med Movingo pappersbiljett. För att Movingo laddat på SJ resekort ska vara giltigt som biljett på SJ tåg, ska kortet innan resan registreras i en SJ kortläsare. Biljetten gäller för obokade resor på SJ tåg som påbörjas inom 60 minuter från registreringen. Spärröppnare (gäller ej för resa) Försäljningskanaler: SL ombud. Laddas i SJ biljettautomat Giltighetstid: 30 dagar Bärare: SL Access-kort Priskategori: Ingen priskategori Personlig: Nej Kommentar: Spärröppnare laddas i SJ biljettautomat i samband med köp av Movingo. Resenären ska som färdbevis alltid ha med sig pappersbiljett vid resa. Spärröppnaren används bara för att öppna spärren och är inte giltig som biljett. Kan enbart användas tillsammans med SJ Movingokort, ej med digitala biljetter i app.

11 11(25) Movingo SJ app biljett Försäljningskanaler: SJ app, sj.se, SJ återförsäljare, SJ resebutik, SJ kundservice. Giltighetstid: 30-dagar, 90-dagar, Årsbiljett. Bärare: SJ app i mobiltelefon eller andra bärbara enheter. Priskategori: Vuxen samt Student och Ungdom. Personlig: Nej. Kommentar: Appbiljetten valideras optiskt med maskinell avläsning av 2D-kod (Aztec) enligt Samtrafikens standard. I trafiksystem som inte är anpassade efter Samtrafikens standard valideras biljetten manuellt genom okulär kontroll. SJ app biljett låses till en hårdvaruenhet (ex. mobil/tablet). Biljetten visas upp i mobiltelefon eller annan hårdvaruenhet och avläses elektroniskt. Kund ansvarar för att hårdvaruenheten fungerar och har laddat batteri under hela resan. Movingo SJ app biljett kan uppgraderas med 1 klass på SJ Movingo-avgångar genom att köpa en särskild tilläggsbiljett. Exempel på mobil biljett i SJ app:

12 30 dagar 30 dagar Ungdom/Student 90 dagar 90 dagar Ungdom/Student 1 år 1 år Ungdom/Student 12(25) Bilaga: Prissättning Om prissättning av Movingo Produkterna i Movingo prissätts för respektive relation med utgångspunkt i avståndet mellan två valda tågstationer/orter. Prissättningen är resavståndsberoende, med golv- och takpris. Lägsta pris för periodbiljett 30 dagar Vuxen är 1000 kr. Priset på Movingo kan inte vara lägre än priset för en motsvarande biljett med MÄLAB:s ägares egna trafiksystem. I vissa relationer har priset på Movingo därför anpassats efter detta. Sträckbundna Movingo gäller för resa mellan angivna stationer samt med tillhörande anslutande och parallell kollektivtrafik. Högsta pris för periodbiljett 30 dagar är 3200 kr, vilket ger giltighet i samtliga relationer och zoner (Movingo Alla sträckor). För Arlanda C tillkommer avgift för passage av spärrlinje (300 kr/30 dagar, 900 kr/90 dagar och 3600 kr/1 år). Passageavgiften ingår i sträckbundna biljetter till Arlanda samt kan köpas som tillägg till Movingo Alla sträckor. Sortimentet är periodbiljett 30 dagar, 90 dagar samt ett år. Studenter och Ungdomar reser till rabatterat pris. Inom Sörmland, Västmanland, samt sträckan Kolmården-Norrköping är länsbiljetter giltiga på tåg, vilket ersätter Movingo i dessa relationer. Översikt Movingo inklusive moms, avgift för Arlanda C tillkommer Anm ärkning Lägsta pris, sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Sträckbunden Giltig i alla relationer och zoner

13 13(25) Prislista Priser från 1 oktober 2017 Förklaring L* = länsperiodbiljetter giltiga T* = takpris, biljetten giltig i alla relationer D* = direkt tågförbindelse utan byte A* = via Arboga E* = via Eskilstuna F* = via Flen H* = via Hallsberg K* = via Katrineholm N* = via Norrköping S* = via Stockholm U* = via Sala-Uppsala V* = via Västerås X* = via Knivsta Y* = via Södertälje syd

14 Uppsala C Bålsta Enköping Knivsta Tierp 14(25) Pristabell Movingo 30-dagar Uppsala C Bålsta 2600 S* Enköping 3200 T* 1000 D* Knivsta 1000 D* 2200 S* 2800 S* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg2200 D* 1800 D* 2200 D* 1800 D* 0 D* Arlanda (med tillägg) 1830 D* 2300 S* 2900 S* 1830 D* 0 D* Märsta 1800 D* 2000 S* 2600 S* 1800 D* 0 D* Flemingsberg 2400 S* 2000 S* 2600 S* 2000 S* 0 S* Södertälje Syd 2400 S* 2000 S* 2600 S* 2200 S* 0 S* Nykvarn 2800 S* 2200 S* 2800 S* 2400 S* 0 S* Söderm anlands län Eskilstuna 3200 T* 2600 V* 2000 V* 3200 T* 0 S* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S* Vagnhärad 3000 S* 2600 S* 3000 S* 2600 S* 0 S* Gnesta 3000 S* 2600 S* 3000 S* 2600 S* 0 S* Flen 3200 T* 3200 T* 2800 V* 3200 T* 0 S* Katrineholm 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S* Vingåker 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S* Läggesta 3000 S* 2600 S* 3000 V* 2800 S* 0 S* Strängnäs 3200 T* 3000 S* 2600 V* 3000 S* 0 S* Kvicksund 3000 U* 2200 V* 1800 V* 3200 T* 0 U* Hälleforsnäs 3200 T* 3200 T* 2600 V* 3200 T* 0 U* Västm anlands län Västerås 2400 U* 1600 D* 1200 D* 2800 U* 0 U* Kolbäck 2800 U* 2000 V* 1400 V* 3200 T* 0 U* Köping 3200 T* 2400 D* 1800 D* 3200 T* 0 U* Arboga 3200 T* 2600 D* 2200 D* 3200 T* 0 U* Kungsör 3200 T* 3000 A* 2400 A* 3200 T* 0 U* Sala 1600 U* 2200 V* 1600 V* 2000 U* 0 U* Ransta 2000 U* 2000 V* 1400 V* 2200 U* 0 U* Örebro C/Örebro S 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* 0 U* Kumla 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 U* Hallsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 U* Laxå 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 U* Norrköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S* Linköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 0 S*

15 Uppsala C Bålsta Enköping Knivsta Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar 15(25) Uppsala C Bålsta 1950 S* Enköping 2400 T* 750 D* Knivsta 750 D* 1650 S* 2100 S* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg1650 D* 1350 D* 1650 D* 1350 D* Arlanda (med tillägg) 1650 D* 1800 S* 2250 S* 1650 D* Märsta 1350 D* 1500 S* 1950 S* 1350 D* Flemingsberg 1800 S* 1500 S* 1950 S* 1500 S* Södertälje Syd 1800 S* 1500 S* 1950 S* 1650 S* Nykvarn 2100 S* 1650 S* 2100 S* 1800 S* Söderm anlands län Eskilstuna 2400 T* 1950 V* 1500 V* 2400 T* Nyköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Vagnhärad 2250 S* 1950 S* 2250 S* 1950 S* Gnesta 2250 S* 1950 S* 2250 S* 1950 S* Flen 2400 T* 2400 T* 2100 V* 2400 T* Katrineholm 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Vingåker 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Läggesta 2250 S* 1950 S* 2250 V* 2100 S* Strängnäs 2400 T* 2250 S* 1950 V* 2250 S* Kvicksund 2250 U* 1650 V* 1350 V* 2400 T* Hälleforsnäs 2400 T* 2400 T* 1950 V* 2400 T* Västm anlands län Västerås 1800 U* 1200 D* 900 D* 2100 U* Kolbäck 2100 U* 1500 V* 1050 V* 2400 T* Köping 2400 T* 1800 D* 1350 D* 2400 T* Arboga 2400 T* 1950 D* 1650 D* 2400 T* Kungsör 2400 T* 2250 A* 1800 A* 2400 T* Sala 1200 U* 1650 V* 1200 V* 1500 U* Ransta 1500 U* 1500 V* 1050 V* 1650 U* Örebro C/Örebro S 2400 T* 2400 T* 2250 D* 2400 T* Kumla 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Hallsberg 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Laxå 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Norrköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Linköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kolmården 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T*

16 Stockholm/Sundbyberg Arlanda (med tillägg) Märsta Flemingsberg Södertälje Syd Nykvarn Pristabell Movingo 30-dagar Stockholms län 16(25) Uppsala C 2200 D* 1830 D* 1800 D* 2400 S* 2400 S* 2800 S* Bålsta 1800 D* 2300 S* 2000 S* 2000 S* 2000 S* 2200 S* Enköping 2200 D* 2900 S* 2600 S* 2600 S* 2600 S* 2800 S* Knivsta 1800 D* 1830 D* 1800 D* 2000 S* 2200 S* 2400 S* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg Arlanda (med tillägg) 1900 D* Märsta 1600 D* 0 Flemingsberg 1200 D* 2100 S* 1800 S* Södertälje Syd 1600 D* 2300 S* 1800 S* 1200 D* Nykvarn 1600 D* 2300 S* 1800 S* 1200 D* 1000 D* Söderm anlands län Eskilstuna 3000 D* 3500 T* 3200 T* 2800 D* 2000 D* 1600 D* Nyköping 2800 D* 3500 T* 3200 T* 2600 D* 1800 D* 2000 Y* Vagnhärad 2000 D* 2700 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1200 Y* Gnesta 2000 D* 2700 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1200 Y* Flen 3000 D* 3500 T* 3200 T* 2600 D* 1800 D* 2200 Y* Katrineholm 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2400 D* 2600 Y* Vingåker 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 3000 Y* Läggesta 2200 D* 2900 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1000 D* Strängnäs 2400 D* 3100 S* 2800 S* 2200 D* 1400 D* 1000 D* Kvicksund 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3000 E* 2200 E* 2000 E* Hälleforsnäs 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3000 F* 2200 F* 2200 E* Västm anlands län Västerås 3000 D* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2600 E* Kolbäck 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2600 E* 2200 E* Köping 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 E* Arboga 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2600 D* Kungsör 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2400 D* 2200 D* Sala 3200 T* 2500 U* 2200 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 3200 T* 2900 U* 2400 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Örebro C/Örebro S 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kumla 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Hallsberg 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Laxå 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Norrköping 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* Linköping 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3500 T* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 2800 Y*

17 Stockholm/Sundbyberg Arlanda (med tillägg) Märsta Flemingsberg Södertälje Syd Nykvarn Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar Stockholms län 17(25) Uppsala C 1650 D* 1650 D* 1350 D* 1800 S* 1800 S* 2100 S* Bålsta 1350 D* 1800 S* 1500 S* 1500 S* 1500 S* 1650 S* Enköping 1650 D* 2250 S* 1950 S* 1950 S* 1950 S* 2100 S* Knivsta 1350 D* 1650 D* 1350 D* 1500 S* 1650 S* 1800 S* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg Arlanda (med tillägg) 1500 D* Märsta 1200 D* säljs ej Flemingsberg säljs ej 1650 S* 1350 S* Södertälje Syd 1200 D* 1800 S* 1350 S* 900 D* Nykvarn 1200 D* 1800 S* 1350 S* 900 D* 750 D* Söderm anlands län Eskilstuna 2250 D* 2700 T* 2400 T* 2100 D* 1500 D* 1200 D* Nyköping 2100 D* 2700 T* 2400 T* 1950 D* 1350 D* 1500 Y* Vagnhärad 1500 D* 2100 S* 1800 S* 1350 D* 750 D* 900 Y* Gnesta 1500 D* 2100 S* 1800 S* 1350 D* 750 D* 900 Y* Flen 2250 D* 2700 T* 2400 T* 1950 D* 1350 D* 1650 Y* Katrineholm 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 1800 D* 1950 Y* Vingåker 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2100 D* 2250 Y* Läggesta 1650 D* 2250 S* 1800 S* 1350 D* 750 D* 750 D* Strängnäs 1800 D* 2400 T* 2100 S* 1650 D* 1050 D* 750 D* Kvicksund 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2250 E* 1650 E* 1500 E* Hälleforsnäs 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2250 F* 1650 F* 1650 E* Västm anlands län Västerås 2250 D* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2250 E* 1950 E* Kolbäck 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 1950 E* 1650 E* Köping 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2100 E* 1950 E* Arboga 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2100 D* 1950 D* Kungsör 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 1800 D* 1650 D* Sala 2400 T* 1950 U* 1650 U* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Ransta 2400 T* 2250 U* 1800 U* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Örebro C/Örebro S 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kumla 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Hallsberg 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Laxå 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Norrköping 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2250 D* 2400 T* Linköping 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kolmården 2400 T* 2700 T* 2400 T* 2400 T* 1950 D* 2100 Y*

18 Eskilstuna Nyköping Vagnhärad Gnesta Flen Katrineholm Vingåker Läggesta Strängnäs Kvicksund Hälleforsnäs Pristabell Movingo 30-dagar Södermanlands län 18(25) Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3000 S* 3000 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 S* 3200 T* 3000 U* 3200 T* Bålsta 2600 V* 3200 T* 2600 S* 2600 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 S* 3000 S* 2200 V* 3200 T* Enköping 2000 V* 3200 T* 3000 S* 3000 S* 2800 V* 3200 T* 3200 T* 3000 V* 2600 V* 1800 V* 2600 V* Knivsta 3200 T* 3200 T* 2600 S* 2600 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 S* 3000 S* 3200 T* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg3000 D* 2800 D* 2000 D* 2000 D* 3000 D* 3200 T* 3200 T* 2200 D* 2400 D* 3200 T* 3200 T* Arlanda (med tillägg) 3500 T* 3500 T* 2700 S* 2700 S* 3500 T* 3500 T* 3500 T* 2900 S* 3100 S* 3500 T* 3500 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 2400 S* 2400 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 S* 2800 S* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 2800 D* 2600 D* 1800 D* 1800 D* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 1800 D* 2200 D* 3000 E* 3000 F* Södertälje Syd 2000 D* 1800 D* 1000 D* 1000 D* 1800 D* 2400 D* 2800 D* 1000 D* 1400 D* 2200 E* 2200 F* Nykvarn 1600 D* 2000 Y* 1200 Y* 1200 Y* 2200 Y* 2600 Y* 3000 Y* 1000 D* 1000 D* 2000 E* 2200 E* Södermanlands län Eskilstuna Nyköping 3200 T* Vagnhärad 2600 Y* 0 L* Gnesta 2200 Y* 1800 Y* 1200 Y* Flen 0 L* 3200 T* 2000 Y* 0 L* Katrineholm 0 L* 2600 N* 2400 Y* 0 L* 0 L* Vingåker 0 L* 3200 T* 2800 Y* 0 L* 0 L* 0 L* Läggesta 0 L* 2400 Y* 1600 Y* 1600 Y* 0 L* 0 L* 0 L* Strängnäs 0 L* 2600 Y* 1800 Y* 1800 Y* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* Kvicksund 0 L* 3200 T* 2800 Y* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* Hälleforsnäs 0 L* 3200 T* 2400 Y* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* Västmanlands län Västerås 1400 D* 3200 T* 3200 T* 3000 F* 2200 D* 2600 D* 3000 F* 2200 E* 2000 E* L* 1800 D* Kolbäck 1135 D* 3200 T* 3000 Y* 2600 F* 1800 D* 2200 D* 2600 F* 2000 E* 1600 E* L* 1600 D* Köping 1600 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 A* 3000 A* 3000 H* 2600 A* 2200 A* L* 2200 A* Arboga 1200 D* 3200 T* 3200 T* 3000 F* 2000 E* 2600 E* 2800 H* 2200 D* 2000 D* 1200 E* 1800 E* Kungsör 1075 D* 3200 T* 3000 Y* 2600 F* 1800 E* 2200 E* 2600 E* 1800 D* 1600 D* 1200 E* 1400 E* Sala 2200 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2800 E* L* 2600 D* Ransta 1800 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 E* L* 2400 D* Örebro C/Örebro S 2200 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 H* 2200 H* 1800 H* 3200 T* 2800 D* 2600 E* 2800 E* Kumla 2600 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 H* 1800 H* 1400 H* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 H* Hallsberg 2600 A* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 2200 D* 1800 D* 1365 D* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2400 K* Laxå 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2400 D* 1800 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 K* Norrköping 2600 D* 1600 D* 2400 D* 2800 F* 1800 D* 1400 D* 1800 K* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 2200 D* Linköping 3200 T* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2200 D* 2800 K* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* Kolmården 3000 N* 1200 D* 2000 D* 2600 Y* 2200 N* 1800 N* 1800 N* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 N*

19 Eskilstuna Nyköping Vagnhärad Gnesta Flen Katrineholm Vingåker Läggesta Strängnäs Kvicksund Hälleforsnäs 19(25) Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar Södermanlands län Uppsala C 2400 T* 2400 T* 2250 S* 2250 S* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2250 S* 2400 T* 2250 U* 2400 T* Bålsta 1950 V* 2400 T* 1950 S* 1950 S* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1950 S* 2250 S* 1650 V* 2400 T* Enköping 1500 V* 2400 T* 2250 S* 2250 S* 2100 V* 2400 T* 2400 T* 2250 V* 1950 V* 1350 V* 1950 V* Knivsta 2400 T* 2400 T* 1950 S* 1950 S* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2100 S* 2250 S* 2400 T* 2400 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg2250 D* 2100 D* 1500 D* 1500 D* 2250 D* 2400 T* 2400 T* 1650 D* 1800 D* 2400 T* 2400 T* Arlanda (med tillägg) 2700 T* 2700 T* 2100 S* 2100 S* 2700 T* 2700 T* 2700 T* 2250 S* 2400 T* 2700 T* 2700 T* Märsta 2400 T* 2400 T* 1800 S* 1800 S* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1800 S* 2100 S* 2400 T* 2400 T* Flemingsberg 2100 D* 1950 D* 1350 D* 1350 D* 1950 D* 2400 T* 2400 T* 1350 D* 1650 D* 2250 E* 2250 F* Södertälje Syd 1500 D* 1350 D* 750 D* 750 D* 1350 D* 1800 D* 2100 D* 750 D* 1050 D* 1650 E* 1650 F* Nykvarn 1200 D* 1500 Y* 900 Y* 900 Y* 1650 Y* 1950 Y* 2250 Y* 750 D* 750 D* 1500 E* 1650 E* Södermanlands län Eskilstuna Nyköping 2400 T* Vagnhärad 1950 Y* 0 L* Gnesta 1650 Y* 1350 Y* 900 Y* Flen 0 L* 2400 T* 1500 Y* 0 L* Katrineholm 0 L* 1950 N* 1800 Y* 0 L* L* Vingåker 0 L* 2400 T* 2100 Y* 0 L* L* L* Läggesta 0 L* 1800 Y* 1200 Y* 1200 Y* L* L* L* Strängnäs 0 L* 1950 Y* 1350 Y* 1350 Y* L* L* L* L* Kvicksund 0 L* 2400 T* 2100 Y* 0 L* L* L* L* L* L* Hälleforsnäs 0 L* 2400 T* 1800 Y* 0 L* L* L* L* L* L* L* Västmanlands län Västerås 1050 D* 2400 T* 2400 T* 2250 F* 1650 D* 1950 D* 2250 F* 1650 E* 1500 E* L* 1350 D* Kolbäck 860 D* 2400 T* 2250 Y* 1950 F* 1350 D* 1650 D* 1950 F* 1500 E* 1200 E* L* 1200 D* Köping 1200 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1800 A* 2250 A* 2250 H* 1950 A* 1650 A* L* 1650 A* Arboga 900 D* 2400 T* 2400 T* 2250 F* 1500 E* 1950 E* 2100 H* 1650 D* 1500 D* 900 E* 1350 E* Kungsör 820 D* 2400 T* 2250 Y* 1950 F* 1350 E* 1650 E* 1950 E* 1350 D* 1200 D* 900 E* 1050 E* Sala 1650 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2250 D* 2400 T* 2400 T* 2250 E* 2100 E* L* 1950 D* Ransta 1350 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1950 D* 2400 T* 2400 T* 2100 E* 1950 E* L* 1800 D* Örebro C/Örebro S 1650 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1950 H* 1650 H* 1350 H* 2400 T* 2100 D* 1950 E* 2100 E* Kumla 1950 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1800 H* 1350 H* 1050 H* 2400 T* 2400 T* 2100 E* 1950 H* Hallsberg 1950 A* 2400 T* 2400 T* 2250 D* 1650 D* 1350 D* 1050 D* 2400 T* 2400 T* 2250 E* 1800 K* Laxå 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2100 D* 1800 D* 1350 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2250 K* Norrköping 1950 D* 1200 D* 1800 D* 2100 F* 1350 D* 1050 D* 1350 K* 2400 T* 2400 T* 2250 D* 1650 D* Linköping 2400 T* 1950 D* 2400 T* 2400 T* 2100 D* 1650 D* 2100 K* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2250 D* Kolmården 2250 N* 900 D* 1500 D* 1950 Y* 1650 N* 1350 N* 1350 N* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1950 N*

20 Västerås Kolbäck Köping Arboga Kungsör Sala Ransta Pristabell Movingo 30-dagar Västmanlands län 20(25) Uppsala C 2400 U* 2800 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 1600 U* 2000 U* Bålsta 1600 D* 2000 V* 2400 D* 2600 D* 3000 A* 2200 V* 2000 V* Enköping 1200 D* 1400 V* 1800 D* 2200 D* 2400 A* 1600 V* 1400 V* Knivsta 2800 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2000 U* 2200 U* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg3000 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (med tillägg) 3500 T* 3500 T* 3500 T* 3500 T* 3500 T* 2500 U* 2900 U* Märsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2200 U* 2400 U* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3000 E* 2600 E* 2800 E* 2800 D* 2400 D* 3200 T* 3200 T* Nykvarn 2600 E* 2200 E* 2600 E* 2600 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* Söderm anlands län Eskilstuna 1400 D* 1135 D* 1600 A* 1200 D* 1075 D* 2200 D* 1800 D* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vagnhärad 3200 T* 3000 Y* 3200 T* 3200 T* 3000 Y* 3200 T* 3200 T* Gnesta 3000 F* 2600 F* 3200 T* 3000 F* 2600 F* 3200 T* 3200 T* Flen 2200 D* 1800 D* 2400 A* 2000 E* 1800 E* 3000 D* 2600 D* Katrineholm 2600 D* 2200 D* 3000 A* 2600 E* 2200 E* 3200 T* 3200 T* Vingåker 3000 F* 2600 F* 3000 H* 2800 H* 2600 E* 3200 T* 3200 T* Läggesta 2200 E* 2000 E* 2600 A* 2200 D* 1800 D* 3000 E* 2800 E* Strängnäs 2000 E* 1600 E* 2200 A* 2000 D* 1600 D* 2800 E* 2600 E* Kvicksund L* L* L* 1200 E* 1200 E* L* L* Hälleforsnäs 1800 D* 1600 D* 2200 A* 1800 E* 1400 E* 2600 D* 2400 D* Västm anlands län Västerås Kolbäck 0 L* Köping 0 L* 0 L* Arboga 0 L* 0 L* 0 L* Kungsör 0 L* 1600 E* 0 L* 0 L* Sala 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 2600 E* Ransta 0 L* 0 L* 0 L* 0 L* 2400 E* 0 L* Örebro C/Örebro S 2400 D* 2800 V* 1600 D* 1400 D* 1600 D* 3200 T* 2800 V* Kumla 2800 D* 3000 V* 2000 D* 1600 D* 2000 D* 3200 T* 3200 T* Hallsberg 2800 D* 3200 T* 2200 D* 1800 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* Laxå 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2400 D* 2800 D* 3200 T* 3200 T* Norrköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Linköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T*

21 Västerås Kolbäck Köping Arboga Kungsör Sala Ransta 21(25) Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar Västmanlands län Uppsala C 1800 U* 2100 U* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1200 U* 1500 U* Bålsta 1200 D* 1500 V* 1800 D* 1950 D* 2250 A* 1650 V* 1500 V* Enköping 900 D* 1050 V* 1350 D* 1650 D* 1800 A* 1200 V* 1050 V* Knivsta 2100 U* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1500 U* 1650 U* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg2250 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Arlanda (med tillägg) 2700 T* 2700 T* 2700 T* 2700 T* 2700 T* 1950 U* 2250 U* Märsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 1650 U* 1800 U* Flemingsberg 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Södertälje Syd 2250 E* 1950 E* 2100 E* 2100 D* 1800 D* 2400 T* 2400 T* Nykvarn 1950 E* 1650 E* 1950 E* 1950 D* 1650 D* 2400 T* 2400 T* Söderm anlands län Eskilstuna 1050 D* 860 D* 1200 A* 900 D* 820 D* 1650 D* 1350 D* Nyköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Vagnhärad 2400 T* 2250 Y* 2400 T* 2400 T* 2250 Y* 2400 T* 2400 T* Gnesta 2250 F* 1950 F* 2400 T* 2250 F* 1950 F* 2400 T* 2400 T* Flen 1650 D* 1350 D* 1800 A* 1500 E* 1350 E* 2250 D* 1950 D* Katrineholm 1950 D* 1650 D* 2250 A* 1950 E* 1650 E* 2400 T* 2400 T* Vingåker 2250 F* 1950 F* 2250 H* 2100 H* 1950 E* 2400 T* 2400 T* Läggesta 1650 E* 1500 E* 1950 A* 1650 D* 1350 D* 2250 E* 2100 E* Strängnäs 1500 E* 1200 E* 1650 A* 1500 D* 1200 D* 2100 E* 1950 E* Kvicksund L* L* L* 900 E* 900 E* L* L* Hälleforsnäs 1350 D* 1200 D* 1650 A* 1350 E* 1050 E* 1950 D* 1800 D* Västm anlands län Västerås Kolbäck 0 L* Köping 0 L* L* Arboga 0 L* L* L* Kungsör 0 L* 1200 E* 0 L* L* Sala 0 L* L* L* L* 1950 E* Ransta 0 L* L* L* L* 1800 E* 0 L* Örebro C/Örebro S 1800 D* 2100 V* 1200 D* 1050 D* 1200 D* 2400 T* 2100 V* Kumla 2100 D* 2250 V* 1500 D* 1200 D* 1500 D* 2400 T* 2400 T* Hallsberg 2100 D* 2400 T* 1650 D* 1350 D* 1650 D* 2400 T* 2400 T* Laxå 2400 T* 2400 T* 2100 D* 1800 D* 2100 D* 2400 T* 2400 T* Norrköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Linköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kolmården 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T*

22 Örebro C/Örebro S Kumla Hallsberg Laxå Pristabell Movingo 30-dagar 22(25) Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Bålsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Enköping 3000 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Knivsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (med tillägg) 3500 T* 3500 T* 3500 T* 3500 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Nykvarn 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Söderm anlands län Eskilstuna 2200 D* 2600 D* 2600 A* 3200 T* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vagnhärad 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Gnesta 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* Flen 2600 H* 2400 H* 2200 D* 2800 D* Katrineholm 2200 H* 1800 H* 1800 D* 2400 D* Vingåker 1800 H* 1400 H* 1365 D* 1800 D* Läggesta 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Strängnäs 2800 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kvicksund 2600 E* 2800 E* 3000 E* 3200 T* Hälleforsnäs 2800 E* 2600 H* 2400 K* 3000 K* Västm anlands län Västerås 2400 D* 2800 D* 2800 D* 3200 T* Kolbäck 2800 V* 3000 V* 3200 T* 3200 T* Köping 1600 D* 2000 D* 2200 D* 2800 D* Arboga 1400 D* 1600 D* 1800 D* 2400 D* Kungsör 1600 D* 2000 D* 2200 D* 2800 D* Sala 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 2800 V* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Örebro C/Örebro S Kumla 0 L* Hallsberg 0 L* 0 L* Laxå 0 L* 0 L* 0 L* Norrköping 3200 T* 2800 K* 2600 K* 3200 T* Linköping 3200 T* 3000 K* 3000 K* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3000 N* 3200 T*

23 Örebro C/Örebro S Kumla Hallsberg Laxå Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar 23(25) Uppsala C 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Bålsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Enköping 2250 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Knivsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Arlanda (med tillägg) 2700 T* 2700 T* 2700 T* 2700 T* Märsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Flemingsberg 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Södertälje Syd 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Nykvarn 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Söderm anlands län Eskilstuna 1650 D* 1950 D* 1950 A* 2400 T* Nyköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Vagnhärad 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Gnesta 2400 T* 2400 T* 2250 D* 2400 T* Flen 1950 H* 1800 H* 1650 D* 2100 D* Katrineholm 1650 H* 1350 H* 1350 D* 1800 D* Vingåker 1350 H* 1050 H* 1050 D* 1350 D* Läggesta 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Strängnäs 2100 D* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kvicksund 1950 E* 2100 E* 2250 E* 2400 T* Hälleforsnäs 2100 E* 1950 H* 1800 K* 2250 K* Västm anlands län Västerås 1800 D* 2100 D* 2100 D* 2400 T* Kolbäck 2100 V* 2250 V* 2400 T* 2400 T* Köping 1200 D* 1500 D* 1650 D* 2100 D* Arboga 1050 D* 1200 D* 1350 D* 1800 D* Kungsör 1200 D* 1500 D* 1650 D* 2100 D* Sala 2400 T* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Ransta 2100 V* 2400 T* 2400 T* 2400 T* Örebro C/Örebro S Kumla L* Hallsberg L* L* Laxå L* L* L* Norrköping 2400 T* 2100 K* 1950 K* 2400 T* Linköping 2400 T* 2250 K* 2250 K* 2400 T* Kolmården 2400 T* 2400 T* 2250 N* 2400 T*

24 Norrköping Linköping Kolmården Pristabell Movingo 30-dagar 24(25) Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3200 T* Bålsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Enköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* Knivsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (med tillägg) 3500 T* 3500 T* 3500 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3000 D* 3200 T* 2600 D* Nykvarn 3200 T* 3200 T* 2800 Y* Söderm anlands län Eskilstuna 2600 D* 3200 T* 3000 N* Nyköping 1600 D* 2600 D* 1200 D* Vagnhärad 2400 D* 3200 T* 2000 D* Gnesta 2800 F* 3200 T* 2600 Y* Flen 1800 D* 2800 D* 2200 N* Katrineholm 1400 D* 2200 D* 1800 N* Vingåker 1800 K* 2800 K* 1800 N* Läggesta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Strängnäs 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kvicksund 3000 D* 3200 T* 3200 T* Hälleforsnäs 2200 D* 3000 D* 2600 N* Västm anlands län Västerås 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolbäck 3200 T* 3200 T* 3200 T* Köping 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arboga 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kungsör 3200 T* 3200 T* 3200 T* Sala 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Örebro C/Örebro S 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kumla 2800 K* 3000 K* 3200 T* Hallsberg 2600 K* 3000 K* 3000 N* Laxå 3200 T* 3200 T* 3200 T* Norrköping Linköping 1400 D* Kolmården 0 L* 1800 D*

25 Norrköping Linköping Kolmården 25(25) Pristabell Movingo Ungdom/Student 30-dagar Uppsala C 2400 T* 2400 T* 2400 T* Bålsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* Enköping 2400 T* 2400 T* 2400 T* Knivsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* Stockholm s län Stockholm/Sundbyberg2400 T* 2400 T* 2400 T* Arlanda (med tillägg) 2700 T* 2700 T* 2700 T* Märsta 2400 T* 2400 T* 2400 T* Flemingsberg 2400 T* 2400 T* 2400 T* Södertälje Syd 2250 D* 2400 T* 1950 D* Nykvarn 2400 T* 2400 T* 2100 Y* Söderm anlands län Eskilstuna 1950 D* 2400 T* 2250 N* Nyköping 1200 D* 1950 D* 900 D* Vagnhärad 1800 D* 2400 T* 1500 D* Gnesta 2100 F* 2400 T* 1950 Y* Flen 1350 D* 2100 D* 1650 N* Katrineholm 1050 D* 1650 D* 1350 N* Vingåker 1350 K* 2100 K* 1350 N* Läggesta 2400 T* 2400 T* 2400 T* Strängnäs 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kvicksund 2250 D* 2400 T* 2400 T* Hälleforsnäs 1650 D* 2250 D* 1950 N* Västm anlands län Västerås 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kolbäck 2400 T* 2400 T* 2400 T* Köping 2400 T* 2400 T* 2400 T* Arboga 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kungsör 2400 T* 2400 T* 2400 T* Sala 2400 T* 2400 T* 2400 T* Ransta 2400 T* 2400 T* 2400 T* Örebro C/Örebro S 2400 T* 2400 T* 2400 T* Kumla 2100 K* 2250 K* 2400 T* Hallsberg 1950 K* 2250 K* 2250 N* Laxå 2400 T* 2400 T* 2400 T* Norrköping Linköping 1050 D* Kolmården 0 L* 1350 D*

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(12) Version 2017-10-01 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa Kommunstyrelsen 2017-01-11 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:472 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

77/16 Beslut om Mälardalstaxan

77/16 Beslut om Mälardalstaxan Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1445-3 77/16 Beslut om Mälardalstaxan Diarienummer: LS-LED16-1445 Behandlat

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

TÅGTIDER I MÄLARDALEN

TÅGTIDER I MÄLARDALEN Köp din TiM-biljett här! Det finns över 100 SJ Regionalautomater på ett 40-tal orter i Mälardalen. Tryck på TiM-knappen för att plussa på din SJ-resa med lokaltrafik i 24 timmar eller 30 dagar. Du som

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Säljinformation från TiM juni 2017

Säljinformation från TiM juni 2017 Säljinformation från TiM juni 2017 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg 57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg SL Pendeltåg Stockholm-Bålsta tab 111. Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58. Alla tåg Örebro-Hallsberg tab 64 7 jan-1 dec 2014 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ

Läs mer

Säljinformation från TiM

Säljinformation från TiM Säljinformation från TiM Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Författare: Carina Karlsson 1/7 Öresundståg - Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Försäljningsperiod 2 4 Resor för personer

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

PREMIÄR. Pendling är kärlek till din stad. Buss, tåg och tunnelbana ingår. En hel tidning om din nya pendlarbiljett 1 OKTOBER PENDLARBILJETTEN MOVINGO

PREMIÄR. Pendling är kärlek till din stad. Buss, tåg och tunnelbana ingår. En hel tidning om din nya pendlarbiljett 1 OKTOBER PENDLARBILJETTEN MOVINGO ETT MAGASIN OM RESANDE I MÄLARDALEN NR 1 2017 Pendling är kärlek till din stad. Buss, tåg och tunnelbana ingår. 1 OKTOBER PREMIÄR PENDLARBILJETTEN MOVINGO TEMANUMMER En hel tidning om din nya pendlarbiljett

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Författare: Carina Karlsson 1/5 Ybuss Expressbuss - Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

- Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/6 Inlandsbanan - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resa med funktionshinder 2 4 Säljkanaler

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Resplusbiljetter och distribution

Resplusbiljetter och distribution Resplusbiljetter och distribution 1 Definitioner Samtrafikens biljettsamverkan innebär att resor med över 50 trafikföretag finns tillgängligt för försäljning via ett nationellt biljettsystem. Det finns

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett SJ Elektronisk 10-biljett Med SJs Elektroniska 10-biljett (E10-biljett) resor du tio gånger i valfri riktning mellan två orter med SJ-tåg. Här kan du köpa din

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl på Eventsalen, Koordinaten

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl på Eventsalen, Koordinaten KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-12-14 kl. 18.00 på Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Arlanda C. SJ Regional automater och kortläsare. SJ SJ Regionalautomat SJ Regionalkortläsare. 1 Spårnummer. Rulltrappa Sky City.

Arlanda C. SJ Regional automater och kortläsare. SJ SJ Regionalautomat SJ Regionalkortläsare. 1 Spårnummer. Rulltrappa Sky City. Arboga Regional automater och kortläsare 0 00 Till spår -3 Hiss 00 0 TUEL Till stationshuset Regionalautomat Regionalkortläsare 0 EnhetsId Arlanda C Regional automater och kortläsare Rulltrappa ky City

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110.

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. SJ TiB / SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg 2 Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för SJ Privatresekort. Information om privatresekortet ges även på telefon 0771-75 75 10 (tonval

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

SJ Automatsystem Biljettautomater och Plattformsvalidatorer

SJ Automatsystem Biljettautomater och Plattformsvalidatorer SJ Automatsystem Biljettautomater och UnitId Placering Försäljning TSPID Alingsås (A) 1702 Stationshuset, under infoskärmar och klockan. Nationell 7380000000132404 Alvesta (Av) 1706 Stationshuset, i närheten

Läs mer

Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetter

Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetter BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-21 TSN 2016-160 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetter I samverkansavtalet för

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

Resplusbiljetter och distribution

Resplusbiljetter och distribution Resplusbiljetter och distribution 1 Definitioner Samtrafikens biljettsamverkan innebär att resor med över 50 trafikföretag finns tillgängligt för försäljning via ett nationellt biljettsystem. Det finns

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2016-10-12 Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetter - Movingo RS 2016-672 192 I samverkansavtalet för MÄLAB anges att det ska införas en

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2017 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Töreboda-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 12 dec 2010-18 jun

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget Snälltåget SJ SJ SJ Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Snabbtåg

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

ToF ToF L L ToF ToF ToF L L ToF L ToFLS ToFS L LS ToF ToF ToF L ToFLS ToFLS LS ToF S

ToF ToF L L ToF ToF ToF L L ToF L ToFLS ToFS L LS ToF ToF ToF L ToFLS ToFLS LS ToF S (Utdrag ur tidtabell 60 Göteborg C-Stockholm C, endast SJ-tåg 2016-11-17-2016-11-20 (nattåg är inte med) SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Buss Reg Buss Reg Snabb Buss Snabb Buss Snabb Snabb

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016 Så funkar det -Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt nya färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

81H. (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping. Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82

81H. (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping. Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Snabbtåg Reg 2 Reg Snabbtåg Reg 2 Reg

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GYMNASIEKORT LÄSÅRET 2016/2017 GYMNASIEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

M-F M-F M-F M-F M-L M-F M-F M-F

M-F M-F M-F M-F M-L M-F M-F M-F (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget Snälltåget Snälltåget SJ SJ Reg Snabbtåg Reg

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken 2013-05-24 Justeringar i busstrafiken i sommar Många av Länstrafikens linjer fortsätter med samma utbud under sommaren som under övriga året. Men

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg - Skåne Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg -

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ Uppdaterad 30 okt 2015

Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ Uppdaterad 30 okt 2015 Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ 2 Reg Reg 2 Reg Reg Express 2 2 2 Reg 2 Natt 2 Tågnummer 7213 401 117 7021 119 421 3419 10159 157 2021 7217 17290 7272 121 91 Dagar M-F M-To M-F

Läs mer

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2016/2017 Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar: ett Grundskolekort och ett

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015 Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst 2 Reg Reg 2 Reg Reg Express 2 2 2 Tågnummer 7213 20401 401 117 7021 119 10421 421 3419 10159 157 2021 7217 17290 7272 Period 28/9-15/10 28/9-16/10

Läs mer

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna.

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna. 1 (8) Hej, Stort tack för att ni valt att resa med UL! Genom att åka kollektivt istället för med bil kommer ni lättare nå era miljömål, kraftigt minska era koldioxidutsläpp och sänka era resekostnader.

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet 1(2) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-24 Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 14 Ärende TN 2017-1160 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen)

Läs mer

Information om UL:s skolkort

Information om UL:s skolkort 1 (7) Information om UL:s skolkort Denna information vänder sig skolkortshandläggare och skolkortsberättigade elever som vill veta mer om regler kring skolkorten. Allmänt Skolkorten gäller alla skoldagar,

Läs mer