Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6"

Transkript

1 halvårsrapport 2010

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Sverigefond 14 HQ Sverige Select 16 HQ Swedish Equity Fund 18 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 20 HQ Emerging Markets 22 HQ Indienfond 24 HQ Kinafond 26 HQ Middle East 28 HQ Rysslandsfond 30 Räntefonder HQ Corporate Bond 32 HQ Likviditetsfond 34 HQ Obligationsfond 36 Övriga fonder HQ Global Property 38 HQ Gorilla 40 HQ Protego 42 HQ Tellus 44 HQ Total 46 HQ Trend Allocation 48 HQ Utlandsfond 50 Börshandladefonder HQ OMXS Double Long ETF 52 HQ OMXS Double Short ETF 52 HQ Fastighet ETF 53 HQ Finans 53 HQ Material 53 HQ NASDAQ100 ETF 54 HQ Verkstad ETF 54 Spara i våra fonder 55 Redovisningsprinciper 56 Policyfrågor 57 Medarbetare 58 Ordlista och definitioner 59 Fondbolagsfakta 61 Koncernöversikt HQ Fonder Sverige AB, som är ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober Förvaltat kapital per den 30 juni 2010 uppgick till ca 29 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. HQ Fonder förvaltar totalt 29 värdepappersfonder, varav 22 i HQ Fonder Sverige AB, sju av fonderna är så kallade börshandladefonder och sju via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 33 personer. HQ Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och aktier på tillväxtmarknaderna. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information 4 Januari Helårsbesked för Mars Tidningen HQ+Fond 4 April Årsrapport 4 Juni Tidningen HQ+Fond 4 Juli Halvårsbesked 4 Augusti Halvårsrapport 4 September Tidningen HQ+Fond 4 December Tidningen HQ+Fond För mer information Aktuella rapporter, faktablad och informationsbroschyr kan beställas på telefon Besök också gärna vår hemsida för mer information om våra fonder. Dagligt uppdaterade fondkurser gör det lätt för dig att följa utvecklingen för dina fondandelar. På vår hemsida finner du även nyheter, fondbestämmelser, bolagsinformation och annat som vi hoppas ska vara till hjälp för dig som fondsparare. Här kan du också enkelt hämta aktuella rapporter, informationsbroschyrer och annan tryckt information. HQ Online, vår nya webbtjänst ger dig möjlighet att handla fonder på nätet. Anslutningsblankett till HQ Online finns att hämta hem från vår hemsida. Du kan även få våra rapporter och annan information via e-post. Skicka en skriftlig anmälan till oss så ordnar vi det åt dig. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/eller personnummer, telefon dagtid samt e-postadress. Halvåret i korthet Mars Utdelning i HQ Fonders fonder Maj HQ Verkstad ETF lanseras den 27 maj Juni HQ Finans ETF lanseras den 18 juni HQ Fastighet ETF lanseras den 18 juni HQ Material ETF lanseras den 18 juni HQ Global Property lanseras den 21 juni Prenumerera på våra rapporter Hel- och halvårsrapporter skickas inte längre ut med automatik till dig som är kund. För att prenumerera på våra fondrapporter i tryckt form behöver vi få in en skriftlig anmälan. Det går även att prenumerera på rapporterna via e-post. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/eller personnummer, telefon dagtid samt din e-postadress. Glöm inte heller att informera oss om du byter e-postadress. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. Denna rapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av HQ Fonder Sverige AB samt information per om HQ Fonders Luxemburgregistrerade fonder.

3 VD-ord Ett halvår fullt av nyheter HQ Fonder har haft ett händelserikt första halvår. Det har hunnits med såväl vd-byte som ägarbyte, vi har startat fem nya fonder och dessutom bytt lokaler. Efterdyningarna till finanskrisen har satt sina spår in i I början av året fick vi stifta bekantskap med PIIGS begreppet en förkortning av främst länder kring medelhavet (Portugal, Italien, Irland, Grekland samt Spanien), tydligast exemplifierat med Grekland, som visade sig ha stora obalanser i statsfinanserna. Risken för spridningseffekter till övriga Europa bidrog till investerares försiktiga syn på aktier vilket fick många marknader att vackla. För att stimulera efterfrågan och säkerställa ett väl fungerande finansiellt system har både IMF och EU lanserat olika stödpaket under våren. Utvecklingen bland våra fonder har varit blandad, där det gått bäst för Indienfonden som stigit med 16 procent under första halvåret. I andra änden av skalan har vi HQ Trend Allocation, en nystartad fond som investerar efter trender på olika marknader, som haft svårt att skapa positiv avkastning under första halvåret och tappat 10 procent. Bland våra Sverigefonder har Sverige Select, som investerar i ett drygt 15-tal svenska aktier, haft bäst utveckling med en uppgång på 8 procent. Vår förvaltningsstil där vi söker bolag med starka balansräkningar, bra kassaflöden och stabila ägare har gjort att vi väljer bort bolag som inte passar oss. Från tid till annan har även dessa aktier en stark utveckling. Kortsiktigt kan det medföra att vi inte går lika starkt som index, vilket kan kännas frustrerande. Men vi vet att vår förvaltningsfilosofi över tid ger bra avkastning till lägre risk därför håller vi oss till denna! Även om den första tiden som vd på HQ Fonder stundtals varit lite turbulent är jag övertygad om att HQ Fonder har mycket goda möjligheter att även i framtiden vara ett framgångsrikt alternativ för de som söker aktivt förvaltade fonder. Vi kan konstatera att vår förvaltningsorganisation är intakt och vi arbetar på med det vi alltid gjort, det vill säga att utifrån bästa förmåga få våra andelsägares investeringar att öka i värde. Tack för det förtroende ni visat oss och ha en trevlig höst. Andreas Uller Verkställande direktör Produktutbudet har ökats med inte mindre än fem nya intressanta fonder. I juni har vi startat HQ Global Property som på global basis investerar i fastighetsaktier. Familjen med börshandlade fonder, ETF:er, har utökats med fyra nya sektor-etf:er. Fonderna ger i tur och ordning exponering mot svenska fastighetsbolag, verkstadsbolag, materialbolag samt finansbolag. Om vi blickar framåt finns det fortfarande orosmoln på finanshimlen rörande den globala återhämtningen och de stora budgetunderskott som förr eller senare måste balanseras. Flera länder har aviserat åtstramningspaket som kan verka hämmande på konsumtionsutrymmet. På den positiva sidan har vi fortsatt hög tillväxt inom främst tillväxtmarknaderna och fortsatta stimulanspaket. Vi har en lite försiktig hållning inför detta men är samtidigt övertygande om att det kommer att lösa sig även den här gången. Frågan är bara när och hur det kommer ske. Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 1

4 Utveckling fonder och marknader Små rörelser på marknaderna Marknaden Den djupa och långa recession som det talades om i början av 2009 visade sig inte bli så djup och lång. Världsekonomin har återhämtat sig på ett förvånansvärt sätt, bland annat med hjälp av stimulansåtgärder från både centralbanker och regeringar. Tyvärr innebär inte det faktum att det inte råder recession längre att problemen för världsekonomin är lösta. Långt därifrån. Under förra året fokuserade investerare främst på hushållens höga skulder, banksystemets funktion och fastighetsmarknaderna. I år har marknaderna hittills i stället präglats av oro för enskilda staters skuldsättning. I många länder, i synnerhet i södra Europa, har de offentliga utgifterna ökat kraftigt för olika välfärdsprogram utan att finansieringen säkerställts. Det råder nu en osäkerhet om i vilken utsträckning minskade offentliga utgifter och/eller höjda skatter kommer att påverka tillväxten negativt. Staternas skuldsättning har lett till stora rörelser både på valuta- och räntemarknaderna. Länder med relativt starka offentliga finanser, har kunnat åtnjuta en hög efterfrågan på sina obligationer och valutor, vilka därför varit stabila. Sverige tillhör den gruppen av länder. Skuldkrisen i vissa länder inom EMU har däremot lett till att euron tappat kraftigt i värde. Även om kraften i återhämtningen i världsekonomin överträffat förväntningarna har samtidigt en allt större skepsis utvecklats kring uthålligheten i återhämtningen. I USA ligger fortfarande arbetslösheten på en hög nivå och det finns risk att de amerikanska hushållen kommer att hålla allt hårdare i plånboken. Bostadsmarknaden är också fortsatt mycket svag, även om stora regionala skillnader finns. Skenande bostadspriser i Kina har lett till att allt fler börjar varna för en bubbla. De kinesiska myndigheterna har också vidtagit vissa åtgärder för att kyla av marknaden. Än så länge har dock åtgärderna inte fått någon större effekt. Kinas tillväxt förklarar troligen också de senaste årens starka råvarumarknader. Det verkar dock som om lagren ökar, vilket gör att en avmattning bör närma sig. Frågetecknen kring tillväxten har gjort att aktiemarknaderna generellt har stått och stampat. Stockholmsbörsen tillhör de bättre marknaderna. Vissa aktiemarknader i tillväxtländer, däribland Indien, har också gått bra. I Kina har aktiemarknaderna dock backat och så är läget också för många europeiska marknader. Obligationsmarknaderna förefaller vara inställda på en sämre konjunktur och en fortsatt låg inflation. Statsobligationer har stigit i värde och också dragit med sig företagsobligationer. Hedgefonder har däremot haft svårt att skapa en bra avkastning, även om det generellt sett inte heller varit direkt dåligt. Private equitymarknaderna har däremot haft en bra utveckling. Affärsaktiviteten har ökat och de priser affärerna gjorts upp på har tvingat private equity-bolagen att värdera upp sina tillgångar. Samtidigt har osäkerheten kring värderingarna minskat och därför har rabatterna som private equity-bolagen ofta handlas till sjunkit. Fondernas utveckling Fondernas värdeförändringar under årets första sex månader är relativt små. Det blir ofta så när marknaderna inte uppvisar någon tydlig trend. Fondutveckling första halvåret 2010 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra fonder under första halvåret HQ OMX Double Short ETF HQ Trend Allocation HQ Nasdaq 100 ETF HQ Gorilla HQ Kinafond HQ Utlandsfond HQ Tellus HQ Strategy Fund HQ Total HQ Emerging Markets HQ Protego HQ Strategifond HQ Likviditetsfond HQ Afrikafond HQ Swedish Equity Fund HQ Sverigefond HQ Rysslandsfond HQ Corporate Bond HQ Svea Aktiefond HQ Obligationsfond HQ Middle East HQ Sverige Select HQ OMX Double Long ETF HQ Indienfond Avkastningen för våra nystartade fonder, HQ Fastighet ETF, HQ Finans ETF, HQ Material ETF, HQ Verkstad ETF och HQ Global Property, presenteras inte då fonderna startats efter årsskiftet. 2 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under första halvåret 2010 (källa: Reuters): 4 Informationsteknologi 24 % 4 Hälsa 7 % 4 Telekom 0 % 4 Material -7 % 4 Finans -6 % 4 Dagligvaror 2 % 4 Sällanköpsvaror 4 % 4 Industri 9 % Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Reuters): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Argentine Peso ARS 1,9757 4,9% Australian Dollar AUD 6,5777 2% Brazilian Real BRL 4,3240 5,3% British Pound GBP 11,6170 1% Canadian Dollar CAD 7,3150 7% Chilean Peso CLP 0,1419 0,6% Czech Koruna CZK 0,3706-4,8% Danish Krona DKK 1,2785-7% EMU EUR 9,5226-7% Hong Kong Dollar HKD 0,9975 8,1% Hungarian Forint HUF 0, ,1% Indonesian Rupiah IDR 0, ,2% Japanese Yen JPY 8, % Kenyan Shilling KES 0,0950 0,7% Kuwaiti Dinar KWD 26,6690 7% Malaysian Ringgit MYR 2, ,8% Mexican Peso MXN 0, ,4% New Zealand NZD 5,3532 3% dollar Nigerian Naira NGN 0,0518 8,1% Norwegian Krona NOK 1,1964-3% Peruvian New Sol PEN 2, ,9% Philippines Peso PHP 0,1670 7,7% Ploish sloty PLN 2,3038-7,8% Qatari Riyal QAR 2,1337 9% South African Rand ZAR 1,0147 4,7% South Korean Won KRW 0,0064 3,2% Swiss Franc CHF 7,2095 4% Taiwan Dollar TWD 0,2417 8,0% Thai Baht THB 0, ,8% Turkish Lira TRY 4,9189 2,7% UAE Dirham AED 2,1147 9% USA USD 7,7694 9% Den fond som givit högst avkastning har stigit med 16 procent och fonden med lägst avkastning har sjunkit med 10 procent. Då bortses från hävstångs ETFerna som av sin natur rör sig relativt kraftigt upp eller ner. HQ Indienfond är den fond som utvecklades bäst. Dels utvecklades marknaden starkt, men fonden lyckades också överträffa marknadsutvecklingen med råge. Vinstutvecklingen i de indiska bolagen har varit mycket stark. Övriga tillväxtmarknadsfonder hade en mer blandad utveckling. HQ Middle East steg ändå med drygt 6 procent och tog därigenom igen en del av tappet hösten 2009 då Dubai fick problem med sina skuldåtaganden. Rysslandsfonden började året starkt, men i takt med att oron för tillväxten i den globala ekonomin ökade under våren föll marknaden och fonden tillbaka. Fonden är dock på plus sedan årsskiftet. Det är däremot inte Kinafonden som i likhet med marknaden tappat i värde. Även om tillväxten i Kina överraskat positivt är oron stor för att bubblor byggts upp. Näst högst avkastning hade HQ Sverige Select, en svensk aktiefond som har en mycket koncentrerad portfölj. Den steg med 7,5 procent. De andra Sverigefonderna gick något sämre och tappade också i jämförelse med marknaden generellt. Huvudförklaringen till detta är att några av Stockholmsbörsens största bolag, vilka vi valt bort på grund av för hög risk, utvecklades starkt. Noterbart är att HQ Sverigefond fortsätter att attrahera mycket nytt kapital. USA 0,3 % Latinamerika -4,0 % Europa -15,3% Sverige 5,7 % Förväntningarna på räntefonderna var lågt satta, men de har alla överraskat positivt. Det beror dels på att obligationsräntorna har fallit och att fonderna sökt sig till investeringar med lite högre risk än statspapper. Bäst gick det för HQ Obligationsfond som steg cirka 5 procent till följd av just fallande obligationsräntor. Eftersom dessa räntor var så låga vid ingången av året är en avkastning på 5 procent överraskande hög. HQ Corporate Bond, som investerar i företagsobligationer, steg med goda dryga 3 procent. Denna fond har vuxit med hela 1 miljard kronor på bara ett år. Likviditetsfonden steg med blygsamma 0,5 procent, men det är svårt att förvänta sig mer när de korta räntorna är så låga som de varit. Sämst gick det för HQ Trend Allocation. Denna fond som startades under hösten 2009 baserar sina investeringar på en matematisk modell som fångar upp marknadstrender. Årets första halvår har inte uppvisat så många tydliga trender och därför har inte heller fonden lyckats. Detsamma gäller liknande konkurrerande fonder. En framåtblick I Helårsrapporten 2009 kunde vi stolt konstatera att flertalet av de profetior vi hade haft för året hade slagit in. Många bedömare var i början av 2010 inne på att trenderna från 2009 skulle fortsätta, bland annat att aktiemarknaderna skulle fortsätta uppåt med ganska god styrka. Även vi trodde på uppgångar men poängterade att förväntningarna måste vara lågt ställda. Det har hittills varit hyggligt rätt. Däremot hade vi inte räknat med att de svenska långräntorna skulle fortsätta att falla. Sedan ett drygt år växer ekonomin, vinsterna i företagen stiger och inflation och räntor är låga. Det förefaller vara perfekta förutsättningar för Sydafrika -2,5 % Östeuropa -6,0 % Ryssland 0,7 % Asien 3,2 % Japan 1,6 % Australien -9,4 % Siffrorna avser utvecklingen 2010, omräknat i SEK (källa: EcoWin, Reuters). Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 3

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under första halvåret 2010 (källa: Bloomberg, EcoWin, Reuters): Land/område Index % (SEK) Danmark OMX Copenhagen 8,3% Sverige OMX 5,7% Canada S&P/TSE Composit 2,8% Japan Nikkei 225 1,6% USA Nasdaq 0,9% USA S&P 500 0,3% Schweiz Swiss market -2,4% Irland Irish General Index -6,8% Tyskland Xetra DAGS -7,0% Storbritanien FTSE 100-8,6% Australien ASX All Ordinaries -9,4% Finland OMX Helsinki -10,1% Belgien Bel20-11,8% Nederländerna Amsterdam -12,3% Norge Oslo OBX -14,6% Österrike ATX 50-15,2% Europa DJ Stoxx 50 Europa -15,3% Frankrike CAC 40-18,8% Italien Milan MIB30-22,9% Spanien BIEX 35-28,0% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under första halvåret 2010 (källa: Bloomberg, Reuters): Land/område Index % (SEK) Kenya Nairobi Stock Exchange 35,2% Nigeria Lagos Stock Exchange 33,6% Indonesien Jakarta Komposit 30,1% Thailand SET 21,4% Malaysia Kuala Lumpur 19,5% Chile Chile Stock Exchange 14,2% Peru Peru Lima General 9,5% Qatar DSM 7,2% Mexiko Mexico Bolsa 7,1% Turkiet ISE National 6,6% Filipinerna PSEi 6,1% Korea Kospi 4,2% Kina FTSE Xinhua 25 0,9% Ryssland RTS 0,7% Kuwait Kuwait SE Price index 0,2% F Arabemiraten ADX General Index -0,6% Argentina Argentina Merval -1,2% Sydafrika FTSE JSE Top 40-2,5% Taiwan Taiwan Weighted -3,3% Tjekien PX 50-6,0% Brasilien Bovespa -6,5% Polen WIG -9,2% F Arabemiraten DFM Gen. Index (Dubai) -12,3% Ungern Budapest SE -12,8% bra aktieinvesteringar. Problemet är det finns så många hot mot tillväxten som från tid till annan kan komma att störa. Exempelvis behöver läget på de amerikanska arbets- och bostadsmarknaderna förbättras för att hushållen ska våga lätta på plånboken igen. Än så länge kanske man kan säga att läget på dessa marknader har stabiliserats, men det har knappast förbättrats. Samtidigt är de offentliga underskotten större än någonsin. När nu successivt olika stimulansprogram löper ut är det inte självklart att sjösätta nya, med den ökade skuldbörda som följer. De offentliga finanserna spökar också i Europa. Turbulensen inom euro-området har dock lett till att exportindustrin fått draghjälp av en svag valuta. Detta gäller inte minst tyska och finska företag. Kina och många andra länder i Asien har ett helt annat ekonomiskt läge. Tillväxten är också betydligt högre. Skenande bostadspriser i Kina tvingar dock myndigheterna att strama åt. Det är också rimligt att anta att Kina i en större utsträckning än tidigare kommer att stimulera tjänstesektorn mer framöver i stället för den producerande industrin. Det går då inte att räkna med att Kinas import av råvaror ska kunna fortsätta att öka i samma takt. Det före faller också som om lagren är stora. Många prognosmakare räknar nu med att tillväxten 2011 blir lägre än den för Det är delvis en funktion av att 2010 verkar överraska positivt, men förväntningarna för 2011 skruvas också ned. Det talar för att centralbanker kommer att fortsätta att hålla räntorna låga och inflationen visar få tecken på att ta fart. Samtidigt är det svårt för långräntorna att falla mer när de är så låga i utgångsläget. Med en ökad tveksamhet rörande tillväxten i världsekonomin kommer aktiemarknaderna att ha svårt att ta några jättekliv. Stockholmsbörsen har gått bättre än de flesta under återhämtningsfasen och ett viktigt skäl är den höga andelen konjunkturkänsliga aktier. I orostider slår det tillbaka. Det finns bolag på Stockholmsbörsen som har stabila kassaflöden och hög direktavkastning och den typen av aktier har goda förutsättningar att gå bra även om konjunkturen svajar. Det finns dock fler sådana företag på andra aktiemarknader. Vi tror därför att det är en bra idé att sprida sina aktieinvesteringar även utanför Sverige. Men gör det inte bara till tillväxtmarknaderna, för de påminner en hel del om den svenska. Svenska kronans utveckling Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% USD/SEK % EUR/SEK % Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ECB Sverige/ USA UK Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, USAs och Sveriges styrräntor har utvecklats lika under perioden USA UK Japan Sverige Tyskland USA Sverige Tyskland Japan UK HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av HQ Utlandsfond, HQ Gorilla, HQ Total, och ansvarig för de diskretionära modellportföljerna inom HQ Private Banking. Anställd hos HQ sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av HQ Kinafond, HQ Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan juni Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond, HQ Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd hos HQ sedan augusti John Strömgren är HQ Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av HQ Strategifond och HQ Strategy Fund. Han anställdes hos HQ Viktor Henriksson är förvaltare av HQ Svea aktiefond. Han har varit anställd hos HQ sedan mars Carl Cederström är förvaltare med inriktning på Mellanöstern. Han förvaltar HQ Middle East tillsammans med Karin Fries. Carl har varit anställd hos HQ sedan våren Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för HQ Emerging Markets från och med januari Hon har varit anställd hos HQ sedan ETF-teamet Jacob Sternius är ansvarig för teamet och är anställd Det består även av Hendrine von Gerber samt Ted Rosén, vilka är anställda 2009 respektive Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4 I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Simon Blecher är ansvarig förvaltare av HQ Sverigefond, HQ Sverige Select och HQ Swedish Equity Fund. Han har varit anställd hos HQ sedan augusti Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond och HQ Rysslandsfond, samt förvaltar HQ Middle East tillsammans med Carl Cederström. Karin har varit anställd hos HQ sedan augusti Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan 1999 och varit anställd hos HQ sedan 2004 som chef för Allokering & Strategi. Sedan 2009 är Peter ansvarig förvaltare för HQ Likviditetsfond, HQ Obligationsfond, HQ Corporate Bond och HQ Protego. Robert Johnsson är ansvarig förvaltare av HQ Tellus. Robert har arbetat inom finansbranschen sedan 1995, först på Morgan Stanley och sedan på Carnegie. Anställd hos HQ sedan hösten Idealföretagets nyckelfaktorer 4Goda framtidsutsikter. 4Optimering av kassaflödet. 4Tillväxtmarknader. 4Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4Bra historik. 4Kompetent ledning. 4Hög historisk lönsamhet. 4Aktien är lågt värderad. Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 5

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder HQ Strategifond Ja John Strömgren HQ Fonder Sverige AB HQ Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. HQ Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson HQ Fonder Sverige AB HQ Sverigefond Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Sverige Select Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond Ja K. Fries/F. Colliander HQ Fonder Sverige AB HQ Emerging Markets Ja Mona Stenmark HQ Fonder Sverige AB HQ Indienfond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Kinafond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Middle East Ja C.Cederström/K.Fries HQ Fonder Sverige AB HQ Rysslandsfond Ja F. Colliander/ K. Fries HQ Fonder Sverige AB Räntefonder HQ Corporate Bond Ja, D-andelar Peter Werleus SEB Fund Services S.A. HQ Likviditetsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Obligationsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB Övriga fonder HQ Global Property Ja, ID-andelar P.Almström/O.Nyström HQ Bank AB HQ Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Protego Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Tellus Ja Robert Johnsson HQ Fonder Sverige AB HQ Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Trend Allocation Nej Peter Seippel Optimized Portfolio Management HQ Utlandsfond Ja Hans Hedström HQ Fonder Sverige AB Börshandlade fonder - - HQ OMX Double Long ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ OMX Double Short ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ Fastighet ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ Finans ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ Material ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ NASDAQ 100 ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB HQ Verkstad ETF Ja ETF-teamet HQ Fonder Sverige AB 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % 10 år 5 år 3 år 1 år 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 62,31 51,96-12,51 20,18 31,06 11,83-2,57-7,25 HQ Strategy Fund 55,14 48,55-13,05 18,81 23,89 8,42-3,11-8,62 HQ Svea aktiefond ,65 27, ,39-4,55 HQ Sverigefond 60,01 57,88-13,26 24,71 25,79 8,40 0,64-7,40 HQ Sverige Select ,58 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Swedish Equity Fund 6,46 40,85-19,91 22, ,63-6,01-9,90 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond ,82 9, ,45-6,39 HQ Emerging Markets 93,76 61,04-13,86 17,16-6,27-3,56-12,50-4,86 HQ Indienfond - 116,38 14,39 36, ,98 4,50 HQ Kinafond - 79,74-4,96 7,47 Då komplett historik saknas för perioden kan inga utvecklingssiffror redovisas HQ Middle East ,27 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Rysslandsfond 784,63 103,42-14,07 43,44 367,25 17,91 5,44 6,90 Räntefonder HQ Corporate Bond 41,55 21,99 19,95 8,92 7,67 10,38 13,15 8,74 HQ Likviditetsfond 31,01 13,12 9,23 2,51-2,77 1,50 0,00 2,33 HQ Obligationsfond 64,17 20,13 22,76 8,26-10,92-2,41-1,45 0,00 Övriga fonder HQ Gorilla -59,59-1,82-18,73 14,29 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Protego ,50 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Tellus , ,28 HQ Total 3,68 28,60-13,39 13,89 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Utlandsfond -40,89-11,30-32,83 9,70-20,93-11,25-11,98-0,98 Våra fonder HQ Global Property, HQ Trend Allocation samt våra börshandlade fonder har vid denna tidpunkt inte kunnat generera avkastningssiffror för specificerade perioder. 6 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

9 Översikt Andelsvärde m m per Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder HQ Strategifond 678, HQ Strategy Fund 2517, HQ Svea aktiefond 110, HQ Sverigefond 1104, HQ Sverige Select 70, HQ Swedish Equity Fund 128, Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 9, HQ Emerging Markets 21, HQ Indienfond 294, HQ Kinafond 154, HQ Rysslandsfond 52, HQ Middle East 100, Räntefonder HQ Corporate Bond 294, HQ Likviditetsfond 1123, HQ Obligationsfond 1060, Övriga fonder HQ Global Property 94, HQ Gorilla 31, HQ Protego 98, HQ Tellus 84, HQ Total 103, HQ Trend Allocation 88, HQ Utlandsfond 153, Börshandlade fonder HQ OMX Double Long ETF 125, HQ OMX Double Short ETF 68, HQ Fastighet ETF 50, HQ Finans ETF 47, HQ Material ETF 46, HQ NASDAQ 100 ETF (USD) 6, HQ Verkstad ETF 53, Värdeutveckling 5 år, % h Snitt/år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 26,3 2,7-34,2 48,9 0,1 8,7 HQ Strategy Fund 25,0 2,6-34,1 50,2-1,9 8,2 HQ Svea aktiefond 30,9-4,7-37,5 54,1 3,9 6,6 HQ Sverigefond 33,7-2,8-33,3 49,9 3,1 9,6 HQ Sverige Select ,9-30,3 49,8 7,5 2,0 HQ Swedish Equity Fund 31,2-4,5-36,5 49,0 1,1 7,1 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 2 0,7 33,5-40,1 29,0 0,7 1,1 HQ Emerging Markets 11,8 42,5-45,7 38,2-0,4 10,0 HQ Indienfond 19,8 61,0-54,2 60,8 16,2 16,7 HQ Kinafond 54,3 49,8-42,4 34,3-3,7 12,4 HQ Middle East ,6 2,1 6,1 1,3 HQ Rysslandsfond 40,2 16,5-66,2 126,6 3,1 15,3 Räntefonder HQ Corporate Bond 1,1 2,5 7,2 6,8 3,2 4,1 HQ Likviditetsfond 1,8 3,0 4,3 2,5 0,5 2,5 HQ Obligationsfond 0,8 1,1 13,9-0,1 4,9 3,7 Övriga fonder HQ Global Property ,3 - HQ Gorilla -6,2 8,7-35,9 41,3-5,7-0,4 HQ Protego ,6-7,9 8,3-0,3-0,4 HQ Tellus ,7 22,2-1,9-7,3 HQ Total 21,6 6,8-31,4 29,8-0,4 5,2 HQ Trend Allocation ,1-10,3 - HQ Utlandsfond 4,7 1,9-36,9 20,8-2,8-2,4 Börshandlade fonder HQ OMX Double Long ETF ,8 14,0 - HQ OMX Double Short ETF ,2-21,4 - HQ Fastighet ETF ,2 - HQ Finans ETF ,1 - HQ Material ETF ,7 - HQ Nasdaq 100 ETF ,2-7,4 - HQ Verkstad ETF ,6 - Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index 28,7-2,6-39,1 53,3 7,4 8,4 Six Return Index 29,3-3,6-39,1 52,5 7,4 6,9 RTS exkl utdelningar 53,5 12,6-66,6 108,5 1,0 13,2 FTSE All Emerging index 11,6 25,8-43,1 59,9 0,3 10,5 Hang Seng Mainland 100 inkl utd Morgan Stanleys Världsind. inkl utd 3,2 3,0-27,4 17,6-2,0 0,0 S&P Pan Africa 10,3 22,9-29,2 26,1 6,7 6,4 CNX ,6 72,6-57,6 78,2 11,6 16,7 FTSE EPRA/NAREIT Global Ind ,2 - Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 2,2 3,4 4,3 0,4 0,1 2,2 OMRX-TBOND 0,9 1,6 15,7 0,9 5,3 4,2 OMRX-Total (All) 1,3 2,5 10,5 2,9 2,9 3,8 Index, börshandlade fonder (SEK o USD) OMXS30 Double Long index ,1 8,8 - OMXS30 Double Short index ,1-20,9 - NASDAQ-100 index ,0 2,9 - HQ OMX Fastighet index ,3 - HQ OMX Finans index ,1 - HQ OMX Material index ,7 - HQ OMX Verkstad index ,7 - Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 59. Svensk kod för fondbolag HQ Fonder Sverige AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. 1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 7

10 HQ Strategifond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren HQ Fonder Sverige AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 10% OMRX Total (ränteindex). Enligt HQ Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Utveckling, % HQ Strategifond Ja Utveckling Strategifonden steg under årets första halvår med 0,5 % att jämföra med index som steg med 5,1 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Intrum Justita, Fabege och Lundin Petroleum. Större nettoförsäljningar har skett i Atlas Copco, SSAB och SEB. Fonden har stigit marginellt under årets första halvår, vilket är godkänt med internationella ögon. De flesta börser är ju på minus i år. Med svenska ögon är det lite sämre, i alla fall relativt, men detta beror på fondens försiktiga/negativa syn på cykliska aktier. Vi har inte ägt bolag som Volvo och Scania, vilka stoltserar med kraftiga uppgångar. I stället äger vi bolag vars långsiktiga profil är rätt, exempelvis ABB och Alfa Laval som är exponerade mot Asien, infrastruktur och energi. Båda dessa bolag har gått sämre än marknaden under årets första halvår och därmed gjort att fonden gått sämre relativt marknaden. Det som varit populärt i år är bolag med exponering mot fordonsindustrin, förutom ovannämnda lastbilstillverkare kan även nämnas Haldex och Autoliv liksom SKF. Just SKF har funnits länge i fonden och är ett stort innehav. De övriga äger vi inte. Bland de mer konjunkturokänsliga bolagen är det läkemedel som gått bäst. Såväl Astra Zeneca som Getinge har gått bättre än börsen, vilket gynnat fonden. Securitas har inte hängt med, trots att rapporterna visar att marginalen fortsätter att stärkas. Två andra defensiva aktier som utvecklats svagt är SCA och Investor. I SCA:s fall har stigande råvarukostnader tyngt resultatet och i Investors fall fortsätter rabatten att öka. Båda dessa innehav är dock bolag som vi tror att kommer att gå bra under kommande år. Fonden har ett par nya innehav. Fabege har vi köpt för första gången på flera år, eftersom vi tror att de låga räntorna blir kvar ett tag och att bolagets fastighetsbestånd är alldeles för lågt värderat. Bolaget har därtill ett par spännande projekt som ska färdigställas och där vi tror att stora värden kan komma fram. Nytt innehav är också Intrum Justita. Inkasso är en tjänst som behövs oavsett vad man tycker. I Intrum får vi starka kassaflöden, bra balansräkning och en hög utdelning. Vi har också köpt Lundin Petroleum då vi har stor tilltro till familjen Lundin och tror på ett stigande energipris. Lundin Petroleum har till sina aktieägare delat ut Enquest, vilket är obelånade oljefält i Nordsjön. Enquest ser riktigt attraktivt ut och vi har passat på att köpa mer. Derivathandel mm Fonden har under året lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 89,2 % investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 10,8 %. Framtidsutsikter Vi har under våren ökat likviditeten samtidigt som vi fortsatt att sälja cykliska aktier och köpa mer defensiva papper. Det bottnar i att vi är oroliga över konjunkturutvecklingen. Vi tycker att den amerikanska ekonomin är svag och att skulderna i Sydeuropa liksom i England är ett större problem är vad marknaden för närvarande visar. På kort sikt har lageruppbyggnad och stimulanser fått önskvärd effekt och bolagen går bra. Och det här kan säkert pågå ett tag. Men grundproblemet är att skulder måste betalas tillbaka och det kan bara ske på två sätt: genom skattehöjningar och/eller nedskärningar i offentliga sektorn. Resultatet? Mindre pengar till medborgarna. Och därmed mindre pengar till konsumtion. Vi tror därför att prognoserna över världens tillväxt är lite för optimistiska och att det blir ett par tuffa år. Vi föredrar därför att äga europeiska livsmedelsbolag, kraft - och energibolag och läkemedel. Där kan vi hitta vad vi tror är positiv avkastning till låg risk. Utveckling per år, % HQ Strategifond Snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

11 HQ Strategifond Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 89,2 Energi 5,6 Blackpearl Resources (Ca) ,0 Enquest (Gb) ,5 Lundin Petroleum (Se) ,7 Statoil (No) ,4 Finans och fastighet 22,9 Ahold (Nl) ,4 Avanza (Se) ,1 Fabege (Se) ,4 Hufvudstaden (Se) ,5 Investor B (Se) ,4 Klövern (Se) ,7 LSR Group (Ru) ,6 Nordea (Se) ,7 SHB A (Se) ,4 Skanska (Se) ,0 Investment AB Öresund (Se) ,7 Hälsovård 7,2 AstraZeneca (Se) ,7 AstraZeneca Adr (Gb) ,1 Getinge (Se) ,5 Industrivaror 18,3 ABB (Se) ,7 Alfa Laval (Se) ,9 Elanders B (Se) ,2 Fortum Abp (Fi) ,8 Itab Shop Concept B (Se) ,7 Seco B (Se) ,0 SKF B (Se) ,7 SKF India P-note (In) ,2 Kraftförsörjning 1,6 Rushydro (Ru) ,6 Material 9,6 BHP Billiton Gb) ,6 SCA B (Se) ,9 SSAB A (Se) ,1 Räntebärande värdepapper 1,9 Bilia 7% flg (Se) ,1 Black Earth Farming (Se) ,3 Itab Shop Concept B flg (Se) ,2 Sagax 7% (Se) ,3 Sällanköpsvaror 11,9 Bilia A (Se) ,3 Eniro (Se) ,7 GAZ-CLS (Ru) ,6 H&M B (Se) ,1 Intrum Justitia (Se) ,1 SkiStar B (Se) ,2 Telekomoperatörer 5,0 TeliaSonera (Se) ,0 Tjänster 4,2 Securitas (Se) ,2 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 2 635,2 843,4 snitt från start 16,3 10,8 10 ack 62,3 31,2 10 snitt 5,0 2,8 5 ack 52,0 40,1 5 snitt 8,7 7,0 3 ack -12,5-9,9 3 snitt -4,4-3,4 2 ack 13,0 19,4 2 snitt 6,3 9,3 1 år 20,2 27,4 Geografisk fördelning, % Största innehav, % Investor B 6,4 TeliaSonera 5,0 SCA B 4,9 AstraZeneca 4,8 Securitas 4,2 H&M 4,1 Alfa Laval 3,9 Fortum Abp 3,8 ABB 3,7 Ahold 3,4 Branschfördelning, % Finans & fastighet 22,9 Industrivaror 18,3 Sällanköpsvaror 11,9 Likvida medel 10,8 Material 9,6 Hälsovård 7,2 Energi 5,6 Telekomoperatörer 5,0 Tjänster 4,2 Räntebärande värdepapper 1,9 Kraftförsörjning 1,6 Dagligvaror 0,7 Informationsteknologi 0,2 Utveckling h Andelsvärde, kr 790,30 793,90 496,65 696,61 678,65 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 Totalavkastning, % 26,3 2,7-34,2 48,9 0,1 Totalavkastning jmf-index, % 20,7-0,9-32,5 38,1 5,1 3,8 3,4 4,1 10,8 2,2 3,4 2,8 0,8 68,8 Sverige Likvida medel Storbritannien Finland Nederländerna Norge Ryssland Indien Usa ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,9 Dagligvaror 0,7 Olivio Premium A (Us) ,7 Olivio Premium B Us) ,0 Hälsovård 0,0 Viragen (Us) ,0 Informationsteknologi 0,2 Swedestart Tech (Se) ,2 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 1 Följande landkoder har använts: (Ca)=Canada,(Fi)=Finland,(Gb)=Storbritanien, (Nl)=Nederländerna, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 9

12 HQ Strategy Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren SEB Fund Services S.A Dagligen Luxemburg Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 10% OMRX Total (ränteindex). Enligt HQ Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Utveckling, % Utveckling per år, % HQ Strategy Fund HQ Strategy Fund Utveckling Fonden föll med 1,9 % under årets första halvår att jämföra med index som steg med 5,1 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Intrum Justita, Fabege och Lundin Petroleum. Större nettoförsäljningar har skett i Atlas Copco, SSAB och SEB. Fonden har stigit marginellt under årets första halvår, vilket är godkänt med internationella ögon. De flesta börser är ju på minus i år. Med svenska ögon är det lite sämre, i alla fall relativt, men detta beror på fondens försiktiga/negativa syn på cykliska aktier. Vi har inte ägt bolag som Volvo och Scania, vilka stoltserar med kraftiga uppgångar. I stället äger vi bolag vars långsiktiga profil är rätt, exempelvis ABB och Alfa Laval som är exponerade mot Asien, infrastruktur och energi. Båda dessa bolag har gått sämre än marknaden under årets första halvår och därmed gjort att fonden gått sämre relativt marknaden. Det som varit populärt i år är bolag med exponering mot fordonsindustrin, förutom ovannämnda lastbilstillverkare kan även nämnas Haldex och Autoliv liksom SKF. Just SKF har funnits länge i fonden och är ett stort innehav. De övriga äger vi inte. Bland de mer konjunkturokänsliga bolagen är det läkemedel som gått bäst. Såväl Astra Zeneca som Getinge har gått bättre än börsen, vilket gynnat fonden. Securitas har inte hängt med, trots att rapporterna visar att marginalen fortsätter att stärkas. Två andra defensiva aktier som utvecklats svagt är SCA och Investor. I SCA:s fall har stigande råvarukostnader tyngt resultatet och i Investors fall fortsätter rabatten att öka. Båda dessa innehav är dock bolag som vi tror att kommer att gå bra under kommande år. Fonden har ett par nya innehav. Fabege har vi köpt för första gången på flera år, eftersom vi tror att de låga räntorna blir kvar ett tag och att bolagets fastighetsbestånd är alldeles för lågt värderat. Bolaget har därtill ett par spännande projekt som ska färdigställas och där vi tror att stora värden kan komma fram. Nytt innehav är också Intrum Justita. Inkasso är en tjänst som behövs oavsett vad man tycker. I Intrum får vi starka kassaflöden, bra balansräkning och en hög utdelning. Vi har också köpt Lundin Petroleum då vi har stor tilltro till familjen Lundin och tror på ett stigande energipris. Lundin Petroleum har till sina aktieägare delat ut Enquest, vilket är obelånade oljefält i Nordsjön. Enquest ser riktigt attraktivt ut och vi har passat på att köpa mer. Derivathandel mm Fonden har inte arbetat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 87,8 % investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 12,2 %. Framtidsutsikter Vi har under våren ökat likviditeten samtidigt som vi fortsatt att sälja cykliska aktier och köpa mer defensiva papper. Det bottnar i att vi är oroliga över konjunkturutvecklingen. Vi tycker att den amerikanska ekonomin är svag och att skulderna i Sydeuropa liksom i England är ett större problem är vad marknaden för närvarande visar. På kort sikt har lageruppbyggnad och stimulanser fått önskvärd effekt och bolagen går bra. Och det här kan säkert pågå ett tag. Men grundproblemet är att skulder måste betalas tillbaka och det kan bara ske på två sätt: genom skattehöjningar och/eller nedskärningar i offentliga sektorn. Resultatet? Mindre pengar till medborgarna. Och därmed mindre pengar till konsumtion. Vi tror därför att prognoserna över världens tillväxt är lite för optimistiska och att det blir ett par tuffa år. Vi föredrar därför att äga europeiska livsmedelsbolag, kraft - och energibolag och läkemedel. Där kan vi hitta vad vi tror är positiv avkastning till låg risk Snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

13 HQ Strategy Fund Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 87,8 Energi 8,4 Enquest (GB) ,8 Lundin Petroleum (SE) ,9 Rosneft Oil GDR (RY) ,7 RusHydro (RY) ,1 Statoil (NO) ,8 Finans och fastighet 21,8 Ahold (NL) ,8 Avanza (SE) ,8 Fabege(SE) ,9 Handelsbanken (SE) ,0 Hufvudstaden (SE) ,7 Investor (SE) ,0 Klövern (SE) ,2 LSR Group GDR (RY) ,9 Nordea (SE) ,1 Öresund (SE) ,6 Hälsovård 7,8 AstraZeneca (SE) ,9 AstraZeneca ADR (US) ,4 Getinge (SE) ,5 Viragen (US) ,0 Industrivaror och tjänster 17,8 ABB Ltd (SE) ,6 Alfa Laval (SE) ,6 Atlas Copco(SE) ,3 Cardo (SE) ,0 Elanders B (SE) ,2 Fortum (FI) ,9 Seco Tools B (SE) ,9 Skanska (SE) ,8 SKF B (SE) ,5 SKF India Warrant (IN) 0,0 Informationsteknologi 1,3 Itab Shop Concept (SE) ,3 Material 8,8 BHP Billiton (GB) ,5 SCA B (SE) ,6 SSAB A (SE) ,8 Räntebärande Värdepapper 0,1 Bilia 7% 09/ (SE) ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 12,5 Bilia (SE) ,5 Eniro(SE) ,8 Hennes & Mauritz (SE) ,0 Intrum Justitia (SE) ,5 Skistar (SE) ,7 Telekomoperatör 4,5 TeliaSonera (SE) ,5 Tjänster 3,9 Securitas (SE) ,9 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,9 Dagligvaror 0,9 Olivio (US) ,9 Summa värdepapper ,8 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond ack från start 518,2 418,0 snitt från start 11,7 10,5 10 ack 55,1 31,2 10 snitt 4,5 2,8 5 ack 48,5 40,1 5 snitt 8,2 7,0 3 ack -13,0-9,9 3 snitt -4,6-3,4 2 ack 13,6 19,4 2 snitt 6,6 9,3 1 år 18,8 27,4 Geografisk fördelning, % Största innehav, % Investor 6,0 SCA 4,6 TeliaSonera 4,5 Hennes & Mauritz 4,0 Fortum 3,9 Securitas 3,9 AstraZeneca 3,9 Statoil 3,8 Ahold 3,8 ABB 3,6 Branschfördelning, % Finans och fastighet 21,8 Industrivaror och tjänster 17,8 Sällanköpsvaror 12,5 Likvida medel 12,2 Material 8,8 Energi 8,4 Hälsovård 7,8 Telekomoperatörer 4,5 Tjänster 3,9 Informationsteknologi 1,3 Dagligvaror 0,9 Räntebärande vp 0,1 Utveckling h Andelsvärde, kr 2 525, , , , ,09 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 25,0 2,6-34,1 50,2-1,9 Totalavkastning jmf-index, % 20,7-0,9-32,5 38,1 5,1 24,6 2,7 0,9 12,2 59,6 Sverige Europa exl. Sverige Likvida medel Östeuropa USA Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 1 Följande landkoder har använts: (Fi)=Finland, (In)=Indien, (Nl) Nederländerna (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA. 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 11

14 HQ Svea Aktiefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Utveckling, % Utveckling per år, % Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Viktor Henriksson HQ Fonder Sverige AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Ja Ej anknuten till PPM HQ Svea Aktiefond är en specialfond som består av ett specifikt urval av svenska aktier. Normalt innehåller fonden aktier, men kan i vissa fall vara än mer koncentrerad. Jämförelseindex Six Return Index (SIXRX) inkl. utd HQ Svea Aktiefond HQ Svea Aktiefond Utveckling Fonden steg under perioden med 3,9 % att jämföra med index som steg med 7,4 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i SKF, Swedbank, Telia Sonera och Fabege. Större nettoförsäljningar har skett i Alfa Laval, Unibet och Nordea. I början av året gjordes ett större byte från Alfa Laval till SKF. Vi ansåg helt enkelt att värderingsskillnaden blev för stor och att SKF framstog som väldigt billig. SKF har sedan dess haft en bra utveckling. SKF är ett otroligt välskött bolag som vi anser är väl positionerat för en återhämtning i konjunkturen. Vi tror på nya rekordmarginaler kommande år. Trots ljusa framtidsutsikter är värderingen låg, med en stor rabatt till verkstadssektorn. Under vintern såg vi allt fler positiva signaler från de baltiska länderna. Vi stärktes i vår övertygelse att marknaden hade för pessimistiska antaganden kring kreditförluster i regionen. I själva verket var kanske inte ekonomin i regionen i så mycket sämre skick än i stora delar av Europa. Som en konsekvens av en ljus syn på Baltikum ökade vi innehavet i Swedbank. En minskad oro för Baltikum kommer att leda till billigare finansieringskostander för Swedbank utöver det faktum att resultatutvecklingen i regionen förbättras. TeliaSonera har under en längre tid skött sig prickfritt. Bolaget har levererat starka resultat som slagit förväntningarna. Vi har en väldigt positiv syn på bolagets framtidsutsikter och tror att mobil kommunikation kommer att växa väldigt snabbt, egentligen ganska oberoende av konjunkturutveckling. Den nya generationens smarta mobiltelefoner skapar allt högre intäkter för operatörerna. När aktien dessutom värderas väldigt lågt valde vi att öka vårt innehav i TeliaSonera. Fabege är ett nytt innehav. Vi tror på en god svensk konjunkturutveckling, i synnerhet den i Stockholm. Det är den viktigaste faktorn för Fabeges fastigheters långsiktiga värde. Vi tror vidare att räntorna kommer hållas relativt låga under en lång tid vilket gynnar ett högt belånat fastighetsbolag som Fabege. Låga räntor kommer också tvinga investerare till fastighetsmarknaden, vilket kan komma att leda till sänkta avkastnnigskrav och högre fastighetsvärden. En attraktiv kombination. Vi avyttrade innehavet i Unibet. Regleringen av den franska spelmarknaden kan komma att bli väldigt ofördelaktig för bolaget och vi fruktar att fler länder kan komma att vilja ta del av spelföretagens vinster i skuldkrisens spår. Ett bolag som vi i grund och botten gillar men där omvärldsfaktorerna ser allt dystrare ut. Derivathandel mm Fonden har under 2010 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 98,3 % investerad i aktier och 1,7 % i likvida medel. Framtidsutsikter Det marknaden just nu oroar sig för är om den ekonomiska återhämtningen hotas av skuldkrisen. Det finns en oro för en s k double-dip. Statistiken är än så länge stark men givetvis oroar de åtstramningar som måste genomföras. Ingen vet idag hur mycket de kommer att påverka tillväxten Grundscenariot är ändå att världens ekonomier klarar av detta trots att risken ökat. God resultatutveckling, stabiliserad konjunktur och låga räntor är ett gynnsamt klimat för aktier trots att risken ökat beträffande konjunktur och vinstutveckling Snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

15 HQ Svea Aktiefond Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 98,3 Finans och fastighet 25,2 Fabege ,0 Kinnevik ,0 Nordea ,8 SHB ,9 Skanska ,2 Swedbank ,2 Hälsovård 5,5 Astra Zeneca ,5 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Fondförmögenhet, not Största innehav, % TeliaSonera 9,3 SKF 8,8 H&M 7,8 Electrolux 6,9 Kinnevik 6 AstraZeneca 5,5 Tele2 5,5 Skanska 5,2 Swedbank 5,2 Handelsbanken 4,9 Industrivaror 13,8 Alfa Laval ,5 SKF ,8 Transcom Worldwide B ,5 Informationsteknologi 7,6 Connecta ,9 Ericsson B ,7 Material 8,3 SCA B ,5 SSAB A ,9 Sällanköpsvaror 18,9 Electrolux ,9 H&M ,8 Husqvarna ,2 Telekomoperatörer 14,7 Tele ,5 TeliaSonera ,3 Tjänster 4,3 Securitas ,3 Summa värdepapper ,3 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,7 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Totalavkastning, % Branschfördelning, % Period Fond Finans & Fastighet 25,2 ack från start 34,8 36,7 Sällanköpsvaror 18,9 snitt från start 6,6 6,9 Telekomoperatörer 14,7 10 ack - - Industrivaror 13,8 10 snitt - - Material 8,3 5 ack - - Informationteknologi 7,6 5 snitt - - Hälsovård 5,5 3 ack -18,7-14,3 Tjänster 4,3 3 snitt -6,6-5,0 Likvida Medel 1,7 2 ack 22,3 20,5 2 snitt 10,6 9,8 1 år 27,1 31,7 Utveckling h Andelsvärde, kr 141,42 134,61 80,32 107,85 110,21 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 0,17 5,44 10,50 1,91 Totalavkastning, % 30,9-4,7-37,5 54,1 3,9 Totalavkastning jmf-index, % 28,7-2,6-39,1 52,5 7,4 Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 13

16 HQ Sverigefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Utveckling, % Utveckling per år, % Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd HQ Sverigefond HQ Sverigefond Snitt/år Ja Utveckling Sverigefonden steg under första halvåret med 3,1 % att jämföra med index som steg med 7,4 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Fabege och Telia Sonera. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Kinnevik och Astra Zeneca. Sverigefonden steg med ett par procent under årets första halvår, vilket vi är nöjda med i den bemärkelsen att det är en positiv avkastning. Vi är också nöjda i den meningen att vi haft en relativt låg risk i portföljen eftersom vi ägt lågt värderade aktier. Vi är mindre nöjda med att vi gått några procent sämre än index. En stor del av förklaringen till detta är två aktier som vi inte ägt: Volvo och Scania. De båda lastbilstillverkarna har stigit kraftigt, vilket beror på att konjunkturen vänt upp och att tidigare besparingar varit lyckosamma vilket nu skapat en hävstång. Å andra sidan lider Volvo fortsatt av höga skulder och därtill en finansieringsrörelse som vi tror kommer att få bekymmer på sikt. Dessutom är ägarsituationen i Scania allt annat än optimal. Vi fortsätter därför att undvika aktierna. Några av de konjunkturkänsliga aktierna som vi äger har gått mycket bra, exempelvis SKF och Sandvik. Andra har gått lite sämre, exempelvis Husqvarna och SSAB. I Husqvarnas fall har vädret skapat lite problem, men vi tror fortfarande väldigt mycket på bolaget och dess möjlighet att via interna åtgärder öka marginalen. SSAB:s dåliga utveckling är mer förvånande. Vän av ordning bör ju undra varför SSAB står på minus när Volvo nästan är upp 50 procent, för rimligtvis används ju stål i en lastbil? Därtill handlas SSAB i nivå med sitt egna kapital, vilket nästan inte gäller för något annat industribolag (de flesta handlas flera gånger över eget kapital). SSAB tjänade nästan 20 kronor per aktie 2008, skulle vinsten bara vara hälften av det nästa år så handlas bolaget till 10 gånger vinsten. Det är billigt. Vi gick in i det här året med en försiktig syn på bankaktier på grund av de regleringar som väntar sektorn. Vi passade dock på att köpa in en hel del Swedbank på attraktiva nivåer, eftersom det ser ut som att Baltikum vänder runt och banken därtill gör flera intressanta interna förändringar som på sikt lär skapa värde. Nytt innehav är också Fabege. Fastighetsbolaget värderas till drygt kr per kvadratmeter, vilket är mycket attraktivt då halva bolagets bestånd är i Stockholms innerstad och resten i närförorter till Stockholm. Bolagets cirka 100 hus är uteslutande kontor, butiker och lager och gynnas därmed kraftigt av nettoinflyttningen och den relativt låga arbetslösheten som Stockholm har. Derivathandel mm Fonden har under året lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 97,8 % investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 2,2 %. Framtidsutsikter De flesta av världens ledande börser har backat i år eller står på svagt plus. Stockholmsbörsen tillhör en av de starkaste. En förklaring till detta kan naturligtvis vara att vi har välskötta bolag och den svenska ekonomin är urstark. Men en viktig förklaring kan också vara valutan. En dollar har gått från att kosta 7 svenska kronor till över 7,5 svenska kronor. För en amerikansk placerare har alltså Stockholmsbörsen knappt rört sig i år och det tål att tänkas på. Valutarörelserna kan ha gjort att Stockholm gått betydligt bättre än andra börser. Det knepiga med valutor är att de är nästintill omöjliga att förutspå och därför blir börsutveckling svår att gissa. Klart är att återhämtningen fortsätter och att BRICländerna går fantastiskt. Klart är också att delar av Europa lider av sitt skuldberg. Och sen har vi USA. USA är på väg upp, men en hel del av vårens statistik har varit oroande, särskilt på husmarknaden. Om några veckor kommer halvårsrapporterna och de lär bli starka. De kan nog lyfta börsen kortsiktigt. Men om uppgången ska fortsätta måste siffrorna från USA gå åt rätt håll igen. För vår del är det dock fortfarande enskilda aktier som är i fokus och vi hittar fortfarande gott om billiga sådana HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

17 HQ Sverigefond Not 1 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 97,8 Finans och fastighet 29,6 Fabege ,3 Investor B ,6 Kinnevik Inv ,1 Nordea ,7 SEB A ,3 SHB A ,3 Skanska ,1 Swedbank ,2 Hälsovård 7,1 Astra Zeneca ,8 Getinge ,2 Industrivaror 14,4 Alfa Laval ,0 Elanders ,1 Itab Shop ,6 Sandvik ,1 SKF B ,5 Informationsteknologi 3,4 Ericsson LM ,4 Material 8,9 SCA B ,4 SSAB A ,5 Telekomoperatörer 11,4 Tele2 B ,8 TeliaSonera ,6 Sällanköpsvaror 18,1 Bilia ,4 Electrolux B ,5 Eniro ,4 H&M B ,3 Husqvarna B ,7 Intrum Justitia ,8 Tjänster 4,7 Securitas ,7 Räntebärande värdepapper 0,1 Bilia 7% flg ,0 Itab Shop Concept Flg ,1 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,1 Informationsteknologi 0,1 Swedestart Tech ,1 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 1 839, ,2 snitt från start 13,5 12,2 10 ack 60,0 34,2 10 snitt 4,8 3,0 5 ack 57,9 49,5 5 snitt 9,6 8,4 3 ack -13,3-13,9 3 snitt -4,6-4,9 2 ack 25,4 21,1 2 snitt 12,0 10,0 1 år 24,7 32,1 10 Största innehav, % H&M 9,3 Telia 7,6 SKF 6,5 Investor 5,6 SCA 5,4 Astra Zeneca 4,8 Nordea 4,7 Securitas 4,7 Kinnevik 4,1 Skanska 4,1 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 29,6 Sällanköpsvaror 18,1 Industrivaror 14,4 Telekomoperatörer 11,4 Material 8,9 Hälsovård 7,1 Tjänster 4,7 Informationteknologi 3,4 Likvida Medel 2,2 Räntebärande värdepapper 0,1 Utveckling h Andelsvärde, kr 1 276, ,96 759, , ,06 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 30,77 28,69 69,65 30,84 20,87 Totalavkastning, % 33,7-2,8-33,3 49,9 3,1 Totalavkastning jmf-index, % 28,7-2,6-39,1 53,3 7,4 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 15

18 HQ Sverige Select Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB Månatligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Utveckling, % ja Ej ansluten till PPM Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. Jämförelseindex Fonden saknar relevant jmf. index. SSVX 30dgr (avräkningsindex) används vid avgiftsberäkning. HQ Sverige Select Utveckling Sverige Select steg under årets första halvår med 7,5 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i SEB, Addtech och Hufvudstaden. Största försäljningarna har skett i Kinnevik, Nolato och Skanska. Sverige Select gick mycket bra under årets första halvår och steg med över 7 %. Fonden har därmed stigit med ett par procent sedan start, vilket känns mycket bra då Stockholmsbörsen fortfarande är på minus under den perioden. Vi har fortsatt vår konsekventa stil med att ha stora innehav i bolag med starka balansräkningar och goda kassaflöden. Telia Sonera och Hennes & Mauritz är alltjämt de största innehaven. Vi har under halvåret sålt några småbolag som haft en god utveckling, bland annat Nolato, Nordnet och Know It. Vi tog också hem en vinst i Kinnevik. Vi lämnade Skanska och använde pengarna till att investera i ett närbesläktat innehav - Hufvudstaden. Bolaget äger landets finaste fastigheter och värderas till en kraftig substansrabatt enligt vårt sätt att räkna. Lägg till att bolaget har en mycket låg belåning och därmed är ett klassiskt lågriskalternativ, vilket passar denna fond utmärkt. Vi passade också på att köpa SEB då värderingen ligger kring eget kapital och Baltikum ser ut att vända. Addtech är ett annat nytt innehav. Verkstadsbolaget har en stor del av försäljningen på den starka svenska marknaden och balansräkningen är urstark, vilket borgar för förvärv och/eller kommande engångsutdelningar till aktieägarna. Derivathandel mm Fonden har under året ej lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 98,3 % investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 1,7 %. Framtidsutsikter Börserna har varit väldigt slagiga under det första halvåret. Vi slungas mellan hopp och förtvivlan stimulanser och besparingar; allt medan bolagen fortsätter att öka vinsterna, vilket dock inte är så konstigt med tanke på hur uselt fjolåret var. Det intressanta är att många företag exempelvis SKF, ett av fondens största innehav visar toppmarginaler, trots att efterfrågan är långt ifrån de nivåer som rådde för ett par år sedan. Detta bådar gott och visar att besparingarna varit kraftiga och kan leda till en vinstexplosion när efterfrågan väl tar fart på allvar. Å andra sidan ska man vara medveten om att ett flertal kostnader ännu inte stigit; exempelvis löner, råvarukostnader etc. Fortsätter konjunkturen att förbättras lär även dessa stiga och slå på lönsamheten. Det mesta pekar på att återhämtningen av konjunkturen fortsätter med draghjälp från Asien och andra tillväxtmarknader. Skuldproblemen i Europa är dock ett problem som kan bli allvarligare och förhindra tillväxten kortsiktigt. Likaså är obalanserna i USA ett problem och ett flertal ledande indikatorer börjar redan vackla på andra sidan atlanten. I skrivande stund är börsen stark igen och lär väl fortsätta vara det i takt med att halvårsrapporterna strömmar in. Men oron lär komma tillbaka och vi tror tyvärr på ytterligare ett slagigt halvår. Därför känns det tryggt att äga bolag som visar goda vinster, har bra balansräkningar och ger höga utdelningar. Utveckling per år, % HQ Sverige Select Snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

19 HQ Sverige Select Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 98,3 Dagligvaror 6,3 Axfood ,3 Energi 2,3 Enquest ,3 Finans och fastighet 33,6 Hufvudstaden ,6 Investor ,4 Lundberg B ,4 Nordea ,5 SEB ,9 Swedbank ,8 Hälsovård 4,3 AstraZeneca ,3 Industrivaror 17,9 ABB Ltd sdb ,8 Addtech ,9 SKF B ,2 Material 5,4 SCA B ,4 Sällanköpsvaror och tjänster 10,0 H&M B ,0 Telekomoperatörer 11,7 Teliasonera ,7 Tjänster 6,9 Securitas B ,9 Summa värdepapper ,3 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,7 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond ack från start 1 839, ,2 snitt från start 13,5 12,2 10 ack 60,0 34,2 10 snitt 4,8 3,0 5 ack 57,9 49,5 5 snitt 9,6 8,4 3 ack -13,3-13,9 3 snitt -4,6-4,9 2 ack 25,4 21,1 2 snitt 12,0 10,0 1 år 24,7 32,1 Utveckling h Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 70,59 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 7,5 Totalavkastning jmf-index, % 10 Största innehav, % Telia Sonera 11,7 H&M 10,0 Investor 8,4 SKF 8,2 Nordea 7,5 Securitas 6,9 Axfood 6,3 Lundberg 5,4 SCA 5,4 Addtech 4,9 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 33,6 Industrivaror 17,9 Telekomoperatörer 11,7 Sällanköpsvaror och tjänster 10,0 Tjänster 6,9 Dagligvaror 6,3 Material 5,4 Hälsovård 4,3 Energi 2,3 Likvida Medel 1,7 Halvårssrapport 2010 HQ Fonder Sverige AB 17

20 HQ Swedish Equity Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Utveckling, % Utveckling per år, % Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Dagligen Luxemburg Ja (B-andelar) Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd HQ Swedish Equity Fund HQ Swedish Equity Fund Snitt/år Utveckling Fonden steg under halvåret med 1,1 % att jämföra med index som steg med 7,4 %. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Swedbank, Fabege och Telia Sonera. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Kinnevik och Astra Zeneca. Sverigefonden steg med ett par procent under årets första halvår, vilket vi är nöjda med i den bemärkelsen att det är en positiv avkastning. Vi är också nöjda i den meningen att vi haft en relativt låg risk i portföljen eftersom vi ägt lågt värderade aktier. Vi är mindre nöjda med att vi gått några procent sämre än index. En stor del av förklaringen till detta är två aktier som vi inte ägt: Volvo och Scania. De båda lastbilstillverkarna har stigit kraftigt, vilket beror på att konjunkturen vänt upp och att tidigare besparingar varit lyckosamma vilket nu skapat en hävstång. Å andra sidan lider Volvo fortsatt av höga skulder och därtill en finansieringsrörelse som vi tror kommer att få bekymmer på sikt. Dessutom är ägarsituationen i Scania allt annat än optimal. Vi fortsätter därför att undvika aktierna. Några av de konjunkturkänsliga aktierna som vi äger har gått mycket bra, exempelvis SKF och Sandvik. Andra har gått lite sämre, exempelvis Husqvarna och SSAB. I Husqvarnas fall har vädret skapat lite problem, men vi tror fortfarande väldigt mycket på bolaget och dess möjlighet att via interna åtgärder öka marginalen. SSAB:s dåliga utveckling är mer förvånande. Vän av ordning bör ju undra varför SSAB står på minus när Volvo nästan är upp 50 procent, för rimligtvis används ju stål i en lastbil? Därtill handlas SSAB i nivå med sitt egna kapital, vilket nästan inte gäller för något annat industribolag (de flesta handlas flera gånger över eget kapital). SSAB tjänade nästan 20 kronor per aktie 2008, skulle vinsten bara vara hälften av det nästa år så handlas bolaget till tio gånger vinsten. Det är billigt. Vi gick in i det här året med en försiktig syn på bankaktier på grund av de regleringar som väntar sektorn. Vi passade dock på att köpa in en hel del Swedbank på attraktiva nivåer, eftersom det ser ut som att Baltikum vänder runt och banken därtill gör flera intressanta interna förändringar som på sikt lär skapa värde. Nytt innehav är också Fabege. Fastighetsbolaget värderas till drygt kr per kvadratmeter, vilket är mycket attraktivt då halva bolagets bestånd är i Stockholms innerstad och resten i närförorter till Stockholm. Bolagets cirka 100 hus är uteslutande kontor, butiker och lager och gynnas därmed kraftigt av nettoinflyttningen och den relativt låga arbetslösheten som Stockholm har. Derivathandel mm Fonden har under året ej lånat ut aktier. Fonden har inte gjort några derivataffärer. Befintligt säkerhetskrav per den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 98,6 % investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 1,4 %. Framtidsutsikter De flesta av världens ledande börser har backat i år eller står på svagt plus. Stockholmsbörsen tillhör en av de starkaste. En förklaring till detta kan naturligtvis vara att vi har välskötta bolag och den svenska ekonomin är urstark. Men en viktig förklaring kan också vara valutan. En dollar har gått från att kosta 7 svenska kronor till över 7,5 svenska kronor. För en amerikansk placerare har alltså Stockholmsbörsen knappt rört sig i år och det tål att tänkas på. Valutarörelserna kan ha gjort att Stockholm gått betydligt bättre än andra börser. Det knepiga med valutor är att de är nästintill omöjliga att förutspå och därför blir börsutveckling svår att gissa. Klart är att återhämtningen fortsätter och att BRICländerna går fantastiskt. Klart är också att delar av Europa lider av sitt skuldberg. Och sen har vi USA. USA är på väg upp, men en hel del av vårens statistik har varit oroande, särskilt på husmarknaden. Om några veckor kommer halvårsrapporterna och de lär bli starka. De kan nog lyfta börsen kortsiktigt. Men om uppgången ska fortsätta måste siffrorna från USA gå åt rätt håll igen. För vår del är det dock fortfarande enskilda aktier som är i fokus och vi hittar fortfarande gott om billiga sådana. 18 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2010

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport halvårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10 HALVÅRSRAPPORT 27 Innehåll VD-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 1 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 H&Q Svea Aktiefond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 2010 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 HQ

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 212 Carnegie Fonder AB INNEHÅLL Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer