Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010"

Transkript

1 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av

2 Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är att få reda på vad de anser om sin utbildning och dess koppling till det kliniska arbetet, vad de anser om tandläkaryrket samt vilka framtidsplaner de har. Undersökningen har tidigare genomförts år 1, 4 samt 7. Undersökningspopulationen utgjordes av de tandläkare som legitimerats under perioden 7-9, och som fått sin tandläkarutbildning vid ett svenskt lärosäte. De ska dessutom vara bosatta i Sverige vid tidpunkten för genomförandet av undersökningen. Svarsandelen i undersökningen uppgår till 74 procent. I tabell 1 nedan redovisas undersökningspopulation och svarsandel efter vilket år man legitimerats, kön och vilket lärosäte man fått sin utbildning. Tabell 1 Bortfall + okänd status* Summa målgruppsaktuella Övertäckning** Svars- Grupp Population Svar andel*** Totalt % % % % Man % Kvinna % Göteborg % Malmö % Stockholm % Umeå % * Bortfall utgörs av de personer som hört av sig och meddelat att de inte avser att besvara enkäten, ok änd status är de som ej svarat eller avhörts ** Övertäckning är individer som hört av sig och meddelat att de ej är aktuella för undersökningen (exempelvis pga. De är bosatta utomlands). *** SA1 (ovägt) = ns/ns+nb+no Pia Leden

3 Tidigare års svarsandel visas i tabell 2 nedan Tabell 2 Svars- År andel 1 64% 4 67% 7 75% 74% Resultatsammanställning Samtliga personer som deltog i undersökningen hade under undersökningsperioden arbete som tandläkare. Majoriteten hade fått arbetet inom tre månader efter legitimation (97% av respondenterna). F6: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare? Frågan om man anser att utbildningen givit tillräckliga teoretiska kunskaper är ny för i år och det finns därför inget material att jämföra med från föregående år. De flesta anser att man efter slutförd grundutbildning hade tillräckligt med teoretiska kunskaper för att kunna arbeta självständigt som tandläkare. Svaren fördelar sig jämt bland kvinnor och män och över skolorna, förutom för studenter med examen från Göteborg som rapporterar lägre siffror (se fig 1 och 2 nedan) Figur 1 F6: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare? (legitimerade 7-9 som svarat 'ja' på frågan) Samtliga legitimerade Kvinnor Män Pia Leden

4 Figur 2 F6: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare? (samtliga legitimerade 7-9) Ja Stockholm Malmö Göteborg Umeå F7: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare? Färre respondenter anser i år att de efter slutförd utbildning hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare. Figur 3 F7: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare? (andel som svarat ja på frågan) Samtliga legitimerade Kvinnor Män På samtliga lärosäten, trenden gäller i mindre utsträckning Stockholm, har respondenterna blivit mer tveksamma till om de efter slutförd grundutbildning har tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare (se fig 4 nedan). Pia Leden

5 Figur 4 F7: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare? (andel som svarat 'nej') Stockholm Stockholm 1-3 Stockholm 4-6 Stockholm Malmö Malmö 1-3 Malmö 4-6 Malmö Göteborg Göteborg 1-3 Göteborg 4-6 Göteborg Umeå Umeå 1-3 Umeå 4-6 Umeå Nej F8: Hur anser du att omfattningen i den kliniska färdighetsträningen var i följande ämnen? Figur 5 F8: Hur anser du att omfattningen i den kliniska färdighetsträningen var i följande ämnen? (samtliga legitimerade 7-9) Cariologi Radiologi Pedodonti Ortodonti Bettfysiologi Oral Protetik Mer än tillräcklig Tillräcklig Otillräcklig Parodontologi Oralkirurgi Endodonti % % % 6% % % Till största del upplever studenterna att omfattningen på den kliniska färdighetsträningen var tillräcklig med undantag för ämnena oralkirurgi, oral protetik och ortodonti (se fig 5 ovan). Detta går igen när man studerar respektive lärosäte närmare även om det finns skillnader. Utfallet är med något undantag stabilt över tid, se fig Pia Leden

6 Figur 6 F8: Hur anser du att omfattningen i den kliniska färdighetsträningen var i följande ämnen? (samtliga legitimerade 7-9 som svarat 'otillräcklig') Stockholm Malmö Göteborg Umeå Endodonti Oralkirurgi Parodontologi Oral Protetik Bettfysiologi Ortodonti Pedodonti Radiologi Cariologi Figur 7 F8_1: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i endodonti var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Pia Leden

7 Figur 8 F8_2: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i oralkirurgi var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Figur 9 F8_3: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i parodontologi var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Pia Leden

8 Figur F8_4: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i oral protetik var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Figur 11 F8_5: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i bettfysiologi var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Pia Leden

9 Figur 12 F8_6: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i ortodonti var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Figur 13 F8_7: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i pedodonti var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Pia Leden

10 Figur 14 F8_8: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i radiologi var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Figur 15 F8_9: Andel som anser att den kliniska färdighetsträningen i cariologi var 'otillräcklig' Samtliga legitimerade Stockholm Malmö Göteborg Umeå Pia Leden -6-23

11 F:9 Erhöll du under grundutbildningen tillräckliga kunskaper för att självständigt söka och värdera ny kunskap? En ökande andel studenter upplever att de har tillräckliga kunskaper för att självständigt söka och värdera ny kunskap, se fig 16. Figur 16 F9: Erhöll du under grundutbildningen tillräckliga kunskaper för att självständigt söka och värdera ny kunskap? Ja F: Hade du efter slutförd grundutbildning kunskap för att arbeta självständigt som tandläkare med patienter med särskilda behov, exempelvis äldre? Ungefär en tredjedel av respondenterna anser att de inte har tillräcklig kunskap för att arbeta självständigt som tandläkare med patienter med särskilda behov. Figur 17 F: Hade du efter slutförd grundutbildning kunskap för att arbeta självständigt som tandläkare med patienter med särskilda behov, exempelvis äldre? Mer än tillräcklig Tillräcklig Otillräcklig Andel personer Pia Leden

12 F11 och F23: hade du efter slutförd grundutbildning behov av en handledare och hade du tillgång till en handledare i ditt första arbete? Majoriteten ansåg att de hade behov av en handledare i sitt första jobb och majoriteten hade också tillgång till en handledare. Sedan den första undersökningen genomfördes 1 har andelen som i sitt första arbete fått tillgång till en handledare ökat. Figur 18 F11: Anser du att du efter slutförd grundutbildning hade behov av en handledare? (andel personer som svarat 'ja' på frågan) Samtliga legitimerade Kvinnor Män Figur 19 F23: Hade du i ditt första arbete som tandläkare efter slutförd utbildning tillgång till en handledare? Ja, ja hade tillgång till handledare Pia Leden

13 F:12 Vilket är ditt sammanfattande omdöme om grundutbildningen? Åtta av tio i årets undersökning ger ett sammanfattande omdöme om grundutbildningen som tillräcklig eller mer än tillräcklig. Andelen kvinnor respektive män som uppgivit svaret otillräckligt är ungefär lika (18% av männen och 22% av kvinnorna). Frågan ställdes inte i den undersökning som genomfördes år. Jämfört med föregående undersökning anger fler det sammanfattande omdömet om grundutbildningen som tillräcklig eller mer än tillräcklig. Figur F12: Vilket är sitt sammanfattande omdöme om grundutbildningen? Mer än tillräcklig Tillräcklig Otillräcklig Andel personer Göteborg och Stockholm ger ett sämre sammanfattande omdöme än studenterna i Malmö och Umeå. På samtliga orter har dock andelen som angett det sammanfattande omdömet som otillräckligt minskat, se fig 21 nedan. Pia Leden

14 Figur 21 F12: Vilket är ditt sammanfattande omdöme om grundutbildningen? (redovisad för de personer som angivit svaret 'otillräcklig') Stockholm Stockholm Stockholm Malmö 1-3 Malmö Malmö Göteborg 4-6 Göteborg Göteborg 7-9 Umeå Umeå 4-6 Umeå F14 och F 17: Har du planer på att påbörja forskarutbildning eller specialistutbildning? 4% uppger att de efter grundutbildningen genomgått eller genomgår forskarutbildning. Ingen av respondenterna har påbörjat en specialistutbildning. 14% planerar att påbörja forskarutbildning medan 45% planerar att specialisera sig, se fig 22 nedan. Figur 22 F14 och F 17: Har du planer på att påbörja forskarutbildning eller specialistutbildning? Ja, Forskarutbildning Ja, Specialistutbildning Pia Leden

15 F19: Har du efter grundutbildningen genomgått eller genomgår du någon efterutbildning i De flesta som genomgått efterutbildning efter avslutad grundutbildning har gjort det i ämnena odontologi och IT. Figur 23 F19: Har du efter grundutbildningen genomgått eller genomgår du någon efterutbildning i Annat 7 Odontologi 53 Arbetsmiljöfrågor 18 Driva eget företag 5 Förändringsarbete 7-9 Ledarskap Samarbetsformer 19 IT 38 Hantera teknisk utrustning 19 6 Pia Leden

16 F: Har du behov av efterutbildning i Många har efter avslutad grundutbildning behov av efterutbildning i odontologi, driva eget företag samt ledarskap. Att många studenter har ett utbildningsbehov i ledarskap förefaller naturligt eftersom närmare % anser att ämnet inte återfinns i grundutbildningen, se fig 25. Figur 24 F: Har du behov av efterutbildning i Annat 6 Odontologi 6 Arbetsmiljöfrågor 29 Driva eget företag 54 Förändringsarbete Ledarskap 51 Samarbetsformer 28 IT Hantera teknisk utrustning 18 6 F24: Hur stor användning av följande delar av utbildningen har du haft i arbetet som tandläkare? Ungefär 3 procent av de svarande uppger att praktikadministration, ledarskap och tematandvård inte förekommer i tandläkarutbildningen. Kanske en möjlighet för Sveriges Tandläkarförbunds efterutbildningsverksamhet och Riksstämman att undersöka möjligheten att hjälpa målgruppen att fylla upplevda kunskapsluckor. Figur 25 F24: Hur stor användning av följande delar av utbildningen har du haft i arbetet som tandläkare? (Andel i årets undersökning som uppgivit att ämnet inte förekom i utbildningen) Användning av IT 11 Teamtandvård 35 Ledarskap 36 Praktikadministration 29 Den beteendevetenskapliga delen Pia Leden

17 F26: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? Studenterna är mest nöjda med den grundläggande medicinska delen, den grundläggande teoretiska delen inom odontologin samt den grundläggande praktiska delen inom odontologin, se fig 26. Notera att ca 7% av studenterna är nöjda med den grundläggande praktiska delen inom odontologin och att ca 6% av studenterna, vilket visas i fig 3, anser att de hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare, en siffra som dock legat ca procentenheter högre i tidigare undersökningar. Notera också att närmare % är mycket nöjda eller nöjda med den grundläggande teoretiska delen inom odontologin och att drygt % anser att de efter slutförd grundutbildning hade tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare (se fig 2). Figur 26 F26: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? Teamtandvård Ledarskap Praktikadministration Den beteendevetenskapliga delen Den grl praktiska delen inom odontologin Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Den grl teoretiska delen inom odontologin Den grl medicinska delen Pia Leden

18 Figur 27 F26_1: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? den grundläggande medicinska delen Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Figur 28 F26_2: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? den grundläggande teoretiska delen inom odontologin Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Pia Leden

19 Figur 29 F26_3: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? den grundläggande praktiska delen inom odontologin Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Figur 3 F26_4: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? den beteendevetenskapliga delen Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Pia Leden

20 Figur 31 F26_5: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? praktikadministration Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Figur 32 F26_6: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? ledarskap Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Pia Leden -6-23

21 Figur 33 F26_7: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? t eamtandvård Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Figur 34 F26_8: Hur nöjd eller missnöjd är du med följande delar av tandläkarutbildningen avseende det ämnesmässiga innehållet? användning av IT Mycket nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Förekom inte i utbildningen Pia Leden

22 F29: Var hade du din huvudsakliga sysselsättning som tandläkare under undersökningsperioden? Figur 35 F29: Var hade du din huvudsakliga sysselsättning som tandläkare under undersökningsperioden? Privattandvård Folktandvård Forskning/undervisning Majoriteten av de nylegitimerade tandläkarna väljer att inleda sin karriär inom Folktandvården. Män väljer i högre utsträckning att arbeta inom privattandvården medan kvinnor i högre grad väljer folktandvården. Denna snedvridning har ökat kontinuerligt över tid. Figur 36 F29: Var hade du din huvudsakliga sysselsättning som tandläkare under undersökningsperioden? (fördelat på kvinnor och män) Kvinnor Privattandvård Män Privattandvård Kvinnor Folktandvård Män Folktandvård Pia Leden

23 F34: Funderar du på att arbeta som tandläkare utomlands inom de närmaste två åren Intresset för att arbeta som tandläkare utomlands har mattats av, se fig 37 nedan. Figur 37 F34: Funderar du på att arbeta som tandläkare utomlands inom de närmaste två åren Ja Nej F 35: Hur länge planerar du att vara verksam som tandläkare utomlands? Figur 38 F35: Hur länge planerar du att vara verksam som tandläkare utomlands? Vet inte Kommer inte tillbaka till Sverige Högst tio år Högst fem år Högst två år 6 Pia Leden

24 F36: Hur följer du den odontologiska utvecklingen? Intresset bland de nylegitimerade att följa den odontologiska utvecklingen genom Riksstämman och vetenskapliga tidskrifter har mattats av. Figur 39 F36: Hur följer du den odontologiska utvecklingen? Eget utvecklingsarbete Deltar på Riksstämman Kurser Genom vetenskapliga tidsskrifter Annat 6 F38: Är du nöjd med ditt yrkesval som tandläkare? De nylegitimerade tandläkarna är nöjda med sitt yrkesval och andelen som är nöjda har ökat. Figur F38: Är du nöjd med ditt yrkesval som tandläkare? andel som svarat 'ja' på frågan Pia Leden

25 F39: Om du skulle råda ungdomar i deras yrkesval, hur skulle du vilja säga att tandläkaryrket är? Precis som fig visar kan man även i fig 41 se att majoriteten av de nylegitimerade tandläkarna är nöjda med sitt yrkesval. Figur 41 F39: Om du skulle råda ungdomar i deras yrkesval, hur skulle du vilja säga att tandläkaryrket är? Ett mycket bra val Ett bra val Varken bra eller dåligt val Ett dåligt val Ett mycket dåligt val Pia Leden

26 Sammanfattning av de viktigaste resultaten Studenterna värderar sina kunskaper efter genomgången grundutbildning högt. Åtta av tio ger ett sammanfattande omdöme om grundutbildningen som tillräcklig eller mer än tillräcklig och nio av tio anser att de hade tillräckliga teoretiska kunskaper för att arbeta självständigt som tandläkare efter examen. Det är framförallt inom två områden studenterna upplever att de har bristande kunskaper, den kliniska färdigheten och ledarförmågan. Det är framförallt i ämnena oralkirurgi, oral protetik och ortodonti de nylegitimerade upplever att de har bristande klinisk träning. Studenterna vill bli stöttade genom klinisk handledning på sitt första arbete. Undersökningen visar att majoriteten faktiskt också blivit erbjudna en handledare av sin arbetsgivare. Det är stora skillnader mellan skolorna i hur studenterna värderar sin utbildning. Detta syns tydligt i svaren på tex frågorna om vilket sammanfattande omdöme man ger sin utbildning (fråga 12) samt om man anser att man efter utbildningen hade en tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare (fråga 7). Studenterna i Malmö och Umeå är mer nöjda med sin utbildning. Var sjunde student planerar att påbörja forskarutbildning. Undersökningens svagheter och styrkor Undersökningens styrka är jämförbarheten över tid. Undersökningsmaterialet omfattar en elvaårsperiod där samtliga legitimerade tandläkare i Sverige 1998 till 9 tillfrågats om sin upplevelse av grundutbildningen. Frågorna har varit i stort sett desamma under hela perioden vilket stärker jämförbarheten. En svaghet med undersökningen, precis som med alla andra enkätundersökningar, är den intervjutrötthet som finns i befolkningen. De många förfrågningar människor får, från både organisationer och myndigheter om att delta i enkätundersökningar förutspås öka intervjutröttheten och bidra till att svarsfrekvensen generellt sett minskar med cirka en procentenhet per år. Som ett resultat av intervjutröttheten i gruppen genomfördes en telefonpåminnelse för att få upp svarsfrekvensen till 74%. För att motverka att intervjutröttheten i framtida undersökningar bidrar till en lägre svarsfrekvens bör man även i framtiden genomföra telefonpåminnelser samt eventuellt genomföra undersökningen med längre intervaller men istället marknadsföra den i kåren generellt och i respondentgruppen i synnerhet för att bibehålla eller helst höja svarsfrekvensen. Ytterligare en brist i undersökningen är frågeformulärets omfattning och undersökningens breda ansats. Undersökningen innehåller en del frågor som inte riktigt håller måttet och omfattar inte bara frågor om grundutbildningen utan innefattar även frågor om genomgången efterutbildning och trivsel i yrket. Detta bidrar till ett mycket omfattande frågebatteri vilket sannolikt drar ner svarsfrekvensen. Det är nödvändigt att göra en analys av vilken ansats förbundet vill ha och därefter, i samråd med lärosätena, ta bort en del av frågorna. Pia Leden

27 Diskussion Undersökningen visar att ca % av studenterna upplever att de inte hade tillräcklig klinisk färdighetsträning för att arbeta självständigt som tandläkare efter utbildningen och % anser att de är i behov av en handledare på sitt första arbete. En förklaring kan vara att det är svårt att rekrytera patienter med lämpligt vårdbehov till den kliniska undervisningen på lärosätena. En orsak till detta kan vara att patienter i upptagningsområdet är förhållandevis friska eller att de med stora vårdbehov av andra orsaker inte är lämpliga som patienter i undervisningen. Att så pass många som % inte tycker att färdighetsträningen är tillräcklig är en tydlig signal från de nylegitimerade. Eftersom resultatet har varit stabilt över tid och problemet har uppmärksammats av såväl Högskoleverket, Socialstyrelsen och utredningen Tandvården till 1 är frågan en viktig politisk fråga för. Förbundet anser att verksamhetsförlagd praktik borde införas i högre utsträckning som ett komplement till fakultets/institutionsförlagd praktik för att öka studentens kliniska mognad. Den verksamhetsförlagda praktiken skulle ge studenten möjlighet att omvandla både teoretiska och praktiska kunskaper i en realistisk vårdsituation och därmed skulle studenterna känna sig mer kliniskt färdiga efter genomgången utbildning. Om man väljer att införa verksamhetsförlagd praktik för att stärka studenterna i deras kliniska färdighet är det viktigt att den är väl strukturerad och att man genomför en regelbunden kvalitetssäkring. Vidare är det önskvärt att den i så stor utsträckning som möjligt kan organiseras så att studenterna ges möjlighet till klinisk verksamhet inom de områden som lärosätena inte kan täcka. När man diskuterar studenternas upplevelse av den kliniska färdighetsträningen är det viktigt att belysa ämnet från andra infallsvinklar än de studerandes. Några frågor som är relevanta att ställa sig i sammanhanget är vad som egentligen döljer sig bakom studenternas självskattade förmåga och vem ska definiera vad som är tillräcklig klinisk träning. Låt oss börja med vad som döljer sig bakom studenternas upplevelse av sin förmåga. Det är viktigt att komma ihåg att svaret på frågan om tillräcklig klinisk träning speglar studenternas subjektiva bedömning av sin förmåga. Bedömningen påverkas naturligtvis av många faktorer. Resultatet skiljer sig tex mellan kvinnor och män (drygt tio procentenheter i årets undersökning) vilket kan antyda att bedömningen är kopplad till graden av självförtroende då kvinnor generellt sett tenderar att skatta sin kompetens lägre än män. Debatten om den kliniska färdighetsträningen har förts i ca tio år vilket också kan påverka studenternas svar. Är det så att det är korrekt att tycka att man fått en otillräcklig klinisk träning, eftersom flera undersökningar pekar i den riktningen och både Högskoleverket och Socialstyrelsen uppmärksammat det som ett problem kanske den åsikten blivit till norm i gruppen. Ytterligare en faktor som kan påverka utkomsten av resultatet är studenternas förväntningar. De flesta studenter är ambitiösa och vill se sig som fullt produktiva redan från första dagen i yrkeslivet. Men som nyexaminerad tandläkare kan man inte till fullo behärska alla moment utan måste acceptera att man under utbildningen lagt en grund som man sedan tar ansvar för att bygga vidare på. Den andra frågan man bör ställa sig är vem som egentligen ska definiera vad som är tillräcklig klinisk färdighetsträning. Det är naturligtvis viktigt att diskutera problemet utifrån ett vidare samhällsperspektiv än studenternas eget. Är det patienterna, är det de nylegitimerade, är det arbetsgivarna, ansvariga myndigheter eller är det lärosätena som bör ges rätten att definiera vad som ska anses vara tillräcklig klinisk färdighetsträning? anser 1 Högskoleverket, Utvärdering av tandläkarutbildning och odontologisk grund- och forskarutbildning i Sverige, 5, Socialstyrelsen, Praktisk tjänstgöring för tandläkare efter grundutbildningen, 1, Socialstyrelsen, Översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande, 4, Tandvården till, SOU 2:53,. Socialstyrelsen, översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande, 4 Pia Leden

28 att en nylegitimerad tandläkare inte ska anses vara fullärd utan menar att där skolans ansvar slutar tar arbetsgivarens och den egne individens vid. Att så många svarar att de inte är nöjda med färdighetsträningen är en viktig signal till samhället att agera men det är också viktigt att komma ihåg att det är naturligt att känna en viss osäkerhet när man ska prova sina vingar utan överinseende av sina lärare. För att summera diskussionen om färdighetsträningen anser Tandläkarförbundet att den kliniska färdighetsträningen inom ramen för grundutbildningen bör stärkas genom verksamhetsförlagd utbildning. Förbundet menar dock att det är naturligt att en nyexaminerad tandläkare inte är lika produktiv och kliniskt skicklig som en erfaren tandläkare och att samhället därför ska bekosta en utbildning som säkerställer att vi får tillräckligt bra tandläkare utan att göra avkall på patientsäkerheten. Antalet nyantagna forskarstuderanden inom odontologi har minskat de senaste åren samtidigt som stora pensionsavgångar är att vänta de närmaste åren 2. I årets undersökning anger 14% av respondenterna att de har planer på att påbörja forskarutbildning. Resultatet visar att skolorna tillsammans med den övriga professionen måste fortsätta arbeta för att locka fler unga till en forskarkarriär. En fruktbar relation mellan grundutbildning och forskning kan hjälpa till att i framtiden locka fler unga till forskningen. Svensk odontologisk forskning har och har haft gott renommé internationellt och det är viktigt att säkra återväxten av forskare. Det torde finnas flera faktorer som påverkar återväxten, inte minst när det gäller klinisk forskning. Sveriges Tandläkarförbund menar att meritvärdet av forskning måste stärkas, tillgången till basresurser säkras och att gemensamma satsningar för att finansiera forskning måste komma till stånd för att säkra återväxten av forskare. 3 2, Odontologisk forskning Policydokument beslut samt Vetenskapsrådet, Allvarligt läge en rapport om svensk odontologisk forskning, 7 3, Odontologisk forskning Policydokument beslut Pia Leden

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015 Programutvärdering Tandläkarprogrammet T, Ht 0 Termin, HT0 Results of survey Startade: den december 0 Avslutad: den januari 0 Svarsfrekvens: % ( / ) Elektroniskt utvärderingssystem Programutvärdering Tandläkarprogrammet

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige 6.Tandvårdsutbildningar i Sverige Hans Sundberg och Susanna Axelsson Tandläkarutbildningen fram till 1964 Redan 1699 hade tandläkarutbildning påbörjats vid College de Saint Come i Paris. I examensdiplomet

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Tandläkarens grundutbildning

Tandläkarens grundutbildning Policydokument Tandläkarens grundutbildning TANDLÄKARFÖRBUNDET ANSER Att en helhetssyn på såväl patient som själva tandvårdsverksamheten måste tydliggöras i tandläkarutbildningen. Att etik, patientsäkerhet

Läs mer

Tandläkarutbildningen får gott betyg

Tandläkarutbildningen får gott betyg VETENSKAP & KLINIK Tandläkarutbildningen får gott betyg Monica Sandström tdl, folktandvården, Ed Mahbubeh Sarafraz stud, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Ted Lundgren

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Bakgrund En alumnienkät inspirerad av UK-ämbetets alumnienkät skickades ut januari 2016 till de två senaste årskullarna på KI:s psykologprogram.

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Policydokument för Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening. Gäller från och med

Policydokument för Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening. Gäller från och med Policydokument för Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening Gäller från och med 2016-01-01 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Bakgrund 4 Utbildningens regelverk 4 Dimensionering 4 Antagning

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

VO Tandvård organisation. Förändring

VO Tandvård organisation. Förändring Lorem Ipsum VO Tandvård organisation. Förändring 2016-08-03 Bakgrund Verksamhetsområde (VO) Tandvård har ett mångfasetterat uppdrag. Inom verksamhetsområdet ingår totalt 33 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård,

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 DNR 10/2921 2010-06-15 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Jenny O Connor Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 Sammanfattning

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Lathund Automatiserad överföring av kurs mellan KursInfo och Ladok. 2. Kriterier för automatiserad överföring

Lathund Automatiserad överföring av kurs mellan KursInfo och Ladok. 2. Kriterier för automatiserad överföring Sida 1 av 3 1. Inledning Kursutbudet vid Malmö högskola tas fram, utvecklas och dokumenteras idag i utbildningsdatabasen KursInfo. I samband med att kurserna publiceras och görs sökbara för studenterna

Läs mer

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013 Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2013 RAPPORT Mars 2014 Sveriges läkarförbund 2014 Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation Anna-Clara Olsson,

Läs mer

Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet

Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet Medicin och samhälle Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet Läkarförbundet gjorde hösten 2000 en enkätundersökning där redan färdiga läkare tillfrågades om hur de skattar värdet av

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000.

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Bilaga 1 Kommittédirektiv Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Dir. 2000:65 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-04-01 Sid

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Sid 1 (6) Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Övriga närvarande Agnetha Lundström Sari Korva

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Hur viktig en del inom utbildningen är värderas alltid högre än hur bra den är

Hur viktig en del inom utbildningen är värderas alltid högre än hur bra den är Göran Thomé, filosofie doktor, universitetslektor (goran.thome@bma.lu.se) Anna Arstam, filosofie magister, utbildningsadministratör; båda enheten för medicinsk pedagogik Stefan Lindgren, professor, prodekanus,

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-05-05

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn Tandläkarnas specialistutbildning En översyn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Programme in Dental Hygiene education

Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Enkätundersökning riktad till studenter som tog examen 22 på Medicinska fakulteten vid Umeå universitet Dnr: FS.6.2-7-7 Medicinska fakulteten Innehåll Uppdraget...

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

En deskriptiv studie av doktorandernas situation rörande handledning, självständighet och artikelpublikation

En deskriptiv studie av doktorandernas situation rörande handledning, självständighet och artikelpublikation En deskriptiv studie av doktorandernas situation rörande handledning, självständighet och artikelpublikation Hadi Valadi Institutionen Medicin, Avd. Reumatologi och Inflammationsforskning, Göteborgs Universitet

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Att ansöka om legitimation

Att ansöka om legitimation Att ansöka om legitimation Legitimeringsprocessen och särskilt förordnande ü Särskilt förordnande ü Legitimation när? ü Vilka dokument? ü Tiden för att få leg (när kan jag börja arbeta) Särskilt förordnande

Läs mer

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft Marknadsföring Initialt ingen marknadsföring Endast i universitetets utbildningsutbud inför antagningsomgång; katalog samt på Antagning.se Tvärtom befarade anstormning av sökande till Kompl.utb/läk (KUL)

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer