Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter Revisionspliktens avskaffande har varit i fokus under året. Finansmarknadsminister Peter Norman har också reagerat på revisorernas arbete när det gäller granskning av finansiella bolag. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER En laddad höst 7 Nytt Reko-stöd från SRF Den nya standarden för redovisningstjänster innehåller riktlinjer inom många områden, samt ett krav på att redovisningskonsulten ska vara proaktiv. 14 SRF så var det då 18 Viktiga nyheter i arbetet med Reko Den personliga redovisningsbyrån 25 Maria Andersson driver redovisningsbyrå i Södertälje. Efter sin auktorisation under förra året känner hon sig mer säker i yrkesrollen och ser med spänning fram mot sin första kvalitetskontroll. 19 Vill göra det svåra begripligt Ett av de senaste tillskotten i SRF:s lärarstab är Cecilia Assarsson från Lund. Hon har länge haft en önskan att få dela med sig av sina egna erfarenheter och nu passade läraruppdraget från SRF bra i tid. 22 Paneldebatt revision eller inte för de små bolagen 29 Från universitetsstudier till redovisningskonsult 39 Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter 36 Praktik leder till jobb. 43 Skatterättsnämnden om paketering av fastigheter Redaktionen har ordet... Välkommen tillbaka! Förhoppningsvis har du hunnit vara välförtjänt ledig efter en, som vanligt, intensiv vår- och försommarsäsong. Nu väntar nya, spännande utmaningar. Hösten brukar vara den tid när de flesta passar på att vidareutbilda sig. I det här numret av Konsulten har vi många artiklar som handlar om utbildning, kanske kan det inspirera till nya kunskaper för både dig och din personal. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Peter Moberg, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman September betyder också kongresstider för SRF. I år vågar vi lova att det blir en upplevelse det är ju 75-års jubileum! Stor ekonomimässa med fler utställare än vanligt, intressanta föreläsare, debatter och seminarier. Och så naturligtvis festligheter i oemotståndlig SRF-anda. Har du ännu inte anmält dig till Kongressen skynda att kontakta Olle Larsson på Vi ses i Kista september!

4 Anmäl dig på farakademi.se Aktuella kurser för dig som är redovisningskonsult Reko introduktion Stockholm 12 september Malmö 4 oktober Umeå 17 oktober Göteborg 24 oktober Kursen innehåller två huvudavsnitt: ramverk och yrkesetiska regler, samt enskilda Reko. Du kommer att utveckla din roll som rådgivare och därmed ge dina kunder högre kvalitet och bättre beslutsunderlag. Reko fördjupning Stockholm 13 september Malmö 5 oktober Umeå 18 oktober Göteborg 25 oktober Du kommer att få arbeta med handboken för Reko som processkarta och genom diskussioner, erfarenhetsutbyte och praktikfall få en avsevärd nivåhöjning av dina grundläggande kunskaper. Fällor och fel i redovisningskonsultens vardag Stockholm 20 september Malmö 21 september Göteborg 29 september Stockholm 15 december Kursen behandlar vad du som redovisningskonsult, alternativt ekonomi- eller redovisningsansvarig behöver veta om bokföringslagen och mervärdesskattelagen för att kunna hantera din vardag och relationen till företagets revisor. Redovisningskonsultens dag Stockholm 21 september Göteborg 4 oktober Malmö 19 oktober Umeå 10 november Stockholm 22 november Dagen riktar sig till dig som är redovisningskonsult och som vill hålla dig uppdaterad inom aktuella frågeställningar. Kontanthandel redovisning och revision Stockholm 22 september Göteborg 6 oktober Malmö 20 oktober Stockholm 24 november Kursen behandlar god redovisningssed och god revisionssed avseende kontanta intäkter, vilka krav som ställs på redovisningskonsultens och revisorns arbete och hur dessa ska kunna uppfyllas. Penningtvätt (halvdag) Stockholm 23 september (fm) Stockholm 23 september (em) Göteborg 7 oktober (fm) Malmö 21 oktober (fm) Lagen om penningtvätt ställer krav både på redovisningskonsulter och revisorer både när det gäller kundrelationer och det arbete vi utför. Kursen kommer att behandla de grundläggande kraven i lagen samt hur vi skall förhålla oss till dessa. Mer information och anmälan farakademi.se

5 En laddad höst Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Semestern är slut och de flesta av oss är tillbaka bakom skrivbordet, förhoppningsvis utvilade och redo för höstens arbete. Och under tiden har det hänt mycket bakom kulisserna. SRF och Far har kommit fram till hur den Bokslutsrapport som vi kan lämna för ett delbokslut ska se ut, vilket gör att den produkt som bankerna efterfrågar så starkt nu kan levereras. Dessutom har en arbetsgrupp utarbetat ett FAQ-dokument över vanliga frågor och svar på när man kan lämna en Bokslutsrapport och publicerat dessa på båda organisationernas hemsidor. Förutsättningarna för att kunna lämna kvalitetsintyg för vårt arbete under hösten är därför nu större än någonsin och detta är ett viktigt steg i profileringen av yrkesrollen. Samma arbetsgrupp har också enats om hur noten ska se ut i årsredovisningen för att informera om att det finns en Bokslutsrapport för de företag som har kvar sin revision. Ännu ett problem mindre som kommer att göra hösten mycket spännande! Lösningen på dessa problem har fört SRF och Far närmare varandra i det praktiska arbetet med att stötta yrkesrollen som Auktoriserad Redovisningskonsult. Detta är viktigt för att öppna dörrarna till det förtroende som näringslivet hämtar från vårt arbete med ekonomisk rapportering och rådgivning. En majoritet av de nystartade företagen väljer att inte ha revision samtidigt som antalet nystartade företag är högre än någonsin. Detta ställer krav på organisationernas fortsatta utveckling av yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult för att möta förändringen i marknaden. Det känns spännande att sätta sig bakom skrivbordet med den informationen i kombination med våra nya förutsättningar. Under hösten kommer SRF att genomföra nyhetsdagar över hela landet med information om dessa nyheter i Reko samt viktiga förändringar inom redovisningen. Då får vi tillfälle att diskutera vidare om våra möjligheter och visa vad SRF har på gång som nästa steg i vår gemensamma process. Men innan dess har vi vår jubileumskongress i Stockholm där jag hoppas vi ses och kan fira 75 fantastiska år för SRF tillsammans. Väl mött där! AB Grundstenen Lagerbolaget AB Grundstenen och Svenska Standardbolag är med mer än st sålda Grundstenar välkända varumärken hos myndigheter, banker, försäkringsbolag och svenskt näringsliv i allmänhet. Styrkan i dessa varumärken är något som underlättar för köparen i kommande affärskontakter. FALUN MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG E-POST: HEMSIDA: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954 Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Osäkerheten ökar Den turbulenta börsoron och osäkerheten om hur skuldkrisen kommer att utveckla sig har gjort att även höstens skatteförslag präglas av stor osäkerhet. De flesta av de förslag som finansministern aviserade i våras och som då såg ut att bli verklighet i propositioner under hösten är nu högst osäkra om de kommer att genomföras. Regeringen tycks nu definitivt ha skrinlagt planerna på ett femte jobbskatteavdrag som skulle införas nästa år. Förutom det omdiskuterade femte jobbskatteavdraget tycks för stunden också höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt samt sänkt skatt för pensionärer utebli. Några av förslagen torde dock bli genomförda oavsett den osäkerhet som råder. Till den gruppen får väl räknas förslaget som gäller skatteförfarandet. Båtförmån Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade i juni ett antal mål som gällde förmånsbeskattning av så kallad båtförmån. HFD slog, föga förvånande, fast att det inte är nödvändigt att båten använts privat för att beskattning ska kunna ske. På samma sätt som när det gäller fritidshus (RÅ 2002 ref 53) kan dispositionsrätten beskattas. På frågan om hur dispositionsrätten ska värderas uttalade HFD att en samlad bedömning ska göras. Typ av båt, användning i verksamheten, kostnad för hyra av motsvarande båt, omständigheter som rör den skattskyldige själv kan beaktas. I ett av målen var båten använd i verksamheten (pressfotograf) i betydande omfattning och förmånen begränsades då till en beräknad hyra under fyra veckor. Även i ett annat av målen begränsades förmånen till en beräknad hyra under fyra veckor när båten använts i betydande omfattning i verksamheten (fastighetsmäklare i skärgården). I det tredje fallet som gällde en havskryssare som varit uthyrd under fyra veckor ansåg HFD att beskattningen skulle grundas på en beräknad hyra under säsongen maj-september (18 veckor). Detta trots att Bolaget hade anknytning till marin verksamhet (båttillbehör mm). Resultatet blev ett förmånsvärde på kr. HFD har, utan att direkt nämna Skatteverkets ställningstagande om riktlinjer för hur förmånsbeskattningen och värderingsfrågorna vid båtförmån ska gå till, i stor utsträckning tillämpat det synsätt som ställningstagandet ger uttryck för. Det ger ytterligare ett belägg för att Skatteverkets riktlinjer i det ställningstagandet var väl balanserade. Gränsbelopp vid nybildning Gränsbelopp för lågbeskattad utdelning i fåmansföretag tillgodoräknas den som äger andelarna vid årets ingång. Vid köp av lagerbolag torde normalt köpekontraktets undertecknande bli styrande. Vid nybildning av bolag och vid emissioner har frågan varit oklar när ägandet uppkommer. Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp frågan och konstaterar att enligt aktiebolagslagen (ABL) anses ett bolag bildat när samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. Skatteverket anser att även de tecknade andelarna uppkommer vid denna tidpunkt, under förutsättning att bolaget senare registreras. TEXT: BERTIL BÅVALL Dags att beställa SRF-kalendern för 2012! SRF-kalendern är en välkänd kvalitetsprodukt som räcker hela året. Nu även med viktiga dagar markerade i kalendariet! Dessutom är den en perfekt present eller julklapp till anställda och kunder. Nyhet Nu med Viktiga dagar i kalendariet! (skattebetalningar, deklarationer med mera) Beställ SRF-kalendern 2012 på srfkonsult.se 6 Redovisningskonsulten nr

7 Nytt Reko-stöd från SRF Den nya standarden för redovisningstjänster innehåller riktlinjer inom många områden, samt ett krav på att redovisningskonsulten ska vara proaktiv. Detta innebär att man ska ta initiativ till åtgärder som är till gagn för uppdragsgivaren och dennes ekonomiska utveckling. Inom detta område ryms därmed även rådgivning och konsultation mot kundföretagen, vilket är en naturlig del av uppdraget för att skapa kundnytta och bygga starka kundrelationer. För att underlätta för våra medlemmar har SRF, som vi tidigare informerat om, inlett ett projekt tillsammans med UC. Målsättningen är att medlemmarna utan kostnad via vår hemsida skall kunna få tillgång till följande information: Information om företagsfakta Här framgår en beskrivning av verksamheten samt vem som sitter i styrelsen och är VD. Här finns även information om registrering för moms och F-skatt, vilket är en bra referens vid analys av underentreprenörer och nya affärspartners. En översikt över omsättning och resultatutveckling för de senaste tre åren visas också under detta avsnitt. Bokslut och nyckeltal för valt företag Detta är en sammanställning över den ekonomiska rapporteringen för de senaste tre åren för valt företag, vilket även kan vara ett företag som man inte har som kunduppdrag, men vill jämföra sig emot. På denna nivå är informationen översiktlig och kompletteras med viktiga nyckeltal för betalningsförmåga och lönsamhet. Jämförelse mot branschvärden för nyckeltalen Genom att välja vilken bransch företaget tillhör kan man få en analys av de senaste tre årens nyckeltal både för företagets egna trend och i jämförelse med branschen. Trenden visas med pilar och grafiska symboler för ökad tydlighet och presentation. Detta är en viktig sektion för många typer av analyser. Dels kan man avläsa trenden för det egna företaget, vilket kan kräva åtgärder för att förbättra likviditet och lönsamhet, men genom en jämförelse mot branschen får man även en bild av hur företaget ligger till finns det till exempel förbättringspotential jämfört med andra företag? Om vårt företag har 5 mkr i balansomslutning men 3 procent lägre avkastning än branschen så borde vi tjäna 150 tkr till per år. Varför gör vi inte det? Detta är en bra utgångspunkt för den fortsatta rådgivningen. Denna sektion är även viktig för den rimlighetsanalys som ingår i förutsättningarna för att lämna en Bokslutsrapport. Genom att jämföra mot liknande företag i branschen kan man få en referens till om det egna företagets ekonomiska struktur och relationer är rimliga och typiska, eller om något avviker och kräver vidare analys eller förklaringar. Analys av kassaflödet för de senaste tre åren En analys av det valda företagets kassaflöde för de senaste tre åren sker i samma format som BAS rekommenderar. Detta är en viktig del av analysen kring företagets likviditet, och den mest önskade rapporten som bankerna har utöver resultat- och balansräkningar. Genom den nya tjänsten kan denna produceras direkt, för att sedan analyseras och diskuteras med kunden. Grafiska rapporter över utvecklingen Flera av analyserna kan även presenteras som grafiska rapporter för ökad läsbarhet. Valt företag kan sökas via namn, organisationsnummer eller ett fritt sökord, vilket ger en stor flexibilitet att hitta det företag man söker. Sökningen kan även kombineras med en ort. Alla rapporter och all information kan skrivas ut direkt från sidan, vilket innebär att man kan ta fram detta material även när man är ute hos kunden, till exempel för att diskutera den ekonomiska utvecklingen jämfört med branschen som en del av rådgivningen. Genom samarbetet med UC kan medlemmen vidare mot en rabatterad avgift beställa hem en komplett årsredovisning och kreditupplysning direkt från sidan. Den nya tjänsten kommet att tas i drift under hösten och presenteras vid kongressen. Projektet följer det motto som styrelsen har arbetat efter under lång tid att det ska märkas att vara med i SRF, och vi kommer att fortsätta att utveckla stöd för yrkesrollen och Reko-standarden på flera områden för att du som medlem ska få klara mervärden. Din medlemsnytta är vår målsättning! Mikael Carlson Förbundsordförande Koll på allt efter sommaren? Onlinetjänsten är alltid uppdaterad! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Vind i seglen för mobilbank Allt fler svenskar väljer att göra sina banktjänster genom så kallade smarta mobiltelefoner. Ännu återstår en del säkerhetsfrågor att lösa för att hela banken ska kunna flytta in i mobilen. Samtliga fyra storbanker har under första halvåret märkt en kraftig ökning av kunder som utför sina banktjänster genom smarta mobiltelefoner. Swedbank rapporterar att drygt en halv miljon kunder använde bankens tjänst för smarta mobiltelefoner i juni i år. Det senaste halvåret har antalet aktiva användare vuxit med 50 procent. Även Nordea uppger att antalet mobilkunder växer snabbt och stadigt. På ett år har de ökat med mer än Källa: Uppsala Nya Tidning 19 procent har handlat från mobilen Mobilen används redan idag till e-handel. Var femte svensk har handlat via mobilen och inom tre år kommer ytterligare 30 procent att ha handlat. Detta visar en undersökning från GFK som gjorts på uppdrag av tidningen Market. De typiska mobila kunderna är yngre män i större städer. Typiska early adopters. De som beställt via mobilen har köpt: Film, musik eller spel (37%), böcker (17%), hemelektronik (15%) och kläder (15%). Källa: jajja magazine Facebook lanserar postnummerannonsering Facebook kommer inom kort att lansera möjligheten att rikta annonser mot användare boende inom särskilda postnummerområden, skriver ClickZ. Möjligheten gör Facebook ännu mer intressant för lokala annonsörer. Idag går det bara att rikta Facebook-annonser mot stater, städer och provinser. Förändringen kommer att betyda mycket för små lokala företag som får möjligheten att rikta annonser mot användare i samma kvarter som företaget. Hos Google går det enbart att avgränsa annonser till större regioner, men om Facebooks funktion faller väl ut lär inte Google vänta särskilt länge innan de förfinar sin geografiska avgränsning av kampanjer. Källa: Jajja Magazine Innovativa småföretag tror på framtiden Två tredjedelar av de innovativa småföretagen i Sverige bedömer att de kommer att öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete framöver. Det visar en ny undersökning från VINNOVA och Entreprenörskapsforum. 50 procent av företagen satsar enligt undersökningen mer eller betydligt mer på strategiskt utvecklingsarbete. Nästan lika många satsar lika mycket som för två år sedan, medan bara några procent satsar mindre. Men skillnaderna mellan branscher är stora. Life science-företagen uppger att de har sämre förutsättningar att bedriva strategiskt utvecklingsarbete än tillverknings- och tjänsteföretagen. Fler positiva trender är att företagen säger sig både ökat förbättringsarbetet (50 procent) och nyutvecklingen (40 procent). Även storleken på projekten har ökat och för en tredjedel av företagen har graden av samarbete ökat. Förutsättningarna skiljer dock mellan olika branscher. Life science-företagen uppger dock i klart högre utsträckning att projektens tidshorisont har blivit kortare, att risktagningen, samarbetet och nyutvecklingen har minskat samt att projekten har minskat i storlek. Samtidigt har life science-företagen i väsentligt högre grad sökt och beviljats finansiering än tillverknings- och tjänsteföretagen. Undersökningen omfattar 116 innovativa små och medelstora företag inom tillverkning, tjänster och life science och är en uppföljning av en liknande undersökning från Källa: nyaaffarer.se Sämre stämning bland hushållen Konjunkturinstitutets barometerindikator, som visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi, föll från 103,2 i juli till 100,2 i augusti. Alla sektorer i näringslivet bidrog till nedgången. Samtidigt sjönk hushållens konfidensindikator från 12,0 till 4,3, vilket är under det historiska genomsnittet. Hushållens konfidensindikator föll nästan åtta enheter och ligger nu på sin lägsta nivå sedan Nedgången beror på en betydligt mer negativ syn på såväl svensk ekonomi som egen ekonomi, enligt KI. KI-siffrorna tyder på att tillväxten dämpats rejält. Dels påverkar den globala oron den svenska exporten, dels är det många inhemska faktorer som dämpar, allmän osäkerhet i spåren av alla dåliga ekonomiska nyheter den senaste tiden, stigande räntor och börsras. Om den här utvecklingen fortsätter kan vi få tillväxt under trend, vilket är definitionen på en lågkonjunktur. Källa: SvD 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 5-11 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor I ett ställningstagande redovisas hur Skatteverket bedömer några olika situationer där gränsdragningen mellan tjänsteresa och privat resa har uppfattats oklar. En resa som en anställd gör mellan bostaden och tjänstestället kan inte bedömas som en tjänsteresa, utan bör alltid ses som en arbetsresa, dvs. en privat resa. Detta gäller även om resan är föranledd av ett oplanerat och hastigt uppkommet tjänsteärende eller liknande. Inte heller för den som arbetar på annan ort än bostaden kan en resa mellan arbetsorten och bostaden anses som en tjänsteresa, och detta gäller även om resan görs i samband med arbete på hemorten. Kostnad för hemresa från en semesterresa är en privat levnadskostnad. En anställd som i ett akut tjänsteärende kallas hem av arbetsgivaren och får en tidigarelagd hemresa bekostad av arbetsgivaren men som har kvar kostnaden för den ursprungliga hemresan bör dock inte anses få någon skattepliktig förmån. Källa: Skatteverket dnr/målnr/löpnr: /111 SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Nyföretagandet ökade Under juli nyregistrerades företag på Bolagsverket jämfört med i juli 2010, en ökning med 17,7 procent. Sedan årsskiftet har nya företag registrerats i de fyra vanligaste företagsformerna mot företag under samma period Uppgången för årets sju första månader är 19,9 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Nyföretagarbarometern, siffror för hela riket Juli 2011: Aktiebolag: (+29,2%) Enskild firma: 922 (+2,8%) Handelsbolag: 220 (-6,8%) Kommanditbolag: 54 (oförändrat) Totalt: (+17,7%) Källa: Bolagsverket Bara fyra av tio tar kvitto på restaurangen Fyra av tio svenskar, 44 procent, tar alltid kvitto när de besöker restauranger eller caféer. Vid köp av kläder, elektronik, böcker eller byggvaror är det dubbelt så många, 85 procent, som alltid tar kvitto. Kvinnor och äldre är väsentligt bättre än män och yngre på att ta kvitto. Det framgår av en opinionsmätning som Skatteverket har beställt. Att föra bok Bokföringsnämndens handledning Att Föra Bok har nu uppdaterats efter de ändringar i årsredovisningslagen och bokföringslagen som gäller från 2010 respektive Handledningen kan laddas ned kostnadsfritt från Bokföringsnämndens hemsida, Källa: Bokföringsnämnden Konsumenterna kan bidra till en schysst konkurrens mellan företagen och motverka skattefusk genom att alltid be om kvitto, säger Conny Svensson, nationell samordnare. Opinionsmätningen visar att 44 procent alltid tar kvitto när de besöker restauranger eller caféer, men det är stora skillnader mellan olika grupper. Bland de yngre i åldern 18 till 24 år tar endast 31 procent alltid kvitto, medan andelen är 54 procent i åldern 65 år eller äldre. Endast 36 procent av männen tar alltid kvitto, medan andelen bland kvinnor är 51 procent. En restaurang, blomsteraffär eller frisör kan gå i konkurs om konkurrenten tvärs över gatan dumpar priserna genom att inte betala sina skatter. Särskilt männen och de yngre måste bli bättre på att alltid be om kvitto, säger Conny Svensson. Andelen som alltid tar kvitto varierar kraftigt mellan olika branscher: 34 procent tar alltid kvitto hos skomakaren, skräddaren och tvätteriet 38 procent tar alltid kvitto hos frisör, massör, fotvård och liknande tjänster 44 procent tar alltid kvitto på restaurang och café 44 procent tar alltid kvitto hos blomsterhandlaren 66 procent tar alltid kvitto i matbutiken 85 procent tar alltid kvitto i övrig detaljhandel vid köp av exempelvis kläder, elektronik, böcker och byggvaror Sedan drygt ett år tillbaka finns en lag som kräver att handlaren måste erbjuda kunden ett kvitto. Skatteverket presenterade nyligen en rapport som visar att det varje år försvinner uppskattningsvis 20 miljarder kronor i skattepengar inom kontantbranschen. Opinionsmätningen är genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB och baserar sig på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenska befolkningen, 18 år och uppåt. Källa: Skatteverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Efternamn och konstnärsnamn i företagsnamn Den 1 juli 2011 ändrades firmalagen. Förändringen innebär bland annat att skyddet för efternamn och konstnärsnamn minskar. Skyddet för efternamn Ändringen i firmalagen innebär att endast egenartade efternamn är ett hinder mot registrering av ett företagsnamn. Och då bara om användningen av företagsnamnet är till nackdel för den som har efternamnet. Med egenartade efternamn menas efternamn som bärs av få personer i Sverige. Skyddet för konstnärsnamn Ett företagsnamn får inte innehålla allmänt kända konstnärsnamn om användningen av Det är en ökning med över 500 miljoner kronor jämfört med motsvarande period Också antalet personer som köpte tjänster och antalet företag som tillhandahöll ROT och RUT ökade. Intresset för ROT- och hushållsavdraget ökar hela tiden. Sedan den nya fakturamodellen infördes har över en miljon svenskar använt sig av skattereduktionen, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Skatteverket betalade under första halvåret 2011 ut kronor i skattereduktion för ROT- och hushållsarbete. Av det står ROT-arbete för kronor och hushållsarbete (RUT) för kronor betalade Skatteverket ut kronor i skattereduktion varav för ROT-arbete och för hushållsarbete (RUT). Under första halvåret 2011 har företag utfört ROT-arbeten åt personer. Motsvarande period 2010 genomförde företag ROT-arbeten åt personer. företagsnamnet kan vara till nackdel för den kända personen. Det är dock möjligt att använda ett konstnärsnamn i företagsnamnet om namnet uppenbarligen syftar på en person som avlidit för länge sedan. För att ett sådant historiskt namn ska få användas, måste personen ha varit avliden i minst 70 år. Källa: Bolagsverket Ökade ROT- och hushållsavdrag första halvåret 2011 Skatteverket betalade under första halvåret 2011 ut cirka 7,2 miljarder kronor i skattereduktion för ROT- och hushållsarbete. Av det står ROT-arbete för cirka 6,4 miljarder kronor och hushållsarbete (så kallat RUT) för cirka 800 miljoner kronor. När det gäller hushållsarbete (RUT) har företag utfört tjänster åt nära personer första halvåret 2011 jämfört med företag som utförde hushållsarbete (RUT) åt personer första halvåret Skattereduktionen har utnyttjats mest i storstadsregionerna, där flest personer har använt skattereduktionen och högst belopp har betalats ut. Källa: Skatteverket Christine Andersson m fl: Bokföringsbrott och bokföringslagen , Norstedts Juridik, 415 kr Genom att analysera bokföringsbrottet och bokföringslagen förklarar författarna lagstiftarnas syn. Detta konkretiseras med många tydliga exempel. Författarnas tanke är att boken ska vara en handbok i ämnet bokföringsbrott och bokföringslagen. Asbjörn Eriksson: Praktisk beskattningsrätt , Studentlitteratur, 344 kr Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande bok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret men inte helt uttömmande förklara de ofta komplicerade reglerna. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen. Jan-Olof Andersson m fl: Ekonomistyrning Finansiering och kalkylering Faktabok, , Liber, 396 kr Läromedlet passar gymnasiekursen Finansiering och kalkylering och högskolans grundläggande kurser men är också lämpligt för företagsinterna utbildningar och studiecirklar samt för självstudier. Den senaste upplagan har försetts med fler uppgifter, aktualiserade siffror och uppdaterats med hänsyn till nya finansieringsformer och förändringar på aktie-, options-, ränte- och valutamarknaderna. Rolf Johansson m fl: Bokföring från början faktabok , Liber, 360 kr En kombinerad fakta- och övningsbok som inte förutsätter några förkunskaper i bokföring/redovisning. Innehåller teori och ett stort antal övningar och praktikfall baserade på autentiska verifikationer och vanligt förekommande affärshändelser. Målet är att läsarna ska lära sig så mycket bokföring att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 NYHETER & NOTISER Färre konkurser trots ekonomisk turbulens Stockholm leder konkursnedgången Mitt i den internationella ekonomiska krisen fortsätter de svenska företagskonkurserna att minska. Under juli sjönk de med 4 procent och samma siffra gäller för årets första sju månader. Stockholms län agerar draglok i nedgången med färre konkurser främst inom handeln. I Skåne är utvecklingen den omvända, med en stark konkursökning för detaljhandeln. Den fortsatta konkursutvecklingen är starkt kopplad till utvecklingen i världsekonomin. Företagskonkurserna sjönk även under juli månad. 410 företag i konkurs innebar en minskning med 4 procent jämfört med samma månad Stockholms län bidrog starkt till nedgången genom en 8-procentig konkursminskning för juli. Hittills i år ligger konkurserna på minus 4 procent i riket och minus 5 procent i Stockholm. Näringslivet i huvudstaden utgör en viktig del i svensk ekonomi. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att konkurserna fortsätter att minska i såväl Stockholm som hela landet. Detta samtidigt som skuldbergen i flera europeiska ekonomier samt i USA lett till ett världsomfattande ekonomiskt svårt läge, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh. Färre Stockholmskonkurser inom handel och transport I Stockholms län går konkursutvecklingen åt olika håll sett till bransch. I handeln och bland transportföretagen minskar de rejält, vilket följer rikstrenden med undantag för detaljhandeln där konkurserna ökar på landsnivå. Fler konkurser noteras inom bygg- och fastighetsverksamhet. Den starka konsumtionen håller detaljhandeln igång i Stockholm. Efterfrågan och utbud matchar varandra nu efter att många aktörer slogs ut i början av året. I flera gallerior i Stockholmsområdet gapar dock ett antal butiksutrymmen tomma, så uppenbarligen räcker inte konsumtionsnivån för att fylla alla hål ännu, säger Roland Sigbladh. men fler detaljister i konkurs i Skåne Den omvända utvecklingen gäller i Skåne län, där konkurserna och i synnerhet handelskonkurserna ökar snabbt. Hela 24 procent fler konkurser noterades i länet under juli månad och hittills i år är ökningen 11 procent jämfört med förra året. Detaljhandelskonkurserna har ökat med nästan 50 procent. Siffran tyder på att detaljhandeln i Skåne nu genomgår det stålbad som skedde i Stockholm under våren, det vill säga en utrensning av olönsamma affärsverksamheter på en överetablerad marknad, säger Roland Sigbladh. Osäker höst till mötes Den generella konkursutvecklingen framöver är mycket svårbedömd. Svensk ekonomi och många svenska företag påverkas direkt eller indirekt av utvecklingen i världsekonomin. Det råder dock stor osäkerhet kring hur djup och långvarig den internationella krisen blir, och när den får någon större påverkan på företagen och därmed konkursutvecklingen i Sverige. Svensk ekonomi står stark och såväl konsumtion som investeringar ligger fortfarande på en hög nivå. Fördjupas inte krisen i vår omvärld ytterligare talar det mesta för en lugn konkurshöst. I dagsläget gör UC alltjämt bedömningen att företagskonkurserna kommer att sluta på en nedgång med cirka 5 procent för 2011, avslutar Roland Sigbladh. Källa: UC 12 Redovisningskonsulten nr

13 Halva landet tillhör oss På vår spaning bland SRF:s kretsar har turen nu kommit till den geografiskt största Norrlandskretsen. Med nästan halva Sverige som upptagningsområde ligger den största utmaningen i att locka medlemmarna till träffar trots långa resor. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Norrlandskretsen stäcker sig från översta delen av landet ner till strax söder om Sundsvall. Geografiskt smått omöjligt att överblicka, mellan Kiruna och Sundsvall är det 86 mil så för de flesta blir det långa resor var än aktiviteterna äger rum. Vi brukar ordna två träffar om året, varav den ena är vårt årsmöte, säger ordförande Ingrid Gustavsson. Vi har alltid aktiviteter med övernattning, oftast fredag-lördag. För oss är det inte aktuellt att ordna till exempel after work en torsdagskväll, tillägger hon med ett skratt. Både nytta och nöje Den ena av Norrlandskretsens årliga träffar brukar hållas i februari och den andra, då det även är årsmöte, i slutet av augusti. Årets årsmöte hade vi i Piteå och inledde det redan på torsdagen med gemensam bussresa till Pite Havsbad. På det viset kunde vi hålla kurs hela fredagen och själva årsmötet på lördagen, berättar Ingrid vidare. För oss är det viktigt att träffarna ger så mycket som möjligt till våra deltagare. Vi engagerar ofta en föreläsare som tar upp ett aktuellt ämne. Vi försöker också förlägga träffen på en anläggning där det är någon sorts underhållning eller dans på kvällen. Det ska vara både lärorikt och roligt att träffas. Redovisningskonsulten nr Långa avstånd Norrlandskretsen bestod förut av två kretsar men eftersom den ena av dem inte hade någon aktivitet alls valde man för några år sedan att slå ihop kretsarna till en. Vi kan till exempel inte göra som de gör i Stockholmskretsen, säger Ingrid. Där har de ett koncept med ett återkommande program i samma lokal. Vi måste sprida ut våra aktiviteter på olika orter så att resandet blir rättvist. Trots att träffarna som Norrlandskretsen ordnar alltid ger aktualitetstimmar så är det bara personer av de drygt 400 medlemmarna som kommer. Att gå en kurs är dyrt, säger Ingrid. Dessutom är det inte så ofta som det ordnas kurser i de norra delarna av landet. Att gå på våra träffar kan vara ett sätt att förkovra sig på lite närmare håll. Det är synd att inte fler tar tillfället i akt. De som inte varit med förstår inte hur kul vi har när vi träffas. För alla Det är inte bara byråledare som kommer till träffarna i Norrlandskretsen. De flesta har även anställda med sig. Vi försöker hålla oss till ämnen som passar alla, berättar Ingrid. Därför koncentrerar vi våra seminarier och föreläsningar till aktuella redovisningsfrågor, skatter och annat som tillhör vardagen för yrkesrollen. Det är sällan vi pratar om ämnen som är typiska för byråledare. Genom att välja fredag-lördag som mötesdagar istället för lördag-söndag som vi gjorde förr så är det lättare att få personal intresserad att följa med. Företaget ställer upp med att fredagen får bli en aktivitetsdag och den anställde ställer upp med sin lediga lördag. Det har visat sig vara lyckat. Styrelsen i Norrlandskretsen Ordförande: Ingrid Gustavsson Kassör: Gun-Marie Sandberg Sekreterare: Roland Hyving Ledamot: Anna Gustafsson Ledamot: Torbjörn Jakobsson Suppleant: Ewa Hägglund Suppleant: Anders Wiklund Suppleant: Tomas Ruuth Ingrid Gustavsson 13

14 SRF så var det då För ett förbund som firar 75 år har det hunnit hända mycket under årens lopp. Regler som gällde förr är förändrade eller borttagna, nya har kommit till. Tekniska hjälpmedel har på senare år revolutionerat branschen. Vi har pratat med några tidigare förbundsordföranden för att få deras bild av hur tiden förändrat yrkesrollen för redovisningskonsulter och SRF som förbund. TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: LARS DAHLSTRÖM ILLUSTRATION: IVAR DAHLBERG 14 Redovisningskonsulten nr

15 Lage Engström Förbundsordförande På min tid som förbundsordförande gick det mesta på sparlåga. Jag minns att jag och några kollegor i styrelsen ville ta bort ordet revisor i förbundets namn som då var Yrkesbokförares och Revisorers Förbund. Det möttes av motstånd från många olika håll, men vi kämpade på. Jag skrev brev till professorer och andra högt stående personer för att få ett utlåtande till att ändra namnet till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och fick positiva svar. Jag gjorde till och med en framsida till en tidning som skulle heta Redovisningskonsulten. Det här var inför 1965 års kongress som tyvärr avslog förslaget. Istället blev förbundets namn Revisorers och redovisningsmäns förbund. Vid min sista kongress, 1971, var det en klok man från Malmö vid namn Torulf Jönsson som åter föreslog att vi skulle heta Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och då gick det igenom. Det här med namnbyte var alltså en het fråga under hela min tid som ordförande. Under åren jag var ordförande startade vi servicebyrån och en försäkring mot förmögenhetsskada. Under åren jag var ordförande startade vi servicebyrån och en försäkring mot förmögenhetsskada, vi la ner mycket jobb på utbildning och ordnade för första gången en utlandskurs till Gran Canaria. Jag tänkte då att om några år kanske vi kan vara medlemmar. Det har verkligen infriats med råge. De förändringar vi ser nu med bland annat revisionsplikten är gehör för sådant vi pratade om redan på min tid. Det är en framgång för förbundet och jag tycker att verksamheten inom SRF sköts på ett förnämligt sätt. Sören Thunström Förbundsordförande åren Jag minns min period i förbundet som en härlig tid. Det var en riktig pionjäranda i förbundet Yrkesrollen redovisningskonsult är helt annan nu för tiden. Tekniska framsteg har gjort att många arbetsuppgifter förenklats. på den tiden, vi var inte så stora. Under min tid som förbundsordförande var jag även VD för servicebyrån och vi flyttade verksamheten från Växjö till Falun. Då hade vi bara en anställd och för mig var det en deltidstjänst, vilket innebar en hel del ideellt arbete. Efter några år växte servicebyrån till 5-6 anställda, mycket i takt med att vi började ordna utbildningar. Yrkesrollen redovisningskonsult är helt annan nu för tiden. Tekniska framsteg har gjort att många arbetsuppgifter förenklats, jobbet är smidigare när inte så mycket behöver produceras för hand. Revisionspliktens avskaffande tycker jag är bra för de minsta bolagen. Det man behöver är ju egentligen en kvalificerad redovisningskonsult som svarar för att siffrorna är riktiga. Så klart behövs det en revisor i vissa fall även för små bolag men det här regelverket ger en valfrihet åt företagaren. Torulf Jönsson Förbundsordförande Det är väldigt bra att konkurrenssituationen med revisorerna nått en lösning nu när auktorisationen för redovisningskonsulter finns. När jag satt som förbundsordförande gjordes en statlig utredning där jag var enda redovisningskonsulten tillsammans med 7-8 revisorer. En ganska ojämn situation. Revisorernas förbund Far tyckte Revisionspliktens avskaffande för små bolag är något vi stred för även på min tid. att vi själva kunde hitta på en lösning men på den tiden ville vi ha ett objektivt organ som skötte auktorisationen. Då hade vi en konflikt mellan Far och SRF. Nu när vi ändå anammat att vi själva kunde står för auktorisationen har det blivit en framgång utan dess like. Jag är glad för att ärendet tog den vändningen. I slutet av 1990-talet fanns det fler organisationer inom vårt arbetsområde. Förutom Far fortsättning på nästa sida 15 Redovisningskonsulten nr

16 och SRF fanns även SRS, Revisorernas Förbund för de godkända revisorerna och SBRF som organiserade redovisningsbyråer, inte personer. SRS gick sedan upp i Far och SBRF införlivades med SRF. Jag tycker det är viktigt att SRF fortsätter stå på egna ben och inte i förlängningen slukas av Far. Revisionspliktens avskaffande för små bolag är något vi stred för även på min tid, något som var helt otänkbart då. Med dagens regering blev det äntligen möjligt. Jag tycker även att det sänkta aktiekapitalet är bra, både för företagandet i stort och för redovisningskonsulterna. Gunvor Pautsch Förbundsordförande Under mina år jobbade vi oerhört mycket med att höja kompetensen hos våra medlemmar. Vi gjorde försök med att legitimera medlemmarna men visste inte riktigt hur vi skulle säkra upp att vi hade kompetenta ledamöter. Det var en stor fråga som inte löstes under min tid. Nu är den tack och lov det i och med auktorisationen. Det skedde också många förändringar under den här perioden. Förbundet hade så att säga gått i stå och medlemsantalet hade varit ungefär lika många under 60 år. Vi satte igång en förändringsprocess, som var väldigt rolig att vara med om, så under mina fyra år mer än fördubblades medlemsantalet. Framförallt försökte vi bygga upp begreppet Redovisningskonsult, med betoning på Konsult istället för redovisning. Det är roligt att följa arbetet inom SRF, det vi en gång påbörjade har nu satt fart ordentligt. Det skulle höja statusen eftersom konsult ger ett mervärde, våra medlemmar skulle få större möjligheter att tjäna pengar på sitt jobb. Det är roligt att följa arbetet inom SRF, det vi en gång påbörjade har nu satt fart ordentligt. Förbundet syns mer, ett Stockholmskontor är etablerat och hjälpfunktionen har utökats. Jag tror förbundet kommer att stå stark inför framtiden. Något som är viktigt är att ingjuta en självsäkerhet hos medlemmarna. De tar fram siffrorna, det är självklart att de ska kunna använda materialet själva och ge kunderna råd. Det handlar om att våga men utan att vara dumdristig. C M Y CM MY CY CMY K Bluegarden Lön Byrå Webbaserad lönetjänst för redovisningskonsulter Webbaserad Klientinloggning med självservice Det Integrerad är roligt att med följa ledande arbetet bokföringsprogram inom Betala SRF, det bara vi för en det gång du använder påbörjade har nu satt fart ordentligt. Läs mer på bluegarden.se/lon Välkomna! Till vår monter på Ekonomimässan i Kista september så bjuder vi på en fika och en demo! 16 Redovisningskonsulten nr

17 Kongress och 75-års jubileum Nu är det nära. Om bara någon vecka är det dags för årets stora händelse SRF:s 75-års jubileum. Under några intensiva och lärorika dagar får du ta del av intressanta seminarier, nyheter, erbjudanden från utställande företag och så klart trevligt umgänge med kollegor från hela landet. TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: URBAN WEDIN Kongressprogram 2011 Tisdag 20 september Golfdagen Golftävling på Täby GK Onsdag 21 september Byrådagen Samling, kaffe Byråkonferens med tema affärsutveckling Lunch Byråkonferens (fortsättning) Kaffepaus Byråkonferens (fortsättning) Välkomstparty med middag, underhållning, dans Om du ännu inte anmält dig till årets kongress så börjar det bli bråttom. Det finns några platser kvar till vissa aktiviteter. Är du intresserad så hör av dig till Olle Larsson på SRF omgående. Olle når du på telefon eller olle. Spännande föreläsare Under årets byråkonferens, onsdagen den 21:a september, föreläser bland annat Christian von Koenigsegg, den svenska entreprenören som grundade supersportbilsföretaget Koenigsegg. Lyssna på hans spännande berättelse om att förverkliga sin dröm och kämpa för något man verkligen tror på, i både med och motgång. Utöver detta kan du välja att gå på korta seminarier med starka profiler från näringslivet, bland annat Stefan Fölster, Teo Härén, Lennart Koskinen och många fler. Sponsorer: Affärssystem på webben! Stor ekonomimässa SRF är huvudsponsor till ekonomimässan som genomförs torsdag och fredag (22-23 september) i Kistamässans lokaler. Här möter du andra, utställare och kollegor, och kan ta del av nyheter, kunskap och unika erbjudanden från ledande leverantörer. Knyt viktiga kontakter och ta del av spännande aktiviteter så som bokförings-sm och debatter. Vi ser fram emot att träffa dig under tre intensiva och spännande dagar, fyllda av nyheter, härliga möten och festliga aktiviteter. Väl mött! Torsdag 22 september Kongressdagen Frukostmöte med Tholin & Larsson Ekonomimässa/seminarier SRF:s 75:e kongress (med invigningsceremoni) Lunchuppehåll SRF:s 75:e kongress (fortsättning) Bussavgång från hotell Victoria Tower, Kista till Vasavarvet Jubileumsmiddag i Vasavarvet med underhållning och dans Under dagen arrangeras SM i Bokföring (Arrangör: Björn Lundén Information) Fredag 23 september Debattdagen Frukostmöte med Björn Lundén Information Ekonomimässa/Seminarier Paneldebatt Revisionens avskaffande hur blev det efter reformen Lunch Besök i Ekonomimässan/Seminarier Moderna lokaler Alla arrangemang äger rum i Kistamässans moderna och ändamålsenliga lokaler. Undantaget är jubileumsmiddagen den 22 september som arrangeras i Vasamuseet. Bekvämt boende Vi har bokat upp ett antal rum på helt nya hotell Scandic Victoria Tower, som ligger i direkt anslutning till Kistamässan. För fullständigt program, priser samt bokning besök Redovisningskonsulten nr

18 Viktiga nyheter i arbetet med Reko TEXT: MIKAEL CARLSON Reko har blivit en allt bredare accepterad standard för redovisningstjänster. Ett bra exempel är den ökade kännedomen om att det numera utgör svensk standard för redovisningstjänster hos både banker och myndigheter. I ett initiativ från Skatteverket har man även börjat diskutera ett samarbete mellan Skatteverket och branschen som direkt bygger på en tillämpning av Reko-standarden. Den praktiska tillämpningen av standarden medför samtidigt att frågor uppstår på olika områden. I enlighet med samarbetsavtalet mellan SRF och Far har därför en arbetsgrupp med representanter från de båda organisationerna tillsatts för att gå igenom och utvärdera Rekosystemet. Gruppen presenterade sin rapport från den inledande delen av arbetet under juni månad och resultatet har initierat viktiga förändringar och förbättringar. Periodbokslutsrapport En viktig nyhet är att Bokslutsrapporten nu har anpassats till att kunna lämnas för periodbokslut. Detta är något som bankerna har efterfrågat i syfte att kunna få en kvalitetssäkrad redovisning under löpande år. För redovisningskonsulternas profilering är detta även en mycket viktig rapport, eftersom det ger en möjlighet att kvalitetssäkra aktuell information om företaget under ett löpande år och därmed kan arbeta in Bokslutsrapporten som en profilprodukt hos bankerna. Formatet bygger på samma koncept som Bokslutsrapporten enligt Reko 700, men med justeringar för att hantera att ett periodbokslut till exempel inte innehåller skattemässiga reserveringar. Not i årsredovisningen Bokslutsrapporten är intressant för utomstående läsare eftersom den bara utfärdas när alla kraven i Reko är uppfyllda. Det innebär att den som läser en årsredovisning där företaget fått en Bokslutsrapport vet att en omfattande kravstruktur är uppfylld och att kvaliteten på den ekonomiska redovisningen därmed är hög och tillförlitlig. Men eftersom Bokslutsrapporten inte ska sändas in till Bolagsverket, som revisionsberättelsen, har det varit oklart hur läsaren ska få veta att någon Bokslutsrapport har utfärdats. Lösningen framfördes i Reko-handboken genom att ange detta i en not till årsredovisningen. Tyvärr medförde formuleringen osäkerhet för de bolag som fick en Bokslutsrapport och samtidigt hade kvar sin revision. Vissa revisorer bedömde att revisionsinsatsen då måste utvidgas för att omfatta även processen bakom den utfärdade Bokslutsrapporten. För det enskilda företaget skulle detta då medföra att revisionen blev dyrare. Arbetsgruppen har löst problemet genom att anpassa texten i noten för de fall då både Bokslutsrapport och revision finns samtidigt. Far och SRF har fastställt att denna formulering inte påverkar revisionsinsatsen och uttalar att det tvärtom är en fördel för revisionen att kunna utgå från en kvalitetssäkrad redovisning. Förutsättningarna för att utfärda och informera om Bokslutsrapporten har därmed ökat väsentligt för en stor mängd företag. Den föreslagna formuleringen vid revision är enligt följande: För denna årsredovisning har en Bokslutsrapport upprättats av Förnamn Efternamn, Redovisningsbyrån AB som är Auktoriserad Redovisningskonsult genom medlemskap i SRF/Far Formuleringen är tillämplig fr o m FAQ I takt med den ökade efterfrågan på bokslutsrapporter har även en mängd praktiska frågor uppstått. Kan man skriva Bokslutsrapport om skattedeklarationen är för sent inlämnad? Vad händer om företaget har haft kassaunderskott? Kan ett företag som själv sköter sin redovisning få Bokslutsrapport? Behovet av praktisk vägledning har visat sig vara stort och arbetsgruppen har därför sammanställt en mängd vanliga frågor samt besvarat dem i form av FAQ (Frequently Asked Questions). Hittills har 30 FAQ om förutsättningar för Bokslutsrapport sammanställts och dessa kan hämtas från SRF:s och Fars hemsidor. Under hösten kommer arbetsgruppen att sammanställa ytterligare frågor samt även ge ut FAQ för näraliggande områden som till exempel kraven på uppdragsavtalen samt kraven på dokumentation enligt Reko. Reko-böckerna Arbetsgruppen har gått igenom Reko-boken, handboken och guiden. Avsikten har främst varit att synkronisera innehållet och föreslå förändringar för att utveckla standarden. I gruppens rapport presenteras en mängd förändringar som kommer att inarbetas i ett uppdaterat bokpaket som kommer att lanseras under våren 2012, inklusive ovanstående nyheter. Sannolikt kommer de nuvarande tre böckerna att slås samman till två böcker, och områden som handlar om arbetsrutiner, dokumentation och proaktivitet kommer att utvidgas samtidigt som aktuella bokslutsrapporter kommer att ingå i böckerna. Avsikten är att få ett uppdaterat regelverk och en handbok som tydligt visar hur tillämpningen ska ske. Arbetsgruppens rapport är inledningen på en fortsatt och kontinuerlig utveckling av Reko-systemet och beslut har fattats om att gruppen skall fortsätta att utgöra en grund för organisationernas samverkan kring Reko. Gruppen består av fyra representanter och man kan kalla in ytterligare deltagare vid behov för särskilda frågor. SRF representeras i arbetsgruppen av vår kvalitetschef Eva Sandström och Anders Bernåker. SRF:s Nyhetsdag 2011 SRF:s Nyhetsdag 2011 är en kombinerad nyhetsdag i Redovisning och Reko. Kursen kommer att hållas på cirka 25 orter runt om i landet. För mer information och anmälan se 18 Redovisningskonsulten nr

19 Lärarporträtt Vill göra det svåra begripligt Redovisningskonsulten nr

20 Ett av de senaste tillskotten i SRF:s lärarstab är Cecilia Assarsson från Lund. Hon har länge haft en önskan att få dela med sig av sina egna erfarenheter och nu passade läraruppdraget från SRF bra i tid. Det roligaste med lärarjobbet är att se när eleverna förstår vad det handlar om, kort sagt att se när polletten ramlar ner, säger hon entusiastiskt. TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: KRISTER HANSSON att inse vilket fantastiskt hjälpmedel en korrekt redovisning kan vara i deras verksamhet. Här i Lundaregionen består marknaden till största del av tjänsteföretag, säger hon. På byrån jobbar vi mest med små och medelstora företag med upp till 25 anställda, i de flesta bolagsformer. Vi är ofta kundernas ekonomiavdelning och försöker skräddarsy uppdragen efter varje enskild kunds behov. Redovisning är ett komplext område, fortsätter Cecilia. Jag visar olika sökvägar och hur man kan hitta stöd till sitt dagliga arbete. Redovisning I är en grundläggande kurs och även om man inte gör bokslut är det viktigt att förstå hur allt hänger ihop för att göra ett bra jobb. Om du förstår varför det är viktigt att göra periodiseringar, om du förstår skillnaden mellan avdragsgillt och icke avdragsgillt så är det också Jag brinner verkligen för det här med utbildning. Cecilia Assarsson Trots att Cecilia Assarsson bara är 44 år har hon hunnit jobba med redovisning i mer än halva sitt liv. Till vardags driver hon byrån Cerid Redovisningsbyrå AB i Lund med fem anställda. Det mest stimulerande med redovisningsyrket tycker Cecilia är utmaningen att jobba med människor i många olika branscher samt att få kunderna Blev rekommenderad Cecilia Assarsson håller i kursen Redovisning I som är en av de grundläggande kurserna. Jag har hunnit hålla två kurser på egen hand, berättar hon vidare. Före det var jag delaktig tillsammans med en annan kursledare för att bli varm i kläderna. Cecilia Assarsson blev rekommenderad för uppdraget av en av SRF:s mest välkända lärarprofiler, Bengt Bengtzell. Jag och Bengt har jobbat tillsammans tidigare, säger hon. När han bestämde sig för att lämna läraryrket rekommenderade han mig som sin ersättare eftersom han visste att jag var intresserad. Jag brinner verkligen för det här med utbildning, jag tycker att det är jätteroligt, speciellt att känna att eleverna hänger med och förstår vad det handlar om. lättare att bokföra rätt. Det är väldigt stimulerande när man ser att eleverna börjar förstå helheten och ser konsekvenserna av en slarvigt utförd bokföring. En viktig del i kursen är att vi går igenom rapporterna efter varje månad för att se hur de har påverkats av de bokförda affärshändelserna och vilken information vi kan hämta ur rapporterna. Stor spridning En av de största utmaningarna när det kommer till att vara kursledare är enligt Cecilia den stora spridningen på deltagarnas förkunskaper. På kurserna kommer det deltagare som bara jobbat någon månad och kanske enbart ägnat sig åt fakturering till de som hållit på i 3-4 år, berättar Cecilia. Några kommer från större byråer, andra från familjeföretag eller ett företags ekono- Full kontroll på pengarna Det är lika viktigt att ha kontroll på likviditeten som på resultatet. I Briljant skapas likviditetsbudgeten i stort sett automatiskt från resultatbudgeten med hjälp av styrinformation för varje typ av in- och utbetalning. Betalningsprognosen ger dig en detaljerad bild av förväntade in- och utbetalningar de närmaste 30 dagarna. Tryggare kan det inte vara. Blir du nyfiken? Gå in på eller kontakta oss för en demo, Briljant -likviditetsplanering_redovisningskonsulten.indd Redovisningskonsulten nr

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Program Srf dagarna september 2017

Program Srf dagarna september 2017 Program Srf dagarna 28-29 september 2017 Dag 1 Torsdag 28 september, Kistamässan norr om Stockholm 09.00-17.00 Srf dagarna och Mässan Ekonomi & Företag (Öppet från 08.30 för deltagare till Srf Kongressförhandlingar)

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. December 2009

REVISORSEXAMEN Del I. December 2009 REVISORSEXAMEN Del I December 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Konferensinbjudan 8 december 2016 på Berns i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Nya kunskaper, uppdateringar och inspiration Aktuellt från Skatteverket regler och beloppsgränser Beskattning

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR Kursöversikt hösten 2017 Kursöversikt hösten 2017 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 17 Fortsatt stark lönsamhet för svenska småföretag FYRA AV SEX BRANSCHER SER UT ATT STÄRKA SIN LÖNSAMHET UNDER 17 I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 7 december 2017 på Playhouse Teater i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING Skatteverket om aktuella frågor inför 2018 Slopat avdrag för måltidsrepresentation till trots många frågor kvarstår

Läs mer

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs?

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt Behöver din karriär en ny kurs? Kompetensutveckling När och var du vill Digitala lösningar blir allt vanligare i vår vardag. Rätt använda kan

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer