Framtidens redovisningskonsulter. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult? Fastigheter K2 eller K3 en jämförelse, del 3 Framtidens redovisningskonsulter Hur ser egentligen framtiden ut för redovisningsbranschen? SRFs förbundsordförande Steve Ribbestam har funderat på frågan och har en hel del idéer på hur yrkesrollen kommer att utvecklas. Nr Pris 56 kr

2 BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr en helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda en helhetslösning där redovisningsbyrån hyr alla verktyg och informationstjänster en modern byrå behöver. Programvaror, byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, dokumentmallar och personlig frågeservice. Fördelarna med att hyra vår helhetslösning är bl a att ni slipper göra tunga inköp och att ni får tillgång till ständigt uppdaterad program vara, support samt aktuell skatte- och redovisningsinformation. Allt från samma pålitliga leverantör. Många kunder har undrat om det finns någon hake med upplägget. Hur kan det vara så lågt pris för en så omfattande tjänst? Svaret är att det inte finns några hakar eller förpliktelser. Vi vill vara en totalleverantör och bygga långsiktiga relationer. Det tjänar både du som kund och vi på. Ulf Bokelund Svensson vd Björn Lundén Information Kontaka gärna våra säljare för ytterligare information om vår hyreslösning. Scanna koden med din Smartphone så får du mer information om vår helhetslösning. Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration Skatte- och deklarationsprogrammet BL Skatt (WinSkatt) BL Bokslut för bokslut och årsredovisning Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd e-bokpaket med 26 e-böcker Nyhetstjänst med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Antal användare/anställda: kr/mån/pers kr/mån/pers kr/mån/pers Fler än 15, begär offert! Moms tillkommer på alla priser. Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo newsroom.blinfo.se

3 UR INNEHÅLLET NUMMER För - ändring 12 Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Vi har ställt några aktuella frågor till Andreas Voxberg som är ansvarig för den tekniska lösningen hos Skatteverket. 14 Varför Auktoriserad Redovisningskonsult? 17 Utförandeansvaret Aktivt strategiarbete leder framåt 34 På Företagstjänst Olinder Redovisning AB i Göteborg har man tagit fasta på att eget strategiarbete leder till bättre affärer. Jag valde redovisningsjobbet eftersom jag vill jobba framåt, stå mitt i händelsernas centrum, säger VD Joakim Olinder. 20 Framtidens redovisningskonsulter Hur ser framtiden ut för redovisningsbranschen? SRFs förbundsordförande Steve Ribbestam har en hel del idéer på hur yrkesrollen kommer att utvecklas. 26 Skatteexpert som värnar om de små 43 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt saknas i deklarationen 44 Viktigt med introduktion av nyanställda särskilt för unga 49 Personligt ansvar för aktiebolagets skulder 38 Fastigheter K2 eller K3 en jämförelse. Redaktionen har ordet... På senare tid har det pratats mycket om redovisningskonsultens roll, att man ska vara mer proaktiv och rådgivande i relationen med sina kunder. Framtidens redovisningskonsult. Men hur ser framtiden egentligen ut? Förbundsordförande Steve Ribbestam ger i den här tidningen sin bild på hur utvecklingen kan komma att bli. Vi har också fått en pratstund med Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch. I sin yrkesroll jobbar hon stenhårt för att få till förändringar i regelverket som ska gynna de små företagen. Högaktuellt och intressant. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Petra Lagnehag Zars, Fredrik Lantz, Olle Larsson & Tina Sjöström Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: TMG Tabergs Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRFs. Omslagsfoto: Mats Åsman För många är hösten den tid då utbildning står i fokus. Kurser som just nu efterfrågas mest är lönekurser och kurser i K-regelverket. På sidan 32 kan du läsa om vilka som är aktuella just nu, var och när de genomförs. Trevlig höstläsning önskar vi på redaktionen!

4 SRFs Nyhetsdag kursen alla borde gå I mitten av oktober inledde vi årets turné för SRFs Nyhetsdag, kursen där vi går igenom nyheter inom redovisning och Reko och som genomförs på ett 15-tal orter i Sverige. SRFs Nyhetsdag, kursen där vi kombinerar nyheter inom redovisning och Reko, är en av de populäraste kurserna i vårt utbud. Den genomförs varje år på ett flertal orter, från Skåne till landets norra delar, vilket gör att den är enkel att ta sig till. I år kan det vara extra bra att uppdatera sig på kommande nyheter. Reko kommer inom kort ut i en ny version och från 2014 är det dags att välja rätt K-regelverk för dina kunder. Att gå SRFs Nyhetsdag är det snabbaste och mest lättillgängliga sättet för en redovisningskonsult att hålla sig uppdaterad på Reko och redovisning. Att gå den borde vara lika naturligt som att gå en årlig skattedag, ett mycket bra sätt att göra sig redo inför de nyheter som kommer. Fredrik Dahlberg, SRFs förbundsdirektör. SRFs Nyhetsdag är en av de bästa utbildningarna som SRF erbjuder. Om man har en begränsad utbildningsbudget tycker jag absolut att man ska prioritera den här kursen. Det är ett sätt att hålla sig uppdaterad i branschen och det är ju där vi jobbar. Det borde vara en självklarhet för alla. Tina Vestman, ordförande för SRF GävleDala kretsen. Kurstillfällen Göteborg, 29 november 2013 Stockholm, 2 december 2013 Luleå, 11 december 2013 Östersund, 12 december 2013 Karlstad, 20 januari 2014 Örebro, 21 januari 2014 Skövde, 22 januari 2014 Uppsala, 29 januari 2014 Västerås, 30 januari 2014 Malmö, 18 februari 2014 Stockholm, 19 februari 2014 srfekonomiutbildning.se

5 För - ändring Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Förändring är ett ord som används allt oftare, särskilt i vår bransch där det händer mycket nu som påverkar vår yrkesroll. Det löpande arbetet förändras gradvis genom nya regelverk, effektivare arbetsmetoder och ökad digitalisering av samarbetsformerna mellan kund och redovisningskonsult, till exempel via scanning. Men förändringen påverkar även arbetets innehåll genom att kundens behov i framtiden också förändras. Detta bekräftas också av en ny framtidsstudie som gjorts i branschen. Där framgår att rådgivning baserat på en kvalitativ redovisning kommer att bli den mest efterfrågade och mest lönsamma tjänsten i framtiden. Trenden är att en allt större andel av intäkterna i framtiden kommer att komma från rådgivning, vilket kommer att öka inte bara lönsamheten utan även statusen för yrkesrollen. En sådan utveckling är viktig för både studieinriktning, yrkesval och förnyelsen av arbetsinnehållet för framtidens konsulter och rådgivare. Morgondagens tjänster kommer därför att fokusera mer på affärsnytta än administration och därmed skapas även starkare kundrelationer. Reko-standarden förändras också löpande och utgåva 2014 är snart klar, vilket vi har börjat informera om på våra nyhetsdagar som pågår för fullt ute i landet. Förändringarna är små på ytan, men innebär stora praktiska anpassningar som underlättar tillämpningen, så att många fler företag ska kunna få en Bokslutsrapport. Även om kreditupplysningsföretag har noterat över Bokslutsrapporter så hanterar våra medlemmar över kundföretag som kan dra nytta av den kvalitetsstämpel som det innebär att få en Bokslutsrapport av en Auktoriserad Redovisningskonsult. SRFs Nyhetsdagar har flera syften, och det är inte bara att förmedla vad som händer inom Reko och nyheter inom redovisning. Ett annat viktigt syfte är att möta dig som är medlem och få diskutera dina problem och möjligheter i verksamheten. Dessa möten är viktig input till hur vi ska leverera sådan medlemsnytta som kan bli till kundnytta i dina egna möten med dina kundföretag. För ett litet tag sedan berättade en medlem att den tagit fasta på att vara proaktiv enligt Reko och föreslagit en prisförändring hos ett kundföretag. Det resulterade i en justering av prisstrukturen och företaget har nu en acceptabel vinstnivå. Här har vår medlem blivit en intäkt istället för en kostnad för sin kund, genom att vara proaktiv och föreslå en förbättring genom att arbeta enligt Reko. År 2015 kommer de nuvarande gränserna för revisionsplikt att utredas, så att flera företag kan omfattas av reformen från Det skapar ytterligare möjligheter för vår yrkeskår och de tjänster vi levererar. Framtiden ser mycket ljus ut och vi arbetar därför aktivt för att ta vara på alla möjligheter! Beställ dina Rätt-böcker för 2014 redan nu Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Lön inför årsskiftet Årets lönehändelser hanteras kontinuerligt i samband med månadernas utbetalningar. För många lönehanterare kommer sedan kvittot på att hanteringen har gjorts korrekt när årsavstämningar görs. Text: ZENNIE SjÖLUND, branschansvarig LÖN FOTO: FREDRIK PERSSON Ibland uppstår differenser på lönesidan. Det kan gälla såväl för skattekontot, avstämning mot bokföring som vid hanteringen av kontrolluppgifter. För att undvika detta gäller ett välkänt motto, gör rätt från början. Egentligen så ska inte årsavstämningar inom lön behöva vara så betungande som det är på flera håll. Arbetsgivare bör redan idag göra månatliga avstämningar för att inte eventuella behov av korrigeringsåtgärder ackumuleras till december månad. En stor del av kontrollarbetet är redan på det sättet utfört innan arbetsinsatsen koncentreras i januari månad. Rimlighet Vad är det då som bör kontrolleras? Rimlighet är ett viktigt ord. Ser månadsutbetalningarna rimliga ut? Avviker beloppen på ett udda sätt från föregående månad, och i sådana fall varför? Orsaken till nödvändig korrigering kan vara bristande rutiner och avstämningar under året, men det finns givetvis fall där detta inte har varit möjligt att stävja, och där en hantering krävs i efterhand. När det är en lönekostnad som ska korrigeras är det med största sannolikhet en hantering i lönesystemet som krävs. Varje lönehändelse är ett slags verifikat och då ska även rättningen göras på korrekt sätt. Uppföljning När det gäller redovisningen av lönekostnader är uppföljning viktig. Stämmer uppgifterna som ligger i lönesystemet (ofta fristående från redovisningssystemet) mot det som finns på lönekontona? Lönehändelserna måste ses om en process, upptäcks en felaktighet så är det viktigt att korrigera på rätt ställe. Om eventuella justeringar behöver göras för den anställdes utbetalda lön och den ska rättas upp för att hamna på rätt sida årsskiftet på grund av kontantprincipen (beskattning görs på det inkomstår beloppet erhålls eller är tillgängligt för lyftning) så görs ibland en så kallad trettonde lönekörning i december. Detta undviks i regel om korrigering görs under pågående år. Kontrolluppgifter Varje månads lönehändelser ska resultera i en årlig rapportering, kontrolluppgifter. En av anledningarna till att dagens hantering av kontrolluppgifter är så resurskrävande är att eventuella korrigeringar som måste göras härrörs bakåt i tiden och med längre utredningstid som påföljd. Denna arbetsbörda minskar om underlagen för rapporteringen stäms av efter kortare period, eftersom uppgifterna då är relativt aktuella och eventuella oklarheter snabbare kan redas ut. En annan anledning är att rapporteringen endast görs en gång per år, och det inte finns samma regelbundna vana att ta fram och kontrollera uppgifterna som för till exempel arbetsgivardeklaration. Om det finns rutiner för att stämma av även underlagen för kontrolluppgifter månatligen, så minskar arbetsbelastningen kring årsskiftet. Utveckling som har skett gör att mer än 95 procent av kontrolluppgifterna lämnas Zennie Sjölund elektroniskt, vilket i sig underlättar både ur tids- och administrationsperspektiv. Arbetsgivardeklaration Utöver kontrolluppgifter och redovisning så kan inrapporteringen av arbetsgivardeklarationer vara en felkälla. Enligt Skatteverket är det inte helt ovanligt med misstämningar kring inbetalda arbetsgivaravgifter. Framförallt gäller det hanteringen av differentierade arbetsgivaravgifter, och rapporteringen av ungdomar. Eftersom arbetsgivarna rapporterar de sociala avgifterna på övergripande nivå och inte per individ, så upptäcks ofta inte felrapporteringar förrän året är slut. Skatteverket får idag en månatlig rapportering från arbetsgivarna i form av arbetsgivardeklarationer, vilka fortfarande till stor del rapporteras via utskickade blanketter (jämför med skattedeklarationen, då arbetsgivardeklarationen ingick, där 54 procent rapporterades manuellt) och inte elektroniskt som kontrolluppgifterna. En kontrollrutin att rätt arbetsgivaravgifter rapporteras minskar risken för retroaktiv hantering. Det är inte alltid möjligt eller lätt att få allt korrekt från början. Men med rutiner för kontinuerlig avstämning mellan skattekonto, redovisning och löneuppgifter blir årsrutiner mer lätthanterliga och då gör man rätt från början. 6 Redovisningskonsulten nr

7 Nytt & Aktuellt Ändrad deklarationstidpunkt Nya 3:12 regler Regeringen har överlämnat propositionen Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Källa: Finansdepartementet I Konsulten nr redovisades regeringens förslag till nya regler för fåmansföretagarna. Regeringen föreslog i våras radikala regeländringar i första hand när det gällde uttaget av lön för att tillgodoföra sig ett löneunderlag. Reglerna i den delen slopades nu när det slutliga förslaget lades fram. Nu återstår krav på viss kapitalandel för att få tillgodoräkna sig ett löneunderlag. Kravet är att man måste äga minst fyra procent av aktierna i företaget för att få räkna ett löneunderlag. Livlig diskussion i media och i riksdagen Diskussionen har varit livlig om det rättvisa och lämpliga i ett sådant förslag. Det har till och med gått så långt att riksdagen beslutade om en hearing med anledning av förslaget. Efter att ha lyssnat på debatten framstår kanske inte det förslag som riksdagen ska besluta om som det skarpaste som regeringen lagt fram. Träffar förslaget målgruppen? Det är ju tveksamt om förslaget ens träffar den målgrupp som figurerat i tidningarna som vinnare i de nuvarande 3:12-reglerna. Har man redan över fyra procent av aktierna går det även i fortsättningen att ta ut miljonutdelningar lågbeskattat till 20 procent beskattning och bara ta ut lön med schablonen kronor. Någon begränsning av möjligheterna att ta ut lågbeskattad utdelningen genom att koppla en multipel mellan lön och utdelning som föreslagits av många föreslås inte. Det finns också andra nackdelar med förslaget. Det tar inte hänsyn till det kapital som faktiskt investeras. Köper en anställd in sig som delägare i ett bolag för 1 Mkr men bara får tre procent av aktierna får bara ett kapitalunderlag beräknas. Ingen möjlighet till räkna på ett löneunderlag. Översyn behövs Även om löneunderlaget ökar till fördel för delägarna i de mindre företagen börjar 3:12-regelverket att knaka i fogarna. Det finns anledning att fråga sig om rätt företag omfattas av reglerna. Enligt vad som upplystes i riksdagen så finns det företag med över tusen delägare som behandlas som fåmansföretag. Det borde kunna gå att hitta en bättre definition samtidigt som reglerna ses över även i materiellt avseende. Det utvidgade näringsbegreppet Skatteverket har utvärderat effekterna av det utvidgade begreppet för näringsverksamhet som infördes i inkomstskattelagen den 1 januari Den slutsats som kan dras är att lagändringen var närmast onödig. Praxis och Skatteverkets egen tillämpning hade redan innan, vid tilldelningen av F-skatt, anpassats till den utveckling som skett inom näringslivet och på arbetsmarknaden, och som innebar att fler fick möjlighet att få F-skattsedel. Själva lagändringen var av liten betydelse. Oavsett detta så kan man nog konstatera att det är bra om lagtexten står i samklang med det praktiska rättslivet och den administrativa hanteringen. Det blir bättre då. text: bertil båvall Rot- och rutavdrag kvittas Från och med den 30 oktober kvittar Skatteverket utbetalningar av rot- och rutavdrag mot skulder på skattekontot eller återkrav i rot- och rutsystemet hos utförarna innan utbetalningarna genomförs. Källa: Skatteverket Koncernbidrag Regeringen föreslår i propositionen regler för att hindra viss typ av skatteplanering med hjälp av koncernbidrag mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den längre skattesats som gäller från och med Förslaget innebär att ett företags möjlighet att göra avdrag för ett koncernbidrag begränsas på visst sätt. Reglerna föreslås få effekt från och med den 19 april 2013, det vill säga dagen efter den dag då regeringen i en skrivelse till riksdagen aviserade att ett förslag var att vänta. Källa: Finansdepartementet Redovisningskonsulten nr

8 Nytt & Aktuellt Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka I september 2013 var sysselsatta i åldern år, vilket är en ökning med jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till , vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa. Förändringar på kort sikt Säsongrensade data Antalet sysselsatta i åldern år uppgick säsongrensat till i september 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Av männen var 68,4 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,1 procent. Trenden är fortsatt positiv för antalet sysselsatta. Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 143,5 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en fortsatt positiv trend. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 7,7 procent och för kvinnor 8,3 procent. Trenden visar på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data i september Av dessa var män och kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,5 procent. Motsvarande tal för männen var 74,0 procent och för kvinnorna 68,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften. Förändringar jämfört med september 2012 Originaldata Antalet heltidsarbetande ökade I september 2013 var antalet sysselsatta i åldern år vilket är en ökning med jämfört med september Antalet sysselsatta män var och antalet sysselsatta kvinnor var Sysselsättningsgraden för befolkningen i åldern år var 65,7 procent. Motsvarande tal för männen var 68,5 procent och för kvinnorna 62,8 procent. Antalet fast anställda uppgick till i september Antalet tidsbegränsat anställda var , en ökning med jämfört med september Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar mer än 35 timmar per vecka, var vilket är en ökning med jämfört med samma period föregående år. 160,1 miljoner arbetade timmar per vecka Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2013 i genomsnitt till 160,1 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med september Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands. Arbetslösheten 7,5 procent I september 2013 var antalet arbetslösa i åldern år , vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av de arbetslösa var män och kvinnor. För männen motsvarar detta en arbetslöshet på 6,9 procent och för kvinnorna 8,2 procent. Bland ungdomar i åldern år var arbetslösa och av dessa var heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 20,8 procent av arbetskraften. Personer utanför arbetskraften Antalet personer i åldern år som var utanför arbetskraften uppgick i september 2013 till vilket motsvarar 29,0 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till Antalet pensionärer uppgick till , en ökning med jämfört med september Det outnyttjade arbetskraftsutbudet Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,8 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Källa: Statistiska Centralbyrån 8 Redovisningskonsulten nr

9 Stigande småhuspriser Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under årets tredje kvartal jämfört med det andra. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 3 procent. Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 14 av 21 län, medan det i 5 län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Västerbottens och Kronobergs län med 4 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Jämtlands län med 5 procent, följt av Värmlands län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent. På årsbasis, tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 3 procent. I 18 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Norrbottens län med 7 procent, följt av Gotlands, Kalmar och Södermanlands län med 5 procent. Endast i Gävleborgs län återfinns sjunkande priser på årsbasis. Småhuspriserna Orderingången minskade marginellt Den marginella nedgången innebar andra månaden i följd av nästintill stillastående utveckling för industrins orderingång. Bland industrins delbranscher var majoritetens utveckling negativ med några få positiva undantag. Störst nedgång i augusti hade motorfordonsindustrin medan övrig maskinindustri visade störst ökning. Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, minskade totala industrins orderingång med 3,1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, mars-maj, i säsongrensade tal. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden gick utvecklingen på månadsbasis åt olika håll. Hemmamarknaden redovisade en nedgång på 3,0 procent medan exportmarknaden redovisade en uppgång på 1,5 procent. Hemma- och exportmarknadens tremånadersjämförelser visade i länet sjönk med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor- Göteborg steg priserna mellan 1 och 5 procent. Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under tredje kvartalet i år. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 2,8 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan 4 miljoner i Stor-Stockholm. Källa: Statistiska Centralbyrån Industrins orderingång redovisade en marginell nedgång på 0,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan augusti i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen negativ, med en nedgång på 1,2 procent i kalenderkorrigerade tal. dock båda negativ utveckling på 6,9 respektive 0,4 procent. På årsbasis minskade orderingången i augusti med 1,2 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade båda negativ utveckling på 1,7 respektive 0,8 procent jämfört med augusti föregående år. Uppgifterna för augusti är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i juli jämfört med juni reviderats upp med 0,7 procentenheter till en uppgång på 1,0 procent. Förändringen av orderingång i juli jämfört med samma månad föregående år har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 1,0 procent. Källa: Statistiska Centralbyrån Aktuell Litteratur Böckerna kan beställas via Mina sidor/medlemssidor/litteratur på SRFs hemsida under litteratur. Inloggning krävs. Helén Holmgren: Case i bokföring, 233 kr Denna bok ger dig möjlighet att växa i dina nyvunna bokföringskunskaper, både teoretiskt och praktiskt. Det enda du behöver för att komma igång är en grund kunskap i redovisningens struktur över kontoklasser, samt ett bokföringsprogram. Boken hjälper dig att långsamt öka din kunskapsnivå till att förstå grundläggande bokföring och grundläggande bokslut. Du får löpande teoretisk vägledning samtidigt som du själv funderar och testar praktiskt. Stefan Sundgren: Internationell redovisning: teori och praxis, 400 kr IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. I denna tredje upplaga har de standarder som antagits av EU före utgången av år 2012 tagits i beaktande, bland annat IFRS 13 om värdering till verkligt värde och de förändringar som gjorts i IAS 19 om redovisning av pensioner. Rickard Carlsson/Lennart Matikainen: vägar till samverkan mellan chefer och anställda, 288 kr Framtidens ledare sitter inte längre bakom mahognyskrivbord och pekar med hela handen. Framtidens ledarskap handlar om att kombinera de ekonomiska och tekniska perspektiven i ett företag, med utveckling av både sig själv som chef och av personalen. Framtidens ledare låter medarbetarna lysa! Fredrik Nilsson/Lars-Göran Olve: Controllerhandboken, 711 kr Tionde upplagan! Under mer än 25 år har Controllerhandboken erbjudit oumbärlig vägledning för yrkesutövande controllers, chefer och studerande. Redovisningskonsulten nr

10 Nytt & Aktuellt Information och rekommendationer inför sedelutbytet Även om sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel, har handeln ingen skyldighet att ta emot kontanter. Avtalsfrihet råder och en handlare kan alltså själv bestämma om denne endast vill göra affärer genom kortköp. Det är viktigt att tydliggöra detta för konsumenten, till exempel genom skyltar i butikens entré och vid kassan. (Andra regler gäller för den offentliga sektorn). En handlare kan själv bestämma: att inte ta emot kontanter att inte ta emot kronorssedlar att det maximala beloppet för kontantköp kan vara till exempel kronor att en konsument måste handla för till exempel minst 300 kronor vid köp med en tusenkronorssedel att inte ta emot sedlar när man inte är säker på äktheten eller om sedeln är nedsmutsad av färg Öppet köp/bytesrätt Det finns ingen lag som gör en handlare skyldig att erbjuda öppet köp när konsumenter handlar i butiken. Det finns alltså ingen laglig rätt för konsumenter att ångra ett köp som skett i en butik. (Det är annorlunda vid distans- och hemförsäljning inom Sverige. Då gäller 14 dagars ångerrätt). Däremot är det många varuhus, affärskedjor och enskilda handlare som erbjuder öppet köp som en service till konsumenterna. Under bytet av mynt och sedlar finns det en risk att privatpersoner, genom att utnyttja butikernas erbjudande om öppet köp, kommer att försöka använda butikerna som växlingskontor/ bank. Exempel: En betalning i snart utgående tusenlappar görs i en butik i slutet av december Kunden återkommer efter årsskiftet och vill återlämna varan och få pengarna tillbaka i nya giltiga sedlar. Bytesrätt är ett erbjudande från handlaren till en konsument om att denne inom en bestämd tid kan lämna tillbaka en vara och i stället få en annan vara eller ett tillgodokvitto. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken Rekommendation Se över erbjudanden om öppet köp. Brukar ni erbjuda öppet köp måste ni tydliggöra att ni inte längre gör det alternativt har förändrade villkor under en övergångsperiod. Observera att erbjudandet/villkoren ofta står förtryckt på kvittot. Erbjud endast begränsad möjlighet till öppet köp vid kontantköp, till exempel upp till kronor. Som alternativ till öppet köp kan en handlare lämna ett erbjudande om bytesrätt/tillgodokvitto i stället för återbetalning i kontanter. Handlaren kan själv bestämma om erbjudandet om tillgodokvitto ska gälla vid alla köp eller endast vid köp för höga belopp. Källa: Svensk Handel 10 Redovisningskonsulten nr

11 Finansinspektionen vill stärka amorteringskulturen Finansinspektionen, FI, vill att bankerna ska erbjuda hushållen individuella amorteringsplaner. Syftet är att hushållen ska ta ställning till amortering genom att bankerna tydligt visar hur amortering påverkar hushållens ekonomi på lång sikt. FI lämnar i dag över förslaget till regeringen. Stora lån gör hushållen sårbara och kan innebära risker för samhällsekonomin i stort. Sedan FI införde bolånetaket amorterar de flesta hushåll ned sina lån till 75 procent av bostadens värde. Det är positivt, men allt för få hushåll amorterar på lån med belåningsgrader under 75 procent. Vi tror att amorteringsplaner kan ge hushållen en knuff i rätt riktning. Vi behöver bli bättre på att amortera i Sverige. Det är hög tid att vända trenden, säger Martin Andersson, generaldirektör på FI. FI föreslår att bankerna ska diskutera alternativa amorteringsplaner med kunden. De ska med hjälp av tydliga räkneexempel visa hur amortering påverkar hushållets ekonomi. Banken ska till sist föreslå en amorteringsplan och motivera på vilket sätt denna ligger i kundens intresse på lång sikt. FI fick i våras i uppdrag av regeringen att komma med förslag om att stärka grunden för en sund amorteringskultur hos hushållen. Förslaget kräver en lagändring, vilket tar tid att få på plats. För att skynda på införandet har FI varit i kontakt med Svenska Bankföreningen som meddelar att de ställer sig bakom förslaget. Vi är glada över att Bankföreningen delar vår syn. Det här betyder att bankerna ganska snart kommer att erbjuda kunder som tar nya lån individuella amorteringsplaner, säger Martin Andersson. Källa: Finansinspektionen Martin Andersson Foto: Finansinspektionen Minskad industriproduktion Produktionen inom industrin minskade med 2,3 procent i augusti jämfört med juli, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2012 minskade produktionen med 6,9 procent, i kalenderkorrigerade tal. Tusentals restaurangjobb i hela landet Sedan momsen på restaurangmat sänktes 2012 har cirka nya jobb skapats i restaurangbranschen i Sverige. Flest nya arbetstillfällen (helårsanställningar) har skapats i Stockholm (3 824). Men den största procentuella tillväxten har man haft i Västmanland (+ 23,6 %), Jönköping (+20,3 %) och Gävleborg (+18,6 %). Det visar en ny rapport från Visita som bygger på Statistiska Centralbyråns senaste sammanställning över utbetalda löner på svensk arbetsmarknad. Källa: Visita Efter en stark uppgång i juli minskade industriproduktionen betydligt i augusti. Inom industrins delbranscher var utvecklingen fortsatt skiftande. Elektronikvaruindustrin, motorfordonsindustrin samt aggregatet kemisk industri och läkemedelsindustrin redovisade alla betydande nedgångar. För första gången sedan februari i år var tremånadersutvecklingen positiv och ökade med 0,7 procent under perioden juni-augusti jämfört med mars-maj. Störst var uppgången inom motorfordonsindustrin medan elektronikvaruindustrin utvecklades svagast. På årsbasis var produktionen fortsatt negativ vilket den varit sedan augusti förra året. I augusti minskade produktionen med 6,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Elektronikvaruindustrin utvecklades även svagast på årsbasis. Uppgifterna för augusti är preliminära. Sedan publiceringen den 20 september har förändringen i industriproduktionen i juli, jämfört med juni, reviderats upp med 1,1 procentenheter till en uppgång på 1,8 procent. Förändringen i produktionen i juli jämfört med samma månad föregående år har reviderats upp med 0,9 procentenheter till en nedgång på 2,8 procent. Källa: Statistiska Centralbyrån Redovisningskonsulten nr

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult!

Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Så här blir du Auktoriserad Redovisningskonsult! Din guide till karriär i redovisningsbranschen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF SRF Ekonomiutbildning Hur blir du auktoriserad? För att ansöka

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 maj 2015 Skriven av: Marzena Blomqvist Välkommen till Maroni Redovisningsbyrå

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna

Vi mäter relationen Nöjd Kund mäter i vilken utsträckning redovisningskonsulterna Nöjd kund 2010 För femte året i rad har SRF gjort en kundundersökning bland sina medlemmar angående administrativa program. Störst fokus har vi lagt på kategorin redovisningsprogram där vinnaren visar

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen SVAR 2012-05-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer