Internationella kontakter och internationellt arbete sid 9. Fonder, stipendier och Apelrydsskolan ett meningsfullt kulturarv sid 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella kontakter och internationellt arbete sid 9. Fonder, stipendier och Apelrydsskolan ett meningsfullt kulturarv sid 10."

Transkript

1 Årsberättelse 2011 NR Information från Fredrika Bremer Förbundet Apelrydsseminariet i Båstad blir populärare för varje år; 2011 var intresset rekordstort. Dorotea Bromberg och Camilla Wagner diskuterade kompanjonskap för far och dotter. Linda Norberg och Christoffer Järkeborn framhöll fördelarna med kompanjonskap inom politik och karriär och Torbjörn Messing deltog i en paneldebatt kring kunskap och utbildning. Lunch utanför Ladan. Foto: Mikael Bertmar. Verksamhetsberättelse sid 2-13 Jämställdhet är en mänsklig rättighet sid 2 Fredrika Bremer verksamhet på tre ben sid 3 En ny tid och en mer komplex jämställdhetsdebatt sid 3 Internationella kontakter och internationellt arbete sid 9 Fonder, stipendier och Apelrydsskolan ett meningsfullt kulturarv sid 10 Formalia sid 13 Årsberättelse sid Kretsarnas verksamhet sid 16 Förbundsstyrelse sid 18 Ekonomisk redovisning sid 18 Apelrydsseminariet 2012 Makt och Jämställdhet sid 20

2 2 Ordförandens verksamhetsberättelse 2011 Jämställdhet är en mänsklig rättighet Fredrika Bremer Förbundet arbetar sedan 1884 för jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har sedan starten både kvinnliga och manliga medlemmar. När Sophie Adlersparre bildade förbundet år 1884 var det i första hand för att skapa ett nätverk av prenumeranter till Tidskrift för Hemmet, som hon startat år 1859 tillsammans med Rosalie Olivecrona. Två år senare ändrades namnet till Dagny (dag ny) som i fortsättningen blev förbundets tidning. År 1916 döptes Dagny om till Hertha. Hertha är världens äldsta kvinnotidskrift, och vi är stolta över att sedan år 2009 kunna ge ut ett årligt nummer. Här kan vi nämligen mer ingående och för en relativt stor läsekrets lyfta fram aktuella jämställdhets/kvinno- och mansfrågor i Sverige och världen. Det var således efter en artikel i Hertha 2011 av Wendela Zetterberg om IAW: s (International Alliance of Women) kongress i Johannesburg 2010, som den fruktansvärda traditionen med breast ironing av unga flickor i Kamerun blev uppmärksammad i Sverige. Vår rättmätiga plats För våra unga Fredrikor och Fredrikar är mycket av att det som förbundet åstadkommit under sina snart 130 år okänt. Det blev vi varse under 2011, då 90 år med kvinnlig rösträtt firades med aktiviteter över hela landet. Förbundet var en av de drivande krafterna i rösträttsrörelsen, bland annat som en av initiativtagarna till LKPR (Landsföreningen för Kvinnans Politiska rösträtt, 1902). Vår hedersledamot, Barbro Hedvall, har dock med sin bästsäljare Vår rättmätiga plats (Bonniers, 2011) ökat både intresset och kunskaperna avsevärt. Barbro Hedvall har föreläst om sin bok på 25 platser under hösten 2011 och kommer att fortsätta med detta under våren Vi har tre huvuduppgifter: Kvinnors demokratiska inflytande och representation, utbildningsfrågor samt möjligheten att försörja sig själv och ha ekonomisk makt. Att öka kvinnors demokratiska inflytande/representation inom alla delar av samhället är vår viktigaste uppgift, det vill säga att arbeta för och kräva rättvis kvinnorepresentation inom alla samhällets områden. Lika viktigt är det att bevaka, att kvinnor kan utöva sina demokratiska rättigheter i vardagen. Många kvinnor känner sig vilsna i det svenska rättsystemet. Därför har Fredrika Bremer tagit initiativ till en kostnadsfri juridisk rådgivning i några av Stockholms förorter. Mottagningen hålls på biblioteken i Älvsjö och i Högdalen med advokat Kristina Ståhl von Gaffron som ansvarig. Rätten till utbildning År 2011 lämnade de två delegationerna, Delegationen för jämställdhet i skolan, respektive Delegationen för jämställdhet i högskolan, sina betänkanden. (Birgitta Wistrand var sakkunnig i DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan.) Delegationernas rapporter och betänkanden analyserar den haltande jämställdheten inom hela utbildningsområdet. Utbildningsfrågorna har alltid utgjort en annan hörnsten i vårt arbete. Rätten till utbildning skulle, menade man på 1800-talet, vara vägen för kvinnor till försörjning och inflytande. Så blev det inte. Idag lönar sig utbildning sämre för kvinnor än för män, som lämnar skola och universitet utan betyg, men får ett bättre avlönat arbete än kvinnor med examen. Redan 2008 anordnade vi två seminarier med experter för att undersöka hur dessa ojämställda förhållanden uppkommit, trots åtgärder under lång tid. Vi uppvaktade bland annat utbildningsminister Jan Björklund med ett öppet brev, där vi pekade på den ohållbara situationen. Vi oroar oss nämligen för vilka andra kvalifikationer än utbildning som kommer att få ökad betydelse i framtiden. I samtliga västländer är förhållandena likartade där uppgifter från OECD bekräftar situationen. Vi lyfte frågan på IAW:s kongress i Johannesburg, Sydafrika i slutet av Ett resultat av vår aktion blev att frågan behandlades vid IAW:s möte på Island i september Den finns numer på agendan, men fortfarande har ingen regering insett frågans allvar och konsekvenser. Då pojkar/män presterar sämre kommer de inte in på universitetsutbildningar, vilka nu allt mer domineras av kvinnor. Än så länge får pojkarna trots detta bättre jobb. Frågan är hur länge? Ekonomisk makt Möjligheten att försörja sig själv och ekonomisk makt är vårt tredje fokusområde. År 2011 uppmärksammade flera av våra lokala kretsar pensionsfrågan och hade olika kontakter med pensionärsorganisationerna. Vi anser att delad pensionspoäng för föräldrar med barn vore ett sätt att komma åt de stora skillnaderna i kvinnor och mäns pensioner. Försäkringsbo-

3 lagen ser dock enbart svårigheter. Pensionsfrågan blir en prioriterad fråga för oss under Ansökningarna till våra fonder för behövande kvinnor visar, att även välutbildade kvinnor har mycket låga pensioner på grund av deltid, skilsmässa etc. Forskning och erfarenhet visar att det lönar sig för såväl länder som företag att satsa på fler kvinnor i ledning och parlament. För att ytterligare belysa detta anordnade vi ett seminarium på temat Jämställdhet lönar sig med experter från olika områden. Utgångspunkten var ett aktionsperspektiv, inte eländighetsperspektiv. Seminarietalarna konstaterade att kvinnor kan ekonomi, men borde vara mer strategiska och långsiktiga i sin livsplanering. Tillsammans med tidskriften Passion for Business har vi vidare undersökt den dolda kvoteringen av män i bolagsstyrelser, något som vi senare utvecklade i ett öppet brev till finansminister Anders Borg, i Passion for Business samt i webbtidningen Ekonomisverige.se; allt med syfte att bereda mark för våra aktioner på bolagsstämmor Fredrika Bremer verksamhet på tre ben Fredrika Bremers verksamhet står på tre ben; opinionsbildning i Sverige och utomlands, internationellt arbete genom IAW International Alliance of Women (som Fredrika Bremer var med och startade 1904) och andra organisationer samt stipendieutdelning/förvaltningen av våra stiftelser med Nannylundsverksamheten och Stiftelsen Apelrydsskolan. Fredrika Bremers kansli i Stockholm med kretsar och nätverk ute i landet är det som de flesta förknippar med Fredrika Bremer Förbundet. I början av 1900-talet kallade Lydia Wahlström förbundet Kvinnornas Ämbetsverk. Denna benämning förtjänar vi inte idag, men vår organisation är komplex; våra revisorer vill se oss som en koncern. Vi ser oss som systrar, som fått ett meningsfullt, arbetskrävande och ansvarsfullt arv och där vi genom ett fördjupat samarbete delar resurser och kompetenser. Syftet är att tänka och göra nytt tillsammans; att fortsätta vara vägröjare för jämställdheten. Vår samverkan innebär vidare att det är möjligt att driva en aktiv verksamhet även under sommaren. Seminariet Jämställdhet lönar sig även ekonomiskt med Stefan de Vylder, Carina Lundberg Markow, Carin Holmquist, Lena Apler och Sophie Nachemson Ekwall. Foto: Anette Karls Fors. Vi flyttar helt enkelt vår utåtriktade opinionsbildning från huvudstaden till Apelryd i Båstad, ett centrum för Sverige vid den här tiden av året. Samtidigt kan vi möta våra medlemmar så att säga på hemmaplan. I detta sammanhang vill vi framhålla att de som ställer upp för oss (med några få undantag) på seminarier, styrelser m.m, förutom självklart vår anställda kanslichef (75 procent) Wendela Zetterberg liksom rektor och lärare på Apelrydsskolan, gör det ideellt, något som möjliggör för oss att hålla högsta nivå på våra aktiviteter. En ny tid och en mer komplex jämställdhetsdebatt År 2011 beslöt årsmötet att ta bort ordet förbundet i vårt vardagliga tilltal och kalla oss Fredrika Bremer, dock fortsatt använda Fredrika Bremer Förbundet grundat 1884 som avsändare. Samtidigt ville vi lyfta fram att ett kompanjonskap mellan kvinnor och män lönar sig och att ett sådant förhållningssätt krävs om vi i framtiden skall nå ett jämställt samhälle. Vår logotype har justerats så att detta synliggörs. Hemsidan har omarbetats, Facebook-grupper startats och för att ytterligare få ut våra åsikter, aktioner, artiklar mm använder vi Newdesk. Dessutom blir vi nu allt oftare kontaktade av journalister som vill skriva om vår verksamhet. Feminism och jämställdhet har återigen blivit ett hett ämne! Inbjudningar förutom till Apelrydsseminariet - skickas enbart ut elektroniskt. Vårt Nyhetsbrev (4 ggr/år i 1500 ex) produceras dock även i papper, eftersom det fått stor uppskattning. Det passar utmärkt till medlemsvärvning, eftersom det kortfattat presenterar vad vi gör och tänker. En särskild arbets- 3

4 grupp med Mats Dafnäs, Hans Embrink, Hanna Wistrand och Wendela Zetterberg ansvarar för att utveckla vårt varumärke. Betydelsen av sociala medier ökar dramatiskt, vilket även detta kräver en ständig förnyelse. Daniel Linde och Wendela Zetterberg arbetar för att vi skall bli synliga i fler medier än på Facebook och hemsidan. Hemsidan får alltfler besök (förra året ca ). Våra kretsar runt om i landet väljer ofta att skicka in tryckta inbjudningar till sina aktiviteter men de har också egna sidor på hemsidan. Våra medlemmars kompetens ligger huvudsakligen inom politik-, utbildnings- och ekonomiområdena. Vi arbetar också ständigt med att fördjupa våra kunskaper och knyta till oss personer med kompetens. Med centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet, har vi exempelvis byggt upp ett samarbete. Vice rektor Margaretha Fahlgren kom in som ledamot av stipendienämnden år Under året har vi dessutom breddat samarbetet med Sveriges Kvinnolobby, inlett ett projektarbete med UN Women och samverkan med Män för Jämställdhet. För att nå yngre kvinnor prövar vi ett utbyte med tidskriften Passion for Business. Granskning av läroböcker i lärarutbildningen I vårt remissvar till utbildningsdepartementet om Delegation för jämställdhet i skolans betänkande lyfte vi fram de viktigaste förändringsområdena för att nå en jämställd skola. Trots att det är få organisationer som är så beforskade som skolans värld över doktorsavhandlingar har exempelvis författats under de senaste 40 åren har forskningen inte lyckats svara på varför jämställheten inte får fäste i skolan. Flickorna bryter visserligen mönster och går in och tar över nya utbildningar som ekonomi och juridik, men pojkarna har stannat inom sina traditionella mansdominerade områden. Den amerikanske forskaren Mikael Kimbel har analyserat pojkarnas situation. Pojkar ser ofta det inte vara förenligt med pojk- och mansidentiteten att plugga. Överhuvudtaget tycks skolan inte spela någon avgörande roll i deras liv. Under många år har flickor uppmuntrats och övertalats att välja otraditionellt och satsa på skolan. Det har de gjort. Nu är det dags, menar vi, att ställa större krav på pojkarna. Pojk- och mansrollen måste förändras så att det på nytt blir naturligt även för pojkar att plugga och prestera i skolan inte bara utanför. Idag frånträder pojkar sin rätt till utbildning då de vill slippa anstränga sig, just därför att de är pojkar. Vi ser med oro på ett samhälle med enbart välutbildade kvinnor! Flickornas situation med ett ökande ohälsotal trots goda skolprestationer är även dessa oroande och oförklarliga. Stora krav på sig själv och missnöje med utseendet anges vara några skäl, som handlar om flickidentiteten och vad en flicka bör vara. Här anser vi att en fördjupad sex- och samlevnadsundervisning skulle kunna förbättra flickornas situation. Vi delade också delegationens syn att det är viktigt att se både betydelsen av kön och genus och den maktordning det innebär, och samtidigt se den stora variationen mellan individer. Vi lyfte även fram betydelsen av att lärarutbildningen ingående behandlar genuskunskap i teori och praktik. Detta sker inte idag. En annan väsentligt förändringsområde är läroböckerna. De borde avspegla en både kvinnlig och manlig värld. Undersökningar av dagens läroböcker visar dock att kvinnor är nästan helt frånvarande i dagens historie- och samhällskunskapsböcker. Att granska läroböcker såg Fredrika Bremer Förbundet som en viktig jämställdhetsfråga redan i början av seklet och gjorde detta i en särskild kommitté ända fram till 1960-talet, då samhället tog över. Därför arbetar vi nu med att återigen ta fram en granskningsmodell för att utse den mest jämställda läroboken i lärarutbildningen, som ett första steg i att uppmärksamma betydelsen av jämställda läroböcker. En jämställdhetens tankesmedja Think tank FTT forskning och praktik Under första halvåret 2011 förberedde en arbetsgrupp med Mats Dafnäs, Anki Elken och Anita Lilja- Stenholm en förstudie till en Fredrika Think Tank (FTT). Våra erfarenheter visar att kunskaperna i genus- och jämställdhetsfrågor ofta är otillräckliga bland opinionsbildare, media och lärare, trots att forskning och litteratur ständigt växer. Vi ville lyfta fram kombinationen forskning och praktik, ett synsätt som, enligt vår mening, många aktörer inom jämställdhetsområdet saknar. Vi ansökte om projektmedel från Ungdomsstyrelsen, men fick avslag. Vi har dock arbetat vidare med tankesmedjan och bland annat etablerat kontakter med danska Kvinnfo ( för att utbyta/få material från dem. Vårt mål är att skapa en Fredrika Think Tank (FTT). Till denna skall knytas ett Advisory Board. Redan nu har vi dock två viktiga ingredienser i en FTT, nämligen Hertha och Apelrydsseminarierna. 4

5 Hertha feminismens fackföreningstidning Som tidigare nämnts är Hertha världens äldsta kvinnotidskrift. Till 150 års jubiléet togs det fram ett extra tjockt jubileumsnummer, numer är en utgivning om året på 48 sidor/a4 planerad. Hertha år 2011 lanserades vid en releasefrukost den 8 mars med chefredaktör Anne Jalakas samt Magnus Bard och Helena Lunding Hultqvist som svarat för omslag och layout. Hertha såldes senare på dagen vid firandet av Internationella kvinnodagen på Historiska Museet av flinka Fredrikor. Tidskriften, som tryckts i exemplar, har fått mycket uppmärksamhet. Vi har professionella skribenter som Barbro Hedvall, Susanna Strömquist, Monica Gunne, Ingemar Unge, Ebba Witt-Brattström, Tomas Wetterberg, Karin Thorsell samt Anne Jalakas (som chefredaktör) för att nämna några, läcker layout plus ett spännande innehåll. Materialet är av sådan kvalitet att tidskriften kan användas under hela året. En recensent utnämnde Hertha till feminismens fackföreningstidning. Vissa artiklar bygger vidare på diskussionerna från Apelrydsseminarierna, ett sätt att ytterligare fördjupa och fortsätta diskussionen som startade året innan. Några artikelrubriker: Feminismens svaga punkt, Min Kvinnohistoria, Mansrollen begränsar oss, Gör upp med våldet och rädda pojkarna, Kön och design, Pojkarna tycks tro att de kan glida genom skolan, Det kostar på att vara pionjär, Uppluckring pågår mellan det manliga och kvinnliga modet. Redaktionskommittén består av Anne Jalakas, Helena Lunding Hultqvist, Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand. Apelrydsseminarierna trendspanar; var står jämställdheten idag? En annan viktig del i vår tankesmedja är det årliga Apelrydsseminariet arrangerade Fredrikorna tvådagarsseminariet för tredje året i rad på Apelrydsskolan i Båstad med ca 150 deltagare från hela landet. Årets tema var Kompanjonskap och jämställdhet. Seminariet har nu funnit sin form, där vi strävar efter att åstadkomma en helhetsupplevelse i den fantastiska miljö som Apelryd erbjuder och samtidigt presentera det senaste inom jämställdhetsområdet. De medverkande är framstående forskare, opinionsbildare och politiker unga såväl som äldre - kvinnor och män. Deltagarna är jämställdhetsintresserade kvinnor och män i alla åldrar och från hela landet. Lärarna på Apelrydsskolan deltar under en dag, vilket innebär att jämställdhetsfrågor och Fredrika Bremers verksamhet blivit mer aktuella för dem. Några programpunkter under 4 och 5 augusti: I Kvinnor får röst har professor Christina Florin, Stockholms Universitet, lyft fram parrelationer i vetenskap och politik. Samtal om kompanjonskap i politiken idag. Lin da Norberg, pressekreterare åt Tobias Billström och Christ offer Järkeborn, sakkunning i justitedepartementet. Samma rättigheter och skyldigheter är förutsättningen för kompanjonskap. JD Christina Johnsson, forskningschef vid Raoul Wallenberginstitutet. Vad kan en stor sak göra för dig? Samtal mel lan Maud Edgren-Schori, UN Women, Christina Johnsson och Helle Klein, skribent och präst. Drömmen om kamratmannen. Ebba Witt-Brat tström, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning. Framgångsrika kompanjonskap. Dorotea Bromberg hade sin far som kompanjon i bokförlaget under företagets första år. Kompanjoner i företag far och dotter. Camilla Wagner, Veckans Affärer Kvinna. Om enbart kvinnor utbildar sig, vad händer då med kompanjonskapet? Jämställdhetshandläggare Torbjörn Messing, Mälardalens högskola, vice rektor Mar garetha Fahlgren, Uppsala universitet, Erik Helmerson, Dagens Nyheter, Åsa Mattsson, Passion for Business och Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Samtalsledare: Barbro Hedvall. Framtidssamtal med Ulrika Kärn borg, kulturskribent på Aftonbladet och författare Arbetsgruppen för seminarierna: Barbro Hedvall, Maria Kristensson, Sverker Zadig, Ulla Lindvall, Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand. 5

6 Pappor, pojkar och jämställdhet tillsammans med Män för jämställdhet Vid seminariet den 24 februari 2011 Pappor, pojkar och jämställdhet fortsatte vår diskussion om papparollen vid seminarierna Pappa på riktigt under våren Nu aktualiserades mansrollen ur olika perspektiv och deltagarna undersökte mansrollens styrka och svagheter. Varför vill män ha makt? Hur formas en pojke av sin mamma? Vilka pappor tar lång föräldraledighet? Vem tar ansvar för pojkarnas antipluggkultur? Och inte minst: Hur skall vi arbeta och förstå fördelarna med den självklara jämställdheten? Män för Jämställdhet MFJ var medarrangör. Seminariet leddes av vår vice ordförande Mats Dafnäs och för en gångs skull innehöll panelen enbart män när jämställdhet skulle debatteras. Det var fullsatt, dvs 130 personer på Historiska museet. Medverkande var Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare vid Mälardalens högskola, Christoffer Järkeborn, riksdagsledamot och ordförande i Stockholms största stadsdelsnämnd, Göran C-O Claesson, tidigare vd SNS, och Tomas Wetterberg från MFJ. Dessutom inledde författaren och skådespelaren Kalle Westerdahl med sin monolog Man i Djungeln. MFJ:s organisationssekreterare Klas Hyllander inledde också en av årsmötesdagarna i Södertälje. Hans föredrag Män och brottslighet väckte stort intresse och flera kretsar ute i landet inbjöd honom. Jämställdhet lönar sig även ekonomiskt Rapporterna duggar numer tätt och berättar att såväl företag som länder, där kvinnor och män leder dem tillsammans, har bättre lönsamhet än dem med enbart män. Trots att både företag och samhälle känner till detta faktum anställs få kvinnor på kvalificerade positioner. Fler kvinnor behövs i den ekonomiska maktsfären på alla nivåer, inom alla områden. Det är först då, som samhället och kompanjonskapet kan fungera. För att öka kunskaperna och sätt fart i debatten anordnade vi därför 20 oktober 2011 ett seminarium kring den ekonomiska jämställdheten tillsammans med Passion for Business och Män för Jämställdhet. Vi undersökte vilka hinder och möjligheter det finns i Sverige och världen för att kvinnor och män i större utsträckning än idag ska kunna dela ansvaret för ekonomin; sin egen, företagens och landets. Investeringar, företagande, pensioner och arbeten, för att nämna några områden. Medverkande var Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande och bolagsstyrning på Seminariet Pappor, pojkar och mansrollen med Tomas Wetterberg, Göran C-0 Claesson, Torbjörn Messing och Christoffer Järkeborn. Foto: Wendela Zetterberg. Folksam. Fick Fredrika Bremer Förbundets BRApris 2009 för annonskampanjen för fler kvinnor i toppen. Sophie Nachemson Ekwall, prisbelönt ekonomijournalist som numera forskar om bolagsstyrning på Handelshögskolan i Stockholm. Lena Apler, grundare av Collector Finance & Law 1998 där hon är vd. Annika Creutzer, privatekonomisk expert och ekonomijournalist. Egen företagare med Creutzer & Co. Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan de Vylder, nationalekonom och författare. Historiska museet var fullt till sista plats. Aftonbladet beskrev seminariet som nyskapande. Förebilder och mentorer visar framgångsvägar Berättelserna om betydelsen av förebilder är legio när det gäller att förklara varför/hur en kvinna lyckas i samhället och i karriären. De senaste åren har mentorskap lyfts fram som en betydelsefull insats för att lotsa unga kvinnor och män framåt i karriären. Fredrika Bremer använder sig av bägge redskapen i sitt arbete det är möjligt eftersom vi har medlemmar i alla åldrar. Under 2011 har vi drivit ett mentorsprogram i Landskrona för unga kvinnor efter den modell vi utvecklat i Stockholmsområdet. Detta har inte varit helt utan svårigheter, men går likaväl framåt. Svårigheterna tycks vara generella och beskrivs bland annat i rapporten Hedersrelaterad problematik i skolan (SOU 2110:84). Projektet leds av Karin Wikström, Landskrona. Våra maktfrukostar har blivit framgångsrika och välbesökta. Utgångspunkten för dem är att vi vill visa att kvinnliga ledare har olika profiler och olika bakgrund. Genom att få möjlighet att möta och diskutera med en kvinnlig ledare i hennes miljö blir insikterna och upplevelsen av ledarskapet begripligt och nåbart. 6

7 Vägen till det fantastiska jobbet visar sig nämligen oftast inte vara spikrak. Professionella erfarenheter blandas med personliga. Med stor tydlighet framgår att svenska kvinnor återfinns som ledare i hela samhället, från kommendörkapten och borgarråd till modeikoner och styrelseproffs. Frukosten hålls på ledarens företag eller, om föredragshållarens arbetsplats ligger för långt från centrum, på konditori Vete-katten. Deltagarantalet pendlar mellan personer. Vid en kopp kaffe och fralla utbyts åsikter, lämnas tips och knyts kontakter; dessutom skapas informella mentor relationer. Under 2011 har vi genomfört följande följande Maktfrukostar i Stockholm: Februari Amanda Koutra, vd, media byrån Carat. Mars redchef Cecilia Helle och senior redaktör Åsa Matsson, Passion for Business. April Margareta Neld, vd, Women in Progress. Maj Anna König Jerlmyr, socialborgarråd. September Ewa Skoog Haslum, kommendörkapten. November Emma Johansson, Operation December Eva von Oehlreich, ordförande Röda Korset. I Uppsala startade maktfrukostarna på hösten med Lotta Wikman Öman, advokat på Ahlford Advokatbyrå. Modeikonen Gunilla Pontén ville helst berätta om sitt liv och karriär i sin butik och på kvällstid. Det blev överbokat och därför anordnade vi två kvällar i oktober och november. Arbetsgruppen för frukostarna är Maria Johansson, Anette Karls Fors, Mats Dafnäs och Wendela Zetterberg. Litteratur och framtiden Svag känner jag mig stark, och bunden vid jorden känner jag mig ha vingar. Jag är blott en svag kvinna och jag kan erövra världen. Så skriver Fredrika Bremer i Hemmen i nya Verlden. Intressant nog fångar påståendet unga kvinnor idag. Fredrika Bremers tankar om kvinnors och mäns uppgifter och ansvar är radikalare än de flestas, trots att de formulerades för 150 år sedan. Vi ser skönlitteraturen som ett känselspröt mot framtiden, som avslöjar nya trender och tankemodeller. I Hertha publicerar vi därför alltid en skönlitterär text, något som introducerades redan på Tidskrift för hemmets tid. De Litterära salongerna, där vi möter och diskuterar författare och deras verk, har blivit en framgång med upp till 90 deltagare. Under 2011 anordande vi följande Litterära salonger: Mars Marianne Enge, som talade om Elin Wägners Norrtullsligan. September Barbro Hedvall, Vår rättmätiga plats. Oktober Erik Helmerson, Den onödige mannen. Ewa Skoog Haslum, Gunilla Pontén, Erik Helmerson och Eva von Oelreich. Foto: Wendela Zetterberg. Den 90: åriga rösträtten högtidlighölls vid flera tillfällen under Förutom vid Apelrydsseminariet och en Litterär salong med Barbro Hedvall med 90 deltagare, deltog Birgitta Wistrand och Barbro Hedvall i de Liberala kvinnornas festliga firande i Andra Kammarsalen på Riksdagshuset den 18 september. Dagen direktsändes i TV24. Flera kretsar som Landskrona, Linköping, Båstad och Avesta hade egna aktiviteter. Barbro Hedvalls 25 föredrag om Vår rättmätiga plats och rösträtten har blivit en väckarklocka för många. Att vara jämställd måste betraktas som en mänsklig rättighet och något som är värt att arbeta för. På själva födelsedagen intervjuades Birgitta Wistrand i ett halvtimmesprogram Bakom rubrikerna i TV 1. Kvinnokonventionen UN Women och Fredrika Bremer undersöker kvinnokonventionens ställning i offentlig förvaltning. Under våren 2011 arbetade vi med UN Women och deras förnyade ansökan (den första hade avslagits av Ungdomsstyrelsen) att undersöka mänskliga rättigheters och kvinnokonventionens ställning i offentlig förvaltning. Denna andra ansökan godkändes och under hösten handlade vårt arbete om att tillsammans med konsultföretaget EQO, Equal Opportunities, dels bygga upp/formulera en enkätundersökning, dels ta fram lämpliga grupper som respondenter (ca 1000). En ytterligare fråga var hur våra resultat och rapporten skulle läggas fram. Efter godkännande av Ungdomsstyrelsen har vi nu plan- 7

8 Carl Larsson porträtt av Fredrika Bremer deponerades till Årsta slott där det nu hänger i Fredrikavåningen. lagt den första presentationen till Almedalen 2012 och de regionala aktiviteterna till hösten Då UN Women har få medlemmar ute i landet kommer dessa möten att anordnas genom Fredrika Bremers lokala kretsar. I arbetsgruppen deltar Louise Lindfors, Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand. UN Women organiserar firandet av Internationella kvinnodagen 8 mars. Detta samarbete har utvecklat sig och 8 mars är numer en verkligt stor dag för kvinno- och jämställdhetsorganisationerna med seminarier m.m. på Historiska Museet. Kristina Ståhl von Gaffron deltar i planeringsgruppen. BRA-priset och Årets Fredrika Varje år delar vi ut ett pris till en person eller ett företag som åstadkommit stora förändringar för jämställdheten. Pristagaren utses av årsmötet. År 2011 mottog länspolismästare Carin Götblad priset med följande motivering: Carin Götblad har som chef för Polismyndigheten i Stockholm sedan 2003 befordrat mångfald bland sina medarbetare, främjat jämställdhet, värdefrågor och etik. Aktivt har hon motverkat unga mäns rekrytering till kriminella nätverk genom att lyfta fram könsrollsperspektivet. Dessutom har hon engagerat sig i kampen för kvinnors rätt till ett liv utan våld. Priset utdelades vid en högtidlighet hos länspolismyndigheten den 8 november. En annan syster, dock utan formellt släktskap, är Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, som bildades av Fredrikor för 30 år sedan. Sällskapet har till uppgift att förvalta arvet initiera forskning, bokutgivning, visning av Fredrikas våning på Årsta slott efter författaren Fredrika Bremer. På Fredrikadagen deponerade vi Carl Larssons tavla av Fredrika Bremer för att hänga i den s.k. Fredrikavåningen. Tavlan hade tidigare hängt på Vackstanäs. Sällskapets ordförande, Gunnel Stenqvist, blev Årets Fredrika, med motiveringen att hon som ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier engagerat arbetat för att göra Fredrika Bremers gärning och författarskap kända i en vidare krets. Ett sätt att nå nya målgrupper har varit att ta fram en teaterföreställning, 2 x Fredrika - vägröjarna, som på ett konstnärligt, intressant och tankeväckande sätt entusiasmerat både skådespelare och publik. Pjäsen Två gånger Fredrika vägröjarna har spelats på ett tjugotal platser bland annat i flera kretsar. Pjäsen visar Fredrika Bremer i både ett modernt och historiskt perspektiv. Sveriges Kvinnolobby nya samarbeten Förutom att Catharina Alpkvist sitter som vår representant i Sveriges Kvinnolobbys styrelse har vi agerat tillsammans i följande frågor: Uppvaktning i utbildningsdepartementet för ökat stöd till kvinnoorganisationerna den 18 oktober. Diskussionerna om att anordna en ny FN kvinnokonferens har förts i olika sammanhang, bland annat vid CSW 55, Kvinnokommissionen i New York i febr/mars Denna debatt fortsatte på ECOSOCs möte i juli Geneve, då flera av IAW:s delegater framförde farhågor på grund av de konservativa strömningarna i världen kring kvinno- och jämställdhetsfrågor. Trots detta utspel från vår organisation har Fredrika Bremer engagerat sig i planeringen av en nordisk konferens i juni 2013 för att där diskutera möjligheten att organisera en ny världskonferens. Ett första steg i detta arbete var en konferens november i Kungälv där Emma Johansson representerade FBF. Vid mötet i Kungälv lyfte Emma fram behovet av att arbeta i kompanjonskap med männen om vi skall nå långsiktig framgång. Förslaget var inte helt lättsmält för alla deltagare, som helst såg att konferensen enbart borde ha kvinnliga deltagare. Emma har bildat en arbetsgrupp för att utveckla våra strategier i denna fråga. 8

9 Det var naturligt att vi skulle engagera oss i aktionen kring Equal Pay Day 8 mars 2012, där det första sammanträdet hölls i oktober Wendela Zetterberg och Birgitta Wistrand medverkar i aktionen. Däremot kunde vi inte skriva under Kvinnolobbyns aktion mot surrogatmödrar. Årsmötet diskuterade frågan och efter en utredning av Per Henrik Magnusson blev ståndpunkten att vi tar avstånd från all kommersiellt utnyttjande av kvinnor (och män), men att det kan finnas fall då ett sådant mödrarskap kan vara tillåtet. Dessutom anser vi att frågan är större än så. IAW lyfte frågan om mödradödligheten i WHO, andra FN-organ har visat på den demografiska ojämställdheten det fattas 200 millioner kvinnor i världen och vi har krävt att varje kvinna bör ha rätt att få föda en dotter, det vill säga inte tvingas till abort i avvaktan på att föda en pojke. Internationella kontakter och internationellt arbete IAW, International Alliance of Women. Att vilja arbeta i världen är ett arv från Fredrika Bremer själv. Hon gav sig ut på världsomspännande resor på egen hand i mitten av 1800-talet, då kvinnor borde stanna hemma. Vi har därför varit med om att starta flera internationella sammanslutningar, bland dem IAW år IAW är således vår viktigaste internationella samarbetsorganisation med konsultativt status i samtliga FN organ samt WHO och Europarådet mfl organsationer. Läs mer på IAW har även en styrelseplats i EWL. Detta betyder att vi har ett dubbelt medlemskap i European Women s Lobby, EWL. Vårt nordiska samarbete sker även det i första hand inom ramen för IAW och EWL. År 2010 höll IAW kongress i Johannesburg, Syd- Afrika (vart tredje år hålls kongress) och vid denna valdes Fredrikor till en rad uppdrag. Anki Elken valdes in i styrelsen och som ansvarig för region Norden och Baltikum, Anita Lilja-Stenholm valdes in i kommittén för hälsa, Kristina Ståhl von Gaffron i den legala kommittén. Birgitta Wistrand valdes att ingå NGO gruppen vid i Europarådet i Strassbourg. Dessa uppdrag är nya för oss och under 2011 blev vi introducerade i vilka krav uppdragen innebär. IAWs styrelsemöte hölls på Island den september då, som redan nämnts, utbildningsfrågorna behandlades. Vi har inbjudit IAW till Apelryd år 2014, och därför deltog generalsekreteraren i IAW, Lene Pind, i det tredje Apelrydsseminariet. Kvinnliga entreprenörer och politiker. Det är på Fistulasjukhuset i Etiopien har specialiserat sig på förlossningsskador hos flickor och kvinnor som inte har råd med sjukhusvård. Foto: Lucy Perry. teman som Women i Public Life som vi vill se våra internationella insatser, det vill säga arbeta med samma syften som i Sverige, för mänskliga rättigheter och möjligheter till egen försörjning. De senaste tre åren har vi haft samarbetsprojekt kring entreprenörskap i företagande och politik i Baltikum, Ryssland samt i Armenien och Etiopien. I många fall har det handlat om att bygga upp resurscentra för kvinnor, där de kan utveckla affärsidéer men också ta plats i den lokala och nationella politiken. Samverkan i öst har dock fått avslutas, förhoppningsvis tillfälligt, eftersom SIDA inte längre ger stöd till aktiviteter i Ryssland och då Östersjöenheten lagts ned. Även i denna del av världen finns stora behov. Några av de kvinnor som ingått i ett projekt för kvinnor som företagare/politiker i Armenien och på uppdrag av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete, besökte Fredrika Bremer våren 2011 som en avslutning på projektet. Aktiviteten har dock efter fyra år sådan styrfart att den kan fortsätta. Vi har också ett samarbete som leds av Carin Lann och med den etiopiska kvinnoorganisationen AWEA, Amhara Women Entrepreneurs. Carin Lann och Ulla Lindvall medverkade i ett seminarium november i Etiopien för att bland annat starta ett mentorprojekt. Vi medverkade vidare vid ett veckolångt högnivåsemiarium för kvinnliga entreprenörer från Pakistan med besök hos bland andra utrikeshandelsminister Eva Björling i Stockholm i juni. Efter IAW:s kongress i Sydafrika har vi också börjat sondera terrängen för aktiviteter där. En ansökan ligger för närvarande hos SIDA för ett projekt i Western Cape. Tillsammans med andra kvinnorganisationer arbetar Fredrika Bremer i Stiftelsen Fistulasjukhuset där Anita Lilja-Stenholm är vice ordförande. Hon besökte stiftelsens sjukhus i Etiopien under två veckor hösten Rapport finns på se 9

10 na är ensamstående. På Apelrydsskolan studerar dock numer både flickor och pojkar sedan år Det kan tyckas att dessa regler är ålderdomliga det anser vi också men trots många permutationsförsök har vi inte kunnat ändra donationsbestämmelserna. Kammarrätt och länsstyrelse avvisar våra krav. Alla som arbetat med donationsförvaltning, permutationer (omvandling av fonders syfte m.m.) vet vilka omfattande insatser som krävs. Förvaltningen av våra fondmedel är diskretionär, där vi efter ett par års arbete nu har samtliga fonder hos en förvaltare, som rapporterar till en av förbundsstyrelsen vald förvaltningsstyrelse. Förvaltaren har att följa en särskild placeringsinstruktion som utarbetats i samråd mellan de olika stiftelserna. I denna styrelse med Fredrikor/ar ingår även förbundsstyrelsens kassaförvaltare, Christina Lundman Lagerstedt. Idag uppgår det samlade värdet av fonderna till ca 120 MSEK. Idag är stipendieverksamheten organiserad i tre områden: Stipendiestiftelsen, Eva Maria Törneboms fond med Nannylundsverksamheten samt Fredrika Bremer Förbundets stiftelser. Sophie Adlersparre var initiativtagare till Stipendiestiftelsen som instiftades Foto: Bertha Valerius. Fonder, stipendier och Apelrydsskolan ett meningsfullt arv Stipendier till kvinnliga studenter och till äldre lärarinnor. Varje år mottar ett hundratal unga kvinnor ett studiestipendium från Fredrika Bremers Stipendiestiftelse. Stiftelsen är även den Sophie Adlersparres Esseldes initiativ och bildades år Då var högre utbildning av kvinnor huvudsakligen privat finansierad (undantaget var det Högre Lärarinneseminariet), vilket betydde att flickor utan egna medel hade stora svårigheter att skaffa sig en yrkesutbildning. Esselde uppmuntrade därför välbeställda kvinnor och män att stötta unga kvinnors studier och yrkesutbildning. Förbundet har därför, i första hand under åren kring sekelskiftet, tagit emot en rad donationer, ofta från lärarinnor och andra yrkesverksamma kvinnor. Donationerna hade olika ändamål, det kunde gälla studier, rekreation eller ekonomisk stöd. Samtliga fonder har dock enskilda kvinnor som mottagare. Varken organisationer eller projekt är således berättigade till bidrag. Stipendiestiftelsen och dess fonder skall enligt sina donationsbestämmelser stödja unga kvinnors utbildning. I övriga fall är stiftelserna i huvudsak destinerade till äldre kvinnor, ofta lärare. När det gäller Eva Maria Törneboms fond krävs dessutom att kvinnor- Fredrika Bremer Förbundets stiftelser Genom ett omfattande permutationsarbete under 1980-talet kunde förbundets fonder samlas till ett mer begränsat antal. Permutationen var möjlig eftersom många fonder hade samma syfte nämligen ekonomiska bidrag till äldre kvinnor behövande eller bildade. Idag förvaltar vi följande stiftelser: Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser, Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor, Fleetwoodska stiftelsen, Stockholmsfredrikornas stipendiestiftelse, Palmqvistska stiftelsen, Märta Oxehufwuds stiftelse samt Eva Maria Törneboms stiftelse. En del stiftelser har egna styrelser, i andra fungerar förbundsstyrelsen som styrelse. Detta avgörs av Länsstyrelsen. Totalt till samtliga förbundets stiftelser inkommer varje år ca ansökningar. Att behandla dessa och att under ansökningstiden mellan 15 januari till 31 mars svara på förfrågningar utgör ett stort arbete för kansliet. Sex eller sju veckor under sommaren, när Apelrydsskolan har sommarlov, kan vi tack vare stiftelsen Eva Maria Törnebom erbjuda ensamstående kvinnor och deras barn en veckas fri vistelse på Apelryd; varje sommar sedan 1990 bor ca 200 kvinnor och 50 barn i skolans internatbostäder, har självhushåll och utnyttjar skolans resurser, bibliotek, gym, badbrygga m.m. Bakgrunden till verksamheten är en donation från år 1909 av Eva Maria Törnebom, omfattande en bo- 10

11 Apelrydsskolan utanför Båstad med Nannylundsbyggnaden till höger. Läs mer om skolan på stadslägenhet i Möklinta Västmanland och 7000 kronor. Donationsmedlen skulle användas till att ge bildade och ensamstående kvinnor rekreerande vistelser i Eva Maria Törneboms lägenhet. Ingen ville dock resa till Möklinta utan genom en permutation år 1985 fick stiftelsen möjlighet att bygga huset Nannylund på Apelrydsskolans område. I permutationen förutsattes att denna nya byggnad skull användas av skolan under läsåret mot att Törneboms stipendiater fick tillgång till skolans internat under sommaren. Denna s.k. Nannylundsverksamhet har i första hand skötts av Fredrikor (de tio senaste åren av Ingrid Bylund), ett omfattande arbete när det gäller både att förbereda vistelserna och att ansvara för verksamheten under sommaren. År 2011 introducerades på Nannylund s.k. Fredrikafrukostar varje vecka för att skapa kontakter och nätverk mellan gästerna och Fredrika Bremers medlemmar. Dessutom vill vi lyfta fram aktuella jämställdhetsfrågor. Fredrikor från våra kretsar i Landskrona och Båstad inbjöds att delta och medverka liksom skolans personal. Totalt anordnades sex diskussionsmorgnar med bland andra Ingela Bernhold, Barbro Hedvall, Maria Kristensson och Birgitta Wistrand. Dessa blev en uppskattad aktivitet som kommer att fortsätta. Stiftelsen Apelrydsskolan, ett modernt gymnasium godkänt som riksinternat År 1914 fick Fredrika Bremer Förbundet fastigheten Småryd/Apelryd i gåva av gymnastikdirektör Martina Bergman Österberg för att starta en utbildning av kvinnor i smådjurs- och trädgårdsskötsel med syfte att de skulle kunna bli självförsörjande. I denna donation ingick fastigheten och marken, som enligt donationsbrevet inte fick avyttras. Skolan har ett fantastiskt läge vid Laholmsbukten i Båstads kommun. År 2005 omvandlades donationen till en icke vinstdrivande stiftelse. Den leds av en styrelse av Fredrikar/or, vald av förbundsstyrelsen. Det är också den som godkänner stiftelsens revision. För att kunna uppfylla donationsbestämmelserna krävdes att Fredrika Bremer Förbundet skaffade medel för att bygga om den tidigare bostaden till en skola med internat. En första stor ombyggnad stod klar Det var under 1920-talet som Nordens första kvinnliga trädgårdsmästare utbildades på Apelryd. Överhuvudtaget kan svenska kvinnors utbildningssituation de senaste hundra år tydligt avläsas i Apelrydsskolans historia. Efter de radikala strömningarna med rösträtten och kvinnors ekonomiska myndighet, riktades intresset åter till hem och familj. Skolan omvandlades till en lanthushållsskola, något som förbundet ogillade, men inte gjorde något åt. Senare drevs konsumentekonomiska kurser för kvinnor men med ett vikande deltagarantal. År 1993 startades därför en modern gymnasieskola med specialutformade program för både flickor och pojkar. Med hjälp av en borgen från Båstads kommun byggdes en ny skoloch internatbyggnad som invigdes år Idag studerar på skolan ca 200 elever i fem program, samtliga högskoleförberedande, och i Martina Bergman Österbergs anda: Hälso- och träningscoach, Mat och dryck, Mode och design, Etisk modedesign samt Musikal. Etisk modedesign är ett av landets 21 spetsprogram och drivs i samverkan med Borås högskola. Även andra program har tagit initiativ till samverkan med olika universitet, Coach-programmet med Linné universitet och Mat och dryck med Örebro universitet, Grythyttan. Skolans undervisning bygger på att lära eleverna demokratins grundläggande värderingar och är utformad så att den verkar för jämställdhet och ömsesidig respekt mellan kvinnor och män. Apelrydsskolan blev godkänd som riksinternat av Skolverket år 2010, vilket innebär att vi har kompe- 11

12 tens och resurser att ta emot utlandssvenskars barn. Utbildningsminister Jan Björklund har dock tillsatt en utredning om riksinternatens framtid, så besked om skolan får denna status eller ej, lär dröja till hösten Skolan har dock lyckats väl med sina gymnasieföreberedande program i en tid då det finns dubbelt så många gymnasieplatser som elever och den nya gymnasiereformen genomförs. Martina Bergman Österberg och hennes gärning är okänd för de flesta i Sverige, trots hennes banbrytande insatser för den engelska gymnastiken på sitt Dartford College, England, i slutet av 1800-talet. Ända fram till 1976 utbildades där gymnastiklärare efter hennes modell. Vi har nu efter många år knutit kontakt med skolan och dess vänförening The Bergman Österberg Union. Ett utbyte planeras mellan de bägge skolorna. Rektor Maria Kristensson och två lärare deltog i olika möten på Dartford under maj 2011 för att initiera samarbetet. Det var också Martina Bergman som stod bakom stora donationer till rösträttsrörelsen, de s.k. Österbergska kurserna. Martinas kusin var nämligen Signe Bergman, rösträttsgeneralen. Till Apelrydsskolan 100 årsjubileum år 2014 avser stiftelsen att ge ut en bok om Martinas Österbergs unika gärning; flera böcker har redan publicerats på engelska om hennes pedagogik m.m. Arkivet på Dartford omfattar tre rum vilka borde undersökas. Under skolans snart hundra år har man ständigt haft bristande ekonomiska resurser, delvis beroende på att det saknades medel i donationen både till att starta en utbildning och till att bygga om husen till undervisningslokaler, internat m.m. Pengar har därför måst samlas in av Fredrika Bremer Förbundet, sökas från fonder, stat och kommun. Skol- och internatverksamheten bedrivs dessutom i byggnader från olika tidsepoker och kräver ständigt underhåll. Huvudbyggnaden är från 1906, internaten från 1925 och Nannylund som byggdes av Törneboms stiftelse stod klar 1985; den nya skolbyggnaden togs i bruk år 1995 och en bildsal år Apelrydsladan konsertlokal med världsrykte fick nytt tak Det är också på Apelryd som våra Apelrydsseminarier hålls varje år i början av augusti. Själva seminariet pågår i Apelrydsladan som rymmer omkring 300 personer. Ladan renoverades av Båstad Kammarmusikförenings medlemmar för tjugo år sedan. En del av ladan byggdes 1906 medan den andra blev klar på 1960-talet. Det är denna nyare del som gjorts om till konsertlokal med utmärkt akustik. Veckan efter midsommar arrangeras här den årli- Pianisten Julia Sigova tilldelades 2011 års musikstipendium från Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse. ga Kammarmusikfestivalen. Festivalen håller hög kvalitet med musiker av internationell toppklass. Det betyder ett stort antal besökare från Sverige och utomlands, direktsändningar i radio, masterclasses, föreläsningar m.m. Apelrydsskolan är numer medarrangör i festivalen och föreläsningar, måltider m.m. liksom masterclasses pågår i skolans lokaler. Men Ladans tak hade inte bytts på drygt 60 år. Det läckte och en omläggning beräknades till ca 1 million kronor. Efter en rad ansökningar erhöll skolan 2011 nästan hela summan från två fonder, Crafoordska stiftelsen och Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Till examen och festivalen år 2011 ståtade ladan därför med ett nytt tak. Nu söker vi ytterligare medel för att kunna isolera ladan och använda den för undervisning och konserter under vinterhalvåret. Fredrikornas stipendiestiftelse värnar, som tidigare nämnts, om kvinnor som gör otraditionella studieval som till kompositör eller musiker. Därför har vi under Kammarmusikfestivalen utdelat två stipendier till två unga, kvinnliga musiker. Stipendiaterna utses av musikhögskolorna i samverkan med Sverker Zadig, förbundsstyrelsen och stipendiestiftelsen. Stipendiaterna får inte bara sitt stipendium utan också möjlighet att deltaga i festivalen och tillsammans med andra unga musiker medverka en konsert. I denna konsert är Fredrika Bremer medarrangörer och kan bjuda in egna gäster. Stipendiestiftelsen mottog en stor donation av Aurora Liljeroos år Stipendiet, som kommer att vara på ca 80 tkr och delas ut varje år, är avsett för en sångerska. För detta stipendium har en särskild jury skapats med operachef Birgitta Svendén som ordförande. Vår avsikt är att dela ut det under kammarmusikveckan. Detta innebär att vi under Kammarmusikveckan får ytterligare möjligheter att presentera vårt arbete och våra idéer. 12

13 Formalia Fredrika Bremer Förbundet har medlemmar. Årsmötet 2011 den maj hölls i Södertälje under två dagar med 50 medlemmar. Som gäster i Wendela Hebbes hus fick vi föreläsningar och visning av Ami Lönnroth och Per Erik Mattsson. Under 2011 har vi inlett ett samarbete med Män för Jämställdhet och lördagen började med ett föredrag av Klas Hyllander, som berättade om organisations arbete och värderingar. Förbundsstyrelsen 2011 Birgitta Wistrand, Kristina Ståhl von Gaffron, Mats Dafnäs, Ann-Catrine Hagner, Maria Johansson, Anette Karls Fors, Daniel Linde, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson, Margareta Nord, Matti Nordenström och Karin Wikström. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden den 5/2, 16/3, 10/4, 14/5, 15/6, 6-7/8, 14/9, 8/10 och 24/11. Kretsarnas verksamhet under 2011 Kretsarnas huvudsyften med sin verksamhet är att informera och arbeta för Fredrika Bremers mål, öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden samt skapa kontakt mellan medlemmarna. Detta sker genom olika slags program, studiecirklar, arbetsgrupper, studiebesök och utflykter, liksom genom bevakning av kommunala angelägenheter, inlägg i media m.m. Arvika Årsmöte, Utdelning av stipendium till två elever på Solbergagymnasiet. Avesta Årsmöte, Om Selma Lagerlöf i Dalarna, Modisten Marie Jönsson, Kvinnan genom tiderna medicinskt och kulturellt sett med Per Henrik Magnusson, Barbro Hedvall om rösträtten, Om International Alliance of Women. Båstad - Utflykt till Ängelholms Flygmuseum, föredrag med Bo Dettner, Vandring Burensvik Dagshög, Barbro Hedvall, Dockmuseet i Himmelstorp, Båstadskretsens historia från 1930, Ulrik Alm om kvinnor på annorlunda vägar, Adventskväll. Göteborg Årsmöte, deltagande vid Apelrydsseminariet. Hudiksvall Årsmöte. Karlstad Årsmöte, föredrag av Berit Högman och Gunilla Thorgren om boken Ottar & kärleken. Landskrona Årsmöte, 8 mars med Eva Österberg, Kerstin Raudmets om Kenya, Vårfest med Dagmarstipendiet, Kina-Kerstin Andersson, Kvinnor i Sharialand med Tina Thunander, Barbro Hedvall om rösträtt, Johan Cöster om papparollen, Mentorprojektet. Linköping Årsmöte, Föreläsning med KG Hammar Odla Freden. Sundsvall Årsmöte, Utdelning av stipendier från stiftelsen Till Anna Wedholms minne. Örnskölds- vik Årsmöte, Örnsköldsvikskretsens 70-årsjubileum med middag, Hervor Sjödin om författaren Laura Fitinghoff, 8 mars-firande, Den som gör en resa har något att berätta, Höstlunch på Varvsberget, Utflykt till Vårsta Diakonigård i Härnsösand, Elisabeth Kristoffersson om sociala medier, Maria Meidell om hälsa, Förjulskväll på Ödbergska Gården. Stiftelser och styrelser Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen: Lena Grahn. Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser, Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor: Monica Stenholm, ordförande, Elizabeth Frey, Birgitta Lindholm, Ellen Andolf-Steinvall. Stiftelsen Apelrydsskolan, Båstad: Birgitta Wistrand (ordförande), Irene Lundstedt Rasmusson, Birgitta Lindholm, Sven Palmkvist, Sverker Zadig, Mats Ekdahl. Suppleanter: Ingela Bernhold och Birgitta Wettersand. Fastighetsbolaget Småryd AB: Birgitta Wistrand, suppleant Maria Kristensson. Eva Maria Törneboms stiftelse. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse, Förvaltningsstyrelsen: Eva Blank, ordförande, Monica Påhlsson, Barbro Hedvall, Ulla Reinius, Guje Sevon, Inger Rost, Christina Lundman Lagerstedt. Stipendienämnden - Barbro Hedvall, ordförande, Kerstin Larsen, Kristina Lundgren, Helena Ahlin, Cecilia Magnusson, Cecilia Garme, Annika Öhrner, Karin Thorsell. Sekreterare: Kerstin Ehrensvärd. Förbundet är representerat i Regeringens Jämställdhetsråd: Birgitta Wistrand. Riksföreningen mot cancer: Huvudmannaombud: Margaretha Aronson. Styrelse: Birgitta Lindholm, vice ordförande. Stiftelsen Fistulasjukhuset: Anita Lilja-Stenholm, vice ordförande. Suppleant: Kristina Ståhl von Gaffron. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond: Eva Håkansson. Revisor: Eva Löwenthal. Revisorsuppleant: Inge Garstedt. Stiftelsen sjuksköterskornas minnesfond i Göteborg: Ordförande: Marianne Håkansson. Margareta Boström, Birgitta Lindholm, ordinarie, Marita Tenggren, suppleant. Sveriges Kvinnolobby: Catharina Alpkvist. UN Women: Birgitta Wistrand, valberedningen, Wendela Zetterberg, suppleant revisor. Förbundet är också medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor KSAN och Svenska FN-Förbundet. Birgitta Wistrand, ordförande 13

14 Fredrika Bremer Förbundets årsberättelse 2011 Styrelsemöten Frukostseminarier i Stockholm: Amanda Koutra, mediebyrån Carat, releasefrukost för tidskriften Hertha, Åsa Mattsson och Cecilia Helle, Passion for Business, Margareta Neld, Women in Progress, Anna König Jerlmyr, socialborgarråd, Ewa Skoog Haslum, kommendörkapten, Emma Johansson, samordnare för Operation 1325, Eva von Oelreich, ordförande för Svenska Röda Korset Seminarium på Historiska Museet Pappor, pojkar och mansrollen Internationella Kvinnodagen 8 mars på Historiska Museet med 50 andra jämställdhetsorganisationer Litterära Salonger med Marianne Enge Swartz, Barbro Hedvall samt med Erik Helmerson Årsmöte på Wendela Hebbes Hus i Södertälje Musikstipendium till Julia Sigova Tvådagarsseminarium på Apelryd i Skåne med ett tjugotal medverkande och 120 deltagare Seminarium på Historiska Museet Jämställdhet lönar sig även ekonomiskt Frukostseminarium i Uppsala med Lotta Wikman Öman Två kvällar om mode och makt med Gunilla Pontén Det 127:e året av dess verksamhet. Vid årets slut hade Fredrika Bremer registrerade medlemmar, varav 970 kvinnor och 94 män. Inom förbundet fanns tio aktiva kretsar i Sverige. Medlemsavgifter Ordinarie Studerade Nätverk Familjemedlem 280 kr 140 kr 100 kr 20 kr Hedersmedlemmar Barbro Hedvall, Stockholm Dagmar Munck af Rosenschöld, Landskrona Styrelse t.o.m. den 14 maj Förbundsordförande: Birgitta Wistrand. Vice ordföranden: Kristina Ståhl von Gaffron och Anki Elken. Ledamöter: Mats Dafnäs, Maria Fälth, Anita Lilja- Stenholm, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson och Karin Wikström. Suppleanter: Daniel Linde, Margareta Nord och Matti Nordenström. Styrelse fr.o.m. den 14 maj Förbundsordförande: Birgitta Wistrand. Vice ordföranden: Kristina Ståhl von Gaffron och Mats Dafnäs. Ledamöter: Anette Karls Fors, Maria Johansson, Christina Lundman Lagerstedt, Per Henrik Magnusson, Margareta Nord och Karin Wikström. Suppleanter: Ann- Catrine Hagner, Daniel Linde och Matti Nordenström. Valberedning fr.o.m. den 14 maj Norrland: Ingegerd Vidstrand Mellansverige: Margareta Ohlsson Stockholm: Ulla Lindvall Öst/Väst: Elisabeth Forsman Skåne: Ingrid Bengtsson Auktoriserade revisorer Pernilla Varverud och Mariette Leopoldson, Grant Thornton Förbundsbyrån Besöksadress: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Postadress: Box 24053, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: Kanslichef/redaktör: Wendela Zetterberg PlusGiro: Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse Adress: Östermalmsgatan 33, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: Sekreterare: Kerstin Ehrensvärd Apelrydsskolan Adress: Kattviksvägen 207, Båstad Telefon: E-post: Hemsida: Rektor: Maria Kristensson Kanslist: Irene Ohlsson Kommittéer och styrelser Stiftelsen Apelrydsskolan Ordförande: Birgitta Wistrand. Ledamöter: Irene Lundstedt Rasmusson, Birgitta Lindholm, Sven Palmkvist, Lars Nylund, Sverker Zadig och Mats Ekdahl. Suppleanter: Ingela Bernhold, Birgitta Wettersand och Helène Bergentoft Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor Ordförande: Monica Stenholm. Ledamöter: Ellen Andolf-Steinvall, Elizabeth Frey och Birgitta Lindholm. 14

15 Samarbete/Representation i andra organisationer och stiftelser Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen Lena Grahn Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkoholoch Narkotikafrågor KSAN Regeringens Jämställdhetsråd Birgitta Wistrand Riksföreningen mot cancer Huvudmannaombud: Margaretha Aronson. Styrelse: Birgitta Lindholm, vice ordförande Stiftelsen Fistulajukhuset Anita Lilja-Stenholm. Suppleant: Kristina Ståhl von Gaffron Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond Eva Håkansson. Revisor: Eva Löwenthal. Revisorsuppleant: Inge Garstedt Stiftelsen sjuksköterskornas minnesfond i Göteborg Ordförande: Marianne Håkansson. Birgitta Lindholm och Margareta Boström, ordinarie. Margareta Lundström, suppleant Svenska FN-Förbundet Sveriges Kvinnolobby Catharina Alpkvist Vackstanäsgymnasiet (Stiftelsen Otto och Signe Broms hemskola på Vackstanäs) Veij Holmström, Vice ordförande: Gertrud Mankefors. Suppleant: Gerd Hallnemo Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse Org. nr Stiftelsens har som ändamål att dela ut stipendier till unga kvinnor som studerar på eftergymnasial nivå. I förvaltningen ingår 21 stiftelser. Räkenskapsåret omfattade Marknadsvärdet för samtliga stiftelser var vid bokslutet kr (föreg. år kr). Under året sökte 931 stipendium och 96 stipendier delades ut ur egna medel samt 14 ur Stockholms Fredrikornas stipendiestiftelse. Totalt utsågs 110 stipendiater och de tilldelades kr vardera. Dessutom utgick bidrag till Ladies College i Sri Lanka och till ett stipendium att delas ut som tillskott till Karin Westman Bergs fond. Stipendiestiftelsens förvaltningsstyrelse Eva Blank, ordförande. Monica Påhlsson, vice ordförande. Barbro Hedvall, Christina Lundman Lagerstedt, Ulla Reinius, Inger Rost, Guje Sevon Auktoriserade revisorer Monika Wannholm och Pernilla Varverud Stipendiestiftelsens stipendienämnd Barbro Hedvall, ordförande. Kerstin Larsen, vice ordförande. Helena Ahlin, Cecilia Garme, Kristina Lundgren, Cecilia Magnusson, Karin Thorsell, Annika Öhrner Sekreterare i förvaltningsstyrelse och stipendienämnd: Kerstin Ehrensvärd International Alliance of Women IAW Anki Elken Nordisk Kvinnosaksföreningars samorganisation NKS UN Women Nationell kommitté Sverige BRA-pris och Årets Fredrika Fredrika Bremer Förbundets BRA-pris 2011 tilldelades Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm. Till Årets Fredrika 2011 utsågs Gunnel Stenqvist, ordförande för Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier. Ordförande Birgitta Wistrand överlämnar BRA-priset till länspolismästare Carin Götblad. Till höger styrelseledamot Maria Johansson och vice ordförande Kristina Ståhl von Gaffron. Foto: Wendela Zetterberg. 15

16 Kretsarnas verksamhet Fredrika Bremer Förbundets kretsars huvudsyften med sin verksamhet är att informera och arbeta för förbundets mål, öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden samt skapa kontakt mellan medlemmarna. Detta sker genom olika slags program, studiecirklar, arbetsgrupper, studiebesök och utflykter, liksom genom bevakning av kommunala angelägenheter, inlägg i media m.m. Samarbete med andra kretsar inom kretsförbunden och med utomstående organisationer, som de politiska kvinnoförbunden, nätverk och folkbildningsorganisationer, är på de flesta orter livligt. Kretsförbunden Norrland: Hudiksvall, Sundsvall, Örnsköldsvik och Avesta Mellansverige: Arvika och Karlstad Öst/Väst: Göteborg och Linköping Skåne: Landskrona och Båstad Nedanstående redogörelse för kretsarnas verksamhet är saxat ur kretsarnas årsberättelser. Arvika Ordförande har under året varit Agneta Goland och sekreterare Kerstin Andreasson. Kretsmöten Firande av Arvika stad 100 år Utdelning av stipendium till två elever på Solbergagymnasiet; Leila Jaber och Jonathan Nilsson Avesta Ordförande har under året varit Margareta Nord och sekreterare Majlis Eriksson. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Kvinnan genom tiderna medicinskt och kulturellt sett med Per Henrik Magnusson Annacari Jadling-Ohlsson om Selma Lagerlöf Modisten Marie Jönsson Besök på Avesta Herrgård Barbro Hedvall om sin bok Vår rättmätiga plats Stipendium till Selma Broström och Johanna Åhman på Karlfeldtsgymnasiet Båstad Ordförande har under året varit Lillemor Winberg och sekreterare Anita Appelgren. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte med 90-årsglans Kajsa Kallio om nya böcker Bo Dettner om hälsa Karin Falkmer om lokalhistoria Besök på Flygmuseet i Ängelholm Besök på Dockmuseet i Himmelstorp Ulrik Alm om Kvinnor på annorlunda vägar Barbro Hedvall om sin bok Vår rättmätiga plats Göteborg Ordförande har under året varit Birgitta Lindholm. Deltagande vid Apelrydsseminariet i Båstad. 16 Hudiksvall Ordförande har under året varit Ingrid Bylund. Karlstad Ordförande har under året varit Per Henrik Magnusson och sekreterare Margareta Ohlsson. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Deltagande i Festival för Systerskap Lunchmöte Vad kvinnor inte vet om framtiden Föredrag med riksdagsledamot Berit Högman Utflykt till Segerstad Rose-Marie Asker om kvinnors och flickors situation i Haiti Vem var Sankta Anna, Jesu mormor? med Monica Sjögren Nordgren Författaren Gunilla Thorgren Landskrona Ordförande har under året varit Ingrid Bengtsson och sekreterare Eva Mejborn. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte På Internationella kvinnodagen den 8 mars talade professor Eva Österberg om vänskap ur ett historiskt perspektiv Kerstin Raudmets om en safari i Kenya Vårfest på Slottscaféet med utdelning av tre Dagmarstipendier Träff för nya fredrikor Barbro Hedvall om sin bok Vår rättmätiga plats Välkommen till ditt livs största förändring, pappa med Johan Cöster Tina Thunander om Kvinnor i Sharialand Kina-Kerstin Andersson om kvinnors situation i det moderna Kina Mentorprojektet fortsatte Linköping Ordförande har under året varit Margaretha Aronson och sekreterare Elisabeth Forsman. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte med föreläsning av KG Hammar Pjäsen 2 x Fredrika - Vägröjarna Föredrag Odla freden i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan 100-årsfirande av Rimforsa strand som Fredrika Bremer Förbundet uppförde som hushållsskola Besök på tingsrätten i Linköping Sundsvall Ordförande har under året varit Gunilla Österholm och sekreterare Ulla Hillborgh. Kretsmöten Styrelsemöten Utdelning av stipendier från stiftelsen Till Anna Wedholms minne Örnsköldsvik Kontaktperson under året har varit Ingegerd Vidstrand och sekreterare Hélène Strömmer. Kretsmöten Styrelsemöten Årsmöte Hervor Sjödin om författaren Laura Fittinghof 70-årsjubileum Siv Domeij om sin resa till Indien Utflykt till Vårsta Diakonigård Elisabeth Kristoffersson om sociala medier Maria Meidell om kvinnors hälsa

17 Lokala kretsar Arvika (1905) Medlemmar 5 Krets 2 Ordförande: Agneta Goland Skällarbyn, Arvika Avesta (1970) Medlemmar 61 Krets 3 Ordförande: Margareta Nord Gyllenvägen 1, Avesta Båstad (1921) Medlemmar 68 Krets 5 Ordförande: Lillemor Winberg Långagärdsvägen 46, Förslöv Göteborg (1917) Medlemmar 71 Krets 19 Ordförande: Birgitta Lindholm Blågatan 39, Västra Frölunda Hudiksvall (1990) Medlemmar 9 Krets 76 Ordförande: Ingrid Bylund Västra Tullgatan 37, Hudiksvall Karlstad (1923) Medlemmar 36 Krets 29 Ordförande: Per Henrik Magnusson Strandvägen 21, Karlstad Landskrona (1922) Medlemmar 169 Krets 35 Ordförande: Ingrid Bengtsson Artillerigatan 10, Landskrona Linköping (1905) Medlemmar 31 Krets 38 Ordförande: Margaretha Aronson Enhagsvägen 28, Linköping Sundsvall (1933) Medlemmar 31 Krets 57 Ordförande: Gunilla Österholm Södra Allén 21 C, Sundsvall Örnsköldsvik (1941) Medlemmar 41 Krets 73 Kontaktperson: Ingegerd Vidstrand Villagatan 34 A, Örnsköldsvik Förbundsordförande Monica Påhlsson, ordförande , arrangerade det stora firandet av Fredrika Bremer Förbundets 100-årsjubileum på Gyllene salen i Stockholms Stadshus. Till höger Monica Gunne som medverkar på Apelrydsseminariet Foto: Wendela Zetterberg. Hans Hildebrand... Adga Montélius... Lizinka Dyrssen... Hanna Rydh... Elsa Ewerlöf... Elin Lauritzen... Inger Leijonhufvud... Anna-Greta Hybbinette... Astrid Schönberg... Karin Ahrland... Birgitta Wistrand... Monica Påhlsson... Gerd Forssell... Ann Egefalk... Eivor Lilja... Inge Garstedt... Anna-Karin Sjöstrand... Irene Rundberg... Ann Falkinger... Birgitta Wistrand

18 Förbundsstyrelse Ordförande Birgitta Wistrand Sibyllegatan 59, Stockholm Vice ordförande Mats Dafnäs Linnégatan 3, Uppsala Vice ordförande Kristina Ståhl von Gaffron Sveavägen 9, Lidingö Ann-Catrin Hagner Backsippevägen 17 A, Tyresö Maria Johansson Ekvägen 4, Vendelsö Kassaförvaltare: Christina Lundman Lagerstedt Svarvargatan 8, Stockholm Per Henrik Magnusson Strandvägen 21, Karlstad Margareta Nord Gyllenvägen 1, Avesta Karin Wikström Gjörloffsg. 135, Landskrona Suppleanter: Anette Karls Fors Frejas Väg 10, Ekerö Daniel Linde Strängvägen 7, Veddige Matti Nordenström Skruvstad Nyänga, Grums Ekonomisk redovisning för 2011 Fredrika Bremer Förbundet Org.nr Förbundets uppgift är att partipolitiskt och religiöst obundet, förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män innebärande lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Fredrika Bremer Förbundet är även huvudman för stiftelserna Apelrydsskolan, organisationsnummer , en fristående gymnasieskola med internat belägen 2 km från Båstad centrum, vari även ingår fastighetsbolaget Småryd AB, organisationsnummer Verksamhetsintäkter Förbundets kostnader Årsmöten och sammanträden Övriga externa kostnader Personalkostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 Resultat efter finansiella poster Årets resultat Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förbundet förvaltar följande stiftelser Fredrika Bremer Förbundets förvaltade stiftelser, org nr Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor, org nr Fleetwoodska stiftelsen, org nr Stockholmsfredrikornas stipendiestiftelse, org nr Palmqvistska stiftelsen, org nr Märta Oxehufwuds stiftelse, org nr Eva Maria Törneboms stiftelse, org nr

19 Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser Org.nr Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till behövande kvinnor för vård, rekreation och utbildning. Stiftelsens ändamål har främjats genom att behövande kvinnor tilldelats bidrag för vård, rekreation och utbildning med kr (föreg. år kr). Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 34,66% (35%). Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor Org.nr Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande kvinnor, vilka fallit offer för missbruk av alkohol eller narkotika, men som själva har en önskan att bli friska. Stiftelsens ändamål har främjats genom att missbrukande kvinnor tilldelas bidrag med kr (föreg. år kr). Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 1,23% (1,34%). Fleetwoodska stiftelsen Org.nr Stiftelsen har till ändamål att utge livstidspensioner åt behövande äldre eller sjukliga, bildade damer, av typ pauvre honteux, med företräde för släkt eller kvinnor födda respektive verksamma i Kalmar eller Linköpings län. Stiftelsens ändamål har främjats genom att äldre eller sjukliga, bildade kvinnor tilldelats bidrag med kronor ( kr). Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 19,37% (19,22%). Palmqvistska stiftelsen Org.nr Stiftelsen har till ändamål att utge rekreationsstipendier åt lärarinnor och andra självförsörjande kvinnor. Stiftelsens ändamål har främjats genom att rekreationsbidrag har tilldelats med 0 kr (föreg. år 0 kr). Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 8,27% (8,26%). Märta Oxehufwuds stiftelse Org.nr Stiftelsen har till ändamål använda kapitalet för att anskaffa lämpliga billiga bostäder åt bildade ensamma förmögna eller burgna damer. Stiftelsens ändamål har redan tidigare tillgodosetts genom anskaffandet av 14 lägenheter i Nockebyhem. Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 4,10% (4,24%). Stockholmsfredrikornas stipendiestiftelse Org.nr Stiftelsen har till ändamål att utge studiestipendier till behövande kvinnor. Stiftelsens ändamål har främjats genom att behövande kvinnor tilldelats bidrag med kr (föreg.år kr). Stiftelsens förmögenhet är placerad gemensamt med andra stiftelser med syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet på de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår per till kronor (föreg. år kr). Stiftelsens andel av de samförvaltade stiftelsernas totala förmögenhet uppgår i år till 32,17% (31,94%). Eva Maria Törneboms stiftelse Org.nr Stiftelsen har till ändamål att bereda ensamstående bildade kvinnor rekreerande vistelse vari innefattas underhåll och drift av stiftelsens rekreationshem Nannylund i Båstads kommun. Stiftelsens ändamål har främjats genom att ensamstående bildade kvinnor tilldelats bidrag med kr (föreg. år kr) samt nyttjande av stiftelsens rekreationshem Nannylund under sex sommarveckor. Till underhåll och drift av Nannylund har bidrag skett med kr (föreg. år 0 kr). 19

20 Returadress: Fredrika Bremer Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT Makt och jämställdhet på fjärde Apelrydsseminariet i Båstad Makt är ett ord som många svenskar helst undviker, men det är just den vi tänker utmana. Vem fattar, var och när fattas egentligen jämställda beslut - i politik och i företag? Hur tar du dina egna beslut? Har du makten över ditt liv? Och vad händer när/om du lämnar din maktposition är förutsättningarna då desamma för kvinnor och män? FOTO: ULLA MONTAN, OSKAR POLLACK, ESTER SORRI, STOCKHOLMS UNIVERSITET, ELISABETH OHLSON WALLIN, FREDRIK HJERLING, MIKAEL RÖHR, ROLAND KARLSSON, JÄMSTÄLLDHETSAKADEMIN, COLLECTOR, IKEA, MAGNUS BERGSTRÖM. Några medverkande är Karin Johannisson, Johan Thor, Per Nilsson, Madeleine Leijonhufvud, Gudrun Schyman, Maria Wetterstrand, Tove Lifvendahl, Birgitta Ohlsson, Carin Holmquist, Jan Kvarnström, Helen Duphorn och Henrik Berggren. Fredag 10 augusti Lunch i Ladan Välkommen! Makten över Kroppen. En spännande historia. Karin Johannisson, professor i idéhistoria, Uppsala Universitet. Karins forskning har riktat in sig på kroppen och dess mysterier Är det samhället eller du själv som har makten över din kropp? Och uppfattar kvinnor och män sina kroppar på samma sätt? Samtal mellan Karin Johannisson, författaren Johanna Nilsson, Monica Gunne, Aftonbladet, Johan Thor, Friskis&Svettis, Fredrik Ahlin, Apelrydsskolan samt generaldirektör Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen Fruktpaus Den lagstiftande makten och jämställdheten. Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt Partiledare och sedan? Makten jag hade och makten jag har. Gudrun Schyman, tidigare (v), numer kommunfullmäktige (Fi), Maria Wetterstrand, tidigare (mp), 20 numer konsult, Tove Lifvendahl, tidigare MUF, numer senoir fellow i Fores, och Karin Ahrland, tidigare Fredrika Bremer ordförande, hälsooch sjukvårdsminster (fp) Konsert ca Middag Lördag 11 augusti Feminist i världen och i Europa. Vilken makt har Europas kvinnor att forma sina liv professionellt och privat? EU-minister Birgitta Ohlsson Varför så stora skillnader mellan länderna i EU? Är Sverige verkligen bäst trots att vi aldrig haft en kvinnlig statsminister? Birgitta Ohlsson och Barbro Hedvall Kvinnor, män och makten i företag. Professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm Makt och mentorskap i svenska och tyska företag. Jan Kvarnström och Karin Siegle- Kvarnström. Jan har varit VD och styrelseordförande i både svenska och tyska börsbolag. Karin har arbetat inom Egon Zehnder International. Tillsammans driver de konsultföretag i Hamburg med fokus på kvinnligt ledarskap i tyskt näringsliv Kompanjonskap och jämställdhet i ett globalt företag. Helen Duphorn, koncernledningen i IKEA Group, Nederländerna Lunch med framtidsdiskussion. Makt och jämställdhet i framtiden. Henrik Berggren, journalist på Dagens Nyheter och författare. Med reservation för ev. ändringar. Anmälan på Fredrika Bremer Förbundet Box Stockholm tel ti-to kl ansvarig utgivare: Birgitta Wistrand redaktör: Wendela Zetterberg

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR

VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR GUNNEL STENQVIST 2011 Gunnel Stenqvist har som ordförande i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier engagerat arbetat för att göra Fredrika Bremers gärning och

Läs mer

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Sammanfattning. Projektet inleddes med ett seminarium i september 2008. Det blev också starten för projektet som avslutades ett år senare. Till detta mycket välbesökta

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Jäm ställd hetsaka. ett kunskaps projekt för att skapa tillväxt, lönsam het och attraktions kraft. LRFs Jämställdhetsakademi

Jäm ställd hetsaka. ett kunskaps projekt för att skapa tillväxt, lönsam het och attraktions kraft. LRFs Jämställdhetsakademi Jäm ställd hetsaka demin www.jamstalldhetsakademin.se LRFs Jämställdhetsakademi Telefon 0771-573 573 www.lrf.se ett kunskaps projekt för att skapa tillväxt, lönsam het och attraktions kraft (omslag 2)

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:03 Sammanträdesdag den 5 juni 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 1 Inledning... 3 Beskrivning av verksamheten... 3 RSÄ:s konstitution 2013... 4 Ekonomi... 4 Medlemmar... 4 Styrelsemöten... 4 Stadgeenligt

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning, deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen

Läs mer

NYHETSBREV nr 20 2011

NYHETSBREV nr 20 2011 1 (6) Juli 2011 NYHETSBREV nr 20 2011 Nedan nyheter från NYN (se även ). Det kan noteras att NYN:s nya hemsida lanserades under våren. Inga stora åthävor vad gäller utseendet som dock blivit lite renare

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Är kvinnor bättre på säkerhet? Christina Stave på LAMK seminarium Tidigare på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska, GU Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Forskningsprojekt

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Tillgänglig minister

Tillgänglig minister 22 reflex #4 2013 PORTRÄTTET Tillgänglig minister Erik Ullenhag brinner för diskrimineringsfrågor. På NHR:s förbundskongress ska han ge sin syn på tillgänglighet och människovärde. Text & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Sveriges Universitets- 2011-04-26 & Högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström, ordförande

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen 12 november 2011 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Sjuhärad 2010-2011... 2 2. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå)

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) NOJS(Network of Junior Scientists) Minnesanteckningar 19 juni 2006 Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) Karin Brännvall (U-A) Åsa Fex-Svenningsen (U-A) Anna Vallstedt (U-A) Anna Fahlgren

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning Landshövdingen samtalar En serie samtal för länets utveckling Länets demografiska utmaning Länets demografiska utmaning Samtal på residenset den 7 december 2009 Text: Tina Holmlund och Helena Österlind

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Närvarande: Se deltagarförteckning Presentation och uppföljning Zenita Cider hälsade alla välkomna och vi gick laget runt för att

Läs mer

Fakta om Malala Yousafzai

Fakta om Malala Yousafzai SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Malala, den yngsta någonsin som har fått Nobels fredspris. I boken får vi veta hur Malala vuxit

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (25 29 januari 2016)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (25 29 januari 2016) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (25 29 januari 2016) Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Skolledningen informerar Plan International

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Välkommmen till Qualis nätverksseminarium den 18-19 april 2016 på Quality Hotel Globe i Stockholm Välkomna till två dagar med föreläsare, seminarier och erfarenhetsutbyte med temat: Hur kan vi arbeta förebyggande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1)

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB YTTRANDE 2005-05-25 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Radio och TV

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Se bilder och vinnare från mässan Eget Företag 2014 2014-10-06 Senast uppdaterad 2014-10-06

Se bilder och vinnare från mässan Eget Företag 2014 2014-10-06 Senast uppdaterad 2014-10-06 Se bilder och vinnare från mässan Eget Företag 2014 2014-10-06 Senast uppdaterad 2014-10-06 Företagspepp i dagarna tre bjöd mässan Eget Företag på. Här kunde besökarna bland annat ta del av bokföringskurser,

Läs mer

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne Personalberedningen 2006-10-09 Ärendebeskrivning: Ungdomskraft Skåne har i skrivelse 2006-09-11 önskat svar från Personalberedningen kring avkodade ansökningshandlingar och värdesättande av att anställa

Läs mer

Örebro Läns Kvinnolobby

Örebro Läns Kvinnolobby Örebro Läns Kvinnolobby - våra ledamöter Publ. nr 2005:34 Örebro Läns Kvinnolobby Örebro Läns Kvinnolobby är ett kvinnligt utvecklingsråd som består av representanter från länets näringsliv, organisationer,

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse Civilförsvarsförbundet Region Mellersta nr 2 Information till distrikt och medlemmar i den Mellersta regionen. Vi verksamhetsledare har som avsikt att informera om vad som händer i distriktet 4 gånger

Läs mer

Högskola eller folkhögskola? Det är frågan!

Högskola eller folkhögskola? Det är frågan! Publicerad nr 4-5 2008. Författare Hans-Erik Olson Avdelning Debatt Högskola eller folkhögskola? Det är frågan! Har fritidsledarutbildningen kommit till vägs ände? Skolorna har inte lyckat reda ut om de

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Svensk språkvård har sorg. För bara en dryg vecka sedan, den 15 augusti, avled Margareta Westman efter en längre tids sjukdom. Då återstod ungefär ett halvt år tills

Läs mer

Spelar ditt kön roll i livets spel?

Spelar ditt kön roll i livets spel? Spelar ditt kön roll i livets spel? Hur ser dagens ungdomar på frågor rörande genus och jämställdhet? Vad innebär det för dem? I vilken utsträckning reflekterar de över dessa frågor? Här får du chansen

Läs mer

Årsmöte Filosofilärarnas förening Sophia den 7 september 2013

Årsmöte Filosofilärarnas förening Sophia den 7 september 2013 PROTOKOLL Närvarande: Håkan Kjellin, Sofia Franzén, Eric Gustafsson, Kristian Medjed, Nils Båth, Lars Hammer, Kristin Löfgren, Eva Atterberg, Nils Etzler, Jonas Sjösted, Mia Tollstedt. Återbud: Bo Malmhester,

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Nationell kunskapsbank om små avlopp På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala startades 1978. En av initiativtagarna var Marianne Carlsson, idag professor i vårdvetenskap vid Institutionen

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS

FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Välkommen till SNS skolpolitiska konferens! 21 22 mars UTMANINGAR FÖR EN SVENSK SKOLA I VÄRLDSKLASS Tid plats Dag 1. Måndag 21 mars kl. 9:00 15:45. Dag 2. Tisdag 22 mars kl. 9:00 12:00. Registrering från

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Att driva företag är som ett virus, det går inte att sluta. Du har friheten att styra över din egen tid. Det arbete

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer