Barn- och ungdomsnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kungsgatan 25, 3 vån Sammanträdesdatum: Tid: 09:00- ca 16:00 Ordförande: Tove Bergman Sekreterare: Ulrika Bodenäs Arvidsson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 BU 2015/0001 Delegationsbeslut 4 BU 2015/0220 Tillsyn av Granbackens förskola 5 BU 2015/0244 Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga 6 BU 2015/0002 Budgetuppföljning 7 BU 2015/0233 Yttrande över förslag till Handlingsprogram för hållbar energi 8 BU 2013/0438 Inriktningsbeslut gällande stadieindelad grundskola BU 2015/0013 Övriga frågor 10 BU 2015/0011 Information -Verksamhetsplan Samhällsbyggnadskontorets/samhällsbyggnadsutskottets roll när det gäller lokaler till förskolan och grundskolan -Delredovisning fördjupade uppdrag (Bun ) -Barn- och ungdomsförvaltningens utredning om den framtida skolorganisationen -Pågående chefsrekryteringar -Uppehåll/flytt öppna förskolan Söndrum

4 1(1) Anmälningsärende delegation Diarienummer: BU 2015/0001 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Planeringsavdelningen Siv-Britt Håkansson E-post: Telefon: Delegationsbeslut Ärendet Beslut fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser, har sammanställts för barn- och ungdomsnämndens kännedom. A Allmän nr , B Verksamhet nr , C Personal nr , D Ekonomi nr Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga sammanställningarna till handlingarna. 1 1

5 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT MAJ 2015 NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT DELEGAT 17 BU 2015/0203 A ALLMÄN Yttrande över samråd för detaljplan FYLLINGE 20:393 Planeringsutv 18 BU 2015/0223 Yttrande över granskning för detaljplan SNÖSTORP 19:82 Planeringsutv 19 BU 2015/0226 EJ m.fl../. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Skolväsendets överklagandenämnd, dnr 2015:273, angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Brunnsåkersskolan) skollagen 10 kap 30, (grundskola) Erbjuden placering vid Östergårdsskolan. Förvaltningschef 20 BU 2015/0160 A A m.fl../. Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Förvaltningsrätten målnr , angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Linehedsskolan) skollagen 9 kap 15, (förskoleklass) Erbjuden placering vid Andersbergsskolan Förvaltningschef 21 BU 2015/0242 Granskning för detaljplan SÄDEN 9, Snöstorp Planeringsutv 22 BU 2015/0105 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om bidragsbelopp (Eketånga Montessori) Förvaltningschef B VERKSAMHET / / / / //0504 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell Förskolechef Yvonne Berg Bengtsson Förskolechef Annette Altemyr Förskolechef Annette Altemyr Rektor Dick Hero /0415 Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell 2

6 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum 2015/0504 BU 2015/0118 BU 2015/ / /0505 BU 2015/0227 BU 2015/0229 BU 2015/0229 ÄRENDE/BESLUT Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev EM vid Getingeskolan Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev IK vid Getingeskolan Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 6 i skollagen Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om kränkande behandling, Österledsskolan Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om rätten till stöd, kränkande behandling, Bäckagårdsskolan Yttrande avseende anmälan om situationen för barn vid Lärkans förskola (tillsynsansvar och kränkande behandling) DELEGAT Rektor Dick Hero Kvalitets- och utvecklingschef Kvalitets- och utvecklingschef Rektor Yvonne Schnell Rektor Magnus Rudgard Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef / /0527 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Rektor Yvonne Schnell Rektor Yvonne Schnell C PERSONAL Tillsvidareanställd enligt LAS 5, projektledare 50% inom kvalitet och utvecklingsavdelningen from , Eva Ohlsson Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25%, inom skolområde Norr from tom , Petra Holmgren Tidsbegränsad anställning, lärare, 100%, inom skolområde Norr from tom , Jessica Laurila Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25% inom skolområde Söder from tom , Luljeta Cakolli Tillsvidareanställd legitimerad lärare, 100%, inom skolområde Norr from , Sandra Ågren. Kvalitet och utvecklingschef Patrik Engström Enhetschef Johanna Rognli Rektor Annika Palm Enhetschef Johanna Rognli Rektor Margareta Eriksson Tidsbegränsad anställning barnskötare i projekt korttidspool, Enhetschef Johanna 3

7 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT 83,25% inom skolområde Centrum from tom Tillsvidareanställd legitimerad förskollärare, 100%, inom skolområde Norr from , Helena Johansson Tillsvidareanställd studie och yrkesvägledare, 100%, inom skolområde Norr from , Nina Blomqvist Tillsvidareanställd grundskollärare %, inom skolområde Söder, from , Johan Hansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Jessica Magnusson Tillsvidareanställd fritidspedagog 100%, inom skolområde Söder, from , Robin Mortensson Tidsbegränsad projektanställning 50%, inom skolområde Söder, from tom , Linda Törner Tillsvidareanställd förskollärare 75%, inom skolområde Söder, from , Karolina Westergren Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl AB 4 barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Åsa Rosenqvist Tillsvidareanställd lärare på fritidshem 100%, inom skolområde Söder, from , Tom Abrahamsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 elevassistent 50%, inom skolområde Söder, from , Cecilia Nilsson Tillsvidareanställd grundskollärare 90%, inom skolområde Söder, from , Katarina Cederbratt Hognert Tillsvidareanställd barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Tina Norrby Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Amanda Johansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Matilda Johansson Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Victor Ivansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Eva-Maria Håkansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Erica DELEGAT Rognli Förskolechef Tommy Rosberg Rektor Hans Åkerlund Rektor Jan Årstrand Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor Magnus Ljungdahl Skolområdeschef Hans Dahlqvist Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor tillika förskolechef Leif Ljungberg Rektor Helén Smith Rektor Helén Smith Förskolechef Carina Norén Sundén Rektor Magnus Ljungdahl Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson 4

8 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT Snygg Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Simon Rova Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 barnskötare 80%, inom skolområde Söder, from , Kaspar Svedenmann Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Rijad Rashkaj Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Elin Rogersson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Christian Olsson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Martina Andreasson DELEGAT Rektor Lisbeth Gustafsson Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Rektor Linda Svensson Rektor Urban Thored Rektor Urban Thored D EKONOMI Avgiftsbefrielse nr 10 beviljad. Period Skolskjuts vid val av annan skola beviljad elev KS resten av läsår 14/15 i mån av plats. Controller Charlotte Holmgren Skolskjutssamordnare Charlotte Holmgren Avgiftsbefrielse nr 11 beviljad. Period Avgiftsbefrielse nr 12 beviljad. Gäller retroaktiv faktura för perioden Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren Skolskjuts vid växelvis boende beviljad för elev NK och WA. Skolskjuts för elev JB som flyttar till annat skolområde beviljad skolskjuts för att gå kvar åk 9 på sin gamla skola. Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren 5

9 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: BU 2015/0220 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Avd kvalitet och utveckling Göran Frisk E-post: Telefon: Tillsyn Granbackens förskola Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt bilagda tillsynsprotokoll. Sammanfattning Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande 6 1

10 förutsättningar och verksamheter. Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Ärendet Uppdrag Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Enligt BUN-beslut ska tillsyn av verksamheten ske kontinuerligt och systematiskt genom att samtliga verksamheter granskas under en 3-årscykel. Den tid som förflyter mellan två tillsynsbesök kan variera mellan de olika fristående verksamheterna. Oavsett vilken bedömning som gjorts efter ett tillsynsbesök ska tiden till nästa ordinarie tillsyn inte överstiga 3 år. Vid nyetablering görs ett första tillsynsbesök redan under det första verksamhetsårets utgång. Syftet med tillsynen är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. Barn-och ungdomsförvaltningens förvaltningskontor ansvarar för att granskning och tillsyn genomförs. Efter varje tillsyn sammanställs en rapport som innefattar tillsynsmyndighetens bedömning av hur förskolan/pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala beslut. Rapporten skickas till huvudman för fristående verksamhet för sakgranskning. Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos BUN. I rapporten ska det framgå förslag på åtgärder med tidsram och förslag till bedömning enligt sanktionstrappan. BUN fattar därefter beslut i ärendet. Om det vi tillsyn påträffas missförhållanden som kan betraktas som grövre och rendera kraftiga åtgärder enligt sanktionstrappan ska nämnden omedelbart informeras och fatta beslut i frågan. Bakgrund Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. 7 2

11 Analys, förslag och motivering Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Konsekvenser I det bilagda tillsynsprotokollet framgår det under stycket med rubrik Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsyn vad som bedöms som utvecklingsområde under Ingen anmärkning. Ärendets beredning Inom kommunen Regelbunden tillsyn har genomförts av Barn- och ungdomsförvaltningen genom Ann- Britt Jacobsson, förskolechef samt Göran Frisk, verksamhetsutredare. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet föredras på BUFSAM

12 Lista över bilagor 1. Tillsynsprotokoll För Barn- och ungdomsnämnden Richard Mortenlind Förvaltningschef Göran Frisk Verksamhetsutredare 4 9

13 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Skollagen 2010:800, 26 kap 4 Om den fristående förskolan/den pedagogiska omsorgen Verksamhetens namn Huvudman för verksamheten Granbackens förskola Adress Varegårdsvägen 9, Holm Fristående förskola Kontaktperson för verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Pedagogisk omsorg Svenska kyrkan - Halmstads Pastorat Telefonnummer Genomförande av tillsynen Ansvarig tjänsteman Göran Frisk Medverkande från den fristående verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Kyrkoherde Magnus Aasa, förskollärare Sandra Erlandsson samt bamskötare Helene Dock-Ljungek Typ av tillsyn Medverkande tjänstemän Ann-Britt Jacobsson Datum för tillsynens genomförande maj 2015 Regelbunden tillsyn Flygande tillsyn Riktad tillsyn Löpande granskning & tillsyn Beskrivning av genomförandet av tillsynen Verksamhetsbesök samtal samtal med förskolechef, 2 medarbetare samt huvudmannarepresentant. Områden granskade vid tillsynen Verksamhetens ekonomi Avgifter (skollagen 8 kap, 20 ) Villkor för godkännande och beslut om bidrag (skollagen 2 kap. 5 ) Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag Verksamhetens organisation Huvudmannens ansvar för utbildningen (skollagen 2 kap, 2 ) Ledningen av utbildningen (skollagen 2 kap, 9-11 ) Lärare och förskollärare (skollagen 2 kap, 13 ) Registerkontroll av personal (skollagen 2 kap, 31 ) Kompetensutveckling (skollagen 2 kap, 34 ) Systematiskt kvalitetsarbete (skollagen 4 kap, 3-8 ) Inflytande och samråd (skollagen 4 kap, 9, ) Erbjudande om förskola (skollagen 8 kap, 3-7 ) Barngrupperna och miljön (skollagen 8 kap, 8 ) BUF Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos BUF. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång/år få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av PUL-ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

14 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Särskilt stöd (skollagen 8 kap, 9 ) Modersmål (skollagen 8 kap, 10 ) Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal (skollagen 8 kap, 11 ) Mottagande och urval (skollagen 8 kap, ) Samverkan och anmälan till socialnämnden (skollagen 29 kap, 13 ) Tystnadsplikt (skollagen 29 kap, 14 ) Förskola och hem (Lpfö98 rev, kap 2.4) Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Lpfö98 rev, kap 2.5) Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98 rev, kap 2.6) Förskolechefens ansvar (Lpfö98 rev, kap 2.7) Verksamhetens pedagogiska innehåll Syftet med utbildningen (skollagen 1 kap, 4 ) Utformningen av utbildningen (skollagen 1 kap, 5, 7 ) Barns lärande och personliga utveckling (skollagen 3 kap, 3 ) Information om barnets utveckling (skollagen 3 kap, 4 ) Utbildningens syfte (skollagen 8 kap, 2 ) Normer och värden (Lpfö98 rev, kap 2.1) Utveckling och lärande (Lpfö98 rev, kap 2.2) Barns inflytande (Lpfö98 rev, kap 2.3) Övrigt Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Halmstads pastorat har ganska nyligen genomfört en omorganisation av den förskoleverksamhet de ansvarar för (4 förskolor) och i nuvarande organisation återfinns det en förskolechef på heltid. Inför tillsynsbesöket har begärda handlingar inkommit inom föreskriven tid. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskolor kan redovisa. Den fastighet som förskolan är inrymd i är en villa som kan upplevas som något sliten och tungarbetad då det finns svårigheter att lokalerna inte är tillräckliga för att skapa goda lärmiljöer för barnen. Långt framskridna planer finns dock på att bygga ny och större förskola, vilket bör bedömmas positivt. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överenstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

15 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Flera framarbetade dokument inom detta område behöver förankras mer i verksamheten och vardagen. Dock ses det som en påbörjad process och därmed inger det ingen oro. Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsynen (Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om åtgärder och sanktioner) Ingen åtgärd (skollagen 26 kap, 12 ) Bedömning: Framarbetade dokument tillhörande det systematiska kvalitetsarbetet bör förankras mer i verksamheten. Anmärkning (skollagen 26 kap, 11 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande (skollagen 26 kap, 10 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande med vite (skollagen 26 kap, 27 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Återkallelse (skollagen 26 kap, ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Tillfälligt verksamhetsförbud (skollagen 26 kap, 18 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Övrigt Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

16 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Underskrift Datum och plats Diarienummer 25 maj 2015 BU 2015/0220 Ansvarig tjänsteman Namnförtydligande Göran Frisk Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

17 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg Från Skollagen 2010: kap: Definition av tillsyn: 2 Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Tillsynens omfattning 4 En kommun har tillsyn över: 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 andra stycket, och 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10. Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. följs. Tillträde till lokaler och andra utrymmen 6 En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Uppgiftsskyldighet 7 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Förebyggande åtgärder 9 Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Denna blankett ska användas vid tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Halmstad. Originalet av dokumentet ska förvaras systematiskt i BUNs diarium. En kopia ska ges till granskad verksamhet. Mer information finns i BUFs rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

18 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2015/0244 Version: 1,0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Barn- och ungdomsförvaltningen E-post: Telefon: Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga Förslag till beslut 1. Att ge bifall till förslaget att: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Bidraget skall som lägst uppgå till 800 kr per person. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Sammanfattning I promemorian från Socialdepartementet finns förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag skall lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. För att ge barn och unga bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon och kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden ombedes komma in med yttrande senast 30 juni Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att godkänna förslaget. 15 1

19 Ärendet Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Frågeställningar är: Vad innebär förslaget för Halmstads kommun? Vilka för och nackdelar finns med förslaget för nämndens verksamhet? Bakgrund I en kartläggning gjord av Socialstyrelsen 2013, görs antagandet att cirka procent av barnen i grundskoleåldern (8-16 år) kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Givet att det inte finns ett större behov i åldern år skulle det innebära att mellan och barn och unga, 8-19 år, är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Kostnaden för glasögon varierar. Ett par enkla glasögon inklusive glas och båge till barn och unga kan kosta runt 500 kronor medan ett par glasögon med bättre glas, repskydd och båge kan kosta cirka kronor. Andra former av stöd I de fall ett barn har ett så svårt synfel att barnet bedöms ha en funktionsnedsättning ska landstinget erbjuda de hjälpmedel som den enskilde har behov av utifrån den påverkan synfelet har på det dagliga livet. En sådan bedömning görs av hälso- och sjukvården i varje enskilt fall. Genom socialtjänstlagen (2001:452) kan kommuner bistå med ekonomisk hjälp för den som är i behov av glasögon och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vårdbidrag kan ges till den som har stora merkostnader på grund av ett barns funktionsnedsättning och kan vara utgifter för glasögon. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2013 visar att bidragsgivningen för glasögon till barn och unga är ojämn, dels vad gäller vilka landsting som ger bidrag, dels hur stort bidraget är. Barnhjälpsorganisationen Majblomman har i en rapport 2014 Majblomman om skolbarns rätt till glasögon påtalat de ojämlika förutsättningarna för att få bidrag för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0-7 år. De varierar mellan 400 kronor och 725 kronor. Regeringen utgår ifrån att dessa bidrag kommer att finnas kvar. För barn över 8 år och 16 2

20 upp till 19 år är det endast fem landsting som ger bidrag för standardglasögon och beloppen varierar mellan 300 kronor och kronor. I Halmstad får barn och ungdom från 8 år och till och med 19 år bidrag från Regionen utifrån synfel och styrka på glasögonen. Synfel som kan ge bidrag är: översynthet, närsynthet och brytningsfel. Bidraget för glasögon och kontaktlinser är 450 kronor och utbetalas vartannat år räknat från det datum då bidraget mottagits. Summan dras av i butiken och butiken får bidraget efter att ha lämnat ett underlag till Regionen. Analys, förslag och motivering Förslag: I hälso-och sjukvårdslagen införs en bestämmelse om att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Lagändring och ny förordning ska träda i kraft den 1 januari Motivering: Skälen för förslaget är en mer jämlik tillgång på glasögon som bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomiskt utsatthet och idag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap. I dagsläget råder det skillnader i landstingens bidragsgivning till glasögon för barn och unga. Få landsting ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraderna varierar. Syftet med förslaget är att införa ett bidrag för att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på egna villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. Förslaget innebär att bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som lägst får uppgå till 800 kronor per barn eller ung person. Bidraget bör inte ges för kostnad för skadade eller borttappade glasögon eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Utgångspunkt för förslaget är att 13 procent av barn och unga i åldern 8 till 19 år är i behov av glasögon och kontaktlinser. Det innebär drygt barn och unga. Enligt SCB:s prognos förväntas målgruppen att öka med cirka 20 procent fram till Bidragshanteringen sker genom landstingen som redan idag ger bidrag för glasögon och det finns uppbyggda system och strukturer som kan användas. Det är upp till varje landsting att bedöma om ett högre bidrag ska ges än det som föreslås i promemorian. Förutsättningar för att få bidrag till glasögon eller kontaktlinser så krävs recept eller ordinationsunderlag från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Återbetalningsskyldighet föreslås då man har lämnat oriktiga uppgifter, fått för högt belopp och om bidraget inte har använts till rätt ändamål. Förslaget bedöms inskränka på den kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning måste vägas mot förslagets syfte, dvs. bidra till att barn och unga i åldrarna 8-19 år får förbättrade förutsättningar att delta i samhället på lika villkor. 17 3

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Bidrag för glasögon till barn och unga Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Åsa Regnér Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2015-01-28 n 1 av 13 Plats och tid: Kungsgatan 25, kl. 09:00-15:30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Tove Bergman (MP),

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET 1 Utbildningskontoret ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Diarienummer Fullständigt ifylld ansökan inklusive alla bilagor skickas till: Linköpings kommun Utbildningskontoret

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer