Barn- och ungdomsnämndens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kungsgatan 25, 3 vån Sammanträdesdatum: Tid: 09:00- ca 16:00 Ordförande: Tove Bergman Sekreterare: Ulrika Bodenäs Arvidsson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 BU 2015/0001 Delegationsbeslut 4 BU 2015/0220 Tillsyn av Granbackens förskola 5 BU 2015/0244 Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga 6 BU 2015/0002 Budgetuppföljning 7 BU 2015/0233 Yttrande över förslag till Handlingsprogram för hållbar energi 8 BU 2013/0438 Inriktningsbeslut gällande stadieindelad grundskola BU 2015/0013 Övriga frågor 10 BU 2015/0011 Information -Verksamhetsplan Samhällsbyggnadskontorets/samhällsbyggnadsutskottets roll när det gäller lokaler till förskolan och grundskolan -Delredovisning fördjupade uppdrag (Bun ) -Barn- och ungdomsförvaltningens utredning om den framtida skolorganisationen -Pågående chefsrekryteringar -Uppehåll/flytt öppna förskolan Söndrum

4 1(1) Anmälningsärende delegation Diarienummer: BU 2015/0001 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Planeringsavdelningen Siv-Britt Håkansson E-post: Telefon: Delegationsbeslut Ärendet Beslut fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser, har sammanställts för barn- och ungdomsnämndens kännedom. A Allmän nr , B Verksamhet nr , C Personal nr , D Ekonomi nr Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga sammanställningarna till handlingarna. 1 1

5 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT MAJ 2015 NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT DELEGAT 17 BU 2015/0203 A ALLMÄN Yttrande över samråd för detaljplan FYLLINGE 20:393 Planeringsutv 18 BU 2015/0223 Yttrande över granskning för detaljplan SNÖSTORP 19:82 Planeringsutv 19 BU 2015/0226 EJ m.fl../. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Skolväsendets överklagandenämnd, dnr 2015:273, angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Brunnsåkersskolan) skollagen 10 kap 30, (grundskola) Erbjuden placering vid Östergårdsskolan. Förvaltningschef 20 BU 2015/0160 A A m.fl../. Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Förvaltningsrätten målnr , angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Linehedsskolan) skollagen 9 kap 15, (förskoleklass) Erbjuden placering vid Andersbergsskolan Förvaltningschef 21 BU 2015/0242 Granskning för detaljplan SÄDEN 9, Snöstorp Planeringsutv 22 BU 2015/0105 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om bidragsbelopp (Eketånga Montessori) Förvaltningschef B VERKSAMHET / / / / //0504 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell Förskolechef Yvonne Berg Bengtsson Förskolechef Annette Altemyr Förskolechef Annette Altemyr Rektor Dick Hero /0415 Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell 2

6 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum 2015/0504 BU 2015/0118 BU 2015/ / /0505 BU 2015/0227 BU 2015/0229 BU 2015/0229 ÄRENDE/BESLUT Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev EM vid Getingeskolan Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev IK vid Getingeskolan Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 6 i skollagen Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om kränkande behandling, Österledsskolan Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om rätten till stöd, kränkande behandling, Bäckagårdsskolan Yttrande avseende anmälan om situationen för barn vid Lärkans förskola (tillsynsansvar och kränkande behandling) DELEGAT Rektor Dick Hero Kvalitets- och utvecklingschef Kvalitets- och utvecklingschef Rektor Yvonne Schnell Rektor Magnus Rudgard Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef / /0527 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Rektor Yvonne Schnell Rektor Yvonne Schnell C PERSONAL Tillsvidareanställd enligt LAS 5, projektledare 50% inom kvalitet och utvecklingsavdelningen from , Eva Ohlsson Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25%, inom skolområde Norr from tom , Petra Holmgren Tidsbegränsad anställning, lärare, 100%, inom skolområde Norr from tom , Jessica Laurila Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25% inom skolområde Söder from tom , Luljeta Cakolli Tillsvidareanställd legitimerad lärare, 100%, inom skolområde Norr from , Sandra Ågren. Kvalitet och utvecklingschef Patrik Engström Enhetschef Johanna Rognli Rektor Annika Palm Enhetschef Johanna Rognli Rektor Margareta Eriksson Tidsbegränsad anställning barnskötare i projekt korttidspool, Enhetschef Johanna 3

7 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT 83,25% inom skolområde Centrum from tom Tillsvidareanställd legitimerad förskollärare, 100%, inom skolområde Norr from , Helena Johansson Tillsvidareanställd studie och yrkesvägledare, 100%, inom skolområde Norr from , Nina Blomqvist Tillsvidareanställd grundskollärare %, inom skolområde Söder, from , Johan Hansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Jessica Magnusson Tillsvidareanställd fritidspedagog 100%, inom skolområde Söder, from , Robin Mortensson Tidsbegränsad projektanställning 50%, inom skolområde Söder, from tom , Linda Törner Tillsvidareanställd förskollärare 75%, inom skolområde Söder, from , Karolina Westergren Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl AB 4 barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Åsa Rosenqvist Tillsvidareanställd lärare på fritidshem 100%, inom skolområde Söder, from , Tom Abrahamsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 elevassistent 50%, inom skolområde Söder, from , Cecilia Nilsson Tillsvidareanställd grundskollärare 90%, inom skolområde Söder, from , Katarina Cederbratt Hognert Tillsvidareanställd barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Tina Norrby Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Amanda Johansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Matilda Johansson Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Victor Ivansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Eva-Maria Håkansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Erica DELEGAT Rognli Förskolechef Tommy Rosberg Rektor Hans Åkerlund Rektor Jan Årstrand Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor Magnus Ljungdahl Skolområdeschef Hans Dahlqvist Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor tillika förskolechef Leif Ljungberg Rektor Helén Smith Rektor Helén Smith Förskolechef Carina Norén Sundén Rektor Magnus Ljungdahl Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson 4

8 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT Snygg Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Simon Rova Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 barnskötare 80%, inom skolområde Söder, from , Kaspar Svedenmann Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Rijad Rashkaj Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Elin Rogersson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Christian Olsson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Martina Andreasson DELEGAT Rektor Lisbeth Gustafsson Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Rektor Linda Svensson Rektor Urban Thored Rektor Urban Thored D EKONOMI Avgiftsbefrielse nr 10 beviljad. Period Skolskjuts vid val av annan skola beviljad elev KS resten av läsår 14/15 i mån av plats. Controller Charlotte Holmgren Skolskjutssamordnare Charlotte Holmgren Avgiftsbefrielse nr 11 beviljad. Period Avgiftsbefrielse nr 12 beviljad. Gäller retroaktiv faktura för perioden Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren Skolskjuts vid växelvis boende beviljad för elev NK och WA. Skolskjuts för elev JB som flyttar till annat skolområde beviljad skolskjuts för att gå kvar åk 9 på sin gamla skola. Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren 5

9 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: BU 2015/0220 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Avd kvalitet och utveckling Göran Frisk E-post: Telefon: Tillsyn Granbackens förskola Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt bilagda tillsynsprotokoll. Sammanfattning Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande 6 1

10 förutsättningar och verksamheter. Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Ärendet Uppdrag Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Enligt BUN-beslut ska tillsyn av verksamheten ske kontinuerligt och systematiskt genom att samtliga verksamheter granskas under en 3-årscykel. Den tid som förflyter mellan två tillsynsbesök kan variera mellan de olika fristående verksamheterna. Oavsett vilken bedömning som gjorts efter ett tillsynsbesök ska tiden till nästa ordinarie tillsyn inte överstiga 3 år. Vid nyetablering görs ett första tillsynsbesök redan under det första verksamhetsårets utgång. Syftet med tillsynen är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. Barn-och ungdomsförvaltningens förvaltningskontor ansvarar för att granskning och tillsyn genomförs. Efter varje tillsyn sammanställs en rapport som innefattar tillsynsmyndighetens bedömning av hur förskolan/pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala beslut. Rapporten skickas till huvudman för fristående verksamhet för sakgranskning. Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos BUN. I rapporten ska det framgå förslag på åtgärder med tidsram och förslag till bedömning enligt sanktionstrappan. BUN fattar därefter beslut i ärendet. Om det vi tillsyn påträffas missförhållanden som kan betraktas som grövre och rendera kraftiga åtgärder enligt sanktionstrappan ska nämnden omedelbart informeras och fatta beslut i frågan. Bakgrund Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. 7 2

11 Analys, förslag och motivering Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Konsekvenser I det bilagda tillsynsprotokollet framgår det under stycket med rubrik Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsyn vad som bedöms som utvecklingsområde under Ingen anmärkning. Ärendets beredning Inom kommunen Regelbunden tillsyn har genomförts av Barn- och ungdomsförvaltningen genom Ann- Britt Jacobsson, förskolechef samt Göran Frisk, verksamhetsutredare. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet föredras på BUFSAM

12 Lista över bilagor 1. Tillsynsprotokoll För Barn- och ungdomsnämnden Richard Mortenlind Förvaltningschef Göran Frisk Verksamhetsutredare 4 9

13 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Skollagen 2010:800, 26 kap 4 Om den fristående förskolan/den pedagogiska omsorgen Verksamhetens namn Huvudman för verksamheten Granbackens förskola Adress Varegårdsvägen 9, Holm Fristående förskola Kontaktperson för verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Pedagogisk omsorg Svenska kyrkan - Halmstads Pastorat Telefonnummer Genomförande av tillsynen Ansvarig tjänsteman Göran Frisk Medverkande från den fristående verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Kyrkoherde Magnus Aasa, förskollärare Sandra Erlandsson samt bamskötare Helene Dock-Ljungek Typ av tillsyn Medverkande tjänstemän Ann-Britt Jacobsson Datum för tillsynens genomförande maj 2015 Regelbunden tillsyn Flygande tillsyn Riktad tillsyn Löpande granskning & tillsyn Beskrivning av genomförandet av tillsynen Verksamhetsbesök samtal samtal med förskolechef, 2 medarbetare samt huvudmannarepresentant. Områden granskade vid tillsynen Verksamhetens ekonomi Avgifter (skollagen 8 kap, 20 ) Villkor för godkännande och beslut om bidrag (skollagen 2 kap. 5 ) Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag Verksamhetens organisation Huvudmannens ansvar för utbildningen (skollagen 2 kap, 2 ) Ledningen av utbildningen (skollagen 2 kap, 9-11 ) Lärare och förskollärare (skollagen 2 kap, 13 ) Registerkontroll av personal (skollagen 2 kap, 31 ) Kompetensutveckling (skollagen 2 kap, 34 ) Systematiskt kvalitetsarbete (skollagen 4 kap, 3-8 ) Inflytande och samråd (skollagen 4 kap, 9, ) Erbjudande om förskola (skollagen 8 kap, 3-7 ) Barngrupperna och miljön (skollagen 8 kap, 8 ) BUF Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos BUF. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång/år få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av PUL-ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

14 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Särskilt stöd (skollagen 8 kap, 9 ) Modersmål (skollagen 8 kap, 10 ) Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal (skollagen 8 kap, 11 ) Mottagande och urval (skollagen 8 kap, ) Samverkan och anmälan till socialnämnden (skollagen 29 kap, 13 ) Tystnadsplikt (skollagen 29 kap, 14 ) Förskola och hem (Lpfö98 rev, kap 2.4) Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Lpfö98 rev, kap 2.5) Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98 rev, kap 2.6) Förskolechefens ansvar (Lpfö98 rev, kap 2.7) Verksamhetens pedagogiska innehåll Syftet med utbildningen (skollagen 1 kap, 4 ) Utformningen av utbildningen (skollagen 1 kap, 5, 7 ) Barns lärande och personliga utveckling (skollagen 3 kap, 3 ) Information om barnets utveckling (skollagen 3 kap, 4 ) Utbildningens syfte (skollagen 8 kap, 2 ) Normer och värden (Lpfö98 rev, kap 2.1) Utveckling och lärande (Lpfö98 rev, kap 2.2) Barns inflytande (Lpfö98 rev, kap 2.3) Övrigt Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Halmstads pastorat har ganska nyligen genomfört en omorganisation av den förskoleverksamhet de ansvarar för (4 förskolor) och i nuvarande organisation återfinns det en förskolechef på heltid. Inför tillsynsbesöket har begärda handlingar inkommit inom föreskriven tid. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskolor kan redovisa. Den fastighet som förskolan är inrymd i är en villa som kan upplevas som något sliten och tungarbetad då det finns svårigheter att lokalerna inte är tillräckliga för att skapa goda lärmiljöer för barnen. Långt framskridna planer finns dock på att bygga ny och större förskola, vilket bör bedömmas positivt. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överenstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

15 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Flera framarbetade dokument inom detta område behöver förankras mer i verksamheten och vardagen. Dock ses det som en påbörjad process och därmed inger det ingen oro. Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsynen (Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om åtgärder och sanktioner) Ingen åtgärd (skollagen 26 kap, 12 ) Bedömning: Framarbetade dokument tillhörande det systematiska kvalitetsarbetet bör förankras mer i verksamheten. Anmärkning (skollagen 26 kap, 11 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande (skollagen 26 kap, 10 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande med vite (skollagen 26 kap, 27 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Återkallelse (skollagen 26 kap, ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Tillfälligt verksamhetsförbud (skollagen 26 kap, 18 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Övrigt Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

16 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Underskrift Datum och plats Diarienummer 25 maj 2015 BU 2015/0220 Ansvarig tjänsteman Namnförtydligande Göran Frisk Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

17 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg Från Skollagen 2010: kap: Definition av tillsyn: 2 Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Tillsynens omfattning 4 En kommun har tillsyn över: 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 andra stycket, och 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10. Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. följs. Tillträde till lokaler och andra utrymmen 6 En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Uppgiftsskyldighet 7 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Förebyggande åtgärder 9 Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Denna blankett ska användas vid tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Halmstad. Originalet av dokumentet ska förvaras systematiskt i BUNs diarium. En kopia ska ges till granskad verksamhet. Mer information finns i BUFs rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

18 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2015/0244 Version: 1,0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Barn- och ungdomsförvaltningen E-post: Telefon: Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga Förslag till beslut 1. Att ge bifall till förslaget att: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Bidraget skall som lägst uppgå till 800 kr per person. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Sammanfattning I promemorian från Socialdepartementet finns förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag skall lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. För att ge barn och unga bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon och kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden ombedes komma in med yttrande senast 30 juni Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att godkänna förslaget. 15 1

19 Ärendet Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Frågeställningar är: Vad innebär förslaget för Halmstads kommun? Vilka för och nackdelar finns med förslaget för nämndens verksamhet? Bakgrund I en kartläggning gjord av Socialstyrelsen 2013, görs antagandet att cirka procent av barnen i grundskoleåldern (8-16 år) kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Givet att det inte finns ett större behov i åldern år skulle det innebära att mellan och barn och unga, 8-19 år, är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Kostnaden för glasögon varierar. Ett par enkla glasögon inklusive glas och båge till barn och unga kan kosta runt 500 kronor medan ett par glasögon med bättre glas, repskydd och båge kan kosta cirka kronor. Andra former av stöd I de fall ett barn har ett så svårt synfel att barnet bedöms ha en funktionsnedsättning ska landstinget erbjuda de hjälpmedel som den enskilde har behov av utifrån den påverkan synfelet har på det dagliga livet. En sådan bedömning görs av hälso- och sjukvården i varje enskilt fall. Genom socialtjänstlagen (2001:452) kan kommuner bistå med ekonomisk hjälp för den som är i behov av glasögon och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vårdbidrag kan ges till den som har stora merkostnader på grund av ett barns funktionsnedsättning och kan vara utgifter för glasögon. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2013 visar att bidragsgivningen för glasögon till barn och unga är ojämn, dels vad gäller vilka landsting som ger bidrag, dels hur stort bidraget är. Barnhjälpsorganisationen Majblomman har i en rapport 2014 Majblomman om skolbarns rätt till glasögon påtalat de ojämlika förutsättningarna för att få bidrag för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0-7 år. De varierar mellan 400 kronor och 725 kronor. Regeringen utgår ifrån att dessa bidrag kommer att finnas kvar. För barn över 8 år och 16 2

20 upp till 19 år är det endast fem landsting som ger bidrag för standardglasögon och beloppen varierar mellan 300 kronor och kronor. I Halmstad får barn och ungdom från 8 år och till och med 19 år bidrag från Regionen utifrån synfel och styrka på glasögonen. Synfel som kan ge bidrag är: översynthet, närsynthet och brytningsfel. Bidraget för glasögon och kontaktlinser är 450 kronor och utbetalas vartannat år räknat från det datum då bidraget mottagits. Summan dras av i butiken och butiken får bidraget efter att ha lämnat ett underlag till Regionen. Analys, förslag och motivering Förslag: I hälso-och sjukvårdslagen införs en bestämmelse om att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Lagändring och ny förordning ska träda i kraft den 1 januari Motivering: Skälen för förslaget är en mer jämlik tillgång på glasögon som bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomiskt utsatthet och idag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap. I dagsläget råder det skillnader i landstingens bidragsgivning till glasögon för barn och unga. Få landsting ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraderna varierar. Syftet med förslaget är att införa ett bidrag för att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på egna villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. Förslaget innebär att bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som lägst får uppgå till 800 kronor per barn eller ung person. Bidraget bör inte ges för kostnad för skadade eller borttappade glasögon eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Utgångspunkt för förslaget är att 13 procent av barn och unga i åldern 8 till 19 år är i behov av glasögon och kontaktlinser. Det innebär drygt barn och unga. Enligt SCB:s prognos förväntas målgruppen att öka med cirka 20 procent fram till Bidragshanteringen sker genom landstingen som redan idag ger bidrag för glasögon och det finns uppbyggda system och strukturer som kan användas. Det är upp till varje landsting att bedöma om ett högre bidrag ska ges än det som föreslås i promemorian. Förutsättningar för att få bidrag till glasögon eller kontaktlinser så krävs recept eller ordinationsunderlag från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Återbetalningsskyldighet föreslås då man har lämnat oriktiga uppgifter, fått för högt belopp och om bidraget inte har använts till rätt ändamål. Förslaget bedöms inskränka på den kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning måste vägas mot förslagets syfte, dvs. bidra till att barn och unga i åldrarna 8-19 år får förbättrade förutsättningar att delta i samhället på lika villkor. 17 3

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Bidrag för glasögon till barn och unga Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Åsa Regnér Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:71

Regeringens proposition 2015/16:71 Regeringens proposition 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Prop. 2015/16:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Åsa Regnér

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 1.1 Allmänt 1.2 Syfte med

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg Utbildningsförvaltningen Utbildningskansliet 2016-05-02 1(6) Yvonne Brogaard Nelson +4646 357056 Yvonne.brogaard-nelson@lund.se Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Sidan 1 av 11

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Sidan 1 av 11 Barn- och ungdomsnämnden 2014-11-24 n 1 av 11 Plats och tid: Kungsgatan 25, Kungsgatan, kl. 08:30-12:00 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola 2013-02-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/38 Skolgångens förskola AB Skolgången 3 236 33 Höllviken Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola Huvudman: Skolgångens förskola AB 2013-02-18 2

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 77 2015/ 964 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Bidrag till glasögon för barn och unga Remiss

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2017-02-15 5 Information- Rapport efter tillsyn 2016 (BUN 2016.729) Beslut Förskoleutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola 2014-12-10 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola Huvudman: Montessori Vellinge Grundskola AB 2014-12-10 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Årlig rapport Sandra Backlund Dnr Bun 2016/114 Utredare Mars 2016 2016-03-11 1 (4) 1. SAMMANFATTNING Enligt skollagen 26 kap. 4 har en kommun tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 1. Tillsyn Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Riktlinje 2016-03-15 Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Antagen av utbildningsnämnden 2016-03-15 Riktlinjerna beskriver vad som krävs för godkännande

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn av Getingeskolan 2 och Östergårdsskolans särskola

Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn av Getingeskolan 2 och Östergårdsskolans särskola 1(6) Tjänsteskrivelse 2016-07-06 Diarienummer: BU 2016/0235 Version: 1,0 Beslutsorgan: BU Enhet: Kvalitet & utvecklingsavdelningen Gittan Claesson, Pauline Broholm Lindberg E-post: gittan.claesson@halmstad.se

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: UF/2016:254 Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden Dokumentet beslutades den: 8

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola 2013-03-12 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/43 Östra Grevie Montessoriförskola AB Gamla Landsvägen 27 235 99 Vellinge Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem

Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem Årlig rapport Liselott Svensson Mars 2012 Bun Dnr 2012/88 2012-03-30 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. FÖRÄNDRINGAR FRÅN 1 JULI 2011...2 4.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer