Barn- och ungdomsnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kungsgatan 25, 3 vån Sammanträdesdatum: Tid: 09:00- ca 16:00 Ordförande: Tove Bergman Sekreterare: Ulrika Bodenäs Arvidsson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Barn- och ungdomsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 BU 2015/0001 Delegationsbeslut 4 BU 2015/0220 Tillsyn av Granbackens förskola 5 BU 2015/0244 Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga 6 BU 2015/0002 Budgetuppföljning 7 BU 2015/0233 Yttrande över förslag till Handlingsprogram för hållbar energi 8 BU 2013/0438 Inriktningsbeslut gällande stadieindelad grundskola BU 2015/0013 Övriga frågor 10 BU 2015/0011 Information -Verksamhetsplan Samhällsbyggnadskontorets/samhällsbyggnadsutskottets roll när det gäller lokaler till förskolan och grundskolan -Delredovisning fördjupade uppdrag (Bun ) -Barn- och ungdomsförvaltningens utredning om den framtida skolorganisationen -Pågående chefsrekryteringar -Uppehåll/flytt öppna förskolan Söndrum

4 1(1) Anmälningsärende delegation Diarienummer: BU 2015/0001 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Planeringsavdelningen Siv-Britt Håkansson E-post: Telefon: Delegationsbeslut Ärendet Beslut fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser, har sammanställts för barn- och ungdomsnämndens kännedom. A Allmän nr , B Verksamhet nr , C Personal nr , D Ekonomi nr Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga sammanställningarna till handlingarna. 1 1

5 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT MAJ 2015 NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT DELEGAT 17 BU 2015/0203 A ALLMÄN Yttrande över samråd för detaljplan FYLLINGE 20:393 Planeringsutv 18 BU 2015/0223 Yttrande över granskning för detaljplan SNÖSTORP 19:82 Planeringsutv 19 BU 2015/0226 EJ m.fl../. Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Skolväsendets överklagandenämnd, dnr 2015:273, angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Brunnsåkersskolan) skollagen 10 kap 30, (grundskola) Erbjuden placering vid Östergårdsskolan. Förvaltningschef 20 BU 2015/0160 A A m.fl../. Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämnden, svaromål till Förvaltningsrätten målnr , angående överklagat beslut, avslag på önskad placering vid skolenhet (Linehedsskolan) skollagen 9 kap 15, (förskoleklass) Erbjuden placering vid Andersbergsskolan Förvaltningschef 21 BU 2015/0242 Granskning för detaljplan SÄDEN 9, Snöstorp Planeringsutv 22 BU 2015/0105 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om bidragsbelopp (Eketånga Montessori) Förvaltningschef B VERKSAMHET / / / / //0504 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i förskola enligt 8 kap, 5 i skollagen Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell Förskolechef Yvonne Berg Bengtsson Förskolechef Annette Altemyr Förskolechef Annette Altemyr Rektor Dick Hero /0415 Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 5 i skollagen Rektor Yvonne Schnell 2

6 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum 2015/0504 BU 2015/0118 BU 2015/ / /0505 BU 2015/0227 BU 2015/0229 BU 2015/0229 ÄRENDE/BESLUT Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev EM vid Getingeskolan Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen efter anmälan och utredning av skolsituation för elev IK vid Getingeskolan Beslut om utbildning i fritidshem enligt 14 kap, 6 i skollagen Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om kränkande behandling, Österledsskolan Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan om rätten till stöd, kränkande behandling, Bäckagårdsskolan Yttrande avseende anmälan om situationen för barn vid Lärkans förskola (tillsynsansvar och kränkande behandling) DELEGAT Rektor Dick Hero Kvalitets- och utvecklingschef Kvalitets- och utvecklingschef Rektor Yvonne Schnell Rektor Magnus Rudgard Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef / /0527 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Beslut om val av skola enligt 10 kap, 30 i skollagen 2010:800 Rektor Yvonne Schnell Rektor Yvonne Schnell C PERSONAL Tillsvidareanställd enligt LAS 5, projektledare 50% inom kvalitet och utvecklingsavdelningen from , Eva Ohlsson Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25%, inom skolområde Norr from tom , Petra Holmgren Tidsbegränsad anställning, lärare, 100%, inom skolområde Norr from tom , Jessica Laurila Tidsbegränsad anställning, barnskötare i projekt korttidspool, 83,25% inom skolområde Söder from tom , Luljeta Cakolli Tillsvidareanställd legitimerad lärare, 100%, inom skolområde Norr from , Sandra Ågren. Kvalitet och utvecklingschef Patrik Engström Enhetschef Johanna Rognli Rektor Annika Palm Enhetschef Johanna Rognli Rektor Margareta Eriksson Tidsbegränsad anställning barnskötare i projekt korttidspool, Enhetschef Johanna 3

7 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT 83,25% inom skolområde Centrum from tom Tillsvidareanställd legitimerad förskollärare, 100%, inom skolområde Norr from , Helena Johansson Tillsvidareanställd studie och yrkesvägledare, 100%, inom skolområde Norr from , Nina Blomqvist Tillsvidareanställd grundskollärare %, inom skolområde Söder, from , Johan Hansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Jessica Magnusson Tillsvidareanställd fritidspedagog 100%, inom skolområde Söder, from , Robin Mortensson Tidsbegränsad projektanställning 50%, inom skolområde Söder, from tom , Linda Törner Tillsvidareanställd förskollärare 75%, inom skolområde Söder, from , Karolina Westergren Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl AB 4 barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Åsa Rosenqvist Tillsvidareanställd lärare på fritidshem 100%, inom skolområde Söder, from , Tom Abrahamsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 elevassistent 50%, inom skolområde Söder, from , Cecilia Nilsson Tillsvidareanställd grundskollärare 90%, inom skolområde Söder, from , Katarina Cederbratt Hognert Tillsvidareanställd barnskötare 100%, inom skolområde Söder, from , Tina Norrby Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Amanda Johansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Matilda Johansson Tillsvidareanställd grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Victor Ivansson Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Eva-Maria Håkansson Tidsbegränsad anställning förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Erica DELEGAT Rognli Förskolechef Tommy Rosberg Rektor Hans Åkerlund Rektor Jan Årstrand Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor Magnus Ljungdahl Skolområdeschef Hans Dahlqvist Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Rektor tillika förskolechef Leif Ljungberg Rektor Helén Smith Rektor Helén Smith Förskolechef Carina Norén Sundén Rektor Magnus Ljungdahl Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Förskolechef Caroline Ydén Pihl Förskolechef Lena Karlsson 4

8 BARN- & UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN DELEGATIONSBESLUT NR DNR/ Beslutsdatum ÄRENDE/BESLUT Snygg Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Simon Rova Tillsvidareanställd förskollärare 100%, inom skolområde Söder, from , Caroline Bengtsson Tillsvidareanställd enl LAS 5 barnskötare 80%, inom skolområde Söder, from , Kaspar Svedenmann Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Rijad Rashkaj Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Elin Rogersson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Christian Olsson Tidsbegränsad anställning grundskollärare 100%, inom skolområde Söder, from tom , Martina Andreasson DELEGAT Rektor Lisbeth Gustafsson Förskolechef Lena Karlsson Förskolechef Christina Jönne Rektor Linda Svensson Rektor Linda Svensson Rektor Urban Thored Rektor Urban Thored D EKONOMI Avgiftsbefrielse nr 10 beviljad. Period Skolskjuts vid val av annan skola beviljad elev KS resten av läsår 14/15 i mån av plats. Controller Charlotte Holmgren Skolskjutssamordnare Charlotte Holmgren Avgiftsbefrielse nr 11 beviljad. Period Avgiftsbefrielse nr 12 beviljad. Gäller retroaktiv faktura för perioden Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren Skolskjuts vid växelvis boende beviljad för elev NK och WA. Skolskjuts för elev JB som flyttar till annat skolområde beviljad skolskjuts för att gå kvar åk 9 på sin gamla skola. Controller Charlotte Holmgren Controller Charlotte Holmgren 5

9 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: BU 2015/0220 Version: 1.0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Avd kvalitet och utveckling Göran Frisk E-post: Telefon: Tillsyn Granbackens förskola Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt bilagda tillsynsprotokoll. Sammanfattning Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande 6 1

10 förutsättningar och verksamheter. Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Ärendet Uppdrag Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Enligt BUN-beslut ska tillsyn av verksamheten ske kontinuerligt och systematiskt genom att samtliga verksamheter granskas under en 3-årscykel. Den tid som förflyter mellan två tillsynsbesök kan variera mellan de olika fristående verksamheterna. Oavsett vilken bedömning som gjorts efter ett tillsynsbesök ska tiden till nästa ordinarie tillsyn inte överstiga 3 år. Vid nyetablering görs ett första tillsynsbesök redan under det första verksamhetsårets utgång. Syftet med tillsynen är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts vid granskningen. Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister. Barn-och ungdomsförvaltningens förvaltningskontor ansvarar för att granskning och tillsyn genomförs. Efter varje tillsyn sammanställs en rapport som innefattar tillsynsmyndighetens bedömning av hur förskolan/pedagogisk omsorg uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala beslut. Rapporten skickas till huvudman för fristående verksamhet för sakgranskning. Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos BUN. I rapporten ska det framgå förslag på åtgärder med tidsram och förslag till bedömning enligt sanktionstrappan. BUN fattar därefter beslut i ärendet. Om det vi tillsyn påträffas missförhållanden som kan betraktas som grövre och rendera kraftiga åtgärder enligt sanktionstrappan ska nämnden omedelbart informeras och fatta beslut i frågan. Bakgrund Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa. 7 2

11 Analys, förslag och motivering Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Konsekvenser I det bilagda tillsynsprotokollet framgår det under stycket med rubrik Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsyn vad som bedöms som utvecklingsområde under Ingen anmärkning. Ärendets beredning Inom kommunen Regelbunden tillsyn har genomförts av Barn- och ungdomsförvaltningen genom Ann- Britt Jacobsson, förskolechef samt Göran Frisk, verksamhetsutredare. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet föredras på BUFSAM

12 Lista över bilagor 1. Tillsynsprotokoll För Barn- och ungdomsnämnden Richard Mortenlind Förvaltningschef Göran Frisk Verksamhetsutredare 4 9

13 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Skollagen 2010:800, 26 kap 4 Om den fristående förskolan/den pedagogiska omsorgen Verksamhetens namn Huvudman för verksamheten Granbackens förskola Adress Varegårdsvägen 9, Holm Fristående förskola Kontaktperson för verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Pedagogisk omsorg Svenska kyrkan - Halmstads Pastorat Telefonnummer Genomförande av tillsynen Ansvarig tjänsteman Göran Frisk Medverkande från den fristående verksamheten Förskolechef Åsa Landberg, Kyrkoherde Magnus Aasa, förskollärare Sandra Erlandsson samt bamskötare Helene Dock-Ljungek Typ av tillsyn Medverkande tjänstemän Ann-Britt Jacobsson Datum för tillsynens genomförande maj 2015 Regelbunden tillsyn Flygande tillsyn Riktad tillsyn Löpande granskning & tillsyn Beskrivning av genomförandet av tillsynen Verksamhetsbesök samtal samtal med förskolechef, 2 medarbetare samt huvudmannarepresentant. Områden granskade vid tillsynen Verksamhetens ekonomi Avgifter (skollagen 8 kap, 20 ) Villkor för godkännande och beslut om bidrag (skollagen 2 kap. 5 ) Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag Verksamhetens organisation Huvudmannens ansvar för utbildningen (skollagen 2 kap, 2 ) Ledningen av utbildningen (skollagen 2 kap, 9-11 ) Lärare och förskollärare (skollagen 2 kap, 13 ) Registerkontroll av personal (skollagen 2 kap, 31 ) Kompetensutveckling (skollagen 2 kap, 34 ) Systematiskt kvalitetsarbete (skollagen 4 kap, 3-8 ) Inflytande och samråd (skollagen 4 kap, 9, ) Erbjudande om förskola (skollagen 8 kap, 3-7 ) Barngrupperna och miljön (skollagen 8 kap, 8 ) BUF Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos BUF. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång/år få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av PUL-ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

14 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Särskilt stöd (skollagen 8 kap, 9 ) Modersmål (skollagen 8 kap, 10 ) Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal (skollagen 8 kap, 11 ) Mottagande och urval (skollagen 8 kap, ) Samverkan och anmälan till socialnämnden (skollagen 29 kap, 13 ) Tystnadsplikt (skollagen 29 kap, 14 ) Förskola och hem (Lpfö98 rev, kap 2.4) Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Lpfö98 rev, kap 2.5) Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98 rev, kap 2.6) Förskolechefens ansvar (Lpfö98 rev, kap 2.7) Verksamhetens pedagogiska innehåll Syftet med utbildningen (skollagen 1 kap, 4 ) Utformningen av utbildningen (skollagen 1 kap, 5, 7 ) Barns lärande och personliga utveckling (skollagen 3 kap, 3 ) Information om barnets utveckling (skollagen 3 kap, 4 ) Utbildningens syfte (skollagen 8 kap, 2 ) Normer och värden (Lpfö98 rev, kap 2.1) Utveckling och lärande (Lpfö98 rev, kap 2.2) Barns inflytande (Lpfö98 rev, kap 2.3) Övrigt Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Halmstads pastorat har ganska nyligen genomfört en omorganisation av den förskoleverksamhet de ansvarar för (4 förskolor) och i nuvarande organisation återfinns det en förskolechef på heltid. Inför tillsynsbesöket har begärda handlingar inkommit inom föreskriven tid. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare fördelade på 2,0 förskollärare 1,50 barnskötare samt 0,60 kokerska. Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskolor kan redovisa. Den fastighet som förskolan är inrymd i är en villa som kan upplevas som något sliten och tungarbetad då det finns svårigheter att lokalerna inte är tillräckliga för att skapa goda lärmiljöer för barnen. Långt framskridna planer finns dock på att bygga ny och större förskola, vilket bör bedömmas positivt. Vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolechefen har en arbetsbeskrivning som är utformad av huvudman och som i mångt och mycket samstämmer med vad Lpfö anger som förskolechefens uppdrag. Förskolechefen gav också uttryck för att det fanns ett stort intresse från huvudman att följa verksamheten och att skapa goda förutsättningar och ramar för att förskolechefen skulle kunna driva förskolornas arbete framåt. Medarbetarna gav uttryck för att de hade fullt förtroende för förskolechefens arbete med att driva och utveckla verksamheten. Kompetensutbildningstillfällen, planeringsdagar samt AP-träffar finns återkommande under året. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överenstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Det kan också sammanfattas utav ett citat som en av medarbetarna fällde: "tidigare arbetade jag på en kristen förskola Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

15 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg nu när jag arbetar på Granbacken arbetar jag på förskola som drivs av Svenska Kyrkan". Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Flera framarbetade dokument inom detta område behöver förankras mer i verksamheten och vardagen. Dock ses det som en påbörjad process och därmed inger det ingen oro. Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsynen (Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om åtgärder och sanktioner) Ingen åtgärd (skollagen 26 kap, 12 ) Bedömning: Framarbetade dokument tillhörande det systematiska kvalitetsarbetet bör förankras mer i verksamheten. Anmärkning (skollagen 26 kap, 11 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande (skollagen 26 kap, 10 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Föreläggande med vite (skollagen 26 kap, 27 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Återkallelse (skollagen 26 kap, ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Tillfälligt verksamhetsförbud (skollagen 26 kap, 18 ) Bedömning: Åtgärder: Tid: Övrigt Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

16 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Underskrift Datum och plats Diarienummer 25 maj 2015 BU 2015/0220 Ansvarig tjänsteman Namnförtydligande Göran Frisk Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

17 Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg Från Skollagen 2010: kap: Definition av tillsyn: 2 Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Tillsynens omfattning 4 En kommun har tillsyn över: 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 andra stycket, och 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10. Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. följs. Tillträde till lokaler och andra utrymmen 6 En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Uppgiftsskyldighet 7 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Förebyggande åtgärder 9 Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Denna blankett ska användas vid tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Halmstad. Originalet av dokumentet ska förvaras systematiskt i BUNs diarium. En kopia ska ges till granskad verksamhet. Mer information finns i BUFs rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd av funktionschef AM. Halmstads kommun Barn- & ungdomsförvaltningen Box 155, Halmstad Tel (vx) Org nr

18 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2015/0244 Version: 1,0 Beslutsorgan: BUN Enhet: Barn- och ungdomsförvaltningen E-post: Telefon: Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga Förslag till beslut 1. Att ge bifall till förslaget att: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Bidraget skall som lägst uppgå till 800 kr per person. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Sammanfattning I promemorian från Socialdepartementet finns förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag skall lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. För att ge barn och unga bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon och kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden ombedes komma in med yttrande senast 30 juni Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att godkänna förslaget. 15 1

19 Ärendet Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Frågeställningar är: Vad innebär förslaget för Halmstads kommun? Vilka för och nackdelar finns med förslaget för nämndens verksamhet? Bakgrund I en kartläggning gjord av Socialstyrelsen 2013, görs antagandet att cirka procent av barnen i grundskoleåldern (8-16 år) kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Givet att det inte finns ett större behov i åldern år skulle det innebära att mellan och barn och unga, 8-19 år, är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Kostnaden för glasögon varierar. Ett par enkla glasögon inklusive glas och båge till barn och unga kan kosta runt 500 kronor medan ett par glasögon med bättre glas, repskydd och båge kan kosta cirka kronor. Andra former av stöd I de fall ett barn har ett så svårt synfel att barnet bedöms ha en funktionsnedsättning ska landstinget erbjuda de hjälpmedel som den enskilde har behov av utifrån den påverkan synfelet har på det dagliga livet. En sådan bedömning görs av hälso- och sjukvården i varje enskilt fall. Genom socialtjänstlagen (2001:452) kan kommuner bistå med ekonomisk hjälp för den som är i behov av glasögon och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vårdbidrag kan ges till den som har stora merkostnader på grund av ett barns funktionsnedsättning och kan vara utgifter för glasögon. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2013 visar att bidragsgivningen för glasögon till barn och unga är ojämn, dels vad gäller vilka landsting som ger bidrag, dels hur stort bidraget är. Barnhjälpsorganisationen Majblomman har i en rapport 2014 Majblomman om skolbarns rätt till glasögon påtalat de ojämlika förutsättningarna för att få bidrag för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0-7 år. De varierar mellan 400 kronor och 725 kronor. Regeringen utgår ifrån att dessa bidrag kommer att finnas kvar. För barn över 8 år och 16 2

20 upp till 19 år är det endast fem landsting som ger bidrag för standardglasögon och beloppen varierar mellan 300 kronor och kronor. I Halmstad får barn och ungdom från 8 år och till och med 19 år bidrag från Regionen utifrån synfel och styrka på glasögonen. Synfel som kan ge bidrag är: översynthet, närsynthet och brytningsfel. Bidraget för glasögon och kontaktlinser är 450 kronor och utbetalas vartannat år räknat från det datum då bidraget mottagits. Summan dras av i butiken och butiken får bidraget efter att ha lämnat ett underlag till Regionen. Analys, förslag och motivering Förslag: I hälso-och sjukvårdslagen införs en bestämmelse om att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Lagändring och ny förordning ska träda i kraft den 1 januari Motivering: Skälen för förslaget är en mer jämlik tillgång på glasögon som bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomiskt utsatthet och idag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap. I dagsläget råder det skillnader i landstingens bidragsgivning till glasögon för barn och unga. Få landsting ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraderna varierar. Syftet med förslaget är att införa ett bidrag för att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på egna villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. Förslaget innebär att bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som lägst får uppgå till 800 kronor per barn eller ung person. Bidraget bör inte ges för kostnad för skadade eller borttappade glasögon eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Utgångspunkt för förslaget är att 13 procent av barn och unga i åldern 8 till 19 år är i behov av glasögon och kontaktlinser. Det innebär drygt barn och unga. Enligt SCB:s prognos förväntas målgruppen att öka med cirka 20 procent fram till Bidragshanteringen sker genom landstingen som redan idag ger bidrag för glasögon och det finns uppbyggda system och strukturer som kan användas. Det är upp till varje landsting att bedöma om ett högre bidrag ska ges än det som föreslås i promemorian. Förutsättningar för att få bidrag till glasögon eller kontaktlinser så krävs recept eller ordinationsunderlag från ögonläkare, ortoptist eller optiker. Återbetalningsskyldighet föreslås då man har lämnat oriktiga uppgifter, fått för högt belopp och om bidraget inte har använts till rätt ändamål. Förslaget bedöms inskränka på den kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning måste vägas mot förslagets syfte, dvs. bidra till att barn och unga i åldrarna 8-19 år får förbättrade förutsättningar att delta i samhället på lika villkor. 17 3

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer