Folkhälsodata Befolkning i åldern år. Kommun: Staffanstorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Staffanstorp"

Transkript

1 Folkhälsodata Befolkning i åldern 18- år : Staffanstorp

2 resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet av 4 män och 4 kvinnor. Av dessa har i snitt 55% besvarat enkäten. Detta medför i genomsnitt att svar från ca 21 män och 21 kvinnor ingår i det svarsunderlag med andelar på kommunnivå och detta innebär relativt sett stor osäkerhet (5-1 procentenheter) i andelsnivån. I Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad är osäkerheten mindre i andelsnivå pga större antal individer i svarsunderlaget. Därför skall man vid analys helst inte utgå från endast ett undersökningsår utan mer titta på eventuella trender i form av ökning och minskning inom kommunen sedan 2 till 212. Om en ökning eller minskning ses över flera undersökningsår finns indikationer på förändring över tid. Samma aktsamhet gäller vid jämförelse med regionala resultat vilket helst bör göras över mer än ett undersökningsår. 2

3

4 Mycket bra/bra självskattad hälsa 2 81,2 72, ,1, ,8 72, , 75,5 2 77,2 67, ,4 66, ,, ,8 72, Hur bedömer Du Ditt nuvarande hälsotillstånd i allmänhet? Mycket bra/bra/någorlunda/dåligt/mycket dåligt Mycket bra/bra.

5 Livskvalitet (EQ5D) 2 24,84688, ,84442, ,84273, ,8223, ,82595,84 212,813,596 1,,,,,6,5,4,,2,1, Värde anger: Vilket påstående beskriver bäst din: a. Rörlighet - Jag går utan svårigheter/jag kan gå med viss svårighet/jag är sängliggande b. Hygien - Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning/jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv/jag kan inte tvätta eller klä mig själv c. Huvudsakliga aktiviteter: t.ex. arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter - Jag klarar mina huvudsakliga aktiviteter/jag har vissa problem med att klara av mina/jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter huvudsakliga aktiviteter d. Smärtor/besvär - Jag har varken smärtor eller besvär/jag har måttliga smärtor eller besvär/jag har svåra smärtor eller besvär e. Oro/nedstämdhet - Jag är inte orolig eller nedstämd/jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning/jag är i högsta grad orolig eller nedstämd Index baseras på 5 delfrågor där högre värde anger högre livskvalitet.

6 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) ,2 16, , 14, ,2 15, ,6 16,3 2 14,3 22, ,3 2, ,7 2, ,5 22, General Health Questionnaire (GHQ 12) består av 12 delfrågor: Har Du de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort?/har Du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?/upplever Du att Du gjort nytta de senaste veckorna?/ Har Du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?/har Du ständigt känt Dig spänd de senaste veckorna?/har Du de senaste veckorna känt att Du inte kunnat klara Dina problem?/ Har Du de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna?/har Du de senaste veckorna kunnat ta itu med Dina problem?/har Du de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd?/ Har Du de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv?/har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna?/har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? Fyra svarsalternativ per delfråga Om man svarat negativt på tre delfrågor eller fler.

7 Suicid 1% % Stapel: Allvarligt övervägt ta sitt liv (nedre del) respektive Försökt ta sitt liv ( övre del) % % 6% 5% 4% Allvarligt övervägt ta sitt liv Försökt ta sitt liv 212 3,2%,% 212 3,4%,5% 212 4,3%,4% 212 3,6%,7% % 2% 1% % Svaralternativ: Består av 2 frågor: Har Du någon gång allvarligt övervägt att ta Ditt liv, kanske till och med planerat hur Du i så fall skulle göra? respektive Har Du någon gång försökt att ta Ditt liv? Nej, aldrig/ja, för mer än ett år sedan/ja, under det senaste året/ja, under den senaste veckan Allvarligt övervägt ta sitt liv: Ja, under det senaste året/ja, under den senaste veckan Försökt ta sitt liv: Ja, under det senaste året/ja, under den senaste veckan

8 Ofta stressad i vardagen 2 9,5 16, ,9 12, , 11, ,3 11,2 2 22,1 22, ,8 19, ,6 17, ,2 2, Känner Du Dig stressad i Din vardag? Ja, ofta/ja, ibland/nej, (nästan aldrig) Ja, ofta

9 Mycket besvärande sömnproblem 2 5,7 6,8 24 7,4 6,8 28 8,8 8, ,9 7,4 2 1,7 9,5 24 9,6 1,7 28 1,1 1, ,3 11, Har Du under de senaste 14 dagarna störts av sömnbesvär eller sömnproblem och hur besvärad har Du i så fall varit av dem? Ja, mycket besvärad/ja, lite besvärad/nej Ja, mycket besvärad

10 Övervikt och fetma Övervikt Fetma 2 44,5% 9,1% 24 43,% 12,8% 28 42,3% 19,1% ,4% 15,7% 2 41,8% 1,1% 24 43,6% 12,1% 28 42,7% 14,6% ,9% 14,7% 2 32,7% 9,1% 24 29,7% 11,8% 28 24,6% 11,6% 212,5% 11,6% 2 27,7% 9,6% 24 27,2% 12,2% 28 27,7% 13,7% ,5% 13,9% 1% % % % 6% 5% 4% % 2% 1% % Stapel: Övervikt (nedre del) respektive Fetma ( övre del) Består av 2 frågor: Hur lång är Du? respektive Hur mycket väger Du? Svaralternativ: Centimeter respektive kilogram. Body Mass Index beräknas: Övervikt om värde mellan , Fetma om värde eller större.

11 Allergi ,3 28, 28 21,9 29, ,2 28,9 2 24,6 33, ,4 33, ,2 33,3 Har du allergi? Nej/Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

12 Astma ,4 9,3 28 5,2 8, ,8 9, ,5 11, , 1, ,3 11, Har du astma? Nej/Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

13 Diabetes ,1 6,6 28 7,5 6, ,7 7, ,7 4,7 28 3,2 4, ,2 4, Har du diabetes? Nej/Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

14 Högt blodtryck ,5 18, ,3 19, ,6 22, ,2 16, ,1 16, ,1 18, Har du högt blodtryck? Nej/Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

15 KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) , 2, ,7 2, Har du KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)? Nej/Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, men inga besvär/ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

16 Långvarig sjukdom 2 25,4 27, ,5 26, ,8 27, ,4 27,8 2 25,2 29, ,2 28, ,4, ,5 28, Har Du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Nej/Ja Ja

17 Funktionsnedsättning ,91 18, ,53 18, Funktionsnedsättning definieras utifrån 7 olika frågor: a. Har Du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? b. Medför dessa besvär att Din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar Dig i Dina andra dagliga sysselsättningar? c. Kan Du utan svårigheter se och urskilja vanlig text i en dagstidning? d. Kan Du utan svårigheter höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? e. Kan Du gå upp ett trappsteg utan besvär? f. Kan Du ta en kortare promenad (ca 5 min) i någorlunda rask takt? g. Behöver Du hjälpmedel eller hjälp av någon annan person för att förflytta dig utomhus? a. Nej/Ja, b. Nej, inte alls/ja, i någon mån/ja, i hög grad, c. Ja, utan glasögon/ja, med glasögon/nej, d. Ja, utan hörapparat/ja, med hörapparat/nej, e. Ja/Nej, f. Ja/Nej, g. Ja/Nej. Minst ett av alternativen nedan: Om man svarat Ja på a) i kombination med Ja, i hög grad på b) Om man svarat Nej på c. / Om man svarat Nej på d. / Om man svarat Nej på e. / Om man svarat Nej på f. / Om man svarat Ja på g.

18 Använt läkemedel , 71, ,7 73, ,1 75, 24 84,8 86, ,4 86, ,2 87,7 Index består av 11 delfrågor: Blodtryckssänkande medicin/medicin mot astma/allergi/smärtstillande medel, köpt utan recept/ Smärtstillande medel, köpt med recept/antibiotika/sömnmedel/nervlugnande medicin/ Medel mot depression/magsårsmedicin/östrogenpreparat/annat läkemedel Nej/Ja, senaste tre månaderna/ja, senaste 14 dagarna Om man på minst en delfråga svarat Ja, senaste tre månaderna/ja, senaste 14 dagarna

19 Inte hämtat ut medicin ,7 5, 28 4,1 4, ,8 5, ,5 7,4 28 2,7 6, ,7 7, Beskrivning av indikator: Har Du under de tre senaste månaderna någon gång fått recept utskrivet, men inte hämtat ut det på apoteket? Ja, en gång/ja, flera gånger/nej Ja, en gång/ja, flera gånger

20 Ordinerats fysisk aktivitet på recept ,2 6, ,4 7, Har Du någon gång ordinerats fysisk aktivitet på recept? Ja/Nej Ja

21 Läkarbesök p.g.a. sjukdom 2 41,8 36, ,5 4, ,7 38, ,8 43,6 2 44,7 44, ,8 49, ,7 45, ,5 53, Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom besökt läkare på sjukhusmottagning, vårdcentral eller liknande? Nej/Ja Ja

22 Besökt akutmottagning ,8 1,9 28 8,8 1, 212 9, 9, ,1 12,7 28 4,5 11, ,5 1,7 Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom besökt akutmottagning? Nej/Ja Ja

23 Legat på sjukhus 2 1,3 4,1 24 6,8 4,8 28 4,1 5, ,6 5,2 2 6,5 4,6 24 4, 5, 28 3, 4, ,2 5, Har Du under de senaste tre månaderna för egna besvär eller sjukdom varit inlagd på sjukhus? Nej/Ja Ja

24 Testat sig för sexuellt överförbar sjukdom ,6 5, ,5 4, ,5 9, ,8 8, Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna testat Dig och fått provsvar för HIV eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom (STD)? Ja/Nej/Minns inte Ja

25 Otillfredsställda vårdbehov 2 11,2 2, , 18, ,2 17, ,2 16,8 2 17,7 22, , 2, ,9 2, ,2 19, Har Du under de senaste tre månaderna ansett Dig vara i behov av läkarvård, men inte sökt vård? Nej/Ja Ja

26 Har valt vårdcentral (aktiv listning) ,9 68, ,1 78, Har Du själv valt Din vårdcentral (aktiv listning)? Ja/Nej/Vet ej Ja

27 Har bytt vårdcentral sedan maj ,1 28, ,9 33, Har Du bytt vårdcentral sedan maj 29? Ja/Nej Ja

28 Lågt förtroende för sjukvården ,1 25, , 24, ,2 25, ,2 28, ,5 26, ,5 26, Vilket förtroende har Du för sjukvården i samhället? Mycket stort/ganska stort/inte särskilt stort/inte alls/har ingen åsikt Inte särskilt stort/inte alls (andel beräknas exklusive Har ingen åsikt.)

29 Inte besökt tandläkare/tandhygienist senaste två åren ,3 15, 28 1,6 15, ,1 15, ,8 1,8 28 6,7 1, ,8 9, När var Du senast hos tandläkare/tandhygienist? För mindre än 1 år sedan/för 1-2 år sedan/för 3-5 år sedan/för mer än fem år sedan/har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist För 3-5 år sedan/för mer än fem år sedan/har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist

30 Otillfredsställda tandvårdsbehov ,6 17, ,2 17, ,5 15, ,5 17, , 17, ,7 13, Har Du under de senaste tre månaderna ansett Dig vara i behov av tandläkarvård, men inte sökt vård? Nej/Ja Ja

31 Besvär med karies ,5 32, 28 35, 31, ,3 31, ,5 35, 28 33, 34, ,2, Har Du besvär med karies (hål i tänderna)? Nej/Ja, lätta besvär/ja, svåra besvär Ja, lätta besvär/ja, svåra besvär

32

33 Daglig rökning 2 18, 18, ,4 16,6 28 9,7 14, 212 6, 12,4 2 19,3 2, ,4 19, ,4 15, ,6 12, Röker Du? Ja, dagligen/ja, men inte alla dagar/nej Ja, dagligen

34 Daglig snusning 2 25,8 21,2 24 2,6 19, ,3 17, ,4 17,1 2,6 1,5 24 2,2 2,2 28 2,5 2,2 212,6 2, Snusar Du dagligen? Nej/Ja Ja

35 Daglig rökare och/eller snusare Röker eller snusar dagligen Röker och snusar dagligen 2 31,6% 6,% 24 31,3% 3,% 28 22,4%,8% ,6%,4% 2 32,6% 3,5% 24 32,3% 2,1% 28 27,7% 1,7% ,4% 1,6% 2 2,4% 24 21,5%,4% 28 13,9% ,4% 2 21,4%,4% 24 21,7%,2% 28 17,1%,2% ,8%,2% 1% % % % 6% 5% 4% % 2% 1% % Stapel: Röker eller snusar dagligen (nedre del) respektive Röker och snusar dagligen ( övre del) Består av 2 frågor: a. Röker Du? respektive b. Snusar Du dagligen? a. Ja, dagligen/ja, men inte alla dagar/nej, b. Nej/Ja Röker eller snusar dagligen: a. Ja, dagligen eller b. Ja Röker och snusar dagligen: a. Ja, dagligen och b. Ja

36 Passiv rökning oavsett plats Ja, ej dagligen Ja, dagligen 24 21,8% 15,7% 28 18,5% 1,1% ,9% 12,2% 24 27,6% 18,% 28 23,3% 12,2% ,1% 11,% 24 21,1% 11,5% 28 13,7% 6,8% ,1% 7,8% region 24 22,8% 13,8% 28 2,2% 9,9% ,3% 9,% 1% % % % 6% 5% 4% % 2% 1% % Stapel: Ja, ej dagligen (nedre del) respektive Ja, dagligen ( övre del) region Består av 3 frågor: Hur ofta vistas Du i lokaler där andra personer röker eller nyss har rökt? a. I ditt hem/b. På arbetet/c. På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner, i bilen osv. a-c. Varje dag/någon/några gånger i veckan/någon/några gånger i månaden/mer sällan eller aldrig Ja, ej dagligen: på minst en av a-c: Någon/några gånger i veckan/någon/några gånger i månaden Ja, dagligen: på minst en av a-c: Varje dag

37 Passiv rökning dagligen på arbetsplatsen 2 24,1 19, ,5 15,2 28 7,8 8, ,9 8,6 2 16,2 14,6 24 9,3 9,4 28 8,7 5, 212 1,5 5, Hur ofta vistas Du i lokaler på arbetet där andra personer röker eller nyss har rökt? Varje dag/någon/några gånger i veckan/någon/några gånger i månaden/mer sällan eller aldrig Dagligen (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst timmar per vecka)

38 Rökning av vattenpipa (antal gånger) senaste året 1% % % % Aldrig 1 gång 2-6 ggr 7-12 ggr 13+ ggr ,5% 2,7%,9%,9%,% 212,9% 4,9% 3,%,4%,8% ,9% 4,3%,9%,%,% ,5% 4,5% 2,4%,3%,3% 6% 5% 4% % 2% 13+ ggr 7-12 ggr 2-6 ggr 1 gång Aldrig 1% % Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du rökt vattenpipa? Aldrig/1 gång/2-6 gånger/7-12gånger/mer än 12 gånger Aldrig/1 gång/2-6 gånger/7-12gånger/mer än 12 gånger

39 Någon gång rökt hasch 2 7,4 11, ,3 16, ,5 18, ,2 19,3 2 1,8 6,9 24 6,2 9,6 28 6,2 1, ,1 12, Har Du någonsin rökt hasch eller marijuana? Nej/Ja, inom den senaste månaden/ja, inom det senaste året/ja, för mer än ett år sedan Ja, inom den senaste månaden/ja, inom det senaste året/ja, för mer än ett år sedan

40 Låg fysisk aktivitet på fritiden 2 12,7 16, ,1 16, ,3 15, ,7 14,8 2 11,6 15, ,2 14, ,2 13, ,6 13, Hur mycket har Du rört Dig och ansträngt Dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna? Regelbunden motion och träning/måttlig, regelbunden motion på fritiden/måttlig motion på fritiden/stillasittande fritid Stillasittande fritid

41 Låg konsumtion av frukt och grönsaker ,7 32, ,8 31, ,7 33, ,6 16, ,3 16, ,8 17, Definieras utifrån 2 frågor: Hur ofta äter Du grönsaker och rotfrukter? respektive Hur ofta äter Du frukt och bär? 3 gånger per dag eller oftare/2 gånger per dag/1 gång per dag/5-6 gånger per vecka/3-4 gånger per vecka/1-2 gånger per vecka/ Några gånger per månad eller aldrig Om 1,3 portioner frukt/grönsaker per dag

42 Riskkonsumtion av alkohol (gram per vecka) 2 2, 19, ,8 22, ,7 17,7 2 1,8 5, ,8 1, ,5 9, Riskkonsumtion av alkohol baserat på gram per vecka består av 6 delfrågor: Hur många dagar sammanlagt under de senaste dagarna drack Du vin, sprit eller öl (ej lättöl)?/när drack Du senast vin, sprit eller öl (ej lättöl)?/ Hur många dagar under de senaste dagarna drack Du öl (ej lättöl)?/hur många dagar under de senaste dagarna drack du vin?/ Hur många dagar under de senaste dagarna hände det, att Du på en dag drack 5 flaskor öl eller 4 burkar öl (ej lättöl) eller mer?/ Hur många dagar under de senaste dagarna drack Du sprit, t.ex. vodka, brännvin eller whisky?/ Hur många dagar under de senaste dagarna hände det, att Du på en dag drack 1 flaska vin eller mer?/ Hur många dagar under de senaste dagarna hände det, att Du på en dag drack 37 cl sprit eller mer? Antal dagar respektive volym per dag Bland män 128 gram per vecka eller mer. Bland kvinnor 96 gram per vecka eller mer.

43 Riskkonsumtion av alkohol (enligt FHI) , 15, , 16, ,2 15, ,3 9,3 28 2,6 9, ,1 9, Riskkonsumtion av alkohol baserat på gram per vecka består av 6 delfrågor: a. Hur ofta har Du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?/ b. Hur många "glas" (se exempel) dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol? c. Hur ofta dricker Du sex "glas" eller fler vid samma tillfälle? d. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du druckit så mycket alkohol att Du varit berusad? a. 4 gånger/vecka eller mer/2-3 gånger/vecka/2-4 gånger/månad/1 gång/månad eller mer sällan/aldrig b. 1-2/3-4/5-6/7-9/1 eller fler c. Dagligen eller nästan varje dag/varje vecka/varje månad/mer sällan än en gång i månaden/aldrig d. Dagligen eller nästan dagligen/några gånger per vecka/1 gång per vecka/2-3 gånger per månad/ 1 gång per månad/någon eller några gånger per halvår/mer sällan eller aldrig Index skapas med -12 poäng. Om man så 8-12, om kvinna 6-12 poäng.

44 Laglig privat införsel av alkohol 2 22,4 29, ,1 72, ,3 63, ,5 54,5 2 29,5 37, 24 64,8 62, ,9 51, ,7 42, Har Du under de senaste 12 månaderna tagit med Dig alkohol hem till Sverige när Du kom hem från en utlandsresa? Har inte varit utomlands de senaste 12 månaderna/ja/nej Ja (andel beräknas exklusive Har inte varit utomlands de senaste 12 månaderna.)

45 Ansamling av riskfaktorer 1 risk 2-5 risker 24,% 23,8% 28 26,9% 27,7% ,1% 2,9% 24 33,3% 24,7% 28 34,7% 23,9% ,9% 22,% 24 33,2% 11,8% 28 26,9% 11,2% ,6% 16,8% 24 31,1% 16,9% 28,6% 16,% 212,% 14,9% 1% % % % 6% 5% 4% % 2% 1% % Stapel: 1 risk (nedre del) respektive 2-5 risker ( övre del) Index består av 5 indikatorer, se mer info om respektive per indikator. a. Daglig rökning b. Låg fysisk aktivitet på fritiden c. Låg konsumtion av frukt och grönsaker d. Fetma e. Riskkonsumtion av alkohol (FHI-index) a-e: Nej/ja Index skapas med -5 risker. 1 risk respektive 2-5 risker redovisas.

46 Upplevelsen att själv kunna påverka sin hälsa 2 69, 69, 24 28,3 67, ,2 78,4 2 75,2 66, ,9 68, ,3 78, Tror Du att Du kan göra något själv för att bevara en god hälsa? Ja, jag tror att egen insats är mycket betydelsefull/ja, jag tror att egen insats har viss betydelse/nej, jag tror inte att egen insats har någon betydelse Ja, jag tror att egen insats är mycket betydelsefull

47 Riskabla spelvanor , 4,2 28 1,5 4, ,6 4, ,1 1,7 28 1,2 1,7 212,5 1, Riskabla spelvanor består av 4 frågor: a. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna försökt minska Ditt spelande? b. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna känt Dig rastlös och irriterad om Du inte kunnat spela? c. Hur många gånger har Du under de senaste 12 månaderna ljugit om hur mycket Du spelat? d. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? a-c. Aldrig/1-2 gånger/3 gånger eller fler d. Nej/Ja Index skapas. Om minst en av a-c besvarats med 1-2 gånger/3 gånger så riskabla spelvanor.

48

49 Svagt emotionellt stöd 2 38,3 39, ,8 37, ,5 37, ,1 38,8 2 23,7 31, ,2 32, ,2 31, , 31, Känner Du att Du har någon eller några personer som kan ge Dig ett ordentligt personligt stöd för att klara av livets stress och problem? Ja, helt säkert/ja, troligen/inte helt säkert/nej Ja, helt säkert

50 Svagt praktiskt stöd 2 23,4 31, 24 27,3 27, ,4 28, ,6 28,6 2 12,8 24, , 24, ,2 24, ,3 23, Kan Du få hjälp av någon eller några personer vid sjukdom eller praktiska problem (låna småsaker, hjälp till reparation, hjälp att skriva en skrivelse, få råd eller information)? Ja, utan tvekan/ja, troligen/nej, troligen inte/nej, inte alls Ja, utan tvekan

51 Vård av anhörig ,5 8, ,6 8, ,4 8, , 11, ,2 1, ,6 1,4 Har Du någon gammal, sjuk eller funktionshindrad närstående som Du behöver hjälpa med vardagliga sysslor, se till eller vårda? Nej/Ja Ja

52 Låg tillit till andra 2 37,8 41, ,5 43, ,7 36, ,2 37,1 2 4, 45, ,2 46, ,6 38, ,8 37, Ta ställning till följande påståenden: kan lita på de flesta människor. Håller inte alls med/håller inte med/håller med/håller med fullständigt Håller inte alls med/håller inte med

53 Lågt socialt deltagande ,4 32, ,9 44, ,1 42, ,7 44,8 2 24, 31, ,5 43, ,5 4, 212 4, 43,1 Index består av 13 delfrågor: Har Du under de senaste 12 månaderna: deltagit i studiecirkel/kurs på Din arbetsplats/deltagit i studiecirkel/kurs på Din fritid/deltagit i fackföreningsmöte/ deltagit i annat föreningsmöte/varit på teater/bio/varit på konstutställning/deltagit i religiös sammankomst/varit på sportevenemang/ skrivit insändare i tidning/tidskrift/deltagit i demonstration av något slag/besökt offentlig tillställning, exempelvis nattklubb, danstillställning eller liknande/ deltagit i större släktsammankomst/varit på privat fest hos någon Ja per delfråga Om man svarat Ja på tre delfrågor eller färre.

54 Känsla av otrygghet i det egna bostadsområdet 2 8,2 7,1 24 5,1 8,6 28 7,4 7, ,3 5,8 2 1,8 19, , 2, ,9 17, ,4 12, Hur säker och trygg känner Du Dig när Du går ensam i Ditt bostadsområde när det är mörkt? Mycket säker/ganska säker/ganska osäker/mycket osäker/är aldrig ute ensam när det är mörkt Ganska osäker/mycket osäker (andel beräknas exklusive Är aldrig ute ensam när det är mörkt.)

55 Hot om våld ,4 6,4 24 5,8 5,5 28 4,6 6, ,6 5,4 2,4 5, 24 4,3 6,1 28 5,5 6, ,2 5,5 Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller så allvarliga att Du blev rädd? Ja/Nej Ja

56 Utsatt för våld 2 3,5 4, 24 4,5 3,7 28 6,5 4, ,1 3,3 2, 3, 24 4,5 3,3 28 3, 3, 212 1,6 2, Har Du någon gång under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för fysiskt våld? Ja/Nej Ja

57 Ekonomisk stress 2 7,4 1,1 24 5,7 8,9 28 2,2 7, ,3 8,8 2 5,9 11,3 24 8,6 1,6 28 5,4 8, , 9, Hur ofta har det hänt att Du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara av Dina räkningar (hyra, el, telefon, räntor, amorteringar, försäkringar etc.)? Varje månad/ungefär hälften av årets månader/någon enstaka gång/aldrig Varje månad/ungefär hälften av årets månader

58 Kränkning , 26, ,8 18, ,9 33, ,1 25, Har Du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att Du känt Dig kränkt? Nej/Ja, någon gång/ja, flera gånger Ja, någon gång/ja, flera gånger

59 Trångboddhet ,1 3, 28 3,3 2, ,2 2, ,9 2,8 28,9 2, ,9 2,7 Index består av 2 frågor: a. Hur många personer bor i familjens bostad? b. Hur många rum finns i bostaden? Räkna inte med kök, hall, badrum/toalett a. Antal personer b. Antal rum Index skapas enligt trångboddhet norm 2: mer än 2 boende per rum exklusive kök och vardagsrum

60

61 Orolig för att förlora arbetet ,5 11,6 28 7,7 1, , 14, , 13,7 28 8,4 12, ,2 14, Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året? Inte alls orolig/inte särskilt orolig/ganska orolig/mycket orolig Ganska orolig/mycket orolig

62 Anspänd arbetssituation 2 18,7 2, ,1 21, ,7 18, ,5 18,1 2 23,2 27, 24 25,4 27, ,4 23, ,5 22, Anspänd arbetssituation består av 14 delfrågor: Håller Du med om följande påståenden: Mitt arbete kräver att jag lär mig nya saker/mitt arbete innebär att jag gör samma sak om och om igen/i mitt arbete måste man vara påhittig och kreativ/ I mitt arbete får jag fatta egna beslut/mitt arbete kräver stor skicklighet/jag har mycket lite frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras/jag får göra många olika saker i mitt arbete/ Jag har mycket att säga till om vad det gäller det som händer på mitt arbete/jag har möjlighet att utveckla min egen förmåga/mitt arbete kräver att jag arbetar mycket snabbt/ Mitt arbete kräver att jag arbetar mycket hårt/ kräver inte för stor arbetsinsats av mig/jag har tillräckligt med tid för att få arbetet utfört/jag slipper motstridiga krav från andra Fyra svarsalternativ per delfråga: Håller inte alls med/håller inte med/håller med/håller med fullständigt Index skapas där andel med höga krav i kombination med låg kontroll redovisas. (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst timmar per vecka)

63 Svagt socialt stöd i arbetet 2 22, 25, ,9 25, ,9 21, ,4 2,8 2 22,9 27, 24 19,5 25, ,2 21, ,8 19, Svagt socialt stöd på arbetet består av 8 delfrågor: a. Min arbetsledare (chef) bryr sig om dem som arbetar under honom/henne/min arbetsledare (chef) lyssnar på vad jag har att säga/ Min arbetsledare (chef) hjälper mig att få jobbet gjort/min arbetsledare (chef) är bra på att få folk att samarbeta/ b. Mina arbetskamrater är duktiga i sina jobb/mina arbetskamrater är intresserade av mig som människa/ Mina arbetskamrater är vänliga/mina arbetskamrater hjälper till att få jobbet gjort Fyra svarsalternativ per delfråga: a. Saknar/saknade arbetsledare/håller inte alls med/håller inte med/håller med/håller med fullständigt b. Saknar/saknade arbetskamrater/håller inte alls med/håller inte med/håller med/håller med fullständigt Index skapas och delas in i två kategorier (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst timmar per vecka)

64 Tillgång till företagshälsovård ,2 58, ,2 59, , 56, ,7 58, Finns det tillgång till företagshälsovård på Din arbetsplats? Ja/Nej/Vet ej Ja. Andel beräknas bland tjänstemän/arbetare/egenföretagare.

65 Önskar byta yrke ,3 28, ,9 24, ,6 23, ,8 23,5 2 22,6 32, ,5 25,5 28 2,2 24, ,1 22,8 Är det yrke Du har idag det yrke Du önskar ha i framtiden? Ja/Nej Nej (andel beräknas bland den arbetande befolkningen: minst timmar per vecka)

66 Tänk på utemiljön inom 5-1 minuters gångavstånd från där Du bor: Har en öppen yta för exempelvis bollspel eller picknick ,5 81, ,1 83, Tänk på utemiljön inom 5-1 minuters gångavstånd från där Du bor: Har en öppen yta för exempelvis bollspel eller picknick Håller inte alls med/håller inte med/håller med/håller med fullständigt/vet ej-kan ej ta ställning Håller med/håller med fullständigt

67 Besvär av buller från vägtrafik ,3 11, , 11, Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från vägtrafik Störs inte alls/störs inte särskilt mycket/störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket Störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket

68 Besvär av buller från tågtrafik ,5 3, ,6 2,8 Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från tågtrafik Störs inte alls/störs inte särskilt mycket/störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket Störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket

69 Besvär av buller från flygtrafik ,8 2, ,6 1, Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, när Du befinner Dig hemma, hur mycket störs eller besväras Du av: Buller från flygtrafik Störs inte alls/störs inte särskilt mycket/störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket Störs ganska mycket/störs mycket/störs oerhört mycket

70

71 Ljus framtidssyn ,6 75, ,2 77,7 Hur ser Du på framtiden för din personliga del? Jag ser mycket ljust på framtiden/jag ser ganska ljust på framtiden/jag ser varken ljust eller mörkt på framtiden/jag ser ganska mörkt på framtiden/jag ser mycket mörkt på framtiden Jag ser mycket ljust på framtiden/jag ser ganska ljust på framtiden

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg Folkhälsodata -12 Befolkning i åldern 18- år : Helsingborg resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet

Läs mer

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår Dålig självskattad hälsa 2 15 1 5 Page 1 Dålig självskattad hälsa Kön Man Kvinna 2 15 1 5 Page 2 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) 2 15 1 5 Page 3 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) Kön Man Kvinna 25 2 15 1 5 Page

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Befolkningsundersökning 26 Om äldre Sekretariatet/KS Långvarig sjukdom med starkt eller lättare nedsatt arbetsförmåga eller hindrande i vardagslivet, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45-64 65-84

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria. Välkomna!

Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria. Välkomna! Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria Välkomna! Hälsoläget i Helsingborg 2000-12 Helsingborgsresultaten följer i stort

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

2. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?

2. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Hälsa 1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 1 Mycket bra 2 Bra 3 Någorlunda 4 Dåligt 5 Mycket dåligt 2. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2010 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Rökning har inte minskat sedan 2008. Totalt är det 11 procent av de vuxna, äldre än 16 4 år i länet som röker dagligen, se figuren.

Rökning har inte minskat sedan 2008. Totalt är det 11 procent av de vuxna, äldre än 16 4 år i länet som röker dagligen, se figuren. Levnadsvanor Levnadsvanor kan i olika hög grad ha betydelse för folkhälsan. Ett känt faktum är att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan medan många sjukdomar orsakas eller förvärras av tobaksrökning.

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan!

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! SCB 13024 Hur mår du? Undersökningen Hälsa på lika villkor? är en stor nationell folkhälsoundersökning som Statens folkhälsoinstitut (FHI) genomfört varje år sedan 2004. Undersökningen visar att den allmänna

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12003 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12002 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2016 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2006 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering Folkhälsoenkät Barn och Unga i och 212 Under våren 212 svarade alla elever i och i i åk 6, 9 och 2 i gymnasiet på frågor om hälsa T ex om hälsa, fritidsvanor, matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. Rörlighet

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor Levnadsvanor Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: i fokus Innehållsförteckning: Befolkningsenkät Hälsa på lika villkor?...1 Sammanfattning.....1 Allmänt hälsotillstånd....4 Fysisk hälsa..5 Svår värk eller smärta i rörelseorganen....5 Svår värk i olika

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Hälsa på lika villkor 2006 Västernorrland

Hälsa på lika villkor 2006 Västernorrland Hälsa på lika villkor 26 Västernorrland Sammanställt av Birgitta Malker 27-3-9 Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Västernorrland 26 Minskat bruk av tobak och alkohol Sunda och säkra miljöer

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor?

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor? Bilaga 1b Frågeblankett Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2015 Bilaga 1b Frågeblankett Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt.

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2005 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2006 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning

Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning Veronica Hermann Ärendenr RS 2014/582 1 (17) Datum 15 april 2015 Teknisk beskrivning till rapporten Folkhälsopolitiskt program - uppföljning Definitionerna av hur statistik tagits fram står i den ordning

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006 Presentation av NLL, Sekretariatet, Kerstin Sandberg Hälsa på lika villkor? Andel med långvarig sjukdom, 1- år (åldersstand.) 1 9 7 5 3 1 Källa: Hälsa på lika villkor? Andel med svår värk i nacke, skuldror

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad

Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 I detta faktablad presenteras ett urval av resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa På Lika Villkor? Enkäten innehåller ett 70-tal frågor

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Enkät till dig som deltar i projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

Enkät till dig som deltar i projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Enkät Enkät till dig som deltar i projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Denna enkät består av 7 delar och vi hoppas att den är enkel att besvara. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Inledning och resultat i korthet Kommunkontoret 4 Kartläggningens olika delar A. Inledning och resultat i korthet B. Resultatdel, välfärd C. Resultatdel,

Läs mer

Hälsoundersökning liten/allmän/utökad

Hälsoundersökning liten/allmän/utökad Hälsoundersökning liten/allmän/utökad Personuppgifter Personnummer Telefon Namn Mail Adress Ansvarig SSK (fylls i av Adocto) Postnummer och ort Datum för besöket Företag/privatperson Tjänstgöringsgrad

Läs mer

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Projekt ID- nummer Formuläret besvarades den Behandlande sjukgymnast 1. Bakgrundsinformation 1.1 Vilken operation planeras för dig?

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST DATUM:... NAMN:... PERSONNUMMER:... Här följer ett antal frågeformulär om din alkoholsituation, ditt hälsotillstånd, dina övriga levnadsvanor och dina tankar

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Hälsofrågor gymnasiet

Hälsofrågor gymnasiet Hälsofrågor gymnasiet Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i rutan som passar

Läs mer

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%)

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%) Allmän hälsa Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av Norrbotten Riket Norrbotten Riket 2014 2010 2014 2014 2010 2014 16-29 år 82,7 86 83,6 79,5

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I BRÄCKE KOMMUN Utvecklingsenheten december 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund 5 Hälsa och livskvalitet 6 Allmänt hälsotillstånd

Läs mer

Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2010

Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2010 Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2010 Dnr: LS/1146/2010 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting. Handläggare: Ida Johansson, Jämtlands läns landsting. Foto: Ida

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer