FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare. Allt har sin tid. - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare. Allt har sin tid. - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel."

Transkript

1 FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare Allt har sin tid - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel. Kerstin Fellenius, FD, lektor emeritus, Stockholms Universitet Kerstin tar oss med på en resa under flera decennier där hon mött elever, unga och vuxna med synnedsättning och de personer som arbetat med och samverkat kring dessa. Hon utgår från sina erfarenheter som pedagog och om hur samhällssyn, kunskapssyn och människosyn hela tiden påverkar och förändrar vårt dagliga arbete. Kerstin hjälper oss att lyfta blicken från vardagen och se de stora sammanhangen där samverkan och möten är en nödvändighet för utveckling. Hur klarar sig elever med blindhet/svår synnedsättning i grundskolan? - glimtar från en longitudinell fallstudie Kim de Verdier Kim de Verdier är leg. psykolog vid Resurscenter syn och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms Universitet. I början av 2000-talet medverkade hon i ett projekt vid RC Syn, där samtliga elever som rekommenderades punktskrift inför skolstarten, studerades under sina första tre år i grundskolan. Dessa elever är nu i slutet av sin grundskoletid, och i en nyligen genomförd studie har utfallet av deras skoltid undersökts utifrån lärandeaspekter, psykosociala aspekter och delaktighet. Kim de Verdier kommer att berätta om delar av studien och preliminära resultat kommer att visas och diskuteras. FFS Synkonferens 2013 Sida 1

2 Synrehabilitering med hjälp av kontaktlinser Per-Åke Östman, Optiker, Umeå Per-Åke har lång erfarenhet från synområdet. Redan i mitten av 1970-talet grundlades intresset för personer som har synbesvär. Då fanns ingen Syncentral eller effektiv synrehabilitering i länet utan de som klassades som synskadade besöktes av synkonsulenter. Att tillpassa optiska hjälpmedel och anpassa dessa i hemmiljö var en erfarenhet som Per-Åke har nytta av än idag. I början av 1980-talet startades en synrehabiliterings utbildning på Vindelns Folkhögskola. Det var före Landstinget startade upp Syncentralen, och Per-Åke var med de första åren. Intresset för att lösa synproblem gjorde att en anställning inte gav tillräcklig frihet att utveckla synundersökningsmetoder och därför startades Östman Optik. Bra ljus på arbetet! Presentation av ett pågående projekt i Arbetsförmedlingens regi Krister Inde, Indenova, Ola Carlsson Freden, Ljuslabbet Ny teknik inom belysningsområdet kan ge personer med synnedsättning ökade möjligheter att använda synförmågan. Idag används ofta redan tidigare känd belysningsteknik där hänsyn inte tagits till den utveckling som skett på området. Bland annat hur man genom att använda armaturer med LED ljus kan variera belysningen på ett nytt sätt. Ett behov finns av att lära oss mer kring detta, så att vi på ett mer professionellt sätt kan använda den nya tekniken inom belysningsområdet. Det är viktigt att finna nya belysningslösningar i samspel med de synfysiologiska behoven hos den enskilde individen för att skapa bra ljus för personer med speciella behov. Ledarhundar Leigh Hall och Hans Van Den Broeck Pratar om vad en ledarhund är och gör, hur utbildningen går till och vilka färdigheter som är viktiga om man vill bli ledarhundsförare. Kyno-Logisch är ett företag i Gnarp som utbildar ledarhundar för människor med en synnedsättning samt är aktiv med terapidjur inom AAA och AAT. Företaget drivs av Leigh Hall och Hans Van Den Broeck. Leigh föddes i USA och är utbildad hundbeteendebedömare som har jobbat med service- och ledarhundar i Holland, Belgien och Sverige. Hans föddes i Belgien och har genomförd en bachelor-utbildning i psykologi. Han har jobbat med service- och ledarhundar i Belgien och Sverige. FFS Synkonferens 2013 Sida 2

3 Presentation av workshops Pedagogik Rum: Ankarsvik 8.30 Erfarenhetsutbyte kring val av läsmedium Åsa Karlsson- Lundqvist, Lena Lindbom, SPSM, RC Syn, Stockholm Några barn med synnedsättning ligger på gränsen mellan att läsa punktskrift eller svartskrift och det kan vara svårt att bedöma vilket läsmedium som passar bäst. Vi inbjuder er som träffar dessa barn till en dialog kring bedömning och rekommendation av läsmedium. Ta med och dela med dig av dina egna erfarenheter! 9.15 Tillgång till läromedel för barn/elever/studerande med synnedsättning. Anna-Karin Andersson& Catarina Hägg, SPSM, Läromedel En presentation om hur man på olika sätt får tillgång till läromedel för barn/elever/ studerande med synnedsättning i Sverige. Vi berättar också om hur de anpassade läromedel från SPSM produceras. Under presentationen visas några läromedel som SPSM producerat för nybörjarläsare i punktskrift Nya sättet att lära ut punktskrift Åsa Lodin, Iris Det nya sättet att lära ut punktskrift! Lär dig mer om Perkins Smart Brailler. Åsa ger oss en inblick i detta nya hjälpmedel och pedagogiken kring den. Under passet presenteras också en ny etikettläsare som heter Penny talks och genom olika fallstudier får vi ökad förståelse för hur den kan användas i olika situationer Par i samtal Katarina Westberg, Kurator, Syncentralen, Stockholm. En presentation kring hur man arbetar på syncentralen med parsamtal med syfte att samtala om den uppkomna livssituationen och utbyta erfarenheter i grupp. Målgruppen är par som lever tillsammans och målet är att hitta nya strategier/förhållningssätt och därmed känna sig mindre ensam i sin situation Förenkla vardagen för personer med dövblindhet Anders Frankenberg, Dolphin AB Dolphin var en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens innovationstävling Förenkla vardagen för personer med dövblindhet 2012.Detta innebar delfinansiering av ett projekt där produkten Dolphin Guide vidareutvecklas till en produkt som erbjuder tillgänglighet även för personer med dövblindhet. Under denna workshop berättar Dolphin om hur vi arbetar med projektet, vilka förbättringar det kommer att innebära för personer med dövblindhet och även för andra användargrupper av Dolphin Guide. FFS Synkonferens 2013 Sida 3

4 Vilka nya funktioner och möjligheter kommer att erbjudas som ett resultat av projektet? Synanpassningar i Word/Windows Margareta Gardtman, Polar Print Margareta har lång erfarenhet som utbildare inom synområdet. Här kommer hon att visa hur man kan göra synanpassningar i Word och Windows som underlättar för användaren. Du får lära dig mer om olika inställningsalternativ för Word samt inställningar för autokorrigering. Ändra standardteckensnitt och styckeinställningar, anpassa utseende, linjal, navigeringsfönster, vyer, menyfliksområdet, kortkommandon, dokumentvyer, säkerhetsinställningar och mycket mera. Även om hur man ändrar standardmapp samt om man vill jobba i kompatibilitetsläge eller ej. Du får också lära dig anpassa utseendet i Outlook. Säkerhetsinställningar när det gäller bifogade filer som kan vara svåra att öppna och som öppnas i skyddad vy i Word. Signaturer och hur man använder snabbåtkomstfältet och dess fördelar. FFS Synkonferens 2013 Sida 4

5 Orientering och förflyttning RUM: Bergvik 8.30 GPS i mobilen Claudio Quitral, LVI Att använda mobilen (iphone) som navigeringshjälpmedel. Hur gör man? Hur lär jag ut detta till andra? Skapa en lathund. TESTA i praktiken! 9.15 Introduktion av vit käpp/ O&M Anitha Svensson, Synpedagog SC Stockholm Introduktion i grupp om sammanlagt 3 tillfällen. I introduktionen ingår att vi går igenom och testar ledsagning, markeringskäppar, teknikkäppar och samtalar om fördelar och nackdelar. Vi informerar om ledsagning i kollektivtrafiken, taktila kartor, ledfyrar, ledarhund och GPS. Vi diskutera och testar i grupp. Många upplever att det är värdefullt att träffa andra människor som har en synnedsättning och det är viktigt att få uppleva att man inte är ENSAM! En kvalitetsmodell för bättre tillgänglighet? Laila Asp, SC GBG Berättar om utvecklingsarbetet på Syncentralen i Göteborg och Södra Bohuslän där syftet är att: Erbjuda alla patienter samma möjlighet till rehabilitering Få kontroll på våra olika patientflöden Få balans mellan kartläggning, utredning och behandling Skapa ett flexibelt system där alla behandlare är delaktiga och som möjliggör förändringar utifrån efterfrågan Ha rätt kompetens på rätt funktion Ha en jämn arbetsbelastning fördelad på alla behandlare Skapa bättre rutiner kring patientadministrationen Minska verksamhetens sårbarhet De kommer också att prata om hur de arbetat med innehållet i sina åtgärder, kompetenshöjning och resultat Invisiball Tennis för blinda Håkan Lidbo Syftet med projekt har varit att skapa ett nytt bollspel där spelarna orienterar sig med hörseln. I Invisiball möts två personer som har var sitt racket som sänder infraröda signaler. Spelarna kan se en tvådimensionell bild av spelplanen via en dator och får också hjälp att orientera sig via ljud och musik. Målgruppen är framför allt synskadade, men alla som kan höra kan spela InvisiBall. Spelet syftar till att utmana våra sinnen och göra oss uppmärksamma på hur viktig hörseln är när vi orienterar oss. FFS Synkonferens 2013 Sida 5

6 Synrehabilitering, Optik RUM: Nyvik 8.30 Verktyg för att konvertera till tillgängliga format. Thomas Göthberg, Provista Åtkomst till e-böcker på Legimus 9.15 SuperNova, skärmläsning och förstoring Thomas Göthberg, Provista Nyheter och gobitar. SuperNova version 13 med webbåtkomst i absolut världsklass. SuperNova version 13 är frukten efter mer än 12 månaders arbete med design, utveckling och testning Christine Roman-Lancys "CVI-Range", Judith Cederhag, specialpedag, SPSM, RC Syn Örebro, Elisabeth Jessen, specialpedagog, SPSM, RC Syn Örebro Vi utreder barn med synnedsättning och flerfunktionsnedsättning och jobbar då tätt ihop både med vårt eget synteam synpedagog, ögonläkare, ortoptist och nätverket kring barnet på hemorten. De flesta barn som vi möter i vårt arbete har en synnedsättning på grund av en hjärnskada, så kallad CVI. Just nu håller vi tillsammans med vår synpedagog Annika Södergren på att fördjupa oss inom CVI-området, med målet att kunna erbjuda en kurs för personal om CVI hos barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Under våra efterforskningar inom området har vi stött på Christine Roman-Lantzys CVI-Range som hon presenterar i boken Cortical Visual Impairment. An Approach to Assessment and Intervention. Vi har även deltagit på en temadag i Köpenhamn där hon på ett väldigt entusiasmerande sätt berättade om sitt arbete och kartläggningsverktyget CVI-Range. Det som känns nytt och utmanande med hennes approach är att hon jobbar aktivt med barnens syn för att de på sikt ska utveckla en mer användbar syn. Hon har enligt pålitliga studier uppnått signifikanta positiva förändringar hos barn med grav CVI. Vi vill presentera Roman-Lantzys idéer och diskutera dem med andra professionella. Finns det några som har erfarenhet av CVI-Range? Hur förhåller vi oss till att kräva av våra barn att de aktivt ska använda sin syn där vi hittills har fokuserat på att utveckla de andra sinnena? Vi vill gärna utbyta tankar och idéer, erfarenheter och litteraturtips! Optik i praktiken, Elisabet Chuck, Synpedagog, Arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel Öst. Efter en inledande introduktion om de optiska lagarna får du HANDS ON! Praktisk optik för synpedagoger. Hur läser jag optikers utlåtande/värden? Hur sätter jag optikerns styrka i provbåge? För avstånd och när tillägg. Hur räknar jag ut läsavståndet med stark addition? Hur kan jag pröva lite starkare vid synförsämring för att sedan skicka sökande/patienten åter till optiker/ögonläkare? Erfarenheter kring terminalglas/filterglas/bildförstoringsglas. FFS Synkonferens 2013 Sida 6

7 14.00 Synprofilen Anders Sjöström, ögonläkare, Elisabeth Jessen, specialpedagog, och Annika Södergren, synpedagog, SPSM RC syn Örebro. Specialpedagogiska utredningar av barn med synnedsättning och flerfunktionsnedsättningar. I den ingår ofta en synutredning. Vi vill presentera Synprofilen, som är ett sätt att få en överblick över synens olika nivåer. Allt från reflexer (ex skydds- och pupillreflexer) som är subcortikala funktioner/hjärnstamsreflexer till högre cortikala nivåer som att tex tolka komplicerade bilder och att känna igen ansikten. Denna synprofil kan man sedan använda sig av i det pedagogsiska arbetet kring barnet/eleven, för att få ett utgångsläge. FFS Synkonferens 2013 Sida 7

8 Ergonomi och belysning RUM: Karlsvik 9.15 Belysning, Glamox Lux Thorbjörn Larsson, Glamox Lux Under detta pass presenteras olika typer av belysning, både förstoringsbelysning och vanliga armaturer från Glamox Luxo Belastnings- och synergonomi vid bildskärmsarbete Åsa Blomqvist, Sjukgymnast, synspecialist Arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel öst Generella råd och tips kring ergonomi. Vad ska man tänka på för att få en bra bildskärmsarbetsplats och må bra på jobbet Ljusdesign Ola Carlsson-Freden, Ljuslabbet Stockholm Intresset för ljus har ökat kraftigt de senaste åren och många inser idag hur viktigt det är med bra belysning för att vi ska fungera och trivas i vår omgivning. Många upplever det dock svårt att bedöma ljusmiljön i ett rum ur ett upplevelsemässigt perspektiv och förlitar sig alltför ofta på mätinstrument och generella riktlinjer. I workshopen " Rumsanalys " tränar vi på att använda våra ögon för att göra en analys av ljus och belysning i olika miljöer.du får lära dig en effektiv metod som vi ljusdesigners använder för att bedöma ljusets egenskaper utifrån ett antal kriterier Fortsättning Ljusdesign Ola Carlsson-Freden, Ljuslabbet Stockholm FFS Synkonferens 2013 Sida 8

9 Teknik RUM: Utvik 8.30 Iphone och ipad för personer med synnedsättning David Renström, Synutveckling ipad och iphone kan användas till så mycket mer än man tror- till såväl nytta som nöje! Här får du förslag på användningsområden och applikationer som är särskilt användbara för personer med synnedsättning. Du får också möjlighet att testa i praktiken iphone och ipad fortsättning Att använda iphone med förstoring och tal, Marianne Lerenius, It- pedagog, Syncentralen Stockholm Förstoringsmöjligheter i iphone, och också kombination av tal och förstoring. Här ges också exempel på applikationer som fungerar ihop med förstoring och/eller tal Att använda iphone Forts Molntjänster hur kan man använda molnet för att spara, flytta och komma åt filer Ipad som arbetshjälpmedel Claudio Quitral, Low Vision International, Växjö Kenneth Elfström-Ahlenius, Präst Sköns Församling, Sundsvall Vad är det och hur använder jag det? Exempel på molntjänster: icloud, Dropbox, Goggle drive, Skydrive etc. Hur gör man i praktiken när man har olika enheter och vill flytta information mellan? Här får du exempel på hur du kan flytta filer från en enhet till en annan exempelvis från en dator till ipad, från en ipad till din dator, från dator till iphone och allt däremellan. Kenneth arbetar som präst här i Sundsvall och berättar hur han använder sin ipad i praktiken. Det går att göra så mycket med detta hjälpmedel! Molntjänster - fortsättning FFS Synkonferens 2013 Sida 9

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

nya Ledarhundar idag, sid 7 Moderiktiga käppar, sid 25 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2013

nya Ledarhundar idag, sid 7 Moderiktiga käppar, sid 25 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2013 nya Nr 2 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhundar idag, sid 7 Årets FFS-are blev Ingrid Axelsson. Läs mer om årets FFS-dagar från sid 11 Moderiktiga käppar,

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015 Synverksamheten Göteborg Gruppverksamheter Synverksamheten Göteborg Presentation av våra gruppverksamheter Våren och hösten 2015 Synverksamheten erbjuder gruppbehandlingar och informationsträffar. Grupperna

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Smörblomman, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-03-25

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Smörblomman, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-03-25 1 E Bjuke/el 2013-03-25 Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Smörblomman, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-03-25 Närvarande: Monika Aronsson, SRF Claes-Göran Johansson, SRF Britt

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Del 2 Syntekniska hjälpmedel

Del 2 Syntekniska hjälpmedel Del 2 Syntekniska hjälpmedel Ögonklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus har kostnadsansvaret för de syntekniska hjälpmedlen om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning, inträning

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48

HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48 KROPPSTERMOMETRAR 09 48 03 Synpedagog. Läkare, förskrivning ska ske i samråd med Syncentralen. Hjälpmedel för att avläsa kroppstemperatur

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 1 E Bjuke/jn 2013-10-14 Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Lilla Utsikten, Skaraborgs Sjukhus Skövde, 2013-10-14 Närvarande: Viola Lindén, SRF Claes-Göran Johansson, SRF Britt

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd, Göteborg 2013-11-13

Protokoll fört vid regionalt brukarråd, Göteborg 2013-11-13 Protokoll fört vid regionalt brukarråd, Göteborg 2013-11-13 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Christina Karlsson Katarina Stalfors Göte Gustafsson Ronny Blidberg Kjell Emanuelsson Britt Arthursson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Majblomman, Kärnsjukhuset, 2012-03-19

Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Majblomman, Kärnsjukhuset, 2012-03-19 1 E Bjuke/bw 2012-03-19 Minnesanteckningar förda vid Brukarrådsmöte på Syncentralen, Majblomman,, 2012-03-19 Närvarande: Britt Artursson, SRF Anita Johansson, SRF Christina Jonsson, SRF Gabriella Posse,

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2010-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF (synskadades riksförbund) Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum

Läs mer

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Vuxna 2014 Information om ny teknik Denna grupp vänder sig till dig som är nyfiken på IT och som har lite eller inte någon erfarenhet, eller har använt en dator

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Allt vi ser är möjligheter. Specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar

Allt vi ser är möjligheter. Specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar Allt vi ser är möjligheter Specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar Ekeskolan allt vi ser är möjligheter I ett naturskönt område i Örebro ligger Ekeskolan. Ekeskolan

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR Följande dokument är ett regelverk för förskrivning av synhjälpmedel i Blekinge. Om det inte finns någon anvisning klassas produkten inte som

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

IN LIFE. INdependent LIving support Functions for the Elderly. Katarina Mühlenbock, projektledare katarina.muhlenbock@vgregion.se www.dart-gbg.

IN LIFE. INdependent LIving support Functions for the Elderly. Katarina Mühlenbock, projektledare katarina.muhlenbock@vgregion.se www.dart-gbg. IN LIFE INdependent LIving support Functions for the Elderly Katarina Mühlenbock, projektledare katarina.muhlenbock@vgregion.se www.dart-gbg.org IN LIFE Åtta europeiska länder deltar i det treåriga projektet

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Punktskrift. Enskild rehabilitering i punktskrift i grupp vid Syncentralen, Landstinget Gävleborg. Christina Dahlin, synpedagog

Punktskrift. Enskild rehabilitering i punktskrift i grupp vid Syncentralen, Landstinget Gävleborg. Christina Dahlin, synpedagog 2012-09-17 Punktskrift Enskild rehabilitering i punktskrift i grupp vid Syncentralen, Landstinget Gävleborg Christina Dahlin, synpedagog Kerstin Jansson, synpedagog Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund...

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet Aktivitets ID: 85024 Tid: 7 februari 2017, kl 08:45-17:00 Tid: 8 februari 2017, kl 08:30-16:30 Tid: 9 februari 2017, kl 08:30-15:30 Typ av aktivitet: Kurs

Läs mer

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs

Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs Elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, extrainsatt kurs Aktivitets ID: 84992 Tid: 18 oktober 2016, kl 09:30-16:00 Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B Tid: 19 oktober 2016,

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga.

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU Väst Thomas Krantz, SRF Göteborg Pia Andersson,

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning Syn-, hörsel- och dövverksamheten Syn- hörsel- och dövverksamhetens uppdrag är rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för

Läs mer

Reseskildring Australien

Reseskildring Australien Reseskildring Australien Jag, Emma Newman fick den stora förmånen att ta emot ett stipendium Indenovas 40-års stipendium, för yngre synetreprenörer under 2009. Jag vill tacka Krister Inde för de 20 000

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ EN MED ANDRA ELEVER LIKVÄRDIG UTBILDNING I STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA SKOLOR

SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ EN MED ANDRA ELEVER LIKVÄRDIG UTBILDNING I STOCKHOLMS STADS KOMMUNALA SKOLOR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITE TS-, EKONOMI - OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (11) 2011-08-25 CHRISTER BLOMKVIST MARIANNE ODELROS SYNSKADADE ELEVERS OCH HÖRSELSKADADE ELEVERS

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Arbetsplats: Ögonkliniken, barnmedicin/habilitering, syncentralen Sunderby sjukhus, Norrbotten Sida 1 (6) Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Inom

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet 12. SYNCENTRALEN Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet Hjälpmedel för synskadade ska kompensera förlusten av eller begränsning i synfunktion. Dessa kan delas in i två huvudgrupper; hjälpmedel för

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Synhjälpmedel för barn och unga Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Autism & AspergerföreningenDistrikt Göteborg Onsdagen 22april 2015 Thomas Ahlstrand,

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Samhällsplanering. Bengt Lindqvist tidigare socialminister och FN:s speciella rapportör i handikappfrågor. Avd funktionshinder och delaktighet

Samhällsplanering. Bengt Lindqvist tidigare socialminister och FN:s speciella rapportör i handikappfrågor. Avd funktionshinder och delaktighet Samhällsplanering Ofta bygger samhällsplaneringen på en illusion om oss människor - som om vi alla kunde se och höra bra, röra oss obehindrat, förstå och reagera snabbt och adekvat på olika signaler från

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Tidigare Pågående Planerad Forskning

Tidigare Pågående Planerad Forskning Tidigare Pågående Planerad Forskning Lene Martin Professor Vårdvetenskap 1 Presentationens innehåll Forskning hittills bild 3 Min väg till forskning (från oftass/ögonsjuksköterska till professor) bild

Läs mer

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013 nya Nr 3 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 FFS nya styrelse, sid 12. nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Synhjälpmedel för barn och unga Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Step Up! Ökad insikt om myter

Step Up! Ökad insikt om myter Step Up! Ökad insikt om myter IS IT TRUE THAT...? Människor som är blinda inte ser någonting! De flesta personer som är blinda har viss synförmåga. Det är bara ett litet fåtal som inte har någon synförmåga

Läs mer

2014-09-17. Kultur för alla. Utgångspunkter. Funktionsmöjligheter i det

2014-09-17. Kultur för alla. Utgångspunkter. Funktionsmöjligheter i det Kultur för alla Funktionsmöjligheter i det museipedagogiska mötet Presentation vid Specialpedagogisk konferens i Växjö 2014-09-16 Elisabet Frithiof Universitetslektor Institutionen för pedagogik Utgångspunkter

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

nya Lätta teknikkäppen snart klar, sid 13 Ljus på arbetet, sid 15 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2014

nya Lätta teknikkäppen snart klar, sid 13 Ljus på arbetet, sid 15 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2014 nya Nr 1 2014 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Fäktning för synskadade, sid 9 Lätta teknikkäppen snart klar, sid 13 Ljus på arbetet, sid 15 nya Ges ut i samarbete

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

nya Arbetsrehab på väg upp?, s 12 Optikerkurserfarenheter, s 6 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2010

nya Arbetsrehab på väg upp?, s 12 Optikerkurserfarenheter, s 6 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2010 nya Nr 1 2010 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ett lätt åtgärdbart hinder som försvinner under 2010, sid 9 Arbetsrehab på väg upp?, s 12 Optikerkurserfarenheter,

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Håkan - En förebild i möjligheter.

Håkan - En förebild i möjligheter. Text: Hilda Zollitsch Grill, Fysioterapi Nr 1/2006 (avskriven av Håkan Svensson) Håkan - En förebild i möjligheter. Med envishet och beslutsamhet kommer man långt. Det vet Håkan Svensson från Gävle, sjukgymnaststudent

Läs mer

Ditt stöd. Tillsammans gör vi det möjligt. Habiliteringscentrum

Ditt stöd. Tillsammans gör vi det möjligt. Habiliteringscentrum Ditt stöd Tillsammans gör vi det möjligt Habiliteringscentrum Ditt stöd i vardagen HABILITERINGSCENTRUM Tillsammans skapar vi möjligheter Det är själva grundtanken i vår verksamhet. Vi hjälper dig att

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor Brukarråd 2015-11-24 Närvarande: Petra Liljeblad FSDB Familjeråd, Berit Jildenhed FSDB Väst, Kurt Söderqvist FSDB Väst, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Benny Persson VGDL, Göte Gustavsson SRF Väst, Bert Liljeholm-Brännström

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF ALINGSÅS 2014-10-29 Thomas Ahlstrand, samordnare NPF Innehåll Information om SPSM

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 5 december 2014 kl 8.00 12.00 Plats: Herrgården,

Läs mer

Punktskrift och taktil bild Nyheter på det taktila området

Punktskrift och taktil bild Nyheter på det taktila området Punktskrift och taktil bild Nyheter på det taktila området Björn Westling FFS konferens 2016-03-17 Utblickar från MTM:s värld Kort om MTM Punktskriftsnämnden Resultat från MTM:s användarundersökningar

Läs mer

Vilket väder! Contrast HD

Vilket väder! Contrast HD Sidan 1 av 8 Vilket väder! Vi hälsar alla välkomna tillbaka från sommarledighet! Vi går sakta mot mörkare tider men det blir ju alltid en solig dag. Här kommer Septembers nyhetsbrev med nya produkter.

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer