FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare. Allt har sin tid. - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare. Allt har sin tid. - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel."

Transkript

1 FFS Synkonferens 2013 Presentation av föreläsare Allt har sin tid - en resa genom synvärlden under ett halvt sekel. Kerstin Fellenius, FD, lektor emeritus, Stockholms Universitet Kerstin tar oss med på en resa under flera decennier där hon mött elever, unga och vuxna med synnedsättning och de personer som arbetat med och samverkat kring dessa. Hon utgår från sina erfarenheter som pedagog och om hur samhällssyn, kunskapssyn och människosyn hela tiden påverkar och förändrar vårt dagliga arbete. Kerstin hjälper oss att lyfta blicken från vardagen och se de stora sammanhangen där samverkan och möten är en nödvändighet för utveckling. Hur klarar sig elever med blindhet/svår synnedsättning i grundskolan? - glimtar från en longitudinell fallstudie Kim de Verdier Kim de Verdier är leg. psykolog vid Resurscenter syn och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms Universitet. I början av 2000-talet medverkade hon i ett projekt vid RC Syn, där samtliga elever som rekommenderades punktskrift inför skolstarten, studerades under sina första tre år i grundskolan. Dessa elever är nu i slutet av sin grundskoletid, och i en nyligen genomförd studie har utfallet av deras skoltid undersökts utifrån lärandeaspekter, psykosociala aspekter och delaktighet. Kim de Verdier kommer att berätta om delar av studien och preliminära resultat kommer att visas och diskuteras. FFS Synkonferens 2013 Sida 1

2 Synrehabilitering med hjälp av kontaktlinser Per-Åke Östman, Optiker, Umeå Per-Åke har lång erfarenhet från synområdet. Redan i mitten av 1970-talet grundlades intresset för personer som har synbesvär. Då fanns ingen Syncentral eller effektiv synrehabilitering i länet utan de som klassades som synskadade besöktes av synkonsulenter. Att tillpassa optiska hjälpmedel och anpassa dessa i hemmiljö var en erfarenhet som Per-Åke har nytta av än idag. I början av 1980-talet startades en synrehabiliterings utbildning på Vindelns Folkhögskola. Det var före Landstinget startade upp Syncentralen, och Per-Åke var med de första åren. Intresset för att lösa synproblem gjorde att en anställning inte gav tillräcklig frihet att utveckla synundersökningsmetoder och därför startades Östman Optik. Bra ljus på arbetet! Presentation av ett pågående projekt i Arbetsförmedlingens regi Krister Inde, Indenova, Ola Carlsson Freden, Ljuslabbet Ny teknik inom belysningsområdet kan ge personer med synnedsättning ökade möjligheter att använda synförmågan. Idag används ofta redan tidigare känd belysningsteknik där hänsyn inte tagits till den utveckling som skett på området. Bland annat hur man genom att använda armaturer med LED ljus kan variera belysningen på ett nytt sätt. Ett behov finns av att lära oss mer kring detta, så att vi på ett mer professionellt sätt kan använda den nya tekniken inom belysningsområdet. Det är viktigt att finna nya belysningslösningar i samspel med de synfysiologiska behoven hos den enskilde individen för att skapa bra ljus för personer med speciella behov. Ledarhundar Leigh Hall och Hans Van Den Broeck Pratar om vad en ledarhund är och gör, hur utbildningen går till och vilka färdigheter som är viktiga om man vill bli ledarhundsförare. Kyno-Logisch är ett företag i Gnarp som utbildar ledarhundar för människor med en synnedsättning samt är aktiv med terapidjur inom AAA och AAT. Företaget drivs av Leigh Hall och Hans Van Den Broeck. Leigh föddes i USA och är utbildad hundbeteendebedömare som har jobbat med service- och ledarhundar i Holland, Belgien och Sverige. Hans föddes i Belgien och har genomförd en bachelor-utbildning i psykologi. Han har jobbat med service- och ledarhundar i Belgien och Sverige. FFS Synkonferens 2013 Sida 2

3 Presentation av workshops Pedagogik Rum: Ankarsvik 8.30 Erfarenhetsutbyte kring val av läsmedium Åsa Karlsson- Lundqvist, Lena Lindbom, SPSM, RC Syn, Stockholm Några barn med synnedsättning ligger på gränsen mellan att läsa punktskrift eller svartskrift och det kan vara svårt att bedöma vilket läsmedium som passar bäst. Vi inbjuder er som träffar dessa barn till en dialog kring bedömning och rekommendation av läsmedium. Ta med och dela med dig av dina egna erfarenheter! 9.15 Tillgång till läromedel för barn/elever/studerande med synnedsättning. Anna-Karin Andersson& Catarina Hägg, SPSM, Läromedel En presentation om hur man på olika sätt får tillgång till läromedel för barn/elever/ studerande med synnedsättning i Sverige. Vi berättar också om hur de anpassade läromedel från SPSM produceras. Under presentationen visas några läromedel som SPSM producerat för nybörjarläsare i punktskrift Nya sättet att lära ut punktskrift Åsa Lodin, Iris Det nya sättet att lära ut punktskrift! Lär dig mer om Perkins Smart Brailler. Åsa ger oss en inblick i detta nya hjälpmedel och pedagogiken kring den. Under passet presenteras också en ny etikettläsare som heter Penny talks och genom olika fallstudier får vi ökad förståelse för hur den kan användas i olika situationer Par i samtal Katarina Westberg, Kurator, Syncentralen, Stockholm. En presentation kring hur man arbetar på syncentralen med parsamtal med syfte att samtala om den uppkomna livssituationen och utbyta erfarenheter i grupp. Målgruppen är par som lever tillsammans och målet är att hitta nya strategier/förhållningssätt och därmed känna sig mindre ensam i sin situation Förenkla vardagen för personer med dövblindhet Anders Frankenberg, Dolphin AB Dolphin var en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens innovationstävling Förenkla vardagen för personer med dövblindhet 2012.Detta innebar delfinansiering av ett projekt där produkten Dolphin Guide vidareutvecklas till en produkt som erbjuder tillgänglighet även för personer med dövblindhet. Under denna workshop berättar Dolphin om hur vi arbetar med projektet, vilka förbättringar det kommer att innebära för personer med dövblindhet och även för andra användargrupper av Dolphin Guide. FFS Synkonferens 2013 Sida 3

4 Vilka nya funktioner och möjligheter kommer att erbjudas som ett resultat av projektet? Synanpassningar i Word/Windows Margareta Gardtman, Polar Print Margareta har lång erfarenhet som utbildare inom synområdet. Här kommer hon att visa hur man kan göra synanpassningar i Word och Windows som underlättar för användaren. Du får lära dig mer om olika inställningsalternativ för Word samt inställningar för autokorrigering. Ändra standardteckensnitt och styckeinställningar, anpassa utseende, linjal, navigeringsfönster, vyer, menyfliksområdet, kortkommandon, dokumentvyer, säkerhetsinställningar och mycket mera. Även om hur man ändrar standardmapp samt om man vill jobba i kompatibilitetsläge eller ej. Du får också lära dig anpassa utseendet i Outlook. Säkerhetsinställningar när det gäller bifogade filer som kan vara svåra att öppna och som öppnas i skyddad vy i Word. Signaturer och hur man använder snabbåtkomstfältet och dess fördelar. FFS Synkonferens 2013 Sida 4

5 Orientering och förflyttning RUM: Bergvik 8.30 GPS i mobilen Claudio Quitral, LVI Att använda mobilen (iphone) som navigeringshjälpmedel. Hur gör man? Hur lär jag ut detta till andra? Skapa en lathund. TESTA i praktiken! 9.15 Introduktion av vit käpp/ O&M Anitha Svensson, Synpedagog SC Stockholm Introduktion i grupp om sammanlagt 3 tillfällen. I introduktionen ingår att vi går igenom och testar ledsagning, markeringskäppar, teknikkäppar och samtalar om fördelar och nackdelar. Vi informerar om ledsagning i kollektivtrafiken, taktila kartor, ledfyrar, ledarhund och GPS. Vi diskutera och testar i grupp. Många upplever att det är värdefullt att träffa andra människor som har en synnedsättning och det är viktigt att få uppleva att man inte är ENSAM! En kvalitetsmodell för bättre tillgänglighet? Laila Asp, SC GBG Berättar om utvecklingsarbetet på Syncentralen i Göteborg och Södra Bohuslän där syftet är att: Erbjuda alla patienter samma möjlighet till rehabilitering Få kontroll på våra olika patientflöden Få balans mellan kartläggning, utredning och behandling Skapa ett flexibelt system där alla behandlare är delaktiga och som möjliggör förändringar utifrån efterfrågan Ha rätt kompetens på rätt funktion Ha en jämn arbetsbelastning fördelad på alla behandlare Skapa bättre rutiner kring patientadministrationen Minska verksamhetens sårbarhet De kommer också att prata om hur de arbetat med innehållet i sina åtgärder, kompetenshöjning och resultat Invisiball Tennis för blinda Håkan Lidbo Syftet med projekt har varit att skapa ett nytt bollspel där spelarna orienterar sig med hörseln. I Invisiball möts två personer som har var sitt racket som sänder infraröda signaler. Spelarna kan se en tvådimensionell bild av spelplanen via en dator och får också hjälp att orientera sig via ljud och musik. Målgruppen är framför allt synskadade, men alla som kan höra kan spela InvisiBall. Spelet syftar till att utmana våra sinnen och göra oss uppmärksamma på hur viktig hörseln är när vi orienterar oss. FFS Synkonferens 2013 Sida 5

6 Synrehabilitering, Optik RUM: Nyvik 8.30 Verktyg för att konvertera till tillgängliga format. Thomas Göthberg, Provista Åtkomst till e-böcker på Legimus 9.15 SuperNova, skärmläsning och förstoring Thomas Göthberg, Provista Nyheter och gobitar. SuperNova version 13 med webbåtkomst i absolut världsklass. SuperNova version 13 är frukten efter mer än 12 månaders arbete med design, utveckling och testning Christine Roman-Lancys "CVI-Range", Judith Cederhag, specialpedag, SPSM, RC Syn Örebro, Elisabeth Jessen, specialpedagog, SPSM, RC Syn Örebro Vi utreder barn med synnedsättning och flerfunktionsnedsättning och jobbar då tätt ihop både med vårt eget synteam synpedagog, ögonläkare, ortoptist och nätverket kring barnet på hemorten. De flesta barn som vi möter i vårt arbete har en synnedsättning på grund av en hjärnskada, så kallad CVI. Just nu håller vi tillsammans med vår synpedagog Annika Södergren på att fördjupa oss inom CVI-området, med målet att kunna erbjuda en kurs för personal om CVI hos barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Under våra efterforskningar inom området har vi stött på Christine Roman-Lantzys CVI-Range som hon presenterar i boken Cortical Visual Impairment. An Approach to Assessment and Intervention. Vi har även deltagit på en temadag i Köpenhamn där hon på ett väldigt entusiasmerande sätt berättade om sitt arbete och kartläggningsverktyget CVI-Range. Det som känns nytt och utmanande med hennes approach är att hon jobbar aktivt med barnens syn för att de på sikt ska utveckla en mer användbar syn. Hon har enligt pålitliga studier uppnått signifikanta positiva förändringar hos barn med grav CVI. Vi vill presentera Roman-Lantzys idéer och diskutera dem med andra professionella. Finns det några som har erfarenhet av CVI-Range? Hur förhåller vi oss till att kräva av våra barn att de aktivt ska använda sin syn där vi hittills har fokuserat på att utveckla de andra sinnena? Vi vill gärna utbyta tankar och idéer, erfarenheter och litteraturtips! Optik i praktiken, Elisabet Chuck, Synpedagog, Arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel Öst. Efter en inledande introduktion om de optiska lagarna får du HANDS ON! Praktisk optik för synpedagoger. Hur läser jag optikers utlåtande/värden? Hur sätter jag optikerns styrka i provbåge? För avstånd och när tillägg. Hur räknar jag ut läsavståndet med stark addition? Hur kan jag pröva lite starkare vid synförsämring för att sedan skicka sökande/patienten åter till optiker/ögonläkare? Erfarenheter kring terminalglas/filterglas/bildförstoringsglas. FFS Synkonferens 2013 Sida 6

7 14.00 Synprofilen Anders Sjöström, ögonläkare, Elisabeth Jessen, specialpedagog, och Annika Södergren, synpedagog, SPSM RC syn Örebro. Specialpedagogiska utredningar av barn med synnedsättning och flerfunktionsnedsättningar. I den ingår ofta en synutredning. Vi vill presentera Synprofilen, som är ett sätt att få en överblick över synens olika nivåer. Allt från reflexer (ex skydds- och pupillreflexer) som är subcortikala funktioner/hjärnstamsreflexer till högre cortikala nivåer som att tex tolka komplicerade bilder och att känna igen ansikten. Denna synprofil kan man sedan använda sig av i det pedagogsiska arbetet kring barnet/eleven, för att få ett utgångsläge. FFS Synkonferens 2013 Sida 7

8 Ergonomi och belysning RUM: Karlsvik 9.15 Belysning, Glamox Lux Thorbjörn Larsson, Glamox Lux Under detta pass presenteras olika typer av belysning, både förstoringsbelysning och vanliga armaturer från Glamox Luxo Belastnings- och synergonomi vid bildskärmsarbete Åsa Blomqvist, Sjukgymnast, synspecialist Arbetsförmedlingen syn/döv/hörsel öst Generella råd och tips kring ergonomi. Vad ska man tänka på för att få en bra bildskärmsarbetsplats och må bra på jobbet Ljusdesign Ola Carlsson-Freden, Ljuslabbet Stockholm Intresset för ljus har ökat kraftigt de senaste åren och många inser idag hur viktigt det är med bra belysning för att vi ska fungera och trivas i vår omgivning. Många upplever det dock svårt att bedöma ljusmiljön i ett rum ur ett upplevelsemässigt perspektiv och förlitar sig alltför ofta på mätinstrument och generella riktlinjer. I workshopen " Rumsanalys " tränar vi på att använda våra ögon för att göra en analys av ljus och belysning i olika miljöer.du får lära dig en effektiv metod som vi ljusdesigners använder för att bedöma ljusets egenskaper utifrån ett antal kriterier Fortsättning Ljusdesign Ola Carlsson-Freden, Ljuslabbet Stockholm FFS Synkonferens 2013 Sida 8

9 Teknik RUM: Utvik 8.30 Iphone och ipad för personer med synnedsättning David Renström, Synutveckling ipad och iphone kan användas till så mycket mer än man tror- till såväl nytta som nöje! Här får du förslag på användningsområden och applikationer som är särskilt användbara för personer med synnedsättning. Du får också möjlighet att testa i praktiken iphone och ipad fortsättning Att använda iphone med förstoring och tal, Marianne Lerenius, It- pedagog, Syncentralen Stockholm Förstoringsmöjligheter i iphone, och också kombination av tal och förstoring. Här ges också exempel på applikationer som fungerar ihop med förstoring och/eller tal Att använda iphone Forts Molntjänster hur kan man använda molnet för att spara, flytta och komma åt filer Ipad som arbetshjälpmedel Claudio Quitral, Low Vision International, Växjö Kenneth Elfström-Ahlenius, Präst Sköns Församling, Sundsvall Vad är det och hur använder jag det? Exempel på molntjänster: icloud, Dropbox, Goggle drive, Skydrive etc. Hur gör man i praktiken när man har olika enheter och vill flytta information mellan? Här får du exempel på hur du kan flytta filer från en enhet till en annan exempelvis från en dator till ipad, från en ipad till din dator, från dator till iphone och allt däremellan. Kenneth arbetar som präst här i Sundsvall och berättar hur han använder sin ipad i praktiken. Det går att göra så mycket med detta hjälpmedel! Molntjänster - fortsättning FFS Synkonferens 2013 Sida 9

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Abakus- något att räkna med?

Abakus- något att räkna med? Abakus- något att räkna med? En studie av räkneramen abakus användning bland elever med grav synskada i årskurs 1-6 Marianne Eng Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Specialpedagogik,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson Aktiv med dator möjligheter för personer med rörelsehinder Helene Lidström och Gerd Zachrisson Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2005 Författare: Maria Borgestig, Margret Buchholz, Ulla Ekeberg, Ulla Furendal,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer