Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Säljenheten NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. LFV Tryck i Norrköping 2012 ISSN

2 2 Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (P) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (P) (T) (T) (T) (T) (T) (P) 11 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 7680 Nytt VHF-anrop, telefonnummer och e-postadress till Lotsbeställningscentralen för Bottenviken och Bottenhavet. / New VHF call, telephone numbers and address to the Pilot Ordering Centre for Bay of Bothnia and Sea of Bothnia (P) Ändrade VHF-kanaler till Lotsarna Göteborg och VTS Marstrand. / Changed VHF channels to Göteborg Pilots and VTS Marstrand Båtsportkort Västkusten Södra Fel på sidan 51. / Small craft chart Västkusten Södra Error on page Transportstyrelsen informerar 1/2012. / (not translated)

3 3 Nr 389 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 18 Sjöfynd 18 Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets hemsida: The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our website: UNDERRÄTTELSER / NOTICES Norra Östersjön / Northern Baltic * 7694 (T) Sjökort/Chart: 612 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Farleden mellan Husarö - Östra Lagnö. Förbud mot brytande av isränna. Tid: Till våren 2012 Förbud mot att bryta isränna gäller i farleden mellan Husarö och Östra Lagnö. Husarö a) 59-30,0N 18-48,8E Östra Lagnö b) 59-33,3N 18-50,3E Visas ej i ENC Bsp Stockholm N 2009/s28, Stockholm N 2011/s28 Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. Fairway between Husarö - Östra Lagnö. Ice-breaking prohibited. Time: Until spring 2012 It is prohibited to break the ice in the fairway between Husarö and Östra Lagnö. Husarö a) 59-30,0N 18-48,8E Östra Lagnö b) 59-33,3N 18-50,3E Not shown in ENC Sjöfartsverket, Stockholm. Publ. 8 februari 2012

4 4 * 7695 (T) Sjökort/Chart: 612, 6143, 615 Sverige. Norra Östersjön. Möjaleden. Berg - Stenkobbsgrund. Förbud mot brytande av isränna. Tid: Till våren 2012 Förbud mot brytande av isränna gäller i farleden O om Möja, mellan Berg på Möja och fyren Stenkobbsgrund. Berg a) 59-24,3N 18-53,3E Stenkobbsgrund fyr b) 59-25,8N 18-57,1E Visas ej i ENC Bsp Stockholm M 2009/s19, Stockholm M 2011/s19, Stockholm N 2009/s28, s39, Stockholm N 2011/s28, s39 Sweden. Northern Baltic. Möjaleden. Berg - Stenkobbsgrund. Ice-breaking prohibited. Time: Until spring 2012 Ice-breaking prohibited in the fairway E of Möja, between Berg and Stenkobbsgrund light. Berg a) 59-24,3N 18-53,3E Light Stenkobbsgrund b) 59-25,8N 18-57,1E Not shown in ENC Sjöfartsverket, Stockholm. Publ. 8 februari 2012 * 7679 (T) Sjökort/Chart: 6142 Sverige. Norra Östersjön. Sunden mellan Rindö - Ramsö och Ramsö - Tynningö. Förbud mot att bryta isränna. Tidpunkt: Till våren 2012 Det är förbjudet att bryta isränna i sunden mellan Rindö - Ramsö och Ramsö - Tynningö. Ramsö 59-23N 18-24E Visas ej i ENC Bsp Stockholm M 2009/s14, s15, s46, Stockholm M 2011/s14, s15, s46 Sweden. Northern Baltic. The sounds between Rindö - Ramsö and Ramsö - Tynningö. Prohibited to break the ice. Time: Until spring 2012 It is prohibited to break the ice in the sound between Rindö - Ramsö and Ramsö - Tynningö. Ramsö 59-23N 18-24E Not shown in ENC

5 5 Nr 389 Sjöpolisen. Publ. 4 februari 2012 * 7696 (T) Sjökort/Chart: 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Sundet mellan Storholmen - Lidingö. Förbud mot brytande av isränna. Tid: Till våren 2012 Förbud mot att bryta isränna gäller i sundet mellan Storholmen och Lidingö. Storholmen 59-23,5N 18-08,3E Visas ej i ENC Bsp Stockholm M 2009/s12, Stockholm M 2011/s12 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. The sound between Storholmen - Lidingö. Ice-breaking prohibited. Time: Until spring 2012 It is prohibited to break the ice between Storholmen and Lidingö. Storholmen 59-23,5N 18-08,3E Not shown in ENC Sjöfartsverket, Stockholm. Publ. 8 februari 2012 * 7693 Sjökort/Chart: 616, 6163 Sverige. Norra Östersjön. Mysingen. Östra Pjukan. Övningsområde för röjning av minor inrättat. Ett övningsområde för röjning av minor har inrättats V om Långbälingsund. I området finns ofarliga objekt från ca 13 m djup och mer. Dykning, fiske eller ankring avrådes inom området.

6 6 Inför Övningsområde för minröjning a) 58-59,68N 18-19,15E b) 59-01,60N 18-19,50E c) 59-01,44N 18-20,77E d) 58-59,70N 18-21,10E Bsp Stockholm S 2009/s11, s34, Stockholm S 2011/s11, s34 Sweden. Northern Baltic. Mysingen. Östra Pjukan. Practice area for minesweeping established. Practice area for minesweeping has been established W of Långbälingsund in Mysingen. Harmless objects exist from a depth of 13 m or more. Diving, fishing and anchoring shall be avoided in the area. Insert Practice area for minesweeping a) 58-59,68N 18-19,15E b) 59-01,60N 18-19,50E c) 59-01,44N 18-20,77E d) 58-59,70N 18-21,10E Försvarsmakten, Stockholm. Publ. 8 februari 2012

7 7 Nr 389 Södra Östersjön / Southern Baltic * 7698 (T) Sjökort/Chart: 839, 921 Sverige. Södra Östersjön. Trelleborg. Nya vågbrytare anläggs. Utmärkning. Se: 2012:386/7632 Omfattande arbeten med utbyggnad av Trelleborgs hamn pågår. Arbetena består bl.a. i anläggning av nya vågbrytare och rivning av befintliga. Nya färjelägen anläggs innanför de nya vågbrytarna, öster om nuvarande hamninlopp. Nya vågbrytare under konstruktion, nya färjelägen och områden under utfyllnad kommer att redovisas i nästa tryckning av sjökort 839 vilket utkommer våren 2012, se sjökortsbilden. Den blivande vågbrytarens sträckning har märkts ut med flytande utmärkning enligt tabellen nedan: Inför Gul prick a) 55-21,899N 13-09,973E Utanför specialen Gul lysprick, Fl Y 3s b) 55-21,741N 13-09,727E Gul prick c) 55-21,590N 13-09,215E Gul lysprick, Fl Y 3s d) 55-21,590N 13-09,010E Gul lysprick, Fl Y 3s e) 55-21,612N 13-08,905E Gul prick f) 55-21,736N 13-08,767E Gul lysprick, Fl Y 3s g) 55-21,867N 13-08,764E Sweden. Southern Baltic. Port of Trelleborg. New breakwaters under construction. Buoyage. See: 2012:386/7632 Extensive harbour works are in progress in the Port of Trelleborg. New breakwaters will be established and the existing breakwaters will be removed. New ferry berths will be established inside the new breakwaters, east of the present harbour entrance. New breakwaters under construction, new ferry berths and areas under reclamation will be shown in next printing of chart 839, that will be available from the spring The location of the coming breakwaters have been marked by buoyage as follows: Insert Yellow spar-buoy a) 55-21,899N 13-09,973E Outside the plan Yellow light spar-buoy, Fl Y 3s b) 55-21,741N 13-09,727E Yellow spar-buoy c) 55-21,590N 13-09,215E Yellow light spar-buoy, Fl Y 3s d) 55-21,590N 13-09,010E Yellow light spar-buoy, Fl Y 3s e) 55-21,612N 13-08,905E Yellow spar-buoy f) 55-21,736N 13-08,767E Yellow light spar-buoy, Fl Y 3s g) 55-21,867N 13-08,764E

8 8 JONAB Publ. 8 februari 2012

9 9 Nr 389 Kattegatt / Kattegat * 7678 (T) Sjökort/Chart: 9312, 9313 Sverige. Kattegatt. Göteborgs hamn. V om Tångudden. Provborrningar. Geologiska provborrningar från en Jack Up-plattform pågår inom ett mindre område V om Tångudden. Arbetet bedrivs endast under dagtid men plattformen finns kvar även nattetid och är då belyst. Jack Up-plattformen assisteras av bogserbåten Frog Castor. När arbete pågår önskas försiktig passage av området. För ytterligare information kontaktas: Frog Castor, VHF kanal 13 och 16 Jörgen Andersson, tel (Norconsult Fält Geo) Arbetsplatsen 57-40,9N 11-51,4E Sweden. Kattegat. Port of Göteborg. W of Tångudden. Drilling operations. Drilling operations in progress in a small area W of Tångudden. The work is performed during daytime from a Jack Up platform assisted by tugboat Frog Castor. The platform remains in position during night. Passage with caution requested. For further information: Frog Castor, VHF channel 13 and 16 Jörgen Andersson, tel (Norconsult Fält Geo) Working area 57-40,9N 11-51,4E FROG, Göteborg. Publ. 4 februari 2012

10 10 TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS * 7680 Bottenviken. Norra Kvarken. Bottenhavet. Nytt VHF-anrop, telefonnummer och e-postadress till Lotsbeställningscentralen för Bottenviken och Bottenhavet. Tidpunkt: Den 8 mars 2012 Lotsbeställningscentralen för Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet kommer att ändra VHF-anrop, telefonnummer och e-postadress enligt följande: Norr om N Ny Tidigare VHF-anrop: NORTH COAST PILOT BAY OF BOTHNIA PILOTS Telefon: E-post: Mellan N N Ny Tidigare VHF-anrop: NORTH COAST PILOT SEA OF BOTHNIA PILOTS Telefon: E-post: Ufs A sid 10 och 115.// Sjöfartsverkets författningssamling: SJÖFS 2011:9, bil 1. Bay of Bothnia. The Quark. Sea of Bothnia. New VHF call, telephone numbers and address to the Pilot Ordering Centre for Bay of Bothnia and Sea of Bothnia. Time: 8 March 2012 The Pilot Ordering Centre for Bay of Bothnia, the Quark and Sea of Bothnia will change telephone number and address as follows: North of N New Previous VHF call: NORTH COAST PILOT BAY OF BOTHNIA PILOTS Telephone: Between N N New Previous VHF call: NORTH COAST PILOT SEA OF BOTHNIA PILOTS Telephone: Ufs A page 10 and 115.// Sjöfartsverket, Gävle. Publ. 8 februari 2012

11 11 Nr 389 * 7700 (P) Sjökort/Chart: 93, 931, 932, 9321 Skagerrak. Ändrade VHF-kanaler till Lotsarna Göteborg och VTS Marstrand. Tidpunkt: Den 15 mars 2012 kl 1200 LT. Lotsbeställningscentralen i Göteborg och VTS Marstrand/Lysekil ändrar VHF-kanaler enligt följande: Ny VHF-kanal från 15 mars Tidigare Lotsbeställningscentralen i Göteborg VHF-kanal 11 VHF-kanal 73 VTS Marstrand/Lysekil VHF-kanal 10 VHF-kanal 11 Ufs A 2011 sid 35 och 53// Sjöfartsverkets författningssamling: SJÖFS 2011:9, bil 1. Bsp Västkusten N 2010/s40, Västkusten S 2010/s44 Sweden. Kattegat. Skagerrak. Changed VHF channels to Göteborg Pilots and VTS Marstrand. Time: 15 March 2012, 1100 UTC. The Pilot Ordering Centre Göteborg and VTS Marstrand/Lysekil will change VHF channels as follows: The Pilot Ordering Centre Göteborg New VHF channel from 15 Mar Previous VHF channel 11 VHF channel 73 VTS Marstrand/Lysekil VHF channel 10 VHF channel 11 Ufs A 2011 page 35 and 53// Sjöfartsverket Göteborg. Publ. 8 februari 2012 * 7697 Kattegatt. Båtsportkort Västkusten Södra Fel på sidan 51. Båtsportkort Västkusten Södra 2012, Måseskär - Kullen, blev klart för försäljning den 17 januari Det har visat sig att sidan 51 är felaktig i de exemplar som sålts mellan den 17 januari - 4 februari Felaktiga exemplar av sid 51 är i nedre vänstra hörnet märkta med New Edition No: 4 Corrected up to: 24 Oct Pk163. KORREKTA exemplar av sid 51 är i nedre vänstra hörnet märkta med New Edition No: 5 Corrected up to: 4 Feb Pk163. Dessutom är plastfodralet till korrekta exemplar märkt med ett vitt, runt klistermärke. Den som har ett felaktigt exemplar av båtsportkortet ombeds att byta det mot ett korrekt exemplar hos någon av Sjöfartsverkets återförsäljare. För ytterligare information kontaktas Sjöfartsverket, Säljgruppen, telefon Bsp Västkusten S 2007/s37, Västkusten S 2010/s37 Kattegat. Small craft chart Västkusten Södra Error on page 51. The small craft chart Västkusten Södra 2012, Måseskär - Kullen, was ready for sale on 17 January It has now been found that page 51 is incorrect in the copies that where sold from 17 January to 4 February.

12 12 Faulty copies of page 51 is in the lower left corner marked by New Edition No: 4 Corrected up to: 24 Oct Pk163. CORRECT copies of page 51 is in the lower left corner marked by New Edition No: 5 Corrected up to: 4 Feb Pk163. In addition the plastic folder to the correct copies has been marked by a circular white sticker. For further information, please call Swedish Maritime Administration, Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 8 februari 2012 * 7688 Transportstyrelsen informerar 1/2012. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhetsberikande händelser som andra råkat ut för. Syftet med informationen är att öka kunskapen och säkerhetsmedvetandet hos branschens aktörer på alla nivåer. Ett stort problem med säkerhetsarbete är att nå ut till dem som berörs, i synnerhet dem som så att säga jobbar på golvet. Detta är ett sätt att försöka nå branschen i dess helhet. Ett sätt att ytterligare sprida information inom branschen är att ta upp relevanta händelser i fartygens skyddskommittéer. Initiativtagare och ansvarig för utskicket, som skildrar både svenska och utländska händelser, är utredningsenheten vid Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Synpunkter, åsikter och förslag emottages tacksamt på telefon eller e-post ). Texten kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida (där man också når sjöfartsavdelningens olycksrapporter och Safety Alerts): - - Sjöfart: Olyckor och tillbud - Sjöfartsavdelningen informerar. Alternativt kan man kontakta sjöfartsavdelningens utredningsenhet för att hamna på sändlistan för e-postutskick. Det finns också möjlighet att nå texten på engelska på SAN-NYTT:s hemsida Explosionsrisk i kylcontainrar Transportstyrelsen har fått information om att det uppstått risk för explosion i vissa kylcontainrar. Enligt uppgifterna rör det sig om ca containrar, varav omkring är tagna ur trafik. Tre skilda händelser, varav två inträffat i Vietnam och en i Brasilien, har lett till tre dödsfall. Dessutom har en händelse inträffat i USA, då köldmediet i en container självantände när det kom i kontakt med luft. Enligt Maersk, som utrett dessa händelser, har containrarna det gemensamt att de reparerats i Vietnam förra året. Slutsatsen är att ett oäkta eller falskt köldmedium bildat en brännbar blandning då det blandats med olja eller luft. Det uppskattas att ca kylcontainrar servas eller repareras i Vietnam årligen, och det kan alltså finnas ute i cirkulation. Det rekommenderas att misstänkta eller felaktiga containrar kopplas ur och hanteras varsamt tills de kan sättas iland eller tas ur drift. För ytterligare upplysningar går det bra att kontakta Transportstyrelsens sjöfartsavdelning eller besöka hemsidan SFu Safety Alert 16 jan 2012

13 13 Nr 389 Ökat antal omkomna i sjöfarten 2011 Under 2011 ökade antalet omkomna jämfört med 2010 från noll till tre stycken. I och för sig är siffran låg, men det finns ändå anledning att uppmärksamma de tre dödsfallen. Den första olyckan inträffade under en rekognosceringstur för en gymnasieskola med segling på programmet. Skolan var i Spanien på seglingsläger och inför dagens segling var två av lärarna ute för att undersöka förutsättningarna för övningarna. Det blåste 12 m/sekund och gick fyra meter höga vågor. Ribben som de färdades i slog runt efter att de vänt tillbaka mot hamnen. De var kvar vid båten men spolades i vattnet igen och beslöt sig då för att simma iland. Den ene orkade inte och förolyckades, medan kollegan kom iland nedkyld. Ingen av dem hade flytväst. Den andra händelsen inträffade vid förtöjning. Vid ankomst blåste det m/s från kajen på styrbords bog. Man var tre personer på backen enligt vanliga rutiner och fick iland ett spring. Detta sträcktes kraftigt pga. vinden. Då fartyget försiktigt kördes till kaj gick springet av och träffade överstyrman så olyckligt att han avled av skadorna. Händelsen utreds av Statens haverikommission. Det sista dödsfallet inträffade under stormen november på ett svenskt fartyg. Man skulle söka lä bakom en ö och styrman och en matros var föröver för att ankra om eftersom man draggat. En sjö spolade matrosen överbord, men trots att styrman kastade en livboj efter honom lyckades matrosen inte få tag i den. Efter tre timmar hittades han av en helikopter men var då död. Han hade flytväst. Även denna händelse utreds av Statens haverikommission. SFu dnr ; ;

14 14 Fungerande snabbstängningsventiler? Snabbstängningsventiler (QCV, Quick Closing Valve) är installerade i vissa rörsystem för att bl.a. vid bränder snabbt kunna stänga av oljetillförsel från tankar och för att förhindra att olja i systemet distribueras så att den kan underhålla en brand. Ventilerna kan manövreras lokalt men också från annan plats ombord. Fungerar de inte vid brand, ökar risken för skador på besättning och fartyg och det är således angeläget att funktionen upprätthålls hela tiden. Funktionaliteten måste därför testas regelbundet, underhåll skötas och reservdelar finnas tillgängliga i tillräcklig omfattning. Trots detta förekommer det att ventiler blockeras medvetet i öppet läge. Anledningen kan vara att de inte fungerar som de ska, t.ex. att de stänger spontant pga. vibrationer eller slitage i komponenter. Det förekommer också då och då att ventiler monteras fel på varv eller efter reparation. Det är därför viktigt att testa dem innan systemet tas i bruk igen. Hur återställningen ska ske kan variera mellan olika typer och tillverkare. På förekommen anledning vill härmed utredningsenheten varna föra att ventilernas funktion kan vara åsidosatt av en eller annan anledning. Mars

15 15 Nr 389

16 16 Allvarliga brännskador En fartygsingenjör startade en ejektorpump i avsikt att starta färskvattenseparatorn. Efter en stund kontrollerade han vakuumet men fann att det inte hade etablerats något. Han stoppade då pumpen och stängde sugventilen. Därefter öppnade han locket på sugfiltret för att se om det var igensatt. Hett vatten sköljde då över honom och han fick brännskador på ena armen, magen och ena foten. Vissa av skadorna bedömdes vara av andra graden. Orsaken till att sugfiltret innehöll hett vatten var att pumpen arbetade mot en stängd tryckventil som fartygsingenjören hade glömt att öppna. Han fick sättas iland för vård. SFu dnr Insjö/ForeSea Undertryck i livbåt fara vid övning Sjöfartsbranschen har ett eget rapporteringssystem, Insjö/ForeSea, med händelser som inte alltid rapporteras till myndigheten. I detta system finns följande händelse beskriven. Fartyget låg till ankars och besättningen övade med frifallslivbåten. Efter att livbåten sjösatts och motorn startat uppstod ett undertryck och besättningen i båten kunde, pga. detta tryck, inte öppna någon av luckorna. Motorn stoppades omedelbart och efter ca 20 sekunder hade trycket utjämnats tillräckligt för att luckorna skulle kunna öppnas. Det visade sig efteråt att båda tryckutjämningsventilerna hade korroderat och fastnat. Den hårda, korrosiva miljön i kombination med dålig ventilkonstruktion och bristande underhåll bedöms vara orsak till händelsen, som innebar en uppenbar fara för de ombordvarande. Insjö/ForeSea id 2681

17 17 Nr 389 Omärkt flaska med okänt innehåll Då gyrot skulle bytas tömde teknikern det gamla gyrot på vätska. Vätskan hälldes i en tom vattenflaska som lämnades omärkt på bryggan. Strax därefter var en av personerna på bryggan törstig, och hällde upp ett glas av vätskan i tron att det var vatten. Först när vätskan var i munnen förstod personen att det var något annat än vatten, och spottade ut det samtidigt som en av styrmännen meddelades. Som nämnts hade alltså teknikern lämnat en flaska med gyrovätska i en omärkt och obevakad vanlig vattenflaska tillsammans med andra. Endast teknikern själv kände till detta, så det fanns egentligen inte någon anledning för den törstige att misstänka att det var annat än vatten i flaskan. Dessbättre uppstod inga konsekvenser eller skador. Teknikern vidtalades om olämpligheten av att lämna vätskan på det viset, vilket han förstod och var fullt införstådd med risken. Flaskan togs om hand, och inrapportören av händelsen vill gärna dela med sig av erfarenheten med andra. Behöver man av någon anledning fylla en flaska med annat än vad som kan förväntas vara i den, måste detta tydligt märkas så att inte liknande missförstånd uppstår. Insjö/ForeSea id 2665 Rapportering till Insjö/ForeSea sviktar I databasen Insjö/ForeSea finns för närvarande 2665 rapporter. Många av dessa visar på mycket intressanta händelser, som, om de inte rapporterats till databasen, hade varit okända för övriga utom de direkt inblandade. Trots den uppenbara nyttan av tillbudsrapportering är inrapporteringen låg. Det förefaller finnas framför allt två flaskhalsar dels att få besättningsmedlemmar att överhuvudtaget skriva en rapport, dels att den sedan skickas in av rederiet till databasen. Den första delen är ju direkt kopplad till ISM och om den fungerar är det också ett bevis på att det finns en säkerhetskultur som genomsyrar arbetet ombord och i rederiet. Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att rapporterna till Insjö/ForeSea inte hanteras av myndigheten, utan istället av den privata firma som anlitats till just detta. Rapporterna avidentifieras så att det inte går att spåra en enskild person eller ett enskilt fartyg. (Det går att konstatera att de rapporter som finns i systemet är av annan karaktär än de som skickas in till myndigheten, vilket visar att rapporterna fyller att faktiskt behov.) Den som vill göra en insats för säkerheten på ett relativt enkelt sätt ska alltså se till att skicka in rapporter enligt rederiets rapporteringssystem. Därefter bör rederiet sända dem vidare till databasen, så att andra kan få ta del av de erfarenheter som gjorts och att det kan utgöra underlag för framtiden, t.ex. till bättre eller t.o.m. enklare regler. Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Norrköping. Publ. 8 februari 2012

18 18 ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 8 februari var vattenståndet ca 59 cm över sjökortens referensyta. Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: Helsingborg Grön 4,5 m lång havskajak. Stora Hult, Vejbystrand. Nacka Strand Vit/blå roddbåt i plast. Eknö, Norrtälje. 2. Röd roddbåt Ockelbo i plast. Oxhalsö, Blidö. 3. Röd canadensare i plast. Brottöfladen, Ingmarsö. 5. Vit roddbåt Crescent med motor. Djurnäsudde, Norrtälje. 6. Blå gummibåt Passport. Båthamnsvägen, Åkersberga. 7. Grön roddbåt i plast. Väddö Kyrka. 8. Vit/orange roddbåt Crescent i plast. Ortala, Väddö. 9. Röd roddbåt/eka i plast. Tynningö, Värmdö. 10. Grön canadensare Ranger i plast. Djurö Kyrka, Värmdö. 11. Grön roddbåt/snipa i plast. Krokens båtklubb, Tyresö. 12. Grå roddbåt Pioneer i plast. Varvsvägen, Tyresö.

19 19 Nr 389

20 20 POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 Statens haverikommission ISSN 1400-5735 Rapport S 1999:01 Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 1999-04-23 S-02/98 Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPING Rapport S 1999:01 Statens

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80

BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80 SE BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION Safety Line System är producerat och testat av JCL-Sweden. I systemet ingår 3 huvud produkter

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer