Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs"

Transkript

1 Ett magasin från optikbranschen 16 sidor om Optikmässan Trendspanare spår ny guldålder Annie utbildar landets nya optikerassistenter Starkt stöd för att behålla KIs optikerprogram Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs NR 8.13

2 Klar och tydlig sikt med en och samma kontaktlins Och här Och här Klar sikt här Och här Nummer 1 i världen 1 AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser optikernas val för kunder med presbyopi 2,3 Procent (%) optiker ,0% 80,5% AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser 34,5% 8,5% PureVision Multi-Focal kontaktlinser Proclear Multifocal kontaktlinser ACUVUE OASYS for PRESBYOPIA kontaktlinser FÖRE tillpassning med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser EFTER tillpassning med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser 29,5% 13,0% 12,0% 5,0% 5,5% 3,0% 0,5% 2,5% 0,0% 3,0% 0,0% 2,5% SofLens Multifocal kontaktlinser FREQUENCY 55 Multifocal kontaktlinser BIOMEDICS EP kontaktlinser Övriga kontaktlinser Den mest föredragna linsen I en klinisk utvärdering i vilken 221 optiker tillpassade cirka 10 kunder vardera med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser, bland dem med en preferens (p<0,001). Totalen överstiger 100 procent på grund av avrundning. nära långt medellångt AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser med unik Precision Profile Design för skarp, klar syn på alla avstånd ** Läs mer på airoptix.com och seethedetails.se CV/HW/AOMF/PA/ /SE *AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafilcon B)-kontaktlinser: Dk/t = -3,00D. **Vid uppkommande presbyopia. ^Varumärken tillhör respektive ägare. Viktig information för AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafilcon B)-kontaktlinser: För daglig eller förlängd användning (upp till 6 dygn) vid när-/långsynthet och/eller presbyopi. Risken för allvarliga ögonproblem (dvs. sår på hornhinnan) ökar vid förlängd användning. I sällsynta fall kan detta leda till nedsatt syn. Biverkningar såsom obehag, lindrigt svidande eller stickande kan uppstå. Referenser: 1. Based on third-party industry report, 12 months ending May 2012; Alcon data on file. 2. Rappon J, Bergenske P. AIR OPTIX AQUA Multifocal contact lenses in practice. Contact Lens Spectrum. 2010;25(3):S7-S9. 3. In a survey of 221 eye care professionals in the U.S. who fit over 2000 customers with AIR OPTIX AQUA Multifocal contact lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, Se produktanvisningarna för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet Novartis AG CIBA VISION ingår nu i Alcon som är en del av Novartis AG.

3 Upprop för höstterminen START 3 HEJ OCH VÄLKOMNA TILLBAKA EFTER SOMMARLOVET. Höstterminen startar direkt med upprop i form av Optikmässan som är tillbaka efter fyra års törnrosasömn. För alla, och det borde vara de flesta, som ska till Kista finns en uttömmande guide till mässan i detta nummer. Karta över montrarna, namn och kontaktuppgifter till alla utställare och del annat användbart. De 16 sidorna kommer också att finnas tillgängliga som en broschyr på mässan, om ni inte vill ta mer er egen tidning dit. TÄVLINGEN, ÅRETS BUTIK, som vi utlyste i slutet på våren har blivit en succé. Mängder av nomineringar har strömmat in till juryn. Vinnaren presenteras under festliga former klockan vid fredagens mässmingel. Missa inte det. 8 YRKETS KÄRNFRÅGOR ALLA HAR INTE haft lov hela sommaren. På KI har Rune Brautaset och hans kollegor ägnat en hel del tid åt att sammanställa de viktigaste argumenten till varför Optikerprogrammet ska få vara kvar på skolan. Argumenten är starka och logiska. Ett unisont stöd från hela branschen, både inom och utanför Sverige stärker bilden av att det vore ett stort misstag att lägga ner programmet. Men det är inte bara optiker som krävs för att branschen ska fungera. Även andra yrkesgrupper spelar en viktig roll i kundmöten och andra situationer. Innan sommaren besökte Optik en skola i Norrtälje som bland annat utbildar optikerassistenter. I reportaget därifrån kan ni ta del av lärare och elevers upplevelser av sin utbildning. Under augustis sista tre dagar möts alla dessa, optiker, optikerassistenter, tekniker och designers under årets stora branschevent, Optikmässan MÄSSSPECIAL! Vi ses där. MICKE JARESAND redaktör Omslagsfoto Båge: Mourning for Miss Blow Design: Anna-Karin Karlsson, foto: Jesper och Mathias REDAKTION Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Curt Lundberg, AD ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell ANNONS OCH DISTRIBUTION Bokning och annonsförsäljning: Renée Lindén Annonsmaterial: Gunilla Dagerman Prenumerationsärenden Gunilla Dagerman Tryck: Exaktaprinting AB, Malmö BRANSCHPLOCK... OCH MER UR INNEHÅLLET: Massivt stöd för KI-program 4 Krönika: Webbshop förnyar 12 Kontrapunkt om mässan 14 Kalendarium Branschnytt 18, 21 Vetenskap och vi ses på optikmässan eller hur!

4 4 AKTUELLT TEXT MICKE JARESAND Arbetet med att förhindra en nedläggning av optikerprogrammet på KI har pågått med stor intensitet under sommaren. Med ett massivt stöd från hela branschen och en väl genomarbetad utredning av programansvarige, Rune Brautaset hoppas man nu att optikerprogrammet får vara kvar. Massivt branschstöd för optikerprogrammet Rune Brautasetlämnade i mitten av augusti in sin utredning till KIs utbildningsstyrelse. ORSAKEN TILL ATT optikerprogrammet är i farozonen är att KI av besparingsskäl måste minska antalet utbildningsplatser med ca 250 studenter. KI utbildar idag fler studenter än universitetet får statliga bidrag för. Kostnaden för denna överutbildning är 25 miljoner kronor per år. En intern utredning av hur besparingen ska genomföras pågår just nu på KI. Neddragningarna kommer inte att ske genom att man minskar antalet studenter inom vissa utbildningar utan genom att ta bort hela program. I början september hålls ett extra styrelsemöte som helt kommer att ägnas åt detta och efter det ska utbildningsstyrelsen lämna ett förslag till universitetsledningen, konsistoriet om vilka utbildningar och platser man tycker att man kan avvara. Beslut om besparingarna tas sedan under hösten av universitetsstyrelsen i samband med budgeten för De programansvariga för de utbildningar som riskerar att läggas ned fick i början av sommaren i uppdrag att göra en utredning om sitt eget program. I mitten av augusti lämnade Rune Brautaset in sin utredning till utbildningsstyrelsen. Utredningen går i punkt efter punkt igenom vilken roll optikerprogrammet spelar för såväl arbetsmarknaden som den akademiska utvecklingen och pekar ut de risker som finns med en eventuell nedläggning. Nedan följer några utdrag ur Rune Brautasets utredning: Behovet av utbildade optiker är fortfarande stort. Det finns ingen arbetslöshet bland optiker. Samtliga utexaminerade får jobb och arbetsmarknaden ser bra ut i tiden framöver (se t.ex. Arbetsförmedlingens bedömning samt bilaga 9 och 10). I dagsläget finns det flera lediga jobb än det finns utexaminerade optiker. Enligt Optikbranschen råder det för tillfället en bra balans mellan nyutbildade och efterfrågan. En nedläggning av KIs grundutbildningsprogram skulle dock medföra brist på optiker, särskilt som det endast finns ett annat lärosäte (Linneuniversitetet i Kalmar) som också utbildar optiker. Det är stor rörlighet av optiker bland de nordiska länderna. En nedläggelse skulle även resultera i brist på optiker i de andra nordiska länderna. Utexaminerade optiker från Karolinska Institutet är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Våra studenter får ofta erbjudande om jobb långt innan de är klara med utbildningen. Detta måste tolkas som tecken på att utbildningen anknyter till arbetslivet och aktuell utveckling (se även bilaga 9). Redan 2008 införde utbildningen flera nya moment som skulle leda yrket framåt. Viktigast i detta sammanhang är möjligheten för optiker att använda diagnostiska farmaka i undersökningssammanhang. Här var det utbildningen som låg i framkant eftersom lagstiftningen på området först från den 1 januari 2014 ger optiker möjlighet att använda dessa farmaka. Arbetsmarknaden för optiker är idag betydligt större än tidigare. Inom ögonsjukvården lär anställningsbarheten öka med den nya lagändringen. Eftersom det råder brist på andra yrkesgrupper inom ögonvården (ortoptister och ögonsjuksköterskor) så kommer efterfrågan på optikerkompetens öka framöver. Även den åldrande befolkningen lär öka behovet av optiker för arbete inom ögonsjukvård och synrehabilitering. Inom ögonsjukvården efterfrågas optiker med magisterkompetens i störst utsträckning. Med den brist på ögonsjuksköterskor som råder vore det naturlig att även inrätta ytterligare en ny utbildning på avancerad nivå för optiker in ortoptik samt även integrera en magister i ögonsjukvård för sjuksköterskor med den befintliga magisterutbildningen.

5 Dnr: DNR Sida: 1 / 2 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Professor Jan Hillert Till Styrelsen för Utbildning Ang. Optikerprogrammet, kandidat- och yrkesexamen Bästa Styrelse, Inför kommande beslut om minskning av KIs utbildningsprogram vill jag som prefekt för Institutionen för Klinisk Neurovetenskap poängtera vad som gör optikerprogrammet särskilt värdefullt att bevara. 1) Ämnet Optometri: Optometri är ett akademiskt ämne på snabb frammarsch som bara finns på KI och i Kalmar. Vi har en aktiv forskarutbildning, 5 doktorander, och en välutbildad lärarstab med ett tiotal disputerade lärare, fyra lektorer, samtliga med doktorsexamen, två docenter. Starka reaktioner mot nedläggning 2) Professur i Optometri: Med utbildningsuppdraget som grund har Institutionen hos RU anhållit om att utlysa en professur i Optometri. Denna tjänst skulle bli den första i landet. Reaktionerna på nedläggningshotet mot KI har varit omfattande. Representanter för hela optikbranschen, både inom och utanför Sverige, uttrycker sin oro över planerna. Inte mindre än 15 bilagor är inlämnade tillsammans med Rune Brautasets utredning. Professor Jan Hillert, prefekt vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap skriver bland annat: Utbildningsbehov: Optikerutbildningen vid KI är störst av de två program som finns i landet. Nedläggning skulle snabbt leda till en svår brist på optiker. Optikeryrket har på senare år, mycket tack vare tillgången på välutbildade optiker med kandidat- eller magisterkompetens etablerats som oersättligt inom såväl ögonsjukvården som på landstinget syncentraler. Jag vill betona det systematiska arbete som inom Institutionen sedan ett tiotal år lagts ner på att bygga upp optometrin som ett sant akademiskt ämne med en vetenskaplig spets såväl som bredd och där en numera välutbildad lärarkår som inom sitt eget ämne bedriver en uppskattad och i grunden mycket välfungerande utbildning som uppmärksammats internationellt med en hög ranking. Optometrin är ett ämne som KI bör värna. Grundutbildningsuppdraget är därvid helt avgörande. 3) Magisterprogrmmet i Optometri: KI bedriver utbildning på såväl kandidatsom magisternivå inom Optometri. Utan kandidatutbildning faller rekryteringsbasen för magisterprogrammet och därtill de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva magisterprogrammet. 4) Utbildningsbehov: Optikerutbildningen vid KI är störst av de två program som finns i landet. Nedläggning skulle snabbt leda till en svår brist på optiker. Optikeryrket har på senare år, mycket tack vare tillgången på välutbildade optiker med kandidat- eller magisterkompetens etablerats som oersättligt inom såväl ögonsjukvården som på landstinget syncentraler. 5) Forskning i Optometri och samarbeten: Lärarstaben inom optikerprogrammet har en unik optometrisk kompetens som är viktig i flera etablerade forskningssamarbeten, dels inom oftalmologisk forskning, dels inom imaging och inom neurologisk forskning. 6) Organisatoriska konsekvenser av eventuell nedläggning av grundutbildningen av optiker: Den ekonomiska ramen för ämnet skulle försvinna. Lärarkåren skulle mer än halveras och förutsättningarna även för Postadress Telefon , växel Telephone_direkt, Direkttel ki.se E-Post Enheten för MS-forskning Fax Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Org.nummer En av världens ledare inom optometrisk forskning, professor Jan Bergmansson vid universitetet i Houston i USA skriver: För att summera, KI har ett starkt optikerprogram som håller på att utvecklas till ett av de bästa i Europa. Min uppfattning är att programmet är mycket löftesrikt och har en ljus framtid. Det är ett program att bygga vidare på istället för att lägga ner. Svenska Optikerförbundet skriver: En nedläggning av utbildningen skulle äventyra den kompetens som byggts upp inom KI:s lärarkår för Optikerprogrammet. Det är osannolikt att lärarkåren skulle samlas vid ett annat lärosäte, vilket skulle medför att uppbyggd optometrisk forskning och utbildning i Sverige skulle bli lidande. Optikbranschen skriver: Optiker utbildas vid Linnéuniversitetet i Kalmar samt KI, varav KI står för nära 2/3-delar av de som examineras. Efter många år med optikerbrist närmar vi oss nu en balans mellan tillgång och efterfrågan. Om grundutbildningen vi KI läggs ner kommer det medföra en återgång till tidigare års läge, med brist på optiker och därmed onödigt långa väntetider och ett ökat tryck på den traditionella ögonsjukvården som följd. Detta riskerar få långtgående konsekvenser för patientsäkerheten. Intresset bland studenter Söktrycket till utbildningen har, efter omläggningen (ändrad behörighet) som gjordes inför antagningen hösten 2012, varit god (3,5 förstahandssökande per plats) och på samma nivå som de första 10 åren KI bedrev optikerutbildning. Med de utökade rättigheterna som optiker får i och med lagförändringen som kommer 1 januari 2014 bedöms intresset för utbildningen öka ytterligare. Den akademiska standarden är hög och programmet behövs som bas för forskning och utveckling av optometrin. Optometri ett satsningsområde för Institutionen för Klinisk neurovetenskap. Institutionen har de senaste 10 åren gjort en stor satsning på grundutbildningen i optometri, forskarutbildning (bland annat av lärarna) och forskning. De anställde inom huvudområdet har upparbetat en forskningskompetens och har fleraetablerade forskningssamarbeten, dels inom oftalmologisk forskning, dels inom imaging och inom neurologisk forskning. Totalt sett är optometri ett satsningsområde för institutionen där grundutbildningen är fundamentet för all annan relaterad verksomhet. Som ett led i satsningen på optometri har institutionen ansökt Rekryteringsutskottet (RU) om att få utlysa en professur i ämnet. Den internationella erkännelsen programmet har upparbetat sig är ett bevis på hur lyckat institutionens satsning på optometri är. Magisterutbildning i Klinisk optometri Karolinska Institutet startade 2008 Magisterprogrammet i Klinisk optometri. Magisterutbildningen i sig omfattas inte av denna utredning eftersom KI inte avser att avveckla utbildningar på avancerad nivå. En avveckling av grundutbildningen kommer dock att ha stor inverkan på magisterutbildningen. Magisterutbildningen behöver tillgång till Optikercentralen (dvs. den klinik som bedrivs av KI i anslutning till optikerutbildningarna) och den avancerade utrustning som finns, Den akademiska standarden är hög och programmet behövs som bas för forskning och utveckling av optometrin.

6 6 AKTUELLT En nedläggning skulle medföra att all optometrisk forskning i Sverige (som bedrivas vid KI och KTH) skulle utplånas. där och som även tidvis nyttjas av St. Eriks ögonsjukhus. Detta är dock förknippat med en stor kostnad vad avser hyror och utrustning. I dagsläget delar magisterutbildningen och grundutbildningen denna kostnad. Om magisterutbildningen ska bära hela kostnaden för de lokaler och den utrustning som behövs för att bedriva den så kommer inte magisterutbildningen vara ekonomiskt försvarbar. De allra flesta (över 90%) som antas till KIs magisterutbildning i klinisk optometri har tagit sin examen från grundutbildningen vid KI samma år eller inom de senaste tre åren. Sedan 2008 har endast ett tiotal av studenterna på magisterutbildningen grundutbildning från andra lärosäten (utöver LNU så har dessa studenter haft sin utbildning från Danmark och Finland). För att KIs magisterutbildning ska kunna få tillräckligt många sökande bör KI ha sin grundutbildning kvar. Magisterutbildningens lärare undervisar även på grundutbildningen. För att genomföra magisterutbildningen behövs flera lärare med olika kompetenser. Om grundutbildningen avvecklas kommer staben vid optikerutbildningen (Sektionen för Ögon och syn) behöva reduceras kraftigt. Detta betyder att magisterutbildningen inte kan genomföras med acceptabel kvalité. SLUTSATSERNA I UTREDNINGEN sammanfattas i åtta punkter: Som ett led i sin satsning på optometri har Institutionen för klinisk neurovetenskap ansökt RU om att få inrätta en professur i optometri. Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet anses vara ledande i Europa (enligt företrädare för ECOO (European Council of Optometry and Optics) och WCO (World Council of Optometry). Utexaminerade optiker har en central roll inom ögonsjukvården och omfattning av detta lär öka under kommande år. En avveckling av grundutbildningen skulle ge brist på optiker i Sverige och KI bör därför ta ett nationellt ansvar. För att KIs magisterutbildning ska kunna få tillräckligt många sökande bör KI ha sin grundutbildning kvar eftersom det är optiker med grundutbildning från KI som i huvudsak utgör underlaget. Utan grundutbildningen finns inte ekonomiska möjligheter att bedriva magisterutbildningen med tanke på utrustning, lokaler och personal. KI kommer ha svårt leva upp till Regleringsbrevet om man avvecklar optikerprogrammet. Totalt berörs ca 18 anställda vid KI och KTH av en nedläggning av programmet. Detta skulle medföra att 15 personer vid KI och 2 vid KTH blir övertaliga. En nedläggning skulle medföra att all optometrisk forskning i Sverige (som bedrivas vid KI och KTH) skulle utplånas. INSPIRERANDE STIMULERANDE INNOVATIV Följ mig ffekten

7 Framgång med nöjda ACUVUE kontaktlinsbärare 9 av 10 kunder är nöjda med ACUVUE kontaktlinser 1 Viktigt med nöjda kunder För var fjärde ny kontaktlinsbärare i Sverige slutar en att använda linser varje år 2 oftast under de första månaderna efter nytillpassningen 3. De främsta anledningarna till drop-outs är obehag, torra ögon och besvärlig hantering. 4 Problem som enkelt går att undvika genom att rekommendera kontaktlinser av bättre kvalitet. ACUVUE kontaktlinsbärare är nöjda kunder Som optiker kan du hjälpa till att göra dina kunder nöjda redan vid nytillpassningen genom att rekommendera ACUVUE kontaktlinser. 9 av 10 ACUVUE kontaktlinsbärare är nöjda med sina linser. 1 Nöjda kunder minskar risken för drop-outs. Nöjda kunder är trogna kunder ACUVUE ger inte bara nöjda kunder, utan även trogna kunder, varav de fl esta fortsätter med ACUVUE kontaktlinser och återvänder till samma butik för att köpa mer. 1 Nöjda ACUVUE kontaktlinsbärare ger framgång På Johnson & Johnson Vision Care strävar vi efter att ta fram unika och innovativa teknologier som stödjer ett hälsosamt kontaktlinsbärande, ger enastående komfort, NO bättre syn och enkel hantering. Det hjälper Også for dig att få nöjda kunder skjeve nyckeln till din hornhinner framgång. DK Også for bygningsfejl SE Även för astigmatiker 1. Independent market research survey, 2012, 14 markets across Europe and Russia via online questionnaire with ACUVUE wearers from each market, data on fi le; Current ACUVUE Brand Contact Lenses wearers n=2762, data on fi le. 93% satisfi ed with their lenses overall and 85% usually return to the same practice. 2. Internal Analysis using data from independent market research survey, 2012, via online questionnaire. Study with a representative sample of the Swedish population aged JJVC data on fi le. 3. JJVC Data on fi le Incidence survey; internal Analysis from Independent market research survey, 5 markets across Europe via CATI. Representative sample aged 15+ n=545 lapsed CL wearers. 4. Ruston D et al. Contemporary insights to increase contact lens penetration. BCLA poster presentation 2012; U&A Survey, January to August 2011, 9 markets via online questionnaire with year old contact lens wearers, considerers and drop-outs (n=5,078) in UK, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, Poland, Russia & Saudi Arabia. ACUVUE optik, INNOVATION FOR HEALTHY VISION, ACUVUE OASYS, 1-DAY ACUVUE MOIST, 1-DAY ACUVUE TruEye, LACREON och HYDRACLEAR är registrerade varumärken som tillhör Johnson & Johnson Vision Care. JJVC 2013

8 8 TEXT UTBILDNING OCH FOTO WILHELM JARESAND Sedan 2004 har allt från regionsoch butikschefer till resande säljare och optikerassistenter sökt sig till Norrtälje Optikcentrum. Många vill lära sig mer om ögats anatomi och hur man egentligen slipar in glasen i bågarna på bästa sätt, andra vill få bättre kolla på kärnan i den bransch de verkar i. Ett centrum för kärnkunskap Helena Borgenvik sköter den kliniska delen av utbildningen och Jemima Härngren är utbildningsledare och ansvarig för verkstadskurserna. Annie Eriksson, en av Norrtälje Optikcentrums grundare. DE FLESTA SOM kommer hit är människor som på ett eller annat sätt fått upp ögonen för optikbranschen, kanske har de jobbat i en släktings butik eller så ville de bli optiker men drogs mer till den sociala biten än till att göra synundersökningar, säger Annie Eriksson, en av två grundare till skolan. Andra har jobbat i branschen i flera år men vill antingen lära sig mer eller ha ett kvitto på vad de kan i och med examineringsbeviset. En student har jobbat som optikerassistent i nästan 15 år, men säger att hon lär sig nya saker varje dag. Hon har till exempel först nu förstått hur polariserande glas verkligen fungerar trots att hon sålt otaliga par, säger Annie Eriksson. NATALIE IWAS SOM examinerades från utbildningen i somras fick upp ögonen för branschen i samband med att hennes pappa diagnostiserades med diabetes. Hon var med honom på sjukhuset och förstod väldigt lite av det läkarna pratade om, vilket irriterade Natalie. Medan allt det här hände försökte jag komma på vad jag skulle utbilda mig till och jobba med. Jag ville förstå vad läkarna pratade om, samtidigt som jag ville jobba med något där jag kan hjälpa andra människor. Då tyckte jag den här utbildningen passade väldigt bra, säger hon. Och det gjorde den. Natalie är väldigt nöjd med utbildningen, och känner att kunskapen verkligen fastnat. Nu vill jag allra helst jobba på syncentralen. Att kunna hjälpa människor och få vara med i deras utveckling tycker jag verkar jättespännande. Natalie Iwas, nöjd student, som vill gå vidare i karriären. IDÉN TILL SKOLAN kom när Annie var butikschef på Synoptik i Norrtälje. Hon kände ofta att hon inte riktigt hade den kompetens som krävdes, och att det inte fanns ett enkelt sätt att skaffa sig den. Hon och en av optikerna i butiken, Yvonne Hemfrid

9 DANISH DESIGN Agartz, tog kontakt med kommunen och fick veta att de kunde starta en Kvalificerad yrkesutbildning (numera Yrkeshögskola) och pratade ihop sig. De skrev en kursplan utifrån vad Annie tyckte sig behöva veta mer om, och vad Yvonne ville att hennes optikerassistenter skulle kunna. Allt gick rasande fort. Vi satte igång med ansökan på höstkanten 2003 och den 12 mars 2004 fick vi svar. Vår ansökan om att starta en Kvalificerad yrkesutbildning hade beviljats. I augusti tog vi emot vår första kull, säger Annie. UTBILDNINGEN UTÖKADES 2008 från ett till två år. Något som enligt Annie Eriksson gjort stor skillnad. I dag hinner de inte bara lära sig om till exempel ögats anatomi, utan också förstå den på ett djupare plan. En annan stor vinst är att vi hinner med mycket mer praktik. De som går ut i dag är verkligen hundra procent redo för arbetslivet. I och med det extra året kan vi garantera att de som gått här kan allt de ska kunna och lite till. Söktrycket var bra, studenterna nöjda och arbetsgivarna likaså. Allt rullade på som det skulle. Tills en dag när Yvonne IF 8356 SINCE 1987,

10 10 UTBILDNING Utbildningsledaren Jemima Härngren och en av skolans grundare, Annie Eriksson. Annie Eriksson har upplevt en del motgångar under tiden hon drivit skolan gick medgrundaren Yvonne Hemfrid Agartz bort i cancer. återinsjuknade i cancer. Den här gången hade den spridit sig och 2010 gick hon bort. Yvonnes död tog hårt på mig. Flera gånger var jag nära på att ge upp skolan. Men hon hade velat att den skulle finnas kvar, så jag bestämde mig för att fortsätta driva den och göra den så bra jag bara kan, säger Annie Eriksson. TILL SIN HJÄLP har hon tre andra personer. Jemima Härngren, som gick på skolan 2006, är utbildningsledare och undervisar i verkstadskurserna. Hon håller även i all administration kring studenternas praktik. Sedan augusti 2012 har Helena Borgenvik hand om de kliniska bitarna så som kurser i anatomi, optometri och även mycket kontaktlinsutbildning. Hon har gått magisterutbildningen på KI och jobbat med skolan sedan augusti Helena delar den kliniska bördan med Maja Östlund som för tillfället är föräldraledig. Utöver dem har skolan även flera gästlärare från branschens olika fält knutna till sig. Från Jan Bergmanson som är professor på TERCT, Texas Eye Research Center i Texas, till Steffen Sundelius från Vasuma. Båda är väldigt viktiga att lära sig av, och deras skilda områden ger eleverna en väldig bredd, säger Annie. JAN BERGMANSON LADE märke till Annie och Norrtälje Optikcentrum, som då hette Svenskt centrum för optometri, under en kongress 2005 och tyckte det verkade spännande och nytt. Han har varit med och stöttat oss sedan dess med återkommande gästföreläsningar och annat. Det har betytt mycket att ha en av världens främsta ögonforskare bakom sig. Hur ser utbildningens framtid ut? I det stora hela kommer framtidens utbildning se ut som i dag. Men det finns absolut områden att förbättra. Vi för en ständig diskussion med ledningsgruppen där branschen finns representerad. Vi tar även till oss av all respons vi får från butikerna där studenterna gör sin praktik. Det är det som är styrkan med en YH-utbildning, flexibiliteten. Vad får ni för respons då? I de senaste vändorna har kompetens inom sälj och kommunikation efterfrågats. Det är det butikerna vill ha i dag. Personalen måste kunna förmedla sin kunskap, annars är kunskapen inte mycket värd. Och redan nästa år kommer kursplanen korrigeras med mer sälj- och ekonomikurser. Då kan vi även locka till oss fler blivande butikschefer vilket är en utveckling jag gärna ser. Uppsluppen stämning inför studentexamen.

11 Vi presenterar endagslinser i ett avancerat silikonmaterial till samma pris som hydrogellinser VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial exklusivt tillgänglig för optiker. VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial för astigmatiker VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial för presbyoper Oavsett om dina kunder behöver sfäriska, toriska eller multifokala kontaktlinser kan clariti TM 1day familjen tillgodose behoven enkelt och till kundvänliga priser. Exklusivt tillgängliga för dig som optiker Affordable innovation ENDAST FÖR OPTIKER SEDAN 1985 För mer information och provlinser, kontakta Sauflon Nordics AB på: eller

12 12 TEXT KRÖNIKA JASMIN YAYA Förnya höstgarderoben med en webbshop Jasmin Yaya är legitimerad optiker, läser Digital Data Strategist på Hyper Island i Stockholm och driver glasögonbloggen Bonocle.com Om inte du säljer din butiks varor på nätet, kommer någon annan att ta dina kunder. Snart är hösten här och det är dags att investera i en ny och fin höstgarderob, en mysig stickad tröja, en ny höstjacka och höstskor till hela familjen. Lönehelgen i september är, förutom julen, detaljhandelns bästa helg. Du kanske börjar leta efter höstjackan på nätet, på kvällen efter middagen samtidigt som du facebookar. Och så hittar du en bra modell som du kan gå och prova i butiken på lunchen dagen därpå. På det här sättet handlar många sina glasögon, och de kommer att hålla på bra mycket längre än bara höstregnet, så nätforskningen kan pågå i flera veckor. Kunderna som kommer till butiken är pålästa. Även om nätsökningarna inte alltid leder till köp av varan på internet, är det där de flesta gör den research som leder dem till butiken som har bågen de söker. E-HANDELN ÖKAR i Sverige, 2012 omsatte den 31,6 miljarder kronor (1). Det är en ökning med ökning med 14 procent eller nästan 4 miljarder kronor jämfört med året innan. Under samma period ökade den totala detaljhandelsmarknaden med endast 2,1 procent. En av de största och mest ökande kategorierna är kläder. Glasögon, som för många är en accessoar, ligger förhållandevis nära den kategorin. Under perioden april 2011 till mars 2012 e-handlade tre fjärdedelar (74 procent) av Sveriges befolkning i åldern år. I åldrarna år köpte över 80 procent någonting via internet under den perioden. I den äldsta åldersgruppen, åringar, var det 40 procent. (2) Om någon exempelvis söker på RayBan Aviator Linköping ska hen direkt kunna klicka sig till din butiks hemsida. Det kommer de att göra om du har lagt upp fina bilder och skrivit relevant information om produkten. Om kunden tycker om upplevelsen på sidan, kommer hen att rekommendera den till sin familj och sina vänner. Det är den bästa marknadsföringen du kan få! DET ÄR VERKLIGEN INTE dyrt att ha en webbshop med dagens verktyg. Med svenska gratistjänsten Tictail kan alla ha en webshop som fungerar utmärkt och ser professionell ut både på datorer och mobila skärmar. Allt fler kommer att surfa mobilt via en smartphone eller en läsplatta och färre via datorer, så det gäller att ha bilder, knappar och text som syns tydligt på en mobil skärm utan att behöva zooma in eller trycka fel med en knubbig tumme. Ta fina bilder på dina tio bäst säljande bågar och lägg upp, skriv en kort beskrivande text. Det skadar inte att testa, tar dig max två timmars jobb och det är dessutom helt gratis. GLÖM VIRTUELLA PROVRUM. Det har inte fungerat så bra som väntat och är kostsamt, men tekniken kanske hinner ikapp snart. Idag är betyg och rekommendationer det som väger absolut tyngst när det handlas på nätet. För inspiration kan man titta på hur amerikanska Warby Parker gör. De har tydliga foton från flera vinklar på sina glasögon och har en väldigt snygg och enkel design på sidan där det är lätt att få en överblick över alla glasögonmodeller. Samtidigt som det är tydligt att det är en webshop finns många stora inspirerande bilder för kunden att titta på. Trots att Warby Parker gjort stort genomslag på nätet öppnar de hela tiden fysiska butiker runtom i USA där man kan prova bågarna. Jag tror att den bästa kombinationen är att finnas både som fysisk butik och online, precis som kunderna gör. En butik med kunnig personal kan ge service, behålla gamla kunder och erbjuda justeringar, medan en webshop kan locka nya kunder. Den åldersgrupp som i högst utsträckning e-handlade under 2012 var åringarna där närmare nio av tio gjorde det (87 procent). (1) Om inte du säljer din butiks varor på nätet, kommer någon annan att ta dina kunder. Vi har redan sett flera små sko- och klädbutiker i mindre städer bli tvungna att stänga på grund av e-handeln, och större kedjor med väletablerad webbshop erbjuda större utbud med bättre kvalitet. Så ta den här hösten och satsa på en kompletterande webbshop till din butik! Källor: 1. Ebarometern från HUI i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel 2. SCB:s undersökning IT bland individer 2012

13 MD_SV0010_ MyDay Premiär 2/9 Upptäck den optimala kombinationen av komfort, hälsa och hantering. Med MyDay från CooperVision kan dina kunder fokusera på annat än sina kontaktlinser. Tack vare Smart Silicone ökas syregenomsläppligheten effektivt, mindre silikon behövs i linsen och mer hydrogel får plats. Därför är MyDay bekväm, bra för ögonen och lätt att använda den perfekta linsen för dina kunder och din verksamhet. MyDay daily disposable För mer information, kontakta kundtjänst på eller besök

14 14 KONTRAPUNKT Nu är det Optikmässa som gäller. Detta nummer svarar Åsa och Gustav på frågor om vad de tycker om att mässan är tillbaka och vilka deras förväntningar är. Gustav Levin, Levins optik, Västerås Vad tycker du om att Optikmässan är tillbaka? Jättebra att den är tillbaks. Allt och alla under samma tak. Ska du själv eller någon annan från din butik gå? Alla från oss kommer att vara där Vilka är era förväntningar, vad hoppas ni få ut av mässan? Att få ett tillfälle att umgås med kollegor och ha trevligt under festliga förhållanden. Lyssna, titta och lära. Jag tror att det är viktigt med ett avbrott i optikvardagen. Åsa Jarnesten, Hultins Optik, Stockholm Vad tycker du om att Optikmässan är tillbaka? Jag tycker att det är viktigt att det finns en mötesplats för alla i branschen. Det är viktigt för inspirationen och sammanhållningen. För egen del känns det alltid roligt att kunna se på bågkollektioner som man kanske i vanliga fall inte har tid att göra i butik. Jag hoppas att lite mindre leverantörer också ställer ut så att det blir en bredd på det. Vi har vid flera tillfällen hittat nya produkter eller bågkollektioner på mässor som man annars inte sett eller haft tid att upptäcka. Ska du själv eller någon annan från din butik gå? Självklart ska vi gå! Vi stänger butiken på lördagen så att alla kan gå. Vilka är era förväntningar, vad hoppas ni få ut av mässan? Vi hoppas på fina och inspirerande montrar. Nya kollektioner och den senaste informationen från våra leverantörer så att vi kan kickstarta denna höst! Förhoppningsvis träffar vi branschkollegor och delar erfarenheter och en trevlig mingelkväll! GOODByE DRy EyES, HELLO OPTIVE En komplett lösning för torra ögon som ger djup långverkande symptomlindring och enastående komfort. 1 5 FöR obalans i tårvätskan OCh I lipidskiktet ND/0011/2013 Date of Preparation: January Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3: Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American Academy of Optometry; Data on file, Allergan, Inc. CSR Data on file, Allergan, Inc. CSR Allergan Norden, Johanneslundsvägen 3-5, Upplands Väsby, Tel:

15 KALENDARIUM AUG SOLF:s Optikmässa, Kistamässan Stockholm 4 SEP Diagnostisk optometri HT hp, Stockholm + distans 4 SEP Magister i Klinisk Optometri, Stockholm 16 SEP Rose K2 XL, den nya problemlösaren, Nordisk Lins, Mölnlycke 20 SEP Hur bedöma fynd på näthinnan, Stockholm. 27 SEP Hur bedöma fynd på näthinnan, Lund. 4 OKT Hur bedöma fynd på näthinnan, Luleå OKT Kontaktlinskongressen, Göteborg. 11 OKT Orthokeratologi med nya nattlinsen Menicon Z Night, Nordisk Lins, Mölnlycke 17 OKT SOFEP. Att använda Volklins, Stockholm 22 OKT SOFEP. Ackomodationsproblem synträning eller glasögon, Jönköping 1 NOV MSc i Klinisk Optometri 2013, skandinavisk kurs för PCO, US, Malmö och Philadephia, USA Har du ett evenemang på gång? Eller känner du till någon annan som har det? Tipsa gärna Optik om kommande händelser! Rättelse: I förra numret blev det fel namn på den student som tilldelades Optileks stipendium vid stipendieutdelning till KIs avgångsstudenter. Rätt namn ska vara Åsa Söderblom. KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2013 ARKEN KONFERENSCENTER, GÖTEBORG OKTOBER Framtiden är här är du med? För information och anmälan:

16 16 BRANSCHNYTT TEXT MICKE JARESAND Patent på ny teknik för kontaktlinser Alcon, uppger i ett pressmeddelande att det europeiska patentverket, EPO, nyligen har beviljat ett patent för Alcons DAILIES TOTAL1 kontaktlinser med graderat vatteninnehåll. EPO-patentet skyddar den kombination av teknik och material som skiljer DAILIES TOTAL1 kontaktlinser från alla andra kontaktlinser på marknaden. I centrum av det här innovativa genombrottet finns vattengradientplattformen som inneburit att Alcons forskare kunnat optimera egenskaperna i linsens kärna och dess yta oberoende av varandra, vilket ger en lins med en exceptionell komfort som består hela dagen, skriver företaget i ett pressmeddelande. Patentansökan för DAILIES TO- TAL1 kontaktlinser har genomgått en rigorös, tvåårig utvärderingsprocess för att få det här viktiga patentet från EPO, säger Erich Bauman, OD and R&D Program Leader för DAILIES TOTAL1 kontaktlinser. Beviljandet av patentet bekräftar Alcons arbete med att ta fram innovativa ögonprodukter som förbättrar livskvaliteten genom att hjälpa människor att se bättre, och är en belöning för Alcons forsknings- och utvecklingsavdelnings obevekliga arbete att leda innovationen inom ögonvård. DAILIES TOTAL1 kontaktlinser har en successiv övergång från 33 procent vatten i kärnan till ett vatteninnehåll som överstiger 80 procent vid ytan, och närmar sig 100 procent allra längst ut, nästan detsamma som hornhinnan. Fortsatt jakt på CET-poäng ÄVEN I DETTA NUMMER kan du använda tidningens vetenskapssidor för att skaffa dig fler CET-poäng. I anslutningen till utgivningen kommer det att finnas sex stycken frågor på Optikerförbundets hemsida. Svara rätt på fem av dessa och det ger en CET-poäng. Svaren på frågorna finns i det aktuella numret av tidningen. Eftersom de allra flesta i branschen redan läser tidningen tyckte vi att det var en bra idé att man ska kunna använda den som ett fortbildningsverktyg också. Förena nytta med nöje, skulle man kunna säga, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. Optiks vetenskapsredaktör, Catarina Ericson är ansvarig för frågornas utformning och innehåll. Att hålla sig uppdaterad med det som händer i yrkesutvecklingen är en viktigt del i varje optikers vardag. Jobbet blir roligare och kunderna i butiken får en säkrare och mer professionell service, säger Catarina. Själva proceduren för att kunna svara på frågorna är enkel. Du loggar in på optikerforbundet.se och följer instruktionerna. När du svarat på frågorna kan du själv kontrollera om du svarat rätt. Fem rätt av sex möjliga ger en CET-poäng. Poängen registreras automatiskt i systemet. Se Vetenskap-sidorna model: 2473 EVA följ Skaga på facebook! GENUINE SCANDINAVIAN EYEWEAR SINCE 1948

17 The Contact Lens Specialist Symposium 28 and 29 September 2013 The Renaissance Hotel, Bath Road, London Heathrow Kan användas med kontaktlinser och makeup Join our keynote speakers Pat Caroline, Eef van der Worp and Randy Kojima on an exciting journey through optics - from understanding the surface of the eye, to optimal contact lens fitting. Our exhibition will guide you through lens choices, as well as offer advice on how to build a successful sustainable business. Pat Caroline Eef van der Worp Randy Kojima For the full program, registration, prices, details and further information, visit the CLSS website - Topics covered: Myopia Control, Anterior Ocular Shape, Topography, Multifocal Lenses, Soft lens fitting & Corneal Crosslinking, Corneal Lenses, Fitting the irregular Cornea & Orthokeratology, Scleral Lenses The Renaissance Hotel is situated on Bath Road close to London s Heathrow Airport. Overnight accommodation can be booked directly with the hotel on a preferential rate, please call , and quote the CLSS conference when booking. Ett enkelt sätt att behandla torra ögon tearsagain ögonspray lindrar torra och irriterade ögon som kan orsakas av kontaktlinser, luftkonditionering, sjukdom eller arbete framför dataskärmen. tearsagain innehåller liposomer, små fettpartiklar, som finns naturligt i tårfilmen. Spraya på stängt öga, öppna ögat och tårfilmen är stabiliserad. boka information på beställ tearsagain på blunda och spraya Abigo Medical Ab Askim

18 BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, Hållbart med skärgårdskänsla Instinktivt Seende Tusentals nöjda konsumenter i Sverige! Låt även dina kunder få uppleva det mest avancerade progressiva glaset - Varilux S UNDER 2014 LAN- SERAS Boomerang Eyewear på den nordiska marknaden. Det är ett samarbete mellan Boomerang International och Triple X Eyewear där ett licensavtal har slutits för design, produktion, Nu saknas det bara solglasögon. Kommer nästa år. försäljning och distribution av solglasögon och oftalmiska bågar. Först ut i mars 2014 är en kollektion med solglasögon, som konsumenten även kommer att kunna välja att köpa med slipade glas. Distributionen kommer att ske genom utvalda återförsäljare inom optik- och klädbranschen samt i Boomerangs egna butiker. Under hösten 2014 lanseras även den första kollektionen med oftalmiska bågar. Inspirationen hämtas från den skandinaviska skärgården, klippor och hav. Kollektionerna ska ha en särpräglad och tidlös känsla med produkter som kan leva länge. Barnens rätt till bra glasögon BARN OCH TONÅRINGAR är modemedvetna. De ser upp till, och försöker efterlikna sina vuxna förebilder. Danska Fleye tar fasta på detta när de lanserar sina nya kollektion med barn- och ungdomsglasögon. Bågarna är helt enkelt mindre kopior av företagets nya kollektion för vuxna. Min erfarenhet är att barnens föräldrar gärna kompromissar med stil och kvalitet när det kommer till barnglasögon. Jag tycker man ska välja barnens glasögon utifrån samma kriterier som när man väljer till sig själv; komfort, allergi- ESSILOR AB, BOX 8169, SPÅNGA, TEL:

19 Ögonblicket du får en klar bild av livets mening. Det här är ögonblicket vi lever för. // PRECISION LENSES MADE BY ZEISS Över 200 miljoner människor litar på ZEISS kvalitet i sina glasögon. Och de ökar med ytterligare två personer varje sekund. För oss på Carl Zeiss Vision räcker det inte med att bara utveckla precisionsglas utan även hjälpmedel för att mäta och analysera dina ögon. Ett arbete som pågått i över hundra år. Och som pågår än idag.

20 3D IC-1 OCT-2000 SD-OCT with Non-Mydriatic, Color Fundus Camera Nya kreativa lösningar för din butik!» Integreted, high resoultion (12.3MP) fundus camera Som alternativ till våra traditionella bord lanserar vi nu en ny kreativ lösning för placering av t.ex. autorefraktorer & lufttonometrar i butik. Med IC-1 blir flexibiliteten total du kan exempelvis placera hissen mot en vägg och därmed frigöra en betydande golvyta som kan användas för bättre ändamål än att som tidigare behöva reservera säljyta för instrumentplacering.» FastMap software for dynamic viewing of 3D and fundus images» Embedded touch-screen for quick and easy navigation» Automated image acquisition process (auto-focus, auto-shoot) Höjdjusteringen av bordsskivorna, som finns i olika utföranden och för ett eller två instrument, fungerar från lägsta rullstolshöjd till att kunna mäta kunden stående.» Import, analyze and view OCT-1000 and Stratus data Med vår nya serie KR & CT som bäst placeras med ryggen mot väggen blir lösningen optimal både platsbesparande, innovativt samt med bättre patientkontakt.» Seamless integration with EyeRoute Image Management system Kontakta oss så tittar vi tillsammans på en ny designlösning för din butik! xample of Product Posters

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng Ett magasin från optikbranschen MODE: Sommarens frestelser UTBILDNING: Examenstider Dansk supermodell väljer kollektion åt Specsavers Optikerprogrammet på KI hotas av nedläggning Vetenskap: Lusläs Optik

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Made by Noemi Senast uppdaterad

Made by Noemi Senast uppdaterad Made by Noemi 2014-12-08 Senast uppdaterad 2014-12-08 Made by Noemi är ett underklädesmärke som drivs av designern Noemi Ivanova sedan 2004 i Stockholm. Märket grundades när hon saknade sköna & fina underkläder

Läs mer

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel Nu går tåget! 10: synundersökning Gäller t.o.m 2017-12-30 (ord. pris 360: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Svårt att hitta snygga glasögon? Nu är båda butikerna fyllda

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

NR 5.13. Ett magasin från optikbranschen. tema butiken i fokus: Hélène bestämmer var skåpet ska stå. Vetenskap: Glöm inte bort hornhinnan

NR 5.13. Ett magasin från optikbranschen. tema butiken i fokus: Hélène bestämmer var skåpet ska stå. Vetenskap: Glöm inte bort hornhinnan Ett magasin från optikbranschen tema butiken i fokus: Hélène bestämmer var skåpet ska stå Sverige tar klivet in på optometrins världsscen Smarteyes slår ett slag för glasögonmodet Vetenskap: Glöm inte

Läs mer

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI

VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 februari är det dags för HR-Dagen på Elite Stadshotellet i Västerås. Vi hälsar er varmt

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA

JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA Education Times Hässleholm. Tryckt på amtryck.se visit.us JUNOGATAN 7 451 42 UDDEVALLA 20 Aug. www.session.nu phone.us 0522-130 50 mail.us kevin.murphy@session.nu see.us session.nu 2012 UTBILDNING HÖST

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Nya, moderna vårklassiker från Efva Attling

Nya, moderna vårklassiker från Efva Attling Pressmeddelande Mars 2011 PRESSMEDDELANDE. Mars 2011 Nya, moderna vårklassiker från Efva Attling Vårens glasögonkollektion från Efva Attling presenterar sex moderna klassiker inom glasögonmodet. Kollektionen

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

HTML & Projektstrategi

HTML & Projektstrategi 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 3 HTML & Projektstrategi Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 38 HTML UppgiG U1 U1=L1+L2+L3 UppgiG U3 Läsanvisningar

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 GÄVLE MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY GÄVLE KONSERTHUS FREDAG 23 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 23 september

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Mattor med valfri design.

Mattor med valfri design. Mattor med valfri design. Mörkare och ofta gråa nyanser på en entrématta är så klart bra under hösten och vintern när mattan tar mycket stryk. Det är smutsigt ute och vi drar in både snö, slask och grus

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Välkommen Into the Dark!

Välkommen Into the Dark! Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation har det stora nöjet att bjuda in till Svenska Mästerskapen i Makeup 2014 Lördagen den 8 november, Kista Galleria, Stockholm 2014 års tema ger dig friheten att tolka

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI Välkommen till... 2017 BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI 2017 Ett HR-event på First Hotel Grand Fredagen den 24 februari arrangeras HR-Dagen 2017 på First Hotel Grand i Borås. Då hoppas vi att

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

på Uggleposten Äntligen sommarlov Att även DU kan få vara med i Uggleposten. Gör så här:

på Uggleposten Äntligen sommarlov Att även DU kan få vara med i Uggleposten. Gör så här: UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Äntligen sommarlov År: 2010 Nummer: 4 Skolåret har varit långt och roligt men nu är sommarlovet äntligen här. I läsårets sista nummer bjuder

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 10 februari är det dags för HR-Dagen på

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: )

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: ) Just nu! 10: synundersökning Vid köp av glasögon Gäller t.o.m 2015-12-18 (ord. pris 340: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Välkommen till Karvik s place! - en värld

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

Framtidsmässa Tisdagen 7 mars är det dags för årets inspirerande Framtidsmässa!

Framtidsmässa Tisdagen 7 mars är det dags för årets inspirerande Framtidsmässa! Framtidsmässa 2017 Tisdagen 7 mars är det dags för årets inspirerande Framtidsmässa! Denna dag ger dig en unik möjlighet att få lyssna och ställa frågor till informatörer från olika universitet, högskolor,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA Skyddsglasögon med individuell korrektion Safety Eyewear by Komfort och trygghet på jobbet. Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision ger högsta

Läs mer

NH Nails Academy NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails.se

NH Nails Academy NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails.se NH Nails Academy NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails.se NH Nails Academy NH Nails har sedan 1999 erbjudit marknaden utbildningar utav högsta klass

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON CITY KONFERENSCENTER FREDAG 30 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Sveriges största mässa för sportfiske

Sveriges största mässa för sportfiske En högklassig demonstration av sportfiskets många aktörer och vilka värden vi gemensamt bidrar med till samhället som helhet. Flera utställare med bättre montrar och en bredd från gör-det-själv till den

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Vi är inne i en av de mörkaste tiderna på året. Kanske är det därför som böckerna jag tipsar om rymmer allvar och som får oss att fundera och

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park?

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Elmia Park bjuder in till tävlingen Park Inspira 2013 med syfte att lyfta fram våra vackra svenska parker och inspirera till fler besök. I år riktar sig

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet Manual för Kundmötesmätning Synsam Startdatum för besök: Se systemet Slutdatum för besök: Se systemet Telefon +46 (0)8 410 Adress Daymaker AB, Storgatan 26, 645 30 Strängnäs E-post info@daymaker.se En

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration världens största inredningstidning ELLE Decoration 2014 mediepack inredning internationell inspiration ELLE DECORATION 2014 EN GRÄNSLÖS VÄRLD Från och med nummer 1/2014 byter ELLE Interiör namn till ELLE

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer