Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs"

Transkript

1 Ett magasin från optikbranschen 16 sidor om Optikmässan Trendspanare spår ny guldålder Annie utbildar landets nya optikerassistenter Starkt stöd för att behålla KIs optikerprogram Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs NR 8.13

2 Klar och tydlig sikt med en och samma kontaktlins Och här Och här Klar sikt här Och här Nummer 1 i världen 1 AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser optikernas val för kunder med presbyopi 2,3 Procent (%) optiker ,0% 80,5% AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser 34,5% 8,5% PureVision Multi-Focal kontaktlinser Proclear Multifocal kontaktlinser ACUVUE OASYS for PRESBYOPIA kontaktlinser FÖRE tillpassning med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser EFTER tillpassning med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser 29,5% 13,0% 12,0% 5,0% 5,5% 3,0% 0,5% 2,5% 0,0% 3,0% 0,0% 2,5% SofLens Multifocal kontaktlinser FREQUENCY 55 Multifocal kontaktlinser BIOMEDICS EP kontaktlinser Övriga kontaktlinser Den mest föredragna linsen I en klinisk utvärdering i vilken 221 optiker tillpassade cirka 10 kunder vardera med AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser, bland dem med en preferens (p<0,001). Totalen överstiger 100 procent på grund av avrundning. nära långt medellångt AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktlinser med unik Precision Profile Design för skarp, klar syn på alla avstånd ** Läs mer på airoptix.com och seethedetails.se CV/HW/AOMF/PA/ /SE *AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafilcon B)-kontaktlinser: Dk/t = -3,00D. **Vid uppkommande presbyopia. ^Varumärken tillhör respektive ägare. Viktig information för AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafilcon B)-kontaktlinser: För daglig eller förlängd användning (upp till 6 dygn) vid när-/långsynthet och/eller presbyopi. Risken för allvarliga ögonproblem (dvs. sår på hornhinnan) ökar vid förlängd användning. I sällsynta fall kan detta leda till nedsatt syn. Biverkningar såsom obehag, lindrigt svidande eller stickande kan uppstå. Referenser: 1. Based on third-party industry report, 12 months ending May 2012; Alcon data on file. 2. Rappon J, Bergenske P. AIR OPTIX AQUA Multifocal contact lenses in practice. Contact Lens Spectrum. 2010;25(3):S7-S9. 3. In a survey of 221 eye care professionals in the U.S. who fit over 2000 customers with AIR OPTIX AQUA Multifocal contact lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, Se produktanvisningarna för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet Novartis AG CIBA VISION ingår nu i Alcon som är en del av Novartis AG.

3 Upprop för höstterminen START 3 HEJ OCH VÄLKOMNA TILLBAKA EFTER SOMMARLOVET. Höstterminen startar direkt med upprop i form av Optikmässan som är tillbaka efter fyra års törnrosasömn. För alla, och det borde vara de flesta, som ska till Kista finns en uttömmande guide till mässan i detta nummer. Karta över montrarna, namn och kontaktuppgifter till alla utställare och del annat användbart. De 16 sidorna kommer också att finnas tillgängliga som en broschyr på mässan, om ni inte vill ta mer er egen tidning dit. TÄVLINGEN, ÅRETS BUTIK, som vi utlyste i slutet på våren har blivit en succé. Mängder av nomineringar har strömmat in till juryn. Vinnaren presenteras under festliga former klockan vid fredagens mässmingel. Missa inte det. 8 YRKETS KÄRNFRÅGOR ALLA HAR INTE haft lov hela sommaren. På KI har Rune Brautaset och hans kollegor ägnat en hel del tid åt att sammanställa de viktigaste argumenten till varför Optikerprogrammet ska få vara kvar på skolan. Argumenten är starka och logiska. Ett unisont stöd från hela branschen, både inom och utanför Sverige stärker bilden av att det vore ett stort misstag att lägga ner programmet. Men det är inte bara optiker som krävs för att branschen ska fungera. Även andra yrkesgrupper spelar en viktig roll i kundmöten och andra situationer. Innan sommaren besökte Optik en skola i Norrtälje som bland annat utbildar optikerassistenter. I reportaget därifrån kan ni ta del av lärare och elevers upplevelser av sin utbildning. Under augustis sista tre dagar möts alla dessa, optiker, optikerassistenter, tekniker och designers under årets stora branschevent, Optikmässan MÄSSSPECIAL! Vi ses där. MICKE JARESAND redaktör Omslagsfoto Båge: Mourning for Miss Blow Design: Anna-Karin Karlsson, foto: Jesper och Mathias REDAKTION Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Curt Lundberg, AD ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell ANNONS OCH DISTRIBUTION Bokning och annonsförsäljning: Renée Lindén Annonsmaterial: Gunilla Dagerman Prenumerationsärenden Gunilla Dagerman Tryck: Exaktaprinting AB, Malmö BRANSCHPLOCK... OCH MER UR INNEHÅLLET: Massivt stöd för KI-program 4 Krönika: Webbshop förnyar 12 Kontrapunkt om mässan 14 Kalendarium Branschnytt 18, 21 Vetenskap och vi ses på optikmässan eller hur!

4 4 AKTUELLT TEXT MICKE JARESAND Arbetet med att förhindra en nedläggning av optikerprogrammet på KI har pågått med stor intensitet under sommaren. Med ett massivt stöd från hela branschen och en väl genomarbetad utredning av programansvarige, Rune Brautaset hoppas man nu att optikerprogrammet får vara kvar. Massivt branschstöd för optikerprogrammet Rune Brautasetlämnade i mitten av augusti in sin utredning till KIs utbildningsstyrelse. ORSAKEN TILL ATT optikerprogrammet är i farozonen är att KI av besparingsskäl måste minska antalet utbildningsplatser med ca 250 studenter. KI utbildar idag fler studenter än universitetet får statliga bidrag för. Kostnaden för denna överutbildning är 25 miljoner kronor per år. En intern utredning av hur besparingen ska genomföras pågår just nu på KI. Neddragningarna kommer inte att ske genom att man minskar antalet studenter inom vissa utbildningar utan genom att ta bort hela program. I början september hålls ett extra styrelsemöte som helt kommer att ägnas åt detta och efter det ska utbildningsstyrelsen lämna ett förslag till universitetsledningen, konsistoriet om vilka utbildningar och platser man tycker att man kan avvara. Beslut om besparingarna tas sedan under hösten av universitetsstyrelsen i samband med budgeten för De programansvariga för de utbildningar som riskerar att läggas ned fick i början av sommaren i uppdrag att göra en utredning om sitt eget program. I mitten av augusti lämnade Rune Brautaset in sin utredning till utbildningsstyrelsen. Utredningen går i punkt efter punkt igenom vilken roll optikerprogrammet spelar för såväl arbetsmarknaden som den akademiska utvecklingen och pekar ut de risker som finns med en eventuell nedläggning. Nedan följer några utdrag ur Rune Brautasets utredning: Behovet av utbildade optiker är fortfarande stort. Det finns ingen arbetslöshet bland optiker. Samtliga utexaminerade får jobb och arbetsmarknaden ser bra ut i tiden framöver (se t.ex. Arbetsförmedlingens bedömning samt bilaga 9 och 10). I dagsläget finns det flera lediga jobb än det finns utexaminerade optiker. Enligt Optikbranschen råder det för tillfället en bra balans mellan nyutbildade och efterfrågan. En nedläggning av KIs grundutbildningsprogram skulle dock medföra brist på optiker, särskilt som det endast finns ett annat lärosäte (Linneuniversitetet i Kalmar) som också utbildar optiker. Det är stor rörlighet av optiker bland de nordiska länderna. En nedläggelse skulle även resultera i brist på optiker i de andra nordiska länderna. Utexaminerade optiker från Karolinska Institutet är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Våra studenter får ofta erbjudande om jobb långt innan de är klara med utbildningen. Detta måste tolkas som tecken på att utbildningen anknyter till arbetslivet och aktuell utveckling (se även bilaga 9). Redan 2008 införde utbildningen flera nya moment som skulle leda yrket framåt. Viktigast i detta sammanhang är möjligheten för optiker att använda diagnostiska farmaka i undersökningssammanhang. Här var det utbildningen som låg i framkant eftersom lagstiftningen på området först från den 1 januari 2014 ger optiker möjlighet att använda dessa farmaka. Arbetsmarknaden för optiker är idag betydligt större än tidigare. Inom ögonsjukvården lär anställningsbarheten öka med den nya lagändringen. Eftersom det råder brist på andra yrkesgrupper inom ögonvården (ortoptister och ögonsjuksköterskor) så kommer efterfrågan på optikerkompetens öka framöver. Även den åldrande befolkningen lär öka behovet av optiker för arbete inom ögonsjukvård och synrehabilitering. Inom ögonsjukvården efterfrågas optiker med magisterkompetens i störst utsträckning. Med den brist på ögonsjuksköterskor som råder vore det naturlig att även inrätta ytterligare en ny utbildning på avancerad nivå för optiker in ortoptik samt även integrera en magister i ögonsjukvård för sjuksköterskor med den befintliga magisterutbildningen.

5 Dnr: DNR Sida: 1 / 2 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Professor Jan Hillert Till Styrelsen för Utbildning Ang. Optikerprogrammet, kandidat- och yrkesexamen Bästa Styrelse, Inför kommande beslut om minskning av KIs utbildningsprogram vill jag som prefekt för Institutionen för Klinisk Neurovetenskap poängtera vad som gör optikerprogrammet särskilt värdefullt att bevara. 1) Ämnet Optometri: Optometri är ett akademiskt ämne på snabb frammarsch som bara finns på KI och i Kalmar. Vi har en aktiv forskarutbildning, 5 doktorander, och en välutbildad lärarstab med ett tiotal disputerade lärare, fyra lektorer, samtliga med doktorsexamen, två docenter. Starka reaktioner mot nedläggning 2) Professur i Optometri: Med utbildningsuppdraget som grund har Institutionen hos RU anhållit om att utlysa en professur i Optometri. Denna tjänst skulle bli den första i landet. Reaktionerna på nedläggningshotet mot KI har varit omfattande. Representanter för hela optikbranschen, både inom och utanför Sverige, uttrycker sin oro över planerna. Inte mindre än 15 bilagor är inlämnade tillsammans med Rune Brautasets utredning. Professor Jan Hillert, prefekt vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap skriver bland annat: Utbildningsbehov: Optikerutbildningen vid KI är störst av de två program som finns i landet. Nedläggning skulle snabbt leda till en svår brist på optiker. Optikeryrket har på senare år, mycket tack vare tillgången på välutbildade optiker med kandidat- eller magisterkompetens etablerats som oersättligt inom såväl ögonsjukvården som på landstinget syncentraler. Jag vill betona det systematiska arbete som inom Institutionen sedan ett tiotal år lagts ner på att bygga upp optometrin som ett sant akademiskt ämne med en vetenskaplig spets såväl som bredd och där en numera välutbildad lärarkår som inom sitt eget ämne bedriver en uppskattad och i grunden mycket välfungerande utbildning som uppmärksammats internationellt med en hög ranking. Optometrin är ett ämne som KI bör värna. Grundutbildningsuppdraget är därvid helt avgörande. 3) Magisterprogrmmet i Optometri: KI bedriver utbildning på såväl kandidatsom magisternivå inom Optometri. Utan kandidatutbildning faller rekryteringsbasen för magisterprogrammet och därtill de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva magisterprogrammet. 4) Utbildningsbehov: Optikerutbildningen vid KI är störst av de två program som finns i landet. Nedläggning skulle snabbt leda till en svår brist på optiker. Optikeryrket har på senare år, mycket tack vare tillgången på välutbildade optiker med kandidat- eller magisterkompetens etablerats som oersättligt inom såväl ögonsjukvården som på landstinget syncentraler. 5) Forskning i Optometri och samarbeten: Lärarstaben inom optikerprogrammet har en unik optometrisk kompetens som är viktig i flera etablerade forskningssamarbeten, dels inom oftalmologisk forskning, dels inom imaging och inom neurologisk forskning. 6) Organisatoriska konsekvenser av eventuell nedläggning av grundutbildningen av optiker: Den ekonomiska ramen för ämnet skulle försvinna. Lärarkåren skulle mer än halveras och förutsättningarna även för Postadress Telefon , växel Telephone_direkt, Direkttel ki.se E-Post Enheten för MS-forskning Fax Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Org.nummer En av världens ledare inom optometrisk forskning, professor Jan Bergmansson vid universitetet i Houston i USA skriver: För att summera, KI har ett starkt optikerprogram som håller på att utvecklas till ett av de bästa i Europa. Min uppfattning är att programmet är mycket löftesrikt och har en ljus framtid. Det är ett program att bygga vidare på istället för att lägga ner. Svenska Optikerförbundet skriver: En nedläggning av utbildningen skulle äventyra den kompetens som byggts upp inom KI:s lärarkår för Optikerprogrammet. Det är osannolikt att lärarkåren skulle samlas vid ett annat lärosäte, vilket skulle medför att uppbyggd optometrisk forskning och utbildning i Sverige skulle bli lidande. Optikbranschen skriver: Optiker utbildas vid Linnéuniversitetet i Kalmar samt KI, varav KI står för nära 2/3-delar av de som examineras. Efter många år med optikerbrist närmar vi oss nu en balans mellan tillgång och efterfrågan. Om grundutbildningen vi KI läggs ner kommer det medföra en återgång till tidigare års läge, med brist på optiker och därmed onödigt långa väntetider och ett ökat tryck på den traditionella ögonsjukvården som följd. Detta riskerar få långtgående konsekvenser för patientsäkerheten. Intresset bland studenter Söktrycket till utbildningen har, efter omläggningen (ändrad behörighet) som gjordes inför antagningen hösten 2012, varit god (3,5 förstahandssökande per plats) och på samma nivå som de första 10 åren KI bedrev optikerutbildning. Med de utökade rättigheterna som optiker får i och med lagförändringen som kommer 1 januari 2014 bedöms intresset för utbildningen öka ytterligare. Den akademiska standarden är hög och programmet behövs som bas för forskning och utveckling av optometrin. Optometri ett satsningsområde för Institutionen för Klinisk neurovetenskap. Institutionen har de senaste 10 åren gjort en stor satsning på grundutbildningen i optometri, forskarutbildning (bland annat av lärarna) och forskning. De anställde inom huvudområdet har upparbetat en forskningskompetens och har fleraetablerade forskningssamarbeten, dels inom oftalmologisk forskning, dels inom imaging och inom neurologisk forskning. Totalt sett är optometri ett satsningsområde för institutionen där grundutbildningen är fundamentet för all annan relaterad verksomhet. Som ett led i satsningen på optometri har institutionen ansökt Rekryteringsutskottet (RU) om att få utlysa en professur i ämnet. Den internationella erkännelsen programmet har upparbetat sig är ett bevis på hur lyckat institutionens satsning på optometri är. Magisterutbildning i Klinisk optometri Karolinska Institutet startade 2008 Magisterprogrammet i Klinisk optometri. Magisterutbildningen i sig omfattas inte av denna utredning eftersom KI inte avser att avveckla utbildningar på avancerad nivå. En avveckling av grundutbildningen kommer dock att ha stor inverkan på magisterutbildningen. Magisterutbildningen behöver tillgång till Optikercentralen (dvs. den klinik som bedrivs av KI i anslutning till optikerutbildningarna) och den avancerade utrustning som finns, Den akademiska standarden är hög och programmet behövs som bas för forskning och utveckling av optometrin.

6 6 AKTUELLT En nedläggning skulle medföra att all optometrisk forskning i Sverige (som bedrivas vid KI och KTH) skulle utplånas. där och som även tidvis nyttjas av St. Eriks ögonsjukhus. Detta är dock förknippat med en stor kostnad vad avser hyror och utrustning. I dagsläget delar magisterutbildningen och grundutbildningen denna kostnad. Om magisterutbildningen ska bära hela kostnaden för de lokaler och den utrustning som behövs för att bedriva den så kommer inte magisterutbildningen vara ekonomiskt försvarbar. De allra flesta (över 90%) som antas till KIs magisterutbildning i klinisk optometri har tagit sin examen från grundutbildningen vid KI samma år eller inom de senaste tre åren. Sedan 2008 har endast ett tiotal av studenterna på magisterutbildningen grundutbildning från andra lärosäten (utöver LNU så har dessa studenter haft sin utbildning från Danmark och Finland). För att KIs magisterutbildning ska kunna få tillräckligt många sökande bör KI ha sin grundutbildning kvar. Magisterutbildningens lärare undervisar även på grundutbildningen. För att genomföra magisterutbildningen behövs flera lärare med olika kompetenser. Om grundutbildningen avvecklas kommer staben vid optikerutbildningen (Sektionen för Ögon och syn) behöva reduceras kraftigt. Detta betyder att magisterutbildningen inte kan genomföras med acceptabel kvalité. SLUTSATSERNA I UTREDNINGEN sammanfattas i åtta punkter: Som ett led i sin satsning på optometri har Institutionen för klinisk neurovetenskap ansökt RU om att få inrätta en professur i optometri. Optikerprogrammet vid Karolinska Institutet anses vara ledande i Europa (enligt företrädare för ECOO (European Council of Optometry and Optics) och WCO (World Council of Optometry). Utexaminerade optiker har en central roll inom ögonsjukvården och omfattning av detta lär öka under kommande år. En avveckling av grundutbildningen skulle ge brist på optiker i Sverige och KI bör därför ta ett nationellt ansvar. För att KIs magisterutbildning ska kunna få tillräckligt många sökande bör KI ha sin grundutbildning kvar eftersom det är optiker med grundutbildning från KI som i huvudsak utgör underlaget. Utan grundutbildningen finns inte ekonomiska möjligheter att bedriva magisterutbildningen med tanke på utrustning, lokaler och personal. KI kommer ha svårt leva upp till Regleringsbrevet om man avvecklar optikerprogrammet. Totalt berörs ca 18 anställda vid KI och KTH av en nedläggning av programmet. Detta skulle medföra att 15 personer vid KI och 2 vid KTH blir övertaliga. En nedläggning skulle medföra att all optometrisk forskning i Sverige (som bedrivas vid KI och KTH) skulle utplånas. INSPIRERANDE STIMULERANDE INNOVATIV Följ mig ffekten

7 Framgång med nöjda ACUVUE kontaktlinsbärare 9 av 10 kunder är nöjda med ACUVUE kontaktlinser 1 Viktigt med nöjda kunder För var fjärde ny kontaktlinsbärare i Sverige slutar en att använda linser varje år 2 oftast under de första månaderna efter nytillpassningen 3. De främsta anledningarna till drop-outs är obehag, torra ögon och besvärlig hantering. 4 Problem som enkelt går att undvika genom att rekommendera kontaktlinser av bättre kvalitet. ACUVUE kontaktlinsbärare är nöjda kunder Som optiker kan du hjälpa till att göra dina kunder nöjda redan vid nytillpassningen genom att rekommendera ACUVUE kontaktlinser. 9 av 10 ACUVUE kontaktlinsbärare är nöjda med sina linser. 1 Nöjda kunder minskar risken för drop-outs. Nöjda kunder är trogna kunder ACUVUE ger inte bara nöjda kunder, utan även trogna kunder, varav de fl esta fortsätter med ACUVUE kontaktlinser och återvänder till samma butik för att köpa mer. 1 Nöjda ACUVUE kontaktlinsbärare ger framgång På Johnson & Johnson Vision Care strävar vi efter att ta fram unika och innovativa teknologier som stödjer ett hälsosamt kontaktlinsbärande, ger enastående komfort, NO bättre syn och enkel hantering. Det hjälper Også for dig att få nöjda kunder skjeve nyckeln till din hornhinner framgång. DK Også for bygningsfejl SE Även för astigmatiker 1. Independent market research survey, 2012, 14 markets across Europe and Russia via online questionnaire with ACUVUE wearers from each market, data on fi le; Current ACUVUE Brand Contact Lenses wearers n=2762, data on fi le. 93% satisfi ed with their lenses overall and 85% usually return to the same practice. 2. Internal Analysis using data from independent market research survey, 2012, via online questionnaire. Study with a representative sample of the Swedish population aged JJVC data on fi le. 3. JJVC Data on fi le Incidence survey; internal Analysis from Independent market research survey, 5 markets across Europe via CATI. Representative sample aged 15+ n=545 lapsed CL wearers. 4. Ruston D et al. Contemporary insights to increase contact lens penetration. BCLA poster presentation 2012; U&A Survey, January to August 2011, 9 markets via online questionnaire with year old contact lens wearers, considerers and drop-outs (n=5,078) in UK, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, Poland, Russia & Saudi Arabia. ACUVUE optik, INNOVATION FOR HEALTHY VISION, ACUVUE OASYS, 1-DAY ACUVUE MOIST, 1-DAY ACUVUE TruEye, LACREON och HYDRACLEAR är registrerade varumärken som tillhör Johnson & Johnson Vision Care. JJVC 2013

8 8 TEXT UTBILDNING OCH FOTO WILHELM JARESAND Sedan 2004 har allt från regionsoch butikschefer till resande säljare och optikerassistenter sökt sig till Norrtälje Optikcentrum. Många vill lära sig mer om ögats anatomi och hur man egentligen slipar in glasen i bågarna på bästa sätt, andra vill få bättre kolla på kärnan i den bransch de verkar i. Ett centrum för kärnkunskap Helena Borgenvik sköter den kliniska delen av utbildningen och Jemima Härngren är utbildningsledare och ansvarig för verkstadskurserna. Annie Eriksson, en av Norrtälje Optikcentrums grundare. DE FLESTA SOM kommer hit är människor som på ett eller annat sätt fått upp ögonen för optikbranschen, kanske har de jobbat i en släktings butik eller så ville de bli optiker men drogs mer till den sociala biten än till att göra synundersökningar, säger Annie Eriksson, en av två grundare till skolan. Andra har jobbat i branschen i flera år men vill antingen lära sig mer eller ha ett kvitto på vad de kan i och med examineringsbeviset. En student har jobbat som optikerassistent i nästan 15 år, men säger att hon lär sig nya saker varje dag. Hon har till exempel först nu förstått hur polariserande glas verkligen fungerar trots att hon sålt otaliga par, säger Annie Eriksson. NATALIE IWAS SOM examinerades från utbildningen i somras fick upp ögonen för branschen i samband med att hennes pappa diagnostiserades med diabetes. Hon var med honom på sjukhuset och förstod väldigt lite av det läkarna pratade om, vilket irriterade Natalie. Medan allt det här hände försökte jag komma på vad jag skulle utbilda mig till och jobba med. Jag ville förstå vad läkarna pratade om, samtidigt som jag ville jobba med något där jag kan hjälpa andra människor. Då tyckte jag den här utbildningen passade väldigt bra, säger hon. Och det gjorde den. Natalie är väldigt nöjd med utbildningen, och känner att kunskapen verkligen fastnat. Nu vill jag allra helst jobba på syncentralen. Att kunna hjälpa människor och få vara med i deras utveckling tycker jag verkar jättespännande. Natalie Iwas, nöjd student, som vill gå vidare i karriären. IDÉN TILL SKOLAN kom när Annie var butikschef på Synoptik i Norrtälje. Hon kände ofta att hon inte riktigt hade den kompetens som krävdes, och att det inte fanns ett enkelt sätt att skaffa sig den. Hon och en av optikerna i butiken, Yvonne Hemfrid

9 DANISH DESIGN Agartz, tog kontakt med kommunen och fick veta att de kunde starta en Kvalificerad yrkesutbildning (numera Yrkeshögskola) och pratade ihop sig. De skrev en kursplan utifrån vad Annie tyckte sig behöva veta mer om, och vad Yvonne ville att hennes optikerassistenter skulle kunna. Allt gick rasande fort. Vi satte igång med ansökan på höstkanten 2003 och den 12 mars 2004 fick vi svar. Vår ansökan om att starta en Kvalificerad yrkesutbildning hade beviljats. I augusti tog vi emot vår första kull, säger Annie. UTBILDNINGEN UTÖKADES 2008 från ett till två år. Något som enligt Annie Eriksson gjort stor skillnad. I dag hinner de inte bara lära sig om till exempel ögats anatomi, utan också förstå den på ett djupare plan. En annan stor vinst är att vi hinner med mycket mer praktik. De som går ut i dag är verkligen hundra procent redo för arbetslivet. I och med det extra året kan vi garantera att de som gått här kan allt de ska kunna och lite till. Söktrycket var bra, studenterna nöjda och arbetsgivarna likaså. Allt rullade på som det skulle. Tills en dag när Yvonne IF 8356 SINCE 1987,

10 10 UTBILDNING Utbildningsledaren Jemima Härngren och en av skolans grundare, Annie Eriksson. Annie Eriksson har upplevt en del motgångar under tiden hon drivit skolan gick medgrundaren Yvonne Hemfrid Agartz bort i cancer. återinsjuknade i cancer. Den här gången hade den spridit sig och 2010 gick hon bort. Yvonnes död tog hårt på mig. Flera gånger var jag nära på att ge upp skolan. Men hon hade velat att den skulle finnas kvar, så jag bestämde mig för att fortsätta driva den och göra den så bra jag bara kan, säger Annie Eriksson. TILL SIN HJÄLP har hon tre andra personer. Jemima Härngren, som gick på skolan 2006, är utbildningsledare och undervisar i verkstadskurserna. Hon håller även i all administration kring studenternas praktik. Sedan augusti 2012 har Helena Borgenvik hand om de kliniska bitarna så som kurser i anatomi, optometri och även mycket kontaktlinsutbildning. Hon har gått magisterutbildningen på KI och jobbat med skolan sedan augusti Helena delar den kliniska bördan med Maja Östlund som för tillfället är föräldraledig. Utöver dem har skolan även flera gästlärare från branschens olika fält knutna till sig. Från Jan Bergmanson som är professor på TERCT, Texas Eye Research Center i Texas, till Steffen Sundelius från Vasuma. Båda är väldigt viktiga att lära sig av, och deras skilda områden ger eleverna en väldig bredd, säger Annie. JAN BERGMANSON LADE märke till Annie och Norrtälje Optikcentrum, som då hette Svenskt centrum för optometri, under en kongress 2005 och tyckte det verkade spännande och nytt. Han har varit med och stöttat oss sedan dess med återkommande gästföreläsningar och annat. Det har betytt mycket att ha en av världens främsta ögonforskare bakom sig. Hur ser utbildningens framtid ut? I det stora hela kommer framtidens utbildning se ut som i dag. Men det finns absolut områden att förbättra. Vi för en ständig diskussion med ledningsgruppen där branschen finns representerad. Vi tar även till oss av all respons vi får från butikerna där studenterna gör sin praktik. Det är det som är styrkan med en YH-utbildning, flexibiliteten. Vad får ni för respons då? I de senaste vändorna har kompetens inom sälj och kommunikation efterfrågats. Det är det butikerna vill ha i dag. Personalen måste kunna förmedla sin kunskap, annars är kunskapen inte mycket värd. Och redan nästa år kommer kursplanen korrigeras med mer sälj- och ekonomikurser. Då kan vi även locka till oss fler blivande butikschefer vilket är en utveckling jag gärna ser. Uppsluppen stämning inför studentexamen.

11 Vi presenterar endagslinser i ett avancerat silikonmaterial till samma pris som hydrogellinser VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial exklusivt tillgänglig för optiker. VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial för astigmatiker VÄRLDENS FÖRSTA endagslins i silikonhydrogelmaterial för presbyoper Oavsett om dina kunder behöver sfäriska, toriska eller multifokala kontaktlinser kan clariti TM 1day familjen tillgodose behoven enkelt och till kundvänliga priser. Exklusivt tillgängliga för dig som optiker Affordable innovation ENDAST FÖR OPTIKER SEDAN 1985 För mer information och provlinser, kontakta Sauflon Nordics AB på: eller

12 12 TEXT KRÖNIKA JASMIN YAYA Förnya höstgarderoben med en webbshop Jasmin Yaya är legitimerad optiker, läser Digital Data Strategist på Hyper Island i Stockholm och driver glasögonbloggen Bonocle.com Om inte du säljer din butiks varor på nätet, kommer någon annan att ta dina kunder. Snart är hösten här och det är dags att investera i en ny och fin höstgarderob, en mysig stickad tröja, en ny höstjacka och höstskor till hela familjen. Lönehelgen i september är, förutom julen, detaljhandelns bästa helg. Du kanske börjar leta efter höstjackan på nätet, på kvällen efter middagen samtidigt som du facebookar. Och så hittar du en bra modell som du kan gå och prova i butiken på lunchen dagen därpå. På det här sättet handlar många sina glasögon, och de kommer att hålla på bra mycket längre än bara höstregnet, så nätforskningen kan pågå i flera veckor. Kunderna som kommer till butiken är pålästa. Även om nätsökningarna inte alltid leder till köp av varan på internet, är det där de flesta gör den research som leder dem till butiken som har bågen de söker. E-HANDELN ÖKAR i Sverige, 2012 omsatte den 31,6 miljarder kronor (1). Det är en ökning med ökning med 14 procent eller nästan 4 miljarder kronor jämfört med året innan. Under samma period ökade den totala detaljhandelsmarknaden med endast 2,1 procent. En av de största och mest ökande kategorierna är kläder. Glasögon, som för många är en accessoar, ligger förhållandevis nära den kategorin. Under perioden april 2011 till mars 2012 e-handlade tre fjärdedelar (74 procent) av Sveriges befolkning i åldern år. I åldrarna år köpte över 80 procent någonting via internet under den perioden. I den äldsta åldersgruppen, åringar, var det 40 procent. (2) Om någon exempelvis söker på RayBan Aviator Linköping ska hen direkt kunna klicka sig till din butiks hemsida. Det kommer de att göra om du har lagt upp fina bilder och skrivit relevant information om produkten. Om kunden tycker om upplevelsen på sidan, kommer hen att rekommendera den till sin familj och sina vänner. Det är den bästa marknadsföringen du kan få! DET ÄR VERKLIGEN INTE dyrt att ha en webbshop med dagens verktyg. Med svenska gratistjänsten Tictail kan alla ha en webshop som fungerar utmärkt och ser professionell ut både på datorer och mobila skärmar. Allt fler kommer att surfa mobilt via en smartphone eller en läsplatta och färre via datorer, så det gäller att ha bilder, knappar och text som syns tydligt på en mobil skärm utan att behöva zooma in eller trycka fel med en knubbig tumme. Ta fina bilder på dina tio bäst säljande bågar och lägg upp, skriv en kort beskrivande text. Det skadar inte att testa, tar dig max två timmars jobb och det är dessutom helt gratis. GLÖM VIRTUELLA PROVRUM. Det har inte fungerat så bra som väntat och är kostsamt, men tekniken kanske hinner ikapp snart. Idag är betyg och rekommendationer det som väger absolut tyngst när det handlas på nätet. För inspiration kan man titta på hur amerikanska Warby Parker gör. De har tydliga foton från flera vinklar på sina glasögon och har en väldigt snygg och enkel design på sidan där det är lätt att få en överblick över alla glasögonmodeller. Samtidigt som det är tydligt att det är en webshop finns många stora inspirerande bilder för kunden att titta på. Trots att Warby Parker gjort stort genomslag på nätet öppnar de hela tiden fysiska butiker runtom i USA där man kan prova bågarna. Jag tror att den bästa kombinationen är att finnas både som fysisk butik och online, precis som kunderna gör. En butik med kunnig personal kan ge service, behålla gamla kunder och erbjuda justeringar, medan en webshop kan locka nya kunder. Den åldersgrupp som i högst utsträckning e-handlade under 2012 var åringarna där närmare nio av tio gjorde det (87 procent). (1) Om inte du säljer din butiks varor på nätet, kommer någon annan att ta dina kunder. Vi har redan sett flera små sko- och klädbutiker i mindre städer bli tvungna att stänga på grund av e-handeln, och större kedjor med väletablerad webbshop erbjuda större utbud med bättre kvalitet. Så ta den här hösten och satsa på en kompletterande webbshop till din butik! Källor: 1. Ebarometern från HUI i samarbete med Posten och Svensk Distanshandel 2. SCB:s undersökning IT bland individer 2012

13 MD_SV0010_ MyDay Premiär 2/9 Upptäck den optimala kombinationen av komfort, hälsa och hantering. Med MyDay från CooperVision kan dina kunder fokusera på annat än sina kontaktlinser. Tack vare Smart Silicone ökas syregenomsläppligheten effektivt, mindre silikon behövs i linsen och mer hydrogel får plats. Därför är MyDay bekväm, bra för ögonen och lätt att använda den perfekta linsen för dina kunder och din verksamhet. MyDay daily disposable För mer information, kontakta kundtjänst på eller besök

14 14 KONTRAPUNKT Nu är det Optikmässa som gäller. Detta nummer svarar Åsa och Gustav på frågor om vad de tycker om att mässan är tillbaka och vilka deras förväntningar är. Gustav Levin, Levins optik, Västerås Vad tycker du om att Optikmässan är tillbaka? Jättebra att den är tillbaks. Allt och alla under samma tak. Ska du själv eller någon annan från din butik gå? Alla från oss kommer att vara där Vilka är era förväntningar, vad hoppas ni få ut av mässan? Att få ett tillfälle att umgås med kollegor och ha trevligt under festliga förhållanden. Lyssna, titta och lära. Jag tror att det är viktigt med ett avbrott i optikvardagen. Åsa Jarnesten, Hultins Optik, Stockholm Vad tycker du om att Optikmässan är tillbaka? Jag tycker att det är viktigt att det finns en mötesplats för alla i branschen. Det är viktigt för inspirationen och sammanhållningen. För egen del känns det alltid roligt att kunna se på bågkollektioner som man kanske i vanliga fall inte har tid att göra i butik. Jag hoppas att lite mindre leverantörer också ställer ut så att det blir en bredd på det. Vi har vid flera tillfällen hittat nya produkter eller bågkollektioner på mässor som man annars inte sett eller haft tid att upptäcka. Ska du själv eller någon annan från din butik gå? Självklart ska vi gå! Vi stänger butiken på lördagen så att alla kan gå. Vilka är era förväntningar, vad hoppas ni få ut av mässan? Vi hoppas på fina och inspirerande montrar. Nya kollektioner och den senaste informationen från våra leverantörer så att vi kan kickstarta denna höst! Förhoppningsvis träffar vi branschkollegor och delar erfarenheter och en trevlig mingelkväll! GOODByE DRy EyES, HELLO OPTIVE En komplett lösning för torra ögon som ger djup långverkande symptomlindring och enastående komfort. 1 5 FöR obalans i tårvätskan OCh I lipidskiktet ND/0011/2013 Date of Preparation: January Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3: Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American Academy of Optometry; Data on file, Allergan, Inc. CSR Data on file, Allergan, Inc. CSR Allergan Norden, Johanneslundsvägen 3-5, Upplands Väsby, Tel:

15 KALENDARIUM AUG SOLF:s Optikmässa, Kistamässan Stockholm 4 SEP Diagnostisk optometri HT hp, Stockholm + distans 4 SEP Magister i Klinisk Optometri, Stockholm 16 SEP Rose K2 XL, den nya problemlösaren, Nordisk Lins, Mölnlycke 20 SEP Hur bedöma fynd på näthinnan, Stockholm. 27 SEP Hur bedöma fynd på näthinnan, Lund. 4 OKT Hur bedöma fynd på näthinnan, Luleå OKT Kontaktlinskongressen, Göteborg. 11 OKT Orthokeratologi med nya nattlinsen Menicon Z Night, Nordisk Lins, Mölnlycke 17 OKT SOFEP. Att använda Volklins, Stockholm 22 OKT SOFEP. Ackomodationsproblem synträning eller glasögon, Jönköping 1 NOV MSc i Klinisk Optometri 2013, skandinavisk kurs för PCO, US, Malmö och Philadephia, USA Har du ett evenemang på gång? Eller känner du till någon annan som har det? Tipsa gärna Optik om kommande händelser! Rättelse: I förra numret blev det fel namn på den student som tilldelades Optileks stipendium vid stipendieutdelning till KIs avgångsstudenter. Rätt namn ska vara Åsa Söderblom. KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2013 ARKEN KONFERENSCENTER, GÖTEBORG OKTOBER Framtiden är här är du med? För information och anmälan:

16 16 BRANSCHNYTT TEXT MICKE JARESAND Patent på ny teknik för kontaktlinser Alcon, uppger i ett pressmeddelande att det europeiska patentverket, EPO, nyligen har beviljat ett patent för Alcons DAILIES TOTAL1 kontaktlinser med graderat vatteninnehåll. EPO-patentet skyddar den kombination av teknik och material som skiljer DAILIES TOTAL1 kontaktlinser från alla andra kontaktlinser på marknaden. I centrum av det här innovativa genombrottet finns vattengradientplattformen som inneburit att Alcons forskare kunnat optimera egenskaperna i linsens kärna och dess yta oberoende av varandra, vilket ger en lins med en exceptionell komfort som består hela dagen, skriver företaget i ett pressmeddelande. Patentansökan för DAILIES TO- TAL1 kontaktlinser har genomgått en rigorös, tvåårig utvärderingsprocess för att få det här viktiga patentet från EPO, säger Erich Bauman, OD and R&D Program Leader för DAILIES TOTAL1 kontaktlinser. Beviljandet av patentet bekräftar Alcons arbete med att ta fram innovativa ögonprodukter som förbättrar livskvaliteten genom att hjälpa människor att se bättre, och är en belöning för Alcons forsknings- och utvecklingsavdelnings obevekliga arbete att leda innovationen inom ögonvård. DAILIES TOTAL1 kontaktlinser har en successiv övergång från 33 procent vatten i kärnan till ett vatteninnehåll som överstiger 80 procent vid ytan, och närmar sig 100 procent allra längst ut, nästan detsamma som hornhinnan. Fortsatt jakt på CET-poäng ÄVEN I DETTA NUMMER kan du använda tidningens vetenskapssidor för att skaffa dig fler CET-poäng. I anslutningen till utgivningen kommer det att finnas sex stycken frågor på Optikerförbundets hemsida. Svara rätt på fem av dessa och det ger en CET-poäng. Svaren på frågorna finns i det aktuella numret av tidningen. Eftersom de allra flesta i branschen redan läser tidningen tyckte vi att det var en bra idé att man ska kunna använda den som ett fortbildningsverktyg också. Förena nytta med nöje, skulle man kunna säga, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen. Optiks vetenskapsredaktör, Catarina Ericson är ansvarig för frågornas utformning och innehåll. Att hålla sig uppdaterad med det som händer i yrkesutvecklingen är en viktigt del i varje optikers vardag. Jobbet blir roligare och kunderna i butiken får en säkrare och mer professionell service, säger Catarina. Själva proceduren för att kunna svara på frågorna är enkel. Du loggar in på optikerforbundet.se och följer instruktionerna. När du svarat på frågorna kan du själv kontrollera om du svarat rätt. Fem rätt av sex möjliga ger en CET-poäng. Poängen registreras automatiskt i systemet. Se Vetenskap-sidorna model: 2473 EVA följ Skaga på facebook! GENUINE SCANDINAVIAN EYEWEAR SINCE 1948

17 The Contact Lens Specialist Symposium 28 and 29 September 2013 The Renaissance Hotel, Bath Road, London Heathrow Kan användas med kontaktlinser och makeup Join our keynote speakers Pat Caroline, Eef van der Worp and Randy Kojima on an exciting journey through optics - from understanding the surface of the eye, to optimal contact lens fitting. Our exhibition will guide you through lens choices, as well as offer advice on how to build a successful sustainable business. Pat Caroline Eef van der Worp Randy Kojima For the full program, registration, prices, details and further information, visit the CLSS website - Topics covered: Myopia Control, Anterior Ocular Shape, Topography, Multifocal Lenses, Soft lens fitting & Corneal Crosslinking, Corneal Lenses, Fitting the irregular Cornea & Orthokeratology, Scleral Lenses The Renaissance Hotel is situated on Bath Road close to London s Heathrow Airport. Overnight accommodation can be booked directly with the hotel on a preferential rate, please call , and quote the CLSS conference when booking. Ett enkelt sätt att behandla torra ögon tearsagain ögonspray lindrar torra och irriterade ögon som kan orsakas av kontaktlinser, luftkonditionering, sjukdom eller arbete framför dataskärmen. tearsagain innehåller liposomer, små fettpartiklar, som finns naturligt i tårfilmen. Spraya på stängt öga, öppna ögat och tårfilmen är stabiliserad. boka information på beställ tearsagain på blunda och spraya Abigo Medical Ab Askim

18 BRANSCHPLOCK REDAKTÖR MICKE JARESAND, Hållbart med skärgårdskänsla Instinktivt Seende Tusentals nöjda konsumenter i Sverige! Låt även dina kunder få uppleva det mest avancerade progressiva glaset - Varilux S UNDER 2014 LAN- SERAS Boomerang Eyewear på den nordiska marknaden. Det är ett samarbete mellan Boomerang International och Triple X Eyewear där ett licensavtal har slutits för design, produktion, Nu saknas det bara solglasögon. Kommer nästa år. försäljning och distribution av solglasögon och oftalmiska bågar. Först ut i mars 2014 är en kollektion med solglasögon, som konsumenten även kommer att kunna välja att köpa med slipade glas. Distributionen kommer att ske genom utvalda återförsäljare inom optik- och klädbranschen samt i Boomerangs egna butiker. Under hösten 2014 lanseras även den första kollektionen med oftalmiska bågar. Inspirationen hämtas från den skandinaviska skärgården, klippor och hav. Kollektionerna ska ha en särpräglad och tidlös känsla med produkter som kan leva länge. Barnens rätt till bra glasögon BARN OCH TONÅRINGAR är modemedvetna. De ser upp till, och försöker efterlikna sina vuxna förebilder. Danska Fleye tar fasta på detta när de lanserar sina nya kollektion med barn- och ungdomsglasögon. Bågarna är helt enkelt mindre kopior av företagets nya kollektion för vuxna. Min erfarenhet är att barnens föräldrar gärna kompromissar med stil och kvalitet när det kommer till barnglasögon. Jag tycker man ska välja barnens glasögon utifrån samma kriterier som när man väljer till sig själv; komfort, allergi- ESSILOR AB, BOX 8169, SPÅNGA, TEL:

19 Ögonblicket du får en klar bild av livets mening. Det här är ögonblicket vi lever för. // PRECISION LENSES MADE BY ZEISS Över 200 miljoner människor litar på ZEISS kvalitet i sina glasögon. Och de ökar med ytterligare två personer varje sekund. För oss på Carl Zeiss Vision räcker det inte med att bara utveckla precisionsglas utan även hjälpmedel för att mäta och analysera dina ögon. Ett arbete som pågått i över hundra år. Och som pågår än idag.

20 3D IC-1 OCT-2000 SD-OCT with Non-Mydriatic, Color Fundus Camera Nya kreativa lösningar för din butik!» Integreted, high resoultion (12.3MP) fundus camera Som alternativ till våra traditionella bord lanserar vi nu en ny kreativ lösning för placering av t.ex. autorefraktorer & lufttonometrar i butik. Med IC-1 blir flexibiliteten total du kan exempelvis placera hissen mot en vägg och därmed frigöra en betydande golvyta som kan användas för bättre ändamål än att som tidigare behöva reservera säljyta för instrumentplacering.» FastMap software for dynamic viewing of 3D and fundus images» Embedded touch-screen for quick and easy navigation» Automated image acquisition process (auto-focus, auto-shoot) Höjdjusteringen av bordsskivorna, som finns i olika utföranden och för ett eller två instrument, fungerar från lägsta rullstolshöjd till att kunna mäta kunden stående.» Import, analyze and view OCT-1000 and Stratus data Med vår nya serie KR & CT som bäst placeras med ryggen mot väggen blir lösningen optimal både platsbesparande, innovativt samt med bättre patientkontakt.» Seamless integration with EyeRoute Image Management system Kontakta oss så tittar vi tillsammans på en ny designlösning för din butik! xample of Product Posters

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng Ett magasin från optikbranschen MODE: Sommarens frestelser UTBILDNING: Examenstider Dansk supermodell väljer kollektion åt Specsavers Optikerprogrammet på KI hotas av nedläggning Vetenskap: Lusläs Optik

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia

Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012. inflyttnings. Felicia Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning Onsdag 4 april 2012 D Felicia Öppningserbjudande! vi bjuder på ett Zeiss glas vid köp av kompletta glasögon t o m

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA Skyddsglasögon med individuell korrektion Safety Eyewear by Komfort och trygghet på jobbet. Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision ger högsta

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda Ett magasin från optikbranschen Silmo à la mode! Paris heta trender Nydisputerad: Anna senaste doktorn på KI Flygande start för InnZSight på Arlanda Kalmar i samarbete med Kongsberg i masterutbildning

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Kraftsamlingen. Fixa fakturan! Kundförmåner. Ta med dig dalakraften när du flyttar. Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst

Kraftsamlingen. Fixa fakturan! Kundförmåner. Ta med dig dalakraften när du flyttar. Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft januari 2015 Fixa fakturan! Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst Kundförmåner Två för en på Green Hotel Batteri som laddar Åk två för en

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR ATT CYKLA

MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR ATT CYKLA Månadsbrev 0912 YA Arena Vi söker volontärer till bygget Svenska Cykeldagarna 2009 Cykelgalan stannar kvar i Jönköping! Nytt på Cykelklubben.se MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM GILLAR CYKELKLUBBEN.SE MÖTESPLATSEN

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer