MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare"

Transkript

1 MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

2 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt! 5 Viktigt! 6 Viktigt! 7 Styrelsekurser 8 MBF Bygg 9 Tänkvärt MBF informerar MBF informerar 12 Faktarutan Om MBF-NYTT MBF-NYTT utkommer 4 gånger per år av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och publiceras på vår hemsida. Kontakta oss:

3 3 Pontus har ordet Sommaren är här I Mälardalen har sommaren kommit. Häggen har blommat över och gräset börjar få den där lite mer djupgröna färgen som kommer efter vårens mer ljusgröna ton. Midsommar och semestertider närmar sig med stormsteg! På ekonomiavdelningen har vi återigen gått igenom en bokslutsperiod med revisioner och årsstämmor. I många av våra förvaltade föreningar har det valts nya styrelser som har ett intressant arbete framför sig. Vi kommer göra vårt bästa för att underlätta Ert arbete! Trots det mycket krävande bokslutsarbetet har vi funderat och arbetet fram nya funktioner som ska underlätta arbetet för våra kunder. Vi har infört en ny funktion i våra utökade webbtjänster, där man enkelt kan registrera e-postadresser för att via e- post utskick hålla de boende informerade om vad som händer i föreningen. Läs mer om det på sidan nio i denna utgåva av MBF-Nytt. Inom kort kommer även nya funktioner för de föreningar som använder vår webbtjänst för att attestera sina fakturor, bl a en funktion som underlättar när försteattestanten behöver en vikarie, men mer om det framöver. På Bygg avdelning har vi fått in ett antal spännande uppdrag. Bl a så projekterar, upphandlar och fungerar de som byggledare vid en stam och badrumsrenovering. Ett annat projekt är en fasadrenovering där en gammal sliten fasad får ett ny skepnad vilket i mitt tycke lyfter hela föreningen. Har Ni i er förening några planer eller funderingar på renoveringsprojekt så tveka inte att kontakta vår bygg avdelning så kan de hjälpa er att förverkliga idéerna. Sist men inte minst vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön och härlig sommar. Pontus Gunnarsson VD

4 4 Viktigt! Uppdatering kring avskrivningsregler Index MBF har tidigare informerat om att bokföringsnämnden sedan år 2004 arbetat med att ta fram nya redovisningsregelverk, K2 och K3, och hur de kan komma Exempel att påverka våra förvaltade föreningar. Bokföringsnämnden som är det statliga organ som utformar god sed inom redovisning har uttalat sig om att s.k. progressiva avskrivningar inte är förenligt med de nya redovisningsreglerna och därför inte skall få förekomma. Då detta kan komma att innebära ökade kostnader i form av avskrivningar i bostadsrättsföreningar så vill vi bistå med en sammanfattning av avskrivningar och vad förändringen innebär. Avskrivning, linjär eller progressiv När en förening köper det hus som föreningens medlemmar ska bo i får föreningen en tillgång i form av fastigheten. Denna tillgång ska enligt gällande bokföringslag skrivas av under den beräknade livslängden, dvs. man fördelar kostnaden för huset på det antal år som motsvarar den beräknade livslängen. Fördelningen har historiskt sett kunnat ske på olika sätt. Med en linjär avskrivning fördelas kostnaden genom avskrivning med lika stora belopp varje år. Föreningens kostnad för avskrivningen är därför, i kronor räknat, lika stor i början som i slutet av avskrivningsperioden. Med en progressiv avskrivning ökar avskrivningen och föreningens kostnad varje år, det innebär att kostnaden är låg i början av avskrivningsperioden för att sedan successivt öka. En progressiv avskrivning kan exempelvis återspegla en antagen inflation om två procent och utifrån detta ha en avskrivningskostnad som ökar med två procent varje år. Föreningens kostnad för avskrivning kommer då, i kronor räknat, att öka med två procent varje år. Givet att den verkliga inflationen överensstämmer med föreningens inflationsantagande blir den reella kostnaden för föreningen oförändrad. På så vis blir kostnaden för föreningens medlemmar väl fördelad över tid. En progressiv avskrivning kan även grunda sig på andra faktorer när det gäller fördelningen mellan åren. Alla avskrivningar av fastigheten sker ner till det att hela tillgången (fastigheten) är avskriven, dvs. fastigheten antas inte ha något värde vid avskrivningstiden slut. Progressiv avskrivning av framförallt byggnader är vanligt förekommande bland bostadsrättsföreningar. (Fortsättning nästa sida)

5 5 Viktigt! (Fortsättning från föregående sida) Index Hur påverkar ett byte till linjär avskrivning föreningen och årsavgifterna? Att byta från en progressiv avskrivning till en rak avskrivning innebär ökade kostnaderna för föreningen i närtid. Eftersom avskrivningskostnaden inte påverkar föreningens kassaflöde kan föreningens styrelse välja att höja årsavgifterna för att täcka denna ökade avskrivningskostnad eller att låta den orsaka att föreningen får ett bokföringsmässigt underskott. En förening som har ett positivt kassaflöde, där mer pengar kommer in till föreningens kassa än vad som betalas ut, och som jobbar proaktivt med fastighetens underhållsbehov har alla förutsättningar för en sund ekonomi. MBF ser därför ingen anledning för dessa föreningar att höja avgiften till den nivå som skulle behövas för att täcka de ökade avskrivningarna som uppstår vid ett byte från progressiv till rak avskrivning. Det är föreningens styrelse som fattar beslut om förändringar av årsavgifterna. Om föreningen låter ett bokföringsmässigt underskott byggas upp ställer det krav på att föreningens årsredovisning är pedagogisk och tydligt redogör för anledningen till underskottet och hur ekonomin ser ut i föreningen om man bortser från den ökade avskrivningskostnaden. Det bör även framgå i årsredovisningen hur föreningens kassaflöde ser ut. Diskussionerna om de nya redovisningsreglerna och förändringen i syn på avskrivningar kommer sannolikt att fortsätta framöver. I det kommande budgetarbetet kommer MBF att diskutera frågan vidare med respektive förening.

6 6 Viktigt! Riksdagen har fattat beslut om Index andrahandsuthyrning Frågan om andrahandsuthyrning och de nya reglerna har nu nått ett beslut. Vi informerar nedan om vad som gäller. Som vi tidigare informerat om ( MBF- Nytt Dec 2013 ) så har det förelegat förslag till ändring i reglerna kring andrahandsuthyrning. Riksdagen har nu fattat beslut och de nya reglerna skall gälla från och med 1 juli. Förändringen innebär att precis som tidigare skall man ansöka hos styrelsen för att få hyra ut i andrahand. Däremot har skälen till att få tillstånd blivit generösare. Exempelvis är det ett giltigt skäl om lägenheten är svårsåld eller om någon anhörig vill bo där. Förändringen innebär också att föreningen kan ta ut en avgift av den som hyr ut sin bostad. Avgiften får uppgå till högst 10 % av ett basbelopp. För att kunna ta ut avgiften krävs dock att föreningen gör en stadgeändring. MBF tittar på frågan och vi kommer efter sommaren att skicka ut förslag till lydelse till nya stadgar som gör det möjligt för föreningen att ta ut avgiften.

7 7 MBF-NYT MBF erbjuder Styrelsekurs i höst Missa inte vår sedvanliga styrelsekurs som kommer att hållas i höst. Vår grundkurs i styrelsearbete syftar till att ge styrelsemedlemmar en allmän kunskap om: Bostadsrättsföreningar Styrelsens uppgift och ansvar När och hur beslut fattas Styrelsekursen är en kvällskurs och kommer att hållas både i Västerås och i Stockholm. I Västerås håller vi kursen vid två tillfällen: Tisdagen den 14 oktober 2014 Tisdagen den 13 januari 2015 I Stockholm hålls kursen vid ett tillfälle: Torsdagen den 27 november 2014 För mer information och anmälan kontaktar ni MBF. Glöm inte våra webbtjänster! Vi erbjuder våra förvaltade föreningar flertalet webbtjänster som underlättar styrelsearbetet: Avtalshantering Ekonomiflash E-attest Utökad webb Läs mer om tjänsterna på vår hemsida eller kontakta oss på telefon alternativt via e-post

8 8 MBF-NYT MBF erbjuder MBF Bygg MBF:s tekniska rådgivare som underlättar styrelsens arbete Hos MBF Byggavdelning finns den samlade tekniska kompetens som en bostadsrättförening behöver och vi kan visa på en mängd områden där våra tjänster kommer underlätta för styrelsen. MBF Bygg har lång erfarenhet av fastigheter. Personalen har arbetet med fastighetsrelaterade Bygg - och förvaltningsfrågor under många år. De senaste åren har de specialiserat sig mot bostadsrätt. Många av de reparationer och underhållsåtgärder som kan komma ifråga i en bostadsrättsförening har de vid flera tillfällen handlat upp, varit projektledare för och har beprövade lösningar. De vet vilka regler som gäller. Hur beslut skall fattas, vilka underlag som behövs. De kan de entreprenad juridiska regelverken kring en ombyggnad / renovering. De har också ett nära samarbete med er personliga ekonom på MBF. MBF är flergångsbeställare vilket säkerställer bästa pris. Oavsett om det gäller ett mindre problem, en större renovering eller ombyggnad eller om ni vill upprätta en underhållsplan tveka inte! Kontakta MBF tekniska rådgivare du också. MBF:S ramavtal med Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells ramavtal ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster Ragn-Sells erbjuder, såsom avloppsrensningar, transporter, avfallshantering, kärltvätt, klottersanering mm. Besök vår hemsida för att få ännu mer information om vilka tjänster Ragn-Sells kan erbjuda. Obs! För att ni skall få ta del av rabatterna måste ni ange avtalskod 9329 vid beställning! För att beställa tjänster från Ragn-Sells ringer ni Vid frågor om avtalet kontaktar ni enklast Pontus Gunnarsson på MBF. Ni når Pontus på telefon alternativt via e-post

9 9 MBF-NYT Läs gärna! Tänkvärt för styrelsemedlemmar För en ny styrelse kan det till en början vara mycket att hålla reda på. För att underlätta arbetet listar vi här nedan tips och råd som kan vara till hjälp i samarbetet med oss på MBF. Moms på fakturor Föreningar som är momsberättigade, vänligen märk på fakturan vilken typ av moms det ska vara. Hel-eller delvis moms. Finns ingen märkning använder MBF den partiella momssatsen enligt beslut från Skatteverket. Utbetalning av arvode Vid begäran om utbetalning av arvoden, vänligen uppge det clearingnummer samt bankkontonummer som pengarna ska betalas till. För utbetalning av löner eller arvoden krävs underskrift av attestberättigad. Blanketter finns att hämta på vår hemsida. Köp mot faktura När styrelsen handlar något mot faktura vänligen uppge föreningens namn c/o MBF som fakturaadress. Byte av lösenord till styrelsesida Tänk på att byta lösenord till er inloggning när det byts medlemmar i styrelsen. Det är av stor vikt att endast aktuell styrelse har tillgång till dessa sidor. Lösenordet kan ändras under rubriken arkiv då ni loggar in på er styrelsesida. Attestbeloppsgräns Var uppmärksamma på attestbeloppsgräns när ni skriver på fakturor. Det behövs ibland fler underskrifter. Ersättning för utlägg När ni skickar in kvitton till oss på utlägg åt föreningen vänligen uppge till vem och till vilket clearingnummer samt kontonummer pengarna ska betalas till. Ange även förening. Sätt gärna fast kvittot på ett papper. Tänk på att ni inte får attestera egna utlägg eller uttag från handkassan. Blanketter finns att hämta på vår hemsida.

10 10 MBF informerar Ändrade öppettider under sommaren V.25 torsdag 19 juni öppet kl fredag 20 juni stängt V.27 Kontoret har öppet mellan kl V.28 och 29 Exempel kontoret har stängt V.30 Kontoret har öppet mellan kl V.31 Kontoret återgår till ordinarie öppettider Nya funktioner i Utökad webb För de föreningar som har tjänsten utökad Webb kan vi meddela att vi har lagt till en ny funktion. Funktionen gör det möjligt att registrera e-postadresser för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Ni kan därefter enkelt göra e-postutskick med ett par knapptryckningar. Ett enkelt och smidigt sätt att informera de boende om vad som händer i föreningen. Funktionen hittar Ni under rubriken medlemsinfo. Ändring av e-attestanter Vid ändring av föreningens e-attestanter ska protokoll fyllas i och skickas in till MBF för registrering. Protokoll finns att hämta på vår hemsida Föreningar som önskar tjänsten e- attest kontaktar MBF för avtal. Avgifter/hyror MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in ändringar måste vi få besked enligt följande: Avier för månad: Meddela ändringar senast: oktober, november, december

11 11 MBF informerar Attestera fakturor i god tid Tänk på att attestera och skicka in era fakturor i god tid för att vi ska kunna registrera dem innan kontoret stänger vecka 28 och 29. De föreningar som har e-attest behöver attestera sina fakturor Exempel på webben senast torsdag vecka 27 för att vi ska kunna registrera dem innan kontoret stänger vecka 28 och 29. Utbetalning av arvoden mm. Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker alltid i samband med löneutbetalning den 25:e varje månad. Inkommer betalningsunderlag före den 7:e i månaden hinner utbetalning ske samma månad. Motionstid Föreningar som nyligen antagit nya stadgar bör uppmärksamma sina medlemmar om när motionstiden går ut. För föreningar, med brutet räkenskapsår t ex 1 juli - 30 juni, som antagit MBFs stadgar, går exempelvis motionstiden ut den 31 juli. Det kan även vara bra för övriga föreningar att uppmärksamma sina medlemmar om när motionstiden går ut. Motionstiden kan variera beroende på föreningens räkenskapsår. Ett tips är att via anslag på lämpliga platser informera om detta. För att slippa göra nya skyltar varje år erbjuder sig MBF att göra inplastade skyltar som kan användas år efter år. Detta till en kostnad av 50 kr/skylt (exkl. moms). Skyltarna går att beställa via talongen på sista sidan.

12 12 Faktarutan Konsumentprisindex oktober ,40 oktober ,59 oktober ,42 Prisbasbelopp kr Referensränta 1,0% Ersätter från och med diskontot. Referensräntan fastställs av riksbanken halvårsvis och baseras på reporäntan som gäller vid utgången av det gångna halvåret, avrundad till närmast högre hel eller halvårsprocentenhet. Arbetsgivaravgift ,42% för personer födda ,49% för personer födda 1988 eller senare 10,21% för personer födda % för personer födda 1937 eller tidigare Särskild lönskatt ,26% AMF arbetare ,28% Sjuklöneperiod Föreningen står för 80% av lönen de första 14 dagarna. Milersättning 2014 Den skattefria milersättningen är 18,50 kr/mil Vi passar på att önska alla en trevlig sommar!

13 Till medlemmar i Brf EXEMPEL Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 31 juli. Det innebär att om Ni önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ni skriftligen meddela styrelsen detta senast den 31 juli. Med vänlig hälsning Styrelsen Skylt om motionstid Ja tack! Vi önskar få. st inplastade skyltar, á 50 kr exkl moms. Vi godkänner att kostnaden.. kr dras från föreningens konto. Brf.. Namn.. Datum... Namnteckning... Skicka, lämna eller faxa svarstalongen till MBF Fax: Adress: Källgatan 14, VÄSTERÅS

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

sbcdirekt Ny hemförsäkring för SBC medlemmar. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se

sbcdirekt Ny hemförsäkring för SBC medlemmar. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se sbcdirekt Nummer 2 februari 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Ny hemförsäkring för SBCs medlemmar Efter framgångarna med Fastighetsförsäkringen introduceras nu en fördelaktig

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer