Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum"

Transkript

1 Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

2 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA ALLMÄNT ÖVERSIKT PROJEKT/ÄGARE ARBETSYTA PROJEKTÄGARE NOTERINGAR DOKUMENT NAVIGERING BUDGET RAPPORTER ADRESSER FAKTURERING NFC BASUPPGIFTER BOLAGSVERKET KALENDARIUM LÄGG TILL AKTIVITET REDIGERA AKTIVITET KALENDERNS EXTERNA VY BOKNING VISA/BOKA RÅDGIVNING RÅDGIVNINGAR PER RÅDGIVARE RÅDGIVNINGSSTATISTIK NY/REG. RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN NY/REG. RÅDGIVARE NY/REG. PLATSER NY/REG. RÅDGIVNINGSTYPER

3 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 3 1 Om Jobsdata 1.1 Allmänt Nya Jobsdata är ett datasystem som lagrar och hanterar information om nyföretagare i Sverige. Till skillnad från tidigare system som var skrivet i Microsoft Access och Visual Basic är Nya Jobsdata helt webbaserat och nås genom en webbläsare (http://jobs.gotlandica.se) och Internetuppkoppling. De största fördelarna med webbaserat system är dels den ökade tillgängligheten för användaren men fördelarna är också stora då systemet ska uppgraderas. 2 Översikt Nya Jobsdata består av åtta stycken huvudmenyer som placerats överst på sidan. Efter inloggning öppnas automatiskt menyn Projekt/ägare. Under denna meny har ett flertal funktioner samlats som tillhör information om projektet eller affärsidén. 3

4 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 4 3 Projekt/ägare Under menyn Projekt/ägare visas vyn som hanterar information om projekt och affärsidéer. Följande funktioner återfinns på denna sida: 1. Arbetsyta 2. Projektägare 3. Noteringar 4. Dokument 5. Navigering 6. Budget 3.1 Arbetsyta Arbetsytan är den sida där de flesta funktioner under menyn Projekt/Ägare presenterar sin information. Första gången du klickar på menyn Projekt/Ägare visas sidan Lägg till nytt projekt. Här har du möjlighet att registrera ett nytt projekt i systemet. För att gå tillbaka till denna sida från en annan klickar du på knappen Nytt projekt uppe till höger. Vill du skriva ut innehållet i denna sida klickar du på skriv ut ikonen. Kom ihåg! Tryck alltid på knappen Spara på sidan (det finns två stycken spara knappar med samma funktion, en högst upp och en längst ner) då du ändrat i formulären och vill spara informationen. 1:a besöks datum är numera alltid förifylld med dagens datum. Det finns även en Cookie funktion som känner av vilken kommun du valde förra gången du var inne i systemet, för att denna funktion skall fungera måste du självklart konfigurerat din dator/webbläsare att acceptera cookies. Fältet bolagsform är numera alltid förifyllt med Projekt samt en kryssruta har tillkommit där ni kan kryssa för ifall det endast finns F-Skatt. Det finns även möjlighet att knyta ett projekt till en kategori, denna kategori kan ni själva bestämma vad den ska vara (detta gör ni under NFC uppgifter/flaggning), i dagsläget finns det inlagt ett antal kategorier såsom mentorprojekt, sidoprojekt med flera. 4

5 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid Projektägare I fönstret projektägare listas personer som är knutna till ett projekt eller en affärsidé. Skapa ett nytt namn i listan genom att klicka på knappen Lägg till högst upp till höger i fönstret. Titta eller ändra på samtlig information om personen genom att klicka på personens namn i listan (informationen dyker upp i arbetsytan). Ta bort en person från listan genom att klicka på soptunnan. Vi har uppdaterat systemet så att man nu även kan välja Företagare som nuvarande anställning. 3.3 Noteringar Fönstret Noteringar visar anteckningar för det projekt som är öppet i arbetsytan för stunden. Skapa en ny anteckning genom att klicka på knappen Lägg till högst upp till höger i fönstret. Titta eller ändra samtlig information om anteckningen genom att klicka på länken i listan (informationen dyker upp i arbetsytan). Ta bort en anteckning från listan genom att klicka på tillhörande ikon (soptunna). Systemet varna ifall noteringsdatumet är före 1:a besöks datumet, du kan dock spara ändå. 3.4 Dokument 5

6 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 6 I fönstret Dokument sparas filer tillhörande det projekt som är öppet i arbetsytan för stunden. Lägg till en ny fil genom att klicka på knappen Lägg till högst upp till höger i fönstret. I arbetsytan finns då möjlighet att beskriva filen med datum och innehåll (Filbeskrivning). När detta är gjort, klicka på knappen Bläddra (Browse för eng. webbläsare) och leta upp den fil du vill lägga till. Tryck sedan på Spara. OBS! Tänk på att filer som är stora till antalet megabyte kan ta lång tid att lägga till beroende på uppkopplingshastigheten. Ladda hem/titta på en befintlig fil genom att klicka på valfri fil i listan. Klicka sedan på filens länk som dyker upp i arbetsytan. 3.5 Navigering Navigera fram till önskat projekt genom två metoder. Använd de blåa piltangenterna för att stega fram och tillbaka i ordningsföljd mellan projekten. Det går också att göra en fri textsökning på projekten genom att använda formuläret Sök projekt till vänster. Fyll i önskat sökord och klicka på knappen Sök, invänta sökresultat. 6

7 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 7 4 Budget För att gå vidare till de öppna projektets budget, klicka på Titta på budgeten för projektet. Kom ihåg! Tryck alltid på knappen Spara längst ner på sidan då du ändrat i formulären och vill spara informationen. 5 Rapporter Rapporterna i Nya Jobsdata har genomgått en hel del förändringar. Rapporteringstyper har slagits ihop vilket har bidragit till större möjlighet till att söka ut önskat resultat. Följande lista redovisar rapporternas olika sammanslagning: Projekt Projekt A-Ö Projekt A-Ö viss period Projekt aktiva Projekt passiva Projekt viss bransch Projekt viss rådgivare Projekt viss kommun Projektägare En summering av projektägare A-Ö Registrerade företag Reg företag viss branch Reg företag viss rådgivare Reg företag viss kommun Antal företagsregistreringar Utlåtande Utlåtande AF Utlåtande ALMI 7

8 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 8 Etiketter Etiketter reg företag Etiketter ägare (reg företag) Etiketter ägare (projekt) Välj först typ av etikett, företag eller projektägare. Notera att företagsetiketterna kan bla. begränsas på registreringsdatum och projektägareetiketterna kan bla. begränsas på 1:a besöksdatum. Etikettarken är av samma typ och storlek som det gamla systemet. När du väljer Etiketter och ska ta fram registrerade Företag eller Ägare - GLÖM EJ att du måste ange Reg.datum från...till. Annars blir urvalet fel. Statistik total Här kan man välja att på skärmen få en total statistik för enskilda rådgivare. Du kan söka på antingen Datum från och till, rådgivare och kommun, du får ut statistiken som en A4 sida på skärmen. Åtgärdslista Här ser du en summering på åtgärder för en notering på ett specifikt projekt. Man ser projektnamn, notering samt datum när åtgärden blev klar. Statistik passiva under period Här ser du en summering på projekt som varit passiva under en viss tidsperiod. Du ser antal projekt, antal företag, projektnamn, orsak samt status. Uppföljning senaste kontakt Under denna area kan du se uppföljning av projekt/företag. Du ser antal projekt och antal företag. Du ser även projektnamn, datum och status. Projekten läggs i datumordning med det senaste projektet sist i listan. Antal nybesökare Här kan du se statistik för antalet nybesökare. Du kan utläsa vilket kön dessa människor är, vilken etnisk bakgrund dessa har, var nybesökarnas kännedom om NFC kommer ifrån, samt vilka anställningsformer nybesökarna har idag. Besökarna står med namn, kön samt vilket projekt/företag denne tillhör. 8

9 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 9 Snittålder Här kan du utläsa vilken snittålder som finns inom: Bolagsform Bransch Sektor Kommun Projekt inom åldersintervall Välj mellan att söka fram projekt med snittålder inom intervallet eller minst en projektägare inom intervallet. Välj också ålder år. Snittålder per område Här kan du se en lista på snittålder, områdena som finns idag är företagsformer, branscher, sektorer, kommuner. Adresslista Här kan du skriva ut en adresslista på inlagda kunder, Leverantörer, NFC/Jobs, Stiftare, Styrelse och VIP. Du kan markera flera kategorier genom att hålla nere CTRL-knappen samtidigt som du klickar på de aktuella kategorierna med vänster musknapp. Adressetiketter Fungerar på samma sätt som Adresslista ovan fast här har du möjlighet att skriva ut adresserna på etikettark. När du väljer Etiketter och ska ta fram registrerade Företag eller Ägare - GLÖM EJ att du måste ange Reg.datum från...till. Annars blir urvalet fel. E-post utskick Via systemet kan du skicka ut e-post till samtliga kontaktpersoner som finns i registret (förutsatt att de har en e-post adress). Utskicket sker i flera steg. Steg 1 Välj ut mottagare, fungerar på liknande sätt som Adresslista ovan. Sök och markera i check rutan de du vill skicka till. Om mottagaren inte har någon checkruta så har han ingen e-postadress inlagd. 9

10 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 10 Steg 2 Skapa e-post meddelandet Fyll i: Ämne Innehåll (Meddelandet) Avsändarnamn (Ditt namn) Avsändaradress (Din e-post adress) Bifoga upp till 3 filer (Valfritt) Steg 3 Klicka på knappen Förhandsgranska för att kontrollera utseendet, om du vill korrigera e-post meddelandet så kan du bara klicka på bakåt knappen i din webbläsarmeny. När du är nöjd med resultatet klickar du på Skicka mail knappen. E-post meddelandet skickas nu ut till samtliga mottagare som du vald i steg 1. Flaggrapport Här kan du söka upp projekt i systemet som är flaggade, sök med hjälp av datum fälten från och till. Avsluta sökningen med att klicka på knappen [Visa resultat]. 6 Adresser Under menyn adresser kan kontaktuppgifter läggas in, sökas fram och redigeras. Detta görs i två separata fönster som pratar med varandra. I det vänstra fönstret Skapa ny/ändra befintlig läggs nya kontakter in samt redigeras. För att redigera en kontakt måste du alltid börja med att söka fram den kontakt du vill ändra, detta görs i det högra fönstret under Sök kontakter. Kom ihåg! Tryck alltid på knappen [Spara] längst ner på sidan då du ändrat i formulären och vill spara informationen. 10

11 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 11 Längst till höger på denna vy finns fyra snabbknappar. Adresser laddar om sidan ifall du vill ha ett nytt tom arbetsruta. Adressetiketter leder till adressetikettsfunktionen under rapporter. E-postutsick leder till e-post utskicksfunktionen under rapporter. Exportera kontakter Denna funktion använder du om vill exportera kontakterna till ett annat program. Exporten sker i flera steg. Steg 1 Markera de aktuella kategorierna, fungerar på samma sätt som Adresslista. Markera aktuella kontakter som skall exporteras och klicka på Fortsätt. Steg 2 Markera den kontakt information som du vill exportera och klicka på exportera knappen. Systemet skapar nu en.txt fil (Text fil) Spara.txt filen på din hårddisk, denna fil kan du sedan importera i program som stödjer import av.txt filer. De vanligaste e-post och kalender programmen brukar ha stöd för detta. 7 Fakturering Under menyn Faktura kan fakturor läggas in, sökas fram och redigeras. Skapa en ny faktura genom att klicka på knappen Skapa ny faktura. Kom ihåg att klicka på knappen Spara när du är klar. Sök fram en faktura för att titta på eller redigera genom att klicka på knappen Sök faktura. Välj namn och/eller fakturanummer och klicka på Sök. Titta närmare på en befintlig faktura genom att klicka på valfri länk i sökresultatet. 11

12 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 12 8 NFC Basuppgifter NFC basuppgifter fylls i och underhålls av NFC själva. Uppdaterade basuppgifter innebär en uppdaterad adresslista även för Jobs & Society som kan se informationen. Observera att Jobs and Society inte kan se ert lösenord utan endast kontaktinformation så som adress, telefonnummer mm. Detta gör att Jobs and Society inte kan logga in eller se projekt- och övrig information som lagrats av NFC. Kom ihåg! Tryck alltid på knappen Spara längst ner på sidan då du ändrat i formulären och vill spara informationen. Rådgivare Under fönstret Rådgivare läggs samtliga rådgivare hos det lokala NFC in. Rådgivarnas namn speglar sidan innehållet i den drop down - meny som t ex återfinns på projektinformationen. Om en person ska tas bort från rådgivarlistan måste samtliga projekt som är knutna till personen flyttas till en annan person innan borttagningen kan ske. Detta görs lättast genom att söka fram alla projekt som är knutna till den rådgivare som ska bort och byta ut rådgivarens namn för projektet mot någon annans. När rådgivarens namn inte är knutet till något projekt kan den tas bort från listan. Användare Här lägger du till användare för systemet, du kan lägga in uppgifter såsom förnamn, efternamn, adress, telefonnummer etc. Ni kan även lägga till om personen ska vara aktiv och även knyta personen till ett län. Bekräftels Här kan du styra innehållet för det automatiska mail man får när man registrerat sig till en rådgivning. Fyll i rutorna med det inledande text du vill ska finnas, avsluta med en avslutande text. 12

13 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 13 9 Bolagsverket Denna sida innehåller en lista med bolag som var med i den senast filen från Bolagsverket och som matchats med ett projekt i Jobsdata automatiskt. Finns det inga bolag som matchades så visas texten Inga bolag har synkats med några projekt under tidsperioden. Sidan innehåller bolag som var med i den senaste filen från Bolagsverket och som ligger på dom postnummer som angivits i "import profilen". Dessa bolag har dock inte matchats med några projekt i Jobsdata. Bolagen visas i en lista om tre kolumner bolag, org.nummer samt bolagstecknare. Man kan också matcha bolag till projekt manuellt genom att klicka på knappen [Para bolag projekt]. Börja med att välj ett företag från Bolagsverket i rutan till vänster. Klicka sedan på ett projekt i rutan för Projekt i jobsdata. Avsluta med att klicka på knappen [Bind bolaget till projektet]. 10 Kalendarium I kalendern har Ni möjlighet att lägga till aktiviteter. Aktiviteterna visas sedan överskådligt i intranätet Lägg till aktivitet Välj area att publicera på. Välj därefter datum och klockslag för aktiviteten. Ange titel och en kommenterande text. Ange även vem som ska se kalendariet samt rådgivningsbokningarna Redigera aktivitet Sök först efter aktiviteten. Klicka därefter på länken redigera, ändra uppgifterna och klicka på [Spara] Kalenderns externa vy Här ges en grafisk översikt av alla inlagda aktiviteter. 13

14 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid Bokning Under denna sida kan du visa och boka rådgivningar, du kan se vilka rådgivningar som ligger bokade på olika rådgivare. Du kan dessutom få ut statistik på de rådgivningar som varit. Du kan också lägga till rådgivningstillfällen, rådgivare, platser samt rådgivningstyper Visa/Boka Rådgivning För att se rådgivningar på en speciell plats, välj plats i listan, välj sedan rådgivningstyp. När du sedan valt rådgivningstyp så kommer en lista fram med rådgivningar. Du ser då datum då rådgivningen går av stapeln, vem som är rådgivare samt lediga platser till rådgivningen. Det visas även om rådgivningen är fullbokad. Man har också möjlighet att se rådgivningar som varit senaste två månaderna eller tidigare Rådgivningar per rådgivare Här ser du alla rådgivningar en specifik rådgivare har haft. För att se dessa rådgivningar välj rådgivare i dropdown menyn, listan som kommer fram visar datum, rådgivning, plats och lediga platser. Listan är uppdelad på datum med den senaste först. Det visas även om rådgivningen är fullbokad. Man har också möjlighet att se rådgivningar som varit senaste två månaderna eller tidigare. 14

15 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid Rådgivningsstatistik Under denna sida kan man se statstik över vilka platser/lokaler som är mest besökta när det gäller rådgivningar. Man kan även se hur många procent som deltagit av alla deltagare som har anmält sig till en rådgivning. Man ser också vilka kategorier som har haft flest deltagare Ny/Reg. Rådgivningstillfällen Här registrerar du rådgivningstillfällen med plats, typ, datum, klockslag samt rådgivare. Fyll i datum och klockslag, välj rådgivare från dropdown menyn och avsluta med att klicka på knappen [Spara] Ny/Reg. Rådgivare På denna sida ser du de rådgivare som ligger inne i systemet. Du kan också lägga in nya rådgivare. Detta gör du genom att klicka på knappen [Ny rådgivare]. Fyll i samtliga fält och avsluta med att klicka på knappen [Spara] för att spara eller på knappen [Tillbaka] för att komma tillbaka till listan med rådgivare. 15

16 TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid Ny/Reg. Platser Här kan du registrera samt radera platser där rådgivningarna ska gå av stapeln. För att lägga till en plats, klicka på knappen [Ny plats]. Fyll i samtliga fält och avsluta med att klicka på knappen [Spara] för att spara eller på knappen [Tillbaka] för att komma tillbaka till listan med rådgivare. För att radera en plats, klicka helt enkelt på knappen [Radera]. En ruta kommer upp som frågar om du är helt säker på att du vill radera platsen. Klicka på knappen [Ok] för att bekräfta detta Ny/Reg. Rådgivningstyper Här ser du vilka rådgivningstyper som finns inne i systemet. Det finns två typer av rådgivningar man kan skapa i systemet, den ena är Enskild rådgivning och den andra är Grupprådgivning. Vid en enskild rådgivning kan man bara vara en person tillsammans med rådgivaren och vid en grupprådgivning kan man vara så många platser som man anger. Namnet på typen bestämmer du helt själv och kan i efterhand ändras. För att lägga till en ny rådgivningstyp fyll i fältet och välj typ av rådgivning. När du är klar klicka på knappen [Spara]. 16

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

Manual till Max medlemsregister

Manual till Max medlemsregister 2012-08-31 Manual till Max medlemsregister Du loggar in i systemet genom att i gå in på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se och hålla muspekaren på Logga in längst uppe till höger i huvudribban

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual FÖRENINGSVERKTYGET Basuppgifter Fyll i allmänna uppgifter om er förening, fastighet samt kontaktperson Föreningspersonerna Fyll i vem som ansvarar för vilka uppgifter i er förening Medlemskår Fyll i hur

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING TILL MANUALEN... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 INLOGGNINGSFÄLT... 5 2.2 LOGGA IN... 5 2.3 GLÖMT LÖSENORD... 5 2.4 ÖPPNA KURSER...

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer