1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas"

Transkript

1 Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas

2 VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs pågående cykelkampanj, eller rent av varit med och cyklat själv. Under februari och mars slår vi ett extra slag för vår kompetens på energisidan. Vi vill uppmärksamma alla, som är verksamma med energifrågor, på WSPs breda kompetens och helhetstänkande kring det som handlar om energieffektivitet och minskad energianvändning. I samband med detta gör vi också en symbolisk handling genom att cykla till Kenya med Solvatten, en produkt som renar vatten och bidrar till minskad användning av trä som bränsle. På många av våra kontor i landet har motionscyklar hållits igång hela dagarna under vecka 7. Våra medarbetare har tävlat internt och samtidigt bidragit till att energin omvandlats till Solvatten. Du kan läsa mer om kampanjen och Solvatten i denna tidning. Själv har jag bidragit genom att utmana mina medarbetare om att cykla längst på en timme. Resultatet återkommer vi till på vår hemsida och i nästa nummer av Projekt & Affärer. Att kunna förena nytta med lite nöje känns extra bra i dagar som dessa när vi alla har bilderna från Haiti på näthinnan. Man påminns ständigt om de verkliga värdena i livet. I det perspektivet känns WSPs satsning på solvatten väldigt bra då det tar tag i ett hållbarhetsproblem som i det korta perspektivet påverkar så väldigt många människor, och hjälper dem att få tillgång till dricksvatten. Läs mer om WSPs energikampanj, och alla våra referensprojekt på energiområdet, på vår hemsida Rikard Appelgren WSP projekterar Stockholmsarenan WSP har fått i uppdrag av Peab att projektera byggnadskonstruktionerna samt geooch bergteknik för Stockholmsarenan. NYHETER Stockholmsarenan är en idrotts- och evenemangsarena söder om Ericsson Globe med sittplatser som planeras stå färdig för invigning i december Arkitekt är White arkitekter och Peab är totalentreprenör. WSP Byggprojekterings uppdrag är att utföra all byggprojektering inklusive betongoch stålkonstruktioner samt klimatskal. Geooch bergteknik är också en del av uppdraget där främst närheten till Södra Länkens tunnlar kräver en del utredningar. Detta är ett mycket prestigefyllt uppdrag med många utmaningar och vi är naturligtvis stolta över förtroendet. Det något unika i detta uppdrag är att vi har en gemensam arbetsgrupp med Peab, arkitekten White och övriga konsulter som sitter tillsammans i ett gemensamt projektkontor nära bygget. Även beställaren SGA Fastigheter ABs projektorganisation kommer att sitta i samma projektkontor. Det är en ny arbetsform som vi tror kommer att effektivisera arbetet samt bana väg för fortsatta liknande uppdrag, berättar WSPs uppdragsansvarige Herbert Pålsson. Förutom allsvenska fotbollsmatcher kommer Stockholmsarenan att vara en arena fylld med evenemang året runt. Arenan utrustas därför med ett skjutbart tak vilket gör den flexibel och möjliggör evenemang oavsett väderlek och årstid samt erbjuder ett tempererat inomhusklimat. För mer information, kontakta Pär Gustavsson, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2000 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP ca medarbetare i bland annat England, USA, Sydafrika och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP MANAGEMENT VÄXER I UMEÅ På senare tid har WSP Management i Umeå utökats med fyra nya medarbetare. Ett välkommet tillskott som innebär att man nu breddat sin kompetens avsevärt. Tidigare var vi bara två personer som jobbade med bygg- och projektledning här på WSP-kontoret i Umeå, berättar gruppchefen Christer Björö. Att vi nu fått nya medarbetare med erfarenheter från bland annat Banverket, glasfasadbranschen och fastighetsförvaltning innebär att vi kan bredda vårt utbud och ge våra kunder ökat mervärde. Aktuella uppdrag för WSP Management i Umeå är till exempel godkännandeprocesser för tre resecenter på Botniabanan; Umeå, Hörnefors och Nordmaling samt godkännandeprocesser för Mälarbanan. WSP Management svarar också för projekteringsledning och transportsamordning vid bygget av byggnad 27 på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Dessutom har de precis påbörjat ett samarbete med ICA som till en början avser projektledning av ICAs apoteksetablering i norra delen av Sverige. WSP Management i Umeå tillhandahåller traditionella managementtjänster. För mer information, kontakta Christer Björö, , Samtliga medarbetare hos WSP Management i Umeå; Anders Johansson, Birger Nordfjell, Christer Björö, Susanne Lindqvist, Peter Häggblad och Göran Isacson. Pågående projekt på WSP Management i Umeå: Tamros lokaler i Umeå Västerslätts centrum Norrfjärden godsbangård VA-KONSULTER MED KOLL PÅ TEKNIK, JURIDIK OCH EKONOMI På kontoret i Stockholm finns Cajsa Hellstedt, Anders Rydberg och Karolina Ekman. WSPs grupp, som arbetar med ekonomi och juridik för teknisk försörjning, har vuxit på senare tid och består nu av fyra konsulter i Stockholm och tre i Göteborg. Kunderna finns i hela landet bland kommuner och privata aktörer. Mycket av gruppens arbete handlar om Vattentjänstlagen som reglerar vilka skyldigheter kommunerna har att förse olika områden med VA samt hur de ska ta ut avgifter. Experterna på WSP kan hjälpa till med allt från att upprätta juridiskt hållbara avtal till anpassningar av VA-taxor. Just nu är EUs nya ramdirektiv för vatten väldigt aktuellt, berättar Cajsa Hellstedt. Sveriges vattendrag har statusklassats och Vattenmyndigheterna har tagit beslut om åtgärdsprogram. Nu är det alltså dags att vidta de åtgärder som krävs enligt EUs lagstiftning. Eftersom vi har väldigt bred kompetens inom gruppen kan vi hjälpa till med alla olika delar av de program och de konkreta åtgärder som måste till Exempel på tjänster: planering hos kommuner och VA-aktörer för att leva upp till lagstiftningen. För mer information, kontakta Cajsa Hellstedt, , I Göteborg syns Anna Dahlman Petri, Kristina Ronquist, Christina Gard och Anna Hassel. Anna Dahlman Petri jobbar i Stockholm men besökte Göteborg den här dagen. WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 VÅR ENERGI GER ENERGI Under en vecka i februari har många av WSPs medarbetare gjort av med mer energi än vanligt. På kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Linköping har motionscyklar hållits igång av WSPs medarbetare och kunder. Cyklingen har varit en spännande tävling mellan kontoren men framförallt har cyklarna gått varma för att bidra till bättre förhållanden för många familjer i Kenya. All den energi som trampats ihop har omsatts till inköp av vattenreningsbehållare, så kallade Solvatten, som är till stor hjälp där det saknas rent vatten. Energikampanjen syftar också till att sprida kunskap om WSPs tjänster på energiområdet. I samband med energikampanjen hålls också ett seminarium tillsammans med Byggvärlden och Ny Teknik. Seminariet heter Sol, vind & vatten. Inbjudan och mer information hittar du på sista sidan i den här tidningen. Mer om WSPs energikampanj och våra tjänster och referensprojekt hittar du på Här kan du också se hur mycket energi som cyklades ihop på de olika kontoren. HÅLLBARHET FOTO: DAVID WADSTRÖM Solvatten har tagits fram av Petra Wadström efter många års forskning. Läs mer om Solvatten på DET HÄR ÄR SOLVATTEN På många håll i världen är bristen på rent vatten ett mycket stort problem. I Kenya ägnar många familjer åtskilliga timmar om dagen för att skaffa ved för att kunna koka sitt vatten så att det blir användbart. Genom en svensk uppfinning, av Petra Wadström, är det nu möjligt att med solens strålning värma vatten och göra det drickbart. Denna, lika enkla som geniala lösning, kallas Solvatten. Solvatten är en svart behållare som ser ut som en plastdunk. Man fyller den med vatten från närmaste källa och låter den sen ligga i solen. En indikator visar grönt när vattnet är säkert att dricka. Det är solens UV-strålning tillsammans med värmen som gör att vattnet renas. Behållaren innehåller också ett finmaskigt filter. Solvatten har testats med mycket gott resultat både i Nepal och Kenya. Under ett pilotprojekt i Kenya nyligen fick 42 familjer använda Solvatten under två månader och utvärderingen av projektet har nu sammanställts. Det visade sig att samtliga familjer var mycket positiva. Man fyllde Solvatten 2-3 gånger om dagen och vinsterna var många. Allra mest uppskattades möjligheten att få varmvatten genom Solvatten. Det innebar en klar förbättring av hygienen och påverkar därmed hälsan. Testfamiljerna sparade både tid och pengar när de inte behövde samla eller köpa lika mycket ved som vanligt. Användningen av ved minskade med 30-50%. I genomsnitt använde ett hushåll ca 6 kg mindre ved vilket motsvarar 2,2 ton per år. En mycket positiv effekt av Solvatten är alltså att skogsavverkningen i ömtåliga områden kan minskas avsevärt. WSP stöder Solvatten i sin pågående energikampanj. Den energi som medarbetarna på WSP trampar ihop på sina testcyklar runt om i landet omsätts till inköp av Solvatten som kommer att underlätta livet för familjer i Kenya. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 NYTT KRAFTVÄRMEVERK I JORDBRO I Jordbro utanför Stockholm uppför Vattenfall nu ett nytt kraftvärmeverk. Här kommer man att producera både värme och elkraft av biobränsle. Främst är det spill från byggindustrin som blir bränsle men anläggningen byggs för att även kunna använda annat material. Karl-Erik Norberg och Björn Sandh från WSP Management har varit engagerade i uppdraget sedan Tillsammans är de delprojektledare för mark och bygg. Pannhuset är färdigt och just nu monteras turbin och vattenbehandling, berättar Karl-Erik Norberg. Det här är en mycket stor anläggning som kommer att försörja en stor del av Södertörn med värme. Totalt kommer den nya anläggningen att ha en produktionskapacitet på 43 MW fjärrvärme och 20 MW el, det motsvarar energibehovet för ca villor under ett år. Vid kraftvärmeverk utnyttjas bränslets energiinnehåll maximalt eftersom både elkraft och fjärrvärme produceras. Redan idag produceras större delen av fjärrvärmen i Jordbro med biobränsle. Med den nya anläggningen ökas kapaciteten och kraftvärmeverket kommer att bidra till Vattenfalls mål att ha en koldioxidneutral elproduktion För mer information, kontakta Karl-Erik Norberg, , wspgroup.se Bild: Vattenfall BRF HILDA FRÅN MILJONPROGRAMMET RUSTAR FÖR ENERGISNÅL FRAMTID I Rosengård i Malmö pågår ett spännande projekt som rönt stort intresse även utanför Sveriges gränser. England har visat intresse och projektet har varit med i fransk TV, berättar Arne Holmgren på WSP IT Com i Malmö. Föremålet för allt intresse är en bostadsrättsförening från miljonprogrammets dagar i början av 70-talet. HSBs Brf Hilda består av 768 lägenheter i åtta höghus och åtta låghus. Här bor ca personer och nu har medlemmarna bestämt sig för att göra så klimatsmarta lösningar som möjligt när husen ändå måste renoveras. Kostnaderna för ombyggnaden får man i stor omfattning igen genom minskade driftkostnader för el, värme och sophämtning. Jag är imponerad av den här styrelsens mod och handlingskraft, säger Arne Holmgren. De ser inte kortsiktigt på ekonomi och miljö utan vill åt långsiktig hållbarhet. Visionen är att skapa ett boende som inte bara är miljöanpassat utan även är bättre än idag ur ekonomisk och social synvinkel. Inom tio år vill man att föreningen ska vara helt självförsörjande på energi. Arne Holmgren och hans team har bistått föreningen med alla ekonomiska och tekniska beräkningar. Det gäller att göra realistiska avvägningar mellan vad som är möjligt att genomföra och vad det kostar. Arne har hjälpt till med alla upphandlingar och är nu projektledare när alla åtgärder ska vidtas. -Våra arbeten berör samtliga kök och badrum, säger Arne. Det är komplicerat att komma åt rörledningarna, man får gå in via vertikala schakt och bryta upp golv för att byta ut vatten och avloppsrör. I köken förebereds rörstammarna för installation av avfallskvarnar. Med sådana mals matrester med mera Foto: Thorbjörn Karlsson Visionen för ombyggnaden av brf Hilda är att boendet ska blir resurseffektivt och ekonomisk, bekvämt och lättillgängligt och rättvist, tryggt och trivsamt. sönder direkt under diskbänken och samlas därefter upp i en tank för vidare transport till en anläggning som omvandlar avfallet till biogas. Toaletterna kommer delvis att spolas med regnvatten och genom solfångare och solceller hoppas man kunna producera så mycket el som möjligt för eget behov. Tekniken finns idag, säger Arne. Problemet är att beräkningar av taxor inte hänger med. Man vill ju kunna sälja fjärrvärme när tillgången är som störst och sedan köpa billigt under vinterhalvåret. Men med nuvarande taxesystem är det fortfarande krångligt för bostadsrättsföreningar. I brf Hilda installeras också ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. Det har varit många frågor att lösa i detta nydanade projekt. Då är det skönt att det finns så många kunniga kollegor att tillgå inom WSP. Både Bygg, VVS, Environmental, Byggnadsfysik och miljökonsulter har varit engagerade i brf Hildas ombyggnad, säger Arne Holmgren. I samband med dessa stora ingrepp införs även individuell vattenmätning för lägenheter, tvättstugor och spolplatser i garage, vilket ger en stor besparing av både varm- och kallvatten samtidigt som kostnaderna fördelas på användare. Samtidigt inför man också ett nytt brandvarningssystem som är centralt övervakat och med detta vet man att varje lägenhet har fungerande brandvarnare. Allt arbete sker i mycket god anda, bostadsrättsföreningens styrelse är kunnig och vet vad de vill. För oss på WSP är det inte vanligt att jobba med enskilda föreningar, men det är mycket lärorikt och utvecklande. På sensommaren 2012 kommer alla renoveringar att vara klara och då står brf Hilda från 70-talet redo att möta framtiden med den allra senaste klimatneutrala tekniken. För mer information, kontakta Arne Holmgren, , Exempel på åtgärder i brf Hilda: värmeåtervinning alla lägenheter toaletter i köken nare till centralt övervakade WSP-arna mäter sin klimatpåverkan Inom WSP finns ett datorverktyg kallat PACT (personal allowance carbon tracking) som har använts en tid i UK, Sydafrika och Australien. Med PACT kan man själv se hur stor klimatpåverkan man orsakar. Utgångsläget är en kvot som baseras på nationella värden. När man matat in sina data om hur man bor, reser, arbetar och så vidare så får man besked om man ligger över eller under kvoten. Nu har PACT anpassats till svenska förhållanden och används också inom WSP Sverige. Målet för alla deltagare är givetvis att komma så långt under kvoten som möjligt och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Snart hoppas man även kunna erbjuda PACT som en tjänst för kunder. Studiecirklar i energi Ett led i den energisatsning som görs inom WSP är studiecirklar för alla medarbetare i Sverige. Agneta Persson, WSPs energistrateg, leder träffarna som blivit mycket uppskattade. Syftet är att vi nu på allvar ska få med energifrågan i alla våra projekt, säger hon. Därför måste vi träffas och få reda på vad man gör på olika platser i landet och försäkra oss om att ha samma arbetssätt i samtliga uppdrag. Det handlar om att alltid hjälpa våra kunder att minska energianvändningen eller skapa energieffektivare produktion. Energiträffar har hållits i Malmö och Stockholm. Göteborg står på tur och sen rullar energitåget vidare till fler WSP-kontor i landet. Agneta Persson är mycket nöjd med gensvaret hittills. Det här kommer att sätta WSP på energikartan och verkligen leda till mervärde för våra kunder, säger hon. WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 SKYVIEW NYTT TURISTMÅL I STOCKHOLM Sverige har fått en ny turistattraktion i världsklass. I början av februari öppnade SkyView på Ericsson Globe i Stockholm. Nu kan besökare åka i två gondoler på räls längs med Globens fasad och ända upp på toppen, 130 m över havet, och njuta av en fantastisk utsikt över Stockholm. PROJEKT Globen byggdes 1989 och WSP Byggprojektering svarade då för konstruktionerna. En som var med både då och nu är Herbert Pålsson. Det har varit spännande att delta i utvecklingen av SkyView, säger han. Diskussionerna om att låta besökare ta sig upp på själva Globen började redan för 4-5 år sedan och vi från WSP har varit med i processen hela tiden. Förutom Herbert Pålsson har Bertil Ahlberg, Fred Wichmann, Urban Trange och Johan Wigren jobbat med detta utmanade projekt. Idéerna har stötts och blötts under resans gång. Det är mycket teknik som måste fungera och stora påfrestningar på Globens ursprungliga konstruktion. WSP Byggprojektering har gjort all förstärkning som krävts på insidan av Globen och även stålkonstruktionen för SkyView. Totalt har 42 ton stål monterats in för att stärka den bärande konstruktionen. De gamla handlingarna för själva Globen var gjorda för hand, berättar Fred Wichmann. Den här gången har vi använt BIM-programvaran Tekla Structure för stålkonstruktionen. Varje gondol väger sju ton och för att montera rälsen utanpå Globen behövdes både helikopter och bergsklättrare från Jämtland. SkyView har redan blivit ett populärt besöksmål. En tur i gondolen tar ca 20 min och varje gondol rymmer 16 personer. Läs mer om SkyView på För mer information, kontakta Fred Wichmann, , Bilder från Stockholm Globe Arenas 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 ÖKAD BIOGASPRODUKTION VID HENRIKSDALS RENINGSVERK Stockholm Vatten bygger ut sin anläggning Henriksdals reningsverk i Stockholm. Hittills har anläggningarna för mottagning av fett och organiskt avfall legat nedanför själva berget. Nu skapar man nya bergrum inuti berget och minskar på så sätt buller- och luktproblem i området och skapar en bättre boendemiljö. Samtidigt kan produktionen av biogas ökas väsentligt i den nya anläggningen. Stockholm Vattens befintliga anläggning i och på Henriksdalberget. Åsa Hindsén från WSP Samhällsbyggnad har samarbetat med beställaren Stockholm Vatten genom hela processen. Det var ett jättespännande projekt, säger hon. Det är inte varje dag man får vara med i byggskedet. WSPs uppdrag gäller projektering av berg samt kartering och teknikstöd under byggtiden. I Henriksdal sprängdes två stora bergrum ut, ett för grovrening och ett för mottagning av fett och organiskt avfall. Lastbilarna ska kunna köra ända in i anläggningen via en ny transporttunnel. Totalt omfattade sprängningsarbetena ca m 3 bergschakt. Innan sprängningsarbetena kunde startas gjorde WSP omfattande undersökningar av bergets kvalitet och geologiska förutsättningar. Genom att studera ytkartering och kärnborrningar kan ingenjörerna ta fram en så kallad ingenjörsgeologisk prognos för hur berget är beskaffat. Birgit Sjövall, som är projektledare på Stockholm Vatten är mycket nöjd med att utbyggnaden av Henriksdal nu är i full gång. Planering och diskussioner har pågått ända sedan 2002, säger hon. Redan då hade vi ett samarbete med WSP. Nu har vi haft en jättebra samverkan och Åsa har funnits till hands hela tiden under sprängningarna vilket känts mycket bra. Jag tycker också att WSP skött uppföljningen genom projektet på ett mycket bra sätt. En speciell svårighet med sprängningsarbetena var att Saltsjöbanans tåg går i en tunnel genom berget. Trafiken fick inte störas på något sätt. För att säkra de tuffa vibrationskraven gjordes regelbundna vibrationsmätningar under hela projektet. Sprängningsarbetena är avslutade vid Henriksdal och nu pågår arbetet med att färdigställa den nya anläggningen i berget. I början av 2011 beräknas grovrening och fettmottagning vara i drift och Stockholm Vatten kan erbjuda sina kunder ökad produktion av biogas. Efterfrågan på biogas är mycket stor, främst används den till fordonsbränsle istället för fossila bränslen som diesel och bensin. För mer information, kontakta Åsa Hindsén, , Åsa Hindsén från WSP och Birgit Sjövall från Stockholm Vatten har haft ett nära samarbete vid utbyggnaden av Henriksdals reningsverk. Åsa Hindsén karterar berget i transporttunneln. Foto: Rob Swindell WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 Så här skulle uppfarten mot KTH Campus kunna se ut i framtiden. Med gott om utrymme för gående och med nya cykelparkeringar och nya träd. Bilden är ett montage. Tengboms arkitekter AKADEMISKA LANDSVÄGEN OMFATTANDE SAMORDNING KRING KTHS VISION OM ETT LEVANDE CAMPUS PROJEKT Hur ska KTH-området utvecklas i framtiden? Hur ska man åstadkomma en sammanhållen campusmiljö i ett område som idag har mycket genomfartstrafik? Vilket lokalbehov finns det i framtiden? Frågorna har varit många och nu har Akademiska Hus och KTH tillsammans med Trafikkontoret på Stockholms Stad tagit fram ett förstärkt gestaltningsprogram som planeringsunderlag för utvecklingen av miljön kring Tekniska Högskolan i Stockholm. WSP har medverkat i arbetet med gestaltningsprogrammet som går under namnet Akademiska landsvägen. Det började redan på våren 2000, berättar Kristina Johansson, Campusarkitekt på KTH. Vi hade infört ett system med intern hyressättning och det verkliga lokalbehovet blev tydligare. Vi fick också nya lokaler i Kista och hade därmed mer lokalyta än vi behövde. Tillsammans med fastighetsägaren, Akademiska Hus, tog vi fram en samarbetsplan som bland annat innebar att man erbjöd lokaler till närliggande verksamhet. Första steget mot ett Levande Campus var taget. Idag finns Försvarshögskolan, Danshögskolan och Operahögskolan inom området. Senare hörde jag Elisabet Renlund från WSP berätta om en trafikutredning i anslutning till Karolinska sjukhuset, berättar Kristina. Så etablerades en kontakt och nu har Elisabet arbetat med detta gedigna gestaltningsprogram för hela KTH-området. Hon har gjort ett jättebra jobb. Elisabet Renlund från WSP Samhällsbyggnad har svarat för trafikdelen i gestaltningsprogrammet. Från WSP deltar också Lars Ryd från WSP Management dels som byggmiljösamordnare och dels som projektledare på uppdrag av Akademiska Hus. Jens Gasslander från WSP Management är biträdande projektledare. Anders Nyberg och Mohamed Ibrahim från WSP Samhällsbyggnad har bidragit med förprojektering av gata/mark. Tanken bakom arbetet med gestaltningsprogrammet är att man vill skapa en sammanhållen miljö, så att man som besökare direkt uppfattar att man är på ett campus. Det handlar om att skapa en välkomnande, fungerande entré från Valhallavägen och en sammanhållen miljö längs Drottning Kristinas väg. Elisabet Renlund har gjort en noggrann genomgång av hur området är beskaffat i dag med tanke på trafiksituation, transporter och hur det fungerar för gående. I arbetet finns även med visioner om hur en ökad integrering mellan KTH Campus och Albano kan ske samt olika tankar om hur gatunätet kan fungera. Här finns förslag till ett nytt gaturum för hela Drottning Kristinas väg med ett shared space-torg vid entrén, markerade övergångsställen, cykeluppställning, parkeringsplatser, möjligheter för kommande busshållplatser mm. Det här arbetet har inneburit en mängd kontakter med många intressenter, berättar Jan Kron, fastighetschef på Akademiska Hus. Bara i entréområdet, kring Östra station finns inte mindre än fyra fastighetsägare. Många har haft åsikter om området och det har varit ett pussel att få ihop ett program som alla står bakom. Med det här underlaget blir det lättare för oss att planera i fortsättningen, fortsätter Jan. Nu har vi planer att hålla oss till som har godkänts av alla inblandade. Det som står först på listan är att åtgärda entréområdet. Det kommer att ske i samband med bygget av den nya arkitektskolan som ska uppföras i området. Eftersom vi nu har ett så kallat förstärkt gestaltningsprogram kan byggprojektering starta direkt utan mellanliggande systemhandlingsskede. För mer information, kontakta Elisabet Renlund, , eller Lars Ryd, , Jan Kron från Akademiska Hus är mycket nöjd med att gestaltningsprogrammet nu är klart. Samverkan med många parter har resulterat i ett konkret planeringsunderlag för utvecklingen av KTH Campus. 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 JÄMSTÄLLDHET I SAMHÄLLSPLANERINGEN När nya bostadsområden ska byggas eller när vägar och järnvägsspår ska planeras sker alltid samrådsprocesser där de som på något sätt kan bli berörda inbjuds att tycka till och vara delaktiga i planeringsprocessen. När det gäller samråd kring trafi kprojekt som vägar och järnvägar är det mest män över 65 som besöker mötena, berättar Charlotta Faith-Ell på WSP Samhällsbyggnad. Charlotta har jobbat i fl era projekt med jämställdhet. Man måste hitta nya sätt att nå både kvinnor och män i olika åldrar, säger Charlotta. Vi vet ju nämligen också att kvinnorna är de som fl itigast nyttjar kollektivtrafi ken, alltså är deras synpunkter mycket viktiga att lyssna på. Charlotta deltar för närvarande i ett projekt i Malmö där gatukontoret, trafi kkontoret, VTI och WSP tillsammans utvärderar hur genusperspektivet integrerats i projektet Framtidens kollektivtrafi k. Det var mycket intressant, säger Charlotta, för när man verkligen tittar noga på detta så ser man att den manliga normen är styrande i väldigt hög grad. I Malmö jobbade vi med text- och bildanalyser och intervjuer och försökte att hitta nya sätt att integrera jämställdhet i planeringen. Det kanske inte räcker med att kalla till möten i samrådsprocessen, man vet ju på förhand att män och personer med föreningsvana är överrepresenterade på dessa möten. Kanske måste man uppsöka andra grupper i deras vardag. Prata med Charlotta Faith-Ell undersöker hur järnvägsmiljöer ska se ut för att passa både män och kvinnor. ungdomar i skolan, och resenärer på bussarna och så vidare. Det fi nns inga verktyg idag för att hantera genusperspektivet i planeringen, säger Charlotta. Detta har Banverket tagit fasta på och just nu leder Charlotta ett forskningsprojekt för Banverkets räkning där WSP och VTI tillsammans har till uppgift att identifi era, utveckla och testa metoder för hur genus och jämställdhet ska kunna integreras i utvecklingen av järnvägssystemet. Projektet ska genomföras i två etapper där man först studerar befi ntlig data och tidigare undersökningar för att utveckla metoder som går att använda. I nästa skede ska metoden testas i ett järnvägsprojekt och utvärderas vetenskapligt i en forskningsrapport. För mer information, kontakta Charlotta Faith-Ell, , Hallå där, Torsten Wallin, som är aktuell med en ny bok Torsten Wallin är landskapsarkitekt på WSP och har tidigare givit ut den inspirerande boken Vildros och Kaprifol, som handlar om hur man anlägger en trädgård i skärgårdsmiljö. Torsten var också skaparen av GRO Plantskolors Mästarrabatt förra året och är nu en etablerad kändis i trädgårdsbranschen. Vad heter den nya boken? Den heter Sol eller Skugga och ges ut på Norstedts förlag. Boken är tänkt att fungera som konkret handledning för olika typer av trädgårdar. Jag har rest runt i Sverige och hittat exempel från Lappland till Skåne. Varje kapitel i boken beskriver en viss sorts trädgård, till exempel barrskogstomten, den kustnära tomten, bergstomten eller lerjordstomten. Till varje kapitel fi nns också en planritning, en illustrerad sektion samt en växtlista och givetvis vackra foton. Vem vänder sig boken till? Jag hoppas att både nybörjare och mer erfarna trädgårdsentusiaster ska kunna ha glädje av boken och lära sig något. Här handlar det mycket om miljötänkande, att man ska välja växter efter platsens naturliga förutsättningar. Det är extra viktigt i ett förändrat klimat med längre torrperioder och extrema regn. Att välja svenskodlade plantor istället för sådana som transporterats långt är givetvis också bättre ur klimatperspektiv. Har du gjort allting själv? Ett kapitel i boken, om trädgård i mager lövskog, är skrivet av Henrik Sjöman, från SLU Alnarp. Övriga texter har jag skrivit. Fotografen Tomas Södergren har tagit ett 30-tal av bilderna. När det gäller planritningar och illustrationer har jag fått hjälp av en kollega på WSP, Daniel Larsson, samt Dave Ryan. Mitt i kalla december fick de båda konsulterna André Holster Westerberg och Thor-Björn Andreasson från WSP Samhällsbyggnad bege sig till Rio de Janeiro i Brasilien för att hjälpa sin kund Qualisys med kalibreringsmätningar på den marinteknologiska anläggningen LabOceano. Uppdraget gällde att ta mäta in ett system (optical tracking system) som med hjälp av kameror och markörer beräknar marina objekts rörelser i 3D. Systemet är monterat runt en 50x30m stor bassäng utrustad med en avancerad våggenerator. Bassängen som har en höj- och sänkbar botten ner till 15 meters djup är världens djupaste av sitt slag. Här kan man skapa alla sorters påfrestningar som en oljeplattform eller stort fartyg kan möta i verkligheten. Genom att utsätta modellerna för olika typer av vågor och stormar ser man i detalj Thor-Björn Andreasson bakom ett Leica TS30 instrument. KALIBRERINGSMÄTNING I BRASILIEN hur fartyget till exempel klarar vågor från två håll eller vilken typ av stormar som välter en oljeplattform. Erfarenheterna från modelleringen är till stor hjälp när det sen gäller att bygga riktiga fartyg eller plattformar och göra dem säkra i alla väder. Vår uppgift är att göra en noggrann inmätning som ligger till grund för den kalibrering av det system som dokumenterar fartygens rörelser så att kunden kan garantera systemets noggrannhet, säger André Holster Westerberg. Kravet på noggrannhet är mycket stor då eventuella fel skalas upp i motsvarande storlek som modellerna har. Samtliga punkter mäts därför in från fl era olika positioner som sedan beräknas med en utjämningsberäkning. Resultatet från utjämningen gav ett medelfel på under 0.5mm för samtliga objekt. För mer information, kontakta André Holster Westerberg, , Har du blivit författare på heltid nu? Nej, jag är i första hand landskapsarkitekt på WSP, men böckerna har varit väldigt roliga att arbeta med och givit mig många nya kontakter. Det har till och med kommit besökare från Australien för att se min trädgård i skärgården. Böckerna har också medfört att jag får förfrågningar om att tala på möten och konferenser. Det är väldigt roligt och har även resulterat i nya uppdrag för WSP. Vad har du för planer nu närmast? Jag är på väg till Göteborg för att berätta om Mästarrabatten vid en kunddag. I övrigt jobbar jag med en minneslund på en kyrkogård just nu och en del större villaträdgårdar som jag ritar på uppdrag av arkitekter. I slutet av mars kommer jag att delta som föreläsare på Nordiska Trädgårdar vid Älvsjömässan. Där ska jag också delta i pressvisningen av den nya boken Sol eller Skugga som kommer ut just då. Torsten Wallins nya bok, Sol eller Skugga, om trädgårdsplanering på växternas villkor, ges ut av Norstedts förlag i slutet av mars. WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 KUNDTRÄFFAR I JÖNKÖPING WSP i Jönköping slog upp portarna den 28 januari och bjöd sina kunder på föreläsningar och trivsam samvaro. På programmet stod information om BIM och byggnadsakustik och visualisering av vägar och VA-ledningar samt workshop om ljusdesign. Efter en uppskattad buffé var det dags för kvällens höjdpunkt hockeymatchen MODO-HV71 på storbildsskärm. De formulär som används i trädinventeringsverktyget bygger på valbara listor som underlättar inmatningen i fält. Listorna kan enkelt uppdateras om något saknas eller är felaktigt. GIS-LÖSNINGAR UNDERLÄTTAR FÖR STOCKHOLMSHEM Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har tagit hjälp av GIS-experter hos WSP för att utveckla ett webbaserat koncept som på ett enkelt och överskådligt sätt hjälper bolaget att få överblick över sina skötselytor. Vilka områden behöver snöröjas? Vilka träd måste bytas ut? Var finns lediga parkeringsplatser? All planering och underhåll blir lättare tack vare det nya GIS-verktyget, berättar Christian Lundberg på WSP Samhällsbyggnad. Stockholmshem har data sedan 1980-talet som vi gått igenom och så har vi förstås gjort nya mätningar och uppdateringar. Nu finns all detaljerad information samlad i en gemensam databas och kan användas via tre olika webbplatser; parkwebben, parkeringswebben och trädinventering. Parkwebben är en intern GIS-lösning som i första hand används för hantering av bostadsbolagets skötselytor, utrustning och träd. Genom aktuell och detaljerad information kan man till exempel ta fram underlag vid upphandling av entreprenadtjänster som gräsklippning och snöröjning. Parkeringswebben är ett så kallat plug-in-gis som Stockholmshem tillhandahåller på sin externa hemsida. Här kan hyresgästerna se direkt på en karta var det finns lediga parkeringsplatser. Uthyrningen av parkerings-platser blir därmed mycket enklare att hantera. Det senaste tillskottet i GIS-konceptet är ett webbaserat trädinventeringsverktyg som hjälper bostadsföretaget med underhållsplaner för alla sina träd. Redan tidigare fanns de flesta av dessa träd inmätta, berättar Christian. Men informationen var begränsad och blev snabbt inaktuell. Det nya verktyget innebär att man kan använda en liten bärbar dator och direkt i fält mata in aktuella uppgifter om varje enskilt träd. Det är möjligt genom att man via 3G-uppkoppling kan hämta bakgrundskartor och annan information direkt från Stockholmshems kartserver. Nu kan man lättare analysera behovet och skapa en löpande underhållsplan för trädbeståndet, säger Christian. Därigenom ökar man säkerheten och sparar också pengar. GIS-lösningen för Stockholmshem kommer att presenteras på Kartdagarna som hålls på Elmia i Jönköping den april. För mer information, kontakta Christian Lundberg, , Kent Hulusjö från WSP Ljusdesign visade hur likartade belysningsarmaturer kan ge helt olika resultat i verkligheten. OCH I GÄVLE Den 12 februari hölls en uppskattad kunddag på WSP-kontoret i Gävle. Här fick besökarna höra om de lokala projekten Mackmyra Whiskyby och Göransson Arena. Miljöklassning av byggnader och dubbelspåret i Gävleborgsregionen stod också på programmet liksom VR, visualisering av stora projekt. WSP marknadschef Magnus Grahn berättade om WSP och Agneta Persson, WSPs energistrateg, talade om satsningar på energiområdet. Mat och mingel och imponerande trollkonster blev det också innan kvällen var slut. Thomas Nordin och Lennart Westlund från Fortum i Hudiksvall gillade föredraget om dubbelspåret i Gävleborg. De har haft mycket kontakter med WSP bland annat för projektering av fjärrvärme. AMBASSADÖRER PÅ KTH STÄRKER BANDEN MELLAN WSP OCH STUDENTER WSP har utsett fyra ambassadörer bland KTHs studenter för att utveckla kontakten med studenterna, bland annat på KTHs samhällsbyggnadsprogram. Ambassadörerna ska vara en kommunikationslänk mellan WSP och studenterna och också rådgivare när det gäller företagets arbete med högskolekontakter. Även om den ekonomiska krisen fortfarande gör sig påmind så ökar fokus på rekryteringen igen i svenska tjänsteföretag. Med detta följer också nya sätt att tidigt identifiera nya talanger och potentiella medarbetare. WSP, som aktivt verkar för att stärka sitt varumärke bland studenterna, har därför under hösten knutit fyra unga ambassadörer till sig. Studenterna går på samhällsbyggarprogrammet och tanken är att de ska hjälpa WSP att utveckla sina högskolekontakter. De här ungdomarna är förstås bäst på att avgöra vad WSP bör göra för att vi ska kunna nå dem och deras kurskamrater, säger Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör på WSP. Dessutom sitter de på ett stort kontaktnät som är värdefullt för oss. Syftet är också att låta dem få inblick i det dagliga arbetet hos ett stort konsultföretag. Arbetet med KTH-ambassadörerna är ett pilotprojekt som kommer att pågå under läsåret Ambassadörerna i Team WSP tillträdde sina roller under hösten 2009 och de har bland annat fått tycka till om WSPs olika satsningar på studenter i samband med vårens olika arbetsmarknadsdagar. Maria Rundqvist, student på KTHs samhällsbyggnadsprogram, gillar sin roll som WSPambassadör. Vi kan hjälpa till att utveckla WSPs högskolekontakter så att de kan ge studenterna det de vill ha samtidigt som vi kan få en närmare kunskap om hur det är att arbeta på ett internationellt konsultföretag, säger hon. WSP är en av ett antal potentiella framtida arbetsgivare och då känns det bra att kunna knyta kontakter redan idag. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 NOTERAT FORSKNINGSPROJEKT OM CYKLISTERS VÄRDERINGAR OCH VÄGVAL Ett forskningskonsortium lett av konsultföretaget WSP har i konkurrens med nära 200 sökande vunnit anslag till ett av de största svenska forskningsprojekten hittills om planering av cykelinfrastruktur. Projektet finansierats av Vinnova och löper över tre år. Anslaget är på totalt 14 miljoner svenska kronor. WSP är koordinator för projektet och lead partner, övriga medlemmar är Statens väg- och transportforskningsinstitut, Kungliga tekniska högskolan, Koucky & Partners AB, GIH och ProActivity AB. Syftet med forskningsprojektet är att förbättra vår kunskap om cyklisters värderingar och hur de kan planera sina cykelrutter för att i nästa steg kunna skapa en förbättrad cykelinfrastruktur i Sveriges städer. De nya kunskaperna ska i sin tur öka den svenska tjänsteexporten inom trafikplanering och stadsutveckling. Flera storstäder såsom London, New York och Paris ökar sina investeringar på cykelinfrastruktur kraftigt. Tack vare Vinnovas projekt ges svensk specialistkompetens inom området ökad möjlighet att ta del av denna tillväxtmarknad. Vi är glada över att Vinnova tilldelat oss detta stora och viktiga forskningsanslag, säger Pelle Envall, projektansvarig på WSP Samhällsbyggnad. Det befäster vår position som den ledande aktören på stadsutvecklingsområdet GRATTIS SVEN! Erfarenhet är något som brukar efterfrågas hos konsulter. Men det är inte många som kan slå Sven Karlsson på broavdelningen i Umeå/ Luleå. Han har jobbat med broprojekt, och mycket annat, sedan slutet av 50-talet. I januari fyllde Sven 80 år och han är fortfarande i full gång på WSP-kontoren i Boden och Luleå. Just nu konstruerar han en trafikbro för förbifarten i Umeå. Man kan nog gissa att Sven trivs bra med sitt jobb. DYRARE MEN BÄTTRE KÖRKORTSUTBILDNING Vid årsskiftet 2005/2006 infördes en obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och körkortstagare som skall övningsköra tillsammans. Syftet var att öka kompetensen hos de privata handledarna vilket i förlängningen syftade till att ge säkrare förare. I samband med införandet startade Vägverket även ett antal forskningsprojekt för att följa upp introduktionsutbildningen ur olika perspektiv. WSP Analys & Strategi fick i uppdrag att följa upp hur införandet påverkade kostnaden för att ta körkort. Vi kan konstatera att körkortsutbildningen totalt sett blivit dyrare, säger Maria Nilsson, utredare hos WSP Analys & Strategi. De körkortstagare som läst introduktionsutbildningen betalar i genomsnitt 1300 kr mer för sitt körkort än jämförbar grupp från och gör att vi nu ytterligare kan flytta fram våra positioner. En del av projektet handlar om att utifrån cyklisternas värderingar utveckla nya funktioner som en mer avancerad reseplanerare för cyklister. Reseplaneraren ska kunna nås via internet och mobiltelefon och ska ge förslag på olika resrutter. Ett exempel kan vara att cyklisten söker fram det bästa vägalternativet som antingen är den snabbaste cykelrutten eller den som är fri från biltrafik. Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med forskare som har specialkompetens i olika cykelrelaterade frågor, berättar Anna Niska på VTI. Forskarna är idag geografiskt spridda. Via detta projekt ges unika förutsättningar för samverkan och kunskapsuppbyggnad. För mer information kontakta Pelle Envall, , Kostnadsökningen motsvaras i stort sett av de genomsnittliga kostnader som tillkommit för introduktionsutbildningen det vill säga de kr som elev och handledare betalar i utbildningsavgift samt administrationsavgift för godkännande av handledare. Men undersökningen visade också att introduktionsutbildningen medfört att både de som övningskör privat och vid trafikskola tycker att kvaliteten har ökat. Introduktionsutbildningen påverkar även körkortsaspirantens beteende på andra sätt som indirekt påverkar den totala kostnaden för ett körkort. Ur ett kostnadsperspektiv tycks dock dessa beteendeförändringar ta ut varandra. Exempel på beteendeförändringar som höjer kostnaden är att man tar fler lärarledda teorilektioner. Beteendeförändringar som sänker kostnaden är att antalet lärarledda körlektioner per elev tycks minska, detta är dock ej säkerställt. För mer information kontakta, Maria Nilsson, , Erik Bellander har utsetts till avdelningschef för den nya avdelningen WSP Elkraft i Stockholm. WSP Elkraft är ett led i WSPs satsning inom energiområdet och avdelningens fokusområden är konsulttjänster inom eldistribution, kraftförsörjning och energiproduktion. WSP Elkraft har sju medarbetare. Erik Bellander har arbetat på WSP sedan 1990, senast som gruppchef inom WSP Elteknik. Joakim Köhler heter den nya avdelningschefen för WSP Trafik & Transport. Joakims specialistområden är trafikutredningar, sårbarhetsanalyser av trafiksystem samt utveckling av trafikprognosmodeller. Joakim har under sina fem år på WSP ansvarat för både små och stora uppdrag samtidigt som han har bidragit till avdelningens ökade fokus på försäljning. Joakim har även erfarenhet av företagsledning efter flera år i styrelsen för Transek AB. Per Ångquist är ordförande för European Taskforce, WSPs traineesystem för unga medarbetare. Inom Taskforce får de möjlighet att skapa kontakter över hela koncernen samtidigt som de jobbar i projekt som ska bidra till WSPs utveckling. Per Ångquist arbetar också som anbudssamordnare för stora anbud inom WSP och som konsult på WSP Byggprojektering. FIA-dagen Den 18 mars samlas anläggningsbranschen för den årliga FIAdagen. Temat i år är drift, säkerhet och hållbart anläggningsbyggande. GD Gunnar Malm berättar om Trafikverket och 2009 års kvalitetspris delas ut. Läs mer på FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen exkl. moms Inkl. kaffe, mingel 695 kr med dryck och tilltugg! Sol, vind & vatten Seminarium om energieffektivisering och förnyelsebara energikällor Bästa sätten att minska samhällets totala energianvändning Stockholms stads miljardsatsning för att klara miljömålen Utvecklingen mot ett klimatsmart samhälle Miljarder att spara på energieffektivisering för Sveriges kommuner Medverkande: Ulla Hamilton Miljö- och trafikborgarråd Stockholms stad Elisabeth Nilsson VD Jernkontoret Hans Nilsson Ordförande International Energy Agency Eva Nilsson Director Industry & Energy WSP Europe Moderator Fredrik Karlsson Chefredaktör Byggvärlden Arrangörer: Samarbetspartner:

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 1 2015 En tidning från Luleå kommun. Nr 1 2015 Allt fler Luleåbor möt 75 000-familjen Utmaningar för skolan Sidorna 6-7 Luleå Austin Sidorna 10-11 bilden Åter en rekordvinter.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Teknik som förändrar forskningen i grunden BIG DATA. Svensk pionjär vill att ska digitalisera mera 8 När tunnelbanan kopplade ihop hela Stockholm 34

Teknik som förändrar forskningen i grunden BIG DATA. Svensk pionjär vill att ska digitalisera mera 8 När tunnelbanan kopplade ihop hela Stockholm 34 IVA vi AKTUELLT NR 2 2015. GRUNDAD 1930 Svensk pionjär vill att ska digitalisera mera 8 När tunnelbanan kopplade ihop hela Stockholm 34 BIG DATA Teknik som förändrar forskningen i grunden Toyotas väg framåt

Läs mer