Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30"

Transkript

1 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida... 4 Roller i systemet... 5 Administrator... 5 Huvudregistrator... 5 Registrator... 6 Handläggare... 6 Byt handläggare... 6 Gäst och/eller användare av publika webbgränssnittetet... 7 Hjälpmöjligheter... 7 I systemet... 7 Utanför systemet... 7 Administrator... 9 Administrator... 9 Startsida... 9 Startsida... 9 Funktionens startsida... 9 Användare... 9 Behörigheter Serier Administration av malldokument Administration av mallar inne i W3D Konton Varning! Kunder Svarsmallar för e-post CMS Huvudregistrator Huvudregistrator Allmänt ii

3 Innehållsförteckning Allmänt Startsida Funktionens startsida Avdelningar Diariebeteckningar Handlingstyper Varning! Handlingsstatus Handläggare Handläggargrupper Varning! Kampanjer Varning! Kategorier Ärendestatus Ärendetyper Roller/Workflow Formulär Metadata Varning! Obligatorium Beslutande organ Beslutande organ Ändra beslutande organ Skapa ny mandatperiod Redigera mandatperiod Ta bort mandatperiod Beslutande organets ledamöter Redigera beslutande organ Beslutande organets möten Ledamöter Skapa ny ledamot Redigera ledamot Tilldela ledamöter uppdrag Ta bort uppdrag Redigera uppdrag iii

4 Manual för W3D R1plus Koppla ledamöter till beslutande organ Delegationsordning Mailadress Ny mailadress Kopiera personer till epostlista Administrera kontaktgrupper Skapa ny kontaktgrupp Kontaktgrupper Svarsmallar för e-post Registrera Registrera Startsida Startsida Funktionens startsida Inkomna handlingar Initiera ärende Möten Skapa nytt möte Avsändare/mottagare CMS Medborgarinloggning Varning! Processer Registreringsguide Registreringsguide Skapa nytt ärende Skapa nytt ärende Skapa ny handling Mötesprocessen Mötesprocessen Föredragningslista Föredragningslista Protokollför Lägg in mötesparagraf Protokollför mötesparagraf Ändra mötesparagraf iv

5 Innehållsförteckning Ta bort mötesparagraf Sekretessbelägg mötesparagraf Administrera expedieringslista Skicka paragraf till nytt möte Skapa kallelse Ändra kallelse Registrera kallelse Protokollför Närvarolista Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga deltagare Skapa protokoll Närvarolista efter avslutat möte Ändra protokoll Registrera protokoll Lägg mötet till handlingarna För in beslut på ärenden Avisering Ärendekortet Ärendekortet Ärendemening, ad acta, JK-balans, PUL och motpart Ärendemening, ad acta, JK-balans, PUL och motpart Ärendemening Ad acta JK-balans PUL Motpart Basdata Registrator Handläggare Fritextfält Klassificeringar Ärendedatum Bevakningsdatum Kortkommandon v

6 Manual för W3D R1plus Kalender Dynamiska länkar Handlingar på ärendekortet Skicka handling med e-post Funktionslisten Lägg till ärende på föredragningslista Skicka e-post Lägga till handling Lägga till annotering Lägga till arbetsdokument Starta arbetsflöde Lägga till ärendelänk Lägga till handlingslänk Lägga till webblänk Lägga till avsändare/mottagare Lägga till handläggare Koppla medborgarinloggning till ärende Kategorisera ärendet Lägga till beslutsuppgifter Expedieringslista Sekretessbelägga ärendet PUL Generera rapport Sök fil/dokument i ärendet Ärendehistorik Kopiera ärende Remiss Hämta sökväg Handlingskortet Handlingskortet Inkomna, ej registrerade handlingar Inkomna, ej registrerade handlingar Ny handling Skapa handling av arbetsdokument Registrera handling Registrerade handlingar vi

7 Innehållsförteckning Ny handling Befintlig handling i ärende Lägg till handling på föredragningslista E-posta från handling Lägga till beslutsuppgifter Publicera fil Kopiera fil till arbetsytan Avsändar-/mottagaruppgifter Kopiera handling Sök Sök Allmänt om sökfönster Allmänt om sökfönster Startsida Via ärendekort Sökbyggare Fritextsökning Övriga sök Bevakningsdatum Öppna ärenden Gruppärenden Ärendekö Att göra Mina arbetsdokument Rapporter Manualer Personligt Personligt Inställningar Inställningar Logga ut Bilagor Bilagor Bilaga 1 Problemlösningshjälp Bilaga 1 - Problemlösningshjälp Bilaga 2 - Kortkommandon vii

8 Manual för W3D R1plus Bilaga 3 - Koder för svarsmallar Index Index viii

9 Inledning Denna manual riktar sig till dig som användare av ett W3D3-system. Den är tänkt att fungera i första hand som referensmaterial men även som såväl kurslitteratur som självstudiematerial för repetition. Vi har därför skrivit manualen så att varje avsnitt ska vara så fristående att du inte ska behöva sträckläsa hela, varje gång du vill slå upp något du undrar över. Manualen tar förutom allmänna avsnitt, bl.a. om hur du navigerar i systemet, upp de delar som hör till respektive avdelning i systemet. Dessa motsvarar i stort de olika rollerna i systemet. Manualen beskriver alla delar av systemet så som det ser ut i sin grundkonfiguration. Övriga funktioner finns beskrivna i respektive funktionsmanual. Dessutom finns alltid hjälpen i systemet att tillgå om det är något specifikt du behöver hjälp med. Observera även att om er organisation har gjort eller låtit göra anpassningar av systemet så kan utseende och funktioner på t.ex. ärendekortet eller språket i systemet avvika från det som beskrivs i denna manual. Då arbetssätt och processer varierar mycket från organisation till organisation så finns det inte någon allmängiltig eller ens entydigt normal ordning att utföra alla olika uppgifter. För att du enkelt ska hitta det du söker har vi därför valt att sortera avsnitten i huvudsak efter den ordning du ser dem i din navigationslist i systemet. Vi har dock gjort undantag för några listor som lagts som bilagor samt några inledande avsnitt med mer allmän information om systemet, navigering etc. samt naturligtvis för de delar av systemet som kan nås på ett flertal sätt. Dessa har endast beskrivits ingående på ett ställe och i övrigt har vi hänvisat dit, men vi har dock kompletterat på andra ställen där det behövts för att öka förståelsen. Även om vi gör vad vi kan för att våra manualer ska vara aktuella och korrekta händer det att fel smyger sig in eller att vi missat eller inte hunnit med att ta med någon nyhet i systemet. Vi tar tacksamt emot påpekanden om sådant. Aktuell information från oss på FormPipe Software finner du enklast på 1

10 Manual för W3D R1plus 2

11 Allmänna avsnitt Allmänna avsnitt Komma igång Komma igång För att använda W3D3 använder du en nätuppkopplad dator och en webbläsare. Det exakta utseendet i de fönster du kommer se är bl.a. beroende av vilken webbläsare du använder. Skillnaderna rör sig dock oftast om layoutdetaljer såsom avstånd mellan ikoner eller exakta gråtonen i ett fält. Innehållet och funktionen är dock den samma i den mån din webbläsare stöder de aktuella teknikerna. De figurer som finns i den här manualen visar utseendet som det kan se ut med MS Internet Explorer för Windows. För att kunna logga in i systemet behöver du en webbadress till systemet, ditt användar-id samt ditt lösenord. Adressen är normalt på formatet: http står för det protokoll som används och byts mot https om man använder s.k. SSL för säkerheten. är adressen till den server som systemet finns på. Vilken adress du ska använda dig av kan du få reda på från den/de driftsansvariga eller systemansvariga, om du inte redan vet det. När du startat din webbläsare skriver du in adressen i läsarens adressfält och trycker på Enter. Kommer du att arbeta ofta i systemet kan det vara praktiskt att spara en länk som favorit/bokmärke eller göra systemets adress till startsida i din webbläsare. Om du skrivit in adressen rätt så ska du få upp en startsida som kan se väldigt olika ut beroende på vilken organisation du arbetar i. För att systemet ska känna igen dig och kunna ge dig rätt behörigheter måste du nu logga in i systemet med hjälp av ditt användar-id och lösenord. Det gör du på de flesta startsidor genom att klicka på ett litet hänglås, eller en länk som heter Logga in. I fönstret som visas fyller du i dina uppgifter och klickar sedan på knappen Logga in. Figur 1 Inloggningsfönster. Navigera i systemet Nu när du kommit in i systemet är det dags att titta på hur du hittar i det. Grundfönstret består av tre huvuddelar nämligen en vertikal navigeringslist längs fönstrets vänstra sida, en rubrik- och funktionslist i överkanten och i övrigt ett informationsfönster, se bild nedan. Normalt ser du i informationsfönstret listor och annan information om det du just arbetar med. Innehållet i detta fönster varierar naturligtvis med vad du arbetar med för tillfället. Beroende på vad du gör i systemet kommer du ibland att få upp nya s.k. underfönster till detta grundfönster. Dessa underfönster fungerar på samma sätt och ser ut på motsvarande sätt med ett informationsfönster med en funktionslist ovanför. Dock har dessa inte en egen navigeringslist utan istället finns grundfönstret med dess navigationslist kvar bakom det nya fönstret. I rubrik- och funktionslisten ser du förutom information om var i systemet du är/vilken uppgift det handlar om även knappar med de funktioner som finns att använda på just detta ställe i systemet vid utförandet av just denna typ av uppgifter. Du hittar dessutom information om hur många poster som visas av hur många poster totalt när du arbetar med en lista av något slag. Hur många poster som ska visas i listan kan du ställa in under dina personliga inställningar. Finns det fler poster i listan än vad som visas på en 3

12 Manual för W3D R1plus sida kommer du att i högerkant av fönstret se en rullist att bläddra i listan med alternativt visas, uppe i funktionslisten, pilar för att bläddra till nästa sida med. I de fall det finns ett litet sökfönster i funktionslisten kan du skriva in en del av det namn eller ord du söker efter så visas en lista med bara de träffar som innehåller det du skrev. Figur 2 Uppdelning av grundfönstret med navigeringslist, funktionslist och informationsfönster. Navigeringslisten till vänster använder du för att förflytta dig mellan olika delar av systemet och olika uppgifter såsom t.ex. att söka efter ärenden eller att generera rapporter. Navigeringslisten innehåller ett antal funktionsknappar för att utföra olika huvuduppgifter i systemet. Dessa knappar är sorterade under olika rubrikknappar. Exakt vilka knappar du kan se beror på vilken roll du har i systemet (t.ex. administratör, registrator eller handläggare). Om du klickar på en av dessa knappar med rubriker, öppnas den gruppen av funktionsknappar medan den grupp som var öppen innan, stängs. För att utföra en uppgift klickar du bara på knappen för denna så får du upp relevant information i informationsfönstret. Knappar för de funktioner du kan utföra i denna process får du i funktionslisten. Många av de vanligaste funktionerna i systemet kan du även nå med hjälp av s.k. snabbknappar eller kortkommandon. Vilka kortkommandon som finns och vilka funktioner du kan nå med dem finns samlat i en separat lista i Bilaga 1 till denna manual. Den aktuella listan över kortkommandon kan du även få fram med hjälp av kortkommandot Ctrl+r. Observera att alla webbläsare inte stöder kortkommandon. Personlig startsida 4

13 Allmänna avsnitt Om er organisation använder personlig startsida visas först en sida med dina egna ärenden och uppgifter. Vad som visas ställer du själv in under Personligt och du kan visa både dina egna ärenden såväl som organisationens bevakningsdatum. För mer information se Personliga inställningar. För att ta fram sin startsida i senare skede klicka på W3D3-ikonen uppe till vänster. Roller i systemet Användarna av ett W3D3-system kan i de flesta avseenden delas upp efter vilka roller de har i systemet. Eftersom en del av dessa roller betecknas med namn som förekommer i många organisationer och då avser något helt eller delvis annat kan det vara på sin plats att här definiera vad vi avser när vi här talar om de olika rollerna i systemet. Administrator En eller några per system. Är, om kunden äger systemet, oftast någon/några på ITavdelning eller liknande. Om kunden hyr tjänsten kan det vara tjänsteleverantören. Ansvarar för administration av systemet såsom att lägga upp användare, behörighetsgrupper, serier, systembevakningar av e-postkonton m.m. Huvudregistrator En eller några per serie. Är normalt den/de som i organisationen är huvudregistrator, arkivarie, kanslichef, chefssekreterare eller liknande för den del av organisationen som täcks in av en serie. (t.ex. en institution, verksamhetsgren eller avdelning) Man kan naturligtvis vara huvudregistrator i fler serier än en. Ansvarar för administration i systemet d.v.s. administration av serien/serierna såsom att lägga upp organisationsspecifika val för rullmenyer (avdelningar, diariebeteckningar, handlingstyper etc.) 5

14 Manual för W3D R1plus Registrator Oftast en eller några per diarium. Oftast personer som i organisationen också kallas registrator eller ibland enhetschef eller liknande. Ansvarar för administration i serien/serierna dvs. administration av ärenden såsom att sköta postöppning inklusive registrering på ärenden, skapa och avsluta ärenden, lämna ut ärendenummer, tilldela handläggare etc. Handläggare Oftast en eller några per ärende. Är oftast detsamma som en handläggare/tjänsteman i organisationen. Ansvarar för administration i ärenden dvs. administration av handlingar och tilldelade ärenden såsom att föra på nya handlingar, 'driva ärendet', hantera bevakningsdatum, göra utskick etc. Byt handläggare Om en handläggare exempelvis slutar sin anställning kan man här sätta alla hans eller hennes öppna ärenden på en ny handläggare. Här väljer man den handläggare man utsett till ersättare och klickar på länkikonen uppe till vänster för att sätta denne som ny handläggare på alla den förres ärenden. Genom att välja nästa ikon får man istället upp ett formulär där man kan koppla den slutade handläggarens alla ärenden till antingen en grupp där gruppens medlemmar sedan själva kan sätta sig som handläggare på ärenden eller utser man alla gruppens medlemmar till handläggare. 6

15 Allmänna avsnitt Gäst och/eller användare av publika webbgränssnittetet För offentliga organisationer avser detta framförallt journalister och allmänheten medan det för privata verksamheter ofta avser kunder, leverantörer och/eller partnerföretag. Används för att söka i offentliggjorda delar av diariet och t.ex. kunna generera postlistor. Detta dels som ett led i att uppnå 24-timmarsmyndigheten, dels för att reducera den arbetsbörda den egna personalen har p.g.a. informationsservice åt t.ex. journalister och allmänhet. Hjälpmöjligheter Även med ordentlig utbildning och erfarenhet kan man från gång till annan behöva hjälp med t.ex. hur en viss process är tänkt att stödjas av systemet, hur man enklast eller bäst gör något eller bara med vad något ord eller funktion i systemet innebär. Det finns ett flertal sätt att få hjälp med W3D3 såväl i som utanför systemet. I systemet De manualer som FormPipe Software producerar ligger normalt upplagda i W3D3 under rubriken Manualer i navigeringslisten. Det som finns där motsvarar manualerna i pappersform och är upplagda i pdf-format så att varje användare kan läsa eller skriva ut dem om så önskas. Genomgående i systemet finns en ikon med ett frågetecken uppe i funktionslisten i varje fönster. Klickar du på denna ikon så kommer den inbyggda hjälpen att öppnas och den visar då det hjälpavsnitt som handlar om det fönster du klickade på ikonen i. Utanför systemet Denna manual och de andra i serien är naturligtvis tänkta som grundläggande redskap för användaren av W3D3. Förutom de stycken som beskriver olika delar och processer i systemet, finns i slutet på manualen en liten problemlösningshjälp i form av en lista med vanligt förekommande problem samt förslag på hur du kan lösa dessa. Inom varje organisation som köpt ett W3D3 eller använder ett genom hyrtjänst skall det finnas någon eller några personer som är ansvariga för hjälp och stöd till slutanvändaren. Om den eller de i sin tur inte kan lösa problemen så kan de kontakta FormPipe Software:s support. Oavsett roll i systemet och organisationen kan du som användare också alltid använda dig av FormPipe Software:s hemsida för mer information, diskussioner och hjälp. 7

16 Manual för W3D R1plus 8

17 Administrator Administrator Startsida Startsida Startsidan för dig som loggar in som administrator beror på systemets inställning. Det finns tre alternativ av startsida: Personlig startsida Funktionens startsida Anpassad generell startsida för organisationen Denna manual tar endast upp funktionsstartsidor och personlig startsida. För information om ni som organisation har en anpassad startsida kontakta er systemansvariga. Om ni använder personlig startsida kan man använda funktionens startsida via val i navigeringslisten. Funktionens startsida Startsidan för dig som loggar in som administrator har rubriken Administratörer på navigerings listen och visar en lista med system information i informations fönstret. System informations listan visar samtliga serier som finns i systemet och visar för var och en av dessa vilken kund den hör till, antalet användare i tre kategorier samt antal ärenden i serien totalt. Om er organisation har en egen generell startsida eller har funktion för personlig startsida påslagen når du denna sida genom att klicka på Administratör i navigeringslistan. Användare Klicka på ikonen användare i navigeringslisten för att få fram en lista över samtliga användare i systemet. Användare är alla personer som genom inloggning, ska ha tillgång till någon serie i systemet, oavsett roll och behörigheter. Det innefattar såväl administrator(-er), huvudregistrator(-er) och registratorer som handläggare och de som bara ska ha sökbehörighet i ett visst diarium. Listan visas i informationsfönstret. 9

18 Manual för W3D R1plus Figur 4 Lista över användare i systemet. För att skapa en ny användare klickar du på -knappen i funktionslisten. Klicka på en befintlig användares namn i listan i informationsfönstret, om du vill redigera användarens information. Du får då upp användarinformationsfönstret med eventuell tidigare information ifylld. Om du inte ser de användare du vill redigera kan det bero på att det finns fler än vad som ryms på en sida i listan. Använd då de pilar som finns i funktionslisten, till att bläddra till den sida där rätt användare finns. Alternativt kan du använda sökfältet för att få en lista som bara tar med de användare vars namn innehåller det du skrivit där. 10

19 Administrator Figur 5 Användarinformationsfönstret. Den information du behöver fylla i för varje användare är namn, gränssnitt, kund, e-postadress samt de uppgifter som behövs för att logga in i systemet d.v.s. användar-id och lösenord. Övriga uppgifter är valfria. Namnet är det namn som kommer att användas i systemet för just denna person. Eftersom detta namn inte kommer behöva skrivas i olika sammanhang, utan kommer att finnas att välja på i listan över användare så behöver det inte vara en svårtolkad förkortning utan bör tvärtom vara personens riktiga namn. Om det är en administrator som du skapar skall administratörskryssrutan vara ikryssad. Observera att detta ger totala administratörsbehörigheter i systemet och gäller före alla eventuella behörighetsgrupper för alla kunder. Om det är en subadministrator som du skapar skall istället kryssrutan för subadministrator vara ikryssad. En användare som har subadministratorsrättighet kan ändra användare och förtroendemän. Subadminstratorn loggar in via eget gränssnitt. Rullmenyn för val av kund har i de flesta system bara ett möjligt alternativ. Här väljer du den kund som användaren hör till. För mer information om begreppet kund i systemet, se avsnittet Kunder. I fältet Gränssnitt väljer du vilket användargränssnitt som ska användas för denna användare. Väljer du till exempel Registrator kommer användaren inte att se de menyer och knappar som endast är relevanta för den som är huvudregistrator eller administrator. Tänk på att en och samma användare kan ha olika behörighet i olika serier (se även avsnitten Serier respektive Behörigheter ). Sätt alltid gränssnittet efter den högsta behörighet som användaren har. Det innebär inte att användaren får denna behörighet i serierna utan endast att du ger tillgång till knappar etc. Det är fortfarande bara de funktioner användaren 11

20 Manual för W3D R1plus har behörighet för som kommer att gå att använda i respektive serie. Vissa funktionsmoduler kräver ett särskilt gränssnitt. De användare som ska ha tillgång till t.ex. Workflow-modulens funktioner måste ha ett gränssnitt som innehåller knappar för dessa medan de som inte utnyttjar modulen naturligtvis vill slippa dessa knappar. Användar-ID och lösenord är de som användaren kommer att använda för att logga in i systemet, därför bör ID:t vara lätt och kort, gärna något användaren är van vid. Dock måste det vara unikt i databasen vilket innebär att det inte går att spara en användare med ett id som är upptaget. Lösenordet du fyller i här är något som varje användare kan och bör ändra när de loggat in första gången. Systemet kräver inte ett visst antal tecken eller blandning av bokstäver och siffror eller dylikt utan det är helt upp till respektive organisations säkerhetspolicy. E-postadress är obligatorisk eftersom det är med hjälp av e-post som systemet kommunicerar med olika användare. Däremot är avdelning som användaren hör till, information om användaren samt personuppgifter i övrigt inte obligatoriskt utan är ytterligare information som kan användas om du/din organisation så önskar. Lägger du upp en ny användare måste denna sparas innan du kan koppla den till någon behörighetsgrupp. Genom att kryssa i rutan "Inaktiv" kommer användaren inte att kunna logga in, och användaruppgifterna kommer inte heller att visas på något annat ställe i W3D3. För att återigen ge användaren tillgång till inloggning kryssar du ur rutan. Om systemet är konfigurerat för att spärra användaren efter en antal felaktiga inloggningsförsök låses användarens konto upp igen via samma funktion. Om din W3D3-installation synkroniseras med en katalogtjänst (ADSync) används inte W3D3:s funktioner för användare och handläggare. Behörigheter För att koppla användaren till en eller flera behörighetsgrupper börjar du med att klicka på -knappen uppe i funktionslisten. Därefter kryssar du i rutan framför de behörighetsgrupper i listan, vilka du vill koppla användaren till. När du gjort det är det bara att klicka på -knappen i funktionslisten för att utföra kopplingen. Om du vill koppla till flera behörighetsgrupper som befinner sig på olika sidor i listan måste du utföra kopplingen en gång för varje sida innan du bläddrar vidare. När du utfört alla kopplingar kan du stänga fönstret. Alternativt använder du dig av -knappen för att både utföra kopplingen och stänga fönstret med listan. Klicka därefter på -knappen i funktionslisten i användarinformationsfönstret för att spara alla uppgifter om användaren, om du ändrat något. Figur 6 Lista över tillgängliga behörighetsgrupper för koppling till användare. 12

21 Administrator I W3D3 styrs en användares rättigheter och möjligheter att se olika information och utföra uppgifter, av vilken eller vilka behörighetsgrupp(-er) denne tillhör. Att man använder flera olika behörighetsgrupper betyder att du t.ex. kan välja att låta en användare tillhöra handläggarbehörighetsgruppen för en serie och samtidigt registratorsbehörighetsgruppen för en annan. Det innebär också att exempelvis en viss registratorsbehörighetsgrupp (kanske för ledning eller kansli) är kopplad till alla serier medan de övriga grupperna är kopplade enbart till respektive serie. Alla serier bör vara knutna till minst en behörighetsgrupp på varje behörighetsnivå. På så vis är det förberett för att koppla användare med olika behörighet till serien. Vid sökning via funktionen Sökbyggare kan sökningens resultat påverkas via val av vilken behörighetsgrupp som används vid sökningen. Användaren väljer behörighetsgrupp att använda via lista med namn. Namn på behörighetsgrupp bör därför sättas utifrån funktion och användningsområde med hänsyn till användaren. Figur 7 Lista över behörighetsgrupper i systemet. För att koppla en eller flera behörighetsgrupper till en viss serie börjar du med att välja den aktuella serien i rullisten uppe i funktionslisten. Därefter kryssar du i rutan framför de behörighetsgrupper i listan, vilka du vill koppla till serien. När du gjort det är det bara att klicka på -knappen i funktionslisten för att utföra kopplingen. Om du vill koppla till flera behörighetsgrupper som befinner sig på olika sidor i listan måste du utföra kopplingen en gång för varje sida innan du bläddrar vidare. För att skapa en ny behörighetsgrupp klickar du på -knappen. Klicka på en befintlig behörighetsgrupps namn i listan i informationsfönstret, om du vill redigera den gruppens information. Du får då upp behörighetsgruppsinformationsfönstret med eventuell tidigare information ifylld. Figur 8 Behörighetsgruppsinformationsfönstret. 13

22 Manual för W3D R1plus Här fyller du i namnet på gruppen, eventuell annan information du anser relevant samt vilken behörighetsnivå gruppen ska ha i systemet. Namnet bör du som alltid välja så att det tydligt anger vad som avses och att användaren själv förstår den tilldelade behörigheten/rollen. Undvik alltför kryptiska förkortningar. Behörighetsnivåerna är hierarkiska så tillvida att en högre nivå innefattar alla behörigheter på lägre nivåer. För en sammanställning av de olika nivåerna, se Tabell 1. Viktigt att komma ihåg är att de behörigheter en enskild användare slutligen får med avseende på ett visst ärende beror på bl.a. följande faktorer: 1. Vilken serie ärendet hör till. 2. Vilka behörighetsgrupper som är kopplade till denna serie. 3. Vilken av dessa grupper användaren är kopplade till. 4. Vilka behörighetsnivåer som är satta för denna. Detta innebär att en användare inte nödvändigtvis kan se ett sekretessbelagt ärende eller registrera ett ärende för att han/hon är kopplad till en grupp med registratorsbehörighet. Just den registratorsgruppen måste också vara kopplad till just den serien för att användaren skall få den behörigheten. Tabell 1 Sammanställning av de olika behörighetsnivåernas innebörd. Se ej Behörighetsnivå/ Administrera Registrera Se PUL-belagd Se sekretess sekretessbelagda behörighet ett diarium ärenden information ärenden Huvudregistrator Ja Ja Ja Ja Ja Registrator Nej Ja Ja Ja Ja Se sekretessbelagda Nej Nej Ja Ja Nej ärenden Se ärenden Nej Nej Nej Ja Nej Se PUL Nej Nej Nej Ja Ja När en behörighetsgrupp är upplagd kan du således koppla olika användare till denna (för mer information om att lägga upp eller ändra en användare se avsnittet Användare ). När du vill koppla en eller flera användare till behörighetsgruppen klickar du på -knappen uppe i funktionslisten. Du får då upp ett fönster med en lista över tillgängliga användare. Välj här de användare du vill koppla till behörighetsgruppen genom att kryssa i rutan för dessa och klicka sedan på -knappen för att utföra kopplingen. Alternativt använder du dig av -knappen för att både utföra kopplingen och stänga fönstret. 14

23 Administrator Figur 9 Lista över tillgängliga användare för koppling till behörighetsgrupp. Serier I W3D3 är det vanliga att man använder flera olika ärendeserier där man traditionellt kanske endast använt en serie. Alla serier är knutna direkt till den kund de hör till, på ett sådant sätt att inga kopplingar finns mellan någon serie hos en kund till någon hos en annan. Däremot kan t.ex. en registrator i en serie mycket väl vara registrator, huvudregistrator eller handläggare i en eller flera andra serier så länge dessa hör till samma kund (se avsnittet Kunder ). Detta innebär att ett väl genomtänkt upplägg av serier medför en kraftfull möjlighet att styra behörigheter för varje användare och för varje del av organisationen (förvaltning, enhet, avdelning e. dyl.). Om man arbetar efter Riksarkivets rekommendationer om klassificering enligt processer, aktiviteter och handlingsslag kan man vilja sätta upp serier utifrån processer eller funktioner istället för organisatoriska enheter för att styra tillgång till information och behörigheter. Figur 10 Lista över diarier i systemet. För att skapa en ny ärendeserie klickar du på -knappen uppe i funktionslisten. Klicka på en befintlig series namn i listan i informationsfönstret, om du vill redigera den seriens information. Du får då upp ett fönster med eventuell tidigare information ifylld. 15

24 Manual för W3D R1plus Figur 11 Serieinformationsfönstret. Den information du behöver fylla i för varje serie är namn, serie och vilken kund det hör till. Namn: Namnet är det namn som kommer att användas i systemet för just denna serie och kommer att dyka upp t.ex. när du ska koppla något till en viss serie i systemet. Eftersom detta namn inte kommer behöva skrivas i olika sammanhang, utan kommer finnas att välja på i listorna över serier så behöver det inte vara en svårtolkad förkortning utan bör tvärtom vara ett namn som tydligt anger vilken ärendeserie eller diarium det rör sig om. Serie avser serieformat, d.v.s. det format som ärendenummer i serien skapas enligt och bör däremot vara kort (men gärna tydligt och lättförståeligt). Det är den seriebeteckning som kommer att ingå i ärendenumret. %Y är en kod som betyder att aktuellt årtal kommer att stoppas in på denna plats i ärendenumren. Med versalt %Y blir årtalet fyrsiffrigt medan ett gement %y ger tvåsiffrigt årtal. De ärenden som registreras i denna serie kommer alltså att få ärendenummer som har denna seriebeteckning samt ett löpnummer. Om formatet t.ex. är angivet till MH %Y kommer alltså det första ärendet år 2009 att få ärendenummer MH 2009/1. Det är fullt möjligt att ha helt andra varianter på nummerformat för era ärendeserier än vad som beskrivs ovan. De mer komplexa varianter som kan användas med t.ex. klassificeringar inbakade i numret läggs 16

Manual för W3D3 Office Add-in

Manual för W3D3 Office Add-in FormPipe Software Uppsala AB, Box 231 31, 104 35 Stockholm BESÖK: Bangårdsgatan 4C, Uppsala T: 018-100 900 F: 018-100 905 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se ORGNR: 556463-9861 VAT: SE556463986101 PG:

Läs mer

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här.

Att söka i W3D3. Det nya fönster du då får upp ser ut så här. Att söka i W3D3 En av de viktigaste funktionerna i W3D3 är återsökning av ärenden och dokument. Den här lathunden ska försöka beskriva hur man gör detta. Om du behöver en utförligare eller mer detaljerad

Läs mer

W3D3 Formpipe kundträff. Henrik Steensland, Produktägare W3D3 2014-10-02

W3D3 Formpipe kundträff. Henrik Steensland, Produktägare W3D3 2014-10-02 W3D3 Formpipe kundträff Henrik Steensland, Produktägare W3D3 2014-10-02 Vad sades förra gången (2013-10-03) Nyheter 2013 R1 Formatering i mötesfält Ny knapp för att maximera mötesfältet Styra filsortering

Läs mer

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet.

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Sida 1 Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja

Läs mer

FormPipe W3D R1+R2

FormPipe W3D R1+R2 FormPipe W3D3 2012 R1+R2 Henrik Steensland, produktägare Personlig startsida Mina arbetsdokument Söka på handlingens datum i Sök via ärendekort Utökade fält i fler formulär Favorithandläggare Enklare att

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Enheten för arkiv och registratur Version: 1.1 Juni 2016 1 Innehåll Diarieföring på Karolinska

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 1(17) SLU ID ua.2013.2.1.1 Jurist- och dokumentationsenheten/ IT-avdelningen 2012-12-14 PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 Denna manual beskriver hur du

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.8 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ändra

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0

Versionsinformation. Artvise Kundtjänst Version 2.0 Version 2.0 Uppdateringsinformationen beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i vid uppdateringen. Version 2.0 Sida 2/12 Innehållsförteckning 1 Nyheter och förändringar i kundtjänstapplikationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Användarmanual för W3D3

Användarmanual för W3D3 Sektionen Juridik och dokumenthantering Avdelningen för dokumenthantering Lunds universitets Användarmanual för W3D3 Version 1.0 2014-01-01 1 Innehållsförteckning Dokumentflödessystemet W3D3 3 Skrivregler

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Sören Kristiansson FÖRDJUPNING I DIABAS CLASSIC FÖR REGISTRATORER

Sören Kristiansson FÖRDJUPNING I DIABAS CLASSIC FÖR REGISTRATORER Sören Kristiansson FÖRDJUPNING I DIABAS CLASSIC FÖR REGISTRATORER Diabas tillägg för registrering av E-post Registrering via Tillägg till E-post GroupWise Outlook In och utgående post kan sparas till Ärende

Läs mer

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet IdrottOnline Förbund Administrera behörighet Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium

ett program för diarieföring och för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium ett program för diarieföring och ä r e n d e h a n t e r i n g s p e c i e l lt a n p a s s at för svenska kyrkans verksamhet Aveny Diarium Aveny Diarium Aveny Diarium ingår ingår som en integrerad del

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer