Instruktion. för drift och skötsel. Termostater IR33. Allmänt. Uppstart. Givarkonfiguration Ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion. för drift och skötsel. Termostater IR33. Allmänt. Uppstart. Givarkonfiguration 4.0151.40 2011-09-16. Ers. 2005-10-06"

Transkript

1 Instruktion för drift och skötsel Ers Termostater IR33 Allmänt IR 33 är Carels nya ektroniska termostatserie, vilken ersätter IR 32-serien. De nya termostaterna, finns i olika modeller med 1, 2, 3 eller 4 utgångsreläer och kan med parameterinställningar konfigureras för ett antal olika funktioner. Termostaterna kan levereras med olika typer av matningsspänning från till 230 Vac. Enheterna är försedda med en ny tydligare display med funktionsikoner. Panelmodellerna har standard håltagningsmått 71x29 mm. En infraröd fjärrkontroll finns som tillbehör för enklare inställning. För tillverkare finns en programmeringsnyckel för att snabbt kunna programmera flera enheter i produktionen. En yttre serieanslutningsmodul för anslutning till Carels övervakningsprogram finns tillgänglig. Uppstart Termostaterna är förprogrammerade från fabrik med standardvärden (se parameterlistans kolumn Förprog ). Detta betyder att om allt är elektriskt riktigt inkopplat, kommer termostaten vid spänningssättning att fungera. Observera dock att börvärdet (önskad temperatur) är fabriksinställt till 0, både på kyl och frysmodellerna, så denna måste justeras till korrekt inställning. Kontrollera även givarkonfigurering enligt tabellen nedan. Givarkonfiguration /A2 /A3 /A4 Givarkonfigurering (OBS! Givare 1 alltid inkopplad) 0 = Givare ej inkopplad 1 = Produktgivare (endast visning) 2 = Avfrostningsgivare 3 = Kondenseringstemperatur givare 4 = Frysskyddsgivare ti: Visat värde i display /ti = 1 => Virtuell givare /ti = 2 => Givare 1 /ti = 3 => Givare 2 /ti = 4 => Givare 3 /ti = 5 => Givare 4 /ti = 6 => Välj inte

2 Manövrering Inställning av börvärde 1. Tryck på SET-knappen en sekund (börvärdet börjar blinka); 2. Ändra värdet med PIL upp eller PIL ned; 3. Tryck på SET-knappen för att lagra Åtkomst av F-parametrar Tryck på PRG-knappen i mer än 5 sekunder: Den första ändringsbara parametern visas i displayen, St -parameter. För åtkomst av C parametrar 1. Tryck på PRG- och SET-knappen samtidigt i mer än 5 sekunder;displayen visar 00 ; 2. Tryck på UP/AUX- eller DOWN/DEF-kanppen till displayen visar 22 ; 3. Tryck på SET-knappen för att bekräfta; Den första ändringsbara parametern visas i dis - playen, /2 -parameter. Ändring av parametrar Gäller antingen C - eller F -parametrar: 1. Tryck på UP/AUX- eller DOWN/DEF-knappen för att visa den parameter som skall ändras och tryck på SET för att visa det inställda värdet. Ändra värdet med knapparna PIL upp eller PIL ner. 2. Tryck på SET för att temporärt spara det ändrade värdet; 3. Tryck på PRG-knappen i mer än 5 sekunder för att definitivt spara alla ändrade parametrar. Om PRG inte trycks in återgår värderna till de ursprungliga efter ungefär en minut och ingen ändring sker. Avfrostning IR 33-modellerna innehåller funktioner för avancerad avfrostningsstyrning. För att aktivera en avfrostning kan gränsvärde för kompressorns gångtid under en viss temperatur ställas in (Parametrar d10 och d11). Detta betyder att om kompressorn varit i drift under tiden (d10) och under den tiden förångartemperaturen varit under (d11) kan en avfrostning startas. Avfrostningens starttid kan valfritt aktiveras via en timer med inställbar intervall (dl) eller med realtidsklocka (parametrar td1 - td8). Vid realtidsstyrning sker alltid avfrostningen på inställt klockslag. I det fall tidsintervall används (di) kan ytterligare funktioner väljas: d12 = 1 Varierad tidsintervall Denna funktion förändrar tidintervallen di beroende på hur lång tid föregånde avfrostning pågick. Parameter dn inställes i procent av maximal avfrostningstid dp1 och dp2. Om avfrostningen tar längre tid än inställt i dn, förkortas tidsintervallet till nästa avfrostning, och om avfrostningen tar kortare tid än inställt värde, förlängs tidsintervallen till nästkommande avfrostning. d12 = 2 Överhoppad avfrostning Denna funktion mäter tiden för avfrostningen. Om den är kortare än inställd i dn, hoppas nästkommande avfrostning över. Detta sker tills tre avfrostningar hoppats över, då funktionen avbryts och startar om från början. 1. Kompressor: Tänd när kompressorrelä är aktiverat. Blinkar när ev. tidsfördröjning pågår. 2. Fläkt: Tänd när fläktrelä är aktiverat. Blinkar när ev. tidsfördröjning pågår. 3. Avfrostning: Tänd när avfrotningsrelä aktiverat. Blinkar när ev. tidsfördröjning pågår. 4. AUX-relä: Blinkar när AntiSweat heater funktion är aktiverad. Lyser fast i annat fall när reläet är aktiverat. 5. Larmsymbol: Blinkar om något larm är aktiverat. 6. Klocksymbol: Tänd om minst en avfrostningstid är inställd. 7. Ljussymbol: Tänd om AUX-relä konfigurerat som ljusrelä är aktiverat. 8. Service: Tänd vid eeprom eller givarfel. 9. Temperaturvisning 10. HACCP: Tänd om nytt Haccp larm är lagrat. 11. Kontinuerlig (infrysningsläge) drift aktiverad.

3 Parameterlista termostater IR33 Symbol Parameter Min Max Enhet Förprog Eget /2 Mätstabilitet /3 Avläsningshastighet (Displayvisning 15 = 180 sek) /4 Virtuell givare (0 = S1 100 = S2 ) /5 0 = Grader C 1 = Grader Fahrenheit /6 Decimalkomma 0 = Ja 1 = Nej (mellan -20 /+20) /ti Displayvisning = Virtuellt värde se /4 2 = Givare 1 3 = Givare 2 4 = Givare 3 5 = Givare 4 6 = Används ej 7 = Börvärde /te Displayvisning i extra display = Fjärrdisplay ej inkopplad 1 = Virutellt värde 2 = Givare 1 3 = Givare 2 4 = Givare 3 5 = Givare 4 6 = Används ej /P Givartyp (modellberoende) = NTC Standard -50T+90 1 = NTC -40T = PTC Standard -50T+150 /A2 Konfiguration av givare = Givare ej inkopplad 1 = Visningsgivare 2 = Avfrostningsgivare 3 = Kondenseringstemperatur givare 5 = Frysskyddsgivare /A3 Konfiguration av givare Lika ovan /A4 Konfiguration av givare Lika ovan c1-4 Kalibrering av givare C/ F 0.0 St Börvärde r1 r2 C/ F 0.0 rd Reglerdifferens C/ F 2.0 rn Dödzon C/ F 4.0 rr Differens i värmeläge vid dödzonreglering C/ F 2.0 r1 Lägsta tillåtna börvärdesinställning 50 r2 C/ F -50 r2 Högsta tillåtna börvärdesinställning r1 200 C/ F 60 r3 Funktionsläge = Kyltermostat med avfrostning 1 = Kyltermostat utan avfostning 2 = Värmetermostat

4 Symbol Parameter Min Max Enhet Förprog Eget r4 Börvärdesföskjutning C/ F 3.0 r5 Lagra högsta, lägsta temperatur under tiden rt rt Tidsintervall för min, max lagring tim 0 rh Högsta lagrade temperatur under tiden rt C/ F rl Lägsta lagrade temperatur under tiden rt C/ F c0 Startfördröjning efter spänningstillslag 0 15 min 0 c1 Minsta tid mellan två tillslag på driftreläet 0 15 min 0 c2 Minsta stilleståndstid 0 15 min 0 c3 Minsta gångtid 0 15 min 0 c4 Säkerhetsgångtid 0 = AV 100 = PÅ vid givarlarm min = minuter gångtid med fast paus på 15 min cc Kontinuerlig drift (Infrysningsläge) 0 15 tim 0 c6 Larmfördröjning efter kontinuerlig drift 0 15 tim 2 c7 Maximal pumpdowntid sek 0 c8 Startfördröjning efter öppning av magnetventil 0 60 sek 5 c9 Aktivera autostart med pumpdownfunktion c10 Pumpdownstyrning på tid = 1 eller tryck = c11 Fördröjning kompressor 2 (Se parameter H1) sek 4 d0 Avfrostning El/temp = 0, Hetg/temp = 1, El/tid = 2, Hetg/tid = 3 di Tidsintervall mellan avfrostningar tim 8 dt1 Sluttemperatur vid avfrostning förångare C/ F 4.0 dt2 Sluttemperatur vid avfrostning förångare C/ F 4.0 dp1 Maximal avfrostningstid förångare min 30 dp2 Maximal avfrostningstid förångare min 30 d3 Avfrostningsfördröjning min 0 d4 Avfrostning vid spänningstillslag 0 = Nej 1 = Ja d5 Avfrostningsfördröjning efter tillslag (A4-A5 = 2) min 0 d6 Displayvisning under avfrostning = Växlar mellan temperatur och def 1 = Låst vid senaste värde innan avfrostningen 2 = Visar def dd Avrinningstid efter avfrostning 0 15 min 2 d8 Larmfördröjning efter avfrostning eller stopp kyla 0 15 tim 1 d9 Avfrostningsprioritet över kompressorskydd d/1 Avläsning av avfrostningsgivare 1 C/ F d/2 Avläsning av avfrostningsgivare 2 C/ F dc Tidsbas för avfrostning 0 = tim/min 1 = min/sek (di-dpx) d10 Kompressorgångtid (för parameter d11) tim 0 d11 Gångtidsgräns för avfrostning C/ F 1.0 d12 Avfrostningslogik dn Nominell avfrostningstid (% av dp1 och dp2) dh Prop.faktor för beräkning av avfrostningstid di A0 Alarm och fläktdifferens C/ F 2.0 A1 Typ av gränsvärde för AL och AH ( 0 = rel. 1 = abs.) AL Lågtemperaturlarm ( 0 = avstängt) C/ F 0.0 AH Högtemperaturlarm ( 0 = avstängt) C/ F 0.0 Om A1=1 (absolutvärde) måste man ställa AL= -50; AH=150 för att koppla bort larmet Ad Fördröjning temperaturlarm min 120

5 Symbol Parameter Min Max Enhet Förprog Eget A4 Multifunktionsingång = Ej aktiverad 1 = Direkt externlarm (öppen kontakt = larm) 2 = Fördröjt (A7) externlarm 3 = Blockera avfrostning (öppen kontakt = blockerad ) 4 = Starta avfrostning 5 = Stoppa kompressor och fläkt (Dörrkontakt) 6 = Fjärrstart/-stopp (sluten = till ) 7 = Börvärdesändring (Adderar värde i parameter r4) 8 = Kontakt för LP pumpdown 9 = Endast fläktstopp från dörrkontakt 10 = Skifta kyla/värme 11 = Ljussensor 12 = Aktivering av AUX-relä 13 = Samma som A4 = 5 men utan belysning 14 = Samma som A4 = 9 men utan belysning A5 Konfigurering av digitalingång 2 (lika ovan) A6 Stopp av kompressor via externlarm min 0 A7 Externlarm fördröjning (A4-A5 = 2) min 0 A8 Inkoppling Ed1 och Ed2 larm Ado Styrning belysning från dörrkontakt Ac Larmgräns hög kondenseringstemperatur C/ F 70.0 AE Differens larm hög kondenseringstemperatur Acd Fördröjning larm hög kondenseringstemperatur min 0 AF Detekteringstid för ljussensor sek 0 ALF Larmgräns frysskydd C/ F -5 AdF Fördöjning frysskyddslarm 0 15 C/ F 1 F0 Fläktreglering = alltid på 1 = temperaturdifferens rum - förångare 2 = Förångartemperatur F1 Starttemperatur fläkt C/ F 5.0 F2 Stoppa fläkt när kompressor stannar 0 = nej 1 = ja F3 Fläktstopp under avfrostning 0 = nej 1 = ja F4 Kondensorfläktstopp C/ F 40.0 F5 Differens kondensorfläktstart C/ F 5.0 Fd Fläktfördröjning efter avrinningstid 0 15 min 0 H0 Serieadress H1 Funktion relä = Alarmutgång NC 1 = Alarmutgång NO 2 = AUX styrd med pil upp 3 = Belysning 4 = Avfrostningsrelä evap. 2 5 = Pump down 6 = Kondensorfläkt 7 = Fördröjd kompressor utgång 8 = AUX av vid avaktivering 9 = Belysning av vid avaktivering 10 = AUX ej använd 11 = Reverserad utgång med db 12 = Kompressor 2 13 = Kompressor 2 med rotation

6 Symbol Parameter Min Max Enhet Förprog Eget H2 Låsning knappsats - fjärrkontroll H3 Fjärrkontroll kod H4 Bortkoppling summer (1 = avstängd) H5 Funktion relä 5 (Endast din-modeller) H6 Blockering av knappar H8 Aktivera tidstyrd utgång H9 Aktivera tidstyrd börvärdesvariation HPr Printerprofil (0 = avstängd) Kräver extrautrustning Hdn Antal lagrade grundinställningar Hdh Anti sweat heater offset C/ F 0.0 HrL Aktivera master/slavstyrning belysning HrA Aktivera master/slavstyrning AUX-relä HsA Aktivera larmöverföring slavar till master In Val av Master eller Slav 0 = ej Master - Slav 1 = Master 2-6 = Slav 1 - Slav 5 HAn Antal HAn lagrade händelser 0 15 HFn Antal HFn lagrade händelser 0 15 HA..HF Datum - tid för senaste HA/HF y År 0 99 år M Månad 1 12 månad d Dag (måndag..söndag) 1 7 dag 0 h timme 0 23 tim 0 n minut 0 59 min 0 t Varaktighet 0 99 tim Htd Larmfördröjning HACCP min 0 td1..td8 Avfrostningsstarttid 1-8 d Dag 0 11 dag 0 0 = Ej aktiverad 1-7 = Måndag till söndag 8 = Måndag till fredag 9 = Måndag till lördag 10 = Lördag söndag 11 = Alla dagar h Timme 0 23 timme 0 n Minut 0 59 minut 0 ton Lyse/aux starttid d Dag (se parameter td1..td8) h Timme n Minut tof Lyse/aux stopptid d Dag (se parameter td1..td8) h Timme n Minut tc Klockinställning (RTC) y År 0 99 år 0 M Månad 1 12 månad 1 d Dag i månaden 1 31 dag 1 u Dag i veckan (1 = måndag) 1 7 dag 6 h Timme 0 23 timme 0 n Minut 0 59 minut 0

7 Övriga knappfunktioner PRG-/MUTE-KNAPPEN åtkomst av F-parametrar om intryckt i 5 sek. stänger av summer och inaktiverar larmreläet för åtkomst av C-parametrar tryck i mer än 5 sekunder tillsammans med SET-knappen. - återställer larmreläet om intryckt tillsammans i UP/AUX: i mer än 5 sekunder Återställning av fabriksvärden Tryck in i mer än 5 sekunder vid uppstart: - startar återställningsproceduren Automatisk adresstilldelning Tryck en gång: - åtkomst av automatisk adresstilldelningsprocedur UP/AUX-KNAPPEN Tryck endast på AUX-knappen: Tryck en gång: - aktiverar/inaktiverar AUX-utgången. Tryck tillsammans med andra knappar: Tryck i mer än 5 sekunder: - DOWN/DEF: aktiverar/inaktiverar kontinuer lig drift; - SET: startar utskriftproceduren (om skrivarinterface är anslutet till kontrollen); - PRG: Återställer alla aktiva alarm med manuell reset. DOWN/DEF-KNAPPEN Tryck endast på DEF knappen: Tryck i 5 sekunder: - aktiverar/inaktiverar manuell avfrostning Tryck tillsammans med andra knappar: Tryck i 5 sekunder: - UP/AUX: aktiverar/inaktiverar kontinuerlig drift (Infrysningsläge) Tryck en gång: - SET: visar en undermeny med HACCP alarm parametrar (HA, HAn, HF, HFn) SET-KNAPPEN Tryck endast på SET-knappen: Tryck en gång: - visa eller ställ in börvärdet Tryck tillsammans med andra knappar: Tryck i 5 sekunder: - PRG: Åtkomst för inställning av C -parametrar; - UP/AUX: startar utskriftsproceduren (om skrivarinterface är anslutet till kontrollen); Tryck en gång: - DOWN/DEF: Visar en undermeny med HACCP alarm parametrar (HA, HAn, HF, HFn) Felsökning Problem Orsak Kontrollera Kompressorn startar inte Kompressorfördröjning eller avrinningstid c0, c1, c2 eller dd efter avfrostning Temperaturen överskrider det inställda Alarmfördröjning till Ad, C6, d8 värden men inget larm IA, da alarmsignal Multifunktionsingång öppen Ingångsstatus Inget reaktion på alarm anslutet till multifunktionsingången Alarmfördröjning till Om A4/A5=1/2 kontrollera status på digital gång Kontrollera A7 Avfrostning aktiveras ej Manuell avfrostning startar inte (Def diod blinkar) Högtemperaturlarm efter avfrostning Display avstängd efter avfrostning Efter ändring av parametrar fortsätter instrumentet att arbeta med gamla värden För C-modeller: Fläkt startar inte För kort avfrostningscykel (dp) Intervall mellan avfrostningar dl=0 Sluttemperatur avfrostning för låg Förångartemperatur för hög Startfördröjning för kompressor till För kort alarmfördröjning efter avfrostning Alarmtröskel för låg Rumstemperaturen har inte uppnått börvärdet eller så har tiden för d8 ej passerats Instrumentet har inte nått värdet 1. en fördröjning har valts vid start av fläkt och kompressor 2. om f0=1 eller 2 (fläkt styrd av instrument) förångaren är för varm: läs av förångargivaren genom att välja d/1;d/2; avrinning pågår F1(fläktstoppstemperatur) varm Fördröjning efter avrinningstid dp,dl dt d/ avfrostningsgivare d9 (välj d9=1) d8 AH Reducera d8 Repetera programmeringen, slå av och slå på instrumentet 1.c0 2.Fo,d/1,d/2 Fd F1 dd

8 Signaler Kod Händelse Beskrivning dnl Signal Nedladdning pågår rct Signal Inkopplad på fjärrkontrollsprogrammering Add Signal Automatisk adressering pågår Prt Signal Rapportutskrift pågår LrH, HrH Signal Aktiverad procedur för: Låg relativ fuktighet, Hög relativ fuktighet ccb, cce Signal Begäran om: Start av kontinuerlig drift, Stopp av kontinuerlig drift dfb, dfe Signal Begäran om: Start av avfrostning, Stopp av avfrostning On, OFF Signal Övergång till: On Status, Off Status res Signal Manuell återställning av alarm HACCP alarmåterställning Temperaturövervakningsåterställning Larmkoder Buzzern är aktiverad om H4-parametern är aktiverad. Alarmreläet är aktiverat om någon av AUX 1 och AUX 2 ( H1 och H5 ) har tilldelats funktionen för alarmrelä (normalt stängd eller öppen). Notera: Buzzern är inaktiverad om instrumentet är anslutet till något av Carels övervkningssystem. Kod Alarmrelä Buzzer Återställning Beskrivning re Till Till Automatisk Givarfel virtuellt givarvärde (reglerande) E0, E1 Av Av Automatisk Fel på givare 1, fel på givare 2 (avfrostningsgivare) E2, E3, E4 Av Av Automatisk Fel på givare 3, 4, 5 *_* - Av Automatisk Givare ej inkopplad LO, HI Till Till Automatisk Låg-, högtemperaturlarm AFr Till Till Manuell Frysskydd IA, da Till Till Automatisk Direkt larm dig. in, fördröjt larm dig. in def Av Av Automatisk Avfrostning Ed1, Ed2 - Av Automatisk/Manuell Överskriden avfrostning på förångare 1 och 2 Pd Till Till Automatisk/Manuell Alarm för maxiaml tid på pumpdown LP Till Till Automatisk/Manuell Lågtryckslarm AtS Till Till Automatisk/Manuell Autostart pumpdown cht - Av Automatisk/Manuell Förlarm hög kondensortemperatur CHT Till Till Manuell Alarm hög kondensortemperatur dor Till Till Automatisk Alarm öppen dörr Etc Av Av Automatisk/Manuell Fel på realtidsklocka EE, EF Av Av Automatisk EEPROM fel: instrumentparametrar, driftparametrar HA, HF Av Av Automatisk HACCP-alarm n1 till n6 Till Till Automatisk Alarmsignal för instrument 1 till 6 i nätverk d1 till d6 Av Av - Nedladdning med fel i instrument 1 till 6

9 Elscheman

10 KYLMA AB HUVUDKONTOR GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ STOCKHOLM N STOCKHOLM S SUNDSVALL VÄSTERÅS Box 8213, SPÅNGA Box 8213, SPÅNGA Fagerstagatan 29 Gruvgatan 25 Granitvägen 5 Höjagatan 19 Fagerstagatan 29 Årsta Skolgränd 14D Trafikgatan 11 Ängsgärdsgatan SPÅNGA V FRÖLUNDA JÖNKÖPING MALMÖ SPÅNGA STOCKHOLM SUNDSVALL VÄSTERÅS Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax Rätt till ändringar förbehålles Instruktion nr Ersätter ett företag i

Instruktion. för drift och skötsel. Carel MasterCella 2. Allmänt. Montage 4.0180.40 2006-18-06. Ers.

Instruktion. för drift och skötsel. Carel MasterCella 2. Allmänt. Montage 4.0180.40 2006-18-06. Ers. Instruktion för drift och skötsel 4.0180.40 2006-18-06 Ers. Carel MasterCella 2 Allmänt MasterCella 2 är Carels nya modell av väggmonterad regulator för kyl eller frysrum vilken ersätter tidigare MasterCella.

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. MasterCella. Användarmanual 4.0178.40 2001-06-15. Ers.

Instruktion. för drift och skötsel. MasterCella. Användarmanual 4.0178.40 2001-06-15. Ers. Instruktion för drift och skötsel 4.0178.40 2001-06-15 Ers. MasterCella Användarmanual Beskrivning MasterCella är en regulator för styrning av kyl och frysenheter, med eller utan förångarfläkt. MasterCella

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Programmering av AKOTIM

Programmering av AKOTIM Sidan 1av 5 FUNKTIONER I FRONTPANELEN Modeller för panelmontering Nedpil När denna tangent trycks in i minst 5 sekunder visas börvärdet. Modeller för DIN-montering Set-tangent När denna knapp trycks in

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

Instruktioner för microprocessor C²

Instruktioner för microprocessor C² μc 2 elektronisk kontroll Instruktioner för microprocessor C² www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Display och knappar 2 Programmering samt lagring av parametrar 3 Givareparametrar 4 Parametrar

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning Instruktion för drift och skötsel 4.0179.40 2006-04-25 Ers. Carel MicroChiller II (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Allmänt Displayenhet (knappar) Microchiller

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Eliwell Instrumentbeskrivning ID 974

Eliwell Instrumentbeskrivning ID 974 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 974 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar THERMOCOLD MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR Sid 1 Allmän beskrivning Sid. 3 Inledande anvisningar Sid. 3 Displayenhet Sid. 4 Direktparametrar Sid. 5 Översikt knappfunktioner Sid.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT 00.01.05 BESKRIVNING MIKROPROCESSOR CAREL µchiller VENETO KYLAGGREGAT Infraröd Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Telefon 0171-47 90 75, Telefax, 0171-44 00 97 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Allmänt 3 Huvudkretskort,

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion

Instruktioner. EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Instruktioner EWRC 300-500 Kontroll med multifunktion Cold Face Family Kontroll med multifunktion för kylrum UPP/HACCP Scrollar i meny. Ökar värden. Tryck och håll in för att se HACCP larm, endast i utförande

Läs mer

Instruktioner EWRC 200-300 MINICELL

Instruktioner EWRC 200-300 MINICELL Instruktioner EWRC 200-300 MINICELL små kylrum Inledning EWRC300/500LX styr temperaturen i kylda utrymmen såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla förångare och kondensorgivare. Beroende

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning Industrigatan 4, Malmö Tel , webbutik

Bruksanvisning Industrigatan 4, Malmö Tel , webbutik Bruksanvisning Industrigatan 4, 212 14 Malmö Tel. 040-38 1570, webbutik www.proswede.nu Nya funktioner på Universal-R DUBBLA MANÖVERSPÄNNINGAR 12V & 230V Både låg (12VAC/DC) och högspännings (230Vac) strömförsörjningsingångar

Läs mer

Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr

Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr Bruksanvisning fjärrkontroll AQUACONTACT v1.5 Art nr 24241.621.150 Innehåll Manöverpanel... 2 Inställning av fjärrkontroll... 2 Aktivering av AQUACONTACT... 2 Inställning av flödestid... 2 Inställning

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

AKO kanal logger

AKO kanal logger Bruksanvisning AKO 15724 2-kanal logger DS235:1412 1 1 - Varningar Enheten bör installeras där den är skyddad från vatten, vibrationer och korrosiva gaser och där omgivningstemperaturen inte överstiger

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

P00. Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3. Dragskåpsreglering. MicaFlex FHM. mi-288se_

P00. Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3. Dragskåpsreglering. MicaFlex FHM. mi-288se_ catrone Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3 Dragskåpsreglering mi-288se_2012-03-07 Programmering MicaFlex Dragskåpsreglering är ett programmerbart system för reglering

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

Manual för Bielmeier med STC Brew

Manual för Bielmeier med STC Brew Manual för Bielmeier med STC 1000+ Brew Grundläggande funktioner On/Off knapp. Agerar också som Pausknapp under bryggprogrammet, Pausning av program sker automatiskt t.ex. i samband med lakning. Kan också

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

APPARATDATA REGISTER 0 Kod Produktfamilj Utgåva Mjukvara STRL (word) 1 ANM. = Produktfamiljs kod = Mjukvara utgåva 1 Instrument kod 1 (Word) 1 DIXELL

APPARATDATA REGISTER 0 Kod Produktfamilj Utgåva Mjukvara STRL (word) 1 ANM. = Produktfamiljs kod = Mjukvara utgåva 1 Instrument kod 1 (Word) 1 DIXELL Modb bus-evo för Ichilll 200CX FW 4.1 Register APPARATDATA REGISTER 0 Kod Produktfamilj Utgåva Mjukvara STRL (word) 1 ANM. = Produktfamiljs kod = Mjukvara utgåva 1 Instrument kod 1 (Word) 1 DIXELL kodifiering

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Spara för framtida bruk Notice-SV-BITRONIC1-SC-1 Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM /

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer