Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014"

Transkript

1 Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

2 Titel: Utgiven av: Författare: Hur tillämpas enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Skåne? Länsstyrelsen i Skåne län Anna Jansson Thulin Beställning: Länsstyrelsen Skåne Samhällsbyggnad Malmö Telefon Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:5 Layout: Mats Runvall Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne, 200 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild: Eva Günther

3 Förord Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla. Regeringen har därför i 2014 års regleringsbrev 43 gett länsstyrelserna i uppdrag att särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets föreskrifter. Dessutom ska länsstyrelserna följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter och särskilt analysera kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter enligt regleringsbrev 44 del 1. Vår återrapportering av dessa uppdrag har vi valt att illustrera med bilder från alla våra 33 kommuner. De visar exempel på tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder från länets alla hörn som förhoppningsvis kan inspirera till ytterligare åtgärder. Kommunerna har också besvarat våra enkätfrågor som vi sammanställt här. Tidigare ambition var att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara avhjälpta Det finns dock mycket kvar att göra inom området. Min förhoppning är att träffsäker tillsynsvägledning för byggnadsnämndernas tillsynsarbete bäst når framgång genom positiv anda och goda exempel. Vårt budskap till byggnadsnämnderna är att de ska prioritera att avhjälpa enkla hinder och noga granska tillgänglighet i lovprocessen. Vår uppgift är att ge råd och stöd! Länsstyrelsen Skåne bedömer därför att vi ska utnyttja tillfället att vår återrapportering till regeringen och Boverket även ska komma kommunerna tillgodo som en del av vårt tillsynsvägledningsuppdrag. Åter till frågan: Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? Länsstyrelsen i Skåne län 15 januari 2015 Carl Älfvåg, Länsöverdirektör

4 Innehållsförteckning FÖRORD OM UPPDRAGET FOTOGRAFIER ENKÄTEN HUR HANTERAS TILLGÄNGLIGHET I DP OCH ÖP? SPANING I LÄNET SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...51

5 Foto Marika Brockie. Tillgängliggjord entré med ramp till bastun vid Kvickbadet i Höganäs. 1. Fotografier från Skåne För att vaska fram exempel i form av bilder har många kommuner skickat oss bilder på miljöer med enkelt avhjälpta hinder och där tillgängligheten prioriterats. Länsstyrelsen har också inom ramen för den årliga tillsynsveckan åkt ut och kompletterat underlaget för att alla kommuner ska vara representerade. Förhoppningen är att fotografierna tillsammans med enkätanalys och sammanställning av information som kommunerna tillhandahåller ska ge en rättvis bild som inspirerar till ytterligare anpassningar så att personer med funktionsnedsättningar inte exkluderas i vårt samhälle. 5

6 Foto: Thomas Lexén. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Staffanstorp med god tillgänglighet i plan samt att en av gungorna ska kunna fungera bättre för barn med funktionshinder. Foto Roger Larsson. Trots gatans branta lutning i Båstad har entréer och P-platser ordnats så att allt är fullt tillgängligt. Allt i olika former av natursten. 6

7 Foto: Lisa Larsson. Tillgänglighetsanpassade rekreationsstråket Abborraleden i Örkelljunga är strax över en kilometer långt och ligger i ett naturskönt område med utblickar över både Abborrasjön och Hjälmsjön. Foto Bengt Guldstrand. Låg reception i Medborgarhuset i Arlöv. 7

8 Foto: Nicolai Lachmann. I Ystads nya badhus finns ett separat omklädningsrum som är avsett för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga med direkt anslutning till ett HWC. Skåpen är mer tillgängliga eftersom man tagit bort den fasta bänken nedanför. Foto Natalia Bielak. Marken utanför apoteket på torget i Perstorp visar på hur man genom stenläggning kan tillgänglighetsanpassa en entré utan att bygga en ramp som i många fall blir en barriär i gaturummet. 8

9 Foto: Elisabet Möllerström. Tillgänglighetsanpassad offentlig miljö vid pågatågsstation och bibliotek i Kvidinge i Åstorps kommun. Foto Kjell Ekstam. Ny entrélösning med ramp och trappa i Knislinge, Sönnanvid 1, i Östra Göinge kommun. 9

10 Foto: Hanna Elgåker. Runt Svaneholmssjön i Skurup är den gamla jaktstigen som slottsägarna använde sedan 1800-talet tillgänglighetsanpassad. Handikapptoalett finns vid slingans början vid Svaneholms slott. Foto: Sofia Gustavsson. Entré med markerad markbeläggning i Eslöv som lagts med lutning för att undvika trappsteg. 10

11 Foto: Linda Warming. Den anpassade receptionsdisken finns i Stadshuset på Drottninggatan 7 i Landskrona. Foto Gyula Pintér. Taktil tavla med blindskrift i Kristallen i Lund. 11

12 Foto: Bo Månsson. Hög trappa som gjorts tillgänglig med trapplift på Prästgatan i Helsingborg. Foto Mimmi Jacobsson. Taktila plattor vid övergångsställe vid Norrevångsgatan i Vellinge. 12

13 Foto: Veronica Kippner. Alternativ till trappstegen vid ingången till kyrkogården från Järnvägsgatan nära Stortorget i Ängelholm. Foto Göran Lönnqvist. Ramp till pizzeria på Storgatan i centrala Klippan. 13

14 Foto: Lars Ek. Västergatan i Sjöbo är numera gångfartsområde. Tidigare hårt trafikerad bilgata. De äldre fastigheter anpassades med ramper i samband med gatans ombyggnad. Tydligt ledstråk samt möbleringszon (för gatupratare och uteserveringar) samt P-platser för rörelsehindrade finns. kantsten. 14 Foto Knud Nielsen. Vid östra Järnvägsgatan i Osby var utmaningen att fixa entreér till butikerna som hade tre trappsteg in och entrén till bostäderna i övriga huset beläget mellan butikerna. Det hela löstes i samråd mellan butikerna, fastighetsägaren och kommunen. Det hela löstes i samråd mellan butikerna, fastighetsägaren och kommunen, projektledare var arkitekt Carl Jacobson, Osby. Återstår att lägga sten på gatan som ska bli gångfartsgata.

15 Foto: Henrik Olsson. Åtgärder utförda vid Kyrkan i Simrishamn genom ramp, ecomassa (istället för singel), tillgänglig entré och sågade gatustenar. Foto Gun-Inger Eriksson. Förlängning av befintliga ledstänger vid Brösarps skola i Tomelilla kommun. Kontrastmarkering av trappa till gymnastiksal som även används till vallokal. 15

16 Foto: Maria Tigerschiöld Ishall i Trelleborg där del av läktaren (i form av yta) anpassad för besökare med rullstol/rollator nås med en flexstep trappa. Flexstep har en funktion som innebär att lyftplattformen även kan användas som trappa. Då kan två funktioner samlas till en begränsad yta. Foto Vlasta Sabljak. Ramp vid gymnastikoch idrottshall i Svalöv som i huvudsak är för skolelever dagtid. Hallen hyrs ut på kvällar ut till föreningar. Även omklädningsrum och toaletter anpassades i november

17 Foto: Sasa Sabljic. Kontrastmarkerade hissdörrar på tågstationen i Hässleholm dit de taktila ledstråken leder. Foto Roger Jönsson. Tillgängligheten har förbättrats i Kristianstads helt nya kulturkvarter genom att man byggt en ny sammanlänkande byggnadskropp mellan olika funktioner (konserthus och bibliotek). 17

18 Foto: Caroline Kroeker. Ramp till affär på Råbygatan i Hörby. Foto Eva Günther. Nyrestaurerade tågstationen i Höör som tillgänglighetsanpassats. 18

19 Foto: Mentor Demjaha. Biblioteket i Kävlinge är en viktig offentlig byggnad som försetts med dörröppnare i syfte att bevara byggnadens ursprungliga port. Foto Sara Persson. Ramp på Gustav Adolfs Torg i Malmö. 19

20 Foto: Stina Westlin. Hyltarpsvägen var tidigare 12m bred, tvåfilig med en hastighet på 70 och 50km/h påbörjades arbetet att göra om befintlig väg. Tillgängligheten har varit viktig i projektet och målet har varit att ha vilplan vid större lutningar(följt bygg ikapps anvisningar) och sittplatser med jämna mellanrum. Sittplatserna finns med max 200m mellanrum, intill GC-banan och vid varje sittplats är det asfalterat en extra bit min 1,5m bred så att rullstolsburna och barnvagnar slipper sitta ute i själva GC-banan utan kan backas ut och stå bredvid bänken. Vid större lutningar tex vid tunnlarna under gatan finns det vilplan och extra bänkar. Bänkarna har ryggstöd, armstöd och en sitthöjd på 46cm. Hur tätt sittplatserna ska vara placerade samt deras utformning finns i Svedala kommuns Normbeskrivning som alla nya projekt ska utformas efter. 20 Foto: Hans Boman. Tillgänglighetsanpassning vid Slottet i Alnarp i Lomma kommun.

21 Foto: Frank Starek. Hela området i Bjuvs centrum norr om viadukten vid Norra Storgatan är tillgänglighetsanpassat med ramper, taktila plattor, förhöjd markbeläggning vid butiksentréer, handikapparkering och kontrastmarkeringar på flera ställen. 21 Foto Milton Clausén och Filip Persson. Till övergångsställe över Folkets Husgatan vid Ifötorget i Bromölla leder taktila gångstråk.

22 2. Enkäten Detta är en sammanställning av Skånes svar på den enkät som skickats ut till kommunerna av landets alla länsstyrelser. Enkäten gäller byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet enligt regleringsbrev 43 och 44 del 1. Syftet är att ge en bild av hur det går för kommunerna med tillämpningen av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet och vilka svårigheter det kan finnas att tillämpa lagen samtidigt som den ger ett underlag för underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Sammanfattning av Skåne län Skåne län har invånare på en yta av km2. Alla länets 33 kommuner har svarat på enkäten. Resurser och organisation Har er kommun någon tjänsteman, eller funktion, med uttalat ansvar för de övergripande tillgänglighetsfrågorna? Ja (uppge namn/funktion och kontaktuppgifter) 2. Nej 22

23 Finns det ett funktionshinderråd eller motsvarande i er kommun? Ja, och byggnadsnämnden samarbetar med den 2. Ja, men byggnadsnämnden samarbetar inte med den 3. Nej, det finns inget sådant Hur säkerställer ni att byggnadsnämnden har kompetens för att bedöma frågor om tillgänglighet i bygglovsskedet? Vi har en certifierad sakkunnig inom byggnadsnämnden 3 2. Vi har en certifierad sakkunnig inom kommunen Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) 5. Vi anlitar extern sakkunnig 1 6. Vi samverkar med annan kommun (ange vilken kommun) 7. Annat, nämligen 11 23

24 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) tillgänglighetsrådgivare Funktionshinderkunskap - leg. arbetsterapeut med vidareutbildning i bland annat samhällsplanering. LTH Bostäder för funktionshindrade LTH Design för alla - framtidens bostäder för äldre. Boverkets seminarier och utbildningar kring ny lagstiftning och byggregler. Utbildning inom bygglovshandläggning Bygglovhandläggarutbildning Arkitekt Ettårig tillgänglighetskonsultutbildning Diverse kurser, olika för olika handläggare Tillgänglighetsutbildning Enstaka kurstillfällen som Kommunförbundet Skåne anordnat 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) Tillgänglighetsstrategen har sedan 1991 drivit och byggt upp en kunskapsbank tillsammans med tillgänglighetsrådet och grankommunernas tillgänglighetsrådgivare kring behoven av tillgänglighet och användbarhet i offentliga lokaler, arbetslokaler och allmän plats samt bostäder. Det har bl.a. resulterat i handledningsmaterial och temadagar i ämnet. Strategen har deltagit i ett antal stora projekteringar, skriver utlåtande inför bygglov, inventerat Enkelt avhjälpta hinder m.m. Deltagit i Samhällsbyggnads kompetensutbildningar. Mångårig kommunal erfarenhet av bygglovsgranskning samt konsultprojektering. BAB handläggare genomgått kurser och seminarier inom området Anställda med lång erfarenhet av bygglovshandläggning samt prövning av tekniska utformningskrav Handläggaren är arkitekt och har vid tidigare anställning ritat flera ny-, om- och tillbyggnader av äldreboenden. Samma person är även ansvarig för bostadsanpassningsbidrag. projekteringsvana från bostäder, arbetsplatser, skolor, offentlig verksamhet m.m. Arkitekt Tillgänglighetsrådgivare med lång erfarenhet Generell erfarenhet inom handläggning av bygglov Erfarenhet inom bygglovsgranskning och teknisk kontroll Byggnadsingenjör, högskoleutb., med flerårig erfarenhet av arbete med funktionskraven enligt BBR. Utfört bostadsanpassningar åt olika kommuner byggnadsinspektör Byggnadsingenjör med löpande fortbildning 6. Två kommuner samverkar, nämligen Örkelljunga och Åstorp. 7. Annat, nämligen 24

25 Handläggare med erfarenhet Ofta krävs yttrande från sakkunnig i samband med bygglovsprövning. Vissa projekt har extern sakkunnig tagit in för att få någon utifrån och som intygar. Mallar Följer BBR:s anvisningar och boverkets rekommendationer från WEBseminariet i samband nya PBL. Ideellt arbete från representant i handikapprådet i vissa ärenden krävs sakkunnigintyg angående tillgängligheten Exploatören tar in sakkunnig för utredning Vi kräver ofta tillgänglighetsutredningar och ibland även utlåtanden från certifierat sakkunniga. SBK har två tillgänglighetsrådgivare anställda Vi kan konsultera konsult för vissa ärenden till byggnadsnämnden. Ibland kräver vi att sökande tar in sakkunnig i vissa ärenden. Hur säkerställer ni att byggnadsnämnden har kompetens för att bedöma frågor om enkelt avhjälpta hinder? Vi har en certifierad sakkunnig inom byggnadsnämnden Vi har en certifierad sakkunnig inom kommunen 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) 5. Vi anlitar extern sakkunnig 2 6. Vi samverkar med annan kommun (ange vilken kommun) 5 7. Annat, nämligen 3. Vi har handläggare med utbildning inom området (ange utbildning) Utbildad tillgänglighetsrådgivare tillgänglighetsrådgivare 25

26 Ingen formell utbildning men utbildning av certifierade sakkunniga Dialog i nämnden med bygglovschef och tillgänglighetsstrateg Utbildning inom bygglovshandläggning deltagit i flertal seminarier inom området Bygglovhandläggarutbildning Arkitekt tillgänglighetsrådgivare med lång erfarenhet Se förra frågan Tillgänglighetsutbildning Enstaka kurser 4. Vi har handläggare med erfarenhet inom området (ange vilken erfarenhet) Lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor Tillgänglighetsstrategen har fått i uppdrag att samordna och redovisa behoven kring enkelt avhjälpta hinder men budgeteringen av åtgärder sker vid budgetdialogen mellan chefer och politiker. Mångårig kommunals erfarenhet av bygglovsgranskning samt konsultprojektering. BAB handläggare kurser och seminarium inom området Anställda med lång erfarenhet av bygglovshandläggning samt prövning av tekniska utformningskrav Arkitekt tillgänglighetsrådgivare med 15 års erfarenhet inom yrket Byggnadsingenjörsutbildning i kombination med kunskap inom PBL Byggnadsinspektör, se förgående fråga, samt att inom tekniska enheten arbetar flera personer - bl a gatu- och trafikingenjör och parkingenjör, som har viss utbildning (kortare kurser) och erfarenhet av tillgänglighetsfrågor och enkelt avhjälpta hinder. byggnadsinspektör 6. Vi samverkar med annan kommun Åstorp och Örkelljunga Tillgänglighetsrådgivaren samråder ibland med kollegor i Helsingborg, Malmö, Sjöbo. Deltar även i riksomfattande nätverk. 7. Annat, nämligen Handläggare med erfarenhet Byggnadsnämnden deltar i inventeringar och dialoger med tillgänglighetsrådet. Deltar i temadagar, föreläsningar m.m. Ideellt arbete från representant i handikapprådet Vi kräver vid behov utlåtande från extern sakkunnig. Vi kan konsultera tillgänglighetskonsulten för vissa ärenden till byggnadsnämnden. Vi går fortlöpande kurser mm. 26

27 Hur ser det ut med resurser hos byggnadsnämnden, för att kunna arbeta med enkelt avhjälpta hinder? Vi har tillräckligt med resurser för att kunna uppnå goda resultat Vi hinner inte med allt som ska göras Vi har inte resurser för att arbeta med frågan Enkelt avhjälpta hinder Har byggnadsnämnden - sedan lagen trädde i kraft den 1 juli gjort en inventering av tillgänglighet till och i lokaler dit allmänheten har tillträde? Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) Det pågår ett arbete med att inventera dessa Vi planerar att inventera dessa (ange nedan när detta avses påbörjas samt avslutas) 4. Nej, byggnadsnämnden har inte inventerat dessa 1. Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) Kommunala fastigheter tekniska nämnden har inventerat vissa byggnader och kommunägda hus men byggnadsnämnden har inte gjort någon egen inventering Dock inte alla fastigheter finns en inventering av kommunala lokaler som fastighetskontoret har utfört samt en som konsult utfört på publika affärslokaler i Höganäs, som ska mynna ut i en tillgänglighetsguide 27

28 delvis Driften har inventerat dessa. Kommunens fastigheter. Information riktad till fastighetsägare och handlare. Inte byggnadsnämnden men inventering har gjorts i särskilt projekt där extern konsult och byggnadsinspektören medverkade. Åtgärdsplan upprättades. 3. Vi planerar att inventera dessa (ange nedan när detta avses påbörjas samt avslutas) Vet ej om inventering skett, om inte bör det göras relativt omgående. kommunen har inventerat lokaler som används för kommunal verksamhet. Har byggnadsnämnden - sedan lagen trädde i kraft den 1 juli gjort en inventering av tillgängligheten på allmänna platser? Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) 2. Det pågår ett arbete med att inventera dessa Vi planerar att inventera dessa (ange när detta avses påbörjas och avslutas) 4. Nej, byggnadsnämnden har inte inventerat dessa 1. Ja, byggnadsnämnden har inventerat dessa (ev länk kan bifogas nedan) tekniska nämnden har inventerat vissa stråk genom centralorten och åtgärdar dessa i samråd med tekniska förvaltningen den följer kommunala handikappsplanen, vid tex ombyggnader, nybyggnader och där behovet finns 2010 delvis delvis har driften gjort det, handlar om parker, gator och torg. Ständigt pågående arbete. Inte byggnadsnämnden men inventering har gjorts i särskilt projekt där extern konsult och byggnadsinspektören medverkade. Åtgärdsplan upprättades. 28

29 2. Det pågår ett arbete med att inventera dessa Revidering och uppdatering 3. Vi planerar att inventera dessa (ange när detta avses påbörjas och avslutas) SWECO (pågående) Har byggnadsnämnden fattat beslut om en åtgärdsplan, med utgångspunkt från inventeringarna, hur och när dessa enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade? Ja 2. Nej 1. Ja Åtgärderna finns beskrivna i inventeringen. men har inte hunnits med att slutföra Målsättningen, i handikapplanen ( 09/ 10) var att enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda under 2010 Tekniska nämnden gjorde det (finns ej längre) Beslut om åtgärder enligt åtgärdsplanen togs av kommunstyrelsen. Hur kan allmänheten anmäla bristande tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder till byggnadsnämnden? På pappersblankett 2. På vår hemsida Via en app 4. Via telefon 5. Via mail Annat, nämligen: 12 29

30 6. Annat, nämligen: Två olika sätt för synpunkter och felanmälan: Telefonkontakt med kommunens centrala kontaktcenter, KC, samt via hemsidan, LUKAS. Dessutom via utskott och råd, där handikapporganisationer ingår. Skriftligen Brev Felanmälan gator (ej specifikt EAH/byggnadsnämnden) Flikar-felanmalan/Felanmalan1/Felanmalan/ Via brev Via besök på öppet hus och vanliga brev Forum på hemsida Vid besök. På hemsidan finns information kring EAH samt länk till Boverkets hemsida och adresser och telefonnummer till bygglovavdelningen Besök Besök på samhällsbyggnadskontoret Har byggnadsnämnden skriftliga rutiner för hur ni tar emot och hanterar medborgares anmälningar om brister i tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder? Ja (skicka ev rutiner som ett svar på detta mail) 2. Nej Hur kan fastighetsägare och byggherrar få information om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder från byggnadsnämnden? Genom riktad information (ange hur/vad) 2. Genom information på vår hemsida (bifoga gärna länk) 3. Vid platsbesök 4. Genom arrangerade "kampanjer" (ange vad) 8 5. Annat, nämligen: 30

31 1. Genom riktad information (ange hur/vad) Brevutskick. Informationsmaterial. Brev ställda direkt till fastighetsägare. Information via handelsklubben/företagarträffar Boverkets broschyr ang enkelt avhjälpta hinder I samband med bygglov/startbesked ska tillgängligheten redovisas. Informations och inventeringsformulär för enkelt avhjälpta hinder skickas ut i aktuella ärenden. Boverkets informationsskrifter Brevutskick till större privata aktörer bland fastighetsägarna 2010 Boverkets broschyr 2. Genom information på vår hemsida (bifoga gärna länk) Gator/Framkomlighet/tillganglig-utemiljo/ Aktuella nyheter på startsidan eller Tillgänglighet: bostaderochoffentligalokaler/tillganglighet.4.733c4d9113d1efc66f1a8f. html EAH: byggaboochmiljo/bostaderochoffentligalokaler/ enkeltavhjalptahinder.4.e1e323d13d64f5a9642e8d.html Tillganglighetsradgivning/Tillgangliga-entreer/Sa-har-kantillgangligheten-forbattras/ Bygga/Enkelt-avhjalpta-hinder/ Stadsplanering--visioner/Tillganglighet/Enkelt-avhjalpta-hinder.html på hemsidan finns information kring EAH samt adresser och telefonnummer till bygglovavdelningen 31

32 4. Genom arrangerade kampanjer (ange vad) Temadagar, näringslivsmöten special erbjudande vid markering av trappor utomhus Vi har skickat ut information till verksamhetsutövare (publika) i hela kommunen Infomöte för större kommunala och privata aktörer bland fastighetsägarna 2010 Osby kommuns policydokument Bättre för alla 5. Annat, nämligen: Tidningen Lommaaktuellt som ges ut till alla hushåll i kommunen Vidarbefordrar information från Boverket Tillganglighetsradgivning/ Genom kontakt med bygglovsavdelningen Genom kontakta någon av våra bygglovshandläggare telefon och mejl Telefon eller besök Via telefon, via mail, vid besök Har byggnadsnämnden - efter 1 juli fattat beslut om åtgärdsföreläggande inom området enkelt avhjälpta hinder? Ja (antal) 2. Nej Ja (antal) ca 5 3 (det behövde dock inte gå så långt som till formellt föreläggande, innan det var åtgärdat. d.v.s. hot om föreläggande räckte. Fåtal 89 skrivelser till fastighetsägare med begäran om att åtgärda bristerna eller inkomma med åtgärdsförslag ca ett 10-tal 32

33 Har byggnadsnämnden fattat beslut om en policy eller liknande, för arbetet med tillgänglighet och/eller enkelt avhjälpta hinder? Ja 2. Nej 1. Ja Tillgänglighetsplan Tillgängliga Tomelilla antagen av kommunfullmäktige 2011 Rutinbeskrivning och handlingsplan har redovisats för nämnden, något formellt beslut finns inte Vi arbetar utifrån anmälanbasis Osby kommuns policydokument Bättre för alla Tillgänglighet Vilka handlingar begär byggnadsnämnden in för att kunna bedöma tillgängligheten i samband med bygglov/startbesked? Byggnadssektionsritning ar 2. Marksektionsritningar Planritningar Detaljritningar Fasadritningar Utlåtande från sakkunnig inom tillgänglighet 7. Annat, nämligen: 33

34 1. Byggnadssektionsritningar Bygglov (7 svar) Vid behov Vid större och nya ärenden i samband med bygglovsansökan Bygglovskedet 2. Marksektionsritningar Bygglov (3 svar) Bygglov vid behov Inför bygglov När aktuellt vid bygglovsprövningen efter behov Vid behov Vid stora höjdskillnader Vid större och nya ärenden i samband med bygglovsansökan Bygglovskedet 3. Planritningar Bygglov (7 svar) Inför bygglov Vid behov möblerade Alltid vid planritningar Bygglovskedet 4. Detaljritningar Bygglov vid behov startbesked bygglov (då det inte framgår av inlämnade ritningar) Vid behov, men sällan Ibland Samrådsskedet 5. Fasadritningar Bygglov (6 svar) Inför bygglov Ingår normalt alltid vid nybyggnation eller tillbyggnad Alltid vid bygglovsansökan Bygglovskedet 6. Utlåtande från sakkunnig inom tillgänglighet I vissa fall Bygglov Ibland Vid stora projekt Bygglov vid behov har ej behövs men skall i bygglov om behov finns I större projekt kan detta förekomma inför bygglov Vid komplicerade projekt I särskilda fall 34

35 startbesked (vissa fall) Endast vid större projekt Vid behov vid behov i kontrollplan om så behövs ibland, ganska sällan i de fall det bedöms behövas Beroende på ärende Yttrande från funktionshinderråd samt kontrollansvarig med kontrollplan ibland i vissa fall inom större projekt vid behov 7. Annat, nämligen: Markplaneringsritning Situationsplan (för entréförhållanden) Markplanering, situationsplan Punkt i kontrollplan Tillgänglighetsutredning där man går igenom lagkraven och dess uppfyllande i projektet. Bedöms också på plats vid slutsamråd. Om ej uppfyllt kan slutbesked nekas och byggnaden får inte tas i bruk. Tillgänglighetsplan vid nya större byggnationer. Alltid vid nya offentliga objekt. Har byggnadsnämnden någon gång krävt att en verifiering av tillgängligheten ska utföras av certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, inför ett startbesked? Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) 2. Nej 1. Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) Offentliga byggnader, flerbostadshus Vid byggnation offentliga och publika lokaler Vi använder sakkunniga - alla är dock inte certifierade. Bygglov: Bad/simanläggning Centralstationen 35

36 Nämnden har inte krävt detta, men det kan vara det enklaste sättet för byggherren att redovisa att kraven uppfylls och det har har förekommit i större projekt. Handelsbyggnad Ny idrottsarena Bygglovsärende, ändrad användning från kontor till skola och liknande Vid större om- eller nybyggnation av i huvudsak publika lokaler. skolor Inte ännu. Men det kommer att bli aktuellt nu i höst då vi står inför bygglovprövningen av en ny stor skola i Hjärup. Flerbostadshus I samband med stora publika lokaler/anläggningar I samband med byggnation av Trygghetsboende Ja men inte inför startbesked utan i prövning av bygglovet Kontors- och personalbyggnad, förskola flyktingförläggning, ombyggnad skola, HVB-hem, idrottshall Har byggnadsnämnden någon gång, t ex genom en punkt i kontrollplanen, krävt att intyg från certifierad sakkunnig inom tillgänglighet ska redovisas för att styrka att tillgänglighetskraven har tillgodosetts? Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) 2. Nej 1. Ja (ange vilken typ av ärende och typ av byggnad) Större komplexa publika byggnader, t.ex. arena mm. Samtliga byggnader där yttrande krävts in i samband med bygglovsprövningen Offentliga och publika lokaler samt flerbostadshus Byggnadsinspektören har krävt det vid större byggnationer offentliga byggnader (simhall, skola, kommunhus) Centralstationen Hövdingen 2, gruppboende Nämnden har inte krävt detta, men det kan vara det enklaste sättet för byggherren att redovisa att kraven uppfylls och det har har förekommit i större projekt. Komplicerade projekt Finns i kontrollplan men egenkontroll Om det är beslutat i bygglovet 36

37 i alla fall där utredning begärts inför startbesked Bygglovsärende, nybyggnad, Galleria Boulevard, vid två tillfällen (bland annat biografdelen) se föregående svar, kontrollplanen fastställs i startbeskedet. skolbyggnad Inte ännu, men det kommer sannolikt att bli så när det gäller den blivande skolan i Hjärup - se förgående fråga. Seniorboende och flerbostadshus Alltid vid offentliga byggnader samt vid större objekt. Där det krävs vid ny- och ombyggnad samt ändrad användning har vi alltid med det som en punkt i kontrollplanen Förskola flyktingförläggning, ombyggnad skola, HVB-hem, idrottshall Har byggnadsnämnden en avstämning tillsammans med kontrollansvarig och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, kring tillgänglighetsfrågorna i samband med slutsamråd? Ja 2. Nej Goda exempel och kommande tillsynsvägledning Har ni goda exempel på arbetsmetoder och förhållningssätt till frågor om tillgänglighet och/eller enkelt avhjälpta hinder - dela gärna med er genom en kort beskrivning, bifogad handling eller länk till kommunens hemsida. Ja ett dokument framtaget efter samarbete med flera kommuner Under år inventerades enkelt avhjälpta hinder. Underlaget sammanställdes i två planer en för kommunens offentliga lokaler och en för allmän plats. Underlaget blev två planer som följs upp 2 gånger om året för att hålla frågorna och åtgärderna aktuella. De offentliga lokalerna har vi åtgärdat sedan 2009 och är snart klara med planen men det dyker upp nya hinder. Allmän plats har vi inte kommit så långt med. Man har valt att åtgärda när man gör stora gatuprojekt. Inför bygglov redovisas i utlåtandet även hindren som är enkelt avhjälpta. Enligt handläggningsrutinen gör kommunens bygglovshandläggare en bedömning om det finns behov av en tillgänglighetsgranskning externt. 37

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2015:01

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2015:01 BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER 2013 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:01 Sida 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Uppdraget 4 Fakta

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder HSO Skåne rapport 2008:1 Detta är en rapport över hur kommunerna kommit igång med tillgänglighetsarbetet,

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-19 TILLS.2017.30 Vår handläggare Anna Eriksson Bygglovshandläggare Bygg- och miljönämnden Katrineholms kommun Föreläggande om åtgärd,

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj 2014

Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj 2014 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna Jansson Thulin 010-2241397 anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se Nätverksträff Sydlov i Eslöv den 16 maj

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Stödet trädde i kraft den 15 november. 2017 finns 300 miljoner kr att fördela.

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1(5) Litteraturförteckning Sakkunnig av tillgänglighet TIL 2 1) Litteratur / kursmaterial som delas ut på kursen och ingår i kursavgiften PBL - Plan- och bygglagen (2010:900) PBF Plan- och byggförordningen

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Basanpassningsprogram 2007

Basanpassningsprogram 2007 Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2008-01-09 Handläggare Frank Starek * Er Referens Vår Referens Basanpassningsprogram 2007 Översyn av basanpassningsprogram 1996 har resulterat i en del

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Strategisk plan for ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar för perioden 2010-2014

Strategisk plan for ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar för perioden 2010-2014 2010-04-21 Strategisk plan for ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar för perioden 2010-2014 Inledning Sveriges riksdag har i beslut 2008-12-04 ratificerat FN-konventionen om rättigheter

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

Nätverksträff Sydlov i Hässleholm den 2 mars 2015

Nätverksträff Sydlov i Hässleholm den 2 mars 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna Jansson Thulin 010-2241397 anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se Nätverksträff Sydlov i Hässleholm den

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:03

BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2016:03 BYGGNADSNÄMNDERNA I KRONOBERGS LÄNS ARBETE MED TILLSYN UNDER 2014 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2016:03 Sida 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Uppdraget 4 Fakta

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Seminarium PBL och bygglovhantering med anledning av flyktingfrågan. Länsstyrelsen i Skåne Malmö 30 november2015

Seminarium PBL och bygglovhantering med anledning av flyktingfrågan. Länsstyrelsen i Skåne Malmö 30 november2015 Seminarium PBL och bygglovhantering med anledning av flyktingfrågan Länsstyrelsen i Skåne Malmö 30 november2015 Välkomna! Syftet med dagen: Ge en inblick i hur plan- och bygglagstiftningen fungerar inför

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2109-2116 Sekreterare Madeleine Persson Ordförande Henrik

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer