Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena"

Transkript

1 Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box Jönköping E post: Hemsida: Bankgiro: Ordförande: Inger Novak, Kassör: Henrik Hall, Förslag Senast reviderad: Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Sedan starten i Halmstad för mer än femton år sedan, har vi ett väl utvecklat system för att stötta mindre affärsverksamheter med ekonomiadministration. Vårt upplägg passar inte alla entreprenörer i alla situationer, men fungerar utmärkt i vissa lägen just för att det är specialiserat och målinriktat. Fördelen med Kreativt Kooperativ är att du som medlem har olika roller gentemot olika intressenter och i olika situationer: Gentemot dina kunder är du en självständig näringsidkare och leverantör, med F skattsedel och god ordning på ekonomiska rutiner. Gentemot Skatteverket och andra myndigheter är du anställd av kooperativet, men arbetar bara vid behov (d v s när du själv har dragit in betalda uppdrag). Internt i kooperativet är du suverän chef för en affärsenhet. Du ansvarar själv för att hitta alla dina kunder och utföra dina uppdrag på ett bra sätt och du tar inget som helst ansvar för andra medlemmars verksamheter. Internt är du också medlem i den ekonomiska föreningen Kreativt Kooperativ, vilket innebär att du har rösträtt på årsmötet, möjlighet att bli invald i styrelsen och kan alltså påverka föreningens inriktning och skötsel. Allt detta utan att du har ansvar för något annat än din egen affärsverksamhet! I relation till Kreativt Kooperativs administration är du kund, men förutom en årsavgift på för närvarande 300 kronor, betalar du bara 8% av din omsättning för bokföring, bokslut och deklaration. För din egen affärsverksamhet är du bank och finansiär, genom att du med egna pengar betalar alla investeringar och andra inköp som du gör. Så snart din verksamhet visar ekonomiskt överskott, får du tillbaka alla pengar du har lagt ut. Det finns många situationer och typer av verksamheter där Kreativt Kooperativ kan vara en bra lösning för dig som entreprenör och i slutändan är det bara du själv som avgör om så är fallet. Några av de tillfällen då vi har varit en bra lösning inkluderar: Affärsverksamheten drivs i mindre omfattning vid sidan om annan anställning, utbildning eller liknande. Du säljer huvudsakligen tjänster, såsom massage, teaterföreställningar, yoga, utbildning eller konsultationer. Du vill eller kan inte få en egen F skattsedel.

2 Du bedriver din verksamhet i projektform, utan någon större kontinuitet och är mer intresserad av att varje projekt slutredovisas fortast möjligt, än av att få ett årsbokslut. Att säga när Kreativt Kooperativ inte passar för dig är svårare, eftersom en eller flera av fördelarna kan vara så viktiga att de uppväger eventuella nackdelar. Några omständigheter som kan tala för en annan lösning än att gå med i Kreativt Kooperativ är till exempel: Din omsättning är så hög att den sammanlagda administrationsavgiften blir högre än vad det hade kostat att anlita bokföringshjälp för ett eget företag. Du har fast anställd personal i mer än obetydlig omfattning i din affärsverksamhet. Du säljer huvudsakligen inköpta varor med låg försäljningsmarginal, d v s du har en handelsverksamhet. Du har intresse/behov av att kunna göra mer aktiv skatteplanering för dig själv och din egen affärsverksamhet. Din affärsverksamhet är riskfylld, med stora kostnader/investeringar i början och osäkra intäkter längre fram. Vi hjälper dig gärna att avgöra om Kreativt Kooperativ är rätt lösning för dig och vi kan hjälpa dig att hitta alternativ om det inte är det. Så här blir du medlem På vår hemsida hittar du en blankett för medlemsansökan, som du fyller i och skickar till kassören. Så fort du har fått klartecken att ansökan är registrerad, kan du börja använda dig av kooperativets alla tjänster, så som beskrivs här nedanför. Fullvärdig medlem blir du först när du har kunnat visa upp ekonomisk aktivitet via föreningen och du väljs då in av styrelsen om det inte finns väldigt speciella skäl mot det. När du har blivit invald får du en anmodan att betala medlemsinsatsen på 100kr. Föreningen tar sedan ut en årlig medlemsavgit på max 500kr (exakt belopp bestäms av årsmötet), som du måste betala för att få kvarstå som medlem. De senaste åren har medlemsavgiften varit 300kr. Så här fungerar Kreativt Kooperativ i praktiken Du driver själv din affärsverksamhet på det sätt du tycker är bäst. Så länge det du gör är lagligt och etiskt rimligt, lägger vi oss inte i vad du gör. Eventuella tvister med kunder och leverantörer löser du själv, men du kan alltid fråga oss om råd. Du ansvarar själv för att din verksamhet går ihop ekonomiskt. Du sänder in dina bokföringsunderlag på papper via vanlig post eller besök till kassören, som inom en vecka bokför dem på ett korrekt och lagligt sätt och rapporterar tillbaka till dig hur du ligger till ekonomiskt inom kooperativet. Vid semester e dyl kan kassörens leveranstid bli längre, något som i så fall meddelas alla medlemmar via e post i god tid i förväg. Hur ofta du skickar in underlag avgör du själv och ingen kommer att påminna dig när du inte skickar in något.

3 Du behöver inte själv göra någon sammanställning eller sammanräkning av de underlag du sänder in till kassören, men inget hindrar att du för din egen skull noterar vad du har sänt in eller tar kopior på särskilt viktiga underlag. Kooperativet tar inte ansvar för handlingar som slarvas bort av Posten (det har ännu inte hänt oss, vad vi vet). Du ansvarar själv för att din egen arbetsmiljö är god och uppfyller krav från lagstiftning och andra relevanta aktörer. Du ansvarar också för att du har eventuella tillstånd som krävs för din verksamhet och du tecknar själv och betalar för de försäkringar som krävs i din bransch. Inom kooperativet kommunicerar vi helst via e post och vanlig post, detta för att säkerställa att överenskommelser och information finns dokumenterad samt att kassör och medlemmar kan planera sin arbetstid efter eget huvud. Kassören svarar om möjligt gärna på telefonsamtal, men om du bara når fram till en telefonsvarare, måste du själv ringa tillbaka vid senare tillfälle. Intäkter Intäkter till din affärsverksamhet kan huvudsakligen komma på två vägar, fakturering eller kontantförsäljning. Vi rekommenderar att du använder dig av kontantförsäljning endast när du säljer till privatpersoner och försäljningssumman är liten (under 1000 kronor per gång). Säljer du kontant måste du antingen ha en kassa apparat (lagkrav över en viss omsättning, se för mer information) eller ett kvittoblock. Vid varje kontantförsäljning får kunden ett kvitto och en kopia på kvittot sänds in till Kreativt Koopeativ. Om du har kassa apparat räcker det med månadssammanställningar. Skriver du kvitton för hand och kunden är en privatperson behöver du inte räkna ut hur stor momsen blir, däremot ska det klart och tydligt framgå vilken typ av tjänst eller vara som har sålts, så att vi kan räkna ut momsen i efterhand. Du får också mycket gärna skriva vilken momssats som gäller för det du har sålt. Om du vill eller behöver skriva ut momsbeloppet på kvittot, se till att du vet hur du räknar ut momsen det är inte helt lätt. Kontakta gärna kooperativets kassör om du är det minsta tveksam. De intäkter du får via kontantförsäljning ska enligt huvudregeln betalas in till Kreativt Kooperativs bankgiro. Ange ditt eget namn tydligt på inbetalningen så att vi kan tillgodoföra pengarna till ditt konto i kooperativet. Om din ekonomiska ställning i kooperativet är god, kan du använda kontanta intäkter för att betala kostnader som du sänder in kvitton och fakturor på. Kontakta kassören om du är osäker på vad som är bäst att göra. Du får inte själv ställa ut fakturor i Kreativt Kooperativs namn. När du har utfört ett eller flera uppdrag som ska faktureras, skickar du in ett faktureringsunderlag till kassören (använd gärna någon av mallarna som du hittar på vår hemsida), som ställer ut fakturan och skickar den till dig via e post för kontroll. När du har godkänt fakturan kan du antingen skicka/lämna den själv till din kund (meddela i så fall kassören att du gör det) eller meddela kassören att denne kan sända fakturan via vanlig post eller e post.

4 För att inte belasta dina kunders och vår ekonomiadministration mer än nödvändigt, ser vi gärna att du undviker att fakturera belopp under 500kr. Om du kommer att fakturera samma kund snart igen, kan du spara beloppet till nästa fakturering. Om kunden har möjlighet att betala kontant, kan du erbjuda henne detta, även om hon är ett företag. Kassören håller reda på att fakturan blir betald och tillgodoräknar dig de pengar som kommer in. Skulle en faktura inte bli betald inom rimlig tid, blir du kontaktad av kassören så att du kan avgöra om en påminnelse ska göras och i så fall hur. Dina kunder är alltid dina och du ska ha full kontroll på hur de blir behandlade. När du har sänt in kvitton på kontantbetalningar eller fakturaunderlag, dras 8% av dina intäkter (exklusive moms) i administrationsavgift för att täcka kooperativets kostnader och hantering. Du kan se på den ekonomiska redovisningen från kassören hur mycket du har betalat i administrationsavgift. Skulle det senare visa sig att fakturor som har ställts ut för din räkning behöver krediteras (d v s kunden ska inte betala) och inga nya intäkter är på väg in, återförs den överskjutande administrationsavgiften till dig. En fördel med Kreativt Kooperativ framför att driva sin verksamhet själv i vissa bolagsformer, är att du har möjlighet att ta del av offentliga bidrag som berör anställda och/eller arbetslösa och/eller sjukskrivna. Du ansvarar själv för att söka och administrera sådana bidrag, men efter särskild överenskommelse kan en del av dessa uppgifter delegeras till kassören, t ex löpande inrapportering av löneuppgifter. Om en ansökan eller liknande behöver undertecknas av firmatecknare, görs detta av föreningens ordförande. Presentkort Hantering av presentkort kan lätt bli krånglig, med risk för fel och otrevliga överraskningar. Vi rekommenderar därför att du låter eventuell hantering av presentkort stanna mellan dig och din kund. När du utför tjänsten (alt. levererar varan) och tar betalt genom att lösa in presentkortet, redovisar du försäljningen som en vanlig kontantförsäljning. Om du vill kan du betala in pengarna till Kreativt Kooperativs konto redan när du säljer presentkortet. Du har i sådant fall pengarna till godo oavsett om du senare löser in presentkortet eller inte. Kostnader När du köper in varor och tjänster som hör ihop med affärsverksamheten, betalar du dem först med egna pengar och får ersättning från kooperativet när du har redovisat bokföringsunderlagen, under förutsättning att ditt konto hos kooperativet totalt sett visar ett överskott. Som bokföringsunderlag för externa kostnader godkänns i princip bara kvitton och fakturor i original. Orderbekräftelser, fakturakopior, kreditkortsslippar, betalningsbekräftelser och liknande är inte godkända som bokföringsunderlag enligt svenska lag. Kontrollera gärna att momsen är specifierad på de underlag du sänder in, det tjänar du själv på. Vi får inte räkna ut momsen i efterhand, även om vi vet vilken

5 momssats som gäller. Om du sänder in ett underlag som inte kan bokföras, makuleras detta och sänds inte tillbaka om du inte särskilt har begärt det. Kontakta gärna kassören om du är tveksam kring vad som fungerar som bokföringsunderlag. När du sänder in en faktura eller ett kvitto intygar du samtidigt att kostnaden i underlaget: är betald i sin helhet av dig. inte är bokförd i någon annan organisation. har en direkt koppling till den affärsverksamhet du bedriver inom ramen för Kreativt Kooperativ. är avdragsgill enligt svensk bokföringslagstiftning. samt att du inte har skickat in ett underlag för exakt samma kostnad tidigare Observera att endast kostnader som kassören får in godkända och begripliga underlag för, kommer att bokföras. Om du själv är tveksam, får du gärna skicka in underlaget med en not om att du är tveksam, så bokför kassören underlaget om det är möjligt och lagligt. Du är alltid välkommen att kontakta kassören innan du skickar in underlag för att fråga om en kostnad är godkänd eller inte. I sällsynta fall är det orimligt svårt att få fram kvitto eller faktura för en kostnad, t ex vid löpande hyreskontrakt för mindre lokaler, där hyresvärden inte sänder ut fakturor eller avier för hyresbetalning. I sådana fall kan det räcka med att vi en gång per år får en kopia på hyresavtal e dyl, men varje betalning måste då styrkas med en betalningsverifikation från din bank. Tänk på att det inte alltid är uppenbart för kassören vad som är en avdragsgill kostnad i din bransch och att det inte alltid är lätt att förstå vad som står på kvitton och fakturor. Om du har köpt något som lika gärna hade kunnat användas privat (t ex mat eller kläder) eller om det inte är uppenbart från texten på fakturan vad som är inköpt (det står t ex "XPQ35"), skriv en förklaring på underlaget! Exempel på kostnader som inte är (fullt) avdragsgilla: Telefonräkningar. Du får ersättning med halva bruttobeloppet och ingen moms dras av. Detta beror på att din telefon räknas som privat (eftersom Kreativt Kooperativ inte godkänner att abonnemang tecknas i föreningens namn) och används av dig som anställd till viss del i tjänsten. Vi följer här de regler och rekommendationer som gäller för anställda i allmänhet. Bensin, parkeringsböter, trängselavgift, reparationer och andra kostnader för egen bil. Använder du egen bil i din affärsverksamhet, får du istället ersättning för det antal kilometer du har kört i tjänsten. Använd körjournal som finns på föreningens hemsida. Avgift till A kassa. Pensionsförsäkring. Fika, lunch m m där du är den ende som har ätit. Om du har bjudit en affärsbekant på lunch eller liknande, skriv på kvittot vilka som har ätit och vad som var syftet med måltiden. Observera att det finns gränser uppåt för hur mycket man får bjuda på (en dagens lunch går dock alltid bra). Förutom de uppenbara kostnaderna som du får kvitto eller faktura på, har du möjlighet att få avdrag (och därmed skattefria pengar) för allt sådant som en anställd får

6 ersättning för. Använder du egen bil i din affärsverksamhet, fyller du i en körjournal och får milersättning. Har du gjort en tjänsteresa, t ex för att gå en kurs eller besöka en kund på annan ort, där det har ingått minst en övernattning, fyller du i en reseräkning och får traktamente. Blanketter för detta hittar du på vår hemsida. Glöm inte heller att du kan ta upp sådant som träning/friskvård och julklappar till kunder som kostnader i din affärsverksamhet, så länge du håller dig inom de beloppsgränser som Skatteverket har satt upp. Fråga gärna kassören om vad du får "ta på firman" eller inte. Observera att det är strängt förbjudet att be en leverantör sända faktura till Kreativt Kooperativ utan att ha överenskommit detta med kassören eller ordföranden i förväg. Det är en klar fördel om det står "Kreativt Kooperativ" på fakturan, men den ska sändas till och betalas av dig. Buffert För att täcka självrisker och eventuella skadestånd och andra problem som kooperativet gemensamt kan bli ansvariga för, avsätts 5% av dina intäkter i en personlig fond som inte betalas ut så länge du är medlem. När fonden nått sitt maxvärde, för närvarande 3500kr, görs inga fler avsättningar till den. När du går ur föreningen betalas hela fondens värde tillbaka till dig. Varulager och andra investeringar Om du i din verksamhet har ett lager av färdiga varor eller andra tillgångar av väsentligt värde, ska värdet på dessa vid årsskiftet redovisas till kassören senast sista januari varje år. Om du tidigare har haft ett varulager och inte har redovisat ett uppdaterat värde på detta senast den sista januari, antar vi att du inte längre har ett varulager och bokför bort det gamla värdet (vilket innebär en försämring av ditt resultat). Utbetalningar Överskottet i din verksamhet betalar vi ut när du själv önskar. Vill du spara pengarna för framtida behov, ligger de tryggt hos oss. Det finns två typer av utbetalningar: Kostnadsersättning. Om du haft kostnader i din verksamhet som du har betalat ur egen ficka (normalfallet), får du tillbaka det du har lagt ut under förutsättning att din verksamhet totalt sett har gått ihop sig. Lön. Om dina intäkter har varit större än dina kostnader, d v s din verksamhet har gått med vinst, kan du om du vill få ut mellanskillnaden som lön. Från det belopp som används för löneutbetalning drar vi av och betalar in, först lagstadgade arbetsgivaravgifter, därefter 30% preliminär löneskatt och dessutom görs mindre avsättningar till pension och arbetsmarknadsförsäkringar. Totalt innebär det att du som nettolön för ut ungefär hälften av det ursprungliga beloppet. Du väljer själv hela tiden hur mycket och när du vill ha utbetalt av respektive typ, under förutsättning förstås att det finns ett utrymme för detta. Meddela gärna i samband med att du skickar in bokföringsunderlag om du vill ha en utbetalning, vilken/vilka typ/typer du helst vill ha och om du vill ha allt du kan få ut eller mindre.

7 Så här bokförs dina pengar i kooperativet Vi har full respekt för att du som låter Kreativt Kooperativ administrera din affärsekonomi kanske inte har full koll på redovisningens alla irrgångar och kanske heller inte har lust att fördjupa dig i frågor om debet och kredit. Det betyder inte att du behöver betrakta vårt arbete som en "svart låda", stängd för insyn och omöjlig att begripa sig på. Det är dina pengar det handlar om och du har all rätt i världen att ha full koll på vad som händer med dem. I Kreativt Kooperativs bokföring finns, något förenklat, två pengapåsar för varje medlem: Kontantkassan, som visar hur mycket pengar du är skyldig till kooperativet eller hur mycket kooperativet är skyldigt dig. Saldot i kontantkassan beräknas som skillnaden mellan dina eller dina kunders insättningar samt dina utlägg, minus dina obeskattade uttag inklusive icke inbetald kontantförsäljning. Resultatet, som visar hur mycket pengar du kan ta ut för att betala lön till dig själv, eller, om du ligger på minus, hur mycket mer pengar du måste tjäna in, innan du kan göra några uttag. Resultatet beräknas som skillnaden mellan dina intäkter och dina kostnader, allt exklusive moms. Övergångsregel: Före 2010 gjordes varje år bokslut för varje enskild medlem, där det samlade resultatet för alla tidigare år räknades ut. I och med byte av kassör och bokföringssystem hösten 2010 är detta inte längre nödvändigt, utan man kan på varje ekonomisk rapport se hur stort det samlade resultatet. Tills vidare ligger det samlade resultatet för tiden före 2010 kvar som en separat post i de ekonomiska rapporterna, men räknas ihop med senare års resultat för att komma fram till en siffra för hur stort löneutrymmet är. Blev du klokare? Då är du antagligen smartare än genomsnittet av befolkningen när det gäller bokföring. Nedanstående exempel på vad som händer vid olika vanliga affärshändelser kan förhoppningsvis tända ett Liljeholmens även hos normalbegåvade. Affärshändelse Effekt på kontantkassan Effekt på resultatet Du sänder in en faktura på en betald kostnad till kassören. Föreningens skuld till dig ökar med hela beloppet (alternativt minskar din Ditt resultat minskar med det belopp du har betalat, minus eventuell moms. Du sänder in kvitton på din egen kontantförsäljning. Du betalar in pengarna du har fått in från kontantförsäljningen till Kreativt Kooperativs bankgiro. skuld till föreningen). Föreningens skuld till dig minskar med hela beloppet (alternativt ökar din skuld till föreningen). Föreningens skuld till dig ökar med hela beloppet (alternativt minskar din skuld till föreningen). Ditt resultat förbättras med försäljningsbeloppet utan moms, minskat med 8% administrationsavgift. Ingen. Du sänder in Ingen. Ditt resultat förbättras med

8 fakturaunderlag till kassören. försäljningsbeloppet utan moms, minskat med 8% administrationsavgift. Beloppet blir dock inte omedelbart tillgängligt för löneutbetalning. Din kund betalar fakturan. Ingen Beloppet blir tillgängligt för Kooperativet betalar ut lön till dig. Kooperativet betalar ut ersättning för kostnader som du har redovisat. Ingen. Föreningens skuld till dig minskar. löneutbetalning. Ditt resultat minskas med hela det utbetalda beloppet, inklusive skatter och avgifter som inte går direkt till dig. Ingen. Förstår du fortfarande inte ska du fråga kassören och/eller ordföranden tills du har allt kristallklart för dig! Så här går du ur När du inte längre vill vara medlem i kooperativet, meddelar du detta skriftligen till kassören. Denne meddelar då hur du ligger till ekonomiskt och vad som behöver göras för att du ska vara skuldfri gentemot föreningen. Några vanliga scenarier vid utträde är: Du har en samlad vinst från din tid i kooperativet. Denna kan antingen användas för att göra en sista löneutbetalning, eller så kan du sända in kvitton på inköp du har gjort för din affärsverksamhet och får då tillbaka de pengar du har lagt ut, så länge det finns kvar ett överskott i din kontantkassa eller ditt resultat. Du har ett överskott i kontantkassan, men ingen samlad vinst. Dessa pengar betalas ut till dig direkt. Du har ett underskott i kontantkassan, men ingen samlad vinst. Dessa pengar måste du betala in till kooperativet. Du har en samlad förlust från din affärsverksamhet. Enda sättet att få bort den är att balansera upp den med intäkter, som också måste vara så stora att det från dem kan dras 8% administrationsavgift. Om du inte kan utföra något uppdrag som kan faktureras, ställer vi ut en faktura till dig själv, som du måste betala innan du kan beviljas utträde. Fakturan kan helt eller delvis betalas med eventuellt överskott i kontantkassan. Om du har startat ett eget företag, ställer vi ut fakturan till ditt nya företag och du kan då bokföra den där och dra av kostnaden. På fakturabeloppet läggs 25% moms. Från det att du gör dina sista affärstransaktioner inom kooperativet till dess att du beviljas utträde, måste det förflyta så lång tid att vi kan se att vi inte har användning för den buffert du har byggt upp, utan kan räkna den tillgodo vid den ekonomiska avslutningen. När du är skuldfri gentemot föreningen, beviljar styrelsen dig utträde och du får tillbaka din insats.

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen:

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen: Klubbens rutiner för ut- och inbetalningar Upprättad av Gunilla Mellgren 2016-07-24. Fastställd av styrelsen 2016-08-16. Kompletterad genom beslut i styrelsen 2016-09-19. Innehållsförteckning 1. Våra principer

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 22 Kassör Ekonomi är så mycket mer än pengar. För en Equmeniaförening handlar det om att skapa ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet. Men också en planering för framtiden.

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER En snabbguide till grunderna i bokföring ATT BOKFÖRA Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i ett företag, det vill säga ekonomisk aktivitet. I slutet av ett år, ett

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi Utställningar regler, arbetsfördelning och ekonomi Föreliggande dokument är i sak endast en omredigering, förtydligande och fördjupning av de tidigare dokumenten Riktlinjer för SGVK s utställningar (framtaget

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer