Användaravtal för PayPal-tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaravtal för PayPal-tjänster"

Transkript

1 PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du kan gå direkt till önskat avsnitt genom klicka på tillhörande länk. Rubrikerna och underrubrikerna nedan ska endast användas i referenssyfte och innebär ingen begränsning av respektive avsnitts omfattning. Vissa termer har specifika definitioner, vilka anges i avsnitt 15. Understrukna ord i det här avtalet och på vår webbplats utgör hyperlänkar till annan relevant information. Gå till avsnittet: 1. Vårt förhållande till dig 2. Kvalificering och typer av konton 3. Betala och överföra 4. Ta emot pengar 5. Kontosaldon och transaktionsinformation 6. Överföra e-pengar till bankkonto/lösa in e-pengar 7. Avtalsperiod och avslutande av kontot 8. Avgifter och Valutaomvandling 9. Begränsade aktiviteter 10. Ditt ansvar åtgärder vi kan komma vidta 11. Program för säljarskydd 12. Fel och obehöriga transaktioner 13. PayPals köparskydd 14. Tvister med PayPal 15. Definitioner Schema 1. Avgiftstabell Det här avtalet är ett kontrakt mellan dig och PayPal och gäller din användning av våra tjänster. Villkoren i policyn för godtagbar användning, policyn för bonus för rekommendationer av handlare och policyn för handlares presentkort, som finns på landningssidan Avtal, är införlivade i detta avtal genom hänvisningar och innehåller fler regler och villkor för tjänsterna. Ovannämnda dokument är stöddokument för tillämpningen av detta avtal. För att undanröja alla tvivel utgör varken stöddokumenten eller de delar av detta avtal som innehåller villkoren för stöddokumenten något ramkontrakt för tillämpning av EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EC) eller införandet av detta direktiv inom EU eller EES (inklusive men inte begränsat till Storbritanniens regler för betaltjänster från 2009). Alla framtida ändringar som tas upp i den policyuppdatering som redan har publicerats på landningssidan Juridiska avtal på PayPals webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i det här avtalet genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen. Detta avtal, tillsammans med andra rättsliga villkor och lagliga krav på offentliggöranden i samband med din användning av PayPal-tjänsten, kommer alltid att tillhandahållas på PayPals webbplats(er) (vanligen på landningssidan Avtal ). Den här informationen kan också skickas till dig eller visas på olika delar av PayPals webbplats(er) eller i andra sammanhang som är relevanta för din användning av tjänsterna. När du registrerar dig för tjänsterna förbinder du dig att läsa, samtycka till och godkänna alla villkor i det här avtalet (inbegripet de policyuppdateringar, policyer och belöningsvillkor som omnämns ovan). Det här avtalet delges dig och sluts på engelska. Du samtycker till att all eventuell användning av tjänsterna från din sida innebär att du godkänner avtalet och vi rekommenderar att du sparar en utskrift av avtalet (inbegripet alla policyer) för framtida bruk. PayPal kan kräva att du har ett PayPal-konto för att kunna använda tjänsterna (inklusive, utan begränsning, att göra och ta emot betalningar eller att använda PayPal för att logga in till tjänster från tredje part). VIKTIGT Det här är ett viktigt dokument som du måste överväga noga innan du bestämmer dig för om du vill använda tjänsterna. Läs villkoren i det här avtalet noggrant innan du godkänner avtalet. I det här avtalet understryks också vissa risker som är förknippade med att använda tjänsterna samt ges vägledning om hur du genomför betalningar på nätet med PayPal på ett säkert sätt. Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till regler, bestämmelser och föreskrifter relaterade till export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta. Observera följande risker och viktiga villkor som gäller din användning av tjänsterna: Risk för betalningsåterkallanden Betalningar som du har tagit emot till ditt PayPal-konto kan återkallas vid en senare tidpunkt, exempelvis om en sådan betalning omfattas av chargeback, återkallande eller krav eller på annat sätt ogiltigförklaras. Detta innebär för vissa av våra säljare att betalningar som de tagit emot på sina konton kan föras tillbaka till avsändaren eller på annat sätt avlägsnas från säljarnas konton efter det att säljarna har fått betalt och/eller levererat de sålda varorna eller tjänsterna. Ett viktigt kvalificeringskrav för att omfattas av programmet för säljarskydd är att säljaren måste skicka föremålet till den adress som anges på sidan med transaktionsdetaljer. Om föremålet levereras personligen eller om en säljare skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en jobbadress eller gåvoadress ) kan säljaren inte få ersättning enligt https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 1 / 26

2 PayPal Page 2 of 26 programmets villkor. Du kan skydda dig mot risken att betalningar återkallas från ditt konto genom att följa de kriterier som anges i PayPals program för säljarskydd och genom att följa de övriga riktlinjer för säljare som tas upp under Säkerhet som du kan nå via varje sida på PayPals webbplats. Vi kan stänga, stänga av eller begränsa din tillgång till ditt konto eller våra tjänster och/eller begränsa din tillgång till dina pengar i den mån och så länge som det rimligen kan behövas för att skydda mot risken för ersättningsansvar (se avsnitt 10.2h) om du bryter mot det här avtalet inbegripet PayPals policy för godtagbar användning eller mot något annat eventuellt avtal du ingår med oss. För att undvika tvivel kan vi permanent spärra ditt konto för brott mot avsnitt 10.6 (Information om dig). Risk att betalningar innehålls av PayPal Observera att även om du bara har ett PayPal-konto så har kontot två olika, separata funktioner, betalningsfunktionen och reservfunktionen. Vilka möjligheter du har att få tillgång till pengarna på ditt konto och att genomföra betalningstransaktioner från kontot beror på vilken av funktionerna som dina pengar vid det aktuella tillfället omfattas av. För tillämpningen av det här avtalet gäller följande: Den del av ditt konto som utgör betalningsfunktionen kallas betalningskonto. Betalningskontot är den operativa del av ditt konto som du använder för att få tillgång till dina pengar och för att genomföra betalningstransaktioner. Den del av ditt konto som utgör reservfunktionen kallas reservkonto. Du har begränsad tillgång till reservkontot och kan inte komma åt pengarna på reservkontot för att genomföra betalningstransaktioner med pengarna på reservkontot. Pengar som finns på reservkontot kan vara markerade som t.ex. utestående, inte slutförd, innehålls. Exempel på tillfällen då pengar kan hållas inne av PayPal för att minska riskerna är när pengarna ingår i någon av följande processer: Tvister Påfyllning genom banköverföring (se avsnitt 3.7) Försening i handlares behandling (se avsnitt 3.9) Reserv (se avsnitt 10.4) Betalningsgranskning (se avsnitt 4.2) Reserverad betalning (se avsnitt 10.5) Begränsad aktivitet och åtgärder som vidtas av PayPal (se avsnitt 9 och 10) Om du vill inleda en tvist via Problemhanteringscenter måste du göra det inom 180 dagar från det att du gjort din betalning. Betalningsverkställande Observera att PayPal utfärdar en giltig betalningsorder från dig via ditt betalningskonto och krediterar den leverantör av betaltjänster som anlitas av den person till vilken du skickar betalningen så fort som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag) efter det datum då du har inkommit med en giltig betalningsorder till oss. Tidpunkten för betalningens verkställande är underställd vissa villkor, och närmare detaljer kring utförande av betalningsorder anges i avsnitt 3.1 av det här avtalet. Du måste uppmärksamma sådana risker och sådan vägledning när du använder PayPal. För mer information om PayPal-tjänsten, se Viktig betalnings- och tjänsteinformation. Rubrikerna och underrubrikerna nedan ska endast användas i referenssyfte och innebär ingen begränsning av respektive avsnitts omfattning. Vissa termer har specifika definitioner, vilka anges i avsnitt 15 eller i avtalstexten. Du hittar också understrukna ord i det här avtalet och på vår webbplats. Dessa utgör hyperlänkar till annan relevant information. 1. Vårt förhållande till dig 1.1 PayPal är endast en leverantör av betaltjänster. PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B ) är vederbörligen licensierat som kreditinstitut i Luxemburg i enlighet med artikel 2 i lagen från den 5 april 1993 om den finansiella sektorn enligt tillägg ( lagen ) och övervakas av Luxemburgs kontrollmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier. PayPals huvudsakliga verksamhet består i att utfärda e-pengar och att tillhandahålla tjänster som har ett nära samband med utfärdandet av e-pengar. En beskrivning av huvuddragen i PayPals tjänster finns i dokumentet med viktig betalnings- och tjänsteinformation, som är tillgängligt via avtalslänken på PayPals webbsidor. Eftersom tjänsten begränsas till e-pengar, vilket inte kvalificerar som en insättning eller investeringsservice enligt lagen, skyddas du inte enligt Luxemburgs depositionsgaranti, som utgetts av Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). PayPal gör det möjligt för dig att göra betalningar och ta emot betalningar från tredje part. PayPal är en oberoende leverantör för alla behov. PayPal har ingen kontroll över och tar inget ansvar för de produkter och tjänster för vilka betalning sker via vår tjänst eller för dessa produkters och tjänsters laglighet. Vi går inte i god för att användarnas identitet stämmer och garanterar inte att köpare eller säljare slutför en transaktion. Observera att det finns en risk att personer du interagerar med är minderåriga eller agerar under falska förespeglingar. 1.2 Personlig integritet. PayPal ser det som mycket viktigt att skydda din integritet. Läs vår sekretesspolicy, så får du veta mer om vårt åtagande när det gäller att upprätthålla din integritet och om hur vi använder och offentliggör dina uppgifter. 1.3 Immateriella rättigheter. Webbadresserna till PayPals webbplats(er), PayPal och alla relaterade logotyper för våra produkter och tjänster som beskrivs på vår(a) webbplats(er) är antingen upphovsrättsskyddat av PayPal eller utgör varumärken alternativt registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Dessutom är alla sidhuvuden, all anpassad grafik, knappikoner och skript antingen upphovsrättsskyddade av PayPal, tjänstemärken, varumärken och/eller trade dress som tillhör PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera, ändra, förbättra eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke. Som handlare får du använda de html-logotyper som PayPal erbjuder genom våra tjänster för handlare, auktionsverktygsfunktioner eller närliggande program utan föregående skriftligt godkännande endast i syfte att identifiera dig på din webbplats som en handlare som tar emot betalning via tjänsten samt leda webbtrafik från den webbplatsen till tjänsten. Vi har dock rätt att när som helst begränsa eller återkalla detta tillstånd av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande. Du får inte ändra, modifiera eller förändra dessa html-logotyper på något sätt och inte heller använda dem på ett sätt som framställer PayPal eller tjänsten i dålig dager eller visa dem på ett sätt som https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 2 / 26

3 PayPal Page 3 of 26 antyder stöd eller rekommendation från PayPals sida. Alla rättigheter och äganderätter till och intressen i PayPals webbplats och allt dess innehåll är PayPals och PayPals licensgivares exklusiva egendom. När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll (i båda fallen för publicering på eller utanför webben) med hjälp av tjänsterna ger du PayPal-gruppen en icke uteslutande, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad (över flera nivåer) rätt att använda eventuell copyright, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i all media som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot PayPal-gruppen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du intygar och garanterar att inget av följande inkräktar på eventuella immateriella rättigheter: att du förser oss med innehåll, att du publicerar innehåll med hjälp av tjänsterna samt att PayPal-gruppen använder sådant innehåll (inklusive verk som kan härledas till det) i anslutning till tjänsterna. 1.4 Tilldelning. Du får inte överföra eller tilldela några rättigheter eller skyldigheter du har enligt detta avtal utan PayPals föregående, skriftliga samtycke. Du får inte överföra ditt konto till tredje part. PayPal förbehåller sig rätten att överföra eller överlåta det här avtalet eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt detta avtal när som helst utan ditt medgivande. Detta påverkar inte din rätt att stänga ditt konto enligt avsnitt Meddelanden till dig. Vi kommer att kommunicera med dig på det eller de språk som använts för att delge dig det här avtalet. Du samtycker till att PayPal kan delge dig meddelanden eller annan information genom att publicera informationen på PayPals webbplats(er) (inbegripet publicering av information som endast är tillgänglig för dig genom inloggning på ditt konto), skicka den via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto, skicka den via post till den gatuadress som anges i ditt konto, ringa dig på telefon eller skicka ett sms-meddelande. Du måste ha tillgång till internet och ett e-postkonto för att kunna kommunicera och ta emot information om tjänsterna. Med undantag för ändringar av det här avtalet ska sådana meddelanden anses ha mottagits av dig inom 24 timmar efter den tidpunkt då de publicerades på PayPals webbplats(er) eller skickades till dig via e-post. Om ett meddelande skickas med post anser vi det vara mottaget av dig tre arbetsdagar efter det att meddelandet skickades. Du har rätt att begära en kopia av alla eventuella offentliggöranden som krävs enligt lag (inklusive det här avtalet) från oss och vi ska tillhandahålla detta i en form som gör det möjligt för dig att lagra och reproducera informationen (t.ex. via e-post) och du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke via elektronisk kommunikation genom att kontakta PayPal på det sätt som anges i avsnitt 1.6 nedan. PayPal kan ta ut en Avgift för begäran om information (i enlighet med avsnitt 1) för att tillhandahålla en papperskopia. PayPal förbehåller sig rätten att stänga ditt konto om du drar tillbaka ditt samtycke till att motta elektroniska meddelanden. 1.6 Meddelanden till PayPal. Meddelanden till PayPal i samband med det här avtalet måste skickas med vanlig post till PayPals huvudkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department Boulevard Royal L 2449, Luxemburg. 1.7 Transaktionshistorik. Såvida inte ditt konto är begränsat kan du komma åt detaljer om dina genomförda transaktioner och annan information om ditt kontos transaktionshistorik och saldo genom att logga in på ditt konto och klicka på fliken Historik. Se avsnitt 5.1 av det här avtalet för mer information om hur du får tillgång till din kontoinformation. Du samtycker till att granska dina transaktioner via din kontohistorik istället för att få återkommande kontoutdrag via post. 1.8 Ändringar i detta avtal. Vi kan när som helst ändra, ta bort eller lägga till i detta Avtal, inklusive Avgifter och andra belopp som tillämpas på ditt Konto (som anges i avsnitt 1) (en Ändring ) genom att avisera ändringen genom publicering av en reviderad version av detta Avtal på PayPals webbplats(er). En förändring görs ensidigt av oss och du kommer att anses ha godtagit ändringen när du har fått meddelande om den. Vi ger dig två månaders uppsägningstid vid varje förändring och ändringen börjar gälla när två månaders uppsägningstid har gått ut. Två månaders uppsägningstid ska dock inte tillämpas i de fall då ändringen krävs enligt lag eller gäller tillägget av en ny tjänst, extra funktioner till de befintliga tjänsterna eller någon annan förändring som, enligt vår åsikt, varken minskar dina rättigheter eller ökar ditt ansvar. I sådana fall utförs ändringen utan föregående meddelande och får effekt omedelbart. Om du inte godkänner förändringen måste du avsluta ditt konto genom att följa kontoavslutsförfarandet som beskrivs i avsnitt 7.1. Om du inte invänder mot en ändring genom att avsluta ditt PayPal-konto inom två månaders uppsägningstid, kommer du att anses ha godtagit den. Även om du kan avsluta ditt konto när som helst och utan bör du observera att du fortfarande kan vara ansvarig efter att du sagt upp avtalet för de skulder du kan ha ådragit dig innan du sade upp avtalet. Läs vidare om våra rättigheter i avsnitt 10.3 (Kontoavslut och begränsad åtkomst). 2. Kvalificering och typer av konton 2.1 Kvalificering För att vara kvalificerad för våra tjänster måste du i) vara bosatt i något av de länder som räknas upp på sidan PayPal globalt, ii) ha full rättskapacitet för att ingå ett avtal samt iii) om du är privatperson, vara minst 18 år. Du garanterar och intygar dessutom att du inte agerar för någon annans räkning eller till förmån för någon annan när du öppnar ett konto hos oss, såvida du inte öppnar kontot för och enligt instruktioner från det företag där du är anställd, en anonym uppdragsgivare eller en förmånstagare från tredje part. Om du inte agerar på uppdrag av det företag där du är anställd, får det nya kontot endast öppnas i ditt eget namn. Det här Avtalet gäller endast Användare som bor i Sverige. Om du är bosatt i ett annat land får du åtkomst till ditt avtal från PayPals webbplats(er) i ditt land (om tillämpligt). 2.2 Privatkonton och företagskonton.vi erbjuder följande typer av konton: privatkonton och företagskonton. Såvida inte annat har avtalats får du inte ha mer än ett privatkonto och ett företagskonto. Innehavare av privatkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra privatkonton.genom att öppna ett företagskonto och godkänna villkoren så som de beskrivs i det här avtalet intygar du att du inte skapar kontot främst för privat, familje- eller hushållsbruk. Du godkänner att ditt konto omfattar betalningskonto och ett reservkonto. 2.3 Verifierad status. a. För att erhålla statusen Verifierad måste du: lägga till ett betalkort och genomföra processen för att koppla och bekräfta kortet. b. PayPal kan, från tid till annan, göra andra metoder eller förfaranden för att erhålla statusen Verifierad tillgängliga för dig. Genom att uppmärksamma en användare som Verifierad meddelar PayPal endast att den verifierade användaren har genomfört stegen i den process som krävs för att erhålla statusen Verifierad. Med hänvisning till avsnitt 1.1 innebär PayPals tilldelning av statusen Verifierad till en användare inte att PayPal garanterar, går i god för eller på annat sätt framställer att en verifierad användare kommer att slutföra en kommersiell transaktion. 2.4 PayPal som inloggningsmetod. Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som en inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. Om du erbjuder den här tjänsten så att besökare ska kunna logga in på din webbplats, app eller liknande för dina kundkonton måste du godkänna eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig. Du måste även följa eventuella specifikationer i gällande integrationsmanualer eller -riktlinjer. PayPal ger ingen garanti när det gäller identiteten på dem som använder den här inloggningsmetoden. Vi representerar dem inte heller på något annat sätt. PayPal lämnar inte ut användarens personuppgifter eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar till dig, såvida inte användaren har godkänt att vi https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 3 / 26

4 PayPal Page 4 of 26 uppger den informationen för dig. 3. Överföra pengar 3.1 Vårt utförande av din betalningsorder. Underordnat villkoren i det här avtalet (och din efterlevnad av detsamma) samtycker du till att vi utfärdar en betalningsorder från dig via ditt betalningskonto och krediterar den leverantör av betaltjänster som anlitas av den person till vilken du skickar betalningen så snart efter det datum då du har inkommit med en giltig betalningsorder till oss som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag). Detta gäller under förutsättning att du inkommer till oss med följande: a. Betalningsordern före (lokal tid för det land som ditt konto är registrerat i) på en arbetsdag. Om du skickar oss din betalningsorder efter den här tidpunkten eller på en helgdag, godkänner du att betalningsordern mottas av oss påföljande arbetsdag. b. Ett korrekt unikt id eller andra giltiga uppgifter om mottagaren eller dig, som PayPal eller den person du betalar rimligen kan begära från dig när du anger information för betalningsordern. c. All obligatorisk information som efterfrågas i relevanta betalningsflöden. d. Om det behövs, information om ditt giltiga betalningsalternativ, som har tillräckligt med pengar för att göra betalningen. e. Giltigt samtycke att godkänna betalningsordern. Sådant giltigt samtycke lämnas när du: i. klickar på Betala eller Fortsätt eller annan knapp på PayPals webbplats(er) eller PayPals betalningssystem, där du skickar oss en betalningsorder när du har skickat rätt inloggningsinformation (t.ex. e-post och lösenord) och loggat in på ditt PayPal-konto och/eller ii. har registrerat betalningsgodkännande hos tredje part där du har gett en handlare eller annan tredje part ett godkännande i förskott om att dra eller på annat sätt överföra pengar från ditt PayPal-konto för betalningen och/eller iii. instruerar oss att betala på något annat sätt, där vi kan meddela dig om när en betalningsorder utförs från tid till annan. Vår skyldighet att utföra betalningsorder i enlighet med vad som anges ovan i avsnitt 3.1 gäller endast för betalningar som verkställs: mellan användare med registrerade konton i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) samt i valutan pund, euro eller valutan för den EES-medlemsstat som inte har antagit euron som valuta. När din betalningsorder har lämnats till oss, får du inte upphäva den eller på annat sätt dra tillbaka ditt samtycke till genomförandet av betalningen, med undantag för att du kan avbryta en återkommande betalning, under förutsättning att du gör detta före slutet av den arbetsdag som ligger dagen före den dag då nästa återkommande betalning skall göras. Vi har ingen skyldighet att utföra betalningsordern om du inte har tillräckligt med pengar. PayPal förbehåller sig rätten att inte genomföra en betalning förrän det finns tillräckligt med pengar (det innebär även, utan begränsningar, att PayPal inte är skyldiga att göra upp om en återbetalning innan PayPal fått pengarna för den ursprungliga transaktionen). 3.2 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa gränser på sidan Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst. 3.3 Upphäva din överföringsgräns. För att kunna ta bort överföringsgränsen måste du lägga till ett betalkort och sedan koppla och bekräfta kortet. PayPal kan, från tid till annan, kräva att du följer andra metoder eller processer för att upphäva överföringsgränsen, eller erbjuda sådana andra metoder eller processer som en alternativ möjlighet. 3.4 Standardbetalningsalternativ. När du gör en betalning godkänner du att vi tar pengar för din räkning från din tillämpliga källa för finansiering (betalningsalternativ) för att utfärda e-pengar och för att överföra e-pengarna till mottagaren eller till ditt saldo i varje enskilt fall i enlighet med dina anvisningar och villkoren i det här avtalet. PayPal finansierar transaktionen på följande sätt: Saldo Betalningsalternativ Om du har ett saldo på ditt konto använder PayPal alltid saldot för att finansiera betalningen. Om du inte har något saldo eller om ditt saldo inte täcker hela transaktionen kommer PayPal att välja källor för att finansiera transaktionen eller den återstående delen av transaktionen i följande ordning (i den mån de aktuella betalningsalternativen är tillgängliga för användning med ditt konto): 1. Saldo (om det finns något) 2. Betalkort Återkommande betalningar Om du har ett saldo när handlaren behandlar betalningen använder PayPal ditt saldo i stället för det förvalda betalningsalternativet. Försening i Om det uppstår en försening i återförsäljarbehandlingen och du har ett saldo när handlaren behandlar betalningen och slutför transaktionen återförsäljarbehandling använder PayPal ditt saldo i stället för det förvalda betalningsalternativet. Kort som betalningsalternativ: Genom att lägga till ett betalkort som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet att automatiskt belasta det kortet för att dra pengar när kortet används som betalningsalternativ i enlighet med det här avtalet. Du kan avsluta den löpande behörigheten för ett kort genom att ta bort det som betalningsalternativ i din kontoprofil. Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares/transaktioners särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker under ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal ( Särskilda betalningsalternativ ). Din kontoöversikt kan visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att betala kvalificerade betalningar när som helst. Beloppet utgör inte e-pengar, anses inte vara en del av ditt saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar bara det belopp i e-pengar som PayPal erbjuder att utfärda och kreditera till ditt PayPal-konto vid tiden för (och endast för direktöverföring av) en kvalificerad PayPal-betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din PayPal-betalning från ett särskilt betalningsalternativ upphävs (inklusive, utan begränsningar, återkallas) av någon anledning vid ett senare tillfälle, behåller PayPal det belopp som representerar den del av PayPal-betalningen som gjordes från det särskilda betalningsalternativet och (förutsatt att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet. 3.5 Förvalt betalningsalternativ. Om du vill välja ett förvalt betalningsalternativ kan du göra det i dessa fall: https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 4 / 26

5 PayPal Page 5 of 26 a. Varje gång du gör en betalning kan du välja ett förvalt betalningsalternativ. Du kan göra det på sidan Granska din betalning genom att klicka på länken för att ändra din betalningsmetod och sedan välja bland tillgängliga betalningsalternativ. b. I din Kontoprofil Mina förgodkända betalningar. Om du har skapat en återkommande eller automatisk betalning eller godkänt att en handlare eller annan tredje part inkasserar betalningar från ditt PayPal-konto kan det vara möjligt att välja ett favoritbetalningsalternativ för alla framtida betalningar till handlaren eller en annan tredje part. Du kan göra det genom att logga in på ditt konto, välja Min profil, Mina pengar, Mina förgodkända betalningar och sedan genom att välja länkar ange ett förvalt betalningsalternativ (kan också kallas reservbetalningsalternativ). I annat fall använder vi ditt standardbetalningsalternativ. c. Begränsningar. Om du har ett saldo på ditt PayPal-konto och betalningen inte är kvalificerad för betalning från ett särskilt betalningsalternativ använder PayPal ditt saldo istället för ditt önskade betalningsalternativ. Om du har ett saldo och inte vill använda det för att finansiera din betalning måste du göra ett uttag som minskar saldot innan du initierar nästa betalning. d. Quick Pay. Om du väljer Quick Pay för dina betalningar från PayPal Mobile kan du inte välja ett annat betalningsalternativ för dina framtida betalningar från PayPal Mobile som görs med Quick Pay. Du kan avbryta din Quick Pay -inställning när som helst från din mobiltelefon. 3.6 Begränsningar av betalningsalternativ. I syfte att begränsa riskerna kan PayPal begränsa hur många betalningsalternativ som är tillgängliga för en transaktion. Om vi begränsar ett betalningsalternativ meddelar vi dig att det finns en risknivå som är högre än normalt för betalningen (till exempel och utan begränsning, en risk för att betalningen bestrids som obehörig). En sådan avisering innebär inte att någondera parten i transaktionen agerar på ett oärligt eller bedrägligt sätt. Det innebär att det kan finnas en risknivå som är högre än normalt associerad med betalningen. Betalningsalternativ kan även begränsas om du gör en PayPal-betalning via vissa tredjepartswebbplatser eller tredjepartsprogram. Om dina betalningsalternativ är begränsade kan du välja att fortsätta med transaktionen om du förstår att du kan ha färre möjligheter att lösa en eventuell tvist om transaktionen inte faller väl ut (t.ex. om ett av dina betalningsalternativ är ditt betalkort men du inte kan finansiera en PayPal-betalning med betalkort på grund av en begränsning av betalningsalternativen, kommer du inte att ha rätt till chargeback för PayPal-betalningen). 3.7 Fylla på pengar via banköverföringar. När Fyll på via banköverföringar används som betalningsalternativ begär du en elektronisk överföring från ditt bankkonto. När det gäller dessa transaktioner samtycker du till följande: 1. Påfyllning via banköverföring. En påfyllning genom banköverföring är en betalning där du anvisar din bank att göra betalning till PayPals bankkonto. Du gör detta genom att kontakta din bank direkt och ge banken PayPals kontouppgifter. Du samtycker till att PayPal när PayPal har tagit emot pengarna från din bank behåller dessa pengar fram till den arbetsdag då PayPal bedömer att det inte längre finns någon risk att betalningen återkallas på grund av NSF-risken. Fram till dess att betalningsordern har slutförts visas transaktionen som inte slutförd i din kontoinformation. PayPal har inte all den information som behövs för att ge dig tillgång till pengarna från en påfyllning via banköverföring eller en överföring av pengar på ditt betalningskonto förrän NSF-risk inte längre föreligger. PayPal gör elektroniska överföringar av de belopp du anger från ditt bankkonto via ett automatiserat clearingsystem, Automated Clearing House (förkortat ACH) (det här kan inbegripa användning av tjänsten för snabbare betalningar om: du fyller på via banköverföring; ditt bankkonto är baserat i Sverige och din bank stöder den tjänsten för den aktuella överföringen). Du samtycker till att du när du begär att PayPal gör elektroniska överföringar från ditt bankkonto godkänner att PayPal gör överföringarna och att du sedan du har godkänt överföringen inte kan avbryta den elektroniska överföringen. Du ger PayPal rätt att sända alla eventuella ACHdebiteringar som du har godkänt på nytt om de tillbakavisas på grund av otillräckliga eller oinkasserade medel. Om du avbryter en direktdebitering (inklusive, utan begränsningar, SEPA-direktdebiteringar) går du med på att gottgöra oss för värdet på eventuella varor eller tjänster som du har förbrukat med intäkterna från den direktdebiteringen. PayPals direktdebiteringstjänst i Sverige: SEPA (Single Euro Payments Area) är ett initiativ från EU-kommissionen och den europeiska banksektorn. Syftet är att transaktioner inom EU ska kunna göras på ett smidigare sätt. När PayPal har börjat använda SEPA-direktdebiteringsfullmakter ger du PayPal en sådan fullmakt varje gång du registrerar ett bankkonto hos PayPal. Detsamma gäller när du betalar med ett nytt bankkonto för första gången. Du kan komma till fullmakten och dess referensnummer (MRN) när som helst i din kontoprofil. Där kan du även avbryta fullmakten för framtida transaktioner. När du gör en elektronisk överföring från ditt bankkonto till PayPal via SEPA-direktdebitering ger du PayPal tillstånd att använda fullmakten och dra beloppet från ditt bankkonto enligt beskrivning i avsnitt 3.7. Du ger även din bank tillåtelse att ordna betalning till PayPal. Du kan begära återbetalning från banken när som helst upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringen genomfördes enligt bankens regler och villkor. Tillsammans med köpbekräftelsen informerar PayPal dig om beloppet för SEPA-direktdebiteringen samt tidsramen för när PayPal drar beloppet från bankkontot. I de fall då PayPal skickar förfrågningar om SEPA-direktdebiteringar igen på grund av att den ursprungliga betalningen återkallas får du ingen mer information om beloppet och tidsramen innan den skickas igen. 3.8 Tillbakavisade transaktioner. När du skickar e-pengar har mottagaren ingen skyldighet att ta emot pengarna, även om e-pengarna är tillgängliga för mottagaren. Du samtycker till att du inte kan hålla PayPal ansvariga för eventuella skador som följer av en mottagares beslut att inte ta emot en betalning som du har gjort via tjänsten. Vi a. återför snabbt alla eventuella återbetalda eller avvisade betalningar till ditt saldo eller i tillämpliga fall till ditt ursprungliga betalningsalternativ och b. återför till ditt saldo alla eventuella betalningar på vilka det inte har gjorts anspråk inom 30 dagar efter det datum då du initierade betalningen. 3.9 Försening i handlares behandling. När du skickar en betalning till vissa handlare godkänner du att handlaren behandlar din betalning och slutför transaktionen. En del handlare kan försena behandlingen av din betalning. I sådana fall är ditt godkännande vanligtvis giltigt i upp till 30 dagar. Du samtycker till att PayPal om du har ett positivt saldo vid den tidpunkt då du ger ditt godkännande kan behålla ett belopp motsvarande betalningen på ditt reservkonto. Betalningen kommer att hållas som utestående på ditt reservkonto till dess att handlaren slutför behandlingen av din betalning. Om betalningen kräver valutaomvandling av oss, kommer växelkursen (inklusive en för valutaomvandling) att avgöras vid den tidpunkt då handlaren behandlar betalningen och slutför transaktionen. Mellan den tid du godkänner en betalning och tiden då betalningen behandlas kan handlaren ändra betalningsbeloppet (t.ex. för skatt, frakt eller ändringar kring inköpet du har gjort från handlaren). Vid tiden för godkännandet samtycker du till att godkänna genomförandet av en betalning till handlaren på upp till det belopp som understryks som maximibelopp (eller liknande) på sidan för betalningsgodkännande. Syftet med detta är att inkludera eventuella tillkommande belopp som du ska betala till handlaren enligt senare överenskommelse mellan dig och handlaren. Du godkänner också att vi inte är skyldiga att verifiera dessa tillkommande belopp med dig när betalningen överförs och att vi kan överföra valfritt belopp upp till maximibeloppet (eller liknande formulering) på grundval av ditt godkännande och efter att ha mottagit instruktioner från handlaren rörande det slutliga betalningsbeloppet Betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar). En betalning som initierats av tredje part är en betalning där du ger ett godkännande i förhand till en tredje part (exempelvis en butik eller annan handlare du ska betala) att dra pengar från ditt PayPal-konto. Ett exempel på den här typen av betalning är att Återkommande betalningar som initierats av tredje part kan hanteras via ditt PayPal-konto (oavsett om betalningen återkommer sporadiskt eller regelbundet). Återkommande betalningar kallas ibland abonnemang, förgodkända betalningar eller automatiska betalningar. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 5 / 26

6 PayPal Page 6 of 26 Genom att ge ett Godkännande i förskott ger du den tredje parten möjlighet att dra eller återkalla betalningar med olika belopp från ditt Konto en gång eller på återkommande basis (sporadiskt eller regelbundet) tills du avbryter arrangemanget hos eller upphäver godkännandet för den tredje parten. Du tillåter och instruerar härmed PayPal att betala tredje part (eller en annan person som de utsett) belopp från ditt PayPal-konto för det du är skyldig enligt information vi får från denna tredje part. Du godkänner att PayPal inte är skyldigt att kontrollera eller bekräfta beloppet som tredje part meddelar oss i syfte att bearbeta den här typen av betalning. Du bekräftar och godkänner dessutom att betalningar som görs enligt denna bestämmelse kan vara varierande och göras vid olika tidpunkter. Om du använder PayPals funktion för platsbaserade betalningar för att göra en betalning som initierats av tredje part till en annan användare (vanligtvis en handlare) som tar emot betalningar via PayPals funktion för platsbaserade betalningar, kan du godkänna den användaren genom att välja användaren i PayPals funktion för platsbaserade betalningar. När du godkänner en sådan användare kan vi begränsa det totala beloppet som den godkända användaren kan begära från ditt konto under en specifik tidsperiod. Detta kan vi bestämma efter eget gottfinnande. Om betalningen till tredje part kräver valutaomvandling av oss, kommer beloppet för Avgiften för Valutaomvandling (enligt avsnitt 1) avgöras vid den tidpunkt då den tredje parten behandlar betalningen och slutför transaktionen. Du bekräftar att växelkursen som bestäms vid tiden för varje betalning kommer att skilja sig åt och du samtycker till att det framtida genomförandet av betalningar som initierats av tredje part baseras på varierande växelkurser. Eventuella betalningsmottagare enligt ovan nämnda godkännanden som gör en betalningsförfrågan i enlighet med den här bestämmelsen intygar härigenom följande: garanterar PayPal att de belopp de presenterar är överenskomna och har samtycke hos den Användare vars Konto debiteras (inklusive ändringar av dessa belopp) och att de informerar Användaren om debiteringen innan den görs; och godkänner också att de kommer att meddela sina kunder minst fyra veckor i förväg om vilket belopp de drar, om detta belopp har ökat på ett sådant sätt att kunden inte rimligtvis kan ha förväntat sig att betala ett sådant belopp, samt i beaktande av kundens tidigare utgiftsmönster och omständigheterna kring betalningen och att de är ersättningsskyldiga till PayPal för alla återbetalningar av sådana betalningar i enlighet med detta användaravtal. Du samtycker till att du inte kan begära en återbetalning från PayPal för en betalning som initierats av tredje part såvida inte: a. det exakta beloppet för betalningstransaktionen inte specificerades i Godkännandet när Godkännandet gjordes och det tillämpliga beloppet översteg det belopp som du rimligtvis borde ha förväntat dig att betala, med hänsyn till ditt tidigare utgiftsmönster och omständigheterna i fallet; och b. ditt medgivande till att göra betalningen som initierats av tredje part inte gavs enligt avsnitt 3.1(e); eller c. informationen om den betalning som initierats av tredje part inte tillhandahölls eller blev tillgänglig minst 4 veckor före det datum då betalningstransaktionen skickades till handlaren; och d. Du meddelar oss din begäran inom 8 veckor från det datum då betalningen gjordes, och e. du följer vår begäran att inhämta de upplysningar som vi rimligen kan kräva för att kunna granska omständigheterna i ärendet. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare uppgifter som rimligen är nödvändiga för att fastställa om ovanstående villkor har uppfyllts och för att upphäva vissa eller samtliga av dessa villkor Avbryta återkommande betalningar. Du kan avbryta en återkommande betalning när som helst upp till 1 arbetsdag före det datum då betalningen ska genomföras. Du kan avbryta en återkommande betalning genom att logga in på ditt konto och öppna fliken Inställningar. Under avsnittet Betalningsinställningar klickar du på Förgodkända betalningar och följer anvisningarna för att avbryta betalningen. Tänk på att återkommande betalningar ibland kallas abonnemang eller förgodkända betalningar. Dessutom kan du om du avbryter en återkommande betalning fortfarande vara skyldig handlaren betalning som då måste genomföras på annat sätt. När du använder PayPals funktion för platsbaserade betalningar för att godkänna en betalning som initierats av tredje part till en användare (vanligtvis en handlare) som accepterar betalning via PayPals funktion för platsbaserade betalningar kan du endast avbryta godkännandet genom att följa stegen för att avbryta ditt val av användare i PayPals funktion för platsbaserade betalningar Skicka e-pengar i flera valutor. Du kan skicka pengar i amerikanska dollar, kanadensiska dollar, euro, brittiska pund, yen, argentinska peso, australiska dollar, brasilianska real, tjeckiska koruna, danska kroner, hongkongdollar, ungerska forint, israeliska nya shekel, mexikanska peso, nyzeeländska dollar, norska kronor, filippinsk peso, polska zloty, singaporianska dollar, svenska kronor, schweiziska franc, thailändska baht och nya taiwanesiska dollar. Det kan finnas begränsningar för vart du kan skicka vissa valutor. När du skickar pengar till en handlare som har begärt en valuta som skiljer sig från din primära valuta måste du ange om du vill betala handlaren med dennes begärda valuta eller i din primära valuta (i vissa fall kanske handlaren inte ger dig ett val). Om du skickar e-pengar i en valuta som inte är din primära valuta kommer vi att följa dessa metoder: a. Om du har ett saldo i den begärda valutan, tar vi pengar för din transaktion från ditt saldo. b. Om du har ett saldo i en annan valuta kommer vi att genomföra en valutaomvandling och använda det för att finansiera transaktionen. c. Om du inte har ett saldo finansierar vi transaktionen via dina standardbetalningsalternativ Kortinformation. Om ditt kortnummer eller utgångsdatumet för ditt kort ändras kan vi skaffa denna information från våra partner inom finansiella tjänster och uppdatera ditt konto i enlighet med denna information. 4. Ta emot pengar PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning till ditt konto. 4.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en periodisk mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa gränser i Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. För att kunna höja mottagningsgränsen måste du utföra de steg som beskrivs nedan. a. lägga till ett betalkort och genomföra processen för att koppla och bekräfta kortet; b. om du har ett företags- eller Premier-konto, uppge kompletterande företagsinformation; och c. förse oss med ytterligare dokument på de sätt och i de former vi anger genom rimlig begäran. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 6 / 26

7 PayPal Page 7 of 26 Du hittar mer information om processen för att koppla och bekräfta kort på våra hjälpsidor på webbplatsen. PayPal kan, från tid till annan, kräva att du följer andra metoder eller processer för att upphäva mottagningsgränsen, eller erbjuda sådana andra metoder eller processer som en alternativ möjlighet. 4.2 Betalningsgranskning. Betalningsgranskning är en process där PayPal granskar vissa potentiellt riskfyllda transaktioner. Sådan granskning kan ske för att PayPal på rimliga grunder misstänker att en köpares betalningsinstrument och/eller konto används i samband med begränsade aktiviteter (så som dessa beskrivs i avsnitt 9) eller av andra anledningar enligt vårt rimliga gottfinnande. Om betalningsgranskning av en betalning utförs gör PayPal följande: a. Utför den betalningsorder som köparen har initierat. b. Begränsar efter eget gottfinnande köparens betalningsinstrument omedelbart efter utförandet av betalningsordern. c. Reserverar betalningen, det vill säga pengarna hålls på säljarens reservkonto. d. Meddelar säljaren om att denne ska skjuta upp leveransen av varan som köparen har köpt. e. Granskar betalningen. PayPal har inte all den information som behövs för att ge säljaren tillgång till pengarna på vederbörandes betalningskonto förrän PayPal har utfört betalningsgranskningen och funnit betalningen vara i sin ordning. Om det vid en betalningsgranskning uppdagas problem med betalningen återkallas den och pengarna återförs till köparen från säljarens reservkonto. Alla betalningar som genomgår betalningsgranskning kan fortfarande återkallas inom ramen för detta avtal, men blir kvalificerade för säljarskydd om de uppfyller kraven i policyn för säljarskydd. PayPal meddelar dig via e-post och/eller på fliken Transaktionshistorik på ditt PayPal-konto. En betalning som omfattas av betalningsgranskning är enbart en översyn av betalningen och genomförs för att minska risken för PayPal-användare som tar emot högrisktransaktioner. Granskning av en betalning innebär inte någon granskning av eller något redogörande för betalningsparternas handelsförfaranden, karaktär eller rykte från PayPals sida och ska inte anses inverka menligt på respekten för någon person. 4.3 Risk för återkallanden, återbetalningar och krav. Mottagande av en betalning till ditt PayPal-konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att e-pengar har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit e-pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen. Du bekräftar och samtycker till att en betalningstransaktion är slutförd och har tagits emot av dig även om transaktionen blir föremål för återkallande, chargeback, krav eller reservation. När du mottar en betalning är du ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt alla eventuella er om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Utöver annat ansvar är du, i händelse av Återkallande eller om du förlorar en Chargeback eller ett Krav och inte har rätt till betalning enligt Programmet för Säljarskydd, skyldig PayPal ett belopp motsvarande Återkallandet, Chargebacken eller Kravet samt våra Avgifter enligt Schema 1 (inklusive Avgift för Chargeback i tillämpliga fall) och PayPal drar i sådana fall av det aktuella beloppet från ditt Saldo. Om avsändaren av en betalning ansöker om chargeback är det kreditkortsföretaget, inte PayPal, som avgör vem som vinner chargeback-tvisten. Mer information om chargebacks finns i avsnittet om säker försäljning i texten om chargeback. Gå till Säkerhet på vår webbplats. 4.4 Ingen motverkan. Du samtycker till att inte misskreditera eller nedvärdera PayPal som betalningsmetod i din allmänna kommunikation eller med kunderna. Du samtycker till att endast extra er för användning av PayPal debiteras i enlighet med tillämplig lag. Du samtycker också till att om du vill debitera köparen någon form av extra att du, och inte PayPal, kommer att informera köparen om den begärda en. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om extra er. Du bekräftar att om du får tillåtelse att debitera extra er och du fortfarande inte meddelar köparen om detta kan det utgöra ett lagbrott av dig. 4.5 Ta emot pengar i flera valutor. Du behöver inte underhålla ett saldo i en viss valuta för att kunna godkänna betalningar i den valutan. Om du redan underhåller ett saldo i den valuta som du använder för att ta emot betalningar, krediterar vi alla mottagna betalningar i denna valuta till ditt saldo. Om du (och inte PayPal) erbjuder en valutaomvandling vid försäljningen, informerar du kunden om växelkursen och eventuella er som kommer att tillämpas på transaktionen. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om växelkursen och er. Du bekräftar att om du inte meddelar köparen växelkursen och erna kan detta utgöra ett lagbrott från din sida. 4.6 Moms. Det är ditt ansvar att fastställa vilka eventuella skatter som ska tillämpas på de betalningar du skickar eller tar emot och ditt ansvar att betala in korrekt skatt till vederbörande skattemyndighet. PayPal har inget ansvar att fastställa huruvida det finns skatter som gäller din transaktion och inte heller för att betala in skatter i samband med någon transaktion. 4.7 Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy. Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att du har offentliga policyer för återbetalning integritet som du publicerar på din webbplats. 5. Kontosaldon och transaktionsinformation 5.1 Saldon och transaktionsinformation. Du kan kontrollera ditt saldo genom att logga in på ditt konto. Viktig information om dina betalningar skickas till dig via e- post och din transaktionshistorik kommer också uppdateras och finnas tillgänglig när du loggar in på ditt konto. Du kan också komma åt en nedladdningsbar rapport i avsnittet Historik på ditt konto. I avsnittet Historik visas också alla er och alla andra belopp som debiterats ditt konto under perioden. Historik kommer endast att uppdateras och göras tillgängligt om det har förekommit någon aktivitet på ditt konto eller er har debiterats under den relevanta perioden. PayPal förbehåller sig rätten att ta ut en för att ge dig mer information eller för att tillhandahålla transaktionshistorik och annan information om er på ett annat sätt. Vi tillhandahåller transaktionsinformationen på sådant sätt att du kan lagra och återge information i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut en kopia. PayPal garanterar att detaljuppgifter om varje transaktion finns tillgänglig online under minst 13 månader från den tidpunkt då den första gången gjorts tillgänglig. Du behöver inte underhålla ett saldo på ditt konto för att göra betalningar. Ett Saldo skapas när du använder Tjänsten för att göra en Kortfinansierad betalning. Om du har ett saldo kommer du inte att få ränta eller andra intäkter på detta saldo, eftersom saldot är e-pengar och inte en insättning. 5.2 Belopp som du är skyldig oss och flera valutor. Om ett av valutasaldona på ditt konto visar att du av någon anledning är skyldig oss pengar kan PayPal kompensera för det belopp du är skyldig genom att dra av det från ditt saldo i en annan valuta eller genom att dra av de belopp du är skyldig PayPal från pengar som du tar emot på ditt konto eller pengar som du tar ut eller skickar från ditt konto eller ett annat konto och genom att dra av pengar från eventuella uttag du försöker göra. Om du under en 21 dagar lång period har ett saldo som visar att du är skyldig oss ett belopp som inte är i euro omvandlar PayPal beloppet som du är skyldig oss till euro (växelkursen och erna tillämpas på alla eventuella omvandlingar). 5.3 Risker med att ha saldon i flera valutor. Du har ansvaret för alla risker i samband med att ha saldon i flera valutor (inklusive men inte begränsat till risken att dessa saldons värde fluktuerar när växelkurserna ändras, vilket på längre sikt kan resultera i att saldonas värde sjunker avsevärt). Du samtycker till att inte använda flera valutor i syfte att bedriva spekulativ valutahandel. 5.4 Kvittning mot saldon. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella er, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal-gruppen. Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana er och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 7 / 26

8 PayPal Page 8 of 26 dig. 5.5 Säkerhetsrätt. Som garanti för ditt uppfyllande av det här avtalet beviljar du PayPal ett juridiskt anspråk på avkastningen från ditt konto som en säkerhet för alla eventuella belopp du är skyldig oss. I juridiska termer kallas detta lien och security interest ungefär säkerhetsrätt till ditt konto. 6. Överföra e-pengar till bankkonto/lösa in e-pengar 6.1 Hur du överför e-pengar till bankkonto/löser in e-pengar. Du kan överföra pengar genom att överföra dem elektroniskt till ditt bankkonto eller, om du är registrerad som användare av en Uttagsregion för Kreditkort, ditt märkta MasterCard eller Visa-kort. I vissa jurisdiktionsområden är det tillåtet att överföra pengar antingen till ditt bankkonto eller till ditt kort. Det bankkonto där du begär att de inlösta e-pengarna ska sättas in måste vara denominerat i samma valuta som hemvalutan för ditt konto. Saldon måste lösas in i din hemvaluta se avsnitt 6.4 om ditt konto har ett saldo i flera valutor. 6.2 a. Överförings-/inlösningsgränser. Du samtycker till att tillgodose vår begäran om att verifiera din identitet innan vi löser in e-pengar åt dig så att vi kan minska risken för bedrägeri eller på annat sätt uppfylla våra förpliktelser för att bekämpa penningtvätt eller andra lagliga förpliktelser. Du kan visa din uttagsgräns, om det finns någon, genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa gränser under Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta ut genom vår tjänst. b. Metoder och tider för verkställande. i. Allmänt. Inlösentransaktioner från Betalningskontot kommer att verkställas inom de tidsfrister som anges i avsnitt 3.1. ii. Granskning av transaktioner.vi kan granska ditt uttag för att minska risker och/eller för att förebygga penningtvätt och kontrollera om någon Begränsad aktivitet (beskrivs i avsnitt 9) äger rum ("Inlösenrisk"). Om en inlösenrisk identifieras av oss förbehåller vi oss rätten att begränsa ditt betalningsinstrument och/eller avvisa betalningsordern. När du uppmanar oss att utföra inlösen kan vi betrakta detta som en framtida daterad betalningsorder som vi kommer att utföra inom de tidsramar som anges i avsnitt 3.1, så snart vi har fastställt att inlösenrisken har upphört. Om vi släpper begränsningen och/eller fortsätter att behandla ditt uttag godkänner du att datumet för betalningen sker den arbetsdag då gränsen hävts. 6.3 Upphäva din överföringsgräns. För att kunna upphäva överföringsgränsen måste du lägga till ett kreditkort och genomföra processen för att koppla och bekräfta kortet. PayPal kan, från tid till annan, kräva att du följer andra metoder eller processer för att upphäva överföringsgränsen, eller erbjuda sådana andra metoder eller processer som en alternativ möjlighet. 6.4 Överföra pengar till bankkonto i flera valutor. Om ditt saldo omfattar flera olika valutor kan du välja mellan dessa när du tar ut pengar, men om inte annat avtalats görs uttaget i din hemvaluta. 7. Avtalsperiod och avslutande av kontot 7.1 Avtalsperiod och hur du avslutar kontot. Avtalsperioden löper från det att du framgångsrikt registrerar dig för ett PayPal-konto till dess att avtalet av någon anledning sägs upp. Med reservation för bestämmelserna i avsnitt 7.2 kan du när som helst avsluta ditt konto och säga upp det här avtalet genom att logga in på ditt konto, klicka på Min profil, gå till Mina inställningar och klicka på länken Avsluta konto och sedan följa anvisningarna. När kontot avslutas avbryts alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ. Du måste ta ut ditt saldo senast vid den tidpunkt då du avslutar ditt konto och säger upp det här avtalet. Du hittar mer information om att avsluta ditt konto på våra hjälpsidor på webbplatsen. 7.2 Begränsningar gällande avslutande av konto. Du får inte avsluta ditt konto för att undvika utredning. Om du försöker avsluta ditt konto medan vi håller på att genomföra en utredning kan vi reservera dina pengar i upp till 180 dagar för att skydda PayPal eller tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, er, böter, straff och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Du förblir ansvarig för alla de förpliktelser du har i samband med ditt konto även efter det att kontot har avslutats. 7.3 Outkrävda saldon på vilande konton. I enlighet med den återstående delen av detta avsnitt, är inte e-pengar som reserverats på ditt konto föremål för några begränsningar varken i fråga om tid eller giltighet. Om du inte använder ditt konto under en period av tre år kan kontot avslutas. När kontot har avslutats kan vi använda den information som du har gett oss för att försöka att skicka pengar till dig som inlösen för e-pengarna på ditt konto. Om informationen inte är korrekt och vi kan inte genomföra betalningen till dig, kan vi sätta in (på din bekostnad) dina e-pengar på Luxemburg Caisse de Consignation vid Trésorerie de l'état, 3, rue du St- Esprit, L 1475, Luxemburg, telefon , fax Caisse de Consignations gällande villkor, i synnerhet med tanke på er och skatter, kan erhållas Caisse de Consignation, Trésorerie de l Etat. För att undanröja alla tvivel är inte Trésorerie de l'état, Caisse de Consignation en operativ enhet inom PayPal, utan en avdelning inom Luxemburgs finansförvaltning som verkar under Luxemburgs finansministerium. Kontakta PayPals kundtjänst på det telefonnummer som finns på PayPals webbplats(er) om du har några frågor om pengar som funnits på ditt konto då det stängts i enlighet med detta avsnitt Avgifter och valutaomvandling 8.1 Avgifter. Avgifter för Användare registrerade i Sverige redovisas i Schema 1 nedan. För att undanröja alla tvivel: en Användare med ett PayPal-konto som inte är registrerat i Sverige är skyldig att betala PayPal de er som anges i Användaravtalets villkor så som de tillämpas i det land där Användaren är registrerad eller de Avgifter som anges i den Avgiftstabell som gäller för det land där Användaren är registrerad och som finns tillgänglig via sidfoten på varje sida på PayPals webbplats. Om andra Avgifter tas ut för tjänster eller funktioner som inte nämns nedan meddelas du om dessa Avgifter på PayPal webbplats(er) där de aktuella tjänsterna eller funktionerna erbjuds eller tillhandahålls. 8.2 Valutaomvandling. Om din transaktion inbegriper en valutaomvandling via PayPal, genomförs den med den växelkurs som PayPal får från finansinstitut, vilken anpassas kontinuerligt i enlighet med marknaden. Växelkursen justeras regelbundet och kan tillämpas omedelbart och utan föregående meddelande. Växelkursen innehåller en behandlings uttryckt som en viss procent på den partivalutakurs som PayPal betalar för utländsk valuta och den går till PayPal. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 8 / 26

9 PayPal Page 9 of 26 När PayPal erbjuder valutaomvandling på försäljningsstället får du se den exakta växelkursen som kommer att tillämpas på transaktionen innan du går vidare för att godkänna betalningstransaktionen. Genom att gå vidare med ditt godkännande av betalningstransaktionen samtycker du till valutaomvandling på basis av växelkursen. Du kan välja bort valutaomvandling via PayPal innan du slutför din betalning genom att välja Andra omvandlingsalternativ på sidan Granska din information under betalningen. I de fall där valutaomvandling erbjuds av handlaren, och inte av PayPal, vid försäljningstillfället och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och er har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling. Verktyget Valutaomvandlare nås via ditt konto och används för att se vilka växelkurser som tillämpas vid varje given tidpunkt. I de fall då din betalning finansieras med Betalkort och kräver en valutaomvandling, samtycker du till och godkänner att PayPal omvandlar valutan istället för din Betalkortsutgivare/ En Valutaomvandlings (som definieras i Schema 1 av det här Avtalet) tillämpas alltid när PayPal utför en valutaomvandling. 9. Begränsade aktiviteter 9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte: a. Bryta detta avtal (inklusive, men inte avgränsat till, öppna flera PayPal-konton eller bryta mot kortbehandlingsavtalet, vår policy för godtagbar användning eller något annat avtal som du har ingått med PayPal (inklusive en policy)); b. Bryta mot lag, statut, kontrakt eller förordning (inklusive, men inte avgränsat till sådana som reglerar finansiella tjänster inklusive sådana som syftar till att förhindra penningtvätt, skydda konsumenter, förhindra illojal konkurrens, diskriminering och vilseledande marknadsföring); c. Inkräkta på PayPals eller tredje parts copyright, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, eller på rätten till offentlighet eller integritet; d. Agera på ett sätt som är obscent, ärekränkande, smädande, utgör olaga hot eller olaga trakasseri; e. Tillhandahålla falsk, felaktig eller missvisande information; f. Underlåta att förse oss med mer information om dig och din affärsverksamhet som vi rimligen kan begära; g. Skicka eller ta emot pengar som vi rimligen kan anse vara potentiellt relaterade till bedrägeri eller obehörig användning; h. Vägra att samarbeta vid en undersökning eller tillhandahålla bekräftelse av din identitet eller av information du tillhandahåller oss; i. Försöka att sälja samma sak två gånger eller vidta någon åtgärd som kan leda till otillbörligt berikande under pågående tvist genom att ta emot eller försöka ta emot pengar från både PayPal och säljaren, banken eller betalkortsföretaget för samma transaktion; j. Använda ett anonymiserande ombud; k. Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter; l. Sköta din verksamhet eller använda tjänsterna på ett sätt som medför eller kan medföra klagomål, tvister, krav, återkallanden, chargebacks, er, böter, straff och andra skulder till PayPal, en användare, en tredje part eller dig själv; m. Missbruka (som köpare eller säljare) vår webbprocess för tvistlösning och/eller PayPals köparskydd; n. Åstadkomma att PayPal får ta emot ett oproportionerligt antal krav som avslutats till fördel för anmälaren i fråga om ditt konto eller din verksamhet. o. Ha ett kreditomdöme från ett kreditupplysningsföretag som indikerar att din användning av tjänsterna är behäftad med en hög risknivå; p. Använda kontot eller tjänsterna på ett sätt som PayPal, Visa, MasterCard, American Express eller vår inlösande bank och/eller våra betalningsprocessorer har anledning att tro utgör ett missbruk av bankens återbetalningsprocess, kreditkortssystem eller ett brott mot kreditkortsföretagets regler; q. Låta ditt konto ha ett saldo som motsvarar ett belopp som du är skyldig oss. r. Genomföra aktiviteter som utgör eller kan utgöra en kredit- eller bedrägeririsk, en plötslig ökning av exponeringen eller en betydande eller på annat sätt skadlig exponeringsnivå (vilket PayPal har rimliga skäl att anse, grundat på tillgänglig information). s. Använd ett betalkort med ditt konto för att ge dig själv ett kontantförskott (eller hjälpa andra att göra det). t. Komma åt tjänsterna från ett land som inte finns med på sidan PayPal globalt; u. Avslöja eller distribuera annans användaruppgifter för eller till tredje part, eller använda dessa uppgifter i marknadsföringssyften utan mottagarens uttryckliga tillstånd; v. Skicka oönskade e-postmeddelanden till en användare eller använda tjänsterna för att ta emot betalning för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e- postmeddelanden till tredje parter; w. Vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur; x. Underlätta för virus, trojaner, maskar, eller andra datorprogram som kan skada, negativt påverka, i hemlighet spärra eller tillägna sig system, data eller information; y. Använda robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera vår webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från oss; z. Använda någon enhet, programvara eller rutin för att gå förbi våra rubriker för robot exclusion, eller störa eller försöka störa vår webbplats eller våra tjänster; aa. Kopiera, reproducera, kommunicera till tredje part, förändra, modifiera, skapa härledda verk av, offentligen visa eller konstruera innehåll från PayPals webbplats/-er utan skriftligt tillstånd från oss eller tillämplig tredje part; https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 9 / 26

10 PayPal Page 10 of 26 ab. Vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningsprocessorer, eller andra leverantörer; ac. Använda tjänsten för att testa kreditkortsbeteenden; ad. Avslöja ditt/dina kontolösenord för någon annan, inte heller får du använda någon annans lösenord. Vi åtar oss inget ansvar för förluster som du ådrar dig, inklusive, men inte begränsat till, orsakade av att annan person använder ditt konto till följd av missbruk av lösenord; ae. Vidta, eller underlåta att vidta, eller försöka vidta eller underlåta att vidta, annan åtgärd som kan påverka funktionen hos tjänsten eller hos aktiviteter som utförs av oss som en del av tjänsten eller på annat sätt än vad som är förenligt med detta avtal; af. Be om eller skicka en privat transaktionsbetalning för en handelstransaktion. ag. Tillåta att din användning av tjänsten utgör en risk för PayPal så att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorister samt andra föreskrivna skyldigheter (inklusive, utan begränsningar, där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att höja din gräns för att överföra, ta emot eller ta ut pengar enligt avsnitten 3.3, 4.1 och 6.3 eller där du utsätter PayPal för risken att dömas med regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner); eller ah. Integrera eller använda någon av tjänsterna utan att helt följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal. Du är införstådd med att engagemang i ovanstående begränsade aktiviteter minskar din eller andra PayPal-kunders säkra åtkomst och/eller användning av dina betalningsinstrument, ditt konto eller av tjänsten i allmänhet. 9.2 Så här skapar du säkra betalningsinstrument. Du samtycker till att genomföra följande åtgärder för att hålla dina betalningsinstrument säkra: a. Inte bedriva några begränsade aktiviteter. b. Förvara information om dina betalningsalternativ, lösenord och pinkoder på en säker plats. c. Låt inte någon annan ha eller använda dina betalningsalternativ eller lösenords- och pinkodsuppgifter. d. Röj inte information om dina betalningsalternativ, lösenord eller pinkod utom när tjänsterna används. e. Skriv aldrig ditt lösenord eller din pinkod på ett sätt som kan förstås av någon annan. f. Välj inte ett lösenord eller en pinkod som är lättare att komma ihåg, eftersom det är en sekvens med bokstäver och siffror som kan vara enkla att gissa. g. Var försiktig så att ingen ser ditt lösenord eller din pinkod när du använder det. h. Kontrollera att du har loggat ut från alla program som är kopplade till betalning när du inte använder enheten för att komma åt tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. om du delar enhet med andra eller använder den via en osäker offentlig internetanslutning, som i kostnadsfria Wi-Fi-områden). i. Försök att inte använda funktioner som sparar eller lagrar lösenord och pinkoder i enheten. j. Följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt betalningsinstrument. k. Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt konto från en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress som inte finns registrerad hos oss. l. Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten på de privata elektroniska enheter från vilka du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, använda pinkod och/eller lösenordsskyddade personligt konfigurerade enhetsfunktioner för att använda tjänsterna). Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto. 10. Dina skyldigheter åtgärder vi kan komma att vidta 10.1 Dina skyldigheter. a. Du ansvarar för alla återkallanden, chargebacks, er, böter, straff och andra uppkomna skulder till PayPal och PayPal-användare eller en tredje part som orsakas av din användning av tjänsterna och/eller som följer av ditt åsidosättande av detta avtal. Du samtycker till att ersätta PayPal, en användare eller en tredje part för alla sådana skyldigheter. b. Kravansvar under PayPals köparskydd. Oaktat något annat avsnitt i detta avtal gäller att om PayPal fattar ett slutligt beslut om att du förlorar ett krav som har ställts direkt på PayPal åläggs du att ersätta PayPal för detta. Se avsnitt 13 (och främst avsnitt 13.7b) angående hur PayPals köparskydd kan påverka dig som säljare. Ditt ansvar kommer att omfatta hela inköpspriset av objektet och de ursprungliga fraktkostnaderna (och i vissa fall kanske du inte får tillbaka objektet). PayPals säljarskydd kan täcka ditt ansvar, se avsnitt 11 nedan. c. Återbetalning av din skuld. I händelse av att PayPal har fordringar på belopp som du är ansvarig för kan PayPal omedelbart avlägsna dessa belopp från ditt saldo (om de finns tillgängliga). Om pengarna som är tillgängliga på ditt konto inte täcker dina skulder förbehåller PayPal sig rätten att driva in din skuld till PayPal genom att använda betalningar som tas emot på ditt konto för såvitt du inte accepterar återbetalning till PayPal på annat sätt. PayPal kan även kräva in fordringar på dig på juridisk väg, inklusive, men inte begränsat till, via anlitande av inkassobyrå. d. Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner. Om en köpare registrerar ett krav, en chargeback eller ett återkallande för en betalning du erhållit kommer PayPal att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för krav, chargeback eller återkallande. Genom denna åtgärd begränsar vi inte din användning av kontot när det gäller andra pengar än de som tvisten gäller, eller som omfattas av kravet, en chargeback eller återkallandet, om vi inte har ett annat skäl till detta. Om du vinner tvisten eller om betalningen är kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals säljarskydd upphäver vi reservationen och återställer åtkomsten till tillämpliga pengar. Om du förlorar tvisten drar PayPal pengarna från ditt konto. Den här processen gäller även för alla krav som en köpare anmäler hos ebay via ebays lösningsprocess om du har godkänt att ebay använder ditt PayPal-konto för att betala belopp som du är skyldig ebay eller köparen (som kan vara fallet) i enlighet med villkoren för ebays lösningsprocess ( godkända belopp ) och ebay har meddelat oss om kravet. I den utsträckning som de här bestämmelserna följs godkänner du och anvisar PayPal att behandla betalningar av alla godkända belopp från ditt PayPal-konto till ebay eller till https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 10 / 26

11 PayPal Page 11 of 26 som de här bestämmelserna följs godkänner du och anvisar PayPal att behandla betalningar av alla godkända belopp från ditt PayPal-konto till ebay eller till köparen (som kan vara fallet) i enlighet med ebays anvisningar till PayPal. Du godkänner även att PayPal kan behandla ditt godkännande och dina anvisningar för betalningen av ett godkänt belopp som avbrutna och PayPal har inget ansvar att genomföra en sådan betalning om PayPal (enligt eget gottfinnande) bedömer att kravet hade kunnat avgöras till din fördel om det hade lämnats in till PayPal. Alla krav som lämnats in direkt till ebay styrs enbart av ebays policy. Villkoren för PayPals program för säljarskydd täcker inte säljare vad gäller krav som köparen lämnar in direkt till ebay Åtgärder från PayPals sida. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig från återkallanden, chargebacks, krav, er, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande: 1. Vi får när som helst och utan ansvar, stänga av, spärra, begränsa, stänga eller avbryta din rätt att använda dina betalningsinstrument eller ditt konto helt eller för en viss transaktion, vilket i sin tur kan stänga av, spärra, stoppa eller avbryta åtkomst till ditt konto eller tjänster (som till exempel begränsad åtkomst till något av dina betalningsalternativ och din möjlighet att skicka pengar, göra uttag eller ta bort ekonomisk information). Vi kommer normalt i förväg meddela varje upphävande eller annullering men vi får, om det är rimligt att göra detta (om du t.ex. bryter mot detta avtal eller om vi anser det tillrådligt av säkerhetsskäl), avbryta eller dra in din rätt att använda dina betalningsinstrument eller ditt konto utan föregående meddelande. 2. Spärra ditt konto och/eller hålla inne pengar på reservkontot (inklusive, men inte avgränsat till, i mer än 180 dagar om PayPal så kräver, där PayPals rättigheter enligt avsnitt 10.2 uppkommer till följd av ditt engagemang i den begränsade aktivitet som anges i avsnitt 9.1.); 3. Vägra en viss betalningstransaktion när som helst av någon anledning och endast åläggas att tillhandahålla information om avslaget och skälen för detta, samt hur du, om möjligt, kan lösa problemet, på begäran och under förutsättning att det inte är förbjudet enligt lag; 4. Vi får återkalla en betalning inklusive, om så är lämpligt, till avsändarens Betalningsalternativ) som strider mot vår Policy för Godtagbar Användning eller avsnitt 9, eller som vi har rimliga skäl att misstänka strider mot vår Policy för godtagbar användning eller avsnitt 9; 5. Vi får kontakta tredje parter och avslöja uppgifter om de begränsade aktiviteterna på det sätt som anges i vår sekretesspolicy; 6. Vi får begära information från dig eller på annat sätt uppdatera felaktig information du angett. 7. Vi kan vägra att tillhandahålla våra tjänster till dig i framtiden; 8. Vi kan reservera dina pengar i den utsträckning och under så lång tid som rimligen behövs för att skydda mot risken för ersättningsansvar. Du bekräftar att, som en icke uttömmande beskrivning: i. PayPals risk för ersättningsansvar i samband med kortfinansierade betalningar som du tar emot kan föreligga tills dess att risken för en chargeback som avgörs till förmån för betalaren/köparen (enligt kortbetalningsreglerna) har upphört. Detta beror på vissa faktorer, inklusive och utan begränsning till: a. Den typ av varor eller tjänster för vilka du tar emot betalningar, eller b. Tidsramen för leverans av varor eller utförande av tjänster som du tar emot betalningar för (t.ex. försäljning av evenemangsbiljetter flera månader före evenemangsdatum kan utgöra en högre och mer bestående risk för chargebacks än försäljning av de flesta andra varor eller tjänster); ii. PayPals risk för ersättningsansvar i samband med ett krav eller en tvist som uppstår till följd av en mottagen betalning kan pågå under den tid som det tar för parterna att avgöra kravet eller tvisten och alla överklaganden av kravet eller tvisten i enlighet med avsnitt 13 i detta avtal; iii. PayPals risk för ersättningsansvar ifall du drabbas av insolvens kan föreligga under så lång tid och i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar PayPal från att vidta rättsliga åtgärder mot dig; och iv. Om du låter ditt konto ha ett saldo motsvarande ett belopp som du är skyldig PayPal, kan PayPals risk för ersättningsansvar föreligga under den tid och i den utsträckning som du är skyldig PayPal detta belopp. 9. Vi kan vidta juridiska åtgärder mot dig. 10. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd. Om inte annat har uppgivits av oss får du inte använda eller försöka att använda ditt betalningsinstrument eller konto när det är spärrat eller stängt. Du måste se till att alla avtal med handlare eller annan tredje part som innefattar betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar) som dras från ditt konto avbryts omedelbart efter uppsägning, suspension eller avstängning av kontot. Du förblir ansvarig enligt detta avtal när det gäller alla er och andra belopp som uppstår vid användning av ditt konto när som helst, oberoende av uppsägning, suspension eller avstängning Kontoavslut och begränsad åtkomst. Vi kan efter eget gottfinnande avsluta ditt konto och bryta detta avtal med dig när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan även avsluta ditt konto och bryta detta avtal när som helst om du bryter mot villkoren i detta avtal. Om vi avslutar kontot meddelas du om att kontot avslutats och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto, och du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat. Om vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt godkännande, kan vi också stänga av eller begränsa åtkomsten till ditt konto eller till våra tjänster (som till exempel begränsat tillträde till något av dina betalningsalternativ och din möjlighet att skicka pengar, göra uttag eller ta bort ekonomisk information). Om vi på annat sätt begränsar åtkomsten till ditt konto kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att begära ett återställande av åtkomsten om så är lämpligt Reserverade pengar. PayPal kan efter eget gottfinnande reservera pengar på ditt konto när PayPal har rimliga skäl att tro (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten för reserven och efter eget gottfinnande om det ser som en godtagbar risk för PayPal under alla omständigheter) att det kan finnas en risknivå som är högre än den godtagbara risk som är förknippad med ditt konto. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto kommer de att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som utestående i PayPal-saldot. Om ditt konto är föremål för en reservation kommer PayPal att skicka dig ett meddelande som anger villkoren för reserver. Villkoren kan kräva att en viss procentandel av de belopp som överförts till ditt konto reserveras för en viss tidsperiod, eller att en viss summa pengar kommer att hållas i reserv, eller någonting annat som PayPal bedömer är nödvändigt för att skydda mot riskerna med ditt konto. PayPal kan ändra villkoren för reserver när som helst genom att meddela dig de nya villkoren. Du kan avsluta ditt konto om du motsäger dig reservationen. Om ditt konto har avslutats av någon anledning har vi rätt att hålla reserven i upp till 180 dagar. När risken för konton hanteras kan vi också begränsa det belopp du omedelbart kan ta ut eller ändra tidsåtgången eller betalningsmetoden för uttag, kvittning av belopp från ditt saldo och/eller kräva att du, eller en person som i samband med dig ingår i andra former av säkerhetsarrangemangen med oss (t.ex. genom att tillhandahålla en garanti eller att kräva att du sätter in pengar hos oss som säkerhet för dina förpliktelser mot oss eller tredje man). Du samtycker även till att förbinda dig att, på egen bekostnad, vidta ytterligare åtgärder (inklusive, utan begränsning, uppvisa alla nödvändiga dokument och registrera alla former av dokument som rimligen kan krävas för att göra det möjligt för oss att utföra någon form av säkerhetsintresse eller på annat sätt) som krävs för att upprätta en reserv eller annan form av säkerhet på ett sätt som rimligen fastställs genom oss Reserverad betalning a. Du är införstådd med att antingen: https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 11 / 26

12 PayPal Page 12 of 26 i. Du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller ii. det finns en risknivå som är högre än en godtagbar risknivå eller exponering som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och som efter eget gottfinnande kan anse det vara en godtagbar risk eller exponering för PayPal under alla omständigheter), kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som utestående i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner). a. PayPal kan upphäva reservationen för betalningen enligt denna bestämmelse när PayPal bedömer att transaktionsrisken, eller risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto inte längre existerar. Observera att om du trots ovanstående får ett krav, en tvist, chargeback eller återkallande för transaktionen som reservationen gäller, kan dessa pengar (eller ett belopp som motsvarar aktuell betalning) hållas på ditt reservkonto tills frågan har lösts enligt detta avtal. b. Du samtycker till att förse PayPal med den information som PayPal rimligen kan begära för att kunna fastställa huruvida transaktionsrisken eller risken eller exponeringen av ditt konto har upphört. Du kan avsluta ditt konto om du motsäger dig reservationen enligt denna bestämmelse. Om ditt konto har avslutats av något skäl har PayPal rätt att reservera en betalning enligt denna bestämmelse under en period på upp till 180 dagar från det datum då de fullständiga förpliktelserna enligt avtalet för försäljningen (som betalningen i fråga avser) har avslutats Information om dig a. PayPal förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från dig, utöver vad som anges i detta avtal, i syfte att uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt. Du accepterar att efterleva våra önskemål om ytterligare information som vi rimligen kan begära i syfte att uppfylla våra skyldigheter att förhindra penningtvätt. Detta kan innefatta, men inte avgränsas till, att begära att du faxar, mejlar eller på annat sätt tillhandahåller oss vissa identitetshandlingar. Du accepterar även att på rimlig begäran på egen bekostnad tillhandahålla oss information om dina finanser och din verksamhet, inklusive, men inte avgränsat till, dina senaste finansiella rapporter (certifierade eller inte) samt rapporter om handläggningstjänster (om detta är tillämpligt). 11. Program för säljarskydd 11.1 Vad är PayPals säljarskydd? Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ( betalningsmottagare ), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl: a. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en obehörig betalning, eller b. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits, där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive, men inte avgränsat till, kvalificeringskraven i avsnitt 11.6) PayPals säljarskydd omfattar: a. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp via ebay (i hela världen och där PayPal accepteras); och b. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp utanför ebay. PayPals säljarskydd gäller inte krav, chargebacks och/eller återkallanden av det skälet att det köpta inte stämde med beskrivningen (SNAD) och inte heller objekt som du levererar eller som hämtas personligen Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd? PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en chargeback eller ett återkallande och chargeback-en upphävs, om tillämpligt. a. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning: Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto. Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet. Potentiella förluster för oss eller våra användare. b. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av. c. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återkallande? PayPal kommer att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för kravet, chargeback eller återkallandet. Se avsnitt 10.1.d för mer information om den tillfälliga reservationsprocessen Om betalningen inte omfattas av PayPals säljarskydd kommer PayPal att ta ut pengar från ditt konto och returnera betalningen till köparen. Dessutom är du ansvarig för PayPals chargeback-, om tillämpligt Kvalificeringskraven Vilka är villkoren för PayPals säljarskydd? Om du har tagit emot mer än per månad minst en gång under en sammanhängande period av 6 månader på ditt PayPal-konto och/eller om du tar ut en extra för användning av PayPal (när gällande lag tillåter att du tar ut en extra ), är du inte kvalificerad för PayPals säljarskydd och Avsnitt 11.5 tillämpas på dig såvida inget annat överenskommits mellan dig och PayPal. PayPal kommer att granska dina kvalifikationer för säljarskydd i oktober och april varje kalenderår. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 12 / 26

13 PayPal Page 13 of 26 För att kvalificera dig för PayPals säljarskydd måste samtliga av följande krav uppfyllas: a. Du måste respektera de krav som anges i avsnitt 11.3 i förhållande till ditt PayPal-konto. b. Objektet måste vara ett fysiskt, materiellt gods. c. Transaktionen måste vara märkt av PayPal som kvalificerad eller delvis kvalificerad för PayPals säljarskydd på kontosidan Transaktionsuppgifter. d. Om den är markerad som kvalificerad gäller skydd mot både obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits. e. Objektet måste skickas till leveransadressen som anges på sidan Transaktionsdetaljer. Om objektet levereras personligen eller om betalningsmottagaren skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en jobbadress eller gåvoadress ) kan du inte få ersättning enligt villkoren i PayPals säljarskydd. f. Du får åtkomst till sidan Transaktionsuppgifter genom att logga in på ditt PayPal-konto, välja Transaktionshistorik och sedan välja Detaljer för transaktionen. g. Följ de fraktkrav som anges nedan. h. Du måste godkänna en betalning från ett PayPal-konto för köpet (delvis betalning och/eller avbetalning räknas inte). Svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information som PayPal rimligen kan behöva för att undersöka ärendet inom rimlig tid Vilka fraktkrav finns? Leveranstyp Skydd mot obehörig betalning Skydd mot objekt som inte har mottagits Nationellt/internationellt Fraktbevis Leveransbevis Om betalningen är för varor som är förbeställda eller skapas vid beställning ska frakten göras inom fraktpolicyn eller andra specifikationer på handlarens webbplats Vad är ett fraktbevis? Onlinedokument eller fysiska dokument från ett postföretag som omfattar följande: a. Statusen skickad (eller motsvarande) samt datum när den skickades. b. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet). c. Officiellt godkännande av transportbolaget (t.ex. en poststämpel, mottagningsbevis eller onlinespårningsinformation). Om du får ett leveransbevis innebär det att du inte behöver något fraktbevis Vad är ett leveransbevis? Onlinedokumentation från ett postföretag som omfattar följande: a. Statusen levererad (eller motsvarande) samt datum när den skickades. b. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet) Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte är kvalificerade för PayPals säljarskydd? a. Immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och tjänster. b. Objekt som du levererar (eller som hämtas) personligen. c. Transaktioner som görs via Zong, Website Payment Pro (PayPals Direktbetalning och Virtuell terminal). d. Krav, Chargebacks och Återkallanden som avser Objekt som inte stämmer med beskrivningen. e. Objekt som köps via systematiska listor. f. Överklaganden som görs direkt till PayPal i problemhanteringscentret på webben enligt avsnitt 13 i det här avtalet. 12. Fel och obehöriga transaktioner 12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken Historik. Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) den enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan överföra pengar från ditt konto utan din tillåtelse (gemensamt kallat Otillbörlig kontoåtkomst ). Du måste omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att något annat problem har inträffat på ditt konto. För att kunna meddela PayPal omedelbart om någon av ovanstående händelser rekommenderar vi att du noga övervakar ditt konto regelbundet. Vi kommer inte att hålla dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto, under förutsättning att vi är övertygade om att du inte har agerat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod eller din enhet medan du är inloggad på tjänsterna. Vi håller dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto om vi har bevis på att du har handlat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod, att du har handlat på ett bedrägligt sätt, eller om du med uppsåt eller grov vårdslöshet har underlåtit att uppfylla dina förpliktelser att använda ditt betalningsinstrument på det sätt som anges i det här avtalet Anmäla fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument till PayPal. Du måste meddela oss om du tror att det har skett eller kommer att ske ett fel, en obehörig transaktion, eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller ditt konto till PayPals kundtjänst via telefon på det telefonnummer som finns på PayPals webbplats(er) eller kontakta oss med hjälp av detta rapportformulär eller skriva till PayPal, Attn: Error Resolution Department Boulevard Royal L 2449, Luxemburg. Om du först ger oss information via telefon, kan vi begära att du skickar din anmälan eller fråga skriftligt inom tio arbetsdagar efter telefonkontakten. Fyll i formuläret och skicka det online eller med post till PayPal, Attn: Error Resolution Department Boulevard Royal L 2449, Luxemburg. Du måste ge oss alla uppgifter i din ägo om omständigheterna kring eventuella fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs för att hjälpa PayPal i vår undersökning. Vi kan förse tredje part med upplysningar som vi anser har betydelse under dessa omständigheter i enlighet med vår sekretesspolicy. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 13 / 26

14 PayPal Page 14 of Granskning av felrapporter. Vi meddelar dig resultatet av vår undersökning inom 20 arbetsdagar efter att vi mottagit ditt meddelande. Om vi har gjort fel rättar vi genast till det. Om vi behöver mer tid kan vi emellertid avsätta upp till 60 arbetsdagar för att utreda ditt klagomål eller din fråga. Om vi fastställer att vi behöver mer tid kommer vi att tillfälligt återkreditera ditt konto med det belopp du anser vara felaktigt inom tio arbetsdagar från att vi har mottagit ditt meddelande; så att du kan använda e-pengar medan vår undersökning pågår. Om du inledningsvis informerade oss per telefon och om vi inte mottar ditt klagomål eller din fråga skriftligen inom tio arbetsdagar efter telefonkontakten är vi inte skyldiga att tillfälligt återkreditera ditt konto. När undersökningen är avslutad kommer vi att inom tre arbetsdagar meddela dig resultatet. Om vi fastställer att det inte fanns något fel sänder vi dig en skriftlig förklaring och vi kan debitera eventuell tillfällig kredit som vi tidigare har krediterat dig i samband med det påstådda felet. Du får be om kopior på de dokument vi har använt i vår undersökning (utan att detta medför en Avgift för Begäran om Information enligt Schema 1) Ansvar för obehöriga transaktioner. Om du rapporterar att det har skett en obehörig kontoåtkomst på ditt konto och det inte finns något bevis för bedrägeri eller avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från din sida, återbetalar vi dig fullt ut för alla obehöriga transaktioner som skickats från ditt konto, under förutsättning att du har delgivit oss den obehöriga kontoåtkomsten utan dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter den första obehöriga kontoåtkomsttransaktionen har utförts. Om vi har rimligt skäl att anta att ytterligare undersökningar behövs för att tydligare fastställa omständigheterna kring den rapporterade obehöriga kontoåtkomsten kommer vi att följa samma process som beskrivs i avsnitt 12.3 ovan för en sådan undersökning Rätt till återbetalning. Du är berättigad till en återbetalning på hela beloppet för varje betalningstransaktion som godkänts av dig och initierats av eller via en handlare, eller av tredje part, förutsatt att villkoren för återbetalning enligt Avsnitt 3.10 har uppfyllts: 12.6 Fel. Om vi upptäcker ett behandlingsfel kommer vi rätta till felet. Om felet resulterat i att du fått mindre pengar än du har rätt till, kommer PayPal att kreditera ditt konto för skillnaden. Om felet resulterat i att du fått mer pengar än du hade rätt till, kommer PayPal dra extra pengar från ditt PayPal-konto. Om en betalning har gjorts till ditt betalningsalternativ av misstag kan PayPal rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ. Om felet resulterat i att vi inte kunnat slutföra en transaktion i tid eller med rätt belopp, är vi skyldiga att återbetala beloppet till följd av genomförandet av en bristfällig eller icke utförd betalning och för dina förluster eller skadestånd direkt och rimligen förutsebart orsakade av detta underlåtande, såvida inte: a. vi inte begått något fel, om du inte hade tillräckligt med tillgängliga pengar för att slutföra transaktionen, b. vårt system inte fungerade som det ska och du visste om systemfelet när du påbörjade transaktionen, eller c. omständigheter utanför vår kontroll (till exempel en eldsvåda eller översvämning eller förlust av Internetanslutning) förhindrat transaktionen, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder. Oaktat något annat villkor i detta avtal, kommer PayPal inte att hållas ansvarigt för ett icke-verkställande eller bristfälligt genomförande av transaktionen (oavsett om den initierats av dig själv eller en annan PayPal-kund) om du har underlåtit att meddela PayPal om en sådan felaktigt utförd betalning utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter betalningsdatum, då du blivit medveten om denna felaktigt utförda betalningstransaktion. 13. PayPals köparskydd 13.1 Vilka typer av problem omfattas? 1. PayPals köparskydd hjälper dig med något av dessa problem: 1. Du har inte fått objektet som du har betalat med PayPal Objekt inte mottaget ( INR ). 2. Du har fått ett objekt som du betalat för med PayPal, men det stämmer inte med beskrivningen ( SNAD ). Ytterligare information om vad vi menar med SNAD återfinns i avsnitt Om ditt problem är en transaktion som du inte har godkänt (inklusive men inte begränsat till en dubbel eller felaktig betalning vid användning av PayPals platsbaserade betalningsfunktioner), rapporterar du den icke godkända transaktionen via PayPals säkerhetscenter genom att följa länken Säkerhet längst ned på startsidan för PayPals webbplats Vilka är villkoren för PayPals köparskydd? Du måste uppfylla alla dessa krav för att vara kvalificerad för en betalning enligt PayPals köparskydd: a. Betalningen måste gälla ett kvalificerat objekt och vara utförd från ditt PayPal-konto (se avsnitt 13.3 för mer information om kvalificerade objekt). b. Betalat det fulla beloppet för ett kvalificerat objekt i en enda betalning. Objekt som köps med flera delbetalningar är inte kvalificerade. c. Gör betalningen till betalningsmottagaren via: 1. för INR-krav (ej mottaget objekt) som gäller köp: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken Köp, eller säljarens PayPalbetalningsflöde 2. för SNAD-krav (skiljer sig markant från beskrivningen) som gäller kvalificerade köp som gjorts: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken Köp, eller säljarens PayPal-betalningsflöde (inklusive men utan begränsningar, PayPals platsbaserade betalningsfunktioner om de använts av säljaren). d. Inleda en tvist inom 180 dagar från det att du skickade betalningen och följa webbprocessen för tvistlösning som beskrivs nedan under Hur gör jag för att lösa mitt problem? i avsnitt Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd? a. Köp av de flesta varor och tjänster är kvalificerade (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom för köp av följande: Fastigheter (inklusive utan begränsning, bostadsfastigheter) Företag Fordon (inklusive utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar) anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram) https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 14 / 26

15 PayPal Page 15 of 26 Förbjudna objekt enligt PayPals policy för godtagbar användning Industriella maskiner som används vid tillverkning Objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort) Objekt som köpts med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell Terminal Privata transaktionsbetalningar b. PayPals POS-funktion Om du själv använder någon av PayPals funktioner för försäljningsställen (point of sale, POS) (inklusive PayPals funktion för platsbaserade betalningar) vid ett fysiskt försäljningsställe (till exempel i en butik) för att betala (eller godkänna faktura för en betalning) ett objekt från ditt PayPal-konto (ett objekt som är ett POS-objekt) rekommenderar vi att du granskar objektet du köpt i närvaro av betalningsmottagaren vid det fysiska försäljningsstället när så är möjligt. På så sätt kan du ta hand om eventuella problem direkt med betalningsmottagaren. Du kan endast inleda en tvist där du hävdar att ett POS-objekt skiljer sig markant från beskrivningen om: i. du inte kunde granska POS-objektet innan du tog det i fysiskt förvar (om du till exempel tog det i fysiskt förvar när det låg i den ursprungliga förpackningen som inte var återförslutningsbar) eller ii. det faktum att skicket på POS-objektet skiljer sig markant från beskrivningen inte var tydligt för dig förrän du tog det i fysiskt förvar (om du till exempel upptäckt att POS-objektet skiljer sig markant från beskrivningen när du öppnade förpackningen första gången hemma). Du kan endast inleda en tvist och hävda att ett POS-objekt är (och vi kan behandla ditt POS-objekt som) en INR (item not received, objektet inte mottaget) om: i. du har gett ett skriftligt godkännande till betalningsmottagaren om att ta emot POS-objektet vid en annan tid och/eller plats än försäljningsstället eller ii. betalningsmottagaren inte har gjort POS-objektet tillgängligt för dig enligt överenskommelsen Hur mycket omfattas av PayPals köparskydd? a. Om PayPal avgör ett krav till din fördel, återbetalar PayPal hela inköpspriset för objektet och de ursprungliga fraktkostnaderna till dig. b. PayPal kommer inte att ersätta dig för fraktkostnad som uppstår om du återsänder ett objekt som skiljde sig markant från beskrivningen till betalningsmottagaren eller till någon annan part som PayPal anger. Om betalningsmottagaren lägger fram bevis på att de har levererat varor till din adress kan PayPal bifalla säljaren även om du inte har fått varorna. Se avsnitt för annat skydd som du kan vara berättigad till Hur löser jag mitt problem? Om du inte kan lösa problemet direkt med betalningsmottagaren går du till problemhanteringscentret och följer anvisningarna nedan: a. Inleda en tvist: Inled en tvist inom 180 dagar efter att du betalade för det objekt som du vill anmäla. Vi kan vägra att acceptera tvister som du inleder om det här objektet efter att den här perioden löpt ut (tänk på det om du tillsammans med betalningsmottagaren bestämmer en leveranstid som infaller efter att den här perioden löpt ut). b. Omvandla tvisten till ett krav Om du och betalningsmottagare inte kan komma överens omvandlar du tvisten till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister. Du måste vänta i minst sju dagar från betalningsdatumet innan en tvist omvandlas om ett objekt inte mottagits, såvida inte tvisten gäller USD eller mer (eller i motsvarande valuta). Om du vill se motsvarande valuta (t.ex. pund eller euro) vid tiden för transaktionen loggar du in på ditt konto och använder verktyget Valutaomvandlare som finns i din kontoöversikt. Om du inte omvandlar tvisten till ett krav inom 20 dagar, stänger PayPal tvisten och du är inte längre kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals köparskydd. Du får endast redigera eller ändra ett krav efter ansökan om du vill lägga till ytterligare information eller om du vill ändra skälet till din tvist eller ditt krav från objekt inte mottaget till varan stämmer inte med beskrivningen (men endast om det gäller en enskild betalning). I övrigt kan du inte redigera eller ändra ett krav efter anmälan. c. Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annat som PayPal anger. d. Följ kraven på PayPal-leveranser inom rimlig tid Vid krav där objektet inte stämmer med beskrivningen kan PayPal kräva att du skickar tillbaka objektet till betalningsmottagaren till en adress som ges till dig av PayPal under kravprocessen eller till PayPal eller en tredje part på egen bekostnad, samt att du uppvisar bevis på leveransen. Kraven på Leveransbeviset beskrivs i avsnitt 11.9 ovan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när objektet paketeras för att minska risken för skador på produkten under transporten. PayPal kan också kräva att du förstör objektet och visar bevis på dess förstörelse Hur löser man kravet? När en tvist har omvandlats till ett krav kommer PayPal fatta ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen eller betalningsmottagaren. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annan information som PayPal efterfrågar i rimlig mån för att kunna utreda kravet. PayPal behåller full frihet att fatta det slutgiltiga beslutet till fördel för köparen eller betalningsmottagaren baserat på de kriterier som PayPal bedömer lämpliga. Om PayPal fattar ett slutligt beslut till fördel för köparen eller betalningsmottagaren måste respektive part följa PayPals beslut. PayPal kan kräva att köparen skickar tillbaka det objekt som köparen hävdar inte stämmer med beskrivningen till betalningsmottagaren, till en adress som ges till köparen av PayPal under kravprocessen (på köparens bekostnad), och PayPal kan kräva att en betalningsmottagare tar tillbaka varan och återbetalar hela köpbeloppet samt ursprungliga fraktkostnader. Om en betalningsmottagare vägrar att ta emot objektet kan PayPal fatta ett beslut om kravet till förmån för köparen, förutsatt att köparen har lämnat in bevis till PayPal som visar att objektet skickades till en adress som tillhör betalningsmottagaren och gavs till köparen av PayPal under kravprocessen. I de fall då en betalningsmottagare förlorar ett krav får betalningsmottagaren inte en återbetalning för sina PayPal-er som är kopplade till transaktionen eller andra er som dras från ditt PayPal-konto från en tredje part och som är kopplade till transaktionen (till exempel er från en tredje parts plattform där du har sålt varan) Skyddets omfattning Betalningsmottagare: Som betalningsmottagare är du ansvarsskyldig gentemot PayPal om du förlorar ett krav från en köpare med ett registrerat PayPal-konto någonstans i världen (under PayPals köparskydd i landet för den köparens PayPal-konto eller på annat vis). Detta innefattar, utan begränsning, om du säljer till en köpare som är en fullprogramanvändare och köparen lämnar in ett SNAD-krav. Du är normalt skyldig att ta tillbaka objektet och återbetala köparen med hela https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 15 / 26

16 PayPal Page 16 of 26 inköpspriset plus de ursprungliga leveranskostnaderna. Du kommer inte att få någon återbetalning av dina PayPal-er. Om du förlorar ett krav för ett objekt som inte stämmer alls med beskrivningen på grund av att återlämnandet av objektet rimligtvis skulle kunna resultera i en kränkning av befintlig lagstiftning (till exempel lagar som rör förfalskning), uppmanas du att återbetala hela beloppet till köparen och i vissa fall kan köparen ombes att returnera objektet till säljaren. Om det föreligger rimliga misstankar om att ett påstående om förfalskade objekt är korrekt, förbehåller sig PayPal rätten att anmäla detta till relevanta nationella eller internationella myndigheter. Dessa myndigheter kan begära att köparen skickar in det påstådda förfalskade objektet till dem, vilket gör det omöjligt att skicka objektet tillbaka till säljaren. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten Användaravtal eller Avtal som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare Vad händer om mitt inköp inte är kvalificerat för ersättning enligt PayPals köparskydd? Du kan också försöka lösa problemet direkt med betalningsmottagaren genom att inleda en tvist via PayPals problemhanteringscenter. Om du vill göra det måste du inleda en tvist i PayPals problemhanteringscenter inom 180 dagar från det datum du skickade betalningen. När du har gjort det, bör du försöka lösa tvisten direkt med betalningsmottagaren. Om din betalning inte är kvalificerad enligt PayPals köparskydd kommer PayPal inte att fatta något beslut om kravet Vad innebär att objektet skiljer sig markant från beskrivningen? 1. Ett objekt skiljer sig markant från beskrivningen om det är materiellt annorlunda jämfört med den senaste beskrivningen som du fick av betalningsmottagaren innan du betalade för objektet (vilket, för nätköp, anses vara betalningsmottagarens beskrivning av objektet i annonsen). Här är några exempel: a. Du har fått ett helt annat objekt. Exempelvis om du har köpt en bok och fått en dvd eller en tom låda. b. Objektets skick stämmer inte med beskrivningen. Exempelvis om objektet beskrivs som nytt och det visar sig vara begagnat. c. Objektet har annonserats som äkta men visar sig vara oäkta. d. Objektet saknar viktiga delar eller egenskaper som inte tagits upp i beskrivningen. e. Du har köpt tre objekt från betalningsmottagaren men bara fått två. f. Objektet har skadats under leveransen. 2. Ett objekt är inte klassat som skiljer sig markant från beskrivningen om det inte väsentligt skiljer sig från betalningsmottagarens beskrivning. Här är några exempel: a. Defekten i objektet beskrevs korrekt i betalningsmottagarens beskrivning. b. Objektet har beskrivits korrekt, men du vill inte ha det när du fått det. c. Objektet har beskrivits korrekt, men det uppfyller inte dina förväntningar. d. Objektet har mindre repor och beskrevs som i använt skick Övertagande av rättigheter Om PayPal betalar ut ett krav, ett återkallande eller en chargeback i en tvist med mottagaren av din betalning, godkänner du att överföra och tillåta PayPal driva vidare dina rättigheter, fördelar och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot mottagaren för betalningen. Detta kallas i juridiska termer för att du godkänner en subrogation eller att PayPal övertar dina anspråk gentemot mottagaren och tredje parter som är relaterade till betalningen, samt att du godkänner att vi kan utöva dessa rättigheter, fördelar och lösningar direkt eller å dina vägnar enligt PayPals eget gottfinnande Förhållandet mellan PayPals köparskydd och chargeback Kreditkortets chargeback-rättigheter, om de gäller, kan vara mer omfattande än PayPals köparskydd. Chargeback-rättigheter är inte begränsade till specifika belopp per transaktion, kan begäras mer än 180 dagar efter betalningen, och de kan täcka immateriella värden. Du kan driva ett krav eller tvist hos PayPal, eller kontakta kreditkortsföretaget eller kreditkortsutfärdaren och driva dina chargeback-rättigheter där. Du kan inte driva frågan hos båda samtidigt och söka dubbel ersättning. Om du har ett pågående krav eller en tvist hos PayPal, och även ansöker om chargeback hos kortföretaget, avslutar PayPal ditt krav eller din tvist och du hänvisas enbart till chargeback-rättigheten. Om PayPal inte fattar något slutgiltigt beslut om ditt krav förrän ansökningstiden hos kreditkortsföretaget har utgått, eller efter din banks tidsgräns för ett överklagande, och du på grund av vårt dröjsmål inte återfår det fulla belopp du skulle ha varit berättigad till från kreditkortsutfärdaren (dvs. det chargeback-belopp som utgör beloppet du betalt via ditt kreditkort i transaktionen), ersätter PayPal dig för återstoden av det du har förlorat (minus eventuellt belopp som du redan har fått tillbaka av betalningsmottagaren). Innan du kontaktar kortutfärdaren eller inleder en tvist hos PayPal bör du kontakta betalningsmottagaren för att lösa problemet i enlighet med betalningsmottagarens eventuella returpolicy som anges på betalningsmottagarens webbplats. Observera att om du väljer att lösa problemet direkt med betalningsmottagaren: 1. omfattas din rätt att inleda en tvist av en 180 dagars tidsfrist som anges i avsnitt 13.5a. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister; och 2. om (som en del av betalningsmottagarens returpolicy eller på annat sätt) betalningsmottagaren ber att du (och du går med på det) skickar objektet till en adress som inte stämmer överens med adressuppgifterna i vår databas, kan vi bestämma att du inte har skickat tillbaka varan till betalningsmottagaren i enlighet med avsnitt 13.5d Ingen dubbel ersättning Du får inte något återställande för ett köp enligt PayPals köparskydd om du får återställande för det köpet direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part Biljetter till evenemang I vissa fall då du köper en biljett eller betalar för rätten att delta i ett evenemang från en betalningsmottagare som har ett PayPal-konto registrerat i Storbritannien ( evenemang ) håller PayPal hela summan i särskild förvaring åt dig. Det innebär att du har den verkliga rätten till de pengarna ända tills evenemanget i fråga har genomförts. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 16 / 26

17 PayPal Page 17 of Tvister med PayPal 14.1 Börja med att kontakta PayPal. Om en tvist uppkommer mellan dig och PayPal är det vårt mål att få kännedom om och bemöta dina problem och, om vi inte kan göra detta så att du blir nöjd, tillhandahålla ett neutralt och kostnadsfritt sätt att snabbt lösa tvisten. Tvister mellan dig och PayPal rörande våra tjänster kan när som helst rapporteras till kundtjänst online via länken E-posta oss på sidan Kontakta oss eller genom att du ringer det kundtjänstnummer som anges på PayPals webbplats/webbplatser och genom att du loggar in på ditt konto ECC-Net och CSSF. Om du har klagomål på oss kan du välja att trappa upp ärendet genom att kontakta någon av följande: 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Du hittar mer information om ECC-Net och hur du kontaktar dem på (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/) 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF är en myndighet som ansvarar för tillsynen av företag inom finanssektorn i Luxemburg. Du kan kontakta CSSF på 110 Route d'arlon, L 2991 Luxemburg. Du hittar mer information om CSSF och hur du kontaktar dem på: Tillämplig lag och domstolars behörighet. Detta avtal och relationen mellan oss ska styras av engelsk lag. Vid klagomål som inte kan lösas på annat sätt godtar du de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet till följd av eller relaterande till detta avtal eller tillhandahållandet av våra tjänster utan inskränkning av din rätt att även inleda ett förfarande mot PayPal i detta sammanhang i behörig domstol i Luxemburg. Enkelt uttryckt innebär engelska domstolars icke-exklusive behörighet att du, om du kan föra ett krav på oss baserat på detta avtal till domstol, så skulle en godkänd domstol vara belägen i England, men du kan även välja att istället föra kravet till domstol i ett annat land. Engelsk lag ska tillämpas på alla ärenden Inget upphävande. Vår underlåtenhet att agera avseende en överträdelse från din eller andras sida upphäver inte vår rätt att agera avseende senare eller liknande överträdelser Ansvarsbegränsning. Vi skall endast vara ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som uppkommit direkt och varit rimligen förutsebar vid vår överträdelse av detta avtal och vårt ansvar under dessa omständigheter är begränsat enligt beskrivning i återstoden av det här avsnittet. 1. Inte under några omständigheter är vi, andra företag i vår företagsgrupp, personer som agerar å våra vägnar, och/eller de personer vi ingår avtal med, ansvariga för någon av följande typer av förlust eller skada som uppstår genom eller i samband med detta avtal (oavsett om det är rörande kontrakt, kränkning (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet) eller på annat sätt: 1. Förlust av vinster, goodwill, affärer, intäkter eller förväntade besparingar även om vi är informerats om möjligheten att sådana skador, förlust av vinster, goodwill, affärer, intäkter eller förväntade besparingar kan uppstå, eller 2. förlust och korruption av data, eller 3. förlust eller skada av något slag som inte härrör direkt från vår överträdelse av detta avtal, eller 4. förlust eller skada av något slag som är utöver det som har orsakats som en direkt följd av vårt åsidosättande av detta avtal (oavsett om man kan bevisa en sådan förlust eller skada eller ej). 2. Inget i detta avtal får begränsa vårt ansvar som följer av vårt bedrägliga eller brottsliga framställande, grov försumlighet, medvetna fel, dödsfall eller personskada till följd av antingen vårt eller vår underleverantörs vårdslöshet eller till den utsträckning begränsning eller utelämnande inte är tillåten enligt tillämplig lag Ingen garanti. Vi tillhandahåller tjänsterna till dig i enlighet med dina lagstadgade rättigheter, men i övrigt utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utom i de fall som uttryckligen anges i detta avtal. PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som betalas med vår tjänst och PayPal kan inte garantera att den köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det. PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av vår tjänst. Vi kan inte hållas ansvariga för någon försening som härrör från att vi misslyckats i vårt tillhandahållande av tjänsten enligt detta avtal. Du är medveten om att din åtkomst till webbplatsen/webbplatserna ibland kan vara begränsad då reparationer, underhåll eller införandet av ny utrustning eller tjänster utförs. PayPal vidtar rimliga ansträngningar för att se till att begäran om elektroniska debiteringar och krediteringar av bankkonton samt betalkort behandlas på ett lämpligt sätt. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att informationen som ges i vår korrespondens, våra rapporter, på webbplatsen/webbplatserna och muntligen av våra chefer, tjänstemän och personal är korrekt och överensstämmande med verkligheten vid den tidpunkt som information tillhandahålls. Men vi kan inte garantera tillförlitligheten i all sådan information i alla situationer och sammanhang, och ingen vikt bör läggas vid sådan information av dig. Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel, eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar. Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till regler, bestämmelser och föreskrifter relaterade till export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta Gottgörelse/ersättning. Du accepterar att försvara, återbetala till eller kompensera oss (i juridiska termer hålla oss skadeslösa ) och låta PayPal, våra övriga företag i vår företagsgrupp, de personer som arbetar för oss eller som har behörighet att agera på våra vägnar skadeslösa från alla krav eller anspråk (inklusive lagstadgade er) som ställs eller som tredje part ådrar sig på grund av eller till följd av att du eller dina anställda eller dina representanter bryter mot detta avtal, mot någon lag och/eller mot användningen av tjänsterna Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. Det här Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och PayPal med avseende på Tjänsten. Avsnitten 1, 7, 8, 10, 14, 15 och Schema 1, liksom alla andra villkor som till sin natur ska fortsätta gälla, skall äga fortsatt tillämpning efter Avtalets upphörande. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas. En person som inte är part i detta avtal har inga rättigheter enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att förlita sig på eller tvinga fram något villkor i detta avtal (utom för PayPal-gruppen med avseende på sina rättigheter enligt detta avtal), men detta påverkar inte någon rättighet eller åtgärd från tredje part som finns eller är tillgängliga förutom denna lag Licensbeviljande. Om du använder PayPal-programvara som t.ex. API, utvecklingsverktyg eller annan programapplikation som du har laddat ned till din dator, enhet eller annan plattform beviljar PayPal och dess licensgivare dig en begränsad icke-exklusive licens att endast för eget bruk använda PayPals programvara i enlighet med dokumentationen, inklusive alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara, enligt beskrivningen i dokumentationen. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings- och användarkraven i all PayPal-dokumentation, tillsammans med de anvisningar som lämnas av oss emellanåt medföljande tjänsterna (inklusive utan begränsning alla implementerings- och användarkrav som vi inför gällande lagar, bestämmelser och förordningar). Om du inte följer PayPals instruktioner, implementerings- och användarkrav kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. Du förbinder dig att inte förändra, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa eventuell källkod som kan härledas ur programmet. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal. Eventuell programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplats faller under den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. PayPal äger inte, kontrollerar inte och har inget ansvar eller https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 17 / 26

18 PayPal Page 18 of 26 skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på PayPals webbplats och/eller i anslutning till tjänsterna. Om du använder tjänsterna på PayPals webbplats, eller på annan webbplats eller plattform som har PayPal som värd, eller av tredje part, och inte hämtar PayPals programvara eller använder programvaruapplikationer från tredje part på PayPals webbplats så gäller detta avsnitt inte din användning av de tjänster som hanteras av en värd Behörigheter för tredje part. Du får uttryckligen bevilja, dra in och hantera behörigheter för vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder på dina vägnar genom att logga in på ditt konto, välja underfliken Profil under fliken Mitt konto och välja API-åtkomst och sedan Hantera API-behörigheter. Du accepterar att om du beviljar en tredje part behörighet att vidta åtgärder på dina vägnar kan PayPal avslöja viss information om ditt PayPal-konto för denna tredje part. Genom att bevilja behörighet till en tredje part befrias du inte från några delar av ditt ansvar enligt detta avtal. Du accepterar och godtar att inte hålla PayPal ansvarigt för, och hålla PayPal skadeslöst för, alla skyldigheter som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av denna tredje part i samband med de av dig beviljade behörigheterna Företagskunder Om du inte är konsument (en enskild person som agerar för andra ändamål än en näringsverksamhet, affärsverksamhet eller ett yrke), ett mikroföretag eller en välgörenhetsorganisation med en årsintäkt på mindre än GBP 1 miljoner, betraktar vi dig som företagskund och vissa bestämmelser för betaltjänster gäller inte för din användning av tjänsten. I dessa fall garanterar och utfäster du för PayPal att vid den tid då du ingick avtalet eller andra aktuella tjänstevillkor, var du företagskund och du samtycker härmed till att följande avsnitt i avtalet ändras på följande sätt: a. Du har inte rätt till ersättning för återkommande betalningar och betalningar som initierats av en betalningsmottagare (dvs. en handlare) enligt beskrivningen i avsnitt 3.10 och b. Om du upptäcker ett fel, en obehörig transaktion och/eller felaktig eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller konto i enlighet med avsnitt 12.1 och 12.2, har du upp till 60 dagar från den dag då det påstådda felet eller den otillåtna kontoåtkomsten upptäcktes att informera oss om detta. Efter denna tidsperiod har vi ingen skyldighet att undersöka eller agera på ditt meddelande. c. Vi kommer bara att acceptera ditt ansvar för obehöriga transaktioner enligt punkt 12.4 där du har meddelat oss den oegentliga kontoåtkomsten eller felaktigheterna inom 60 dagar från händelsen. Som företagskund godkänner du också att även om vi kan göra detta, är vi inte skyldiga att beakta eller förse dig med den information som anges i del 5 av Förordningar för betaltjänster Du accepterar vidare att reglerna 60, 75, 76 och 77 i Förordningar för betaltjänster 2009 inte gäller din användning av PayPaltjänster, vilket betyder att, oaktat andra villkor i detta avtal, ansvarar vi inte för förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av vad som anges i del 5 och i reglerna 60, 75, 76 och 77 i Förordningar för betaltjänster Definitioner ACH är en förkortning för Automated Clearing House, dvs. automatiserat clearingsystem. Konto eller PayPal-konto avser ett privatkonto eller ett företagskonto. Fyll på har den betydelse som givits i avsnitt 3.7. Avtal avser detta avtal inklusive alla senare ändringar. Tillåta eller Tillstånd innebär att du godkänner att en handlare eller någon annan tredje part inkasserar eller dirigerar en betalning från ditt konto. Saldo avser de e-pengar som du har på ditt PayPal-konto. Saldobetalning avser en betalning som helt finansieras via saldo. Företagskonto avser ett konto som används främst för företagsbruk och inte för privat, familje- eller hushållsbruk. Arbetsdagar avser alla dagar (andra än lördagar och söndagar) då bankerna i Luxemburg är öppna (för annat än dygnet-runt-användning av elektroniska banktjänster). Köpare avser en användare som köper varor och/eller tjänster och använder PayPal-tjänsterna för att skicka betalningen. Kalenderår avser tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december under ett givet år. Kortfinansierad betalning avser en betalning som helt eller delvis finansieras via ett betalkort. Kortbehandlingsavtal avser det avtal som kommersiella enheter åläggs att ingå direkt med PayPals betalningsprocessorer. Ändring har den betydelse som givits i avsnitt 1.8. Chargeback innebär en anmälan för en betalning som köparen gör direkt till sin kreditkortsutfärdare eller företag. Krav innebär ett bestridande av betalning som avsändaren av denna betalning anmäler direkt till PayPal, inklusive, utan begränsning, bestridanden som gjorts enligt PayPals köparskydd som beskrivs i avsnitt 13. Uttagsregion för kreditkort avser något av följande: Bulgarien, Cypern, Gibraltar, Estland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, San Marino, Slovakien och Slovenien (samt övriga sådana regioner som PayPal kan visa på sin webbplats/sina webbplatser från tid till annan). Kundtjänst är PayPals kundsupport som nås på nätet via länken E-posta oss på sidan Kontakta oss. Du kan även ringa det kundtjänstnummer som finns på PayPals webbplats(er). Dagar avser kalenderdagar. Standardbetalningsalternativ avser den ordning i vilken PayPal använder dina betalningsalternativ för att finansiera en transaktion om du inte har valt ett annat betalningsalternativ. Tvist avser en tvist som inleds direkt med PayPal i problemhanteringscentret i enlighet med avsnitt 13 i detta avtal. ebay avser ebay Inc och dess dotterbolag (om så är tillämpligt). https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 18 / 26

19 PayPal Page 19 of 26 E-pengar avser monetärt värde, i form av ett krav på PayPal, vilket lagras på en elektronisk enhet, utfärdas vid mottagande av pengar och godkänns som betalningsmetod av andra än PayPal. Begreppen e-pengar, pengar och medel används omväxlande i detta avtal. Vidare avser en referens till en betalning gjord via tjänsterna en betalning med e-pengar. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES avser den region som består av följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Händelse har den betydelse som givits i avsnitt Avgifter avser de belopp som anges i schema 1 i detta Avtal. Fullprogramanvändare avser en användare med ett PayPal-konto registrerat i Sverige. Betalningsalternativ avser den betalningsmetod som används för att finansiera en transaktion. Följande betalningsmetoder kan användas för att finansiera en transaktion: Saldo och betalkort. Information avser all sekretessbelagd och/eller personligt identifierbar information eller annan information som relaterar till ett konto eller en användare, inklusive men inte begränsat till följande: Namn, e-postadress, post-/leveransadress, telefonnummer och ekonomisk information. Objekt inte mottaget innebär en anmälan från en köpare som hävdar att det inköpta objektet inte har tagits emot. Process för att koppla och bekräfta kort är en verifieringsprocess där PayPal belastar ditt kort med en för att koppla betalkort samt för bekräftelse. Sedan måste du logga in på ditt Konto och ange det fyrsiffriga utökade användarnumret som anges på ditt kortutdrag och som är kopplat till en för att koppla betalkort samt bekräftelseen (se avsnitt 1). Massbetalningar (alternativt kallat utbetalningar ) är den funktion som gör det möjligt att göra flera betalningar samtidigt. Vårt mottagande av en massbetalningsbatchfil från dig utgör, enligt avsnitt 3.1., ett mottagande av din betalningsorder enligt detta avtal. Försening i återförsäljarbehandling avser en försening mellan den tidpunkt då du bekräftar en betalning och då handlaren bearbetar betalningen. Mikroföretag avser företag som sysselsätter färre än tio personer och som har en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner euro. NSF-risk avser risken att en bank kan återkalla en bankbetalning till följd av att det saknades betalningsmedel på bankkontot. Problemhanteringscenter avser PayPals problemhanteringscenter som kan nås via fliken Mitt konto när du är inloggad på ditt konto eller på annat sätt som PayPal från tid till annan kan göra tillgängligt. Betalningskonto har den betydelse som givits i inledningen till detta avtal. Betalningsinstrument avser någon eller några av alla de procedurer, anvisningar eller krav som anges på PayPals webbplats/-er och som ger användarna möjlighet till åtkomst och/eller användning av PayPal-tjänsten. Betalningsorder avser en giltig anvisning från dig till oss om att utföra en betalningstransaktion. Betalningsmottagare har den betydelse som givits i avsnitt Betalningsgranskning avser den process som beskrivs i avsnitt 4 i det här avtalet. PayPal, vi, oss och vår avser PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. med registrerat huvudkontor på Boulevard Royal L 2449, Luxemburg och omfattar dess efterföljare och alla personer som har tilldelats rättigheter enligt avtalet. PayPal-gruppen avser PayPal Holdings Inc. och dess dotterbolag och filialer (vilket omfattar, utan begränsning, PayPal) som fallet kan vara. PayPals köparskydd avser PayPals program för köparskydd som beskrivs i avsnitt 13. PayPals funktion för platsbaserade betalningar innebär PayPals POS-funktion i PayPals mobilapp. Den gör att en användare kan betala en annan användare (vanligtvis en handlare) för varor och tjänster vid ett fysiskt försäljningsställe (till exempel i en butik). Den betalande användaren väljer och godkänner därmed den andra användaren (dvs. handlaren) som mottagare av betalningen. PayPals mobilapp innebär den app för mobila enheter med vilken en användare kan genomföra vissa transaktioner i sitt PayPal-konto från sin mobila enhet. PayPals POS-funktion innebär alla funktioner som PayPal tillhandahåller för användning exklusivt på ett fysiskt försäljningsställe. Med dessa funktioner kan en användare ta emot betalning till sitt PayPal-konto för varor och tjänster. PayPals webbplats/-er avser de webbadresser, som t.ex. där vi tillhandahåller våra tjänster. Privatkonto avser ett konto som främst används för privat, familje- eller hushållsbruk. Policy eller policyer avser en policy eller annat avtal mellan dig och PayPal som ingick på PayPals webbplats/-er, eller i samband med din användning av tjänsterna. Policyuppdatering avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med PayPal som PayPal kan tillhandahålla dig skriftligen. POS-objekt har den betydelsen som uppges i avsnitt 13.3.c. Önskat betalningsalternativ avser ett betalningsalternativ som du väljer för att finansiera en betalning istället för att använda ett standardbetalningsalternativ. Process med slumpmässiga insättningar är en verifieringsprocess där PayPal gör två små insättningar på ditt bankkonto. För att slutföra processen med slumpmässiga insättningar ombeds du att ange uppgifterna kring de insättningar som skickats till dig via ditt konto. Återkommande betalning har den betydelse som givits i avsnitt Reserv avser ett belopp eller en procentandel av den summa som mottagits på ditt konto som vi håller i syfte att skydda mot risken för återkallanden, chargebacks, krav eller andra risker, exponering och/eller ansvar relaterat till ditt konto och/eller användningen av tjänsterna. Reservkonto har den betydelse som givits i inledningen till detta avtal. Begränsade aktiviteter avser de aktiviteter som beskrivs i avsnitt 9 i detta avtal. https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 19 / 26

20 PayPal Page 20 of 26 Återkallande innebär en betalning som du tagit emot som PayPal kan återkalla till avsändaren eller en annan tredje part eftersom betalningen: (a) har blivit ifrågasatt av köparen direkt via köparens bank, och/eller (b) har dragits från ditt saldo av någon anledning (annat än en chargeback eller ett krav enligt PayPals köparskydd), inklusive utan begränsning, om (i) betalningen strider mot vår policy för godtagbar användning, eller om vi rimligen misstänker att betalningen bryter mot vår policy för godtagbar användning eller (ii) betalningsbeloppet inte godkändes av avsändaren med aktuell tredje part i samband med en giltig betalningstransaktion från tredje part (se avsnitt 3.10), eller (iii) betalningen har finansierats med en banköverföring som därefter återkallats av banken av något skäl och/eller (c) har kategoriserats med PayPals interna riskmodellering som en riskabel betalning och återkallas för att minska riskerna med betalningen. Begreppet Återkallad ska tolkas i enlighet härmed. Säljare och Handlare används omväxlande och avser en användare som säljer varor och/eller tjänster och använder PayPal-tjänsterna för att ta emot betalning. Överföra pengar avser din möjlighet att skicka pengar via PayPal-tjänsterna. Tjänster avser alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som PayPal erbjuder samt alla relaterade webbplatser, program och tjänster. Stämmer inte med beskrivningen avser den definition som ges i avsnitt 13.9 i detta avtal. Särskilda betalningsalternativ har den betydelse som angivits i avsnitt 3.4. Transaktionsrisk innebär en risk att PayPals position påverkas negativt med avseende på ansvar från dig till PayPal eller en tredje part som avser en affärstransaktionsbetalning (inklusive, men inte begränsat till, (i) de risker som hänför sig till varje tvist, krav, chargeback eller återkallande, er, böter eller viten, (ii) risken att en säljare inte utför ett avtal med sina köpare, (iii) en risk som uppstår om du säljer objekt som du inte omedelbart levererar vid mottagandet av betalningen och (iv) risken för att någon annan skuld uppkommit genom PayPal (eller någon tredje part) som avser aktuell betalning), oavsett om den är faktisk, förväntad av PayPal eller om PayPal tror att den är faktisk. Transaktionsrisken innefattar, utan begränsning, (a) vid försäljning av biljetter till evenemang eller konserter, finns det en risk tills evenemanget eller konserten har ägt rum, och (b) vid transaktioner som avser resor, finns det en risk tills de reserelaterade varorna och tjänsterna har tillhandahållits. Du kan ibland meddelas om andra specifika omständigheter som skapar transaktionsrisker (eller som bedöms skapa sådana) under detta avtal. Obehörig betalning innebär en anmälan från en köpare som hävdar att han/hon inte gjort betalningen och att den person som erlagt betalningen inte var behörig. Unikt id avser (1) i syfte att göra en PayPal-betalning: e-postadress, mobiltelefonnummer eller annan identifiering som vi kan meddela dig som är registrerade på ett välskött PayPal-konto; eller (2) i syfte att ta ut pengar från ditt konto (t.ex. IBAN eller clearingnummer och bankkontonummer) eller kortuppgifter (t.ex. kortnummer och CVV2-kod). Användare, du, dig, din, ditt och dina avser dig och varje annan person eller enhet som ingår detta avtal med oss eller som använder tjänsten. Verifierad betyder att du har genomfört vår verifieringsprocess som syftar till att fastställa din identitet på PayPal. Schema 1. Avgiftstabell Avgifterna varierar beroende på om den transaktion du genomför är en Handelstransaktion eller Privat transaktion och huruvida transaktionen är en Internationell transaktion eller en Inrikestransaktion. En handelstransaktion omfattar köp och försäljning av varor och tjänster, eller betalningar som tas emot när du ber om pengar via PayPal. En privat transaktion innebär överföring av pengar (som initieras från fliken Privat i flödet för att överföra pengar) till och mottagning av pengar på ditt PayPalkonto från familj och vänner som genomförs utan att något köp äger rum (dvs. pengarna utgör inte betalning för varor eller tjänster). Om du säljer varor eller tjänster får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt inköp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande: 1. Du kan inte betala för och överföra privata transaktioner från vissa länder. Det gäller bland annat Kina och (i vissa fall) Tyskland. 2. Från indiskregistrerade konton går det varken att skicka eller att ta emot betalningar i form av privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till indiskregistrerade konton. 3. När en debiteras för en privat transaktion betalas den som standard av avsändaren. Vissa funktioner kan dock kräva att mottagaren betalar en istället (till exempel då funktionen låter avsändaren besluta vem som ska betala en). Om du skickar en betalning i form av en privat transaktion från en webbplats eller app från tredje part kan PayPal låta den aktuella tredje parten besluta om avsändaren eller mottagaren ska betala en för den privata transaktionen. Aktuell tredje part informerar dig om detta. En inrikestransaktion är en transaktion där både avsändare och mottagare genomför en betalning mellan PayPal-konton som är registrerade i samma land eller region. En internationell transaktion är en transaktion där avsändare och mottagare genomför en betalning mellan PayPal-konton som inte är registrerade i samma land eller region. Obs! När en anges i procent nedan avser detta ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningstransaktionsbeloppet. Privata transaktioner Avgiften för en privat transaktion visas vid betalningstillfället. Inrikes privata transaktioner Aktivitet Avgiften för betalningen tas ut från: - PayPal-saldo - Bank Avgiften för betalningen tas ut från - Betalkort och/eller - Kreditkort Överföra eller ta emot Gratis (om ingen valutaomvandling krävs) 3,4 % + fast (se nedanstående tabell) Internationella privata transaktioner Följ stegen nedan för att fastställa en för en internationell privat transaktion eller betalning som skickas till en användare i ett visst land. Observera att https://www.stage2t7349.qa.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=sv_se 20 / 26

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster Användaravtal för PayPal-tjänster DU GODKÄNNER ATT DETTA ANVÄNDARAVTAL TRÄDER I KRAFT FÖR ALLA ANVÄNDARE DEN 1 JULI 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell).

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Policyuppdateringar Hämta pdf

Policyuppdateringar Hämta pdf >> Visa alla juridiska avtal >> Visa senaste policyuppdateringar Policyuppdateringar Hämta pdf På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP Öppna PayPal företagskonto - steg 1 Sid. 3-14 För att kunna ta emot PayPal-betalningar från dina kunder behöver

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Betalnings- och fullfullbordandeflöde

Betalnings- och fullfullbordandeflöde Betalnings- och fullfullbordandeflöde Medlem loggar in Visar aktie- sammanfattning Välj alternativ Skicka aktiebrev Skapa aktiehandelskonto med av MLDS utsedd mäklarfirma (LydorMarkets) Verifiera leveransadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt.

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. PAYPAL Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla betalningar från dina kunder sätts in på detta konto

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Policyuppdateringar Hämta pdf

Policyuppdateringar Hämta pdf >> Visa alla juridiska avtal >> Visa senaste policyuppdateringar Policyuppdateringar Hämta pdf På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Välkommen till Payson!

Välkommen till Payson! Välkommen till Payson! Det här är en guide som beskriver hur du använder ditt PaysonKonto på bästa sätt. PAYSON AB PAYSON.SE E-POST 08-470 94 00 Innehåll Förstå huvudfunktionerna i ditt PaysonKonto Klicka

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Onlinesekretesspolicy

Onlinesekretesspolicy Onlinesekretesspolicy Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Gäller från: 1 november 2014 I Sverige finns tjänster som tillhandahålls av Custom House Financial

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

SLUTL. 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ PRIVAT. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

SLUTL. 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ PRIVAT. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. SLUTL. 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ PRIVAT Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Dessa villkor gäller för Avtalet mellan

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer